НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/06/Б 62 

Бонева, Вера

   Музейната мрежа в България / Вера Бонева . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 268 с. : с табл. ; 20 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-00-0158-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44141

- 2 -

П/001/Д 15 

Дамянов, Дамян

   Будители, наука, образование : Статии и интервюта (1990-2014 г.) / Дамян Дамянов . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 616 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0924-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 20986

Цивилизация. Култура

- 3 -

П/008/К 93 

Култура, медии, културен туризъм  /  Състав. и науч. ред. Лъчезар Антонов . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2014 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-970-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44306

Журналистика

Философия

- 4 -

П/11/14/Ф 69 

Фолк, Дан

   Небесният часовник : Мистериите на времето и пространството / Дан Фолк ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ Медиа, 2015 . - 327 с. ; 22 см . -  (Авангардни идеи за човека и Вселената)

   

   ISBN 978-954-9913-51-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44207

Психология

- 5 -

П/159.9/Б 93 

Бъркман, Оливър

   Противоотрова : Щастие за хора, които не понасят позитивното мислене / Оливър Бъркман ; Прев. Боряна Джанабетска . - София : Еднорог, 2015 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-365-160-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44208

- 6 -

П/159.92/Г 29 

Гендерная психология  /  Ред. Ирина Сергеевна Клецина . - 2. изд., перераб. и доп. . - Санкт-Петербург : Питер, 2009 . - 496 с. ; 21 см . -  (Практикум по психологии)

   

   ISBN 978-5-388-00541-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44319

- 7 -

П/159.923/Г 77 

Грановская, Рада Михайловна и др.

   Врожденные истоки конфликтов / Рада Михайловна Грановская, Екатерина Александровна Дуленкова . - Санкт-Петербург : Речь, 2014 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9268-1643-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44221

- 8 -

П/159.9/Д 66 

Добели, Ролф

   Изкуството на правилното мислене : 52 мисловни грешки, които по-добре оставете на другите / Ролф Добели ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова . - София : Колибри, 2015 . - 270 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-150-551-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44205

- 9 -

П/159.923/И 58 

Ильин, Евгений Павлович

   Психология неформального общения / Евгений Павлович Ильин . - Санкт-Петербург : Питер, 2015 . - 384 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-496-01255-3 

  

Сист. No: 44214

- 10 -

П/159.9/И 33 

Йеротич, Владета

   Християнството и психологическите проблеми на човека / Владета Йеротич ; Прев. от сръб. Андрей Романов . - София : Фондация Покров Богородичен, 2014 . - 392 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-2972-32-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44133

- 11 -

П/159.92/К 63 

Клемънтс, Джон

   Поведенчески проблеми при аутизма : Как да помогнем на хората с разстройства от аутистичния спектър да преодолеят поведенческите и емоционалните трудности / Джон Клемънтс ; Прев. от англ. Светлана Кимпан ; Ред. Милена Попова . - София : Изток-Запад, 2015 . - 278 с. ; 22 см . -  (Детето, здравето, света)

   

   ISBN 978-619-152-603-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44116

- 12 -

П/159.9/Н 91 

Норбеков, Мирзакарим Санакулович

   Философия на антикризисното мислене, или Дао на кризата / Мирзакарим Санакулович Норбеков ; Прев. Петя Талева . - София : Паритет, 2015 . - 187 с. ; 20 см . -  (Другият Норбеков)

   

   ISBN 978-619-153-074-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44212

- 13 -

П/159.9/П 56 

Питерс, Стив

   Парадокс Шимпанзе: Менеджмент мозга : Уникальная программа управления собой / Стив Питерс ; Пер. с англ.  . - Москва : Эксмо, 2015 . - 432 с. : ил. ; 22 см . -  (Психология. Мозговой штурм)

   

   ISBN 978-5-699-68650-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44243

- 14 -

П/159.923/Р 74 

Роджърс, Карл

   Начин да бъдеш / Карл Роджърс ; Прев. Слава Бояджиева . - София : Изток-Запад, 2015 . - 349 с. ; 22 см . -  (Класици на психотерапията)

   

   ISBN 978-619-152-599-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44192

- 15 -

П/159.923/Р 83 

Романцева, Елисавета

   Интровертът в екстравертния свят / Елисавета Романцева ; Прев. Горанка Цветкова . - София : Паритет, 2015 . - 124 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-076-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44206

- 16 -

П/159.9/С 83 

Стоянов, Валери

   Теория и практика на емпиричното психологично изследване / Валери Стоянов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2015 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-642-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44321

- 17 -

П/159.9/С 83 

Стоянова, Станислава и др.

   Методическо ръководство за провеждане на емпирични психологически изследвания / Станислава Стоянова, Ивелина Пенева . - 2. изд. . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2014 . - 112 с. : с ил., табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-930-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44309

- 18 -

П/159.92/Ф 42 

Фетискин, Николай Петрович

   Психология гендерных различий : Уч. пособие / Николай Петрович Фетискин . - Москва : ФОРУМ, 2015 . - 256 с. ; 21 см . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-91134-826-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44213

- 19 -

П/159.92/Ф 85 

Фройд, Зигмунд

   Психология на сексуалността : [Избрано] / Зигмунд Фройд ; Състав. и предг. Никола Атанасов ; Прев. от нем. Георги Георгиев и др . - [2. изд.] . - София : Колибри, 2014 . - 270 с. ; 21 см

   Прев. е направен от Gesammelte Werke / Siegmund Freud. Други прев. : Маргарита Дилова, Димчо Дурданов, Наталия Попова.

   ISBN 978-619-150-554-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44136

- 20 -

П/159.92/Х-23 

Халоуел, Едуард

   Детството и семенцата на щастието : Пет стъпки към това децата да открият радостта / Едуард Халоуел ; Прев. от англ. Гаяне Минасян ; Ред. Пвалина Върбанова . - София : Изток-Запад, 2015 . - 297 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-612-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44142

- 21 -

П/159.92/Х-79 

Христова, Ваня Господинова

   Личността в развитие и криза : Детство и юношество / Ваня Господинова Христова ; Рец. Галя Тодорова Герчева-Несторова, Даниела Иванова Карагяурова . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2015 . - 168 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-641-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44264

- 22 -

П/159.9/Х-95 

Хухлаева, Ольга Владимировна и др.

   Психологическое консультирование и психологическая коррекция : Учебник для бакалавров / Ольга Владимировна Хухлаева, Олег Евгеньевич Хухлаев . - Москва : Юрайт, 2013 . - 424 с. ; 22 см . -  (Бакалавр. Углубленный курс)

   

   ISBN 978-5-9916-2584-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44271

- 23 -

П/159.9/Ш 21 

Шамин, Ширзад

   Позитивната интелигентност / Ширзад Шамин ; Прев. Цветана Генчева . - София : Бард, 2015 . - 318 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-572-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44196

- 24 -

П/159.9/Ш 96 

Шувалов, Алексей

   Брейн-тренинг : Как да накараме мозъка си да работи на 100% / Алексей Шувалов ; Прев. Горанка Цветкова . - София : Паритет, 2015 . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-075-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44191

- 25 -

П/159.923/Ю 24 

Юнг, Карл Густав

   Скритият Аз : Дилемата на индивида в съвременното общество / Карл Густав Юнг ; Прев. от нем. Емилия Драганова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 128 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-26-1426-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44122

Логика

Етика

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

- 26 -

П/316.4/Б 12 

Бабурин, Сергей Николаевич и др.

   Глобализация в перспективе устойчивого развития : (Моногр.) / Сергей Николаевич Бабурин, Михаил Алексеевич Мунтян, Аркадий Дмитриевич Урсул . - Москва : Магистр, 2015 . - 495 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9776-0204-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44222

- 27 -

П/316.4/Г 55 

Глобализация как фактор социальных перемен в современном мире  : Сб. обзоров и рефератов . - Москва : ИНИОН РАН, 2012 . - 223 с. ; 21 см . -  (Социальные и экономические аспекты глобализации)

   

   ISBN 978-5-248-00629-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44223

- 28 -

П/316.6/Е 64 

Енев, Свилен

   Зависимост към интернет и компютърни игри : Научно изследване / Свилен Енев . - Варна : Стено, 2014 . - 167 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-718-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44203

- 29 -

П/316.6/Е 65 

Ениколопов, С. Н. и др.

   Агрессия в обыденной жизни / С. Н. Ениколопов, Ю. М. Кузнецова, Н. В. Чудова . - Москва : РОССПЭН, 2014 . - 495 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-5-8243-1896-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44312

- 30 -

П/316.6/К 87 

Кошлякова, М. О.

   Социальное пространство имиджа : Монография / М. О. Кошлякова . - Москва : ИНФРА-М, 2015 . - 152 с. ; 21 см . -  (Научная мысль)

   

   ISBN 978-5-16-006408-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44250

- 31 -

П/316.6/М 34 

Мартин, Стив и др.

   Психология убеждения : Важные мелочи, гарантирующие успех / Стив Мартин, Ной Гольдштейн, Роберт Чалдини . - Санкт-Петербург : Питер, 2015 . - 288 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-496-01072-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44248

- 32 -

П/316.6/М 45 

Медоус, Донела Х.

   Системното мислене : Въведение / Донела Х. Медоус ; Под ред. на Диана Райт . - София : Книжен тигър, 2015 . - 216 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-429-026-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44274

- 33 -

П/316.43/О-81 

Осипов, Геннадий Васильевич и др.

   Глобальные модели развития человечества : Уч. пособие / Геннадий Васильевич Осипов, Владимир А. Лисичкин . - Москва : Норма, 2015 . - 256 с. : ил. ; 22 см . -  (Социальные науки и математика)

   

   ISBN 978-5-91768-557-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44225

- 34 -

П/316.7/П 84 

Праматарова, Мариана

   Трансформации и модерности : Културно-историческото наследство и новите медии / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация, 2015 . - 136 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-81-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44279

- 35 -

П/316.3/Р 64 

Рифкин, Джереми

   Третья промышленная революция : Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом / Джереми Рифкин ; Пер. с англ.  . - 2. изд. . - Москва : Альпина нон-фикшн, 2015 . - 410 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-91671-423-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44272

- 36 -

П/316.43/Т 64 

Тодорова, Елка Николаева

   Учебно пособие за курс "Социология на управлението" : Специална задължителна дисциплина за специалност "Социология" / Елка Николаева Тодорова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 120 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-725-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44179

Политика

- 37 -

П/327/Б 82 

Брутенц, Карен Нерсесович

   Великая геополитическая революция / Карен Нерсесович Брутенц . - Москва : Международные отношения, 2014 . - 688 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7133-1447-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44318

- 38 -

П/321/В 18 

Валь, Франс де

   Политика у шимпанзе : Власть и секс у париматов / Франс де Валь . - Москва : Высшей шк. экономики, 2014 . - 268 с. : ил. ; 22 см . -  (Политическая теория)

   

   ISBN 978-5-7598-1104-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44244

- 39 -

П/321/Г 75 

Градев, Владимир

   Излизания / Владимир Градев . - София : Фондация Комунитас, 2015 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9992-77-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44131

- 40 -

П/323/Д 94 

Душенов, Константин

   Геополитика апокалипсиса : Новая Россия против Евросодома / Константин Душенов . - Москва : Книжный мир, 2015 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-8041-0747-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44320

- 41 -

П/327/К 60 

Кисинджър, Хенри

   Световен ред / Хенри Кисинджър ; Прев. от англ. Петър Герасимов . - София : Труд, 2015 . - 384 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-398-397-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44278

- 42 -

П/327/К 85 

Корэйба, Якуб

   Проблемы европейской политики в отношениях между Россией и Украиной : [Науч. изд.] / Якуб Корэйба . - Москва : Аспект Пресс, 2014 . - 222 с. ; 21 см . -  (Постсоветские и восточноевропейские исследования)

   

   ISBN 978-5-7567-0713-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44247

- 43 -

П/32.01/М 27 

Манов, Борис

   Парадигми и доктрини в европейската политическа мисъл : Теория и история на политологичната историография / Борис Манов ; Науч. ред. Ива Манова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2014 . - 361 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-979-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44302

- 44 -

П/321/С 62 

Стайнов, Петко

   Компетентност и народовластие : Политически изучавания върху кризата на парламентаризма и демокрацията / Петко Стайнов ; Състав. Стефка Петрова ; Науч. ред. Мария Славова . - София : Изток-Запад, 2015 . - VII-LIX, 404 с. ; 24 см . -  (Res publica)

   

   ISBN 978-619-152-629-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44276

- 45 -

П/325/Т 64 

Тодорова, Силвия

   Развитие на имиграционния контрол : (теоретико-приложни аспекти) / Силвия Тодорова ; Рец. Драгомир Кръстев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 140 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-625-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 21914

- 46 -

П/327/Ф 83 

Фридман, Джордж

   Взривоопасните точки на Европа : Евросъюзът - фалит или възход / Джордж Фридман ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ Медиа, 2015 . - 314 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9913-50-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44117

Икономика. Икономически науки

- 47 -

П/339.9/M 30 

Marinov, Eduard

   International Trade of African Regional Economic Communities / Eduard Marinov . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publ., 2015 . - 96 p. : fig., m. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-659-66679-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44123

- 48 -

П/331.2/R 79 

Rose, Michael

   Reward management / Michael Rose . - London : Kogan Page, 2014 . - X, 267 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-7494-6980-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44282

- 49 -

П/339.1/Д 62 

Дин, Терри и др.

   Интернет-маркетинг с нуля : Как увеличить прибыли / Терри Дин, Лариса Федорова . - Москва : Омега-Л, 2015 . - 256 с. ; 20 см . -  (Как заработать)

   

   ISBN 978-5-370-03119-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44231

- 50 -

П/336/К 13 

Казанджиева-Йорданова, Ирина Петкова

   Пари, банки, кредит / Ирина Петкова Казанджиева-Йорданова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 192 с. ; 24 см

   Учебно помагало към учебника "Пари, банки, кредит", автор проф. д-р Милети Младенов

   ISBN 978-954-644-701-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44176

- 51 -

П/339.1/К 39 

Кардон, Грант

   Ако не си първи, си последен : Стратегии за продажба, за да доминирате на пазара и да победите конкуренцията / Грант Кардон ; Прев. от англ. Маринела Пенева . - София : Grant Cardone cee, 2015 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90360-1-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44115

- 52 -

П/336/К 46 

Катасонов, Валентин Юрьевич

   Бреттон-Вудс: ключевое событие новейшей финансовой истории : К 70-летию Бреттон-Вудской международной конференции / Валентин Юрьевич Катасонов . - Москва : Кислород, 2014 . - 352 с.: ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-901635-43-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44219

- 53 -

П/338.24/К 79 

Колодко, Гжегож В.

   Глобализация, трансформация, кризис - что дальше? / Гжегож В. Колодко . - Москва : Магистр, 2015 . - 176 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9776-0171-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44224

- 54 -

П/336/К 93 

Кузнецова, Людмила Григорьевна

   Валютный дилинг : Уч. пособие / Людмила Григорьевна Кузнецова . - Москва : Магистр, 2015 . - 286 с. ; 22 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-9776-0326-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44220

- 55 -

П/334.72/Л 14 

Лазаров, Георги

   Наръчник за бизнес без санкции : Защита от грешки при контакти с проверяващите органи / Георги Лазаров . - София : Резон-България, 2015 . - 368 с. ; 21 см + CD

   

   ISBN 978-619-7236-01-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44146

- 56 -

П/338.24/М 39 

Матеев, Георги

   Съвременна пазарна икономика / Георги Матеев . - София : Изток-Запад, 2015 . - 542 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-597-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44193

- 57 -

П/339.9/М 71 

Миткова, Марияна

   Писането на европроект е лесна работа : Ръководство за начинаещи / Марияна Миткова . - Бургас : Либра Скорп, 2015 . - 184 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-471-262-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44144

- 58 -

П/339.923/М 77 

Младенова, Емилия Георгиева

   Тематичен справочник по европеистика : Икономически аспекти / Емилия Георгиева Младенова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 202 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-712-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44175

- 59 -

П/339.1/Н 32 

Наумов, Владимир Николаевич и др.

   Стратегическое взаимодействие рыночных субъектов в маркетинговых системах : Моногр. / Владимир Николаевич Наумов, Вероника Георгиевна Шубаева . - Москва : ИНФРА-М, 2015 . - 270 с. ; 21 см . -  (Научная мысль)

   

   ISBN 978-5-16-009782-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44251

- 60 -

П/338.48/Н 64 

Нешков, Марин Найденов и др.

   Малките и средните предприятия в туризма на българското Черноморие / Марин Найденов Нешков, Стоян Петков Маринов, Велина Иванчева Казанджиева . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 228 с. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 29)

   

   ISBN 978-954-21-0648-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44162

- 61 -

П/336/Н 86 

Новые модели банковской деятельности в современной экономике  : Моногр. /  Ред. О. И. Лаврушин . - Москва : КНОРУС, 2015 . - 167 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-406-03776-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44240

- 62 -

П/330.1/П 34 

Пенева, Ивелина и др.

   Личност и асертивност в бизнеса / Ивелина Пенева, Иван Кръстев . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2014 . - 164 с. : с табл. и сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-929-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44303

- 63 -

П/339.923/Р 20 

Развитие стран БРИКС в глобальном пространстве  : Моногр. : Ч. 1-2 . - Москва : ИНФРА-М, 2015 . - 224 с. ; 21 см . -  (Научная мысль)

   Ч.I. Потенциал сотрудничества и тренды экономических процессов Ч.II. Социально-культурный аспект

   ISBN 978-5-16-009403-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44249

- 64 -

П/338.1/С 13 

Сажина, Муза Аркадьевна

   Управление кризисом : [Уч. пособие] / Муза Аркадьевна Сажина . - Москва : ФОРУМ, 2015 . - 256 с. ; 22 см . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-8199-0493-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44255

- 65 -

П/334.72/С 51 

Солис, Брайън

   Новият бизнес модел : Успехът в революцията на потребителите изисква промяна / Брайън Солис ; Прев. от англ. Десислава Бошнакова, Ралица Михайлова . - София : Рой Комюникейшън, 2015 . - 364 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9335-35-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44143

- 66 -

П/338.48/С 67 

Стамов, Стамен Николов и др.

   Балнеолечебен и спа туризъм / Стамен Николов Стамов, Кремена Николаева Никовска . - Стара Загора : Кота, 2015 . - 144 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-305-392-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44118

- 67 -

П/338.48/С 69 

Станкова, Мария

   Туроператорска и агентска дейност : Операционализиране / Мария Станкова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2014 . - 205 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-680-966-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44307

- 68 -

П/338.26/С 84 

Стратегическо планиране и програмиране  : Настояще и бъдеще /  Състав. Катя Владимирова и др . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 404 с. ; 24 см

   Др. състав. : Станка Тонкова, Ирена Славова

   ISBN 978-954-644-694-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44178

- 69 -

П/336/Т 72 

Тонев, Свилен

   Основи на финансите / Свилен Тонев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2014 . - 302 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-932-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44197

- 70 -

П/339/У 54 

Улюкаев, Алексей Валентинович

   Болезненная трансформация мировой экономики / Алексей Валентинович Улюкаев . - Москва : Изд. Института Гайдара, 2014 . - 256 с., XLIII с. : ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-93255-387-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44218

- 71 -

П/339.3/Ч 49 

Чеглов, Вячеслав Петрович

   Инновационный ритейл : Организационное лидерство и эффективные технологии : (Моногр.) / Вячеслав Петрович Чеглов . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : ФОРУМ, 2014 . - 272 с. : ил. ; 21 см

   Wal-Mart, Aldi, Carrfour, IKEA, Metro, Auchan, Marks&Spencer, Tesco, Cach&Carry

   ISBN 978-5-8199-0606-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44230

- 72 -

П/336/Ш 42 

Шахнович, Рувим Михайлович

   Инфляция и антиинфляционная политика в переходной экономике / Рувим Михайлович Шахнович . - Изд. стер. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2014 . - 388 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-397-04322-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44232

- 73 -

П/336/Ш 78 

Шмит, Сузане

   Пазар без морал : Фиаското на международния финансов елит / Сузане Шмит ; Прев. от нем. Светлана Старирадева . - София : Труд, 2015 . - 224 с. ; 19 см . -  (Темите на ХХI век)

   

   ISBN 978-954-398-337-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44121

Право

- 74 -

П/349.2/Б 32 

Бекяшев, Дамир Камильевич

   Международное трудовое право : Публично-правовые аспекты : Учебник / Дамир Камильевич Бекяшев . - [2. изд.] . - Москва : Проспект, 2015 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-392-15452-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44235

- 75 -

П/349/Б 60 

Боклан, Дарья Сергеевна

   Международное экологическое право и международные экономические отношения : Моногр. / Дарья Сергеевна Боклан . - Москва : Магистр, 2014 . - 271 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9776-0311-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44236

- 76 -

П/341/Б 65 

Борисов, Орлин Николов

   Международно морско публично право / Орлин Николов Борисов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2015 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-640-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44265

- 77 -

П/347/Б 92 
 България. Върховен касационен съд 

   Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд § Изпълнително производство . - София : Нова звезда, 2015 . - 760 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8933-90-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44184

- 78 -

П/347/Б 92 
 България. Върховен съд 

   Сборник съдебна практика по граждански дела на Върховния съд и Върховния касационен съд на Република България 1953 - 2008 г. 2008 - 2014 г. /  Състав. Симеон Тасев, Владимир Тодоровски . - София : Нова звезда, 2015 . - 820 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-198-011-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44284

- 79 -

П/343/В 44 

Велчев, Борис

   Престъпления от частен характер / Борис Велчев . - София : Сиела Норма, 2015 . - 232 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1660-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44151

- 80 -

П/347/Г 56 

Глушков, Милен

   Дисциплинарната отговорност на магистратите по Закона за съдебната власт / Милен Глушков . - София : Софи-Р, 2015 . - 303 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9615-63-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44299

- 81 -

П/343/Г 87 

Грошев, Чавдар

   Индивидуализация на наказанието : Теория и практика / Чавдар Грошев . - София : Сиела Норма, 2015 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1703-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44275

- 82 -

П/342/И 35 

Избирательное право  : (Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция") /  Ред. Борис Сафарович Эбзеев, Карим Кадырович Гасанов, Евгений Николаевич Хазов . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Юнити-Дана, 2015 . - 432 с. ; 22 см . -  (Юриспруденция для бакалавров)

   

   ISBN 978-5-238-02628-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44228

- 83 -

П/342/И 52 

Илиев, Петър Радославов

   Компетенцията на народното събрание / Петър Радославов Илиев . - София : Нова звезда, 2015 . - 697 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-012-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44290

- 84 -

П/343/И 70 

Институционални индикатори за управление на делата в наказателното правосъдие  : Международни и национални индикатори, ситуацията в България и Полша / Никола Джованини и др . - София : Център за изследване на демокрацията, 2012 . - 85 с. : с табл. ; 24 см

   Др. съавт.: Малена Дзингони, Миряна Илчева, Павел Вилински, Пьотр Карлик.

   ISBN 978-954-477-188-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44125

- 85 -

П/341/И 83 

Йорданова, Мария и др.

   Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони / Мария Йорданова, Димитър Марков . - София : Център за изследване на демокрацията, 2007 . - 161 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-152-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44181

- 86 -

П/342/К 24 

Канатова-Бучкова, Веселина

   Заинтересованите лица по административнопроцесуалния кодекс / Веселина Канатова-Бучкова . - София : СИБИ, 2015 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-925-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44288

- 87 -

П/340/К 78 

Колев, Тенчо и др.

   Право и интернет : Въведение в правото и правното регулиране на виртуалното пространство / Тенчо Колев, Ирина Цакова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 188 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3898-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44202

- 88 -

П/347/К 86 

Костов, Атанас

   Търговските марки и авторските права в интернет пространството / Атанас Костов . - София : Труд и право, 2015 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-224-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44188

- 89 -

П/341/Л 21 

Ландо, Дарья Дмитриевна и др.

   Европейское публичное право : Моногр. / Дарья Дмитриевна Ландо, Вадим Игоревич Самарин . - Москва : Проспект, 2015 . - 204 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-392-15444-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44227

- 90 -

П/343/М 27 

Манолова, Мирослава

   Престъпления с наркотични вещества и прекурсори / Мирослава Манолова ; Предг. Пламен Панайотов . - София : МОНТ, 2015 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-169-076-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44289

- 91 -

П/340/М 36 

Марченко, Михаил Николаевич

   Правовые системы современного мира / Михаил Николаевич Марченко . - 3. изд. . - Москва : Зерцало-М, 2015 . - 528 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-94373-290-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44270

- 92 -

П/349.2/М 61 

Милованов, Кругер

   Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите / Кругер Милованов . - София : Труд и право, 2015 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-225-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44297

- 93 -

П/342/М 74 

Михайлова, Екатерина

   Ролята на държавния глава в законодателния процес : Преглед на българските конституционни модели / Екатерина Михайлова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 280 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-860-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44195

- 94 -

П/347/Н 75 

Николова, Райна

   Медийно аудио- и аудиовизуално право : Административноправни въпроси / Райна Николова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 542 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-855-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44190

- 95 -

П/343/П 29 

Паунова, Лада и др.

   Организирана престъпна група / Лада Паунова, Пламен Дацов . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2015 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0688-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44277

- 96 -

П/349/П 76 

Попова, Солунка

   Договорните правоотношения в строителния процес / Солунка Попова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2012 . - 297 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-821-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44185

- 97 -

П/342/П 82 

Правата на човека в България, 2014 г.  : [Доклад] / Антоанета Ненкова и др . - София : Бълг. хелзинкски к-т, 2014 . - 119 с. ; 27 см

   Кн. тяло има ISSN 2367-6922. Др. авт. : Антоанета Ненкова, Атанас Атанасов, Весислава Иванова, Гергана Янчева, Даниела Фъртунова, Диляна Ангелова, Елица Гергинова, Женя Иванова, Илиана Савова, Калоян Станев, Красимир Кънев, Маргарита Илиева, Радослав Стоянов, Славка Кукова, Станимир Петров, Яна Бюрер Тавание

 корица | съдържание 

Сист. No: 44161

- 98 -

П/349/Р 41 

Рачев, Радослав Петков

   Право в туризма / Радослав Петков Рачев . - 2. прераб. изд. . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 307 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0782-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44166

- 99 -

П/347/С 43 

Славов, Денчо

   Конкурентно право / Денчо Славов . - [София] : Огледало, 2015 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8041-97-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44287

- 100 -

П/347/С 75 

Стефанов, Георги

   Еднолични търговски дружества / Георги Стефанов . - София : Труд и право, 2015 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-223-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44152

- 101 -

П/349/С 93 

Схеми и определения по осигурително право  : Ръководство за студенти / Антония Аговска и др . - София : Сиела Норма, 2015 . - 259 с. ; 23 см

   Др. авт. : Борислав Георгиев, Габриела Иванова, Десислава Толева, Ивайло Малинов, Мария Дамянова, Милена Петрова, Моника Дилова, Стилиана Николова

   ISBN 978-954-28-1687-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44145

- 102 -

П/347/Т 64 

Тодоров, Борислав

   Лизингът като бизнес : Финансово-правна теория и икономическа практика : Ч. 1- / Борислав Тодоров . - София : Фабер, 2015- . - 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0221-5 

   Ч. 1 . - 2015 . - 164 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44310

- 103 -

П/343/Т 74 

Топорков, Анатолий Алексеевич

   Криминалистика : Учебник / Анатолий Алексеевич Топорков . - Москва : Контракт, 2015 . - 464 с. : ил. ; 22 см . -  (Высшее образование: Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-98209-111-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44229

- 104 -

П/343/Ф 52 

Филчев, Никола

   Лекции по наказателно право / Никола Филчев . - София : Изток-Запад, 2015 . - 246 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-540-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44156

- 105 -

П/349.2/Ч 71 

Черняева, Дарья Владимировна

   Международные стандарты труда : (Международное публичное трудовое право) / Дарья Владимировна Черняева . - Москва : КНОРУС, 2013 . - 229 с. ; 22 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-406-00122-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44269

- 106 -

П/341/Ю 21 

Юмашев, Юрий Михайлович и др.

   Экономическое право Европейского Союза : (Монография) / Юрий Михайлович Юмашев, Елена Владимировна Постникова . - Москва : Норма, 2014 . - 383 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-91768-431-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44261

Обществено управление

- 107 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане 2015 : Коментар /  Комент. Росен Иванов . - София : Сиела Норма, 2015 . - 612 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-1647-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44153

- 108 -

П/351.74/В 89 

Вучков, Веселин и др.

   Секторът за сигурност в процес на трансформация : Критични разсъждения / Веселин Вучков, Бойко Славчев . - София : Фенея, 2014 . - 216 с., 12 с.: сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-163-042-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44286

- 109 -

П/351/354/З-50 

Здравният омбудсман - добри практики и перспективи за България  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2006 . - 80, 72 с. ; 24 см

   Кн. е изание на Центъра за изследване на демокрацията

   ISBN 978-954-477-136-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44128

- 110 -

П/351/354/И 70 

Институцията омбудсман в България  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2005 . - 148 с. ; 24 см

   Кн. е издание на Центъра за изследване на демокрацията

   ISBN 978-954-477-130-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44127

- 111 -

П/351/354/И 70 

Институцията омбудсман в Европа и България  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2003 . - 104 с. ; 24 см

   Кн. е изание на Центъра за изследване на демокрацията

   ISBN 978-954-477-110-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44126

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 112 -

П/37/З-72 

Златева, Славейка

   Дете - игра - социализация : Ч. 1- / Славейка Златева . - Благоевград, 2013- . - 21 см

   

   Ч. 1 . - 2013 . - 312 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44189

- 113 -

П/37/К 12 

Кавданска, Мария

   Икономическа култура и технологично обучение : (теория и практика) / Мария Кавданска . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2014 . - 174 с. : с табл. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-680-962-9 

  

Сист. No: 44308

- 114 -

П/37.01/К 93 

Кулганов, В. А. и др.

   Превентология : Профилактика социальных отклонений / В. А. Кулганов, В. Г. Белов, Ю. А. Парфенов . - Санкт-Петербург : Питер, 2014 . - 302 с. ; 22 см . -  (Стандарт третьего поколения)

   

   ISBN 978-5-496-00515-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44246

- 115 -

П/376/О-17 

Образование и девиации  /  Състав. и науч. ред. Валентина Миленкова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2014 . - 297 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-936-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44301

- 116 -

П/37.0/П 74 

Попкочев, Траян

   Социалнопедагогическа диагностика / Траян Попкочев . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2015 . - 242 с. : с ил. и табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-972-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44304

- 117 -

П/371/Р 12 

Радев, Пламен и др.

   Мениджмънт на училището като организация / Пламен Радев, Албена Александрова . - София : Изкуства, 2015 . - 384 с.

   

   ISBN 978-619-7243-01-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44296

- 118 -

П/371/Т 36 

Тасевска, Даниела

   Образование за равни права : Технологично осигуряване на класни ръководители за оптимизиране на възпитателното взаимодействие с учениците / Даниела Тасевска . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2014 . - 255 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-952-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44171

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 119 -

П/39/Л 35 

Леви-Строс, Клод

   Структурална антропология : Т. 1- / Клод Леви-Строс . - София : Захарий Стоянов, 2015- . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0918-9 

   Т. 1 . - 2015 . - 495 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44295

Естествени науки

- 120 -

П/57/О-83 

Основы общей экологии и международной экологической политики  /  Ред. Руслан А. Алиев . - Москва : Аспект Пресс, 2014 . - 382 с. : ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7567-0772-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44242

Екология

- 121 -

П/504/З-40 

Захаринов, Ботьо Станимиров и др.

   Екологичен мониторинг / Ботьо Станимиров Захаринов, Янчо Стоянов Найденов . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 296 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-861-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44200

- 122 -

П/504/С 91 

Сухачев, Александр Анатольевич

   Экологические основы природопользования : (Учебник) / Александр Анатольевич Сухачев . - Москва : КНОРУС, 2015 . - 391 с. ; 21 см . -  (Среднее професиональное образование)

   

   ISBN 978-5-406-02396-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44259

Математика

- 123 -

П/51/С 83 

Стоянов, Тодор

   Алгебра / Тодор Стоянов . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 526 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0801-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44170

- 124 -

П/519.8/Т 86 

Трофимова, Людмила Афанасьевна и др.

   Методы принятия управленческих решений : Учебник и практикум для академического бакалавриата / Людмила Афанасьевна Трофимова, Валерий Владимирович Тифомов . - Москва : Юрайт, 2015 . - 336 с. : ил. ; 21 см . -  (Бакалавр. Академический курс)

   

   ISBN 978-5-9916-4333-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44238

- 125 -

П/51/Ш 77 

Шмидт, Отто Юльевич

   Абстрактная теория групп / Отто Юльевич Шмидт . - 4. изд. . - Москва : ЛЕНАНД, 2015 . - 180 с. ; 22 см . -  (Физико-математическое наследие: математика (алгебра))

   

   ISBN 978-5-9710-1541-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44216

- 126 -

П/519.8/Е 43 

Экономико-математические методы и модели  : Задачник /  Отв. ред. С. И. Макаров, С. А. Севастьянова . - 2. изд., стер. . - Москва : КНОРУС, 2015 . - 202 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-406-04029-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44260

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 127 -

П/655/В 93 

Вълканова, Веселина Йорданова

   Дизайн на книгата : Комуникационни и композиционни парадигми на традиционните и модерните типографски стилове / Веселина Йорданова Вълканова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 384 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Съдържа речник

   ISBN 978-954-07-3804-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44138

- 128 -

П/620/Е 64 

Енергетика и добро управление  : Тенденции и политики / Руслан Стефанов и др . - София : Център за изследване на демокрацията, 2011 . - 102 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 22. Reports)

   Др. авт. : Валентина Николова, Добромир Христов, Кирил Гегов, Асен Дюлгеров, Георги Касчиев

   ISBN 978-954-477-166-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44182

- 129 -

П/624/Р 97 

Ръководство за изчисляване на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон без предварително напрягане на армировката в съответствие с БДС EN 1992-1-1:2004  /  Съавт. и общ ред. Румен Стефанов Гуглев и др . - София : НИСИ, 2014 . - 440 с. : с табл., черт. ; 25 см

   Др. авт. : Ганка Ангелова Пеева, Славчо Асенов Петров, Момчил Тодоров Пощов, Константин Иванов Кулинов, Станко Людмилов Йончев, Пламена Миткова Балева-Йосифова, Тотю Борисов Даалов, Борислав Тотев Даалов, Веселин Славчев Славчев, Здравко Бонев Петков

   ISBN 978-619-90296-1-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44147

- 130 -

П/620/У 85 

Устойчиво развитие и добро управление на енергийния сектор  : Национални, регионални и глобални перспективи . - София : Център за изследване на демокрацията, 2011 . - 349 с. ; 30 см

   Книгата е изд. на Центъра за изследване на демокрацията

   ISBN 978-954-477-172-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44180

- 131 -

П/641/642/Х-79 

Христова, Яна Миланова

   Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето / Яна Миланова Христова . - 2. доп. и прераб. изд. . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 334 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0776-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44164

Медицина

- 132 -

П/61/Б 32 

Бэйдер, Эллин и др.

   В поисках мифической пары : Эволюционный подход к диагностике и психотерапии пар : Уч. пособие / Эллин Бэйдер, Питер Пирсон . - 2. изд., стер. . - Москва : НОУ ВПО МПСИ, 2008 . - 298 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-9770-0272-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44315

- 133 -

П/61/В 31 

Вачков, Игорь Викторович

   Введение в сказкотерапию, или Избушка, избушка, повернись ко мне передом... / Игорь Викторович Вачков . - 2. изд. . - Москва : Генезис, 2015 . - 288 с. ; 21 см . -  (Сказкотерапия: теория и практика)

   

   ISBN 978-5-98563-249-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44317

- 134 -

П/614.8/Г 14 

Гавраилов, Евгени

   Защита на населението в извънредни ситуации : Уч. пособие / Евгени Гавраилов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2015 . - 103 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-638-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44322

- 135 -

П/614/И 22 

Иванова, Татяна

   "Невидимото" обществено здравеопазване / Татяна Иванова . - София : Бетапринт - Петрови и Сие, 2007 . - 148 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92115-1-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44159

- 136 -

П/61/К 85 

Корекция на поведенчески разстройства при деца и юноши  . - б. м. : Немски хомеопатичен съюз, б. г. . - 26 с. ; 30 см + брошура

   Брошурата съд.: Инструменти за оценка на нарушения от аутистичния спектър.

 корица 

Сист. No: 44158

- 137 -

П/61/М 75 

Михалкова, Станка

   Хомеопатична психотерапия : Първи стъпки / Станка Михалкова . - София : Инст. по хомеопатия и интегрално развитие, 2014 . - 306 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90295-1-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44134

- 138 -

П/61/С 32 

Семенович, Анна Владимировна

   Введение в нейропсихологию детского возраста : Уч. пособие / Анна Владимировна Семенович . - 3. изд., испр. и доп. . - Москва : Генезис, 2013 . - 51 с. : ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-98563-293-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44316

- 139 -

П/57/Ф 73 

Фостър, Ръсел и др.

   Биологичният часовник : Ритмите на живота / Ръсел Фостър, Лион Крайцман ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Изток-Запад, 2015 . - 343 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-630-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44204

Управление

- 140 -

П/65.012/A 75 

Armstrong's handbook of human resource management practice  / Michael Armstrong, Stephen Taylor . - 13. ed. . - London : Kogan Page, 2014 . - XXXI, 842 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-7494-6964-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44280

- 141 -

П/65.013/K 35 

Keohane, Kevin

   Brand and Talent / Kevin Keohane . - London : Kogan Page, 2014 . - XVIII, 220 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-7494-6925-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 38947

- 142 -

П/65.013/O-72 

Organizational Behaviour  : (People, process, work and human resource management) /  Ed. by Raisa Arvinen-Muondo, Stephen Perkins . - London : Kogan Page, 2013 . - XIV, 341 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-7494-6360-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44281

- 143 -

П/65.012/W 70 

Wilson, Clive

   Designing the purposeful organization : How to inspire business performance beyond boundaries / Clive Wilson . - London : Kogan Page, 2015 . - XV, 240 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-7494-7220-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44283

- 144 -

П/658.6/.8/А 69 

Аникин, Борис Александрович и др.

   Коммерческая логистика : Учебник / Борис Александрович Аникин, Алексей Петрович Тяпухин . - Москва : Проспект, 2015 . - 427 с. : ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-392-16327-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44266

- 145 -

П/658.5/Б 27 

Басовский, Леонид Ефимович и др.

   Управление качеством : Учебник / Леонид Ефимович Басовский, Виктор Борисович Протасьев . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : ИНФРА-М, 2015 . - 253 с. ; 22 см . -  (Высшее образование: Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-16-004475-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44253

- 146 -

П/659/Г 92 

Гундарин, Михаил Вячеславович

   Теория и практика связей с общественностью : Основы медиа-рилейшнз / Михаил Вячеславович Гундарин . - 2. изд., испр. и доп. . - Москва : ФОРУМ, 2015 . - 312 с. ; 21 см . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-91134-464-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44273

- 147 -

П/65.012/Д 24 

Даскалова, Мина

   Управленският контрол : Фактор за стратегическо развитие на организацията / Мина Даскалова . - София : Софттрейд, 2015 . - 152 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-334-168-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44187

- 148 -

П/658.6/.8/Д 53 

Дыбская, Валентина Владимировна

   Логистика складирования : Учебник / Валентина Владимировна Дыбская . - Москва : ИНФРА-М, 2013 . - 559 с. : ил. ; 22 см + CD-R . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-16-003716-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44267

- 149 -

П/65.012/К 90 

Креативный менеджемент  : Социальные, психологические и творческие аспекты экономики труда / А.лександр Михайлович Афонин и др . - Москва : ФОРУМ, 2015 . - 272 с. ; 21 см . -  (Высшее образование. Бакалавриат)

   Други авт.: Ю. Н. Царегородцев, В. Е. Афонина, О. Э. Башина, А. М. Петрова

   ISBN 978-5-91134-955-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44233

- 150 -

П/65.012/Л 69 

Лифшиц, Аркадий Семенович

   Управленческие решения : [Уч. пособие] / Аркадий Семенович Лифшиц . - Москва : КНОРУС, 2015 . - 244 с. ; 21 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-406-03949-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44257

- 151 -

П/658.5/М 13 

Магер, В. Е.

   Управление качеством : Уч. пособие / В. Е. Магер . - Москва : ИНФРА-М, 2015 . - 176 с. ; 22 см . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-16-004764-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44254

- 152 -

П/65.012/М 49 

Мередит, Дж. и др.

   Управление проектами / Дж. Мередит, С. Мантел . - 8. изд. . - Санкт-Петербург : Питер, 2014 . - 640 с. : ил. ; 24 см . -  (Классика MBA)

   

   ISBN 978-5-496-00029-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44256

- 153 -

П/65.012/М 94 

Мрочковский, Николай Сергеевич и др.

   Экстремальный тайм-менеджмент / Николай Сергеевич Мрочковский, Алексей Толкачев . - 3. изд. . - Москва : Альпина Паблишер, 2015 . - 214 с. : ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9614-5026-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44262

- 154 -

П/65.012/М 95 

Музыченко, Вадим Владиславович

   HR в стартапе : Практ. пособие / Вадим Владиславович Музыченко . - Москва : ИНФРА-М, 2015 . - 224 с. ; 21 см . -  (Просто, кратко, быстро)

   

   ISBN 978-5-16-009804-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44215

- 155 -

П/65.012/П 29 

Паунов, Марин Александров

   Организационна култура / Марин Александров Паунов . - Осн. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 302 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-724-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44177

- 156 -

П/658.5/Р 25 

Разумов, Владимир Александрович

   Управление качеством : Уч. пособие / Владимир Александрович Разумов . - Москва : ИНФРА-М, 2015 . - 208 с. ; 22 см + CD-R . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-16-003830-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44252

- 157 -

П/65.01/Р 38 

Распопов, Владимир Михайлович и др.

   Превентивное антикризисное управление : Уч. пособие / Владимир Михайлович Распопов, Владимир Владимирович Распопов . - Москва : Магистр, 2015 . - 430 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9776-0227-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44245

- 158 -

П/65.01/Р 99 

Рятов, Кадирбай

   Функциональный менеджмент : Как из хаоса создать порядок, преодолеть неопределенность и добиться успеха / Кадирбай Рятов . - Москва : Альпина Паблишер, 2014 . - 171 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9614-4513-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44258

- 159 -

П/659/Т 61 

Ткаченко, Ольга Николаевна

   Дизайн и рекламные технологии : Уч. пособие / Ольга Николаевна Ткаченко . - Москва : Магистр, 2015 . - 176 с. : ил. ; 21 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-9776-0288-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44226

- 160 -

П/659/Ш 12 

Шабански, Тодор

   100 начина медиите да работят за нас / Тодор Шабански . - София : Книгомания, 2015 . - 216 с. : с ил. ; 16 см

   

   ISBN 978-619-195-046-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44150

Счетоводство

- 161 -

П/657/Б 75 

Браг, Стивън М.

   МСФО : Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност : Практическо ръководство 2015 / Стивън М. Браг . - София : Вивид Райс, 2015 . - 520 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-7234-03-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44285

- 162 -

П/657/К 23 

Каморджанова, Наталия Александровна и др.

   Бухгалтерский финансовый учет : Для бакалавров и специалистов / Наталия Александровна Каморджанова, Ирина Валериевна Карташова, Анна Павловна Шабля . - Санкт-Петербург : Питер, 2015 . - 477 с. ; 22 см . -  (Стандарт третьего поколения)

   

   ISBN 978-5-496-01204-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44314

- 163 -

П/657/П 24 

Парушина, Наталья Валерьевна и др.

   Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских проверок / Наталья Валерьевна Парушина, Евгения Александровна Кыштымова . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : ФОРУМ, 2015 . - 559 с. : табл. ; 22 см . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-8199-0523-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44217

- 164 -

П/657/С 13 

Савин, Алекасандр Алексеевич и др.

   Аудит для магистров : Теория аудита : Учебник / Алекасандр Алексеевич Савин, Илья Александрович Савин, Димитрий Александрович Савин . - Москва : Вузовский учебник, 2014 . - 272 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9558-0224-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44313

Фина механика. Автоматика

- 165 -

П/681.3/Б 26 

Баранова, Елена Константиновна и др.

   Криптографические методы защиты информации : Лабораторный практикум : Уч. пособие / Елена Константиновна Баранова, Александр Владимирович Бабаш . - Москва : КНОРУС, 2015 . - 196 с. ; 21 см + CD-ROM . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-406-03802-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44234

- 166 -

П/681.3/Б 26 

Баранова, Елена Константиновна и др.

   Моделирование системы защиты информации : Практикум : Уч. пособие / Елена Константиновна Баранова, Александр Владимирович Бабаш . - Москва : РИОР, 2015 . - 120 с.: ил. ; 21 см . -  (Высшее образование: Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-369-01379-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44239

- 167 -

П/681.3/Б 28 

Батаев, Алексей Владимирович и др.

   Операционные системы и среды : Учебник / Алексей Владимирович Батаев, Никита Юрьевич Налютин, Сергей Владимирович Синицын . - Москва : Академия, 2014 . - 271 с. ; 22 см . -  (Профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-4468-0562-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44241

- 168 -

П/681.3/Б 70 

Боутън, Гари Дейвид

   CorelDRAW X7 : Официалното ръководство / Гари Дейвид Боутън . - София : Алекс Софт, 2015 . - 834 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-298-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44132

- 169 -

П/681.3/С 91 

Сулаж, Франсоа

   Интернет-тялото / Франсоа Сулаж ; Прев. от фр. Станимир Делчев, Любица Пиргова . - София : Сиела Норма, 2014 . - 112 с. ; 16 см . -  (Liber Liber)

   

   ISBN 978-954-28-1604-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44140

Строителство

- 170 -

П/69/Р 29 

Райчев, Тодор Стоянов

   Иновации в строителството / Тодор Стоянов Райчев . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 268 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0771-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44167

- 171 -

П/69.003/С 87 

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сб. с докл. от 29-та междунар. научно-практ. конфер. - ноем. 2014 г. . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 368 с. ; 22 см

   

   ISBN 1313-2369 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44165

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 172 -

П/78.0/M 97 

Music - tradition and contemporaneity  : (Art and education) /  Comp. and ed. by Ivanka Vlaeva . - Blagoevgrad : Univ. publ. house Neofit Rilski, 2014 . - 180 с. : с ноти ; 25 см

   

   ISBN 978-954-680-968-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44305

- 173 -

П/77/Г 16 

Гайфулин, Ренат

   Обработка на цифрови фотографии : Adobe Photoshop Lightroom 5 / Ренат Гайфулин ; Прев. от рус. Таня Цолова . - София : Асеневци, 2015 . - 184 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-59-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44186

- 174 -

П/792/Д 18 

Даниел, Леон

   Съчинения : В 3 т. / Леон Даниел . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0848-9 

   Т. 1. Театър и зрител : Опит за поглед върху едно театрално десетилетие . - 2015 . - 168 с. : със сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44291

- 175 -

П/792/Д 18 

Даниел, Леон

   Съчинения : В 3 т. / Леон Даниел . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0847-2 

   Т. 2. Пътешествие в театъра . - 2015 . - 176 с., 32 л. : сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44292

- 176 -

П/792/Д 18 

Даниел, Леон

   Съчинения : В 3 т. / Леон Даниел . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0849-6 

   Т. 3. Игрите . - 2015 . - 304 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44293

- 177 -

П/793/К 97 

Кърджиева, Мария

   Творческият процес в хореографското изкуство на фолклорна основа / Мария Кърджиева ; Рец. Петър Ангелов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2015 . - 194 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-639-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44263

- 178 -

П/745/749/С 34 

Сергинов, Борис

   Дизайн: Диалог и монолог : Факти, методи, прогнози / Борис Сергинов . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 370 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-859-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44201

- 179 -

П/73/Т 64 

Тодоров, Тодор

   Елементална скулптура : Теория и практика / Тодор Тодоров . - София : Алтера, 2014 . - 256 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9757-91-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44148

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 180 -

П/72/T 58 

Time & beauty  : Art Nouveau in the Bulgarian cities /  Ed. by Vittore Collina . - б. м. : Б. и., 2014 . - 95 p. : ill., fig. ; 34 cm

   Авт. на текса: Irina Chongarova-Aron, Vittore Collina, Emilia Dvorjanova, Petar Iokimov, Kristina Popova, Cleo Protohristova, Ljubinka Stoilova.

   ISBN 978-0-692-25963-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44139

Спорт

- 181 -

П/796/799/М 25 

Манев, Маноил

   Сан да : Ч. 1- / Маноил Манев ; Прев. Любов Видинска . - София : АРОС, 2015- . - 24 см

   Парал. загл. и текст на рус. ез.

   ISBN 978-954-9873-95-5 

   Ч. 1. Базисна подготовка . - 2015 . - 192 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44209

Езикознание. Филология

- 182 -

П/80/V 57 

Vey, Pauline

   Exercices de francais en situation : Entrainement pour les examens de francais : DELF B1/ DELF scolaire B1 : Niveau B1 du CECRL / Pauline Vey ; Състав. Светлана Герасимова . - София : Колибри, 2015 . - 175 с. ; 24 см + CD

   

   ISBN 978-619-150-511-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44211

- 183 -

П/80/Б 80 

Брезински, Стефан Стефанов

   Българският език свещен... : Да говорим и да пишем правилно / Стефан Стефанов Брезински . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 207 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1467-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44199

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

- 184 -

П/908/Б 24 

Балчик - земя на седем цивилизации  : [Пътеводител] /  Ред. Антоанета Баева . - б. м. : Б. и., б. г. . - 64 с. : с цв. сн. ; 23 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44129

Археология

География

История. Помощни исторически науки

- 185 -

П/908/H 92 

[Hundred] 100 Resorts of Georgia  / Irma Liparteliani et al . - Tbilisi : KLIO Publ. House, 2014 . - 132 p. : photogr., m. ; 30 cm

   Др. авт.: Tamar Ninikashvili, Oliko Tsiskarishvili, Nana Esartia

   ISBN 978-9941-441-35-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44160

История на България

- 186 -

П/949.72/Г 98 

Гюзелев, Васил

   Съчинения : В 5 т. / Васил Гюзелев . - София : Захарий Стоянов, 2013-2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0817-5 

   Т. 5. Средновековна поезия от и за българите . - 2015 . - 664 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44294


 Индекс по АВТОРИ

Armstrong, Michael 140 
Arvinen-Muondo, Raisa 142 
Collina, Vittore 180 
Esartia, Nana 185 
Keohane, Kevin 141 
Liparteliani, Irma 185 
Marinov, Eduard 47 
Ninikashvili, Tamar 185 
Perkins, Stephen 142 
Rose, Michael 48 
Taylor, Stephen 140 
Tsiskarishvili, Oliko 185 
Vey, Pauline 182 
Vlaeva, Ivanka 172 
Wilson, Clive 143 
Аговска, Антония 101 
Александрова, Албена 117 
Алиев, Руслан А. 120 
Ангелов, Петър 177 
Ангелова, Диляна 97 
Аникин, Борис Александрович 144 
Антонов, Лъчезар 3 
Атанасов, Атанас 97 
Атанасов, Никола 19 
Афонин, А.лександр Михайлович 149 
Афонина, Валентина Евгеньевна 149 
Бабаш, Александр Владимирович 165 166 
Бабурин, Сергей Николаевич 26 
Баева, Антоанета 184 
Баева, Надя 139 
Балева-Йосифова, Пламена Миткова 129 
Баранова, Елена Константиновна 165 166 
Басовский, Леонид Ефимович 145 
Батаев, Алексей Владимирович 167 
Башина, Ольга Эмильевна 149 
Бекяшев, Дамир Камильевич 74 
Белов, В. Г. 114 
Близнашки, Георги 44 
Боклан, Дарья Сергеевна 75 
Бонева, Вера 1 
Борисов, Орлин Николов 76 
Боутън, Гари Дейвид 168 
Бошнакова, Десислава 65 
Бояджиева, Слава 14 
Браг, Стивън М. 161 
Брезински, Стефан Стефанов 183 
Брутенц, Карен Нерсесович 37 
Бъркман, Оливър 5 
Бэйдер, Эллин 132 
Валь, Франс де 38 
Вачков, Игорь Викторович 133 
Велчев, Борис 79 
Видинска, Любов 181 
Вилински, Павел 84 
Владимирова, Катя 68 
Вучков, Веселин 108 
Вълканова, Веселина Йорданова 127 
Върбанова, Пвалина 20 
Гавраилов, Евгени 134 
Гайфулин, Ренат 173 
Гасанов, Карим Кадырович 82 
Гегов, Кирил 128 
Генчева, Цветана 23 
Георгиев, Борислав 101 
Георгиев, Георги 19 
Герасимов, Петър 41 
Герасимова, Светлана 182 
Гергинова, Елица 97 
Герчева-Несторова, Галя Тодорова 21 
Глушков, Милен 80 
Голдстайн, Ноа 31 
Гольдштейн, Ной 31 
Градев, Владимир 39 
Грановская, Рада Михайловна 7 
Грошев, Чавдар 81 
Гуглев, Румен Стефанов 129 
Гундарин, Михаил Вячеславович 146 
Гюзелев, Васил 186 
Даалов, Борислав Тотев 129 
Даалов, Тотю Борисов 129 
Дамянов, Дамян 2 
Дамянова, Мария 101 
Даниел, Леон 174 175 176 
Даскалова, Мина 147 
Дацов, Пламен 95 
Делчев, Станимир 169 
Джанабетска, Боряна 5 
Джованини, Никола 84 
Дзингони, Малена 84 
Дилова, Моника 101 
Дин, Терри 49 
Добели, Ролф 8 
Дончева-Стаматова, Антоанета 4 46 
Драганова, Емилия 25 
Драгостинова, Жанина 8 
Дуленкова, Екатерина Александровна 7 
Дундов, Тенчо Колев 87 
Душенов, Константин 40 
Дыбская, Валентина Владимировна 148 
Дюлгеров, Асен 128 
Енев, Свилен 28 
Ениколопов, С. Н. 29 
Животовская, И. Г. 27 
Захаринов, Ботьо Станимиров 121 
Златева, Славейка 112 
Иванов, Пламен Радев 117 
Иванов, Росен 107 
Иванова, Весислава 97 
Иванова, Габриела 101 
Иванова, Женя 97 
Иванова, Татяна 135 
Илиев, Петър Радославов 83 
Илиева, Маргарита 97 
Илчева, Миряна 84 
Ильин, Евгений Павлович 9 
Йеротич, Владета 10 
Йончев, Станко Людмилов 129 
Йорданова, Мария 85 
Кавданска, Мария 113 
Казанджиева, Велина Иванчева 60 
Казанджиева-Йорданова, Ирина Петкова 50 
Каморджанова, Наталия Александровна 162 
Канатова-Бучкова, Веселина 86 
Карагяурова, Даниела Иванова 21 
Кардон, Грант 51 
Карлик, Пьотр 84 
Карташова, Ирина Валериевна 162 
Касчиев, Георги 128 
Катасонов, Валентин Юрьевич 52 
Кимпан, Светлана 11 
Кисинджър, Хенри 41 
Клемънтс, Джон 11 
Клецина, Ирина Сергеевна 6 
Колев, Тенчо 87 
Колодко, Гжегож В. 53 
Корэйба, Якуб 42 
Костов, Атанас 88 
Кошлякова, М. О. 30 
Крайцман, Лион 139 
Кругликова, Т. В. 27 
Кръстев, Драгомир 45 
Кръстев, Иван 62 
Кузнецова, Людмила Григорьевна 54 
Кузнецова, Ю. М. 29 
Кукова, Славка 97 
Кулганов, В. А. 114 
Кулинов, Константин Иванов 129 
Кънев, Красимир 97 
Кърджиева, Мария 177 
Кыштымова, Евгения Александровна 163 
Лаврушин, О. И. 61 
Лазаров, Георги 55 
Ландо, Дарья Дмитриевна 89 
Лапина, Н. Ю. 27 
Леви-Строс, Клод 119 
Лисичкин, Владимир А. 33 
Лифшиц, Аркадий Семенович 150 
Любенов, Йордан 171 
Магер, В. Е. 151 
Макаров, С. И. 126 
Малинов, Ивайло 101 
Манев, Маноил 181 
Манов, Борис 43 
Манова, Ива 43 
Манолова, Мирослава 90 
Мантел, С. 152 
Маринов, Едуард 47 
Маринов, Стоян Петков 60 
Марков, Димитър 85 
Мартин, Стив 31 
Марченко, Михаил Николаевич 91 
Матеев, Георги 56 
Медоус, Донела Х. 32 
Мередит, Дж. 152 
Миленкова, Валентина 115 
Милованов, Кругер 92 
Минасян, Гаяне 20 
Миткова, Марияна 57 
Михайлова, Екатерина 93 
Михайлова, Ралица 65 
Михалкова, Станка 137 
Младенова, Емилия Георгиева 58 
Мрочковский, Николай Сергеевич 153 
Музыченко, Вадим Владиславович 154 
Мунтян, Михаил Алексеевич 26 
Найденов, Янчо Стоянов 121 
Налютин, Никита Юрьевич 167 
Наумов, Владимир Николаевич 59 
Ненкова, Антоанета 97 
Нешков, Марин Найденов 60 
Никовска, Кремена Николаева 66 
Николова, Валентина 128 
Николова, Райна 94 
Николова, Стилиана 101 
Норбеков, Мирзакарим Санакулович 12 
Овчарова, Албена Александрова 117 
Осипов, Геннадий Васильевич 33 
Панайотов, Пламен 90 
Панушев, Емил 47 
Парушина, Наталья Валерьевна 163 
Парфенов, Ю. А. 114 
Паунов, Марин Александров 155 
Паунова, Лада 95 
Пеева, Ганка Ангелова 129 
Пенева, Ивелина 17 62 
Пенева, Маринела 51 
Петров, Славчо Асенов 129 
Петров, Станимир 97 
Петрова, Милена 101 
Петрова, Стефка 44 
Пиргова, Любица 169 
Пирсон, Питер 132 
Питерс, Стив 13 
Попкочев, Траян 116 
Попова, Милена 11 
Попова, Солунка 96 
Постникова, Елена Владимировна 106 
Пощов, Момчил Тодоров 129 
Праматарова, Мариана 34 
Протасьев, Виктор Борисович 145 
Пчелинцев, В. С. 27 
Радев, Пламен 117 
Разумов, Владимир Александрович 156 
Райт, Диана 32 
Райчев, Тодор Стоянов 170 
Распопов, Владимир Владимирович 157 
Распопов, Владимир Михайлович 157 
Рачев, Радослав Петков 98 
Рифкин, Джереми 35 
Роджърс, Карл 14 
Романов, Андрей 10 
Романцева, Елисавета 15 
Рятов, Кадирбай 158 
Савин, Алекасандр Алексеевич 164 
Савин, Димитрий Александрович 164 
Савин, Илья Александрович 164 
Савова, Илиана 97 
Сажина, Муза Аркадьевна 64 
Самарин, Вадим Игоревич 89 
Севастьянова, С. А. 126 
Семенович, Анна Владимировна 138 
Сергинов, Борис 178 
Синицын, Сергей Владимирович 167 
Славов, Денчо 99 
Славова, Ирена 68 
Славова, Мария 44 
Славчев, Бойко 108 
Славчев, Веселин Славчев 129 
Солис, Брайън 65 
Стайнов, Петко 44 
Стамов, Стамен Николов 66 
Станев, Калоян 97 
Станкова, Мария 67 
Старирадева, Светлана 73 
Стефанов, Георги 100 
Стефанов, Руслан 128 
Стоянов, Валери 16 
Стоянов, Радослав 97 
Стоянов, Тодор 123 
Стоянова, Станислава 17 
Сулаж, Франсоа 169 
Сухачев, Александр Анатольевич 122 
Тавание, Яна Бюрер 97 
Талева, Петя 12 
Тасев, Симеон 78 
Тасевска, Даниела 118 
Тифомов, Валерий Владимирович 124 
Ткаченко, Ольга Николаевна 159 
Тодоров, Борислав 102 
Тодоров, Тодор 179 
Тодорова, Елка Николаева 36 
Тодорова, Силвия 45 
Тодоровски, Владимир 78 
Толева, Десислава 101 
Толкачев, Алексей 153 
Тонев, Свилен 69 
Тонкова, Станка 68 
Топорков, Анатолий Алексеевич 103 
Трофимова, Людмила Афанасьевна 124 
Тяпухин, Алексей Петрович 144 
Улюкаев, Алексей Валентинович 70 
Урсул, Аркадий Дмитриевич 26 
Федорова, Лариса 49 
Фетискин, Николай Петрович 18 
Филчев, Никола 104 
Фолк, Дан 4 
Фостър, Ръсел 139 
Фридман, Джордж 46 
Фройд, Зигмунд 19 
Фъртунова, Даниела 97 
Хазов, Евгений Николаевич 82 
Халоуел, Едуард 20 
Христов, Добромир 128 
Христова, Ваня Господинова 21 
Христова, Яна Миланова 131 
Хухлаев, Олег Евгеньевич 22 
Хухлаева, Ольга Владимировна 22 
Цакова, Ирина 87 
Царегородцев, Юрий Николаевич 149 
Цветкова, Горанка 15 24 
Цолова, Таня 173 
Чалдини, Роберт 31 
Чеглов, Вячеслав Петрович 71 
Черноморова, Т. В. 27 
Черняева, Дарья Владимировна 105 
Чудова, Н. В. 29 
Шабански, Тодор 160 
Шабля, Анна Павловна 162 
Шамин, Ширзад 23 
Шахнович, Рувим Михайлович 72 
Шмидт, Отто Юльевич 125 
Шмит, Сузане 73 
Шубаева, Вероника Георгиевна 59 
Шувалов, Алексей 24 
Эбзеев, Борис Сафарович 82 
Юмашев, Юрий Михайлович 106 
Юнг, Карл Густав 25 
Янчева, Гергана 97 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Невидимото" обществено здравеопазване 135 
100 начина медиите да работят за нас 160 
[Hundred] 100 Resorts of Georgia 185 
Armstrong's handbook of human resource management practice 140 
Brand and Talent 141 
CorelDRAW X7 168 
Designing the purposeful organization 143 
Exercices de francais en situation 182 
HR в стартапе 154 
International Trade of African Regional Economic Communities 47 
Music - tradition and contemporaneity 172 
Organizational Behaviour 142 
Reward management 48 
Time & beauty 180 
Абстрактная теория групп 125 
Агрессия в обыденной жизни 29 
Ако не си първи, си последен 51 
Алгебра 123 
Аудит для магистров 164 
Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских проверок 163 
Балнеолечебен и спа туризъм 66 
Балчик - земя на седем цивилизации 184 
Биологичният часовник 139 
Болезненная трансформация мировой экономики 70 
Брейн-тренинг 24 
Бреттон-Вудс: ключевое событие новейшей финансовой истории 52 
Будители, наука, образование 2 
Бухгалтерский финансовый учет 162 
Българският език свещен... 183 
В поисках мифической пары 132 
Валютный дилинг 54 
Введение в нейропсихологию детского возраста 138 
Введение в сказкотерапию, или Избушка, избушка, повернись ко мне передом... 133 
Великая геополитическая революция 37 
Взривоопасните точки на Европа 46 
Врожденные истоки конфликтов 7 
Гендерная психология 6 
Геополитика апокалипсиса 40 
Глобализация в перспективе устойчивого развития 26 
Глобализация как фактор социальных перемен в современном мире 27 
Глобализация, трансформация, кризис - что дальше? 53 
Глобальные модели развития человечества 33 
Данъчно облагане 2015 107 
Дете - игра - социализация 112 
Детството и семенцата на щастието 20 
Дизайн и рекламные технологии 159 
Дизайн на книгата 127 
Дизайн: Диалог и монолог 178 
Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите 92 
Дисциплинарната отговорност на магистратите по Закона за съдебната власт 80 
Договорните правоотношения в строителния процес 96 
Европейское публичное право 89 
Еднолични търговски дружества 100 
Екологичен мониторинг 121 
Елементална скулптура 179 
Енергетика и добро управление 128 
Зависимост към интернет и компютърни игри 28 
Заинтересованите лица по административнопроцесуалния кодекс 86 
Защита на населението в извънредни ситуации 134 
Здравният омбудсман - добри практики и перспективи за България 109 
Избирательное право 82 
Изкуството на правилното мислене 8 
Излизания 39 
Икономическа култура и технологично обучение 113 
Индивидуализация на наказанието 81 
Инновационный ритейл 71 
Иновации в строителството 170 
Институционални индикатори за управление на делата в наказателното правосъдие 84 
Институцията омбудсман в България 110 
Институцията омбудсман в Европа и България 111 
Интернет-маркетинг с нуля 49 
Интернет-тялото 169 
Интровертът в екстравертния свят 15 
Инфляция и антиинфляционная политика в переходной экономике 72 
Коммерческая логистика 144 
Компетентност и народовластие 44 
Компетенцията на народното събрание 83 
Конкурентно право 99 
Корекция на поведенчески разстройства при деца и юноши 136 
Креативный менеджемент 149 
Криминалистика 103 
Криптографические методы защиты информации 165 
Култура, медии, културен туризъм 3 
Лекции по наказателно право 104 
Лизингът като бизнес 102 
Личност и асертивност в бизнеса 62 
Личността в развитие и криза 21 
Логистика складирования 148 
Малките и средните предприятия в туризма на българското Черноморие 60 
Медийно аудио- и аудиовизуално право 94 
Международно морско публично право 76 
Международное трудовое право 74 
Международное экологическое право и международные экономические отношения 75 
Международные стандарты труда 105 
Мениджмънт на училището като организация 117 
Методическо ръководство за провеждане на емпирични психологически изследвания 17 
Методы принятия управленческих решений 124 
Моделирование системы защиты информации 166 
МСФО 161 
Музейната мрежа в България 1 
Наръчник за бизнес без санкции 55 
Начин да бъдеш 14 
Небесният часовник 4 
Новият бизнес модел 65 
Новые модели банковской деятельности в современной экономике 61 
Обработка на цифрови фотографии 173 
Образование за равни права 118 
Образование и девиации 115 
Операционные системы и среды 167 
Организационна култура 155 
Организирана престъпна група 95 
Основи на финансите 69 
Основы общей экологии и международной экологической политики 120 
Пазар без морал 73 
Парадигми и доктрини в европейската политическа мисъл 43 
Парадокс Шимпанзе: Менеджмент мозга 13 
Пари, банки, кредит 50 
Писането на европроект е лесна работа 57 
Поведенчески проблеми при аутизма 11 
Позитивната интелигентност 23 
Политика у шимпанзе 38 
Правата на човека в България, 2014 г. 97 
Право в туризма 98 
Право и интернет 87 
Правовые системы современного мира 91 
Превентивное антикризисное управление 157 
Превентология 114 
Престъпления от частен характер 79 
Престъпления с наркотични вещества и прекурсори 90 
Проблемы европейской политики в отношениях между Россией и Украиной 42 
Противоотрова 5 
Психологическое консультирование и психологическая коррекция 22 
Психология гендерных различий 18 
Психология на сексуалността 19 
Психология неформального общения 9 
Психология убеждения 31 
Развитие на имиграционния контрол 45 
Развитие стран БРИКС в глобальном пространстве 63 
Ролята на държавния глава в законодателния процес 93 
Ръководство за изчисляване на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон без предварително напрягане на армировката в съответствие с БДС EN 1992-1-1:2004 129 
Сан да 181 
Сборник съдебна практика по граждански дела на Върховния съд и Върховния касационен съд на Република България 1953 - 2008 г. 2008 - 2014 г. 78 
Световен ред 41 
Секторът за сигурност в процес на трансформация 108 
Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд § Изпълнително производство 77 
Системното мислене 32 
Скритият Аз 25 
Социалнопедагогическа диагностика 116 
Социальное пространство имиджа 30 
Стратегическо планиране и програмиране 68 
Стратегическое взаимодействие рыночных субъектов в маркетинговых системах 59 
Строително предприемачество и недвижима собственост 171 
Структурална антропология 119 
Схеми и определения по осигурително право 101 
Съвременна пазарна икономика 56 
Съчинения 174 175 176 186 
Творческият процес в хореографското изкуство на фолклорна основа 177 
Тематичен справочник по европеистика 58 
Теория и практика на емпиричното психологично изследване 16 
Теория и практика связей с общественностью 146 
Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето 131 
Трансформации и модерности 34 
Третья промышленная революция 35 
Туроператорска и агентска дейност 67 
Търговските марки и авторските права в интернет пространството 88 
Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони 85 
Управление качеством 145 151 156 
Управление кризисом 64 
Управление проектами 152 
Управленският контрол 147 
Управленческие решения 150 
Устойчиво развитие и добро управление на енергийния сектор 130 
Учебно пособие за курс "Социология на управлението" 36 
Философия на антикризисното мислене, или Дао на кризата 12 
Функциональный менеджмент 158 
Хомеопатична психотерапия 137 
Християнството и психологическите проблеми на човека 10 
Экологические основы природопользования 122 
Экономико-математические методы и модели 126 
Экономическое право Европейского Союза 106 
Экстремальный тайм-менеджмент 153 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

CorelDRAW 168 
FOREX 54 
Unix 167 
Windows 167 
Авторско право 88 
Агресивно поведение 29 
Агресия 29 
Административни актове 55 
Административнопроцесуален кодекс 86 
Аз-а 25 
Актьори 174 
Американска политика 41 
Англосаксонска правна система 91 
Антиглобализъм 26 
Антиинфлационна политика 72 
Антикризисно мислене 12 
Антикризисно управление 157 
Антропология 119 
Ар Нуво 180 
Архитектурни проекти 180 
Архитектурни стилове 180 
Асертивност 62 
Аутизъм 11 
Африкански страни 47 
Балнеолечение 66 
Балнеоложки туризъм 66 
Банков риск 61 
Банкова дейност 61 
Бетонни конструкции 129 
Бизнес поведение 62 
Бизнесобщуване 62 
Биоекология 120 
Биологичен часовник 139 
Биоритми 139 
Блогове 49 
Бойни изкуства 181 
Бойно-приложни техники 181 
Бонуси 48 
Бранд мениджмънт 141 
Брандинг 141 
Брейн-тренинг 24 
Бретън Уудска валутна система 52 
БРИКС 63 
Българска архитектура 180 
Българска култура 155 
Български език 183 
Валутен курс 54 
Валутен пазар 54 
Валутни операции 54 
Вземане на решение (мат.) 124 
Видове организации 158 
Виртуална зависимост 28 
Виртуално пространство 87 
Висше образование 2 
Власт 38 
Влияние 31 
Водене на преговори 152 
Време 4 
Вселена 4 
Възнаграждения 48 
Възобновяеми енергийни източници 130 
Възрастови изменения 7 
Външнополитически отношения 42 
Въображение 24 
Върховен касационен съд 77 
Вътрешен одит 147 
Вътрешен пазар 47 106 
Генофонд 122 
Геоекология 120 
Геоикономика 26 
Геополитика 37 46 
Геополитически проблеми 40 
Германска политика 46 
Глобализация 26 27 63 
Глобална икономика 53 70 
Големият взрив (астрон.) 4 
Гражданска защита 134 
Гражданска колегия 78 
Граничен контрол 85 
ДАНС 108 
Данъчни закони 107 
Данъчно облагане 107 
Девиантно поведение 114 115 
Демокрация 44 
Детска градина 112 
Детска игра 112 
Детска психология 21 136 138 
Детска рисунка 112 
Детско развитие 20 
Детство 20 
Дефолт 70 
Джендър психология 6 7 18 
Джендър социология 6 
Диагностика 116 
Дизайн 127 
Дизайн проектиране 178 
Дизайнери 178 
Динамично програмиране 126 
Дистанционно обучение 7 
Дисциплинарна отговорност 80 
Дисциплинарни наказания 80 92 
Дисциплинарно уволнение 92 
Договор за лизинг 102 
Договор за строителство 96 
Договорни правоотношения 96 
Доказателствени средства 95 
Домашно насилие 115 
Древни траки 3 
Дългосрочни инвестиции 162 
Държавен глава 93 
Държавно управление 64 
Европейска политика 46 
Европейска сигурност 42 
Европейски омбудсман 111 
Европейски съюз 46 
Европейско икономическо пространство (ЕИП) 106 
Европейско публично право 89 
Европроекти 57 
Едноличен собственик 100 
Езикова култура 183 
Езикознание 119 
Екологичен мониторинг 121 
Екологична политика 121 
Екологично право 122 
Екология и здраве 122 
Експериментални методи 16 
Екстравертност 15 
Емоции 13 
Емпирично изследване 16 17 
Енергетика 35 
Енергиен сектор 128 
Енергийна политика 68 128 130 
Енергийна сигурност 42 
Енергийни проекти 128 
Етнокултурни различия 115 
Етнология 119 
Ефективно управление 143 150 
Ефективност 124 
Ефективност на труда 153 
Зависимо поведение 28 
Заинтересовани лица 86 
Закон за местните данъци и такси 107 
Законодателен процес 93 
Законодателна власт 93 
Защита на информацията 165 166 
Защита на населението 134 
Защита на трудовите права 74 105 
Защита от дискриминация 97 
Здравен омбудсман 109 
Здравеопазване 2 109 
Здравна политика 135 
Здравно образование 135 
Здравно осигуряване 101 
Златен стандарт 52 
Избирателна система 82 
Избирателно право 82 
Изпълнително производство 77 
Източни бойни изкуства 181 
Икономико-математически модели 126 
Икономическа интеграция 58 
Икономическа култура 113 
Икономическа политика 58 
Икономически и валутен съюз 106 
Икономически кризи 51 
Икономически организации 47 
Икономическо поведение 113 
Имиграционен контрол 45 
Имиграционна политика 45 
Имиграция 45 
Имидж 30 
Инвестиционен пазар 171 
Инвестиционни проекти 69 
Индивидуална психология 25 
Иновативни продукти 149 
Иновации 170 
Иновационен бизнес 154 
Иновационен проект 170 
Институции 89 
Институции на Европейския съюз 58 
Интелигентност 23 
Интернет Аз-ът 169 
Интернет зависимост 28 
Интернет изкуство 169 
Интернет комуникации 160 
Интернет култура 65 
Интернет маркетинг 49 
Интернет пиратство 88 
Интернет право 87 
Интернет психология 169 
Интернет реклама 49 
Интернет-тяло 169 
Интровертност 15 
Инфлация 72 
Информационна революция 26 
Информационна сигурност 166 
Ислямизъм 41 
Исторически факти 185 
История на рекламата 159 
Капитализъм 35 
Кариерно развитие 36 
Качество на живот 27 
Квалиметрия 145 156 
Климатични промени 130 
Колаж 173 
Колективни преговори 74 
Количествен анализ 17 
Компетенции 89 
Компетенция 83 
Комюнике 146 
Конвергенция 65 
Конкурентно право 99 106 
Конкурентно процесуално право 99 
Конкурентоспособност 156 
Конституции 93 
Консумизъм 178 
Контрол 152 
Контролинг 147 
Контролни органи 55 
Конфликти 152 
Космоглобалистика 26 
Краезнание 184 
Крайбрежни градски зони 171 
Креативност 142 149 
Кредити 162 
Криза 12 
Кризата в Украйна 40 
Кризисен мениджмънт 64 157 
Криминалистическа тактика 103 
Криминалистическа техника 103 
Криминална полиция 108 
Криптография 165 
Кулинарни технологии 131 
Културна политика 34 
Културно-историческо наследство 34 
Курортен туризъм 185 
Курорти 185 
Лечебен туризъм 66 
Лидерство 36 
Лизингови сделки 102 
Линейно програмиране 126 
Лихвени проценти 50 
Личностно развитие 14 
Логистични системи 144 
Магистрати 80 
Макротипография на книгата 127 
Малки и средни предприятия 60 
Маркетингови системи 59 
Маркетингови стратегии 59 
Маскулинност 18 
Масови комуникации 160 
Математически модели 124 
МВР 108 
Медии 34 160 
Медийни услуги 94 
Медийно поведение 160 
Медийно право 94 
Междугрупово поведение 36 
Междукултурно общуване 7 
Междуличностни конфликти 7 
Междуличностни отношения 116 
Междуличностно общуване 14 
Международен валутен фонд (МВФ) 52 
Международен пазар 47 
Международна екологична политика 120 
Международна миграция 27 
Международна организация на труда (МОТ) 74 
Международни икономически организации 63 
Международни корпорации 71 
Международни организации 76 
Международни стандарти 161 
Международни трудови стандарти 105 
Международни финанси 69 
Международно екологично право 75 
Международно икономическо право 75 
Международно трудово право 74 105 
Мемоари 176 
Мениджмънт в образованието 117 
Мениджмънт на училището 117 
Местно самоуправление 110 171 
Методика на разследването 103 
Микротипография на книгата 127 
Мислене 8 12 13 
Мисловни грешки 8 
Мнемотехника 24 
Многополюсен свят 37 
Мозък 13 
Мозъчна дейност 7 
Молекулярна генетика 139 
Морски кораби 76 
Морски пространства 76 
Морско право 76 
Мотивация 36 48 142 151 157 
Мрежи на Петри 166 
Мрежова икономика 65 
Музеи 1 
Музейна дейност 1 
Музейни експозиции 1 
Музикална педагогика 172 
Музикална терминология 172 
Музикално образование 172 
Мюсюлманско право 91 
Наказание (юрид.) 81 
Наказателна отговорност 81 104 
Наказателни дела 84 
Наказателно законодателство 81 85 
Наказателно право 104 
Наказателно правоотношение 79 
Наркозависимост 114 
Наркопрестъпления 90 
Наркотици 115 
Наркотрафик 90 
Народно събрание 83 
Народовластие 44 
Научно развитие 2 
Национална икономика 68 
Невропсихология 138 
Недвижими имоти 171 
Нелинейни уравнения 126 
Нелоялна конкуренция 99 
Нематериални активи 162 
Неформално общуване 9 
Нов световен ред 26 37 
Обезщетения 48 
Образование 14 27 
Обредни танци 3 
Обща екология 120 
Обществени поръчки 128 
Обществени посредници 110 
Обществено здравеопазване 135 
Обществено осигуряване 101 
Обществено развитие 33 
Одит 163 164 
Одит на проекти 152 
Одиторска професия 164 
Одиторски контрол 163 
Одиторски услуги 164 
Околна среда 121 122 
Омбудсман 109 110 111 
Онлайн библиотеки 88 
Операционни системи 167 
Организационен мениджмънт 143 
Организационна култура 142 155 
Организационна психология 141 
Организационна стратегия 155 
Организационно поведение 140 142 
Организационно развитие 157 158 
Организирана престъпност 85 95 104 108 
Основно образование 113 
Отношения в семейството 116 
Пазар 59 
Пазар на труда 68 
Пазарни механизми 56 
Пазарни отношения 65 
Памет 4 24 
Парадигма 43 
Парето оптималност 166 
Парична политика 50 72 
Парични потоци 161 
Парламент 83 
Парламентаризъм 44 83 
Пенсионно осигуряване 101 
Печалби 162 
Плакат (изк.) 3 
Планиране на разходите 57 
Пластично изкуство 179 
Поведенческа психология 11 
Поведенческа терапия 11 
Поведенчески разстройства 136 
Подрастващи 114 
Позитивна психология 23 
Позитивно мислене 5 23 
Полиноми 123 
Политическа власт 39 
Политическа история 39 
Политическа мисъл 43 
Политическа прогностика 40 
Политическа теория 43 
Политически маркетинг 68 
Полиция 108 
Посткризисна икономика 70 
Постсоциалистическо право 91 
Потребителско поведение 65 
Права на детето 118 
Права на човека 84 
Правни източници 89 
Правни отношения 87 
Правни системи 91 
Правно регулиране 87 
Право на Европейския съюз 58 89 106 
Право на живот 97 
Право на лична свобода 97 
Право на убежище 97 
Правоговор 183 
Правонарушение 87 
Правопис 183 
Превенция на наркоманията 114 
Предприемаческа дейност 62 
Предучилищна възраст 112 
Пренатална психология 10 
Пресконференция 146 
Пресслужба 146 
Престъпления 79 104 
Престъпна дейност 90 95 
Преходни икономики 72 
Приказки 133 
Приложни програми 168 
Примати 38 
Природни бедствия 134 
Природни катастрофи 134 
Природни ресурси 121 
Природоползване 122 
Прогностика 33 53 
Продажби 51 
Проектен мениджър 152 
Проектно-ориентирани организации 152 
Психично развитие 21 
Психоактивни вещества 114 
Психодиагностика 132 138 
Психокорекция 22 
Психологическа помощ 22 
Психологически анализ 16 
Психологически методи 16 
Психологически типове 15 
Психологическо изследване 17 
Психологическо консултиране 22 
Психология на мисленето 5 
Психология на общуването 9 
Психология на пола 6 18 
Психология на сигурността 19 
Психология на управлението 142 
Психосоциално развитие 21 
Психотерапевтична помощ 137 
Психотерапевтични техники 137 
Психотерапия 10 133 
Пунктуация 183 
Пъблик рилейшънс 146 
Пътеводители 184 
Радио- и телевизионна дейност 94 
Развитие на детето 21 
Развитие на човека 118 
Разузнавателни средства 95 
Регионализация 63 
Регионални обединения 47 
Регионално развитие 68 
Реклама 3 159 
Рекламен дизайн 159 
Рекламна дейност 67 
Рекламна кампания 159 
Рекламни технологии 159 
Религия 39 
Речева агресия 29 
Риск 150 
Ритейл 71 
Родителско поведение 20 116 
Романо-германско право 91 
Руско общество 40 
Руско-украински отношения 42 
Сайтове 49 
Самопознание 13 25 
Самоусъвършенстване 13 
Санкции 55 
Световен ред 41 
Световна икономическа криза 53 
Световна финансова система 70 
Свобода на изразяване 97 
Свободно движение на капитали 106 
Свободно движение на стоки 106 
Свободно движение на хора 106 
Сексуално поведение 19 
Сексуалност 19 
Семейна психотерапия 132 
Сертификация 145 
Сецесион 180 
Системи 32 
Системно мислене 32 
Складови мрежи 148 
Складово стопанство 148 
Скулптура 179 
Снимки 173 
Социалистическо право 91 
Социална активност 30 
Социална стратификация 27 56 
Социални отношения 30 
Социални последици 27 
Социални проблеми 115 
Социални рискове 101 
Социално осигуряване 101 
Социално-педагогическа дейност 116 
Спа туризъм 66 
Средновековна история 186 
Средновековна поезия 186 
Стандартизация 145 
Стартиращ бизнес 154 
Стартъп компании 154 
Статистически методи 156 
Стеганография 165 
Стоково производство 56 
Стоманобетонни елементи 129 
Стоманобетонни конструкции 129 
Стопанска криза 73 
Стратегии 143 157 
Стратегически маркетинг 51 
Стратегическо планиране 147 
Стратегическо управление 149 
Строителен надзор 96 
Строителни материали 170 
Строителни предприятия 171 
Строителни технологии 170 
Студената война 41 
Счетоводна отчетност 163 
Счетоводна политика 161 
Съвременни композитори 172 
Съдебна власт 80 
Съдебна практика 77 78 
Съдебни системи 84 
Сън 139 
Съюз на учените в България (СУБ) 2 
Тайммениджмънт 153 
Таланти 141 143 
Танцово изкуство 177 
Танцово творчество 177 
Творчески процес 149 
Творческо мислене 149 
Театрална режисура 175 
Театрални представления 175 
Театрално изкуство 174 175 176 
Театър 174 
Темперамент 7 
Теория на групите 123 125 
Теория на игрите 126 
Теория на крайните групи 125 
Теория на модулите 123 
Теория на системите 32 
Теория на числата 123 
Технически прогрес 35 
Технологично обучение 113 
Типографски дизайн 127 
Трансгранична престъпност 85 
Транскултурално управление 155 
Трансформация на икономиката 53 
Трейдъри 54 
Тренинг 153 
Триизмерна композиция 168 
Труд 162 
Трудова дисциплина 92 
Трудова миграция 74 
Трудови отношения 92 
Туризъм 60 
Туристическа дейност 67 
Туристически агенции 67 
Туристическо право 98 
Търговия на дребно 71 
Търговска колегия 78 
Търговска логистика 144 
Търговска марка 159 
Търговски банки 61 
Търговски дружества 98 100 
Търговски марки 88 
Търговски мрежи 71 
Търговски сделки 98 
Търговско право 98 
Търговско представителство 98 
Убеждаване 31 
Убеждаваща комуникация 31 
Управление на качеството 68 145 151 156 
Управление на конфликти 36 
Управление на кризи 64 
Управление на организацията 36 
Управление на отпадъците 121 
Управление на персонала 154 
Управление на проекти 152 
Управление на риска 152 
Управление на човешките ресурси 48 140 
Управленски контрол 147 
Управленски модели 154 
Управленски решения 124 150 151 
Управленски стратегии 140 
Упражнения 182 
Устойчиво развитие 26 122 130 
Училищна възраст 118 
Файлове 167 
Фейсбук 3 
Феминност 18 
Финансиране на избори 82 
Финансиране на проекти 57 
Финансов ливъридж 69 
Финансов пазар 73 
Финансов риск 73 
Финансова глобализация 73 
Финансова система 69 
Финансови отчети 161 
Финансови пазари 50 
Финансово счетоводство 162 
Финансово-икономически кризи 64 
Фискална политика 50 
Фолклорно изкуство 177 
Фотокниги 173 
Фотошоп 173 
Френски език 182 
Функционален мениджмънт 158 
Функционална диагностика 138 
Функционална организация 158 
Футурологични модели 33 
Футурология 33 
Хеджиране 54 
Хигиена на хранене 131 
Хомеопатия 137 
Хоризонтална интеграция 35 
Хранителни продукти 131 
Християнска религия 10 
Художествено проектиране 178 
Цели 143 
Ценни книжа 69 
Ценности 29 
Централизация на капитала 56 
Цифрова фотография 173 
Човечество 33 
Школи в мениджмънта 117 
Щастие 5 
Юдейско право 91 
Юношеска психология 21 
Юридическа отговорност 80 87