НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/001/S 53 

She Figures 2009  : Statistics and Indicators on Gender Equality in Science . - Luxembourg : European Communities, 2009 . - 161 p. : tab., fig. ; 21 cm + CD

   

   ISBN 978-92-79-11388-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43211

- 2 -

П/001/S 53 

She Figures 2012  : Gender in Research and Innovation . - Luxembourg : European Union, 2013 . - 156 p. : tab., fig. ; 25 cm + CD

   

   ISBN 978-92-79-27642-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43212

- 3 -

П/001/S 86 

Stocktaking 10 years of "Women in Science" policy by the European Commission 1999-2009  /  Ed. by Marina Marchetti, Tiia Raudma . - Luxembourg : European Union, 2010 . - 223 p. ; 25 cm + Annexes

   Съд. на Annexes: I. Policy Recommendations. - II. Gender in the 6th and 7th FP' Implementation documents. - III. Gender in the 7th FP's Specific Programme "Cooperation". - IV. Gender in "Science and/in Society". V. "Science and/in Society" gender projects. VI. "Women in Science" publications. VII. "Women in Science" events.

   ISBN 978-92-79-13910-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43210

- 4 -

П/001.8/E 91 

The European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers  . - Luxembourg : European Communities, 2005 . - 32 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-92-894-9311-9 

 корица 

Сист. No: 43205

- 5 -

П/02/Б 44 

Библиотеки, четене, комуникации  : Единадесета нац. науч. конференция с междунар. участие, В. Търново, 16-17 ноември 2013 г.: Посветена на 20-годишнината на катедра "Библиотекознание и масови комуникации" при Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" /  Състав. Лъчезар Георгиев Георгиев, Елена Георгиева, Калина Иванова . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2013 . - 407 с. ; 20 см

   

   ISBN 1313-8138 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43035

- 6 -

П/02/Б 44 

Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване  : Учебник / Елена Янакиева и др ; Ред. Красимира Папазова, Надежда Валентинова Груева ; Под общ. ред. на Ваня Грашкина-Минчева . - София : ББИА, 2013 . - 276 с. : с табл. и ил. ; 23 см

   Др. авт. : Красимира Игнатова, Красимира Папазова, Цветанка Панчева

   ISBN 978-954-9837-26-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43214

- 7 -

П/02/Г 37 

Георгиева, Елена

   Библиотекознание. Библиотеки. Библиотекари / Елена Георгиева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-939-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43191

- 8 -

П/02/М 55 

Миланова, Милена

   Библиотечни фондове и каталози : Учебник / Милена Миланова ; Ред. Мария Капитанова ; Под общ. ред. на Ваня Грашкина-Минчева . - София : ББИА, 2013 . - 261 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9837-25-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43213

- 9 -

П/016/С 83 

Стоянов, Иван

   Биобиблиография / Иван Стоянов . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2009 . - 218 с. : с цв.сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-524-717-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43258

- 10 -

П/001.8/Х-69 

Хорозов, Емил

   Проектният бизнес и ограбването на науката : Наръчник на управляващия мошеник / Емил Хорозов . - София, 2013 . - 304 с. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43300

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 11 -

П/101/Щ 47 

Що е политическа философия?  : Студии и фрагменти /  Състав. Лидия Денкова, Христо Тодоров . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 264 с. ; 21 см . -  (Университетска философска поредица Какво значи това?)

   

   ISBN 978-954-535-787-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43168

Психология

- 12 -

П/159.9/Д 15 

Дамазио, Антонио

   Изграждане на съзнателния мозък / Антонио Дамазио ; Прев. от англ. Юлиян Антонов, Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2014 . - 382 с. ; 21 см . -  (Библиотека Красив ум)

   

   ISBN 978-619-152-335-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43105

- 13 -

П/159.92/К 16 

Калинов, Красимир

   Надеждност, валидност и факторна структура на темпераментовия и характеровия въпросник при българската популация / Красимир Калинов . - София : Нов бълг. унив., 2005 . - IV, 206 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 954-535-405-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43048

- 14 -

П/37/К 20 

Калчев, Пламен

   Тест за училищна готовност : Ръководство за потребителя / Пламен Калчев . - София : Изток-Запад, 2013 . - 140 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-168-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43071

- 15 -

П/159.923/К 49 

Кейн, Сьюзан

   Тихите : Силата на интровертите в свят, който не млъква / Сьюзан Кейн ; Прев. от англ. Зорница Бодакова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 320 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-359-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43090

- 16 -

П/159.92/К 92 

Кръстев, Димитър

   Режисьорът на човешката драма / Димитър Кръстев . - София : Дилок, 2013 . - 244 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-2902-21-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43152

- 17 -

П/159.9/Л 44 

Лемберг, Борис

   Емоционалният интелект : Как разумът общува с чувствата / Борис Лемберг . - София : Паритет, 2013 . - 147 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-030-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43050

- 18 -

П/159.9/М 28 

Манчева, Русанка Петкова

   Психология на девиантното поведение / Русанка Петкова Манчева . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2012 . - 462 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-680-840-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43076

- 19 -

П/159.92/М 67 

Минчев, Борис Симеонов

   Психология на човешкото развитие : Курс лекции / Борис Симеонов Минчев . - 2. доп. изд. . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2011 . - 208 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-479-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43100

- 20 -

П/159.923/Н 52 

Нелсън, Ноел С. и др.

   Силата на признателността : Ключът към пълноценен живот / Ноел С. Нелсън, Джанин Лемар Калаба . - София : Бард, 2014 . - 300 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-459-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43137

- 21 -

П/159.923/П 52 

Пинк, Даниъл

   Мотивацията : Изненадващата истина за това, което ни движи напред / Даниъл Пинк . - София : Изток-Запад, 2013 . - 237 с ; 22 см . -  (Библиотека Красив ум)

   

   ISBN 978-619-152-103-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43103

- 22 -

П/159.9/С 25 

Свенсен, Ларш

   Философия на страха / Ларш Свенсен ; Прев. Ростислав Петров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-032-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43182

- 23 -

П/159.923/С 76 

Стишенок, Ирина Владимировна

   Тренинг уверенности в себе : Развитие и реализация новых возможностей / Ирина Владимировна Стишенок . - Санкт-Петербург : Речь, 2010 . - 230 с. ; 21 см . -  (Психологический тренинг)

   

   ISBN 978-5-9268-1010-0 

  

Сист. No: 39500

- 24 -

П/159.9/Ф 86 

Фром, Ерих

   Да имаш или да бъдеш : Дилемата на човешкия избор / Ерих Фром . - София : Кибеа, 2011 . - 300 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-474-068-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 42905

- 25 -

П/159.92/Ю 24 

Юнг, Карл Густав

   За развитието на личността / Карл Густав Юнг ; Прев. от нем. Стефан Шаранков, Ангел Христов . - София : Леге Артис, 2013 . - 313 с. ; 19 см . -  (К. Г. Юнг & последователи)

   

   ISBN 978-954-8311-47-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43053

Логика

Етика

- 26 -

П/17/К 90 

Крипендорф, Кайхан

   Изкуството на предимството : Тридесет и шестте стратегеми за побеждаване на конкуренцията / Кайхан Крипендорф . - София : ИнфоДАР, 2003 . - 319 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-761-536-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43299

- 27 -

П/17/С 43 

Славова, Веселина

   Етиката като философия на отговорността : Изследване върху идеите на Еманюел Левинас / Веселина Славова . - Варна : Стено, 2013 . - 180 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-715-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43135

Религия

- 28 -

П/29/К 14 

Кайе, Рамиро

   Емоционално инженерство / Рамиро Кайе ; Прев. от исп. Кремена Пенчева . - София : Милениум, 2014 . - 175 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-515-235-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43195

- 29 -

П/2/Х-77 

Християнство, ислям и източни религии: нормативен текст и социокултурен контекст  /  Състав. и науч. ред. Симеон Евстатиев . - София : Изток-Запад, 2011 . - 424 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-962-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43102

Обществени науки

- 30 -

П/311/К 73 

Коен, Бари и др.

   Основи на статистиката за социалните и поведенческите науки / Бари Коен, Р. Брук Лий ; Прев. Петьо Ангелов, Росен Люцканов . - София : Изток-Запад, 2013 . - 424 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-287-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43045

Демография. Статистика

- 31 -

П/311/К 16 

Калинов, Красимир

   Статистически методи в поведенческите и социалните науки / Красимир Калинов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - XVI, 616 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-798-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43042

- 32 -

П/316.4/Н 75 

Николова, Емилия

   Комуникацията като социално-психологически феномен / Емилия Николова . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 392 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-764-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43290

- 33 -

П/316.3/Р 77 

Розати, Марчело Витали

   Да се ориентираме във виртуалното / Марчело Витали Розати ; Прев. от фр. Милен Шипчанов . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 159 с. ; 20 см . -  (Колекция Европа - разбирана и правена)

   

   ISBN 978-954-535-777-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43169

Социология

- 34 -

П/316/E 50 

Emerging Trends in Socio-economic Sciences and Humanities in Europe  : The METRIS Report . - Luxembourg : European Communities, 2009 . - 139 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-92-79-11136-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43198

- 35 -

П/316/В 18 

Вале, Гийом

   Малък наръчник по социология за икономисти / Гийом Вале ; Прев. от фр. Милен Шипчанов . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 146 с. ; 20 см . -  (Колекция Европа - разбирана и правена)

   

   ISBN 978-954-535-782-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43170

- 36 -

П/316.3/Г 37 

Георгиев, Никола и др.

   Икономическа социология / Никола Георгиев, Ваня Ганева . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 276 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0916-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43030

- 37 -

П/316.3/К 19 

Калхун, Крейг

   Нациите имат значение : Културата, историята и мечтата на космополита / Крейг Калхун ; Прев. от англ. Ивелина Ватова . - София : Изток-Запад, 2013 . - 324 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-348-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43067

- 38 -

П/316.3/К 96 

Кънев, Методи

   Идеята за прогрес отвъд икономиката : От противопоставяне към синтез на духа на Изток и на Запад в новия информационен свят / Методи Кънев . - София : Изток-Запад, 2013 . - 464 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-152-289-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43047

- 39 -

П/316.7/П 22 

Парижкова, Любомира

   Общуване vs. Комуникация / Любомира Парижкова . - София : За буквите - О писменехъ, 2013 . - 184 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2946-63-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43190

- 40 -

П/316.7/П 33 

Пейчева, Добринка

   Масмедийното въздействие / Добринка Пейчева . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2013 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-868-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19058

- 41 -

П/316.3/П 69 

Политическият процес и общественото мнение в България през 2013 г.  : Годишен обзор . - София : Галъп Интернешънъл, 2014 . - 236 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-1448-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43151

- 42 -

П/316/П 91 

Пространствата между социологията и социалната психология  : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов /  Състав. Таня Неделчева . - София : Аскони - издат, 2013 . - 388 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-383-068-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43160

- 43 -

П/316.7/С 20 

Саркисян, Карина

   Междукултурна комуникация и адаптация в международния бизнес : (Монография) / Карина Саркисян . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 118 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 68)

   

   ISBN 978-954-23-0932-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43162

- 44 -

П/316.4/С 76 

Стиглиц, Джоузеф

   Цената на неравенството : Как днешното разделено общество застрашава бъдещето ни / Джоузеф Стиглиц . - София : Изток-Запад, 2013 . - 542 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-339-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43069

- 45 -

П/316.6/С 83 

Стоянова, Астра Валери

   Изолацията - форма на девиантност? / Астра Валери Стоянова . - София : Изток-Запад, 2013 . - 84 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-152-192-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43070

Политика

- 46 -

П/327/M 20 

Making the difference: Reportage on the EU's Instrument for Stability  : [Vol. 1 - ] . - Luxembourg : European Communities . - 21 h 30 cm

   

   ISBN 978-92-79-14217-8 

   Vol.2 . - 2009 . - 328 p. : m., photogr.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43200

- 47 -

П/327/M 20 

Making the Difference?  : What works in response to crises and security threats - the debate continues . - Luxembourg : European Communities, 2010 . - 504 p. : photogr. ; 21 x 30 cm

   

   ISBN 978-92-79-14174-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43199

- 48 -

П/327/O-57 

One Enlargement is not enough  : South East European Debates on EU Integration /  Ed. by Evgeny Tanchev, Krassimir Y. Nikolov . - Sofia : BECSA, 2005 . - 246 p. ; 20 cm

   Изд. на Bulgarian European Community Studies Association (BECSA) with the Jean Monnet Chair in European Law at the NBU - Sofia.

   ISBN 978-954-9543-06-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43203

- 49 -

П/327/А 92 

Асенов, Бончо Станоев

   Разузнаването в международните отношения / Бончо Станоев Асенов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 384 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-604-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43131

- 50 -

П/323/Б 80 

Брезоев, Владимир

   "Не" на партийната държава / Владимир Брезоев . - София : Елит Прес Къмпани, 2014 . - 416 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7024-97-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43310

- 51 -

П/325/Б 93 

Бърдаров, Георги

   Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в Европейския съюз / Георги Бърдаров . - София : Едикта, 2012 . - 352 с. : с ил., к. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91068-9-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43296

- 52 -

П/323/Д 19 

Данов, Румен

   Българските освобождения : Изгубените поуки / Румен Данов . - София : ЕРА, 2014 . - 584 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-389-274-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43153

- 53 -

С/32/Д 62 

Дипломатическа енциклопедия  : Т.1 - /  Състав. Димитър Романов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2014 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-423-909-1 

   Т.1. Международно право. Държавно, конституционно, административно право и политически термини . - 417 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43309

- 54 -

П/327/Д 63 

Дискурсът за Европа: философски, икономически, политически...  / Жан-Марк Фери и др ; Съавт. и състав. Ивайло Знеполски . - София : Дом на науките за човека и обществото, 2013 . - 204 с. ; 20 см

   Др. авт.: Франсис Женвал, Филип Отие, Христо П. Тодоров, Стефан Попов, Етиен Тасев, Томас Фигле, Арно Льоклер, Хайнц Висман

   ISBN 978-954-9567-32-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43148

- 55 -

П/321/И 29 

Игнатов, Асен

   Психология на комунизма : Студии за манталитета на господстващия слой в комунистическия свят / Асен Игнатов ; Прев. от нем. Елена Никлева ; Науч. ред. и предг. Момчил Дойчев . - 2. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 272 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Psihologie des Kommunismus / Assen Ignatov

   ISBN 978-954-535-723-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43172

- 56 -

П/327/И 82 

Йончев, Димитър

   В търсене на сигурността : Сигурността в концепцията на присъствието / Димитър Йончев ; Предг. Дмитрий Варзоновцев, Калоян Смилков . - София : Изток-Запад, 2014 . - 412 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-380-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43292

- 57 -

П/328/М 25 

Манев, Евгени и др.

   Антикорупция в макроуправлението / Евгени Манев, Димитър Александров . - София : Софттрейд, 2013 . - 196 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-334-156-6- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43308

- 58 -

П/32.01/П 53 

Пиргова, Мария

   Основи на политологията / Мария Пиргова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 215 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3652-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43179

- 59 -

П/323/П 92 

Протестът  : Анализи и позиции в българската преса - лято 2013 /  Състав. и предг. Даниел Смилов, Леа Вайсова . - София : Изток-Запад, 2013 . - 533 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-351-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43072

- 60 -

П/32.01/Х-98 

Хюм, Дейвид

   Политически есета / Дейвид Хюм ; Прев. от англ. Светослав Малинов . - София : Сиела Норма, 2014 . - 108 с. ; 21 см . -  (Поредица Политическа класика)

   

   ISBN 978-954-28-1464-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43306

Икономика. Икономически науки

- 61 -

П/339.923/Д 51 

[ДЖЕСИКА] JESSICA - инструмент на Европейския съюз за финансиране на проекти за градско развитие  : [Конференция], 28 септ. 2010, София . - [София] : Дружество за развитие на община Атина АД, 2010 . - 97 с., 6 с. : сн. ; 24 см

   JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)

   ISBN 978-954-330-326-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43209

- 62 -

П/336/А 28 

Адамов, Величко и др.

   Международни финанси : (Сборник от задачи и тестове) / Величко Адамов, Андрей Захариев . - 5. прераб. и доп. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 280 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0913-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43029

- 63 -

П/334.72/А 28 

Адамов, Величко и др.

   Финанси на фирмата : (Методическо ръководство) / Величко Адамов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 234 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0928-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43033

- 64 -

П/338.48/А 52 

Алексиева, Соня и др.

   Туризъм и културно наследство / Соня Алексиева, Ирена Бокова . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 364 с. : цв. сн. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-535-783-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43049

- 65 -

П/339.1/А 64 

Анализ на търговския бизнес  / Михаил Михайлов и др . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 438 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-218-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43241

- 66 -

П/338.48/А 64 

Анастасова, Лина

   Маркетингови изследвания в туризма : (Приложни аспекти на офлайн и онлайн изследванията) / Лина Анастасова . - Габрово : Екс-прес, 2013 . - 358 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-490-424-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43178

- 67 -

П/336/В 98 

Вътев, Жельо Вътев и др.

   Анализ на банковата дейност : (Учебник) / Жельо Вътев Вътев, Божидар Асенов Божинов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 396 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 67)

   

   ISBN 978-954-23-0931-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43027

- 68 -

П/339.1/Г 63 

Голубин, Евгений Владимирович

   Ефективна дистрибуция / Евгений Владимирович Голубин ; Прев. Снежана Илиева . - София : СофтПрес, 2007 . - 183 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-685-508-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43240

- 69 -

П/334.72/Д 17 

Данаилов, Данаил Лазаров

   Сливанията, придобиванията и поглъщанията в международния бизнес - поуки, нови тенденции и предизвикателства / Данаил Лазаров Данаилов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2013 . - 118 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-466-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43036

- 70 -

П/334.72/Д 17 

Данаилов, Данаил Лазаров

   Международни бизнес анализи / Данаил Лазаров Данаилов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, 2013 . - 206 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9432-60-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43037

- 71 -

П/330.1/Д 40 

Деминг, Уилям Едуардс

   Новата икономика за индустрията, правителството и образованието / Уилям Едуардс Деминг . - София : РЕКСИНТЕГРА, 2014 . - 208 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92934-3-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43294

- 72 -

П/338/Д 58 

Димитров, Марко Петков

   Държавата и икономиката в България между двете световни войни 1919-1939 г. : Факти, анализи и оценки за икономическата политика / Марко Петков Димитров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 284 с., 30 с. : табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-543-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43229

- 73 -

П/338.3/Д 58 

Димитров, Павел Крумов

   Логистиката в България : Проблеми и перспективи на развитие / Павел Крумов Димитров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2013 . - 316 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-493-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43280

- 74 -

П/336/Д 59 

Димитрова, Теодора

   Управление на персонала в търговската банка / Теодора Димитрова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 274 с. : с фиг., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 65)

   

   ISBN 978-954-23-0926-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43026

- 75 -

П/339.5/Д 59 

Димитрова, Теодора

   Мита и митническа политика : (Методическо ръководство) / Теодора Димитрова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 339 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0935-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43159

- 76 -

П/327/Д 97 

Дюк, Саймън

   Европейският съюз и управлението на кризи: развитие и перспективи / Саймън Дюк . - София : Европартньори 2007, 2004 . - 236 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-91557-1-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43236

- 77 -

П/338/И 50 

Икономиката на знанието и глобалният прогрес  : Сб. с доклади от първа нац. конференция на докторанти по стоп. науки и управление, проведена на 11 декември 2008 г. : Т.1 - / Елизабет Йонева и др . - София : Авангард Прима, 2008 - . - 20 см

   Др. авт. : Мария Манева, Мария Иванова, Петя Колева, Димитрия Митева, Миглена Добрева, Иван Тодоров, Надежда Иванова, Григор Стоевски, Здравка Паскалева, Христина Харизанова, Силвия Господинова, Цветелина Цонева, Моника Моралийска, Десислава Димитрова, Невена Станчева, Кирил Крумов, Диана Генкова, Живка Калайджиева, Цветелина Маринова, Лилия Иванова

   ISBN 978-954-323-543-8 

   Т.1 . - 264 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43235

- 78 -

П/338.1/И 50 

Икономически измерения и социални последици на глобалната криза  : Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски" /  Състав. и науч. ред. Мария Сотирова . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2012 . - 279 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-423-761-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43060

- 79 -

П/339.9/И 67 

Иновация чрез интеграция  : 20 години катедра "Международни икономически отношения" . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 86 с. : със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0908-6 

 корица 

Сист. No: 43034

- 80 -

П/336/К 81 

Конаган, Дениъл и др.

   Книгата за парите : Или как функционира светът на финансите / Дениъл Конаган, Дан Смит . - София : Книгомания, 2014 . - 256 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-8432-71-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43196

- 81 -

П/339.923/К 96 

Кънева, Аглика Божидарова

   Резултати, проблеми и добри практики при усвояване на фондовете на Европейския съюз / Аглика Божидарова Кънева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2013 . - 299 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-518-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43099

- 82 -

П/334.7/М 28 

Мантъл, Джонатан

   Бенетон : Семейството, бизнесът, марката / Джонатан Мантъл ; Прев. Атанас Игов, Петя Петкова . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2008 . - 312 с. ; 21 см . -  (Световни бизнесимперии)

   

   ISBN 978-954-28-0204-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43234

- 83 -

П/338.1/Н 55 

Неновски, Николай Ненов и др.

   Българските икономисти за Голямата депресия / Николай Ненов Неновски, Румен Любенов Андреев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2013 . - 158 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-517-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43057

- 84 -

П/336/О-69 

Орешарски, Пламен Василев

   Инвестиции : Анализ и управление на инвестиционни портфейли / Пламен Василев Орешарски . - Плевен : ЕА, 2009 . - 473 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-450-157-0 

  

Сист. No: 35806

- 85 -

П/330.1/П 13 

Павлов, Велизар Тодоров

   Изследване на операциите в икономиката / Велизар Тодоров Павлов . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2009 . - 271 с. : с табл. и черт. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-337-076-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43065

- 86 -

П/336/П 37 

Пергелов, Коста

   Финанси на предприятието / Коста Пергелов . - София : ([София]: ЕТ Максла), 2003 . - 204 с. : с табл. ; 23 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43128

- 87 -

П/336/Р 32 

Ралева, Стела Стоянова

   Инфлация и икономически растеж : Теория, методология, емпирика / Стела Стоянова Ралева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2013 . - 280 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-417-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43279

- 88 -

П/336/Р 35 

Рангелова, Лилия Тодорова

   Бюджетният процес в търговските банки : Финансово-счетоводни аспекти / Лилия Тодорова Рангелова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2013 . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-518-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43055

- 89 -

П/339.923/С 37 

Симеонов, Калоян

   Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз / Калоян Симеонов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 781 с. ; 21 см . -  (Библиотека Европейски изследвания)

   

   ISBN 978-954-07-3614-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43188

- 90 -

П/336/С 78 

Стойкова, Пепа

   Документите в данъчния контрол : (Доказателствени аспекти) / Пепа Стойкова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 300 с . : с фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 63)

   

   ISBN 978-954-23-0912-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43025

- 91 -

П/336/Ф 53 

Финанси  : (Сборник от задачи и тестове) / Величко Адамов и др . - 3. прераб. и доп. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 356 с. : с табл. ; 23 см

   Др. авт. :Теодора Димитрова, Андрей Захариев, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов

   ISBN 978-954-23-0939-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43166

- 92 -

П/33/Ф 53 

Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи  : Юбилейна междунар. научнопракт. конференция, Свищов, 25-26 октомври 2013 г.: Т.1 - . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-09809-3 

   Т.1 . - 574 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43022

- 93 -

П/33/Ф 53 

Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи  : Юбилейна междунар. научнопракт. конференция, Свищов, 25-26 октомври 2013 г.: Т.1 - . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0910-9 

   Т.2 . - 592 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43023

- 94 -

П/330.3/Ш 70 

Шишманова, Пенка

   Икономически растеж и развитие / Пенка Шишманова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 232 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 62)

   

   ISBN 978-954-23-0902-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43024

Право

- 95 -

П/351/А 32 

Административен процес  : Сб. нормативни актове /  Състав. Кино Лазаров . - София : Сиела Норма, 2013 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1241-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43066

- 96 -

П/342/А 64 

Ананиева, Нора Крачунова

   Конституцията от 1991 г. и незавършената революция / Нора Крачунова Ананиева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 518 с. : със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3615-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43187

- 97 -

П/342/Б 35 

Белов, Мартин

   Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм : Ч.1 - / Мартин Белов . - София : СИБИ, 2013 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-730-856-5 

   Ч.1 . - 536 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43083

- 98 -

П/341/Б 65 

Борисов, Орлин

   Международноправен режим на Черно море / Орлин Борисов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 272 с. : с к. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-621-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43226

- 99 -

П/347/Б 74 

Боянова, Гергана

   Вещно право : Учебно помагало / Гергана Боянова . - София : Авалон Пъблишинг, 2014 . - 248 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-9704-32-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43108

- 100 -

П/347/Б 75 

Брайков, Валентин

   Договорът за продажба - спътник на цивилизацията / Валентин Брайков ; Ред. Даниела Доковска . - София : СИБИ, 2014 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-865-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43307

- 101 -

П/347/Б 78 

Братоев, Ценимир

   Членство в адвокатско дружество / Ценимир Братоев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 408 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1443-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43193

- 102 -

П/347/Б 92 
 България. Конституционен съд 

   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2012 /  Състав. Благовест Пунев, Румен Ненков . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2013 . - 429 с. ; 25 см

   

   ISBN 1313-8626 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43127

- 103 -

П/343/В 89 

Вучков, Веселин и др.

   Тестове по Наказателен процес / Веселин Вучков, Гергана Маринова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Сиела Норма, 2014 . - 292 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1446-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43109

- 104 -

П/349.2/Г 27 

Гевренова, Нина

   Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност / Нина Гевренова . - София : СИБИ, 2013 . - 296 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-854-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43088

- 105 -

П/342/Г 65 

Горанова, Илонка и др.

   Административен процес / Илонка Горанова, Надежда Христова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 170 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-545-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43278

- 106 -

П/342/Г 82 

Григорова, Лора Дончева

   Конституционният въпрос в България : 1946-1947 / Лора Дончева Григорова . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 464 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-905-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43186

- 107 -

П/347/Г 85 

Грозданов, Антон Кирилов

   Международно търговско право : (Кратък курс) / Антон Кирилов Грозданов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 140 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-622-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43225

- 108 -

П/347/Д 25 

Дачев, Иво

   Правен режим на подобренията в недвижими имоти / Иво Дачев . - София : Сиела Норма, 2013 . - 472 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1419-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43093

- 109 -

П/342/Д 37 

Деливерска, Мариела

   Генетична дискриминация : Същност, регламентация и защита / Мариела Деливерска ; Под ред. на Даниела Доковска . - София : СИБИ, 2013 . - 328 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-730-852-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43094

- 110 -

П/347/Д 59 

Димитрова, Галина

   Прекратяване на осиновяването по българското семейно право / Галина Димитрова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 303 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3655-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43180

- 111 -

П/340/И 52 

Илиева, Людмила

   Проблеми на юридическия превод : На основата на превода на испански език на българския Наказателно-процесуален кодекс / Людмила Илиева . - София : Сиела Норма, 2014 . - 368 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1457-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43291

- 112 -

П/347/К 77 

Коларов, Тодор

   Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в Гражданския процес / Тодор Коларов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2013 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-611-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43132

- 113 -

П/341/К 87 

Которова, Иванка

   Европейска прокуратура / Иванка Которова . - София : Сиела Норма, 2014 . - 460 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1432-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43112

- 114 -

П/343/М 25 

Манев, Никола

   Наказателно-процесуално право : Ръководство за студенти / Никола Манев . - 4. прераб. изд. . - София : РОМИНА, 2013 . - 391 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-379-020-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43139

- 115 -

П/340/Н 32 

Наумова, Стефка и др.

   Въведение в правото : Съвременни правни системи / Стефка Наумова, Георги Бойчев . - София : Сноумод ДФ, 2013 . - 354 с. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43175

- 116 -

П/347/П 44 

Петкова, Цветалина

   Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос / Цветалина Петкова . - София : Сиела Норма, 2013 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1404-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43110

- 117 -

П/343/П 84 

Праматарова, Мариана

   Домашното насилие / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация, 2013 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-72-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43293

- 118 -

П/34/Р 62 

Римско и съвременно публично право  : Сб. статии и доклади от Международна научна конференция, организирана от ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" и проведена в София на 21 май 2012 г. /  Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Сашо Пенов, Мариана Карагьозова-Финкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 608 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3477-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43194

- 119 -

П/34/С 23 

Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет [на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"] "Право и етика"  : Рибарица, януари 2013 /  Състав. Борислав Спиридонов Борисов . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2014 . - 171 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-937-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43227

- 120 -

П/347/С 44 

Славчев, Здравко

   Нищожно съдебно решение / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2014 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8933-81-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43107

- 121 -

П/341/С 83 

Стоянов, Чавдар Бойков

   Мерки срещу финансирането на тероризма : (Международна и национална уредба) / Чавдар Бойков Стоянов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3662-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43181

- 122 -

П/347/С 96 

Съдебна администрация  . - 5. изд. . - София : СИБИ, 2014 . - 171 с. : с табл. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-868-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43305

- 123 -

П/347/Т 99 

Тянкова, Янка

   Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност / Янка Тянкова . - София : СИБИ, 2013 . - 232 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-857-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43087

- 124 -

П/347/Ч 82 

Чилова, Нина

   Правен режим на данъчната ревизия / Нина Стефанова Чилова . - София : Нова звезда, 2013 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8933-83-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43140

Обществено управление

- 125 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане 2014 . - София : Сиела Норма, 2014 . - 560 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-1438-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43084

- 126 -

П/351/354/К 96 

Кънева, Невяна и др.

   Тестове за конкурси за държавни служители / Невяна Кънева, Ирена Борисова . - 2. прераб. изд. . - София : Сиела Норма, 2014 . - 136 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1453-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43142

- 127 -

П/351.74/Н 31 

Наука, образование, сигурност  : Юбилейна междунар. науч. конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условията на динамична и труднопредвидима среда" /  Състав. и науч. ред. Венелин Георгиев . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 526 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-796-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43086

- 128 -

П/351.74/С 70 

Станчев, Иван Димитров

   Високорискови полицейски операции / Иван Димитров Станчев . - София : Воен. изд., 2013 . - 175 с. : със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-509-505-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43044

Военни науки. Военно изкуство

- 129 -

П/355/359/Л 55 

Лидерски практики  : [Сборник с доклади, изнесени на IV-та международна изследователска работна среща "Военно лидерство и гражданско-военни отношения", 22-23 ноември, 2007 г.] /  Състав. и общ. ред. Георги Карастоянов . - [София] : Воен. изд. . - 172 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-509-404-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43130

- 130 -

П/351.74/Н 31 

Наука, образование, сигурност  : Юбилейна междунар. науч. конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условията на динамична и труднопредвидима среда" /  Състав. и науч. ред. Венелин Георгиев . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 526 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-796-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43086

- 131 -

П/355/359/Х-96 

Хърст, Пол

   Война и сила през ХХI век : Държавата, военният конфликт и международната система / Пол Хърст ; Прев. Марина Бенева . - София : Труд, 2014 . - 211 с. ; 19 см . -  (Темите на ХХI век ; 003)

   

   ISBN 978-954-398-334-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43304

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 132 -

П/378/E 20 

ECTS and Diploma Supplement Label Holders 2009&2010  : Make Mobility a Reality : Excellence in Europe's Universities . - Luxembourg : European Union, 2010 . - 40 p. : ill. ; 17 x 25 cm

   

   ISBN 978-92-79-16033-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43208

- 133 -

П/37.01/G 54 

Global Education  : Teacher's Manual: Book 1 - . - Sofia : Open Ed. Centre, 2012 - . - 20 cm

   

   ISBN 978-954-8983-61-7 

   Book 1 / Rumen Valchev . - 2012 . - 224 p.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43218

- 134 -

П/378/L 42 

Lay, Stephen

   The Interpretation of the Magna Charta Universitatum and its Principles / Stephen Lay . - Bologna : Bononia University Press, 2004 . - 117 p. ; 19 cm

   

   ISBN 978-88-7395-036-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43207

- 135 -

П/378/N 41 

Nedyalkova, Anna

   International Conference "Institutional Evaluation in the European Higher Education Area", Sofia, 14th June, 2006 : [Presentation] / Anna Nedyalkova . - Sofia, 2006 . - 74 p. : ill. ; 30 cm

   

 корица 

Сист. No: 43197

- 136 -

П/378/M 24 

The Management of University Integrity  : Proceedings of the Seminar of the Magna Charta Observatoty, 19 Sept. 2007 . - Bologna : Bononia University Press, 2008 . - 160 p. ; 19 cm

   

   ISBN 978-88-7395-319-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43206

- 137 -

П/37.01/V 16 

Valchev, Rumen

   Global Education Guidelines / Rumen Valchev . - [Sofia] : Open Ed. Centre, s. a. . - 36 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-8983-60-0 

 корица 

Сист. No: 43217

- 138 -

П/378/Б 47 

Благоева-Хасърбасанова, Елена

   Интернационализация на висшето образование в Европа : Формиране и управление на процесите на интернационализация в Европа като елемент от управлението на висшето образование / Елена Благоева-Хасърбасанова . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 159 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-795-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43054

- 139 -

П/378/В 64 

Висшето икономическо образование - изследване, обучение, иновации  : Шеста международна научно-практическа конференция, Правец, 19-20 юни, 2009 г. /  Състав. Божидар Гьошев . - София : Изд. на МВБУ, 2009 . - 559 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9432-37-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43288

- 140 -

П/37.01/В 95 

Вълчев, Румен

   Контекст, същност и перспективи на глобалното образование / Румен Вълчев . - [София] : Център Отворено образование, б. г. . - 39 с. ; 21 см

   Кн. е изд. по проект "Реализация на целите на хилядолетието за развитието. Включване на преподаватели и ученици в реализация на проекти и програми по Образование за развитие"

   ISBN 978-954-8983-60-0 

  

Сист. No: 14098

- 141 -

П/37.01/Г 55 

Глобално образование  : Кн. за учителя: В 2 ч. . - София : Център Отворено образование, 2012 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-8983-60-0 

   Ч.1 / Румен Вълчев . - 2012 . - 264 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43215

- 142 -

П/37.01/Г 55 

Глобално образование  : Кн. за учителя: В 2 ч. . - София : Център Отворено образование, 2012 -2013 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-8983-60-0 

   Ч.2 /  Състав.  Румен Вълчев . - 2013 . - 272 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43216

- 143 -

П/37/З-80 

Знанието - източник на иновации  : Науч. конференция с междунар. участие, Бургас, 14-15 юни 2013 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013 . - 207 с. : със сх., табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9370-99-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43021

- 144 -

П/37/З-80 

Знанието - традиции, иновации, перспективи  : Науч. конференция с междунар. участие, Бургас, 14-15 юни 2013 г.: Т.1 - . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013 . - 24 см

   

   ISBN 989-954-9370-97-3 

   Т.3 . - 700 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43020

- 145 -

П/378/К 48 

Качеството на обучението във висшето училище  : Сб. с доклади от проведен на 28 март 2013 г. семинар в Иконом. унив. - Варна / Данчо Янков Данчев и др . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 91 с. ; 22 см

   Др. авт. : Евгени Петров Станимиров, Бистра Константинова Василева, Събка Димитрова Пашова, Елица Димитрова Узунова, Петя Йонкова Данкова, Райна Петкова Стойнешка

   ISBN 978-954-21-0660-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43276

- 146 -

П/371/К 78 

Колишев, Николай

   Педагогическите умения на учителите : Кн.1 - / Николай Колишев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0794-9 

   Кн.1. Целеполагане в обучението . - 2013 . - 80 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43255

- 147 -

П/371/К 78 

Колишев, Николай

   Педагогическите умения на учителите : Кн.1 - / Николай Колишев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0795-6 

   Кн.2. Стратегии за учебно мотивиране на учениците . - 2013 . - 128 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43256

- 148 -

П/371/К 78 

Колишев, Николай

   Педагогическите умения на учителите : Кн.1 - / Николай Колишев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0796-3 

   Кн.3. Взаимоотношения между учители и ученици в процеса на обучение . - 2013 . - 135 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43257

- 149 -

П/378/К 81 

Конкурентни стратегии във висшето образование  : Трета международна научно-практическа конференция, Правец, 16-17 юни, 2006 г. /  Състав. Божидар Гьошев . - София : Изд. на МВБУ, 2006 . - 472 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9432-16-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43285

- 150 -

П/378/М 31 

Маринова-Христиди, Румяна

   Висшето образование в България от съветските до болонските реформи / Румяна Маринова-Христиди . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 391 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3604-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43185

- 151 -

П/378/Н 32 

Научни изследвания - висше образование - иновации  : Седма международна научно-практическа конференция, Правец, 18-19 юни, 2010 г. /  Състав. Божидар Гьошев . - София : Изд. на МВБУ, 2011 . - 493 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9432-42-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43289

- 152 -

П/378/Н 33 

Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България  : Пета международна научно-практическа конференция, Правец, 13-14 юни, 2008 г. /  Състав. Божидар Гьошев . - София : Изд. на МВБУ, 2008 . - 663 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9432-31-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43287

- 153 -

П/37.01/Н 74 

Николов, Петър

   Самопознание и самовъзпитание / Петър Николов . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2013 . - 225 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-869-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43091

- 154 -

П/378/П 86 

Преподаване, учене и контрол във висшето образование  : Международна научно-практическа конференция, Правец, 18-19 юни, 2004 г. /  Състав. Божидар Гьошев . - Ботевград : Изд. на МВБУ, 2004 . - 532 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-9432-02-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43283

- 155 -

П/37.01/Р 11 

Работа в екип със страдащото бебе и дете  : (сборник текстове) ; Le travail en equipe avec le bebe et l'enfant en souffrance /  . - София : Център за психосоц. подкрепа, 2013 . - 110 с., 106 с. ; 21 см . -  (Практики/ Събития)

   Авт. : Дарина Кандилис, Уриел Розенблум, Нора Маркман, Катрин Вание, Патрик Ландман, Диана Циркова, Макс Кон, Елен Годфроа, Луиз Едуардо Прадо де Оливейра, Ангелина Даскалова, Марина Тарасашвили, Гига Маминашвили, Венцеслав Вътов, Ирина Атанасова-Шумкова, Мимоза Димитрова, Ильона Лалова, Катрин Саладен

   ISBN 978-954-91532-9-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43081

- 156 -

П/37.01/С 88 

Стърнбърг, Робърт Дж. и др.

   Педагогическа психология / Робърт Дж. Стърнбърг, Уенди М. Уилямс ; Прев. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2014 . - 768 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-152-355-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43106

- 157 -

П/378/С 96 

Съвременни измерения в дистанционното обучение  : Четвърта международна научно-практическа конференция, Правец, 15-16 юни, 2007 г. /  Състав. Божидар Гьошев . - София : Изд. на МВБУ, 2007 . - 410 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9432-23-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43286

- 158 -

П/378/С 96 

Съвременното обучение по икономика и мениджмънт  : Международна научно-практическа конференция, Правец, 17-18 юни, 2005 г. /  Състав. Божидар Гьошев . - Ботевград : Изд. на МВБУ, 2005 . - 380 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-9432-05-Х 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43284

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

- 159 -

П/55/M 90 

Mountain Areas in Europe  : Analysis of mountain areas in EU member states, acceding and other European countries . - S. l. : Nordregio, 2004 . - XX, 271 p. : fig., m. ; 30 cm

   

   ISBN 91-89332-35-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43259

Екология

Математика

- 160 -

П/519.6/Б 68 

Босуел, Дъстин и др.

   Изкуството на разбираемия код : Лесни и практически техники за писане на по-добър код / Дъстин Босуел, Тревор Фучър . - София : ЗеСТ Прес, 2012 . - 211 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9341-36-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43138

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 161 -

П/62/Д 13 

Давидов, Красимир и др.

   Оръжейна подготовка за охранителни фирми и частни детективи / Красимир Давидов, Цоню Цонев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2013 . - 168 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-610-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43133

- 162 -

П/624/628/З-16 

Завръщането на общественото водоснабдяване  /  Състав. Мартин Пиджън и др . - София : Анарес, 2013 . - 168 с. : с ил. ; 20 см . -  (Тера)

   Др. съавт.: Дейвид Макдоналд, Оливие Худеман, Сатоко Кишимото

   ISBN 978-954-92985-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43051

- 163 -

П/62/М 45 

Международна научна конференция УНИТЕХ' 2013, Габрово, 22-23 ноември 2013  : Сборник доклади: В 4 т. . - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т.1 . - 406 с. : с табл., сх. и ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43038

- 164 -

П/62/М 45 

Международна научна конференция УНИТЕХ' 2013, Габрово, 22-23 ноември 2013  : Сборник доклади: В 4 т. . - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т.2 . - 411 с. : с табл., сх. и ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43039

- 165 -

П/62/М 45 

Международна научна конференция УНИТЕХ' 2013, Габрово, 22-23 ноември 2013  : Сборник доклади: В 4 т. . - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т.3 . - 368 с. : с табл., сх. и ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43040

- 166 -

П/62/М 45 

Международна научна конференция УНИТЕХ' 2013, Габрово, 22-23 ноември 2013  : Сборник доклади: В 4 т. . - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т.4 . - 376 с. : с табл., сх. и ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43041

- 167 -

П/621/С 38 

Сирашки, Георги

   Индустриални технологии : Избрани лекции / Георги Сирашки . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 265 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0930-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43031

- 168 -

П/63/С 38 

Сирашки, Георги

   Химизация на земеделието / Георги Сирашки . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 212 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0938-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43158

Медицина

- 169 -

С/61/А 87 

Арнаудова, Петя Г.

   Малка медицинска енциклопедия за всеки / Петя Г. Арнаудова . - София : Изток-Запад, 2013 . - 412 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-296-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43101

- 170 -

П/61/З-50 

Здравков, Георги и др..

   Психоенергийна терапия / Георги Здравков, Светла Теодорова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 332 с., VIII с.: ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-152-382-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43295

- 171 -

П/614.8/Н 42 

Недев, Петър и др.

   Оцеляване в екстремални ситуации : Методическо ръководство / Петър Недев, Огнян Къчев, Христо Петров Недев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2013 . - 154 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-614-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43311

- 172 -

П/61/П 56 

Пицути, Марко

   Забранените лекарства, които лекуват. Търговци със здравето / Марко Пицути ; Прев. Таня Цанева-Борси . - София : Атеа Букс, 2013 . - 272 с. ; 21 см . -  (Какво скриха от нас...)

   

   ISBN 978-954-8999-54-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43095

- 173 -

П/61/П 76 

Попов, Георги

   Апология на несигурността : Психопатологичен и феноменологичен анализ / Георги Попов . - Варна : Стено, 2013 . - 72 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-449-703-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43134

Управление

- 174 -

П/65.012/Е 60 

Емилова, Ирена и др .

   Фирмена култура / Ирена Емилова, Христо Сирашки . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 168 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0929-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43032

- 175 -

П/659/Ж 34 

Желев, Симеон Денев

   Рекламни изследвания / Симеон Денев Желев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2013 . - 274 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-519-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43056

- 176 -

П/658/М 70 

Митев, Николай

   Методи за оценка на интелектуалните активи на организацията / Николай Митев . - София : Софттрейд, 2013 . - 220 с. : с табл. ; 22 см . -  (Поредица Информация и сигурност)

   

   ISBN 978-954-334-144-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43141

- 177 -

П/65.012/П 17 

Панайотов, Димитър

   Организационно поведение : Новите парадигми за човешко развитие / Димитър Панайотов . - 3. осн. прераб. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 464 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-768-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43167

- 178 -

П/658/П 19 

Пантелеева, Искра Маринова

   Управление на иновациите в индустриалното предприятие : (Учебник) / Искра Маринова Пантелеева . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 364 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 69)

   

   ISBN 978-954-23-0941-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43164

- 179 -

П/658.1/.2/Р 27 

Райков, Евгени Райков

   Ръководство по управление на оборотния капитал / Евгени Райков Райков . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2013 . - 148 с.: с табл., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-529-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43098

- 180 -

П/654/Р 29 

Райчева, Лилия

   Феноменът телевизия : Трансформации и предизвикателства / Лилия Райчева . - София : Тип-топ прес, 2011 . - 360 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-723-107-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43157

Счетоводство

- 181 -

П/657/И 59 

Ималова, Диана Карамфилова и др.

   Банково счетоводство : (Учебно-методическо пособие) / Диана Карамфилова Ималова, Валерий Атанасов Александров, Венцислав Вечев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 228 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0940-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43161

- 182 -

П/657/К 96 

Кънева, Тотка Л.

   Счетоводство на осигурителните предприятия / Тотка Л. Кънева . - 3. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 192 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0919-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43028

- 183 -

П/657/М 51 

Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство  : За магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия / Дамян Дамянов и др . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 239 с. ; 24 см

   Др. авт. : Георги Илиев, Атанас Атанасов, Васил Божков, Екатерина Аверкович, Марин Димитров, Михаил Дочев, Любен Петров, Росица Симеонова, Станислав Александров, Галя Иванова-Кузманова

   ISBN 978-954-23-0936-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43165

- 184 -

П/657/Р 92 

Рупска, Теодора Йорданова

   Управленското счетоводство в аграрните предприятия - проблеми и решения / Теодора Йорданова Рупска . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 134 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-541-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43228

- 185 -

П/657/Ч 83 

Чиприянова, Галина

   Възможности за усъвършенстване на счетоводната информационна система в селскостопанските предприятия : (Монография) / Галина Чиприянова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 239 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 70)

   

   ISBN 978-954-23-0943-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43163

- 186 -

П/657/Ю 12 

Юбилеен сборник посветен на проф. Коста Пергелов  : По случай навършване на 80 годишна възраст и 55 години непрекъсната преподавателска дейност . - София : ([София] - ЕТ Максла), 2002 . - 200 с. : портр. ; 21 см

   Изд. на УНСС. Кат. Счетоводна отчетност и икон. анализ Офс. изд.

 корица | съдържание 

Сист. No: 43129

Фина механика. Автоматика

- 187 -

П/681.3/C 66 

CodeNotes for J #  /  Ed. by Gregory Brill . - New York : Random House, 2003 . - 242 p. : fig. ; 21 cm

   J # (Jay-sharp). Index p. 232-242

   ISBN 978-0-8129-7156-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43204

- 188 -

П/681.3/Г 28 

Гейтс, Бил

   Пътят напред / Бил Гейтс . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2008 . - 422 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0203-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43233

- 189 -

П/681.5/Г 37 

Георгиев, Васил и др.

   Вградени и автономни системи / Васил Георгиев, Мария Нишева, Боян Бончев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 215 с. : със сх. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3660-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43073

- 190 -

П/681.3/К 53 

Киберман, Тим

   На първо място в Google : Стани № 1 в Интернет с най-пълния чеклист в света / Тим Киберман . - София : Франчайзинг. БГ, 2013 . - 264 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92497-2-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43046

- 191 -

П/681.3/Ш 41 

Шафер, Валери и др.

   Неутралността на интернет : Един залог на комуникацията / Валери Шафер, Ерве Льо Кроние ; Прев. от фр. Милен Шипчанов . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 125 с. ; 20 см . -  (Колекция Европа - разбирана и правена)

   

   ISBN 978-954-535-757-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43171

Строителство

- 192 -

П/69.003/С 87 

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сб. с доклади от 28-ма научно-практ. конференция с междунар. участие . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 554 с. ; 22 см

   

   ISBN 1313-2369 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43277

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 193 -

П/791.43/.45/З-48 

Звуко-зримият образ  : Сборник /  Състав. и ред. Светла Христова, Елизавета Боева . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 207 с. : със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-780-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43174

- 194 -

П/7.0/И 41 

Изкуствата, пазарът, публиките  /  Състав. Александър Янакиев, Клер Леви, Николай Йорданов . - София : Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2013 . - 336 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8594-44-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43092

- 195 -

П/77/К 50 

Келби, Скот

   Тайните на цифровата фотография : Професионални фотографски техники - стъпка по стъпка: Ч.1 - / Скот Келби . - 2. изд. . - София : Алекс Софт, 2013 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656-279-1 

   Ч.1 . - 240 с. : с цв. сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43302

- 196 -

П/793/П 47 

Петров, Петър

   Характерен екзерсис / Петър Петров . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2003 . - 103 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-680-299-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43126

Градоустройство. Ландшафт

- 197 -

П/71/Г 75 

Градът  / Атанас Ковачев и др . - Варна : Геа-принт, 2013 . - 748 с. : с ил. ; 25 см

   Др. авт. : Веселина Троева, Искра Дандолова, Константин Калинков, Мария Шишманова, Пеню Михайлов, Петко Близнаков, Росица Чобанова, Светла Ракаджийска, Цвети Даковски

   ISBN 978-619-184-001-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43230

Архитектура

- 198 -

П/72/B 82 

Bowkett, Steve

   Archi-Doodle : An Architect's Activity Book / Steve Bowkett . - London : Laurence King Publishing Ltd., 2013 . - 160 p. : ill. ; 21 x 27 cm

   

   ISBN 978-1-178067-321-9 

 корица 

Сист. No: 43082

- 199 -

П/72/J 71 

Jodidio, Philip

   Architecture Now! : Vol.1- / Philip Jodidio . - Koln : Taschen, 2004- . - 28 cm

   Парал. текст на нем. и фр. ез.

   ISBN 978-3-8365-3899-2 

   Vol.9 . - 2013 . - 480 p. : col. ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43176

- 200 -

П/72/J 74 

John, Elys

   CAD Fundamentals for Architecture / Elys John . - London : Laurence King Publishing Ltd., 2013 . - 208 p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-780672-82-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43079

- 201 -

П/72/V 26 

Van Uffelen, Chris

   The Book of Drawings+Sketches Architecture / Chris Van Uffelen . - London : Braun, 2014 . - 368 p. : ill. ; 24 x 29 cm

   

   ISBN 978-3-03768-150-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43080

Спорт

Езикознание. Филология

- 202 -

П/80/T 78 

Total English  : Starter: Teacher's Resource Book / Irene Ofteringer et al . - Harlow : Pearson, 2007 . - 167 p. ; 30 cm + Test Master CD-ROM

   Др. съавт.: Chris Turner, Lewis Lansford, Anthony Cosgrove and Alison Bewsher.

   ISBN 978-1-4058-4830-5 

 корица 

Сист. No: 43063

- 203 -

П/80/T 78 

Total English  : Starter: Students' Book / Jonathan Bygrave . - Harlow : Pearson, 2007 . - 152 p. : ill. ; 30 cm + DVD

   

   ISBN 978-1-4058-4828-2 

 корица 

Сист. No: 43064

- 204 -

П/80/К 15 

Как се общува на български?  : Български език като чужд / Елена Хаджиева и др . - София : Гутенберг, 2014 . - 189 с. ; 22 см

   Др. авт. : Радка Влахова, Йорданка Велкова, Ася Асенова, Весела Шушлина

   ISBN 978-619-176-013-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43183

- 205 -

П/80/К 86 

Костова, Мария

   Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти / Мария Костова . - Варна : Стено, 2013 . - 196 с. : с ил.. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-697-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43184

- 206 -

П/80/М 92 

Московкин, Леонид Викторович и др.

   Инновации в обучении русскому языку как иностранному / Леонид Викторович Московкин, Галина Николова Шамонина . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2013 . - 210 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-619-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43281

- 207 -

П/80/Н 53 

Немски език  : Уч. помагало за спец. "Мениджмънт на туризма" и "Мениджмънт на свободното време" в Колеж по туризъм - Варна / Севдалина Чакърова и др . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 112 с. ; 22 см

   Др. авт.: Ваня Георгиева, Галина Петрова, Биляна Павлова

   ISBN 978-954-21-0662-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43275

- 208 -

П/80/Т 69 

Томанова-Димитрова, Мила Григорова и др.

   Да пишем правилно : Последни промени и чести затруднения в правописа / Мила Григорова Томанова-Димитрова, Жана Драгостинова Ганчева . - София : Просвета, 2013 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-01-2838-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43043

- 209 -

П/80/Х-26 

Харви, Уилям С.

   Английски за работното място / Уилям С. Харви ; Прев. и адапт. Марин Загорчев . - София : Skyprint, 2014 . - 300 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-390-102-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43189

- 210 -

П/80/Ш 21 

Шамонина, Галина Николова и др.

   Ключ към успеха : Езикът на академичната комуникация / Галина Николова Шамонина, Боряна Стоянова Костова . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2013 . - 190 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-618-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43282

Литература. Теория на литературата

- 211 -

П/82.085/А 51 

Александрова, Донка

   Основи на реториката / Донка Александрова . - 2. прераб. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 333 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3535-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43177

- 212 -

П/82.0/Б 67 

Борхес, Хорхе Луис

   Това изкуство на поезията / Хорхе Луис Борхес ; Прев. от англ. Ангел Игов . - София : Сиела Норма, 2013 . - 104 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1429-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43113

- 213 -

П/820/899.09/К 86 

Костова-Панайотова, Магдалена

   Близки непознати. Другият език или за езиците на другостта / Магдалена Костова-Панайотова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2013 . - 139 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-680-882-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43089

- 214 -

П/82.0/М 53 

Мигриращи култури и социални практики  : По повод 10-годишнината на Академичния кръг по Сравнително литературознание /  Състав. Румяна Станчева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 353 с. ; 24 см . -  (Библиотека Голямото вписване)

   

   ISBN 978-954-07-3595-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43052

- 215 -

П/82.085/Р 12 

Радева, Виржиния Боянова

   Велики оратори и политици на Франция / Виржиния Боянова Радева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 159 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3659-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43301

- 216 -

П/82.085/Т 49 

Теория и история на реториката  : Сборник с материали от научна конференция, 28 ноември 2011 г. /  Състав. Нели Стефанова, Герасим Петрински . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3665-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43303

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

- 217 -

П/908/Д 45 

[Десет] 10 книги за Варна  : [Кн.]. 1 - . - Варна : Морски свят, 2003- . - 24 см

   Др. авт. : Виолета Бояджиева, София Букасова-Богословова, Иван Алексиев, Апостол Апостолов, Илко Тодоров, Мариана Кръстева, Атанас Панайотов, Любомир Кутин, Юлиян Атанасов, Георги Венин, Пламена Димитрова-Рачева, Добромир Гроздев, Симеон Симов, Марин Нешков, Димитър Дичев

   ISBN 1313-9673 

   [Кн.]. 8. 2008 / Иван Русев, и др. . - 2010 . - 480 с. : със сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43154

- 218 -

П/908/Д 45 

[Десет] 10 книги за Варна  : [Кн.]. 1 - . - Варна : Морски свят, 2003- . - 24 см

   Др. авт. :Трифон Трифонов, Иван Алексиев, Людмила Гонова, Масис Хаджолян, Илко Тодоров, Диян Димитров, Атанас Панайотов, Венцислав Чаков, Марин Маринов, Крася Д. Маринова, Любомир Кутин, Галя Христоскова, Симеон Симов, Богдан Богданов

   ISBN 1313-9673 

   [Кн.]. 9. 2009 / Иван Русев, и др. . - 2011 . - 602 с. : със сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43155

- 219 -

П/908/Д 45 

[Десет] 10 книги за Варна  : [Кн.]. 1 - 10 . - Варна : Морски свят, 2003-2012 . - 24 см

   Др. авт. : Станка Димитрова, Веселин Н. Иванов, Иван Алексиев, Петко Близнаков, Апостол Апостолов, Илко Тодоров, Атанас Панайотов, Росица Бърдарска, Христина Стоева, Любомир Кутин, Дария Василянска, Станчо Станчев, Кина Петрова, Альоша Кафеджийски, Илия Пеев, Емил Ив. Димитров, Петър Г. Георгиев, Георги Кацарски, Веселина Цанкова, Симеон Симов, Валентин Вълев, Таня Липолитова

   ISBN 1313-9673 

   [Кн.]. 10. 2010 / Велко Тонев, и др. . - 2012 . - 679 с. : със сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43156

- 220 -

П/97/98/Г 31 

Генов, Румен

   Американската революция : Войната за независимост и създаването на федералната република / Румен Генов . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 311 с. : с табл., [12] л. портр., факс., к. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-698-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43173

Археология

- 221 -

П/904/П 56 

Пицути, Марко

   Забранените археологически открития : Антология на цензурираните находки и древни науки, отвъд официалната истина / Марко Пицути ; Прев. Таня Борси . - София : Атеа Букс, 2013 . - 336 с. : с ил. ; 21 см . -  (Какво скриха от нас...)

   

   ISBN 978-954-8999-50-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43096

География

- 222 -

П/91/О-66 

Орачев, Атанас

   Чудесата на Северното Черноморие : Пътеводител / Атанас Орачев . - София : Световна библ., 2013 . - 144 с. : с цв.ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-574-114-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43297

- 223 -

П/91/О-66 

Орачев, Атанас

   Чудесата на Южното Черноморие : Пътеводител / Атанас Орачев . - София : Световна библ., 2012 . - 160 с. : с цв.ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-574-092-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43298

История. Помощни исторически науки

- 224 -

П/931/939/А 65 

Анджела, Алберто

   IMPERIUM : Пътешествието на една монета из Римската империя / Алберто Анджела ; Прев. от итал. Юдит Филипова . - София : Колибри, 2013 . - 420 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-257-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43097

История на България

- 225 -

П/949.72/Г 98 

Гюзелев, Васил

   Съчинения : В 5 т. / Васил Гюзелев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0811-3 

   Т.1. Апология на Средновековието. Покръстване и християнизация на българите . - 503 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43221

- 226 -

П/949.72/Г 98 

Гюзелев, Васил

   Съчинения : В 5 т. / Васил Гюзелев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0814-4 

   Т.2. Княз Борис Първи (852-889; 907). Кавханите и ичиргу боилите на българското ханство-царство (VII-ХI в.) . - 2014 . - 512 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43222

- 227 -

П/949.72/Г 98 

Гюзелев, Васил

   Съчинения : В 5 т. / Васил Гюзелев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0815-1 

   Т.3. Папството и българите през Средновековието : (IX-XV в.) . - 2013 . - 423 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43223

- 228 -

П/949.72/Н 67 

Ние в науката и науката в нас  : В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 623 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-982-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43192


 Индекс по АВТОРИ

Bewsher, Alison 202 
Bowkett, Steve 198 
Brill, Gregory 187 
Bygrave, Jonathan 203 
Cosgrove, Anthony 202 
Jodidio, Philip 199 
John, Elys 200 
Lansford, Lewis 202 
Lay, Stephen 134 
Marchetti, Marina 3 
Nedyalkova, Anna 135 
Nikolov, Krassimir Y. 48 
Ofteringer, Irene 202 
Raudma, Tiia 3 
Tanchev, Evgeny 48 
Valchev, Rumen 133 137 
Van Uffelen, Chris 201 
Аверкович, Екатерина 183 
Адамов, Величко 62 63 91 
Александров, Валерий Атанасов 181 
Александров, Димитър 57 
Александров, Станислав 183 
Александрова, Донка 211 
Алексиев, Иван 217 218 219 
Алексиева, Соня 64 
Ананиева, Нора Крачунова 96 
Анастасова, Лина 66 
Ангелов, Петьо 30 
Анджела, Алберто 224 
Андреев, Румен Любенов 83 
Андреева, Людмила 12 156 
Антонов, Юлиян 12 
Апостолов, Апостол 217 219 
Арнаудова, Петя Г. 169 
Асенов, Бончо Станоев 49 
Асенова, Ася 204 
Атанасов, Атанас 183 
Атанасов, Юлиян 217 
Атанасова-Шумкова, Ирина 155 
Белов, Мартин 97 
Бенева, Марина 131 
Благоева-Хасърбасанова, Елена 138 
Близнаков, Петко 197 219 
Богданов, Богдан 218 
Бодакова, Зорница 15 
Бодурова, Параскева 158 
Боева, Елизавета 193 
Божинов, Божидар Асенов 67 
Божков, Васил 183 
Бойчев, Георги 115 
Бокова, Ирена 64 
Бончев, Боян 189 
Борисов, Борислав Спиридонов 119 
Борисов, Орлин 98 
Борисова, Ирена 126 
Борси, Таня 221 
Борхес, Хорхе Луис 212 
Босуел, Дъстин 160 
Бояджиева, Виолета 217 
Боянова, Гергана 99 
Брайков, Валентин 100 
Братоев, Ценимир 101 
Брезоев, Владимир 50 
Букасова-Богословова, София Николаевна 217 
Бърдаров, Георги 51 
Бърдарска, Росица 219 
Вайсова, Леа 59 
Вале, Гийом 35 
Вание, Катрин 155 
Варзоновцев, Дмитрий 56 
Василева, Бистра Константинова 145 
Василянска, Дария 219 
Ватова, Ивелина 37 
Велкова, Йорданка 204 
Венин, Георги 217 
Вечев, Венцислав 181 
Висман, Хайнц 54 
Влахова, Радка 204 
Вучков, Веселин 103 
Вълев, Валентин 219 
Вълчев, Румен 133 140 141 142 
Вътев, Жельо Вътев 67 
Вътов, Венцеслав 155 
Ганева, Ваня 36 
Ганчев, Александър 63 
Ганчева, Жана Драгостинова 208 
Гевренова, Нина 104 
Гейтс, Бил 188 
Генкова, Диана 77 
Генов, Румен 220 
Георгиев, Васил 189 
Георгиев, Венелин 127 130 
Георгиев, Лъчезар Георгиев 5 
Георгиев, Никола 36 
Георгиев, Петър 219 
Георгиева, Ваня 207 
Георгиева, Елена 5 7 
Годфроа, Елен 155 
Голубин, Евгений Владимирович 68 
Гонова, Людмила 218 
Горанова, Илонка 105 
Господинова, Силвия 77 
Грашкина-Минчева, Ваня 6 8 
Григорова, Лора Дончева 106 
Грозданов, Антон Кирилов 107 
Гроздев, Добромир 217 
Груева, Надежда Валентинова 6 
Гьошев, Божидар 139 149 151 152 154 157 158 
Гюзелев, Васил 225 226 227 
Давидов, Красимир 161 
Даковски, Цвети Даков 197 
Дамазио, Антонио 12 
Дамянов, Дамян 183 
Данаилов, Данаил Лазаров 69 70 
Дандолова, Искра 197 
Данкова, Петя 145 
Данов, Румен 52 
Данчев, Данчо Янков 145 
Даскалова, Ангелина 155 
Дачев, Иво 108 
де Оливейра, Луиз Едуардо Прадо 155 
Деливерска, Мариела 109 
Деминг, Уилям Едуардс 71 
Денкова, Лидия 11 
Димитров, Диян 218 
Димитров, Емил 219 
Димитров, Марин 183 
Димитров, Марко Петков 72 
Димитров, Павел Крумов 73 
Димитрова, Галина 110 
Димитрова, Десислава 77 
Димитрова, Мимоза 155 
Димитрова, Станка 219 
Димитрова, Теодора 74 75 91 
Димитрова-Рачева, Пламена 217 
Дичев, Димитър 217 
Добрева, Миглена 77 
Дойчев, Момчил 55 
Доковска, Даниела 100 109 
Дончева, Людмила 65 
Дочев, Михаил 183 
Дюк, Саймън 76 
Евстатиев, Симеон 29 
Емилова, Ирена 174 
Желев, Симеон Денев 175 
Загорчев, Марин 209 
Захариев, Андрей 62 91 
Здравков, Георги 170 
Знеполски, Ивайло 54 
Иванов, Веселин 219 
Иванов, Тилчо 127 130 
Иванова, Калина 5 
Иванова, Лиляна 77 
Иванова, Мария 77 
Иванова, Надежда 77 
Иванова-Кузманова, Галя 183 
Игнатов, Асен 55 
Игнатова, Красимира 6 
Игов, Ангел 212 
Игов, Атанас 82 
Илиев, Георги 183 
Илиева, Людмила 111 
Илиева, Снежана 68 
Ималова, Диана Карамфилова 181 
Йонева, Елизабет 77 
Йончев, Димитър 56 
Йорданов, Николай 194 
Кайе, Рамиро 28 
Калаба, Джанин Лемар 20 
Калайджиева, Живка 77 
Калинков, Константин 197 
Калинов, Красимир 13 31 
Калхун, Крейг 37 
Калчев, Пламен 14 
Кандилис, Дарина 155 
Капитанова, Мария 8 
Карагьозова-Финкова, Мариана 118 
Карастоянов, Георги 129 
Кафеджийски, Альоша 219 
Кацарски, Георги 219 
Кейн, Сьюзан 15 
Келби, Скот 195 
Киберман, Тим 190 
Кишимото Сатоко 162 
Ковачев, Атанас 197 
Коен, Бари 30 
Коларов, Тодор 112 
Колева, Петя 77 
Колева, Росица 65 
Колишев, Николай 146 147 148 
Кон, Макс 155 
Конаган, Дениъл 80 
Костова, Боряна Стоянова 210 
Костова, Мария 205 
Костова-Панайотова, Магдалена 213 
Которова, Иванка 113 
Крипендорф, Кайхан 26 
Крумов, Калин 77 
Кръстев, Димитър 16 
Кръстев, Людмил 63 
Кръстева, Мариана 217 
Кутин, Любомир 217 218 219 
Кънев, Методи 38 
Кънева, Аглика Божидарова 81 
Кънева, Невяна 126 
Кънева, Тотка Л. 182 
Къчев, Огнян 154 171 
Лазаров, Кино 95 
Лалова, Ильона 155 
Ландман, Патрик 155 
Леви, Клер 194 
Лемберг, Борис 17 
Лий, Р. Брук 30 
Липолитова, Таня 219 
Льо Кроние, Ерве 191 
Льоклер, Арно 54 
Люцканов, Росен 30 
Макдоналд, Дейвид 162 
Малинов, Светослав 60 
Маминашвили, Гига 155 
Манев, Евгени 57 
Манев, Никола 114 
Манева, Мария 77 
Мантъл, Джонатан 82 
Манчева, Русанка Петкова 18 
Маринов, Марин 218 
Маринова, Гергана 103 
Маринова, Крася Д. 218 
Маринова, Цветелина 77 
Маринова-Христиди, Румяна 150 
Маркман, Нора 155 
Миланова, Милена 8 
Минчев, Борис Симеонов 19 
Митев, Николай 176 
Митева, Димитрия 77 
Митов, Кирил 65 
Михайлов, Михаил 65 
Михайлов, Пеню 197 
Моралийска, Моника 77 
Московкин, Леонид Викторович 206 
Наумова, Стефка 115 
Недев, Петър 171 
Недев, Христо Петров 171 
Неделчева, Таня 42 
Недялкова, Анна 135 
Нелсън, Ноел С. 20 
Ненков, Румен 102 
Неновски, Николай Ненов 83 
Нешков, Марин 217 
Никлева, Елена 55 
Николов, Красимир 48 
Николов, Петър 153 
Николова, Емилия 32 
Нишева, Мария 189 
Новкиришка-Стоянова, Малина 118 
Орачев, Атанас 222 223 
Орешарски, Пламен Василев 84 
Отие, Филип 54 
Павлов, Велизар Тодоров 85 
Павлова, Биляна 207 
Панайотов, Атанас 217 218 219 
Панайотов, Димитър 177 
Пантелеева, Искра Маринова 178 
Панчева, Цветанка 6 
Папазова, Красимира 6 
Парижкова, Любомира 39 
Паскалева, Здравка 77 
Пашова, Събка 145 
Пеев, Илия 219 
Пейчева, Добринка 40 
Пенева, Юлиана 127 130 
Пенов, Сашо 118 
Пенчева, Кремена 28 
Пергелов, Коста 86 
Петкова, Петя 82 
Петкова, Цветалина 116 
Петрински, Герасим 216 
Петров, Любен 183 
Петров, Петър 196 
Петров, Ростислав 22 
Петрова, Галина 207 
Петрова, Кина 219 
Пешева-Горанова, Илонка Кирилова 105 
Пиджън, Мартин 162 
Пинк, Даниъл 21 
Пиргова, Мария 58 
Пицути, Марко 172 221 
Попов, Георги 173 
Попов, Стефан 54 
Праматарова, Мариана 117 
Проданов, Васил 127 130 
Проданов, Стоян 91 
Пунев, Благовест 102 
Пътев, Пламен 91 
Радева, Виржиния Боянова 215 
Райков, Евгени Райков 179 
Райчева, Лилия 180 
Ракаджийска, Светла 197 
Ралева, Стела Стоянова 87 
Рангелова, Лилия Тодорова 88 
Розати, Марчело Витали 33 
Розенблум, Уриел 155 
Романов, Димитър 53 
Рупска, Теодора Йорданова 184 
Русев, Иван 217 218 
Саладен, Катрин 155 
Саркисян, Карина 43 
Свенсен, Ларш 22 
Симеонов, Калоян 89 
Симеонов, Стефан 91 
Симеонова, Росица 183 
Симов, Симеон 217 218 219 
Сирашки, Георги 167 168 
Сирашки, Христо 174 
Славова, Веселина 27 
Славчев, Здравко 120 
Смилков, Калоян 56 
Смилов, Даниел 59 
Смит, Дан 80 
Сотирова, Мария 78 
Станимиров, Евгени Петров 145 
Станчев, Иван Димитров 128 
Станчев, Станчо 219 
Станчева, Невена 77 
Станчева, Румяна 214 
Стефанова, Нели 216 
Стиглиц, Джоузеф 44 
Стишенок, Ирина Владимировна 23 
Стоева, Христина 219 
Стоевски, Григор 77 
Стойкова, Велислава 158 
Стойкова, Пепа 90 
Стойнешка, Райна 145 
Стоянов, Иван 9 
Стоянов, Чавдар Бойков 121 
Стоянова, Астра Валери 45 
Стърнбърг, Робърт Дж. 156 
Танчев, Евгени 48 
Тарасашавили, Марина 155 
Тасен, Етиен 54 
Теодорова, Светла 170 
Тодоров, Иван 77 
Тодоров, Илко 217 218 219 
Тодоров, Христо 11 54 
Томанова-Димитрова, Мила Григорова 208 
Тонев, Велко 219 
Трифонов, Трифон 218 
Троева, Веселина 197 
Тянкова, Янка 123 
Узунова, Елица Димитрова 145 
Уилямс, Уенди М. 156 
Фери, Жан-Марк 54 
Фигле, Томас 54 
Филипова, Юдит 224 
Фром, Ерих 24 
Фучър, Тревор 160 
Хаджиева, Елена 204 
Хаджолян, Масис 218 
Харви, Уилям С. 209 
Харизанова, Христина 77 
Хорозов, Емил 10 
Христов, Ангел 25 
Христова, Надежда 105 
Христова, Светла 193 
Христоскова, Галя 218 
Худеман, Оливие 162 
Хърст, Пол 131 
Хюм, Дейвид 60 
Цанева-Борси, Таня 172 
Цанкова, Веселина 219 
Циркова, Диана 155 
Цонев, Цоню 161 
Цонева, Цветелина 77 
Чаков, Венцислав 218 
Чакърова, Севдалина 207 
Чилова, Нина Стефанова 124 
Чиприянова, Галина 185 
Чобанова, Росица 197 
Шамонина, Галина Николова 206 210 
Шаранков, Стефан 25 
Шафер, Валери 191 
Шенвал, Франсис 54 
Шипчанов, Милен 33 35 191 
Шишманова, Мария 197 
Шишманова, Пенка 94 
Шушлина, Весела 204 
Юнг, Карл Густав 25 
Янакиев, Александър 194 
Янакиева, Елена 6 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Не" на партийната държава 50 
[Десет] 10 книги за Варна 217 218 219 
[ДЖЕСИКА] JESSICA - инструмент на Европейския съюз за финансиране на проекти за градско развитие 61 
Archi-Doodle 198 
Architecture Now! 199 
CAD Fundamentals for Architecture 200 
CodeNotes for J # 187 
ECTS and Diploma Supplement Label Holders 2009&2010 132 
Emerging Trends in Socio-economic Sciences and Humanities in Europe 34 
Global Education 133 
Global Education Guidelines 137 
IMPERIUM 224 
International Conference "Institutional Evaluation in the European Higher Education Area", Sofia, 14th June, 2006 135 
Making the difference: Reportage on the EU's Instrument for Stability 46 
Making the Difference? 47 
Mountain Areas in Europe 159 
One Enlargement is not enough 48 
She Figures 2009 1 
She Figures 2012 2 
Stocktaking 10 years of "Women in Science" policy by the European Commission 1999-2009 3 
The Book of Drawings+Sketches Architecture 201 
The European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 4 
The Interpretation of the Magna Charta Universitatum and its Principles 134 
The Management of University Integrity 136 
Total English 202 203 
Административен процес 95 105 
Американската революция 220 
Анализ на банковата дейност 67 
Анализ на търговския бизнес 65 
Английски за работното място 209 
Антикорупция в макроуправлението 57 
Апология на несигурността 173 
Банково счетоводство 181 
Бенетон 82 
Библиотеки, четене, комуникации 5 
Библиотекознание. Библиотеки. Библиотекари 7 
Библиотечни фондове и каталози 8 
Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване 6 
Биобиблиография 9 
Близки непознати. Другият език или за езиците на другостта 213 
Българските икономисти за Голямата депресия 83 
Българските освобождения 52 
Бюджетният процес в търговските банки 88 
В търсене на сигурността 56 
Вградени и автономни системи 189 
Велики оратори и политици на Франция 215 
Вещно право 99 
Високорискови полицейски операции 128 
Висшето икономическо образование - изследване, обучение, иновации 139 
Висшето образование в България от съветските до болонските реформи 150 
Война и сила през ХХI век 131 
Въведение в правото 115 
Възможности за усъвършенстване на счетоводната информационна система в селскостопанските предприятия 185 
Генетична дискриминация 109 
Глобално образование 141 142 
Градът 197 
Да имаш или да бъдеш 24 
Да пишем правилно 208 
Да се ориентираме във виртуалното 33 
Данъчно облагане 2014 125 
Дипломатическа енциклопедия 53 
Дискурсът за Европа: философски, икономически, политически... 54 
Договорът за продажба - спътник на цивилизацията 100 
Документите в данъчния контрол 90 
Домашното насилие 117 
Държавата и икономиката в България между двете световни войни 1919-1939 г. 72 
Европейска прокуратура 113 
Европейският съюз и управлението на кризи: развитие и перспективи 76 
Емоционалният интелект 17 
Емоционално инженерство 28 
Етиката като философия на отговорността 27 
Ефективна дистрибуция 68 
За развитието на личността 25 
Забранените археологически открития 221 
Забранените лекарства, които лекуват. Търговци със здравето 172 
Завръщането на общественото водоснабдяване 162 
Звуко-зримият образ 193 
Знанието - източник на иновации 143 
Знанието - традиции, иновации, перспективи 144 
Идеята за прогрес отвъд икономиката 38 
Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност 123 
Изграждане на съзнателния мозък 12 
Изкуствата, пазарът, публиките 194 
Изкуството на предимството 26 
Изкуството на разбираемия код 160 
Изолацията - форма на девиантност? 45 
Изследване на операциите в икономиката 85 
Икономиката на знанието и глобалният прогрес 77 
Икономическа социология 36 
Икономически измерения и социални последици на глобалната криза 78 
Икономически растеж и развитие 94 
Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в Европейския съюз 51 
Инвестиции 84 
Индустриални технологии 167 
Инновации в обучении русскому языку как иностранному 206 
Иновация чрез интеграция 79 
Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм 97 
Интернационализация на висшето образование в Европа 138 
Инфлация и икономически растеж 87 
Как се общува на български? 204 
Качеството на обучението във висшето училище 145 
Ключ към успеха 210 
Книгата за парите 80 
Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти 205 
Комуникацията като социално-психологически феномен 32 
Конкурентни стратегии във висшето образование 149 
Конституционният въпрос в България 106 
Конституцията от 1991 г. и незавършената революция 96 
Контекст, същност и перспективи на глобалното образование 140 
Лидерски практики 129 
Логистиката в България 73 
Малка медицинска енциклопедия за всеки 169 
Малък наръчник по социология за икономисти 35 
Маркетингови изследвания в туризма 66 
Масмедийното въздействие 40 
Междукултурна комуникация и адаптация в международния бизнес 43 
Международна научна конференция УНИТЕХ' 2013, Габрово, 22-23 ноември 2013 163 164 165 166 
Международни бизнес анализи 70 
Международни финанси 62 
Международно търговско право 107 
Международноправен режим на Черно море 98 
Мерки срещу финансирането на тероризма 121 
Методи за оценка на интелектуалните активи на организацията 176 
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство 183 
Мигриращи култури и социални практики 214 
Мита и митническа политика 75 
Мотивацията 21 
На първо място в Google 190 
Надеждност, валидност и факторна структура на темпераментовия и характеровия въпросник при българската популация 13 
Наказателно-процесуално право 114 
Наука, образование, сигурност 127 130 
Научни изследвания - висше образование - иновации 151 
Нациите имат значение 37 
Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България 152 
Немски език 207 
Неутралността на интернет 191 
Ние в науката и науката в нас 228 
Нищожно съдебно решение 120 
Новата икономика за индустрията, правителството и образованието 71 
Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в Гражданския процес 112 
Общуване vs. Комуникация 39 
Организационно поведение 177 
Оръжейна подготовка за охранителни фирми и частни детективи 161 
Основи на политологията 58 
Основи на реториката 211 
Основи на статистиката за социалните и поведенческите науки 30 
Оцеляване в екстремални ситуации 171 
Педагогическа психология 156 
Педагогическите умения на учителите 146 147 148 
Политически есета 60 
Политическият процес и общественото мнение в България през 2013 г. 41 
Правен режим на данъчната ревизия 124 
Правен режим на подобренията в недвижими имоти 108 
Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос 116 
Прекратяване на осиновяването по българското семейно право 110 
Преподаване, учене и контрол във висшето образование 154 
Проблеми на юридическия превод 111 
Проектният бизнес и ограбването на науката 10 
Пространствата между социологията и социалната психология 42 
Протестът 59 
Психоенергийна терапия 170 
Психология на девиантното поведение 18 
Психология на комунизма 55 
Психология на човешкото развитие 19 
Пътят напред 188 
Работа в екип със страдащото бебе и дете 155 
Разузнаването в международните отношения 49 
Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз 89 
Режисьорът на човешката драма 16 
Резултати, проблеми и добри практики при усвояване на фондовете на Европейския съюз 81 
Рекламни изследвания 175 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2012 102 
Римско и съвременно публично право 118 
Ръководство по управление на оборотния капитал 179 
Самопознание и самовъзпитание 153 
Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет [на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"] "Право и етика" 119 
Силата на признателността 20 
Сливанията, придобиванията и поглъщанията в международния бизнес - поуки, нови тенденции и предизвикателства 69 
Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност 104 
Статистически методи в поведенческите и социалните науки 31 
Строително предприемачество и недвижима собственост 192 
Счетоводство на осигурителните предприятия 182 
Съвременни измерения в дистанционното обучение 157 
Съвременното обучение по икономика и мениджмънт 158 
Съдебна администрация 122 
Съчинения 225 226 227 
Тайните на цифровата фотография 195 
Теория и история на реториката 216 
Тест за училищна готовност 14 
Тестове за конкурси за държавни служители 126 
Тестове по Наказателен процес 103 
Тихите 15 
Това изкуство на поезията 212 
Тренинг уверенности в себе 23 
Туризъм и културно наследство 64 
Управление на иновациите в индустриалното предприятие 178 
Управление на персонала в търговската банка 74 
Управленското счетоводство в аграрните предприятия - проблеми и решения 184 
Феноменът телевизия 180 
Философия на страха 22 
Финанси 91 
Финанси на предприятието 86 
Финанси на фирмата 63 
Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи 92 93 
Фирмена култура 174 
Характерен екзерсис 196 
Химизация на земеделието 168 
Християнство, ислям и източни религии: нормативен текст и социокултурен контекст 29 
Цената на неравенството 44 
Членство в адвокатско дружество 101 
Чудесата на Северното Черноморие 222 
Чудесата на Южното Черноморие 223 
Що е политическа философия? 11 
Юбилеен сборник посветен на проф. Коста Пергелов 186 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

ArchiCAD 200 
ECTS (Европейска система за натрупване и трансфер на кредити) 132 
J # 187 
Total English 202 203 
ZMET 175 
Аварии 171 
Автоматика 163 
Автономни системи 189 
Авторско право 119 176 
Аграрни предприятия 184 
Агресия 45 
Адвокати 101 
Адвокатски съвет 101 
Адвокатско дружество 101 
Административен процес 105 
Административни актове 95 105 
Административни наказания 105 
Административно право 53 
Административнопроцесуален кодекс 95 
Аз-концепция 12 
Академичен състав 79 
Американска революция 220 
Аналитична психология 25 
Английски език 202 203 209 
Анимационни филми 193 
Антикризисни мерки 78 
Артпазар 194 
Археологически открития 221 
Археологически паметници 221 
Архикад 200 
Архитекти 199 201 
Архитектурен дизайн 199 
Архитектурни проекти 199 
Архитектурни фирми 199 
Архитектурно проектиране 198 200 201 
Архитектурно чертане 198 200 
Асинхронни електродвигатели 143 
Базелски комитет за банков надзор 70 
Балканска култура 213 
Балкански литератури 213 
Балкански народи 213 
Банки 80 
Банков капитал 181 
Банков мениджмънт 67 
Банков одит 92 
Банкова дейност 74 
Банкова ликвидност 67 
Банкови активи 67 
Банкови консолидации 69 
Банкови кредити 91 181 
Банкови служители 74 
Банково законодателство 89 
Бедност 94 
Библиографско описание 8 
Библиотеки 5 7 
Библиотекознание 5 7 
Библиотечен мениджмънт 7 
Библиотечни документи 8 
Библиотечни каталози 8 
Библиотечни специалисти 7 
Библиотечни фондове 8 
Библиотечно обслужване 6 
Библиотечно-информационни процеси 6 
Бизнес 217 219 
Бизнес анализ 70 
Бизнес етика 119 
Бизнес комбинации 69 
Бизнес поведение 26 
Биобиблиографии 9 
Биоетика 109 
Битие 24 
Болонска декларация 134 
Болонски процес 132 138 
Бранд 175 193 
Брутен вътрешен продукт 87 
Българска икономика 77 
Българска култура 226 
Българска православна църква 228 
Български език 204 208 
Български икономисти 83 
Българският преход 38 
Българско законодателство 121 
Българско средновековие 225 227 
Бюджетно планиране 88 
Ваксини 172 
Валутен курс 62 
Валутен пазар 62 
Валутен риск 62 
Валутна интеграция 62 
Валутни операции 62 91 
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 132 
Вградени системи 189 
Вербална комуникация 32 
Вещни правоотношения 108 
Взаимоотношения 20 148 
Виртуална идентичност 33 
Виртуална реалност 33 
Виртуални комуникации 39 
Високорискови операции 128 
Висше образование 77 135 138 145 150 
Висши учебни заведения 134 
Воден сектор 162 
Водоснабдяване 162 
Военна служба 129 
Военно дело 131 
Военно лидерство 129 
Военно-граждански отношения 129 
Възнаграждения 74 
Възпитание в училище 153 
Възпитание на децата 25 
Външна търговия 94 
Външнотърговска политика 72 
Газово оръжие 161 
Генни мутации 109 
Глобализация 34 131 142 
Глобална икономическа криза 78 
Глобални проблеми 141 
Глобално гражданство 133 137 141 
Глобално образование 133 137 140 141 142 
Глобално общество 140 
Глобално развитие 140 
Голямата депресия 83 
Градоустройство 197 
Градска архитектура 197 
Градско планиране 197 
Градско развитие 61 
Гражданско неподчинение 59 
Гражданско общество 37 50 127 130 
Граматика 205 
Графичен дизайн 193 
Гугъл 190 
Данъчен контрол 90 124 
Данъчен контролен процес 90 
Данъчна ревизия 124 
Данъчни закони 125 
Данъчни правоотношения 124 
Данъчно облагане 125 
Девиантно поведение 18 
Делова комуникация 216 
Делова кореспонденция 204 
Делово общуване 210 
Демократична държава 58 
Детска психология 25 155 
Деца с увреждания 155 
Децата и телевизията 180 
Дивидентна политика 63 91 
Дидактически стратегии 147 154 
Дипломни работи 183 
Дискриминация 44 
Дистанционно обучение 154 157 
Дистрибуция 68 
Договор за дистрибуция 68 
Договор за продажба 100 
Договорно право 100 
Документален контрол 90 
Домашно насилие 117 
Досъдебно разследване 114 
Древен Рим 224 
Държавен дълг 92 
Държавна власт 50 
Държавни институции 72 
Държавни служители 126 
Държавно право 53 
Европейска идентичност 54 
Европейска интеграция 48 
Европейска политика 2 3 76 159 
Европейска политика за сигурност и отбрана 47 
Европейска прокуратура 113 
Европейска сигурност 46 76 
Европейска харта на изследователите 4 
Европейски конституционализъм 118 
Европейски политически и икономически отношения 48 
Европейски програми 61 
Европейски проекти 61 
Европейски съд 113 
Европейски фонд за регионално развитие 81 
Европейски фондове 61 81 
Европейско изследователско пространство 4 34 
Европейско образование 54 
Европейско образователно пространство 132 135 138 
Европейско право 100 
Европейско средновековие 225 
Езикова култура 214 
Езиково обучение 93 
Езици за програмиране 187 
Екзерсис 196 
Екология 163 
Екстравертност 15 
Екстремални ситуации 171 
Електроенергетика 163 
Електроника 163 
Електронна демокрация 131 
Електронни комуникации 39 
Електронни пари 80 
Електронно обучение 139 157 
Електротехника 163 
Емоции 12 17 22 28 
Емоционален интелект 17 
Емоционална интелигентност 17 
Емоционални състояния 32 
Емоционално развитие 28 
Енергиен пазар 92 
Енергопотребление 167 
Енергопроизводство 167 
Етажна собственост 99 
Етика 27 
Етикет (повед.) 204 
Етнически конфликти 51 
Ефективност на рекламата 175 
Жени учени 1 2 3 
Жертви на насилие 117 
Жилищно строителство 192 
Забележителности 222 223 
Зависимости 18 
Задачи 75 182 
Застраховане 92 
Защита на потребителите 119 
Защита от дискриминация 109 
Здравна сигурност 127 130 
Здравно осигуряване 182 
Земеделие 168 
Злоупотреби 10 
Идентичност 45 
Идентичности 51 
Избори 41 
Извънсъдебно споразумение 123 
Изпълнителна власт 97 
Източни религии 29 
Икономика 166 
Икономика на знанието 77 
Икономическа криза 44 83 
Икономическа мисъл 83 
Икономическа политика 72 
Икономическа теория 92 
Икономически кадри 158 
Икономически кризи 80 
Икономически растеж 87 94 
Икономическо образование 139 
Икономическо поведение 36 
Икономическо развитие 80 94 
Имиграция 51 
Имуществени права 116 
Инвестиране 80 
Инвестиции 144 
Инвестиционен анализ 84 
Инвестиционен портфейл 91 
Инвестиционни фондове 89 
Индустриализъм 38 
Индустриални предприятия 178 
Иновативни предприятия 77 
Иновации в образованието 139 149 151 206 
Иновации в промишлеността 178 
Иновационен процес 178 
Иновационни проекти 178 
Институции на властта 41 97 218 219 
Институции на Европейския съюз 76 
Интеграционни процеси 149 
Интегрирано образование 136 
Интелект 17 
Интелектуален капитал 176 
Интелектуална собственост 176 
Интернационализация 138 
Интернационална комуникация 43 
Интернет 33 188 191 
Интернет бизнес 188 
Интернет реклама 144 
Интернет технологии 190 
Интровертност 15 
Инфлация 87 
Информатика 164 
Информационна революция 188 
Информационна сигурност 57 
Информационни системи в туризма 66 
Информационни технологии 149 151 154 
Информационно търсене 6 
Исково производство 112 
Ислям 29 
ИСПА (Програма на ЕС) 81 
Исторически извори 226 227 
История на България 9 228 
История на Варна 217 218 219 
История на образованието 150 
История на разузнаването 49 
История на САЩ 220 
История на социологията 35 
Италиански дизайнери 82 
Йога 28 
Казуси 74 75 174 181 182 
Капиталов пазар 92 
Капиталови пазари 84 89 91 
Капиталови ресурси 94 
Кариерно развитие 3 
Качество на обучение 145 
Кино 193 
Книгоиздаване 218 
Когнитивни подходи 156 
Когнитивни стилове 32 
Кодекс за поведение при подбор на изследователите 4 
Кодове 160 
Комплекс за малоценност 16 
Компютърна индустрия 188 
Компютърни архитектури 189 
Компютърни науки 143 
Компютърни технологии 164 
Комунизъм 55 
Комуникативна култура 39 43 
Комуникационни модели 40 
Комуникационни техники 164 
Комуникация 191 
Комунистически манталитет 55 
Конкурентно право 119 
Конкурси 126 
Конституционализъм 96 97 
Конституционен съд 102 
Конституционна държава 96 
Конституционна комисия 106 
Конституционни проекти 96 106 
Конституционно право 53 
Конституционно правосъдие 102 118 
Конституция 106 
Конструиране на машини 165 
Контролни органи 90 
Конфликт на интереси 74 
Концесии 162 
Корелация 30 
Корпоративна култура 174 
Корупционни практики 10 
Корупционни рискове 57 
Корупция 57 
Краеведска дейност 6 
Краткосрочни инвестиции 179 
Краткотрайни активи 179 
Кредит 80 86 
Кредитен портфейл 67 
Кризисни ситуации 47 
Култура и общество 36 
Културен живот 217 
Културни политики 194 
Културни различия 64 
Културни традиции 219 
Културно наследство 64 
Курортни комплекси 222 
Ландшафтна архитектура 192 
Лидерство 71 
Линейно оптимиране 85 
Лисабонска стратегия 77 
Лисабонски договор 113 
Личности 217 218 219 
Личностно развитие 20 23 
Логистика 73 
Логистичен сектор 73 
Логистични дейности 73 
Макроикономическа политика 44 
Макроуправление 57 
Маркетингова политика 144 
Маркетингови изследвания 66 70 
Масови комуникации 5 
Математика 164 
Математическа статистика 31 
Машиностроителни технологии 165 
Медиевистика 225 
Медиен плурализъм 180 
Медии 180 
Медийно въздействие 40 
Медийно общество 42 
Медицина 169 
Медицински изследвания 172 
Медицински термини 169 
Междуетническа комуникация 43 
Междукултурна компетентност 43 
Междуличностни отношения 32 148 177 
Междуличностно общуване 32 
Международен бизнес 69 
Международна продажба на стоки 100 
Международна сигурност 46 47 
Международна система 131 
Международна търговия 107 
Международни договори 53 118 
Международни икономически отношения 79 
Международни инвестиции 62 
Международни конфликти 46 47 49 
Международни кредити 62 
Международни правителствени организации 53 
Международни търговски договори 107 
Международни финанси 94 
Международно право 53 119 
Международно сътрудничество 98 113 
Международно търговско право 107 
Международноправен режим 98 
Мениджмънт в образованието 71 
Мениджмънт на персонала 74 
Мениджмънт на търговията 71 
Металознание 167 
Метафизика 27 
Методи за оценяване 176 
Методи на обучение 147 
Методики за оценка на бизнеса 70 
Методология 56 
Метрология 165 
Мехатроника 165 
Мироопазване 46 47 
Мислене 12 
Мита 75 
Митинги 59 
Митническа политика 75 
Митнически икономически режими 75 
Митнически контрол 75 144 
Митническо облагане 75 
Митническо посредничество 75 
Младежка престъпност 119 
Мода 82 
Модели на поведение 177 
Модели на управление 174 
Моден дизайн 82 
Модни марки 82 
Мониторинг 34 
Морска история 219 
Мотивация 21 177 
Мотивация на учениците 147 156 
Мрежови графици 85 
Музейна политика 64 
Мултикултурализъм 214 
Мултимедийни системи 189 
Наказателен процес 103 114 
Наказателна конфискация 112 
Наказателно производство 103 
Народни представители 96 
Народопсихология 13 
Наука и бизнес 10 
Научен труд 210 
Научна дискусия 210 
Научна кариера 1 2 
Научна конференция 210 
Научни изследвания 151 
Научно изследване 183 
Научноизследователска дейност 79 
Национализъм 37 
Национална идентичност 214 
Национална икономика 73 
Националноосвободително движение 228 
Нация 37 
Невербална комуникация 32 
Недвижима собственост 108 192 
Недвижими имоти 108 192 
Независимост 220 
Незаконно придобито имущество 112 
Немски език 207 
Нефинансови предприятия 183 
Неформална икономика 36 
Нормативни актове 95 
Обезпечителен процес 112 
Обжалване (юрид.) 120 
Оборотен капитал 179 
Образователен мениджмънт 149 
Образователна система 150 
Образователни политики 139 
Образователни технологии 151 152 166 
Обучение 146 
Обучение по икономика 158 
Обучение по мениджмънт 158 
Обучението по реторика 216 
Обща теория на правото 115 
Общества 37 
Обществен прогрес 38 
Обществени отношения 42 
Общуване 39 
Огнева подготовка 161 
Огнестрелни оръжия 161 
Одит 183 
Онлайн маркетинг 66 
Онтология 27 
Опазване на природата 159 
Операционни системи 189 
Ораторско изкуство 211 
Организационна култура 174 177 
Организационни конфликти 177 
Осигурителни вноски 182 
Осигурителни дружества 182 
Осигурителни фондове 182 
Осигуряване 92 
Осиновяване 110 
Отчуждение 45 
Оценка на предприятия 86 
Оценяване на учениците 156 
Пазар на труда 152 158 
Пазари 80 
Пазарни отношения 144 
Папство 227 
Пари 80 86 
Парична политика 83 
Партии в България 41 
Партийна държава 50 
Патентно облагане 92 
Педагогическа практика 157 
Педагогическа психология 155 
Педагогически подход 148 
Педагогически умения 146 
Пенсионносигурителни дружества 182 
Пестициди 168 
Планини 159 
Планински райони 159 
Пласмент 68 
Плащания между фирми 86 
Пневматика 165 
Пневматично оръжие 161 
Поведение на личността 18 
Поведенческа психология 156 
Поетическо изкуство 212 
Пожари 171 
Позитивно мислене 20 
Покръстване на българите 225 226 
Политическа власт 58 
Политическа история 228 
Политическа мисъл 60 
Политическа реторика 215 216 
Политическа система 58 
Политическа философия 11 
Политически анализ 52 
Политически елит 50 
Политически институции 58 
Политически лидери 52 
Политически отношения 58 
Политически партии 52 
Политически последствия 52 
Политически преход 52 
Политически процеси 44 50 
Полицейска тактика 128 
Полицейски операции 128 
Полицейско образование 127 130 
Полово неравенство 1 2 3 
Портфейлна теория 84 
Последици 78 
Постмодернизъм 38 
Потребителско поведение 36 
Потребителско търсене 175 
Права на човека 118 
Правен режим 107 
Правна лингвистика 111 
Право на защита 103 
Право на собственост 99 
Право на строеж 99 
Правова държава 58 
Правопис 208 
Предизборни кампании 180 
Предприсъединителни фондове 81 
Предучилищна възраст 14 
Предучилищно образование 14 
Презентация 210 
Признателност 20 
Приложна статистика 85 
Примерни кодове 160 
Примерни теми 183 
Природни бедствия 46 47 
Природни ресурси 94 
Присъединяване към Европейския съюз 48 
Програмисти 160 
Програмни кодове 160 
Проекти 79 
Производство по несъстоятелност 123 
Промишлени аварии 171 
Протести 41 59 
Професионална етика 74 
Професионална реализация 145 
Професионална фотография 195 
Психика 12 
Психоенергийна медицина 170 
Психоенергийно въздействие 170 
Психоенергия 170 
Психологическа диагностика 14 
Психологически зависимости 18 
Психологически тестове 13 
Психологически типове 15 
Психология на егото 16 
Психология на комуникациите 32 
Психология на личността 16 19 20 
Психология на оцеляването 171 
Психология на поведението 18 
Психология на развитието 19 
Психопатология 173 
Психотерапия 170 
Психотренинг 23 
Публика 194 
Публично право 118 
Публично-частни проекти 61 
Публично-частно партньорство 77 
Работоспособност 104 
Развиващи се страни 94 
Растителна защита 168 
Реекспорт 70 
Реклама 193 
Рекламна дейност 175 
Рекламни клипове 193 
Рекламни модели 175 
Рекламни стратегии 175 
Религия и общество 29 
Ремунисипализация 162 
Рентабилност 65 
Реторика 211 
Реторическа критика 211 
Реторически анализ 211 
Речева комуникация 216 
Римо-католическа църква 227 
Римска цивилизация 224 
Римско право 118 
Риск 22 
Рисуване 201 
Руски език 206 
Самовъзпитание 153 
Самопознание 23 153 
Самота 45 
Самоусъвършенстване 23 28 
САПАРД (програма на ЕС) 81 
Свобода 45 
Седма рамкова програма 34 
Селскостопански предприятия 184 185 
Семеен бизнес 82 
Семейно възпитание 155 
Семейно консултиране 155 
Семейно право 110 
Сензорика 163 
Сигурност 56 127 130 
Сигурност и отбрана 127 130 
Сливания и поглъщания 69 
Словесна комуникация 205 
Снайперски операции 128 
Собственост 99 100 108 
Социален капитал 36 
Социален характер 24 
Социалистическо общество 55 
Социална държава 58 
Социална етика 55 
Социална защита 78 
Социална психика 42 
Социална сигурност 127 130 
Социална справедливост 141 
Социална среда 24 
Социална стратификация 36 
Социални нагласи 133 
Социални науки 166 
Социални проблеми 42 
Социални процеси 137 
Социални системи 38 
Социално неравенство 44 
Социално осигуряване 182 
Социално поведение 18 21 30 
Социално-икономически процеси 34 
Социологически течения 35 
Социологическо познание 36 
Социология на Варна 217 218 219 
Социология на правото 115 
Социолози 35 
СПИН 172 
Справочно-библиографска дейност 6 
Сравнително литературознание 214 
Сравнително право 111 
Статистически анализ 1 2 13 31 159 
Статистически изследвания 93 
Статистически методи 30 31 
Стихийни бедствия 171 
Стратегическо планиране 68 
Стратегическо управление 26 
Страх 22 
Стрелба 161 
Стрелково оръжие 161 
Структурни фондове 81 
Студентски практики 152 
Суицид 45 
Счетоводна информационна система 185 
Счетоводна информация 184 
Счетоводна отчетност 182 
Счетоводно бюджетиране 184 185 
Счетоводно отчитане 182 185 
Счетоводство 80 93 183 186 
Съвременна архитектура 199 
Съвременна социология 35 
Съдебна администрация 122 
Съдебна власт 218 
Съдебни решения 120 
Съдебни служители 122 
Съдебно производство 103 114 
Съдилища 122 
Съзнание 12 
Съпружески отношения 116 
Танци 196 
Творчески цели 146 
Текстилно производство 165 
Текстове 207 
Телевизия 180 
Темперамент 15 
Теории 40 
Териториално устройство 197 
Тероризъм 121 
Терористична дейност 121 
Тестове 63 74 103 126 174 182 207 
Техническа демокрация 191 
Техническо чертане 200 
Технологичен трансфер 143 
Технологични процеси 167 
Технология на металите 167 
Типове култури 36 
Топлотехника 165 
Торове 168 
Травматично оръжие 161 
Трудов пазар 78 
Трудови взаимоотношения 74 
Трудови ресурси 94 
Трудово правоотношение 104 
Трудоустрояване 104 
Туризъм 197 207 
Туристически атракции 64 
Туристически пазар 66 
Търговия с лекарства 172 
Търговска дейност 65 
Търговски банки 74 88 
Търговски предприятия 65 
Търновска конституция 96 
Търсачки 190 
Уиндоус 187 
Университетска автономия 134 
Университетско образование 134 152 154 
Управление 166 
Управление на бизнеса 71 
Управление на кризи 46 47 
Управление на проекти 10 77 
Управление на риска 127 130 
Управление на сигурността 56 
Управление на стреса 177 
Управление на туризма 144 
Управление на университети 136 
Управление на финансите 86 
Управленско счетоводство 88 184 
Усвояване на еврофондовете 81 
Успех 26 
Устна реч 205 
Ученици 153 
Факторен анализ 30 
ФАР (програма на ЕС) 81 
Федерална държава 220 
Феноменологична психопатология 173 
Феноменология 27 
Физика 166 
Философи 11 
Философия на властта 11 
Философия на морала 11 
Философия на правото 115 
Финанси 86 166 
Финансиране на тероризма 121 
Финансов анализ 65 
Финансов контрол 93 124 
Финансов мениджмънт 63 179 
Финансов риск 63 
Финансова криза 54 89 
Финансови инвестиции 181 
Финансови отчети 63 
Фирмена култура 174 
Фирми 217 218 
Фискална политика 72 
Фотоволтаични технологии 143 
Фотографска техника 193 195 
Фотоснимки 195 
Френски оратори 215 
Френски политици 215 
Хидравлика 165 
Химични технологии 167 
Хореографи 196 
Християнство 29 
Художествена фотография 193 
Хуманитарни науки 34 
Ценни книжа 84 
Цифрова фотография 193 195 
Цифрови фотоапарати 195 
Цифровизация 180 
Църковен въпрос 226 
Черноморски район 222 
Черноморско крайбрежие 222 223 
Черноморско сътрудничество 98 
Човешки геном 109 
Човешки ресурси 144 
Човешко поведение 18 
Човешко присъствие 56 
Човешко развитие 156 
Човешко съществуване 24 
Чувства 22 
Чуждоезиково обучение 206 
Шпионаж 49 
Юридически превод 111