НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/002/В 24 

Василева, Веселина и др.

   Каталог на изданията : Историята на Нов български университет в книги : 2001-2015 / Веселина Василева, Лъчезар Рачев . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 247 с.: с цв. ил. ; 32 см

   

   ISBN 978-954-535-936-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45735

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 2 -

П/101(091)/П 47 

Петрова, София

   Сократ и изкуството на диалога / София Петрова . - София : Милениум, 2016 . - 127 с. ; 20 см . -  (Философия за всеки)

   

   ISBN 978-954-515-379-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45704

- 3 -

П/101/Ф 90 

Фуко, Мишел

   Управлението на себе си и на другите : Курс лекции в Колеж дьо Франс 1982-1983 / Мишел Фуко ; Прев. Антоанета Колева . - София : Критика и хуманизъм, 2016 . - 548 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-587-196-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45706

Психология

- 4 -

П/159.92/Б 85 

Букай, Хорхе и др.

   Родители и деца : Трудните взаимоотношения / Хорхе Букай, Демиан Букай ; Прев. от исп. Мариана Георгиева Китипова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 286 с. ; 20 см . -  (Листа по пътя)

   

   ISBN 978-954-26-1627-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45744

- 5 -

П/159.9/Б 87 

Бургов, Пресиян Светозаров

   Когнитивна психология / Пресиян Светозаров Бургов . - В. Търново : Ивис, 2015 . - 239 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-205-004-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45823

- 6 -

П/159.9/И 83 

Йорданова, Биляна

   Психология на естетическото преживяване / Биляна Йорданова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2016 . - 201 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-00-0045-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45785

- 7 -

П/159.9/М 28 

Манчева, Русанка Петкова

   За професионалната психодиагностика / Русанка Петкова Манчева . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2016 . - 383 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-00-0050-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45808

- 8 -

П/159.923/П 47 

Петров, Даниел

   Привързаност и личностна патология / Даниел Петров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 246 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4168-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45787

- 9 -

П/159.9/П 92 

Психологията в служба на обществото  : [Сб. статии] . - В. Търново : Ивис, 2016 . - 159 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-205-036-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45786

Логика

Етика

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

- 10 -

П/311/С 96 

Съйкова, Иванка

   Проектиране на статистически изследвания / Иванка Съйкова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 170 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-915-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45739

Социология

- 11 -

П/316.3/W 68 

Wilk-Jakubowski, Grzegorz

   Sytuacja spoleczna muzulmanow w Wielkiej Brytanii / Grzegorz Wilk-Jakubowski . - Krakow : NOMOS, 2013 . - 296 p. : tab., ill. ; 21 cm

   

   ISBN 978-83-7688-140-9 

  

Сист. No: 45764

- 12 -

П/316.3/В 91 

Възрастните хора като ресурс в развитието  : Науч. конф., София, 24 септ. 2015 г. /  Състав. и науч. ред. Пенка Найденова, Геновева Михова . - Варна : Славена, 2016 . - 432 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-190-051-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45673

- 13 -

П/316.3/Г 69 

Горчилова, Деница Антонова

   Институции на гражданското общество : Илюстративни текстове / Деница Антонова Горчилова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 205 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-924-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45736

- 14 -

П/316.3/Г 72 

Гочев, Атанас Гочев

   Анализ на политиките - модели и оценки на въздействието / Атанас Гочев Гочев . - София : Албатрос, 2015 . - XII, 490 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-751-117-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45713

- 15 -

П/316.4/Н 42 

Недев, Тодор

   И ние българите сме дали нещо на света - Иван Вазов / Тодор Недев . - 2. изд. . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2017 . - 222 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-374-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45758

- 16 -

П/316.7/С 83 

Стоянов, Росен К.

   Комуникационна демокрация / Росен К. Стоянов . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 217 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-925-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45782

- 17 -

П/316.3/Ш 43 

Шваб, Клаус

   Четвъртата индустриална революция / Клаус Шваб ; Предг. Кристалина Георгиева ; Прев. от англ. Валентина Рашева-Джейвънс . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1630-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45729

Политика

- 18 -

П/327/P 80 

Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z krajami bylego ZSRR  /  Red. Marek Milek et al . - Kielce : Wyd. Stowarzyszenia Wspolpracy Polska-Wschod, 2011 . - 248 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-83-61791-16-4 

  

Сист. No: 45763

- 19 -

П/327/Г 37 

Георгиев, Благовест

   Геополитическият императив / Благовест Георгиев . - София : Парадигма, 2016 . - 449 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-293-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45779

- 20 -

С/32/Д 62 

Дипломатическа енциклопедия  : Т. 1 - /  Състав. Димитър Романов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2014 - . - 21 см

   

   ISBN 978-619-202-134-4 

   Т. 3. История на международните отношения : Понятия, събития, страни, народи . - 2016 . - 316 с.

   

 корица 

Сист. No: 45824

- 21 -

П/32.01/М 27 

Манолов, Георги Любенов

   Политически мениджмънт / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2016 . - 600 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-01-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45728

- 22 -

П/327/Н 42 

Недев, Тодор

   Залезът на Запада и изгрева на Изтока / Тодор Недев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2017 . - 232 с. ; 21 см

   Монографията е проект по линия на ЮНЕСКО и РАН, Москва, РФ

   ISBN 978-954-715-010-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45759

- 23 -

П/323/П 97 

Първанов, Иван

   Атентатите на XX век / Иван Първанов . - София : Милениум, 2017 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-387-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45767

- 24 -

П/32/Р 95 

Русинова-Христова, Антоанета

   Личност, ценности и идеологии / Антоанета Русинова-Христова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2016 . - 204 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-866-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45781

- 25 -

П/327/У 48 

Украинската криза и Балканите  /  Състав. Бойко Маринков, Бисер Банчев . - София : Парадигма, 2017 . - 253 с. : със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-306-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45769

Икономика. Икономически науки

- 26 -

П/336/T 89 

Tsenova, Tsvetomira

   The Importance of Being Prudent: Capital Adequacy, Financial Stability and the Macroeconomy / Tsvetomira Tsenova . - Svischtov : Tsenov Academic Publ. House, 2016 . - 111 p. : tab. ; 24 cm . -  (Economic world library ; 129)

   ISSN 1310-2737

  

Сист. No: 45807

- 27 -

П/338.2/W 68 

Wilk-Jakubowski, Grzegorz

   Prawne aspekty funkcjonowania samorzadu gospodarczego w II RP / Grzegorz Wilk-Jakubowski . - Kielce : Wyd. Stowarzyszenia Wspolpracy Polska-Wschod, 2008 . - 106 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-83-61791-04-1 

  

Сист. No: 45762

- 28 -

П/338.1/W 96 

Wybrane aspekty efektu sinergii zasobow polskiej gospodarki jako strukturalnej czesci unii europejskiej  /  Red. Agnieszka Bus-Bidas, Monika Gajdowska . - Tarnobrzeg-Kielce : Wyd. Stowarzyszenia Wspolpracy Polska-Wschod, 2015 . - 173 p. : tab. ; 24 cm

   

   ISBN 978-83-61791-52-2 

  

Сист. No: 45761

- 29 -

П/332/Z 87 

Zroznicowanie rozwoju economicznego i spolecznego w Wojewodztwie Podkarpackim  /  Red. Klemens Wroblewski, Agnieszka Bus-Bidas, Tomasz Misiak . - Tarnobrzeg-Kielce : Wyd. Stowarzyszenia Wspolpracy Polska-Wschod, 2014 . - 155 p. : tab. ; 24 cm

   

   ISBN 978-836-61791-56-0 

  

Сист. No: 45760

- 30 -

П/338.47/В 24 

Василев, Евгени и др.

   Управление на иновациите в транспорта / Евгени Василев, Светла Цветкова, Илия Гътовски . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 266 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-929-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45741

- 31 -

П/338.5/В 70 

Владимирова, Йорданка и др.

   Цени и ценообразуване / Йорданка Владимирова, Борислав Атанасов, Николинка Игнатова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 286 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-919-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45750

- 32 -

П/336/Г 22 

Ганчева, Зорница

   Митнически контрол и администрация / Зорница Ганчева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 320 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1135-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45800

- 33 -

П/33/И 50 

Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания  : Междунар. науч. конференция, 9-10 ноем. 2016 г. : Т. 1-3 . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1186-7 

   Т. 2. Финанси, застраховане, отчетност . - 320 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45773

- 34 -

П/33/И 50 

Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания  : Междунар. науч. конференция, 9-10 ноем. 2016 г. : Т. 1-3 . - Свищов, 2016 . - 23 см

   

   Т. 3. Бизнес, мениджмънт и маркетинг . - 483 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45774

- 35 -

П/334.72/К 12 

Кавазаки, Гай

   Изкуството да стартираш бизнес 2.0 : Изпитан във времето и кален в битка наръчник / Гай Кавазаки ; Прев. от англ. Ани Младенова . - София : Enthusiast, 2017 . - 349 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-164-229-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45731

- 36 -

П/334.7/К 85 

Корпоративно управление в международния бизнес  / Бистра Боева и др . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 312 с. ; 24 см

   Др. авт.: Цветомир Цанов, Петко Вълков, Александър Христов

   ISBN 978-954-644-912-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45749

- 37 -

П/338.46/М 36 

Марчева, Анастасия и др.

   Икономика и управление на услугите / Анастасия Марчева, Ал Розенблум . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 256 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1129-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45802

- 38 -

П/338.1/Н 61 

Несторов, Людмил

   Икономиката на България - развитие и перспективи : Монография / Людмил Несторов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 246 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1201-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45799

- 39 -

П/338.48/Н 75 

Николова, Марина

   Аграрен туризъм / Марина Николова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 207 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1204-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45794

- 40 -

П/339.923/О-25 

Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми  : Кръгла маса, Свищов, 27 окт. 2016 г. : Сб. доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 279 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1183-6 

  

Сист. No: 45804

- 41 -

П/336/С 37 

Симеонов, Стефан

   Измерители на борсовата активност - изследване на индикаторите и анализ на пазарния тренд / Стефан Симеонов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 228 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 131)

   Кн. е с ISSN 1310-2737

  

Сист. No: 45806

- 42 -

П/334.72/С 38 

Сирашки, Христо

   Управление на фирмата : Избрани лекции / Христо Сирашки . - 2. доп. и прераб. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 250 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1169-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45801

- 43 -

П/339.1/Т 96 

Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж  : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. I - II . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1150-8 

   Т. I . - 432 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45775

- 44 -

П/339.1/Т 96 

Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж  : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. I - II . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1151-5 

   Т. II . - 458 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45776

Право

- 45 -

П/342/Б 49 

Близнашки, Георги

   Еволюция на конституционализма / Георги Близнашки . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4246-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45770

- 46 -

П/340/В 95 

Вълчев, Даниел

   Лекции по обща теория на правото : Ч. 1- / Даниел Вълчев . - София : Сиела Норма, 2016 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2232-5 

   Ч. 1 . - 327 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45708

- 47 -

П/343/Г 91 

Гудман, Марк

   Киберпрестъпления : Всичко е свързано, всеки е уязвим и как да се защитим / Марк Гудман ; Прев. Елена Павлова . - София : Милениум, 2016 . - 384 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-515-383-9 

 корица 

Сист. No: 45707

- 48 -

П/347/Д 59 

Димитрова, Галина

   Настойничество и попечителство / Галина Димитрова . - София : Нова звезда, 2016 . - 194 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-051-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45719

- 49 -

П/343/К 25 

Канушев, Мартин

   Историческа социология на наказателните политики в България : (В 3 тома) / Мартин Канушев . - София : Нов бълг. унив., 2015 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-535-876-0 

   Т. I. Престъпление и наказание в националната държава . - 478 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45732

- 50 -

П/342/М 51 

Методиев, Веселин

   Конституционният дебат в българския парламент през XIX век / Веселин Методиев . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 151 с. ; 21 см . -  (Конституционните дебати в България)

   

   ISBN 978-954-535-934-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45705

- 51 -

П/347/П 13 

Павлова, Миглена Антонова

   Обществени поръчки : Управление и контрол / Миглена Антонова Павлова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 253 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-926-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45740

- 52 -

П/342/С 32 

Семов, Атанас Марков

   Права на гражданите на Европейския съюз : Т. 1-2 / Атанас Марков Семов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 22 см . -  (Библиотека Студии по Европейско право)

   

   ISBN 978-954-07-3447-7 

   Т. 1. Правен режим на защитата на правата на човека в Европейския съюз . - 381 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45825

- 53 -

П/342/С 32 

Семов, Атанас Марков

   Права на гражданите на Европейския съюз : Т. 1-2 / Атанас Марков Семов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 22 см . -  (Библиотека Студии по Европейско право)

   

   ISBN 978-954-07-3490-3 

   Т. 2. Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение . - 445 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45826

- 54 -

П/349/С 54 

Социално и здравно осигуряване 2017  . - София : Сиела Норма, 2017 . - 1013 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-28-2254-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45710

- 55 -

П/347/С 83 

Стоянов, Иван Г.

   Финансово право : Обща част. Специална част. Конституционно правосъдие. Казуси / Иван Г. Стоянов . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2017 . - 515 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2242-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45711

- 56 -

П/347/Т 36 

Тасев, Симеон Христов и др.

   Гражданско право : Обща част: Помагало / Симеон Христов Тасев, Методи Марков . - 8. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2015 . - 296 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi - преглед на изпитната материя)

   

   ISBN 978-619-730-948-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45717

- 57 -

П/347/Т 36 

Тасев, Христо

   Българско наследствено право : Нова ред. Симеон Тасев / Христо Тасев . - 12. прераб. и доп. изд. . - София : Нова звезда, 2016 . - 216 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-198-049-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45720

- 58 -

П/347/Ч 82 

Чилова, Нина Стефанова

   Финансова инспекция / Нина Стефанова Чилова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 234 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-928-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45737

Обществено управление

- 59 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане 2017 : Коментар /  Комент. Росен Иванов . - София : Сиела Норма, 2017 . - 855 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2238-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45709

- 60 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за наследството : Научноприложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст / Цанка Цанкова и др . - София : Труд и право, 2016 . - 768 с. ; 25 см

   Други авт.: Екатерина Матеева, Методи Марков, Веселин Петров, Димитър Танев, Иван Георгиев

   ISBN 978-954-608-245-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45721

- 61 -

П/351.74/В 76 

Военното разузнаване и Варшавският пакт срещу НАТО  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2015 . - 504 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 25)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-67-6 

  

Сист. No: 45694

- 62 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност - войникът на партията  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2015 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 27)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-73-7 

  

Сист. No: 45696

- 63 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност - профсъюзите, стопанският живот и работниците  : Документален сборник /  Състав. Георги Бурнаски, Пепка Бояджиева, Петя Кабакчиева . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2015 . - 484 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 28)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-70-6 

  

Сист. No: 45697

- 64 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и българската енергетика (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2016 . - 492 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 33)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-93-5 

  

Сист. No: 45702

- 65 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и българската интелигенция  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2015 . - 512 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 31)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-84-3 

  

Сист. No: 45700

- 66 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и вражеските емигрантски организации (1945-1989)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2014 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 16)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-34-8 

  

Сист. No: 45687

- 67 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и гранични войски  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2014 . - 496 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 22)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-46-1 

  

Сист. No: 45691

- 68 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и колективизацията (1944-1959)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2015 . - 532 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 24)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-61-4 

  

Сист. No: 45693

- 69 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и малцинствата  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2015 . - 512 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 32)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-78-2 

  

Сист. No: 45701

- 70 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и офицерите от БНА (1944-1960)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2014 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 23)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-58-4 

  

Сист. No: 45692

- 71 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на страните от Източния блок (1944-1989)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2015 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 26)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-64-5 

  

Сист. No: 45695

- 72 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА в Азия (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2016 . - 528 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 34)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-87-4 

  

Сист. No: 45703

- 73 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и спортът  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2014 . - 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 19)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-37-9 

   Ч. I. Олимпийското движение . - 512 с.

   

  

Сист. No: 45688

- 74 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и спортът  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2014 . - 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 19)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-55-3 

   Ч. II. Ведомствен, масов, елитен . - 520 с.

   

  

Сист. No: 45689

- 75 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и туризмът  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2014 . - 492 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 20)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-49-2 

  

Сист. No: 45690

- 76 -

П/351.74/Д 96 

Държавна сигурност и юриспруденцията (1944-1975)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2015 . - 460 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 29)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-72-0 

  

Сист. No: 45698

- 77 -

П/351.74/П 31 

ПГУ - ДС и Варшавският пакт срещу НАТО (1959-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2015 . - 516 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 30)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - Текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-81-2 

  

Сист. No: 45699

Военни науки. Военно изкуство

- 78 -

П/355/359/Т 64 

Тодоров, Тодор

   Разузнаването : Глобални заплахи. Нови предизвикателства. Адаптация / Тодор Тодоров . - София : Нова звезда, 2016 . - 170 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-050-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45718

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 79 -

П/36/З-37 

Застрахователният и осигурителният пазар: визия, приоритети и очаквания за управление на промяната  : Нац. конф. с междунар. участие, 14-15 окт. 2016 г. : Сб. с докл. и презентации /  Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 364 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1193-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45796

- 80 -

П/36/М 76 

Мишева, Ирена Николова

   Застрахователен маркетинг / Ирена Николова Мишева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 341 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-908-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45748

Възпитание. Образование. Просвета

- 81 -

П/37.02/А 69 

Аникеева, Нели Петровна

   Най-важното за възпитанието : Според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски / Нели Петровна Аникеева ; Прев. от рус. Таня Цолова . - София : Асеневци, 2017 . - 116 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7356-03-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45723

- 82 -

П/37.01/Г 41 

Герчева-Несторова, Галя Тодорова и др.

   Приложна педагогическа психология : Интелигентните емоции и чувства / Галя Тодорова Герчева-Несторова, Снежана Илиева . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2017 . - 259 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-715-656-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45733

- 83 -

П/378/Г 88 

Грудева, Маринела Иванова и др.

   Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище / Маринела Иванова Грудева, Вяра Тодорова Гюрова, Тодорка Игнатова Костадинова . - Варна : Медицински унив. - Варна, 2016 . - 318 с. : с табл. ; 24 см . -  (Теория и методика на образователния процес ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-619-221-001-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45675

- 84 -

П/33/И 50 

Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания  : Междунар. науч. конференция, 9-10 ноем. 2016 г. : Т. 1-3 . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1185-0 

   Т. 1. Икономика, държава, общество . - 452 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45772

- 85 -

П/378/П 44 

Петков, Петко Ив.

   Поглед към съзидателите на Стопанска академия "Д. А. Ценов" : По случай нейната 80-годишнина / Петко Ив. Петков . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 204 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-1191-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45793

- 86 -

П/378/Р 58 

Рибов, Манол

   Висшето образование - нови проблеми, нови решения / Манол Рибов . - София : Авангард Прима, 2016 . - 131 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-621-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45726

- 87 -

П/378/Я 62 

Янкулова, Йоана

   Емоции и саморегулация на ученето / Йоана Янкулова ; Рец. Галя Тодорова Герчева-Несторова . - София : Парадигма, 2016 . - 271 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-326-277-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45790

- 88 -

П/37.01/Я 62 

Янкулова, Йоана

   Педагогическа психология / Йоана Янкулова ; Рец. Галя Тодорова Герчева-Несторова, Любен Десев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Парадигма, 2016 . - 321 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-265-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45791

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

- 89 -

П/528/П 34 

Пенев, Петър Тодоров и др.

   Специализирано картографиране в България / Петър Тодоров Пенев, Кристина Микренска-Чернева . - София : Интел Ентранс, 2015 . - 201 с. : с табл., диагр., к. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-2910-44-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45822

Екология

Математика

- 90 -

П/51/Б 16 

Бакларова, Наташа Стефанова

   Справочник по висша математика / Наташа Стефанова Бакларова . - 2. прераб. изд. . - Варна : Колор Принт, 2015 . - 86 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-760-377-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45672

- 91 -

П/519.6/Д 77 

Доналдсън, Тоби

   Програмиране с Python : Бързо ръководство / Тоби Доналдсън ; Прев. Ирина Захариева . - София : Алекс Софт, 2017 . - 202 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-328-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45715

- 92 -

П/51/Ш 48 

Шейретски, Костадин Георгиев

   Лекции по математика : Аналитична геометрия. Математически анализ / Костадин Георгиев Шейретски . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 209 с. : с черт. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-911-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45738

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

- 93 -

П/61/А 87 

Арнаудова-Жекова, Мариана Димитрова

   Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст / Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова . - Варна : Медицински унив. - Варна, 2015 . - 304 с. : с табл., диагр., цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7137-56-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45771

- 94 -

П/61/П 42 

Петерман, Франц и др.

   Работа с деца с агресивно поведение / Франц Петерман, Улрике Петерман ; Прев. от нем. Мира Василева ; Ред. Ани Бахчеванова . - София : Изток-Запад, 2017 . - 525 с. : с табл. и ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-993-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45780

- 95 -

П/61/П 76 

Попов, Георги

   Несигурността : Психология и психопатология на справянето / Георги Попов . - Варна : СТЕНО, 2016 . - 167 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-449-900-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45712

- 96 -

П/61/П 86 

Преис, Индра Торстен

   Методът Семейни констелации : Ръководство за лична и професионална терапия : Теория и практика по метода на Хелингер и други видове констелации / Индра Торстен Преис ; Прев. Виолета Спасова . - София : Институт за изкуство и терапия, 2016 . - 339 с. ; 22 см . -  (Полезни практики)

   

   ISBN 978-619-7308-00-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45716

- 97 -

П/61/С 78 

Стойков, Илия

   Обща психопатология : Учебник за студенти по психология / Илия Стойков . - В. Търново : Ивис, 2009 . - 244 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8387-58-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45783

Управление

- 98 -

П/65.012/А 92 

Асенов, Анатолий и др.

   Основи на управлението / Анатолий Асенов, Цветан Дилков, Ирена Емилова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 317 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1142-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45777

- 99 -

П/657/В 36 

Вейсел, Али

   Одитинг : (Финансов одит) / Али Вейсел . - София : Сиела Норма, 2017 . - 364 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2239-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45747

- 100 -

П/658/И 52 

Илийчовски, Светослав и др.

   Оценка на бизнеса : (Учебник) / Светослав Илийчовски, Венцислав Перков . - 2 прераб. и доп. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 271 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1140-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45798

- 101 -

П/658.6/.8/М 83 

Моллов, Доброслав Емилов

   Глобални вериги за доставка : Концепции и стратегии / Доброслав Емилов Моллов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 256 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-931-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45751

- 102 -

П/65.012/С 37 

Симеонов, Огнян Георгиев и др.

   Системи за управленски контрол / Огнян Георгиев Симеонов, Мая Руменова Ламбовска . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 244 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-898-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45742

- 103 -

П/65.012/У 91 

Учебен тренинг по основи на управлението  : Казуси, тестове, практически задания, делови игри / Станислава Стоянова и др . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 130 с. ; 24 см

   Други авт.: Десислава Алексиева, Милен Динков, Валентин Панайотов

   ISBN 978-954-23-1138-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45778

- 104 -

П/65.013/Ч 12 

Чавдарова, Велислава

   Психология и психопатология на управлението / Велислава Чавдарова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016 . - 276 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-068-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45784

Счетоводство

- 105 -

П/657/Б 57 

Божков, Васил и др.

   Основи на счетоводството : Избрани лекции / Васил Божков, Росица Симеонова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 174 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1223-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45795

- 106 -

П/657/Б 57 

Божков, Васил и др.

   Стандарти за представяне на финансови отчети : Уч. пособие / Васил Божков, Росица Симеонова, Румяна Михайлова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 317 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1139-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45797

- 107 -

П/657/К 91 

Крумова, Диана

   Актуални въпроси на организацията и технологията на счетоводството в малките предприятия / Диана Крумова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 211 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 130)

   Кн. е с ISSN 1310-2737

 корица | съдържание 

Сист. No: 45805

Фина механика. Автоматика

- 108 -

П/681.3/К 78 

Колисниченко, Денис Николаевич

   През очите на хакера / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2016 . - 240 с. : с ил. ; 24 см

   Разбиване и защита на електронна поща. Електронно подписване на файлове и имейли. Криптиране на твърдия диск, файловете и папките. Защита на предаваните данни по мрежа. Кодиране на снимки, клипове и др. файлове. Криптиране на "облака" Google Drive

   ISBN 978-954-8898-82-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45724

- 109 -

П/681.3/К 78 

Колисниченко, Денис Николаевич

   Програмиране на мобилни приложения за Windows 10 / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2017 . - 205 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7356-06-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45725

- 110 -

П/681.3/К 94 

Куцаров, Стефан

   USB / Стефан Куцаров . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 273 с. : с ил., и сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-927-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45734

- 111 -

П/681.3/Н 55 

Ненов, Александър

   Интернет безопасност / Александър Ненов . - София : Сиела Норма, 2016 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2174-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45745

- 112 -

П/681.3.06/Н 85 

Новакова, Галя

   Модерни методологии за управление на качеството при разработка на софтуерен продукт / Галя Новакова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 178 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-07-4056-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45714

- 113 -

П/681.3/П 86 

Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020"  : Юб. науч. конф., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 488 с. ; 24 см

   Посвещава се на 50-год. от основаването на катедра "Бизнес информатика"

   ISBN 978-954-23-1188-1 

  

Сист. No: 45803

- 114 -

П/681.3.06/Р 29 

Райчев, Николай Мирчев

   Софтуерен инженеринг : Методологии и приложения / Николай Мирчев Райчев . - Варна : СТЕНО, 2017 . - 596 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-449-907-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45792

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 115 -

П/77/А 90 

Архивът Гипсън  : Д-р Богдан Филов - фотографии и описания от научната му мисия през 1912-1913 : Завръщане в България 2009 /  Състав. Иво Хаджимишев . - Пловдив : Жанет 45 . - 96 с. : фотогр. ; 28 см

   Книгата е с паралелен текст на английски.

  

Сист. No: 45756

- 116 -

П/745/749/Д 66 

Добрева-Драгостинова, Иванка

   АБ на устойчивия дизайн / Иванка Добрева-Драгостинова . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 211 с. : с цв.ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-535-950-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45743

- 117 -

П/7.0/И 22 

Иванова, Благовеста

   История на изкуството : За студенти по архитектура и по строителство и архитектура на сгради и съоръжения : Т. 1-2 / Благовеста Иванова . - София : Сиела Норма, 2015 - 2017 . - 30 см

   

   ISBN 978-954-28-2255-4 

   Т. 2 . - 2017 . - 227 с. : с ил. + CD

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45789

- 118 -

П/77/С 34 

Стоян Сертев 1906-1974  : Една епоха в черно&бяло : фотография / Александър Сертев ; Състав. Иво Хаджимишев ; Прев. на англ. Герасим Славов . - София : Фонд. НИСИМ, 2013 . - 128 с.: фотогр. ; 28 см + CD

   Кн. се разпространява със звукозапис със загл.: Квартет Аврамов: Избрани произведения

   ISBN 978-619-90138-1-6 

  

Сист. No: 45755

Градоустройство. Ландшафт

- 119 -

П/71/F 76 

Forms of Urban Growth in Southeast Europe  : Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability /  Ed. by Atanas Kovachev, Aleksandar D. Slaev, Diliana Daskalova . - Varna : Varna Free University, 2016 . - 24 cm

   

   ISBN 978-954-305-428-2 

   Vol. 1 . - 303 p. : tab., col. ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45676

- 120 -

П/71/Г 28 

Геел, Ян

   Градове за хората / Ян Геел ; Прев. от англ. Елка Виденова, Борис Делирадев . - Пловдив : Жанет 45, 2016 . - 263 с. : с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-186-269-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45753

- 121 -

П/71/Н 69 

Никифоров, Иван и др.

   Градоустройството в България през XX и XXI век в контекста на европейското / Иван Никифоров, Мила Никифорова . - София : Славена, 2016 . - 504 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-190-065-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45674

- 122 -

П/71/С 82 

Стойчева, Жана

   Градското планиране на София през прехода (1990 - 2010) / Жана Стойчева . - София : Стефан Добрев, 2017 . - 408 с. : с табл. и цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-7050-24-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45768

Архитектура

- 123 -

П/72/К 13 

Кадинов, Бойко

   Архитектурни скуларии / Бойко Кадинов . - София : Братя Кадинови, [2017] . - 300 с. : с цв. ил. ; 31 см

   Книгата е с паралелен текст на английси език.

   ISBN 954-954-90663-4-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45765

- 124 -

П/72/К 23 

Каменов, Огнян

   Архитект Камен Горанов / Огнян Каменов . - [Варна] : [Изд. авт.], [2017] . - 30 с. : с черт. и сн. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 45766

Спорт

Езикознание. Филология

- 125 -

П/80/Б 23 

Балкански, Тодор и др.

   Симеон Атанасов - първопроходецът в ономастичното пространство на Добруджа. И още нещо... / Тодор Балкански, Димитър Маринов . - В. Търново : Знак `94, 2017 . - 152 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8305-47-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45754

- 126 -

П/80/Л 14 

Лазова, Олга Игоревна

   Русский язык в сфере бизнеса : (Уч. пособие) / Олга Игоревна Лазова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 170 с. : с табл. и ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-644-887-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45752

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

- 127 -

П/904/M 29 

Marazov, Ivan et al.

   The Balkans : A shared heritage / Ivan Marazov, Axinia Djourova, Oliver Schefer . - [София] : Nissim Books, 2015 . - 331 p. : col. ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-619-90138-2-3 

  

Сист. No: 45757

- 128 -

П/904/С 78 

Стойков, Владимир

   Късноримската крепост Ковачевско кале до гр. Попово / Владимир Стойков . - Варна : Славена, 2010 . - 36 с. : с цв. сн. ; 16 см . -  (Библиотека Културно-историческо наследство)

   

   ISBN 978-954-579-866-5 

  

Сист. No: 26042

География

История. Помощни исторически науки

- 129 -

П/930/Б 82 

Бродел, Фернан

   Материална цивилизация, икономика и капитализъм, XV - XVIII век : Т. 1- / Фернан Бродел ; Прев. Мария Георгиева . - 2. изд. . - София : Прозорец, 2017 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-733-898-2 

   Т. 1. Структурите на всекидневието: възможното и невъзможното . - 480 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45730


 Индекс по АВТОРИ

Bus-Bidas, Agnieszka 28 29 
Daskalova, Diliana 119 
Djourova, Axinia 127 
Gajdowska, Monika 28 
Kovachev, Atanas 119 
Marazov, Ivan 127 
Milek, Marek 18 
Misiak, Tomasz 29 
Schefer, Oliver 127 
Slaev, Aleksandar D. 119 
Tsenova, Tsvetomira 26 
Wilk-Jakubowski, Grzegorz 11 27 
Wroblewski, Klemens 29 
Алексиева, Десислава 103 
Аникеева, Нели Петровна 81 
Арнаудова-Жекова, Мариана Димитрова 93 
Асенов, Анатолий 98 
Атанасов, Борислав 31 
Бакларова, Наташа Стефанова 90 
Балкански, Тодор 125 
Банчев, Бисер 25 
Бахчеванова, Ани 94 
Близнашки, Георги 45 
Боева, Бистра 36 
Божков, Васил 105 106 
Бояджиева, Пепка 63 
Бродел, Фернан 129 
Букай, Демиан 4 
Букай, Хорхе 4 
Бургов, Пресиян Светозаров 5 
Бурнаски, Георги 63 
Василев, Евгени 30 
Василева, Веселина 1 
Василева, Мира 94 
Вейсел, Али 99 
Виденова, Елка 120 
Владев, Влади 108 109 
Владимирова, Йорданка 31 
Вълков, Петко 36 
Вълчев, Даниел 46 
Ганчева, Зорница 32 
Геел, Ян 120 
Георгиев, Благовест 19 
Георгиев, Иван 60 
Георгиева, Кристалина 17 
Георгиева, Мария 129 
Герчева-Несторова, Галя Тодорова 82 87 88 
Горчилова, Деница Антонова 13 
Гочев, Атанас Гочев 14 
Грудева, Маринела Иванова 83 
Гудман, Марк 47 
Гътовски, Илия 30 
Гюрова, Вяра Тодорова 83 
Делирадев, Борис 120 
Десев, Любен 88 
Дилков, Цветан 98 
Димитрова, Галина 48 
Динков, Милен 103 
Добрева-Драгостинова, Иванка 116 
Доналдсън, Тоби 91 
Емилова, Ирена 98 
Ерусалимов, Румен 79 
Захариева, Ирина 91 
Иванов, Росен 59 
Иванова, Благовеста 117 
Игнатова, Николинка 31 
Илиева, Снежана 82 
Илийчовски, Светослав 100 
Йорданова, Биляна 6 
Кабакчиева, Петя 63 
Кавазаки, Гай 35 
Кадинов, Бойко 123 
Каменов, Огнян 124 
Канушев, Мартин 49 
Китипова, Мариана Георгиева 4 
Ковачев, Атанас 119 
Колева, Антоанета 3 
Колисниченко, Денис Николаевич 108 109 
Костадинова, Тодорка Игнатова 83 
Крумова, Диана 107 
Куцаров, Стефан 110 
Лазова, Олга Игоревна 126 
Ламбовска, Мая Руменова 102 
Манолов, Георги Любенов 21 
Манчева, Русанка Петкова 7 
Маринков, Бойко 25 
Маринов, Димитър 125 
Марков, Методи 56 60 
Марчева, Анастасия 37 
Матеева, Екатерина 60 
Методиев, Веселин 50 
Микренска-Чернева, Кристина 89 
Михайлова, Румяна 106 
Михова, Геновева 12 
Мишева, Ирена Николова 80 
Младенова, Ани 35 
Моллов, Доброслав Емилов 101 
Найденова, Пенка 12 
Недев, Тодор 15 22 
Ненов, Александър 111 
Несторов, Людмил 38 
Никифоров, Иван 121 
Никифорова, Мила 121 
Николова, Марина 39 
Новакова, Галя 112 
Павлов, Нено 79 
Павлова, Елена 47 
Павлова, Миглена Антонова 51 
Панайотов, Валентин 103 
Пенев, Петър Тодоров 89 
Перков, Венцислав 100 
Петерман, Улрике 94 
Петерман, Франц 94 
Петков, Петко Ив. 85 
Петров, Веселин 60 
Петров, Даниел 8 
Петрова, София 2 
Попов, Георги 95 
Преис, Индра Торстен 96 
Първанов, Иван 23 
Райчев, Николай Мирчев 114 
Рачев, Лъчезар 1 
Рашева-Джейвънс, Валентина 17 
Рибов, Манол 86 
Розенблум, Ал 37 
Романов, Димитър 20 
Русинова-Христова, Антоанета 24 
Семов, Атанас Марков 52 53 
Сертев, Александър 118 
Симеонов, Огнян Георгиев 102 
Симеонов, Стефан 41 
Симеонова, Росица 105 106 
Сирашки, Христо 42 
Славов, Герасим 118 
Слаев, Александър 119 
Спасова, Виолета 96 
Стойков, Владимир 128 
Стойков, Илия 97 
Стойчева, Жана 122 
Стоянов, Иван Г. 55 
Стоянов, Росен К. 16 
Стоянова, Станислава 103 
Съйкова, Иванка 10 
Танев, Димитър 60 
Тасев, Симеон Христов 56 
Тасев, Христо 57 
Тодоров, Тодор 78 
Фуко, Мишел 3 
Хаджимишев, Иво 115 118 
Христов, Александър 36 
Цанкова, Цанка 60 
Цанов, Цветомир 36 
Цветкова, Светла 30 
Цолова, Таня 81 
Чавдарова, Велислава 104 
Чилова, Нина Стефанова 58 
Шваб, Клаус 17 
Шейретски, Костадин Георгиев 92 
Янкулова, Йоана 87 88 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Forms of Urban Growth in Southeast Europe 119 
Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z krajami bylego ZSRR 18 
Prawne aspekty funkcjonowania samorzadu gospodarczego w II RP 27 
Sytuacja spoleczna muzulmanow w Wielkiej Brytanii 11 
The Balkans 127 
The Importance of Being Prudent: Capital Adequacy, Financial Stability and the Macroeconomy 26 
USB 110 
Wybrane aspekty efektu sinergii zasobow polskiej gospodarki jako strukturalnej czesci unii europejskiej 28 
Zroznicowanie rozwoju economicznego i spolecznego w Wojewodztwie Podkarpackim 29 
АБ на устойчивия дизайн 116 
Аграрен туризъм 39 
Актуални въпроси на организацията и технологията на счетоводството в малките предприятия 107 
Анализ на политиките - модели и оценки на въздействието 14 
Архивът Гипсън 115 
Архитект Камен Горанов 124 
Архитектурни скуларии 123 
Атентатите на XX век 23 
Българско наследствено право 57 
Висшето образование - нови проблеми, нови решения 86 
Военното разузнаване и Варшавският пакт срещу НАТО 61 
Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст 93 
Възрастните хора като ресурс в развитието 12 
Геополитическият императив 19 
Глобални вериги за доставка 101 
Градове за хората 120 
Градоустройството в България през XX и XXI век в контекста на европейското 121 
Градското планиране на София през прехода (1990 - 2010) 122 
Гражданско право 56 
Данъчно облагане 2017 59 
Дипломатическа енциклопедия 20 
Държавна сигурност - войникът на партията 62 
Държавна сигурност - профсъюзите, стопанският живот и работниците 63 
Държавна сигурност и българската енергетика (1944-1991) 64 
Държавна сигурност и българската интелигенция 65 
Държавна сигурност и вражеските емигрантски организации (1945-1989) 66 
Държавна сигурност и гранични войски 67 
Държавна сигурност и колективизацията (1944-1959) 68 
Държавна сигурност и малцинствата 69 
Държавна сигурност и офицерите от БНА (1944-1960) 70 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на страните от Източния блок (1944-1989) 71 
Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА в Азия (1944-1991) 72 
Държавна сигурност и спортът 73 74 
Държавна сигурност и туризмът 75 
Държавна сигурност и юриспруденцията (1944-1975) 76 
Еволюция на конституционализма 45 
Емоции и саморегулация на ученето 87 
За професионалната психодиагностика 7 
Закон за наследството 60 
Залезът на Запада и изгрева на Изтока 22 
Застрахователен маркетинг 80 
Застрахователният и осигурителният пазар: визия, приоритети и очаквания за управление на промяната 79 
И ние българите сме дали нещо на света - Иван Вазов 15 
Изкуството да стартираш бизнес 2.0 35 
Измерители на борсовата активност - изследване на индикаторите и анализ на пазарния тренд 41 
Икономика и управление на услугите 37 
Икономиката на България - развитие и перспективи 38 
Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания 33 34 84 
Институции на гражданското общество 13 
Интернет безопасност 111 
Историческа социология на наказателните политики в България 49 
История на изкуството 117 
Каталог на изданията 1 
Киберпрестъпления 47 
Когнитивна психология 5 
Комуникационна демокрация 16 
Конституционният дебат в българския парламент през XIX век 50 
Корпоративно управление в международния бизнес 36 
Късноримската крепост Ковачевско кале до гр. Попово 128 
Лекции по математика 92 
Лекции по обща теория на правото 46 
Личност, ценности и идеологии 24 
Материална цивилизация, икономика и капитализъм, XV - XVIII век 129 
Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище 83 
Методът Семейни констелации 96 
Митнически контрол и администрация 32 
Модерни методологии за управление на качеството при разработка на софтуерен продукт 112 
Най-важното за възпитанието 81 
Настойничество и попечителство 48 
Несигурността 95 
Обща психопатология 97 
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми 40 
Обществени поръчки 51 
Одитинг 99 
Основи на счетоводството 105 
Основи на управлението 98 
Оценка на бизнеса 100 
ПГУ - ДС и Варшавският пакт срещу НАТО (1959-1991) 77 
Педагогическа психология 88 
Поглед към съзидателите на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 85 
Политически мениджмънт 21 
Права на гражданите на Европейския съюз 52 53 
Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" 113 
През очите на хакера 108 
Привързаност и личностна патология 8 
Приложна педагогическа психология 82 
Програмиране на мобилни приложения за Windows 10 109 
Програмиране с Python 91 
Проектиране на статистически изследвания 10 
Психология и психопатология на управлението 104 
Психология на естетическото преживяване 6 
Психологията в служба на обществото 9 
Работа с деца с агресивно поведение 94 
Разузнаването 78 
Родители и деца 4 
Русский язык в сфере бизнеса 126 
Симеон Атанасов - първопроходецът в ономастичното пространство на Добруджа. И още нещо... 125 
Системи за управленски контрол 102 
Сократ и изкуството на диалога 2 
Софтуерен инженеринг 114 
Социално и здравно осигуряване 2017 54 
Специализирано картографиране в България 89 
Справочник по висша математика 90 
Стандарти за представяне на финансови отчети 106 
Стоян Сертев 1906-1974 118 
Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 43 44 
Украинската криза и Балканите 25 
Управление на иновациите в транспорта 30 
Управление на фирмата 42 
Управлението на себе си и на другите 3 
Учебен тренинг по основи на управлението 103 
Финансова инспекция 58 
Финансово право 55 
Цени и ценообразуване 31 
Четвъртата индустриална революция 17 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D печат 17 
DevOps 114 
Python 91 
USB 110 
Windows 10 109 
Автоматизация на счетоводството 107 
Аграрен сектор 84 
Аграрен туризъм 39 40 
Аграрна политика 40 
Агресивно поведение 94 
Агресия в училище 88 
Агротуристически продукт 39 
Академично преподаване 83 
Акционерен капитал 36 
Аналитична геометрия 92 
Антична философия 3 
Археологически паметници 127 
Археологически проучвания 128 
Архитектурен дизайн 123 
Балканска политика 25 
Банков мениджмънт 34 
Банков надзор 55 
Банков сектор 36 
Банкова ликвидност 33 
Банкови системи 26 
Барок 117 
Бежански въпрос 78 
Безработица 28 29 
Бизнес 126 
Бизнес оценка 100 
Бизнес поведение 35 
Бизнес стратегии 34 35 
Борсова активност 41 
Българска армия 70 
Българска интелигенция 65 
Български емигранти 66 
Българско разузнаване 78 
Бюджетен контрол 102 
Бюджетно право 55 
Валутно законодателство 55 
Варненска архитектура 124 
Варненски архитекти 124 
Варшавски пакт 61 77 
Вериги за доставка 101 
Вземане на решения 5 
Висша математика 90 
Висше образование 83 86 
Внимание 5 
Военни престъпления 49 
Възпитание на децата 81 
Възрастни хора 12 
Възрастова психология 4 
Външна търговия 43 
Вътрешен контрол 99 
Вътрешен одит 102 
Географски имена 125 
Геополитика 19 25 
Геронтология 93 
Глобализация 15 19 
Глобализация на икономиката 38 
Глобална икономика 22 
Глобални заплахи 78 
Глобално затопляне 22 
Градоустройствено планиране 121 
Градоустройство 120 121 
Градска архитектура 120 
Градски пространства 120 
Градски туризъм 44 
Градско планиране 119 122 
Граждански организации 13 
Гражданско общество 13 
Гражданско право 56 
Гражданско правоотношение 56 
Гранична сигурност 67 
Групова психотерапия 96 
Групова терапия 94 
Данъчна политика 29 
Данъчна система 33 
Данъчни закони 59 
Данъчно облагане 59 
Дарителски фондове 13 
Делба на наследство 57 
Делба на съсобственост 57 
Делови игри 103 
Деменции 93 
Демографски процеси 11 22 
Демографско остаряване 12 
Депресия 93 
Детска агресия 94 
Детска психология 4 8 
Деца с увреждания 9 
Дипломация 20 
Дистанционно обучение 84 
Диференциални уравнения 92 
Документална фотография 115 118 
Документи 66 73 74 
Древногръцки философи 2 
Държавна сигурност 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
Държавна финансова инспекция 58 
Държавно устройство 45 
Европейска интеграция 38 
Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи 52 
Европейски градове 129 
Европейско градоустройство 121 
Европейско гражданство 53 
Език 5 
Електроенергиен пазар 84 
Електронна търговия 43 113 
Електронни услуги 113 
Електронно банкиране 113 
Електронно обучение 84 
Електронно правителство 113 
Електронно управление 21 
Емоции 5 8 82 
Емоционална саморегулация 87 
Енергетика 64 
Естествени материали 116 
Естетическо възприятие 6 
Естетическо преживяване 6 
Етика на управление 98 
Животозастраховане 79 
Жилищни кредити 33 
Жилищни сгради 123 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 59 
Закон за местните данъци и такси 59 
Закон за наследството 60 
Застрахователен бизнес 43 
Застрахователен пазар 33 37 79 80 
Застрахователни измами 79 
Застрахователно дружество 80 
Защита на документи 108 
Защита на информацията 108 
Защита от хакери 111 
Здравен маркетинг 37 
Здравен туризъм 44 
Здравно осигуряване 54 
Зелена заетост 84 
Зелени работни места 34 
Земеделско застраховане 40 
Изграждане на софтуер 114 
Изкуствен интелект 17 
Икономика на знанието 84 
Икономическа наука 84 
Икономическа политика 22 
Икономически отношения 18 
Икономически права 53 
Икономическо развитие 14 27 28 129 
Импресионизъм 117 
Индивидуална терапия 94 
Индустриална революция 17 
Индустриално развитие 38 
Иновации в туризма 43 
Иновационна дейност 30 
Интелигентност 5 
Интернет 17 
Интернет комуникации 111 
Интерфейс 110 
Информационна сигурност 113 
Информационни системи 113 
Информационни технологии 47 
История на изкуството 117 
Кадастрално картографиране 89 
Казуси 55 103 
Камара на занаятите 27 
Кариерно консултиране 7 
Кариерно ориентиране 87 
Картография 89 
Каталог 1 
Киберпрестъпления 47 
Когнитивни нарушения 93 
Колективизация 68 
Компютърни престъпления 47 111 
Компютърни технологии 17 
Конкурентоспособност 34 44 
Констелация 96 
Конституционализъм 45 
Конституционно управление 45 
Конституция 50 
Контрол 51 
Контрол на качеството 99 
Контрол на цените 31 
Контролинг 102 
Корпоративна култура 34 
Корпоративно управление 36 
Крайградски райони 119 
Крепостно строителство 128 
Културен туризъм 44 
Културни връзки 18 
Културно развитие 15 
Късноантични градове 128 
Лидерство 35 98 104 
Личностни разстройства 8 95 
Логистични дейности 34 
Макроикономическа политика 26 
Малки предприятия 107 
Малцинства 69 
Маркетинг на услуги 37 
Маркетингови интервенции 34 
Маркетингово проучване 80 
Маркетингово сегментиране 80 
Математически анализ 92 
Медийно въздействие 16 
Медицинско образование 83 
Международен ред 19 
Международни отношения 15 20 
Международни пазари 36 
Местна власт 27 
Методи за диагностика 7 
Методи на ценообразуване 31 
Мислене 5 
Митнически контрол 32 33 
Митнически нарушения 32 
Митнически процедури 32 
Митнически режим 32 
Мобилни приложения 109 
Модернизъм 117 
Мотивация 42 
Мотивация на учениците 88 
Мюсюлмански общности 11 
Наказателен закон 49 
Наказателно правосъдие 49 
Население 129 
Наследствено право 57 60 
Наследяване 57 
Настойничество 48 
НАТО 61 77 
Научна дейност 86 
Невротехнологии 17 
Невротични разстройства 97 
Нов български университет 1 
Облачни услуги 113 
Обмен на данни 110 
Образователен маркетинг 37 
Образователна политика 11 
Образователни модели 84 
Образователни политики 9 
Обучение на възрастни 9 
Обществени поръчки 51 
Обществени сгради 123 
Обществено мнение 16 
Обществено управление 14 
Одиторски контрол 99 
Ономастика 125 
Организирана престъпност 78 
Осигурителен доход 79 
Осигурителна система 79 
Остаряване на населението 12 
Оценка на недвижимо имущество 100 
Оценка на предприятия 100 
Пазар на услуги 37 
Пазарен тренд 41 
Пазарна икономика 38 
Пазарни отношения 31 
Памет 5 
Пари 129 
Парични обезщетения 54 
Парламентарни дебати 50 
Педагогически методи 81 82 
Пенсионно осигуряване 54 79 
Периферни територии 119 
Подбор на персонала 7 
Покушения 23 
Политическа идеология 24 
Политическа психология 24 
Политически PR 21 
Политически имидж 21 
Политически институции 21 
Политически мениджмънт 21 
Политически отношения 18 
Политически права 53 
Политически процеси 14 
Политически убийства 23 
Политически ценности 24 
Политическо въздействие 16 
Политическо поведение 24 
Политическо престъпление 49 
Попечителство 48 
Права на гражданите 52 53 
Правна норма 46 
Правна система 46 
Правни сделки 56 
Предизборни кампании 21 
Предприемаческа дейност 34 
Предприемачество 30 35 
Престъпления по служба 49 
Привързаност 8 
Приемно семейство 48 
Приказки 82 
Приключенски туризъм 43 
Притчи 2 
Програмиране 91 109 
Програмни езици 91 
Проектиране 10 
Проектно-ориентирани организации 42 
Производствени предприятия 34 
Професионално ориентиране 7 
Профсъюзи 63 
Психиатрични заболявания 95 
Психиатрия 93 
Психични разстройства 97 
Психични функции 97 
Психози 97 
Психологически анализ 104 
Психологически тренинг 82 
Психология на изкуството 6 
Психология на образованието 88 
Психология на спортиста 9 
Психопатология 8 95 
Психотерапевтични методи 96 
Публични вземания 55 
Публични политики 14 
Публични правоотношения 51 
Работна заплата 54 
Работници 63 
Развитие на детето 81 
Развитие на земеделието 84 
Разузнавателна дейност 72 
Разузнавателни служби 71 
Регионална икономика 29 
Роботика 17 
Родителско поведение 4 
Рококо 117 
Романтизъм 117 
Руска граматика 126 
Руски език 126 
Саморегулирано учене 88 
Свободно движение на хора 53 
Сектор на услугите 37 
Селски туризъм 39 43 
Селскостопанска продукция 40 
Семейни взаимоотношения 4 
Семейни констелации 96 
Семейно възпитание 81 
Сетивни когнитивни процеси 5 
Служби за сигурност 62 
Снабдяване 101 
Снимки 115 118 
Софтуерна архитектура 114 
Софтуерни продукти 112 
Софтуерни проекти 114 
Социален маркетинг 34 
Социални мрежи 47 
Социално неравенство 78 129 
Социално осигуряване 54 
Социално развитие 29 
Социално-икономически процеси 15 
Социалноикономически фактори 11 
Специални образователни потребности 88 
Спорт 73 74 
Способности 82 
Стареене 93 
Статистически изследвания 10 
Стопанска академия - Свищов 85 
Стопанска история 38 
Стратегически контрол 102 
Стратегическо управление 42 
Страх от смъртта 9 
Структурни фондове 28 
Студената война 19 
Студенти 87 
Субкултура 16 
Счетоводен софтуер 33 
Счетоводни стандарти 106 
Счетоводно отчитане 33 105 107 
Счетоводство 105 
Счетоводство на предприятието 44 
Съвременна архитектура 123 
Съдебна практика 60 
Съзнание 5 
Творческо мислене 10 
Текстилни материали 116 
Теория на правото 46 
Тероризъм 78 
Тестове 39 42 98 103 
Технически прогрес 129 
Топографско картографиране 89 
Транспортни предприятия 30 
Транспортни фирми 30 
Туризъм 75 
Туристическа политика 44 
Туристически бизнес 43 
Търговия на дребно 44 
Търговско предприятие 44 
Търговско-промишлена палата 27 
Убеждаваща комуникация 16 
Украинска криза 25 
Университетска история 85 
Университетски преподаватели 85 
Университетско книгоиздаване 1 
Управление 103 
Управление на качеството 42 112 
Управленски практики 104 
Управленски структури 98 
Управленски функции 98 
Управленско консултиране 104 
Управленско решение 98 
Урбанизация 119 
Устойчив дизайн 116 
Устройствени зони 122 
Устройствено планиране 122 
Учебен процес 83 86 
Учебна дейност 9 
Учене 5 
Училищна психология 88 
Философски анализи 3 
Финансов контрол 58 
Финансов одит 99 102 
Финансова администрация 55 
Финансова система 55 58 
Финансова стабилност 26 
Финансови отчети 106 
Финансово счетоводство 106 
Финансовоправни актове 55 
Фирмена дейност 42 
Фирмена култура 42 
Фондации 13 
Фондова борса 33 
Фондови борси 41 
Фотоалбуми 127 
Фотоархиви 118 
Фотографски изложби 115 
Френска философия 3 
Фючърсни борси 41 
Хакери 47 
Хакери (компютр.) 108 
Харта за правата на човека 52 
Ценова политика 37 80 
Ценова решетка 31 
Частни политики 14 
Човешки капитал 28 
Човешки потенциал 86 
Чувства 82 
Юриспруденция 76