НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/06/П 84 

Праматарова, Мариана

   Музеи и медии в България: от взаимодействие към устойчиви културни продукти / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация, 2017 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-96-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47100

- 2 -

П/02/М 95 

Муканова, Поли

   История и теория на четенето : Учебник / Поли Муканова ; Науч. ред. и предг. Васил Загоров ; Послесл. Александра Куманова . - София : За буквите - О писменехь, 2018 . - 204 с. ; 21 см

   Загл. и на англ. ез.: History and theory of reading.

   ISBN 978-619-185-345-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47197

- 3 -

П/02/Д 78 

Дончева, Анета

   Развитие на библиотечната инфраструктура в България / Анета Дончева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 184 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4577-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47079

- 4 -

П/00/З-82 

Знеполски, Ивайло

   Семиотика и критика на културата : Барт, Лотман, Еко / Ивайло Знеполски . - София : Сиела, 2019 . - 455 с. ; 24 см . -  (Минало несвършено)

   Изд. на Института за изследване на близкото минало

   ISBN 978-954-28-2882-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47226

- 5 -

П/02/П 76 

Попова, Ели Драганова

   Потребители и ползване на библиотеките / Ели Драганова Попова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4576-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47080

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 6 -

П/14/И 22 

Иванова, Пенка

   Човекът на "светлото бъдеще" : Цели и механизми на социалистическата идеология в България (1944-1956) / Пенка Иванова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 245 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4411-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47198

- 7 -

П/11/14/К 82 

Констан, Бенжамен

   Право на истина и свобода във всичко / Бенжамен Констан ; Състав., предг. и прев. от фр. ез. Лидия Денкова . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 285 с. ; 20 см . -  (Агора)

   

   ISBN 978-619-233-020-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47210

Психология

- 8 -

П/159.9/Б 80 

Бренър, Чарлс

   Увод в психоанализата : Основен курс / Чарлс Бренър . - [2. доп. изд.] . - София : Планета-3, 1999 . - 216 с. ; 22 см . -  (Artes Liberales. Основни книги по общо образование)

   Изд. на Нов Бълг. унив

   ISBN 954-90455-1-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47185

- 9 -

П/159.9/М 24 

Ман, Санди

   Психологията на практика : Вие, тази книга и науката за съзнанието / Санди Ман . - София : Книгомания, 2017 . - 320 с. : с ил. ; 17 см

   

   ISBN 978-619-195-150-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47153

- 10 -

П/159.9/Л 21 

Ландман, Патрик и др.

   Изтласкване : Защо се появява и как се проявява? / Патрик Ландман, Жерар Помие . - София : Център за психосоциална подкрепа ; Българско психоаналитично пространство, 2018 . - 359 с. ; 21 см . -  (Практики ; 19)

   

   ISBN 978-619-7037-13-5 

   ISBN 978-619-90653-1-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47162

- 11 -

П/159.9/Р 41 

Рачев, Николай

   Рационалност в културен контекст / Николай Рачев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 368 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4477-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47081

- 12 -

П/159.9/Ф 85 

Фройд, Зигмунд

   4 основни текста : Преходността. Траур и меланхолия. Отричането. Задръжка, симптом и страх / Зигмунд Фройд ; Състав. Давид Иерохам ; Прев. от нем. Елица Цигорийна, Светлана Събева . - София : Критика и хуманизъм, 2018 . - 205 с. ; 21 см . -  (Теоретични пространства ; 1)

   

   ISBN 978-954-587-218-1 

   ISBN 978-619-91118-1-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47108

- 13 -

П/159.923/Б 87 

Бурбо, Лиз

   Слушай своето тяло : Твоя най-голям приятел на земята / Лиз Бурбо . - София : Enthusiast, 2019 . - 293 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-292-2 

 корица 

Сист. No: 47099

- 14 -

П/159.9/Д 59 

Димитрова, Диана

   Психология на майчинството : В контекста на акушерските грижи / Диана Димитрова . - Варна : СТЕНО, 2019 . - 247 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   

   ISBN 978-619-241-027-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47175

- 15 -

П/61/И 21 

Иванов, Петър Иванов

   Психотерапия на вредни привички и зависимости : Практическо ръководство / Петър Иванов Иванов . - 3. изд. . - Русе : Ахат, 2019 . - 174 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-88-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47181

- 16 -

П/159.9/К 15 

Как работи психологията  : Нагледно обяснение на приложната психология /  Ред. Джо Хемингс ; Прев. Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Книгомания, 2019 . - 256 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-195-209-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47152

- 17 -

П/159.9/К 20 

Калшед, Доналд

   Вътрешният свят на травмата : Архетипови защити на личностния дух / Доналд Калшед . - Плевен : Леге Артис, 2019 . - 435 с. ; 20 см . -  (Форум)

   

   ISBN 978-619-7516-03-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47195

- 18 -

П/159.9/К 87 

Коутс, Джеймс

   Да виждаш невидимото : Практическа психометрия, пренасяне на мисли, телепатия и други феномени / Джеймс Коутс . - София : Шамбала, 2019 . - 262 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-319-218-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47159

- 19 -

П/159.9/М 26 

Маникс, Катрин

   С мисълта за края : Умирането, смъртта и мъдростта в ерата на отричането / Катрин Маникс . - София : Сиела, 2019 . - 296 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2871-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47172

- 20 -

П/159.92/М 32 

Маркам, Лора

   Спокойни родители - щастливи деца : Как да спрем да викаме и да започнем да общуваме / Лора Маркам . - София : Изток-Запад, 2019 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0389-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47143

- 21 -

П/159.9/М 45 

Мей, Роло

   Любов и воля / Роло Мей . - София : Изток-Запад, 2019 . - 414 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0446-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47189

- 22 -

П/159.9/М 97 

Мърфи, Джоузеф

   Космическата сила на ума : Петнадесет закона, които ще ви помогнат да осъществите целите си и да разгърнете цялостната си личност / Джоузеф Мърфи . - [2.] доп. и прераб. изд. . - София : Кибеа, 2019 . - 272 с. ; 20 см . -  (Познай себе си)

   

   ISBN 978-954-474-816-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47230

- 23 -

П/159.9/Н 28 

Наст, Джейми

   Картография на идеи : Как да открием и използваме скритата сила на ума си / Джейми Наст . - София : Locus Pub., 2019 . - 263 с. : с табл. и ил. ; 21 см . -  (Carpe diem ; 10)

   

   ISBN 978-954-783-264-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47161

- 24 -

П/159.9/С 75 

Стефанов, Петър

   Парапсихологията сред другите науки / Петър Стефанов . - В. Търново : Знаци, 2019 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7497-07-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47154

- 25 -

П/159.9/С 91 

Суорт, Тара

   Източникът : Отвори ума си, промени живота си / Тара Суорт . - София : Изток-Запад, 2019 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0431-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47145

- 26 -

П/159.9/Ч 79 

Чиксентмихай, Михай

   Креативност : Психология на откривателството и съзидателността / Михай Чиксентмихай . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 480 с. ; 21 см . -  (Велики съвременни мислители)

   

   ISBN 978-954-26-1877-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47236

Логика

Етика

- 27 -

П/17/Д 87 

Драмалиева, Валентина

   Бизнес етиката в съвременния мениджмънт / Валентина Драмалиева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 212 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-108-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47069

- 28 -

П/17/К 93 

Куби, Габриеле

   Глобалната сексуална революция : Унищожаване на свободата в името на свободата / Габриеле Куби . - София : Омофор, 2019 . - 457 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2972-71-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47196

- 29 -

П/17/Р 91 

Руджери, Паоло А.

   10-те правила на успеха : Научи се да живееш по-добре, да постигнеш щастие и да реализираш мечтите си / Паоло А. Руджери . - София : Джей Ей Ем Джи, 2019 . - 100 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7321-11-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47231

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

- 30 -

П/314/С 89 

Сугарева, Марта

   Демография : Ч. [1] - 2 / Марта Сугарева . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2014-2017 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-202-239-6 

   Ч. 2. Теории за населението . - 2017 . - 160 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47101

Социология

- 31 -

П/316.6/П 63 

Поглед пред себе си  : Личната мрежа на общуването /  Съавт. и общ ред. Дончо Градев и др. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 272 с. ; 24 см

   Др. авт. : Александър Маринов, Клавдия Сапунджиева, Соня Карабельова, Калоян Митев, Красимира Йонкова, Ваня Матанова, Мая Чолакова, Людмил Георгиев

   ISBN 978-954-07-4521-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47082

- 32 -

П/316.3/Х-26 

Харари, Ювал Ноа

   Homo deus : Кратка история на бъдещето / Ювал Ноа Харари . - София : Изток-Запад, 2018 . - 347 с. : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0223-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47146

- 33 -

П/316.3/В 34 

Вебер, Макс

   Генезис на западния рационализъм / Макс Вебер ; Състав. и общ. ред. Кольо Коев . - София : Критика и хуманизъм, 2019 . - 387 с. ; 21 см . -  (Varius)

   

   ISBN 978-954-587-222-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47106

- 34 -

П/316.7/Д 64 

Дичев, Ивайло

   Културни сцени на политическото / Ивайло Дичев . - София : Просвета, 2019 . - 151 с. ; 20 см . -  (Култури)

   

   ISBN 978-954-01-3909-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47190

- 35 -

П/316.3/Е 20 

Европейските ценности. Новата констелация  /  Състав. и науч. ред. Георги Фотев . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 540 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-233-065-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47191

- 36 -

П/316.6/К 44 

Картър, Рита

   Как да разчетем хората : Разгледайте поведението : Общувайте умело / Рита Картър . - София : Книгомания, 2019 . - 147 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Изгради + Израсни)

   

   ISBN 978-619-195-199-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47229

- 37 -

П/316.3/О-74 

Ортега-и-Гасет, Хосе

   Европа и идеята за нация / Хосе Ортега-и-Гасет ; Състав. и предг. Лазар Копринаров . - София : Колибри, 2019 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0420-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47160

- 38 -

П/316/П 62 

По пътя към една космополитна социология  : Програмата на Улрих Бек за XXI век : Сборник с текстове /  Състав. и прев. Светла Маринова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 390 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4608-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47203

- 39 -

П/316.4/П 86 

Предстоят ли най-добрите дни за човечеството?  : Дебатите на Мунк : Стивън Пинкър и Мат Ридли срещу Ален де Ботон и Малкълм Гладуел /  Под ред. на Ридиард Грифитс . - София : Сиела, 2019 . - 120 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2826-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47114

- 40 -

П/316.3/Р 43 

Рашков, Румен

   Конфликти в семейството : Социалнопсихологически анализ / Румен Рашков . - Варна : СТЕНО, 2019 . - 176 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-020-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47177

- 41 -

П/316.6/Р 78 

Розенберг, Маршал

   Общуване без агресия : Наръчник по ненасилствена комуникация / Маршал Розенберг . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Кръгозор, 2019 . - 270 с. ; 21 см . -  (Силата на позитивните послания)

   

   ISBN 978-954-771-412-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47234

- 42 -

П/316.3/С 83 

Стоянов, Христо

   Нова социология? : Очерк върху социологическото разбиране на различните типове общества в световната система / Христо Стоянов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 231 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4667-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47204

- 43 -

П/316.4/Х-26 

Харари, Ювал Ноа

   21 урока за 21-ви век / Ювал Ноа Харари . - София : Изток-Запад, 2019 . - 286 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0416-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47142

- 44 -

П/316.4/Х-58 

Хойдонк, Ричард ван

   Светът утре / Ричард ван Хойдонк . - София : Кръгозор, 2019 . - 312 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-415-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47158

- 45 -

П/316.3/Щ 40 

Щигер, Цирил

   Забравените малцинства на Балканите : Вече не знаем кои сме / Цирил Щигер . - София : Изток-Запад, 2019 . - 255 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0433-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47141

Политика

- 46 -

П/321/К 25 

Канети, Елиас

   Маси и власт / Елиас Канети ; Прев. от нем. Елисавета Кузманова . - 2. изд. . - Плевен : Леге Артис, 2018 . - 511 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8311-92-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47228

- 47 -

П/32/П 37 

Перес, Шимон

   Няма място за малки мечти : Смелост, въображение и изграждане на съвременен Израел / Шимон Перес ; Прев. от англ. Петър Герасимов . - София : Труд, 2018 . - 195 с., 6 л. : сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-398-578-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47094

- 48 -

П/32.01/Б 39 

Бернайс, Едуард

   Пропаганда / Едуард Бернайс . - София : Изток-Запад, 2019 . - 144 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0442-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47148

- 49 -

П/328/Б 44 

Биков, Тома

   Политически кризи и служебни правителства / Тома Биков . - София : A&T, 2019 . - 215 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7430-26-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47184

- 50 -

П/323/Д 50 

Дженкинс, Брайън Майкъл

   Размисли за сенките / Брайън Майкъл Дженкинс . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 206 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4545-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47084

- 51 -

П/323/К 86 

Костов, Иван

   Свидетелства за прехода : 1989-1999 / Иван Костов . - София : Сиела, 2019 . - 447 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2840-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47115

- 52 -

П/321/К 89 

Крауч, Колин

   Неолиберализмът и социалната демокрация - борбата продължава / Колин Крауч ; Прев. от англ. Димитър Димитров . - София : Труд, 2019 . - 311 с. ; 19 см . -  (Темите на ХХI век)

   

   ISBN 978-954-398-573-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47089

- 53 -

П/327/К 89 

Краят на студената война и европейската интеграция / дезинтеграция през 90-те години на XX в.  : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева /  Състав. Евгения Калинова ; Науч. ред. Искра Баева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 366 с. ; 24 см

   Сб. е резултат от науч. проект "Европейски интеграционни процеси през 90-те години на XX век"

   ISBN 978-954-07-4609-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47205

- 54 -

П/32/К 94 

Курчаб-Радлих, Кристина

   Вова, Володя, Владимир Путин : Тайната биогарфия на властелина на Кремъл / Кристина Курчаб-Радлих . - София : Сиела, 2019 . - 708 с. : със сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2913-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47218

- 55 -

П/321/Л 58 

Лила, Марк

   Безотговорният разум : Интелектуалците и политиката / Марк Лила ; Прев. от англ. Стоян Гяуров . - София : Колибри, 2019 . - 239 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0360-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47087

- 56 -

П/323/Л 58 

Лилков, Вили и др.

   Погубената България : За съдбата на българския елит след 9 септември 1944 / Вили Лилков, Христо Христов . - София : Сиела, 2019 . - 472 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2905-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47222

- 57 -

П/321/М 27 

Манолов, Георги Любенов

   Съвременни политически системи / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 2019 . - 481 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-22-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47138

- 58 -

П/321/М 53 

Мизов, Максим

   Паралелната държава в прехода / Максим Мизов . - 2. изд. . - София : Авангард Прима, 2019 . - 317 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-171-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47187

- 59 -

П/327/М 77 

Млечин, Леонид

   Путин и Тръмп: Врагове, съперници или конкуренти? / Леонид Млечин . - София : Паритет, 2019 . - 227 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-212-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47155

- 60 -

П/321/Н 35 

Начев, Йордан

   Дълбоката държава / Йордан Начев . - София : Труд, 2019 . - 184 с. : с табл. ; 21 см . -  (Строго секретно)

   

   ISBN 978-954-398-591-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47193

- 61 -

П/321/П 19 

Пантев, Андрей

   Историческата еволюция на политическата демокрация / Андрей Пантев . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 300 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-4540-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47078

- 62 -

П/323/П 69 

Политковская, Анна

   Нищо друго освен истината : Избрани статии / Анна Политковская ; Прев. от рус. Ангелина Александрова . - София : Сиела, 2019 . - 470 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2838-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47110

- 63 -

П/321/Т 64 

Тодоров, Тодор

   Суверенитет и сигурност / Тодор Тодоров . - София : Нова звезда, 2019 . - 146 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-107-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47214

- 64 -

П/32/У 13 

Уайсбърг, Джейкъб

   Роналд Рейгън : В името на свободата / Джейкъб Уайсбърг . - София : Сиела, 2019 . - 192 с. ; 23 см . -  (Власт и отговорност)

   

   ISBN 978-954-28-2908-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47171

- 65 -

П/32/Ц 44 

Цеков, Борислав

   Доктрината "Тръмп" vs. Неолибералния глобализъм / Борислав Цеков . - [София] : Маркет Пул, 2019 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-91188-1-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47192

- 66 -

П/321/Я 60 

Янков, Митрю

   Демокрация или демагогска олигархия : Критичен анализ на либералната демокрация и нейните постсоциалистически версии / Митрю Янков . - София : Тип-топ прес, 2019 . - 504 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-723-218-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47085

Икономика. Икономически науки

- 67 -

П/336/В 27 

Васов, Стоян

   Пътят на дилъра / Стоян Васов . - [Варна] : [Психоанализа], [2016] . - 129 с. : с диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7303-00-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47072

- 68 -

П/331/А 78 

Апостолов, Валери

   Индустриални отношения / Валери Апостолов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 180 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-148-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47073

- 69 -

П/336/Б 93 

Бърнстийн, Джейк

   Големите офшорни афери : Досиетата "Панама" / Джейк Бърнстийн . - София : НСМ Медиа, 2018 . - 262 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9913-65-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47097

- 70 -

П/338/В 91 

Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения  : Междунар. науч.-практ. конф., Свищов, 30 ноем. 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1-2 . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1702-9 

   Т. 1 . - 2018 . - 616 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47134

- 71 -

П/338/В 91 

Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения  : Междунар. науч.-практ. конф., Свищов, 30 ноем. 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1-2 . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1734-0 

   Т. 2 . - 2018 . - 249 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47135

- 72 -

П/331.5/Д 47 

Дечев, Теодор Данаилов и др.

   Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност : CSR като маркетингова стратегия и фактор за набирането на човешки ресурси в компаниите / Теодор Данаилов Дечев, Бояна Боянова . - Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 2018 . - 217 с. ; 23 см

   Пълното име на авт. Бояна Боянова е Бояна Боянова Димитрова

   ISBN 978-619-7343-20-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47137

- 73 -

П/339.5/И 31 

Идва ли времето на нов протекционизъм?  : Колективна монография /  Под науч. ред. на Росица Рангелова . - София : Св. Григорий Богослов, 2018 . - 292 с. : с табл. и диагр. ; 21 см

   Изд. на Висше училище по застраховане и финанси

   ISBN 978-954-8590-53-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47066

- 74 -

П/338.2/И 67 

Иновативни модели за кръгова икономика  / Теодоро Галучи и др. . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 240 с. : с табл. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; кн. 53)

   Др. авт. : Веселина Димитрова, Стоян Маринов Бистра Василева, Събка Пашова, Пламена Паламарова Йордан Иванов

   ISBN 978-954-21-0962-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47121

- 75 -

П/339.9/И 72 

Интеграционни процеси в глобалната икономика  : Междунар. науч. конф., Свищов, 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018 . - 480 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1666-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47133

- 76 -

П/331.5/Л 14 

Лазарова, Теодора

   Иновативно управление на човешките ресурси / Теодора Лазарова . - София : Св. Григорий Богослов, 2018 . - 303 с. ; 21 см

   Изд. на Висше училище по застраховане и финанси

   ISBN 978-954-8590-50-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47065

- 77 -

П/338/М 45 

Международна научна конференция "Синя икономика и синьо развитие", 1-2 юни 2018, Бургас  . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2018 . - 536 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7126-57-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47062

- 78 -

П/338.48/Н 64 

Нешков, Марин Найденов и др.

   Въведение в туризма : Учебно помагало / Марин Найденов Нешков, Велина Иванчева Казанджиева . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 196 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0958-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47124

- 79 -

П/334.7/С 43 

Славова, Ирена и др.

   Развитие на клъстерните инициативи в България: състояние, предпоставки и предизвикателства / Ирена Славова, Йовка Банкова, Христо Иванов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 224 с. : с табл. ; 24 см

   Изд. на УНСС. Кат. "Маркетинг и стратег. планиране"

   ISBN 978-619-232-147-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47067

- 80 -

П/338.43/У 85 

Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж  : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г. . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 322 с. : с табл. и цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0986-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47127

- 81 -

П/338.48/В 24 

Василева, Ваня и др.

   Туристическа инфраструктура и суперструктура / Ваня Василева, Севджан Сабриева ; Науч. ред. Дора Кабакчиева . - Шумен : Химера, 2019 . - 418 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7218-58-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47109

- 82 -

П/331/К 12 

Кабакчиева, Петя и др.

   Невъзможният синдикализъм : Строители и учители през комунизма / Петя Кабакчиева, Пепка Бояджиева . - София : Сиела, 2019 . - 352 с. ; 23 см . -  (Минало несвършено)

   Изд. на Институт за изследване на близкото минало

   ISBN 978-954-28-2796-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47112

- 83 -

П/339.1/Л 42 

Лекова, Веселина Пламенова

   Ключови длъжности и компетенции на заетите в електронната търговия / Веселина Пламенова Лекова . - София : Нова звезда, 2019 . - 316 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-108-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47208

- 84 -

П/338.48/Л 73 

Личев, Тихомир и др.

   Туристически ресурси / Тихомир Личев, Милена Стоянова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019 . - 174 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1707-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47130

- 85 -

П/331/П 91 

Променящата се природа на работата  : Доклад за световното развитие 2019 /  Прев. от англ. Вера Асенова . - София : Колибри, 2019 . - 188 с. : с ил. ; 24 см

   Водещ доклад на Групата на Световната банка

   ISBN 978-619-02-0364-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47086

- 86 -

П/339.1/Щ 38 

Щерев, Николай Христов

   Лидерство на маркетинга / Николай Христов Щерев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 255 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-169-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47071

Право

- 87 -

П/343/В 44 

Велчев, Борис

   Робството и българското наказателно право / Борис Велчев . - София : Сиела, 2016 . - 212 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2018-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47170

- 88 -

П/349.2/А 66 

Андреева, Андриана Йовчева и др.

   Правен режим на почивките и отпуските : Теоретични и практически аспекти / Андриана Йовчева Андреева, Галина Огнянова Йолова . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 220 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0955-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47125

- 89 -

П/343/А 93 

Атанасова, Николета

   Електронният мониторинг на осъдени лица в Бълагария : Приложение и перспективи / Николета Атанасова . - София : Ла Конферанс, 2018 . - 135 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91101-1-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47103

- 90 -

П/349/Б 65 

Борисова, Олга

   Правно регулиране на риска в ядрената енергетика / Олга Борисова ; Рец. Петър Георгиев Христов, Александър Воденичаров . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2018 . - 288 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-671-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47179

- 91 -

П/347/Т 96 

Търговска несъстоятелност - правни и икономически теоретико-приложни аспекти  / Маргарита Стефанова Бъчварова и др. . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 354 с. : с табл. ; 22 см

   Др. авт. : Ива Росенова Игнатова, Живка Стоянова Матеева, Ивайла Господинова Димитрова, Стоян Минков Георгиев, Миглена Стефанова Станева-Тодорова

   ISBN 978-954-21-0950-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47123

- 92 -

П/342/Б 49 

Близнашки, Георги

   Общо учение за конституцията / Георги Близнашки . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 862 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4605-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47076

- 93 -

П/340/Б 60 

Бойчев, Георги

   Курс по философия на правото / Георги Бойчев . - София : Изток-Запад ; Юриспрес, 2019 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0394-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47147

- 94 -

П/342/Б 65 

Борисов, Орлин

   Бедност и правата на бедните / Орлин Борисов . - София : Хелиопол, 2019 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-578-365-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47088

- 95 -

П/342/Б 92 
 България. Конституция 

   Конституция на Българското царство /  Встъп. студия Георги Близнашки . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - CXX, 29 с. ; 21 см . -  (Ex constitutione)

   

   ISBN 978-954-07-4644-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47077

- 96 -

П/347/В 24 

Василев, Ивайло и др.

   Възбраната : Практически аспекти в изпълнителния процес по ГПК и в производството по вписване / Ивайло Василев, Димитър Иванов . - София : Нова звезда, 2019 . - 134 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-111-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47213

- 97 -

П/347/В 70 

Владимирова, Катя

   Учебен практикум по облигационно право / Катя Владимирова . - София : Нова звезда, 2019 . - 296 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-102-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47119

- 98 -

П/347/Г 22 

Ганчев, Борислав

   Производство по търговки спорове / Борислав Ганчев . - София : Сиби, 2019 . - 287 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-109-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47167

- 99 -

П/349.2/Г 31 

Генова, Ярослава

   Предприятието ползвател на работници за временна работа / Ярослава Генова . - София : Сиела, 2019 . - 412 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2844-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47113

- 100 -

П/343/Г 40 

Германов, Герман

   Деянието на служител под прикритие : Член 12б от Наказателния кодекс / Герман Германов . - София : Сиела, 2019 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2856-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47168

- 101 -

П/342/К 13 

Казандзис, Христос

   Конституционност и контрол на законите в Европа и САЩ. Практики в България и Гърция / Христос Казандзис . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 270 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3943-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47202

- 102 -

П/342/К 13 

Казуси по публичноправни науки  / Анастасия Дюлгерова и др. . - [2. изд.] . - София : Нова звезда, 2019 . - 160 с. ; 24 см

   Др. авт. : Валентина Александрова, Весела Мирчева, Маргарита Чешмеджиева. Пълното име на Валентина Александрова е Валентина Александрова Голева

   ISBN 978-619-198-005-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47211

- 103 -

П/343/М 32 

Марков, Румен

   Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право : Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството / Румен Марков . - София : Сиела, 2019 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2849-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47111

- 104 -

П/347/М 92 

Москова, Нора

   Воля и волеизявление за сключване на договор / Нора Москова . - София : Нова звезда, 2019 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-100-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47117

- 105 -

П/347/М 96 

Мутафов, Красимир

   Отговорност за чужд данъчен дълг / Красимир Мутафов . - София : Нова звезда, 2019 . - 222 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-103-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47209

- 106 -

П/340/О-83 

Основи на правото  / Маргарита Бъчварова и др. . - Варна : Наука и икономика, 2019 . - 378 с. ; 22 см

   Др. авт. : Андрияна Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова, Живка Матеева

   ISBN 978-954-21-0991-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47122

- 107 -

П/349/П 36 

Пенчев, Георги

   Екологично право : Обща част : Учебно ръководство / Георги Пенчев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела, 2019 . - 308 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2857-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47219

- 108 -

П/349.2/П 76 

Попова, Цвета

   Осигурителен стаж / Цвета Попова . - София : Сиби, 2019 . - 248 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-121-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47165

- 109 -

П/347/П 86 

Предизвикай: Съдебната практика!  : Облигационно и търговско право: 2018 : Т. 1-2 /  Състав. Стоян Ставру, Румен Неков . - София : Сиела, 2019 . - 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2855-6 

   Т. 1. Облигационно право . - 2019 . - XXXV, 356 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47223

- 110 -

П/347/П 86 

Предизвикай: Съдебната практика!  : Облигационно и търговско право: 2018 : Т. 1-2 /  Състав. Стоян Ставру, Румен Неков . - София : Сиела, 2019 . - 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2921-8 

   Т. 2. Трудово и търговско право . - 2019 . - XX, 359-748, XXXIX с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47224

- 111 -

П/342/С 35 

Сивков, Цветан

   Измененията на административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. / Цветан Сивков ; Науч. рец. Дончо Хрусанов . - София : Сиби, 2019 . - 100 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-226-125-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47164

- 112 -

П/349/С 79 

Стоилова-Николова, Живка

   Договор за застраховка "Живот", свързана с инвестиционни фондове / Живка Стоилова-Николова . - София : Сиела, 2019 . - 292 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2851-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47169

- 113 -

П/347/Т 33 

Танчева, Христина

   Отговорност за вреди от дефектни продукти / Христина Танчева . - София : Сиби, 2019 . - 320 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-107-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47166

- 114 -

П/342/Т 78 

Тошкова-Николова, Десислава и др.

   Защита на личните данни : Приложен коментар, разяснения и практически решения по новата правна уредба. Консолидиран и тематично структуриран текст на Регламент (ЕС) 2016 / 679. Актуализиран текст на Закона за защита на личните данни / Десислава Тошкова-Николова, Невин Фети . - София : Труд и право, 2019 . - 752 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-608-263-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47163

Обществено управление

- 115 -

П/351/354/Б 25 

Банкова, Иванка

   Административна конфликтология / Иванка Банкова ; Рец. Павел Георгиев Павлов, Тилчо Иванов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 179 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-681-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47180

- 116 -

П/351/354/Б 65 

Борисов, Борислав

   Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2018 година : Аналитичен доклад / Борислав Борисов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019 . - 47 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1735-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47131

- 117 -

П/351/354/К 96 

Кънева, Невяна и др.

   Тестове за конкурси за държавни служители / Невяна Кънева, Ирена Борисова . - 3. прераб. изд. . - София : Сиела, 2019 . - 198 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2834-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47116

Военни науки. Военно изкуство

- 118 -

П/355/359/Г 79 

Грей, Стивън

   Новите супершпиони : В шпионажа - от Студената война до глобалния терор / Стивън Грей ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Труд, 2016 . - 367 с. ; 21 см . -  (Поредица Строго секретно)

   

   ISBN 978-954-398-439-8 

 корица 

Сист. No: 47090

- 119 -

П/355/359/С 50 

Соколов, Борис Вадимович

   Невидимият фронт на Втората световна война : Митове и реалност / Борис Вадимович Соколов . - [София] : Прозорец, 2018 . - 376 с. : със сн. ; 20 см . -  (Поредица Хроника)

   

   ISBN 978-954-733-996-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47092

- 120 -

П/355/359/М 46 

Мелер, Ха. А.

   Топ шпиони : Скритата власт зад кулисите / Ха. А. Мелер . - София : Бард, 2019 . - 334 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-927-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47156

- 121 -

П/355/359/М 70 

Митев, Венелин

   Тайни и загадки на "Тихия фронт" : Животът на големите български разузнавачи / Венелин Митев ; Консултант Бончо Асенов . - София : Книгомания, 2019 . - 348 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-195-220-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47212

- 122 -

П/355/359/С 35 

Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства  : Сб. с докл. от юбил. междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г. . - Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 2019 . - 500 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-24-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47139

- 123 -

П/355/359/С 35 

Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства  : Докторанти и студенти : Сб. с докл. от юбил. междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г. . - Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 2019 . - 252 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-25-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47140

- 124 -

П/355/359/С 39 

Скарлатов, Николай

   Мирът - утопия или реалност : Свръхоръжията: основен инструмент на твърдата политика. Гаранция ли са свръхоръжията? / Николай Скарлатов . - София : Изток-Запад, 2019 . - 276 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0421-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47144

- 125 -

П/355/359/Х-38 

Хейстингс, Макс

   Тайната война : Шпиони, шифри и партизани: 1939-1945 г. / Макс Хейстингс . - София : Изток-Запад, 2019 . - 608 с., XXXII с. : сн. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0392-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47150

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 126 -

П/36/О-79 

80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства  : Национална кръгла маса, Свищов, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл. /  Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018 . - 297 с. : с табл. ; 24 см

   Пълната форма на името на ред. Нено Павлов е Нено Павлов Ненов

   ISBN 978-954-23-1712-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47132

- 127 -

П/36/V 33 

Vazov, Radostin

   Innovative approaches to insurance company cash flow management : Contemporary theoretical aspects / Radostin Vazov . - Sofia : VUZF Publ. House "St. Grigorii Bogoslov", 2019 . - 136 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-8590-54-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47064

Възпитание. Образование. Просвета

- 128 -

П/376/К 72 

Ковачка, Юлиана

   Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа / Юлиана Ковачка . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2017 . - 144 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-00-0134-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47105

- 129 -

П/37.01/Р 43 

Рашева-Мерджанова, Яна

   Синергетическа философия на образованието. Синергетическа естествена педагогика. Синергично образование / Яна Рашева-Мерджанова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 200 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4030-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47201

- 130 -

П/371/Д 35 

Деклеб, Силви и др.

   150 упражнения по метода "Монтесори" у дома : От 0 до 6 години / Силви Деклеб, Ноеми Деклеб . - София : Сиела, 2018 . - 255 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2714-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47217

- 131 -

П/37/Р 43 

Рашева-Мерджанова, Яна и др.

   Професионална педагогика - в исторически традиции и глобални перспективи / Яна Рашева-Мерджанова, Илиана Петкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 255 с. ; 24 см . -  (Педагогически науки. Университетски учебници)

   

   ISBN 978-954-07-4383-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47200

- 132 -

П/376/Ч 12 

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева

   Приобщаващо образование / Сийка Георгиева Чавдарова-Костова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4569-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47083

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

- 133 -

П/57/Г 79 

Грейг, Олга и др.

   Как Сталин и Хитлер създавали свръхчовека / Олга Грейг, Димитрий Любченко . - София : Паритет, 2019 . - 225 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-206-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47233

Екология

Математика

- 134 -

П/51/И 22 

Иванова, Миглена Иванова и др.

   Математика II : Примерни тестове за сомоподготовка на студенти в икономическите висши учебни заведения / Миглена Иванова Иванова, Мирослава Йорданова Иванова, Иван Стоянов Иванов . - София, 2019 . - 264 с. : с табл. ; 24 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47070

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 135 -

П/624/Б 56 

Божинов, Божидар и др.

   Изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти : Сгради и съоръжения фундирани на пилоти, противосвлачищни конструкции, подпорни стени, укрепяване на стените на дълбоки изкопи и др. : Теория и числени примери / Божидар Божинов, Симеон Попов . - София : БАГТС, 2016 . - 296 с. : с табл., черт., и ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-90673-0-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47120

Медицина

- 136 -

П/61/Г 15 

Газанига, Майкъл С.

   Съзнанието като инстинкт : По следите на загадката как мозъкът поражда ум / Майкъл С. Газанига . - София : Сиела, 2019 . - 263 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2823-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47174

- 137 -

П/61/И 21 

Иванов, Петър Иванов

   Психотерапия на фобии и мании : Практическо ръководство / Петър Иванов Иванов . - 3. изд. . - Русе : Ахат, 2019 . - 110 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-88-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47182

- 138 -

П/61/М 74 

Михайлов, Николай Любенов

   Психотерапевт : Как да станеш, как да бъдеш и защо си струва? / Николай Любенов Михайлов . - Варна : СТЕНО, 2019 . - 124 с. ; 20 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   

   ISBN 978-619-241-014-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47176

- 139 -

П/61/П 37 

Пери, Брус и др.

   Момчето, което беше отгледано като куче : И други истории от бележника на детския психиатър / Брус Пери, Мая Салавиц . - София : Изток-Запад, 2019 . - 240 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0390-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47149

- 140 -

П/61/П 92 

Проучвания на аутизма  : Психоаналитично изследване / Доналд Мелцер и др. . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2019 . - 359 с. ; 21 см . -  (Практики ; 21)

   

   ISBN 978-619-7037-14-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47186

- 141 -

П/61/Ч 12 

Чавдаров, Димитър

   Да остаряваш бавно е изкуство / Димитър Чавдаров . - София : Колибри, 2019 . - 280 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0383-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47194

Управление

- 142 -

П/659/Ф 49 

Филева, Петранка

   Медийна икономика / Петранка Филева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 287 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4241-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47199

- 143 -

П/65.012/В 15 

Вазов, Радостин

   Предприемачество, иновации и мениджмънт : Нови представи и подходи / Радостин Вазов . - София : Св. Григорий Богослов, 2019 . - 192 с. ; 21 см

   Изд. на Висше училище по застраховане и финанси

   ISBN 978-954-8590-55-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47063

- 144 -

П/659/В 70 

Владова, Миглена

   Витрината като маркетингова комуникация - комуникативни и семиотични аспекти / Миглена Владова . - София : Мейкър Артс, 2019 . - 400 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91178-2-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47098

- 145 -

П/65.013/Г 41 

Герчева-Несторова, Галя Тодорова и др.

   Приложения на психологията в мениджмънта / Галя Тодорова Герчева-Несторова, Йоанна Михайлова Недялкова . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-678-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47151

- 146 -

П/65.012/К 53 

Ким У. Чан и др.

   Син океан: Преход : Отвъд конкуренцията : Доказани стъпки за вдъхване на увереност и успешно израстване / Ким У. Чан, Рене Моборньо . - София : Locus Pub., 2019 . - 351 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-783-272-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47093

Счетоводство

- 147 -

С/65/Т 64 

Тодорова, Мимоза и др.

   Русско-болгарский и болгарско-русский словарь : Бухгалтерский учет, финансы, аудит / Мимоза Тодорова, Недялко Вълканов, Владимир Досев . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 352 с. ; 15х22 см

   Пълната форма на името на авт. Мимоза Тодорова е Мимоза Тодорова Игнатова

   ISBN 978-954-21-0954-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47126

- 148 -

П/657/Ф 50 

Филипова-Сланчева, Атанаска

   Финансови отчети на банките - регламенти и анализи / Атанаска Филипова-Сланчева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 269 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-103-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47074

- 149 -

П/657/С 95 

Счетоводство 2019 година  : Промените в нормативната уредба. Приложни коментари и разяснения. Експертни решения. Новите изисквания в Наредба № Н-18. Справочник на счетоводителя / Антон Свраков и др. . - София : Труд и право, 2019 . - 628 с. : с табл. ; 24 см

   Кн. е с ISSN 1313-3128 Др. авт.: Бойка Брезова, Венелин Филипов, Христо Досев, Беата Петрова, Николай Ризов

 корица | съдържание 

Сист. No: 47118

- 150 -

П/657/С 95 

Счетоводство в публичния сектор  : Сборник със задачи и тестове / Даниела Фесчиян и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 210 с. ; 24 см

   Др. авт. : Камелия Савова, Радка Андасарова, Ясен Даскалов

   ISBN 978-619-232-158-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47068

- 151 -

П/657/M 97 

Musov, Michael

   Management accounting: Integrating Basic Concepts and Meaning : Study Guide to accompany / Michael Musov . - Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2019 . - 280 p. : tab. ; 24 cm

   

   ISBN 978-619-232-174-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47075

Фина механика. Автоматика

- 152 -

П/681.3/М 87 

Монова-Желева, Мария

   Мултимедийни технологии и приложения / Мария Монова-Желева . - Бургас : Информа Принт, 2010 . - 96 с. : с табл. и ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8468-30-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47060

- 153 -

П/681.3/М 87 

Монова-Желева, Мария

   Мултимедийни технологии и приложения / Мария Монова-Желева . - 2. изд. . - Бургас : Информа Принт, 2010 . - 152 с : с табл. и ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8468-36-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47061

- 154 -

П/681.3/Ц 45 

Целков, Веселин и др.

   Управление на риска, тестване и оценка на мрежовата и информационна сигурност / Веселин Целков, Орхан Исмаилов, Николай Стоянов ; Науч. ред. Стоян Денчев . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 334 с. : с табл. ; 24 см . -  (Защита на информацията)

   

   ISBN 978-619-185-159-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47206

- 155 -

П/681.3/И 72 

Интернет технологии  / Снежана Сълова и др. . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 242 с. : с ил. ; 22 см

   Др. авт. : Латинка Иванова Тодоранова, Нели Кирилова Лазарова, Борис Иванов Банков

   ISBN 978-954-21-0952-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47128

- 156 -

П/681.3/З-43 

Защита на данните. Принципи и практики  / Веселин Целков и др. ; Науч. ред. Стоян Денчев . - София : За буквите - О писменехь, 2019 . - 308 с. ; 24 см . -  (Защита на информацията)

   Др. авт. : Деян Петков, Георги Средков, Пламен Георгиев. Загл. и на англ. ез. : Data protection. Codes and practices

   ISBN 978-619-185-364-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47207

- 157 -

П/681.3.06/К 86 

Косиенда, Кен

   Креативен отбор : Поглед отвътре към създаването на iPhone, iPad и Safari - и към креативния гений на Стив Джобс / Кен Косиенда . - София : Сиела, 2019 . - 311 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2866-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47221

Строителство

- 158 -

П/69.003/С 87 

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството" . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 337 с. : с табл. ; 22 см

   Кн. е с ISSN 1313-2369

 корица | съдържание 

Сист. No: 47129

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 159 -

П/7.0/Д 73 

Докторански четения 2009

   Докторантски четения 2009 : Департамент История на културата /  Състав. Ирина Генова, Оксана Минаева . - София : Нов бълг. унив., 2010 . - 95 с. : с ил. ; 21 см

   Кн. е с ISSN 1313-4094

 корица | съдържание 

Сист. No: 47057

- 160 -

П/7.0/Д 73 

Докторантски четения 2010-2011  : Департамент История на културата /  Състав. Ирина Генова, Оксана Минаева . - София : Нов бълг. унив., 2011 . - 132 с. : с ил. ; 21 см

   Кн. е с ISSN 1313-4094

 корица | съдържание 

Сист. No: 47058

- 161 -

С/7/А 89 

Артенциклопедия Варна  : Т. 1- /  Състав. Петър Тодоров и др. . - Варна : МС, 2012- . - 25 см . -  (Енциклопедии Варна)

   

   ISBN 978-619-7328-58-5 

   Т. 2. М-Я . - 2019 . - 344 с. : с цв. ил.

   

 корица 

Сист. No: 47095

- 162 -

С/7/А 89 

Артенциклопедия Варна  : Т. 1- /  Състав. Петър Тодоров и др. . - Варна : МС, 2012- . - 25 см . -  (Енциклопедии Варна)

   

   ISBN 978-619-8493-81-9 

   Т. 3. Архитектура . - 2015 . - 324 с. : с цв. ил.

   

 корица 

Сист. No: 47096

- 163 -

П/7.0/Д 73 

Докторантски четения 2012  : Департамент Изкуствознание и история на културата /  Състав. и ред. Ирина Генова, Оксана Минаева . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 148 с. : с ил. ; 21 см

   Кн. е с ISSN 1313-4094

 корица | съдържание 

Сист. No: 47059

- 164 -

П/791.43/.45/О-25 

Василев, Светлозар

   Огледало на въображението : Психоанализа на филмовото преживяване / Светлозар Василев . - София : Колибри, 2019 . - 288 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0387-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47102

- 165 -

П/7.0/К 69 

Книгата за изкуството  . - София : Книгомания, 2019 . - 352 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Големите идеи обяснени просто)

   

   ISBN 978-619-195-198-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47157

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 166 -

П/72/Д 13 

Давчева, Мария Николова

   Алтернативни решения на съвременните търговски центрове : Ритейл парк като вариант за бъдещото развитие на съвременните търговски центрове / Мария Николова Давчева . - [София] : Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015 . - 115 с. : с цв. ил. и сх. ; 22х23 см

   

   ISBN 978-954-8594-52-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47136

- 167 -

П/72/А 75 

Антонов, Александър

   Каменните мостове в България, XV-XX век / Александър Антонов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 338 с. : с цв. сн. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-07-4144-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47227

- 168 -

П/72/Е 42 

Екимова-Мелнишка, Мариана

   Къщите още говорят / Мариана Екимова-Мелнишка ; Фотогр. Александър Найденов Геров . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 424 с. : с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-036-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47056

- 169 -

П/72/А 90 

Архитектура и строителство  : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г. : Сб. с резюмета . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 180 с. ; 25 см

   Кн. е с ISSN 2535-0781. Сб. с доклади от конференцията е издаден на CD

 корица | съдържание 

Сист. No: 47238

Спорт

Езикознание. Филология

- 170 -

П/80/E 97 

Exam Essentials Practice Tests 2  : Cambridge English: First (FCE) / Helen Chilton, Helen Tiliouine . - Andover : National Geographic Learning, 2015 . - 232 p. ; 28 cm + DVD

   

   ISBN 978-1-285-74502-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47215

- 171 -

П/80/E 97 

Exam Essentials Practice Tests 2  : Cambridge English: Advanced (CAE) / Tom Bradbury, Eunice Yeates . - Andover : National Geographic Learning, 2015 . - 248 p. ; 28 cm + DVD

   

   ISBN 978-1-285-74507-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47216

- 172 -

П/80/Ш 67 

Шипчанов, Милен

   Холистичен подход в компютризираното чуждоезиково обучение / Милен Шипчанов ; Науч. ред. Станимир Мичев . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 140 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-233-058-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47235

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

- 173 -

П/94/Т 53 

Тер, Филип

   Новият ред на стария континент : История на неолиберална Европа / Филип Тер ; Прев. от нем. Силвия Василева . - Актуализирано изд. . - София : Критика и хуманизъм, 2018 . - 521 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-587-219-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47107

- 174 -

П/94/Д 50 

Дженкинс, Саймън

   Кратка история на Европа / Саймън Дженкинс . - София : Сиела, 2019 . - 336 с., 16 л. : цв. ил., с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2864-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47220

- 175 -

П/930/П 47 

Петрова, Тина

   Опазване на архивите в XXI век. Ролята на информационните технологии / Тина Петрова ; Науч. ред. София Василева . - София : За буквите - О писменехь, 2019 . - 232 с. ; 21 см

   Загл. и на англ. ез.: Preservation of archives in the 21st century. The role of the new information technologies

   ISBN 978-619-185-363-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47232

История на България

- 176 -

П/949.72/Б 44 

Биман, Ардърн Джордж Хюлм

   Стамболов : Биография / Ардърн Джордж Хюлм Биман . - София : Сиела, 2019 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2800-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47173


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Ангелина 62 
Александрова, Валентина 102 
Андасарова, Радка 150 
Андреева, Андриана Йовчева 88 
Андреева, Андрияна 106 
Антонов, Александър 167 
Апостолов, Валери 68 
Асенов, Бончо 121 
Асенова, Вера 85 
Атанасова, Николета 89 
Баева, Искра 53 
Бакларова, Наташа Стефанова 169 
Банков, Борис Иванов 155 
Банкова, Иванка 115 
Банкова, Йовка 79 
Бернайс, Едуард 48 
Биков, Тома 49 
Биман, Ардърн Джордж Хюлм 176 
Близнашки, Георги 92 95 
Божинов, Божидар 135 
Бойчев, Георги 93 
Борисов, Борислав 116 
Борисов, Орлин 94 
Борисова, Ирена 117 
Борисова, Олга 90 
Бояджиева, Пепка 82 
Боянова, Бояна 72 
Брезоева, Бойка 149 
Бремнър, Джон 140 
Бренър, Чарлс 8 
Бурбо, Лиз 13 
Бърнстийн, Джейк 69 
Бъчварова, Маргарита 106 
Бъчварова, Маргарита Стефанова 91 
Вазов, Радостин 143 
Василев, Ивайло 96 
Василев, Светлозар 164 
Василева, Бистра 74 
Василева, Ваня 81 
Василева, Силвия 173 
Василева, София 175 
Васов, Стоян 67 
Вебер, Макс 33 
Велчев, Борис 87 
Витенберг, Иска 140 
Владимирова, Катя 97 
Владова, Миглена 144 
Воденичаров, Александър 90 
Вълканов, Недялко 147 
Газанига, Майкъл С. 136 
Галучи, Теодоро 74 
Ганчев, Борислав 98 
Генова, Ирина 159 160 163 
Генова, Ярослава 99 
Георгиев, Людмил 31 
Георгиев, Пламен 156 
Георгиев, Стоян Минков 91 
Георгиева, Ирена 79 
Герасимов, Петър 47 
Германов, Герман 100 
Геров, Александър Найденов 168 
Герчева-Несторова, Галя Тодорова 145 
Гладуел, Малкълм 39 
Голева, Валентина Александрова 102 
Градев, Дончо 31 
Грей, Стивън 118 
Грейг, Олга 133 
Грифитс, Ридиард 39 
Гяуров, Стоян 55 
Давчева, Мария Николова 166 
Даскалов, Ясен 150 
де Ботон, Ален 39 
Деклеб, Ноеми 130 
Деклеб, Силви 130 
Денкова, Лидия 7 
Денчев, Стоян 154 156 
Дечев, Теодор Данаилов 72 
Дженкинс, Брайън Майкъл 50 
Дженкинс, Саймън 174 
Димитров, Димитър 52 
Димитрова, Бояна Боянова 72 
Димитрова, Веселина 74 
Димитрова, Дарина 106 
Димитрова, Диана 14 
Димитрова, Ивайла Господинова 91 
Дичев, Ивайло 34 
Дончева, Анета 3 
Досев, Владимир 147 
Досев, Христо 149 
Драмалиева, Валентина 27 
Дюлгерова, Анастасия 102 
Екимова-Мелнишка, Мариана 168 
Ерусалимов, Румен 126 
Жекова, Цвета 169 
Загоров, Васил 2 
Знеполски, Ивайло 4 
Иванов, Димитър 96 
Иванов, Иван Стоянов 134 
Иванов, Йордан 74 
Иванов, Петър Иванов 15 137 
Иванов, Тилчо 115 
Иванов, Христо 79 
Иванова, Миглена Иванова 134 
Иванова, Мирослава Йорданова 134 
Иванова, Пенка 6 
Игнатова, Ива Росенова 91 
Игнатова, Мимоза Тодорова 147 
Иерохам, Давид 12 
Илиева, Жечка 169 
Исмаилов, Орхан 154 
Йолова, Галина 106 
Йолова, Галина Огнянова 88 
Йонкова, Красимира 31 
Кабакчиева, Дора 81 
Кабакчиева, Петя 82 
Казанджиева, Велина Иванчева 78 
Казандзис, Христос 101 
Калинова, Евгения 53 
Калшед, Доналд 17 
Канети, Елиас 46 
Карабельова, Соня 31 
Картър, Рита 36 
Ким У. Чан 146 
Кирова, Доника 169 
Кичекова, Милена 169 
Ковачев, Атанас 169 
Ковачка, Юлиана 128 
Коев, Кольо 33 
Колев, Владимир 169 
Констан, Бенжамен 7 
Копринаров, Лазар 37 
Косиенда, Кен 157 
Костов, Иван 51 
Коутс, Джеймс 18 
Крауч, Колин 52 
Куби, Габриеле 28 
Кузманова, Елисавета 46 
Куманова, Александра 2 
Курчаб-Радлих, Кристина 54 
Кънева, Невяна 117 
Лазарова, Нели Кирилова 155 
Лазарова, Теодора 76 
Ландман, Патрик 10 
Лекова, Веселина Пламенова 83 
Лила, Марк 55 
Лилков, Вили 56 
Личев, Тихомир 84 
Любченко, Димитрий 133 
Ман, Санди 9 
Манасиева, Капка 169 
Маникс, Катрин 19 
Манолов, Георги Любенов 57 
Маринов, Александър 31 
Маринов, Стоян 74 
Маринова, Светла 38 
Маркам, Лора 20 
Марков, Румен 103 
Матанова, Ваня 31 
Матеева, Живка 106 
Матеева, Живка Стоянова 91 
Мей, Роло 21 
Мелер, Ха. А. 120 
Мелцер, Доналд 140 
Мерджанова, Яна Динкова 129 131 
Мизов, Максим 58 
Минаева, Оксана 159 160 163 
Мирчева, Весела 102 
Митев, Венелин 121 
Митев, Калоян 31 
Михайлов, Николай Любенов 138 
Мичев, Станимир 172 
Млечин, Леонид 59 
Моборньо, Рене 146 
Монова-Желева, Мария 152 153 
Москова, Нора 104 
Муканова, Поли 2 
Мутафов, Красимир 105 
Мърфи, Джоузеф 22 
Наст, Джейми 23 
Начев, Йордан 60 
Недялкова, Йоанна Михайлова 145 
Неков, Румен 109 110 
Ненов, Нено 126 
Нешков, Марин Найденов 78 
Николов, Петър 169 
Ничева-Карастойчева, Емилия 16 
Ножарова, Боряна 169 
Ортега-и-Гасет, Хосе 37 
Павлов, Нено 126 
Павлов, Павел Георгиев 115 
Паламарова, Пламена 74 
Пантев, Андрей 61 
Панушев, Емил 75 
Пашова, Събка 74 
Пенчев, Георги 107 
Перес, Шимон 47 
Пери, Брус 139 
Петков, Деян 156 
Петкова, Илиана 131 
Петкова-Слипец, Росица 169 
Петров, Пламен 169 
Петрова, Беата 149 
Петрова, Тина 175 
Пинкър, Стивън 39 
Политковская, Анна 62 
Помие, Жерар 10 
Попов, Симеон 135 
Попова, Ели Драганова 5 
Попова, Цвета 108 
Праматарова, Мариана 1 
Райновска, Радост 169 
Рангелова, Росица 73 
Рачев, Николай 11 
Рашева-Мерджанова, Яна 129 131 
Рашков, Румен 40 
Ридли, Мат 39 
Ризов, Николай 149 
Розенберг, Маршал 41 
Руджери, Паоло А. 29 
Сабриева, Севджан 81 
Савова, Камелия Димитрова 150 
Салавиц, Мая 139 
Сапунджиева, Клавдия 31 
Свраков, Антон 149 
Сивков, Цветан 111 
Скарлатов, Николай 124 
Славова, Ирена 79 
Соколов, Борис Вадимович 119 
Средков, Георги 156 
Ставру, Стоян 109 110 
Станева-Тодорова, Миглена Стефанова 91 
Стефанов, Петър 24 
Стоилова-Николова, Живка 112 
Стоянов, Николай 154 
Стоянов, Христо 42 
Стоянова, Милена 84 
Сугарева, Марта 30 
Суорт, Тара 25 
Събева, Светлана 12 
Сълова, Снежана 155 
Танов, Младен 169 
Танчева, Христина 113 
Тер, Филип 173 
Тодоранова, Латинка Иванова 155 
Тодоров, Петър 161 162 
Тодоров, Тодор 63 
Тодорова, Мимоза 147 
Топчиев, Христо 169 
Тотева, Жана 118 
Тошкова-Николова, Десислава 114 
Уайсбърг, Джейкъб 64 
Уедъл, Дорийн 140 
Фесчиян, Даниела 150 
Фети, Невин 114 
Филева, Петранка 142 
Филипов, Велин 149 
Филипова-Сланчева, Атанаска 148 
Фотев, Георги 35 
Фройд, Зигмунд 12 
Харари, Ювал Ноа 32 43 
Хейстингс, Макс 125 
Хемингс, Джо 16 
Хойдонк, Ричард ван 44 
Хокстър, Шърли 140 
Христов, Петър Георгиев 90 
Христов, Христо 56 
Христова, Десислава А. 169 
Хрусанов, Дончо 111 
Цеков, Борислав 65 
Целков, Веселин 154 156 
Цигорийна, Елица 12 
Чавдаров, Димитър 141 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 132 
Чешмеджиева, Маргарита 102 
Чиксентмихай, Михай 26 
Чолакова, Мая 31 
Шипчанов, Милен 172 
Щерев, Николай Христов 86 
Щигер, Цирил 45 
Янков, Митрю 66 
Bradbury, Tom 171 
Chilton, Helen 170 
Musov, Michael 151 
Tiliouine, Helen 170 
Vazov, Radostin 127 
Yeates, Eunice 171 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административна конфликтология 115 
Алтернативни решения на съвременните търговски центрове 166 
Артенциклопедия Варна 161 162 
Архитектура и строителство 169 
Бедност и правата на бедните 94 
Безотговорният разум 55 
Бизнес етиката в съвременния мениджмънт 27 
Витрината като маркетингова комуникация - комуникативни и семиотични аспекти 144 
Вова, Володя, Владимир Путин 54 
Воля и волеизявление за сключване на договор 104 
Въведение в туризма 78 
Възбраната 96 
Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения 70 71 
Вътрешният свят на травмата 17 
Генезис на западния рационализъм 33 
Глобалната сексуална революция 28 
Големите офшорни афери 69 
Да виждаш невидимото 18 
Да остаряваш бавно е изкуство 141 
Демография 30 
Демокрация или демагогска олигархия 66 
Деянието на служител под прикритие 100 
Договор за застраховка "Живот", свързана с инвестиционни фондове 112 
Докторантски четения 2009 159 
Докторантски четения 2010-2011 160 
Докторантски четения 2012 163 
Доктрината "Тръмп" vs. Неолибералния глобализъм 65 
Дълбоката държава 60 
Европа и идеята за нация 37 
Европейските ценности. Новата констелация 35 
Екологично право 107 
Електронният мониторинг на осъдени лица в Бълагария 89 
Забравените малцинства на Балканите 45 
Защита на данните. Принципи и практики 156 
Защита на личните данни 114 
Идва ли времето на нов протекционизъм? 73 
Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право 103 
Измененията на административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. 111 
Изтласкване 10 
Източникът 25 
Изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти 135 
Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2018 година 116 
Индустриални отношения 68 
Иновативни модели за кръгова икономика 74 
Иновативно управление на човешките ресурси 76 
Интеграционни процеси в глобалната икономика 75 
Интернет технологии 155 
Историческата еволюция на политическата демокрация 61 
История и теория на четенето 2 
Казуси по публичноправни науки 102 
Как да разчетем хората 36 
Как работи психологията 16 
Как Сталин и Хитлер създавали свръхчовека 133 
Каменните мостове в България, XV-XX век 167 
Картография на идеи 23 
Ключови длъжности и компетенции на заетите в електронната търговия 83 
Книгата за изкуството 165 
Конституционност и контрол на законите в Европа и САЩ. Практики в България и Гърция 101 
Конституция на Българското царство 95 
Конфликти в семейството 40 
Космическата сила на ума 22 
Кратка история на Европа 174 
Краят на студената война и европейската интеграция / дезинтеграция през 90-те години на XX в. 53 
Креативен отбор 157 
Креативност 26 
Културни сцени на политическото 34 
Курс по философия на правото 93 
Къщите още говорят 168 
Лидерство на маркетинга 86 
Любов и воля 21 
Маси и власт 46 
Математика II 134 
Медийна икономика 142 
Международна научна конференция "Синя икономика и синьо развитие", 1-2 юни 2018, Бургас 77 
Мирът - утопия или реалност 124 
Момчето, което беше отгледано като куче 139 
Музеи и медии в България: от взаимодействие към устойчиви културни продукти 1 
Мултимедийни технологии и приложения 152 153 
Невидимият фронт на Втората световна война 119 
Невъзможният синдикализъм 82 
Неолиберализмът и социалната демокрация - борбата продължава 52 
Нищо друго освен истината 62 
Нова социология? 42 
Новите супершпиони 118 
Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност 72 
Новият ред на стария континент 173 
Няма място за малки мечти 47 
Общо учение за конституцията 92 
Общуване без агресия 41 
Огледало на въображението 164 
Опазване на архивите в XXI век. Ролята на информационните технологии 175 
Осигурителен стаж 108 
Основи на правото 106 
Отговорност за вреди от дефектни продукти 113 
Отговорност за чужд данъчен дълг 105 
Паралелната държава в прехода 58 
Парапсихологията сред другите науки 24 
По пътя към една космополитна социология 38 
Поглед пред себе си 31 
Погубената България 56 
Политически кризи и служебни правителства 49 
Потребители и ползване на библиотеките 5 
Правен режим на почивките и отпуските 88 
Правно регулиране на риска в ядрената енергетика 90 
Право на истина и свобода във всичко 7 
Предизвикай: Съдебната практика! 109 110 
Предприемачество, иновации и мениджмънт 143 
Предприятието ползвател на работници за временна работа 99 
Предстоят ли най-добрите дни за човечеството? 39 
Приложения на психологията в мениджмънта 145 
Приобщаващо образование 132 
Производство по търговки спорове 98 
Променящата се природа на работата 85 
Пропаганда 48 
Проучвания на аутизма 140 
Професионална педагогика - в исторически традиции и глобални перспективи 131 
Психология на майчинството 14 
Психологията на практика 9 
Психотерапевт 138 
Психотерапия на вредни привички и зависимости 15 
Психотерапия на фобии и мании 137 
Путин и Тръмп: Врагове, съперници или конкуренти? 59 
Пътят на дилъра 67 
Развитие на библиотечната инфраструктура в България 3 
Развитие на клъстерните инициативи в България: състояние, предпоставки и предизвикателства 79 
Размисли за сенките 50 
Рационалност в културен контекст 11 
Робството и българското наказателно право 87 
Роналд Рейгън 64 
Русско-болгарский и болгарско-русский словарь 147 
С мисълта за края 19 
Светът утре 44 
Свидетелства за прехода 51 
Семиотика и критика на културата 4 
Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства 122 123 
Син океан: Преход 146 
Синергетическа философия на образованието. Синергетическа естествена педагогика. Синергично образование 129 
Слушай своето тяло 13 
Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа 128 
Спокойни родители - щастливи деца 20 
Стамболов 176 
Строително предприемачество и недвижима собственост 158 
Суверенитет и сигурност 63 
Счетоводство 2019 година 149 
Счетоводство в публичния сектор 150 
Съвременни политически системи 57 
Съзнанието като инстинкт 136 
Тайната война 125 
Тайни и загадки на "Тихия фронт" 121 
Тестове за конкурси за държавни служители 117 
Топ шпиони 120 
Туристическа инфраструктура и суперструктура 81 
Туристически ресурси 84 
Търговска несъстоятелност - правни и икономически теоретико-приложни аспекти 91 
Увод в психоанализата 8 
Управление на риска, тестване и оценка на мрежовата и информационна сигурност 154 
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж 80 
Учебен практикум по облигационно право 97 
Финансови отчети на банките - регламенти и анализи 148 
Холистичен подход в компютризираното чуждоезиково обучение 172 
Човекът на "светлото бъдеще" 6 
10-те правила на успеха 29 
150 упражнения по метода "Монтесори" у дома 130 
21 урока за 21-ви век 43 
4 основни текста 12 
80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства 126 
Exam Essentials Practice Tests 2 170 171 
Homo deus 32 
Innovative approaches to insurance company cash flow management 127 
Management accounting: Integrating Basic Concepts and Meaning 151 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Авиация 124 
Автомобилно застраховане 126 
Агентура 119 
Агресия 145 
Административен акт 111 
Административен договор 111 
Административен капацитет 116 
Административно право 102 106 
Административнопроцесуален кодекс 111 
Акушерство 14 
Алкохолизъм 15 
Американска политика 59 64 65 
Американски президенти 64 
Английски език 170 171 
Анимационни техники 152 153 
Анимационно кино 159 163 
Антична демокрация 66 
Антично изкуство 165 
Аранжиране на витрина 144 
Арт-ритрийт 77 
Артистични изяви 160 
Архивни документи 175 
Архивни сгради 175 
Архивни фондове 175 
Архитектура на къщи 168 
Архитектурно наследство 169 
Аутизъм 140 
Аутсорсинг 70 
Банкова система 148 
Барок 165 
Бедност 94 
Библиотечна инфраструктура 3 
Библиотечна мрежа 3 
Библиотечни потребители 5 
Библиотечни програми 5 
Библиотечни услуги 5 
Библиотечно обслужване 5 
Бизнес етика 27 
Биологична психология 16 
Биометрични данни 77 
Благосъстояние 44 
Блогове 155 
Богослужебна музика 159 
Бременност 14 
Българска икономика 75 
Българска история 176 
Български държавници 176 
Българско земеделие 75 
Българско общество 35 
Българско разузнаване 121 
Валутна интеграция 75 
Валутни сделки 67 
Варненски артисти 161 162 
Варненски архитекти 161 162 
Варненски музиканти 161 162 
Варненски писатели 162 
Варненски художници 161 162 
Векторни изображения 152 
Вещно право 106 
Вземане на решения 11 
Видеоизкуство 159 160 
Видове библиотеки 3 
Византийска империя 174 
Визуализация 25 
Вина (юрид.) 103 
Винарска промишленост 80 
Винен туризъм 80 
Витрини 144 
Власт 34 46 55 
Военно разузнаване 121 125 
Военноморски сили 124 
Воля 21 
Връзки с обществеността 48 
Втора световна война 119 174 
Възбрани 96 
Възпитание на децата 128 130 
Възродителен процес 53 
Външна политика на САЩ 65 
Външна търговия 75 
Въображение 29 
Генетични изследвания 133 
Геномика 133 
География на туризма 84 
Глобализация на културата 1 
Гняв 41 
Гражданска свобода 7 
Граждански процес 98 
Гражданско общество 58 
Гражданско право 106 
Грижи за болни 19 
Грижи за възрастни 19 
Групова ефективност 76 
Данъчен дълг 105 
Данъчни правоотношения 105 
Данъчно законодателство 105 
Данъчно право 102 
Данъчно счетоводство 149 
Двупроцесни теории 11 
Дебати 39 
Демографска криза 122 123 
Демографски преход 30 
Демокрация 61 
Депресивни състояния 140 
Детска психиатрия 139 140 
Детска психология 20 130 139 
Деца в неравностойно положение 132 
Джендър идеология 28 
Дигитализация 175 
Дигитални технологии 169 
Дигитално обучение 172 
Дискриминация 28 
Договорни задължения 104 
Договорни правоотношения 97 104 
Древна Гърция 174 
Духовно израстване 13 
Дълголетие 141 
Държавен бюджет 150 
Държавен суверенитет 63 
Държавна администрация 57 115 
Държавна власт 63 
Държавни служители 117 
Държавно устройство 57 
Евгеника 133 
Еволюционни открития 32 
Европейска демокрация 35 
Европейска интеграция 53 75 
Европейска култура 37 
Европейски институции 35 
Европейски ценности 35 
Его 8 
Едипов комплекс 8 
Език на тялото 36 
Екологична архитектура 169 
Екологична политика 70 107 
Екологични изследвания 77 
Екологични организации 107 
Екологично законодателство 107 
Екологично право 107 
Експериментална парапсихология 24 
Електронен мониторинг 89 
Електронна търговия 83 
Електронни документи 175 
Електронно наблюдение 89 
Електронно обучение 172 
Емоции 36 
Емоционална интелигентност 20 
Емпатия 41 
Емпирично изследване 116 
Епистемология 4 38 
Ерос 21 
Етично поведение 27 
Етнонационализъм 53 
Женски тероризъм 123 
Жилищни сгради 168 
Жилищно строителство 169 
Журналистическо разследване 69 
Закон за защита на потребителите 113 
Закон на привличане 22 25 
Застрахователен бизнес 70 
Застрахователен договор 112 
Застрахователен пазар 126 
Застрахователни компании 127 
Застрахователни премии 112 
Застрахователно правоотношение 112 
Защита на данни 114 
Защита на информацията 122 156 
Защита на личните данни 91 156 
Защита от пожари 169 
Защитени територии 84 
Здравеопазване 71 
Здравна система 126 
Зелена икономика 74 
Зелени сгради 158 
Златарство 159 
Зографи 159 
Избирателна система 57 
Изпълнителен процес 96 
Изтласкване 10 
Икономическа криза 173 
Икономическа политика 79 
Икономическа престъпност 122 
Икономически национализъм 65 
Икономически преход 53 
Икономически растеж 73 
Имиграция 43 
Инвестиционни фондове 112 
Индивидуална психология 13 
Индустриална екология 74 
Индустриални отношения 68 
Индустриални сгради 169 
Индустрия 4.0 122 
Иновации 76 
Иновации в застраховането 127 
Иновации в икономиката 74 
Иновации в програмирането 157 
Иновационен мениджмънт 70 
Иновационни технологии 75 
Инстинкт 136 
Институционализиране на правото 93 
Интелектуалци 55 
Интенционалност 21 
Интернет зависимост 15 
Интернет комуникации 155 
Интуиция 25 
Информационни технологии 154 
Иск (юрид.) 97 
Исково производство 97 98 
Истина 7 
История на архитектурата 168 
История на Европа 174 
История на Русия 54 
История на цивилизацията 32 
История на четенето 2 
Истрорумънци 45 
Кадрова политика 83 
Казуси 78 102 
Каменна архитектура 167 
Каменни мостове 167 
Капитализъм 33 
Кариерно развитие 131 
Картография 23 
Кейнсианство 52 
Киберзаплахи 122 
Кибернетика 24 
Киберпрестъпления 123 
Киберсигурност 44 122 
Киноизкуство 164 
Китайски литерати 33 
Клинична психология 138 
Клъстерна политика 79 
Клъстерни организации 79 
Клъстерно сътрудничество 79 
Книгоиздаване 142 
Княжество България 95 
Когнитивна психология 16 
Колективно договаряне 72 
Компютъризация на образованието 172 
Компютърна анимация 160 163 
Комуникации 36 
Комуникации в организацията 145 
Комуникационен мениджмънт 142 
Комуникационни стратегии 144 
Комуникация 41 
Комунистическа идеология 6 42 
Комунистическа пропаганда 6 
Конституционализъм 92 
Конституционен контрол 101 
Конституционен патриотизъм 92 
Конституционен съд 101 
Конституционна идентичност 92 
Конституционна реформа 92 
Конституционно право 102 
Конституционно управление 101 
Конституция 57 
Конфликтология 115 
Концлагери 56 
Корпоративна отговорност 27 71 72 
Корпоративни стратегии 52 
Корпоративно гражданство 70 72 
Корупция 123 
Космическо оръжие 124 
Космополитна социология 38 
Крайбрежна икономика 77 
Креативен мениджмънт 157 
Креативност 26 
Кризисен маркетинг 86 
Криптокрация 60 
Круизен туризъм 77 
Кръгова икономика 74 
Културна антропология 34 
Културна среда 1 
Къмпинги 169 
Ландшафтна архитектура 169 
Легитимност на правото 93 
Лечебна психотерапия 16 
Либерализъм 52 
Лидерство 29 70 86 145 
Линейна алгебра 134 
Линейно оптимиране 134 
Лични данни 114 
Личностен потенциал 13 
Личностно усъвършенстване 29 
Личността в управлението 145 
Логически разсъждения 11 
Лозаро-винарски предприятия 80 
Лозарство 80 
Лъжа 7 
Любов 21 
Майчинство 14 
Макроикономическа стабилност 51 
Мании 137 
Маркетингова реклама 144 
Маркетингови модели 86 
Маркетингово управление 86 
Маси 46 
Материална база 81 
Медиен мениджмънт 142 
Медии 1 
Медийна икономика 142 
Медийно образование 77 
Международна търговия 73 
Международни инвестиции 75 
Международни отношения 63 
Международни престъпления 87 
Международни стандарти 154 
Меланхолия 12 
Мерки за сигурност 50 
Местно самоуправление 122 
Метод на Монтесори 130 
Миграция 60 173 
Мислене 23 25 
Митнически контрол 73 
Модели на семейството 30 
Мозъчна дейност 25 136 
Молове 166 
Морален мениджмънт 27 
Морско пиратство 77 
Мотивационни теории 76 
Мотивация 145 
Мотивация на терористите 50 
Мрежова сигурност 154 
Музеи 1 
Мултимедиен софтуер 153 
Мултимедийни проекти 152 153 
Мултимедийни технологии 152 153 
Мюсюлмани 45 
Наказания 89 
Наказателен кодекс 100 103 
Наказателно законодателство 103 
Наказателно преследване 100 
Наркомания 15 
Народ 34 
Народопсихология 46 
Национализъм 37 43 
Национална идентичност 35 
Национална принадлежност 35 
Нация 37 
Невронни мрежи 77 
Недвижими имоти 158 
Недемократично управление 60 
Немско разузнаване 119 
Неокласицизъм 165 
Неолиберализъм 52 173 
Облачни технологии 155 
Облигационни правоотношения 97 
Облигационно право 106 109 
Обработка на данни 114 
Образование 48 129 
Образователна политика 132 
Образователни системи 129 
Обсесивно-компулсивно разстройство 137 
Обучение 23 
Обществено развитие 44 46 
Общуване 31 
Озеленяване 169 
Опазване на околната среда 107 
Операционен мениджмънт 143 
Организационно поведение 146 
Организирана престъпност 122 123 
Осигурителен стаж 108 
Осигурителни обезщетения 88 
Осигурително законодателство 108 
Отпуски 88 
Отрицание 12 
Офшорни афери 69 
Офшорни зони 58 
Офшорни инвестиции 69 
Пазар на труда 72 
Пазарна икономика 73 
Пазарни отношения 52 
Пазарно управление 86 
Паралелна държава 58 
Парапсихични явления 24 
Парародителски грижи 128 
Парични потоци 127 
Паркоустройството 169 
Парламентаризъм 57 
Парламентарна демокрация 66 
Патриотизъм 35 
Педагогически кадри 129 
Педагогически методи 130 
Пенсионно осигуряване 126 
Пенсионносигурителни дружества 126 
Пилотно фундиране 135 
Подбор на кадри 117 
Подбор на персонала 76 
Пожароизвестителни системи 169 
Политическа култура 34 57 
Политическа свобода 7 
Политически елит 60 
Политически кризи 51 
Политически партии 51 65 
Политически преход 51 
Политически режими 57 
Политически репресии 56 
Политически реформи 51 
Политически системи 57 
Политически убеждения 55 
Политически убийства 56 62 
Политическо лидерство 48 
Политическо управление 61 
Помаци 45 
Порнография 28 
Постсоциалистически капитализъм 42 
Потребителска защита 113 
Почивка 88 
Права на бедните 94 
Права на детето 128 
Права на потребителите 113 
Правителствата на България 49 
Правителствени кризи 49 
Правни норми 106 
Праисторическо изкуство 165 
Предприемачески проекти 143 
Предприемачество 70 71 
Предприятия 99 
Презастраховане 126 
Президентски избори 65 
Приватизация 53 
Приложна психология 16 
Приобщаващо образование 132 
Природни науки 24 
Природни ресурси 84 
Пробация 89 
Прогрес 39 
Продължителност на живота 141 
Производство по вписване 96 
Производство по несъстоятелност 91 
Пропаганда 48 
Протекционизъм 73 
Професионална педагогика 131 
Професионална подготовка 131 
Професионално образование 131 
Професионално развитие 77 
Профсъюзи 82 
Психически тормоз 139 
Психически травми 17 139 
Психическо възстановяване 17 
Психични разстройства 16 137 
Психични способности 18 
Психични функции 8 
Психично здраве 31 
Психоанализа 8 10 164 
Психоаналитични методи 10 
Психоаналитични теории 12 17 
Психологически експеримент 9 
Психологически състояния 9 
Психологически теории 9 16 
Психологически терапии 9 
Психология на мисленето 22 
Психология на пазара 67 
Психология на пола 14 
Психометрия 18 
Психопатология 8 
Психотерапевтична практика 138 
Психотерапевтични методи 138 
Психофизиология на съзнанието 136 
Публичен сектор 150 
Публични организации 115 
Публични финанси 71 
Публично право 106 
Първа световна война 174 
Работна сила 83 99 
Работни места 85 
Радикализъм 122 
Радиоелектроника 124 
Раждане 14 
Разрешаване на конфликти 41 
Разследваща журналистика 62 
Разузнаване 118 
Разузнавателни служби 120 
Разузнавателни средства 125 
Разузнавачи 121 125 
Рационализъм 33 
Рационалност 11 
Революции 174 
Революционни процеси 173 
Регенерация 141 
Реклама в бизнеса 70 
Религия и общество 43 
Ренесанс 165 174 
Рефлексивна модернизация 38 
Римска империя 37 174 
Риск мениджмънт 67 127 
Робство 87 
Родителско поведение 14 20 
Романтизъм 165 
Руска политика 54 59 62 
Руски президенти 54 
Руско-български речници 147 
Самосъхранение 17 
Световна икономика 73 
Свръхзвукови технологии 124 
Свръхчовек 133 
Себестойност на продукцията 151 
Сексуална революция 28 
Сексуално образование 28 
Сексуалност 28 
Семеен бизнес 143 
Семейна психотерапия 40 
Семейни конфликти 40 
Семейство 40 
Семинарни занятия 78 
Семиология 4 
Семиотика 4 
Семиотика в литературата 4 
Семиотика на изкуството 4 
Сива икономика 85 
Сигурност на държавата 63 
Сигурност на информацията 156 
Символизъм 165 
Син океан 146 
Синдикална дейност 82 
Синергично образование 129 
Скулптура 163 
Служебно правителство 49 
Служител под прикритие 100 
Смърт 19 34 
Смъртно наказание 35 
Собственост 96 
Софтуерни платформи 152 
Софтуерно инженерство 157 
Социалдемокрация 52 
Социален тероризъм 60 
Социализъм 173 
Социалистическа демокрация 66 
Социалистическо възпитание 6 
Социалистическо общество 6 42 
Социална защита 85 
Социална работа 126 
Социална справедливост 132 
Социални жилища 169 
Социални мрежи 31 
Социални неравенства 38 
Социални организации 145 
Социални промени 39 
Социални услуги 48 
Социално неравенство 66 
Социално предприемачество 71 122 
Социално-икономическа политика 71 
Социологически понятия 33 
Средновековно изкуство 165 
Сръбско-българска война, 1885 г. 176 
Сталински период 42 
Стареене 141 
Старост 141 
Стенна живопис 163 
Стратегическо управление 146 
Страх 12 
Строителни конструкции 169 
Строителни предприятия 158 
Строителни технологии 169 
Студената война 59 118 173 174 
Суверенитет 63 
Суеверия 137 
Сухопътни войски 124 
Счетоводна практика 151 
Счетоводни стандарти 149 
Счетоводно законодателство 149 
Счетоводно отчитане 150 
Счетоводство 147 
Съветско разузнаване 119 
Съвременна архитектура 169 
Съвременно изкуство 163 165 
Съдебна власт 106 
Съдебна практика 109 110 
Съдебни процеси 56 
Съдебни решения 111 
Съединението на България, 1885 г. 176 
Съзнание 136 
Сънища 8 
Съпружески отношения 40 
Тайни операции 120 
Тайни служби 118 
Творческа личност 26 
Творческа среда 26 
Творчески поток 26 
Творчество 164 
Телепатия 18 
Теории за населението 30 
Теория на вероятностите 134 
Терапевти 138 
Териториално планиране 81 
Териториалноустройствена политика 158 
Терминологични речници 147 
Тероризъм 43 62 118 
Терористична заплаха 50 
Тестове 78 117 170 171 
Техника на безопасността 169 
Технологично развитие 43 85 
Торбеши 45 
Транснационализация 38 
Трафик на хора 87 123 
Трудов стаж 108 
Трудови правоотношения 99 
Трудови спорове 68 
Трудово договаряне 68 
Трудово законодателство 88 
Трудово право 106 110 
Туризъм 71 74 78 
Туристическа инфраструктура 77 81 
Туристическа суперструктура 81 
Туристически ресурси 84 
Търговия с роби 87 
Търговска витрина 144 
Търговска несъстоятелност 91 
Търговски комплекси 166 
Търговски паркове 166 
Търговски сгради 166 
Търговски спорове 98 
Търговски стратегии 67 
Търговско право 110 
Търновска конституция 95 
Тютюнопушене 15 
Уеб сайт 155 
Укрепителни конструкции 135 
Умиране 19 
Умствено развитие 23 
Управление на конфликти 115 
Управление на риска 154 156 
Ускоци 45 
Условия на труд 76 99 
Успех 29 
Устойчиво предприемачество 143 
Устойчиво развитие 44 
Устойчиво строителство 169 
Училищна педагогика 129 
Учредителна власт 92 
Фасилити мениджмънт 77 158 
Феноменологична психология 18 
Филмова критика 164 
Философия 24 
Философия на правото 93 
Финансова независимост 91 
Финансови отчети 148 
Финансови приходи 151 
Финансови разходи 151 
Финансово право 102 
Финансово разузнаване 123 
Финансово-счетоводен анализ 148 
Фобии 137 
Форекс търговия 67 
Хазарт 15 
Харта за правата на човека 94 
Харта на основните права на ЕС 94 
Холизъм 172 
Холистичен подход 172 
Хомосексуализъм 28 
Хранене 141 
Хранително-вкусова промишленост 74 
Християнска религия 28 
Художествени произведения 160 
Частноправни сделки 104 
Четене 2 
Читателски интереси 2 5 
Човешка природа 36 
Човешки капитал 85 
Човешки общества 32 
Човешки отношения 31 
Човешки ресурси 70 76 83 
Човешко развитие 32 39 
Чувства 12 41 
Чуждоезиково обучение 77 172 
Шлицови стени 135 
Шопингмания 15 
Шпионаж 125 
Шпиони 118 120 121 
Юриспруденция 93 
Ядрен риск 90 
Ядрена енергетика 90 
Ядрена енергия 90 
Ядрени оръжия 124 
Ядрено законодателство 90