НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/001.8/М 84 

Момчилов, Делян

   Българите! Забравените постижения / Делян Момчилов . - София : Сиела, 2017 . - 276 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2467-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46475

Цивилизация. Култура

- 2 -

П/008/Л 94 

Льобон, Густав

   Еволюция на цивилизациите / Густав Льобон . - София : Асеневци, 2014 . - 90 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8898-52-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46535

- 3 -

П/008/В 97 

Върбанова, Валентина Пенева

   Чешки приноси в културно-историческото наследство на България 1878 - 1940 / Валентина Пенева Върбанова . - София : Парадигма, 2018 . - 446 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-337-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46621

Журналистика

Философия

- 4 -

П/101(091)/Ф 40 

Фери, Люк и др.

   Красивата история на философията / Люк Фери, Клод Капелие . - София : Изток-Запад, 2018 . - 323 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0204-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46508

Психология

- 5 -

П/159.923/Л 69 

Литвак, Михаил Ефимович

   Как да променим съдбата си : Способности. Темперамент. Характер / Михаил Ефимович Литвак ; Прев. от рус. Здравка Градева . - София : Изток-Запад, 2017 . - 415 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0165-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46483

- 6 -

П/159.92/П 91 

Проданова, Димитрина Проданова

   Превод от детски : Как да спасим децата от възрастните и обратно / Димитрина Проданова Проданова . - София : Авангард Прима, 2017 . - 306 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-828-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46488

- 7 -

П/159.9/Б 44 

Бинсвангер, Лудвиг и др.

   Сън и екзистенция 2 / Лудвиг Бинсвангер, Роланд Кун, Анри Малдине ; Прев. от нем. Светлана Събева ; Прев. от фр. Паула Ангелова . - София : Критика и хуманизъм, 2018 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-587-214-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46561

- 8 -

П/159.9/К 20 

Калчев, Пламен

   Оценка на личностови разстройства : Кратка форма на Въпросника на Ф. Кулидж / Пламен Калчев . - София : Изток-Запад, 2018 . - 236 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0207-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46511

- 9 -

П/159.9/К 86 

Костова, Златомира

   Травма и родителстване / Златомира Костова . - Варна : СТЕНО, 2018 . - 184 с. ; 24 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   

   ISBN 978-954-449-958-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46489

- 10 -

П/159.9/Л 85 

Луис, Майкъл

   Механизмите на ума : Кинеман и Тверски: едно приятелство, което промени мисленето ни / Майкъл Луис . - София : Изток-Запад, 2018 . - 351 с. ; 22 см . -  (Библиотека Красив ум)

   

   ISBN 978-619-01-0222-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46602

- 11 -

П/159.9/М 45 

Мей, Роло

   Смисълът на тревожността / Роло Мей . - София : Изток-Запад, 2018 . - 542 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0224-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46510

- 12 -

П/159.923/М 57 

Милер, Алис

   Драмата на надареното дете и търсенето на истинския аз / Алис Милер ; Прев. от нем. Теодора Карамелска . - София : Критика и хуманизъм, 2018 . - 162 с. ; 21 см . -  (Случаи)

   

   ISBN 978-954-587-217-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46645

- 13 -

П/159.9/У 39 

Уилсън, Тимоти Д.

   Непознати на самите себе си : Поглед в света на несъзнаването / Тимоти Д. Уилсън ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2018 . - 311 с. ; 22 см . -  (Библиотека Психология от Изток-Запад)

   

   ISBN 978-619-01-0206-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46509

Логика

Етика

- 14 -

П/17/Р 91 

Руджери, Паоло А.

   Етика на превъзходството : Ценностите, които определят твоя успех / Паоло А. Руджери ; Прев. Георги Найденов . - София : Джей Ей Ем Джи, 2017 . - 57 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7321-03-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46534

- 15 -

П/17/M 30 

Maritsas, Konstantinos

   The Origin and Transformation of Gender / Konstantinos Maritsas ; Ed. by Katia Melamed . - Sofia : Kastella M Company, 2018 . - 108 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-619-91037-1-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46505

Религия

- 16 -

П/29/К 39 

Кардини, Франко

   "Ислямът е заплаха". Лъжа! / Франко Кардини ; Прев. от итал. Евгения Грекова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 174 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0234-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46603

- 17 -

П/21/У 34 

Узунова, Деница

   Злото и страданието в традицията на руския религиозен екзистенциализъм / Деница Узунова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 . - 164 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-136-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46496

- 18 -

П/21/Я 51 

Янакиев, Калин Тодоров

   Историята и нейните "Апокалипсиси". Предизвикателството на вечния ад : Философия на последните неща / Калин Тодоров Янакиев . - София : Фонд. Комунитас, 2018 . - 262 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-224-012-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46562

Обществени науки

Демография. Статистика

- 19 -

П/312/П 85 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  . - София : Нац. статист. инст., 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-2997-03-0 

   Т. 3. Области : Кн. 2. Бургас . - 211 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46494

- 20 -

П/312/П 85 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  : Справочник област Бургас . - София : Нац. статист. инст., 2012 . - 107 с. : с табл. ; 22 см + CD

   

   ISBN 978-954-2997-61-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46495

- 21 -

П/312/Б 92 

България в огледалото на статистиката  : Историческа мозайка /  Състав. Здравка Бобева, Соня Златанова . - София : Нац. статист. инст., 2017 . - 64 с. : с цв. ил. ; 22 см

   

 корица 

Сист. No: 46555

- 22 -

П/311/С 73 

Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измервания  : Научно-практ. конференция, Свищов, 20 окт. 2017 г. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 450 с.: с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1371-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46596

Социология

- 23 -

П/316.7/Д 53 

Дигитализация и социални трансформации  /  Състав. Добринка Пейчева, Валентина Миленкова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2017 . - 324 с. : с табл. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-00-0113-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46609

- 24 -

П/316.7/М 76 

Мицева, Стоянка Димитрова

   Бизнес комуникация и делова кореспонденция : Общуването в деловия дискурс / Стоянка Димитрова Мицева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 172 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-232-032-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46582

- 25 -

П/316.6/Т 64 

Тодоров, Цветан

   Непокорни / Цветан Тодоров ; Прев. от фр. Нина Венова . - София : Изток-Запад, 2017 . - 223 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0167-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46485

- 26 -

П/316.3/А 64 

Ангелов, Павел

   Свобода и сигурност : Размишления и есета в контекста на прехода / Павел Ангелов . - София : Изток-Запад, 2018 . - 350 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0201-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46484

- 27 -

П/316.7/В 24 

Василева, Магдалена

   Японски език и култура. Интеркултурна компетентност / Магдалена Василева . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 . - 152 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-208-146-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46497

- 28 -

П/316.3/Н 59 

Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност  : Юбилеен сборник в чест на проф. Румяна Стоилова /  Състав. Пепка Бояджиева, Мартин Канушев, Мартин Й. Иванов . - София : Изток-Запад, 2018 . - 606 с. : с табл. и ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0188-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46605

- 29 -

П/316.4/О-65 

О'Райли, Тим

   Бъдещето : Какво ни носи бъдещето и защо това зависи от нас / Тим О'Райли ; Прев. от англ. Елена Филипова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 394 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0248-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46601

- 30 -

П/316.3/П 91 

Проданов, Христо Василев

   Дигиталната икономика и бъдещето на капитализма / Христо Василев Проданов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 361 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-050-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46581

- 31 -

П/316.6/Р 61 

Рикар, Матийо

   В защита на алтруизма : Силата на доброжелателството / Матийо Рикар ; Прев. от фр. Илияна Очкова, Симеон Ангелов, Райна Карчева . - София : Изток-Запад, 2018 . - 688 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0147-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46482

- 32 -

П/316.7/Х-79 

Христова, Евелина

   Комуникация на благотворителността / Евелина Христова . - София : Рой Комюникейшън, 2018 . - 336 с. с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9335-44-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46566

Политика

- 33 -

П/327/Н 86 

Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите  : Тематичен сборник с научни изследвания : В памет на проф. Кирил Шопов (1966-2016) /  Състав. Вихрен Бузов . - В. Търново : Ивис, 2014- . - 22 см

   

   ISBN 978-619-205-051-1 

   Т. 4. Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите : Cross-border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans . - 2017 . - 352 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46541

- 34 -

П/327/Н 86 

Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите  : Сборник с доклади от междунар. науч. конф., 16-17 ноем. 2017 /  Състав. Вихрен Бузов . - В. Търново : Ивис, 2014- . - 22 см

   

   ISBN 978-619-205-080-1 

   Т. 5. Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в широкия Черноморски регион : Cross-border Cooperation, Security and Development Perspectives of the Wider Black See Region . - 2018 . - 334 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46542

- 35 -

П/327/Н 86 

Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите  : Тематичен сборник с научни изследвания : Т. 1 - /  Състав. Вихрен Бузов . - В. Търново : Ивис, 2014- . - 22 см

   

   ISBN 978-619-205-023-8 

   Т. 3 . - 2016 . - 340 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46615

- 36 -

П/325/М 53 

Миграционните вълни - минало, настояще и бъдеще  /  Състав. Петя Пачкова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2017 . - 204 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-00-0107-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46607

- 37 -

П/323/Ч 91 

Чомски, Ноам

   Реквием за америкнаската мечта : Десет принципа на съсредоточаване на богатство и власт / Ноам Чомски . - София : Бард, 2017 . - 205 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-788-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46536

- 38 -

П/323/А 92 

Асенов, Бончо

   Случаят "Георги Марков" / Бончо Асенов . - София : Труд, 2018 . - 280 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398- 557-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46567

- 39 -

П/327/Б 56 

Божинов, Войн и др.

   Република Македония в съвременната балканска геополитика и мястото на българския национален интерес там / Войн Божинов, Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева . - София : Дипломатически институт - МВнР, 2018 . - 247 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7200-11-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46558

- 40 -

П/323/З-40 

Захаринов, Олег и др.

   Радикалният ислям като заплаха за националната сигурност : (правно-социологичен, исторически и психологичен анализ) / Олег Захаринов, Бисер Божков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 142 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4359-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46606

- 41 -

П/32/К 49 

Квортръп, Матю

   Ангела Меркел. Непреклонната / Матю Квортръп . - София : Сиела, 2018 . - 403 с., 4 л.: цв. сн. ; 23 см . -  (Власт и отговорност)

   

   ISBN 978-954-28-2615-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46633

- 42 -

П/323/М 74 

Михайлов, Борис

   Реформите в България - мит и реалност / Борис Михайлов . - София : Нова звезда, 2018 . - 254 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-087-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46551

- 43 -

П/327/Ч 91 

Чомски, Ноам

   Глобални недоволства / Ноам Чомски . - София : Бард, 2018 . - 254 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-843-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46568

Икономика. Икономически науки

- 44 -

П/339.1/Д 53 

Дигит@лен м@ркетинг  / Невяна Кръстева и др. . - София : Авангард Прима, 2016 . - 301 с. ; 24 см

   Др. авт. : Мирена Тодорова, Краси Енева, Деница Гаврилова

   ISBN 978-619-160-646-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46622

- 45 -

П/336/А 49 

Алдимиров, Николай Любчов

   Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки / Николай Любчов Алдимиров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 260 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-026-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46619

- 46 -

П/338.48/Г 82 

Григорова, Ваня

   Маркетингови мрежи от фирми: състояние и стратегически решения в туристическия сектор / Ваня Григорова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 296 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 136)

   Кн. е с ISSN 1310-2737

 корица | съдържание 

Сист. No: 46594

- 47 -

П/338.48/Д 59 

Димитрова, Райна

   Конкурентен анализ на туристическия пазар / Райна Димитрова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2017 . - 138 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-00-01208-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46614

- 48 -

П/336/И 50 

Икономическата (не)свобода  : VII Междунар. науч. конференция : Сб. с доклади : 20-24 май, Равда . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 252 с. : с табл. и диагр. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-644-932-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46583

- 49 -

П/338.26/С 96 

Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства  : Кръгла маса . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 128 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1380-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46598

- 50 -

П/330.1/У 73 

Управление на услуги  : Ръководство за упражнения / Юлия Трифонова Йоргова-Форд . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2017 . - 116 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-49-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46493

- 51 -

П/339.923/Ф 53 

Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи  : Научно-практ. конференция с междунар. участие : Свищов, 9-10 ноем. 2017 г. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 307 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1378-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46597

- 52 -

П/338.1/Z 35 

Zarzadzanie kryzysowe w Polsce i w panstwach sasiednish  /  Red. Barbara Kaczmarczyk . - Wroclaw : Wyzsza Szkola Oficerska Wojsk Ladowych, 2017 . - 283 p. : tab., col. ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-8365422-36-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46629

- 53 -

П/338.1/В 31 

Вачков, Даниел Христов

   Аварии и катастрофи : Хроника на социалистическата индустриализация / Даниел Христов Вачков . - София : Сиела, 2018 . - 216 с. ; 24 см . -  (Минало несвършено)

   Изд. на Институт за изследване на близкото минало

   ISBN 978-954-28-2486-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46545

- 54 -

П/338.49/Е 65 

Ениманев, Красимир

   Инфраструктурни проекти : Програмни лекции / Красимир Ениманев . - Русе : Примакс, 2018 . - 188 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7242-43-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46643

- 55 -

П/330.1/П 37 

Перети, Жак

   Уговорено : Тайните сделки, които променят нашия свят / Жак Перети . - София : Книгомания, 2018 . - 448 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-195-169-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46537

- 56 -

П/330.1/П 51 

Пикети, Тома

   Капиталът. XXI век / Тома Пикети ; Прев. от фр. Симеон Ангелов . - София : Изток-Запад, 2018 . - 677 с. : с табл. и диагр. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0181-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46481

- 57 -

П/338.1/П 70 

Полсън, Хенри

   Китай - събуждането на един гигант / Хенри Полсън ; Прев. от англ. Христо Димитров . - София : Сиела Норма, 2018 . - 479 с., 8 л. : сн. ; 23 см . -  (Власт и отговорност)

   

   ISBN 978-954-28-2461-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46544

- 58 -

П/332/С 75 

Стефанов, Драгомир Желчев

   Финансиране и инвестиции в недвижими имоти / Драгомир Желчев Стефанов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 201 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-057-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46571

- 59 -

П/336/Ф 97 

Фъргюсън, Нийл

   Пари и власт в модерния свят (1700 - 2000) : Паричната връзка / Нийл Фъргюсън ; Прев. Борислав Гаврилов . - София : РИВА, 2018 . - 608 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-624-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46611

Право

- 60 -

П/347/К 16 

Калайджиев, Ангел

   Облигационно право : Обща част / Ангел Калайджиев . - 7. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2016 . - 838 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-991-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46492

- 61 -

П/349.2/М 61 

Милованов, Кругер

   Трудов договор : Сключване. Изменение. Прекратяване / Кругер Милованов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2016 . - 516 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-242-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46584

- 62 -

П/340/Т 74 

Топчийска, Деница

   Върховенство на правото : Теоретични аспекти : Монография / Деница Топчийска . - София : Авангард Прима, 2016 . - 319 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-673-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46533

- 63 -

П/341/Г 50 

Гиргинов, Антон и др.

   Българско-английски наръчник за международно правно сътрудничество по наказателни дела : Нагледно пособие / Антон Гиргинов, Ралица Войнова . - София : Нова звезда, 2017 . - 83, 83 с. : с табл. ; 24 см

   Книгата е с паралелен текст на английски език. Включва арабско-български-английско-руски речник.

   ISBN 978-619-198-068-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46549

- 64 -

П/343/Г 37 

Георгиева, Теодора

   Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ / Теодора Георгиева . - София : Сиела Норма, 2018 . - 284 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2561-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46546

- 65 -

П/342/И 52 

Илиева, Антония

   Контролът в здравеопазването / Антония Илиева . - София : Сиела, 2018 . - 448 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2541-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46477

- 66 -

П/343/К 72 

Ковачева, Галина Димитрова

   Стигматизация и криминална кариера / Галина Димитрова Ковачева . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2018 . - 160 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-665-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46474

- 67 -

П/341/К 77 

Коларов, Тодор

   Смесените договори на Европейския съюз / Тодор Коларов . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 247 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-012-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46620

- 68 -

П/342/К 92 

Кръстева, Десислава и др.

   Защита на личните данни - мисия възможна : Наръчник / Десислава Кръстева, Андрей Александров . - София : Резон-България, 2018 . - 271 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7236-25-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46490

- 69 -

П/340/Л 79 

Лозано, Марио

   Големите юридически системи : Въведение в европейското и извъневропейското право / Марио Лозано ; Прев. от итал. Поля Търколева . - София : Изток-Запад, 2018 . - 454 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0244-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46600

- 70 -

П/343/Л 81 

Ломброзо, Чезаре

   Престъпният човек : Според класификацията на Чезаре Ломброзо / Чезаре Ломброзо . - София : ИК Веси, 2018 . - 244 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Без цензура)

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46565

- 71 -

П/343/М 25 

Манев, Никола

   Развитие на реформата на наказателния процес / Никола Манев . - София : Сиела Норма, 2018 . - 213 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2458-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46547

- 72 -

П/347/М 32 

Марков, Методи

   Облигационно право : Помагало / Методи Марков . - 10. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2018 . - 448 с. ; 20 см . -  (Поредица Modus studendi - преглед на изпитната материя)

   

   ISBN 978-619-226-077-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46491

- 73 -

П/347/М 96 

Мутафов, Красимир

   Правосубектност и субекти в данъчното право / Красимир Мутафов . - Бургас : Бряг, 2018 . - 195 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8752-32-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46550

- 74 -

П/341/П 17 

Пандов, Васил

   Международна компетентност по граждански и търговски дела / Васил Пандов . - София : Сиела, 2018 . - 343 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2609-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46636

- 75 -

П/347/П 47 

Петров, Петър

   Интернет посредникът и отговорността му за нарушения на авторското право / Петър Петров . - София : Нова звезда, 2018 . - 240 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-086-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46553

- 76 -

П/343/П 47 

Петрова, Цветана

   Престъпно бездействие / Цветана Петрова . - София : Сиела, 2018 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2622-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46639

- 77 -

П/34/П 84 

Правото - традиции и перспективи  : Сборник : Юбилейна науч. конф. по повод на 25 г. от създаването на ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" /  Състав. Христо Паунов . - София : Сиела, 2018 . - 940 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2625-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46637

- 78 -

П/347/П 86 

Предизвикай: Съдебната практика!  : Гражданско право /  Състав. Стоян Ставру, Румен Неков . - София : Сиела Норма, 2018 . - 487 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2547-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46480

- 79 -

П/347/П 86 

Предизвикай: Съдебната практика!  : Облигационно и търговско право /  Състав. Стоян Ставру, Румен Неков . - София : Сиела Норма, 2018 . - 772 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2569-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46543

- 80 -

П/347/П 91 

Производството по несъстоятелност в практиката на Върховния касационен съд (2012-2017)  /  Състав. Теофана Евгениева, Николай Павлевчев . - София : Сиела, 2018 . - 751 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2606-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46635

- 81 -

П/347/С 75 

Стефанов, Георги

   Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : (по конспекта) / Георги Стефанов . - 2. актуал. и доп. изд. . - В. Търново : Абагар, 2018 . - 711 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-168-192-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46554

- 82 -

П/347/С 81 

Стойнев, Иван

   Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС / Иван Стойнев . - София : Сиела, 2018 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2632-3 

   Т. 1. Антикартелно право . - 419 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46634

- 83 -

П/349.2/С 83 

Стоянов, Николай

   Прекратяване на трудовия договор без предизвестие / Николай Стоянов . - 2. доп. изд. . - София : Сиела, 2018 . - 199 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2608-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46632

- 84 -

П/341/С 83 

Стоянов, Чавдар Бойков

   Основи на международното хуманитарно право / Чавдар Бойков Стоянов . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 214 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3897-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46552

- 85 -

П/341/Х-77 

Христев, Христо

   Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз / Христо Христев . - София : Сиела, 2018 . - 520 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2607-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46638

Обществено управление

- 86 -

П/351/354/Б 65 

Борисов, Борислав

   Системите за финансово управление и контрол в българските общини - десет години по-късно / Борислав Борисов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 36 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1374-8 

 корица 

Сист. No: 46591

- 87 -

П/351/354/М 32 

Марков, Неделин

   Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в България / Неделин Марков . - Стара Загора : Кота, 2017 . - 152 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-305-456-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46500

- 88 -

П/351/354/Д 22 

Даньшина, Юлия Владимировна

   Управление системой предоставления административных услуг в условиях электронизации : Монография / Юлия Владимировна Даньшина . - Нови Сонч : Высшая соц.-экон. школа в Пшеворске, 2018 . - 354 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-83-65196-76-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46504

- 89 -

П/351/354/М 45 

Международният трансфер на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове  : Доклади от Първа междунар. конф. по публ. администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", апр. 2017 г. /  Състав. и науч. ред. Татяна Томова, Симеон Петров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 598 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4406-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46618

- 90 -

П/351/354/K 23 

Katsamunska, Polya

   Selected Readings in Comparative Public Administration / Polya Katsamunska . - Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2018 . - 228 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-619-232-048-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46587

Военни науки. Военно изкуство

- 91 -

П/355/359/B 55 

Bezpieczenstwo w obszarach przygranicznych  /  Red. Barbara Kaczmarczyk . - Torun : Wyd. Adam Marszalek, 2017 . - 23 cm

   

   ISBN 978-83-8019-827-2 

   T. 1 . - 297 p. : col. ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46630

- 92 -

П/355/359/B 55 

Bezpieczenstwo w obszarach przygranicznych  /  Red. Barbara Kaczmarczyk . - Torun : Wyd. Adam Marszalek, 2017 . - 23 cm

   

   ISBN 978-83-8019-827-2 

   T. 2 . - 278 p. : col. ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46631

- 93 -

П/355/359/М 66 

Минкова, Петя

   Истината за Ким Филби : Конспирацията "Ротшилд". Как Шпионина на XX век манипулираше Хитлер, Сталин, Чърчил и Рузвелт : Документално разследване / Петя Минкова . - София : Труд, 2018 . - 304 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-560-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46608

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 94 -

П/37/М 75 

Михалев, Веселин

   Гръцки образователни институции в селищата по Южното Черноморие през втората половина на XIX в. до 20-те години на XX в. / Веселин Михалев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2017 . - 222 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-663-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46503

- 95 -

П/378/I 64 

Innovations in Science and Education: Challenges of our Time  : Collection of Scientific Papers /  Ed. by Maryna Dei, Olha Rudenko . - London : IASHE, 2017 . - 264 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-1-911354-19-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46557

- 96 -

П/378/Д 26 

25 години Съвет на ректорите на висшите училища в Република България  . - София : Даная Интернешънъл, 2018 . - 144 с. : с цв. сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-90456-2-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46556

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

- 97 -

П/504/С 96 

Събева, Моника Свиленова

   Ръководство по оценка на природните ресурси / Моника Свиленова Събева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 99 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-076-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46585

- 98 -

П/504/S 11 

Sabeva, Monika Svilenova

   Handbook on Evaluation of Natural Resources / Monika Svilenova Sabeva . - Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2018 . - 100 p. : tab. ; 21 cm

   

   ISBN 978-619-232-076-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46586

Математика

- 99 -

П/51/М 57 

Милев, Янко

   Дескриптивна геометрия / Янко Милев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2017 . - 232 с. : с черт. и ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-715-662-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46502

- 100 -

П/519.6/П 56 

Python  : Решения на практически задачи . - София : Асеневци, 2018 . - 382 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7356-46-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46623

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 101 -

П/63/К 92 

Кръстева, Маргарита Василева

   Технологични практики в животновъдството / Маргарита Василева Кръстева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 281 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-030-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46575

- 102 -

П/656/Л 35 

Левандовский, Петр

   Интернет транспортные биржи Eвропейского рынка товаров и услуг - перспектива для польских дорожных перевозчиков / Петр Левандовский . - Варна : Akademia morska Szczecin, 2017 . - 212 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-83-60397-05-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46506

- 103 -

П/63/Н 55 

Ненова, Радка

   Състояние и тенденции на климата в България и емисиите на парникови газове от селското стопанство / Радка Ненова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 161 с. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 134)

   Кн. е с ISSN 1310-2737

 корица | съдържание 

Сист. No: 46592

- 104 -

П/63/Т 53 

Терзийска, Ралица

   Управление на земеделското стопанство / Ралица Терзийска . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 195 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-071-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46572

Медицина

- 105 -

П/61/В 24 

Василева, Нели

   Детска невропсихология / Нели Василева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 312 с. : с табл. и цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4400-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46569

- 106 -

П/61/Д 58 

Димитров, Иван Николов

   Тестът с рисуване на часовник в клиничната практика / Иван Николов Димитров . - Варна : СТЕНО, 2018 . - 192 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-946-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46487

- 107 -

П/61/С 15 

Салинас, Джоел

   Огледално докосване : Записките на един лекар, който чувства болката ви / Джоел Салинас ; Прев. от англ. Петър Тушков . - София : Сиела, 2018 . - 324 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2579-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46640

- 108 -

П/61/Х-62 

Холмс, Пол

   Вътрешният свят и неговото представяне : Теорията на обектните отношения и психодрамата / Пол Холмс ; Прев. от англ. Ваня Недялкова . - София : Критика и хуманизъм, 2018 . - 414 с. ; 21 см . -  (Случаи)

   

   ISBN 978-954-587-215-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46646

Управление

- 109 -

П/65.012/А 92 

Асенов, Анатолий и др.

   Основи на управлението / Анатолий Асенов, Цветан Дилков, Ирена Емилова . - 2. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов . - 317 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1372-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46588

- 110 -

П/65.012/Б 17 

Бакърджиев, Димитър

   Комплексно мислене за мениджъри / Димитър Бакърджиев . - София : РЕКСИНТЕГРА, 2017 . - XVI, 238 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92934-9-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46532

- 111 -

П/658.6/.8/П 37 

Перков, Венцислав

   Проблеми и перспективи пред обратната логистика в България / Венцислав Перков . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 160 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 135)

   Кн. е с ISSN 1310-2737

 корица | съдържание 

Сист. No: 46593

- 112 -

П/656/П 97 

Първанов, Христо Първанов и др.

   Маркетинг на транспорта и енергетиката / Христо Първанов Първанов, Светла Драганова Цветкова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-029-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46573

- 113 -

П/656/П 97 

Първанов, Христо Първанов и др.

   Управление на транспорта и енергетиката / Христо Първанов Първанов, Светла Драганова Цветкова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 175 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-020-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46574

- 114 -

П/658.6/.8/Р 31 

Раковска, Мирослава и др.

   Бизнес логистика / Мирослава Раковска, Николай Драгомиров, Камен Луканов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 300 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-074-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46578

Счетоводство

- 115 -

П/657/П 66 

Пожаревска, Румяна Савова

   Счетоводни аспекти на интелектуалния капитал / Румяна Савова Пожаревска . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 186 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-950-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46579

- 116 -

П/657/С 95 

Счетоводство в публичния сектор  / Стоян Димитров Стоянов и др. . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 269 с. : с табл. ; 24 см

   Други авт.: Даниела Фесчиян, Камелия Савова, Радка Андасарова

   ISBN 978-619-232-034-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46577

- 117 -

П/657/С 95 

Счетоводство  : Основен курс / Стоян Димитров Стоянов и др. . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 277 с. : с табл. ; 24 см

   Други авт.: Камелия Савова, Атанаска Филипова-Сланчева, Николина Николова

   ISBN 978-619-232-045-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46576

- 118 -

П/657/Ф 41 

Фесчиян, Даниела Милчова

   Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор / Даниела Милчова Фесчиян . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 269 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-052-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46580

Фина механика. Автоматика

Строителство

- 119 -

П/69/Е 65 

Ениманев, Красимир

   Управление на инвестиционни проекти в строителството : Програмни лекции / Красимир Ениманев . - Русе : Примакс, 2018 . - 93 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7242-37-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46644

- 120 -

П/69/П 33 

Пелов, Тихомир Петров

   Фасилити мениджмънт : Управление на поддържащите дейности / Тихомир Петров Пелов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 159 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-041-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46570

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 121 -

П/72/Е 65 

Ениманев, Красимир

   Сградостроителство и архитектура : Програмни лекции / Красимир Ениманев . - 3. изд. . - Русе : Примакс, 2018 . - 422 с. : с черт. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7242-36-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46642

- 122 -

П/72/Е 65 

Ениманев, Красимир

   Архитектура на инженерните съоръжения : /програмни лекции/ / Красимир Ениманев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Примакс, 2018 . - 270 с. : с ил. и черт. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7242-47-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46647

- 123 -

П/72/Р 62 

Рилски, Пламен

   Архитектура за хора от третата възраст / Пламен Рилски . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 217 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-535-991-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46616

- 124 -

П/72/С 68 

Станев, Методи

   Световният търговски център ИНТЕРПРЕД / Методи Станев . - София : Фонд. Естейко, 2018 . - 159 с.: с цв. ил. и черт. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46628

Спорт

- 125 -

П/796/799/А 64 

Ангелова-Игова, Боряна

   Изобретяването на човека-машина : Тялото на спортиста / Боряна Ангелова-Игова . - София : Критика и хуманизъм, 2017 . - 174 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-587-212-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46540

- 126 -

П/796/799/А 93 

Атанасов, Асен

   Оптимизиране на учебния процес по футбол в условията на висшите училища / Асен Атанасов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018 . - 135 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1602-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46590

Езикознание. Филология

- 127 -

П/80/E 93 

Evans, Virginia et al.

   Software Engineering : Teacher's Guide / Virginia Evans, Jenny Dooley, Enrico Pontelli . - Newbury : Express Publ., 2015 . - 140 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-1-4715-3913-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46560

- 128 -

П/80/E 93 

Evans, Virginia et al.

   Software Engineering : Student's Book / Virginia Evans, Jenny Dooley, Enrico Pontelli . - Newbury : Express Publ., 2016 . - 41, 40, 41 p. : col. ill. ; 30 cm . -  (Career Paths)

   

   ISBN 978-1-4715-1930-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46559

- 129 -

П/80/Е 37 

Език свещен  : Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017 . - 532 с. ; 24 см

   Съдържа библиография на проф. д-р Пенка Радева

   ISBN 978-619-208-123-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46499

- 130 -

П/80/S 87 

Stoyanova, Nevena

   L'idee de mouvement dans le francais contemporain : Expression verbale / Nevena Stoyanova . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017 . - 20 cm

   

   ISBN 978-619-208-137-9 

   Part. 2. Cours adapte pour LEA . - 155 p.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46498

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

- 131 -

П/94/У 70 

Уотсън, Алън

   Заветът на Чърчил : Как две речи спасиха Европа от комунизма / Алън Уотсън ; Прев. от англ. Ирина Васева . - София : Сиела, 2017 . - 196 с., 8 л. : сн. ; 23 см . -  (Власт и отговорност)

   

   ISBN 978-954-28-2413-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46476

- 132 -

П/941/949/С 71 

Стариков, Николай Викторович

   Ликвидирането на Русия : Кой помогна на червените да победят в Гражданската война / Николай Викторович Стариков ; Прев. от рус. Ива Николова . - Пловдив : Хермес, 2018 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1811-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46612

История на България

- 133 -

П/949.72/Р 97 

Ръжгев, Бойко

   За Отечеството работим, Байо! / Бойко Ръжгев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 301 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1610-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46589


 Индекс по АВТОРИ

Алдимиров, Николай Любчов 45 
Александров, Андрей 68 
Ангелов, Павел 26 
Ангелов, Симеон 31 56 
Ангелова, Паула 7 
Ангелова-Игова, Боряна 125 
Андасарова, Радка 116 
Андреева, Людмила 13 
Асенов, Анатолий 109 
Асенов, Бончо 38 
Атанасов, Асен 126 
Бакърджиев, Димитър 110 
Бинсвангер, Лудвиг 7 
Бобева, Здравка 21 
Божинов, Войн 39 
Божков, Бисер 40 
Борисов, Борислав 86 
Бояджиева, Пепка 28 
Бузов, Вихрен 33 34 35 
Васева, Ирина 131 
Василева, Магдалена 27 
Василева, Нели 105 
Вачков, Даниел Христов 53 
Венова, Нина 25 
Войнова, Ралица 63 
Върбанова, Валентина Пенева 3 
Гаврилов, Борислав 59 
Гаврилова, Деница 44 
Георгиева, Теодора 64 
Гиргинов, Антон 63 
Градева, Здравка 5 
Градинарова, Таня Панайотова 77 
Грекова, Евгения 16 
Григорова, Ваня 46 
Даньшина, Юлия Владимировна 88 
Дилков, Цветан 109 
Димитров, Иван Николов 106 
Димитров, Христо 57 
Димитрова, Райна 47 
Драгомиров, Николай 114 
Евгениева, Теофана 80 
Емилова, Ирена 109 
Енева, Краси 44 
Ениманев, Красимир 54 119 121 122 
Захаринов, Олег 40 
Златанова, Соня 21 
Иванов, Мартин Й. 28 
Илиева, Антония 65 
Йоргова-Форд, Юлия Трифонова 50 
Калайджиев, Ангел 60 
Калчев, Пламен 8 
Канушев, Мартин 28 
Капелие, Клод 4 
Карамелска, Теодора 12 
Кардини, Франко 16 
Карчева, Райна 31 
Квортръп, Матю 41 
Ковачева, Галина 95 
Ковачева, Галина Димитрова 66 
Коларов, Тодор 67 
Костова, Златомира 9 
Кръстева, Десислава 68 
Кръстева, Маргарита Василева 101 
Кръстева, Невяна 44 
Кун, Роланд 7 
Къчев, Огнян 95 
Левандовский, Петр 102 
Литвак, Михаил Ефимович 5 
Лозано, Марио 69 
Ломброзо, Чезаре 70 
Луис, Майкъл 10 
Луканов, Камен 114 
Льобон, Густав 2 
Малдине, Анри 7 
Манев, Никола 71 
Марков, Методи 72 
Марков, Неделин 87 
Мей, Роло 11 
Милев, Янко 99 
Миленкова, Валентина 23 
Милер, Алис 12 
Милованов, Кругер 61 
Минкова, Петя 93 
Михайлов, Борис 42 
Михалев, Веселин 94 
Мицева, Стоянка Димитрова 24 
Момчилов, Делян 1 
Мутафов, Красимир 73 
Найденов, Георги 14 
Недялкова, Ваня 108 
Неков, Румен 78 79 
Ненова, Радка 103 
Николова, Ива 132 
Николова, Николина Красимирова 117 
О'Райли, Тим 29 
Очкова, Илияна 31 
Павлевчев, Николай 80 
Пандов, Васил 74 
Паунов, Христо 77 
Пачкова, Петя 36 
Пейчева, Добринка 23 
Пелов, Тихомир Петров 120 
Перети, Жак 55 
Перков, Венцислав 111 
Петров, Петър 75 
Петров, Симеон 89 
Петрова, Мария 95 
Петрова, Цветана 76 
Пикети, Тома 56 
Пожаревска, Румяна Савова 115 
Полсън, Хенри 57 
Проданов, Христо Василев 30 
Проданова, Димитрина Проданова 6 
Първанов, Христо Първанов 112 113 
Раковска, Мирослава 114 
Рикар, Матийо 31 
Рилски, Пламен 123 
Руджери, Паоло А. 14 
Русчев, Иван 77 95 
Ръжгев, Бойко 133 
Савова, Камелия Димитрова 116 117 
Салинас, Джоел 107 
Ставру, Стоян 78 79 
Станев, Методи 124 
Стариков, Николай Викторович 132 
Стефанов, Георги 81 
Стефанов, Драгомир Желчев 58 
Стойнев, Иван 82 
Стоянов, Николай 83 
Стоянов, Стоян Димитров 116 117 
Стоянов, Чавдар Бойков 84 
Стоянова-Тонева, Йорданка Ангелова 39 
Събева, Моника Свиленова 97 
Събева, Светлана 7 
Терзийска, Ралица 104 
Тодоров, Цветан 25 
Тодорова, Мирена 44 
Томова, Татяна 89 
Топчийска, Деница 62 
Тушков, Петър 107 
Търколева, Поля 69 
Узунова, Деница 17 
Уилсън, Тимоти Д. 13 
Уотсън, Алън 131 
Фери, Люк 4 
Фесчиян, Даниела Милчова 116 118 
Филипова, Елена 29 
Филипова-Сланчева, Атанаска 117 
Фъргюсън, Нийл 59 
Холмс, Пол 108 
Христев, Христо 85 
Христов, Петър 95 
Христова, Евелина 32 
Цветкова, Светла Драганова 112 113 
Чомски, Аврам Ноам 37 43 
Чомски, Ноам 37 43 
Янакиев, Калин Тодоров 18 
Dei, Maryna 95 
Dooley, Jenny 127 128 
Evans, Virginia 127 128 
Kaczmarczyk, Barbara 52 91 92 
Katsamunska, Polya 90 
Maritsas, Konstantinos 15 
Melamed, Katia 15 
Milev, Yanko 99 
Pontelli, Enrico 127 128 
Rudenko, Olha 95 
Sabeva, Monika Svilenova 98 
Stoyanova, Nevena 130 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аварии и катастрофи 53 
Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ 64 
Ангела Меркел. Непреклонната 41 
Архитектура за хора от третата възраст 123 
Архитектура на инженерните съоръжения 122 
Бизнес комуникация и делова кореспонденция 24 
Бизнес логистика 114 
Бъдещето 29 
Българите! Забравените постижения 1 
България в огледалото на статистиката 21 
Българско-английски наръчник за международно правно сътрудничество по наказателни дела 63 
В защита на алтруизма 31 
Върховенство на правото 62 
Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз 85 
Вътрешният свят и неговото представяне 108 
Глобални недоволства 43 
Големите юридически системи 69 
Гръцки образователни институции в селищата по Южното Черноморие през втората половина на XIX в. до 20-те години на XX в. 94 
Дескриптивна геометрия 99 
Детска невропсихология 105 
Дигит@лен м@ркетинг 44 
Дигитализация и социални трансформации 23 
Дигиталната икономика и бъдещето на капитализма 30 
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския аз 12 
Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в България 87 
Еволюция на цивилизациите 2 
Език свещен 129 
Етика на превъзходството 14 
За Отечеството работим, Байо! 133 
Заветът на Чърчил 131 
Защита на личните данни - мисия възможна 68 
Злото и страданието в традицията на руския религиозен екзистенциализъм 17 
Изобретяването на човека-машина 125 
Икономическата (не)свобода 48 
Интернет посредникът и отговорността му за нарушения на авторското право 75 
Интернет транспортные биржи Eвропейского рынка товаров и услуг - перспектива для польских дорожных перевозчиков 102 
Инфраструктурни проекти 54 
Истината за Ким Филби 93 
Историята и нейните "Апокалипсиси". Предизвикателството на вечния ад 18 
Как да променим съдбата си 5 
Капиталът. XXI век 56 
Китай - събуждането на един гигант 57 
Комплексно мислене за мениджъри 110 
Комуникация на благотворителността 32 
Конкурентен анализ на туристическия пазар 47 
Контролът в здравеопазването 65 
Красивата история на философията 4 
Ликвидирането на Русия 132 
Маркетинг на транспорта и енергетиката 112 
Маркетингови мрежи от фирми: състояние и стратегически решения в туристическия сектор 46 
Международна компетентност по граждански и търговски дела 74 
Международният трансфер на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове 89 
Механизмите на ума 10 
Миграционните вълни - минало, настояще и бъдеще 36 
Непознати на самите себе си 13 
Непокорни 25 
Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност 28 
Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите 33 34 
Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите 35 
Облигационно право 60 72 
Огледално докосване 107 
Оптимизиране на учебния процес по футбол в условията на висшите училища 126 
Основи на международното хуманитарно право 84 
Основи на управлението 109 
Оценка на личностови разстройства 8 
Пари и власт в модерния свят (1700 - 2000) 59 
Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС 82 
Правосубектност и субекти в данъчното право 73 
Правото - традиции и перспективи 77 
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година 19 20 
Превод от детски 6 
Предизвикай: Съдебната практика! 78 79 
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие 83 
Престъпният човек 70 
Престъпно бездействие 76 
Проблеми и перспективи пред обратната логистика в България 111 
Производството по несъстоятелност в практиката на Върховния касационен съд (2012-2017) 80 
Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки 45 
Радикалният ислям като заплаха за националната сигурност 40 
Развитие на реформата на наказателния процес 71 
Реквием за америкнаската мечта 37 
Република Македония в съвременната балканска геополитика и мястото на българския национален интерес там 39 
Реформите в България - мит и реалност 42 
Ръководство по оценка на природните ресурси 97 
Световният търговски център ИНТЕРПРЕД 124 
Свобода и сигурност 26 
Сградостроителство и архитектура 121 
Системите за финансово управление и контрол в българските общини - десет години по-късно 86 
Случаят "Георги Марков" 38 
Смесените договори на Европейския съюз 67 
Смисълът на тревожността 11 
Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор 118 
Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измервания 22 
Стигматизация и криминална кариера 66 
Счетоводни аспекти на интелектуалния капитал 115 
Счетоводство 117 
Счетоводство в публичния сектор 116 
Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства 49 
Сън и екзистенция 2 7 
Състояние и тенденции на климата в България и емисиите на парникови газове от селското стопанство 103 
Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки 81 
Тестът с рисуване на часовник в клиничната практика 106 
Технологични практики в животновъдството 101 
Травма и родителстване 9 
Трудов договор 61 
Уговорено 55 
Управление на земеделското стопанство 104 
Управление на инвестиционни проекти в строителството 119 
Управление на транспорта и енергетиката 113 
Управление на услуги 50 
Управление системой предоставления административных услуг в условиях электронизации 88 
Фасилити мениджмънт 120 
Финансиране и инвестиции в недвижими имоти 58 
Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи 51 
Чешки приноси в културно-историческото наследство на България 1878 - 1940 3 
Японски език и култура. Интеркултурна компетентност 27 
"Ислямът е заплаха". Лъжа! 16 
25 години Съвет на ректорите на висшите училища в Република България 96 
Bezpieczenstwo w obszarach przygranicznych 91 92 
Handbook on Evaluation of Natural Resources 98 
Innovations in Science and Education: Challenges of our Time 95 
L'idee de mouvement dans le francais contemporain 130 
Python 100 
Selected Readings in Comparative Public Administration 90 
Software Engineering 127 128 
The Origin and Transformation of Gender 15 
Zarzadzanie kryzysowe w Polsce i w panstwach sasiednish 52 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Автомобилен транспорт 95 
Авторско право 75 
Агресивност 8 
Агробизнес 104 
Административна кореспонденция 24 
Административна реформа 90 
Административни модели 89 
Административни нарушения 64 
Административни услуги 88 
Административнонаказателен процес 64 
Административнонаказателно производство 64 
Аз-а 12 108 
Азиатско право 69 
Аксонометрия 99 
Алтруизъм 31 
Американска демокрация 37 
Американска политика 37 43 
Английски език 127 128 
Английски политици 131 
Английски разузнавачи 93 
Антична философия 4 
Арабска пролет 16 
Арт терапия 6 
Артистичност 6 
Археология 3 
Архитектура 3 
Архитектура на сгради 121 123 
Аутсорсинг 48 102 
Африканско право 69 
Балканска политика 39 
Банков контрол 51 
Банкова политика 48 
Банково кредитиране 95 
Бежанска криза 35 36 
Бележити българи 1 
Бележити личности 1 
Биволовъдство 101 
Бизнес комуникации 24 
Бизнес план 104 
Бизнес стратегии 55 
Биоземеделие 89 
Благотворителна дейност 32 
Благотворителни кампании 32 
Богатство 55 
Болшевизъм 132 
Борба с престъпността 71 
Борба с тероризма 34 
Британско разузнаване 93 
Българска икономика 49 
Българска история 1 
Български архитекти 124 
Български дейци 133 
Верига на доставките 114 
Видове договори 60 
Виктимизация 8 
Висши учебни заведения 96 
Власт 55 59 
Военни конфликти 84 
Втора световна война 93 
Възрастни хора 123 
Външна търговия 22 
Върховен касационен съд 80 
Върховенство на правото 62 
Вътрешен одит 48 
Вътрешен пазар 85 
Геополитически интереси 35 39 
Германска политика 41 
Глобализация 28 
Говедовъдство 101 
Градоустройство 3 121 
Гражданска война 132 
Гражданска отговорност 60 
Граждански дела 74 
Гражданско неподчинение 25 
Гражданско право 77 81 
Гранична сигурност 91 92 
Гранични райони 91 
Гръцки училища 94 
Данък върху капитала 56 
Данъчни правоотношения 73 
Данъчно право 73 
Девиантно поведение 28 
Деконструкция 4 
Делова комуникация 24 
Делово общуване 24 
Демографска политика 42 
Демографска статистика 21 
Демографски изследвания 21 
Демокрация 43 
Депресивни състояния 12 
Дерогация 82 
Дескриптивна геометрия 99 
Детска агресия 6 
Детска невропсихология 105 
Детски рисунки 6 
Детски страхове 11 
Деца бежанци 36 
Деца в риск 95 
Джихад 16 
Диалектология 129 
Дигитален капитализъм 30 
Дигитален комунизъм 30 
Дигитален маркетинг 44 
Дигитален социализъм 30 
Дигитален фашизъм 30 
Дигитална среда 44 
Дигитални технологии 23 
Дипломатическа кореспонденция 24 
Дистрибуция 111 
Доброжелателство 31 
Договорни отношения 60 
Договорни правоотношения 72 
Допинг 125 
Досъдебно производство 71 
Духовна сфера 42 
Държавен изпит 81 
Държавна граница 91 
Държавна политика 42 
Държавна сигурност 38 
Държавно управление 29 
Еволюционно развитие 2 
Европейска интеграция 35 85 
Европейска политика 131 
Европейски пазар 102 
Европейски фондове 95 
Европейско право 69 
Егоизъм 31 
Език 2 
Езикова комуникация 24 
Екзистенциална терапия 7 
Екзистенциална философия 17 
Екстрадиция 63 
Електронни магазини 44 
Електронно управление 88 
Емпатия 31 
Енергетика 113 
Енергиен маркетинг 112 
Енергийна ефективност 120 
Енергийни съоръжения 122 
Етика в бизнеса 14 
Етика на управление 109 
Жилищен фонд 19 
Закон за енергетиката 64 
Заплахи за сигурността 33 
Застраховане 22 
Застрахователен пазар 51 
Защита на данни 68 
Защита на конкуренцията 64 82 
Защита от дискриминация 64 
Здравеопазване 49 65 
Земеделски стопанства 104 
Зло 17 
ИДИЛ 43 
Изобразително изкуство 3 
Изпиране на пари 45 
Икономика на САЩ 37 
Икономическа интеграция 51 
Икономическа политика 59 
Икономическа свобода 26 48 
Икономически доктрини 26 
Икономически отношения 26 
Икономически преход 26 
Инвестиции в строителството 58 
Инвестиционен процес 58 
Инвестиционни ресурси 95 
Инвестиционно проектиране 54 
Индийско право 69 
Индустриална революция 30 
Индустриални катастрофи 53 
Иновационен мениджмънт 22 
Иновационни стратегии 29 
Интеграция 36 
Интелектуална собственост 115 
Интеркултурна компетентност 27 
Интернет посредник 75 
Информационна среда 23 
Информационни технологии 88 127 128 
Информационно пространство 23 
Инфраструктура 54 
Ипотечно кредитиране 58 
Ислямофобия 16 
Ислямски фундаментализъм 40 
Ислямско право 69 
История на Европа 131 
История на Македония 39 
История на философията 4 
Йоахизъм 18 
Капитал 56 
Китайска икономика 57 
Китайска политика 57 
Китайски икономически модел 57 
Климатични промени 103 
Клъстери 104 
Когнитивни нарушения 106 
Когнитивно-поведенческа терапия 9 
Козевъдство 101 
Комунистическа индустрия 53 
Конкурентен анализ 47 
Конструкция на сграда 121 
Консултантски услуги 119 
Контрол в здравеопазването 65 
Контролни органи 65 
Конфликт на интереси 64 
Коран 16 
Краудсорсинг 44 
Краудсърфинг 44 
Кризисен мениджмънт 52 
Кризисни ситуации 52 
Криминална патология 70 
Криптовалути 48 51 
Културна идентичност 33 
Кюрдски въпрос 43 
Лекарска грижа 107 
Лидерство 109 
Лингвокултурология 129 
Лични данни 68 
Логистика 112 
Логистичен мениджмънт 102 
Логистични разходи 114 
Логистично обслужване 114 
Македонска политика 39 
Малолетни правонарушители 66 
Маркетинг на транспорта 112 
Маркетингови мрежи 46 
Маркетингови стратегии 46 
Медийна среда 23 
Международен транспорт 102 
Международна интеграция 42 
Международна компетентност 74 
Международна сигурност 34 
Международни договори 67 
Международни стандарти 118 
Международно право 77 
Международно правораздаване 74 
Международно сътрудничество 63 
Мениджмънт 109 
Мениджмънт на сградата 120 
Местни финанси 87 
Местно самоуправление 87 
Миграционна политика 89 
Миграционни процеси 33 34 36 
Мироопазващи операции 84 
Мислене 10 
Младежка безработица 28 
Монжова проекция 99 
Морал 2 
Мостови съоръжения 122 
Мотивация 14 
Музейно дело 3 
Мюсюлмани 16 
Наказателна отговорност 76 
Наказателно право 77 
Наказателно производство 63 
Наказателнопроцесуална система 71 
Наркопрестъпления 66 
Нарушения в развитието 9 
Нарушения на сигурността 68 
Нарцисизъм 8 
Насилие 31 
Наследствено право 78 
Научен мениджмънт 110 
Национална сигурност 35 40 92 
Националноосвободително движение 133 
Невропсихологични тестове 106 
Невропсихология 105 106 107 
Недвижими имоти 58 
Нематериална сфера 115 
Нематериални активи 115 
Неравенства 28 56 
Несъзнавано 13 
Неутралитет 84 
Нововъведения 29 
Обезпечаване на вземанията 60 
Облигационни правоотношения 60 72 
Облигационно задължение 60 
Облигационно право 72 79 
Обработка на данни 68 
Образование 3 89 
Образование в България 94 
Обратна логистика 111 
Обслужване 50 
Обслужваща система 50 
Обучение на студенти 27 126 
Обучението по чужд език 27 
Обществени поръчки 48 65 
Общински дълг 87 
Общински заеми 87 
Общински финанси 86 
Овцевъдство 101 
Околна среда 111 
Октомврийска революция 132 
Онлайн пазаруване 44 
Ономастика 129 
Онтогенеза 105 
Оперативни програми 51 
Организационна култура 32 
Оценка на гори 97 98 
Оценка на земеделски земи 97 98 
Оценяване на тестове 106 
Пазарна политика 82 
Параолимпийци 125 
Пари 59 
Парникови газове 103 
Партийни лидери 41 
Пенсионни фондове 95 
Планови практики 49 
Поведение 13 
Поземлена рента 97 98 
Пол 15 
Политически избори 37 
Политически речи 131 
Политически убийства 38 
Политическо преследване 25 38 
Полови аномалии 15 
Полови различия 15 28 
Право 2 
Правосубектност 73 
Преброяване на населението 19 20 
Превенция на корупцията 89 
Превенция на престъпността 45 70 
Превоз на товари 102 
Предприемаческо поведение 95 
Предприемачество 14 
Престъпления против личността 66 
Престъпления против собствеността 66 
Престъпна дейност 76 
Престъпно поведение 70 76 
Престъпност на непълнолетните 66 
Преходна икономика 42 
Програмиране 100 
Проектиране 119 
Производствени аварии 53 
Производство по несъстоятелност 80 
Пропърти мениджмънт 120 
Противодействие на престъпността 66 
Професионален спорт 125 
Професионална етика 14 
Психични травми 9 
Психоанализа 13 
Психоаналитични методи 108 
Психодрама 12 108 
Психологическа диагностика 8 
Психологически изследвания 10 
Психология на личността 5 
Психология на престъпника 70 
Психология на успеха 5 
Психотерапия 7 12 108 
Публичен сектор 51 116 118 
Публична администрация 90 
Публично право 77 
Публично-частно партньорство 89 
Работна сила 29 49 
Радикален ислям 40 
Разговорна реч 129 
Разстройства на личността 8 
Регионална статистика 22 
Регионално управление 42 
Религиозна философия 17 
Рециклиране 111 
Речеви етикет 24 
Римско право 69 
Родителско поведение 9 
Руска империя 132 
Руско право 69 
Свиневъдство 101 
Свобода на установяване 85 
Свободно движение на капитали 85 
Свободно движение на стоки 85 
Свободно движение на хора 85 
Себепознание 13 
Селско стопанство 103 
Селскостопанска политика 51 
Селскостопанско производство 104 
Семейни взаимоотношения 6 
Семейно право 78 
Семейство 2 
Сива икономика 48 
Синтаксис 129 
Системно мислене 110 
Смесени договори 67 
Собственост 2 78 
Софтуерно инженерство 127 128 
Социална отговорност 109 
Социална перцепция 23 
Социална сфера 42 
Социално недоволство 25 
Спортна подготовка 125 
Справедливост 62 
Сравнителни модели 90 
Старчески домове 123 
Статистическа информация 21 
Статистически методи 22 
Статистически справочници 19 20 
Стигматизация 66 
Стопанско планиране 49 
Страдание 17 
Страх 11 
Строителни конструкции 121 
Субективно право 62 
Сциентизъм 18 
Счетоводно отчитане 116 117 
Счетоводно приключване 117 
Счетоводство 51 115 117 
Счетоводство на предприятието 118 
Съвет на ректорите 96 
Съдба 5 
Съдебна практика 79 
Съдебни актове 78 79 80 
Съдебно производство 71 
Съзнание 7 
Сънуване 7 
Тайни сделки 55 
Теории за правото 62 
Теории за тревожността 11 
Теория на правото 77 
Терапия при деца 105 
Тероризъм 35 40 
Тестове 109 
Технически паспорт 120 
Технологии 55 
Технологии в логистиката 114 
Технологични революции 30 
Технологично развитие 29 
Тоталитарна държава 53 
Травматичен стрес 9 
Трансгранична сигурност 91 92 
Трансгранично сътрудничество 33 34 
Транспортен мениджмънт 113 
Транспортни борси 102 
Транспортни предприятия 112 
Трансформация на пола 15 
Трафик на хора 34 
Тревожност 6 11 
Трудови договори 61 83 
Трудови доходи 56 
Трудови правоотношения 61 83 
Трудово законодателство 61 83 
Трудово право 79 
Тунели 122 
Туризъм 22 
Туристически пазар 47 
Туристически продукт 46 
Туристически услуги 46 
Търговски банки 45 
Търговски сгради 124 
Търговски сделки 22 
Търговски споразумения 82 
Търговски центрове 124 
Търговско право 79 
Университети 96 
Управление на кризи 52 
Управление на персонала 113 
Управление на строителството 119 
Управление на транспорта 113 
Управленски модели 109 
Управленски системи 88 
Управленски школи 109 
Управленско мислене 110 
Услуги 50 
Успех 14 
Устройство на територията 54 121 122 
Учебен курс 130 
Учебен процес 126 
Учебно-възпитателна работа 95 
Училищно дело 94 
Фасилити мениджмънт 120 
Фермерство 104 
Физически преживявания 107 
Философия на религията 18 
Финансиране на тероризма 45 
Финансов контрол 86 
Финансова глобализация 59 
Финансова сфера 42 
Финансови инструменти 95 
Финансово управление 86 
Фондов пазар 48 
Френски език 130 
Футбол 126 
Хилиазъм 18 
Хореография 95 
Художествени занаяти 3 
Хуманизъм 4 
Хуманитарно право 84 
Ценностна система 5 
Чехи 3 
Човешка сигурност 26 
Човешки ресурси 22 
Човешки ум 10 
Човешко развитие 15 
Човешко тяло 125 
Шпионаж 43 93 
Юдео-християнска епоха 4 
Юношеска психология 8 
Японски език 27 
PR комуникации 32 
Python 100