НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

Психология

- 1 -

П/159.923/Б 97 

Бюзан, Тони

   Силата на духовната интелигентност : 10 начина да събудим духовния си гений / Тони Бюзан ; Прев. от англ. Гаяне Минасян . - София : Изток-Запад, 2014 . - 184, VIII : цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-152-466-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45624

- 2 -

П/159.9/Г 92 

Гулина, Марина Анатольевна и др.

   Консультативная психология / Марина Анатольевна Гулина, Юрий Петрович Зинченко . - Санкт-Петербург : Питер, 2015 . - 335 с. ; 21 см . -  (Стандарт третьего поколения)

   

   ISBN 978-5-496-01134-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45577

- 3 -

П/159.9/М 34 

Мартынова, Елена Владимировна

   Индивидуальное психологическое консультирование : Теория, практика, обучение / Елена Владимировна Мартынова . - Москва : Генезис, 2015 . - 384 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-98563-320-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45575

- 4 -

П/159.92/П 69 

Поливара, Зинаида Васильевна

   Введение в специальную психологию : Уч. пособие / Зинаида Васильевна Поливара . - 3. изд., стер. . - Москва : Флинта, 2016 . - 271 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9765-1666-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45574

- 5 -

П/159.92/Ч 91 

Чопра, Дийпак

   Духовни решения : Отговори на трудните въпроси на живота / Дийпак Чопра ; Прев. Венцислав Божилов . - София : Бард, 2016 . - 221 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-703-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45618

Логика

Етика

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

- 6 -

П/316.7/М 74 

Михайлова, Катя Живкова

   Меди@ Общество : Социология на медиите и масовата комуникация / Катя Живкова Михайлова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 428 с.: с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-893-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45543

- 7 -

П/316.3/Т 64 

Тодоров, Орлин

   България. Версия 0.5 / Орлин Тодоров . - София : Изток-Запад, 2016 . - 152 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-910-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45537

Политика

- 8 -

П/323/P 17 

Palabiyik, Mustafa Serdar

   Understanding The Turkish-Armenian Controversy Over 1915 / Mustafa Serdar Palabiyik . - Istanbul : Beta, 2015 . - XIX, 132 p. ; 21 см

   

   ISBN 978-605-333-208-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45569

- 9 -

П/325/Б 29 

Бауман, Зигмунт

   Бежанци пред дверите на Европа / Зигмунт Бауман ; Прев. от англ. Юлия Гешакова . - София : Изток-Запад, 2016 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-152-926-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45619

- 10 -

П/327/Б 73 

Бояджиева, Надя Георгиева

   Русия НАТО и средата на сигурност след Студената война : Ч. 1- / Надя Георгиева Бояджиева . - София : Даниела Убенова, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-791-168-0 

   Ч. 1. 1989 - 1999 . - 384 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45651

- 11 -

П/327/Г 22 

Ганчев, Петко Димитров

   Съвременна глобална геополитика / Петко Димитров Ганчев . - София : Фабер, 2016 . - 420 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0502-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45544

- 12 -

П/325/М 53 

Миграциите: Европа между историческия опит и страховете на съвременността  : (Анализи и дискусии) /  Под ред. на Румяна Михнева, Искра Баева, Костадин Грозев . - София : Камея, 2016 . - 200 с. ; 23 см

   Проект "Бъдеще за миналото: инструменти на "меката сила" (културна и научна дипломация)"

   ISBN 978-619-7084-30-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45649

- 13 -

П/323/С 20 

Сарацин, Тило

   Германия се самоунищожава : Как подлагаме страната си на риск / Тило Сарацин ; Прев. от нем. Георги Георгиев . - София : Св. Георги Победоносец, 2016 . - 439 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7283-09-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45620

- 14 -

П/327/С 23 

Сборник с доклади от международната научна конференция на тема "Съвременни заплахи за сигурността на Европа"  : Пловдив, 15 апр. 2016 г. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2016 . - 502 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92776-0-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45563

- 15 -

П/327/С 23 

Сборник с доклади от международната научна конференция на тема "Съвременни заплахи за сигурността на Европа"  : Студентска секция : Пловдив, 15 апр. 2016 г. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2016 . - 124 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92776-0-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45564

- 16 -

П/327/Ч 91 

Чомски, Ноам

   Кой управлява света? / Ноам Чомски ; Прев. Милко Стоименов . - София : Бард, 2016 . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-715-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45617

Икономика. Икономически науки

- 17 -

П/338.1/E 20 

Ecocnomy and Education of Ukraine: on the Road to EU

   Economy and Education of Ukraine: on the Road to EU /  Ed. by Igor Britchenko . - Nowy Sacz : Wyzsza Szkola Biznesu, 2016 . - 178 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-83-88421-84-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45657

- 18 -

П/339.1/G 88 

Grose, Virginia

   Concept to Customer / Virginia Grose . - London : Bloomsbury, 2016 . - 177 p. : col. ill. ; 23 cm . -  (Basics Fashion Management ; 01)

   

   ISBN 978-2-9404-1184-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45659

- 19 -

П/338.48/P 84 

Popov, Bisser Hristov et al.

   Tour Guiding in English : Bulgdria's Black Sea Coast / Bisser Hristov Popov, Svetla Koleva Nedeva . - Varna : Science and Economics, 2015 . - 282 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-954-21-0840-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45562

- 20 -

П/338/Д 17 

Данаилов, Данаил Лазаров

   Четвъртата индустриална революция - роботи срещу хора, капитали срещу труда. Предизвикателства пред България / Данаил Лазаров Данаилов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 168 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-902-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45578

- 21 -

П/330.1/К 25 

Канев, Димитър Канев

   Архитектура на избора : Съветите на поведенческата икономика / Димитър Канев Канев . - Варна : СТЕНО, 2016 . - 251 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-887-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45545

- 22 -

П/338.24/К 80 

Комплексен аналитичен доклад за състоянието на неформалната икономика в България и изводи за нейното огрничаване и превенция  / Стефан Петранов и др ; Под общ. ред. на Милена Ангелова . - София : Асоц. на индустр. капитал в България, 2012 . - 341 с.: с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92331-9-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45527

- 23 -

П/338.48/Н 64 

Нешков, Марин Найденов и др.

   Регулиране на международния туристически бизнес / Марин Найденов Нешков, Велина Иванчева Казанджиева . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 317 с.: с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0855-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45556

- 24 -

П/339.9/Н 74 

Николов, Николай Маринов

   Международна икономика / Николай Маринов Николов . - 2. прераб. изд. . - София : Авангард Прима, 2016 . - 224 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-160-55-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45665

- 25 -

П/338.24/П 97 

Първи мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция [за периода 2010-2012 г.]  : Дейност 2. Годишни мониторингови доклади върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция / Емилия Ченгелова и др ; Под общ. ред. на Милена Ангелова . - София : Асоц. на индустр. капитал в България, 2012 . - 207 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7056-01-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45531

- 26 -

П/336/С 76 

Стиглиц, Джозеф

   Еврото : Как една обща валута застрашава бъдещето на Европа / Джозеф Стиглиц ; Прев. от англ. Елена Филипова . - София : Изток-Запад, 2016 . - 464 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-937-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45621

- 27 -

П/339.5/С 96 

Съботинова, Диана

   Международна търговска политика : (Науч. монография) / Диана Съботинова . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-21-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45550

- 28 -

П/330.1/Т 54 

Тийл, Питър и др.

   От нула до едно : Размисли върху стартъпите или как да изградим бъдещето / Питър Тийл, Блейк Мастърс . - София : Книгомания, 2016 . - 212 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-195-124-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45623

- 29 -

П/338.48/Т 70 

Томова, Снежина Цонева и др.

   Спортна анимация / Снежина Цонева Томова, Велислав Ецков Цеков, Димитър Стоилов Димитров . - 3. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 308 с.: с цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0842-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45560

- 30 -

П/330.1/Т 72 

Тонев, Младен и др.

   Макроикономика : Учебник / Младен Тонев, Труфка Димитрова ; Под общ. ред. на Димитър Канев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2015 . - 360 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-201-054-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45647

- 31 -

П/338.24/Т 82 

Трети мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция  : Дейност 2. Годишни мониторингови доклади върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция / Емилия Ченгелова и др ; Под общ. ред. на Милена Ангелова . - София : Асоц. на индустр. капитал в България, 2014 . - 425 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7056-04-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45549

Право

- 32 -

П/341/G 48 

Girginov, Anton

   Outgoing Requests by Bosnia and Herzegovina for International Judicial Cooperation : (Comprehensive Manual) / Anton Girginov ; Излазни захтiеви Босне и Херцеговине за метународну правосудну сарадьну : (Детальанприручник) / Антон Гиргинов . - Sarajevo : TDP, 2016 . - 150, 160 p. ; 25 см

   

   ISBN 978-9958-553-31-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45571

- 33 -

П/342/Б 18 

Балабанова, Христина

   Кратък курс по административно право и административен процес / Христина Балабанова . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2016 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-654-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45555

- 34 -

П/347/Б 63 

Бончовски, Петър

   Свободно движение на решения по гражданско правни спорове : (Република България и Европейския съюз) / Петър Бончовски . - София : Инст. за държавата и правото БАН, 2016 . - 339 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9583-33-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45520

- 35 -

П/347/Б 94 

Бъчварова, Маргарита Стефанова и др.

   Търговско и облигационно право / Маргарита Стефанова Бъчварова, Радослав Петков Рачев, Живка Стоянова Матеева . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 328 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0857-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45559

- 36 -

П/342/И 51 

Иларева, Валерия

   Правото на изслушване на задържаните имигранти / Валерия Иларева . - София : Black Flamingo Publishing, 2016 . - 184 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2915-96-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45530

- 37 -

П/341/К 72 

Ковачева, Диана Петрова

   Противодействие на корупцията : Международноправни аспекти / Диана Петрова Ковачева . - София : Инст. за държавата и правото БАН, 2016 . - 267 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9583-32-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45521

- 38 -

П/342/Л 14 

Лазаров, Кино и др.

   Административен процес / Кино Лазаров, Иван Тодоров . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела, 2016 . - 624 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2197-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45616

- 39 -

П/347/М 14 

Маданска, Нели

   Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон / Нели Маданска . - София : Сиела, 2016 . - 360 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2123-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45533

- 40 -

П/347/Н 47 

Неизпълнение на договора  : Коментар на нормативната уредба. Преглед и анализ на съдебната практика. Практически проблеми / Поля Голева и др . - София : Труд и право, 2015 . - 440 с. ; 21 см

   Др. авт. : Тотка Калчева, Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Георги Хорозов

   ISBN 978-954-608-226-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45526

- 41 -

П/342/П 14 

Паев, Костадин

   Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от XIX век : Сравнителено историкоправно изследване / Костадин Паев . - София : Сиби, 2016 . - 360 с.: с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-004-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45626

- 42 -

П/343/П 94 

Пушкарова, Ива

   Същински полови престъпления : Практика на Върховния съд и Върховния касационен съд по наказателни дела / Ива Пушкарова . - София : Сиела, 2016 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2121-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45532

- 43 -

П/347/С 30 

Седьмой Международный Форум "Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности"  : Сб. документов и материалов /  Состав. В. Н. Лопатин, И. П. Кондратенко, Б. Д. Поляков . - Москва : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2015 . - 264 с. : с табл. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45656

- 44 -

П/349/С 60 

Средкова, Красимира Иванова

   Осигурително право / Красимира Иванова Средкова . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби . - 648 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-008-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45627

- 45 -

П/347/С 61 

Ставру, Стоян

   Промените във вещта - някои въпроси на приращението и преработването / Стоян Ставру . - София : Сиела, 2016 . - 208 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2122-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45534

- 46 -

П/342/Я 62 

Янкулова, Светла

   Прокурорът в административния процес / Светла Янкулова . - София : Сиби, 2016 . - 176 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-010-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45625

Обществено управление

- 47 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Кодекс за социално осигуряване : Нормативен текст. Коментар на промените (ДВ, бр. 61 от 11 авг. 2015 г.) / Бисер Петков, Снежана Малакова, Йосиф Милошев . - София : Труд и право, 2015 . - 424 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-608-230-5 

  

Сист. No: 45525

- 48 -

П/351/Д 22 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 година  / Велин Филипов и др . - София : Труд и право, 2015 . - 800 с. ; 24 см

   Други авт.: Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов Кн. е с ISSN 1313-1567

  

Сист. No: 45522

- 49 -

П/351/Н 86 

Новото данъчно законодателство през 2016 година  : Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Практика на Нац. агенция за приходите / Анета Георгиева и др . - София : Труд и право, 2016 . - 800 с. ; 24 см + CD

   Кн. е с ISSN 1313-2814 Др. авт.: Цветана Янкова, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Росен Иванов, Николай Ризов

  

Сист. No: 45523

Военни науки. Военно изкуство

- 50 -

П/355/359/Т 84 

Трифонов, Тодор и др.

   Агентурно проникване в разузнавателната мрежа на противника / Тодор Трифонов, Румен Гюров . - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2016 . - 246 с. ; 20 см . -  (Библиотека Сигурност ; 24)

   

   ISBN 978-619-7143-06-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45648

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 51 -

П/36/Б 47 

Благойчева, Христина Вилхем

   Осигурителни системи и фондове / Христина Вилхем Благойчева . - Варна : Наука и икономика, 2016 . - 294 с.: с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0899-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45557

Възпитание. Образование. Просвета

- 52 -

П/371/Д 86 

Дражев, Стефан

   Персонализирани среди за обучение и споделена интелигентност за специалисти по икономика на знанието : (Дисертация за присъждане на научната степен доктор на икономическите науки) / Стефан Дражев . - Варна, 2010 . - 298 с. : с табл. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45652

- 53 -

П/371/К 78 

Колишев, Николай Стоянов

   Педагогическите умения на учителите: теоретични модели : Кн. 1 - / Николай Стоянов Колишев . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-09-1056-7 

   Кн. 2 . - 2016 . - 456 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45566

- 54 -

П/378/М 31 

Маринова, Пенка и др.

   Дарителството - традиция и настояще в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов : (Историко-документален очерк) / Пенка Маринова, Николай Живков . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 156 с. : с цв. сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-1189-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45567

- 55 -

П/37.01/М 51 

Методически указания и комплект за провеждане на обучение на работодатели, работници и служители и самоучител за дистанционно обучение  : Проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" / Григор Цанков и др ; Под общ. ред. на Милена Ангелова . - София : Асоц. на индустр. капитал в България, 2013 . - 92 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7056-03-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45529

- 56 -

П/378/М 67 

Минчев, Борис

   Ръководство за писане на академично есе / Борис Минчев . - София : Веда Словена, 2015 . - 59 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8846-28-8 

 корица 

Сист. No: 45552

- 57 -

П/378/Н 85 

Новата идея в образованието  : Юбилейна науч. конф. с междунар. участие, Бургас, 20-21 септ. 2016 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7126-27-3 

   Т. 1 . - 464 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45667

- 58 -

П/378/Н 85 

Новата идея в образованието  : Юбилейна науч. конф. с междунар. участие, Бургас, 20-21 септ. 2016 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7126-28-0 

   Т. 2 . - 567 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45668

- 59 -

П/378/П 92 

Професорите на Икономически университет - Варна  : 1920 - 2015 г. /  Ред. Бойко Атанасов и др . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 360 с. : с портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-21-0810-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45666

- 60 -

П/378/Р 97 

Ръководство за изработване на дипломна работа  : На основата на единните академични изследователски стандарти, приети в Република България / Бойчо Бойчев и др . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2016 . - 22 с. ; 21 см

   Др. авт.: Ивайло Лазаров, Даниела Андонова, Маринела Петкова

 корица 

Сист. No: 45553

- 61 -

П/378/Ю 12 

Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д.и.н. Тончо Трендафилов  . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2016 . - 296 с. ; 27 см

   

   ISBN 978-619-7343-00-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45565

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

Математика

- 62 -

П/519.8/М 60 

Милкова, Танка Василева и др.

   Изследване на операциите : Ръководство / Танка Василева Милкова, Деян Георгиев Михайлов . - Варна : Наука и икономика, 2016 . - 420 с.: с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0879-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45561

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 63 -

П/621.39/А 65 

Андонов, Антонио В.

   Комуникационни вериги и сигнали / Антонио В. Андонов . - 2. прераб. изд. . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2015 . - 374 с. : със сх. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-12-0119-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45664

Медицина

- 64 -

П/349/З-65 

Зиновиева, Дарина Пеева

   Медицинско право / Дарина Пеева Зиновиева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела, 2016 . - 832 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2063-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45615

- 65 -

П/61/М 38 

Матанова, Ваня

   Детска невропсихология : Нарушения на екзекутивните функции / Ваня Матанова . - Варна : СТЕНО, 2016 . - 156 с. ; 20 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   

   ISBN 978-954-449-884-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45546

- 66 -

П/61/С 45 

Случаи от практиката на клиничния психолог  /  Съавт. и науч. ред. Ваня Матанова и др . - Варна : СТЕНО, 2016 . - 228 с. ; 20 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   Др. авт.: Венцислав Ангелов, Виолета Савова, Деница Демирева, Ирина Вълнева, Лиляна Соколова, Мариана Павлова, Мартин Колев, Николай Бонев, Росица Петкова, София Димитрова, Теодора Колева

   ISBN 978-954-449-882-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45548

- 67 -

П/61/Я 41 

Ялом, Ървин Д.

   Мимолетни създания : (Още психотерапевтични истории) / Ървин Д. Ялом ; Прев. от англ. Ангелин Димитров Мичев . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1534-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45547

Управление

- 68 -

П/659/Г 37 

Георгиев, Величко Иванов

   Управление на връзките с обществеността в кризисни ситуации / Величко Иванов Георгиев . - София : Дио Мира, 2016 . - 178 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2977-29-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45541

- 69 -

П/656/П 85 

Превоз на опасни товари със сухоземен транспорт  : [Уч. пособие] / Емил Железов и др . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2010 . - 350 , XXII с. : с табл. ; 21 см

   Други авт.: Детелин Василев, Даниела Тодорова, Симеон Ананиев, Юлия Варадинова-Милкова

   ISBN 978-954-12-0191-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45662

- 70 -

П/65.012/С 96 

Съвременни управленски практики IX. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства  : Науч. конф. с междунар. участие, 17-18 юни 2016 г., Бургас . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016 . - 483 с.: с табл. ; 24 см

   Кн. е с ISSN 1313-8758

 корица | съдържание 

Сист. No: 45551

Счетоводство

- 71 -

П/657/О-41 

Одитът в България  /  Ред. съвет Валери Димитров и др . - София : Роел-98, 2012 . - 256 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92547-6-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45558

Фина механика. Автоматика

- 72 -

П/681.3/Б 73 

Бояджиев, Добри Атанасов

   Основи на MicroTik RouterOS / Добри Атанасов Бояджиев . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 206 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-185-252-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45669

- 73 -

П/681.3/Д 52 

Джонс, Грэм

   Кликология : Психология онлайн-шопинга для привлечения покупателей / Грэм Джонс ; Пер. с англ.  . - Москва : Эксмо, 2015 . - 316 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-699-71951-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45576

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 74 -

П/745/749/P 15 

Pailes-Friedman, Rebeccah

   Smart Textiles for Designers : Inventing the Future of Fabrics / Rebeccah Pailes-Friedman . - London : Laurence King Publishing Ltd, 2016 . - 192 p. : col. ill. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-78067-732-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45660

- 75 -

П/7.0/М 32 

Марков, Константин и др.

   История на изкуството / Константин Марков, Даниела Чулова-Маркова . - София : Авангард Прима, 2011- . - 20 см

   

   ISBN 978-954-323-932-0 

   Ч. 1. Поглед назад . - 2011 . - 177 с. + CD

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45539

- 76 -

П/7.0/М 32 

Марков, Константин и др.

   История на изкуството / Константин Марков, Даниела Чулова-Маркова . - София : Авангард Прима, 2011- . - 21 см

   

   ISBN 978-619-160-670-2 

   Ч. 2 . - 2016 . - 294 с. + 3 DVD

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45540

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 77 -

П/72/Р 95 

Русков, Кирил Русев и др.

   Стари жилищни сгради в София (1878 - 1940) / Кирил Русев Русков, Чавдар Иванов Ангелов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2016 . - 144 с.: цв. ил. ; 21Х30 см

   

   ISBN 978-954-322-867-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45554

- 78 -

П/72/Т 66 

Толева, Нина

   Алманах на панелна "Тракия" / Нина Толева . - Пловдив : Жанет 45, 2016 . - 216 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-186-266-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45570

Спорт

Езикознание. Филология

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

- 79 -

П/908/D 54 

Did you know? This is Slovakia  . - Bratislava : Ministry of Foreign and European Affairs, 2015 . - [87 p.] : col. ill. ; 21 cm

   

  

Сист. No: 45573

- 80 -

П/908/K 70 

Kollar, Daniel

   Slovakia / Daniel Kollar . - Bratislava : Dajama, 2015 . - [41 p.] : col. ill. ; 15x21 cm

   

   ISBN 978-80-8136-043-5 

  

Сист. No: 45572

История. Помощни исторически науки

История на България

- 81 -

П/949.72/С 65 

Стефан Стамболов пред Народното събрание  : Избрани речи /  Състав. Надя Бояджиева ; Рец. Милчо Лалков ; Предг. Андрей Пантев . - София : [Изд. състав.], 1995 . - VI, 147 с., 1 л. : портр. ; 21 см

   

   ISBN 954-799-508-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45650


 Индекс по АВТОРИ

Britchenko, Igor 17 
Girginov, Anton 32 
Grose, Virginia 18 
Kollar, Daniel 80 
Nedeva, Svetla Koleva 19 
Pailes-Friedman, Rebeccah 74 
Palabiyik, Mustafa Serdar 8 
Popov, Bisser Hristov 19 
Ананиев, Симеон 69 
Ангелов, Венцислав 66 
Ангелов, Чавдар Иванов 77 
Ангелова, Милена 22 25 31 55 
Андонов, Антонио В. 63 
Андонова, Даниела 60 
Асенов, Асен 49 
Атанасов, Бойко 59 
Баев, Йордан 12 
Баева, Искра 12 
Балабанова, Христина 33 
Бауман, Зигмунт 9 
Благойчева, Христина Вилхем 51 
Божилов, Венцислав 5 
Бойчев, Бойчо 60 
Бонев, Николай 66 
Бончовски, Петър 34 
Бояджиев, Добри Атанасов 72 
Бояджиева, Надя 81 
Бояджиева, Надя Георгиева 10 
Бритченко, Игорь Геннадиевич 17 
Бъчварова, Маргарита Стефанова 35 
Бюзан, Тони 1 
Варадинова-Милкова, Юлия 69 
Василев, Детелин 69 
Вълнева, Ирина 66 
Ганчев, Петко Димитров 11 
Георгиев, Величко Иванов 68 
Георгиев, Георги 13 
Георгиева, Анета 49 
Гешакова, Юлия 9 
Гиргинов, Антон 32 
Голева, Поля 40 
Грозев, Костадин 12 
Гулина, Марина Анатольевна 2 
Гюров, Румен 50 
Данаилов, Данаил Лазаров 20 
Данов, Данаил 12 
Данова, Мадлен Василева 12 
Демирева, Деница 66 
Джонс, Грэм 73 
Димитров, Валери 71 
Димитров, Димитър Стоилов 29 
Димитрова, София 66 
Димитрова, Труфка 30 
Донев, Калю 59 
Досев, Владимир 59 
Дражев, Стефан 52 
Железов, Емил 69 
Живков, Николай 54 
Зиновиева, Дарина Пеева 64 
Зинченко, Юрий Петрович 2 
Иванов, Росен 49 
Иларева, Валерия 36 
Казанджиева, Велина Иванчева 23 
Калинова, Евгения 12 
Калчева, Тотка 40 
Канев, Димитър 30 
Канев, Димитър Канев 21 
Ковачева, Диана Петрова 37 
Колев, Валери 12 
Колев, Мартин 66 
Колева, Теодора 66 
Колишев, Николай Стоянов 53 
Кондарев, Ивайло 48 49 
Кондратенко, И. П. 43 
Кюркчиев, Стефан 40 
Лазаров, Ивайло 60 
Лазаров, Кино 38 
Лалков, Милчо 81 
Лопатин, В. Н. 43 
Маданска, Нели 39 
Малакова, Снежана 47 
Маринков, Бойко 12 
Маринова, Пенка 54 
Марков, Константин 75 76 
Мартынова, Елена Владимировна 3 
Мастърс, Блейк 28 
Матанова, Ваня 65 66 
Матеева, Живка Стоянова 35 
Машев, Красимир 40 
Мермерска, Людмила 49 
Милев, Симеон 48 
Милкова, Танка Василева 62 
Милошев, Йосиф 47 
Минасян, Гаяне 1 
Минчев, Борис 56 
Михайлов, Деян Георгиев 62 
Михайлова, Катя Живкова 6 
Михнева, Румяна 12 
Мичев, Ангелин Димитров 67 
Нешков, Марин Найденов 23 
Николов, Александър 12 
Николов, Николай Маринов 24 
Павлова, Мариана 66 
Паев, Костадин 41 
Пантев, Андрей 81 
Петков, Бисер 47 
Петкова, Маринела 60 
Петкова, Росица 66 
Петранов, Стефан 22 
Поливара, Зинаида Васильевна 4 
Поляков, Б. Д. 43 
Пушкарова, Ива 42 
Първев, Иван 12 
Радилов, Димитър 59 
Раков, Александър 49 
Рачев, Радослав Петков 35 
Ризов, Николай 48 49 
Русков, Кирил Русев 77 
Савова, Виолета 66 
Сарацин, Тило 13 
Свраков, Антон 48 71 
Соколова, Лиляна 66 
Средкова, Красимира Иванова 44 
Ставру, Стоян 45 
Стиглиц, Джозеф 26 
Стоименов, Милко 16 
Съботинова, Диана 27 
Тийл, Питър 28 
Тодоров, Иван 38 
Тодоров, Орлин 7 
Тодорова, Даниела 69 
Толева, Нина 78 
Томова, Снежина Цонева 29 
Тонев, Младен 30 61 
Трифонов, Тодор 50 
Узунова, Красимира 49 
Филипов, Велин 48 
Филипова, Елена 26 
Хорозов, Георги 40 
Христов, Петър 12 
Цанков, Григор 55 
Цветкова, Лорета 48 
Цеков, Велислав Ецков 29 
Ченгелова, Емилия 25 31 
Чомски, Ноам 16 
Чопра, Дийпак 5 
Чулова-Маркова, Даниела 75 76 
Ялом, Ървин Д. 67 
Янкова, Цветана 49 
Янкулова, Светла 46 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Concept to Customer 18 
Did you know? This is Slovakia 79 
Economy and Education of Ukraine: on the Road to EU 17 
Outgoing Requests by Bosnia and Herzegovina for International Judicial Cooperation 32 
Slovakia 80 
Smart Textiles for Designers 74 
Tour Guiding in English 19 
Understanding The Turkish-Armenian Controversy Over 1915 8 
Агентурно проникване в разузнавателната мрежа на противника 50 
Административен процес 38 
Алманах на панелна "Тракия" 78 
Архитектура на избора 21 
Бежанци пред дверите на Европа 9 
България. Версия 0.5 7 
Введение в специальную психологию 4 
Германия се самоунищожава 13 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 година 48 
Дарителството - традиция и настояще в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов 54 
Детска невропсихология 65 
Духовни решения 5 
Еврото 26 
Изследване на операциите 62 
Индивидуальное психологическое консультирование 3 
История на изкуството 75 76 
Кликология 73 
Кодекс за социално осигуряване 47 
Кой управлява света? 16 
Комплексен аналитичен доклад за състоянието на неформалната икономика в България и изводи за нейното огрничаване и превенция 22 
Комуникационни вериги и сигнали 63 
Консультативная психология 2 
Кратък курс по административно право и административен процес 33 
Макроикономика 30 
Меди@ Общество 6 
Медицинско право 64 
Международна икономика 24 
Международна търговска политика 27 
Методически указания и комплект за провеждане на обучение на работодатели, работници и служители и самоучител за дистанционно обучение 55 
Миграциите: Европа между историческия опит и страховете на съвременността 12 
Мимолетни създания 67 
Неизпълнение на договора 40 
Новата идея в образованието 57 58 
Новото данъчно законодателство през 2016 година 49 
Одитът в България 71 
Осигурителни системи и фондове 51 
Осигурително право 44 
Основи на MicroTik RouterOS 72 
От нула до едно 28 
Педагогическите умения на учителите: теоретични модели 53 
Персонализирани среди за обучение и споделена интелигентност за специалисти по икономика на знанието 52 
Правото на изслушване на задържаните имигранти 36 
Превоз на опасни товари със сухоземен транспорт 69 
Прокурорът в административния процес 46 
Промените във вещта - някои въпроси на приращението и преработването 45 
Противодействие на корупцията 37 
Професорите на Икономически университет - Варна 59 
Първи мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция [за периода 2010-2012 г.] 25 
Регулиране на международния туристически бизнес 23 
Русия НАТО и средата на сигурност след Студената война 10 
Ръководство за изработване на дипломна работа 60 
Ръководство за писане на академично есе 56 
Сборник с доклади от международната научна конференция на тема "Съвременни заплахи за сигурността на Европа" 14 15 
Свободно движение на решения по гражданско правни спорове 34 
Седьмой Международный Форум "Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности" 43 
Силата на духовната интелигентност 1 
Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон 39 
Случаи от практиката на клиничния психолог 66 
Спортна анимация 29 
Стари жилищни сгради в София (1878 - 1940) 77 
Стефан Стамболов пред Народното събрание 81 
Съвременна глобална геополитика 11 
Съвременни управленски практики IX. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства 70 
Същински полови престъпления 42 
Трети мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция 31 
Търговско и облигационно право 35 
Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от XIX век 41 
Управление на връзките с обществеността в кризисни ситуации 68 
Четвъртата индустриална революция - роботи срещу хора, капитали срещу труда. Предизвикателства пред България 20 
Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д.и.н. Тончо Трендафилов 61 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

MikroTik 72 
Автомобилен транспорт 69 
Агентурно проникване 50 
Административен процес 33 38 46 
Административни актове 38 
Административно право 33 
Административнонаказателен процес 38 
Академично есе 56 
Академично писане 56 
Акцизи 49 
Ампир 76 
Анимация в туризма 29 
Антикорупционни политики 37 
Антикорупционни практики 15 
Антично изкуство 75 
Арменски въпрос 8 
Арменски геноцид 8 
Балканска политика на Русия 10 
Банкова система 20 30 
Барок 75 76 
Бежанска криза 15 
Бежанци 9 12 
Безжични мрежи 72 
Бенчмаркинг 15 43 61 
Бидермайер 76 
Бизнес стратегии 28 
Биоземеделие 61 
Борба с тероризма 14 
Бранд комуникации 61 
Брандинг 18 
Българска икономика 20 
Български политици 81 
Българско черноморие 19 
Бюджетен дефицит 30 
Валутен пазар 24 
Вещно право 45 
Виртуални частни мрежи (VPN) 72 
Висше образование 54 70 
Внедряване 50 
Връзки с обществеността 68 
Възпитание 53 
Външна политика на Русия 10 
Геополитика 11 70 
Глобализация 11 
Глобално господство 16 
Годишни финансови отчети 48 
Градска архитектура 77 
Градска среда 78 
Граждански процес 34 
Гражданско съдопроизводство 34 
Гръцки конституции 41 
Данък върху добавената стойност (ДДС) 48 
Дарителство 54 
ДДС 49 
Демографска политика 13 
Демокрация 7 
Детска невропсихология 65 
Детска психология 4 66 
Деца с аутизъм 4 
Деца с увреждания 4 
Деца с умствена недостатъчност 4 
Деца със зрителни увреждания 4 
Дигитализация 20 
Дипломни работи 60 
Дискретизация на сигналите 63 
Дислексия 65 
Договорни правоотношения 35 40 
Донорство 64 
Дуално мислене 21 
Духовен интелект 1 
Духовно израстване 5 
Дъблинска система 12 
Евро (валута) 26 
Еврозона 26 
Европейска интеграция 17 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 26 
Евтаназия 64 
Еклектизъм 76 
Екскурзоводство 19 
Екстрадиция 32 
Електронен текстил 74 
Емигранти 9 
Железопътен транспорт 69 
Жилищни комплекси 78 
Жилищни пространства 78 
Жилищни сгради 77 
Заетост и безработица 30 
Закон за администрацията 33 
Закон за държавните служители 33 
Застрахователни дружества 70 
Защита на компютърните мрежи 72 
Здравно законодателство 64 
Здравно осигуряване 44 51 
Изпълнителна власт 46 
Икономика на знанието 52 
Икономическа свобода 7 
Икономически растеж 30 
Икономически теории 21 
Икономически университети 59 
Икономическо поведение 28 
Икономическо развитие 80 
Имигранти 36 
Имиграционна политика 13 
Империализъм 16 
Ин витро 64 
Инвестиционна дейност 61 
Инвестиционни проекти 70 
Индустриална революция 20 
Иновационен бизнес 28 
Иновационна икономика 43 
Интеграционна политика 13 
Интелектуален потенциал 1 
Интелектуална собственост 43 
Интернет бизнес 73 
Интернет търговия 73 
Информационна грамотност 52 
Информационни технологии 52 
Ипотеки 45 
Исторически забележителности 79 
Исторически личности 80 
Кариерно ориентиране 14 
Кариерно развитие 70 
Кейнсиански модел 30 
Класицизъм 76 
Клиенти 18 
Когнитивни модели 21 
Кодекс за социално осигуряване 47 
Компютърни мрежи 72 
Комуникации 68 
Комуникационни вериги 63 
Комуникационни системи 63 
Консултативна психология 2 
Контраразузнаване 50 
Корпоративно подоходно облагане 48 49 
Корупция 37 
Корупция в образованието 15 
Криза 26 
Кризата в Сирия 12 
Културен туризъм 61 
Културни забележителности 80 
Културно наследство 79 
Курсови работи 60 
Лекарска тайна 64 
Лидерство 15 
Линейно оптимиране 62 
Личностни разстройства 66 
Личностно развитие 5 
Маркетингов мениджмънт 18 
Маркетингови комуникации 57 
Масова комуникация 6 
Медии 6 
Медицинска етика 64 
Международен съд 32 
Международен туризъм 23 
Международна търговия 24 
Международни корпорации 24 
Международни туристически организации 23 
Международно осигурително право 44 
Международно сътрудничество 32 
Местни данъци и такси 49 
Местно самоуправление 7 
Методи на обучение 52 55 
Миграционни процеси 9 14 
Миграция на населението 12 
Митническа политика 24 
Мрежови операционни системи 72 
Мрежово планиране 62 
Национална сигурност 10 14 15 17 
Национално производство 30 
Невропсихология 65 
Недвижими имоти 45 
Независим финансов одит 71 
Неравенство 13 
Несъстоятелност 39 
Неустойка 40 
Неформална икономика 22 25 31 55 
Обезщетения 40 
Облигационни правоотношения 35 
Обществено осигуряване 44 
Одит 71 
Онлайн консултиране 55 
Онлайн пазаруване 73 
Опасни товари 69 
Организационна култура 57 
Осигурителни вноски 47 
Осигурителни системи 51 
Осигурително право 44 
Османска конституция 41 
Панелни сгради 78 
Парламентарна реторика 81 
Патентно право 43 
Педагогически умения 53 
Пенсионно осигуряване 47 51 
Пенсионно производство 44 
Платежен баланс 24 
Поведенческа икономика 21 
Политически мениджмънт 61 
Полови престъпления 42 
Правна помощ 32 
Право на изслушване 36 
Праисторическо изкуство 75 
Превербуване 50 
Превоз на товари 69 
Предприемачество 70 
Преподаване 53 
Преподаватели 59 
Природни забележителности 79 80 
Прокуратура 46 
Противодействие на корупцията 37 
Противодействие на тероризма 61 
Професионална реализация 57 
Психоаналитични модели 2 
Психологическо консултиране 2 3 
Психотерапевтична помощ 3 67 
Психотерапевтични методи 67 
Психотерапия 2 3 66 
Радиосигнали 63 
Развитие на туризма 17 
Разпадане на СССР 10 
Регионална геополитика 11 
Регионална сигурност 10 
Ренесанс 75 
Речи 81 
Рококо 76 
Романтизъм 76 
Ромска интеграция 11 
Румънски конституционализъм 41 
Русия и НАТО 10 
Самоусъвършенстване 1 
Световна икономика 24 
Световна търговия 27 
Световна търговска организация (СТО) 27 
Свобода на медиите 6 
Свобода на словото 7 
Селски туризъм 17 
Сива икономика 22 25 31 
Синдик 39 
Смарт текстил 74 
Сметна палата 71 
Снабдителска верига 18 
Социални мрежи 57 
Социално осигуряване 51 
Социално предприемачество 14 57 
Спортна анимация 29 
Средновековно изкуство 75 
Сръбски конституционализъм 41 
Структурна реформа 26 
Счетоводство 70 
Съвременност 80 
Съдебна власт 46 
Съдебна практика 42 
Съдебни решения 34 
Съзнание 5 
Текстилни материали 74 
Текстилни орнаменти 74 
Телевизия 6 
Теория на масовото обслужване 62 
Тестове 69 
Трансплантация 64 
Трафик на хора 14 
Тревожни разстройства 66 
Трудов пазар 61 
Туризъм 70 
Туристически бизнес 23 
Туристическо обслужване 19 
Турско-арменски отношения 8 
Търговска несъстоятелност 35 
Търговска политика 24 
Търговски банки 17 
Търговски закон 39 
Търговски преговори 27 
Търговски сделки 35 
Търговско право 35 
Търновска конституция 41 
Управление на качеството 15 61 
Управление на конфликти 68 
Управление на кризи 68 
Управление на риска 57 
Управление на човешките ресурси 14 
Управленски системи 70 
Фискална политика 30 
Хегемония 16 
Човешки капитал 57