НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/02/Б 44 

Библиотеките днес - иновативни политики и практики  : Доклади от XXII Нац. конф. на ББИА, София, 7-8 юни 2012 . - София : ББИА, 2012 . - 171 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9837-23-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44793

- 2 -

П/02/Е 96 

Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри - залог за тяхното бъдеще  : Доклади от XXIII Нац. конф. на ББИА, София, 6-7 юни 2013 г. . - София : ББИА, 2014 . - 134 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9837-27-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44794

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 3 -

П/18/А 64 

Ангелов, Валентин Ангелов

   Естетика на не-красивото / Валентин Ангелов Ангелов . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 247 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-037-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44881

- 4 -

П/11/14/П 47 

Петров, Веселин

   Процесуално философски приключения на приложната онтология / Веселин Петров . - София : Фондация Човешката библиотека, 2015 . - 267 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-90514-0-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44785

Психология

- 5 -

П/159.9/Б 64 

Бораджиева, Елена и др.

   Психология : (Обща, възрастова, педагогическа и спортна) : Учебник за студ. от спец. Педагогика на обучението по физ. възпитание / Елена Бораджиева, Димитринка Цонкова . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2014 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-953-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44812

- 6 -

П/159.9/Е 67 

Енциклопедия на чувствата  : Как да управляваме чувствата си /  Ред. Маргарита Славчева ; Науч. ред. Борис Минчев . - София : Здраве и щастие, 2016 . - 314 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8420-74-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44778

- 7 -

П/159.9/П 48 

Петърнишки, Иван

   Техника за емоционална свобода / Иван Петърнишки ; Ред. Мария Тончева . - 3. прераб. и обогатено изд. . - София : Джей Ей Ем Джи, 2015 . - 262 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-9011-78-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44779

- 8 -

П/159.9/Р 73 

Родари, Джани

   Граматика на фантазията / Джани Родари ; Прев. от итал. Борислав Иванчев, Лиляна Найденова . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2015 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1893-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44770

Логика

Етика

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

- 9 -

П/316.3/M 76 

Mitev, Petar-Emil et al.

   Young People in European Bulgaria : A Sociological Portrait 2014 / Petar-Emil Mitev, Siyka Kovacheva . - Sofia : Friedrich Ebert Stiftung, 2014 . - 199 p.: tab. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-2979-23-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44920

- 10 -

П/316.3/В 34 

Веблен, Торстайн

   Теория на безделната класа / Торстайн Веблен ; Прев. от англ. Росен Люцканов . - София : Изток-Запад, 2016 . - 311 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-811-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44899

- 11 -

П/316.3/Р 33 

Рамчев, Кольо Радев

   Социология на личността / Кольо Радев Рамчев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 206 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-766-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44805

- 12 -

П/316.3/Р 43 

Рашева-Мерджанова, Яна

   Маси и масово образование в глобална среда : В търсене на идентичност / Яна Рашева-Мерджанова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 184 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3783-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44848

- 13 -

П/316.3/С 31 

Селени, Иван

   Бедност и социална структура в преходните общества : Първото десетилетие на посткомунизма / Иван Селени ; Прев. Георги Христов . - Пловдив : Колеж по икономика и администрация, 2013 . - 165, 149 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92776-9-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44884

- 14 -

П/316.4/С 76 

Стиглиц, Джоузеф

   Голямото разделение : Неравните общества и какво можем да направим за тях / Джоузеф Стиглиц ; Прев. от англ. Елена Филипова . - София : Изток-Запад, 2016 . - 456 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-750-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44774

- 15 -

П/316.6/С 83 

Стоянова, Станислава

   Измерения на толерантността при работещи / Станислава Стоянова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2015 . - 87 с.: с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-00-0013-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44847

Политика

- 16 -

П/323/Б 32 

Бек, Глен

   Всичко е заради исляма : Истината за Ислямска държава, Ал-Кайда, Иран и халифата / Глен Бек ; Прев. от англ. Огнян Дъскарев . - София : МаК, 2016 . - 246 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8585-35-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44853

- 17 -

П/327/Б 92 

България в Европейската външна политика и политика за сигурност след 2014 г. - нови инструменти, повече възможности?  . - 2014 . - София : Фонд. Фридрих Еберт . - 166 с. ; 22 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44917

- 18 -

П/323/Г 82 

Григорова, Дарина Григорова

   Империя феникс : Между съветското минало и евразийското бъдеще / Дарина Григорова Григорова . - София : Воен. изд., 2015 . - 192 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-509-548-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44772

- 19 -

П/327/Д 58 

Димитров, Атанас Димитров

   Международни операции в подкрепа на мира и сигурността / Атанас Димитров Димитров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 220 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-811-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44845

- 20 -

П/321/Е 49 

Електронна демокр@ция  : Сб. статии /  Авт. и състав. Даниела Божинова . - Бургас : Бълг. сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, 2015 . - 160 с.: с ил. ; 24 см

   Др. авт.: Биргита Йонсдотир, Смари МакКарти, Ивайло Станчев, Пенка Георгиева, Дерек Лакаф, Гунар Гримсон, Гидре Разгуте, Хиле Хинсберг, Румен Върбанов, Димитър Димитров, Рафаел Калвели, Гергана Жулева, Христо Проданов, Асен Величков

   ISBN 978-954-91533-0-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44894

- 21 -

П/32/М 27 

Манолов, Георги Любенов

   Избори и избирателни системи / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2015 . - 430 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90178-6-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44841

- 22 -

П/328/М 89 

Моралийска-Иванова, Моника Емилова

   Европейският парламент в развитие / Моника Емилова Моралийска-Иванова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 164 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-730-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44806

- 23 -

П/323/Н 16 

Назарбаев, Нурсултан

   Стратегия "Казахстан - 2050" : Новият политически курс на една утвърдила се държава / Нурсултан Назарбаев . - Астана, 2012 . - 104 с. ; 22 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44743

- 24 -

П/321/Н 17 

Найденов, Георги Ненев

   100-годишната парадигма / Георги Ненев Найденов . - Фототип. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 480 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-774-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44808

- 25 -

П/327/Т 75 

Торебланка, Хосе Игнасио

   Кой управлява в Европа? : Да изградим наново демокрацията, да спечелим повторно гражданите / Хосе Игнасио Торебланка ; Прев. от исп. Теодора Цанкова . - София : Критика и хуманизъм, 2015 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-587-197-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44773

Икономика. Икономически науки

- 26 -

П/336/A 20 

Adamov, Velichko et al.

   Financial Analysis : Study book / Velichko Adamov, Andrey Zahariev . - 4. revised ed. . - Svischtov : Tsenov Academic Publ. House, 2014 . - 432 p. ; 24 cm . -  (Library Education and Science ; 101)

   ISSN 1314-4804

   ISBN 978-954-23-1024-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44840

- 27 -

П/334.7/M 57 

Mergers & Acquisitions 2013  : Getting the Deal Through : in 67 jurisdictions worldwide . - London : Law Business Research, 2013 . - 438 p.: tab. ; 30 cm

   

  

Сист. No: 44929

- 28 -

П/334.7/M 57 

Mergers & Acquisitions 2014  : Getting the Deal Through : in 66 jurisdictions worldwide . - London : Law Business Research, 2014 . - 440 p.: tab. ; 30 cm

   

  

Сист. No: 44930

- 29 -

П/334.7/M 57 

Mergers & Acquisitions 2015  : Getting the Deal Through : In 59 jurisdictions worldwide . - London : Law Business Research, 2015 . - 356 p.: tab. ; 30 cm

   

  

Сист. No: 44931

- 30 -

П/330.1/M 65 

Microeconomics  /  Ed. by Lyuben Kirev ; Transl. by Vencislav Dikov . - 7. revised and updated ed. . - Svischtov : Tsenov Academic Publ. House, 2014 . - 376 p. ; 24 cm . -  (Library Education and Science ; 91)

   ISSN 1314-4804

   ISBN 978-954-23-1028-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44836

- 31 -

П/334.7/M 57 

The Mergers & Acquisitions Review  /  Ed. by Simon Robinson, Mark Zerdin . - 7. ed. . - London : Law Business Research, 2013 . - 951 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-907606-75-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44927

- 32 -

П/338.1/А 64 

Анатомия на кризата  : България 2009 - 2015, хронология, проявление, поуки / Асенка Христова и др ; Състав. Петър Ганев, Светла Костадинова . - София : Инст. за пазарна икономика, 2015 . - 180 с. ; 22 см

   Др авт. : Атанас Георгиев, Георги Ангелов, Георги Ганев, Десислава Николова, Калоян Стайков, Красен Станчев, Лъчезар Богданов, Петър Ганев, Явор Алексиев

   ISBN 978-954-8624-45-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44768

- 33 -

П/336/А 93 

Атанасов, Атанас и др.

   Независим финансов одит : (Учебно методическо пособие) / Атанас Атанасов, Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 159 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0987-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44818

- 34 -

П/336/Б 81 

Бритченко, Игорь Геннадиевич

   Системность банковского дела и реальный капитал / Игорь Геннадиевич Бритченко . - Донецк : ИЭП НАН Украины, 1998 . - 134 с.: с табл. ; 20 см

   

   ISBN 966-7519-23-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44911

- 35 -

П/339.1/Б 81 

Бритченко, Игорь Геннадиевич и др.

   Marketing Management организации: потенциал и система : Уч. пособие / Игорь Геннадиевич Бритченко, Геннадий Иванович Бритченко . - Донецк : ДонНУ, 2001 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 966-639-023-Х 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44910

- 36 -

П/339.9/Г 82 

Григорова, Ваня и др.

   Потенциални последици за българското общество и икономика от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС / Ваня Григорова, Чавдар Найденов, Иво Христов . - [София] : Фонд. Фридрих Еберт, 2015 . - 52 с. : с табл. ; 30 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44919

- 37 -

П/339.5/Д 15 

Дамянов, Атанас

   Експортен маркетингов мениджмънт : Учебник / Атанас Дамянов . - 4. прераб. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 290 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 98)

   ISSN 1314-4804

   ISBN 978-954-23-1057-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44839

- 38 -

П/336/Д 70 

Додов, Павел

   Влияние на световната финансова криза върху българския банков сектор / Павел Додов . - Ямбол : Светлина, 2015 . - 188 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7020-08-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44826

- 39 -

П/338/Д 73 

Докова, Соня Петрова и др.

   Геоикономика и регионално развитие / Соня Петрова Докова, Камен Димитров Петров . - Прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 362 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-771-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44807

- 40 -

П/338.26/Е 20 

Европейски практики и национални рефлексии в планирането  : Междунар. юб. науч.-практ. конф. Свищов, 24-25 апр. 2015 : Сб. доклади : Т. 1-3 /  Ред. Маргарита Богданова, Анастасия Марчева, Миглена Вачевска . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1075-4 

   Т. 1 . - 327 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44830

- 41 -

П/338.26/Е 20 

Европейски практики и национални рефлексии в планирането  : Междунар. юб. науч.-практ. конф. Свищов, 24-25 апр. 2015 : Сб. доклади : Т. 1-3 /  Ред. Маргарита Богданова, Анастасия Марчева, Миглена Вачевска . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1079-2 

   Т. 2 . - 487 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44831

- 42 -

П/338.26/Е 20 

Европейски практики и национални рефлексии в планирането  : Междунар. юб. науч.-практ. конф. Свищов, 24-25 апр. 2015 : Сб. доклади : Т. 1-3 /  Ред. Маргарита Богданова, Анастасия Марчева, Миглена Вачевска . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1080-8 

   Т. 3 . - 540 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44832

- 43 -

П/338.48/Е 60 

Емилова, Ирена и др.

   Въведение в туризма / Ирена Емилова, Еленита Великова . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 277 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-906-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44870

- 44 -

П/336/И 22 

Иванова, Росица Недкова

   Анализ на финансовото състояние на предприятието / Росица Недкова Иванова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 224 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-780-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44804

- 45 -

П/338.46/И 82 

Йоргова-Форд, Юлия Трифонова

   Изследване на процесите на обслужване в операциите на услуги / Юлия Трифонова Йоргова-Форд . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-08-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44891

- 46 -

П/336/М 77 

Младенова, Галина Пенчева

   Клиентоцентричност в банкирането на дребно / Галина Пенчева Младенова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 192 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-796-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44803

- 47 -

П/339.923/М 87 

Мониторинг на членството на България в Европейския съюз 2014 - 2015  : Добро управление / Катя Владимирова и др . - София : Фонд. Фридрих Еберт, 2015 . - 148 с. ; 23 см

   Др. авт.: Маргарита Атанасова, Белин Моллов, Станислав Славов, Павлина Попова

   ISBN 978-954-2979-24-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44918

- 48 -

П/33/П 84 

Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България  : Кръгла маса, Свищов, 23 окт. 2015 : Сб. доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 507 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1086-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44829

- 49 -

П/338.2/Р 30 

Ракарова, Събина Борисова

   Да разбираме икономиката / Събина Борисова Ракарова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 403 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-904-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44851

- 50 -

П/33/С 96 

Съвременни модели на икономически системи на обществено-икономическото развитие на Република България  : Сб.: статии, доклади и части от моногр. на бълг. икономисти - видни учени и професионалисти /  Състав. Богомил Андонов . - София : Нова звезда, 2015 . - 100 с. ; 21 см . -  (Икономическа документация)

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44728

- 51 -

П/336/Ф 53 

Финанси  : Учебник / Величко Адамов и др . - 5. прераб. и доп. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 384 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 97)

   ISSN 1314-4804 Др. авт. : Румяна Лилова, Божидар Божинов, Валентин Милинов, Теодора Димитрова, Андрей Захариев, Жельо Вътев, Марин Маринов

   ISBN 978-954-23-1055-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44838

- 52 -

П/339.923/Х-15 

Хаджиниколов, Димитър Веселинов

   Европейска икономика / Димитър Веселинов Хаджиниколов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 341 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-817-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44843

- 53 -

П/33/Х-68 

Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието  : Науч. конф. с междунар. участие, Бургас, 12-14 юни 2015 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7126-10-5 

   Т. I . - 587 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44895

- 54 -

П/33/Х-68 

Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието  : Науч. конф. с междунар. участие, Бургас, 12-14 юни 2015 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7126-11-2 

   Т. II . - 576 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44896

Право

- 55 -

П/347/А 93 

Атанасова, Христина

   Застрахователно право / Христина Атанасова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 196 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1076-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44815

- 56 -

П/347/А 93 

Атанасова, Христина

   Застрахователно право : Учебно помагало / Христина Атанасова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 161 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1077-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44820

- 57 -

П/341/Б 90 

Буше-Соние, Франсоаз

   Практически речник по хуманитарно право и права на човека / Франсоаз Буше-Соние . - 4. актуал. и разш. изд. . - София : Нац. инст. на правосъдието, 2013 . - 816 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9419-22-1 

 корица 

Сист. No: 44926

- 58 -

П/347/Г 75 

Градинаров, Борислав

   Медийно право / Борислав Градинаров . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 264 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-0391-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44876

- 59 -

П/347/Д 91 

Дряновски, Борислав

   История на Варненската адвокатура : (1878 - 2015) / Борислав Дряновски . - Варна : Славена, 2015 . - 400 с., 8 л.: цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-190-038-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44730

- 60 -

П/343/К 66 

Клисурска, Бранимира

   Разследване на престъпления, извършени от чужденци / Бранимира Клисурска . - София : Сиела Норма, 2016 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1993-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44860

- 61 -

П/34/К 86 

Костова, Мария

   Правото в поезията на Хораций . - София : Сиби, 2012 . - 291 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-621-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44748

- 62 -

П/342/К 96 

Кънев, Красимир

   Правото на лична свобода и сигурност / Красимир Кънев . - София : Сиби, 2016 . - 272 с. ; 24 см . -  (Увод в правата на човека ; 3)

   

   ISBN 978-954-730-972-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44863

- 63 -

П/343/М 25 

Манев, Никола

   Теория на наказателното правораздаване / Никола Манев . - София : Сиела Норма, 2015 . - 376 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1908-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44781

- 64 -

П/343/М 25 

Манев, Никола

   Наказателнопроцесуално право : Ръководство за студенти / Никола Манев . - София : Сиела, 2016 . - 468 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2016-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44897

- 65 -

П/347/М 31 

Маринова, Диана Маринова

   От Хага до Ротердам : Отговорност за неизпълнение на договора за международен превоз на товари по море / Диана Маринова Маринова . - София : Нова звезда, 2015 . - 428 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-027-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44726

- 66 -

П/343/М 32 

Марков, Румен

   Вменяемост и невменяемост : Практика на ВС и ВКС по наказателни дела / Румен Марков . - София : Сиела Норма, 2016 . - 416 с. ; 21 см

   Кн. I. от Поредицата Практика на Върховния съд и Върховния касационен съд по наказателни дела

   ISBN 978-954-28-1905-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44857

- 67 -

П/343/М 32 

Марков, Румен

   Изключващи вината обстоятелства : Практика на ВС и ВКС по наказателни дела / Румен Марков . - София : Сиела, 2016 . - 510 с. ; 21 см

   Кн. II. от Поредицата Практика на Върховния съд и Върховния касационен съд по наказателни дела

   ISBN 978-954-28-1970-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44877

- 68 -

П/347/М 66 

Минкова, Ганета и др.

   Помагало по данъчно право / Ганета Минкова, Нина Чилова . - София : Сиела Норма, 2015 . - 339 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1907-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44780

- 69 -

П/343/М 72 

Митов, Георги

   Въззивно производство по наказателни дела / Георги Митов . - София : Сиби, 2016 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-957-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44727

- 70 -

П/347/П 44 

Петкова, Цветалина

   Придобиване по давност на недвижими имоти / Цветалина Петкова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 335 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-891-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44850

- 71 -

П/342/П 49 

Пехливанов, Константин

   Независимите административни органи при парламентарното управление / Константин Пехливанов . - София : Сиела Норма, 2016 . - 287 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1990-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44859

- 72 -

П/342/П 84 

Право на Европейската конвенция за правата на човека  / Дейвид Харис и др ; Прев. от англ. Илияна Петрова . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Сиела, 2015 . - 1193 с. ; 27 см

   

   ISBN 978-954-28-1728-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44916

- 73 -

П/342/П 84 

Практическо помагало  : Т. 1 - / Маргарита Златарева и др . - София : Нац. инст. на правосъдието, 2015 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9419-20-7 

   Т. 1. Съдебна защита на основните права в България . - 340 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44924

- 74 -

П/341/С 23 

Сборник с резюмета н подбрани решения на ЕСПЧ  / София Разбойникова и др . - София : Нац. инст. на правосъдието, 2015 . - 310 с. ; 24 см

   Др. авт. : Диляна Гитева-Ганчева,Павлина Панова, Майя Русева, Кремена Хараланова,

   ISBN 978-954-9419-23-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44925

- 75 -

П/347/С 44 

Славчев, Здравко

   Материално данъчно право / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2016 . - 468 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-030-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44875

- 76 -

П/347/С 75 

Стефанов, Георги

   Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : (по конспекта) / Георги Стефанов . - В. Търново : Абагар, 2016 . - 694 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-168-146-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44878

- 77 -

П/347/С 83 

Стоянов, Иван Г.

   Данъчно право : Обща част. Специална част. Данъчен процес. Казуси по данъчно право и данъчен процес / Иван Г. Стоянов . - 6. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2016 . - 544 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1948-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44771

- 78 -

П/343/Т 79 

Трафик на хора  : Социално-икономически аспекти /  Ред. Стефан Христов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-103-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44809

- 79 -

П/343/Т 79 

Трафик на хора  : Социално-икономически аспекти : Науч. изследване /  Състав. и ред. Стефан Христов . - София : Авангард Прима, 2012 . - 214 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-323-933-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44810

Обществено управление

- 80 -

П/351/354/И 82 

Йоргова-Форд, Юлия Трифонова

   Управление на публични услуги : Ръководство за упражнения / Юлия Трифонова Йоргова-Форд . - 2015 . - Бургас : Бургаски свободен унив. . - 72 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-09-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44892

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 81 -

П/378/Д 26 

20 години специалност Философия във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  /  Авт. и състав. Вихрен Бузов . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2014 . - 200 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген)

   Др. авт. : Димитър Цацов, Тихомир Стойчев, Евлоги Данков, Сашо Марков, Стоян Бъчваров, Диана Прокофиева, Николай Георгиев, Момчил Шивачев

   ISBN 978-954-524-950-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44823

- 82 -

П/378/E 20 

ECTS Users' Guide  . - Brussels : European Communities, 2009 . - 61 p.: tab. ; 25 cm

   

   ISBN 978-92-79-09728-7 

  

Сист. No: 44756

- 83 -

П/378/M 99 

My Bulgarian university  . - Sofia : Human Resource Development Centre, 2010 . - 48 p. : col. ill. ; 21 cm

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44757

- 84 -

П/378/N 67 

Ningbo Dahongying University  . - [Ningbo], [s. a.] . - 39 p. : col. ill. ; 24 cm

   Книгата е с паралелен текст на китайски.

 корица | съдържание 

Сист. No: 44761

- 85 -

П/37.01/Б 92 

Български език, литература и е-обучение  /  Под ред. на Георги Тотков . - Пловдив : Ракурси, 2014 . - 206 с.: с ил. ; 21 см . -  (Е-обучението ; 7)

   

   ISBN 978-9548852-47-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44890

- 86 -

П/378/В 42 

Величков, Иван

   Методология и методика на изследванията във висшето образование / Иван Величков . - София : Крисан-С, 2015 . - 320 с. ; 23 см

   Пълното име на авт. Иван Величков Иванов

   ISBN 978-954-8655-68-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44729

- 87 -

П/371/К 78 

Колишев, Николай

   Педагогическите умения на учителите : Кн. 1 - / Николай Колишев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0800-7 

   Кн. 7. Контрол и оценка на учебните постижения на учениците . - 2015 . - 112 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44907

- 88 -

П/371/К 78 

Колишев, Николай

   Педагогическите умения на учителите : Кн. 1 - / Николай Колишев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-09-1001-7 

   Кн. 8. Възпитание в процеса на обучение . - 2016 . - 200 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44908

- 89 -

П/37.01/М 51 

Методика на е-обучението  /  Под ред. на Георги Тотков . - Пловдив : Ракурси, 2014 . - 377 с. : с табл. ; 21 см . -  (Е-обучението ; 3)

   

   ISBN 978-954-8852-43-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44887

- 90 -

П/37.01/С 27 

Свободният софтуер в е-обучението  /  Под ред. на Георги Тотков . - Пловдив : Ракурси, 2014 . - 325 с. : с ил. ; 21 см . -  (Е-обучението ; 4)

   

   ISBN 978-954-8852-44-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44888

- 91 -

П/37.01/С 56 

Специално образование и е-обучение  /  Под ред. на Георги Тотков . - Пловдив : Ракурси, 2014 . - 239 с. : с ил. ; 21 см . -  (Е-обучението ; 5)

   

   ISBN 978-954-8852-45-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44889

- 92 -

П/37.01/С 84 

Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система  . - София, 2012 . - 24 с. : с табл. ; 24 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44755

- 93 -

П/37.01/Т 53 

Тестът в е-обучението  /  Под ред. на Георги Тотков . - Пловдив : Ракурси, 2014 . - 206 с. : с табл. и ил. ; 21 см . -  (Е-обучението ; 2)

   

   ISBN 978-954-8852-42-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44886

- 94 -

П/37/Т 87 

Трушков, Георги

   Стожер на духа : (Опит за история на народно читалище "Христо Ботев-1892" - Белене) / Георги Трушков . - София : Тип-топ прес, 2015 . - 408 с. : с цв. сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-723-157-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44739

- 95 -

П/37.01/У 21 

Увод в е-обучението  /  Под ред. на Георги Тотков . - Пловдив : Ракурси, 2014 . - 695 с. : с ил. ; 21 см . -  (Е-обучението ; 1)

   

   ISBN 978-954-8852-41-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44885

- 96 -

П/378/Ш 85 

Шопова, Татяна

   Дигиталната грамотност във висшето образование / Татяна Шопова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2015 . - 80 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-00-0024-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44852

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

- 97 -

П/502/S 98 

SymNet - Industrial Symbiosis Network for Environment Protection and Sustainable Development in Black Sea Basin  : Industrial Symbiosis Strategy : English version . - 149 с. ; 24 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44762

- 98 -

П/502/М 45 

Международни екологични организации  / Анатолий Асенов и др . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 113 с. ; 24 см

   Др. авт. : Ирена Емилова, Станислава Стоянова, Милен Динков

   ISBN 978-954-23-1061-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44817

- 99 -

П/502/Н 75 

Николова, Марина и др.

   Организация и управление на защитени природни ресурси / Марина Николова, Маруся Линкова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 271 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1054-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44828

Математика

- 100 -

П/519.8/B 83 

Bozhinov, Nikolai

   Linear Optimization / Nikolai Bozhinov . - Sofia : Publ. Compl. - UNWE, 2015 . - 66 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-954-644-755-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44811

- 101 -

П/519.6/К 78 

Колисниченко, Денис Николаевич

   PHP 7 & MySQL : Практическо програмиране / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев. Анета Петева, Влади Владев . - София : Асеневци, 2016 . - 496 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-75-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44871

- 102 -

П/519.6/Х-26 

Харазян, Айк Арменович

   Езикът Swift : Програмиране за iOS и OS X / Айк Арменович Харазян ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2016 . - 202 с. ; 24 см . -  (Самоучител)

   

   ISBN 978-954-8898-73-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44874

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 103 -

П/620/S 75 

The Southeast Europe Energy Handbook 2014  . - [s. p.] : SEE Legal, 2014 . - 161 p.: col. ill. ; 28 cm

   

  

Сист. No: 44928

- 104 -

П/66/К 23 

Камиева, Алмагуль Акболатовна и др.

   Эконометрические методы моделирования планирования и прогнозирования добычи и реализации нефти и газа : Науч. монография / Алмагуль Акболатовна Камиева, Диана Аксериковна Айтимова . - Уральск : ИИТС ЗКИГУ, 2015 . - 115 с.: с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-601-278-791-7 

  

Сист. No: 44933

- 105 -

П/658.5/Т 53 

Технические и социально-экономические проблемы: эффективные пути их решения  : Монография /  Авт. и ред. Сайранбек Махсутович Ахметов . - Новосибирск : СибАК, 2014 . - 198 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-4379-0380-3 

  

Сист. No: 44932

Медицина

- 106 -

П/614/Е 94 

Етични и правни граници на съвременните медицински грижи  /  Състав. Валентина Кънева, Стоян Ставру . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 181 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4025-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44856

- 107 -

П/61/К 93 

Кулкарни, Аджит

   Съвременна комуникация без думи : С клиничен Реперториум на езика на тялото / Аджит Кулкарни ; Прев. от англ. Мария Стоянова-Риама . - София : Едикта, 2015 . - 827 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90090-3-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44777

- 108 -

П/61/Н 17 

Найденов, Тотко

   Кратка история на медицината и лекарска етика / Тотко Найденов . - [София] : [Изд. авт. ], 2016 . - 112 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92113-4-4 

 корица 

Сист. No: 44855

- 109 -

П/61/Я 41 

Ялом, Ървин, Д. и др.

   Все по-близо всеки ден : Терапия, разказана от двама / Ървин Ялом, Джини Елкин ; Прев. от англ. Анелия Николова . - София : Колибри, 2014 . - 351 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-430-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44869

Управление

- 110 -

П/65.013/Б 17 

Бакърджиева, Милка

   Бизнеспреговорите : Истинското лице на бизнеса / Милка Бакърджиева . - 3. прераб. и доп. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014 . - 391 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0949-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44819

- 111 -

П/658.6/.8/Д 86 

Драгомиров, Николай

   Информационни системи и технологии в логистиката / Николай Драгомиров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 196 с. : с ил. ; 24 см

   Пълното име на авт. Николай Драгомиров Иванов

   ISBN 978-954-644-795-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44765

- 112 -

П/65.012/Е 60 

Емилова, Ирена и др.

   Фирмена култура / Ирена Емилова, Христо Сирашки . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1078-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44816

- 113 -

П/65.013/И 83 

Йорданова, Елена

   Управленско общуване и управленски процес / Елена Йорданова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 162 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 125)

   Кн. е с ISSN 1310-2737

 корица | съдържание 

Сист. No: 44833

- 114 -

П/65.012/К 52 

Керчев, Красимир Христов

   Иновации : Учебно-методическо помагало / Красимир Христов Керчев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 154 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-808-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44764

- 115 -

П/65.012/К 52 

Керчев, Красимир Христов

   Иновации и иновационна система / Красимир Христов Керчев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 310 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-807-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44767

- 116 -

П/65.012/М 31 

Маринов, Руси

   Кризисен мениджмънт - информационни стратегии и интернет платформи / Руси Маринов . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 402 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-897-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44849

- 117 -

П/65.012/М 48 

Мениджмънт  / Анатолий Асенов и др . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 212 с. ; 24 см

   Др. авт. : Цветан Дилков, Христо Сирашки, Ирена Емилова

   ISBN 978-954-23-1085-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44827

- 118 -

П/656/Н 75 

Николова, Христина Лазарова и др.

   Интелигентни транспортни системи в градска среда / Христина Лазарова Николова, Марта Пенчева Клисурова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 128 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-813-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44844

- 119 -

П/65.012/П 17 

Панайотов, Димитър Петров

   Управленски парадигми / Димитър Петров Панайотов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 157 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-0751-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44740

- 120 -

П/656/П 97 

Първанов, Христо и др.

   Оптимизиране методиката за анализ на риска при оценка на инвестиционните проекти в транспортната и енергийната инфраструктура / Христо Първанов, Христина Николова, Росица Панайотова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 94 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-803-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44766

- 121 -

П/658.5/У 69 

Уомак, Джеймс и др.

   Lean мислене - как да печелим повече с по-малко усилия / Джеймс Уомак, Даниел Джоунс . - София : РЕКСИНТЕГРА, 2015 . - 522 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92934-8-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44775

Счетоводство

- 122 -

П/657/А 51 

Александров, Станислав и др.

   Счетоводна политика на нефинансовите предприятия : Учебно пособие за дистанционно обучение / Станислав Александров, Радосвета Кръстева-Христова, Румяна Михайлова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 192 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1082-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44824

- 123 -

П/657/Б 57 

Божков, Васил и др.

   Счетоводни концепции и стандарти (за финансово отчитане) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Васил Божков, Росица Симеонова, Галя Иванова-Кузманова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 415 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1074-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44825

- 124 -

П/657/П 84 

Практико-приложни аспекти на счетоводството в условията на съвременните изменения на световната икономика в България и Русия  /  Ред. Михаил Дочев, А. И. Белоусов, Е. А. Шелухина . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 296 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1056-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44821

- 125 -

П/657/Ф 53 

Финансова отчетност  / Стоян Стоянов и др . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 718 с. : с табл. ; 24 см

   Др авт. : Снежана Башева, Даниела Фесчиева, Румяна Пожаревска, Бойка Брезоева, Диана Петрова, Николай Орешаров, Росица Иванова, Любомир Тодоров, Теодора Рупска, Катя Златарева, Мария Маркова, Лилия Камбурова

   ISBN 978-954-644-815-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44846

Фина механика. Автоматика

- 126 -

П/681.3/P 84 

Popov, Veselin et al.

   Business Informatics : Study book / Veselin Popov, Petya Emilova ; Transl. by Liliana Atanasova . - Svischtov : Tsenov Academic Publ. House, 2014 . - 361 p. ; 24 cm . -  (Library Education and Science ; 89)

   ISSN 1314-4804

   ISBN 978-954-23-1023-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44834

- 127 -

П/681.3/Г 16 

Гайфулин, Ренат

   Уеб дизайн с Adobe Photoshop CC / Ренат Гайфулин ; Прев. от рус. Диана Робова . - София : Асеневци, 2016 . - 296 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-70-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44873

- 128 -

П/681.3/М 67 

Минчев, Димитър Петров и др.

   Практическо ръководство по тримерен печат : Асемблиране, настройки, принтиране / Димитър Петров Минчев, Пенка Вълкова Георгиева, Атанас Иванов Димитров . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015 . - 72 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-17-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44893

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 129 -

П/73/76/R 79 

Rose, Augustus F. et al.

   Jewelry Making and Design : An illustrated textbook for Teachers, Students of Design and Craft Workers / Augustus F. Rose, Antonio Cirino . - 4. rev. ed. . - New York : Dover Publ., [s. a.] . - 306 p. : ill. ; 22 cm

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44737

- 130 -

П/7.0/А 64 

Ангелов, Валентин

   Сецесионът в България / Валентин Ангелов ; Худож. Велико Пенчев . - София : Труд, 2016 . - 228 с. : ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-398-425-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44865

- 131 -

П/77/Б 73 

Бояджиев, Цочо

   Философия на фотографията : Лекционен курс / Цочо Бояджиев . - София : Изток-Запад, 2014 . - 242, VIII с. : ил. ; 20 см . -  (Библиотека Фо)

   

   ISBN 978-954-321-461-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44900

- 132 -

П/7.0/М 12 

Мавродинов, Никола

   Старобългарското изкуство : XI - XIII в. / Никола Мавродинов . - София : Изток-Запад, 2016 . - 205 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-152-804-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44879

- 133 -

Мз/78/С 30 

Северняшки славеи  : Народни песни с клавирен съпровод /  Състав. Ана Борисова . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2015 - . - 29 см

   

   ISBN 979-0-707690-07-9 

   Ч. 1 . - 2015 . - 92 с.: ноти. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44883

- 134 -

П/745/749/Т 41 

Тачев, Момчил

   Изкуството на камуфлажния дизайн / Момчил Тачев . - Варна : Стено, 2015 . - 128 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-778-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44864

Градоустройство. Ландшафт

- 135 -

П/71/Д 58 

Димитров, Стефчо Василев

   Основи на регионалното планиране / Стефчо Василев Димитров . - София : УАСГ, 2014 . - 164 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-724-076-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44842

Архитектура

Спорт

Езикознание. Филология

- 136 -

П/80/G 36 

Genova, Dafina

   "Did You Get What I Saide?" or How the Speaker Uses Language / Dafina Genova . - Veliko Tarnovo : Sts. Cyril and Methodius University Press, 2015 . - 224 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-619-208-031-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44882

- 137 -

П/80/Б 62 

Бонджолова, Валентина

   Практически български език : Помагало по правопис и пунктуация в две части с правила, упражнения, тестове / Валентина Бонджолова ; Ред. Стоян Буров . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2015 - . - 20 см

   

   ISBN 978-619-208-009-9 

   Ч. 1. Правопис . - 144 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44813

- 138 -

П/80/М 86 

Монев, Виктор

   Многоезичието в бизнес комуникациите / Виктор Монев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 221 с.: с ил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 96)

   ISSN 1314-4804

   ISBN 978-954-23-1049-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44837

- 139 -

П/80/О-24 

Обучение по и на чужд език  : Със съвременни методи и информационни и компютърни технологии в СУ "Св. Климент Охридски" /  Състав. Петя Янева . - София : Аз Буки, 2015 . - 135 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7065-06-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44752

- 140 -

С/80/Т 64 

Тодоранова, Василена Стайкова

   Българско-латински речник / Василена Стайкова Тодоранова . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2015 . - 313 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-719-8 

 корица 

Сист. No: 44854

Литература. Теория на литературата

- 141 -

С/82/С 75 

Стефанова, Нели

   Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика / Нели Стефанова ; Науч. ред. Иванка Мавродиева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3818-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44866

Литературна критика

- 142 -

П/820/899.09/Г 77 

Гранитски, Иван

   Гео Милев и трагиката на националната съдба / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 144 с. : с ил., портр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0903-5 

 корица 

Сист. No: 44750

Други исторически науки. Биографии

- 143 -

П/908/В 22 

Варна - Европейска младежка столица  . - Варна : Брандконсултинг, б. г. . - 56 с.: с цв. ил. ; 30 см

   Книгата е с паралелен текст на английски.

 корица 

Сист. No: 44934

- 144 -

П/908/О-25 

Община Смолян  : (албум) /  Текст и прев. Александър Караджов . - Смолян : Принта Ком, 2014 . - 96 с. : цв. сн. ; 22х30 см

   

   ISBN 978-954-393-084-5 

 корица 

Сист. No: 44758

- 145 -

П/908/С 71 

Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки  : От края на XIX век до средата на XX век : (Частна колекция) /  Състав. Снежана Маринова ; Прев. Нина Василева . - Ст. Загора : Регионална библ. Захарий Княжески - Ст. Загора, 2015 . - 128 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-90489-0-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44754

Археология

- 146 -

П/904/В 22 

Варна - праисторически център на металообработката  / Руси Русев и др . - Варна : Данграфик, 2010 . - 192 с. : с табл. , цв. сн. ; 23 см

   Др. авт. : Владимир Славчев, Георги Маринов, Йордан Бояджиев

   ISBN 978-954-9418-52-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44751

География

- 147 -

П/91/B 43 

Bendaoud, Tewfik

   Algerie : Guide / Tewfik Bendaoud . - [Algerie], [2014] . - 176 p. : col. ill. ; 30 cm

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44759

История. Помощни исторически науки

- 148 -

П/931/939/Ж 32 

Жеков, Живко Живков

   Антична Македония - възход и падение / Живко Живков Жеков . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 400 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-033-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44880

- 149 -

П/94/М 32 

Марков, Георги

   Друга история на най-голямата война : Кн. 1- / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-09-0875-5 

   Кн. 2. Светът в пламъци . - 535 с. : със сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 44862

История на България

- 150 -

П/949.72/К 57 

Кирил, митрополит Варненски и Великопреславски

   Боляринът полковник Киреев и Освобождението на България / митрополит Варненски и Великопреславски Кирил . - 2. доп. изд. . - София : Захарий Стоянов, 2010 . - 279 с.: с портр., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0462-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44747

- 151 -

П/949.72/К 98 

Кьосева, Цветана

   Тайните на политиците / Цветана Кьосева . - София : Нац. истор. музей, 2012 . - 159 с.: със сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2953-07-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 44769


 Индекс по АВТОРИ

Adamov, Velichko 26 
Atanasova, Liliana 126 
Bendaoud, Tewfik 147 
Bozhinov, Nikolai 100 
Cirino, Antonio 129 
Dikov, Vencislav 30 
Emilova, Petya 126 
Genova, Dafina 136 
Kirev, Lyuben 30 
Kovacheva, Siyka 9 
Mitev, Petar-Emil 9 
Popov, Veselin 126 
Robinson, Simon 31 
Rose, Augustus F. 129 
Szelenyi, Ivan 13 
Zahariev, Andrey 26 
Zerdin, Mark 31 
Адамов, Величко 26 51 
Адлер, А. 6 
Айтимова, Диана Аксериковна 104 
Александров, Станислав 33 122 
Александрова, Искра 73 
Алексиев, Явор 32 
Ангелов, Валентин 130 
Ангелов, Валентин Ангелов 3 
Ангелов, Георги 32 
Ангелов, Николай 73 
Андонов, Богомил 50 
Андонова, Кремена 40 
Асенов, Анатолий 98 117 
Атанасов, Атанас 33 
Атанасова, Маргарита 47 
Атанасова, Христина 55 56 
Ахметов, Н.М. 105 
Ахметов, Сайранбек Махсутович 105 
Бакърджиева, Милка 110 
Банкова, Иванка 42 
Башева, Снежана 125 
Бейтс, Ед 72 
Бек, Глен 16 
Белоусов, А. И. 124 
Билашев, Б.А. 105 
Богданов, Лъчезар 32 
Богданова, Маргарита 40 41 42 
Божинов, Божидар 51 
Божинов, Николай Сашов 100 
Божинова, Даниела 20 
Божков, Васил 123 
Бонджолова, Валентина 137 
Бораджиева, Елена 5 
Борисова, Ана 133 
Бояджиев, Йордан 146 
Бояджиев, Цочо 131 
Брезоева, Бойка 125 
Брик, С. 6 
Бритченко, Геннадий Иванович 35 
Бритченко, Игорь Геннадиевич 34 35 
Бузов, Вихрен 81 
Буров, Стоян 137 
Буше-Соние, Франсоаз 57 
Бъкли, Карла 72 
Бъчваров, Стоян 81 
Василев, Йордан 30 
Василева, Нина 145 
Вачевска, Миглена 40 41 42 
Веблен, Торстайн 10 
Великова, Еленита 43 
Величков, Асен 20 
Величков, Иван 86 
Владев, Влади 101 102 
Владимирова, Катя 47 
Вундт, В. 6 
Върбанов, Румен 20 
Вътев, Жельо 51 
Гайфулин, Ренат 127 
Ганев, Георги 32 
Ганев, Петър 32 
Генова, Дафина 136 
Георгиев, Атанас 32 
Георгиев, Николай 81 
Георгиева, Пенка 20 
Георгиева, Пенка Вълкова 128 
Гитева-Ганчева, Диляна 74 
Градинаров, Борислав 58 
Гранитски, Иван 142 
Григорова, Ваня 36 
Григорова, Дарина Григорова 18 
Гримсон, Гунар 20 
Дамянов, Атанас 37 
Данков, Евлоги 81 
Датхаев, У.М. 105 
Десев, Любен 6 
Джеймс, Уилям 6 
Джоунс, Даниел 121 
Дилков, Цветан 117 
Димитров, Атанас Димитров 19 
Димитров, Атанас Иванов 128 
Димитров, Димитър 20 
Димитров, Стефчо Василев 135 
Димитрова, Теодора 51 
Динков, Милен 98 
Додов, Павел 38 
Докова, Соня Петрова 39 
Дочев, Михаил 124 
Драгомиров, Николай 111 
Дряновски, Борислав 59 
Дъскарев, Огнян 16 
Елкин, Джини 109 
Емилова, Ирена 43 98 112 117 
Емилова, Петя 126 
Жакипбеков, К.С. 105 
Жеков, Живко Живков 148 
Жулева, Гергана 20 
Захариев, Андрей 26 51 
Златарева, Катя 125 
Златарева, Маргарита 73 
Иванов, Иван Величков 86 
Иванов, Николай Драгомиров 111 
Иванова, Росица 125 
Иванова, Росица Недкова 44 
Иванова-Кузманова, Галя 33 123 
Иванчев, Борислав 8 
Ихсанов, К.А. 105 
Йонсдотир, Биргита 20 
Йоргова-Форд, Юлия Трифонова 45 80 
Йорданова, Елена 113 
Калвели, Рафаел 20 
Камбурова, Лилия 125 
Камиева, Алмагуль Акболатовна 104 105 
Караджов, Александър 144 
Каухова, И.Е. 105 
Кейц, Л. 6 
Керчев, Красимир Христов 114 115 
Кирев, Любен 30 
Кирил, митрополит Варненски и Великопреславски 150 
Клисурова, Марта Пенчева 118 
Клисурска, Бранимира 60 
Кожевникова, А.С. 105 
Колисниченко, Денис Николаевич 101 
Колишев, Николай 87 88 
Костадинова, Светла 32 
Костова, Мария 61 
Кръстева-Христова, Радосвета 122 
Кулкарни, Аджит 107 
Кунев, Красимир 30 
Кънев, Красимир 62 
Кънева, Валентина 106 
Кьосева, Цветана 151 
Лазаров, Румен 30 
Лакаф, Дерек 20 
Лилова, Румяна 51 
Линкова, Маруся 99 
Логунова, Н.И. 105 
Люцканов, Росен 10 
Лях, В.А. 105 
Мавродиева, Иванка 141 
Мавродинов, Никола 132 
МакКарти, Смари 20 
Манев, Никола 63 64 
Манолов, Георги Любенов 21 
Марден, О. 6 
Маринов, Георги 146 
Маринов, Марин 51 
Маринов, Петър 30 
Маринов, Руси 116 
Маринова, Диана Маринова 65 
Маринова, Снежана 145 
Марков, Георги 149 
Марков, Огнян 30 
Марков, Румен 66 67 
Марков, Сашо 81 
Маркова, Мария 125 
Марчева, Анастасия 40 41 42 
Милинов, Валентин 51 
Минкова, Ганета 68 
Минчев, Б. 6 
Минчев, Борис 6 
Минчев, Димитър Петров 128 
Митов, Георги 69 
Михайлова, Румяна 122 
Младенова, Галина Пенчева 46 
Моллов, Белин 47 
Монев, Виктор 138 
Моралийска-Иванова, Моника Емилова 22 
Назарбаев, Нурсултан 23 
Найденов, Георги Ненев 24 
Найденов, Димитър 30 
Найденов, Тотко 108 
Найденов, Чавдар 36 
Найденова, Лиляна 8 
Найденова, Снежана 30 
Несторов, Людмил 30 
Николова, Анелия 109 
Николова, Десислава 32 
Николова, Марина 99 
Николова, Христина 120 
Николова, Христина Лазарова 118 
О'Бойл, Майкъл 72 
Орешаров, Николай 125 
Панайотов, Димитър Петров 119 
Панайотова, Росица 120 
Панова, Павлина 73 74 
Пейо, Ж. 6 
Пенчев, Велико 130 
Петева, Анета 101 
Петкова, Цветалина 70 
Петров, Веселин 4 
Петров, Иван 30 
Петров, Камен Димитров 39 
Петрова, Диана 125 
Петрова, Илияна 72 
Петърнишки, Иван 7 
Пехливанов, Константин 71 
Пожаревска, Румяна 125 
Попов, Веселин 126 
Попова, Павлина 47 
Проданов, Христо 20 
Прокофиева, Диана 81 
Първанов, Христо 120 
Радев, Асен 30 
Разбойникова, София 74 
Разгуте, Гидре 20 
Ракарова, Събина Борисова 49 
Рамчев, Кольо Радев 11 
Рашева-Мерджанова, Яна 12 
Робова, Диана 127 
Родари, Джани 8 
Рупска, Теодора Йорданова 125 
Русев, Руси 146 
Русева, Майя 74 
Сакипова, З.Б. 105 
Сарапулова, Г.И. 105 
Селени, Иван 13 
Симеонова, Росица 123 
Сирашки, Христо 112 117 
Славов, Станислав 47 
Славчев, Владимир 146 
Славчев, Здравко 75 
Славчева, Маргарита 6 
Смертина, Е.С. 105 
Спиноза, Бенедикт 6 
Ставру, Стоян 106 
Стайков, Николай 32 
Станчев, Ивайло 20 
Станчев, Красен 32 
Стефанов, Георги 76 
Стефанова, Нели 141 
Стиглиц, Джоузеф 14 
Стойчев, Тихомир 81 
Стоянов, Иван Г. 77 
Стоянов, Стоян 125 
Стоянова, Станислава 15 98 
Стоянова-Риама, Мария 107 
Таранов, Ю.А. 105 
Тачев, Момчил 134 
Тодоранова, Василена Стайкова 140 
Тодоров, Любомир 125 
Тончева, Мария 7 
Торебланка, Хосе Игнасио 25 
Тотков, Георги 85 89 90 91 93 95 
Трушков, Георги 94 
Уомак, Джеймс 121 
Уорбрик, Колин 72 
Федянина, Л.Н. 105 
Фесчиян, Даниела 125 
Филипова, Елена 14 
Хаджиниколов, Димитър Веселинов 52 
Харазян, Айк Арменович 102 
Хараланова, Кремена 74 
Харис, Дейвид 72 
Хинсберг, Хиле 20 
Христов, Георги 13 
Христов, Иво 36 
Христов, Стефан 78 79 
Христова, Асенка 32 
Цанкова, Теодора 25 
Цацов, Димитър 81 
Цонкова, Димитринка 5 
Чилова, Нина 68 
Шелухина, Е. А. 124 
Шивачев, Момчил 81 
Шишманова, Пенка 30 
Шопова, Татяна 96 
Ялом, Ървин, Д. 109 
Янева, Петя 139 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Did You Get What I Saide?" or How the Speaker Uses Language 136 
100-годишната парадигма 24 
20 години специалност Философия във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 81 
Algerie 147 
Business Informatics 126 
ECTS Users' Guide 82 
Financial Analysis 26 
Jewelry Making and Design 129 
Lean мислене - как да печелим повече с по-малко усилия 121 
Linear Optimization 100 
Marketing Management организации: потенциал и система 35 
Mergers & Acquisitions 2013 27 
Mergers & Acquisitions 2014 28 
Mergers & Acquisitions 2015 29 
Microeconomics 30 
My Bulgarian university 83 
Ningbo Dahongying University 84 
PHP 7 & MySQL 101 
SymNet - Industrial Symbiosis Network for Environment Protection and Sustainable Development in Black Sea Basin 97 
The Mergers & Acquisitions Review 31 
The Southeast Europe Energy Handbook 2014 103 
Young People in European Bulgaria 9 
Анализ на финансовото състояние на предприятието 44 
Анатомия на кризата 32 
Антична Македония - възход и падение 148 
Бедност и социална структура в преходните общества 13 
Библиотеките днес - иновативни политики и практики 1 
Бизнеспреговорите 110 
Боляринът полковник Киреев и Освобождението на България 150 
България в Европейската външна политика и политика за сигурност след 2014 г. - нови инструменти, повече възможности? 17 
Български език, литература и е-обучение 85 
Българско-латински речник 140 
Варна - Европейска младежка столица 143 
Варна - праисторически център на металообработката 146 
Влияние на световната финансова криза върху българския банков сектор 38 
Вменяемост и невменяемост 66 
Все по-близо всеки ден 109 
Всичко е заради исляма 16 
Въведение в туризма 43 
Въззивно производство по наказателни дела 69 
Гео Милев и трагиката на националната съдба 142 
Геоикономика и регионално развитие 39 
Голямото разделение 14 
Граматика на фантазията 8 
Да разбираме икономиката 49 
Данъчно право 77 
Дигиталната грамотност във висшето образование 96 
Друга история на най-голямата война 149 
Европейска икономика 52 
Европейски практики и национални рефлексии в планирането 40 41 42 
Европейският парламент в развитие 22 
Езикът Swift 102 
Експортен маркетингов мениджмънт 37 
Електронна демокр@ция 20 
Енциклопедия на чувствата 6 
Естетика на не-красивото 3 
Етични и правни граници на съвременните медицински грижи 106 
Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри - залог за тяхното бъдеще 2 
Застрахователно право 55 56 
Избори и избирателни системи 21 
Изключващи вината обстоятелства 67 
Изкуството на камуфлажния дизайн 134 
Измерения на толерантността при работещи 15 
Изследване на процесите на обслужване в операциите на услуги 45 
Империя феникс 18 
Иновации 114 
Иновации и иновационна система 115 
Интелигентни транспортни системи в градска среда 118 
Информационни системи и технологии в логистиката 111 
История на Варненската адвокатура 59 
Клиентоцентричност в банкирането на дребно 46 
Кой управлява в Европа? 25 
Кратка история на медицината и лекарска етика 108 
Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика 141 
Кризисен мениджмънт - информационни стратегии и интернет платформи 116 
Маси и масово образование в глобална среда 12 
Материално данъчно право 75 
Медийно право 58 
Международни екологични организации 98 
Международни операции в подкрепа на мира и сигурността 19 
Мениджмънт 117 
Методика на е-обучението 89 
Методология и методика на изследванията във висшето образование 86 
Многоезичието в бизнес комуникациите 138 
Мониторинг на членството на България в Европейския съюз 2014 - 2015 47 
Наказателнопроцесуално право 64 
Независим финансов одит 33 
Независимите административни органи при парламентарното управление 71 
Обучение по и на чужд език 139 
Община Смолян 144 
Оптимизиране методиката за анализ на риска при оценка на инвестиционните проекти в транспортната и енергийната инфраструктура 120 
Организация и управление на защитени природни ресурси 99 
Основи на регионалното планиране 135 
От Хага до Ротердам 65 
Педагогическите умения на учителите 87 88 
Помагало по данъчно право 68 
Потенциални последици за българското общество и икономика от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС 36 
Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България 48 
Право на Европейската конвенция за правата на човека 72 
Правото в поезията на Хораций 61 
Правото на лична свобода и сигурност 62 
Практико-приложни аспекти на счетоводството в условията на съвременните изменения на световната икономика в България и Русия 124 
Практически български език 137 
Практически речник по хуманитарно право и права на човека 57 
Практическо помагало 73 
Практическо ръководство по тримерен печат 128 
Придобиване по давност на недвижими имоти 70 
Процесуално философски приключения на приложната онтология 4 
Психология 5 
Разследване на престъпления, извършени от чужденци 60 
Сборник с резюмета н подбрани решения на ЕСПЧ 74 
Свободният софтуер в е-обучението 90 
Северняшки славеи 133 
Сецесионът в България 130 
Системность банковского дела и реальный капитал 34 
Социология на личността 11 
Специално образование и е-обучение 91 
Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки 145 
Старобългарското изкуство 132 
Стожер на духа 94 
Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система 92 
Стратегия "Казахстан - 2050" 23 
Счетоводна политика на нефинансовите предприятия 122 
Счетоводни концепции и стандарти (за финансово отчитане) 123 
Съвременна комуникация без думи 107 
Съвременни модели на икономически системи на обществено-икономическото развитие на Република България 50 
Тайните на политиците 151 
Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки 76 
Теория на безделната класа 10 
Теория на наказателното правораздаване 63 
Тестът в е-обучението 93 
Техника за емоционална свобода 7 
Технические и социально-экономические проблемы: эффективные пути их решения 105 
Трафик на хора 78 79 
Увод в е-обучението 95 
Уеб дизайн с Adobe Photoshop CC 127 
Управление на публични услуги 80 
Управленски парадигми 119 
Управленско общуване и управленски процес 113 
Философия на фотографията 131 
Финанси 51 
Финансова отчетност 125 
Фирмена култура 112 
Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието 53 54 
Эконометрические методы моделирования планирования и прогнозирования добычи и реализации нефти и газа 104 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D изображения 128 
3D принтер 128 
Adobe Photoshop CC 127 
ECTS (Европейска система за натрупване и трансфер на кредити) 82 
Lean мислене 121 
Microsoft Excel 126 
Microsoft Office 126 
Microsoft PowerPoint 126 
Microsoft Word 126 
Moodle 90 
MySQL 101 
PHP 7 101 
Swift 102 
Автоматична идентификация 111 
Авторско право 58 
Адвокати 59 
Адвокатска колегия 59 
Адвокатски съвет 59 
Административно управление 71 
Акумулативни тестове 93 
Американска политика 14 
Анализ на печалбата 26 
Анализ на риска 120 
Аналитична философия 81 
Антична история 148 
Археологически паметници 146 
Банкиране 46 
Банков сектор 32 38 
Банкова система 34 51 
Банкови кризи 38 
Банково дело 34 
Банково кредитиране 51 
Бедност 13 
Библиотечен персонал 1 
Библиотечни мрежи 1 
Библиотечни специалисти 2 
Библиотечно образование 2 
Бижута 129 
Бизнес анализ 125 
Бизнес етикет 138 
Бизнес комуникации 138 
Бизнес кореспонденция 138 
Бизнес организации 30 
Бизнес планиране 40 41 
Бизнес среда 48 
Бизнесинформатика 126 
Бизнеспреговори 110 
Биологично разнообразие 99 
Болшевизъм 24 
Борба с престъпността 78 79 
Брандинг 53 
Брошки 129 
Брутен вътрешен продукт 49 
Българо-латински речник 140 
Българо-марокански отношения 17 
Българска архитектура 130 
Българска икономика 47 
Българска литература 142 
Българска философия 81 
Български държавници 151 
Български език 137 
Български медици 108 
Български политици 151 
Български художници 130 
Българско изкуство 132 
Бюджетно планиране 40 
Валутни сделки 51 
Варненски некропол 146 
Взаимоотношения 15 
Виртуална библиотека 85 
Виртуални университети 89 
Висше образование 47 48 54 82 84 95 
Висши учебни заведения 83 
Вменяемост 66 
Военна история 149 150 
Военни униформи 134 
Втора световна война 149 
Въззивен контрол 69 
Въззивен съд 69 
Въззивно производство 69 
Възобновяеми енергийни източници 103 
Възпитание 88 
Възрастова психология 5 
Газодобив 104 
География на Африка 147 
Геоикономика 39 
Геополитика 18 
Глобализация 14 
Гняв 6 
Градска среда 118 
Градски транспорт 118 
Гражданско общество 12 
Гражданско право 76 
Грозно (естет.) 3 
Давност 70 
Данъчен контрол 75 
Данъчен процес 68 77 
Данъчна система 48 68 
Данъчни нарушения 68 
Данъчно законодателство 75 
Данъчно облагане 77 
Данъчно право 75 
Данъчно производство 68 
Данъчно счетоводство 125 
Делова кореспонденция 110 
Детска психология 8 
Детско мислене 8 
Джихад 16 
Дигитална библиотека 85 
Дигитална грамотност 96 
Дигитална демокрация 20 
Дигитална компетентност 96 
Дигитални медии 58 
Дизайн на бижута 129 
Дипломни работи 86 
Дискриминация 15 
Дистанционно обучение 95 
Достъп до образование 91 
Досъдебно разследване 64 
Древна Македония 148 
Държавен бюджет 51 
Държавен изпит 76 
Държавно управление 71 
Е-българистика 85 
Е-обучение 85 89 90 
Е-управление 20 
Евразийски съюз 18 
Еврозона 52 
Европейска демокрация 25 
Европейска интеграция 9 25 52 
Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 73 
Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи 72 
Европейска политика 17 
Европейска регионална политика 40 
Европейска търговия 37 
Европейски пазар 53 
Европейски парламент 22 
Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ) 72 74 
Европейски съюз 17 22 25 
Европейски фондове 47 
Евтаназия 106 
Единен европейски пазар 52 
Език на тялото 107 
Езикова комуникация 136 
Езикова култура 136 
Езиково обучение 139 
Екологични организации 98 
Екологични рискове 98 
Експортни пазари 37 
Електронен тест 93 95 
Електронно гласуване 20 
Електронно обучение 139 
Електронно правителство 20 
Емоции 6 
Емоционална свобода 7 
Емпирични изследвания 45 
Емпирично изследване 12 
Енергетика 32 47 97 
Енергиен пазар 103 
Енергийна инфраструктура 120 
Енергийна политика 103 
Енергийни сделки 31 
Естетика на изкуството 3 
Естетически категории 3 
Етажна собственост 75 
Етични задължения 106 
Жестове 107 
Забележителности 143 
Застраховане 41 
Застрахователен договор 55 
Застрахователен надзор 55 56 
Застрахователен пазар 54 
Застрахователни правни норми 56 
Застрахователно посредничество 55 
Застрахователно право 55 
Застрахователно правоотношение 56 
Защита правата на човека 62 73 
Защитени територии 99 
Здравеопазване 41 
Зелена енергия 42 
Избирателни системи 21 
Избирателно право 21 
Изборен кодекс 21 
Изпитване 87 
Изпълнителна власт 71 
Източноправославна църква 150 
Иконометрични модели 104 
Икономика на България 32 49 50 
Икономика на фирмите 49 
Икономическа интеграция 39 
Икономическа криза 14 25 32 48 
Икономическа система 114 
Икономическа теория 50 
Икономически преход 50 
Икономически системи 30 
Икономическо развитие 23 
Икономическо сътрудничество 36 
Инвестиции 51 
Инвестиционен капитал 34 
Инвестиционна политика 36 
Индустриален дизайн 54 
Индустриална симбиоза 97 
Иновативни практики 1 
Иновационен бизнес 41 
Иновационен процес 115 
Иновационна дейност 114 
Иновационна политика 114 115 
Иновационни системи 115 
Иновационно предприемачество 42 
Институционална система на ЕС 22 
Интеграционни процеси 53 
Интегрирана отчетност 125 
Интелектуална собственост 48 
Интернет 20 
Интернет технологии 116 
Информационни системи 111 
Информационни технологии 85 139 
Информационно обслужване 2 
Информационно общество 89 95 
Информационно-автоматизирани системи 105 
Ислям 16 
Ислямска държава 16 
История на Варна 143 
История на Македония 148 
История на медицината 108 
Казуси 77 112 117 
Камуфлажен дизайн 134 
Капиталистическо общество 24 
Капиталова структура 26 
Кинезика 107 
Кич 3 
Клавирни произведения 133 
Класически тест 93 
Клиентоцентричност 46 
Книжовно културно наследство 1 
Компютърни системи 126 
Комуникационен мениджмънт 35 
Комуникационни стратегии 116 
Комуникационни технологии 139 
Комуникация 107 
Конкурентно поведение 30 
Конкурентно право 31 
Контрол в образованието 87 
Корпоративно подоходно облагане 77 
Кохезионна политика 47 
Краезнание 144 
Кредитна система в образованието 82 
Кризисен мениджмънт 116 
Културен живот 143 
Лидерство 48 117 
Ликвидност 44 
Линейно оптимиране 100 
Лица с увреждания 91 
Лишаване от свобода 62 
Логистика 97 111 
Логопедия 91 
Локализация 135 
Магистърска теза 86 
Маркетингов мениджмънт 35 37 
Маркетингови проучвания 37 
Маркетингови школи 53 
Марксистко-ленинска философия 24 
Маскировка 134 
Масови формирования 12 
Математически методи 100 
Медийно законодателство 58 
Медицинска етика 106 108 
Медицинска помощ 106 
Междукултурна комуникация 138 
Междуличностни отношения 117 
Международен бизнес 37 
Международен превоз на товари 65 
Международна сигурност 19 
Международни бизнеспреговори 110 
Международни договори 65 
Международни организации 98 
Мениджмънт в туризма 53 
Местни данъци и такси 75 
Металообработване 146 
Метафизика 81 
Методи за изследване 86 
Методи на обучение 87 88 
Микроикономика 30 
Мироопазващи операции 19 
Митнически контрол 42 
Митнически съюз 52 
Младежка миграция 9 
Мобилно обучение 95 
Морско корабоплаване 65 
Музикално образование 54 
Наказателен процес 64 
Наказателна отговорност 66 
Наказателни дела 63 67 69 
Наказателно правораздаване 63 
Наказателно-процесуално право 64 
Наказателнопроцесуална система 63 
Накити 129 
Народни песни 133 
Научни изследвания 86 
Невменяемост 66 
Недвижими имоти 70 
Неравенство 14 
Нестопанска сфера 124 
Нетолерантност 15 
Нефинансови предприятия 122 
Нефтена промишленост 104 
Нефтодобив 104 
Оборотен капитал 26 
Образователна система 92 
Обслужване 45 
Обслужваща сфера 80 
Обучението по философия 81 
Обучителни техники 91 
Обществени поръчки 47 
Обществено осигуряване 71 
Общество 14 
Одиторска оценка 33 
Одиторски риск 33 
Околна среда 98 99 
Онлайн маркетинг 53 
Онтология 4 
ООН 19 
Организационен климат 113 
Организационна култура 112 113 
Организирана престъпност 78 
Пазар на труда 32 
Пазарен преход 13 
Пазарно равновесие 30 
Пазарно стопанство 49 
Парична политика 49 
Педагогическа психология 5 
Пенсионно осигуряване 42 
Петролен пазар 103 
Планиране 104 
Планово стопанство 50 
Политическо управление 23 
Посткомунистически капитализъм 13 
Потребителско поведение 30 
Пощенски картички 145 
Права на гражданите 73 
Права на детето 54 
Права на човека 57 72 
Правен език 61 
Правна култура 61 
Право на лична свобода 62 
Правопис 137 
Праистория 146 
Превенция на престъпността 79 
Предизборни кампании 21 
Предприемаческа дейност 48 
Престъпления на чужденци 60 
Престъпна дейност 60 
Приложна философия 4 
Принтери 128 
Прогнозиране 104 
Програмни езици 101 102 
Продължаващо обучение 54 
Производствен мениджмънт 121 
Производствени организации 105 
Производствени разходи 30 
Промишленост 97 
Проституция 79 
Процесуална онтология 4 
Психични процеси 5 
Психодиагностика 5 
Психотерапевтична помощ 109 
Психотерапевтични методи 109 
Психотерапия 109 
Психотехника 7 
Публични услуги 80 
Пъблик рилейшънс 54 
Радио- и телевизионна дейност 58 
Развитие на туризма 39 
Разследване на престъпления 60 
Реализация 9 
Регионално планиране 135 
Регионално развитие 39 40 
Ресторантьорство 43 
Реторика 141 
Реторични термини 141 
Реформи в образованието 92 
Речници 140 
Решения 74 
Римско право 61 
Руска идентичност 18 
Руски национализъм 18 
Руско-турска освободителна война 150 
Световна икономика 124 
Свобода на словото 58 
Свободно време 9 
Северноатлантически договор 19 
Селскостопанска политика 52 
Сецесион 130 
Сецесионни творби 130 
Симплекс-метод 100 
Сливане на фирми 27 28 29 
Сливания и поглъщания 27 28 29 31 
Снимки 145 
Софтуерна индустрия 92 
Софтуерни продукти 126 
Софтуерни системи 90 
Социализъм 13 
Социална адаптация 11 
Социална идентичност 12 
Социална култура 10 
Социална политика 47 
Социална промяна 24 
Социални класи 10 
Социални мрежи 20 
Социални норми 10 
Социални роли 11 
Социално поведение 10 
Социално подпомагане 42 
Социално предприемачество 42 
Спедиторска дейност 53 
Специализирано обучение 93 
Специални разузнавателни средства (СРС) 60 
Специално образование 91 95 
Спортна психология 5 
Старобългарско изкуство 132 
Стратегическо планиране 40 119 
Стратегическо управление 119 
Страх 6 
Счетоводна отчетност 123 
Счетоводна политика 122 
Счетоводни стандарти 123 125 
Счетоводно отчитане 53 
Счетоводство 48 124 
Съвременна философия 4 
Съдебна практика 67 
Съдебно производство 64 
Съдебнопсихиатрични експертизи 66 
Теории за личността 11 
Теория на парите 51 
Териториално развитие 39 
Терминологични справочници 141 
Тестове 56 87 88 99 112 117 137 
Техника за емоционална свобода (ТЕС) 7 
Технологично развитие 54 
Технология на производството 105 
Тиймбилдинг 53 
Толерантност 15 
Трансатлантически отношения 17 36 
Транспортна инфраструктура 120 
Транспортни коридори 39 
Транспортни системи 118 
Трафик на органи 79 
Трафик на хора 78 79 
Тръстове 31 
Туризъм 97 
Туристическа дейност 43 48 
Туристическа индустрия 43 
Туристически услуги 43 
Търговска политика 52 
Търговско право 54 
Уеб базирана система 90 
Уеб дизайн 127 
Уеб сайт 127 
Университети 83 84 143 
Управление на бизнеса 35 
Управление на конфликти 117 
Управление на организацията 35 
Управление на публичния сектор 80 
Управление на фирми 117 
Управленски процес 113 
Управленско общуване 113 
Услуги 45 
Устойчиво развитие 97 
Устройствени планове 135 
Фармацевтична промишленост 105 
Философия на фотографията 131 
Финанси на предприятието 44 
Финансиране на проекти 120 
Финансов анализ 26 
Финансов одит 33 
Финансова сфера 124 
Финансови кризи 38 
Финансови отчети 125 
Финансово отчитане 123 
Финансово-стопански анализ 44 
Фирмена конкурентоспособност 41 
Фирмена култура 112 
Фирмени иновации 115 
Фискална политика 32 
Фотоапарати 131 
Фотографско изкуство 131 
Фотографско пространство 131 
Фразеология 136 
Хомеопатия 107 
Хотелиерство 43 
Художествена самодейност 94 
Хуманитарно право 57 
Хумор 136 
Ценностна система 9 11 
Цитиране 86 
Цифрови технологии 96 
Църковна архитектура 132 
Църковна живопис 132 
Читалищно дело 94 
Човешки капитал 119 
Човешки ресурси 53 
Чувства 6 
Чуждоезиково обучение 138 
Шериат 16 
Щастие 6 
Юридически извори 61