НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/001.8/P 51 

Petrov, Nikolay Ivanov

   Probability, Independence, Information Society / Nikolay Ivanov Petrov . - Lodz : ASTRA, 2012 . - 167 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-83-63158-20-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43960

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 2 -

П/11/Н 74 

Николов, Елит

   Извънземни мисли за земното / Елит Николов . - София : Б. и., 2014 . - 184 с. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44061

Психология

- 3 -

П/159.9/Б 89 

Бусыгина, Н. П.

   Методология качественных исследований в психологии : Уч. пособие / Н. П. Бусыгина . - Москва : ИНФРА-М, 2015 . - 304 с. ; 22 см . -  (Высшее образование: Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-16-006022-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43977

- 4 -

П/159.9/В 90 

Въведение в психологията  : За студенти от сферата на здравеопазването /  Авт., ред. и предг. Радка Иванова Масалджиева и др . - Пловдив : Миртани инвестмънт, 2014 . - 156 с. ; 21 см

   Др. авт. : Пенка Атанасова Атанасова, Елена Петрова Даскалова, Соня Методиева Карабельова, Огнян Досев Койчев, Златомира Георгиева Костова, Ваня Лукова Матанова, Маргарита Радославова Райчева, Мария Анастасова Семерджиева, Кирилка Симеонова Тагарева, Пламен Ангелов Цоков

   ISBN 978-619-90245-1-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44049

- 5 -

П/159.9/Н 91 

Норбеков, Мирзакарим Санакулович

   Философията на майстора на играта, или как да накараш живота да играе по твоите правила / Мирзакарим Санакулович Норбеков ; Прев. Петя Талева . - София : Паритет, 2015 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-062-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44001

- 6 -

П/159.9/Ю 24 

Юнг, Карл Густав

   За основите на аналитичната психология : Тавистокски лекции / Карл Густав Юнг ; Прев. от нем. Лилия Атанасова . - 2. изд. . - Плевен : Леге Артис, 2013 . - 292 с. ; 19 см . -  (К. Г. Юнг & последователи)

   Ориг. загл. Uber Grundlagen Der Analytischen Psychologie / C. G. Jung

   ISBN 978-954-8311-42-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44037

Логика

Етика

- 7 -

П/17/Д 87 

Драмалиева, Валентина

   Бизнес етика : Философски прочит / Валентина Драмалиева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 214 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-705-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43943

- 8 -

П/17/К 92 

Кръстев, Радой и др.

   Право и биоетика при асистираната репродукция в Европейския съюз / Радой Кръстев, Ваньо Митев . - София : Изток-Запад, 2014 . - 160 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-533-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44002

Религия

- 9 -

П/23/28/Б 57 

Божков, Бисер

   История и съвременно състояние на Света Гора : (историко-патристичен, социологично-правен и каноничен анализ) / Бисер Божков . - София : Синодално изд., 2013 . - 76 с. : с ил., к. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8398-83-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43951

Обществени науки

- 10 -

П/308/С 75 

Стефанов, Нако и др.

   Китай : Социално-икономическо развитие от древността до наши дни / Нако Стефанов, Аксиния Колева . - София : Изток-Запад, 2014 . - 654 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-568-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43998

Демография. Статистика

- 11 -

П/311/К 18 

Калоянов, Тодор и др.

   Статистика / Тодор Калоянов, Виктор Петров Петров . - Прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 492 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-687-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43949

- 12 -

П/311/П 13 

Павлова, Веселка Христова и др.

   Статистика / Веселка Христова Павлова, Соня Дакова Чипева . - София : Нова звезда, 2012 . - 364 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8933-70-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44093

Социология

- 13 -

П/316.7/А 51 

Александрова, Петя

   Преходни истории за култура и комуникации / Петя Александрова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 233 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-849-4 

  

Сист. No: 44111

- 14 -

П/316.6/Г 75 

Градев, Дончо Николов

   Властта на малкия човек / Дончо Николов Градев . - София : Наука и изкуство, 2015 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-02-0332-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43995

- 15 -

П/316.4/Д 66 

Добреньков, Владимир Иванович и др.

   Социология глобализации : Уч. пособие для вузов / Владимир Иванович Добреньков, Азат Борисович Рахманов . - Москва : Академический Проект, 2014 . - 635 с. ; 23 см . -  (Gaudeamus)

   

   ISBN 978-5-8291-1632-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43980

- 16 -

П/316.3/П 69 

Политическият процес и общественото мнение в България през 2014 г.  : Годишен обзор . - София : Сиела Норма, 2015 . - 180 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Изд. на Gallup Intern.

   ISBN 978-954-28-1657-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44055

Политика

- 17 -

П/32/Б 98 

Бюлетин за резултатите от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.  : Избори за 42-ро Народно събрание . - София : Центр. избирателна комисия, 2013 . - 976 с. : с табл. ; 25 см + CD

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43968

- 18 -

П/32/Б 98 

Бюлетин за резултатите от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.  : Избори за 43-то Народно събрание : Т. 1- . - София : Центр. избирателна комисия, 2014 . - 24 см

   

   Т.1 . - 752 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43969

- 19 -

П/32/Б 98 

Бюлетин за резултатите от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.  : Избори за 43-то Народно събрание : Т. 1- . - София : Центр. избирателна комисия, 2014 . - 24 см

   

   Т.2 . - 805 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43970

- 20 -

П/328/М 74 

Михайлова, Екатерина

   Парламентаризъм и правова държава в България : Принципи и практики / Екатерина Михайлова . - [2. изд.] . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 376 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-719-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44021

- 21 -

П/323/Н 22 

Наполеони, Лорета

   Ислямска държава и преначертаването на Близкия изток / Лорета Наполеони ; Прев. от англ. Владимир Новков . - Пловдив : Жанет 45, 2014 . - 199 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-101-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43997

- 22 -

П/328/П 86 

Президент на Република България - Годишник 2013  . - София : Пресцентър, 2013 . - 320 с. : с цв. сн. ; 23 см

   

   ISBN 1314-7757 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44032

- 23 -

П/32/Т 36 

Тасен, Етиен

   Трите Европи и светът / Етиен Тасен ; Прев. от фр. Станимир Делчев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 158 с. ; 16 см . -  (Liber Liber)

   

   ISBN 978-954-28-1543-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44066

Икономика. Икономически науки

- 24 -

П/338.48/I 10 

Ianeva, Mariana Kirilova

   Tour guide service / Mariana Kirilova Ianeva . - София : UNWE Publishing Complex, 2014 . - 195 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-689-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43942

- 25 -

П/338.48/V 36 

Velikova, Elenita Kirilova

   Aestheticization of the tourism environment / Elenita Kirilova Velikova . - София : UNWE Publishing Complex, 2014 . - 206 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-688-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43941

- 26 -

П/338.48/А 64 

Ангелова, Гергана

   Техники на договаряне / Гергана Ангелова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2014 . - 203 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-934-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44060

- 27 -

П/339.5/А 65 

Андонов, Богомил

   Външнотърговска сделка : Подготовка, сключване, изпълнение / Богомил Андонов . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Нова звезда . - 92 с. ; 24 см

   Бойчо Колев - съавт. на гл. III

 корица | съдържание 

Сист. No: 44072

- 28 -

П/336/Г 37 

Георгиев, Любомир и др.

   Финансово посредничество / Любомир Георгиев, Недялко Вълканов . - 3. прераб. и доп. изд. . - Варна : Стено, 2014 . - 315 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-764-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44016

- 29 -

П/338/Д 17 

Данаилов, Данаил Лазаров

   Икономиките на Балканите : Вчера, днес и утре / Данаил Лазаров Данаилов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 112 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-553-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43984

- 30 -

П/339.1/Д 93 

Дуранкев, Боян Любомиров

   Маркетингова комуникация vs. Пазарна манипулация / Боян Любомиров Дуранкев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 296 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-697-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43944

- 31 -

П/331/Е 14 

Евгениев, Евгени Георгиев

   Основи на здравословните и безопасни условия на труд / Евгени Георгиев Евгениев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-722-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44091

- 32 -

П/347/И 21 

Иванов, Атанас

   Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство / Атанас Иванов . - София : Нова звезда, 2015 . - 192 с. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44073

- 33 -

П/339.1/И 21 

Иванов, Пенчо Митев

   Маркетингова политика на организацията / Пенчо Митев Иванов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 204 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-704-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43945

- 34 -

П/336/И 25 

Иванчев, Боян Хр.

   История на българския капиталов пазар : Т. 1- / Боян Хр. Иванчев . - София : Изток-Запад, 2014- . - 22 см

   

   ISBN 978-619-152-553-9 

   Т. 1. (1862-1948) . - 2014 . - 196 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43999

- 35 -

П/330.3/И 62 

Инвестиции  : Сб. заданий для самостоятельной подготовки : Уч. пособие /  Ред. Н. И. Лахметкина . - Москва : КНОРУС, 2015 . - 268 с. ; 21 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-406-03972-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43973

- 36 -

П/338.1/И 85 

Йоцов, Виктор

   Отражение на глобалната криза върху финансовия сектор на България / Виктор Йоцов . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2014 . - 152 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-800-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44054

- 37 -

П/338.26/М 27 

Манов, Васил

   Проектиране на целесъобразно (от икономическа, социална и екологическа гледни точки) конкурентноспособно развитие и функциониране на икономическите системи : (Теория, методология, практика) / Васил Манов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 614 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-713-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44076

- 38 -

П/336/М 74 

Михайлова-Борисова, Гергана

   Пари, банки и парична политика : Учебно помагало по дисциплината "Парична теория и парична политика - първо ниво" (теория и практика) / Гергана Михайлова-Борисова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 236 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-693-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43948

- 39 -

П/334.72/П 76 

Попов, Георги и др.

   Икономика на фирмата / Георги Попов, Валентина Алексиева, Вяра Милушева . - Пловдив : Интелексперт-94, 2014 . - 240 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8835-99-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44017

- 40 -

П/330.1/Р 30 

Ракарова, Събина Борисова

   Пътеводител по микроикономика / Събина Борисова Ракарова . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 294 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-829-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44022

- 41 -

П/339.5/Р 75 

Родрик, Дэни

   Парадокс глобализации : Демократия и будущее мировой экономики / Дэни Родрик . - Москва : Изд. Института Гайдара, 2014 . - 568 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-93255-388-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43978

- 42 -

П/339.9/С 52 

Сотирова, Екатерина и др.

   Световна икономика / Екатерина Сотирова, Ваня Иванова . - 2. изд. . - София : Тракия-М, 2015 . - 355 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7003-12-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44071

- 43 -

П/336/Т 84 

Трифонова, Силвия

   Управление на риска в банката / Силвия Трифонова . - София : Тракия-М, 2015 . - 418 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7003-10-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44047

- 44 -

П/339.1/Ц 80 

Цонев, Николай Георгиев

   Маркетингово разузнаване / Николай Георгиев Цонев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 252 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-728-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44075

- 45 -

П/331.5/Ч 89 

Човешкият капитал - методология, измерения и практики (Образование - Мениджмънт - Бизнес)  : Научно-практическа конференция /  Състав. и науч. ред. Димитър Панайотов . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 509 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-853-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44043

Право

- 46 -

П/347/Б 74 

Боянов, Георги

   Вещно право / Георги Боянов . - 8. осн. прераб. и доп. изд. . - София : Авалон, 2014 . - 504 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9704-34-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43985

- 47 -

П/347/Б 92 
 България. Конституционен съд 

   Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2013 /  Състав. Благовест Пунев, Румен Ненков . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2014 . - 423 с. ; 25 см

   Кн. е с ISSN 1313-8626 Книгата съдържа резюме на англ. и фр. ез на решенията, показалец на разпоредби на нормативни актове, актове, върху които е упражнен контрол за конституционност.

 корица | съдържание 

Сист. No: 44024

- 48 -

П/341/В 70 

Владимиров, Иван

   Международно частно право : Обща и специална част / Иван Владимиров . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 390 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-702-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43946

- 49 -

П/349/В 93 

Вълканова, Мария

   Медицинско право / Мария Вълканова . - Варна : Стено, 2014 . - 315 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-762-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8719

- 50 -

П/343/Г 37 

Георгиев, Людмил

   Актуални аспекти на криминалистиката / Людмил Георгиев . - София : Световит, 2015 . - 136 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7064-47-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44048

- 51 -

П/347/И 52 

Илиева, Рая

   Курс по гражданско право : Обща част : Т.1 - / Рая Илиева . - София : Сиела Норма, 2015 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1645-4 

   Т.1 . - 2015 . - 248 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44038

- 52 -

П/343/И 55 

Илкова, Ралица

   Реабилитацията по българското наказателно право / Ралица Илкова . - София : СИБИ, 2015 . - 296 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-920-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44074

- 53 -

П/342/К 59 

Киров, Пламен

   Конституиране на представителното управление в България / Пламен Киров . - София : Сиела Норма, 2015 . - 554 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1661-4 

  

Сист. No: 44112

- 54 -

П/341/М 45 

Международное уголовное право  : Учебник для бакалавриата и магистратуры /  Ред. Анатолий Валентинович Наумов, Алексей Григорьевич Кибальник . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2014 . - 511 с. ; 21 см . -  (Бакалавр и магистр. Академический курс)

   

   ISBN 978-5-9916-3831-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43976

- 55 -

П/347/М 77 

Младенов, Младен

   Дескриптивна юриспруденция / Младен Младенов . - София : Нова звезда, 2015 . - 374 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-008-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43989

- 56 -

П/349.2/М 94 

Мръчков, Васил Желязков

   Трудово право / Васил Желязков Мръчков . - 9. прераб. и доп. изд. . - София : СИБИ, 2015 . - 1000 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-918-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44045

- 57 -

П/340/О-83 

Основи на правото  / Христина Балабанова и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 360 с. ; 29 см

   Др. авт. : Златка Сукарева, Георги Боянов, Атанас Василев, Любен Корнезов, Димитър Радев, Симеон Тасев, Никола Филчев, Божана Неделчева, Борис Ланджев, Таня Йосифова, Бойко Рашков

   ISBN 978-954-644-732-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44092

- 58 -

П/349.2/П 47 

Петров, Васил

   Публичноправни проблеми на трудовото право / Васил Петров . - София : Сиела Норма, 2015 . - 232 с. ; 21 см . -  (Поредица Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-1643-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44041

- 59 -

П/347/П 47 

Петров, Владимир и др.

   Вещно право : Помагало / Владимир Петров, Методи Марков . - 8. прераб. и доп. изд. . - София : СИБИ, 2014 . - 280 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi - преглед на изпитната материя)

   

   ISBN 978-954-730-881-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44094

- 60 -

П/347/С 44 

Славчев, Здравко

   Данъчно право : Обща част / Здравко Славчев . - Съкр. изд. . - София : Нова звезда, 2015 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-198-004-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43987

- 61 -

П/347/С 44 

Славчев, Здравко

   Данъчно право : Специална част / Здравко Славчев . - Непълно изд. . - София : Нова звезда, 2015 . - 212 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-198-009-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43988

- 62 -

П/347/С 75 

Стефанов, Георги

   Кооперативно право / Георги Стефанов . - В. Търново : АБАГАР, 2014 . - 296 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-168-085-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43986

- 63 -

П/347/С 75 

Стефанов, Георги

   Търговско дружествено право : Търговски дружества - общи положения. Отделни видове търговски дружества / Георги Стефанов . - В. Търново : АБАГАР, 2014 . - 631 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-168-108-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44046

- 64 -

П/343/Ц 82 

Цонков, Ивайло

   Теория и практика на съдебното производство по наказателни дела : (Състезателността в светлината на Европейската конвенция за правата на човека) / Ивайло Цонков . - София : Сиела Норма, 2014 . - 552 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1622-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43990

Обществено управление

- 65 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2015 година : Нормативни актове. Съдебна практика. Практика на МТСП. Приложни коментари . - София : Труд и право, 2015 . - 704 с. ; 24 см

   Кн. е с ISSN 1312-9570

  

Сист. No: 44108

- 66 -

П/351.74/Г 37 

Георгиев, Юлий

   Управление на риска в сигурността / Юлий Георгиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изток-Запад, 2015 . - 316 с. ; 22 см . -  (Библиотека Матрицата отвътре)

   

   ISBN 978-619-152-120-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44053

- 67 -

П/351.74/Г 82 

Григоров, Пламен

   Червените барети : Тайните на Враня / Пламен Григоров . - 2. прераб и доп. изд. . - София : Распер, 2015 . - 104 с. : със сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-345-076-3 

  

Сист. No: 44105

- 68 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност - административни, принудителни и наказателни мерки  : Документален сборник . - София : Комисия за разкр. на док. и за обявяване на принадлежност на ..., 2014 . - 520 с. : с факс. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 17)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текс на англ. ез.

   ISBN 978-954-2896-43-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44011

- 69 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и културно-историческото разузнаване (1970-1989)  : Документален сборник . - София : Комисия за разкр. на док. и за обявяване на принадлежност на ..., 2014 . - 508 с.: с факс. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 15)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текс на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-31-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44010

- 70 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване  : Документален сборник . - София : Комисия за разкр. на док. и за обявяване на принадлежност на ..., 2013 . - 500 с. : с факс. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 13)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текс на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-25-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44009

- 71 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и политическите партии в България (1944-1949)  : Документален сборник . - София : Комисия за разкр. на док. и за обявяване на принадлежност на ..., 2014 . - 496 с. : с факс. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 18)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текс на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-40-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44012

- 72 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и ЩАЗИ  : Документален сборник . - София : Комисия за разкр. на док. и за обявяване на принадлежност на ..., 2014 . - 512 с.: с факс. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 21)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текс на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-52-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44013

- 73 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност срещу граждански организации (1988-1990 г.)  : Документален сборник /  Отг. ред. Орхан Исмаилов ; Състав. Мария Дерменджиева, Момчил Методиев . - София : Комисия за разкр. на док. и за обявяване на принадлежност на ..., 2013 . - 552 с. : с факс. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 11)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текс на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-14-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44008

- 74 -

П/351/354/М 70 

Митев, Петър

   Радикални реформи в публичния сектор през XXI век / Петър Митев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 368 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1638-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44058

Военни науки. Военно изкуство

- 75 -

П/355/359/Б 92 

Българо-турски военни отношения през Първата световна война (1914-1918)  : Сборник от документи /  Състав. Милен Куманов, Иван Коев, Кемал Еюп . - София : Гутенберг, 2004 . - 687 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 954-9943-68-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44015

- 76 -

П/355/359/В 79 

Война в мирно време  : Паравоенното насилие в Европа след Голямата война /  Състав. Робърт Герварт, Джон Хорн . - София : Критика и хуманизъм, 2014 . - 376 с. : с ил. ; 20 см . -  (Социооптики)

   

   ISBN 978-954-587-187-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43996

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 77 -

П/378/A 39 

ALMAMER Szkola Wyzsza  : 20-lat . - [Юбилейно изд.] . - Warszawa : ALMAMER Szkola Wyzsza, [2014] . - 94 p. : phot. ; 28 cm

   

   ISBN 978-83-62644-28-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43961

- 78 -

П/378/S 20 

Sanda University  : Philosophy of Education . - Shanghai : Б. и., [2014] . - 61 p. : col. phot. ; 28 x28 cm

   Университета "Санда" в Китай.
   http://www.sandau.edu.cn 

 корица 

Сист. No: 43962

- 79 -

П/378/Д 62 

Динева, Евелина и др.

   Университетска дидактика А, Б, В ... / Евелина Динева, Мария Алексиева, Веселина Жечева . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 37 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8468-89-3 

 корица 

Сист. No: 44030

- 80 -

П/378/Д 62 

Динева, Евелина и др.

   Университетска дидактика ...Ю, Я / Евелина Динева, Мария Алексиева . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 42 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8468-90-9 

 корица 

Сист. No: 44031

- 81 -

П/378/И 67 

Иновации в прилагането на електронни форми на дистационно обучение  : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 356 с. ; 20 см

   Проект BG05PO 001 - 4.3.04 - 0003

   ISBN 978-954-8468-96-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44028

- 82 -

П/378/К 48 

Качество на обучението във висшите училища  : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г. /  Науч. ръководител Събка Пашова . - Варна : Стено, 2014 . - 180 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-757-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44025

- 83 -

П/378/М 12 

Мавродиева, Иванка и др.

   Академично писане за докторанти и постдокторанти / Иванка Мавродиева, Йовка Тишева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3798-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43950

- 84 -

П/378/Н 86 

Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето  : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 118 с. ; 20 см

   Направление: Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища.

   ISBN 978-619-7126-02-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44027

- 85 -

П/378/О-17 

Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда  : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 300 с. ; 21 см

   Проект № BG051PO0001- 3.1.07-0003

 корица | съдържание 

Сист. No: 44026

- 86 -

П/378/Р 97 

Ръководство за разработване на електронни курсове за дистационно обучение  . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 170 с. : с ил. ; 21 см

   Проект BG 051PO 001 - 4.3.04 - 0003

   ISBN 978-954-8468-88-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44029

- 87 -

П/37/Ч 90 

Чолова, Цветана

   Образованието в Средновековна България / Цветана Чолова . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 316 с., 4 л.: цв. ил. ; 24 см

   Резюме на англ. ез.

   ISBN 978-954-535-785-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44023

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 88 -

П/39/З-11 

За Кялагаи  . - София : Б. и., 2014 . - [6 с., 4л. : цв.сн.] ; 21 см

   Парал. текст на англ. ез.

 корица 

Сист. No: 43959

Естествени науки

- 89 -

П/502/P 90 

Practical Microwave Radiometric Risk assessment  / A. M. Shutko и др . - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2010 . - 72 p., 16 p. : col. ill. ; 20 см

   Др. съавт.: V. F. Krapivin, R. B. Haarbrink, E. P. Novichikhin, I. A. Sidorov, F. Archer, A. D. Krissilov / В. Ф. Крапивин, Р. Б. Хаарбринк, И. А. Сидоров, Е. П. Новичихин, Ф. Арчер, А. Д. Крисилов.

   ISBN 987-954-322-417-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44067

- 90 -

П/53/С 27 

СВЧ-радиометрия земной и водной поверхностей  : [Колл. монография] /  Отв. ред. Анатолий Шутко ; Науч. рец. Петър Христов . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2014 . - 296 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-322-708-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44069

Екология

- 91 -

П/502/П 52 

Пилотна мрежа от малки защитени местности за опазване на редки растения в България  / Светлана Банчева и др . - София : Инст. по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН ; Мин. на околната среда и водите, 2014 . - 172 с. : с цв.сн. ; 24 см

   Кн. се изд. по проект LIFE 08 NAT/BG/000279 с финансовата помощ на ЕК по Програма LIFE+ и МОСВ. Др. авт. : Николай Велев, Владимир Владимиров, Наталия Въльовска, Валентина Горанова, Малина Делчева, Даниела Иванова, Райна Начева, Христо Педашенко, Димитър Пеев, Стоян Стоянов, Калина СТоянова, Райна Хардалова

   ISBN 978-954-9746-31-0 

   ISBN 978-954-8497-09-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44062

Математика

- 92 -

П/519.8/Ф 69 

Фомин, Геннадий Петрович

   Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности : Учебник для бакалавров / Геннадий Петрович Фомин . - 4. изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2014 . - 463 с. ; 21 см . -  (Бакалавр. Базовый курс)

   

   ISBN 978-5-9916-3021-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43982

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 93 -

П/624/В 46 

Венков, Любчо Викторов

   Проектиране на стоманени конструкции на сгради по Еврокод 3 : Ч.1 - / Любчо Викторов Венков . - София : Строит. конструкции, 2000 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-90912-5-0 

   Ч.2. Възли в решетъчни и в пълностенни конструкции . - 2009 . - 186 с. : с табл. и черт.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44005

- 94 -

П/624/В 46 

Венков, Любчо Викторов

   Ръководство за проектиране на стоманени подкранови греди в сгради по Еврокод 3 / Любчо Викторов Венков . - София : Камара на инженерите в инвест. проектиране, 2012 . - 89 с. : с табл. и черт. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92275-2-9-2 

  

Сист. No: 44102

- 95 -

П/624/В 46 

Венков, Любчо Викторов и др.

   Еврокод 4 : Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в сгради / Любчо Викторов Венков, Борянка Илиева Захариева-Георгиева . - София : Камара на инженерите в инвест. проектиране, 2013 . - 292 с. : с черт. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90034-1-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44004

- 96 -

П/69/Д 58 

Димитров, Ганчо Хр.

   Ръководство за проектиране на сградни инсталации за топла и циркулационна вода / Ганчо Хр. Димитров . - София : Анима АДВ, 2009 . - 174 с. : с табл. и черт. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92382-4-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44006

- 97 -

П/63/З-40 

Захаринов, Ботьо и др.

   Рекултивация и методи за изследване на почвата / Ботьо Захаринов, Янчо Найденов . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 247 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-833-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44019

- 98 -

П/624/М 51 

Метална дограма и стоманени конструкции  : Изработване и монтаж . - София : Даниел СГ, 2009 . - 85 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-382-021-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44003

- 99 -

П/629.12/М 90 

Морски научен форум  : [Сб. материали от научна сесия с международно участие "Европейския ден на морето-20 май", 16 - 17 май 2013 г.] : Т.1 - 5 . - Варна : ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2013 . - 29 см

   Кн. е с ISSN 1310-9278.

   Т.1. Проблеми на висшето образование. Науки за морето и кораба . - 180 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43953

- 100 -

П/629.12/М 90 

Морски научен форум  : [Сб. материали от научна сесия с международно участие "Европейския ден на морето-20 май", 16 - 17 май 2013 г.] : Т.1 - 5 . - Варна : ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2013 . - 29 см

   Кн. е с ISSN 1310-9278.

   Т.2. Военни науки. Национална сигурност и отбрана . - 140 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43954

- 101 -

П/629.12/М 90 

Морски научен форум  : [Сб. материали от научна сесия с международно участие "Европейския ден на морето-20 май", 16 - 17 май 2013 г.] : Т.1 - 5 . - Варна : ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2013 . - 29 см

   Кн. е с ISSN 1310-9278.

   Т.3. Корабна енергетика. Механика и математика. Кораборемонт . - 160 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43955

- 102 -

П/629.12/М 90 

Морски научен форум  : [Сб. материали от научна сесия с международно участие "Европейския ден на морето-20 май", 16 - 17 май 2013 г.] : Т.1 - 5 . - Варна : ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2013 . - 29 см

   Кн. е с ISSN 1310-9278.

   Т.4. Електроника. Електроника и автоматика. Информатика . - 173 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43956

- 103 -

П/629.12/М 90 

Морски научен форум  : [Сб. материали от научна сесия с международно участие "Европейския ден на морето-20 май", 16 - 17 май 2013 г.] : Т.1 - 5 . - Варна : ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2013 . - 29 см

   Кн. е с ISSN 1310-9278.

   Т.5. Филологии. Обществознание . - 111 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43957

- 104 -

П/624/628/Р 97 

Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения  / Румен Владимиров Арсов и др . - София : Техника, 2015 . - 432 с.: с табл. и черт. ; 24 см

   Др. авт. : Драган Драганов, Таня Игнева-Данова, Боян Борисов

   ISBN 978-954-03-0707-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44044

- 105 -

П/624/Р 97 

Ръководство по стоманобетон Еврокод 2  /  Съавт. и общ ред. Константин Русев и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Камара на инженерите в инвест. проектиране, 2013 . - 780 с. : с черт. ; 24 см + CD

   Др. авт.: Васил Кърджиев, Марина Трайкова, Владимир Янчев, Методи Андреев, Петър Христов, Борислава Николова, Георги Стефанов, Никола Ангелов, Евгени Георгиев

   ISBN 978-619-90034-3-5 

  

Сист. No: 44101

- 106 -

П/624/С 44 

Славчев, Веселин Славчев

   Проектиране на мостови пътни плочи : Ръководство по проектиране / Веселин Славчев Славчев . - София : ВСУ Любен Каравелов, 2014 . - 160 с. : с табл. и черт. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-331-051-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44035

Медицина

- 107 -

П/61/Б 24 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник - Атлас за специалностите в медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев ; Под ред. на Георги Балтаджиев . - 2. изд. . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 261 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8326-43-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44089

- 108 -

П/61/Г 94 

Гуторанов, Георги

   Справочник по акупунктура / Георги Гуторанов . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Гуторанов и син, 2012 . - 282 с. : с ил. ; 24 см + 1 л. цв. ил.

   

   ISBN 978-954-507-220-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44090

- 109 -

П/61/К 86 

Костов, Костадин Кирилов

   Кинезитерапия при дегенеративни заболявания на гръбначния стълб / Костадин Кирилов Костов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 232 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3619-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 19581

- 110 -

П/614.8/О-60 

Оперативная диагностика, оценка масштабов и уменьшение последствий стрессовых природных процессов  : (с примерами практического применения) /  Науч. ред. Анатолий Шутко . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2011 . - 288 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-322-424-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44068

- 111 -

П/614/Т 41 

Тачева, Виолета Горанова

   Комуникативни умения в медицинската практика / Виолета Горанова Тачева . - Варна : Стено, 2014 . - 215 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-767-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44050

Управление

- 112 -

П/65.012/Б 55 

Боева, Бистра Николова

   Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация (Глобален мениджмънт) / Бистра Николова Боева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 378 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-692-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43947

- 113 -

П/331.5/В 35 

Ведър, Олимпия Йорданова

   Управление на човешките ресурси / Олимпия Йорданова Ведър . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3809-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44000

- 114 -

П/659/Г 23 

Гарфилд, Боб

   Десетте божи заповеди на рекламата / Боб Гарфийлд ; Прев. Милко Стоименов . - София : Bookmark, 2014 . - 222 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9608-22-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44064

- 115 -

П/656/Р 94 

Русев, Койчо и др.

   Всеки живот си заслужава / Койчо Русев, Алекси Кесяков . - София : АЕБТРИ, 2014 . - 204 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-92450-9-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43952

- 116 -

П/65.012/С 49 

Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе  : [Моногр.] /  Ред. Виктор Иванович Королев . - Москва : Магистр, 2014 . - 397 с. ; 22 см . -  (Магистр)

   

   ISBN 978-5-9776-0291-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43979

- 117 -

П/65.012/Т 64 

Тодорова-Соколова, Тереза

   Управление на проекти и процеси / Тереза Тодорова-Соколова . - София : Софттрейд, [2014] . - 180 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-334-165-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43991

Счетоводство

- 118 -

П/657/Д 94 

Душанов, Иван и др.

   Курс по счетоводство на предприятието / Иван Душанов, Марин Димитров . - 8. осн. прераб. и доп. изд. . - София : Тракия-М, 2015 . - 767 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7003-09-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44070

Фина механика. Автоматика

- 119 -

П/681.3/I 60 

Informatics in the Scientific Knowledge  : International Scientific Conference, June 27-29, VFU "Chernorizets Hrabar" Varna, Bulgaria . - Varna : Varna Free University, 2014 . - 360 p. ; 24 cm

   Кн. е с ISSN 1313-4345.

 корица | съдържание 

Сист. No: 44088

- 120 -

П/681.3/Ц 13 

Цакова, Ирина

   Интернет право.бг : Кратък курс лекции / Ирина Цакова . - София : Парадигма, 2014 . - 298 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-226-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44056

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 121 -

Гр/76/I 67 

Inspiration from Lakes and Mountains  : Zhejiang Modern Printmaking Works : [Part] 1-3 . - Hangzhou : Zhejiang Art Museum, S. a. . - 27 cm

   

   [Part] 1. Man / Transition . - 75 p. : ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43963

- 122 -

Гр/76/I 67 

Inspiration from Lakes and Mountains  : Zhejiang Modern Printmaking Works : [Part] 1-3 . - Hangzhou : Zhejiang Art Museum, S. a. . - 27 cm

   

   [Part] 2. Mind / Imprint . - 45 p. : ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43964

- 123 -

Гр/76/I 67 

Inspiration from Lakes and Mountains  : Zhejiang Modern Printmaking Works : [Part] 1-3 . - Hangzhou : Zhejiang Art Museum, S. a. . - 27 cm

   

   [Part] 3. Habitat / Living . - 85 p. : ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43965

- 124 -

Гр/745/749/Г 78 

Графичен дизайн - трети курс  : Дисциплина Композиция. Учебна 2014/2015, първи семестър /  Науч. ръководител Димитър Трайчев, Георги Вълчев и др . - [Варна] : ВСУ Черноризец Храбър, 2015 . - 36 с. : цв. ил. ; 16х24 см

   Курсови работи на студентите: Георги Вълчев, Илиян Начев, Яница Тодорова, Тихомир Черкезов, Боряна Иванова, Петър Маринчев.

 корица 

Сист. No: 44014

- 125 -

Гр/76/М 39 

Матеев, Матей Николов

   [Триста] 300 декоративни фантазии : Колекция графики / Матей Николов Матеев . - Пловдив : Нац. акад. на архитектурата, 2008 . - 304 л. : графики ; 24х22 см

   

   ISBN 954-91038-4-5 

 корица 

Сист. No: 43971

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 126 -

П/72/М 39 

Матеев, Матей Николов

   Моята непостроена София : Документални спомени за участията на автора в национални конкурси за българската столица / Матей Николов Матеев . - Пловдив : Нац. акад. на архитектурата, 2010 . - 176 с. : с цв.ил. и черт. ; 20х29 см

   

   ISBN 954-91038-07-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43972

- 127 -

П/72/Т 42 

Ташева, Стела

   Проблеми и тенденции на архитектурната графика в България през XX век / Стела Ташева . - София : Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2014 . - 176 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8594-51-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44059

Спорт

- 128 -

П/796/799/П 76 

Попов, Никола

   Психология : Спортна психология : Ч. 1 - / Никола Попов . - София : НСА ПРЕС, 2002 - . - 21 см

   Изд. е допечатка.

   ISBN 954-718-035-5 

   Ч.1 . - 2002 . - 190 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44051

Езикознание. Филология

- 129 -

П/80/И 72 

Интернет-коммуникация как новая речевая формация  : Колл. моногр. /  Науч. ред. Татьяна Николаевна Колокольцева, Ольга Васильевна Лутовинова . - 2. изд., стер. . - Москва : Флинта, 2014 . - 324 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9765-1310-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43974

- 130 -

П/80/К 74 

Кожухарова, Стефка Василева

   Aprende А2+ : Espanol para bulgaros, nivel intermedio, perfil de economicas y ciencias politicas : Испански език за българи, междинно ниво, направление икономика и политически науки / Стефка Василева Кожухарова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 118 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-644-690-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44018

- 131 -

Рц/80/Л 14 

Лазарева, Ольга Андреевна

   Лингвокогнитивные основы обучения иностранцев русской лексике : Монография / Ольга Андреевна Лазарева . - Санкт-Петербург : Изд. Осипова, 2012 . - 250 с. : ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-4277-0012-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44084

- 132 -

П/80/С 75 

Стефанова, Павлина

   Методика на обучението по съвременни езици : Учене, преподаване, оценяване / Павлина Стефанова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 267 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-850-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44039

Литература. Теория на литературата

- 133 -

Рц/820/899/Л 47 

Лермонтов, Михаил Ю.

   Демон : Восточная повесть [В переводе на 13 европейских языков] / Михаил Ю. Лермонтов . - Москва : Центр книги Рудомино, 2014 . - 576 с. : ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-00087-014-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44077

- 134 -

Рц/820/899/М 24 

Мандельштам, Осип Эмильевич

   "Жизнь упала, как зарница..." / Осип Эмильевич Мандельштам . - Москва : Вагриус, 2008 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9697-0591-3 

  

Сист. No: 44078

- 135 -

Рц/820/899/П 27 

Пастернак, Борис

   "Я на той же улице старинной..." : Путешествие из Перми в Юрятин / Борис Пастернак . - Москва : Центр книги Рудомино, 2012 . - 368 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-5-905626-42-5 

  

Сист. No: 44081

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

- 136 -

П/908/B 96 

Bursa' nin Niluferi  . - Bursa : Nilufer Belediyesi, 2011 . - 168 p. : phot. ; 31 cm

   Парал. текст на англ. ез.
   http://www.nilufer.bel.tr 

 корица 

Сист. No: 43966

- 137 -

П/908/Г 14 

Гавраилов, Гавраил и др.

   Селата в България : Посоки за туризъм и култура / Гавраил Гавраилов, Анна Пелова, Михаил Михов . - София : Сиела Норма, 2015 . - 188 с. : с цв. сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1665-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44042

- 138 -

П/908/Н 32 

Нахчъванска Автономна Република  : [По повод 90 години от образуването й] . - София : Б. и., 2014 . - 27 с., 37 л.: цв. сн. ; 15х21 см

   Парал. текст на англ. ез.

 корица 

Сист. No: 43958

- 139 -

П/908/П 59 

Плетньов, Валентин

   Варна и районът в историческите извори (V-XIX век) : Т.1 - / Валентин Плетньов . - Варна : Славена, 2014 - . - 23 см

   

   ISBN 978-619-190-015-2 

   Т.1. Одесос, Варна и районът в античните и средновековните извори (V-XII век) . - 2014 . - 336 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44057

- 140 -

С/9/С 30 

Северно Черноморие  : Енциклоподичен справочник за дати, исторически факти, събития, легенди, личности, поверия, местности, селища, курорти и морски термини - всички свързани с Черно море и неговия бряг : В 2 т. /  Състав. Ивайло Георгиев . - Варна : График, 2014 . - 25 см

   

   ISBN 978-954-8760-61-4 

   Т. 1. А - К . - 444 с. : с цв. ил.

   

 корица 

Сист. No: 44086

- 141 -

С/9/С 30 

Северно Черноморие  : Енциклоподичен справочник за дати, исторически факти, събития, легенди, личности, поверия, местности, селища, курорти и морски термини - всички свързани с Черно море и неговия бряг : В 2 т. /  Състав. Ивайло Георгиев . - Варна : График, 2014 . - 25 см

   

   ISBN 978-954-8760-63-8 

   Т. 2. Л - Я . - 354 с. : със сн.

   

 корица 

Сист. No: 44087

Археология

География

- 142 -

Рц/91/С 32 

7 чудес России и еще 42 достопримечательности, которые нужно знать  . - Москва : Эксмо, 2011 . - 224 с. : ил. ; 26х26 см

   

   ISBN 978-5-699-46366-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44085

История. Помощни исторически науки

- 143 -

П/941/949/И 22 

Иванова, Евгения

   Ислямизирани Балкани : Динамика на развитие / Евгения Иванова . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 254 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-835-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44020

- 144 -

П/930/П 47 

Петров, Николай Иванов

   За световната надежда : Мирът и войната / Николай Иванов Петров . - София : Регионална библиотека "Г. Раковски" - Ямбол, 2013 . - 416 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92960-3-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44033

- 145 -

Рц/941/949/Р 82 

Роль государства в историческом развитии России  : Материалы международной научной конференции будапештского Центра Русистики от 17-18 мая 2010 г. /  Ed. by Gyula Szvak . - Budapest : Russica Pannonicana, 2011 . - 348 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-963-7730-63-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44080


 Индекс по АВТОРИ

Archer, F. 89 
Haarbrink, R. B. 89 
Ianeva, Mariana Kirilova 24 
Krapivin, V. F. 89 
Krissilov, A. D. 89 
Novichikhin, E. P. 89 
Petrov, Nikolay Ivanov 1 
Shutko, A. M. 89 
Sidorov, I. A. 89 
Szvak, Gyula 145 
Velikova, Elenita Kirilova 25 
Александрова, Петя 13 
Алексиева, Валентина 39 
Алексиева, Мария 79 80 
Ангелов, Никола 105 
Ангелова, Гергана 26 
Андонов, Богомил 27 
Андреев, Методи 105 
Арсов, Румен Владимиров 104 
Атанасова, Лилия 6 
Атанасова, Пенка Атанасова 4 
Бакърджиева, Теодора 119 
Балабанова, Христина 57 
Балтаджиев, Атанас 107 
Балтаджиев, Георги 107 
Банчева, Светлана 91 
Боева, Бистра Николова 112 
Божков, Бисер 9 
Борисов, Боян Чавдаров 104 
Боянов, Георги 46 57 
Брусева, Мария Николова 119 
Бусыгина, Н. П. 3 
Василев, Атанас 57 
Василев, Васил 107 
Ведър, Олимпия Йорданова 113 
Велев, Николай 91 
Великова, Еленита Кирилова 25 
Венков, Любчо Викторов 93 94 95 
Владимиров, Владимир 91 
Владимиров, Иван 48 
Вълканов, Недялко 28 
Вълканова, Мария 49 
Вълчев, Георги 124 
Въльовска, Наталия 91 
Гавраилов, Гавраил 137 
Гавраилов, Евгени 110 
Гарфийлд, Боб 114 
Георгиев, Евгени 105 
Георгиев, Ивайло 140 141 
Георгиев, Любомир 28 
Георгиев, Людмил 50 
Георгиев, Юлий 66 
Герварт, Робърт 76 
Горанова, Валентина 91 
Градев, Дончо Николов 14 
Григоров, Пламен 67 
Гуторанов, Георги 108 
Данаилов, Данаил Лазаров 29 
Даскалова, Елена Петрова 4 
Делчев, Станимир 23 
Делчева, Малина 91 
Дерменджиева, Мария 73 
Дешкова, Мария 119 
Димитров, Ганчо Хр. 96 
Димитров, Марин 118 
Динева, Евелина 79 80 
Добреньков, Владимир Иванович 15 
Драганов, Драган Вътев 104 
Драмалиева, Валентина 7 
Дуранкев, Боян Любомиров 30 
Душанов, Иван 118 
Евгениев, Евгени Георгиев 31 
Еюп, Кемал 75 
Желязкова, Гергана 119 
Жечева, Веселина 79 
Захариева-Георгиева, Борянка Илиева 95 
Захаринов, Ботьо 97 
Иванов, Атанас 32 
Иванов, Иван Владимиров 48 
Иванов, Красимир 119 
Иванов, Пенчо Митев 33 
Иванова, Боряна 124 
Иванова, Ваня 42 
Иванова, Даниела 91 
Иванова, Евгения 143 
Иванчев, Боян Хр. 34 
Игнева-Данова, Таня Цвяткова 104 
Илиева, Рая 51 
Илкова, Ралица 52 
Исмаилов, Орхан 73 
Йосифова, Таня 57 
Йоцов, Виктор 36 
Калоянов, Тодор 11 
Карабельова, Соня 4 
Кесяков, Алекси 115 
Кибальник, Алексей Григорьевич 54 
Киров, Пламен 53 
Климов, Благой 119 
Коев, Иван 75 
Кожухарова, Стефка Василева 130 
Койчев, Огнян Досев 4 
Колев, Бойчо 27 
Колева, Аксиния 10 
Колокольцева, Татьяна Николаевна 129 
Корнезов, Любен 57 
Королев, Виктор Иванович 116 
Костов, Костадин Кирилов 109 
Костова, Златомира 4 
Крумова, Антонина 119 
Кръстев, Радой 8 
Куманов, Милен 75 
Кърджиев, Васил 105 
Кърклисийска, Петя 99 
Лазарева, Ольга Андреевна 131 
Ланджев, Борис 57 
Лахметкина, Н. И. 35 
Лермонтов, Михаил Ю. 133 
Лутовинова, Ольга Васильевна 129 
Любенов, Йордан 99 
Мавродиева, Иванка 83 
Мандельштам, Осип Эмильевич 134 
Манов, Васил 37 
Маринова-Николова, Виктория Мирославова 82 
Маринчев, Петър 124 
Марков, Методи 59 
Масалджиева, Радка Иванова 4 
Матанова, Ваня 4 
Матеев, Матей Николов 125 126 
Методиев, Момчил 73 
Милева, Галина 110 
Милушева, Вяра 39 
Минева, Станислава 110 
Митев, Ваньо 8 
Митев, Петър 74 
Михайлова, Екатерина 20 
Михайлова-Борисова, Гергана 38 
Михов, Михаил 137 
Младенов, Младен 55 
Мръчков, Васил Желязков 56 
Найденов, Янчо 97 
Наполеони, Лорета 21 
Наумов, Анатолий Валентинович 54 
Начев, Илиян 124 
Начева, Райна 91 
Неделчева, Божана 57 
Недялкова, Йоанна Михайлова 119 
Ненков, Румен 47 
Ненков, Стоян 119 
Николаев, Русалин 101 
Николов, Елит 2 
Николов, Тодор Калоянов 11 
Николова, Борислава 105 
Новков, Владимир 21 
Норбеков, Мирзакарим Санакулович 5 
Павлова, Веселка Христова 12 
Панайотов, Димитър 45 
Пастернак, Борис 135 
Пашова, Събка 82 
Педашенко, Христо 91 
Пеев, Димитър 91 
Пелова, Анна 137 
Петков, Васил Манов 37 
Петров, Васил 58 
Петров, Виктор Петров 11 
Петров, Владимир 59 
Петров, Николай Иванов 1 144 
Плевнелиев, Росен 22 
Плетньов, Валентин 139 
Попов, Георги 39 
Попов, Никола 128 
Пунев, Благовест 47 
Радев, Димитър 57 
Райчева, Маргарита Радославова 4 
Ракарова, Събина Борисова 40 
Ракитин, Иво Владимиров 119 
Ракитина-Куреши, Евгения 119 
Рахманов, Азат Борисович 15 
Рашков, Бойко 57 
Родрик, Дэни 41 
Русев, Койчо 115 
Русев, Константин 105 
Семерджиева, Мария Анастасова 4 
Славов, Здравко Димитров 101 119 
Славчев, Веселин Славчев 106 
Славчев, Здравко 60 61 
Сотиров, Милен 119 
Сотирова, Екатерина 42 
Стефанов, Георги 62 63 105 
Стефанов, Нако 10 
Стефанова, Павлина 132 
Стоименов, Милко 114 
Стоянов, Стоян 91 
Стоянова, Калина 91 
Сукарева, Златка 57 
Тагарева, Кирилка 4 
Талева, Петя 5 
Тасев, Симеон 57 
Тасен, Етиен 23 
Тачева, Виолета Горанова 111 
Ташева, Стела 127 
Тишева, Йовка 83 
Тодорова, Яница 124 
Тодорова-Соколова, Тереза 117 
Трайкова, Марина 105 
Трайчев, Димитър 124 
Трифонова, Силвия 43 
Филчев, Никола 57 
Фомин, Геннадий Петрович 92 
Хардалова, Райна 91 
Хорн, Джон 76 
Христов, Петър 90 105 110 
Цакова, Ирина 120 
Цоков, Пламен Ангелов 4 
Цонев, Николай Георгиев 44 
Цонков, Ивайло 64 
Чакъров, Еди 119 
Черкезов, Тихомир 124 
Чипева, Соня Дакова 12 
Чолова, Цветана 87 
Шутко, Анатолий 89 90 110 
Юнг, Карл Густав 6 
Янева, Мариана Кирилова 24 
Янчев, Владимир 105 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Жизнь упала, как зарница..." 134 
"Я на той же улице старинной..." 135 
7 чудес России и еще 42 достопримечательности, которые нужно знать 142 
[Триста] 300 декоративни фантазии 125 
Aestheticization of the tourism environment 25 
ALMAMER Szkola Wyzsza 77 
Aprende А2+ 130 
Bursa' nin Niluferi 136 
Informatics in the Scientific Knowledge 119 
Inspiration from Lakes and Mountains 121 122 123 
Practical Microwave Radiometric Risk assessment 89 
Probability, Independence, Information Society 1 
Sanda University 78 
Tour guide service 24 
Академично писане за докторанти и постдокторанти 83 
Актуални аспекти на криминалистиката 50 
Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство 32 
Анатомия на човека 107 
Бизнес етика 7 
Българо-турски военни отношения през Първата световна война (1914-1918) 75 
Бюлетин за резултатите от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. 17 
Бюлетин за резултатите от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. 18 19 
Варна и районът в историческите извори (V-XIX век) 139 
Вещно право 46 59 
Властта на малкия човек 14 
Война в мирно време 76 
Всеки живот си заслужава 115 
Въведение в психологията 4 
Външнотърговска сделка 27 
Графичен дизайн - трети курс 124 
Данъчно право 60 61 
Демон 133 
Десетте божи заповеди на рекламата 114 
Дескриптивна юриспруденция 55 
Държавна сигурност - административни, принудителни и наказателни мерки 68 
Държавна сигурност и културно-историческото разузнаване (1970-1989) 69 
Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване 70 
Държавна сигурност и политическите партии в България (1944-1949) 71 
Държавна сигурност и ЩАЗИ 72 
Държавна сигурност срещу граждански организации (1988-1990 г.) 73 
Еврокод 4 95 
За Кялагаи 88 
За основите на аналитичната психология 6 
За световната надежда 144 
Извънземни мисли за земното 2 
Икономика на фирмата 39 
Икономиките на Балканите 29 
Инвестиции 35 
Иновации в прилагането на електронни форми на дистационно обучение 81 
Интернет право.бг 120 
Интернет-коммуникация как новая речевая формация 129 
Ислямизирани Балкани 143 
Ислямска държава и преначертаването на Близкия изток 21 
История и съвременно състояние на Света Гора 9 
История на българския капиталов пазар 34 
Качество на обучението във висшите училища 82 
Кинезитерапия при дегенеративни заболявания на гръбначния стълб 109 
Китай 10 
Комуникативни умения в медицинската практика 111 
Конституиране на представителното управление в България 53 
Кооперативно право 62 
Курс по гражданско право 51 
Курс по счетоводство на предприятието 118 
Лингвокогнитивные основы обучения иностранцев русской лексике 131 
Маркетингова комуникация vs. Пазарна манипулация 30 
Маркетингова политика на организацията 33 
Маркетингово разузнаване 44 
Медицинско право 49 
Международно частно право 48 
Международное уголовное право 54 
Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация (Глобален мениджмънт) 112 
Метална дограма и стоманени конструкции 98 
Методика на обучението по съвременни езици 132 
Методология качественных исследований в психологии 3 
Морски научен форум 99 100 101 102 103 
Моята непостроена София 126 
Нахчъванска Автономна Република 138 
Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето 84 
Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда 85 
Образованието в Средновековна България 87 
Оперативная диагностика, оценка масштабов и уменьшение последствий стрессовых природных процессов 110 
Основи на здравословните и безопасни условия на труд 31 
Основи на правото 57 
Отражение на глобалната криза върху финансовия сектор на България 36 
Парадокс глобализации 41 
Пари, банки и парична политика 38 
Парламентаризъм и правова държава в България 20 
Пилотна мрежа от малки защитени местности за опазване на редки растения в България 91 
Политическият процес и общественото мнение в България през 2014 г. 16 
Право и биоетика при асистираната репродукция в Европейския съюз 8 
Президент на Република България - Годишник 2013 22 
Преходни истории за култура и комуникации 13 
Проблеми и тенденции на архитектурната графика в България през XX век 127 
Проектиране на мостови пътни плочи 106 
Проектиране на стоманени конструкции на сгради по Еврокод 3 93 
Проектиране на целесъобразно (от икономическа, социална и екологическа гледни точки) конкурентноспособно развитие и функциониране на икономическите системи 37 
Психология 128 
Публичноправни проблеми на трудовото право 58 
Пътеводител по микроикономика 40 
Радикални реформи в публичния сектор през XXI век 74 
Реабилитацията по българското наказателно право 52 
Рекултивация и методи за изследване на почвата 97 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2013 47 
Роль государства в историческом развитии России 145 
Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения 104 
Ръководство за проектиране на сградни инсталации за топла и циркулационна вода 96 
Ръководство за проектиране на стоманени подкранови греди в сгради по Еврокод 3 94 
Ръководство за разработване на електронни курсове за дистационно обучение 86 
Ръководство по стоманобетон Еврокод 2 105 
Световна икономика 42 
СВЧ-радиометрия земной и водной поверхностей 90 
Северно Черноморие 140 141 
Селата в България 137 
Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе 116 
Социология глобализации 15 
Справочник по акупунктура 108 
Статистика 11 12 
Теория и практика на съдебното производство по наказателни дела 64 
Техники на договаряне 26 
Трите Европи и светът 23 
Трудови отношения 2015 година 65 
Трудово право 56 
Търговско дружествено право 63 
Университетска дидактика ...Ю, Я 80 
Университетска дидактика А, Б, В ... 79 
Управление на проекти и процеси 117 
Управление на риска в банката 43 
Управление на риска в сигурността 66 
Управление на човешките ресурси 113 
Философията на майстора на играта, или как да накараш живота да играе по твоите правила 5 
Финансово посредничество 28 
Червените барети 67 
Човешкият капитал - методология, измерения и практики (Образование - Мениджмънт - Бизнес) 45 
Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности 92 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

CAD графика 127 
PowerPoint 80 
Автоматика 102 
Авторско право 120 
Аграрна реформа 74 
Адвокати 55 
Административно право 57 
Административноправни проблеми 58 
Академична заетост 79 
Академични жанрове 83 
Академично писане 83 
Академично преподаване 79 
Акупунктура 108 
Акционерни дружества 63 
Албум 125 
Аналитична психология 6 
Анатомия на човека 107 
Антикризисно управление 116 
Антична история 139 
Арбитър 55 
Архитектурна графика 127 
Архитектурни проекти 126 
Асистирана репродукция 8 
Атонски манастир 9 
Аурикулопунктура 108 
Банков риск 43 
Банкова система 36 
Безопасни условия на труд 31 113 
Безопасност на движението 115 
Бизнес етика 7 26 
Бизнес култура 7 
Бизнес план 39 
Бизнес поведение 7 
Бизнес среда 39 
Биологична психология 4 
Борсово дело 34 
Бранд мениджмънт 116 
Бретънуудска валутна система 41 
Българо-турски отношения 75 
Български архитекти 126 
Валутен курс 38 
Валутен пазар 42 
Вербална комуникация 26 111 
Вещно право 46 59 
Видеолекции 86 
Видеосеминари 86 
Виртуална личност 129 
Висше образование 77 82 85 
Висши учебни заведения 78 
Власт 14 
Водолазни работи 99 
Водопроводни мрежи 96 
Военна история 75 76 
Военноморски сили 100 
Война за независимост 76 
Вселена 2 
Външнотърговски договори 27 48 
Външнотърговски сделки 27 
Вътрешни органи 107 
Геоинформационна система 110 
Германски разузнавателни служби 72 
Глобален мениджмънт 112 
Глобализация 41 112 
Глобалистика 15 
Глобална криза 10 
Годишно приключване 118 
Гражданска война 76 
Граждански организации 73 
Гражданско право 57 
Гражданско правоотношение 51 
Гражданско съдопроизводство 32 
Гражданскоправни норми 51 
Графика 121 122 123 125 
Графици 121 122 123 
Графичен дизайн 124 
Графични техники 121 122 123 
Графично изкуство 127 
Гръбначни изкривявания 109 
Данъчен контрол 60 
Данъчни задължения 60 
Данъчни закони 61 
Данъчни понятия 60 
Данъчно законодателство 60 
Дворци 142 
Деградация на почвата 97 
Делово общуване 26 
Демографски процеси 74 
Демокрация 20 
Джихад 21 
Дигитална библиотека 13 
Дигитално обучение 81 
Дизайн 25 
Дипломация 144 
Дисертации 83 
Дисперсионен анализ 11 
Дистанционно обучение 81 86 
Доказателствени средства 32 
Доказване (юрид.) 32 
Домейн имена 120 
Дружества с ограничена отговорност 63 
Държава 145 
Държавна сигурност 68 69 70 71 72 73 
Държавни такси 61 
Държавност 145 
Еврокод 2 105 
Еврокод 3 93 94 
Еврокод 4 95 
Европейска идентичност 23 
Европейска култура 23 
Европейска политика 23 
Езикова игра 129 
Езикова компетентност 84 
Езиково обучение 131 
Екологичен мониторинг 89 
Екологично състояние 89 
Екскурзии 24 
Екскурзоводска дейност 24 
Електронен документ 120 
Електронен подпис 120 
Електроника 102 
Електронна търговия 120 
Електронни публикации 83 
Електронни тестове 86 
Електронни форми 81 
Електронно обучение 79 86 
Електронно правителство 120 
Електропунктура 108 
Електротехника 102 
Ембрионално развитие 107 
Енциклопедични справочници 140 141 
Епидемии 110 
Ерозия 97 
Естетически вкус 25 
Етажна собственост 59 
Етично поведение 7 
Замърсяване на почвите 97 
Защитени природни територии 91 
Защитени растения 91 
Здравно законодателство 49 
Здравно осигуряване 49 
Иглотерапия 108 
Игри 5 
Избирателна система 53 
Избори 16 17 18 19 
Икономика и управление 103 
Икономико-математически модели 92 
Икономическа интеграция 42 
Икономическа криза 29 
Икономически науки 130 
Икономически системи 37 
Икономическо положение 29 36 
Икономическо развитие 10 
Инвестиционен портфейл 35 
Инвестиционен риск 35 
Инвестиционна дейност 39 
Инвестиционно посредничество 28 
Индивидуална психология 14 
Иновационен процес 39 
Иновационна дейност 116 
Интелектуална собственост 48 
Интернет 120 
Интернет комуникации 129 
Интернет маркетинг 44 
Информатика 119 
Информационни системи в образованието 119 
Информационни технологии 1 102 
Информационно общество 1 
Ислямизация на Балканите 143 
Ислямизъм 143 
Ислямски тероризъм 21 
Испански език 130 
Исторически извори 139 
История на Варна 139 
История на Русия 145 
История на света 144 
Канализационни мрежи 104 
Канализационни системи 104 
Канализационни тръби 104 
Капиталовложения 35 
Кариерно развитие 84 
Качествени изследвания 3 
Качество на обучение 82 
Квалификация на персонала 113 
Кинезитерапия 109 
Китайска гимнастика 108 
Китайска икономика 10 
Китайска политика 10 
Клинична психология 4 
Книжовни школи 87 
Колективно трудово право 56 
Командитно дружество 63 
Командоси 67 
Композиция 124 
Компютърни системи 102 
Комуникативни техники 111 
Комуникативно поведение 111 129 
Комуникационна култура 13 
Конкуренция 40 
Конституционен ред 20 
Конституционен съд 47 
Конституционно право 57 
Контролинг 116 
Кооперативна система 62 
Кооперативно право 62 
Кооперация 62 
Коприна 88 
Корабна енергетика 101 
Корабна механика 101 
Корабоплаване 99 
Кораборемонт 101 
Корелационен анализ 11 12 
Корпоративна сигурност 66 
Косвени данъци 61 
Краезнание 136 138 139 140 141 
Кранове 94 
Кранови греди 94 
Кранови релси 94 
Кредитен риск 43 
Криминалистически разследвания 50 
Криминалистични изследвания 50 
Културна история 13 
Културно развитие 69 
Културно-историческо наследство 136 
Курсови работи 124 
Лексикология 131 
Летателна дейност 99 
Линейно програмиране 92 
Лихвени проценти 38 
Личностен потенциал 128 
Малкият човек 14 
Маркетингова дейност 33 
Маркетингова политика 33 
Маркетингова среда 33 
Маркетингови комуникации 30 
Маркетингови стратегии 33 
Маркетингово разузнаване 44 
Масово обслужване 92 
Математически методи 119 
Медиатор 55 
Медийни практики 13 
Медицинска практика 111 
Медицинска психология 4 
Медицинска тайна 49 
Международен превоз на стоки 48 
Международна търговия 27 41 42 
Международни компании 116 
Международно наказателно право 54 
Мениджмънт на организацията 116 
Местни такси 61 
Местопроизшествия 50 
Метална дограма 98 
Методи за изследване 3 
Методика на обучение 132 
Микровълни 89 
Микроикономически анализ 40 
Мобилно обучение 81 
Монопол 41 
Монополни пазари 40 
Мостове 106 
Мостови плочи 106 
Мотивация 116 
Мотивация на персонала 39 45 
Мултимедия 80 
Мюсюлмани 143 
Наказателен процес 64 
Наказателни дела 64 
Наказателно законодателство 52 
Наказателно право 52 57 
Наказателно-процесуално право 57 
Народни представители 17 18 19 
Наследствено право 57 
Научни публикации 83 
Научно познание 119 
Научно-техническо разузнаване 70 
Научноизследователска дейност 84 
Национална сигурност 66 100 
Национални интереси 41 
Национално стопанство 37 
Невербална комуникация 26 111 
Недвижима собственост 46 
Независимост 1 
Нервна система 107 
Носии 88 
Нотариуси 55 
Образование в Китай 78 
Образователни стратегии 45 
Обществени сгради 126 
Обществено мнение 16 
Обществознание 103 
Олигопол 40 
Омбудсман 55 
Опазване на природата 91 
Операционен риск 43 
Опорно-двигателен апарат 109 
Организация на обучението 87 
Отбрана (воен.) 100 
Отпадъчни води 104 
Оценка на риска 89 110 
Пазар на труда 85 
Пазарен риск 43 
Пазарна икономика 37 
Пазарна манипулация 30 
Пазарни цели 30 
Паметници 142 
Парична политика 38 
Паркове 142 
Парламентарно управление 20 
Партии в България 16 
Партийни системи 53 
Планиране 37 
Платежен баланс 42 
Подбор на кадри 113 
Подводни технологии 101 
Политическа репресия 68 
Политическа философия 23 
Политически науки 130 
Политически партии 53 71 
Политическо представителство 20 
Политическо преследване 68 
Портфолио 80 
Почвообразуване 97 
Право на информация 49 
Право на собственост 46 59 
Право на строеж 46 
Правова държава 20 
Превоз на товари 99 
Представително събрание 53 
Презентация 26 80 
Президент 22 
Президентски правомощия 22 
Президентско управление 22 
Пренатална диагностика 8 
Приложна лингвистика 103 
Приложна психология 5 
Природни забележителности 142 
Природни катастрофи 110 
Пристанища 99 
Прогнозиране 37 
Проектиране 93 
Проектна организация 117 
Производствен процес 39 
Производствени разходи 40 
Прокурор 55 
Протекционизъм 41 42 
Професионални заболявания 31 
Процесуална защита 58 
Психоанализа 6 
Психологически изследвания 3 
Психологически методи 5 
Психологическо консултиране 4 
Психология на личността 4 
Психология на развитието 4 
Психология на спортиста 128 
Психотерапия 6 
Публичен сектор 74 
Публична администрация 45 
Публична власт 74 
Публични финанси 74 
Публично-частно партньорство 112 
Първа световна война 75 
Пътни плочи 106 
Пътно движение 115 
Радиометрия 90 
Разузнавателна дейност 44 69 72 
Разходни норми 98 
Реабилитация 52 
Революция 76 
Регионално планиране 37 
Регресионен анализ 11 12 
Реклама 114 
Рекламен мениджмънт 114 
Рекламна дейност 26 
Рекламни стратегии 114 
Рекултивация 97 
Рехабилитация 109 
Речева дейност 132 
Речева комуникация 85 129 
Риск мениджмънт 66 
Руски език 131 
Салафитски джихад 21 
Света Гора 9 
Свободна търговия 41 
Сградни инсталации 96 
Села 137 
Селски райони 137 
Селски туризъм 137 
Семейно право 57 
Сетивни органи 107 
Следовател 55 
Случайност 1 
Социална психика 14 
Социална работа 85 
Социално-икономическо положение 136 
Социологически проучвания 16 
Социология на глобализацията 15 
Специални части 67 
Спортна дейност 128 
Спортна психология 128 
Сравнително право 8 
Средновековна България 87 
Средновековна история 139 144 
Средновековно образование 87 
Статистическа информация 12 
Статистически анализ 11 12 
Статистическо изследване 12 
Статистическо разсейване 11 
Стоманени конструкции 93 95 98 
Стоманобетонни конструкции 95 105 
Стоманобетонни плочи 105 
Стопански организации 117 
Стопански реформи 10 
Стратегически мениджмънт 112 
Сурогатно майчинство 8 
Счетоводно отчитане 118 
Счетоводство на предприятието 118 
Събирателно дружество 63 
Съвременни езици 132 
Съдебен процес 64 
Съдия 55 
Състезателност 64 
Теории за търговия 42 
Теория на вероятностите 1 
Теория на графите 92 
Теория на игрите 92 
Теория на правото 57 
Теория на риска 66 
Терористична заплаха 100 
Топлинни инсталации 96 
Точков масаж 108 
Транснационализация 15 116 
Трансплантация 49 
Транспортни произшествия 50 
Трудови договори 58 
Трудови злополуки 31 
Трудови отношения 65 
Трудови правоотношения 58 
Трудово законодателство 56 65 
Трудово право 57 
Трудово правоотношение 56 
Трудовоправни норми 56 
Туристическа индустрия 25 
Туристическа организация 26 
Туристически продукт 25 
Туристически услуги 24 
Туристическо поведение 25 
Туристическо развитие 45 
Търговия 92 
Търговски дружества 63 
Търговско право 57 63 
Търговско-индустриални камари 34 
УЕБ базирано обучение 81 
Университети 77 
Университетско преподаване 84 
Управление на качеството 39 82 
Управление на операциите 117 
Управление на персонала 113 
Управление на проекти 117 
Управление на риска 66 
Управление на човешките ресурси 45 112 
Урбанизация 136 
Условия на труд 31 
Устойчиво развитие 29 
Устройство на територията 46 
Учебни програми 85 
Философия на природата 2 
Финансов отчет 118 
Финансова глобализация 41 
Финансова криза 36 74 
Финансови пазари 28 
Финансово посредничество 28 
Фондова борса 34 
Хистология 107 
Художествена литература 133 134 135 
Централна банка 38 
Циркулационна вода 96 
Цитология 107 
Църкви 142 
Частноправни отношения 48 
Червени барети 67 
Човечество 2 
Човешки капитал 45 116 
Човешки ресурси 113 
Чуждестранни инвестиции 29 
Чуждоезиково обучение 103 132 
Шалове 88 
Юридически лица 51 
Юрисконсулт 55