НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/007/Б 68 

Бострьом, Ник

   Свръхинтелект : Посоки, опасности, стратегии / Ник Бострьом ; Прев. от англ. Мария Кондакова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 444 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0262-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46677

- 2 -

П/06/К 11 

Ка, Гари

   По пътя към глобалната окупация : Високопоставен правителствен служител разобличава тайните планове за налагане на световна власт / Гари Ка ; Прев. Атанас Арнаудов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Хелиопол, 2018 . - 351 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-578-350-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46671

Цивилизация. Култура

- 3 -

П/008/Б 34 

Белева, Райнаи и др.

   Очерци по история на българо-грузинските културни и обществено-политически взаимоотношения / Райна Белева, Владимир Саришвили, Нана Кикодзе-Денчева . - Тбилиси : Мцигнобари, 2018 . - 189 с. : със сн. ; 24 см

   Парал. текст на груз. ез.

   ISBN 978-9941-473-39-5 

 корица 

Сист. No: 46752

Журналистика

- 4 -

П/07/Ц 17 

Цанкова, Светла Владимирова

   Съвременна българска преса : Пазарни и качествени трансформации / Светла Владимирова Цанкова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 207 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-087-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46777

Философия

- 5 -

П/101(091)/А 84 

Аристотел

   Съчинения : В 6 т. / Аристотел ; Под ред. на Иван Христов ; Прев. от старогр. Цочо Бояджиев . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0144-2 

   Т. 2. Ч. 4. Натурфилософски и естественонаучни съчинения : За душата . - 2018 . - 408 с.

   Парал. текст на старогр. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 46748

- 6 -

П/101/Ф 51 

Философски концепции, ценности и геостратегически идеи в XXI век. Философия, геополитика, бъдеще. 2  : Тематичен сборник, посветен на 75-годишния юбилей на проф. дфн, дпн Петко Данчев /  Състав. и науч. ред. Стефан Пенов ; Състав. Нако Стефанов, Георги Маринов ; Науч. ред. Петко Ганчев . - София : Фабер, 2017 . - 338 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0673-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46770

- 7 -

П/11/14/О-83 

Основни понятия в китайската мисъл и култура  /  Прев. от кит. и старокит. Петко Т. Хинов . - София : Изток-Запад, 2017- . - 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0156-7 

   Кн. 1 . - 2017 . - 142 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46732

- 8 -

П/11/14/О-83 

Основни понятия в китайската мисъл и култура  /  Прев. от кит. и старокит. Петко Т. Хинов . - София : Изток-Запад, 2017- . - 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0291-5 

   Кн. 2 . - 2018 . - 158 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46733

Психология

- 9 -

П/159.923/Н 13 

Наваро, Джо и др.

   Опасните личности : Профайлър от ФБР учи как да разпознавате и да се защитавате от зловредни личности / Джо Наваро, Тони Сиара Пойнтър ; Прев. от англ. Детелина Иванова . - София : Изток-Запад, 2016 . - 288 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-819-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46728

- 10 -

П/159.923/И 83 

Йорданова, Биляна и др.

   Индивидуални различия - психически ефекти и особености / Биляна Йорданова, Людмил Кръстев . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2017 . - 107 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-00-0112-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46722

- 11 -

П/159.9/А 51 

Александров, Иван

   Посттравматично стресово разстройство : Клинико-психологични аспекти / Иван Александров ; Рец. Валери Стоянов, Христо Кожухаров . - Варна : СТЕНО, 2018 . - 170 с.: с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-972-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46704

- 12 -

П/159.9/Б 37 

Бенет-Голман, Тара

   Емоционална алхимия : Как умът може да излекува сърцето / Тара Бенет-Голман ; Предг. Далай Лама ; Прев. от англ. Станислава Миланова . - София : Кибеа, 2018 . - 485 с. ; 20 см . -  (Познай себе си)

   

   ISBN 978-954-474-809-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46702

- 13 -

П/159.923/Л 73 

Личност и глобализация  : [Сборник] /  Състав. Иван Стоянов ; Гл. ред. Даниела Тасевска . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 . - 254 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген)

   

   ISBN 978-619-208-153-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46734

- 14 -

П/11/14/Л 76 

Логинова, Елисавета

   Царичина - съдбовен контакт : Защо копахме, какво (не) намерихме и какво открихме в недрата на Царичина / Елисавета Логинова ; Под ред. на Дарина Цветкова . - София : Кибеа, 2018 . - 272 с. : с цв. сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-474-784-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46668

- 15 -

П/159.9/Р 12 

Радев, Пламен

   История на психологията / Пламен Радев . - Пловдив : FastPrintBooks, 2018 . - 298 с. : с ил. ; 24 см

   Пълното име на авт. е Пламен Радев Иванов

   ISBN 978-619-7034-50-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46721

- 16 -

П/159.9/Т 53 

Тестове за интелигентност  : Вклячва тестове за интелигентност, загадки и съвети за максимално развитие на силата на ума ви / Робърт Алън и др. ; Прев. Кънчо Кожухаров . - София : Книгомания, 2018 . - 400 с. : с ил. ; 24 см

   Др. авт. : Джоузефин Фултън, Харълд Гейл, Керълайн Скит

   ISBN 978-619-195-154-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46651

- 17 -

П/159.9/Ф 74 

Фотев, Георги

   Феноменология на чувствата / Георги Фотев . - София : Изток-Запад, 2018 . - 573 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-01-0276-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46729

Логика

Етика

Религия

- 18 -

П/29/Е 21 

Евстатиев, Симеон

   Салафизмът в Близкия изток и границите на вярата / Симеон Евстатиев . - София : Изток-Запад, 2018 . - 638 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-01-0196-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46730

Обществени науки

Демография. Статистика

- 19 -

П/311/А 93 

Атанасов, Атанас Георгиев

   Статистически методи за анализ на динамични редове / Атанас Георгиев Атанасов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 211 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-100-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46774

Социология

- 20 -

П/316.3/П 69 

Политическият процес и общественото мнение в България през 2015 г.  : Годишен обзор . - София : Сиела, 2016 . - 272 с. : с табл., диагр. и цв. ил. ; 24 см

   Изд. на Gallup International

   ISBN 978-954-28-1989-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46711

- 21 -

П/316.6/Г 20 

Ганева, Зорница

   Стереотипизация на етническите взаимоотношения при съвременните млади българи / Зорница Ганева . - [София] : Елестра ЕООД, 2017 . - 318 с. ; 31 см

   

   ISBN 978-619-7292-03-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46768

- 22 -

П/316.3/П 69 

Политическият процес и общественото мнение в България през 2016 г.  : Годишен обзор . - София : Сиела, 2017 . - 192 с. : с табл., диагр. и цв. ил. ; 24 см

   Изд. на Gallup International

   ISBN 978-954-28-2265-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46712

- 23 -

П/316.3/Ф 51 

Философские и методологические проблемы исследования российского общества  : Сборник трудов Международной научной конференции /  Под общ. ред. на Г. В. Баринова, С. Н. Климов . - Москва : Рос. унив. трансп., 2017 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-7473-0853-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46764

- 24 -

П/316.4/E 20 

Economic and Social Development  : 25th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "XVII International Social Congress (ISC-2017)" : Book of Abstracts . - Moscow, 2017 . - 163 p. ; 24 cm

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46682

- 25 -

П/316.4/Г 55 

Глобализация и национальные стратегии социально-экономической политики  : монография / А. А. Степанов и др. . - Москва : Научный консультант, 2018 . - 232 с. ; 21 см

   Др .авт. : Анна Недялкова, Галя Герчева, Павел Павлов

   ISBN 978-5-9500999-4-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46680

- 26 -

П/316.3/Е 49 

Еленков, Иван

   Орбити на социалистическото всекидневие : Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формиране на непосредственото обкръжение и корупцията в Народна република България / Иван Еленков . - София : Сиела, 2018 . - 289 с. ; 24 см . -  (Минало несвършено)

   Изд. на Институт за изследване на близкото минало

   ISBN 978-954-28-2489-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46695

- 27 -

П/316.6/П 47 

Петров, Румен

   Объркани в болката : Социална травма и социална отговорност / Румен Петров . - София : Парадокс, 2018 . - 355 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-553-254-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46648

- 28 -

П/316.3/П 69 

Политическият процес и общественото мнение в България през 2017 г.  : Годишен обзор . - София : Сиела, 2018 . - 232 с. : с табл., диагр. и цв. ил. ; 24 см

   Изд. на Gallup International

   ISBN 978-954-28-2525-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46713

- 29 -

П/316.6/С 76 

Стивънс-Давидовиц, Сет

   Всички лъжат : Как интернет разкрива тайните на човешката природа / Сет Стивънс-Давидовиц ; Прев. от англ. Деница Попова . - София : Вакон, 2018 . - 279 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7300-38-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46669

- 30 -

П/316/Ф 74 

Фотев, Георги

   Социологията като строга наука / Георги Фотев . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-021-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46660

Политика

- 31 -

П/327/В 24 

Василев, Илиян

   Quo Vadis Bulgaria 2018 : Втората вълна на прехода / Илиян Василев . - Пловдив : Европ. висше у-ще по икономика и мениджмънт, 2018 . - 188 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2959-36-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46664

- 32 -

П/328/Г 85 

Грозев, Пеню и др.

   Българската корупция / Пеню Грозев, Георги Ненков . - София : Сиела, 2018 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2653-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46697

- 33 -

П/328/Д 58 

Димитров, Илчо

   В правителството на Жан Виденов : Дневник на академик Илчо Димитров, министър на образованието, науката и технологиите : 5 януари 1995 - 4 март 1997 / Илчо Димитров ; Състав. и науч. ред. Иван Илчев . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 928 с. ; 24 см

   Кн. съдържа именен речник.

   ISBN 978-954-09-1235-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46749

- 34 -

П/32.01/М 27 

Манолов, Георги Любенов

   Политологически студии : Сборник / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 2018 . - 460 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7343-02-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46740

- 35 -

П/32.01/М 27 

Манолов, Георги Любенов

   Политическата реклама - между реалността и манипулацията / Георги Любенов Манолов . - 2. изд. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2018 . - 507 с. : с табл. и цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-14-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46779

- 36 -

П/321/О-48 

Олбрайт, Мадлин

   Фашизъм : Предупреждение / Мадлин Олбрайт ; Прев. Юлия Чернева . - София : ЕРА, 2018 . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-389-472-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46667

- 37 -

П/323/Р 60 

Рийд, Дъглас

   Спорът за Цион / Дъглас Рийд . - 3. прераб. изд. . - София : Хелиопол, 2018 . - 843 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-578-187-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46672

- 38 -

П/327/С 39 

Скарлатов, Николай

   Морето на раздора : Към нов световен ред / Николай Скарлатов . - София : Изток-Запад, 2018 . - 278 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0266-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46676

- 39 -

П/328/B 56 

Bialoblocki, Zbigniew

   The analysis of stability and effectiveness of governments in political systems of the Eastern European countries / Zbigniew Bialoblocki . - Kutno : Wyzsza Szkola Gospodarki Krajowej, 2018 . - 422 p. : tab. ; 24 cm

   

   ISBN 978-83-63484-27-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46766

Икономика. Икономически науки

- 40 -

П/331/З-50 

Здравословни работни места за всички възрасти  : Насърчаване на устойчив трудов живот : Ръководство за кампанията . - Люксембург : Европ. агенция за безопасност и здраве при работа, 2016 . - 35 с.: с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-92-9240-763-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46655

- 41 -

П/336/О-97 

Оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България  / Ваня Кашукеева-Нушева и др. . - София : Изток-Запад, 2017 . - 484 с. ; 22 см

   Др. авт. : Даниела Михалкова, Калин Славов, Боян Иванчев, Петьо Славов, Огнян Минчев

   ISBN 978-619-01-0149-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46675

- 42 -

П/336/П 36 

Пенчев, Георги Георгиев

   Разходи за отбрана и разпределение на бюджета / Георги Георгиев Пенчев . - София : Авангард Прима, 2017 . - 204 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-160-791-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46693

- 43 -

П/339.923/С 83 

Стоянова, Галина

   Одит на средствата от Европейския съюз в България : Социологически аспекти / Галина Стоянова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 233 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-982-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46692

- 44 -

П/338.1/А 64 

Ангелов, Иван

   Стратегия за догонващо икономическо развитие на България до 2040 година / Иван Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 439 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-1265-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46670

- 45 -

П/339/Б 52 

Бобева, Даниела

   Ролята на международните финансови институции за развитието на частния сектор в България / Даниела Бобева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2018 . - 144 с. : с табл. и диагр. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-322-944-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46759

- 46 -

П/334.7/Б 55 

Боева, Бистра

   Капитали, топене на ледове и 2 С : Корпоративно управление и устойчиво развитие / Бистра Боева . - София : Изток-Запад, 2018 . - 256 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-01-0268-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46674

- 47 -

П/338.48/В 24 

Василева, Ваня

   Природни туристически ресурси на България / Ваня Василева . - Шумен : Химера, 2018 . - 337 с. : с табл. и сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7218-44-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46659

- 48 -

П/339.9/Н 35 

Начев, Васко

   С дъх на петрол. Митове и реалности : Код: Енергиен / Васко Начев . - Пловдив : Европ. висше у-ще по икономика и мениджмънт, 2018 . - 92 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-2959-37-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46665

- 49 -

П/336/Н 75 

Николова, Бистра и др.

   Теория на финансовия контрол / Бистра Николова, Бранимира Колева . - Добрич : Мартине, 2018 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7059-35-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46653

- 50 -

П/336/Н 75 

Николова, Ирена

   Валутният риск в икономиката : Теоретични и практико-приложни измерения / Ирена Николова . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 379 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-028-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46736

- 51 -

П/339.1/Т 72 

Тонев, Младен

   Цени и ценова политика на международните пазари : Учебно пособие / Младен Тонев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2018 . - 256 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-201-202-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46688

- 52 -

П/330.3/Х-30 

Хаскъл, Джонатан и др.

   Капитализъм без капитал : Разрастване на икономиката на нематериалните активи / Джонатан Хаскъл, Стиън Уестлейк ; Прев. от англ. Димитър Стефанов . - София : Изток-Запад, 2018 . - 351 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0309-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46727

- 53 -

П/331.5/Ч 54 

Человеческие ресурсы в инновационной экономике: ретроспектива и перспектива развития  : (монография) / А. А. Степанов и др. . - Москва : Научный консультант, 2018 . - 240 с. ; 21 см

   Др. авт. : Анна Недялкова, Галя Герчева, Павел Павлов

   ISBN 978-5-6040243-4-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46679

Право

- 54 -

П/342/С 32 

Семов, Атанас Марков

   Права на гражданите на Европейския съюз : Т. 1- / Атанас Марков Семов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013- . - 22 см . -  (Библиотека Студии по Европейско право)

   

   ISBN 978-954-07-4257-1 

   Т. 3. Правен режим на защитата на правата на човека на ЕС - актуални проблеми в практиката на Съда на ЕС 7 години след влизането в сила на Договора от Лисабон : Блокираното присъединяване на ЕС към ЕКПЧ. Принципът на недискриминация в правото на ЕС . - 2017 . - 359 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46725

- 55 -

П/347/Н 92 

Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика 2008-2018  : Т. 1- /  Състав. Весела Ивчева . - София : Сиела, 2016- . - 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2678-1 

   Т. 2 . - 2018 . - 1176 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46750

- 56 -

П/343/В 24 

Василева, Евгения Вангелова

   Организираната престъпност : Стереотипи, модели, тенденции / Евгения Вангелова Василева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 129 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-095-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46776

- 57 -

П/343/В 89 

Вучков, Веселин и др.

   Наказателен процес : Схеми и таблици / Веселин Вучков, Гергана Маринова . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2018 . - 147 с. : с табл. и сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-226-087-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46741

- 58 -

П/349/В 93 

Вълканова, Мария

   Професионалният риск и отговорността в медицината - гражданскоправни аспекти / Мария Вълканова . - Варна : СТЕНО, 2018 . - 171 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-980-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46699

- 59 -

П/347/Д 58

Димитров, Красимир

   Нотариални производства / Красимир Димитров . - 2. актуал. изд. . - София : Сиела, 2018 . - 152 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2673-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46709

- 60 -

П/349.2/Д 64 

Дичева, Теодора и др.

   Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя : Как да ги създаваме : Как да ги съхраняваме / Теодора Дичева, Иван Стаменов . - София : Труд и право, 2018 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-259-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46705

- 61 -

П/343/З-58 

Зер, Хауърд

   Малка книга за възстановителното правосъдие / Хауърд Зер . - Прераб. и доп. изд. . - [София] : Ла Конферанс, 2018 . - 135 с. ; 21 см . -  (Малки книги за правосъдие и мирни отношения)

   

   ISBN 978-619-91101-0-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46718

- 62 -

П/347/М 92 

Москова, Нора

   Рамковият договор / Нора Москова . - София : Сиела, 2018 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2639-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46715

- 63 -

П/343/Н 18 

Наказателното правораздаване - традиции и перспективи  : Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проведена в София на 6 ноември 2017 г. /  Състав. Пламен Панайотов и др. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 503 с. ; 24 см

   Др. състав. : Ралица Илкова, Ивайло Цонков

   ISBN 978-954-07-4405-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46684

- 64 -

П/342/Н 75 

Николова, Райна

   Учебно помагало по административно право и административен процес / Райна Николова . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 340 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-031-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46738

- 65 -

П/347/О-12 

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право  : Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика / Огнян Герджиков и др. . - София : Труд и право, 2018 . - 944 с. ; 25 см

   Др. авт. : Иван Русчев, Методи Марков, Георги Стефанов, Камелия Касабова, Поля Голева, Таня Градинарова, Валя Гигова, Костадинка Недкова, Георги Хорозов, Стефан Стефанов

   ISBN 978-954-608-255-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46743

- 66 -

П/342/П 17 

Панайотова, Емилия

   Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК / Емилия Панайотова . - София : Сиби, 2018 . - 276 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-084-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46744

- 67 -

П/347/П 34 

Пенева, Лидия

   Схеми и определения по граждански процес : Ръководство за студенти / Лидия Пенева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Нова звезда, 2018 . - 111 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-063-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46708

- 68 -

П/347/П 86 

Предизвикай: Несъстоятелността!  : Сборник /  Авт. и състав. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев . - София : Сиела, 2018 . - 399 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2640-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46714

- 69 -

П/343/Р 94 

Русева, Невена

   Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост / Невена Русева . - София : Сиела, 2018 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2626-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46698

- 70 -

П/340/С 79 

Стоилов, Янаки

   Правните принципи : Теория и приложение / Янаки Стоилов . - София : Сиби, 2018 . - 340 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-085-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46745

- 71 -

П/341/С 83 

Стоянов, Чавдар

   Проблеми и особености на Международния наказателен съд / Чавдар Стоянов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 111 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3761-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46706

Обществено управление

- 72 -

П/351/354/Д 51 

Джилджов, Алеко и др.

   Административно обслужване / Алеко Джилджов, Мария Нейкова . - София : Авангард Прима, 2018 . - 291 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-945-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46742

Военни науки. Военно изкуство

- 73 -

П/355/359/К 16 

Калинков, Борис

   125 години ВВМУ Н. Й. Вапцаров : Векове, пощи, традиции : 1881-2006 / Борис Калинков . - Варна : ФИЛ, 2005 . - 137 с. : с цв. ил. ; 30 см

   

   ISBN 954-91545-3-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46683

- 74 -

П/355/359/П 57 

Планиране на граждански ресурси за отбрана и развитие на отбранителните способности на страната  : Сборник с материали от научно-практическа конференция, 14 ноември 2013 г. /  Под общ. ред. на Иван Карабашев . - София : Министерство на отбраната, 2014 . - 200 с. ; 24 см

   Кн. е с ISSN 2367-4709

 корица | съдържание 

Сист. No: 46771

- 75 -

П/355/359/С 83 

Стоянов, Желязко Димитров

   Асове на шпионажа / Желязко Димитров Стоянов . - София : Парадигма, 2018 . - 235 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-326-350-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46724

- 76 -

П/355/359/Т 77 

Тошев, Стефан

   Победени, без да бъдем бити : Отговор на хулителите ни, като съюзници : Преглед на трите войни 1912-1913 и 1915-1918 г. / Стефан Тошев . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 408 с. : със сн. ; 21 см + 1 к.

   

   ISBN 978-954-09-1245-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46747

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 77 -

П/378/К 60 

Кисимов, Валентин

   Web-базирана онлайн система "Портал за електронно участие" при управлението на УНСС / Валентин Кисимов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2013 . - 82 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-408-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46773

- 78 -

П/37/М 75 

Михалев, Веселин

   Гръцки образователни институции в селища по Северното Черноморие през втората половина на XIX в. до 20-те години на XX в. / Веселин Михалев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2017 . - 395 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-715-659-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46756

- 79 -

П/378/З-81 

Значението на фундаменталните дисциплини в юридическото образование. Ценностни измерения в юридическото образование  / Биляна Гяурова-Вегертседер и др. . - София : Сиби, 2018 . - 79 с. : с табл. ; 21 см

   Др. авт. : Боряна Христова, Цветомир Тодоров, Яни Киров, Наталия Киселова

   ISBN 978-619-226-086-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46685

- 80 -

П/376/К 30 

Караджова, Катерина Каролова и др.

   Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост / Катерина Каролова Караджова, Данка Щерева . - 2. прераб. и доп. изд. : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 188 с. : с табл. и сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4414-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46650

- 81 -

П/371/К 78 

Колишев, Николай

   Теория на педагогически умения на учителите / Николай Колишев . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 648 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-1206-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46689

- 82 -

П/37.01/С 83 

Стоянов, Иван и др.

   Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл / Иван Стоянов, Манол Манолов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 . - 203 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-151-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46735

- 83 -

П/37.01/Ч 12 

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева и др.

   Педагогика / Сийка Георгиева Чавдарова-Костова, Вася Крумова Делибалтова, Бончо Вълков Господинов . - 3.доп. и прераб. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 414 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4328-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46701

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

- 84 -

П/55/Л 94 

Лъчезар Цоцорков  . - София : Мениджър, 2018 . - 184 с. : с цв. сн. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46757

Екология

- 85 -

П/502/П 88 

Примак, Ричард и др.

   Консервационна биология : Учебник за висшите училища / Ричард Примак, Йордан Узунов, Бойко Георгиев . - София : ПЕНСОФТ, 2018 . - 479 с. : с табл. и цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-642-921-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46673

- 86 -

П/502/Т 57 

Типова, Нина Кръстева

   Екология и устойчиво развитие : Учебно помагало / Нина Кръстева Типова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 146 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-099-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46775

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 87 -

П/62/И 52 

Илиев, Найден

   Справочник по боеприпаси : Индексация на ГАУ/ ГРАУ на боеприпаси за артилерийски оръдия на сухопътните войски / Найден Илиев . - 2. доп. и прераб. изд. . - Кюстендил : Иван Сапунджиев-ЕООД, 2018 . - 148 с. : с табл. ; 15х21 см

   

   ISBN 978-954-9971-91-0 

 корица 

Сист. No: 46707

Медицина

- 88 -

П/614/В 19 

Вангелова, Катя и др.

   Ръководство за добра практика за медицински специалисти относно оценка и контрол на риска от производствен травматизъм / Катя Вангелова, Христо Деянов . - София : Мин. на здравеопазването, 2013 . - 60 с. : с ил. и диагр. ; 30 см

   Изд. е по Проект BG051РО001-5.3.01-0001-С0001 "Информирани и здрави"

 корица | съдържание 

Сист. No: 46658

- 89 -

П/614/М 27 

Манолова, Антоанета и др.

   Ръководство за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при пушачи / Антоанета Манолова, Пламен Димитров . - София : Мин. на здравеопазването, 2013 . - 60 с. : с табл. и ил. ; 30 см

   Изд. е по Проект BG051РО001-5.3.01-0001-С0001 "Информирани и здрави"

 корица | съдържание 

Сист. No: 46657

- 90 -

П/614/П 47 

Петрова, Стефка и др.

   Методически наръчник за успешни подходи и добри практики за производители на храни с ниско съдържание на сол / Стефка Петрова, Веселка Дулева . - София : Мин. на здравеопазването, 2013 . - 60 с. : с табл. и диагр. ; 30 см

   Изд. е по Проект BG051РО001-5.3.01-0001-С0001 "Информирани и здрави"

 корица | съдържание 

Сист. No: 46656

- 91 -

П/61/А 93 

Атанасова, Анета

   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър / Анета Атанасова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 470 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4444-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46700

- 92 -

П/61/Б 32 

Бек, Джудит

   Когнитивно-поведенческа терапия : Основите и отвъд тях / Джудит Бек ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2018 . - 508 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0264-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46678

- 93 -

П/614.8/Г 85 

Грозданов, Камен

   Наръчник на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации / Камен Грозданов . - София : Везни-4, 2018 . - 464 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9977-74-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46753

- 94 -

П/61/И 21 

Иванов, Владимир Борисов и др.

   Параноя и параноялни състояния / Владимир Борисов Иванов, Георги Иванов Койчев . - 2. изд. . - София : Гея-Либрис, 2018 . - 175 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-300-175-00 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46649

- 95 -

П/61/П 92 

Психопатология  : Казуси /  Под ред. на Надежда Петрова Маджирова . - Пловдив : Лакс бук, 2018 . - 29 см

   

   ISBN 978-619-189-098-9 

   Ч. 1 . - 423 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 46703

Управление

- 96 -

П/656/П 17 

Панайотов, Атанас и др.

   Фаровете и другите средства за навигационно осигуряване по Българското Черноморско крайбрежие (1878-2018 г.) / Атанас Панайотов, Мариана Кръстева . - Варна : Морски свят - Морски вестник, 2018 . - 240 с. : с цв. ил. ; 30 см + CD

   Парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-9484-38-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46751

- 97 -

П/659/П 80 

Постаджиян, Кристиян

   Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата / Кристиян Постаджиян ; Науч. ред. Ирена Бокова . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 150 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-026-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46720

- 98 -

П/656/Р 17 

Радославова, Силвия

   Имате пратка : Моделът на Еконт / Силвия Радославова . - [Русе] : ВН, 2018 . - 128 с. : с цв. сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-90239-4-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46758

- 99 -

П/65.012/C 88 

Creative management  : Practical work on creative management / A. Stepanov et al. . - Moscow : Научный консультант, 2018 . - 135 p. : tab. ; 21 cm

   Др. авт. : Анна Недялкова, Павел Павлов

   ISBN 978-5-9500999-5-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46681

Счетоводство

- 100 -

П/657/M 97 

Musov, Michael

   Management Accounting : Integrating Basic Concepts and Meaning / Michael Musov . - Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2018 . - 376 p. : tab. ; 24 cm

   

   ISBN 978-619-232-085-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46778

Фина механика. Автоматика

- 101 -

П/681.3/Д 49 

Джамбазов, Венцислав

   Информационни технологии в практиката : Или какво (не) знаем за тях / Венцислав Джамбазов . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 148 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-027-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46717

Строителство

- 102 -

П/69/М 45 
 Международна конференция, Варна. 2018 

   Проектиране и строителство на сгради и съоръжения. Теория и практика за устойчиво бъдеще : Сб. с резюмета : 20-22 септ. 2018 г., Варна, ВСУ "Черноризец Храбър" . - София : Научно-техн. съюз по строителство в България, 2018 . - 138 с. ; 29 см

   Кн. е с ISSN 1314-6955

 корица | съдържание 

Сист. No: 46780

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 103 -

П/7.0/Г 31 

Генова, Ирина Иванова

   Италиански футуризъм и модерно изкуство в България. Примерът на Николай Дюлгеров / Ирина Иванова Генова . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 96 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-233-019-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46662

- 104 -

П/7.0/Н 87 

Ножарова, Весела

   Въведение в българското съвременно изкуство 1982-2015 / Весела Ножарова . - Пловдив : Жанет 45 и др., 2018 . - 300 с. : с цв. ил ; 24 см

   Кн. е част от Платформата на Фонд. "Отворени Изкуства"

   ISBN 978-619-186-434-8 

 корица 

Сист. No: 46716

- 105 -

П/745/749/О-94 

Отражения  : Изложба в рамките на Председателството на Р България на Съвета на ЕС, 4-15 юни 2018, Страсбург /  Състав. Габриела Тончева . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 28 с. : с цв. ил. ; 21х22 см

   

 корица 

Сист. No: 46663

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

Спорт

Езикознание. Филология

- 106 -

П/80/П 86 

Преподавание языков и культур в парадигме гуманитарного образования  : I Международная научно-практическая конференция : 18-23 сентября 2017 г., г. Варна, Болгария : Сб. статей /  Отв. ред. А. Г. Катаева, И. И. Воронцова . - Москва : Российский государств. гуманитар. университет, 2018 . - 358 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-7281-2052-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46765

Литература. Теория на литературата

- 107 -

П/82.085/Р 53 

Реторика във времето  /  Състав. и ред. Донка Александрова ; Съавт. и рец. Росица Йорданова . - Габрово : Екс-прес, 2017 . - 534 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-490-553-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46755

Литературна критика

- 108 -

П/820/899.09/А 77 

Анчев, Панко

   Българският ум. Непрочетеният Димитър Талев : Вариации върху теми и сюжети от неговото творчество / Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 224 с. ; 20 см . -  (Поредица Българският ум)

   

   ISBN 978-954-09-1288-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46761

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

- 109 -

П/94/С 28 

Сгурев, Васил

   Курският сблъсък / Васил Сгурев . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 268 с. : с табл. и сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-1260-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46746

- 110 -

П/941/949/Ф 52 

Филчев, Ангел

   1968 : Смазването на Пражката пролет / Ангел Филчев . - 2. изд. . - София : Сиела, 2018 . - 360 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2656-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46710

История на България

- 111 -

П/949.72/И 64 

Инджев, Иво

   Измамата "Сан Стефано" : Руско-турската поробителна война / Иво Инджев . - София : Сиела, 2018 . - 475 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2648-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46694

- 112 -

П/949.72/Н 80 

Нисим, Габриеле

   Човекът, който спря Хитлер : Историята на Димитър Пешев, който спаси евреите на цяла една нация / Габриеле Нисим ; Прев. от итал. Емилия Даскалова . - 2. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 376 с., 4 л. : сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-009-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46661

- 113 -

П/949.72/Г 49 

Христо Николов Гиневски  : Историк, родоповед, общественик (1943 - 2017) /  Състав. Александър Маринов, Георги Митринов . - Смолян : Зеа-Принт, 2018 . - 202 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-196-062-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 46654


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Иван 11 
Александрова, Донка 107 
Алън, Робърт 16 
Ангелов, Иван 44 
Андреева, Людмила 92 
Анчев, Панко 108 
Аристотел 5 
Арнаудов, Атанас 2 
Атанасов, Атанас Георгиев 19 
Атанасова, Анета 91 
Балджиева, Снежанка 68 
Баринова, Г. В. 23 
Бек, Джудит 92 
Белева, Райна 3 
Бенет-Голман, Тара 12 
Бобева, Даниела 45 
Боева, Бистра 46 
Бокова, Ирена 97 
Бострьом, Ник 1 
Бояджиев, Цочо 5 
Вангелова, Катя 88 
Василев, Илиян 31 
Василева, Ваня 47 
Василева, Евгения Вангелова 56 
Воронцова, И. И. 106 
Вучков, Веселин 57 
Вълканова, Мария 58 
Ганева, Зорница 21 
Ганчев, Петко 6 
Гейл, Харълд 16 
Генова, Ирина Иванова 103 
Георгиев, Бойко 85 
Георгиев, Венелин 74 
Герджиков, Огнян 65 
Герчева, Галя 25 53 
Гигова, Валя 65 
Голева, Поля 65 
Господинов, Бончо Вълков 83 
Градинарова, Таня Панайотова 65 
Грозданов, Камен 93 
Грозев, Пеню 32 
Гяурова-Вегертседер, Биляна 79 
Далай Лама 12 
Даскалова, Емилия 112 
Делибалтова, Вася Крумова 83 
Деянов, Христо 88 
Джамбазов, Венцислав 101 
Джилджов, Алеко 72 
Димитров, Илчо 33 
Димитров, Красимир 59 
Димитров, Пламен 89 
Дичева, Теодора 60 
Драгиев, Деян 68 
Дулева, Веселка 90 
Евгениева, Теофана 68 
Евстатиев, Симеон 18 
Еленков, Иван 26 
Зер, Хауърд 61 
Иванов, Владимир Борисов 94 
Иванов, Димитър 68 
Иванов, Пламен Радев 15 
Иванов, Тилчо 74 
Иванова, Детелина 9 
Иванчев, Боян 41 
Ивчева, Весела 55 
Илиев, Найден 87 
Илкова, Ралица 63 
Илчев, Иван 33 
Инджев, Иво 111 
Йорданова, Биляна 10 
Йорданова, Росица 107 
Йорданова, Цветелина 74 
Ка, Гари 2 
Калинков, Борис 73 
Карабашев, Иван 74 
Караджова, Катерина Каролова 80 
Касабова, Камелия 65 
Катаева, А. Г. 106 
Кашукеева-Нушева, Ваня 41 
Кикодзе-Денчева, Нана 3 
Киров, Яни 79 
Киселова, Наталия 79 
Кисимов, Валентин 77 
Климов, С. Н. 23 
Кожухаров, Кънчо 16 
Кожухаров, Христо 11 
Койчев, Георги Иванов 94 
Колева, Бранимира 49 
Колишев, Николай 81 
Кондакова, Мария 1 
Кръстев, Людмил 10 
Кръстева, Мариана 96 
Кунчев, Константин 68 
Логинова, Елисавета 14 
Маданска, Нели 68 
Маджирова, Надежда Петрова 95 
Манолов, Георги Любенов 34 35 
Манолов, Манол 82 
Манолова, Антоанета 89 
Маринов, Александър 113 
Маринов, Георги 6 
Маринова, Гергана 57 
Марков, Методи 65 
Миланова, Станислава 12 
Минков, Тодор 74 
Минчев, Огнян 41 
Митринов, Георги 113 
Михалев, Веселин 78 
Михалкова, Даниела 41 
Москова, Нора 62 
Мусева, Боряна 68 
Наваро, Джо 9 
Налбантов, Илия 74 
Начев, Васко 48 
Недев, Делян 68 
Недкова, Костадинка 65 
Недялкова, Анна 25 53 99 
Нейкова, Мария 72 
Неков, Румен 68 
Ненков, Георги 32 
Николова, Бистра 49 
Николова, Ирена 50 
Николова, Райна 64 
Нисим, Габриеле 112 
Ножарова, Весела 104 
Олбрайт, Мадлин 36 
Павлевчев, Николай 68 
Павлов, Павел 24 25 53 99 
Панайотов, Атанас 96 
Панайотов, Пламен 63 
Панайотова, Емилия 66 
Пенева, Лидия 67 
Пенов, Стефан 6 
Пенчев, Георги Георгиев 42 
Пенчев, Мартин 68 
Петров, Румен 27 
Петрова, Стефка 90 
Пойнтър, Тони Сиара 9 
Попова, Деница 29 
Попхлебарова, Елица 68 
Постаджиян, Кристиян 97 
Примак, Ричард 85 
Радев, Пламен 15 
Радославова, Силвия 98 
Рийд, Дъглас 37 
Русанов, Павлин 74 
Русева, Невена 69 
Русчев, Иван 65 
Саришвили, Владимир 3 
Сгурев, Васил 109 
Семов, Атанас Марков 54 
Скарлатов, Николай 38 
Скит, Керълайн 16 
Славов, Калин 41 
Славов, Петьо 41 
Ставру, Стоян 68 
Стамболийски, Иво 6 
Стаменов, Иван 60 
Степанов, А. А. 25 53 
Стефанов, Георги 65 
Стефанов, Димитър 52 
Стефанов, Нако 6 
Стефанов, Стефан 65 
Стивънс-Давидовиц, Сет 29 
Стоилов, Янаки 70 
Стоянов, Валери 11 
Стоянов, Желязко Димитров 75 
Стоянов, Иван 13 82 
Стоянов, Чавдар 71 
Стоянова, Галина 43 
Тасевска, Даниела 13 
Типова, Нина Кръстева 86 
Тихолов, Стефан 68 
Тодоров, Цветомир 79 
Тонев, Младен 51 
Тончева, Габриела 105 
Топуров, Петър 68 
Тошев, Стефан 76 
Уестлейк, Стиън 52 
Узунов, Йордан 85 
Филчев, Ангел 110 
Фотев, Георги 17 30 
Фултън, Джоузефин 16 
Хаскъл, Джонатан 52 
Хинов, Петко Т. 7 8 
Хорозов, Георги 65 
Христов, Иван 5 
Христова, Боряна 79 
Цанкова, Светла Владимирова 4 
Цветков, Георги 74 
Цветкова, Дарина 14 
Цонков, Ивайло 63 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 83 
Чернева, Юлия 36 
Чолаков, Веско 74 
Щерева, Данка 80 
Bialoblocki, Zbigniew 39 
Musov, Michael 100 
Nedyalkova, Anna 99 
Pavlov, Pavel 24 99 
Stepanov, A. 99 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административно обслужване 72 
Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост 80 
Асове на шпионажа 75 
Българската корупция 32 
Българският ум. Непрочетеният Димитър Талев 108 
В правителството на Жан Виденов 33 
Валутният риск в икономиката 50 
Всички лъжат 29 
Въведение в българското съвременно изкуство 1982-2015 104 
Глобализация и национальные стратегии социально-экономической политики 25 
Гръцки образователни институции в селища по Северното Черноморие през втората половина на XIX в. до 20-те години на XX в. 78 
Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър 91 
Екология и устойчиво развитие 86 
Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя 60 
Емоционална алхимия 12 
Здравословни работни места за всички възрасти 40 
Значението на фундаменталните дисциплини в юридическото образование. Ценностни измерения в юридическото образование 79 
Измамата "Сан Стефано" 111 
Имате пратка 98 
Индивидуални различия - психически ефекти и особености 10 
Информационни технологии в практиката 101 
История на психологията 15 
Италиански футуризъм и модерно изкуство в България. Примерът на Николай Дюлгеров 103 
Капитали, топене на ледове и 2 С 46 
Капитализъм без капитал 52 
Когнитивно-поведенческа терапия 92 
Консервационна биология 85 
Курският сблъсък 109 
Личност и глобализация 13 
Лъчезар Цоцорков 84 
Малка книга за възстановителното правосъдие 61 
Методически наръчник за успешни подходи и добри практики за производители на храни с ниско съдържание на сол 90 
Морето на раздора 38 
Наказателен процес 57 
Наказателното правораздаване - традиции и перспективи 63 
Наръчник на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации 93 
Нотариални производства 59 
Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика 2008-2018 55 
Обезпеченията в материалното и в процесуалното право 65 
Объркани в болката 27 
Одит на средствата от Европейския съюз в България 43 
Опасните личности 9 
Орбити на социалистическото всекидневие 26 
Организираната престъпност 56 
Основни понятия в китайската мисъл и култура 7 8 
Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК 66 
Отражения 105 
Оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България 41 
Очерци по история на българо-грузинските културни и обществено-политически взаимоотношения 3 
Параноя и параноялни състояния 94 
Педагогика 83 
Планиране на граждански ресурси за отбрана и развитие на отбранителните способности на страната 74 
По пътя към глобалната окупация 2 
Победени, без да бъдем бити 76 
Политическата реклама - между реалността и манипулацията 35 
Политическият процес и общественото мнение в България през 2015 г. 20 
Политическият процес и общественото мнение в България през 2016 г. 22 
Политическият процес и общественото мнение в България през 2017 г. 28 
Политологически студии 34 
Посттравматично стресово разстройство 11 
Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата 97 
Права на гражданите на Европейския съюз 54 
Правните принципи 70 
Предизвикай: Несъстоятелността! 68 
Преподавание языков и культур в парадигме гуманитарного образования 106 
Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост 69 
Природни туристически ресурси на България 47 
Проблеми и особености на Международния наказателен съд 71 
Проектиране и строителство на сгради и съоръжения. Теория и практика за устойчиво бъдеще 102 
Професионалният риск и отговорността в медицината - гражданскоправни аспекти 58 
Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл 82 
Психопатология 95 
Разходи за отбрана и разпределение на бюджета 42 
Рамковият договор 62 
Реторика във времето 107 
Ролята на международните финансови институции за развитието на частния сектор в България 45 
Ръководство за добра практика за медицински специалисти относно оценка и контрол на риска от производствен травматизъм 88 
Ръководство за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при пушачи 89 
С дъх на петрол. Митове и реалности 48 
Салафизмът в Близкия изток и границите на вярата 18 
Свръхинтелект 1 
Социологията като строга наука 30 
Спорът за Цион 37 
Справочник по боеприпаси 87 
Статистически методи за анализ на динамични редове 19 
Стереотипизация на етническите взаимоотношения при съвременните млади българи 21 
Стратегия за догонващо икономическо развитие на България до 2040 година 44 
Схеми и определения по граждански процес 67 
Съвременна българска преса 4 
Съчинения 5 
Теория на педагогически умения на учителите 81 
Теория на финансовия контрол 49 
Тестове за интелигентност 16 
Учебно помагало по административно право и административен процес 64 
Фаровете и другите средства за навигационно осигуряване по Българското Черноморско крайбрежие (1878-2018 г.) 96 
Фашизъм 36 
Феноменология на чувствата 17 
Философски концепции, ценности и геостратегически идеи в XXI век. Философия, геополитика, бъдеще. 2 6 
Философские и методологические проблемы исследования российского общества 23 
Христо Николов Гиневски 113 
Царичина - съдбовен контакт 14 
Цени и ценова политика на международните пазари 51 
Человеческие ресурсы в инновационной экономике: ретроспектива и перспектива развития 53 
Човекът, който спря Хитлер 112 
125 години ВВМУ Н. Й. Вапцаров 73 
1968 110 
Creative management 99 
Economic and Social Development 24 
Management Accounting 100 
Quo Vadis Bulgaria 2018 31 
The analysis of stability and effectiveness of governments in political systems of the Eastern European countries 39 
Web-базирана онлайн система "Портал за електронно участие" при управлението на УНСС 77 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Аварийни планове 93 
Аварийно-спасителна техника 93 
Административен процес 64 66 
Административни услуги 72 
Административно обслужване 72 
Административно право 64 
Административно-наказателен процес 64 
Аз-а 13 
Американска политика 38 
Антикорупция 32 
Антична философия 5 
Артилерийски оръдия 87 
Аутизъм 91 
Аутистичен спектър 13 91 
Афективни разстройства 95 
Балканска война, 1912-1913 г. 76 
Банков надзор 41 
Банков одит 41 
Банкова сигурност 41 
Барокова реторика 107 
Бежанци 21 
Безопасни условия на труд 88 
Бележити българи 84 
Бизнескомуникации 107 
Биоразнообразие 85 
Благодарност 17 
Благотворителна дейност 84 
Боеприпаси 87 
Бранд комуникации 97 
Българо-грузински отношения 3 
Българска литература 108 
Български евреи 112 
Български писатели 108 
Български преход 31 34 
Български художници 104 
Българско възраждане 113 
Българско изкуство 104 
Валутен риск 50 
Валутна система 50 
Валутнокурсова политика 50 
Вестникарски пазар 4 
Вина (психол.) 17 
Виртуална реторика 107 
Висше образование 77 
Военна икономика 109 
Военни конфликти 110 
Военни операции 109 
Военни училища 73 
Военно съзнание 23 
Военноморско образование 73 
Втора световна война 109 112 
Възпитаващо обучение 81 
Възстановително правосъдие 61 
Външна търговия 51 
Външноикономическа политика 44 
Въоръжени сили 74 
Вътрешна политика 20 
Газови проекти 48 
Геополитика 6 
Геополитически интереси 31 
Геополитически отношения 38 
Глобализация 6 13 
Гняв 17 
Граждански процес 67 
Граждански процесуален кодекс 55 
Гражданскоправна отговорност 58 
Групова идентичност 13 
Гръцки училища 78 
Данъчно-осигурителен контрол 49 
Делкредере 65 
Делова комуникация 106 
Демокрация 36 
Депресии 95 
Деца с увреждания 25 
Джихад 18 
Диктатура 36 
Динамични редове 19 
Договорни правоотношения 62 
Духовна култура 23 
Държавен бюджет 42 
Държавно управление 66 
Еврейска история 37 
Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи 54 
Европейски паричен съюз 50 
Европейски средства 43 
Европейски фондове 43 
Езотерично знание 14 
Екологична икономика 85 
Екология 86 
Еконт 98 
Екосистеми 86 
Експертизи 57 
Електронен бизнес 101 
Електронни документи 60 
Електронни услуги 72 
Емоции 12 
Емоционални състояния 9 
Емпирични изследвания 21 
Енергийна геополитика 48 
Енергийна ефективност 102 
Енергийна политика 31 
Енергия 86 
Етническа дискриминация 21 
Етническа идентичност 21 
Етнически предразсъдъци 21 
Етноцентризъм 21 
Ефективно управление 39 
Завещание 59 
Завист 17 
Закон за кадастъра и имотния регистър 55 
Закон за собствеността 26 55 
Заповедно производство 67 
Застрахователно право 65 
Защита на личните данни 60 
Защитени територии 85 
Здравна помощ 89 
Здравни рискове 90 
Здравословно хранене 90 
Избирателна система 34 
Извънземен разум 14 
Издателски бизнес 4 
Изложби 103 104 105 
Изпълнителна дейност 66 
Икономическа глобализация 25 
Икономическа политика 44 
Икономически процеси 28 
Икономически растеж 44 
Икономическо развитие 44 
Имиграционна политика 6 24 
Инвестиции 52 
Индивидуална психология 10 
Иновации в икономиката 24 25 
Иновационна икономика 53 
Интелект 10 
Интелигентност 16 
Интернет 29 
Информационна сигурност 101 
Информационни ресурси 101 
Информационни стратегии 23 
Информационни технологии 106 
Информационно общество 25 101 
Информационно осигуряване 49 
Исков процес 67 
Ислямска държава 18 
Исторически извори 3 
История на образованието 78 
История на психологията 15 
Килийни училища 78 
Китайска култура 7 8 
Китайска политика 38 
Китайска философия 7 8 
Китайско общество 7 8 
Климатични промени 46 85 86 
Климатични фактори 47 
Когнитивни модели 92 
Когнитивни разстройства 91 
Когнитивни свръхспособности 1 
Когнитивни теории 95 
Когнитивно-поведенческа терапия 92 
Комунизъм 112 
Контрол в образованието 81 
Корелационен анализ 19 
Корпоративно управление 46 
Корупционни практики 32 
Корупция 26 53 
Краеведска дейност 113 
Креативен мениджмънт 25 99 
Креативно образование 53 
Креативност 53 
Криминалистическа характеристика 69 
Културни връзки 3 
Културно-историческо наследство 3 
Куриерски услуги 98 
Лазерно облъчване 24 
Личност 10 13 
Личностни разстройства 9 
Любов 17 
Маргинални личности 6 
Маркетинг на взаимоотношенията 97 
Масонство 2 
Машинен интелект 1 
Медиен пазар 97 
Медицинско право 58 
Международен наказателен съд 71 
Международни пазари 51 
Международни престъпления 71 
Международни събития 20 22 28 
Международни финансови институции 45 
Международно публично право 70 
Междусъюзническа война 76 
Мениджъри 84 
Мениджърски умения 99 
Менителнично право 65 
Миграционни процеси 53 
Митнически контрол 49 
Моделиране на данни 42 
Модерно изкуство 103 
Морски пристанища 96 
Морски фарове 96 
Мотивиращо обучение 81 
Мюсюлмански братя 18 
Навигационни системи 96 
Наказателен кодекс 55 
Наказателни дела 63 
Наказателно правораздаване 63 
Наказателно правосъдие 71 
Наказателно производство 63 69 
Наказателнопроцесуално право 57 
Нарцисизъм 9 
Население 86 
Насилие 11 27 
Научни знания 30 
Национализъм 27 
Национална идентичност 6 
Национална сигурност 34 74 
Национални интереси 31 
Нематериална икономика 52 
Нематериални активи 52 
Неплатежоспособност 68 
Нефтен пазар 48 
Нотариални актове 59 
Нотариални удостоверявания 59 
Нотариално производство 59 
Ньойски договор 76 
Обезпечаване 65 
Обезпечителни институти 65 
Образование 83 
Обучение 83 
Обществени поръчки 62 
Околна среда 85 
Онлайн системи 77 
Ораторско изкуство 107 
Организация на обучението 79 
Организирана престъпност 56 
Отбрана (воен.) 74 
Отбранително планиране 74 
Пазарни цени 51 
Паранормални способности 14 
Параноя 9 
Параноялни състояния 94 
Педагогика 83 
Педагогически умения 81 
Пенсионна система 24 
Пенсионно осигуряване 53 
Печатни медии 4 
Планински туризъм 47 
Поведенчески техники 92 
Подови конструкции 102 
Позитивна поляризация 30 
Покръстване на българите 113 
Политическа история 33 
Политическа корупция 32 
Политическа манипулация 35 
Политическа реклама 34 35 
Политическа реторика 107 
Политическа стабилност 39 
Политически брандинг 34 
Политически елит 34 
Политически избори 20 22 28 
Политически имидж 35 
Политически институции 20 22 28 
Политически лидери 36 
Политически маркетинг 35 
Политически пазар 34 
Политически партии 22 28 
Политически системи 39 
Политическо управление 33 
Помощни училища 80 
Посттравматичен стрес 11 
Потребителско поведение 97 
Права на човека 54 
Правителствата на България 33 
Правителствена политика 39 
Правни принципи 70 
Право на Европейския съюз 66 70 
Правова държава 70 
Правосъдие 61 
Пражка пролет, 1968 г. 110 
Престъпна дейност 56 
Престъпни организации 56 
Преходна икономика 25 
Природни бедствия 93 
Природни ресурси 47 
Производствени рискове 88 
Производство по несъстоятелност 68 
Производство по стабилизация 68 
Противодействие на корупцията 32 
Противопожарна техника 93 
Професионален риск 58 
Професионална непредпазливост 69 
Професионална подготовка 53 
Професионални гимназии 78 
Психиатрична нозология 95 
Психиатрия 95 
Психични заболявания 94 
Психични разстройства 91 
Психоаналитична терапия 13 
Психоаналитични теории 95 
Психологически теории 15 
Психологически тестове 16 
Психологически школи 15 
Психология на юношите 13 
Психопатия 94 
Психотерапия 12 
Публична социология 30 
Публично-частно партньорство 74 
Работна сила 40 
Работно място 40 
Равенство 70 
Разследване на престъпления 63 69 
Разходи за отбрана 42 
Рамков договор 62 
Расизъм 21 
Регресионен анализ 19 
Речева култура 107 
Речево развитие 106 
Родителски стилове 82 
Руска политика 31 38 111 
Руско-български отношения 111 
Руско-турска война 111 
Салафизъм 18 
Санстефански мирен договор 111 
Световен ред 2 37 
Световна икономика 2 
Световна криза 2 
Световно господство 37 
Свръхинтелект 1 
Семейна психология 82 
Семейни отношения 82 
Семейно възпитание 82 
Скални паметници 113 
Социалистическа собственост 26 
Социалистическо изкуство 26 
Социална политика 23 
Социална работа 27 
Социални комуникации 29 
Социални медии 101 
Социални процеси 24 
Социално дело 27 
Социологически парадигми 30 
Специални разузнавателни средства (СРС) 57 
Списания 4 
Сталинградска битка 109 
Статистически редове 19 
Стоманобетонни мостове 102 
Страх 17 
Строителни предприятия 102 
Стъкло 105 
Сухопътни войски 87 
Счетоводна отчетност 100 
Съветска политика 110 
Съвременно изкуство 104 
Съд на Европейския съюз 54 
Съдебни решения 67 
Съдебно производство 57 
Съзнание 12 
Тайни общества 2 
Творческо мислене 99 
Темперамент 10 
Теория на възпитанието 83 
Терапевтична практика 91 
Терапевтична сесия 92 
Терапия чрез изкуство 80 
Терапия чрез музика 80 
Тероризъм 23 
Технологично развитие 1 25 
Тийзър подход 97 
Травматичен стрес 11 
Трансгранична търговия 68 
Транснационализация 23 
Трудови злополуки 88 
Трудово досие 60 
Търговска несъстоятелност 65 
Търговско право 65 
Тютюнопушене 89 
Удоволствие 17 
Уеб дизайн 101 
Уеб сайт 101 
Умствена изостаналост 80 
Умствени способности 16 
УНСС 77 
Управленски кадри 25 
Управленски модели 99 
Управленско счетоводство 100 
Усвояване на еврофондовете 43 
Устойчиво развитие 46 86 
Устойчиво строителство 102 
Устройство на територията 55 
Учебни програми 79 
Фашизъм 36 112 
Феномени 14 
Феноменологична психология 11 
Философски възгледи 5 
Философски изследвания 6 
Философско развитие 23 
Финансиране на предприятия 45 
Финансиране на частния сектор 45 
Финансов контрол 41 
Финансов одит 43 49 
Финансова инспекция 49 
Финансова криза 45 
Футуризъм 103 
Характер 10 
Харта на основните права на ЕС 54 
Хидроизолационни системи 102 
Хидроложки ресурси 47 
Хранителни продукти 90 
Хуманитарно образование 106 
Ценова политика 51 
Ценообразуване 51 
Ционизъм 37 
Човешка психика 29 
Човешки ресурси 40 53 
Чуждоезиково обучение 106 
Шизофрения 94 95 
Шистов газ 48 
Шпионаж 75 
Шпиони 75 
Юридическо образование 79 
Web-базирано обучение 77