НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/06/К 94 

Кутев, Станислав Иванов

   Тайните общества и сигурността / Станислав Иванов Кутев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 187 с. : с табл. и сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-765-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44629

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 2 -

П/18/А 64 

Ангелов, Валентин

   Дискурс по проблемите на естетиката / Валентин Ангелов . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2014 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-978-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44707

- 3 -

П/101/Ф 51 

Философия  : Антология /  Състав. Бисера Николаева Колева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 547 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-787-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44631

- 4 -

П/101/Ф 51 

Философия и общество  : [Сб.] /  Състав. Вихрен Бузов, Лъчезар Андреев . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 228 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген)

   

   ISBN 978-619-208-015-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44686

Психология

- 5 -

П/159.923/Л 68 

Лисовски, Пьотър и др.

   Психология на типовете тела : Развитие на нови възможности : Практически подход / Пьотър Лисовски, Сергей Трошченко ; Прев. Весела Петрова . - София : НСМ Медиа, 2015 . - 260 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9913-55-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44639

- 6 -

П/159.92/М 38 

Матанова, Ваня

   Привързаност - там и тогава, тук и сега / Ваня Матанова . - Варна : Стено, 2015 . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-832-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44720

- 7 -

П/159.92/М 96 

Мутафова, Мария

   Въпроси на възрастовата и педагогическата психология / Мария Мутафова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2015 . - 148 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-981-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44604

- 8 -

П/159.92/П 47 

Петров, Петър М.

   Локус на контрол, житейски и психотравмени събития и депресивни и тревожни симптоми в юношеска възраст / Петър М. Петров ; Рец. Риналдо Шишков, Иванка Бончева . - Варна : Стено, 2015 . - 128 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-825-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44721

- 9 -

П/159.923/Ч 21 

Чаморо-Премусик, Томас

   Диференциална психология / Томас Чаморо-Премусик ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - 3. изд. . - София : Изток-Запад, 2015 . - 432 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-152-711-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44702

- 10 -

П/159.9/К 87 

Котлър, Стивън

   Възходът на свръхчовека : Невероятно изследване на свръхчовешките постижения : Добре дошли в бъдещето на човешкия потенциал! / Стивън Котлър ; Прев. от англ. Евгения Стойкова . - София : Вакон, 2016 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9535-91-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44701

Логика

Етика

Религия

- 11 -

П/29/И 21 

Иванов, Димитър

   Арете : Идеи и образи на сборната добродетел : История на Арете / Димитър Иванов . - София : Сиела Норма, 2015 . - 584 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1658-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44695

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

- 12 -

П/316.3/К 78 

Колин, Константин Константинович

   Социальная информатика : Уч. пособие для высшей школы / Константин Константинович Колин . - Москва : Академический Проект, 2003 . - 428 с. ; 21 см . -  (Gaudeamus)

   

   ISBN 5-8291-0176-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44704

- 13 -

П/316.6/К 16 

Калинаускас, Игор

   Бъди с характер : Социониката - науката за личността и характера / Игор Калинаускас ; Прев. Петя Талева . - София : Паритет, 2015 . - 212 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-090-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44638

- 14 -

П/316.7/Т 64 

Тодоров, Ангел

   Фейсбук щастие : Социалната мрежа за един по-добър свят / Ангел Тодоров . - София : Колибри, 2015 . - 127 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-583-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44618

- 15 -

П/316.3/Т 93 

Тутунаров, Христо

   Етнически общности и национална сигурност в България / Христо Тутунаров . - София : Изток-Запад, 2015 . - 256 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-718-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44709

- 16 -

П/316.3/Х-15 

Хаджиев, Боян

   Влиянието на новите медии върху гражданското общество : (На примера на развитието на протестните движения 2009 - 2013 г. в България) / Боян Хаджиев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 162 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-707-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44685

Политика

- 17 -

П/327/Д 13 

Давутоглу, Ахмет

   Стратегическа дълбочина : Мястото на Турция в международните отношения / Ахмет Давутоглу ; Прев. от турски Васил Станков . - София : Изток-Запад, 2015 . - 672 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-674-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44633

- 18 -

П/327/К 40 

Каримов, Емил З.

   Азербайджанско-българските отношения във фотографии : 1995-2015 / Емил З. Каримов . - София : Б. и., 2015 . - [46 л. : цв. сн.] ; 21х30 см

   

 корица 

Сист. No: 44681

- 19 -

П/323/П 29 

Пачкова, Петя

   Борбите на българите по време на прехода : Демокрация и гражданско общество - съпричастност или конфликтност / Петя Пачкова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2015 . - 349 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-680-992-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44644

- 20 -

П/327/П 52 

Пилсбъри, Майкъл

   Стогодишният маратон : Тайната стратегия на Китай за изместването на Америка като световна суперсила / Майкъл Пилсбъри ; Прев. от англ. Юлиян Антонов . - София : Изток-Запад, 2015 . - 398 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-672-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44616

- 21 -

П/327/Т 64 

Тодоров, Тодор Кирев

   България и Западните Балкани : Съвременни аспекти на сигурността : Духовност и сигурност / Тодор Кирев Тодоров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 206 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-775-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44625

- 22 -

П/321/Ф 90 

Фукуяма, Франсис

   Произход на политическия ред : От предисторическите времена до Френската революция / Франсис Фукуяма ; Прев. от англ. Камен Костов, Боян Костов . - София : Изток-Запад, 2015 . - 630 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-693-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44698

Икономика. Икономически науки

- 23 -

П/331/H 66 

Hilgert, Raymond L. et al.

   Cases in Collective Bargaining & Industrial Relations : A decisional approach / Raymond L. Hilgert, Sterling H. Schoen . - 8. ed. . - Boston : McGraw-Hill, 1996 . - 389 p. ; 24 cm

   

   ISBN 0-256-16214-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44601

- 24 -

П/339.1/Б 25 

Банчев, Петър

   Стратегически решения за маркетинговия микс / Петър Банчев . - В. Търново : АБАГАР, 2002 . - 552 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 954-427-489-8 

  

Сист. No: 44594

- 25 -

П/334.72/Т 64 

Тодорова, Даниела

   Изготвяне на бизнес план : Практическо ръководство / Даниела Тодорова . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2011 . - 137 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-12-02-03-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44690

- 26 -

П/338.43/К 64 

Климатичните промени и българското земеделие  : Икономическо въздействие и уязвимост / Недка Иванова и др . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 154 с. : с табл. ; 24 см

   Др. авт. : Пламен Мишев, Милкана Мочурова, Мария Пенева

   ISBN 978-954-644-698-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44683

- 27 -

П/330.1/П 47 

Петров, Николай Иванов

   Изследване на операциите по осигуряване на надеждността на рискови технико-икономически системи / Николай Иванов Петров . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2014 . - 230 с. ; 24 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-790-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44659

- 28 -

П/336/A 20 

Adamov, Velichko

   The theory of money : Study book / Velichko Adamov . - Svischtov : Tsenov Academic Publ. House, 2014 . - 366 p. ; 24 cm . -  (Library Education and Science ; 88)

   Кн. има и ISSN 1314-4804

   ISBN 978-954-23-1022-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44692

- 29 -

П/330.1/Н 93 

Ночева, Мария Славова и др.

   Икономика : Ч. 1- / Мария Славова Ночева, Мая Томова Славоева . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2014- . - 22 см

   

   ISBN 954-12-0081-8 

   Ч. 1. Микроикономика . - 2014 . - 248 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44688

- 30 -

П/338.48/Д 85 

Драганов, Румен

   Хотелската политика в контекста на постмодерния туризъм / Румен Драганов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 208 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3923-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44619

- 31 -

П/339.9/Д 95 

Дънешка, Антоанета

   Култура и международен бизнес : Учебно помагало по междукултурно общуване в международния бизнес / Антоанета Дънешка . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 207 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-790-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44626

- 32 -

П/338.24/И 62 

Инвестиции в бъдещето - 2015  : Сборник с доклади от Десета научно-приложна конференция с международно участие, Варна, 24-25 септември, 2015 . - Варна : Научно-техн. съюз - Варна, 2015 . - 247 с. : с табл. ; 30 см

   Кн. е с ISSN 1314-3719

 корица | съдържание 

Сист. No: 44592

- 33 -

П/339.1/К 87 

Котлър, Филип и др.

   Маркетингови ходове : Нов подход към възможностите за печалба, растеж и обновяване / Филип Котлър, Дипак К. Джайн, Сувит Месинси ; Прев. от англ. Любомира Михова . - София : Изток-Запад, 2015 . - 232 с. ; 23 см . -  (Библиотека Маркетинг и реклама)

   

   ISBN 978-619-152-689-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44608

- 34 -

П/339.1/М 32 

Маркетинговите стратегии на фирми, опериращи в България в условията на икономическа криза  / Галина Младенова и др . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 136 с. : с табл. ; 21 см

   Др. авт. : Красимир Маринов, Татяна Нецева-Порчева, Борислава Стоименова

   ISBN 978-954-644-735-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44682

- 35 -

П/334.7/Н 54 

Ненков, Димитър Ненков

   Определяне на стойността на компаниите / Димитър Ненков Ненков . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 317 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-779-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44627

- 36 -

П/339/Р 94 

Русев, Иван

   Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика / Иван Русев . - В. Търново : РОВИТА, 2015 . - 743 с. : ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-8914-34-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44724

- 37 -

П/339.923/Т 64 

Тодорова, Даниела

   Европейска кохезионна политика / Даниела Тодорова . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2015 . - 144 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-12-0234-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44691

- 38 -

П/336/Ф 53 

Финансов контрол  / Огнян Симеонов и др . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 140 с. ; 24 см

   Др. авт. : Емил Асенов, Даниела Петрова-Въткова, Тома Дончев, Ина Лечева, Валерия Динева, Георги Ранчев

   ISBN 978-954-644-789-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44632

- 39 -

П/334.7/Х-78 

Христов, Христо

   Империята на задграничните фирми : Създаване, дейност и източване на дружествата с българско участие зад граница 1961-2007 / Христо Христов . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2015 . - 364 с., 16 л. : сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-1810-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44635

- 40 -

П/338.48/I 10 

Ianeva, Mariana Kirilova et al.

   Tourism destinations / Mariana Kirilova Ianeva, Todorka Toncheva, Christina Boycheva . - Sofia : UNWE Publishing Complex, 2015 . - 152 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-773-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44624

- 41 -

П/331.5/O-95 

Ovcharova, Snezhanka

   Human Resource management / Snezhanka Ovcharova . - Varna : Med. Univ., 2015 . - 200 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-619-7137-57-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44658

- 42 -

П/330.1/Н 93 

Ночева, Мария Славова

   Икономика : Ч. 1- / Мария Славова Ночева . - 3. изд. . - София : ВТУ Тодор Каблешков, [2009]- . - 21 см

   

   ISBN 978-954-12-0154-1 

   Ч. 2. Макроикономика . - 2009 . - 247 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44689

Право

- 43 -

П/343/J 95 

Justice sector institutional indicators for criminal case management  : Efforts on supranational and national level, Bulgarian and Polish perspective / Nicola Giovannini et al . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2012 . - 83 p.: tab. ; 24 cm

   

   ISBN 978-954-477-187-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44674

- 44 -

П/347/Г 63 

Голева, Поля Неделчева

   Търговско право : Ч. 1-2 / Поля Неделчева Голева . - 5. доп. и прераб. изд. . - София : Апис, 2014-2015 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-833-013-8 

   Ч. 2. Търговски сделки . - 2015 . - 484 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44636

- 45 -

П/342/А 32 

Административно право  : Специална част : Курс лекции /  Съавт. и състав. Цветан Сивков и др . - София : СИБИ, 2015 . - 288 с. ; 22 см

   Др. авт.: Дарина Зиновиева, Георги Димитров, Емилия Панайотова, Райна Николова, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева

   ISBN 978-954-730-956-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44710

- 46 -

П/342/Б 35 

Белов, Мартин

   Финансов конституционализъм / Мартин Белов . - София : СИБИ, 2015 . - 180 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-946-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44622

- 47 -

П/342/Б 49 

Близнашки, Георги

   Парламентарно право / Георги Близнашки . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 408 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4003-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 41659

- 48 -

П/343/В 24 

Василев, Ивайло

   Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България / Ивайло Василев . - София : Сиела Норма, 2015 . - 191 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1882-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44605

- 49 -

П/343/В 89 

Вучков, Веселин

   Образуване на досъдебно производство : Актуални проблеми / Веселин Вучков . - София : СИБИ, 2015 . - 180 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-947-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44621

- 50 -

П/347/Г 38 

Герджиков, Огнян

   Търговски сделки / Огнян Герджиков . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2015 . - 424 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-233-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44714

- 51 -

П/347/З-72 

Златева, Цветелина

   Актуални въпроси на предварителния договор / Цветелина Златева . - София : Нова звезда, 2015 . - 132 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-1980-161 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44603

- 52 -

П/340/К 78 

Колев, Тенчо

   Правото и правата като културен феномен / Тенчо Колев . - София : Сиела Норма, 2015 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1949-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44712

- 53 -

П/343/К 90 

Кристи, Нилс

   Предели на страданието / Нилс Кристи ; Прев. от норв. Анюта Качева . - София : СИБИ, 2015 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-944-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44699

- 54 -

П/343/К 92 

Кръстева, Здравка

   Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека / Здравка Кръстева . - София : СИБИ, 2015 . - 236 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-945-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44697

- 55 -

П/343/К 93 

Кузманова, Николета

   Наказателноправна защита на политическите права на гражданите / Николета Кузманова . - София : Сиела Норма, 2015 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1738-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44693

- 56 -

П/347/Л 14 

Лазарова, Марияна

   Авторски и сродни права в аудиовизията / Марияна Лазарова . - София : Водолей, 2015 . - 200 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9415-83-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44711

- 57 -

П/342/М 74 

Михайлова, Марина

   Процесуални аспекти на конфликта на интереси : Административен и правораздавателен контрол / Марина Михайлова . - София : Сиела Норма, 2015 . - 460 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-195-083-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44713

- 58 -

П/343/С 78 

Стойков, Стоян

   Субективната страна на престъплението / Стоян Стойков . - София : Сиела Норма, 2015 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1903-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44708

Обществено управление

- 59 -

П/351.74/А 92 

Асенов, Бончо

   Творческите личности в държавна сигурност : Алманах / Бончо Асенов . - София : Парадокс, 2015 . - 168 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90432-1-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44653

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 60 -

П/36/Я 51 

Янакиева, Веселка и др.

   Пенсиониране без пропуски и грешки : Наръчник / Веселка Янакиева, Лариса Тодорова . - София : Резон-България, 2014 . - 288 с. ; 21 см + CD

   

   ISBN 978-619-90167-5-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44696

- 61 -

П/36/Д 19 

Данов, Десислав

   Застрахователен надзор : Опит за безпристрастен поглед / Десислав Данов . - [София] : Юридикус, 2015 . - 215 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90486-0-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44642

Възпитание. Образование. Просвета

- 62 -

П/371/М 19 

Мак Станчев  : Учителят, преводачът, общественикът /  Състав. Иван Николов . - София : Св. Климент Охридски, 2015 . - 128 с. : цв. сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9384-30-7 

 корица 

Сист. No: 44668

- 63 -

П/376/М 19 

Макинтайър, Кристин и др.

   Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности : Поглед отвъд етикета, или как да оценим детето в неговата цялост / Кристин Макинтайър, Памела Депонио ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2015 . - 165 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-699-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44634

- 64 -

П/376/П 32 

Педагогика на девиантността  / Лидия Цветанова-Чурукова и др . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2015 . - 308 с. ; 29 см

   Др. авт. : Надежда Кръстева, Блага Джорова, Валентина Караганова, Даниела Кузманова, Ирина Янева, Вяра Цветанова

   ISBN 978-954-680-988-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44606

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 65 -

П/39/Г 37 

Георгиев, Данко

   Кратки фолклорни жанрове / Данко Георгиев ; Науч. ред. Веселин Панайотов, Десислава Иванова . - Шумен : Регионална библ. Стилиян Чилингиров, 2014 . - 130 с. ; 24 см

   Кн. включва Библиографски указател, Именен и Жанров показалец.

   ISBN 978-954-2936-11-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44672

Естествени науки

Екология

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 66 -

П/624/628/Т 76 

Тотев, Юлиан Йорданов

   Висящи въжени линии / Юлиан Йорданов Тотев . - София : УАСГ, 2014 . - 256 с. : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-724-066-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 41452

Медицина

- 67 -

П/614.8/К 97 

Къртов, Радослав Христов

   Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина : [Моногр.] / Радослав Христов Къртов . - София : Fplus, 2014 . - 338 с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица Пожарна безопасност)

   

   ISBN 978-619-90328-1-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44719

- 68 -

П/61/С 54 

Социална медицина  : Уч. за студенти по медицина / Албена Керековска и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Стено, 2015 . - 232 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Други авт.: Искра Мирчева, Лора Георгиева, Стоянка Попова

   ISBN 978-954-449-759-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44723

- 69 -

П/61/Ю 36 

Юстиниянова, Бисера

   Хигиена и медицинска екология : (Превантивна медицина) : Уч. за студенти и специализанти от мед. университети / Бисера Юстиниянова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Стено, 2015 . - 392 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-805-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44722

Управление

- 70 -

П/65.012/И 67 

Иновации.бг  : Иновационният потенциал на България : Възможности и предизвикателства . - София : Фонд. Прил. изсл. и комуникации, 2013 . - 103 с. : с табл. и ил. ; 29 см

   Кн. е с ISSN 1313-1052

 корица | съдържание 

Сист. No: 44660

- 71 -

П/65.012/I 64 

Innovation.bg  : The Innovation Potential of Bulgaria : Opportunities ana Challenges . - Sofia : Appl. Research and Communications Fund, 2013 . - 94 p. : ill. ; 29 cm

   Кн. е с ISSN 1313-1052

 корица | съдържание 

Сист. No: 44661

- 72 -

П/65.012/И 67 

Иновации.бг  : Иновационният дневен ред за устойчив растеж и конкурентоспособност . - София : Фонд. Прил. изсл. и комуникации, 2014 . - 79 с. : с табл. и ил. ; 29 см

   Кн. е с ISSN 1313-1052

 корица | съдържание 

Сист. No: 44662

- 73 -

П/65.012/I 64 

Innovation.bg  : Innovation Agenda for Sustainable Growth and Competitiveness . - Sofia : Appl. Research and Communications Fund, 2014 . - 75 p. : tab. ; 29 cm

   Кн. е с ISSN 1313-1052

 корица | съдържание 

Сист. No: 44663

- 74 -

П/658.6/.8/В 76 

Воденичарова, Мария Сашкова

   Приложение на инструментите на качеството в логистиката на търговските и производствените предприятия / Мария Сашкова Воденичарова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 198 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-784-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44628

- 75 -

П/658.5/К 53 

Кехайов, Анастас

   Управлявай качествено чрез ISO 9001 / Анастас Кехайов . - София : Алфа Куолити България, 2015 . - 144 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90300-2-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44640

- 76 -

П/316.7/М 27 

Манова-Георгиева, Десислава Емилова

   ЕС и младежта : Диалог в социалните медии / Десислава Емилова Манова-Георгиева . - София : Парадигма, 2015 . - 249 с., 4 л. прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-326-251-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44613

- 77 -

П/65.012/П 85 

Преговори и решаване на конфликти  /  Прев. от англ. Петър Узунов . - София : Класика и Стил, 2015 . - 192 с. ; 22 см . -  (Harvard Business Review)

   

   ISBN 978-954-327-079-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44612

- 78 -

П/65.012/У 88 

Утън, Саймън и др.

   Стратегическо мислене : Подход от девет стъпки към стратегията и лидерството за мениджъри и маркетолози / Саймън Утън, Тери Хорн ; Прев. от англ. Павел Главусанов . - София : Класика и Стил, 2015 . - 247 с. ; 22 см . -  (Достъпно бизнес познание)

   

   ISBN 978-954-327-080-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44614

Счетоводство

- 79 -

П/657/С 23 

Сборник от задачи и тестове по Теория на счетоводството  / Гено Генов и др . - 3. прераб. и доп. изд. . - Варна : Геа-принт, 2012 . - 200 с. : табл. ; 21 см

   Др. авт. : Ф. Филипова, Ат. Атанасов, К. Велчев, А. Галинова, В. Гочева, Ст. Григорова, Др. Георгиев, Сл. Димитров, Л. Димитрова, К. Калев, Г. Марков, И. Маноилов, Пл. Недялкова, Р. Петрова, Св. Стефанов, Г. Цончева

   ISBN 978-954-9430-46-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44716

- 80 -

П/657/Н 35 

Начева, Райна Желева

   Обща теория на счетоводството : Основи на счетоводството / Райна Желева Начева . - 2. изд. . - София : ФорКом, 2014 . - 183 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-464-225-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44611

- 81 -

П/657/Р 92 

Рупска, Теодора Йорданова и др.

   Управленско счетоводство : Основен курс / Теодора Йорданова Рупска, Николай Николов Орешаров, Калина Христова Кавалджиева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-783-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44630

- 82 -

П/657/T 86 

Trifonov, Trifon Blagoev

   Manual of accounting principles / Trifon Blagoev Trifonov . - Sofia : UNWE Publishing Complex, 2015 . - 265 p. : tab. ; 24 cm

   

   ISBN 978-954-644-781-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44623

Фина механика. Автоматика

- 83 -

П/681.3/К 78 

Колин, Константин Константинович

   Философские проблемы информатики / Константин Константинович Колин . - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 . - 264 с. ; 22 см . -  (Информатизация образования)

   

   ISBN 978-5-9963-0347-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44705

- 84 -

П/681.3/К 78 

Колисниченко, Денис Николаевич

   HTML 5 & CSS 3 : Практическо програмиране за начинаещи / Денис Николаевич Колисниченко . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Асеневци, 2014 . - 248 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-38-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44610

- 85 -

П/681.3/О-58 

Онстот, Скот

   AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015 : Основи / Скот Онстот ; Прев. Александър Александров . - София : Алекс Софт, 2015 . - 457 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-656-303-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44609

- 86 -

П/681.3/Х-40 

Хелмке, Матю и др.

   Ubuntu без тайни : Т. 1- / Матю Хелмке, Ендрю Хъдсън, Пол Хъдсън ; Прев. Георги Даскалов . - София : Алекс Софт, 2015- . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656-302-1 

   Т. 1 . - 2015 . - 556 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44615

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 87 -

П/79/Г 18 

Галънд, Ричард Улфрик

   Леонардо да Винчи : Кодекс на загадките : Гатанки, загадки и главоблъсканици, вдъхновени от ренесансовия гений / Ричард Улфрик Галънд ; Прев. Кънчо Кожухаров . - София : Книгомания, 2014 . - 256 с. : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-195-047-8 

 корица 

Сист. No: 44637

- 88 -

П/7.0/И 22 

Иванова, Благовеста

   История на изкуството : За студенти по архитектура и строителство и архитектура на сгради и съоръжения / Благовеста Иванова . - София : Сиела Норма, 2015 . - 195 с. : с ил. ; 30 см + CD

   

   ISBN 978-954-28-1723-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44607

Градоустройство. Ландшафт

- 89 -

П/71/И 64 

Инженерное благоустройство территорий и транспорт  : В 2 ч. : Уч. пособие /  Состав. М. И. Шишкин . - Одесса : Астропринт, 2014 . - 20 см

   

   Ч. 1. Инженерное благоустройство городских территорий . - 2014 . - 128 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44652

Архитектура

- 90 -

П/72/Р 94 

Русев, Руси Ст.

   Пособие в помощ на проектанта и строителя на православния храм / Руси Ст. Русев . - София : Енорийски изд. център Храм Св. св. Кирил и Методий, 2014 . - 300 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8312-17-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44620

- 91 -

П/72/R 43 

Renovation and revitalisation of an old warehouse in Pantin, Paris  : Isover multi-comfort house students contest : 19-22 May, 2010, Innsbruck, Austria . - S. l., [2011] . - p.v. ; 19x22 cm

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44651

Спорт

- 92 -

П/796/799/А 75 

Антонов, Тихомир

   Защита при нападение с нож : Приложения на Кунг Фу и Джу Джуцу / Тихомир Антонов . - София : Хелиопол, 2015 . - 88 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-578-329-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44617

Езикознание. Филология

- 93 -

П/80/М 31 

Маринов, Димитър

   Селища с българско население в Северния Буджак : Ономастика. Етнонимия. Групонимия / Димитър Маринов . - В. Търново : Знак `94, 2013 . - 368 с. : с портр., к. ; 20 см . -  (Приложна ономастика ; 19)

   

   ISBN 978-954-8305-30-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44656

- 94 -

П/80/Б 23 

Балкански, Тодор и др.

   Разселването на българите : Проучване на имената пилигрими в българската ойконимия / Тодор Балкански, Димитър Маринов . - В. Търново : Знак `94, 2014 . - 316 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8305-38-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44655

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

- 95 -

П/904/D 96 

Dvorakova, Viera et al.

   Most Beautiful Towns : Town Memorial Preserves / Viera Dvorakova, Daniel Kollar . - Bratislava : Dajama, 2007 . - 128 p. : col. ill. ; 24 cm . -  (Cultural Heritage of Slovakia)

   

   ISBN 978-80-89226-40-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44678

- 96 -

П/904/K 70 

Kollar, Daniel et al.

   Castles – Most Beautiful Ruins / Daniel Kollar, Jaroslav Nespor . - Bratislava : Dajama, 2007 . - 144 p. : col. ill. ; 24 cm . -  (Cultural Heritage of Slovakia)

   

   ISBN 978-80-89226-42-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44675

- 97 -

П/904/K 70 

Kollar, Daniel et al.

   Castles and Chateaux / Daniel Kollar, Jaroslav Nespor ; Ed. by Daniel Kollar . - Bratislava : Dajama, 2008 . - 127 p.: col. ill. ; 24 cm . -  (Cultural Heritage of Slovakia)

   

   ISBN 978-80-89226-57-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44676

- 98 -

П/904/Z 94 

Zuskinova, Iveta

   Open-Air Museums / Iveta Zuskinova ; Ed. by Daniel Kollar, Kliment Ondrejka . - Bratislava : Dajama, 2008 . - 110 p. : col. ill. ; 24 cm . -  (Cultural Heritage of Slovakia)

   

   ISBN 978-80-89226-59-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44677

- 99 -

П/908/И 95 

История на Варна  : Т. 1 - . - Варна : Славена, 2012 - . - 23 см

   

   ISBN 978-619-190-039-8 

   Т. 3. (1878 -1944) / Борислав Дряновски . - 2015 . - 512 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44725

Археология

- 100 -

П/904/Т 79 

Трак, Жорж и др.

   Стъклото в античното изкуство / Жорж Трак, Славка Чернева . - Пловдив : Център за развитие Тракарат, 2011 . - 109 с. : цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-92662-4-5 

 корица 

Сист. No: 44673


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Александър 85 
Ангелов, Валентин 2 
Андреев, Лъчезар 4 
Андреева, Людмила 9 63 
Антонов, Тихомир 92 
Антонов, Юлиян 20 
Асенов, Бончо 59 
Асенов, Емил 38 
Атанасов, Ат. 79 
Балкански, Тодор 94 
Банчев, Петър 24 
Белов, Мартин 46 
Белогашев, Георги 4 
Близнашки, Георги 47 
Бончева, Иванка 8 
Бузов, Вихрен 4 
Василев, Ивайло 48 
Велчев, К. 79 
Воденичарова, Мария Сашкова 74 
Вучков, Веселин 49 
Габровски, Йордан 4 
Галинова, А. 79 
Галънд, Ричард Улфрик 87 
Генов, Гено 79 
Георгиев, Данко 65 
Георгиев, Др. 79 
Георгиева, Лора 68 
Герджиков, Огнян 50 
Главусанов, Павел 78 
Голева, Поля Неделчева 44 
Гочева, В. 79 
Григорова, Ст. 79 
Давутоглу, Ахмет 17 
Данов, Десислав 61 
Даскалов, Георги 86 
Депонио, Памела 63 
Джайн, Дипак К. 33 
Джорова, Блага 64 
Димитров, Георги 45 
Димитров, Сл. 79 
Димитрова, Л. 79 
Динева, Валерия 38 
Дончев, Тома 38 
Драганов, Румен 30 
Дряновски, Борислав 99 
Дънешка, Антоанета 31 
Зиновиева, Дарина 45 
Златева, Цветелина 51 
Иванов, Димитър 11 
Иванова, Анна 4 
Иванова, Благовеста 88 
Иванова, Виктория 32 
Иванова, Виржиния 32 
Иванова, Десислава 65 
Иванова, Недка 26 
Кавалджиева, Калина Христова 81 
Калев, К. 79 
Калинаускас, Игор 13 
Караганова, Валентина 64 
Каримов, Емил З. 18 
Качева, Анюта 53 
Керековска, Албена 68 
Кехайов, Анастас 75 
Кожухаров, Кънчо 87 
Колев, Тенчо 52 
Колева, Бисера Николаева 3 
Колин, Константин Константинович 12 83 
Колисниченко, Денис Николаевич 84 
Костов, Боян 22 
Костов, Камен 22 
Котлър, Стивън 10 
Котлър, Филип 33 
Кристи, Нилс 53 
Кръстева, Здравка 54 
Кръстева, Надежда 64 
Кузманова, Даниела 64 
Кузманова, Николета 55 
Кутев, Станислав Иванов 1 
Къртов, Радослав Христов 67 
Лазарова, Марияна 56 
Лечева, Ина 38 
Лисовски, Пьотър 5 
Макинтайър, Кристин 63 
Манова-Георгиева, Десислава Емилова 76 
Маноилов, И. 79 
Маринов, Димитър 93 94 
Маринов, Красимир 34 
Марков, Г. 79 
Матанова, Ваня 6 
Месинси, Сувит 33 
Милчева, Капка 45 
Мирчева, Искра 68 
Михайлова, Марина 57 
Михова, Любомира 33 
Мишев, Пламен 26 
Младенова, Галина 34 
Мочурова, Милкана 26 
Мутафова, Мария 7 
Начева, Райна Желева 80 
Недялкова, Пл. 79 
Ненков, Димитър Ненков 35 
Нецева-Порчева, Татяна 34 
Николов, Иван 62 
Николова, Райна 45 
Ночева, Мария Славова 29 42 
Онстот, Скот 85 
Орешаров, Николай Николов 81 
Панайотов, Веселин 65 
Панайотова, Емилия 45 
Пачкова, Петя 19 
Пенева, Мария 26 
Пенчева, Мариана 4 
Петров, Николай Иванов 27 
Петров, Петър М. 8 
Петрова, Весела 5 
Петрова, Р. 79 
Петрова-Въткова, Даниела 38 
Пилсбъри, Майкъл 20 
Попова, Стоянка 68 
Ранчев, Георги 38 
Рупска, Теодора Йорданова 81 
Русев, Иван 36 
Русев, Руси Ст. 90 
Сивков, Цветан 45 
Симеонов, Огнян 38 
Славоева, Мая Томова 29 
Станков, Васил 17 
Стефанов, Св. 79 
Стоименова, Борислава 34 
Стойков, Стоян 58 
Стойкова, Евгения 10 
Талева, Петя 13 
Тодоров, Ангел 14 
Тодоров, Тодор Кирев 21 
Тодорова, Даниела 25 37 
Тодорова, Лариса 60 
Тотев, Юлиан Йорданов 66 
Трак, Жорж 100 
Трошченко, Сергей 5 
Тутунаров, Христо 15 
Узунов, Петър 77 
Утън, Саймън 78 
Филипова, Ф. 79 
Фукуяма, Франсис 22 
Хаджиев, Боян 16 
Хелмке, Матю 86 
Хорн, Тери 78 
Христов, Христо 39 
Хъдсън, Ендрю 86 
Хъдсън, Пол 86 
Цветанова, Вяра 64 
Цветанова-Чурукова, Лидия 64 
Цончева, Г. 79 
Чаморо-Премусик, Томас 9 
Чернева, Галина 45 
Чернева, Славка 100 
Шишкин, М. И. 89 
Шишков, Риналдо 8 
Юстиниянова, Бисера 69 
Янакиева, Веселка 60 
Янева, Ирина 64 
Янкулова, Светла 45 
Adamov, Velichko 28 
Boycheva, Christina 40 
Dvorakova, Viera 95 
Giovannini, Nicola 43 
Hilgert, Raymond L. 23 
Ianeva, Mariana Kirilova 40 
Ilcheva, Miriana 43 
Karlik, Piotr 43 
Kollar, Daniel 95 96 97 98 
Nespor, Jaroslav 96 97 
Ondrejka, Kliment 98 
Ovcharova, Snezhanka 41 
Schoen, Sterling H. 23 
Toncheva, Todorka 40 
Trifonov, Trifon Blagoev 82 
Wilinski, Pawel 43 
Zingoni, Malena 43 
Zuskinova, Iveta 98 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторски и сродни права в аудиовизията 56 
Административно право 45 
Азербайджанско-българските отношения във фотографии 18 
Актуални въпроси на предварителния договор 51 
Арете 11 
Борбите на българите по време на прехода 19 
Бъди с характер 13 
България и Западните Балкани 21 
Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина 67 
Висящи въжени линии 66 
Влиянието на новите медии върху гражданското общество 16 
Възходът на свръхчовека 10 
Въпроси на възрастовата и педагогическата психология 7 
Дискурс по проблемите на естетиката 2 
Диференциална психология 9 
Европейска кохезионна политика 37 
ЕС и младежта 76 
Етнически общности и национална сигурност в България 15 
Застрахователен надзор 61 
Защита при нападение с нож 92 
Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности 63 
Изготвяне на бизнес план 25 
Изследване на операциите по осигуряване на надеждността на рискови технико-икономически системи 27 
Икономика 29 42 
Империята на задграничните фирми 39 
Инвестиции в бъдещето - 2015 32 
Инженерное благоустройство территорий и транспорт 89 
Иновации.бг 70 72 
История на Варна 99 
История на изкуството 88 
Климатичните промени и българското земеделие 26 
Кратки фолклорни жанрове 65 
Култура и международен бизнес 31 
Леонардо да Винчи 87 
Локус на контрол, житейски и психотравмени събития и депресивни и тревожни симптоми в юношеска възраст 8 
Мак Станчев 62 
Маркетингови ходове 33 
Маркетинговите стратегии на фирми, опериращи в България в условията на икономическа криза 34 
Наказателноправна защита на политическите права на гражданите 55 
Образуване на досъдебно производство 49 
Обща теория на счетоводството 80 
Определяне на стойността на компаниите 35 
Парламентарно право 47 
Педагогика на девиантността 64 
Пенсиониране без пропуски и грешки 60 
Пособие в помощ на проектанта и строителя на православния храм 90 
Правото и правата като културен феномен 52 
Преговори и решаване на конфликти 77 
Предели на страданието 53 
Привързаност - там и тогава, тук и сега 6 
Приложение на инструментите на качеството в логистиката на търговските и производствените предприятия 74 
Произход на политическия ред 22 
Процесуални аспекти на конфликта на интереси 57 
Психология на типовете тела 5 
Разселването на българите 94 
Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека 54 
Сборник от задачи и тестове по Теория на счетоводството 79 
Селища с българско население в Северния Буджак 93 
Социална медицина 68 
Социальная информатика 12 
Стогодишният маратон 20 
Стратегическа дълбочина 17 
Стратегически решения за маркетинговия микс 24 
Стратегическо мислене 78 
Стъклото в античното изкуство 100 
Субективната страна на престъплението 58 
Тайните общества и сигурността 1 
Творческите личности в държавна сигурност 59 
Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика 36 
Търговски сделки 50 
Търговско право 44 
Управленско счетоводство 81 
Управлявай качествено чрез ISO 9001 75 
Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България 48 
Фейсбук щастие 14 
Философия 3 
Философия и общество 4 
Философские проблемы информатики 83 
Финансов конституционализъм 46 
Финансов контрол 38 
Хигиена и медицинска екология 69 
Хотелската политика в контекста на постмодерния туризъм 30 
AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015 85 
Cases in Collective Bargaining & Industrial Relations 23 
Castles and Chateaux 97 
Castles – Most Beautiful Ruins 96 
HTML 5 & CSS 3 84 
Human Resource management 41 
Innovation.bg 71 73 
Justice sector institutional indicators for criminal case management 43 
Manual of accounting principles 82 
Most Beautiful Towns 95 
Open-Air Museums 98 
Renovation and revitalisation of an old warehouse in Pantin, Paris 91 
The theory of money 28 
Tourism destinations 40 
Ubuntu без тайни 86 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Авторско право 56 
Административни нарушения 57 
Административно право 45 
Административно-наказателна отговорност 57 
Административноправен режим 45 
Акустика 90 
Американска политика 20 
Антична митология 11 
Антично изкуство 88 100 
Архитектура на сгради 91 
Астрология 5 
Аудиовизия 56 
Аудиовизуално право 56 
Балканска сигурност 21 
Банков мениджмънт 32 
Бежанци 21 
Бизнес план 25 
Бизнес планиране 25 
Билдербергски клуб 1 
Благословии 65 
Благоустройство 89 
Бойни изкуства 92 
Борсови сделки 44 
Българска икономика 71 72 73 
Български преподаватели 62 
Българско възраждане 36 
Валутен пазар 42 
Вентилационни инсталации 67 
Вина (юрид.) 58 
Висящи конструкции 66 
Водене на преговори 77 
Въжени линии 66 
Възпитание на децата 63 
Възрастови периоди 7 
Възрожденска търговия 36 
Външен одит 38 
Гатанки 65 87 
Геополитически отношения 17 
Главоблъсканици 87 
Глобализъм 4 
Гносеология на изкуството 2 
Градска среда 89 
Градски дестинации 95 
Гражданска активност 19 
Граждански права 55 
Гражданско общество 4 16 19 
Данъчен контрол 38 
Девиантно поведение 64 
Делинквентно поведение 64 
Демографски процеси 68 
Депресия 8 
Детска психология 6 
Деца с трудности в ученето 63 
Деца с увреждания 63 
Джу Джуцу 92 
Димозащита 67 
Дистрибуционен микс 24 
Добродетели 11 
Договорни правоотношения 51 
Досъдебно производство 49 54 
Досъдебно разследване 49 
Древно изкуство 88 
Духовен потенциал 21 
Духовни учения 21 
Дълготрайни активи 82 
Държава и власт 22 
Държавен бюджет 46 
Държавна сигурност 59 
Държавно устройство 22 
Европейска интеграция 37 
Европейска политика за младежта 76 
Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ) 54 
Европейски съюз 76 
Езикова археология 94 
Екипна дейност 77 
Електронни престъпления 43 
Естетическо възприятие 2 
Етика 3 
Етнически общности 15 
Етнолингвистика 94 
Зависимо поведение 64 
Загадки 87 
Задгранични фирми 39 
Замъци 96 97 
Западна философия 3 
Западни фирми 39 
Застрахователен надзор 61 
Застрахователна дейност 61 
Защита на трудовите права 23 
Здравна профилактика 69 
Здравословно хранене 69 
Земеделие 26 
Земеделски култури 26 
Идентичност 15 
Избирателно право 55 
Изкуство и общество 2 
Изследване на операциите 27 
Икономическа криза 34 
Икономическа печалба 35 
Икономическа теория 29 
Икономически растеж 42 
Икономически системи 27 
Илюминати 1 
Имеобразуване 94 
Имуществени разследвания 48 
Инвестиции 70 
Иновационна икономика 70 
Иновационна политика 70 71 72 73 
Иновационни мрежи 71 72 
Интелигентност 7 9 
Информатизация 12 
Информатизация на образованието 83 
Информационна среда 12 
Информационно общество 12 27 83 
Ислям 21 
Историческо наследство 17 
История на Варна 99 
История на изкуството 88 
История на информатиката 83 
Калкулация 81 
Капиталов пазар 29 
Капиталови пазари 35 
Качество 75 
Китайска политика 20 
Климатични промени 26 
Колективно договаряне 23 
Комуникационни техники 71 
Комуникационни технологии 70 72 73 
Конкурентоспособни платформи 33 
Конкурентоспособност 70 71 
Контрабанда 39 
Контраразузнаване 59 
Конфискация 48 
Конфликт на интереси 57 
Конфликти 77 
Корпоративна култура 41 
Кохезионна политика 37 
Красиви градове 95 
Кредит 28 
Критическо мислене 4 
Културно-историческо наследство 95 96 97 
Кунг-фу 92 
Лидерство 78 
Лингвистика 93 
Лингвонимия 93 
Личност 9 
Личностни разстройства 6 
Логистика 74 
Майчина любов 6 
Макроикономика 42 
Малтийски орден 1 
Маркетингови иновации 33 
Маркетингови решения 24 
Маркетингови стратегии 34 
Масонски ордени 1 
Медии 4 16 
Междукултурни различия 31 
Междукултурно общуване 31 
Междуличностни отношения 18 
Международен бизнес 31 
Международна търговия 42 
Международно здравно сътрудничество 68 
Международно положение 17 
Мениджмънт на персонала 41 
Методи за оценяване 35 
Миграционни процеси 94 
Микроикономика 29 
Младежи 76 
Морска политика 17 
Мотивационни модели 41 
Мотивационни теории 41 
Музеи 98 
Музеи на открито 98 
Музейни експозиции 98 
Музейни сгради 98 
Мултикултурализъм 52 
Наказание 53 
Наказателна политика 53 
Наказателни дела 43 
Наказателно производство 49 
Наказателноправна защита 55 
Народни представители 47 
Народно събрание 47 
Народно творчество 21 
НАТО 17 
Национална сигурност 15 
Обществено здраве 68 
Ойконимия 93 
Околна среда 69 
Ономастика 93 94 
Онтология на изкуството 2 
Оперативни програми 37 
Операционни системи 86 
Оразмеряване 67 
Организирана престъпност 48 
Осигурителен доход 60 
Осигурителен стаж 60 
Отбранителна промишленост 17 
Оценка на стойността 35 
Пазар на труда 29 
Пазарно поведение 29 33 
Паричен пазар 28 
Парична политика 28 
Парични потоци 82 
Парламентарен контрол 47 
Парламентаризъм 47 
Педагогическа психология 7 
Пенсии 60 
Пенсионни фондове 32 
Пилигрими 94 
Поведенческа генетика 9 
Пожарна безопасност 67 
Политически отношения 20 
Политически права 55 
Политически преход 19 
Политическо развитие 22 
Пословици 65 
Постмодерност 30 
Права на човека 52 
Правен плурализъм 52 
Правна култура 52 
Право и религия 22 
Православни храмове 90 
Предварителни договори 51 
Предприемачество 70 73 
Престъпление 53 58 
Престъпни групи 48 
Престъпно поведение 58 
Престъпност 43 
Привързаност 6 
Програмиране 84 
Продуктова стратегия 24 
Производствени предприятия 74 
Протести 16 19 
Професионални интереси 9 
Психично развитие 6 
Психологически типове 5 
Психопатология 9 
Психосоциално развитие 7 
Работна среда 23 
Разпит на свидетели 54 
Разследване на престъпления 54 
Разследващи органи 49 
Разузнаване 39 59 
Регионализъм 32 
Регионална политика 17 
Реконструкция на сгради 91 
Ренесанс 88 
Розенкройцери 1 
Световна политика 20 
Световно стопанство 42 
Свръхчовешки постижения 10 
Склад 91 
Скоропоговорки 65 
Социална информатика 12 
Социална медицина 68 
Социална философия 3 
Социални комуникации 14 76 
Социални медии 76 
Социални мрежи 14 
Социално неравенство 21 
Социология на престъпността 53 
Соционика 13 
Специални договори 44 
Средновековно изкуство 88 
Старини 96 97 
Стоманени въжета 66 
Стратегическо мислене 78 
Стратегическо управление 78 
Страх 6 
Стрес 8 
Структурни фондове 32 
Студената война 17 
Студентски конкурс 91 
Стъкло 100 
Суицидно поведение 64 
Счетоводен анализ 81 
Счетоводен баланс 79 80 
Счетоводна политика 79 
Счетоводна стойност 35 
Счетоводни данни 82 
Счетоводни документи 80 
Счетоводно отчитане 79 
Счетоводно приключване 82 
Счетоводство 79 80 
Съдебен контрол 57 
Съдебномедицински експертизи 54 
Тайни общества 1 
Талант 7 
Тамплиери 1 
Творчество 9 
Теория на парите 28 
Тероризъм 15 
Типове личности 13 
Типология на личността 5 
Толерантност 15 
Тревожност 6 8 
Трилатерална комисия 1 
Трудова медицина 69 
Трудови правоотношения 23 
Трудово правоотношение 60 
Туризъм 30 
Туристическа организация 40 
Туристическа реклама 40 
Туристически дестинации 40 
Туристически продукт 40 
Търговска продажба 44 50 
Търговски договори 50 
Търговски предприятия 74 
Търговски сделки 44 
Търговско дружество 36 
Търговско образование 36 
Уеб дизайн 84 
Управление на качеството 74 75 
Управленско счетоводство 81 
Устойчиво развитие 32 
Факторинг 50 
Фейсбук 14 
Философия 3 
Философия на управлението 4 
Финансов контрол 38 
Финансов одит 38 
Финансова власт 46 
Финансова конституция 46 
Финансова стабилност 28 
Финансови отчети 82 
Фирмен маркетинг 34 
Фирми 39 
Фолклорни паремии 65 
Франчайзинг 50 
Хигиена на децата 69 
Хотелска политика 30 
Храмово строителство 90 
Ценни книжа 44 
Ценови стратегии 24 
Цифрова икономика 33 
Църковно изкуство 90 
Човешки възможности 10 
Човешки капитал 70 73 
Човешки отношения 13 
Човешки постижения 10 
Човешки потенциал 10 72 
Човешки ресурси 41 
Човешки типове 5 
Чуждестранни инвестиции 32 
Чуждоезиково обучение 62 
Юношеска психология 8 
AutoCAD 85 
CSS 84 
HTML 84 
ISO 9000 75 
ISO 9001:2000 75 
Linux 86 
Ubuntu 86 
Unity 86