НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Цивилизация. Култура

Журналистика

- 1 -

П/07/П 76 

Попова, Жана

   Диалогови модели : Между събития и медийни образи / Жана Попова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 199 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3395-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43600

Философия

- 2 -

П/11/14/Л 68 

Лисман, Конрад Паул

   Вселената на предметите : За естетиката на всекидневното / Конрад Паул Лисман . - София : Изток-Запад, 2014 . - 196 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-457-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43574

- 3 -

П/14/П 66 

Пожарлиев, Райчо

   Философия на храненето : (Културно-исторически контексти) / Райчо Пожарлиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 331 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3586-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43603

- 4 -

П/101/Х-44 

Херш, Жан

   Философското удивление : Една история на философията / Жан Херш ; Прев. от фр. Лидия Денкова . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 457 с. ; 21 см . -  (Университетска философска поредица Какво значи това?)

   

   ISBN 978-954-535-820-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43607

Психология

- 5 -

П/159.9/Ж 53 

Жижек, Славой

   Как да четем Лакан? / Славой Жижек ; Прев. Иван Дулов . - София : Център за психосоц. подкрепа, 2014 . - 156 с. ; 21 см . -  (Практики ; 13)

   

   ISBN 978-619-7037-06-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43594

- 6 -

П/159.9/К 69 

Книгата за психологията  /  Науч. ред. Катя Ендрева-Иванова ; Прев. Мария Йоцова . - София : Книгомания, 2014 . - 352 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8432-89-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43684

- 7 -

П/159.923/К 72 

Принципите на Стивън Кови  : Сб. с основните идеи, заложени в неговите бестселъри / Стивън Р. Кови . - София : Кибеа, 2014 . - 168 с. ; 18 см

   

   ISBN 978-954-474-664-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43633

- 8 -

П/159.9/К 84 

Кооб, Олаф

   Азът и неговият двойник : За психологията на сянката / Олаф Кооб ; Ред. Емилия Драганова . - София : Аб, 2014 . - 250 с. ; 20 см . -  (Поредица Просветление)

   

   ISBN 978-954-737-898-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43609

- 9 -

П/159.92/Р 23 

Разкрийте найните на личността  : Физиогномика и френология / Гастон Дюрвил и др . - София : Асеневци, 2014 . - 228 с. : с ил. ; 24 см

   Др. авт.: Андре Дюрвил, Хенри Дрейтън, Джеймс Макнийл

   ISBN 978-954-8898-44-7 

  

Сист. No: 43690

- 10 -

П/159.9/С 13 

Саймън, Джордж

   Манипулаторите : Разбиране и справяне с манипулативните хора / Джордж Саймън . - София : Изток-Запад, 2014 . - 164 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-481-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43694

Логика

Етика

- 11 -

С/18/А 64 

Ангелов, Валентин

   Естетика : Речник на актуални, редки, дискутирани и наложени от авангарда термини / Валентин Ангелов . - София : Изток-Запад, 2014 . - 266 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-152-448-8 

 корица 

Сист. No: 43585

- 12 -

П/17/Д 87 

Драмалиева, Валентина

   Бизнес етика и корпоративна социална отговорност в съвременното управление на бизнеса / Валентина Драмалиева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 168 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-591-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43604

- 13 -

П/17/Х-79 

Христова, Станка

   Биоетичните решения / Станка Христова . - София : Авангард Прима, 2014 . - 227 с. ; 20 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-160-286-5 

  

Сист. No: 43700

Религия

Обществени науки

- 14 -

П/30/И 46 

Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки  : Международна научна конференция, 6-7 октомври 2012 г. . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2012 . - 517 с., 5 с.: цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-423-837-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43615

Демография. Статистика

Социология

- 15 -

П/316.7/Б 23 

Балкански медиен барометър  : България 2012 /  Под ред. на Орлин Спасов . - София : Фонд. Фридрих Еберт, 2012 . - 88 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2979-06-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43619

- 16 -

П/316.6/Б 57 

Божкова, Десислава

   Осиновя(р)ването / Десислава Божкова . - София : Критика и хуманизъм, 2014 . - 180 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-587-183-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9689

- 17 -

П/316.3/Б 87 

Бурдийо, Пиер и др.

   Социални класи и символна власт / Пиер Бурдийо ; Съавт. и състав. Лоик Ж. Д. Вакан ; Състав. Жил Руе . - София : Сиела Норма, 2014 . - 124 с. ; 16 см . -  (Liber Liber)

   

   ISBN 978-954-28-1518-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43596

- 18 -

П/316.3/Г 37 

Георгиев, Людмил

   Критическа психология на политиката и историята / Людмил Георгиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 560 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-07-3714-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43634

- 19 -

П/316.3/Е 83 

Еролова, Йелис и др.

   Етничност, религия и миграция на циганите в България / Йелис Еролова, Магдалена Славкова . - София : Парадигма, 2014 . - 309 с., 7 л. : цв. сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-326-206-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43580

- 20 -

П/316/З-64 

Зимел, Георг

   Фрагментарният характер на живота : Есета / Георг Зимел ; Прев. от нем. Теодора Карамелска . - София : Критика и хуманизъм, 2014 . - 268 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-587-185-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43581

- 21 -

П/316.6/З-89 

Зонтаг, Сюзан

   Болестта като метафора. СПИН и неговите метафори / Сюзан Зонтаг . - София : Изток-Запад, 2014 . - 199 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-321-453-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43582

- 22 -

П/316.4/П 91 

Проект за свиване на растежа. Манифест за безусловна дотация за автономия (БДА)  / Венсан Лиеже и др ; Състав., увод, прев. от фр. Лидия Денкова . - София : Сиела Норма, 2014 . - 147 с. ; 21 см . -  (Liber Liber)

   Др. авт. : Стефан Мадлен, Кристоф Онде, Ан-Изабел Вейо

   ISBN 978-954-28-1518-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43597

- 23 -

П/316.3/С 32 

Семейство и солидарност между поколенията  : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. /  Състав. и ред. Пенка Найденова и др . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2014 . - 404 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-587-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43647

- 24 -

П/316.43/С 83 

Стоянов, Валери Стоилов

   Организационна психология : Съвременни ракурси / Валери Стоилов Стоянов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 248 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-630-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43651

- 25 -

П/316.6/Ш 52 

Шелинг, Томас

   Микромотиви и макроповедение / Томас Шелинг . - София : Изток-Запад, 2014 . - 260 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-490-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43698

Политика

- 26 -

П/323/B 55 

Beyoghlow, Kamal A.

   The Strategic Implications of Biological and Chemical weapons on Gulf Security / Kamal A. Beyoghlow . - Abu Dhabi : The Emirates Center for Strategic Studies and Research, 1999 . - 46 p. ; 21 cm . -  (Emirates Lecture Series ; 24)

   
   http://www.ecssr.ac.ae 

 корица 

Сист. No: 43616

- 27 -

П/32/M 19 

Maitra, Jayanti

   Zayed : From Challenges to Union / Jayanti Maitra . - Abu Dhabi : Center for Documentation and Research, 2007 . - XX, 491 p. : phot. ; 25 cm

   

   ISBN 9948-05-066-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43617

- 28 -

П/323/M 54 

Memoirs of the Emirates  : Proceedings of the Seminar on Memoirs of the Emirates through Oral Narratives . - Abu Dhabi : National Center for Documentation & Research, 2012 . - 415 p. : phot. ; 25 cm

   

   ISBN 978-9948-05-113-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43618

- 29 -

П/327/P 80 

The Political implications of European economic integration - towards a political Union  . - Luxembourg : European Union, 2014 . - 170 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-92-79-38386-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43683

- 30 -

П/327/Б 30 

Бацаров, Здравко

   Геополитически системи / Здравко Бацаров . - 2. изд. . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2014 . - 319 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-729-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43579

- 31 -

П/32/Г 18 

Галунов, Тодор Георгиев

   Мажоритарната система и парламентарните избори в България : (от възстановяването на българската държавност до началото на деветдесетте години на XIX век) / Тодор Георгиев Галунов . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 252 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-391-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43591

- 32 -

П/327/Е 68 

Енчев, Велизар

   Аз бях в разузнаването : Първата мемоарна книга на офицер от НРС с пълното му работно дело зад граница / Велизар Енчев . - 2. доп. изд. . - София : Изток-Запад, 2014 . - 398 с. : със сн. ; 22 см + CD: пълното раб. дело на ОР "Кесяков" зад граница

   

   ISBN 978-619-152-450-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43572

- 33 -

П/323/Ж 34 

Желев, Желю Митев

   Митове и легенди за българския преход / Желю Митев Желев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 204 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1562-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43685

- 34 -

П/321/К 48 

Качество на демокрацията в България  /  Състав. и науч. ред. Добрин Канев, Антоний Тодоров . - София : Изток-Запад, 2014 . - 662 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-473-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43699

- 35 -

П/323/К 66 

Клисаров, Петър

   Огледало на протестите : 2013-2014:(Демаскирането) / Петър Клисаров ; Ред. Владимир Атанасов . - София : Изток-Запад, 2014 . - 274 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-484-6 

 корица 

Сист. No: 43687

- 36 -

П/323/К 73 

Кодовете на социализма в постсоциализма  : Сб. статии от научноизследователски семинар, пролет 2012 г. /  Състав. Наталия Христова . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 238 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-817-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43650

- 37 -

П/327/М 51 

Механизмът за сътрудничество и проверка - споделена политическа безотговорност между Европейската комисия и българските правителства  : (резултати от аналитични наблюдения върху юлските доклади на ЕК за България) / Георги Димитров и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 192, 184 с. ; 21 см

   Др. авт.: Калоян Харалампиев, Стойчо Стойчев, Линка Тонева-Методиева. Парал. текст отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

   ISBN 978-954-07-3686-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43592

- 38 -

П/32.01/М 53 

Мизов, Максим Николаев

   Политическият остракизъм / Максим Николаев Мизов . - София : Авангард Прима, 2014 . - 326 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-164-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43701

- 39 -

П/327/П 69 

Политиката за сигурност на Европейския съюз с опора на "меката" сила: актуални проекции и проявления, потенциални възможности и зависимости  /  Състав. Пламен Пантев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3433-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43702

- 40 -

П/328/С 39 

Скарлатов, Николай

   Корупцията в България и Румъния / Николай Скарлатов . - София : Изток-Запад, 2014 . - 349 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-485-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43705

- 41 -

П/323/У 13 

Уайнър, Тим

   История на ФБР. Врагове / Тим Уайнър . - София : Труд, 2014 . - 592 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-324-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43688

- 42 -

П/32.01/Х-78 

Христов, Чавдар

   Войната на идеите - стратегии, идеи, пропаганда / Чавдар Христов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 320 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-07-3717-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43593

Икономика. Икономически науки

- 43 -

П/338.43/А 20 

Аврамов, Петко Методиев и др.

   Основни пропорции в българския продоволствен пазар : (Основни пропорции в логистичната верига: аграрно производство - транспорт - продоволствен пазар в България) / Петко Методиев Аврамов, Петко Тодоров Тодоров, Дарина Русчева . - София : Ролл Къмпъни, 2014 . - 262 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92236-4-4- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43649

- 44 -

П/336/А 28 

Адамов, Величко

   Управление на данъчните приходи : (Учебник) / Величко Адамов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 300 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 75)

   

   ISBN 978-954-23-0963-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43669

- 45 -

П/339.5/А 75 

Антов, Момчил

   Митническо представителство / Момчил Антов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 235 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука)

   

   ISBN 978-954-23-0979-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43675

- 46 -

П/331.5/Б 34 

Белева, Искра Спасова

   Кризата на европейските трудови пазари : Политики за заетост / Искра Спасова Белева . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2012 . - 143 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-520-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43640

- 47 -

П/338.49/Е 65 

Ениманев, Красимир

   Инфраструктурна осигуреност на устойчивото развитие / Красимир Ениманев . - Русе : Крисан-С, 2014 . - 668 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8655-61-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43654

- 48 -

П/336/З-40 

Захариев, Андрей Боянов

   Митнически режими : (Учебник) / Андрей Боянов Захариев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 200 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 80)

   

   ISBN 978-954-23-0978-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43674

- 49 -

П/336/З-40 

Захариев, Андрей Боянов и др.

   Валути и валутни сделки : (Учебник) / Андрей Боянов Захариев, Александър Личев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 392 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 79)

   

   ISBN 978-954-23-0976-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43673

- 50 -

П/338.4/И 50 

Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България  : Кръгла маса, 13 май 2014 г.: Сб. доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 122 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0980-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43676

- 51 -

П/334.7/К 85 

Корпоративно управление за ХХI век  : Утвърждаване на стандарти за добро корпоративно управление в България / Митко Димитров и др . - София : ГорексПрес, 2014 . - 405 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Други авт.: Спартак Керемидчиев, Пламен Чипев, Радостина Бакърджиева, Вълчин Даскалов, Надежда Иванова

   ISBN 978-954-616-243-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43641

- 52 -

П/339.1/К 92 

Кръстева, Невяна Стефанова

   Успешни лични продажби / Невяна Стефанова Кръстева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 168 с. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; 508)

   

   ISBN 978-954-07-3530-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43668

- 53 -

П/336/Н 42 

Недев, Тодор Стефанов

   Базови стратегии с опции и фючърси / Тодор Стефанов Недев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 157 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-589-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43601

- 54 -

П/331.5/О-33 

Овчарова, Снежанка Костадинова

   Управление на човешките ресурси : Тезиси, казуси, тестове / Снежанка Костадинова Овчарова . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 139 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-631-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43657

- 55 -

П/336/С 23 

Сборник с научно-приложни изследвания по Управление на дълга - 2014  : (Научна сесия): Бр. 1 - . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 25 см

   

   ISBN 2367-525Х 

   Бр.1 . - 208 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43679

- 56 -

П/338.46/С 44 

Сланчева-Банева, Ваня

   Основи на маркетинга на услугите / Ваня Сланчева-Банева . - София : РИВА, 2014 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-472-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43704

- 57 -

П/334.72/Т 64 

Тодоров, Любомир Владимиров

   Съвременни модели за оценка на бизнеса / Любомир Владимиров Тодоров . - 2. изд. . - София : Нова звезда, 2014 . - 276 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8933-84-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43622

- 58 -

П/33/Ф 53 

Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи  : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 25-26.10.2013 г., гр. Свищов: Сб. доклади: Т.1 - . - Свищов, 2013 . - 24 см

   

   Т.3 . - 2013 . - 271 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43680

- 59 -

П/338.24/Ч 89 

Чобанова, Росица

   Иновативност на националната икономика / Росица Чобанова . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2014 . - 436 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-322-562-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43646

Право

- 60 -

П/347/Г 41 

Геров, Герасим Пантелеев

   Завършване на досъдебното производство / Герасим Пантелеев Геров . - София : Нова звезда, 2014 . - 194 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8933-92-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43624

- 61 -

П/347/Г 63 

Голева, Поля Неделчева

   Търговско право : Обща част. Търговци / Поля Неделчева Голева . - 5. доп. и прераб. изд. . - София : Апис, 2014 . - 632 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8330-11-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43658

- 62 -

П/343/Е 20 

Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство  : Сб. доклади от науч. конференция, организирана от Катедрата по наказателноправни науки на Юридич. фак. на Соф. унив. "Св. Кл. Охридски", проведена в София на 27 януари 2014 г. /  Състав. Пламен Панайотов, Георги Митов, Николета Кузманова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 367 с., 8 л. : цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3722-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43639

- 63 -

П/347/К 16 

Калайджиев, Ангел Симеонов

   Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност / Ангел Симеонов Калайджиев . - София : СИБИ, 2014 . - 328 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-888-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43662

- 64 -

П/347/Л 21 

Ланджев, Борис Богданов

   Правни проблеми на финансовото инвестиране / Борис Богданов Ланджев . - София : Нова звезда, 2014 . - 348 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8933-89-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43623

- 65 -

П/347/М 60 

Милков, Пенчо

   Договорната система в строителството : Правно положение на участниците. Организация на отношенията. Анализ на договорите. Книгите на ФИЛИК / Пенчо Милков . - София : Труд и право, 2014 . - 440 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-219-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43686

- 66 -

П/349/М 94 

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право / Васил Желязков Мръчков . - 6. прераб. и доп изд. . - София : СИБИ, 2014 . - 504 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-835-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43667

- 67 -

П/347/Н 74 

Николов, Ясен

   Избрани институти на частното право / Ясен Николов . - София : Нова звезда, 2014 . - 91 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8933-95-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43625

- 68 -

П/347/О-37 

Огнянова, Поля

   Новите моменти при възлагане на обществените поръчки / Поля Огнянова . - София : Сиела Норма, 2014 . - 172 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1534-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43598

- 69 -

П/347/С 83 

Стоянов, Иван Г.

   Данъчно право : Обща част. Специална част: Данъчен процес: Казуси по данъчно право и данъчен процес / Иван Г. Стоянов . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2014 . - 464с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1560-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43659

- 70 -

П/347/С 83 

Стоянов, Иван Г. и др.

   Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК / Иван Г. Стоянов, Николай Калистратов, Стоян Делчев Гешев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1542-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43595

- 71 -

П/343/С 96 

Сълов, Иван

   Актуални въпроси на Наказателния процес / Иван Сълов . - София : Нова звезда, 2014 . - 116 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8933-91-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43621

Обществено управление

- 72 -

П/351/354/А 80 

Арабаджийски, Николай Запринов

   Държавно и публично управление / Николай Запринов Арабаджийски . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 302 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-823-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43606

- 73 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Държавна администрация и държавна служба : Сб. нормативни актове . - 8. изд. . - София : СИБИ, 2014 . - 160 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-899-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43664

- 74 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Защита на потребителите : Сб. нормативни актове . - 8. изд. . - София : СИБИ, 2014 . - 208 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-897-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43665

- 75 -

П/351/354/Д 91 

Дряновски, Борислав

   Кметовете на Варна : Ч.1 - / Борислав Дряновски . - София : Славена, 2010 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-579-986-0 

   Ч.3. 1923-1944 . - 2013 . - 292 с. : със сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43693

- 76 -

П/351.74/М 25 

Манев, Маноил

   Да обучим бодигард : Лична охрана. Тактическа подготовка / Маноил Манев . - София : АРОС, 2014 . - 272 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9873-86-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43632

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 77 -

П/36/Д 18 

Данева, Иванка

   Финанси на осигурителните дружества / Иванка Данева . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 222 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-824-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43605

Възпитание. Образование. Просвета

- 78 -

П/378/S 94 

Sustainable Growth in the European Union - the role of education and training  . - Luxembourg : European Union, 2013 . - 157 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-92-79-30354-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43620

- 79 -

П/378/T 45 

Thinking about Europe  : Jean Monnet support to European studies . - Luxembourg : European Union, 2014 . - 58 p. : phot. ; 21 cm

   

   ISBN 978-92-79-33894-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43692

- 80 -

П/37.0/А 94 

Афеян, Наталия

   Холизмът във вокалната педагогика / Наталия Афеян . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 132 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-816-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43648

- 81 -

П/378/Г 14 

Гавраилов, Евгени

   Основи на научните изследвания : Как да разработим магистърска теза? / Евгени Гавраилов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 171 с. ; 31 см + CD

   

   ISBN 978-954-715-632-6 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 43655

- 82 -

П/378/Г 14 

Гавраилов, Евгени Младенов и др.

   Методика за организиране, провеждане и отчитане на стажове и практики на студентите от Юридическия факултет / Евгени Младенов Гавраилов, Тодор Стоянов Тодоров . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2013 . - 35 с. ; 30 см

   Ксерокопие

   ISBN 978-954-715-594-7 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 43681

- 83 -

П/37.01/М 39 

Матев, Матю Вълчев и др.

   Образованието и науката в България през погледа на учители, преподаватели, студенти и изследователи / Матю Вълчев Матев, Ирена Кирилова Зарева . - София : Марин Дринов, 2014 . - 239 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-352-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43691

- 84 -

П/37.01/М 68 

Миронова, Любов Георгиева

   Устойчив модел за образование и хармония с децата : Първи сборник, включващ осем книги от поредицата / Любов Георгиева Миронова . - София : PPTL, 2014 . - 226 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-180-035-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43583

- 85 -

П/37/Н 64 

Нешкова, Румяна

   Емоционалната компетентност на учениците : Обучението по български език и литература в мултикултурна среда в началния етап на основната образователна степен / Румяна Нешкова . - София : РИВА, 2014 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-320-461-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43637

- 86 -

П/37.01/У 43 

Уитби, Памела

   В безопасност ли е детето ви в интернет? : Ръководство за родители в света на интернет, "Фейсбук", мобилните телефони и другите нови медии / Памела Уитби ; Прев. от англ. Румяна Автанска . - София : Изток-Запад, 2014 . - 232 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-478-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43695

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 87 -

П/39/И 22 

Иванова, Мария

   Традиционна култура на балканските народи / Мария Иванова . - София : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2014 . - 220 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-958-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43590

- 88 -

С/39/Р 56 

Речник на термините от словесния фолклор. България  /  Ред. Ярослав Отченашек, Вихра Баева . - Прага-София : Етнологицки устав Академие Вед Ческе Републики ; Инст. за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН, 2013 . - 361 с., 8 л.: цв.ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-80-87112-79-3 

   ISBN 978-954-8458-43-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43573

Естествени науки

Екология

- 89 -

П/502/Н 75 

Николова, Марияна и др.

   Рискът от наводнения : ГИС моделиране на промените в околната среда за оценка на риска от наводнения / Марияна Николова, Стоян Недков . - София : ТерАРТ, 2012 . - 248 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9531-16-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43612

- 90 -

П/502/С 97 

Състоянието на планетата 2014  : Управление за устойчиво развитие /  Ред. Лиса Мастни . - София : Книжен тигър, 2014 . - 312 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-429-024-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43644

Математика

- 91 -

П/519.1/.2/В 38 

Велева, Анна Маринова

   Съвкупностният подход в статистиката / Анна Маринова Велева . - Пловдив : Макрос, 2013 . - 240 с. : с табл. и сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-561-330-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43614

- 92 -

П/519.6/М 25 

Манев, Красимир Неделчев

   Алгоритми в графи : Основни алгоритми /  Под общ. ред. на Красимир Неделчев Манев . - София : КЛМН, 2014 . - 239 с. : с табл., сх. ; 24 см . -  (Библиотека 1++. За напреднали)

   

   ISBN 978-954-8212-02-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43666

- 93 -

П/519.1/.2/М 74 

Михайлов, Цоню

   Теория на разписанията : Задачи от вида "Job Shop" / Цоню Михайлов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 247 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3688-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43642

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 94 -

П/63/К 86 

Косев, Серьожа

   Механизиране на производствените процеси в растениевъдството : (Учебник) / Серьожа Косев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 215 с. : с табл. и черт. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 76)

   

   ISBN 978-954-23-0973-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43670

- 95 -

С/62/Т 82 

Тренков, Йордан Христов

   Енциклопедия на електрониката : В 4 т. / Йордан Христов Тренков . - София : Техника, 2010 - 20014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-03-0706-0 

   Т.4. Комуникации : Принципи, системи и мрежи . - 2014 . - 848 с. : със сх.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43584

Медицина

- 96 -

П/61/Б 52 

Боажей, Морис

   Ръководство по лечебен масаж : Доп. и коригирано от Пиер Бретон / Морис Боажей . - София : Медицина и физкултура, 2009 . - 248 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-420-267-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43569

- 97 -

П/614.8/Б 55 

Богоев, Иванчо Георгиев

   Диагностика и управление на техническата експлоатация на противопожарната техника / Иванчо Георгиев Богоев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 252 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-629-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43652

- 98 -

П/61/Д 58 

Димитров, Божидар

   Психофизиология / Божидар Димитров . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2014 . - 453 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-732-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43643

- 99 -

П/61/Д 59 

Димитрова, Антоанета

   Гериатрична дихателна рехабилитация / Антоанета Димитрова . - София : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013 . - 112 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92115-3-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43568

- 100 -

П/61/К 92 

Кръстев, Димо и др .

   Основи на анатомията и физиологията : Учебник-атлас за студенти с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" / Димо Кръстев, Елена Джамбазова . - София : Симелпрес, 2012 . - 447 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2918-67-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43565

- 101 -

П/61/К 92 

Кръстев, Димо и др.

   Анатомия на опорно-двигателния апарат с основи на биомеханиката : Учебник-атлас с тестове за спец. рехабилитатор / Димо Кръстев, Манол Калниев, Николай Кръстев . - София : Симелпрес, 2011 . - 234 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2918-60-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43571

- 102 -

П/61/П 16 

Палов, Адриан Миленов и др.

   Основи на анатомията и физиологията на човека / Адриан Миленов Палов, Петър Василев Йотовски, Татяна Костова Аврамова . - София : Арсо, 2010 . - 442 , 18 с. : тестове, ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9301-55-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43567

- 103 -

П/61/Ф 83 

Фрийман, Даниел и др.

   Освободеният ум : Най-разпространените психични и емоционални проблеми и как да ги преодолеем / Даниел Фрийман, Джейсън Фрийман . - София : Skyprint, 2013 . - 381 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-390-106-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43587

- 104 -

П/61/Ч 22 

Чанг, Дейвид

   Енциклопедия на масажа / Дейвид Чанг . - София : СофтПрес, 2010 . - 240 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Поредица Практическа енциклопедия)

   

   ISBN 978-954-685-841-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43566

- 105 -

П/614.8/Ч 58 

Чемпиън, Нийл

   Как да реагираме в беда / Нийл Чемпиън . - София : АНУБИС, б. г. . - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Оцеляване сред природата ; 1)

   

   ISBN 978-954-426-933-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43653

- 106 -

П/61/Я 71 

Янчева, Светлана

   Кинезитерапия в педиатрията : Учебник / Светлана Янчева . - София : Болид Инс, 2013 . - 184 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-394-130-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43570

Управление

- 107 -

П/658.6/.8/Б 80 

Брестничка, Румяна Любомирова

   Търговска тайна / Румяна Любомирова Брестничка . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 199 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-596-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43626

- 108 -

П/65.013/Г 70 

Гоуман, Карол Кинси

   Мълчаливият език на лидерите : Как езикът на тялото може да помогне или попречи на вашето лидерство / Карол Кинси Гоуман . - София : Сиела Норма, 2014 . - 240 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1472-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43576

- 109 -

П/65.012/П 47 

Петровски, Иван

   Практически организационен мениджмънт / Иван Петровски . - София : Програм принт, 2014 . - 192 с. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43611

- 110 -

П/658/Р 63 

Рискове при пазарното поведение на индустриалната бизнес организация  : Сб. с доклади на студенти по проект № 7-2013 . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 72 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0982-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43677

- 111 -

П/658.5/С 38 

Сирашки, Георги и др..

   Технико-икономически проучвания и инженерен анализ : (Избрани лекции) / Георги Сирашки, Христо Сирашки . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 168 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0977-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43678

- 112 -

П/65.013/Т 64 

Тодорова, Корнелия и др.

   Организационно поведение : Практически решения / Корнелия Тодорова, Румяна Златева . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2014 . - 452 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-872-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43610

Счетоводство

- 113 -

П/657/А 66 

Андреев, Иван

   Счетоводство на застрахователните предприятия : (Учебник) / Иван Андреев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 195 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 77)

   

   ISBN 978-954-0974-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43671

- 114 -

П/657/О-83 

Основи на счетоводството  / Снежана Александрова Башева и др . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2011 . - 726 с. ; 24 см

   Др. авт. : Емилия Георгиева Миланова, Бойчинка Ненкова Йонкова, Диана Димитрова Петрова, Румяна Савова Пожаревска

   ISBN 978-954-644-617-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43602

- 115 -

П/657/П 20 

Панчева, Станислава

   Счетоводство на предприятието : Сб. със задачи и казуси / Станислава Панчева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 274 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-818-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43628

- 116 -

П/657/П 47 

Петров, Петър

   Практически анализ на финансовите отчети : Концепция и примери / Петър Петров . - София : Сиела Норма, 2014 . - 178 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-1558-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43696

- 117 -

П/657/С 27 

Свраков, Антон

   Размисли за счетоводството в минало и в настояще време / Антон Свраков . - София : Труд и право, 2014 . - 384 с. ; 22 см . -  (Труд и право)

   

   ISBN 978-954-608-214-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43575

- 118 -

П/657/С 27 

Свраков, Антон и др.

   Международни счетоводни стандарти приети за приложение от Европейския съюз през 2014 : Приложен коментар. Актуализиран нормативен текст / Антон Свраков, Бойка Николова Брезоева . - София : Труд и право, 2014 . - 847 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-608-217-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43697

Фина механика. Автоматика

- 119 -

П/681.3/Б 94 

Бъчваров, Стоян

   Информационни системи и технологии / Стоян Бъчваров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3170-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43599

- 120 -

П/681.3/М 21 

Малешков, Стоян Богданов и др.

   Компютърна графика и фотореалистична визуализация / Стоян Богданов Малешков, Веселин Георгиев . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 299 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-806-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43577

Строителство

- 121 -

П/69/М 45 
 Международна конференция, Варна. 2014 

   Проектиране и строителство на сгради и съоръжения : Сборник с резюмета, 11-13 септември 2014 г., Варна, ВСУ "Черноризец Храбър" . - София : Авангард Прима, 2014 . - 187 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-160-363-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43682

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 122 -

П/791/Б 78 

Братоева-Даракчиева, Ингеборг

   Българско игрално кино от "Калин Орелът" до "Мисия "Лондон" / Ингеборг Братоева-Даракчиева ; Прев. Силвия Маврикова . - София : Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2013 . - 368 с. : с цв. сн. ; 22 см

   Рец. на англ. език

   ISBN 978-954-8994-35-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43660

- 123 -

П/792/С 82 

Стойчева, Десислава

   Управление на иновативни театрални проекти : Специфични познания, необходими на ръководителя на иновативен театрален проект за неговото успешно управление / Десислава Стойчева . - София : Валентин Траянов, 2014 . - 208 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9928-66-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43608

- 124 -

П/791.43/.45/Х-78 

Христов, Ивайло

   Актьорът в киното / Ивайло Христов . - София : Изток-Запад, 2014 . - 141 с., 4 л.: сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-431-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43589

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 125 -

П/72/С 18 

Сандев, Коста Владимиров

   Архитектурен език и визуални изкуства / Коста Владимиров Сандев . - Благоевград : Смилков, 2014 . - 70 с. ; 22х22 см

   

   ISBN 978-954-92581-6-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43586

Спорт

Езикознание. Филология

- 126 -

П/80/K 66 

Koch-Kozhuharova, Daniela Nikolaeva et al.

   Espanol : Como primera lengua extranjera / Daniela Nikolaeva Koch-Kozhuharova, Stefka Vasileva Kozhuharova . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 50 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-954-644-662-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43627

- 127 -

С/80/Г 72 

Гочева, Емилия и др.

   Учебен речник по руски език за българи за активна употреба : Ниво А1-В2 / Емилия Гочева, Лиана Гочева . - София : Колибри, 2014 . - 351 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-150-240-0 

 корица 

Сист. No: 43645

- 128 -

П/80/Е 97 

Ефтимова, Андреана Борисова

   Медиен език и стил: теория и съвременни практики / Андреана Борисова Ефтимова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 312 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3718-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43636

Литература. Теория на литературата

- 129 -

П/82.085/Р 12 

Радева, Виржиния Боянова

   Убеждаваща комуникация и диалог / Виржиния Боянова Радева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 224 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3669-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43588

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

- 130 -

П/908/П 98 

Пътешествай по земите край Източен Дунав  /  Авт. на текста Михаил Михов, Сюзън Акифова . - София : Бълг. асоц. за алтернативен туризъм (БААТ), 2014 . - 68 с. : с цв. сн. ; 30 x 21 см + DVD + 1 к.

   Парл. текст на англ. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 43631

Археология

- 131 -

П/904/П 76 

Попов, Светлозар

   Халколитната цивилизация Варна / Светлозар Попов . - София : Данграфик, 2014 . - 331 с., 2 л. : цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9418-72-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43635

География

История. Помощни исторически науки

- 132 -

П/94/Л 86 

Лукач, Джон

   Кратка история на двайсети век / Джон Лукач ; Прев. от англ. Кольо Коев . - София : Обсидиан, 2014 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-356-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43578

- 133 -

П/94/М 32 

Марков, Георги

   Друга история на най-голямата война : Кн.1 - / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-09-0874-8 

   Кн.1. Разгарянето на пожара . - 392 с. : със сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43689


 Индекс по АВТОРИ

Beyoghlow, Kamal A. 26 
Koch-Kozhuharova, Daniela Nikolaeva 126 
Kozhuharova, Stefka Vasileva 126 
Maitra, Jayanti 27 
Аврамов, Петко Методиев 43 
Аврамова, Татяна Костова 102 
Автанска, Румяна 86 
Адамов, Величко 44 
Акифова, Сюзън 130 
Ангелов, Валентин 11 
Андреев, Иван 113 
Антов, Момчил 45 
Арабаджийски, Николай Запринов 72 
Атанасов, Владимир 35 
Афеян, Наталия 80 
Баева, Вихра 88 
Бакърджиева, Радостина 51 
Бацаров, Здравко 30 
Башева, Снежана Александрова 114 
Белева, Искра Спасова 46 
Боажей, Морис 96 
Богоев, Иванчо Георгиев 97 
Божинова, Румяна 23 
Божкова, Десислава 16 
Борисова-Маринова, Кремена Георгиева 23 
Братоева-Даракчиева, Ингеборг 122 
Брезоева, Бойка Николова 118 
Брестничка, Румяна Любомирова 107 
Бретон, Пиер 96 
Бурдийо, Пиер 17 
Бъчваров, Стоян 119 
Вакан, Лоик Ж. Д. 17 
Вейо, Ан-Изабел 22 
Велева, Анна Маринова 91 
Гавраилов, Евгени 81 
Гавраилов, Евгени Младенов 82 
Галунов, Тодор Георгиев 31 
Георгиев, Веселин 120 
Георгиев, Людмил 18 
Георгиева, Станислава Панчева 115 
Геров, Герасим Пантелеев 60 
Гешев, Стоян Делчев 70 
Голева, Поля Неделчева 61 
Гоуман, Карол Кинси 108 
Гочева, Емилия 127 
Гочева, Лиана 127 
Данева, Иванка 77 
Даскалов, Вълчин 51 
Денкова, Лидия 4 22 
Джамбазова, Елена 100 
Димитров, Божидар 98 
Димитров, Георги 37 
Димитров, Митко 51 
Димитрова, Антоанета 99 
Драганова, Емилия 8 
Драмалиева, Валентина 12 
Дрейтън, Хенри 9 
Дряновски, Борислав 75 
Дулов, Иван 5 
Дюрвил, Андре 9 
Дюрвил, Гастон 9 
Ендрева-Иванова, Катя 6 
Ениманев, Красимир 47 
Енчев, Велизар 32 
Еролова, Йелис 19 
Ефтимова, Андреана Борисова 128 
Желев, Желю Митев 33 
Жижек, Славой 5 
Зарева, Ирена Кирилова 83 
Захариев, Андрей Боянов 48 49 
Зимел, Георг 20 
Златева, Румяна 112 
Зонтаг, Сюзан 21 
Иванова, Мария 87 
Иванова, Надежда 51 
Йонкова, Бойчинка Ненкова 114 
Йотовски, Петър Василев 102 
Йоцова, Мария 6 
Калайджиев, Ангел Симеонов 63 
Калистратов, Николай 70 
Калниев, Манол 101 
Канев, Добрин 34 
Карамелска, Теодора 20 
Керемидчиев, Спартак 51 
Кичекова, Милена 121 
Клисаров, Петър 35 
Кови, Стивън Р. 7 
Коев, Кольо 132 
Колев, Божидар Димитров 98 
Кооб, Олаф 8 
Косев, Серьожа 94 
Кръстев, Димо 100 101 
Кръстев, Николай 101 
Кръстева, Невяна Стефанова 52 
Кузманова, Николета 62 
Ланджев, Борис Богданов 64 
Лиеже, Венсан 22 
Лисман, Конрад Паул 2 
Личев, Александър 49 
Лукач, Джон 132 
Маврикова, Силвия 122 
Мадлен, Стефан 22 
Макнийл, Джеймс 9 
Малешков, Стоян Богданов 120 
Манев, Красимир Неделчев 92 
Манев, Маноил 76 
Марков, Георги 133 
Мастни, Лиса 90 
Матев, Матю Вълчев 83 
Мизов, Максим Николаев 38 
Миланова, Емилия Георгиева 114 
Милков, Пенчо 65 
Миронова, Любов Георгиева 84 
Митов, Георги 62 
Михайлов, Цоню 93 
Михов, Михаил 130 
Мръчков, Васил Желязков 66 
Найденова, Пенка 23 
Недев, Тодор Стефанов 53 
Недков, Стоян 89 
Нешкова, Румяна 85 
Николов, Ясен 67 
Николова, Марияна 89 
Овчарова, Снежанка Костадинова 54 
Огнянова, Поля 68 
Онде, Кристоф 22 
Отченашек, Ярослав 88 
Палов, Адриан Миленов 102 
Панайотов, Пламен 62 
Пантев, Пламен 39 
Панчева, Станислава 115 
Петров, Петър 116 
Петрова, Диана Димитрова 114 
Петровски, Иван 109 
Пожаревска, Румяна Савова 114 
Пожарлиев, Райчо 3 
Попов, Светлозар 131 
Попова, Жана 1 
Радева, Виржиния Боянова 129 
Руе, Жил 17 
Русчева, Дарина 43 
Саймън, Джордж 10 
Сандев, Коста Владимиров 125 
Свраков, Антон 117 118 
Сиврев, Любен 121 
Сирашки, Георги 111 
Сирашки, Христо 111 
Скарлатов, Николай 40 
Славкова, Магдалена 19 
Сланчева-Банева, Ваня 56 
Спасов, Орлин 15 
Стойчев, Стойчо 37 
Стойчева, Десислава 123 
Стоянов, Валери Стоилов 24 
Стоянов, Иван Г. 69 70 
Сълов, Иван 71 
Терзиев, Стефан 121 
Тодоров, Антоний 34 
Тодоров, Любомир Владимиров 57 
Тодоров, Петко Тодоров 43 
Тодоров, Тодор Стоянов 82 
Тодорова, Корнелия 112 
Тонева-Методиева, Линка 37 
Тренков, Йордан Христов 95 
Уайнър, Тим 41 
Уитби, Памела 86 
Фрийман, Даниел 103 
Фрийман, Джейсън 103 
Харалампиев, Калоян 37 
Херш, Жан 4 
Христов, Ивайло 124 
Христов, Чавдар 42 
Христова, Наталия 36 
Христова, Станка 13 
Чанг, Дейвид 104 
Чемпиън, Нийл 105 
Чипев, Пламен 51 
Чобанова, Росица 59 
Чобанова-Ковачева, Росица Добрева 59 
Шелинг, Томас 25 
Щерионов, Щелиян Димитров 23 
Янчева, Светлана 106 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Espanol 126 
Memoirs of the Emirates 28 
Sustainable Growth in the European Union - the role of education and training 78 
The Political implications of European economic integration - towards a political Union 29 
The Strategic Implications of Biological and Chemical weapons on Gulf Security 26 
Thinking about Europe 79 
Zayed 27 
Аз бях в разузнаването 32 
Азът и неговият двойник 8 
Актуални въпроси на Наказателния процес 71 
Актьорът в киното 124 
Алгоритми в графи 92 
Анатомия на опорно-двигателния апарат с основи на биомеханиката 101 
Архитектурен език и визуални изкуства 125 
Базови стратегии с опции и фючърси 53 
Балкански медиен барометър 15 
Бизнес етика и корпоративна социална отговорност в съвременното управление на бизнеса 12 
Биоетичните решения 13 
Болестта като метафора. СПИН и неговите метафори 21 
Българско игрално кино от "Калин Орелът" до "Мисия "Лондон" 122 
В безопасност ли е детето ви в интернет? 86 
Валути и валутни сделки 49 
Войната на идеите - стратегии, идеи, пропаганда 42 
Вселената на предметите 2 
Геополитически системи 30 
Гериатрична дихателна рехабилитация 99 
Да обучим бодигард 76 
Данъчно право 69 
Диагностика и управление на техническата експлоатация на противопожарната техника 97 
Диалогови модели 1 
Договорната система в строителството 65 
Друга история на най-голямата война 133 
Държавна администрация и държавна служба 73 
Държавно и публично управление 72 
Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство 62 
Емоционалната компетентност на учениците 85 
Енциклопедия на електрониката 95 
Енциклопедия на масажа 104 
Естетика 11 
Етничност, религия и миграция на циганите в България 19 
Завършване на досъдебното производство 60 
Защита на потребителите 74 
Избрани институти на частното право 67 
Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК 70 
Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки 14 
Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България 50 
Иновативност на националната икономика 59 
Информационни системи и технологии 119 
Инфраструктурна осигуреност на устойчивото развитие 47 
История на ФБР. Врагове 41 
Как да реагираме в беда 105 
Как да четем Лакан? 5 
Качество на демокрацията в България 34 
Кинезитерапия в педиатрията 106 
Кметовете на Варна 75 
Книгата за психологията 6 
Кодовете на социализма в постсоциализма 36 
Компютърна графика и фотореалистична визуализация 120 
Корпоративно управление за ХХI век 51 
Корупцията в България и Румъния 40 
Кратка история на двайсети век 132 
Кризата на европейските трудови пазари 46 
Критическа психология на политиката и историята 18 
Мажоритарната система и парламентарните избори в България 31 
Манипулаторите 10 
Медиен език и стил: теория и съвременни практики 128 
Международни счетоводни стандарти приети за приложение от Европейския съюз през 2014 118 
Методика за организиране, провеждане и отчитане на стажове и практики на студентите от Юридическия факултет 82 
Механизиране на производствените процеси в растениевъдството 94 
Механизмът за сътрудничество и проверка - споделена политическа безотговорност между Европейската комисия и българските правителства 37 
Микромотиви и макроповедение 25 
Митнически режими 48 
Митническо представителство 45 
Митове и легенди за българския преход 33 
Мълчаливият език на лидерите 108 
Новите моменти при възлагане на обществените поръчки 68 
Образованието и науката в България през погледа на учители, преподаватели, студенти и изследователи 83 
Огледало на протестите 35 
Организационна психология 24 
Организационно поведение 112 
Освободеният ум 103 
Осигурително право 66 
Осиновя(р)ването 16 
Основи на анатомията и физиологията 100 
Основи на анатомията и физиологията на човека 102 
Основи на маркетинга на услугите 56 
Основи на научните изследвания 81 
Основи на счетоводството 114 
Основни пропорции в българския продоволствен пазар 43 
Политиката за сигурност на Европейския съюз с опора на "меката" сила: актуални проекции и проявления, потенциални възможности и зависимости 39 
Политическият остракизъм 38 
Правни проблеми на финансовото инвестиране 64 
Практически анализ на финансовите отчети 116 
Практически организационен мениджмънт 109 
Принципите на Стивън Кови 7 
Проект за свиване на растежа. Манифест за безусловна дотация за автономия (БДА) 22 
Проектиране и строителство на сгради и съоръжения 121 
Психофизиология 98 
Пътешествай по земите край Източен Дунав 130 
Разкрийте найните на личността 9 
Размисли за счетоводството в минало и в настояще време 117 
Речник на термините от словесния фолклор. България 88 
Рискове при пазарното поведение на индустриалната бизнес организация 110 
Рискът от наводнения 89 
Ръководство по лечебен масаж 96 
Сборник с научно-приложни изследвания по Управление на дълга - 2014 55 
Семейство и солидарност между поколенията 23 
Социални класи и символна власт 17 
Счетоводство на застрахователните предприятия 113 
Счетоводство на предприятието 115 
Съвкупностният подход в статистиката 91 
Съвременни модели за оценка на бизнеса 57 
Състоянието на планетата 2014 90 
Теория на разписанията 93 
Технико-икономически проучвания и инженерен анализ 111 
Традиционна култура на балканските народи 87 
Търговска тайна 107 
Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност 63 
Търговско право 61 
Убеждаваща комуникация и диалог 129 
Управление на данъчните приходи 44 
Управление на иновативни театрални проекти 123 
Управление на човешките ресурси 54 
Успешни лични продажби 52 
Устойчив модел за образование и хармония с децата 84 
Учебен речник по руски език за българи за активна употреба 127 
Философия на храненето 3 
Философското удивление 4 
Финанси на осигурителните дружества 77 
Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи 58 
Фрагментарният характер на живота 20 
Халколитната цивилизация Варна 131 
Холизмът във вокалната педагогика 80 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

XX век 132 
Административни нарушения и наказания 69 
Аз-концепция 8 
Актьорска игра 124 
Актьорски тренинг 124 
Акупресура 104 
Акцизи 69 
Акцизно облагане 45 
Акционерни дружества 61 
Алгоритми 92 
Анатомия 98 101 
Анатомия на кожата 96 
Английска философия 4 
Антидънпингова политика 48 
Антикорупционни политики 37 
Антикорупция 40 
Антикризисно управление 58 
Антична философия 4 
Антични философи 4 
Арабски страни 27 
Аромамасаж 104 
Археологически открития 131 
Архитектура и изкуство 125 
Архитектура на сгради 121 
Архитектурно осветление 121 
Балкански обичаи 87 
Банкови операции 49 
Безжични мрежи 95 
Белодробни болести 99 
Бизнес етика 12 
Бизнес оценка 57 
Бизнес риск 57 
Биоетика 13 
Биологично оръжие 26 
Биомеханика 101 
Битова престъпност 40 
Бихевиоризъм 6 
Бодигард 76 
Болести 21 
Борсови пазари 53 
Българо-югославски отношения 32 
Българска демокрация 34 
Българска икономика 59 
Български фолклор 88 
Българският преход 33 
Българско кино 122 
Бюджетна политика 58 
Валутни сделки 49 
Видове данъци 69 
Военна история 133 
Втора световна война 133 
Въздействие 10 
Вътрешна политика 33 
Географски информационни системи (ГИС) 89 
Геометрични трансформации 120 
Геополитически отношения 30 
Глобализация 30 
Глобални мрежи 119 
Гражданско общество 34 38 
Данък върху добавената стойност 58 69 
Данък върху доходите на физическите лица 69 
Данъци 69 
Данъчен контрол 69 
Данъчен процес 69 70 
Данъчна политика 69 
Данъчна система 69 
Данъчни задължения 69 
Данъчни правоотношения 69 
Данъчни форми 44 
Данъчно облагане 70 
Данъчно право 69 
Данъчно-осигурителен процес 70 
Двигателен апарат 102 
Двойно данъчно облагане 69 
Двойственост 8 
Демографски изследвания 14 23 
Демократично общество 22 
Депресия 103 
Детска психология 16 
Детски болести 106 
Детско развитие 106 
Дефицит 55 
Децата и Интернет 86 
Диалекти 128 
Диалог 129 
Дипломация 32 
Дипломни работи 81 
Дистрибуционна система 110 
Дихателна гимнастика 99 
Дихателна система 100 102 
Договор за обществена поръчка 68 
Договор за спогодба 67 
Договор за строителство 65 
Договорни задължения 65 
Договорни отношения 65 
Допълнително пенсионно осигуряване 66 
Досъдебно производство 60 
Досъдебно разследване 60 
Древни култури 131 
Древни цивилизации 131 
Дрога 98 
Дружества с ограничена отговорност 61 63 
Дунавски градове 130 
Дунавски регион 130 
Дълг 55 
Дългова криза 55 
Дървени сгради 121 
Държавна администрация 73 
Държавни органи 72 
Държавни приходи 44 
Държавни служители 73 
Държавно управление 72 
Е-демокрация 34 
Европейска интеграция 29 79 
Европейска образователна политика 78 
Европейска прокуратура 62 
Европейски политически и икономически отношения 29 
Европейски съюз 39 46 
Европейско дружество 61 
Европейско кооперативно дружество 61 
Европейско политическо пространство 29 
Европейско политическо сътрудничество 37 
Едноличен търговец 61 
Език на тялото 108 
Езици за програмиране 119 
Екипи 24 
Екологична икономика 90 
Екологична политика 90 
Електронни комуникации 95 
Емоционално развитие 85 
Ендокринна система 100 102 
Еротика 2 
Естетика 2 11 
Етика в медицината 13 
Етически проблеми 13 
Етнография на циганите 19 
Зависимости 103 
Закон за електронната търговия 74 
Закон за защита на потребителите 74 
Законодателство 51 
Застрахователни предприятия 113 
Здравеопазване 28 
Здравно осигуряване 66 
Избирателни системи 31 
Избори 31 
Изкуство 2 
Изпълнителна власт 72 
Изследване на личността 9 
Икономическа теория 14 
Икономическа терминология 126 
Икономическо поведение 25 
Инвеститори 64 
Инвестиционен процес 58 
Инвестиционен риск 77 
Инвестиционни операции 49 
Инвестиционни посредници 64 
Индивидуална психология 8 
Индустриален бизнес 110 
Иновативна дейност 59 
Иновации 123 
Иновации в икономиката 59 
Иновационна дейност 107 
Иновационно развитие 58 
Интеграционни процеси 37 
Интелектуално развитие 36 
Интернет зависимост 86 
Интернет комуникации 86 
Интернет маркетинг 50 
Информационни системи 14 119 
Инфраструктурни дейности 47 
Испански език 126 
Историческа психология 18 
Исторически забележителности 130 
История на арабските страни 28 
История на психологията 6 
История на света 132 
История на счетоводството 117 
Календарни празници 87 
Кибертормоз 86 
Кинезитерапия 99 106 
Киноизкуство 122 124 
Кинофилми 122 
Клиенти 52 
Клинична психофизиология 98 
Кметове 75 
Книжовен език 128 
Когнитивна психология 6 
Командитно дружество 61 63 
Комбинаторика 93 
Компютърна графика 120 
Компютърни архитектури 119 
Компютърни комуникации 95 
Комуникации в организацията 24 
Комуникационни технологии 95 
Комуникация 129 
Конфликт на интереси 73 
Координации 61 
Корпоративно подоходно облагане 69 
Корпоративно управление 51 
Корупция 40 
Култура на балканските страни 87 
Културни забележителности 130 
Лидерска комуникация 108 
Лидерско поведение 108 
Лидерство 24 
Логистика 43 
Логистични вериги 43 
Магистърска теза 81 
Манипулация 10 
Маркетингов микс 56 
Масаж 96 104 
Масажна техника 96 
Медиен език 128 
Медийна комуникация 1 
Медийна среда 15 
Медийни изследвания 15 
Междуличностни отношения 24 
Международни сделки 49 
Международни стандарти 118 
Мека сила 39 
Местни данъци 69 
Метафизика на предметите 2 
Механизация на селското стопанство 94 
Митнически документи 45 
Митнически кодекс 48 
Митнически режим 48 
Митническо представителство 45 
Модели за оценка 57 
Модели на комуникация 24 
Морален мениджмънт 12 
Мотивационни модели 54 
Мотивация 109 
Мрежово планиране 93 
Музикална култура 2 
Наводнения 89 
Наказателен процес 71 
Наказателно производство 71 
Наказателнопроцесуална система 71 
Научна дейност 83 
Научни изследвания 81 
Научно-технологично развитие 111 
Национален въпрос 18 
Национална агенция по приходите 69 
Национална сигурност 26 
Начална училищна възраст 85 
Неврофизиология 98 
Немска философия 4 
Немски философи 4 
Нервна система 100 102 
Нищожност 67 
Обменен курс 49 
Оборотен капитал 116 
Образование 84 
Образователна политика 28 83 
Образователни програми 79 84 
Образователни проекти 84 
Обреди 87 
Обучение на персонала 54 
Обучението по български език 85 
Обществени движения 22 
Обществени отношения 25 
Обществени поръчки 68 
Обществено осигуряване 66 
Обществено развитие 18 22 
Общинско управление 75 
Общуване 129 
Омбудсман 73 
Опазване на околната среда 111 
Опорно-двигателен апарат 100 101 
Организационен мениджмънт 109 
Организационна култура 24 112 
Организационна психология 24 
Организационно поведение 24 112 
Организационно развитие 112 
Организирана престъпност 40 
Оръжие 76 
Осигурителни дружества 77 
Осигурително законодателство 66 
Осиновяване 16 
Остракизъм 38 
Отделителна система 102 
Охранителна дейност 76 
Охранителна техника 76 
Оцеляване 105 
Оценка на риска 89 
Пазари 64 
Пазарно поведение 110 
Парламентарни избори 31 
Патентна информация 107 
Патентно право 107 
Педиатрична кинезитерапия 106 
Пенсионни фондове 77 
Пенсионно осигуряване 66 
Персонал 56 
Планиране на човешките ресурси 54 
Пласмент 56 
Платежен баланс 49 
Подбор на персонала 54 
Пожарна безопасност 97 
Пожарогасители 97 
Политика за сигурност 39 
Политици 27 
Политическа история 33 
Политическа корупция 34 
Политическа социология 18 
Политическа терминология 126 
Политически живот 28 
Политически избори 34 
Политически отношения 38 
Политически партии 35 
Политически събития 35 
Полова система 100 102 
Потребителска защита 74 
Права на потребителите 50 
Правна помощ 62 
Право на защита 60 
Право на убежище 62 
Праистория 131 
Презентации 52 
Природни бедствия 89 
Природни забележителности 130 
Програма Жан Моне 78 79 
Програмиране 92 
Продоволствен пазар 43 
Производителност 56 
Протести 35 
Противопожарна защита 97 
Противопожарна техника 97 
Психическо здраве 103 
Психични процеси 5 
Психоанализа 5 
Психология на личността 7 
Психология на развитието 6 
Психология на различието 6 
Психология на управлението 24 
Психотерапия 6 
Психофизиология 98 
Публични вземания 69 
Публични политики 58 
Публични правоотношения 68 
Публични предприятия 61 
Публични финанси 72 
Публично управление 72 
Първа помощ 105 
Радиопредавания 1 
Радиопрограми 1 
Развитие на детето 84 
Разследване 41 
Разузнавателна дейност 32 
Разузнавателни служби 41 
Ракови заболявания 21 
Растениевъдство 94 
Ревизионни актове 69 70 
Реклама в бизнеса 12 
Религия на циганите 19 
Рехабилитация 99 
Речева комуникация 129 
Родители 16 
Родителски контрол 86 
Родителско поведение 23 
Роми 19 
Руски език 127 
Руско-български речници 127 
Самозащита 105 
Световен ред 30 
Световни империи 30 
Свобода на медиите 15 
Селскостопанска продукция 43 
Селскостопанска техника 94 
Селскостопански машини 94 
Семейна среда 23 
Семейни обреди и обичаи 87 
Сентенции 7 
Сетивна система 100 
Сетивни органи 102 
Символен капитал 17 
Социалистическо изкуство 36 
Социалистическо общество 36 
Социална психология 6 7 21 
Социална работа 14 
Социални класи 17 
Социални мрежи 86 
Социални науки 14 
Социални отношения 25 
Социално неравенство 17 23 
Социално осигуряване 77 
Социално-икономическо развитие 28 
Социология на общуването 20 
СПИН 21 
Средновековна философия 4 
Средства за масова информация 1 
Срочни сделки 53 
Стандарти 51 
Статистика 91 
Статистически таблици 91 
Статистическо изследване 91 
Статистическо разсейване 91 
Стилистика 128 
Стокови борси 53 
Стопанска непоносимост 67 
Стопанска престъпност 62 
Стратегии за развитие 53 
Стратегически идеи 42 
Стратегически комуникации 42 
Стратегическо мислене 42 
Стратегическо управление 42 
Стрес 103 
Строителни конструкции 121 
Строителни материали 121 
Строителство 65 
Студентски практики 82 
Студентски проекти 125 
Студентски стажове 82 
Счетоводен баланс 116 
Счетоводни стандарти 118 
Счетоводно отчитане 113 114 115 
Счетоводно приключване 114 
Счетоводство 113 117 118 
Счетоводство на предприятието 115 
Събирателно дружество 61 63 
Съдебна система 40 
Сън 98 
Сърдечносъдова система 100 102 
Театрален процес 123 
Театрални проекти 123 
Теория на вероятностите 91 
Теория на графите 92 93 
Теория на управлението 51 
Терминологични речници 11 88 
Тероризъм 41 
Тестове 111 
Технически прогрес 111 
Тибетски масаж 104 
Топлоизолация на сгради 121 
Транзит на стоки 45 
Трафик на хора 62 
Тревожност 103 
Тримерни обекти 120 
Трудов пазар 14 
Трудова заетост 46 
Трудова реализация 78 
Трудови пазари 46 78 
Трудово възнаграждение 54 
Туристически дестинации 50 
Туристически сдружения 50 
Търговска марка 110 
Търговска тайна 107 
Търговски дружества 61 63 
Търговски стратегии 50 
Търговско право 61 
Търговско представителство 61 
Управление на бизнеса 12 
Управление на данъците 44 
Управление на продажбите 52 
Управление на риска 48 
Управление на човешките ресурси 54 
Управленско решение 109 
Устойчиво развитие 90 
Устойчиво регионално развитие 47 
Устойчиво строителство 121 
Устойчивост 78 
ФБР 41 
Физиология на кожата 96 
Философи 4 
Философски изследвания 3 
Финансов анализ 114 
Финансов риск 57 
Финансови инвестиции 64 
Финансови инструменти 53 64 
Финансови отчети 116 
Финансово обезпечение 83 
Финансово състояние 116 
Фискална политика 14 
Фондови борси 53 
Фотореализъм 120 
Фючърси 53 
Хидроложки модели 89 
Химическо оръжие 26 
Холизъм 80 
Хранене 3 
Храносмилателна система 100 102 
Цигани калдераши 19 
Цигани рудари 19 
Цигански обичаи 19 
Чикагска стокова борса 53 
Човек и общество 3 
Човешки ресурси 58 
Шпионаж 32