НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/02/Д 78 

Дончева, Анета и др.

   Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт / Анета Дончева, Ваня Грашкина-Минчева, Елена Георгиева . - София : ББИА, 2014 . - 287 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9837-24-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43351

Цивилизация. Култура

- 2 -

П/008/М 81 

Молдовско-български връзки  : Бележити личности. Образование и наука . - Cahul : S.S.B., 2011 . - 321 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-9975-4051-9-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43413

Журналистика

Философия

- 3 -

П/16/А 66 

Андреев, Лъчезар Стоянов

   Философската култура : (Човекът в скептично-критична и прагматична позиция) / Лъчезар Стоянов Андреев . - 2. прераб. и съкр. изд. . - б. м. : Б. и., 2012 . - 280 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92773-4-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43459

- 4 -

П/101/Д 39 

Делчев, Красимир Желев

   Философия за малцина / Красимир Желев Делчев . - София : Изток-Запад, 2014 . - 247 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-379-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43353

- 5 -

П/101/К 93 

Кулов, Венцеслав Георгиев

   Лекции по философия / Венцеслав Георгиев Кулов . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 350 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-357-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43344

- 6 -

П/14/О-74 

Ортега-и-Гасет, Хосе

   Фантазиращото животно : Размишления за техниката. Историята като система. Идеи и вярвания / Хосе Ортега-и-Гасет ; Прев. от исп. Петко Вълков . - София : Изток-Запад, 2014 . - 163 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-402-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43378

- 7 -

П/14/П 16 

Палешутски, Кирил Л.

   Екзистенциализмът и философията на живота : Генезис, развитие и основни представители: Т.1 - / Кирил Л. Палешутски . - София-Благоевград : Бон, 2013 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-395-108-6 

   Т.1 . - 1026 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43465

- 8 -

П/14/С 83 

Стоянов, Велчо Георгиев

   Човекът и неговото бъдеще през призмата на пазара, тайните общества и енергийната икономика / Велчо Георгиев Стоянов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 477 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-556-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43345

Психология

- 9 -

П/159.9/А 56 

Алмаев, Николай Альбертович

   Применение контент-анализа в исследованиях личности : Методические вопросы / Николай Альбертович Алмаев . - Москва : Институт психологии РАН, 2012 . - 167 с. : ил. ; 21 см . -  (Методы психологии)

   

   ISBN 978-5-9270-0242-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43521

- 10 -

П/159.9/А 66 

Андронникова, Ольга Олеговна

   Основы психологического консультирования : Уч. пособие / Ольга Олеговна Андронникова . - Москва : Вузовский учебник, 2013 . - 415 с.: табл., сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9558-0255-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43449

- 11 -

П/159.9/Б 13 

Баданина, Лариса Павлиновна

   Диагностика и развитие познавательных процессов : Практикум по общей психологии / Лариса Павлиновна Баданина . - 2. изд., стер. . - Москва : Флинта, 2014 . - 260 с. : ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9765-1179-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43516

- 12 -

П/159.923/Б 65 

Бордовская, Нина Валентиновна и др.

   Психология и педагогика : (Учебник для вузов) / Нина Валентиновна Бордовская, Сергей Иванович Розум . - Санкт-Петербург : Питер, 2013 . - 621 с. . -  (Стандарт третьего поколения)

   

   ISBN 978-5-459-00453-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43437

- 13 -

П/159.9/В 53 

Вешке, Карл Луелин и др.

   Вашите психични сили : Разкрийте неограничените възможности на своя ум / Карл Луелин Вешке, Джо Слейт . - София : Аратрон, 2013 . - 293 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-626-422-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43392

- 14 -

П/159.923/Г 23 

Гарднър, Хауърд

   Множеството интелигентности : Нови хоризонти в теорията и практиката / Хауърд Гарднър . - София : Изток-Запад, 2014 . - 330 с. ; 22 см . -  (Библиотека Красив ум)

   

   ISBN 978-619-152-452-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43543

- 15 -

П/159.923/Г 70 

Государев, Николай Алексеевич

   Психодиагностика : Методологии и методики исследования психологических типов: Уч. пособие / Николай Алексеевич Государев . - Москва : Ось-89, 2013 . - 142 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-9957-0114-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43444

- 16 -

П/159.92/К 20 

Калчев, Пламен

   Психично благополучие в юношеска възраст : Кратка версия на скалата на К. Риф / Пламен Калчев . - София : Изток-Запад, 2014 . - 188 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-411-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43428

- 17 -

П/159.92/К 90 

Крысько, Владимир Гаврилович

   Этническая психология : Учебник для бакалавров / Владимир Гаврилович Крысько . - 10. изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2014 . - 360 с. ; 22 см . -  (Бакалавр. Углубленный курс)

   

   ISBN 978-5-9916-2967-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43450

- 18 -

П/159.9/П 91 

Проданов, Михаил

   Психология на убеждаването и влиянията : Университетски учебник / Михаил Проданов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2011 . - 152 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-423-729-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43494

- 19 -

П/159.9/С 49 

Собчик, Людмила Николаевна

   Исскуство психодиагностики / Людмила Николаевна Собчик . - Санкт-Петербург : Речь, 2014 . - 160 с., 1 л.: ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9268-1588-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43520

- 20 -

П/159.9/Х-15 

Хаджийски, Минко Стоев

   Теория и практика на психологическото консултиране / Минко Стоев Хаджийски . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 431 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0011-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43556

- 21 -

П/159.92/Х-98 

Хюстън, Нанси

   Отражения в мъжки поглед / Нанси Хюстън . - София : Изток-Запад, 2014 . - 230 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-428-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43432

- 22 -

П/159.923/Ш 15 

Шадриков, Владимир Дмитриевич

   Психология деятельности человека / Владимир Дмитриевич Шадриков . - Москва : Институт психологии РАН, 2013 . - 464 с. ; 22 см . -  (Достижения в психологии)

   

   ISBN 978-5-9270-0261-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43518

- 23 -

П/159.92/Ш 79 

Шнайдер, Барбара

   Жените - какво ги издига и какво не / Барбара Шнайдер ; Прев. от нем. Георги Кайтазов . - София : Лектор, 2013 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90023-2-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43396

Логика

Етика

Религия

- 24 -

П/23/28/С 25 

Свети места в Софийско  : Култове, разкази, образи /  Състав. и науч. ред. Албена Георгиева . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2013 . - 346 с. : със сн. ; 24 см + CD

   

   ISBN 978-954-322-669-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43506

- 25 -

П/2/С 34 

Серафимова, Мария

   Религия и/или екология / Мария Серафимова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2013 . - 279 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-897-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43367

Обществени науки

Демография. Статистика

- 26 -

П/314/Д 73 

Докова, Соня Петрова и др.

   Геодемография / Соня Петрова Докова, Камен Димитров Петров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 215 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-563-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43425

Социология

- 27 -

П/316.6/А 78 

Апостолов, Апостол Атанасов

   Социалният страх / Апостол Атанасов Апостолов . - Варна : Фрувег-ПЗП, 2014 . - 272 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8245-20-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43542

- 28 -

П/316.4/Г 58 

Гобозов, Иван Аршакович

   Государство и национальная идентичность : Глобализация или интернационализация? / Иван Аршакович Гобозов . - Изд. стереотип. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2014 . - 198 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-397-04321-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43442

- 29 -

П/316.3/И 22 

Иванова, Евгения Иванова и др.

   Циганите/ ромите в България - джендър отношения : Монография / Евгения Иванова Иванова, Велчо Маринов Кръстев . - Стара Загора : Литера принт, 2013 . - 343 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-487-111-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43408

- 30 -

П/316.3/М 78 

Мнацаканян, Мкртич Оганесович

   Глобальный мир и глобалистское мировоззрение : Монография / Мкртич Оганесович Мнацаканян . - Москва : Анкил, 2013 . - 392 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-5-86476-385-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43435

- 31 -

П/316.6/Н 64 

Нешев, Петър

   Социалнопсихологическото познание / Петър Нешев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-616-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43489

- 32 -

П/316.43/О-67 

Организационная психология  : Учебник для бакалавров /  Ред. Евгений Иванович Рогов . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2013 . - 622 с. ; 21 см . -  (Бакалавр. Базовый курс)

   

   ISBN 978-5-9916-2895-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43515

- 33 -

П/316/Т 14 

Тавокин, Евгений Петрович

   Основы методики социологического исследования : Уч. пособие / Евгений Петрович Тавокин . - Москва : ИНФРА-М, 2014 . - 239 с. ; 22 см . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-16-003473-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43522

- 34 -

П/316.6/У 38 

Уилкинсън, Ричард и др.

   Патология на неравенството : Защо равенството прави обществата по-силни / Ричард Уилкинсън, Кейт Пикет . - София : Изток-Запад, 2014 . - 408 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-384-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43380

- 35 -

П/316.3/Ф 74 

Фотев, Георги

   Смисъл и разбиране / Георги Фотев . - София : Изток-Запад, 2014 . - 496 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-405-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43434

- 36 -

П/316.6/Ш 48 

Шейнов, Виктор Павлович

   Манипулирование и защита от манипуляций / Виктор Павлович Шейнов . - Санкт-Петербург : Питер, 2014 . - 303 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-496-00472-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43519

Политика

- 37 -

П/323/R 95 

Russia - Insights from a changing country  . - Conde-sur-Noireau : EU Institute for Security Studies, 2012 . - 71 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-92-9198-201-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43532

- 38 -

П/327/A 71 

The Architecture of Euro-Atlantic Security  /  Ed. by Igor Yurgens, Alexander Dynkin, Vladimir Baranovsky . - Moscow : Econ-Inform, 2009 . - 75 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-5-9506-0456-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43531

- 39 -

П/327/W 65 

Widmer, Andre

   Der Vergessene Konflikt : Zwei Jahrzehnte nach dem Krieg um Bergkarabach / Andre Widmer . - S. l. : Б. и., 2013 . - 207 p. : photogr. ; 20 x 25 cm

   

   ISBN 978-3-033-03809-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43430

- 40 -

П/321/Б 56 

Божинова, Даниела

   Хората решават : Референдуми, инициативи и отзоваване в САЩ / Даниела Божинова . - София : Труд, 2014 . - 303 с. : с табл., диагр. ; 19 см . -  (Темите на ХХI век ; 004)

   

   ISBN 978-954-398-350-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43395

- 41 -

П/327/Б 65 

Борисов, Орлин Николов

   Правителствени и неправителствени международни органи : Междуправителствени организации. Международни неправителствени организации. Международен орган за морското дъно. Международни съдебни органи. Международни конференции. Постоянни и временни междуправ. и неправ. органи и др. / Орлин Николов Борисов . - София : Нова звезда, 2014 . - 436 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8933-87-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43339

- 42 -

С/32/Д 62 

Дипломатическа енциклопедия  : Т.1 - /  Състав. Димитър Романов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2014 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-423-920-6 

   Т.2. Протокол. Теории в МО и на външната политика. Теория на МО. Национална сигурност. Ролята на разузнаването в МО. Национална доктрина. Ролята на религиите в МО . - 426 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43371

- 43 -

П/325/Е 94 

Етнография на миграциите. Българите в Средиземноморието  /  Състав. Мила Маева, София Захова . - София : Парадигма, 2013 . - 316 с. : с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-199-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43508

- 44 -

П/32/Л 94 

Льобон, Густав

   Политическа психология / Густав Льобон . - София : Асеневци трейд, 2014 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8898-41-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43550

- 45 -

П/32.01/М 27 

Манолов, Георги Любенов

   Въведение в политическата наука / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : КИА, 2013 . - 645 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92776-8-5 

  

Сист. No: 43463

- 46 -

П/57/Н 35 

Начев, Йордан

   ГМО : Храната като оръжие / Йордан Начев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 216 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1508-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43414

- 47 -

П/327/С 84 

Стратегии и политики на сътрудничество в Черноморския регион  : Международна конференция, 21-23 ноември 2011 г., Варна : Сборник с доклади . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър ; Фондация Конрад Аденауер, 2011 . - 139 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-617-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43429

- 48 -

П/323/Ц 80 

Цонева, Мирослава

   Национално-освободителни движения и тероризъм - паралели / Мирослава Цонева . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2013 . - 323 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-680-870-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43377

Икономика. Икономически науки

- 49 -

П/339.9/F 94 

From Cooperation to Partnership  : Moving Beyond the Russia-EU Deadlock . - Gutersloh : Verlag Bertelsmann Stiftung, 2013 . - 139 p. ; 21 cm . -  (Europe in Dialogue ; 1)

   

   ISBN 978-3-86793-546-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43530

- 50 -

П/336/А 28 

Адамов, Величко

   Управление на капиталите в търговската банка : Учебник / Величко Адамов . - 4. прераб. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 468 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 64)

   

   ISBN 978-954-23-0914-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43468

- 51 -

П/336/А 28 

Адамов, Величко и др.

   Международни финанси : (Учебник) / Величко Адамов, Андрей Захариев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 504 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 73)

   

   ISBN 978-954-23-0951-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43472

- 52 -

П/336/А 28 

Адамов, Величко и др.

   Публични финанси : (Методическо ръководство) / Величко Адамов, Ангел Ангелов, Петър Ангелов . - 3. доп. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 303 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-232-0952-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43479

- 53 -

П/334.72/Б 44 

Бизнесът - позитивната сила в обществото  : Юбилейна международна научно-практическа конференция (20 години МП "Бизнес администрация"), 4 юни 2013 . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 711 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-808-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43368

- 54 -

П/338.2/В 24 

Василев, Николай

   Меню за реформатори : Визия за модерната икономическа политика / Николай Василев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 360 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1511-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43461

- 55 -

П/330.1/В 50 

Верт, Лиоба

   Экономическая психология : Теоретические основы и практическое применение / Лиоба Верт ; Науч. ред. Ольга Сергеевна Дейнека ; Пер. с нем.  . - Харьков : Гуманитарный центр, 2013 . - 431 с. : ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-966-8324-1401-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43517

- 56 -

П/330.1/Г 54 

Гледачев, Светозар Маринов

   Добър ден, нещастнико! : Икономически размисли и страсти / Светозар Маринов Гледачев . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 175 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1318-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43457

- 57 -

П/334.72/Г 65 

Горбунов, В. Л.

   Бизнес-инкубаторы и предпринимательство : Монография / В. Л. Горбунов . - Москва : РИОР, 2014 . - 215, III с.: табл., сх. ; 21 см . -  (Наука и практика)

   

   ISBN 978-5-369-01316-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43436

- 58 -

П/330.3/И 77 

Йовкова, Йорданка Христова

   Инвестиции в недвижими имоти и аспекти на финансирането им / Йорданка Христова Йовкова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 195 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-551-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43486

- 59 -

П/338.48/К 60 

Киседобрев, Владимир Петрович и др.

   Менеджмент в туризме : Учебник / Владимир Петрович Киседобрев, Ольга Николаевна Кострюкова, Александр Владимирович Киседобрев . - Москва : ИНФРА-М, 2013 . - 152 с. : табл., сх. ; 22 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-16-006294-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43446

- 60 -

П/339/К 81 

Кондрат, Елена Николаевна

   Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств : Монография / Елена Николаевна Кондрат . - 3. изд., перераб. и доп. . - Москва : ФОРУМ, 2013 . - 592 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-8199-0582-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43443

- 61 -

П/336/К 91 

Крумов, Крум и др.

   Сборник с тестове, казуси и задачи по стопански и финансов контрол / Крум Крумов, Надежда Цветкова, Силвия Костова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 255 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0956-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43478

- 62 -

П/331.5/М 39 

Матеев, Георги и др.

   Управление на човешките ресурси / Георги Матеев, Стоян Киров . - Благоевград : ГорексПрес, 2013 . - 287 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-616-236-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43419

- 63 -

П/336/М 55 

Миланова, Емилия Георгиева

   Регулации и управление на риска / Емилия Георгиева Миланова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 402 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-544-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43343

- 64 -

П/339.923/Н 26 

Наръчник за управление на цикъла на проекти на Европейския съюз  /  Прев. Виктория Дамянова . - София : Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2003 . - 88 с. ; 20 см

   Проект на датското правителство за България

 корица | съдържание 

Сист. No: 43336

- 65 -

П/330.3/П 53 

Пиримова, Вера Димитрова

   Цикличност в икономиката : Форми, източници, механизми / Вера Димитрова Пиримова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 300 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-548-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43342

- 66 -

П/336/П 84 

Практически курс по финансов анализ  : Методически апарат, решени и нерешени задачи, въпроси за самоподготовка / Михаил Михайлов и др . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 159 с. : с табл. ; 24 см

   Др авт. : Росица Колева, Людмила Дончева, Красимир Кулчев, Галя Кушева

   ISBN 978-954-23-0960-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43475

- 67 -

П/339/П 98 

Пътев, Пламен Георгиев

   Международен финансов мениджмънт : (Учебник) / Пламен Георгиев Пътев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 445 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 74)

   

   ISBN 978-954-23-0953-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43473

- 68 -

П/330.1/Р 30 

Ракарова, Събина Борисова и др.

   Пътеводител по макроикономика / Събина Борисова Ракарова, Стефан Стефанов . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 384 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-804-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43379

- 69 -

П/334.72/С 23 

Сборник с научно-приложни изследвания по Управление на капиталите на фирмата - 2013  : (Научна сесия): Т.1 - . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 - . - 24 см

   

   ISBN 1314-5207 

   Т.3 . - 2014 . - 192 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43474

- 70 -

П/336/С 37 

Симеонов, Атанас

   Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на Европейския съюз / Атанас Симеонов . - София : СИБИ, 2014 . - 256 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-867-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43399

- 71 -

П/339.9/С 75 

Стефанов, Галин

   Трансгранично сътрудничество : Учебник / Галин Стефанов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 172 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 72)

   

   ISBN 978-954-23-0948-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43471

- 72 -

П/336/Ф 70 
 Фонд за гарантиране на влоговете в банките 

   Годишен отчет 2013 . - София : Фонд за гарантиране на влоговете в банките, 2014 . - 89 с. ; 30 см + CD

   

   ISBN 1313-0803 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43504

Право

- 73 -

П/341/R 95 
 Russian International Affairs Council 

   The Arctic. Proposals for the International Cooperation Roadmap . - Moscow : Spetskniga, 2012 . - 35 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-5-91891-211-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43533

- 74 -

П/341/R 95 
 Russian International Affairs Council 

   International Cooperation in the Artic. 2013 Report . - Moscow : Spetskniga, 2013 . - 43 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-5-91891-329-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43534

- 75 -

П/342/Б 92 
 България. Конституция 

   Конституция на Република България . - София : Народно събрание на Република България, 2014 . - 63 с. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 43523

- 76 -

П/342/Б 92 
 България. Конституция 

   Конституция на Република България . - София : Народно събрание на Република България, б. г. . - 56 с. ; 21 см

   

 корица 

Сист. No: 43524

- 77 -

П/349/В 93 

Вълканова-Иванова, Мария Атанасова

   Договор за застраховка "Живот" в случай на смърт в полза на трето лице / Мария Атанасова Вълканова-Иванова . - София : Авалон Пъблишинг, 2011 . - 206 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9704-22-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43416

- 78 -

П/347/Г 75 

Гражданският процесуален кодекс и тълкувателната практика на Върховния касационен съд  /  Състав. Огнян Стамболиев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 648 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1474-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43499

- 79 -

П/342/Д 37 

Деливерска, Мариела

   Дискриминация, основана на генетични характеристики : Как да я разпознаем и преодолеем: Наръчник / Мариела Деливерска ; Под ред. на Даниела Доковска . - София : СИБИ, 2014 . - 84 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-730-863-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43337

- 80 -

П/341/К 48 

Кашкин, Сергей Юрьевич и др.

   Основы интеграционного права : Уч. пособие / Сергей Юрьевич Кашкин, Артем Олегович Четвериков . - Москва : Проспект, 2014 . - 224 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-392-13056-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43445

- 81 -

П/343/М 16 

Майлис, Надежда Павловна

   Дактилоскопия : Учебник / Надежда Павловна Майлис . - Москва : МосУ МВД, 2012 . - 124 с. : ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-93004-284-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43440

- 82 -

П/342/М 27 

Манолова, Мария

   Създаване на Търновската конституция / Мария Манолова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : СИБИ, 2014 . - 288 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-870-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43340

- 83 -

П/340/О-67 

Организация на съдебната експертиза  : Експертно научно изследване, проведено във Варненския съдебен район / Петър Цанков и др . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 136 с. ; 20 см

   Др. авт. : Александра Ангелова, Ивайла Димитрова, Росица Тончева

   ISBN 978-954-715-626-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43415

- 84 -

П/347/П 47 

Петров, Веселин

   Приемане на наследство / Веселин Петров . - София : Сиела Норма, 2014 . - 308 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1439-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43384

- 85 -

П/347/П 47 

Петров, Дмитрий Анатольевич

   Конкурентное право: теория и практика применения : Учебник для магистров / Дмитрий Анатольевич Петров ; Отв. ред. Владимир Федорович Попондопуло . - Москва : Юрайт, 2013 . - 319 с. ; 21 см . -  (Магистр)

   

   ISBN 978-5-9916-2432-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43439

- 86 -

П/347/Р 78 

Розов, Филко

   Адвокатската защита по граждански дела / Филко Розов . - София : СИБИ, 2014 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-871-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43546

- 87 -

П/341/Р 83 

Ромашев, Юрий Сергеевич

   Международное правоохранительное право / Юрий Сергеевич Ромашев . - 2. изд., доп. . - Москва : Норма, 2013 . - 352 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-91768-384-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43451

- 88 -

П/341/Р 86 
 Российский совет по международным делам 

   Арктика. Предложения к дорожной карте международного сотрудничества . - Москва : Спецкнига, 2012 . - 40 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-91891-209-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43535

- 89 -

П/341/Р 86 
 Российский совет по международным делам 

   Международное сотрудничество в Артике. Доклад 2013 . - Москва : Спецкнига, 2013 . - 53 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-91891-327-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43536

- 90 -

П/347/С 20 

Саракинов, Георги

   Относно авторските права на архитектите-проектанти / Георги Саракинов . - София : Труд и право, 2014 . - 48 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-212-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43423

- 91 -

П/342/С 43 

Славова, Мария и др.

   Административно-процесуалният кодекс : Критичен преглед на съдебната практика. Коментар и предложения за усъвършенстване на уредбата / Мария Славова, Васил Петров . - София : Фенея, 2014 . - 388 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-163-021-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43341

- 92 -

П/347/С 44 

Славчев, Здравко

   Защита по ДОПК / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2014 . - 308 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8933-85-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43361

- 93 -

П/347/С 55 

Спасова, Силвия

   Обезпечение на иска / Силвия Спасова . - София : СИБИ, 2014 . - 360 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-882-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43545

- 94 -

П/341/Ш 63 

Шикова, Ингрид

   Лисабонският договор - институциите, политиките, гражданите / Ингрид Шикова . - София : Институт по публична администрация, 2009 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-91217-6-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43334

Обществено управление

- 95 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2014 година : Нормативни актове. Съдебна практика. Практика на МТСП. Приложни коментари . - София : Труд и право, 2014 . - 688 с. ; 24 см

   

   ISBN 1312-9670 

  

Сист. No: 43452

- 96 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Кодекс на труда 2014 . - София : Труд и право, 2014 . - 216 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-608-213-8 

  

Сист. No: 43454

- 97 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Кодекс за застраховането : Сборник нормативни актове . - 9. изд. . - София : СИБИ, 2014 . - 376 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-862-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43547

- 98 -

П/351/354/С 43 

Славова, Мария

   Българският омбудсман : Административноправни въпроси / Мария Славова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3690-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43386

- 99 -

П/351/С 54 

Социално осигуряване 2014 година  / Бисер Петков и др . - София : Труд и право, 2014 . - 856 с. ; 24 см + CD

   

   ISBN 1312-9562 

  

Сист. No: 43453

- 100 -

П/351/354/С 75 

Стефанов, Любомир и др.

   Управление на държавната администрация / Любомир Стефанов, Невяна Кънева, Снежана Димитрова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2007 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-91217-4-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43335

- 101 -

П/351.74/Я 71 

Янчев, Веселин

   Службите за охрана в България от Княза до Президента : 1879-2013 / Веселин Янчев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 224 с., 24 л. : сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3637-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43460

Военни науки. Военно изкуство

- 102 -

П/355/359/Б 73 

Бояджиев, Тодор Костов

   Разговори за разузнаването : 52 срещи от двете страни на океана / Тодор Костов Бояджиев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 464 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1509-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43464

- 103 -

П/355/359/И 21 

Иванов, Валери Велков

   Интелигентна система за национална сигурност : Възможности, подходи, решения / Валери Велков Иванов . - София : БОРЯНА Груп, 2014 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-054-92529-3-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43511

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 104 -

П/36/Д 85 

Драганов, Христо Илиев и др.

   История на застраховането в България : (1882 - 1990) / Христо Илиев Драганов, Гергана Иванова Иванова, Георги Драганов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 328 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-562-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43347

Възпитание. Образование. Просвета

- 105 -

П/159.923/Б 65 

Бордовская, Нина Валентиновна и др.

   Психология и педагогика : (Учебник для вузов) / Нина Валентиновна Бордовская, Сергей Иванович Розум . - Санкт-Петербург : Питер, 2013 . - 621 с. . -  (Стандарт третьего поколения)

   

   ISBN 978-5-459-00453-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43437

- 106 -

П/37/З-80 

Знанието е сила  : Съвременни методи за повишаване на мотивацията в учебния процес /  Състав. Доротея Цацова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3650-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43385

- 107 -

П/37/К 78 

Колева, Маргарита

   Социално развитие и възпитание на детето : Идентификация. Стимулиране. Диагностика / Маргарита Колева . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2013 . - 207 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-901-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43375

- 108 -

П/371/К 78 

Колишев, Николай

   Педагогическите умения на учителите : Кн.1 - / Николай Колишев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-090797-0 

   Кн.4. Индивидуализация и диференциация на обучението . - 2014 . - 111 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43405

- 109 -

П/371/К 78 

Колишев, Николай

   Педагогическите умения на учителите : Кн.1 - / Николай Колишев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0798-7 

   Кн.5. Достъпно преподаване . - 2014 . - 96 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43406

- 110 -

П/371/К 78 

Колишев, Николай

   Педагогическите умения на учителите : Кн.1 - / Николай Колишев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0799-4 

   Кн.6. Систематизация на учебния материал . - 2014 . - 64 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43407

- 111 -

П/37.01/М 97 

Мьоглен, Пиер

   Образователните индустрии / Пиер Мьоглен . - София : Сиела Норма, 2014 . - 155 с. ; 20 см . -  (Какво знаем?)

   

   ISBN 978-954-28-1451-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43455

- 112 -

П/37/Ф 49 

Филева, Маргарита Димитрова

   Образователни и културни практики в Западна и Южна Европа / Маргарита Димитрова Филева . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2014 . - 220 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-724-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43502

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 113 -

П/39/С 37 

Симеонов, Иван

   Български фолклор и митология : Учебник за университета / Иван Симеонов . - Тараклия : Business-Elita, 2010 . - 206 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-9975-4002-8-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43410

Естествени науки

Екология

- 114 -

П/502/М 13 

Магаева, Снежана и др.

   Екологична химия и опазване на околната среда / Снежана Магаева, Стефан Караиванов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2012 . - 359 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-423-782-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43493

- 115 -

П/502/С 38 

Сирашки, Христо и др.

   Управление на природоползването и природоопазването : Избрани лекции / Христо Сирашки, Венцислав Иванов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 224 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0957-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43477

Математика

- 116 -

П/519.6/К 78 

Колисниченко, Денис Николаевич

   [Пи Ейч Пи] PHP & MySQL : Практическо програмиране / Денис Николаевич Колисниченко . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Асеневци, 2014 . - 396 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-37-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43360

- 117 -

П/519.6/К 78 

Колисниченко, Денис Николаевич

   [Джава Скрипт] JavaScript & jQuery : Практическо програмиране / Денис Николаевич Колисниченко . - София : Асеневци трейд, 2014 . - 192 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-39-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43551

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 118 -

П/62/C 74 

Condotte 130 anni di lavoro italiano nel mondo 1880-2010  . - Roma : Societa Italiana per Condotte D'Acqua, S. a. . - 319 p. : ill., photogr. ; 28 cm

   По повод 130-та годишнина от основаването на Италианското дружество на водопроводите и превръщането му във водеща компания.

 корица | съдържание 

Сист. No: 43420

- 119 -

П/621/D 58 

Dimitrov, Alexsander V.

   The Inside of the Modern Heat and Energy Technology / Alexander V. Dimitrov . - Pernik : European Polytechnical University, 2014 . - 348 p. : fig. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-2983-15-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43348

- 120 -

П/69/D 58 

Dimitrov, Alexsander V.

   Practical Handbook of Finite Element Method for Civil Engineers : (Heat and Moisture Transfer through Building Materials) / Alexander V. Dimitrov . - Pernik : European Polytechnical University, 2013 . - 254 p. : fig. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-2983-11-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43349

- 121 -

П/69/D 58 

Dimitrov, Alexsander V.

   [Five Hundred One] 501 Questions and Multiple Choices in Engineering Installations in Buildings / Alexander V. Dimitrov . - Pernik : European Polytechnical University, s. a. . - 98 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-2983-12-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43350

- 122 -

П/620/С 38 

Сирашки, Георги и др.

   Енергоспестяващи технологии и производства : Избрани лекции / Георги Сирашки, Христо Сирашки . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 146 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0954-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43476

Медицина

- 123 -

П/61/А 64 

Анатомия на човека  : Учебник-атлас за студентите от НСА: Ч.1 - 2 /  Съавт. и общ ред. Мария Гикова и др . - София : НСА ПРЕС, 2006 . - 29 см

   Др. авт. : Надя Савова, Мариана Пендева, Ива Зарева, Здравко Стефанов

   ISBN 978-954-718-181-6 

   Ч.2. Вътрешни органи, сърдечносъдова систева, нервна система . - 279 с. : с цв. ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43559

- 124 -

П/61/А 64 

Анатомия на човека  : Учебник-атлас за "професионален бакалавър" / Димо Кръстев и др . - София : Симелпрес, 2011 . - 212 с. : с ил. ; 25 см

   Др авт. : Калин Видинов, Благовеста Нанова, Манол Калниев

   ISBN 978-954-2918-34-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43564

- 125 -

П/61/Б 26 

Барнард, Нийл

   Силните храни за мозъка : Ефикасен план в 3 стъпки за защита на мозъка и усилване на паметта. С рецепти от Кристин Уолтърмайър и Джейсън Уайрик / Нийл Барнард . - София : Изток-Запад, 2014 . - 328 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-409-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43507

- 126 -

П/61/Б 48 

Блатнер, Адам

   Драматизирайки-Аза: практически приложения на психодраматичните методи / Адам Блатнер . - София : Фондация Кентавър арт, 2014 . - 275 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92631-3-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43359

- 127 -

П/61/Б 78 

Браун, Денис Уичело

   Рефлексен масаж на ръцете / Денис Уичело Браун . - София : МОНТ, 2009 . - 176 с. : с ил. ; 20 см . -  (Колекция от знания)

   

   ISBN 978-954-8055-13-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43544

- 128 -

П/61/В 36 

Везенков, Стоян

   Приложна неврофизиология на човека : Биофийдбек и ЕЕГ-фийдбек: (Учебник за студенти, докторанти и спец. по невронауки, психология, логопедия, кинезитерапия и др.) / Стоян Везенков . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2011 . - 232 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-680-791-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43394

- 129 -

П/61/В 80 

Принципът на Войта  : Мускулни движения в рефлексното придвижване и моторната онтогенеза / Вацлав Войта, Анегрет Петерс . - София : Медицина и физкултура, 2011 . - 220 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-420-064-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43552

- 130 -

П/61/Г 41 

Гершбург, Марк Израилевич и др.

   Кинезотерапия от боли в спине : Курс лечебной гимнастики для профилактики и лечения остеохондроза позвоночника / Марк Израилевич Гершбург, Галина Алексеевна Кузнецова . - Москва : Эксмо, 2012 . - 192 с. : ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-699-52188-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43441

- 131 -

П/61/Г 47 

Гикова, Мария и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас за студенти от НСА: Ч.1 - / Мария Гикова, Ива Зарева . - София : НСА ПРЕС, 2010 - . - 30 см

   

   ISBN 978-954-718-176-9 

   Ч.1. Двигателен апарат . - 204 с. : с цв. ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43558

- 132 -

П/61/К 78 

Колева, Ивет Борисова и др.

   Специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" : Традиции, съвременно състояние, тенденции, обучение / Ивет Борисова Колева, Марин Белев Маринов, Радослав Даков Йошинов . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Симел, 2013 . - 330 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-183-002-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43562

- 133 -

П/61/К 88 

Краев, Тодор и др.

   Мануална мобилизация на периферните стави / Тодор Краев, Николай Попов . - София : ЕРСИД, 2009 . - 200 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-92059-2-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43557

- 134 -

П/61/К 92 

Кръстев, Димо и др.

   Тестове по анатомия и физиология : Учебно помагало за студенти с образователна квалификационна степен "професионален бакалавър" / Димо Кръстев, Елена Джамбазова . - София : Симелпрес, 2013 . - 226 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2918-76-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43563

- 135 -

П/61/М 76 

Михова, Златка Михова

   Емоционални процеси в семейството и системна терапия / Златка Михова Михова . - 2. доп. изд. . - Варна : Стено, 2014 . - 247 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-713-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43312

- 136 -

П/61/Н 75 

Николова, Евелина Крумова

   Методика за комплексна рехабилитация на рискови групи деца 0-12 месеца / Евелина Крумова Николова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2012 . - 234 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-861-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43404

- 137 -

П/61/П 19 

Пантелеева, Доротея

   Кинезитерапия в акушерството и гинекологията / Доротея Пантелеева . - София : Тип-топ прес, 2006 . - 72 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8964-84-5 

 корица 

Сист. No: 43555

- 138 -

П/61/П 22 

Паризов, Париз и др.

   Кинезитерапия при медико-социални заболявания / Париз Паризов, Николай Лишев . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2008 . - 263 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-557-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43393

- 139 -

П/61/П 76 

Попов, Николай Емилов

   Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат / Николай Емилов Попов . - София : НСА ПРЕС, 2009 . - 398 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-718-245-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43560

- 140 -

П/614.8/С 19 

Сапунджиев, К. и др.

   Медицина на бедствените ситуации / К. Сапунджиев, Р. Костадинов, П. Сапунджиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Лакс бук, б. г. . - 244 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8326-85-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43561

- 141 -

П/61/Т 64 

Тодоров, Тодор Илиев

   Мануална медицина - диагностика и терапия / Тодор Илиев Тодоров . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2005 . - 165 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-715-263-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43553

- 142 -

П/61/Ф 63 

Флойд, Р. Т.

   Анатомична кинезиология / Р. Т. Флойд . - София : Медицина и физкултура, 2008 . - 408 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-420-254-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43388

- 143 -

П/61/Х-42 

Хеп, Волфганг Рюдигер

   Ортопедична диагностика : 382 фигури, 82 таблици / Волфганг Рюдигер Хеп ; Прев. от нем. Катя Косева Тошкова, Васил Цветанов Тотев . - София : Медицина и физкултура, 2010 . - 316 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-420-278-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43554

- 144 -

П/61/Ш 57 

Шереметева, Галина Борисовна

   Целебное прикосновение : Кинезиология / Галина Борисовна Шереметева . - 4. изд. . - Москва : Амрита-Русь, 2012 . - 96 с.: ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-413-00722-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43448

Управление

- 145 -

П/658.6/.8/Г 89 

Грънчарова, Валентина В.

   Товарознание : В 2 ч. / Валентина В. Грънчарова . - Варна : Стено, 2014 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-449-720-0 

   Ч.1 . - 191 с. : табл. и ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43372

- 146 -

П/658.6/.8/Г 89 

Грънчарова, Валентина В.

   Товарознание : В 2 ч. / Валентина В. Грънчарова . - Варна : Стено, 2014 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-449-720-0 

   Ч.2 . - 200 с.: с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43373

- 147 -

П/656/Г 89 

Грънчарова, Валентина В. и др.

   Теория и устройство на пристанищата : В 2 ч. / Валентина В. Грънчарова, Ивайло В. Грънчаров . - Варна : Стено, 2013 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-449-710-1 

   Ч.1 . - 156 с. : с табл. и черт.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43363

- 148 -

П/656/Г 89 

Грънчарова, Валентина В. и др.

   Теория и устройство на пристанищата : В 2 ч. / Валентина В. Грънчарова, Ивайло В. Грънчаров . - Варна : Стено, 2013 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-449-711-8 

   Ч.2 . - 136 с. : с табл., черт. и ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43364

- 149 -

П/65.012/Д 40 

Деминг, Уилям Едуардс

   Изход от кризата / Уилям Едуардс Деминг . - София : РЕКСИНТЕГРА, 2014 . - 514 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92934-4-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43390

- 150 -

П/65.012/И 21 

Иванов, Димитър

   Лидерство / Димитър Иванов . - София : Сиела Норма, 2014 . - 383 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1497-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43391

- 151 -

П/65.013/И 52 

Илиев, Йосиф Илиев

   Управление на човешките ресурси : (Избрани теми) / Йосиф Илиев Илиев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 130 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-585-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43484

- 152 -

П/659/К 46 

Катранджиев, Христо Иванов и др.

   Въведение в рекламния бизнес / Христо Иванов Катранджиев, Кристиян Шнорк Постаджиян . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 240 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-565-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43483

- 153 -

П/659/М 79 

Мозер, Клаус

   Психология маркетинга и рекламы / Клаус Мозер ; Пер. с нем.  . - 2. изд., испр., доп., перераб. . - Харьков : Гуманитарный центр, 2013 . - 336 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-617-7022-03-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43447

- 154 -

П/65.01/Р 29 

Райченко, Александр Васильевич

   Административный менеджмент : Учебник / Александр Васильевич Райченко . - Москва : ИНФРА-М, 2014 . - 416 с. ; 22 см . -  (Учебники для программы МВА)

   

   ISBN 978-5-16-00957-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43438

- 155 -

П/65.012/С 96 

Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите  : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 260 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-8758 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43495

Счетоводство

- 156 -

П/657/А 66 

Андреев, Иван

   Счетоводни аспекти на паричните потоци на предприятието : (Монография) / Иван Андреев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 203 с. : с табл., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 71)

   

   ISBN 978-954-23-0946-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43470

- 157 -

П/657/А 93 

Атанасов, Атанас и др.

   Одит на финансовите отчети : (Учебно методическо пособие) / Атанас Атанасов, Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 180 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0942-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43480

- 158 -

П/657/Б 57 

Божков, Васил и др.

   Общо счетоводство : (Учебник) / Васил Божков, Росица Симеонова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 580 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-230950-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43482

- 159 -

П/657/З-69 

Златарева, Катя Райкова

   Счетоводна политика и бизнес стратегия на корпорацията / Катя Райкова Златарева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 190 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-566-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43485

- 160 -

П/657/К 86 

Костова, Силвия

   Международни стандарти за външен одит : Академичен учебник / Силвия Костова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 228 с. : с ил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 66)

   

   ISBN 978-954-23-0947-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43469

- 161 -

П/657/О-83 

Основи на счетоводството  : Сборник от решени и нерешени тестове и задачи / Михаил Дочев и др . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 184 с. : с табл. ; 24 см

   Др. авт. : Атанас Атанасов, Радосвета Кръстева-Христова, Румяна Михайлова, Божидар Божилов, Иван Андреев, Цветан Цветков, Ралица Данчева, Тодор Тодоров

   ISBN 978-954-23-0945-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43481

Фина механика. Автоматика

- 162 -

П/681.3/Б 74 

Боянов, Любен Кирилов

   Съвременното дигитално общество / Любен Кирилов Боянов . - София : Лик, 2014 . - 164 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-607-819-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43513

- 163 -

П/681.3/Г 91 

Гукин, Дан

   [Уорд] Word 2013 for Dummies : Кратко ръководство / Дан Гукин . - София : Алекс Софт, 2014 . - 138 , VI с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-656-285-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43501

- 164 -

П/681.3/Д 53 

Дигитална култура, медии и образование  /  Състав. Татяна Шопова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2014 . - 335 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-865-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43400

- 165 -

П/681.3/Д 64 

Дичева, Татяна Недялкова и др.

   Информационни технологии : Текстообработка. Електронни таблици: Учебно помагало / Татяна Недялкова Дичева, Евгения Делчева Ангелова, Асен Кънчев Рахнев . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2010 . - 320 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-423-611-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43490

- 166 -

П/681.3/Л 84 

Лоу, Дъг

   Компютърни мрежи for Dummies / Дъг Лоу . - София : Алекс Софт, 2014 . - 508, XII с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-283-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43398

- 167 -

П/681.3/М 95 

Мултимедия  / Коста Андреев Гъров и др . - София : Изкуства, 2013 . - 76 с. : с ил. ; 28 см + CD

   Др. авт. : Ангел Стоянов Ангелов, Галина Момчева-Гърдева, Красимир Валентинов Харизанов

   ISBN 978-954-9463-87-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43366

- 168 -

П/681.3/Р 38 

Ратбоун, Анди

   [Уиндоус] Windows 8.1 for Dummies : Кратко ръководство / Анди Ратбоун . - София : Алекс Софт, 2014 . - 268, IV с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-656-280-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43456

- 169 -

П/681.3.06/С 53 

Софтуерни технологии  / Станимир Стоянов и др . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2006 . - 340 с. ; 22 см

   Др авт. : Ася Стоянова-Дойчева, Малина Трендафилова, Емил Дойчев

   ISBN 978-954-423-353-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43492

- 170 -

П/681.3/У 27 

Уеб дизайн  / Коста Андреев Гъров и др . - София : Изкуства, 2013 . - 80 с. : с ил. ; 28 см + CD

   Др. авт. : Ангел Стоянов Ангелов, Галина Момчева-Гърдева, Красимир Валентинов Харизанов

   ISBN 978-954-9463-86-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43365

- 171 -

П/681.3/Х-26 

Харви, Грег

   [Майкрософт Ексел] Microsoft Excel 2013 for Dummies : Кратко ръководство / Грег Харви . - София : Алекс Софт, 2014 . - 170, IV с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-656-281-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43397

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 172 -

П/745/749/W 37 

Web Design: Interactive & Games  /  Ed. by Julius Wiedemann . - Koln : Taschen, 2014 . - 192 p. : col. ill. ; 20 cm

   

   ISBN 978-3-8228-4053-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43514

- 173 -

С/7/А 64 

Ангелов, Валентин Ангелов

   Лексикон по философия на изкуството /  Авт. и състав. Валентин Ангелов Ангелов . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2014 . - 384 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-524-946-4 

 корица 

Сист. No: 43505

- 174 -

П/793/А 64 

Ангелов, Петър и др.

   Методически указания (основни стъпки) за подготовка, разработване и защита на дипломна работа за специалност "Хореография" : (Образователно-квалификационна степен "бакалавър") / Петър Ангелов, Мария Кърджиева . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 16 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-628-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43422

- 175 -

П/78/В 22 

Вартан, Силви

   Дума по дума / Силви Вартан ; Прев. от френски Венелин Пройков . - София : Колибри, 2014 . - 312 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-343-8 

 корица 

Сист. No: 43387

- 176 -

П/745/749/В 95 

Вълчев, Константин

   Стъклото като изкуство / Константин Вълчев . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 93 с., 26 с. : цв. ил. ; 27х25 см

   

   ISBN 978-954-535-809-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43369

- 177 -

П/73/К 25 

Канисков, Васил Любенов

   Формология / Васил Любенов Канисков . - София : Изток-Запад, 2014 . - 400 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-152-364-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43370

- 178 -

П/77/К 50 

Келби, Скот

   Тайните на цифровата фотография : Професионални фотографски техники - стъпка по стъпка: Ч.1 - / Скот Келби . - 2. изд. . - София : Алекс Софт, 2013 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656-282-1 

   Ч.2 . - 2014 . - 226 с. : с цв. ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43389

- 179 -

П/7.0/М 12 

Мавродинов, Никола

   Старобългарското изкуство : Изкуството на Първото българско царство / Никола Мавродинов . - София : Изток-Запад, 2013 . - 413 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-152-186-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43354

- 180 -

П/792/М 23 

Мамет, Дейвид

   Театърът / Дейвид Мамет ; Прев. от англ. Милена Попова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 137 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-451-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43540

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 181 -

П/72/Р 94 

Русева, Малвина

   Методика за научно изследване на тракийската архитектура : Анализи. Тълкуване. Символика / Малвина Русева . - София : Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2013 . - 183 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-8594-43-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43355

- 182 -

П/72/С 35 

Сиврев, Любен и др.

   Кухнята в промишлените предприятия и територии / Любен Сиврев, Цветан Симеонов, Борислава Манчева . - София : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 252 с. : с черт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-715-627-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43427

- 183 -

П/72/С 82 

Столаров, Пеньо

   Сгради и обществени пространства : Строителство, обновяване и реконструкция / Пеньо Столаров . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 287 с. : с цв. ил. ; 27 см

   

   ISBN 978-954-535-814-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43498

Спорт

- 184 -

П/796/799/Ф 97 

Фъргюсън, Алекс

   Моята автобиография / Алекс Фъргюсън ; Прев. от англ. Георги Илиев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 352 с., 16 л. : цв. сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1493-1 

  

Сист. No: 43462

Езикознание. Филология

- 185 -

П/80/A 53 

Ananieva, Maria Iordanova

   Francais deuxieme langue etrangere / Maria Iordanova Ananieva . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 57 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-954-644-536-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43426

- 186 -

П/80/Б 23 

Балкански, Тодор и др.

   Бесарабски бележник / Тодор Балкански, Васил Кондов . - В. Търново : Знак `94, 2012 . - 290 с., 4 л. : цв. сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8305-20-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43409

- 187 -

П/80/Д 53 

Диамандиев, Светослав

   Защита на българската писменост от преди 870 г. / Светослав Диамандиев . - Стара Загора : Кота, 2013 . - 144 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-305-344-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43497

- 188 -

П/80/К 78 

Колен, Силви и др.

   Да проговорим турски веднага : Ръководство за ускорена самоподготовка / Силви Колен, Семих Кошар . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 168 с. ; 18 см + аудио CD

   

   ISBN 978-954-26-0292-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43500

- 189 -

С/80/К 85 

Корективен речник на чужди думи в българския език  / Мария Костова Илиева и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 174 с. ; 21 см

   Др. авт. : Борис Димитров Парашкевов, Мирена Христова Славова, Недялка Спасова Георгиева, Маргарета Драганова Димитрова

   ISBN 978-954-07-3385-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43402

- 190 -

П/80/М 77 

Младенова, Венче

   Испанска граматика за всеки / Венче Младенова . - София : Скорпио, б. г. . - 128 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-792-591-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43362

- 191 -

П/80/П 30 

Пашова, Мария

   Граматика на съвременния български език / Мария Пашова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 171 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-152-403-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43403

Литература. Теория на литературата

- 192 -

П/82.085/Д 49 

Джанър, Гревил

   Изкуството да говорим : Универсален наръчник по словесно майсторство: С разширен компендиум от истории за преразказване / Гревил Джанър . - София : Locus Pub., 2014 . - 456 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-783-171-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43503

Литературна критика

- 193 -

П/820/899.09/Е 43 

Еко, Умберто

   Изповедите на младия романист / Умберто Еко ; Прев. от англ. Ангел Игов . - София : Сиела Норма, 2014 . - 172 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1478-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43381

Други исторически науки. Биографии

- 194 -

П/908/Д 58 

Димитров, Божидар

   Белчин : Исторически пътеводител / Божидар Димитров . - София : Акшаена-2007, [2013] . - [29 с.] : с цв. ил. ; 23 см

   

 корица 

Сист. No: 43417

- 195 -

П/97/98/О-28 

Оверхоф, Юрген

   Бенджамин Франклин : Откривател, свободолюбив дух, държавник / Юрген Оверхоф . - Благоевград : Аскони - издат, 2014 . - 344 с., 2 л. : ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-383-073-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43401

- 196 -

П/94/П 15 

Паксман, Джеръми

   Империя : Как се е отразило на британците властването над света? / Джеръми Паксман ; Прев. от англ. Боряна Джанабетска . - София : Еднорог, 2014 . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-365-146-7 

 корица 

Сист. No: 43510

- 197 -

П/94/Р 60 

Рийс, Лорънс

   Зловещата харизма на Хитлер и милионите хора, погубени в пропастта / Лорънс Рийс . - София : Сиела Норма, 2014 . - 407 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1486-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43424

- 198 -

П/908/Ч 94 

Чудото Цари Мали град  : Проект за въздигане на духовността, родолюбието и националната идентичност /  Състав. Веселин Хаджиангелов . - Белчин : Фондация Възраждане на Белчин, 2013 . - 270 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9369-24-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43418

Археология

География

- 199 -

П/91/Г 14 

Гавраилов, Гавраил и др.

   Родопи - в търсене на корените : Пътеводител / Гавраил Гавраилов, Александър Караджов . - Добрич : Меркурий Комерс 97, 2014 . - 96 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7098-05-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43358

- 200 -

П/91/П 76 

Попов, Бисер

   Българското Черноморие : Пътеводител / Бисер Попов . - Варна : Стено, 2014 . - 276 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-716-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43313

История. Помощни исторически науки

История на България

- 201 -

П/949.72/Б 73 

Бояджиев, Валентин

   Завоите на българската история : [Кн].1 - / Валентин Бояджиев . - София : Сиела Норма, 2013 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1254-8 

   [Кн].1 . - 2013 . - 248 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43356

- 202 -

П/949.72/В 38 

Велев, Григор

   Българската национална кауза : 1762-2012: Кн.1 - / Григор Велев . - 2. изд. . - София : Знание, 2013 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-621-244-3 

   Кн.1. Непреходен стремеж за национално обединение: (1762-1918) . - 204 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43509

- 203 -

П/949.72/Д 53 

Диамандиев, Светослав

   Исторически разкази за български владетели и още нещо : Сборник статии / Светослав Диамандиев . - Стара Загора : Кота, 2014 . - 192 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-305-370-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43496

- 204 -

П/949.72/К 63 

Кланица, Зденек

   Тайната на гроба на Методий, Моравски архиепископ / Зденек Кланица ; Прев. от чеш. Нина Жечева-Увирова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 108, XL с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-427-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43433

- 205 -

С/949.72/К 96 

Кънчев, Иван Стойков И ДР.

   Българската история в 100 личности / Иван Стойков Кънчев, Ивомир Колев, Марио Мишев . - София : БГ Учебник Прес, 2014 . - 279 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-187-001-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43383

- 206 -

П/949.72/С 84 

Страшимиров, Антон

   Диктаторът : Животът на Стефан Стамболов / Антон Страшимиров . - София : Изток-Запад, 2014 . - 214 с. ; 22 см . -  (Спасената история)

   

   ISBN 978-619-152-429-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43541

- 207 -

П/949.72/Х-21 

Хайруллина-Валиева, Албина Г.

   Древните българи в лингвистичния, културния и исторически контекст на Евразийското пространство / Албина Г. Хайруллина-Валиева . - В. Търново : АБАГАР, 2013 . - 200 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-168-031-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43421


 Индекс по АВТОРИ

Ananieva, Maria Iordanova 185 
Baranovsky, Vladimir 38 
Dimitrov, Alexander V. 119 120 121 
Dynkin, Alexander 38 
Widmer, Andre 39 
Wiedemann, Julius 172 
Yurgens, Igor 38 
Адамов, Величко 50 51 52 
Александров, Станислав 157 
Алмаев, Николай Альбертович 9 
Ананиева, Мария Йорданова 185 
Ангелов, Ангел 52 
Ангелов, Ангел Стоянов 167 170 
Ангелов, Валентин Ангелов 173 
Ангелов, Петър 52 174 
Ангелова, Александра 83 
Ангелова, Евгения Делчева 165 
Андреев, Иван 156 161 
Андреев, Лъчезар Стоянов 3 
Андронникова, Ольга Олеговна 10 
Апостолов, Апостол Атанасов 27 
Асенова, Даниела 99 
Атанасов, Атанас 157 161 
Баданина, Лариса Павлиновна 11 
Балкански, Тодор 186 
Барнард, Нийл 125 
Блатнер, Адам 126 
Божилов, Божидар 161 
Божинова, Даниела 40 
Божков, Васил 158 
Бордовская, Нина Валентиновна 12 105 
Борисов, Орлин Николов 41 
Бояджиев, Валентин 201 
Бояджиев, Тодор Костов 102 
Боянов, Любен Кирилов 162 
Браун, Денис Уичело 127 
Булев, Тодор 47 
Вартан, Силви 175 
Василев, Николай 54 
Везенков, Стоян 128 
Велев, Григор 202 
Верт, Лиоба 55 
Вешке, Карл Луелин 13 
Видинов, Калин 124 
Войта, Вацлав 129 
Вълканова-Иванова, Мария Атанасова 77 
Вълков, Петко 6 
Вълчев, Константин 176 
Гавраилов, Гавраил 199 
Гарднър, Хауърд 14 
Георгиева, Албена 24 
Георгиева, Елена 1 
Георгиева, Недялка Спасова 189 
Гершбург, Марк Израилевич 130 
Гикова, Мария 123 131 
Гледачев, Светозар Маринов 56 
Гобозов, Иван Аршакович 28 
Горбунов, В. Л. 57 
Государев, Николай Алексеевич 15 
Грашкина-Минчева, Ваня 1 
Грънчаров, Ивайло В. 147 148 
Грънчарова, Валентина В. 145 146 147 148 
Гукин, Дан 163 
Гъров, Коста Андреев 167 170 
Дамянова, Виктория 64 
Данчева, Ралица 161 
Дейнека, Ольга Сергеевна 55 
Деливерска, Мариела 79 
Делчев, Красимир Желев 4 
Деминг, Уилям Едуардс 149 
Джамбазова, Елена 134 
Джанабетска, Боряна 196 
Джанър, Гревил 192 
Диамандиев, Светослав 187 203 
Димитров, Божидар 194 
Димитрова, Ивайла 83 
Димитрова, Маргарета Драганова 189 
Димитрова, Снежана 100 
Дичева, Татяна Недялкова 165 
Дойчев, Емил 169 
Докова, Соня Петрова 26 
Доковска, Даниела 79 
Дончева, Анета 1 
Дончева, Людмила 66 
Дочев, Михаил 161 
Драганов, Георги 104 
Драганов, Христо Илиев 104 
Еко, Умберто 193 
Жечева-Увирова, Нина 204 
Зарева, Ива 123 131 
Захариев, Андрей 51 
Захова, София 43 
Златарева, Катя Райкова 159 
Иванов, Валери Велков 103 
Иванов, Венцислав 115 
Иванов, Димитър 150 
Иванова, Гергана Иванова 104 
Иванова, Евгения Иванова 29 
Иванова-Кузманова, Галя 157 
Игов, Ангел 193 
Илиев, Георги 184 
Илиев, Йосиф Илиев 151 
Илиева, Мария Костова 189 
Йовкова, Йорданка Христова 58 
Йошинов, Радослав Даков 132 
Кайтазов, Георги 23 
Калинова, Елисавета 47 
Калниев, Манол 124 
Калчев, Пламен 16 
Канисков, Васил Любенов 177 
Караджов, Александър 199 
Караиванов, Стефан 114 
Карановски, Иван 99 
Касърова, Мария 99 
Катранджиев, Христо Иванов 152 
Кашкин, Сергей Юрьевич 80 
Кашъмова, Катя 99 
Келби, Скот 178 
Киров, Стоян 62 
Киседобрев, Александр Владимирович 59 
Киседобрев, Владимир Петрович 59 
Кланица, Зденек 204 
Колев, Ивомир 205 
Колева, Ивет Борисова 132 
Колева, Маргарита 107 
Колева, Росица 66 
Колен, Силви 188 
Колисниченко, Денис Николаевич 116 117 
Колишев, Николай 108 109 110 
Кондов, Васил 186 
Кондрат, Елена Николаевна 60 
Костадинов, Р. 140 
Костова, Силвия 61 160 
Кострюкова, Ольга Николаевна 59 
Кошар, Семих 188 
Краев, Тодор 133 
Крумов, Крум 61 
Кръстев, Велчо Маринов 29 
Кръстев, Димо 124 134 
Кръстева-Христова, Радосвета 161 
Крысько, Владимир Гаврилович 17 
Кузнецова, Галина Алексеевна 130 
Кулов, Венцеслав Георгиев 5 
Кулчев, Красимир 66 
Кушева, Галя 66 
Кънева, Невяна 100 
Кънчев, Иван Стойков 205 
Кърджиева, Мария 174 
Лишев, Николай 138 
Лоу, Дъг 166 
Льобон, Густав 44 
Мавродинов, Никола 179 
Магаева, Снежана 114 
Маева, Мила 43 
Майлис, Надежда Павловна 81 
Малакова, Снежана 99 
Мамет, Дейвид 180 
Манолов, Георги Любенов 45 
Манолова, Мария 82 
Манчева, Борислава 182 
Маринов, Марин Белев 132 
Матеев, Георги 62 
Миланова, Емилия Георгиева 63 
Милошев, Йосиф 99 
Михайлов, Михаил 66 
Михайлова, Румяна 161 
Михова, Златка Михова 135 
Мишев, Марио 205 
Младенова, Венче 190 
Мнацаканян, Мкртич Оганесович 30 
Мозер, Клаус 153 
Момчева-Гърдева, Галина Димитрова 167 170 
Мьоглен, Пиер 111 
Нанова, Благовеста 124 
Начев, Йордан 46 
Нешев, Петър 31 
Никифоров, Николай 47 
Никифорова, Росица 47 
Николова, Евелина Крумова 136 
Оверхоф, Юрген 195 
Ортега-и-Гасет, Хосе 6 
Паксман, Джеръми 196 
Палешутски, Кирил Л. 7 
Пантелеева, Доротея 137 
Парашкевов, Борис Димитров 189 
Паризов, Париз 138 
Пашова, Мария 191 
Пендева, Мариана 123 
Петерс, Анегрет 129 
Петков, Бисер 99 
Петров, Васил 91 
Петров, Веселин 84 
Петров, Дмитрий Анатольевич 85 
Петров, Камен Димитров 26 
Пикет, Кейт 34 
Пиримова, Вера Димитрова 65 
Попов, Бисер 200 
Попов, Николай 133 
Попов, Николай Емилов 139 
Попова, Милена 180 
Попондопуло, Владимир Федорович 85 
Постаджиян, Кристиян Шнорк 152 
Проданов, Михаил 18 
Пройков, Венелин 175 
Пътев, Пламен Георгиев 67 
Райченко, Александр Васильевич 154 
Ракарова, Събина Борисова 68 
Ратбоун, Анди 168 
Рахнев, Асен Кънчев 165 
Рийс, Лорънс 197 
Рогов, Евгений Иванович 32 
Розов, Филко 86 
Розум, Сергей Иванович 12 105 
Романов, Димитър 42 
Ромашев, Юрий Сергеевич 87 
Русева, Малвина 181 
Савова, Надя 123 
Сапунджиев, К. 140 
Сапунджиев, П. 140 
Саракинов, Георги 90 
Серафимова, Мария 25 
Сиврев, Любен 182 
Симеонов, Атанас 70 
Симеонов, Иван 113 
Симеонов, Цветан 182 
Симеонова, Росица 158 
Сирашки, Георги 122 
Сирашки, Христо 115 122 
Славова, Мария 91 98 
Славова, Мирена Христова 189 
Славчев, Здравко 92 
Слейт, Джо 13 
Собчик, Людмила Николаевна 19 
Спасова, Силвия 93 
Стамболиев, Огнян 78 
Стефанов, Галин 71 
Стефанов, Здравко 123 
Стефанов, Любомир 100 
Стефанов, Стефан 68 
Столаров, Пеньо 183 
Стоянов, Велчо Георгиев 8 
Стоянов, Станимир 169 
Стоянова-Дойчева, Ася 169 
Страшимиров, Антон 206 
Тавокин, Евгений Петрович 33 
Тодоров, Тодор 161 
Тодоров, Тодор Илиев 141 
Тончева, Росица 83 
Тотев, Васил Цветанов 143 
Тошкова, Катя Косева 143 
Трендафилова, Малина 169 
Уилкинсън, Ричард 34 
Филева, Маргарита Димитрова 112 
Флойд, Р. Т. 142 
Фотев, Георги 35 
Фъргюсън, Алекс 184 
Хаджиангелов, Веселин 198 
Хаджийски, Минко Стоев 20 
Хайруллина-Валиева, Албина Г. 207 
Харви, Грег 171 
Харизанов, Красимир Валентинов 167 170 
Хеп, Волфганг Рюдигер 143 
Хюстън, Нанси 21 
Цанков, Петър 83 
Цацова, Доротея 106 
Цветков, Цветан 161 
Цветкова, Надежда 61 
Цонева, Мирослава 48 
Чалъкова, Елина 99 
Четвериков, Артем Олегович 80 
Шадриков, Владимир Дмитриевич 22 
Шейнов, Виктор Павлович 36 
Шереметева, Галина Борисовна 144 
Шикова, Ингрид 94 
Шнайдер, Барбара 23 
Шопова, Татяна 164 
Янчев, Веселин 101 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Five Hundred One] 501 Questions and Multiple Choices in Engineering Installations in Buildings 121 
[Джава Скрипт] JavaScript & jQuery 117 
[Майкрософт Ексел] Microsoft Excel 2013 for Dummies 171 
[Пи Ейч Пи] PHP & MySQL 116 
[Уиндоус] Windows 8.1 for Dummies 168 
[Уорд] Word 2013 for Dummies 163 
Condotte 130 anni di lavoro italiano nel mondo 1880-2010 118 
Der Vergessene Konflikt 39 
Francais deuxieme langue etrangere 185 
From Cooperation to Partnership 49 
International Cooperation in the Artic. 2013 Report 74 
Practical Handbook of Finite Element Method for Civil Engineers 120 
Russia - Insights from a changing country 37 
The Architecture of Euro-Atlantic Security 38 
The Arctic. Proposals for the International Cooperation Roadmap 73 
The Inside of the Modern Heat and Energy Technology 119 
Web Design: Interactive & Games 172 
Адвокатската защита по граждански дела 86 
Административно-процесуалният кодекс 91 
Административный менеджмент 154 
Анатомична кинезиология 142 
Анатомия на човека 123 124 131 
Арктика. Предложения к дорожной карте международного сотрудничества 88 
Белчин 194 
Бенджамин Франклин 195 
Бесарабски бележник 186 
Бизнес-инкубаторы и предпринимательство 57 
Бизнесът - позитивната сила в обществото 53 
Българската история в 100 личности 205 
Българската национална кауза 202 
Български фолклор и митология 113 
Българският омбудсман 98 
Българското Черноморие 200 
Вашите психични сили 13 
Въведение в политическата наука 45 
Въведение в рекламния бизнес 152 
Геодемография 26 
Глобальный мир и глобалистское мировоззрение 30 
ГМО 46 
Годишен отчет 2013 72 
Государство и национальная идентичность 28 
Гражданският процесуален кодекс и тълкувателната практика на Върховния касационен съд 78 
Граматика на съвременния български език 191 
Да проговорим турски веднага 188 
Дактилоскопия 81 
Диагностика и развитие познавательных процессов 11 
Дигитална култура, медии и образование 164 
Диктаторът 206 
Дипломатическа енциклопедия 42 
Дискриминация, основана на генетични характеристики 79 
Добър ден, нещастнико! 56 
Договор за застраховка "Живот" в случай на смърт в полза на трето лице 77 
Драматизирайки-Аза: практически приложения на психодраматичните методи 126 
Древните българи в лингвистичния, културния и исторически контекст на Евразийското пространство 207 
Дума по дума 175 
Екзистенциализмът и философията на живота 7 
Екологична химия и опазване на околната среда 114 
Емоционални процеси в семейството и системна терапия 135 
Енергоспестяващи технологии и производства 122 
Етнография на миграциите. Българите в Средиземноморието 43 
Жените - какво ги издига и какво не 23 
Завоите на българската история 201 
Защита на българската писменост от преди 870 г. 187 
Защита по ДОПК 92 
Зловещата харизма на Хитлер и милионите хора, погубени в пропастта 197 
Знанието е сила 106 
Изкуството да говорим 192 
Изповедите на младия романист 193 
Изход от кризата 149 
Империя 196 
Инвестиции в недвижими имоти и аспекти на финансирането им 58 
Интелигентна система за национална сигурност 103 
Информационни технологии 165 
Испанска граматика за всеки 190 
Исскуство психодиагностики 19 
Исторически разкази за български владетели и още нещо 203 
История на застраховането в България 104 
Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат 139 
Кинезитерапия в акушерството и гинекологията 137 
Кинезитерапия при медико-социални заболявания 138 
Кинезотерапия от боли в спине 130 
Кодекс за застраховането 97 
Кодекс на труда 2014 96 
Компютърни мрежи for Dummies 166 
Конкурентное право: теория и практика применения 85 
Конституция на Република България 75 76 
Корективен речник на чужди думи в българския език 189 
Кухнята в промишлените предприятия и територии 182 
Лексикон по философия на изкуството 173 
Лекции по философия 5 
Лидерство 150 
Лисабонският договор - институциите, политиките, гражданите 94 
Манипулирование и защита от манипуляций 36 
Мануална медицина - диагностика и терапия 141 
Мануална мобилизация на периферните стави 133 
Медицина на бедствените ситуации 140 
Международен финансов мениджмънт 67 
Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств 60 
Международни стандарти за външен одит 160 
Международни финанси 51 
Международное правоохранительное право 87 
Международное сотрудничество в Артике. Доклад 2013 89 
Менеджмент в туризме 59 
Меню за реформатори 54 
Методика за комплексна рехабилитация на рискови групи деца 0-12 месеца 136 
Методика за научно изследване на тракийската архитектура 181 
Методически указания (основни стъпки) за подготовка, разработване и защита на дипломна работа за специалност "Хореография" 174 
Множеството интелигентности 14 
Молдовско-български връзки 2 
Моята автобиография 184 
Мултимедия 167 
Наръчник за управление на цикъла на проекти на Европейския съюз 64 
Национално-освободителни движения и тероризъм - паралели 48 
Обезпечение на иска 93 
Образователни и културни практики в Западна и Южна Европа 112 
Образователните индустрии 111 
Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт 1 
Общо счетоводство 158 
Одит на финансовите отчети 157 
Организационная психология 32 
Организация на съдебната експертиза 83 
Ортопедична диагностика 143 
Основи на счетоводството 161 
Основы интеграционного права 80 
Основы методики социологического исследования 33 
Основы психологического консультирования 10 
Относно авторските права на архитектите-проектанти 90 
Отражения в мъжки поглед 21 
Патология на неравенството 34 
Педагогическите умения на учителите 108 109 110 
Политическа психология 44 
Правителствени и неправителствени международни органи 41 
Практически курс по финансов анализ 66 
Приемане на наследство 84 
Приложна неврофизиология на човека 128 
Применение контент-анализа в исследованиях личности 9 
Принципът на Войта 129 
Психично благополучие в юношеска възраст 16 
Психодиагностика 15 
Психология деятельности человека 22 
Психология и педагогика 12 105 
Психология маркетинга и рекламы 153 
Психология на убеждаването и влиянията 18 
Публични финанси 52 
Пътеводител по макроикономика 68 
Разговори за разузнаването 102 
Регулации и управление на риска 63 
Религия и/или екология 25 
Рефлексен масаж на ръцете 127 
Родопи - в търсене на корените 199 
Сборник с научно-приложни изследвания по Управление на капиталите на фирмата - 2013 69 
Сборник с тестове, казуси и задачи по стопански и финансов контрол 61 
Свети места в Софийско 24 
Сгради и обществени пространства 183 
Силните храни за мозъка 125 
Службите за охрана в България от Княза до Президента 101 
Смисъл и разбиране 35 
Софтуерни технологии 169 
Социалният страх 27 
Социално осигуряване 2014 година 99 
Социално развитие и възпитание на детето 107 
Социалнопсихологическото познание 31 
Специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" 132 
Старобългарското изкуство 179 
Стратегии и политики на сътрудничество в Черноморския регион 47 
Стъклото като изкуство 176 
Счетоводна политика и бизнес стратегия на корпорацията 159 
Счетоводни аспекти на паричните потоци на предприятието 156 
Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите 155 
Съвременното дигитално общество 162 
Създаване на Търновската конституция 82 
Тайната на гроба на Методий, Моравски архиепископ 204 
Тайните на цифровата фотография 178 
Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на Европейския съюз 70 
Театърът 180 
Теория и практика на психологическото консултиране 20 
Теория и устройство на пристанищата 147 148 
Тестове по анатомия и физиология 134 
Товарознание 145 146 
Трансгранично сътрудничество 71 
Трудови отношения 2014 година 95 
Уеб дизайн 170 
Управление на държавната администрация 100 
Управление на капиталите в търговската банка 50 
Управление на природоползването и природоопазването 115 
Управление на човешките ресурси 62 151 
Фантазиращото животно 6 
Философия за малцина 4 
Философската култура 3 
Формология 177 
Хората решават 40 
Целебное прикосновение 144 
Циганите/ ромите в България - джендър отношения 29 
Цикличност в икономиката 65 
Човекът и неговото бъдеще през призмата на пазара, тайните общества и енергийната икономика 8 
Чудото Цари Мали град 198 
Экономическая психология 55 
Этническая психология 17 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Excel 2013 171 
Microsoft Excel 2003 165 
Microsoft Office Word 2003 165 
PHP 116 
Windows 8.1 168 
Word 2013 163 
Авторско право 90 
Аграрна политика 53 
Адвокатска защита 86 
Административен мениджмънт 154 
Административни актове 91 
Административно право 98 
Административнопроцесуален кодекс 91 
Администрация в организацията 154 
Администриране 154 
Актьорска игра 180 
Акушерство 137 
Американска демокрация 40 195 
Американска революция 195 
Американски политици 195 
Анархизъм 44 
Анатомична кинезиология 142 
Анатомична терминология 131 
Анатомия на човека 123 124 
Английски футбол 184 
Антиглобализъм 28 
Антимонополно право 85 
Антитерористична политика 38 
Арктическа стратегия 73 74 88 89 
Археологически изследвания 181 
Археологически открития 204 
Археологически паметници 198 
Археологически проучвания 204 
Архитектура 179 
Архитектурни проекти 90 
Бази от данни 116 
Банков капитал 50 
Банков надзор 63 
Банков риск 72 
Банкова гаранция 72 
Банкови влогове 72 
Банково законодателство 63 
Бедствени ситуации 140 
Безотпадъчни технологии 115 
Берлински договор 202 
Бесарабски българи 2 
Библиотечен маркетинг 1 
Библиотечен мениджмънт 1 
Библиотечен персонал 1 
Библиотечни организации 1 
Бизнес инкубатори 57 
Бизнес психология 23 
Бизнес стратегии 159 
Бизнесуспех 23 
Биоетика 79 
Биосфера 114 
Биотехнологии 115 
Биофийдбек 128 
Бихейвиорален подход 10 
Бойни отровни вещества 140 
Болки в гърба 130 
Борба с тероризма 87 
Брегоукрепителни съоръжения 148 
Бременност 137 
Българо-молдовски отношения 2 
Българска икономика 65 
Българска писменост 203 
Български държавници 206 
Български език 189 
Български емигранти 43 
Български имена 186 
Български канове 203 
Български народни песни 113 
Български народни приказки 113 
Български политици 205 
Български пословици 113 
Български предания 113 
Български спортисти 205 
Български учени 205 
Български царе 203 
Българско изкуство 179 
Валутен курс 51 
Валутен пазар 51 
Векторни изображения 167 
Вещи лица 83 
Вземане на решения 55 
Видеоклип 167 
Виртуална реалност 164 
Витражно изкуство 176 
Влагоустойчивост 120 
Внимание 11 
Водни пътища 147 
Водноелектрически централи 118 
Водопроводни мрежи 118 
Връзки с клиенти 152 
Възобновяеми енергийни източници 122 
Възприятие 11 
Възрастова психология 16 
Външен одит 160 
Външна политика 42 
Външна политика на Русия 37 
Въображение 11 
Вътрешна политика на Русия 37 
Вътрешни органи 123 
Гарантиране на влогове 72 
Генетична дискриминация 79 
Генетично модифицирани организми (ГМО) 46 
Генетично модифицирани храни (ГМХ) 46 
Генетично оръжие 46 
Генномодифицирани храни 46 
Географски имена 186 
Гимнастика 138 
Гинекология 137 
Глаголица 187 
Глобализация 8 28 
Глобализъм 30 
Глобална сигурност 103 
Градска архитектура 183 
Граждански дела 86 
Граждански процесуален кодекс 78 
Гражданско общество 40 
Гражданско съдопроизводство 93 
Графичен дизайн 170 
Групи 32 55 
Гръцка философия 7 
Дактилоскопия 81 
Данъци 52 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 92 
Деколонизация 48 
Демографска политика 26 
Демографски преход 26 
Деонтология 137 
Деца с увреждания 136 
Джава 117 
Диагностичен анализ 15 
Дигитална грамотност 164 
Дигитални технологии 162 164 
Дигитално общество 162 
Дидактически изисквания 110 
Дидактически стратегии 108 109 
Дипломатически протокол 42 
Дипломни работи 174 
Дискриминация 79 
Дистанционно обучение 111 
Диференциране на обучението 108 
Дифузия 120 
Дихателна система 134 
Длъжностни характеристики 100 
Договорни отношения 59 
Древни българи 207 
Дуализъм 7 
Държавен бюджет 52 
Държавна администрация 54 
Държавна служба 100 
Държавни служители 100 
Е-обучение 164 
Евроатлантическа сигурност 38 
Европеистика 185 
Европейска архитектура 183 
Европейска интеграция 49 
Европейска политика за сигурност и отбрана 38 
Европейски образователни практики 112 
Европол 60 87 
Езикова археология 186 
Езикова комуникация 192 
Екзистенциален подход 10 
Екзистенциални проблеми 7 
Екипна дейност 151 
Екологичен мениджмънт 115 
Екологични организации 71 
Екологични проблеми 25 
Екологични системи 114 
Екология 114 
Екомениджмънт 115 
Експертна дейност 83 
Експертни оценки 33 
Електронни таблици 165 171 
Емоции 55 
Емоционални отношения 135 
Ендокринна система 123 
Енергийна икономика 8 
Енергийни източници 119 
Енергийни ресурси 119 
Енергопотребление 122 
Енергопроизводство 122 
Ерготерапия 132 
Естетика 173 
Етническа психология 17 
Етнически конфликти 17 
Етнически общности 17 
Етнокултура 207 
Женска психология 21 23 
Живопис 179 
Жизнен стандарт 149 
Замърсяване на околната среда 114 
Застрахователен договор 77 
Застрахователен монопол 104 
Застрахователен пазар 104 
Застрахователна дейност 155 
Застрахователно дело 104 
Застрахователно право 77 97 
Застраховки 77 104 
Защита на конкуренцията 85 
Здравословно хранене 125 
Златарство 179 
Изкуство 173 
Изпълнителна власт 100 
Изпълнително производство 78 
Изследване на личността 9 19 
Икономическа динамика 65 
Икономически анализ 56 68 
Икономически възгледи 56 
Икономически процеси 65 
Икономически растеж 54 68 
Икономическо поведение 55 
Инвестиции 54 
Инвестиционни стратегии 58 
Индиректно влияние 18 
Индуска философия 7 
Индустриално общество 25 
Инсталации 121 
Интеграционни организации 80 
Интеграционни процеси 80 
Интеграционно право 80 
Интелигентност 14 
Интервю 10 33 55 
Интернационализация 28 
Интерпол 60 87 
Инфлация 68 
Информационни технологии 164 
Ипотечно кредитиране 58 
Исков процес 78 
Испанска граматика 190 
Испански език 190 
Испански философи 6 
Истина 5 
Исторически забележителности 194 198 
Исторически личности 201 205 
Историческо изследване 198 
История на Англия 196 
История на България 201 
История на Германия 197 
История на политиката 45 
История на САЩ 195 
Йонизиращи лъчения 140 
Кадрова политика 62 
Казуси 52 
Канализационни мрежи 118 
Капитал 66 
Капитализъм 30 
Капиталова адекватност 63 
Капиталова структура 50 67 69 
Капиталови пазари 54 
Касационна защита 86 92 
Касационно производство 91 
Квалификация 151 
Керамика 179 
Киберзаплахи 162 
Киберпрестъпления 60 
Киберпространство 162 
Кинезиология 139 141 144 
Кинезитерапия 132 133 136 137 138 139 141 142 
Кирилица 187 
Климатични промени 38 
Кодекс на труда 96 
Колониализъм 48 
Компетенции 22 
Компютърни игри 172 
Комуникационни технологии 164 
Конкурентно право 85 
Конспирации 8 
Конституция на Република България 75 76 
Контейнерни терминали 148 
Контент анализ 9 33 
Кораборемонт 147 
Корабостроене 147 
Корпоратокрация 46 
Корпорации 159 
Корупционни рискове 54 
Корупция 60 
Кости 131 
Костни заболявания 143 
Кредитен риск 63 
Критицизъм 3 
Култова архитектура 181 
Културна идентичност 30 
Културни връзки 2 
Културни забележителности 200 
Културно многообразие 112 
Кухни 182 
Латинско-български речник 131 
Лексикология 191 
Лечебна гимнастика 130 
Лечебна терапия 138 
Лидерско поведение 150 
Лидерство 31 149 150 151 
Ликвиден риск 63 
Лисабонски договор 94 
Литературна техника 193 
Литературни анализи 193 
Макроикономическа политика 68 
Малък бизнес 57 
Манастири 24 
Манипулатори 36 
Манипулация 36 
Мануална медицина 133 141 
Мануална терапия 141 144 
Маркетинг на потреблението 153 
Маркетингов мениджмънт 155 
Марксистко-ленинска философия 5 
Масаж 127 132 
Междуетнически отношения 17 
Международен кредит 51 
Международен наказателен съд 87 
Международна интеграция 80 
Международна търговия 71 
Международни валути 51 
Международни валутни отношения 67 71 
Международни одиторски стандарти 160 
Международни органи 41 
Международни отношения 42 49 185 
Международни плащания 51 
Международни престъпления 87 
Международни трибунали 87 
Международно морско право 73 74 88 89 
Международно сътрудничество 49 60 71 73 74 
Междуправителствени органи 41 
Мениджмънт 149 
Мениджмънт в туризма 59 
Мениджърски умения 149 
Местни финанси 52 
Миграционни процеси 26 43 
Миграция 43 
Мислене 11 
Митническа тарифа 70 
Митническо законодателство 70 
Митническо облагане 52 
Множествени интелигентности 14 
Модерност 3 
Мозък 125 
Монопол 85 
Морска безопасност 47 
Морски транспорт 53 
Морско строителство 147 
Морфология 191 
Мостове 118 
Мотивационни профили 151 
Мотивационни теории 151 
Мотивация 9 55 106 150 
Мотивация на учениците 108 
Мрежови сървъри 166 
Музеи 200 
Музейни сгради 183 
Музикални изпълнители 175 
Мултимедийни продукти 167 
Мускули ( анатом. ) 131 
Мъжка психология 21 
Наблюдение 33 
Народно събрание 82 
Народопсихология 17 196 
Наследствено право 84 
Наследяване 84 
Научни изследвания 177 
Национализъм 30 
Национална държава 28 30 
Национална идентичност 28 31 202 
Национална кауза 202 
Национална сигурност 103 
Национални особености 17 
Националноосвободително движение 48 
Неврофизиология 128 
Неврофийдбек 128 
Недвижими имоти 58 
Неконвенционални кризи 38 
Немски политици 197 
Неправителствени организации 41 
Неравенство 34 
Нервна система 123 128 134 
Нефтени терминали 148 
Нова история на България 206 
Нормативна уредба 99 
Нормативни актове 95 97 
Ньойски мирен договор 202 
Обезпечителен процес 93 
Образование 12 14 105 
Образованието в Европа 112 
Обществен живот 34 
Обществен контрол 40 
Обществени пространства 183 
Обществени сгради 183 
Общуване 12 105 
Одит 160 
Одиторски контрол 157 
Одиторски услуги 160 
Омбудсман 98 
Опазване на околната среда 71 73 74 88 89 
Операционни системи 166 
Опорно-двигателен апарат 134 139 142 
Ораторски текстове 192 
Организационна психология 32 
Организационна структура 32 
Организационни структури 154 
Организирана престъпност 87 
Ортопедия 143 
Офшорни инвестиции 67 
Охранителна дейност 101 
Охранителни производства 78 
Охранителни служби 101 
Оценка на проект 64 
Пазар на труда 54 62 
Пазарно стопанство 68 
Памет 11 125 
Паранормални явления 13 
Парична политика 68 
Парични постъпления 66 
Парични потоци 156 
Парламентаризъм 82 
Патокинезиология 139 
Певци 175 
Педагогическа дейност 22 
Педагогическа информатика 111 
Педагогически подход 109 110 
Пенсионна реформа 54 
Пенсионни фондове 53 
Пенсионно осигуряване 99 
Пилатес 130 
Познавателни процеси 11 
Познание 3 5 
Покръстване на българите 203 
Политическа психология 44 
Политическа реклама 45 
Политическа система 45 
Политически живот 44 
Политически избори 45 
Политически имидж 45 
Политически процеси 37 
Политически теории 45 
Политология 45 185 
Полова идентичност 31 
Полова система 134 
Полярни области 73 74 88 89 
Портфейлно инвестиране 67 
Последици 39 
Потребителски акаунти 166 
Потребителски интерфейс 168 
Потребителско поведение 152 153 
Право на Европейския съюз 94 
Правораздаване 83 
Православни храмове 198 
Практическа психология 11 
Предприемачество 54 57 
Предприятия 156 
Предучилищна възраст 107 
Преподаване 109 
Приватизация 54 
Приложения 168 
Природни бедствия 140 
Природни резервати 200 
Природни ресурси 115 
Природоползване 115 
Пристанища 147 
Пристанищни съоръжения 148 
Програмиране 116 117 
Програмни продукти 163 
Проектиране на кухни 182 
Промишлени сгради 182 
Просветители 204 
Професионална дейност 22 
Професионална етика 10 
Професионална кариера 32 
Психиатрични заболявания 126 
Психични способности 13 
Психично благополучие 16 
Психично здраве 32 
Психоаналитични теории 10 
Психодиагностика 19 
Психодрама 126 
Психологическа защита 36 
Психологическа помощ 20 
Психологически изследвания 9 
Психологически методи 20 
Психологически проблеми 20 
Психологически тестове 19 
Психологически типове 15 
Психологическо въздействие 18 
Психологическо консултиране 10 20 
Психология на личността 12 15 22 105 
Психология на пола 21 
Психология на рекламата 153 
Психология на успеха 23 
Публичен сектор 61 
Публично-частно партньорство 58 
Пътеводители 194 199 
Работна заплата 62 
Разработване на проекти 64 
Разузнавателна дейност 102 
Разузнавателни служби 102 
Растерни изображения 167 
Регионални конфликти 39 
Режисьори 180 
Рекламен бизнес 152 
Рекламна кампания 152 
Рекламни агенции 152 
Религиозно мислене 25 
Референдум 40 
Рефлексен масаж 127 
Рефлексно придвижване 129 
Рехабилитация 129 132 136 
Рециклиране 115 
Речева култура 192 
Речи 192 
Речник 189 
Роми 29 
Руско общество 37 
Руско-турска освободителна война 202 
Рфлексно пълзене 129 
Самоучител 188 
Самохипноза 13 
Санитарно-техническо оборудване 121 
Свети места 24 
Световна финансова система 60 
Свобода 5 
Сгради 121 
Семейна психология 135 
Семейни отношения 17 29 135 
Сетивна система 134 
Сива икономика 60 
Синархия 8 
Синдикализъм 44 
Синтаксис 191 
Системи за сигурност 103 
Скептицизъм 3 
Скулптори 177 
Скулптура 177 179 
Смисъл 35 
Смисъл на живота 35 
Смисъл на историята 35 
Софтуерна архитектура 169 
Софтуерни продукти 169 
Софтуерни технологии 169 
Социална психология 31 
Социални комуникации 35 
Социални отношения 34 
Социално възпитание 107 
Социално осигуряване 99 
Социално поведение 27 29 34 36 
Социално развитие 107 
Социологически изследвания 33 
Социометрия 33 
Справедливост 8 
Стави 143 
Ставни болести 133 143 
Старобългарски писатели 187 
Стоки 145 146 
Стопанска отчетност 161 
Стратегическо мислене 150 
Стратегическо управление 155 
Страх 27 144 
Стрес 144 
Строителни материали 120 
Стъкло 176 
Стъклописи 176 
Счетоводен анализ 156 
Счетоводен баланс 161 
Счетоводна документация 161 
Счетоводна отчетност 155 
Счетоводна политика 159 
Счетоводно отчитане 156 158 
Счетоводно приключване 158 
Счетоводство 158 
Съдебен иск 93 
Съдебен контрол 92 
Съдебни експертизи 81 83 
Създаване на интранет 166 
Съзнание 13 
Сънища 13 
Сърдечносъдова система 123 134 
Тайни общества 8 
Тарифни преференции 70 
Творци 205 
Театрална култура 180 
Театрално изкуство 180 
Текстообработка 165 
Темперамент 15 
Термодинамика 119 
Терористична дейност 48 
Тестове 52 61 121 134 185 
Технически прогрес 6 
Технологии 122 
Технологични процеси 122 
Товари 145 146 
Товарни превози 145 146 
Топлопренасяне 120 
Топлотехника 119 
Топлотехническа ефективност 119 
Тракийска архитектура 181 
Тракийско изкуство 181 
Трансгранична сигурност 47 
Трансгранично сътрудничество 47 71 
Транснационални корпорации (ТНК) 46 
Тревожност 27 
Трудов пазар 26 
Трудова мотивация 62 
Трудова психология 32 
Трудови ресурси 62 
Трудово законодателство 96 
Трудово правоотношение 95 
Тунели 118 
Туристически дестинации 200 
Туристически забележителности 199 
Туристически предприятия 53 
Туристически продукт 59 
Туристическо предприятие 59 
Турски език 188 
Тълкувателни решения 92 
Търговски банки 50 
Търговски комплекси 183 
Търновска конституция 82 
Убеждаваща комуникация 18 
УБО (Управление за безопасност и охрана) 101 
Уеб дизайн 170 172 
Уеб сайт 170 172 
Университетско образование 106 
Управление на бизнеса 53 
Управление на организацията 32 
Управление на проекти 53 64 
Управленски системи 111 
Устройствено планиране 47 
Учебен процес 106 
Училищно образование 111 
Уърд 163 
Физиотерапия 132 
Физически упражнения 138 
Философия 5 173 
Философия на културата 3 
Философска антропология 6 
Философски възгледи 5 
Философски есета 4 
Философски проблеми 4 
Финансов контрол 61 
Финансов одит 157 
Финансова глобализация 60 
Финансова политика 53 
Финансова сигурност 60 
Финансова състоятелност 66 
Финансови отчети 157 
Финансово състояние 61 
Финансово-счетоводен анализ 159 
Фирмени финанси 69 
Фирмено управление 115 
Фокус групи 33 
Фолклор 2 
Фолклорни празници 113 
Фонетика 191 
Формиране на мнение 55 
Формологични принципи 177 
Фотографска техника 178 
Фотографско изображение 178 
Френски език 185 
Футболисти 184 
Футболни отбори 184 
Характер 15 
Хистология 124 
Хореография 174 
Хотелиерство 53 
Християнска философия 7 
Християнски храмове 24 
Художествено стъкло 176 
Цигани 29 43 
Цигански обичаи 29 
Цикличност 65 
Цитология 124 
Цифрова фотография 178 
Църкви 24 200 
Църковно изкуство 179 
Черноморско крайбрежие 200 
Числени методи 120 
Човешка дейност 22 
Човешка природа 8 
Човешко развитие 8 
Чужди думи 189 
Чуждоезиково обучение 106 
Шпионаж 102 
Юношеска психология 16 21 
Ядрени аварии 140