НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/06/М 32 

Мароко Трискита, Марчело Мария

   Малтийските рицари : Една легенда устремена към бъдещето / Марчело Мария Мароко Трискита ; Прев. от итал. Атанас Ценов . - София : Монтеки Едиторе, 2005 . - 159 с. : с цв. ил. ; 22 см

   С версия на италиански ез. от с. 87

 корица | съдържание 

Сист. No: 46163

- 2 -

П/02/П 76 

Попова, Ели Драганова

   Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество / Ели Драганова Попова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4177-2 

   Ч. 1. Проучвания 2012-2015 . - 245 с. : с табл. и цв. ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46264

- 3 -

П/06/Б 92 

Българското техническо дружество в архивните документи  /  Състав. и науч. ред. Васил Сгурев, Христо Белоев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2017 . - 222 с. : с ил. ; 32 см

   

   ISBN 978-954-322-906-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46275

- 4 -

П/06/Д 45 

10 години Камара на строителите в България  . - София : Вестник Строител, 2017 . - 144 с. : с цв. сн. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-92866-9-4 

  

Сист. No: 46328

Цивилизация. Култура

- 5 -

П/008/Н 17 

Найденов, Георги Ненев

   Теория и история на цивилизациите / Георги Ненев Найденов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 372 с. : с табл., ил. и к. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-978-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46231

Журналистика

Философия

- 6 -

П/101/H 76 

Homo Philosophus  : W 45. rocznice urodzin prof. zw. dr hab. Wojciecha Slomskiego, Dr h. c. Multiplex /  Red. Zdzislaw Sirojc . - Warszawa : Europejskie Kolegium Edukacji, 2015 . - 611 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-83-89884-09-7 

  

Сист. No: 46318

Психология

- 7 -

П/159.9/К 20 

Калшед, Дональд

   Внутренний мир травмы : Архетипические защиты лучностного духа / Дональд Калшед ; Пер. с англ. В. А. Агаркова . - Москва : Когито-Центр, 2015 . - 398 с. ; 21 см . -  (Современная психотерапия)

   

   ISBN 978-5-89353-440-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46239

- 8 -

П/159.9/А 59 

Алън, Робърт

   Личностни тестове : Оценете личността си: емоции, умения, силни и слаби страни / Робърт Алън ; Прев. Мария Йоцова . - София : Книгомания, 2017 . - 400 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-195-155-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46172

- 9 -

П/159.92/А 92 

Асаджоли, Роберто

   Психосинтеза : За хармония в живота / Роберто Асаджоли ; Прев. от итал. Сава Славчев . - София : Изток-Запад, 2017 . - 159 с. ; 22 см . -  (Класици на психотерапията)

   

   ISBN 978-619-01-0113-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46214

Логика

Етика

- 10 -

П/17/S 67 

Slomski, Wojciech

   Etyczne uwarunkowania funkcji sedziego plywania : Wokol etycznego kodeksu sedziego plywania / Wojciech Slomski . - Warszawa : Katedra Filozofii Wyzszej Szkoly Finansow i Zarzadzania, 2017 . - 333 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-83-61087-37-3 

  

Сист. No: 46316

- 11 -

П/17/S 67 

Slomski, Wojciech

   Etyka zawodu psychologa / Wojciech Slomski . - Warszawa : Katedra Filozofii Wyzszej Szkoly Finansow i Zarzad, 2017 . - 504 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-83-61087-29-8 

  

Сист. No: 46317

Религия

- 12 -

П/23/28/Р 83 

Романидис, Йоан, протойерей

   Прародителският грях / Йоан Романидис ; Прев. Борис Маринов . - Варна : Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 2017 . - 252 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91187-4-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46179

- 13 -

П/23/28/С 45 

Слова и доклади от Седмицата на православната книга  : 2010 - 2015 г. . - Варна : Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 2017 . - 295 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-91187-3-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46178

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

- 14 -

П/316.6/И 32 

Йейгър, Джан

   Когато приятелството наранява : Как да се справим, когато приятелите ни предават, изоставят и разочароват / Джан Йейгър ; Прев. от англ. Ралица Дерилова . - 2013 . - София : Изток-Запад . - 252 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-170-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46210

- 15 -

П/316.3/Д 92 

Дука, Георге

   На пути к обществу, основанному на знаниях (Knowledge Society) / Георге Дука . - Stiinta : I.E.P., 2008 . - 304 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-9975-67-014-2 

  

Сист. No: 46263

- 16 -

П/316.7/Г 41 

Герчева-Несторова, Галя Тодорова

   Социални комуникации : Междуличностна парадигма / Галя Тодорова Герчева-Несторова ; Рец. Хайгануш Силгиджиян . - 2. прераб. изд. . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2016 . - 179 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-653-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46250

- 17 -

П/316.6/К 63 

Клейберг, Юрий Александрович

   Девиантология терроризма и экстремизма : Монография / Юрий Александрович Клейберг . - Москва : МПСУ, 2016 . - 136 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9770-0875-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46240

- 18 -

П/316.4/М 31 

Маринов, Александър

   Между еволюцията и социалното инженерство : Теория и практика на административните реформи / Александър Маринов . - София : ИВРАЙ, 2016 . - 458 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9388-72-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46267

- 19 -

П/316.6/Б 50 

Блументал, Ерик

   Да разбираш и да бъдеш разбиран : Практическо ръководство за успешни взаимоотношения / Ерик Блументал ; Прев. от англ. Юлиян Антонов . - София : Изток-Запад, 2017 . - 180 с. ; 22 см . -  (Библиотека Психология от Изток-Запад)

   

   ISBN 978-619-01-0143-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46314

- 20 -

П/316.6/К 73 

Коев, Кольо

   Етнометодология и логика на всекидневното разбиране / Кольо Коев . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 291 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-973-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46171

- 21 -

П/316.4/М 70 

Митев, Петър-Емил

   Преходът: политологически ракурси / Петър-Емил Митев . - София : Изток-Запад, 2017 . - 678 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0133-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46310

Политика

- 22 -

П/327/Б 47 

Благоева-Хазърбасанова, Елена

   Политиките на Европейския съюз в областта на образованието и културата : Същност и управление / Елена Благоева-Хазърбасанова . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 207 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-716-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46257

- 23 -

П/323/В 16 

Вайс, Майкл и др.

   Исламское государство : Армия террора / Майкл Вайс, Хасан Хасан ; Пер. с англ.  . - Москва : Альпина нон-фикшн, 2016 . - 345 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-91671-504-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46242

- 24 -

П/325/К 78 

Коллиер, Пол

   Исход : Как миграция изменяет наш мир / Пол Коллиер ; Пер. с англ. Николай Эдельман . - Москва : Изд. Института Гайдара, 2016 . - 383 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-93255-452-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46244

- 25 -

П/323/M 46 

Medzelowski, Tadeusz

   Pacyfizm w Polsce po drugiej wojnie swiatowej / Tadeusz Medzelowski . - Nowy Sacz : Wyzsza Szkola Biznesu, 2016 . - 224 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-83-88421-89-1 

  

Сист. No: 46271

- 26 -

П/32/Г 65 

Горбачов, Михаил

   Новата Русия : От перестройката до войната с Украйна / Михаил Горбачов ; Прев. от рус. Емилия Попова . - София : Сиела Норма, 2017 . - 464 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2415-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46191

- 27 -

П/327/К 92 

Кръстев, Иван

   След Европа : За слабостта и силата на Европейския съюз / Иван Кръстев . - София : Обсидиан, 2017 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-436-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46256

- 28 -

П/323/М 32 

Маркова, Зорница

   Държавата КТБ : Историята на най-големия банков фалит в България или как функционира една "захваната държава" / Зорница Маркова и др. ; Ред. Ива Рудникова . - София : Изток-Запад, 2017 . - 440 с. ; 22 см

   Други авт.: Николай Стоянов, Татяна Пунчева-Василева, Росен Босев, Илин Станев, Ани Коджаиванова, Десислава Лещарска, Олга Димитрова

   ISBN 978-619-01-0094-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46217

- 29 -

П/327/Ч 91 

Чомски, Ноам и др.

   За западния тероризъм : От Хирошима до дроновете / Ноам Чомски, Андре Влъчек ; Прев. от англ. Марианна Панова . - София : Сиела Норма, 2017 . - 188 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2417-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46190

- 30 -

П/325/Q 23 

Quantitative assessment of asylum-related migration  : A survery of methodology . - Luxembourg : European Asylum Support Office, 2017 . - 53 p. : tab. ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-9494-607-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46200

Икономика. Икономически науки

- 31 -

П/336/Ч 95 

Чуков, Кръстьо Петров и др.

   Финансово-стопански анализ / Кръстьо Петров Чуков, Росица Недкова Иванова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС . - 380 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-979-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46225

- 32 -

П/331/П 92 

Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения  / Величка Микова и др. . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2014 . - 880 с. ; 21 см

   Други авт.: Веселин Цоневски, Емилия Банова, Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Стефанка Симеонова, Стойна Сербезова, Чавдар Христов

   ISBN 978-954-608-220-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46211

- 33 -

П/334.72/B 97 

Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Costumers' Demands  /  Ed. by Adam Nalepka, Anna Ujwary-Gil . - Nowy Sacz : Wyzsza Szkola Biznesu, 2015 . - 243 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-83-65196-17-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46176

- 34 -

П/339.5/А 75 

Антов, Момчил

   Митнически контрол върху одобрените икономически оператори / Момчил Антов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 254 с. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 133)

   Кн. е с ISSN 1310-2737

 корица | съдържание 

Сист. No: 46260

- 35 -

П/658.6/.8/В 76 

Воденичарова, Мария Сашкова

   Управление на качеството в логистиката / Мария Сашкова Воденичарова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 186 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-010-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46224

- 36 -

П/339.923/Д 69 

Договори за ЕС. Съдебна практика  /  Състав. Станислав Костов . - 4. изд. . - София : Сиби, 2017 . - 900 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-037-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46185

- 37 -

П/338.48/Д 95 

Дъбева, Таня и др.

   Хотелиерство / Таня Филипова Дъбева, Георгина Луканова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика, 2017 . - 354 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0921-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46219

- 38 -

П/338.24/И 62 

Инвестиции в бъдещето - 2017  : Единадесета научноприл. конференция с междунар. участие, Варна, 5-6 окт. 2017 : Сб. доклади . - Варна : Терит. орг. на НТС - Варна, 2017 . - 166 с. : с табл. ; 29 см

   Кн. е с ISSN 1317-3719

 корица | съдържание 

Сист. No: 46197

- 39 -

П/334.72/К 78 

Колева, Росица и др.

   Бизнес анализ : Сборник задачи и тестове / Росица Колева, Красимир Кулчев, Галя Кушева . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 175 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1249-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46259

- 40 -

П/338/Н 33 

Национална студентска научна конференция  : 13 дек. 2016 г. : Сб. доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 349 с. : с табл. и ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1237-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46266

- 41 -

П/336/Н 42 

Недев, Тодор Стефанов

   Финансов инженеринг / Тодор Стефанов Недев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 202 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-995-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46227

- 42 -

П/331.5/П 14 

Пазарът на труда и социалната защита на хоризонт 2020  / Васил Цанов и др. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2017 . - 288 с. : с табл. ; 24 см

   Други авт.: Георги Шопов, Искра Белева, Йордан Христосков

   ISBN 978-954-322-897-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46180

- 43 -

П/338.43/П 80 

Потенциал за развитие на фермерските пазари в България  : Кръгла маса, Свищов, 6 окт. 2017 : Сб. доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 286 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1251-2 

  

Сист. No: 46265

- 44 -

П/338.48/Р 30 

Ракаджийска, Светла Генова и др.

   Маркетинг в туризма / Светла Генова Ракаджийска, Стоян Петков Маринов, Тодор Константинов Дянков . - Варна : Наука и икономика, 2017 . - 424 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0929-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46220

- 45 -

П/336/С 96 

Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа  : Междунар. научнопракт. конф., Свищов, 07-08 апр. 2017 : Сб. доклади /  Науч. рец. Андрей Захариев, Людмил Кръстев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 599 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1239-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46262

- 46 -

П/330.1/Т 72 

Тонев, Младен

   Човешки и социален капитал - измерения и проекции на инвестиционния синхрон / Младен Тонев ; Науч. ред. Иво Стамболийски . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017 . - 242 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-201-190-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46289

Право

- 47 -

П/347/П 47 

Петров, Владимир и др.

   Вещно право : Помагало / Владимир Петров, Методи Марков . - 9. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби . - 336 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi - преглед на изпитната материя)

   

   ISBN 978-619-226-051-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46281

- 48 -

П/340/А 90 

Архипов, Владислав Владимирович

   Интернет-право : Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Владислав Владимирович Архипов . - Москва : Юрайт, 2016 . - 250 с. ; 25 см . -  (Бакалавр и магистр. Академический курс)

   

   ISBN 978-5-9916-6982-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46241

- 49 -

П/341/К 89 

Краснова, Кристина Александровна

   Уголовная политика Европейского союза в сфере противодействия коррупции : Монография / Кристина Александровна Краснова . - Москва : Проспект, 2016 . - 87 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-392-18810-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46248

- 50 -

П/347/Б 65 

Борисова, Владя Бориславова

   Бизнес с интелектуална собственост в творческите индустрии / Владя Бориславова Борисова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 219 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-003-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46230

- 51 -

П/347/Б 80 

Брестничка, Румяна Любомирова

   Лицензионни сделки / Румяна Любомирова Брестничка . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 189 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-983-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46222

- 52 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Особени залози и други обезпечения : 2 06 С03 : Сб. нормативни актове . - 7. акт. изд. . - София : Сиби, 2017 . - 122 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-022-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46186

- 53 -

П/343/В 70 

Владимиров, Румен и др.

   Наказателно право : Обща част : Основни теоретични положения, тестове, казуси, съдебна практика / Румен Владимиров, Катина Христова, Николай Стефанов . - 2. акт. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2017 . - 346 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2452-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46207

- 54 -

П/343/В 70 

Владимиров, Румен и др.

   Наказателно право в схеми и определения : Обща част / Румен Владимиров, Ралица Костадинова . - 4. прераб. изд. . - София : Сиела Норма, 2017 . - 152 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2472-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46288

- 55 -

П/343/Д 13 

Давидкова-Димитрова, Десислава

   Защитникът в наказателния процес на Република България / Десислава Давидкова-Димитрова . - София : Сиби, 2017 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-040-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46279

- 56 -

П/347/К 78 

Колева, Жана

   Спедиционният договор / Жана Колева ; Предг. Стоян Ставру . - София : Сиела Норма, 2017 . - 307 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2400-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46284

- 57 -

П/347/К 86 

Костов, Ивайло

   Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес / Ивайло Костов . - София : Сиби, 2017 . - 380 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-042-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46188

- 58 -

П/343/М 31 

Маринова, Гергана

   Споразумението в българския наказателен процес / Гергана Маринова . - София : Сиби, 2017 . - 200 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-039-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46189

- 59 -

П/343/М 32 

Марков, Румен

   Принудата и новият чл. 16а от Наказателния кодекс / Румен Марков . - София : Сиби, 2017 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-226-041-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46205

- 60 -

П/343/М 32 

Марков, Румен

   Стадият на приготовлението : Практика на ВС и ВКС по наказателни дела / Румен Марков . - София : Сиела Норма, 2017 . - 179 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2473-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46286

- 61 -

П/343/М 72 

Митов, Георги

   Наказателни дела от частен характер / Георги Митов . - София : Сиби, 2017 . - 292 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-045-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46278

- 62 -

П/343/П 37 

Перспективи за развитието на криминологията в България  : Материали от кръгла маса, посветена на 30-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология : София, 7 дек. 2016 г. /  Отг. ред. Юлия Бояджиева . - София : Бълг. асоц. по криминология, 2017 . - 198 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90200-7-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46175

- 63 -

П/340/Р 12 

Радев, Димитър

   Философският нормативизъм в правото / Димитър Радев . - София : Сиела Норма, 2017 . - 246 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2428-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46208

- 64 -

П/342/С 43 

Славов, Атанас

   Гражданското участие в конституционната демокрация : Публичноправни аспекти / Атанас Славов . - София : Сиела Норма, 2017 . - 292 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2395-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46209

- 65 -

П/347/С 43 

Славов, Денчо

   Конкурентно право / Денчо Славов . - 2. актуал. изд. . - София : Сиела, 2017 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2451-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46287

- 66 -

П/347/С 96 

Съдебна администрация  : 2 02 С05 : Сб. нормативни актове . - 6. изд. . - София : Сиби, 2017 . - 194 с. : с табл. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-043-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46187

- 67 -

П/347/Т 36 

Тасев, Симеон Христов и др.

   Гражданско право : Обща част : Помагало / Симеон Христов Тасев, Методи Марков . - 9. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2017 . - 303 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi - преглед на изпитната материя)

   

   ISBN 978-619-226-046-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46206

- 68 -

П/349.2/Т 64 

Тодорова, Лариса

   Защита правата на работодателя от назначението до уволнението : Наръчник / Лариса Тодорова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Резон-България, 2017 . - 304 с. ; 21 см + CD

   Загл. на предзагл. с.: Наръчник защита правата на работодателя от назначението до уволнението

   ISBN 978-619-7236-17-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46249

Обществено управление

- 69 -

П/351/354/С 77 

125 години Министерство на правосъдието  : Юбилеен алманах 1879 - 2004 . - София : Мин. на правосъдието, 2004 . - 240 с. : с цв. сн. ; 30 см

   

   ISBN 954-730-212-4 

 корица 

Сист. No: 46167

- 70 -

П/351/354/М 45 

Международни стандарти, основополагащи принципи и добри практики за институцията на омбудсмана , 2005 . - 64 с. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46160

- 71 -

П/351.74/А 92 

Асенов, Бончо

   Държавна сигурност : Мит и реалност / Бончо Асенов . - София : Албатрос, 2016 . - 232 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-751-122-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46309

- 72 -

П/351/М 94 

Мръчков, Васил Желязков и др.

   Коментар на Кодекса на труда / Васил Желязков Мръчков, Красимира Иванова Средкова, Атанас Петров Василев . - 12. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2016 . - 1224 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-975-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46204

- 73 -

П/351/354/Б 82 

Брусарски, Румен Йорданов

   Оценка на въздействието / Румен Йорданов Брусарски . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 190 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-011-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46228

- 74 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Кодекс на труда 2017 . - София : Труд и право, 2017 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-608-248-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46212

- 75 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2017 година : Нормативни актове. Съдебна практика. Практика на МТСП. Приложни коментари /  Състав. и ред. Васил Мръчков . - Юб. изд. . - София : Труд и право, 2017 . - 728 с. ; 24 см

   Кн. е с ISSN 1312-9570 Други състав. и комент.: Емилия Банова, Стойна Сербезова

 корица | съдържание 

Сист. No: 46234

- 76 -

П/351/Н 86 

Новото данъчно законодателство през 2017 година  : Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Експертни решения на данъчни и счетоводни казуси / Анета Георгиева и др. . - Юб. изд. . - София : Труд и право, 2017 . - 808 с. ; 24 см

   Кн. е с ISSN 1313-2814 Други съавт.: Цв. Янкова, Л. Мермерска, Ив. Кондарев, Ал. Раков, А. Асенов, Кр. Узунова, Г. Минкова, Н. Ризов

 корица | съдържание 

Сист. No: 46233

- 77 -

П/351/354/О-83 

Основи на публичната администрация  : Учебно помагало . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017 . - 118 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-130-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46294

- 78 -

П/351/С 54 

Социално осигуряване 2017 година  : Държавно обществено осигуряване. Допълнително социално осигуряване. Прилагане на европейските регламенти и двустранните междунар. договори в областта на социалната сигурност /  Състав. Бисер Петков . - София : Труд и право, 2017 . - 848 с. ; 24 см

   Кн. е с ISSN 1312-9562 Други авт. : Д. Асенова, К. Кашъмова, Л. Язаджиева, М. Касърова, Сн. Малакова

 корица | съдържание 

Сист. No: 46235

Военни науки. Военно изкуство

- 79 -

П/355/359/К 50 

Кемаль, Андрей

   Кибервойна : Как Россия манипулирует миром / Андрей Кемаль . - Москва : Алгоритм, 2015 . - 208 с. ; 21 см . -  (Военный обозреватель)

   

   ISBN 978-5-906798-03-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46245

- 80 -

П/355/359/Г 29 

Генералът на снарядите  : Симеон Ванков - учен, оръжеен инженер и организатор на военно производство /  Състав. и науч. ред. Васил Сгурев . - 2. прераб. изд. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2017 . - 279 с. : с табл., фотогр. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-909-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46274

- 81 -

П/355/359/К 78 

Колев, Ивомир и др.

   Българската бойна слава / Ивомир Колев, Мартин Чорбаджийски, Владислав Карагеоргиев . - София : Сиела Норма, 2017 . - 240 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2420-6 

 корица 

Сист. No: 46282

- 82 -

П/355/359/М 46 

Мелтон, Кит и др.

   Искусство шпионажа : Тайная история спецтехники ЦРУ / Кит Мелтон, Роберт Уоллес, Генри Шлезингер ; Пер. с англ.  . - Москва : Альпина нон-фикшн, 2017 . - 470 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-91671-643-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46243

- 83 -

П/355/359/Х-98 

Хюз-Уилсън, Джон

   За разузнаването : История на шпионажа и тайния свят / Джон Хюз-Уилсън ; Прев. Антония Стоянова . - София : Труд, 2017 . - 511 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-523-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46307

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 84 -

П/36/А 84 

Аристов, Евгений Вячеславович

   Бедность: понятие и явление : Юридический аспект : Монография / Евгений Вячеславович Аристов . - Москва : Юнити-Дана, 2015 . - 80 с. ; 22 см . -  (Научные издания для юристов)

   

   ISBN 978-5-238-02779-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46238

Възпитание. Образование. Просвета

- 85 -

П/378/E 91 

European Univercity Association  : Annual Report 2006 . - Brussels : European University Florence . - 55 p. ; 30 cm

   Изд. на Европейската асоциация на университетите

   ISBN 978-90-81069-86-1 

  

Сист. No: 46321

- 86 -

П/378/D 68 

Doctoral Programmes in Europe's Universities: Achievements and Challenges  : Report prepared for European Universities and Ministers of Higher Education . - Brussels : European University Association, 2007 . - 39 p. : tab. ; 30 cm

   Изд. на Европейската асоциация на университетите

   ISBN 978-90-78997-04-7 

  

Сист. No: 46324

- 87 -

П/378/E 90 

EUA Bologna Handbook  : Making Bologna Work . - Berlin : Raabe Academic Publishers, 2007 . - p.v. ; 30 cm

   Изд. на Европейската асоциация на университетите

  

Сист. No: 46325

- 88 -

П/378/E 90 

EUA's Constribution to the Bologna Ministerial Meeting  : London 2007 . - Brussels : European University Association, 2007 . - 18 p. ; 30 cm

   Изд. на Европейската асоциация на университетите

   ISBN 978-90-78997-01-6 

  

Сист. No: 46323

- 89 -

П/378/T 84 

Trends V : Universities Shaping the European Higer Education Area  : An EUA Report . - Brussels : European University Association, 2007 . - 94 p. : col. ill. ; 30 cm

   Изд. на Европейската асоциация на университетите

   ISBN 978-90-78997-02-3 

  

Сист. No: 46322

- 90 -

П/37/В 27 

Васькова, Ольга Федоровна и др.

   Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста : Учебная программа / Ольга Федоровна Васькова, Анна Александровна Политыкина . - Санкт-Петербург : Детство-пресс, 2012 . - 110 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-89814-633-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46247

- 91 -

П/378/Б 56 

Божинов, Божидар

   Управлението на информационните технологии в университетите / Божидар Божинов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 180 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 132)

   Кн. е с ISSN 1310-2737

 корица | съдържание 

Сист. No: 46261

- 92 -

П/37.01/Г 37 

Георгиева-Лазарова, Стоянка Любомирова

   Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда / Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова, Лъчезар Иванов Лазаров . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017 . - 300 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-129-4 

  

Сист. No: 46295

- 93 -

П/378/З-40 

Захариев, Андрей и др.

   Свищовска финансова школа : Монографичен летопис / Андрей Захариев, Румяна Лилова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 256 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1248-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46258

- 94 -

П/37.01/Р 35 

Ранев, Александър

   Слънчева педагогика : Съвременен прочит на педагогическите възгледи на Петър Дънов / Александър Ранев . - София : Изток-Запад, 2017 . - 165 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0142-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46312

- 95 -

П/37.01/С 45 

Слоуман, Мартин

   Наръчник за стратегия на обучение / Мартин Слоуман ; Прев. Дочка Тотева-Георгиева . - София : Евролайт Груп, 2017 . - 402 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7183-02-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46308

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

Математика

- 96 -

П/519.6/Ж 27 

Жданов, О. Н.

   Методика выбора ключевой информации для алгоритма блочного шифрования : Монография / О. Н. Жданов . - Москва : ИНФРА-М, 2016 . - 88 с. : с табл. ; 21 см . -  (Научная мысль)

   

   ISBN 978-5-16-006890-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46246

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

- 97 -

П/61/Д 71 

Дойджи, Норман

   Мозъкът лекува : Невероятните открития на невропластиката / Норман Дойджи ; Прев. от англ. Светлана Кимпан . - София, 2017 . - 524 с. ; 22 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46311

- 98 -

П/61/К 93 

Куков, Калоян

   Изследване на когницията в клиничната практика : Практическо ръководство / Калоян Куков . - Пловдив : АСТАРТА, 2017 . - 148 с. : с табл. и ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-350-244-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46174

- 99 -

П/61/Х-26 

Хараланова, Евелина и др.

   Емоции и шизофрения : Нов подход към афективността при "неафективни" психози / Евелина Хараланова, Светлозар Хараланов . - София : Изток-Запад, 2017 . - 238 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0108-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46218

Управление

- 100 -

П/656/Д 25 

Дачев, Юрий

   Морските карти : Монография / Юрий Дачев . - Варна : СТЕНО, 2017 . - 208 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-910-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46181

- 101 -

П/659/Д 93 

Дуранкев, Боян Любомиров

   История и теория на рекламата / Боян Любомиров Дуранкев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 249 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-008-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46221

- 102 -

П/65.012/М 19 

Маккъргоу, Марк и др.

   Гостоприемно лидерство : Шест нови роли за увличане на екипи, организации, общности и движения / Марк Маккъргоу, Хелън Бейли ; Прев. от англ. Гаяне Минасян . - София : Изток-Запад, 2017 . - 288 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0105-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46216

- 103 -

П/656/Н 75 

Николова, Христина Лазарова

   Интелигентни транспортни системи : Политика и практика за внедряване / Христина Лазарова Николова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 249 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-987-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46226

- 104 -

П/658.5/С 75 

Стефанов, Стилиян Светославов

   Управление на качеството : Примери, казуси и задачи / Стилиян Светославов Стефанов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 205 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-963-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46229

Счетоводство

- 105 -

П/657/A 18 

ACCA  . - London : BPP, 2008 . - 32 cm

   Асоциация на сертифицираните експерт-счетоводители (ACCA)

   Paper F2. Management Accounting : Integratedet Course Notes ACF2CN08(D) . - 378, XXVI, 286 p.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46198

- 106 -

П/657/A 18 

ACCA  . - London : BPP, 2008 . - 32 cm

   Асоциация на сертифицираните експерт-счетоводители (ACCA)

   Paper F3 (International). Financial Accounting : Course Notes ACF3CN08 (INT) . - 473, XXVI, 250 p.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46199

- 107 -

П/657/М 55 

Миланова, Емилия Георгиева и др.

   Данъчно счетоводство / Емилия Георгиева Миланова, Снежана Александрова Башева, Николай Николов Орешаров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 244 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-962-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46223

- 108 -

П/657/С 95 

Счетоводство 2017 година  : Нормативни актове. Приложни коментари. Експертни разяснения. Счетоводен справочник / Антон Свраков и др. . - София : Труд и право, 2017 . - 704 с. ; 24 см

   Кн. е с ISSN 1313-3128 Други авт.: Бойка Брезоева, Бойко Костов, Велин Филипов, Мария Цветанова, Николай Ризов

 корица | съдържание 

Сист. No: 46236

Фина механика. Автоматика

- 109 -

П/681.3/П 91 

Проекционни методи в инженерната графика  : Ръководство за лабораторни упражнения за машиностроителни специалности и специалност "Инженерен дизайн" / Стефка Йорданова и др. . - Варна : Техн. университет - Варна, 2003 . - 105 с. : с табл. и черт. ; 29 см

   Др. авт. : Радка Стоянова, Митко Додуров, Никола Михов, Никола Пенев, Янко Милев, Катя Хаджиева, Константин Костов

 корица | съдържание 

Сист. No: 46182

- 110 -

П/681.3/V 26 

Van Gelder, Stephane

   Dot EU - The first decade / Stephane Van Gelder . - Diegem : EURid vsw, 2016 . - 206 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-90-5627-025-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46177

- 111 -

П/681.3/М 84 

Момчева-Гърдева, Галина Димитрова и др.

   Информатика : Учебник за 8. клас / Галина Димитрова Момчева-Гърдева, Тодорка Атанасова Глушкова, Росица Спасова Кузманова-Маринова . - София : Булвест 2000, 2017 . - 240 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-18-1075-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46276

- 112 -

П/681.3/М 84 

Момчева-Гърдева, Галина Димитрова и др.

   Книга за учителя по информатика : За 8. клас / Галина Димитрова Момчева-Гърдева, Тодорка Атанасова Глушкова, Росица Спасова Кузманова-Маринова . - София : Булвест 2000, 2017 . - 88 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-18-1057-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46277

Строителство

- 113 -

П/69.003/С 87 

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сб. с доклади от 32-ра междунар. научно-практ. конференция - ноем. 2017 . - Варна : Наука и икономика, 2017 . - 448 с. : с табл. ; 22 см

   Кн. е с ISSN 1313-2369

 корица | съдържание 

Сист. No: 46320

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 114 -

П/78.0/Б 67 

Александър Порфириевич Бородин  . - [София] : Mediasat Group, 2008 . - 43 с. : с цв. ил. ; 14 см + CD . -  (Шедьоври на класиката)

   

   ISBN 978-83-603-95-26-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46292

- 115 -

П/7.01/А 64 

Ангелов, Валентин Ангелов

   Социален живот и изкуство : Социология на изкуството и антиизкуството / Валентин Ангелов Ангелов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017 . - 348 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-208-110-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46296

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

Спорт

Езикознание. Филология

- 116 -

П/80/K 41 

Keynote  : Upper Intermediate : Teacher's Book / Claire Hart, Karen Richardson : National Geographic Learning, 2016 . - 248 p. ; 30 cm + 2 CD

   

   ISBN 978-1-305-57959-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46201

- 117 -

П/80/K 41 

Keynote  : Upper Intermediate : Student's Book / Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett : National Geographic Learning, 2016 . - 184 p. : col. ill. ; 30 cm + CD

   

   ISBN 978-1-305-39913-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46202

- 118 -

П/80/K 41 

Keynote  : Upper Intermediate : Workbook / Sandy Millin et al. : National Geographic Learning, 2016 . - 151 p. : ill. ; 30 cm + 2 CD

   

   ISBN 978-1-305-57833-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46203

- 119 -

П/80/Д 52 

Джонсън, Кристофър

   Микростил : Изкуството да пишем кратко / Кристофър Джонсън ; Прев. от англ. Мария Атанасова . - София : Изток-Запад, 2017 . - 264 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0129-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46313

- 120 -

П/80/П 36 

Пенчева, Антония Иванова и др.

   РеТур - Руски език за туризма : За езикови нива А1, А2 по Общата европейска референтна рамка / Антония Иванова Пенчева, Олга Игоревна Лазова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 452 с. : с табл. ил. ; 29 см + CD

   

   ISBN 978-954-644-988-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46232

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

- 121 -

П/908/Ф 74 

Фотоалбум Регионален туризъм  . - 18х27 см

   

   Ч. 1. Райони Северна България . - 85 с. : с цв. сн.

   

 корица 

Сист. No: 46326

- 122 -

П/908/Ф 74 

Фотоалбум Регионален туризъм  . - 18х27 см

   

   Ч. 2. Райони Южна България . - 103 с. : с цв. сн.

   

 корица 

Сист. No: 46327

Археология

- 123 -

П/904/Р 62 

Римски и ранновизантийски селища в България  /  Състав. и ред. Румен Теофилов Иванов . - София : ИВРАЙ, 2002 - . - 29 см

   

   ISBN 978-954-9388-26-8-X 

   Т. 3 . - 2008 . - 204 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46268

- 124 -

П/902/А 90 

Археология на българските земи  /  Състав. и ред. Румен Теофилов Иванов . - София : ИВРАЙ, 2004 - . - 29 см . -  (Българска историческа библиотека)

   

   ISBN 978-954-9388-25-1 

   Т. 3 . - 2008 . - 224 с. : с цв. ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46269

География

История. Помощни исторически науки

- 125 -

П/941/949/Б 59 

Бойд, Дъглас

   Октомврийската революция : Истината за революцията, която промени света / Дъглас Бойд ; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Сиела Норма, 2017 . - 228 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2409-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46283

- 126 -

П/931/939/И 83 

Йорданов, Стефан

   Типология на държавнообразувателните процеси в древността : По материали от Балкано-Анатолийския район от края на II - началото на I хил. пр.н.е. / Стефан Йорданов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017 . - 288 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-208-115-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46297

- 127 -

П/941/949/С 13 

Сага за фарьорците  /  Прев. и предг. Ивелин Аргиров Иванов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017 . - 98 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208- 116-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46293

История на България

- 128 -

П/949.72/Т 36 

Тасев, Христо

   Из записките на юриста / Христо Тасев ; Под ред. на Симеон Тасев, Владимир Тодоровски, Васил Радоилски . - София : Нова звезда, 2016 . - 260 с. : с цв. сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-040-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46273


 Индекс по АВТОРИ

Агаркова, В. А. 7 
Алън, Робърт 8 
Ангелов, Валентин Ангелов 115 
Антов, Момчил 34 
Антонов, Юлиян 19 
Аристов, Евгений Вячеславович 84 
Архипов, Владислав Владимирович 48 
Асаджоли, Роберто 9 
Асенов, Асен 76 
Асенов, Бончо 71 
Асенова, Даниела 78 
Атанасова, Мария 119 
Ахмедова, Ина 32 
Банова, Емилия 32 75 
Башева, Снежана Александрова 107 
Бейли, Хелън 102 
Белева, Искра 42 
Белоев, Христо 3 
Благоева-Хазърбасанова, Елена 22 
Блументал, Ерик 19 
Божинов, Божидар 91 
Бойд, Дъглас 125 
Борисова, Владя Бориславова 50 
Босев, Росен 28 
Бояджиева, Юлия 62 
Брезоева, Бойка 108 
Брестничка, Румяна Любомирова 51 
Брусарски, Румен Йорданов 73 
Вайс, Майкл 23 
Василев, Атанас Петров 72 
Васькова, Ольга Федоровна 90 
Владимиров, Румен 53 54 
Влъчек, Андре 29 
Воденичарова, Мария Сашкова 35 
Георгиева, Анета 76 
Георгиева-Лазарова, Стоянка Любомирова 92 
Герчева-Несторова, Галя Тодорова 16 
Глушкова, Тодорка Атанасова 111 112 
Горбачов, Михаил 26 
Давидкова-Димитрова, Десислава 55 
Дачев, Юрий 100 
Дерилова, Ралица 14 
Джонсън, Кристофър 119 
Димитрова, Олга 28 
Додуров, Митко 109 
Дойджи, Норман 97 
Дука, Георге 15 
Дуранкев, Боян Любомиров 101 
Дъбева, Таня Филипова 37 
Дянков, Тодор Константинов 44 
Жданов, О. Н. 96 
Захариев, Андрей 45 93 
Иванов, Ивелин Аргиров 127 
Иванов, Румен Теофилов 123 124 
Иванова, Виржиния 38 
Иванова, Росица Недкова 31 
Йейгър, Джан 14 
Йорданов, Стефан 126 
Йорданова, Даниела 77 
Йорданова, Стефка 109 
Йоцова, Мария 8 
Калшед, Дональд 7 
Карагеоргиев, Владислав 81 
Касърова, Мария 78 
Кашъмова, Катя 78 
Кемаль, Андрей 79 
Кимпан, Светлана 97 
Клейберг, Юрий Александрович 17 
Ковачева, Галина 62 
Коджаиванова, Ани 28 
Коев, Кольо 20 
Колев, Ивомир 81 
Колева, Жана 56 
Колева, Росица 39 
Коллиер, Пол 24 
Кондарев, Ивайло 76 
Костадинова, Ралица 54 
Костов, Бойко 108 
Костов, Ивайло 57 
Костов, Константин 109 
Костов, Станислав 36 
Краснова, Кристина Александровна 49 
Кръстев, Иван 27 
Кръстев, Людмил 45 
Кузманова-Маринова, Росица Спасова 111 112 
Куков, Калоян 98 
Кулчев, Красимир 39 
Кушева, Галя 39 
Кючуков, Деян 125 
Лазаров, Лъчезар Иванов 92 
Лазова, Олга Игоревна 120 
Лещарска, Десислава 28 
Лилова, Румяна 93 
Луканова, Георгина 37 
Маккъргоу, Марк 102 
Малакова, Снежана 78 
Маринов, Александър 18 
Маринов, Борис 12 
Маринов, Стоян Петков 44 
Маринова, Гергана 58 
Марков, Методи 47 67 
Марков, Румен 59 60 
Маркова, Зорница 28 
Мароко Трискита, Марчело Мария 1 
Мелтон, Кит 82 
Мермерска, Людмила 76 
Микова, Величка 32 
Миланова, Емилия Георгиева 107 
Милев, Янко 109 
Минасян, Гаяне 102 
Минкова, Ганета 76 
Митев, Петър-Емил 21 
Митов, Георги 61 
Михов, Никола 109 
Момчева-Гърдева, Галина Димитрова 111 112 
Монева, Ива 46 
Мръчков, Васил 75 
Мръчков, Васил Желязков 72 
Найденов, Георги Ненев 5 
Наумова, Стефка 62 
Недев, Тодор Стефанов 41 
Николова, Христина Лазарова 103 
Орешаров, Николай Николов 107 
Панова, Марианна 29 
Пенев, Никола 109 
Пенчева, Антония Иванова 120 
Петков, Бисер 78 
Петров, Владимир 47 
Политыкина, Анна Александровна 90 
Попова, Ели Драганова 2 
Попова, Емилия 26 
Пунчева-Василева, Татяна 28 
Радев, Димитър 63 
Радоилски, Васил 128 
Ракаджийска, Светла Генова 44 
Раков, Александър 76 
Ранев, Александър 94 
Ризов, Николай 76 108 
Романидис, Йоан, протойерей 12 
Рудникова, Ива 28 
Свраков, Антон 108 
Сгурев, Васил 3 80 
Сербезова, Стойна 32 75 
Силгиджиян, Хайгануш 16 
Симеонова, Стефанка 32 
Славов, Атанас 64 
Славов, Денчо 65 
Славчев, Сава 9 
Слоуман, Мартин 95 
Средкова, Красимира Иванова 72 
Ставру, Стоян 56 
Стамболийски, Иво 46 
Станев, Илин 28 
Станков, Боян 62 
Станчева, Снежана 32 
Стефанов, Николай 53 
Стефанов, Стилиян Светославов 104 
Стоянов, Николай 28 
Стоянова, Антония 83 
Стоянова, Радка 109 
Тасев, Симеон 128 
Тасев, Симеон Христов 67 
Тасев, Христо 128 
Тодорова, Лариса 68 
Тодорова, Стела 46 
Тодоровски, Владимир 128 
Тонев, Младен 46 
Тотева-Георгиева, Дочка 95 
Узунова, Красимира 76 
Уоллес, Роберт 82 
Филипов, Велин 108 
Хаджиева, Катя 109 
Хараланов, Светлозар 99 
Хараланова, Евелина 99 
Хасан, Хасан 23 
Христов, Чавдар 32 
Христова, Катина 53 
Христосков, Йордан 42 
Хюз-Уилсън, Джон 83 
Цанов, Васил 42 
Цветанова, Мария 108 
Ценов, Атанас 1 
Цоневски, Веселин 32 
Чомски, Ноам 29 
Чорбаджийски, Мартин 81 
Чуков, Кръстьо Петров 31 
Шлезингер, Генри 82 
Шопов, Георги 42 
Язаджиева, Любомира 78 
Янкова, Цветана 76 
Ball, Rhiannon 118 
Dummett, Paul 117 
Harrison, Mike 118 
Hart, Claire 116 
Lansford, Lewis 117 
Medzelowski, Tadeusz 25 
Millin, Sandy 118 
Nalepka, Adam 33 
Richardson, Karen 116 
Sirojc, Zdzislaw 6 
Slomski, Wojciech 10 11 
Stephenson, Helen 117 
Ujwary-Gil, Anna 33 
Van Gelder, Stephane 110 
Watkins, Fran 118 
Эдельман, Николай 24 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Александър Порфириевич Бородин 114 
Археология на българските земи 124 
Бедность: понятие и явление 84 
Бизнес анализ 39 
Бизнес с интелектуална собственост в творческите индустрии 50 
Българската бойна слава 81 
Българското техническо дружество в архивните документи 3 
Вещно право 47 
Внутренний мир травмы 7 
Генералът на снарядите 80 
Гостоприемно лидерство 102 
Гражданско право 67 
Гражданското участие в конституционната демокрация 64 
Да разбираш и да бъдеш разбиран 19 
Данъчно счетоводство 107 
Девиантология терроризма и экстремизма 17 
Договори за ЕС. Съдебна практика 36 
Държавата КТБ 28 
Държавна сигурност 71 
Емоции и шизофрения 99 
Етнометодология и логика на всекидневното разбиране 20 
За западния тероризъм 29 
За разузнаването 83 
Защита правата на работодателя от назначението до уволнението 68 
Защитникът в наказателния процес на Република България 55 
Из записките на юриста 128 
Изследване на когницията в клиничната практика 98 
Инвестиции в бъдещето - 2017 38 
Интелигентни транспортни системи 103 
Интернет-право 48 
Информатика 111 
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 92 
Искусство шпионажа 82 
Исламское государство 23 
История и теория на рекламата 101 
Исход 24 
Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество 2 
Кибервойна 79 
Книга за учителя по информатика 112 
Когато приятелството наранява 14 
Кодекс на труда 2017 74 
Коментар на Кодекса на труда 72 
Конкурентно право 65 
Лицензионни сделки 51 
Личностни тестове 8 
Малтийските рицари 1 
Маркетинг в туризма 44 
Между еволюцията и социалното инженерство 18 
Международни стандарти, основополагащи принципи и добри практики за институцията на омбудсмана 70 
Методика выбора ключевой информации для алгоритма блочного шифрования 96 
Микростил 119 
Митнически контрол върху одобрените икономически оператори 34 
Мозъкът лекува 97 
Морските карти 100 
На пути к обществу, основанному на знаниях (Knowledge Society) 15 
Наказателни дела от частен характер 61 
Наказателно право 53 
Наказателно право в схеми и определения 54 
Наръчник за стратегия на обучение 95 
Национална студентска научна конференция 40 
Новата Русия 26 
Новото данъчно законодателство през 2017 година 76 
Октомврийската революция 125 
Основи на публичната администрация 77 
Особени залози и други обезпечения 52 
Оценка на въздействието 73 
Пазарът на труда и социалната защита на хоризонт 2020 42 
Перспективи за развитието на криминологията в България 62 
Политиките на Европейския съюз в областта на образованието и културата 22 
Потенциал за развитие на фермерските пазари в България 43 
Прародителският грях 12 
Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес 57 
Преходът: политологически ракурси 21 
Принудата и новият чл. 16а от Наказателния кодекс 59 
Проекционни методи в инженерната графика 109 
Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения 32 
Психосинтеза 9 
РеТур - Руски език за туризма 120 
Римски и ранновизантийски селища в България 123 
Сага за фарьорците 127 
Свищовска финансова школа 93 
Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста 90 
След Европа 27 
Слова и доклади от Седмицата на православната книга 13 
Слънчева педагогика 94 
Социален живот и изкуство 115 
Социални комуникации 16 
Социално осигуряване 2017 година 78 
Спедиционният договор 56 
Споразумението в българския наказателен процес 58 
Стадият на приготовлението 60 
Строително предприемачество и недвижима собственост 113 
Счетоводство 2017 година 108 
Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа 45 
Съдебна администрация 66 
Теория и история на цивилизациите 5 
Типология на държавнообразувателните процеси в древността 126 
Трудови отношения 2017 година 75 
Уголовная политика Европейского союза в сфере противодействия коррупции 49 
Управление на качеството 104 
Управление на качеството в логистиката 35 
Управлението на информационните технологии в университетите 91 
Философският нормативизъм в правото 63 
Финансов инженеринг 41 
Финансово-стопански анализ 31 
Фотоалбум Регионален туризъм 121 122 
Хотелиерство 37 
Човешки и социален капитал - измерения и проекции на инвестиционния синхрон 46 
10 години Камара на строителите в България 4 
125 години Министерство на правосъдието 69 
ACCA 105 106 
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Costumers' Demands 33 
Doctoral Programmes in Europe's Universities: Achievements and Challenges 86 
Dot EU - The first decade 110 
Etyczne uwarunkowania funkcji sedziego plywania 10 
Etyka zawodu psychologa 11 
EUA Bologna Handbook 87 
EUA's Constribution to the Bologna Ministerial Meeting 88 
European Univercity Association 85 
Homo Philosophus 6 
Keynote 116 117 118 
Pacyfizm w Polsce po drugiej wojnie swiatowej 25 
Quantitative assessment of asylum-related migration 30 
Trends V : Universities Shaping the European Higer Education Area 89 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Агентура 71 83 
Агробизнес 39 43 
Административни органи 77 
Административни реформи 18 
Аз-а 9 
Акредитация 104 
Акцизи 76 
Алгоритми 96 
Американска политика 29 
Анализ на разходите 73 
Анализ на стопанска дейност 39 
Английски език 116 117 118 
Антивоенни движения 25 
Антични селища 123 
Арабска пролет 29 
Археологически паметници 124 
Архивни документи 3 
Архитектурни чертежи 109 
Банков контрол 45 
Банкова политика 28 
Банкова система 28 38 
Бедност 84 
Бежанска криза 27 
Безсмъртие 12 
Бележити личности 81 
Библиотечни специалисти 2 
Бизнес модели 50 
Бизнес организации 33 
Бизнес отношения 50 
Биологично земеделие 43 
Бог 12 
Богословие 13 
Болшевизъм 125 
Българска армия 81 
Бюджетно счетоводство 108 
Взаимоотношения 19 
Византийски паметници 123 
Визуално програмиране 111 112 
Виртуална собственост 48 
Виртуални валути 38 
Висше образование 87 88 89 93 
Военна история 81 
Военни победи 81 
Военни технологии 80 
Втора световна война 128 
Възпитателен процес 94 
Генотип 5 
Геометрични построения 109 
Геометрично чертане 109 
Градска мобилност 103 
Граждански права 64 
Граждански процес 57 
Гражданско общество 21 
Гражданско право 67 
Гражданскоправни норми 67 
Грехопадение 12 
Данък върху добавената стойност (ДДС) 107 
Данък върху доходите на физическите лица 107 
Данъчна политика 45 
Данъчно облагане 40 107 
ДДС 76 
Деветоюнски преврат 128 
Девиантно поведение 17 
Деструктивно поведение 17 
Детска психология 90 
Деца с езикови нарушения 90 
Джихад 23 
Дигитален маркетинг 40 
Дигитална среда 92 
Дидактически средства 92 
Дискриминация 68 
Договори за Европейския съюз 36 
Договорни правоотношения 56 
Докторски програми 86 88 
Домейни 110 
Древни общества 126 
Дълготрайни активи 39 
Държава и власт 126 
Държавен служител 77 
Държавна сигурност 71 
Държавна собственост 47 
Европейска асоциация на университетите 85 86 87 88 89 
Европейска идентичност 6 110 
Европейска интеграция 22 27 
Европейска политика 22 27 
Европейски университети 85 86 87 88 89 
Езикова култура 119 
Екзистенциална етика 6 
Екипна дейност 102 
Експерт-счетоводители 105 106 
Електронна търговия 40 
Емигранти 30 
Емоционални разстройства 99 
Естетика на изкуството 115 
Етажна собственост 47 
Етичен кодекс 10 
Етична култура 11 
Етично поведение 10 11 
Етнометодология 20 
Жилищно строителство 113 
Закон за счетоводството 108 
Законодателна власт 77 
Залог (юрид.) 52 
Западноевропейска цивилизация 5 
Застраховане 40 
Застрахователни дружества 45 
Застрахователно обещетение 43 
Защита на конкуренцията 65 
Защита от дискриминация 32 
Здравословни и безопасни условия на труд 32 68 
Източноправославна цивилизация 5 
Икономика на България 40 
Икономическа интеграция 38 46 
Икономически растеж 40 
Инвестиции 45 
Инвестиции в строителството 113 
Индустриален бизнес 39 
Инженерна графика 109 
Иновации 15 
Институционализъм 63 
Интеграция 24 
Интелектуализация на бизнеса 46 
Интелектуална собственост 50 
Интелигентни транспортни системи 103 
Интервюта 21 
Интернет адреси 110 
Интернет общност 110 
Интернет право 48 
Интернет реклама 101 
Информатика 111 
Информационна война 79 
Информационни технологии 91 
Информационно общество 2 15 
Исков процес 57 
Ислямска държава 23 
Ислямска цивилизация 5 
Ислямски тероризъм 23 
История на етиката 11 
История на Исландия 127 
История на Русия 125 
Йоанитска цивилизация 1 
Казуси 53 
Камара на строителите 4 
Капиталов пазар 45 
Капиталова структура 46 
Кариерно развитие 2 
Категоризиране 37 
Качество в логистиката 35 
Кибервойна 79 
Китайска цивилизация 5 
Класово общество 126 
Клинична психология 98 
Кодекс на труда 72 74 
Колар стратегия 41 
Колективен трудов договор 32 
Количествен анализ 30 
Комерсиализация на технологии 51 
Комуникативна компетентност 16 
Комуникационни технологии 38 92 
Конкурентно право 65 
Конкуренция 33 
Конституционна демокрация 64 
Контрол на качеството 104 
Корабоплаване 38 
Корпоративно подоходно облагане 76 
Корупционни престъпления 49 
Корупция 40 
Крепости 123 
Криминология 62 
Криптографски системи 96 
Културна политика 22 
Културни забележителности 121 122 
Културни индустрии 50 
Културно наследство 6 
Културно-историческо наследство 121 122 
Лайв стрийминг 40 
Лидерство 102 
Лисабонска декларация 88 
Лицензионни сделки 51 
Малтийски орден 1 
Малтийски рицари 1 
Малцинства 70 
Маржин покупки 41 
Маркетингов микс 44 
Маркетингова реклама 101 
Маркетингова среда 44 
Масова култура 115 
Медийна империя 28 
Междуличностни отношения 16 
Международни стандарти 35 70 
Международни счетоводни стандарти 108 
Мемоари 80 
Местни данъци и такси 76 107 
Метрология 104 
Миграционна политика 24 
Миграция 30 
Министерство на правосъдието 69 
Министри 69 
Мироопазване 25 
Митническа политика 34 
Митнически надзор 34 
Митнически процедури 34 
Митология 126 
Младежки екстремизъм 17 
Модели на обучение 95 
Мозъчна дейност 97 
Морски карти 100 
Навигационни системи 103 
Навигация 100 
Надзор на пазара 104 
Наказателен кодекс 59 
Наказателен процес 55 58 
Наказателна защита 55 
Наказателна отговорност 59 60 
Наказателни дела 60 61 
Наказателно право 54 
Наказателно преследване 61 
Наказателноправни норми 53 54 
Народен суверенитет 64 
Научни постижения 15 
Национализъм 24 
Национална сигурност 71 
Национални счетоводни стандарти 108 
Невронни мрежи 97 
Невропластика 97 
Неврофийдбек 97 
Недвижима собственост 113 
Нелегална имиграция 24 
Нелоялна конкуренция 65 
Несъзнавано 9 
Образователен софтуер 92 
Образователна политика 22 
Обучение на персонала 95 
Обучителен процес 95 
Обществено благосъстояние 73 
Общинска собственост 47 
Октомврийска революция 125 
Омбудсман 70 
Оперативно-издирвателна дейност 62 
Организационен мениджмънт 33 
Организационно поведение 102 
Оръжейно производство 80 
Пазар на труда 42 
Пазарен риск 45 
Пацифизъм 25 
Педагогически методи 94 
Писмена комуникация 119 
Писмена реч 119 
Плуване 10 
Политическа агресия 29 
Политическа власт 28 
Политическа история 26 
Политически преход 21 
Политически процеси 21 
Политически сделки 28 
Полски философи 6 
Права на работодателя 68 
Права на човека 84 
Правна норма 63 
Правна система 63 
Правни сделки 67 
Право на собственост 47 
Правоотношения в интернет 48 
Православна религия 13 
Правосъдна система 128 
Превенция на престъпността 62 
Предприемачески риск 113 
Предучилищна възраст 90 
Президентска институция 77 
Престъпления от частен характер 61 
Престъпна дейност 53 60 
Принуда 59 
Приятелство 14 
Програмиране 111 112 
Противодействие на корупцията 49 
Протоколи 36 
Професионална квалификация 2 
Процесуално право 65 
Пряка демокрация 64 
Психични разстройства 7 
Психични травми 7 
Психоаналитични методи 7 
Психози 99 
Психологичен подход 11 
Психологически тестове 8 98 
Психологическо изследване 98 
Психология на личността 8 
Психология на тълпите 17 
Психосинтез 9 
Психотерапевтична помощ 7 
Публична собственост 47 
Публични разходи 73 
Публични средства 73 
Публични финанси 18 45 
Развитие на речта 90 
Разузнаване 83 
Разузнавателни средства 82 
Разузнавачи 83 
Разходи на предприятието 31 
Революционни процеси 21 
Регионален туризъм 121 122 
Рекламен дизайн 101 
Рентабилност 31 
Римски градове 123 
Римски накити 124 
Руска граматика 120 
Руска дипломация 26 
Руска политика 26 
Руска пропаганда 79 
Руска революция 125 
Руски език 120 
Руски композитори 114 
Руски политици 26 
Самопознание 16 
Сатана 12 
Сексуално поведение 9 
Селскостопански продукти 43 
Сертификация 104 105 106 
Симфонична музика 114 
Слънчева педагогика 94 
Софтуерни проекти 111 112 
Социален капитал 46 
Социалистическа реклама 101 
Социална промяна 18 
Социална психология 19 
Социални комуникации 16 
Социални отношения 20 
Социални проблеми 84 
Социално инженерство 18 
Социално общуване 19 
Социално осигуряване 42 
Социално поведение 14 20 
Социално подпомагане 42 
Социологически изследвания 20 
Социология на изкуството 115 
Социология на правото 62 
Спедиционен договор 56 
Специални служби 71 
Спецтехника 82 
Споразумение 58 
Спортна етика 10 
Стандартизация 104 
Старини 123 124 
Стредъл стратегия 41 
Стренгъл стратегия 41 
Строителен надзор 113 
Строителни организации 4 
Студентска мобилност 86 89 
Студентски кредити 89 
Счетоводна квалификация 105 106 
Счетоводно отчитане 40 107 
Счетоводство 105 106 
Съд на Европейския съюз 36 
Съдебна администрация 66 
Съдебна власт 77 
Съдилища 66 
Съсобственост 47 
Тайни служби 82 
Творчески предприятия 50 
Творчески процес 115 
Тероризъм 17 
Терористични актове 29 
Терористични организации 23 
Тестове 53 54 
Технически дружества 3 
Технологичен пазар 51 
Технологично лицензиране 51 
Тракийски паметници 124 
Транспортна дейност 56 
Транспортни мрежи 103 
Трудови доходи 42 
Трудови правоотношения 32 68 74 
Трудово законодателство 72 
Туризъм 120 
Туристически бизнес 40 
Туроператорска дейност 44 
Търговия с опции 41 
Търговска дейност 39 
Убежище 30 
Университетска политика 85 
Университетски организации 85 
Университетски преподаватели 93 
Управление на качеството 35 
Управление на университети 91 
Управленско счетоводство 45 
Устойчиво развитие 15 
Фашистки режим 128 
Фенотип 5 
Фермерски пазари 43 
Физически капитал 46 
Философия на комуникацията 6 
Философски възгледи 6 
Философски нормативизъм 63 
Философско развитие 6 
Финансиране на бизнеса 33 
Финансов пазар 45 
Финансово образование 93 
Финансово управление 91 
Финансово-стопански анализ 31 
Форекс търговия 40 
Франчайзинг 40 
Фючърсна търговия 41 
Харта на основните права на ЕС 36 
Хедж фондове 45 
Хотелиерски вериги 37 
Хотелиерски продукт 37 
Хотелиерство 37 44 
Християнско възпитание 13 
Целеви пазари 44 
Цивилизационен подход 5 
ЦРУ 82 
Църковно пеене 13 
Човешки капитал 46 
Човешки ресурси 39 95 
Шизофрения 99 
Шифри 96 
Шпионаж 82 83 
Юридически лица 67 
Юрисдикция 48 
English book 116 117 118 
ISO 9000 35