НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/06/М 95 

Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред  /  Състав. и науч. ред. Тодор Петев, Анджела Родел . - София : Фулбрайт, 2017 . - 344 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-90613-2-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46357

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 2 -

П/18/Б 65 

Борисова, Силвия

   Граници на естетическото съзнание / Силвия Борисова . - София : Парадигма, 2017 . - 256 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-314-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46345

- 3 -

П/14/С 77 

Стоев, Христо

   Откъм невъзможността на една трансцендентална антропология : Идеи и теоретични ориентири / Христо Стоев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 148 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-4356-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46465

Психология

- 4 -

П/159.923/А 31 

Адлер, Алфред

   Смисълът на живота / Алфред Адлер . - 2. прераб. изд. . - София : Здраве и щастие . - 190 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8099-19-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46377

- 5 -

П/159.92/Б 13 

Баев, Орлин

   Трансперсонална психология. Свещена сексуалност : Сборник статии / Орлин Баев . - Варна : Данграфик, 2012 . - 231 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9418-43-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46464

- 6 -

П/159.9/Д 14 

Дако, Пиер

   Фантастичните победи на модерната психология / Пиер Дако ; Прев. от фр. Росица Ташева, Румяна Маркова . - 2. изд. . - София : Колибри, 2015 . - 655 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-529-034-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46419

- 7 -

П/159.9/Д 14 

Дако, Пиер

   Триумфът на психоанализата / Пиер Дако ; Прев. от фр. Румяна Маркова . - 2. изд. . - София : Колибри, 2015 . - 526 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-096-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46433

- 8 -

П/159.92/П 18 

Панов, Тодор

   Психология на българския народ / Тодор Панов . - София : Св. Георги Победоносец, 2016 . - 240 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-7283-02-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46438

- 9 -

П/159.9/Б 44 

Бинсвангер, Лудвиг и др.

   Сън и екзистенция / Лудвиг Бинсвангер, Мишел Фуко ; Прев. от нем. Светлана Събева ; Прев. от фр. Антоанета Колева . - София : Критика и хуманизъм, 2017 . - 193 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-587-164-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46394

- 10 -

П/159.9/Д 75 

Долто, Франсоаз

   В играта на желанието : Клинични есета / Франсоаз Долто ; Прев. Анастасия Гамова, Вяра Любенова, Павлина Рибарова . - София : Критика и хуманизъм, 2017 . - 21 см . -  (Случаи)

   

   ISBN 978-954-587-209-9 

   Ч. 1 . - 268 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46390

- 11 -

П/159.9/Т 44 

Творческите предизвикателства на критическата психология  /  Състав. Людмил Георгиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 415 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4323-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46350

- 12 -

П/159.9/Х-79 

Христова, Пенка

   Несъзнаваните аналогии : Как съпоставяме релационно сходни неща, без да осъзнаваме това / Пенка Христова . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 133 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-998-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46375

- 13 -

П/159.92/Д 75 

Долто, Франсоаз

   Каузата на децата / Франсоаз Долто ; Прев. от фр. Радостин Желев . - София : Колибри, 2018 . - 560 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-02-0159-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46439

- 14 -

П/159.9/С 91 

Сушард, Лиор

   Четецът на мисли / Лиор Сушард ; Прев. Васил Велчев . - София : Колибри, 2018 . - 252 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0165-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46424

Логика

Етика

- 15 -

П/172/С 69 

Станков, Димитър

   Изкуството да общуваме : Изискани маниери и културни обноски, етикет и такт / Димитър Станков . - София : Симолини, 2018 . - 360 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7265-36-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46418

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

- 16 -

П/316.3/Б 84 

Буден, Борис

   Зона на прехода : За края на посткомунизма / Борис Буден ; Прев. от нем. Светла Маринова . - София : Критика и хуманизъм, 2016 . - 234 с. ; 21 см . -  (Социооптики)

   

   ISBN 978-954-587-206-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46389

- 17 -

П/316.3/Б 26 

Барова, Вихра

   Субкултурната идентичност: поглед отвътре навън / Вихра Барова . - София : Парадигма, 2017 . - 266 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-325-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46346

- 18 -

П/316.2/В 34 

Вебер, Макс

   Фигури на културата / Фигури на властта / Макс Вебер ; Предг., състав., прев. Кольо Коев . - София : Критика и хуманизъм, 2017 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-587-213-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46392

- 19 -

П/316.7/Д 59 

Димитрова, Диана

   Фабрикуване на съгласие : Как комуникацията става манипулация / Диана Димитрова ; Предг. Здравко Райков . - София : Холотера, 2017 . - 347 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7165-10-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46368

- 20 -

П/316/К 69 

Книгата за социологията  /  Прев. Илия Илиев . - София : Книгомания, 2017 . - 352 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Големите идеи обяснени просто)

   

   ISBN 978-619-195-127-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46435

- 21 -

П/316.6/Н 16 

Назар-Ага, Изабел

   Манипулаторите са сред нас : Кои са те? Как да се защитим от тях? / Изабел Назар-Ага ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева . - София : Колибри, 2017 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0107-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46376

- 22 -

П/316.3/П 36 

Пенчев, Владимир Георгиев

   Българските общности в Средна Европа : Формиране, битуване, идентичности / Владимир Георгиев Пенчев . - София : Парадигма, 2017 . - 232 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-310-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46348

- 23 -

П/316.3/П 91 

Проданов, Васил

   Системни цикли и бъдещето на историята: накъде върви светът? / Васил Проданов . - София : Захарий Стоянов, 2017 . - 432 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-1194-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46423

- 24 -

П/316.4/Р 58 

Рибов, Манол

   Глобални проблеми на хилядолетието : Теория и методология; Технологичната трансформация; Позитивният обрат в икономиката; Дилемата висше образование / Манол Рибов . - София : Авангард Прима, 2017 . - 477 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-160-853-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46359

- 25 -

П/316.4/Т 70 

Томов, Александър

   Новите глобални сили и Европа : От двуполюсен към мултиполярен свят / Александър Томов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 279 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4315-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46344

- 26 -

П/316.3/Щ 55 

Щреек, Волфганг

   Купено време : Отложената криза на демократичния капитализъм : Франкфуртски лекции на името на Адорно, 2012 г. / Волфганг Щреек . - София : Критика и хуманизъм, 2017 . - 331 с. ; 21 см

   С прил.: Волфганг Щреек "От национализъм на дойче марката към патриотизъм на еврото?"; Юрген Хабермас "Демокрация или капитализъм? За нищетата на едно капиталистически интегрирано световно стопанство, фрагментирано от националната държава"

   ISBN 978-954-587-208-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46391

- 27 -

П/316.4/Н 48 

Нейсбит, Дорис и др.

   Овладяване на мегатенденциите : Осъзнаване на реалностите и действие в развиващия се нов свят / Дорис Нейсбит, Джон Нейсбит ; Прев. Владимир Германов . - София : Бард, 2018 . - 270 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-822-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46468

- 28 -

П/316.4/Р 59 

Ридли, Мат

   Еволюция на всичко / Мат Ридли ; Прев. Елена Павлова . - София : Сиела Норма, 2018 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2459-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46440

Политика

- 29 -

П/32.01/М 27 

Манов, Борис

   Класически политически доктрини: автори и идеи : Антология / Борис Манов . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2010 . - 455 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-680-730-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46416

- 30 -

П/321/П 69 

Полiтична система: сучаснi проблеми розвитку громадянського суспiльства i держави  : У двоих томах . - Киiв : Логос, 2010 . - 23 см

   

   ISBN 978-966-171-324-5 

   Т. 1. Громадянське суспiльство в полiтичнiй системi : Теоретико-методологiчний i конституцiйоно-правовий аспекти дослiдження / Олександр Васильович Скрипнюк . - 628 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46412

- 31 -

П/321/П 69 

Полiтична система: сучаснi проблеми розвитку громадянського суспiльства i держави  : У двоих томах . - Киiв : Логос, 2010 . - 23 см

   

   ISBN 978-966-171-325-2 

   Т. 2. Правова, демократична держава в полiтичнiй системi : Стан, тенденцii та перспективи розвитку / Олександр Васильович Скрипнюк . - 693 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46413

- 32 -

П/328/П 92 

Прояви корупцii в системi освити: запобiгання та протидiя  : Навчально-методичний посiбник / Костянтин Анатолiйович Бабенко и др. . - 2. вид., перераб. та доп. . - Киiв : МП Леся, 2016 . - 236, 219 с. ; 21 см

   Книгата е с паралелен текст на английски език.

   ISBN 978-966-7166-38-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46411

- 33 -

П/327/Б 56 

Божинов, Войн

   Република Македония в съвременната геополитика / Войн Божинов . - София : Гутенберг, 2017 . - 315 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-176-106-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46415

- 34 -

П/323/А 65 

Андерсън, Скот

   Разкъсана земя : Как арабският свят се разедини / Скот Андерсън ; Прев. Петър Герасимов . - София : Труд, 2018 . - 193 с., 7 с.: сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-537-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46436

- 35 -

П/321/Г 20 

Ганев, Димитър

   Пътят към конституцията / Димитър Ганев . - София : Сиела Норма, 2018 . - 319 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2516-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46442

- 36 -

П/325/М 97 

Мъри, Дъглас

   Странната смърт на Европа : Имиграция, идентичност, ислям / Дъглас Мъри ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Изток-Запад, 2018 . - 342 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0184-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46414

- 37 -

П/323/П 16 

Палчев, Иван

   Терор / Иван Палчев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2018 . - 220 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-918-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46466

- 38 -

П/327/Т 64 

Тодоров, Тодор

   Защита на националната сигурност : Модел за защита на националната сигурност / Тодор Тодоров . - София : Нова звезда, 2018 . - 180 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-077-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46461

Икономика. Икономически науки

- 39 -

П/338.48/Е 43 

Еко туризмът - нашето зелено бъдеще  : Черноморски туристически форум, Варна 2013 / Марин Нешков и др. . - Варна : Славена, 2013 . - 326 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Др. авт.:Димитър Дичев, Таня Парушева, Стоян Маринов, Снежанка Овчарова, Станислав Иванов, Мая Иванова, Диан Неделчев, Соня Алексиева, Минчо Полименов, Тодорка Тончева, Росица Борисова, Цветелина Георгиева, Иван Марков, Ваня Василева, Таня Дъбева, Ася Пенчева, Георги Л. Георгиев, Илинка Терзийска, Златко Златев, Ралица Гаврилова, Мария Станкова, Стефан Кирилов, Димитър Стойнов, Огнян Къчев, Катерина Чонгова, Галина Илиева, Снежина Томова, Стефан Видев, Елена Чонова, Георги Калагларски, Красимир Александров, Иво Стамболийски, Юлия Тумбаркова

   ISBN 978-954-579-985-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46370

- 40 -

П/338.48/И 46 

Източният свят на Родопа планина  : Регионален туристически продукт "Мегалитите в пъстрия свят на Родопа планина" / Марин Нешков и др. . - Момчилград : ФИЛ, 2013 . - 184 с. : с ил., к., табл. ; 21 см

   Други авт.: Ст. Маринов, Г. Илиева, Р. Гавраилова, Д. Дичев, Ж. Душев, Т. Николов, Г. Шипковенски

 корица | съдържание 

Сист. No: 46371

- 41 -

П/334.72/C 29 

Case Studies on Innovation for Competitive Enterprises  : Driving Competitiveness through Innovation. A Partnership Approach : European Union, 2013 . - 106 p. : tab. ; 21 cm

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46362

- 42 -

П/339.1/А 69 

Аничкин, Хари

   Вземете парите! : Българската книга за продажби / Хари Аничкин . - София : Сиела Норма, 2017 . - 236 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2502-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46332

- 43 -

П/338.1/Б 92 

Българската икономика десет години в Европейския съюз  / Росица Рангелова и др. . - София : FastPrintBooks, 2017 . - 223 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   Др. авт. : Емил Панушев, Татяна Хубенова-Делисивкова, Искра Христова-Балканска, Даниела Бобева-Филипова, Едуард Маринов, Юлия Стефанова, Иван Боянов, Невена Боянова, Яна Пальова

   ISBN 978-619-7312-71-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46356

- 44 -

П/338.2/И 50 

Икономиката на България в Европейския съюз  : Сборник студии /  Състав. Татяна Хубенова-Делисивкова . - София : FastPrintBooks, 2017 . - 227 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   Авт. : Атанас Атанасов, Даниела Бобева, Денчо Георгиев, Димитър Нинов, Едуард Маринов, Искра Христова-Балканска, Мирослав Неделчев, Нели Попова, Татяна Хубенова-Делисивкова, Юлия Стефанова, Яна Пальова

   ISBN 978-619-7312-63-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46395

- 45 -

П/339.9/К 86 

Костов, Димитър

   Световната икономика и новият икономически ред / Димитър Костов . - София : Албатрос, 2017 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-751-127-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46351

- 46 -

П/331/П 33 

Пейчева, Мирослава

   Измами, рискове и червени флагове в областта на човешките ресурси : Познаването на измамите в полза на ръководители, одитори по човешки ресурси и организатори на дейността по управление на човешките ресурси / Мирослава Пейчева . - София : ИК АТЛ-50, 2017 . - 144 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7194-21-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46369

- 47 -

П/339.923/П 80 

Последиците от европейската дългова криза върху процесите на икономическата интеграция в Европейския съюз  . - София : ГорексПрес, 2017 . - 212 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-616-278-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46355

- 48 -

П/339.923/П 88 

Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз  / Емил Панушев и др. . - В. Търново : Ай анд Би, 2017 . - 182 с. : с табл. и диагр. ; 21 см

   Други авт.: Илиян Матеев, Иван Бянов, Даниел Диманов, Невена Бянова, Евгения Балканска

   ISBN 978-619-7281-29-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46354

- 49 -

П/331/Х-27 

Харизанова, Станислава

   Психология на здравето на работното място - развитие и бъдеще. Професионален стрес / Станислава Харизанова . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 95 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-189-075-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46378

- 50 -

П/338.2/T 98 

2016/2017 Knowledge Sharing Program with Bulgaria  : A Study on Promoting Innovation and Competitiveness of SMEs in Bulgaria: Shaping-up of the Public Policy Management of the Financial and Research Policy Instruments . - Sejong : Ministry of Strategy and Finance, 2017 . - 195 p. : tab. ; 26 cm

   

   ISBN 979-11-5932-232-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46361

- 51 -

П/339.9/B 93 

Bulgaria and Romania : Country Members of the EU, Part of the Global Economy  : International Scientific Conference Proceedings /  Ed. by Iskra Christova-Balkanska, Eduard Marinov . - Sofia : Economic Research Institute at BAS, 2017 . - 319 p. : tab. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-9313-08-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46360

- 52 -

П/339.923/В 76 

Воденичаров, Асен

   Европейско дружество / Асен Воденичаров . - София : Сиела Норма, 2018 . - 448 с. : с табл. и цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2478-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46397

Право

- 53 -

П/342/Б 12 

Бабенко, Костянтин Анатолiйович

   Конституцiйнi засади розвитку i регулювання полiтико-правових вiдносин в Украiнi : Монографiя / Костянтин Анатолiйович Бабенко . - Киiв : Iн Юре, 2008 . - 480 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-313-428-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46410

- 54 -

П/34/К 60 

Кискинов, Вихър

   Правна информатика / Вихър Кискинов . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2012 . - 363 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-793-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46432

- 55 -

П/340/С 89 

Субективните права  : Германски визии / Юрген Хабермас и др. ; Състав. и прев. Стилиян Йотов . - София : Критика и хуманизъм, 2016 . - 267 с. ; 20 см . -  (Социооптики)

   Други авт.: Никлас Луман, Ханс Келзен, Хелмут Коинг, Карл Ларенц, Роберт Алекси

   ISBN 978-954-587-205-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46393

- 56 -

П/341/Б 65 

Борисов, Орлин Николов

   Границата на Р. България - част от външната граница на ЕС / Орлин Николов Борисов . - София : Нова звезда, 2017 . - 282 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-060-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46342

- 57 -

П/34/В 46 

Венедиков, Петко

   Изследвания върху римското право / Петко Венедиков . - 2. изд. . - София : Проф. Петко Венедиков, 2017 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9870-95-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46456

- 58 -

П/341/В 70 

Владимиров, Иван

   Общата авария в международното частно право / Иван Владимиров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 204 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-990-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46367

- 59 -

С/34/Г 37 

Георгиева, Детелина

   Терминологичен справочник за почеркови експертизи / Детелина Георгиева ; Науч. ред. Людмил Георгиев . - София : Атеа Букс, 2017

   

   ISBN 978-619-7280-51-7 

 корица 

Сист. No: 46425

- 60 -

П/342/Л 14 

Лазаров, Кино

   Актуални трудове : Принудителни административни мерки. Недействителност на административните актове. Обвързана компетентност на оперативна самостоятелност / Кино Лазаров . - София : Сиела Норма, 2017 . - 374 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2450-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46337

- 61 -

П/347/М 25 

Манева, Веселина

   Закрила на правата на интелектуалната собственост : Правоприлагане и експертиза / Веселина Манева . - София : Сиела Норма, 2017 . - 260 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2477-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46338

- 62 -

П/347/Н 42 

Недев, Делян

   Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права / Делян Недев . - София : Сиела Норма, 2017 . - 508 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2474-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46329

- 63 -

П/347/Р 27 

Раймундов, Петър

   Етични въпроси при изпълнение на службата на съдия, прокурор и следовател : Конституционни изисквания за почтеност, независимост и безпристрастност / Петър Раймундов . - София : Нова звезда, 2017 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-069-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46339

- 64 -

П/341/Р 44 

Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009 - 2016  : Тенденции и новости в правната уредба / Николай Натов и др. . - София : Сиела Норма, 2017 . - 288 с. ; 21 см

   Други авт.: Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Михаил Станков, Емил Цанев, Цветелина Димитрова

   ISBN 978-954-28-2427-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46330

- 65 -

П/343/Р 79 

Ройчев, Янко

   Частното обвинение в българския наказателен процес / Янко Ройчев ; Под науч. ред. на Екатерина Салкова . - София : Сиела Норма, 2017 . - 488 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28- 2453-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46333

- 66 -

П/343/С 40 

Скочев, Борислав

   Концлагерът "Белене" 1949 - 1987 : Островът, който уби свободния човек / Борислав Скочев . - София : Сиела Норма, 2017 . - 924 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2435-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46336

- 67 -

П/347/С 44 

Славчев, Здравко

   Противоконституционни данъчни норми / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2017 . - 202 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-198-057-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46341

- 68 -

П/343/Б 47 

Благоев, Гаврил

   Адвокатската защита по наказателни дела / Гаврил Благоев . - София : Нова звезда, 2018 . - 112 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-075-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46458

- 69 -

П/342/Б 65 

Борисов, Орлин Николов

   Мигранти и бежанци / Орлин Николов Борисов . - София : Нова звезда, 2018 . - 370 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-084-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46460

- 70 -

П/34/В 46 

Венедиков, Петко

   Actio praescriptis verbis и римското право преди Юстиниановата кодификация / Петко Венедиков . - 2. изд. . - София : Проф. Петко Венедиков, 2018 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9870-97-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46457

- 71 -

П/343/В 89 

Вучков, Веселин и др.

   Тестове по наказателен процес / Веселин Вучков, Гергана Маринова . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Сиела, 2018 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2518-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46445

- 72 -

П/347/Г 63 

Голева, Поля и др.

   Гражданскоправен режим на юридическите лица с нестопанска цел / Поля Голева, Красен Стойчев . - София : Бълг. център по нестопанско право, 2018 . - 336 с. ; 22 см

   Кор. загл. Юридически лица с нестопанска цел : Гражданскоправен режим

   ISBN 978-619-226-065-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46430

- 73 -

П/342/Д 91 

Друмева, Емилия Александрова

   Конституционно право / Емилия Александрова Друмева . - 5. доп. и прераб. изд. . - София : Сиела Норма, 2018 . - 807 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2526-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46401

- 74 -

П/349.2/М 94 

Мръчков, Васил Желязков

   Трудово право / Васил Желязков Мръчков . - 10. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2018 . - 999 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-071-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46431

- 75 -

П/342/П 84 

Право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Право на образование  . - София : Сиби, 2018 . - 171 с. ; 24 см . -  (Увод в правата на човека ; 5)

   

   ISBN 978-619-226-072-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46429

- 76 -

П/347/П 86 

Предизвикай: Съдебната практика!  : Гражданско процесуално право /  Състав. Стоян Ставру, Румен Неков . - София : Сиела Норма, 2018 . - 704 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2544-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46441

- 77 -

П/347/Р 12 

Радев, Емил Йорданов

   Оздравителният план / Емил Йорданов Радев . - София : Труд и право, 2018 . - 263 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-254-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46459

- 78 -

П/347/С 83 

Стоянов, Иван Г.

   Финансово право : Кратък курс. Казуси / Иван Г. Стоянов . - 6. прераб. и актуал. изд. . - София : Сиела Норма, 2018 . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2500-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46365

- 79 -

П/347/С 83 

Стоянов, Иван Г.

   Данъчно право : Обща част. Специална част. Данъчен процес. Казуси по данъчно право и данъчен процес / Иван Г. Стоянов . - 7. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2018 . - 647 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2504-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46366

Обществено управление

- 80 -

П/351/354/Я 54 

Янев, Яни

   60 За... Против... Въздържал се : Житейски щрихи / Яни Янев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2017 . - 323 с. : с цв. сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-644-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46409

- 81 -

П/351/Б 92 
   България. Закони и др. п. 

   Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество : Сб. нормативни актове . - София : Сиби, 2018 . - 190 с. ; 20 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-069-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46426

- 82 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Защита на конкуренцията : Сб. нормативни актове . - 5. изд. . - София : Сиби, 2018 . - 202 с. ; 20 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-068-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46428

- 83 -

П/351/354/Д 66 

Добрева, Невена

   Културното предприемачество : Актуални концепции и техните приложения в България / Невена Добрева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4361-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46467

Военни науки. Военно изкуство

- 84 -

П/355/359/Б 73 

Бояджиев, Тодор

   Наръчник на шпионина / Тодор Бояджиев . - София : Сиела Норма, 2016 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2045-1 

   Т. 1 . - 339 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46443

- 85 -

П/355/359/В 39 

Великов, Иво

   Кратка теория на разузнаването : Трансформация на разузнавателните служби в началото на 21. век / Иво Великов . - София : Албатрос, 2017 . - 180 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-751-120-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46353

- 86 -

П/355/359/К 90 

Кременлиев, Атанас и др.

   Владо Тодоров - генералът разузнавач / Атанас Кременлиев, Бончо Асенов . - София : Албатрос, 2017 . - 228 с. : със сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-751-131-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46352

- 87 -

П/355/359/М 77 

Млечин, Леонид

   Руското контраразузнаване : Животът и съдбата на главните разузнавачи / Леонид Млечин ; Прев. Радка Митова . - София : Паритет, 2017 . - 386 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-159-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46343

- 88 -

П/355/359/Б 26 

Бар-Зоар, Михаел и др.

   Няма невъзможна мисия : Мисии, в които Специалните части на Израел предизвикват смъртта / Михаел Бар-Зоар, Нисим Мишал . - София : Enthusiast, 2018 . - 287 с., 8 л. : сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-164-266-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46437

- 89 -

П/355/359/Б 73 

Бояджиев, Тодор

   Изповед на шпионина / Тодор Бояджиев . - София : Сиела Норма, 2018 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2542-5 

   [Т. 3.] . - 560 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46444

- 90 -

П/355/359/Е 67 

Енциклопедия на шпионите  /  Състав. Красимир Тодоров . - София : Милениум, 2018 . - 240 с.: със сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-515-431-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46421

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 91 -

П/376/С 46 

Сманцер, Анатолий Петрович и др.

   Превантивна педагогика : Методология. Теория. Методика / Анатолий Петрович Сманцер, Емилия Миленкова Рангелова . - Габрово : Екс-прес, 2011 . - 264 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-490-229-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46379

- 92 -

П/378/T 48 

Thought-out for the real world  : Universidad Europea de Madrid . - Madrid, 2012 . - 77, 77 p. : col. ill. ; 25 cm

   Книгата е с паралелен текст на английски и испански език.

 корица | съдържание 

Сист. No: 46372

- 93 -

П/378/Н 46 

Недялкова, Анна

   Мъдростта от едно съграждане / Анна Недялкова . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2017 . - 412 с. : с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-661-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46453

- 94 -

П/378/Р 58 

Рибов, Манол

   Добри академични практики / Манол Рибов . - София : Авангард Прима, 2017 - . - 23 см

   Одити и надзорни визити; Конфигурация на процесите; Операционализиране на процесите, критерии и показатели; Регистри и зони на креативност; Годишни, индивидуални и лични творчески планове; Институционална, програмна и докторантска акредитация; Методически указания; Документирани процедури Изд. на Бълг. камара за образование, наука и култура

   ISBN 978-619-160-877-5 

   Т. 1 . - 403 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46358

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

Математика

- 95 -

П/519.6/П 34 

Пенева, Юлиана

   Принципи на базите от данни / Юлиана Пенева . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 427 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-999-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46462

- 96 -

П/519.6/К 78 

Колисниченко, Денис Николаевич

   JQuery : Практическо програмиране за начинаещи / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2018 . - 284 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7356-29-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46340

- 97 -

П/519.6/Л 54 

Ли, Уей-Менг

   Програмиране със Swift / Уей-Менг Ли . - София : Алекс Софт, 2018 . - 296 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-349-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46472

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 98 -

П/624/628/П 91 

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води  / Румен Владимиров Арсов и др. . - София : Техника, 2017 . - 841 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Други авт.: Драган Драганов, Ирина Костова, Мариана Колева-Симеонова

   ISBN 978-954-03-0708-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46473

Медицина

- 99 -

П/61/С 69 

Станкова, Маргарита

   Програми за терапия на заекване : Практики, основани на доказателства / Маргарита Станкова . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 191 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-995-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46381

- 100 -

П/61/Ф 77 

Франкъл, Виктор

   Психотерапия и екзистенциализъм : Избрани статии по логотерапия / Виктор Франкъл ; Прев. от нем. Людмила Андреева . - Плевен : Леге Артис, 2017 . - 284 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8311-88-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46374

- 101 -

П/61/М 46 

Мелило, Робърт

   Откъснати деца / Робърт Мелило ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2018 . - 456 с. : с ил. ; 20 см . -  (Здраве)

   Революционна програма за балансиране на мозъка при децата с аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, дислексия и други неврологични разстройства

   ISBN 978-954-474-800-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46471

- 102 -

П/61/С 24 

Сваб, Дик

   Ние сме нашият мозък : От утробата до Алцхаймер / Дик Сваб ; Прев. от нидерл. Мария Енчева . - София : Колибри, 2018 . - 448 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-02-0146-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46380

- 103 -

П/61/Я 41 

Ялом, Ървин Д.

   Екзистенциална психотерапия / Ървин Д. Ялом ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Колибри, 2018 . - 552 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-150-339-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46434

Управление

- 104 -

П/316.7/И 21 

Иванов, Любомил

   Анатомия на лобизма / Любомил Иванов ; Предг. Здравко Райков ; Ред. Велика Банчева . - София : Холотера, 2017 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7165-11-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46463

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 105 -

П/793/Б 93 

Бъроуз, Джонатан

   Наръчник на хореографа / Джонатан Бъроуз . - София : Метеор, 2017 . - 231 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7291-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46417

- 106 -

Гр/745/749/Г 94 

Гуцева, Ели

   Знаци от везба : Колекция "Шевици от ръкави". Сбирка "Шевици" от фонда на Националния исторически музей / Ели Гуцева . - София : Уникарт, 2017 . - 64 с. : цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2953-72-2 

 корица 

Сист. No: 46420

- 107 -

П/791.43/.45/Д 17 

Данаилов, Стефан

   Романът на моя живот / Стефан Данаилов ; Ред. Георги Тошев . - София : Книгомания, 2017 . - 240 с. : с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-195-166-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46347

- 108 -

П/7.0/Р 83 

Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) - живот и творчество  : Сборник с доклади : Междунар. науч. конф., 16-17 ноем. 2016, НБУ /  Състав. Анжела Данева . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 344 с. : с ил. ; 24 см

   Книгата е с паралелен текст на английски език.

   ISBN 978-954-535-976-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46408

- 109 -

П/76/Д 15 

Дамянов, Дамян

   Под езика / Дамян Дамянов . - 2. доп. изд. . - София : Сиела, 2018 . - [86 с.] ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2532-6 

 корица 

Сист. No: 46400

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 110 -

П/72/N 26 

Nather, Joachim et al.

   Rekonstruktion von Theatern / Joachim Nather, Peter Albert . - Berlin : Institut fur Kulturbauten, 1979 . - 183 p. : photogr. ; 30 cm

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46387

Спорт

- 111 -

П/796/799/С 37 

Симеонов, Станимир

   От Чепеларе до Нагано / Станимир Симеонов . - Пловдив : СНЦ Пловдив бяга, 2018 . - 240 с. : с цв.сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-91013-0-8 

 корица 

Сист. No: 46454

Езикознание. Филология

- 112 -

П/80/E 93 

Evans, Virginia et al.

   Law : Teacher's Book : Book 1-3 / Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith . - Newbury : Express Publ., 2014 . - 48 p. ; 28 cm . -  (Career Paths)

   

   ISBN 978-0-85777-817-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46363

- 113 -

П/80/E 93 

Evans, Virginia et al.

   Law : Student's Book : Book 1-3 / Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith . - Newbury : Express Publ., 2015 . - 39 p. : ill. ; 30 cm . -  (Career Paths)

   

   ISBN 978-0-85777-816-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46364

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

- 114 -

П/908/В 22 

Варна - връщане към миналото и поглед към бъдещето  / Симеон Кулиш и др. . - Варна : Бит и техника, 2017 . - 184 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Др. авт. : Невян Митев, Иван Витанов, Християн Облаков, Елица Петрова-Павлова, Мариана Кръстева, Иглика Мишкова, Красимира Христова, Ивелина Димитрова, Кънчо Григоров, Марияна Николова, Иван Иванов, Любомир Христов, Цветан Атанасов, Златка Антова, Велина Костадинова, Иван Витанов, Антонио Таркуинио, Димитър Стойнов

   ISBN 978-954-9412-87-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46373

- 115 -

П/908/О-25 

Община Чепеларе , 2017 . - [84 с.: цв. сн.] ; 24 см

   

 корица 

Сист. No: 46455


 Индекс по АВТОРИ

Августин, Аврелий блажени 29 
Адлер, Алфред 4 
Алекси, Роберт 55 
Андерсън, Скот 34 
Андреева, Людмила 100 103 
Аничкин, Хари 42 
Антова, Златка 114 
Аристотел 29 
Арсов, Румен Владимиров 98 
Асенов, Бончо 86 
Атанасов, Атанас Георгиев 44 
Атанасов, Цветан 114 
Бабенко, Костянтин Анатолiйович 30 32 53 
Баев, Орлин 5 
Балканска, Евгения 48 
Банчева, Велика 104 
Бар-Зоар, Михаел 88 
Барова, Вихра 17 
Бинсвангер, Лудвиг 9 
Благоев, Гаврил 68 
Бобева, Даниела 44 
Бобева-Филипова, Даниела 43 
Божинов, Войн 33 
Борисов, Орлин Николов 56 69 
Борисова, Силвия 2 
Бояджиев, Тодор 84 89 
Бояджиева, Валентина 21 
Буден, Борис 16 
Бъроуз, Джонатан 105 
Бянов, Иван 43 48 
Бянова, Невена 43 48 
Вебер, Макс 18 29 
Великов, Иво 85 
Велчев, Васил 14 
Венедиков, Петко 57 70 
Витанов, Иван 114 
Владев, Влади 96 
Владимиров, Иван 58 
Воденичаров, Асен 52 
Вучков, Веселин 71 
Гаврилова, Ралица 40 
Гамова, Анастасия 10 
Ганев, Димитър 35 
Георгиев, Денчо 44 
Георгиев, Людмил 11 59 
Георгиева, Детелина 59 
Герасимов, Петър 34 
Германов, Владимир 27 
Гладуняк, Iван Васильович 30 
Голева, Поля 72 
Григоров, Кънчо 114 
Гринюк, Роман Федорович 30 31 
Гуцева, Ели 106 
Дiденко, Нiна Григорiвна 32 
Дако, Пиер 6 7 
Дамянов, Дамян 109 
Данаилов, Стефан 107 
Данева, Анжела 108 
Диманов, Даниел 48 
Димитрова, Диана 19 
Димитрова, Ивелина 114 
Димитрова, Цветелина 64 
Дичев, Димитър 40 
Добрев, Виктор Тодоров 11 
Добрева, Невена 83 
Долто, Франсоаз 10 13 
Драганов, Драган Вътев 98 
Друмева, Емилия Александрова 73 
Душев, Жельо 40 
Енчева, Мария 102 
Желев, Радостин 13 
Иванов, Иван 114 
Иванов, Любомил 104 
Илиев, Илия 20 
Илиева, Галина 40 
Йотов, Стилиян 55 
Калагларски, Георги 39 
Кант, Имануел 29 
Келзен, Ханс 55 
Кискинов, Вихър 54 
Коев, Кольо 18 
Коинг, Хелмут 55 
Колева, Антоанета 9 
Колева-Симеонова, Мариана Петрова 98 
Колисниченко, Денис Николаевич 96 
Кондрашова, Марина Вiкторiвна 32 
Костадинова, Велина 114 
Костов, Димитър 45 
Костова, Ирина Стойкова 98 
Кременлиев, Атанас 86 
Крупчан, Олександр Дмитрович 30 
Кръстева, Мариана 114 
Кулиш, Симеон 114 
Къчев, Огнян 39 
Лазаренко, Сергiй Жоржийович 32 
Лазаров, Кино 60 
Ларенц, Карл 55 
Ли, Уей-Менг 97 
Лок, Джон 29 
Луман, Никлас 55 
Любенова, Вяра 10 
Макиавели, Николо 29 
Манева, Веселина 61 
Манов, Борис 29 
Манушева, Ирина 101 
Маринов, Едуард 43 44 51 
Маринов, Стоян 40 
Маринова, Гергана 71 
Маринова, Светла 16 
Маркова, Румяна 6 7 
Матеев, Илиян 48 
Медведчук, Вiктор Володимирович 30 31 
Мелило, Робърт 101 
Митев, Невян 114 
Митова, Радка 87 
Мишал, Нисим 88 
Мишкова, Иглика 114 
Млечин, Леонид 87 
Монтескьо, Шарл Луи 29 
Мор, Томас 29 
Мръчков, Васил Желязков 74 
Мусева, Боряна 64 
Мъри, Дъглас 36 
Назар-Ага, Изабел 21 
Натов, Николай 64 
Недев, Делян 62 
Неделчев, Мирослав 44 
Недялкова, Анна 93 
Нейсбит, Джон 27 
Нейсбит, Дорис 27 
Неков, Румен 76 
Нешков, Марин 39 40 
Николов, Тодор 40 
Николова, Марияна 114 
Нинов, Димитър 44 
Ницше, Фридрих 29 
Облаков, Християн Николаев 114 
Овчарова, Снежанка 39 
Павлова, Елена 28 
Палчев, Иван 37 
Пальова, Яна 43 44 
Пандов, Васил 64 
Панов, Тодор 8 
Панушев, Емил 43 47 48 
Пейчева, Мирослава 46 
Пенева, Юлиана 95 
Пенчев, Владимир Георгиев 22 
Петев, Тодор 1 
Петришин, Олександр Вiталiйович 30 
Петрова-Павлова, Елица 114 
Платон 29 
Попова, Нели 44 
Попър, Карл Раймунд 29 
Проданов, Васил 23 
Прокопов, Денис Эвгенович 30 31 
Пушкiна, Олена Вiкторiвна 31 
Радев, Емил Йорданов 77 
Райков, Здравко 19 104 
Раймундов, Петър 63 
Рангелова, Емилия Миленкова 91 
Рангелова, Росица 43 
Рибарова, Павлина 10 
Рибов, Манол 24 94 
Ридли, Мат 28 
Родел, Анджела 1 
Ройчев, Янко 65 
Русо, Жан-Жак 29 
Салкова, Екатерина 65 
Сваб, Дик 102 
Симеонов, Станимир 111 
Скочев, Борислав 66 
Скрипнюк, Валентина Миколаiвна 30 31 
Скрипнюк, Олександр Васильович 30 31 
Славчев, Здравко 67 
Сманцер, Анатолий Петрович 91 
Ставру, Стоян 76 
Стамболийски, Иво 39 
Станков, Димитър 15 
Станков, Михаил 64 
Станкова, Маргарита 99 
Стефанова, Юлия 43 44 
Стоев, Христо 3 
Стойнов, Димитър 114 
Стойчев, Красен 72 
Стоянов, Иван Г. 78 79 
Сушард, Лиор 14 
Събева, Светлана 9 
Сърбинова, Дафина 64 
Таркуинио, Антонио 114 
Ташева, Росица 6 
Тихий, Володимир Павлович 31 
Тодоров, Красимир 90 
Тодоров, Тодор 38 
Томов, Александър 25 
Тотева, Жана 36 
Тошев, Георги 107 
Федоренко, Владислав Леонiдович 31 
Франкъл, Виктор 100 
Француз, Анатолiй Йосипович 31 
Фуко, Мишел 9 
Хабермас, Юрген 26 55 
Харизанова, Станислава 49 
Хобс, Томас 29 
Хрiмлi, Олександр Геннадiйович 32 
Христов, Любомир 114 
Христова, Красимира 114 
Христова, Пенка 12 
Христова-Балканска, Искра 43 44 51 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 43 44 
Цанев, Емил 64 
Ценова, Теодора 64 
Цицерон, Марк Тулий 29 
Чонгова, Катерина 39 
Шипковенски, Георги 40 
Щреек, Волфганг 26 
Яковець, Наталiя Iванiвна 32 
Ялом, Ървин Д. 103 
Янев, Яни 80 
Albert, Peter 110 
Christova-Balkanska, Iskra 51 
Dooley, Jenny 112 113 
Evans, Virginia 112 113 
Marinov, Eduard 51 
Nather, Joachim 110 
Smith, David J. 112 113 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адвокатската защита по наказателни дела 68 
Актуални трудове 60 
Анатомия на лобизма 104 
Българската икономика десет години в Европейския съюз 43 
Българските общности в Средна Европа 22 
В играта на желанието 10 
Варна - връщане към миналото и поглед към бъдещето 114 
Вземете парите! 42 
Владо Тодоров - генералът разузнавач 86 
Глобални проблеми на хилядолетието 24 
Гражданскоправен режим на юридическите лица с нестопанска цел 72 
Границата на Р. България - част от външната граница на ЕС 56 
Граници на естетическото съзнание 2 
Данъчно право 79 
Добри академични практики 94 
Еволюция на всичко 28 
Европейско дружество 52 
Екзистенциална психотерапия 103 
Еко туризмът - нашето зелено бъдеще 39 
Енциклопедия на шпионите 90 
Етични въпроси при изпълнение на службата на съдия, прокурор и следовател 63 
Закрила на правата на интелектуалната собственост 61 
Защита на конкуренцията 82 
Защита на националната сигурност 38 
Знаци от везба 106 
Зона на прехода 16 
Изкуството да общуваме 15 
Измами, рискове и червени флагове в областта на човешките ресурси 46 
Изповед на шпионина 89 
Изследвания върху римското право 57 
Източният свят на Родопа планина 40 
Икономиката на България в Европейския съюз 44 
Каузата на децата 13 
Класически политически доктрини: автори и идеи 29 
Книгата за социологията 20 
Конституцiйнi засади розвитку i регулювання полiтико-правових вiдносин в Украiнi 53 
Конституционно право 73 
Концлагерът "Белене" 1949 - 1987 66 
Кратка теория на разузнаването 85 
Културното предприемачество 83 
Купено време 26 
Манипулаторите са сред нас 21 
Мигранти и бежанци 69 
Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред 1 
Мъдростта от едно съграждане 93 
Наръчник на хореографа 105 
Наръчник на шпионина 84 
Несъзнаваните аналогии 12 
Ние сме нашият мозък 102 
Новите глобални сили и Европа 25 
Няма невъзможна мисия 88 
Общата авария в международното частно право 58 
Община Чепеларе 115 
Овладяване на мегатенденциите 27 
Оздравителният план 77 
От Чепеларе до Нагано 111 
Откъм невъзможността на една трансцендентална антропология 3 
Откъснати деца 101 
Под езика 109 
Полiтична система: сучаснi проблеми розвитку громадянського суспiльства i держави 30 31 
Последиците от европейската дългова криза върху процесите на икономическата интеграция в Европейския съюз 47 
Правна информатика 54 
Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права 62 
Право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Право на образование 75 
Превантивна педагогика 91 
Предизвикай: Съдебната практика! 76 
Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз 48 
Принципи на базите от данни 95 
Програми за терапия на заекване 99 
Програмиране със Swift 97 
Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води 98 
Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество 81 
Противоконституционни данъчни норми 67 
Прояви корупцii в системi освити: запобiгання та протидiя 32 
Психология на българския народ 8 
Психология на здравето на работното място - развитие и бъдеще. Професионален стрес 49 
Психотерапия и екзистенциализъм 100 
Пътят към конституцията 35 
Разкъсана земя 34 
Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009 - 2016 64 
Република Македония в съвременната геополитика 33 
Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) - живот и творчество 108 
Романът на моя живот 107 
Руското контраразузнаване 87 
Световната икономика и новият икономически ред 45 
Системни цикли и бъдещето на историята: накъде върви светът? 23 
Смисълът на живота 4 
Странната смърт на Европа 36 
Субективните права 55 
Субкултурната идентичност: поглед отвътре навън 17 
Сън и екзистенция 9 
Творческите предизвикателства на критическата психология 11 
Терминологичен справочник за почеркови експертизи 59 
Терор 37 
Тестове по наказателен процес 71 
Трансперсонална психология. Свещена сексуалност 5 
Триумфът на психоанализата 7 
Трудово право 74 
Фабрикуване на съгласие 19 
Фантастичните победи на модерната психология 6 
Фигури на културата / Фигури на властта 18 
Финансово право 78 
Частното обвинение в българския наказателен процес 65 
Четецът на мисли 14 
2016/2017 Knowledge Sharing Program with Bulgaria 50 
60 За... Против... Въздържал се 80 
Actio praescriptis verbis и римското право преди Юстиниановата кодификация 70 
Bulgaria and Romania : Country Members of the EU, Part of the Global Economy 51 
Case Studies on Innovation for Competitive Enterprises 41 
JQuery 96 
Law 112 113 
Rekonstruktion von Theatern 110 
Thought-out for the real world 92 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Авторско право 83 
Агресия 7 102 
Адвокатска защита 68 
Административни актове 60 
Административни мерки 60 
Административно право 113 
Аз-концепция 7 
Академични практики 94 
Аналогично мислене 12 
Английски език 112 
Антикорупционни мерки 32 
Антикорупционни политики 32 
Антикорупционно законодателство 32 
Арабска пролет 34 
Атентати 37 
Аутизъм 13 101 102 
Бази от данни 95 
Банков сектор 44 
Банкова политика 48 
Банково дело 78 
Бежански въпрос 36 
Бежански тероризъм 69 
Бежанско право 69 
Биологично пречистване 98 
Богомилство 11 
Борба с тероризма 88 
Букви 109 
Българска везба 106 
Българска идентичност 22 
Българска икономика 47 
Българска национална идентичност 8 
Български общности 22 
Български спортисти 111 
Българско кино 107 
Българско разузнаване 86 
Бюджетна политика 44 
Бюджетно право 78 
Валутно право 78 
Варненски музеи 114 
Велико Народно събрание 35 
Вещни правоотношения 62 
Виртуални музеи 1 
Висше образование 24 80 
Военни мисии 88 
Външноикономически отношения 43 
Външнотърговски отношения 47 
Вътрешен одит 94 
Геоикономика 45 
Геополитика 25 45 
Геополитически отношения 33 
Глобализация 23 25 
Глобална икономика 45 
Глобални процеси 27 
Глобално лидерство 25 
Граждански процесуален кодекс 76 
Гражданско общество 30 72 
Гражданско право 113 
Гражданско процесуално право 76 
Гражданскоправни договори 64 
Гранична сигурност 56 
Графичен дизайн 109 
Данък върху добавената стойност (ДДС) 67 
Данъчен процес 79 
Данъчна политика 79 
Данъчна система 79 
Данъчни норми 67 
Данъчни форми 79 
Данъчно облагане 44 
Девиантно поведение 91 
Деглобализация 23 
Демократична държава 31 
Демократично общество 30 
Демократично управление 31 
Демокрация 26 
Депресия 6 
Детска невропсихология 101 
Детска психология 4 7 10 13 
Дигитални изображения 1 
Дислексия 101 
Договорни правоотношения 70 
Докторантска акредитация 94 
Досъдебно производство 68 
Дългова криза 26 47 
Държавна граница 56 
Еволюционни изменения 28 
Еволюционно развитие 28 
Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи 75 
Европейска политика 48 51 
Европейски пазар 52 
Европейски съюз 38 
Европейски фондове 43 44 76 
Европейско дружество 52 
Европейско законодателство 64 
Езиково-говорни нарушения 99 
Езикът на тялото 15 
Екзистенциален подход 100 
Екзистенциализъм 9 
Екзистенциална психология 9 
Екзистенциална терапия 103 
Екотуризъм 39 
Експертизи (юрид.) 61 
Електронен пазар 48 
Електронни регистри 54 
Електронно правителство 54 
Елеофотографска техника 108 
Емиграция 69 
Естетика 2 
Естетическо съзнание 2 
Етикеция 15 
Етническа идентичност 8 
Етнически общности 18 
Етнически отношения 11 
Жестове 15 
Заекване 99 
Закон за защита на конкуренцията 82 
Законодателна власт 80 
Застрахователен пазар 44 
Затвори 66 
Защита на конкуренцията 82 
Зимни спортове 111 
Идентичност 20 
Идеограми 109 
ИДИЛ 34 
Избирателно право 73 
Издателска дейност 114 
Измами 46 
Изолация 103 
Изпълнителна власт 80 
Израелско-арабски конфликт 88 
Икономическа глобализация 24 
Икономическа интеграция 43 44 51 
Икономически интереси 18 
Икономическо развитие 51 
Икономическо сътрудничество 52 
Иконопис 108 
Имиграционна политика 36 
Индивидуална психология 4 
Индустриална революция 23 
Иновации 41 47 83 
Иновационна политика 50 
Институции 20 
Институционална организация 94 
Интеграционни процеси 48 
Интеграция 25 
Интелектуална собственост 61 
Интервюта 86 93 
Интуиция 14 
Информационни системи 54 
Иракска война 34 
История на Варна 114 
История на Македония 33 
Казуси 78 79 
Капиталистическо общество 26 
Капиталов пазар 50 
Киноартисти 107 
Колективно трудово право 74 
Комплекс за малоценност 4 
Комуникативно поведение 19 
Комуникационни модели 104 
Комунистически режим 66 
Конкурентоспособност 41 50 
Конституционна политика 53 
Конституционна реформа 30 53 
Конституционно правосъдие 53 
Конституционно управление 31 35 
Конституция 73 
Контраразузнаване 84 
Конфликт на интереси 63 
Концлагери 66 
Корабни аварии 58 
Корабни повреди 58 
Корупция 32 
Косвени данъци 67 
Краезнание 115 
Критическа психология 11 
Култура 20 
Култура на речта 15 
Културен туризъм 40 
Културна идентичност 17 
Културно наследство 1 22 
Културно поведение 15 
Културно развитие 83 114 
Кюрди 34 
Либерална демокрация 23 
Ливанска война 88 
Лобиране 104 
Лобистки практики 104 
Лобистки техники 104 
Логотерапия 100 
Македонски въпрос 33 
Макроикономическа политика 44 
Манипулация 21 
Маркетинг в културата 83 
Маркетинг на туризма 40 
Масови комуникации 19 27 
Медийна политика 19 
Медитация 5 
Международен арбитраж 64 
Международен тероризъм 37 
Международна икономика 51 
Международна търговия 45 
Местно самоуправление 73 
Методически указания 94 
Методология на науката 24 
Миграционна политика 51 
Миграционни процеси 69 
Миграционно законодателство 69 
Миграция 22 
Мислене 12 14 
Митническо право 78 
Младежка субкултура 17 
Мобилни технологии 97 
Моделиране на данни 95 
Мозъчна дейност 101 102 
Музейни експозиции 1 
Наказателен процес 71 
Наказателни дела 65 
Наказателно право 113 
Наказателно производство 68 71 
Нарушения в развитието 102 
НАТО 38 
Научни трудове 93 
Научно развитие 93 
Научноизследователска политика 50 
Национален характер 8 
Национална идентичност 25 
Национална сигурност 38 
Национални интереси 38 
Неврози 4 6 100 
Независимост на магистрати 63 
Незаконно придобито имущество 81 
Нелоялна конкуренция 82 
Неолиберализъм 26 
Неплатежоспособност 77 
Обвързана компетентност 60 
Обществени сгради 110 
Обществено развитие 27 
Обществено съзнание 19 
Обществено-политическо развитие 16 
Общинско управление 80 
Оздравителен план 77 
Оздравително производство 77 
Олимпийски игри 111 
Онтология 3 
ООН 38 
Опазване на околната среда 41 
Оперативна самостоятелност 60 
Организационни конфликти 46 
Организационно поведение 46 
Основи на социологията 20 
Отпадъчни води 98 
Пазарни стратегии 42 
Парламент 73 
Партньорски отношения 41 
Патентна закрила 64 
Поведенческа психология 21 
Позитивна енергия 14 
Политическа емиграция 22 
Политическа история 35 
Политическа наука 29 
Политическа система 30 
Политическа теория 29 
Политически кризи 25 
Политически общности 18 
Политически отношения 53 
Политически права 55 
Политически преход 16 
Политически убийства 37 
Политическо управление 35 80 
Портретна живопис 108 
Посткомунизъм 16 
Постсубкултура 17 
Потребителски интерфейс 96 
Почеркови експертизи 59 
Права на гражданите 73 
Правителство 73 
Правна защита 61 
Правна информация 54 
Правни норми 55 
Правни понятия 113 
Правни термини 113 
Право 112 
Право на Европейския съюз 76 
Право на образование 75 
Право на религия 75 
Правова държава 31 
Превантивна дейност 91 
Превантивна педагогика 91 
Предприемаческа култура 83 
Президент 73 
Пречиствателни станции 98 
Пречиствателни съоръжения 98 
Придобивания 62 
Програмни езици 97 
Продажби 42 
Производство по несъстоятелност 64 
Противодействие на корупцията 81 
Противоконституционност 67 
Професионален стрес 49 
Пряка демокрация 73 
Психиатрия 100 
Психика 6 
Психоанализа 9 13 
Психоаналитични методи 7 
Психоаналитично лечение 10 
Психози 6 
Психологически изследвания 10 
Психологически теории 6 
Психология 6 
Психология на здравето 49 
Психосоматична медицина 6 
Психотерапевтични методи 103 
Психотерапия 5 11 
Публични политики 50 
Работна среда 49 
Работно място 49 
Разстройства на речта 99 
Разузнаване 85 
Разузнавателен процес 84 
Разузнавателна дейност 89 
Разузнавателна доктрина 85 
Разузнавателна информация 84 
Разузнавателна политика 85 
Разузнавателна стратегия 85 
Разузнавателни средства 84 87 
Разузнавачи 86 87 89 90 
Реализъм 108 
Реконструкция на сгради 110 
Релационни бази данни 95 
Ремонтни дейности 58 
Римско право 57 70 
Родителско поведение 13 
Романтизъм 108 
Руско контраразузнаване 87 
Световна политика 25 
Световна регионалистика 45 
Свобода 103 
Свобода на вероизповеданието 75 
Свободно движение на стоки 43 
Сдружения 72 
Сексуалност 5 
Селскостопанска политика 48 
Семейно възпитание 8 
Семейство 20 
Смисъл на живота 103 
Смърт 103 
Собственост 62 
Социална еволюция 11 
Социални неравенства 20 
Социално напрежение 36 
Социално поведение 21 
Специални разузнавателни средства (СРС) 89 
Специални части 88 
Стипулация 57 
Стопански отношения 18 
Субективно право 55 
Субкултура 17 
Съдебен етикет 113 
Съдебен контрол 68 
Съдебен процес 113 
Съдебна власт 35 63 73 
Съдебни експертизи 59 
Съдебно производство 68 
Съдебно следствие 71 
Съзнание 2 102 
Сън 9 
Тайни агенти 90 
Танцово изкуство 105 
Творческо мислене 14 
Театрално изкуство 107 
Театри 110 
Терористични актове 34 36 37 
Тестове 71 
Технологично развитие 24 27 
Товарни превози 58 
Трансперсонална психология 5 
Трансцендентност 3 
Тревожност 7 
Трудова миграция 69 
Трудови договори 74 
Трудови отношения 20 
Трудово законодателство 74 
Трудово правоотношение 74 
Туристически маршрути 40 
Туристически продукт 40 
Търговска несъстоятелност 77 
Търговски отношения 42 
Убеждение 14 
Умствени способности 14 
Университетски мениджмънт 92 
Университетски преподаватели 92 
Университетско образование 92 
Управление на предприятията 41 
Феноменология 3 
Финансова криза 26 
Финансова система 78 
Финансовоправни актове 78 
Фирмена сигурност 84 
Фискална политика 43 47 
Фобии 100 
Фондации 72 
Форми на държавата 73 
Характер 6 
Хиперактивност 101 
Хореография 105 
Циклични кризи 23 
Частен обвинител 65 
Частноправни отношения 65 
Човешка природа 3 
Човешки права 55 
Чуждестранни инвестиции 44 
Шевици 106 
Шенгенско пространство 56 
Шенгенско споразумение 56 
Шестдневна война 88 
Шизофрения 102 
Шпионаж 84 89 
Шпиони 90 
Юридически извори 70 
Юридически лица 72 
Юриспруденция 52 
Ajax 96 
jQuery 96 
jQuery Ul 96 
PR комуникации 104 
SQL 95 
Swift 97