НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/008/П 84 

Праматарова, Мариана

   Бургаски музи по света : Избрани интервюта, коментари и творчески портрети / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация, 2009 . - 68 с. : с цв. сн. ; 21 см . -  (Библиотека Анастасия ; 25)

   

   ISBN 978-954-8365-25-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47249

- 2 -

П/06/П 84 

Праматарова, Мариана

   Музеи и медии в България: от взаимодействие към устойчиви културни продукти : Автореферат / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация, 2017 . - 80 с. ; 21 см

   

 корица 

Сист. No: 47254

- 3 -

П/06/Н 26 

Наръчник на музейния специалист за работа с публиките  : Т. 1- /  Състав. Тодор Петев и др. . - София : Фонд. Моят музей, 2019- . - 23 см

   

   ISBN 978-619-90613-4-3 

   Т. 1 . - 264 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47287

Цивилизация. Култура

- 4 -

П/008/П 88 

Приобщаване на българските граждани към европейските културноисторически ценности  / Андрей Пантев и др. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 60 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 8)

   Изд. на УНСС. Институт за следдипломна квалификация Др. авт. : Николай Овчаров, Светлозар Елдъров, Валери Стоянов, Лиляна Велева, Димитър Саздов, Тодор Мишев

 корица | съдържание 

Сист. No: 47375

Журналистика

Философия

- 5 -

П/11/14/Е 56 

Елчинов, Димитър

   Съзнание и поведение / Димитър Елчинов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 228 с. ; 21 см

   Димитър Елчинов - псевд. на Димитър Георгиев Иванов.

   ISBN 978-954-07-3975-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47325

- 6 -

П/11/14/О-83 

Основни понятия в китайската мисъл и култура  : Кн. 1- /  Прев. от кит. и старокит. Петко Т. Хинов . - София : Изток-Запад, 2017- . - 22 см . -  (България среща Китай)

   Текст и на кит. ез.

   ISBN 978-619-01-0368-4 

   Кн. 3 . - 2018 . - 152 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47361

- 7 -

П/14/Т 99 

Тялото  : Вариации, спекулации, доктрини : Тематичен сборник /  Състав. Хараламби Паницидис и др. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 390 с. ; 22 см

   Други състав.: Димитър Божков, Петър Горанов.

   ISBN 978-954-07-4445-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47326

- 8 -

П/11/14/Ч 89 

Човекът - свободен и несвободен  : Сборник доклади /  Състав. Цена Желязкова Стоева и др. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 192 с. ; 24 см

   Др. състав.: Пламен Макариев, Цветина Рачева, Веселин Дафов

   ISBN 978-954-07-4542-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47318

- 9 -

П/101/Г 38 

Герджиков, Георги Анастасов

   Форми : Поглед върху съвременната философия през културните нагласи към историческото време / Георги Анастасов Герджиков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 350 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4702-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47313

- 10 -

П/11/14/И 30 

Игълтън, Тери

   Смисълът на живота / Тери Игълтън . - София : Колибри, 2019 . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0464-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47301

- 11 -

П/14/П 47 

Петрова, София

   Епикур и удоволствието като добродетел / София Петрова . - София : Милениум, 2019 . - 143 с. ; 20 см . -  (Философия за всеки)

   

   ISBN 978-954-515-486-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47299

Психология

- 12 -

П/159.9/Г 41 

Герчева-Несторова, Галя Тодорова и др.

   Психология и логика : IX клас : Задължителна подготовка / Галя Тодорова Герчева-Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова ; Рец. Бойчо Йорданов Бойчев . - София : Педагог 6, 2001 . - 248 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-8249-70-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47386

- 13 -

П/159.9/П 52 

Пинкър, Стивън

   Материалът на мисълта : Езикът като прозорец към човешката природа / Стивън Пинкър . - София : Изток-Запад, 2013 . - 613 с. ; 23 см . -  (Красив ум)

   

   ISBN 978-619-152-154-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47360

- 14 -

П/159.9/С 75 

Стейн, Стивън Дж.

   Емоционална интелигентност for dummies / Стивън Дж. Стейн . - [София] : Алекс Софт, [2018] . - 348, X с. ; 24 см . -  (Прави всичко по-лесно!)

   

   ISBN 978-954-656-357-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47344

- 15 -

П/159.9/Б 26 

Барг, Джон

   Преди да помислим : Как постоянно вземаме решения подсъзнателно / Джон Барг . - София : МОНТ, [2019] . - 512 с. ; 20 см . -  (Колекция от знания)

   

   ISBN 978-619-169-186-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47343

- 16 -

П/159.9/К 78 

Колева, Светлина

   Триархичен модел на психопатни личностни черти в юношеска възраст / Светлина Колева . - София : Изток-Запад, 2019 . - 260 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0452-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47363

- 17 -

П/159.9/К 99 

Кюркчиев, Симеон

   Психологически експертизи и грижата за себе си / Симеон Кюркчиев . - София : Изток-Запад, 2019 . - 224 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0479-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47351

- 18 -

П/159.9/С 48 

Сноудън, Рут

   Карл Юнг - основни идеи : Въведение в новаторската работа на Юнг върху аналитичната психология, сънищата и колективното несъзнавано / Рут Сноудън . - София : Хомо Футурус, 2019 . - 251 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-223-047-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47303

- 19 -

П/159.9/С 48 

Сноудън, Рут

   Зигмунд Фройд - основни идеи : Въведение в новаторската работа на Фройд върху психоанализата, сексуалността, сънищата и несъзнаваното / Рут Сноудън . - София : Хомо Футурус, 2019 . - 254 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-223-045-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47304

Логика

- 20 -

П/16/Г 93 

Гурова, Лилия Александрова

   Обяснение, разбиране и извод / Лилия Александрова Гурова . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 202 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-063-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47339

Етика

- 21 -

П/17/К 96 

Кънева, Валентина

   Граници на биоетиката / Валентина Кънева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 174 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3469-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47316

- 22 -

П/17/Н 51 

Некрасов, Анатолий

   Тренинг "Потокът на живота" : Как да постигнем душевен покой и все по-голямо щастие / Анатолий Некрасов . - София : Паритет, 2019 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-203-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47345

Религия

- 23 -

П/21/В 28 

Ваташки, Атанас

   Религия и наука - противопоставяне или единение / Атанас Ваташки . - В. Търново : Фабер, 2019 . - 339 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-0894-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47404

- 24 -

П/29/Х-98 

Хюсеин, Ед

   Ислямът : Световна история / Ед Хюсеин . - София : Сиела, 2019 . - 344 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2942-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47291

Обществени науки

Демография. Статистика

- 25 -

П/314/М 49 

Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България  : Т. 1- /  Съавт., състав. и науч. ред. Татяна Коцева, Елица Димитрова, Йоланда Зографова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2019- . - 24 см

   Изд. на БАН. Институт за изследване на населението и човека

   ISBN 978-954-322-958-1 

   Т. 1. Раждаемост и семейна политика . - 536 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47352

Социология

- 26 -

П/316/С 54 

Социологията - от емпирията към теорията  : Юбилеен сборник, посветен на 70 години от рождението на чл. кор. проф. дсн Атанас Атанасов /  Науч. ред. Стоян Михайлов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2010 . - 330 с. : с ил., табл. и диагр., 2 л. : цв. сн. ; 25 см

   Изд. на БАН. Съюз на учените в България. Секция Социологически науки

   ISBN 978-954-322-368-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47403

- 27 -

П/316.7/А 64 

Ангелов, Божидар Михайлов

   Медийна и комуникативна компетентност : Основи на медийната педагогика / Божидар Михайлов Ангелов . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 280 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4063-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47328

- 28 -

П/316.3/И 31 

Идеи за гражданско общество  : Класически текстове : Антология /  Състав. и науч. ред. Хараламби Паницидис и др. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 646 с. ; 24 см

   Др. състав.: Огнян Касабов, Борис Попиванов Съдържа текстове от: Аристотел, Хуго Гроций, Томас Хобс, Барух Спиноза, Джон Лок, Шарл Луи Монтескьо, Жан-Жак Русо, Адам Смит, Адам Фъргюсън, Томас Джеферсън, Едмънд Бърк, Томас Пейн, Имануел Кант, Йохан Готлиб Фихте, Георг Вилхелм Фридрих Хегел, Карл Маркс, Алексис дьо Токвил, Хенри Дейвид Торо, Антонио Лабриола, Антонио Грамши, Джон Дюи

   ISBN 978-954-07-4160-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47319

- 29 -

П/316.3/С 61 

Ставрев, Светослав Бориславов

   Скенерът : Защо е така и може ли иначе? / Светослав Бориславов Ставрев . - София : Парадигма, 2016 . - 310 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-326-276-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47336

- 30 -

П/316.3/Д 58 

Димитров, Николай

   Социалните анклави на съвременността : Автосегрегация и маргинализация при ромите в България / Николай Димитров ; Науч. ред. Людмил Георгиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 207 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-4306-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47314

- 31 -

П/316.3/Д 58 

Димитров, Николай

   Социалните анклави на съвременността : Гей пространства : Социални и сексуални ареали на ЛГБТ общността / Николай Димитров ; Науч. ред. Людмил Георгиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 219 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-4307-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47315

- 32 -

П/316.3/Р 85 

Рос, Алек

   Индустриите на бъдещето / Алек Рос . - София : НСМ Медиа, 2017 . - 318 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9913-61-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47309

- 33 -

П/316.3/А 37 

Айкелман, Дейл

   Близкият изток и Централна Азия : Антропологически подход / Дейл Айкелман . - София : Изток-Запад, 2019 . - 490 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0367-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47357

- 34 -

П/316.3/Г 75 

Градинаров, Борислав

   Силата на системния фактор : Системният генезис на неопределеността в обществото : [Монография] / Борислав Градинаров . - София : Изток-Запад, 2019 . - 264 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0422-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47362

- 35 -

П/316.4/Г 80 

Грекова, Майя

   Какво е сбъркано с политиките за "интеграция на ромите в България"? / Майя Грекова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 318 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4678-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47321

- 36 -

П/316.3/С 61 

Ставрев, Светослав

   Човешката съдба: поотделно и заедно : Общество и човек, структури и активности : Социална философия за интелектуални гмуркачи - любители на опасно дълбокото / Светослав Ставрев . - София : Труд, 2019 . - 598 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-608-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47338

- 37 -

П/316.7/С 77 

Стовал, Джим и др.

   Изкуството да общуваме : Вашето конкурентно предимство / Джим Стовал, Рей Хъл . - [София] : Август, 2019 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9688-68-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47305

Политика

- 38 -

П/327/К 52 

Кертиков, Кирил и др.

   България и Македония - заедно в Европа / Кирил Кертиков, Долорес Арсенова . - София : Инст. по социология БАН, 2000 . - 59 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-90615-6-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47392

- 39 -

П/328/К 85 

Корупция и антикорупция  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2003 . - 533 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 954-477-102-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47380

- 40 -

П/327/Е 20 

Европейската политика за съседство със страните от Средиземноморския регион, страните от Източна и Югоизточна Европа (Беларус, Молдова, Украйна) и страните от Южен Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия)  : Научно-практически семинар, Варна, 22 май 2008 г. / Емилия Георгиева и др. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 92 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 10)

   Др. авт. : Иван Стойчев, Георги Камов, Елеонора Николова, Станимир Станев, Веселка Павлова, Георги Манлиев

   ISBN 978-954-494-950-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47394

- 41 -

П/327/П 23 

Партньорство за европейска интеграция на Балканите  . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 120 с. : с табл. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 9)

   Изд. на УНСС. Институт за следдипломна квалификация

 корица | съдържание 

Сист. No: 47370

- 42 -

П/327/П 89 

Проблеми и предизвикателства в процеса на реализация на двустранните програми за трансгранично сътрудничество с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Македония и Турция  / Елка Василева и др. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 124 с. : с табл. ; 21 см . -  (България в Европейския съюз ; 5)

   Изд. на УНСС. Институт за следдипломна квалификация Др. авт. : Миланка Славова, Татяна Даскалова, Светла Бонева, Зоя Дамянова, Ивелина Шопова, Иванка Душкова, Росица Делчева

   ISBN 978-954-494-927-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47395

- 43 -

П/327/Ч 12 

Чавдарова, Мария

   Политически системи и международни отношения на Балканите / Мария Чавдарова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 72 с. : с табл. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 2)

   Изд. на УНСС. Институт за следдипломна квалификация

 корица 

Сист. No: 47371

- 44 -

П/323/З-35 

Заркова, Анна

   Българската мафия както я видях / Анна Заркова . - София : Авлига, 2018 . - 621 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7245-16-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47302

- 45 -

П/328/К 80 

Коми, Джеймс

   Безусловна вярност : Истина, лъжи и лидерство / Джеймс Коми . - [София] : Локус, 2018 . - 359 с. ; 21 см . -  (Carpe diem ; 7)

   

   ISBN 978-954-783-274-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47332

- 46 -

П/325/A 10 

A Review of Empirical Surveys of Asylum-Related Migrants  . - Luxembourg : European Asylum Support Office, 2018 . - 93 p. : tab. ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-9494-915-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47280

- 47 -

П/327/В 38 

Велев, Григор

   Чуждопоклонничеството и българските национални интереси : Т. 1-2 / Григор Велев . - София : Знание, 2019 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-621-250-4 

   Т. 1. Българо-руските отношения . - 256 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47353

- 48 -

П/327/В 38 

Велев, Григор

   Чуждопоклонничеството и българските национални интереси : Т. 1-2 / Григор Велев . - София : Знание, 2019 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-621-251-1 

   Т. 2. Отношенията между България и Германия, Франция, Англия и Съединените американски щати . - 191 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47354

- 49 -

П/32/М 32 

Марков, Георги

   Феноменът Виктор Орбан / Георги Марков . - София : Сиела, 2019 . - 106 с., 8 л.: цв. сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2972-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47391

- 50 -

П/323/М 60 

Милков, Христо

   1968 - "разделната" година: свободата на власт : Българският поглед върху Френския май (60-те години на XX век) / Христо Милков . - София : Гутенберг, 2019 . - 367 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-176-145-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47307

- 51 -

П/328/Ф 36 

Фелщински, Юрий и др.

   Корпорацията : Русия и КГБ по времето на президента Путин / Юрий Фелщински, Владимир Прибиловски . - [София] : Прозорец, 2019 . - 455 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-243-027-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47300

Икономика. Икономически науки

- 52 -

П/339.923/Г 37 

Георгиева, Емилия

   Институциите на Европейския съюз / Емилия Георгиева . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 57 с. : с табл. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 6)

   Изд. на УНСС. Институт за следдипломна квалификация

   ISBN 978-954-494-936-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47396

- 53 -

П/339.923/Н 86 

Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз  : Кръгла маса Бургас, 28.03.2008 г. / Емилия Георгиева и др. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 71 с. : с табл. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 3)

   Изд. на УНСС. Институт за следдипломна квалификация Др. авт. : Даниела Бобева, Иван Георгиев, Теодора Борисова, Калоян Симеонов, Александър Бакалов, Огнян Чампоев

 корица | съдържание 

Сист. No: 47372

- 54 -

П/331.5/П 82 

Правата на българските граждани на единния европейски пазар на труда  : Национален семинар Габрово, 16 май 2008 г. / Катя Владимирова и др. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 111 с. : с табл. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 7)

   Изд. на УНСС. Институт за следдипломна квалификация Др. авт. : Маргарита Атанасова, Лиляна Станкова, Мария Касърова, Т.Чолакова, Светла Бонева

 корица | съдържание 

Сист. No: 47374

- 55 -

П/339.923/Р 54 

Реформирането на договорната основа на Европейския съюз като изпитание за гражданите  / Динко Динков и др. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 56 с. ; 21 см . -  (България в Европейския съюз ; 4)

   Изд. на УНСС. Институт за следдипломна квалификация Др. авт. : Кристиан Вигенин, Георги Близнашки, Иван Стойчев, Бойко Вълчев, Цветелина Маринова, Елизабет Йонева

 корица | съдържание 

Сист. No: 47373

- 56 -

П/339.923/С 37 

Симеонов, Калоян

   България в Европейския съюз / Калоян Симеонов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 50 с. : с табл. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 1)

   Изд. на УНСС. Институт за следдипломна квалификация

 корица 

Сист. No: 47369

- 57 -

П/331.5/Ч 54 

Человеческие ресурсы в креативной экономике  : Международная коллективная монография . - Москва, 2014 . - 239 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9904333-4-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47283

- 58 -

П/336/И 80 

Йонкова, Надежда

   Правен режим на публичните финанси / Надежда Йонкова . - София : Сноумод, 2016 . - 124 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-901340-6-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47364

- 59 -

П/338.45/К 23 

Камиева, Алмагуль Акболатовна

   Инновационная политика и подходы к управлению иностранными инвестициями в индустриальном секторе Республики Казахстан : Научная монография / Алмагуль Акболатовна Камиева . - Уральск : НЦНТИ, 2016 . - 159 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-601-278-855-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47376

- 60 -

П/338.48/К 31 

Караилиева, Милена

   Човешкият капитал в туризма / Милена Караилиева . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 431 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-013-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47331

- 61 -

П/334.7/D 49 

Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience  : Monograph /  Ed. by Igor Britchenko, Yevheniia Polishchuk . - Tarnobrzeg : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2018 . - 378 p. : tab. ; 21 cm

   

   ISBN 978-83-89639-84-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47286

- 62 -

П/338.48/А 52 

Алексиева, Соня и др.

   Изграждане на имидж на туристически дестинации / Соня Алексиева, Стефания Темелкова . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 356 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-057-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47333

- 63 -

П/336/Г 79 

Грейбър, Дейвид

   Дългът : Първите 5000 години / Дейвид Грейбър . - [София] : Бард, 2019 . - 576 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-921-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47356

- 64 -

П/339.1/К 87 

Котлър, Филип и др.

   Маркетинг 4.0 : От традиционното към дигиталното / Филип Котлър, Хермаван Картаджайя, Иуан Сетиауан . - София : Locus Pub., 2019 . - 223 с. ; 21 см . -  (Carpe diem ; 11)

   

   ISBN 978-954-783-289-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47239

- 65 -

П/339.9/М 45 

Международна икономика  / Добринка Златева и др. . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 228 с. : с табл. ; 20 см

   Др. авт. : Емил Панушев, Илиян Матеев, Иван Бянов, Невена Бянова

   ISBN 978-619-208-175-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47240

- 66 -

П/336/Н 75 

Николова, Бистра

   Данъчен контрол : Технология, методика и модели / Бистра Николова . - [Добрич] : Мартине, 2019 . - 230 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7059-38-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47310

- 67 -

П/336/Н 75 

Николова, Бистра

   Взаимодействието и интеграцията в системата на Националната агенция за приходите / Бистра Николова . - София : Св. Григорий Богослов, 2019 . - 237 с. : с табл. ; 21 см

   Изд. на Висше училище по застраховане и финанси

   ISBN 978-954-8590-56-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47311

- 68 -

П/332/П 97 

Пържанова, Анелия Венелинова

   Стратегическото управление в контекста на интелигентната специализация : Регионални измерения / Анелия Венелинова Пържанова ; Рец. Анна Манолова Недялкова, Мария Димитрова Великова . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 177 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-690-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47381

Право

- 69 -

С/34/Б 65 

Борисов, Орлин

   Терминологичен справочник по международно право / Орлин Борисов . - София : Агро Пъблишинг, 2004 . - 226 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-328-021-5 

 корица 

Сист. No: 47365

- 70 -

С/34/Б 65 

Борисов, Орлин

   Терминологичен речник по право на Европейски съюз / Орлин Борисов . - София : Агро Пъблишинг, 2004 . - 262 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-328-020-7 

 корица 

Сист. No: 47366

- 71 -

П/347/П 84 

Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката  : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 21 октомври 2016 г. . - Варна : Наука и икономика, 2016 . - 251 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0913-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47241

- 72 -

П/347/И 21 

Иванов, Александър

   Търговски сделки и несъстоятелност : Със синтез на юриспруденцията / Александър Иванов . - София : Сиела, 2017 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2296-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47390

- 73 -

П/347/Р 82 

Ролята на правото в съвременната икономика  : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017 г. . - Варна : Наука и икономика, 2017 . - 351 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0949-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47242

- 74 -

П/341/С 96 
 Съд на Европейския съюз 

   Годишен доклад 2016 г. : Обзор на годината . - Люксембург : Служба за публикации на ЕС, 2017 . - 49 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-92-829-2300-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47383

- 75 -

П/342/А 32 

Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината  : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 април 2018 г. . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 230 с. ; 22 см

   Изд. на ИУ - Варна. Кат. "Правни науки"

   ISBN 978-954-21-0972-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47244

- 76 -

П/342/З-43 

Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции  : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г. . - Варна : СТЕНО, 2018 . - 397 с. ; 24 см

   Изд. на ИУ - Варна. Кат. Правни науки, Институт за държавата и правото при БАН, Комис. за защита от дискриминация.

   ISBN 978-619-241-005-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47243

- 77 -

П/341/К 72 

Ковачева, Диана Петрова

   Международният наказателен съд: учредяване и допълваща юрисдикция / Диана Петрова Ковачева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4522-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47312

- 78 -

П/341/С 96 
 Съд на Европейския съюз 

   Годишен доклад 2017 : Обзор на годината . - Люксембург : Служба за публикации на ЕС, 2018 . - 60 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-92-829-2765-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47384

- 79 -

П/343/К 86 

Костадинова, Ралица

   Условното осъждане по българското наказателно право / Ралица Костадинова . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 279 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-068-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47334

- 80 -

П/347/М 23 

Малчев, Михаил

   Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване / Михаил Малчев . - София : Сиела, 2019 . - 267 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2960-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47290

- 81 -

П/341/М 74 

Михайлова-Големинова, Савина

   Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право / Савина Михайлова-Големинова ; Предг. и науч. ред. Жак Малерб . - София : Сиела, 2019 . - 363 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2850-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47294

- 82 -

П/349/П 36 

Пенчев, Георги

   Екологично право : Специална част : Учебно ръководство / Георги Пенчев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела, 2019 . - 524 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2858-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47266

- 83 -

П/347/П 86 

Предизвикай: Неоснователното обогатяване!  /  Състав. Стоян Ставру и др. . - София : Сиела, 2019 . - 488 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   Др. състав.: Димитър Топузов, Николай Павлевчев

   ISBN 978-954-28-2937-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47293

- 84 -

П/347/С 75 

Стефанов, Георги

   Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : (по конспекта) / Георги Стефанов . - 3. актуал. и доп. изд. . - В. Търново : Абагар, 2019 . - 720 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-168-235-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47330

- 85 -

П/341/С 96 
 Съд на Европейския съюз 

   Годишен доклад 2018 г. : Обзор на годината . - Люксембург : Служба за публикации на ЕС, 2019 . - 72 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-92-829-3023-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47385

Обществено управление

- 86 -

П/351/354/В 42 

Величков, Иван

   Сигурността в административно-териториалните единици / Иван Величков . - София : ЕкоПринт, 2006 . - 268 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91084-6-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47377

- 87 -

П/351/354/К 13 

Казанджиева, Мария Георгиева

   Правен режим на държавната служба : Държавният служител и неговото служебно правоотношение / Мария Георгиева Казанджиева . - [София] : Инст. по публ. администрация и европ. интеграция, 2007 . - 259 с. ; 21 см . -  (Съвременни проблеми на административните дейности)

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47398

- 88 -

П/351/354/М 32 

Марков, Константин

   Трансформация на контролната дейност в административната система. Насоки и инструменти за извършване на контрола / Константин Марков . - София : Авангард Прима, 2014 . - 370 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-264-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47379

Военни науки. Военно изкуство

- 89 -

П/355/359/П 69 

Политика за публично-частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана  . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 278 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-494-903-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47399

- 90 -

П/355/359/Б 16 

Бакалов, Янчо Маринов

   Висше морско образование. Лидиране в конкурентната среда / Янчо Маринов Бакалов . - Варна : СТЕНО, 2019 . - 165 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-241-029-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47250

- 91 -

П/355/359/Б 85 

Буковски, Христо

   Воинската харизма на българите : Потайната мощ на Аресовите мистерии / Христо Буковски . - София : Сиела, 2019 . -  (Historia incognita)

   

   ISBN 978-954-28-2970-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47389

- 92 -

П/355/359/М 45 

Медникаров, Боян Кирилов

   Военноморското образование в Република България - състояние и перспективи / Боян Кирилов Медникаров . - Варна : ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2019 . - 204 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-7428-33-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47251

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 93 -

П/36/П 97 

Пържанова, Анелия Венелинова

   Противоречия и конфликти в социалното осигуряване / Анелия Венелинова Пържанова ; Рец. Йордан Христосков, Мария Димитрова Великова . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 179 с. : с табл. и диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-687-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47263

Възпитание. Образование. Просвета

- 94 -

П/378/Р 33 

Рамка на квалификациите в Европейското пространство за висше образование  : Работна група - Болоня : Квалификационни рамки . - Пловдив : Акад. изд. на АУ - Пловдив, 2005 . - 113 с. : с табл. ; 24 см

   Изд. на Съвет на ректорите на висшите училища

 корица | съдържание 

Сист. No: 47378

- 95 -

П/378/T 49 

3rd International Conference on Open and Distance Learning  : Applications of Pedagogy and Technology : 11-13 November 2005, Patra, Greece : Vol. 1-2 /  Ed. by Antonis Lionarakis . - Athens : Propobos, 2005 . - 24 cm

   Парал. текст на гръцки ез.

   ISBN 960-7860-54-3 

   Vol. 2 . - 592 p.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47281

- 96 -

П/37.0/У 87 

Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвременните условия  : Първа пролетна национална конференция, Варна, 20-21 март 2010 г. . - Варна : Знание и сила, 2011 . - 360 с. : с табл. и сн. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47279

- 97 -

П/37.01/Н 72 

Николаева, Силвия

   Неформално образование : Философии. Теории. Практики / Силвия Николаева . - 2. доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 262 с. ; 24 см

   Пълното име на авт. e Силвия Николаева Николова.

   ISBN 978-954-07-3739-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47322

- 98 -

П/37.01/Ч 12 

Чавдарова-Костова, Сийка

   Възпитанието в структурата на семейните отношения / Сийка Чавдарова-Костова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 191 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4296-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47327

- 99 -

П/37.01/Н 62 

Неформално образование  : Антология /  Състав. Силвия Николаева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 863 с. ; 24 см

   Пълното име на състав. е Силвия Николаева Николова.

   ISBN 978-954-07-4375-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47324

- 100 -

П/376/З-30 

Замфиров, Милен

   Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни способности / Милен Замфиров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 175 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4696-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47320

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 101 -

П/39/Г 28 

Гемишева, Мариела

   Време и стил : Контури на историята на модата през XX век / Мариела Гемишева . - София : Колибри, 2019 . - 191 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-02-0355-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47342

- 102 -

П/39/П 34 

Пенева, Румяна

   Личният стил : Как облеклото променя / Румяна Пенева . - София : СофтПрес, 2019 . - 128 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-151-481-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47341

- 103 -

П/39/С 88 

Студентски фолклорни експедиции  : От "Мечкарите" на с. Гиген до "Паликош" в с. Граматиково /  Състав., науч. ред. и предг. Константин Кукушев ; Рец. Катя Кайрякова, Мария Кърджиева, Ивайло Иванов . - Варна : Славена, 2019 . - 96 с.: с цв. сн. ; 24 см

   Изд. на ВСУ "Черноризец Храбър" . Кат. "Изкуства".

   ISBN 978-619-190-137-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47245

Естествени науки

Екология

Математика

- 104 -

П/519.6/С 55 

Спасова, Веселина Георгиева

   Стандарти за управление на качеството в софтуерния бизнес / Веселина Георгиева Спасова ; Рец. Галина Великова Милева, Васил Донев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 163 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-674-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47247

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 105 -

П/63/С 77 

125 години управление на горите във Варненски регион  : Сборник документи и материали /  Състав. Борислав Дряновски . - Варна : Славена, 2005 . - 295 с., 12 л.: цв. ил ; 23 см . -  (Библиотека Корени)

   

   ISBN 954-579-439-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47400

- 106 -

П/62/Ч 79 

Чивърс, К. Дж.

   АК-47. Оръжието на XX век / К. Дж. Чивърс . - София : Сиела, 2019 . - 430 с., 8 л.: ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2860-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47288

Медицина

- 107 -

П/614/З-50 

Здравето и здравеопазването в Република България и страните от Европейския съюз  : Научно-практическа конференция, Стара Загора, 20 юни 2008 г. / Златка Глутникова и др. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 68 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 11)

   Изд. на УНСС. Институт за следдипломна квалификация Др. авт. : Таня Чолакова, Християн Грива, Евгения Делчева, Иван Стойчев

   ISBN 978-954-494-951-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47397

- 108 -

П/61/Б 80 

Бредесен, Дейл

   Краят на Алцхаймер : Първата програма за профилактика и лечение на когнитивен спад / Дейл Бредесен . - София : Изток-Запад, 2018 . - 301 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0303-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47359

- 109 -

П/61/М 24 

Манасиева, Астра

   Емоционални разстройства през призмата на когнитивно-поведенческата терапия / Астра Манасиева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4459-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47329

- 110 -

П/61/Д 14 

Далке, Рюдигер

   Peace food - миротворна храна : Как да излекуваме тялото и душата като се откажем от месото и млякото / Рюдигер Далке . - София : Кибеа, 2019 . - 368 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Здраве)

   Кн. съдържа 30 веган рецепти от Доротея Ноймайер.

   ISBN 978-954-474-847-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47346

Управление

- 111 -

П/65.012/М 19 

Маккий, Рейчъл и др.

   Енергия за промяна : Лидерският модел на Грид / Рейчъл МакКий, Брус Карлсън . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2009 . - 180 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 3-430-13454-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47401

- 112 -

П/658.5/С 49 

Современные концепции управления эффективностью инновационной деятельности предприятий  : Проблемы и перспективы : Сборник научных трудов международного сообщества ученых России, Польши, Болгарии . - Москва ; Варшава ; Варна, 2013 . - 127 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-9904333-5-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47285

- 113 -

П/658.5/М 48 

Менеджмент предприятий  : Учебно-практическое пособие . - Москва, 2016 . - 266 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-9907667-1-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47284

- 114 -

П/65.012/Х-75 

Хрестоматия-практикум по креативному менеджменту  : Case Study of Creative Management /  Състав. А. А. Степанов и др. . - Москва, 2017 . - 182 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-9907667-4-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47282

- 115 -

П/658.1/.2/Г 85 

Грозева, Николина Невинова

   Рисков капитал за млади иновативни предприятия / Николина Невинова Грозева ; Рец. Емил Спасов Панушев, Искра Балканска . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-672-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47246

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

- 116 -

П/681.3/А 75 

Антонопулос, Андреас М.

   Станете биткойн експерт : Програмиране на отворения блокчейн / Андреас М. Антонопулос . - София : Изток-Запад, 2019 . - 456 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0450-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47355

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 117 -

Гр/75/И 83 

Йордан Йорданов  : [Албум] /  Предг. Пламена Димитрова-Рачева . - [Варна] : Славена, 2000 . - [16] с. : цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-579-095-4 

 корица 

Сист. No: 47393

- 118 -

Гр/77/Г 98 

Гюзелев, Чавдар

   Намерени инсталации : Албум / Чавдар Гюзелев . - София : Black Flamingo Publishing, 2017

   Парал. загл. и текст на англ. ез.

   ISBN 978-619-7362-20-6 

 корица 

Сист. No: 47347

- 119 -

П/792/П 74 

Попилиев, Ромео

   Цензурата по времето на комунизма, или режимът на забравяне - позволяване / Ромео Попилиев . - София : РИВА, 2018 . - 214 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-320-627-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47337

- 120 -

П/7.0/А 99 

Аятоллахи, Хабиболлах

   Книга за Иран : История на изкуството / Хабиболлах Аятоллахи ; Под ред. на Ангел Митков Орбецов . - [София] : Гутенберг, 2019 . - 476 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-176-144-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47306

- 121 -

П/793/Р 45 

Реджеб, Айше

   Танцът в турската традиционна сватба в Лудогорието / Айше Реджеб ; Рец. Мария Кърджиева . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 194 с. : с цв. сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-691-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47382

- 122 -

П/792/Р 94 

Русев, Христо

   Последният вечен мим / Христо Русев . - б. м., б. г. . - [95 с., 9 л].: със сн. ; 20х22 см + 12 к.

   

 корица 

Сист. No: 47265

Градоустройство. Ландшафт

- 123 -

П/71/С 56 

Спек, Джеф

   Пешеходен град : Как сърцето на града може да спаси Америка стъпка по стъпка / Джеф Спек . - Пловдив : Жанет 45, 2019 . - 323 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-186-502-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47340

Архитектура

- 124 -

П/71/Г 37 

Георгиев, Любомир и др.

   Графики към ЗУТ и Наредба 7 / Любомир Георгиев, Евгени Велев . - София : Камара на Архитектите в България, 2019 . - 92 с. : с ил. и черт. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90050-2-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47258

- 125 -

П/72/П 47 

Петров, Пламен Петров

   Приложение на принципите на устойчивата архитектура в контекста на българското архитектурно наследство / Пламен Петров Петров ; Рец. Атанас Димитров Ковачев, Недялко Иванов Бончев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 166 с. : с табл., ил. и черт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-715-685-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47260

- 126 -

П/72/Р 28 

Райновска, Радост

   Архитектура на училищните сгради : Историческо развитие, съвременни тенденции и перспективи в началото на XXI век / Радост Райновска . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 158 с. : с ил. и черт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-715-684-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47261

- 127 -

П/72/Р 28 

Райновска, Радост

   Обществени сгради за изкуство и култура / Радост Райновска ; Рец. Александър Слаев, Красимира Вачева . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 175 с. : с ил. и черт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-715-686-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47264

Спорт

Езикознание. Филология

- 128 -

П/80/Х-23 

Халачева, Светозара

   Съвременни подходи при обучението по български език на чужденци и на българи в чужбина / Светозара Халачева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 232 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4423-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47323

- 129 -

П/80/М 31 

Маринов, Димитър

   Nomen et aenigma: име и загадка : Принос към езиковата археология и ономастичната просопография / Димитър Маринов . - В. Търново ; Варна : Знак `94 ; Фабер, 2019 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8305-53-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47248

Литература. Теория на литературата

- 130 -

П/820/899.09/Ж 39 

Жените в българската литература и култура  : [Сборник от Националната научна конференция, проведена на 20 и 21 октомври 2016 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски"] /  Състав. и науч. ред. Людмила Хр. Малинова и др. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 527 с. ; 24 см

   Др. състав.: Кристина Йорданова, Маринели Димитрова. Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-07-4428-5 

   ISBN 978-954-07-4363-9 ! 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47317

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

- 131 -

П/908/П 84 

Праматарова, Мариана

   Искри от вечността / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация, 2008 . - 62 с. : със сн. ; 21 см . -  (Библиотека Анастасия ; 19)

   

   ISBN 978-954-8365-11-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47257

- 132 -

П/9/Р 20 

Развигорови - обречените на свободата  / Михаил Развигоров . - София : Бълг. сдружение на родовете от Македония, 2015 . - 84 с. : с портр. ; 21 см . -  (Малка македонска библиотека ; 5)

   

   ISBN 978-954-92935-6-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47275

- 133 -

П/904/П 20 

Панчев, Атанас

   Културно-историческото наследство в периода на Българското Възраждане, отразено в документи от българските архиви: организация, управление и социализация : Към въпроса за зараждане на българската библиография / Атанас Панчев ; Науч. ред. Евгений Сачев . - София : Новата цивилизация, 2019 . - 232 с. ; 21 см

   Загл. и на англ. ез.: Cultural and historical legacy in the period of the Bulgarian Renaissance as reflected in the documents of the Bulgarian records: organization, management and socialization.

   ISBN 978-916-7470-07-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47253

- 134 -

С/9/Т 93 

Туровский, А. Е. и др.

   Энциклопедия гербов и флагов : Все страны мира / А. Е. Туровский, А. В. Михновский . - Москва : Канон плюс, 2019 . - 488 с. : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-5-88373-550-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47277

Археология

- 135 -

П/904/С 23 

Сборяново  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 29 см

   Книгата е с паралелен текст на английски език.

   ISBN 978-954-92975-3-9 

   Т. 4. Ч. 1. Икономическите връзки на гетската столица Хелис по данни от амфорната тара : Амфорните печати / Анелия Божкова . - 2017 . - 286 : с табл., цв. ил. и к.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47262

География

История. Помощни исторически науки

- 136 -

П/931/939/О-62 

Оппенхейм, А. Лео

   Древняя Месопотамия : Портрет погибшей цивилизации / А. Лео Оппенхейм . - Москва : Наука, 1980 . - 408 с. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47402

- 137 -

П/930/П 84 

Праматарова, Мариана

   Градове, храмове, колоси / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация, 2011 . - 192 с. : с цв. сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-40-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47255

- 138 -

П/94/В 39 

Великите сили и България 1944-1947 г.  : Т.1- /  Състав., прев., науч. ред. Луиза Ревякина, Татяна Волокитина . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014- . - 24 см

   Загл. и на рус. ез.: Великие силы и Болгария 1944-1947 г. Изд. на Центр. държ. архив на Републ. България. Архив на външната политика на Рус. федерация и др.

   ISBN 978-954-322-919-2 

   Т. 2. Ч. 1. Съюзната контролна комисия в България (ноември 1944 - декември 1947 г.) : Документи . - 2018 . - 932 с.

   

 корица 

Сист. No: 47367

- 139 -

П/94/В 39 

Великите сили и България 1944-1947 г.  : Т. 1- /  Състав., прев., науч. ред. Луиза Ревякина, Татяна Волокитина . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014- . - 24 см

   Загл. и на рус. ез.: Великие силы и Болгария 1944-1947 г. Изд. на Центр. държ. архив на Републ. България. Архив на външната политика на Рус. федерация и др.

   ISBN 978-954-322-940-6 

   Т. 2. Ч. 2. Съюзната контролна комисия в България (ноември 1944 - декември 1947 г.) : Документи . - 2018 . - 932 с.

   

 корица 

Сист. No: 47368

- 140 -

С/93/99/Б 32 

Безруков, М. П. и др.

   Путеводитель побед / М. П. Безруков, А. Е. Туровский . - Тула : Аквариус, 2015 . - 542 с., 12 л. : сн. ; 25 см

   

   ISBN 978-5-8125-2092-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47276

- 141 -

П/930/С 21 

Сачев, Евгений Иванов

   Културономична документология / Евгений Иванов Сачев . - София : Новата цивилизация, 2015 . - 160 с. ; 24 см

   Загл. и на латиница: Kulturonomic dokumentologiya. - Загл. и на рус. ез.: Культурономическая документология.

   ISBN 978-954-8365-86-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47252

- 142 -

П/930/Д 13 

Даймънд, Джаред

   Катаклизъм : Преломни моменти за държавите в криза / Джаред Даймънд . - София : Изток-Запад, 2019 . - 480 с., 16 л.: цв. сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0492-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47358

История на България

- 143 -

П/949.72/Б 92 

България в Първата световна война  : Сборник със студии и статии : [Т. 1] - /  Състав. Димитър Недялков и др. . - София : Пропелер, [2016] - . - 29 см

   Други състав. : Светлозар Елдъров, Сево Явашчев. Изд. на Съюз на възпитаниците на воен. на Негово Величество у-ща, Школа за запасни офицери и родолюбивото войнство и гражданство.

   ISBN 978-954-392-530-8 

   Т. 3. Равносметката . - 2018 . - 224 с. : със сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47278

- 144 -

П/949.72/А 64 

Ангелов, Петър Димитров

   Слуховете в средновековна България / Петър Димитров Ангелов . - София : Полис, 2019 . - 180 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-796-081-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47308


 Индекс по АВТОРИ

Айкелман, Дейл 33 
Алексиева, Соня 62 
Ангелов, Божидар Михайлов 27 
Ангелов, Петър Димитров 144 
Антонопулос, Андреас М. 116 
Арсенова, Долорес 38 
Атанасова, Маргарита 54 
Аятоллахи, Хабиболлах 120 
Бакалов, Александър 53 
Бакалов, Янчо Маринов 90 
Бакърджиева, Теодора 95 
Балабанова, Христина 73 
Балканска, Искра 115 
Барг, Джон 15 
Безруков, М. П. 140 
Близнашки, Георги 55 
Бобева, Даниела 53 
Божков, Димитър 7 
Божкова, Анелия 135 
Бойчев, Бойчо Йорданов 12 
Бонева, Светла 42 54 
Бончев, Недялко Иванов 125 
Борисов, Орлин 69 70 
Борисова, Теодора 53 
Бредесен, Дейл 108 
Буковски, Христо 91 
Бянов, Иван 65 
Бянова, Невена 65 
Василева, Елка 42 
Ваташки, Атанас 23 
Вачева, Красимира 127 
Велев, Григор 47 48 
Велев, Евгени 124 
Велева, Лиляна 4 
Великова, Мария Димитрова 68 93 
Величков, Иван 86 
Вигенин, Кристиан 55 
Владимирова, Катя 54 
Волокитина, Татяна 138 139 
Вълчев, Бойко 55 
Гемишева, Мариела 101 
Георгиев, Иван 53 
Георгиев, Любомир 124 
Георгиев, Людмил 30 31 
Георгиева, Емилия 40 52 53 
Герджиков, Георги Анастасов 9 
Герчева, Весела 3 
Герчева, Галя 57 95 112 
Герчева-Несторова, Галя Тодорова 12 
Глутникова, Златка 107 
Горанов, Петър 7 
Градинаров, Борислав 34 
Грейбър, Дейвид 63 
Грекова, Майя 35 
Грива, Християн 107 
Грозева, Николина Невинова 115 
Гурова, Лилия Александрова 20 
Гюзелев, Чавдар 118 
Даймънд, Джаред 142 
Далке, Рюдигер 110 
Дамянова, Зоя 42 
Даскалова, Татяна 42 
Дафов, Веселин 8 
Делчева, Евгения 107 
Делчева, Росица 42 
Джалалиев, Милин 3 
Джумалиева, Ана 76 
Джуров, Мартин 12 
Димитров, Николай 30 31 
Димитрова, Елица 25 
Димитрова, Маринели 130 
Димитрова, Райна 12 
Димитрова-Рачева, Пламена 117 
Динков, Динко 55 
Донев, Васил 104 
Дряновски, Борислав 105 
Душкова, Иванка 42 
Елдъров, Светлозар 4 143 
Елчинов, Димитър 5 
Замфиров, Милен 100 
Запрева, Меглена 3 
Заркова, Анна 44 
Златева, Добринка 65 
Зографова, Йоланда 25 
Иванов, Александър 72 
Иванов, Димитър Иванов 5 
Иванов, Ивайло 103 
Игълтън, Тери 10 
Илиева, Калина 25 
Йонева, Елизабет 55 
Йонкова, Надежда 58 73 75 76 
Йорданова, Кристина 130 
Казанджиева, Мария Георгиева 87 
Кайрякова, Катя 103 
Камиева, Алмагуль Акболатовна 59 
Камов, Георги 40 
Карадечева, Мария 3 
Караилиева, Милена 60 
Карлсън, Брус 111 
Картаджайя, Хермаван 64 
Касабов, Огнян 28 
Касърова, Мария 54 
Кертиков, Кирил 38 
Ковачев, Атанас Димитров 125 
Ковачева, Галина 73 
Ковачева, Диана Петрова 77 
Колева, Дани 25 
Колева, Светлина 16 
Коми, Джеймс 45 
Костадинова, Ралица 79 
Котлър, Филип 64 
Коцева, Татяна 25 
Кръстев, Драгомир 76 
Кукушев, Константин 103 
Кънева, Валентина 21 
Кърджиева, Мария 103 121 
Кьосева, Цветана 3 
Кюркчиев, Симеон 17 
Лечева, Мария 75 
Липчева, Лиляна 3 
Любенова, Адриана 3 
Маджаров, Калин 135 
Макариев, Пламен 8 
МакКий, Рейчъл 111 
Маламин-Сирийски, Миряна 25 
Малерб, Жак 81 
Малинова, Людмила Хр. 130 
Малчев, Михаил 80 
Манасиева, Астра 109 
Манлиев, Георги 40 
Маринов, Димитър 129 
Маринова, Цветелина 55 
Марков, Георги 49 
Марков, Константин 88 
Матеев, Илиян 65 
Медникаров, Боян Кирилов 92 
Милева, Галина Великова 104 
Милков, Христо 50 
Милкова, Лиляна 3 
Михайлов, Стоян 26 
Михайлова-Големинова, Савина 81 
Михновский, А. В. 134 
Мишев, Тодор 4 
Моралийска-Николова, Станислава Емилова 25 
Наумова, Стефка 76 
Недева-Атанасова, Виктория 25 
Недялков, Димитър 143 
Недялкова, Анна 57 112 113 
Недялкова, Анна Манолова 68 
Некрасов, Анатолий 22 
Николаева, Силвия 97 99 
Николова, Бистра 66 67 
Николова, Елеонора 40 
Николова, Силвия 97 99 
Ноймайер, Доротея 110 
Овчаров, Николай 4 
Оппенхейм, А. Лео 136 
Орбецов, Ангел Митков 120 
Павлевчев, Николай 83 
Павлов, Павел 57 112 113 114 
Павлова, Веселка 40 
Паницидис, Хараламби 7 28 
Пантев, Андрей 4 
Панушев, Емил 65 
Панушев, Емил Спасов 115 
Панчев, Атанас 133 
Пенева, Румяна 102 
Пенчев, Георги 82 
Петев, Тодор 3 
Петров, Пламен Петров 125 
Петрова, Виктория 3 
Петрова, Мария Петрова 76 
Петрова, София 11 
Пинкър, Стивън 13 
Попиванов, Борис 28 
Попилиев, Ромео 119 
Праматарова, Мариана 1 2 131 137 
Прибиловски, Владимир 51 
Пшехоцка, И. 114 
Пържанова, Анелия Венелинова 68 93 
Развигоров, Михаил 132 
Райновска, Радост 126 127 
Рачева, Цветина 8 
Ревякина, Луиза 138 139 
Реджеб, Айше 121 
Рогодзиньска, И. 114 
Рос, Алек 32 
Русев, Христо 122 
Савина, М. 114 
Саздов, Димитър 4 
Сариева, Веселина 3 
Сачев, Евгений 133 
Сачев, Евгений Иванов 141 
Сетиаван, Айвън 64 
Сетиауан, Иуан 64 
Симеонов, Калоян 53 56 
Славова, Миланка 42 
Слаев, Александър 127 
Сноудън, Рут 18 19 
Собонь, Я. 114 
Спасова, Веселина Георгиева 104 
Спек, Джеф 123 
Ставрев, Светослав 36 
Ставрев, Светослав Бориславов 29 
Ставру, Стоян 83 
Стамболова, Диана 75 76 
Станев, Станимир Стоянов 40 
Станкова, Лиляна 54 
Стейн, Стивън Дж. 14 
Степанов, А. А. 114 
Стефанов, Георги 84 
Стовал, Джим 37 
Стоева, Цена Желязкова 8 
Стойчев, Иван 40 55 107 
Стоянов, Валери 4 
Стоянов, Тотко 135 
Темелкова, Стефания 62 
Тодорова, Велина 25 
Топузов, Димитър 83 
Туровский, А. Е. 134 140 
Фелщински, Юрий 51 
Халачева, Светозара 128 
Хинов, Петко Т. 6 
Христова, Зорница 3 
Христосков, Йордан 25 93 
Хъл, Рей 37 
Хюсеин, Ед 24 
Чавдарова, Мария 43 
Чавдарова-Костова, Сийка 98 
Чампоев, Огнян 53 
Чернева, Бойка 83 
Чивърс, К. Дж. 106 
Чолакова, Т. 54 
Чолакова, Таня 107 
Шабани, Надя 25 
Шопов, Георги 25 
Шопова, Ивелина 42 
Явашчев, Сево 143 
Янина, Анна 3 
Bakardjieva, Teodora 95 
Britchenko, Igor 61 
Gercheva, Galya 95 
Lionarakis, Antonis 95 
Polishchuk, Yevheniia 61 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината 75 
АК-47. Оръжието на XX век 106 
Архитектура на училищните сгради 126 
Безусловна вярност 45 
Близкият изток и Централна Азия 33 
Бургаски музи по света 1 
България в Европейския съюз 56 
България в Първата световна война 143 
България и Македония - заедно в Европа 38 
Българската мафия както я видях 44 
Великите сили и България 1944-1947 г. 138 139 
Взаимодействието и интеграцията в системата на Националната агенция за приходите 67 
Висше морско образование. Лидиране в конкурентната среда 90 
Военноморското образование в Република България - състояние и перспективи 92 
Воинската харизма на българите 91 
Време и стил 101 
Възпитанието в структурата на семейните отношения 98 
Годишен доклад 2016 г. 74 
Годишен доклад 2017 78 
Годишен доклад 2018 г. 85 
Градове, храмове, колоси 137 
Граници на биоетиката 21 
Графики към ЗУТ и Наредба 7 124 
Данъчен контрол 66 
Древняя Месопотамия 136 
Дългът 63 
Европейската политика за съседство със страните от Средиземноморския регион, страните от Източна и Югоизточна Европа (Беларус, Молдова, Украйна) и страните от Южен Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия) 40 
Екологично право 82 
Емоционална интелигентност for dummies 14 
Емоционални разстройства през призмата на когнитивно-поведенческата терапия 109 
Енергия за промяна 111 
Епикур и удоволствието като добродетел 11 
Жените в българската литература и култура 130 
Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции 76 
Здравето и здравеопазването в Република България и страните от Европейския съюз 107 
Зигмунд Фройд - основни идеи 19 
Идеи за гражданско общество 28 
Изграждане на имидж на туристически дестинации 62 
Изкуството да общуваме 37 
Индустриите на бъдещето 32 
Инновационная политика и подходы к управлению иностранными инвестициями в индустриальном секторе Республики Казахстан 59 
Институциите на Европейския съюз 52 
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни способности 100 
Искри от вечността 131 
Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване 80 
Ислямът 24 
Йордан Йорданов 117 
Какво е сбъркано с политиките за "интеграция на ромите в България"? 35 
Карл Юнг - основни идеи 18 
Катаклизъм 142 
Книга за Иран 120 
Корпорацията 51 
Корупция и антикорупция 39 
Краят на Алцхаймер 108 
Културно-историческото наследство в периода на Българското Възраждане, отразено в документи от българските архиви: организация, управление и социализация 133 
Културономична документология 141 
Личният стил 102 
Маркетинг 4.0 64 
Материалът на мисълта 13 
Медийна и комуникативна компетентност 27 
Международна икономика 65 
Международният наказателен съд: учредяване и допълваща юрисдикция 77 
Менеджмент предприятий 113 
Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България 25 
Музеи и медии в България: от взаимодействие към устойчиви културни продукти 2 
Намерени инсталации 118 
Наръчник на музейния специалист за работа с публиките 3 
Неформално образование 97 99 
Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз 53 
Обществени сгради за изкуство и култура 127 
Обяснение, разбиране и извод 20 
Основни понятия в китайската мисъл и култура 6 
Партньорство за европейска интеграция на Балканите 41 
Пешеходен град 123 
Политика за публично-частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана 89 
Политически системи и международни отношения на Балканите 43 
Последният вечен мим 122 
Правата на българските граждани на единния европейски пазар на труда 54 
Правен режим на държавната служба 87 
Правен режим на публичните финанси 58 
Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката 71 
Преди да помислим 15 
Предизвикай: Неоснователното обогатяване! 83 
Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право 81 
Приложение на принципите на устойчивата архитектура в контекста на българското архитектурно наследство 125 
Приобщаване на българските граждани към европейските културноисторически ценности 4 
Проблеми и предизвикателства в процеса на реализация на двустранните програми за трансгранично сътрудничество с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Македония и Турция 42 
Противоречия и конфликти в социалното осигуряване 93 
Психологически експертизи и грижата за себе си 17 
Психология и логика 12 
Путеводитель побед 140 
Развигорови - обречените на свободата 132 
Рамка на квалификациите в Европейското пространство за висше образование 94 
Религия и наука - противопоставяне или единение 23 
Реформирането на договорната основа на Европейския съюз като изпитание за гражданите 55 
Рисков капитал за млади иновативни предприятия 115 
Ролята на правото в съвременната икономика 73 
Сборяново 135 
Сигурността в административно-териториалните единици 86 
Силата на системния фактор 34 
Скенерът 29 
Слуховете в средновековна България 144 
Смисълът на живота 10 
Современные концепции управления эффективностью инновационной деятельности предприятий 112 
Социалните анклави на съвременността 30 31 
Социологията - от емпирията към теорията 26 
Стандарти за управление на качеството в софтуерния бизнес 104 
Станете биткойн експерт 116 
Стратегическото управление в контекста на интелигентната специализация 68 
Студентски фолклорни експедиции 103 
Съвременни подходи при обучението по български език на чужденци и на българи в чужбина 128 
Съзнание и поведение 5 
Танцът в турската традиционна сватба в Лудогорието 121 
Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки 84 
Терминологичен речник по право на Европейски съюз 70 
Терминологичен справочник по международно право 69 
Трансформация на контролната дейност в административната система. Насоки и инструменти за извършване на контрола 88 
Тренинг "Потокът на живота" 22 
Триархичен модел на психопатни личностни черти в юношеска възраст 16 
Търговски сделки и несъстоятелност 72 
Тялото 7 
Условното осъждане по българското наказателно право 79 
Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвременните условия 96 
Феноменът Виктор Орбан 49 
Форми 9 
Хрестоматия-практикум по креативному менеджменту 114 
Цензурата по времето на комунизма, или режимът на забравяне - позволяване 119 
Человеческие ресурсы в креативной экономике 57 
Човекът - свободен и несвободен 8 
Човешката съдба: поотделно и заедно 36 
Човешкият капитал в туризма 60 
Чуждопоклонничеството и българските национални интереси 47 48 
125 години управление на горите във Варненски регион 105 
1968 - "разделната" година: свободата на власт 50 
3rd International Conference on Open and Distance Learning 95 
A Review of Empirical Surveys of Asylum-Related Migrants 46 
Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience 61 
Nomen et aenigma: име и загадка 129 
Peace food - миротворна храна 110 
Энциклопедия гербов и флагов 134 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Автоматично оръжие 106 
Агенция по вписванията 75 
Административен контрол 75 88 
Административна реформа 29 
Административна система 88 
Административно обслужване 75 
Административно-наказателна отговорност 71 75 
Административно-териториални единици 86 
Алцхаймер 108 
Американофилство 48 
Американска политика 45 
Аналитична психология 18 
Англофобство 48 
Антидискриминация 76 
Антикорупция 39 
Антропологични изследвания 33 
Артисти 1 
Археологически паметници 131 
Архитектурно наследство 125 
Балканска култура 4 
Балканска сигурност 43 
Бедност 29 
Бежанци 46 
Безопасност на корабоплаването 90 
Безработица 26 
Берлински конгрес 47 
Библиографска дейност 133 
Библиотечни сгради 127 
Биоетика 21 
Биполярни разстройства 109 
Бисексуалност 31 
Биткойн 116 
Биткойн мрежа 116 
Бихевиоризъм 5 
Блокчейн технологии 116 
Богословие 23 
Бранд мениджмънт 113 
Българо-македонски отношения 38 
Българска армия 91 139 
Българска живопис 117 
Българска история 91 
Българска литература 130 
Българска православна църква 47 
Български владетели 144 
Български език 128 
Български периодичен печат 133 
Български родове 132 
Български театър 119 
Български фамилии 132 
Български художници 117 
Българско възраждане 133 
Българско изкуство 130 
Българско образование 4 
Бюджетен контрол 58 
Валутен пазар 65 
Веган рецепти 110 
Веганство 110 
Вещно право 83 
Височини на сградите 124 
Висше образование 90 94 95 
Власт 17 
Военна история 91 
Военна история на България 143 
Военни конфликти 51 
Военни победи 91 
Военно образование 92 
Военноморско образование 90 92 
Войни 142 
Връзки с обществеността 37 
Втора българска държава 144 
Втора световна война 138 139 140 
Възпитание на децата 98 
Възрожденска архитектура 125 
Външна политика на България 138 
Външнополитически отношения 43 
Въоръжени сили 89 
Генеалогия 17 
Геостратегически интереси 47 
Гербове 134 
Германофилство 48 
Глобализация 36 65 
Горски територии 105 
Горско стопанство 105 
Градско планиране 123 
Гражданско неподчинение 28 
Гражданско общество 28 36 
Гражданско право 84 
Гранично управление 75 
Групировки 44 
Групова мотивация 36 
Гръцки забележителности 137 
Данъчен контрол 66 
Данъчна администрация 66 
Данъчна ревизия 66 
Данъчни стимули 61 
Данъчно облагане 73 81 
Девиантно поведение 16 
Деменции 108 
Демографска криза 25 
Демократизация 28 
Демокрация 29 
Демони 7 
Депресия 109 
Детска психология 19 
Детски чувства 14 
Деца с увреждания 100 
Джендър 31 
Джихад 24 
Дигитален маркетинг 64 71 
Дигитална икономика 64 
Дигитални технологии 64 
Дискриминационно престъпление 76 
Дискриминация 76 
Дистанционно обучение 95 128 
Добродетели 11 
Договор за застраховка 72 
Договори за франчайзинг 72 
Документна комуникация 141 
Документография 141 
Документология 141 
Древни цивилизации 136 
Дрехи 102 
Духовна свобода 22 
Душевност 7 
Дълг 63 
Държавен бюджет 58 
Държавен изпит 84 
Държавен служител 87 
Държавна администрация 87 
Държавна власт 33 
Държавно управление 29 
Евроинтеграция 36 38 
Европейска икономическа интеграция 65 
Европейска интеграция 4 41 
Европейска култура 4 
Европейска политика 40 
Европейска рамка 94 
Европейски институции 52 
Европейски пазар на труда 54 
Европейски парламент 56 
Европейски съвет 56 
Европейски съд 85 
Европейски съюз 40 53 56 107 
Евтаназия 21 
Египетски пирамиди 137 
Езиково мислене 13 
Екологично право 82 
Електронно възлагане 75 
Елиминативен физикализъм 5 
Елинистическа епоха 135 
Емоционален интелект 14 
Емоционални разстройства 109 
Емпирични изследвания 26 46 
Енергийна политика 55 
Енергийни интереси 41 
Еротика 7 
Етимология на имената 129 
Етническа принадлежност 33 
Етнически малцинства 35 
Етнически отношения 30 
Етнографски групи 103 
Жени 130 
Жилищна архитектура 125 
Зависимости 12 
Закон за защита от дискриминация 76 
Западна култура 9 
Здравна политика 107 
Здравно обслужване 76 
Здравословно хранене 110 
Изплащане на репарации 139 
Икономическа политика 55 
Икономическо развитие 59 
Икономическо сътрудничество 41 
Имигранти 76 
Инвестиции 61 
Инвестиционен капитал 115 
Инвестиционна дейност 89 
Инвестиционна политика 60 
Индустриален растеж 59 
Индустриална революция 65 
Индустрия 4.0 65 
Иновации в икономиката 57 
Иновации в туризма 60 
Иновационна дейност 112 
Иновационна политика 59 
Иновационно развитие 61 
Инспекторски контрол 88 
Интеграция 67 
Интеграция на малцинствата 35 
Интелигентна специализация 68 
Интуиция 15 
Инференциализъм 20 
Информационна епоха 32 
Информационна сигурност 86 
Информационни технологии 95 100 
Иранско изкуство 120 
Иск за наследство 80 
Ислям 24 33 
Истина 12 
История на България 143 
История на Македония 132 
История на модата 101 
Кариерно развитие 60 
Картечници 106 
Квалификация на кадри 112 
КГБ 51 
Кибернетична сигурност 86 
Киберсигурност 32 
Кинотеатри 127 
Китайска култура 6 
Китайска философия 6 
Китайско общество 6 
Книжовна дейност 133 
Когнитивно-поведенческа терапия 109 
Комуникация 12 
Комунистически режим 47 
Контрабанда 44 
Контрол на качеството 88 
Концертни зали 127 
Коран 24 
Корупция 39 57 
Креативен мениджмънт 112 114 
Креативна икономика 57 
Кредит 63 
Кризи на развитието 142 
Културен туризъм 62 
Културна идентичност 33 
Културни забележителности 131 
Културно-историческо наследство 4 
Културономия 141 
Лесничейства 105 
Лесовъдство 105 
Лидери 142 
Лидерски качества 96 
Лидерски стилове 111 
Лидерско поведение 14 45 
Линии на застрояване 124 
Лисабонска стратегия 54 94 
Лисабонски договор 55 
Лични имена 129 
Логически модели 20 
Лого 62 
Любов 11 22 
Мании 109 
Марка 62 
Маркетинг 64 
Масова комуникация 27 
Математическо моделиране 61 
Мафия 44 
Медийна култура 2 
Медийна педагогика 27 
Медицинска етика 21 
Медицински услуги 54 
Междуличностно общуване 37 
Международен арбитраж 74 78 85 
Международен наказателен съд 77 
Международна търговия 65 
Международни отношения 138 
Международни стандарти 104 
Международно право 69 74 
Метафизика на съзнанието 5 
Миграционна политика 46 
Миграционни потоци 112 
Миграционни процеси 57 
Министър-председател 49 
Мирни договори 138 139 
Мислене 12 13 15 
Модел на Грид 111 
Модерност 9 
Модни дизайнери 101 
Модни стилове 101 
Монголско изкуство 120 
Морал 8 
Морско образование 92 
Мотивация 111 
Мотивация на персонала 60 
Музеен маркетинг 3 
Музеи 3 
Музейна дейност 2 
Музейна публика 3 
Музейни сгради 127 
Музейни специалисти 3 
Музейно дело 133 
Музиканти 1 
Наказателно право 71 
Наказателно правосъдие 77 
Народен бит 103 
Народни носии 103 
Народни обичаи 103 
Наследствено право 80 83 
Наследяване 80 
Научно познание 23 
Националистически организации 48 
Национална агенция по приходите 67 
Национални кризи 142 
Невербално общуване 37 
Неопределеност 34 
Неоснователно обогатяване 83 
Неплатежоспособност 73 
Неравенство 28 
Нервна система 108 
Несвобода 8 
Несъзнавано 19 
Неформално образование 97 99 
Номологичен модел 20 
Облекло 102 
Облигационно право 83 
Обучение на възрастни 99 
Обществен ред 86 
Обществени поръчки 89 
Общински бюджет 58 
Общочовешки ценности 22 
Общуване 12 37 
Озеленяване 124 
Ономастика 129 
Опазване на околната среда 82 
Ораторско изкуство 37 
Организирана престъпност 44 
Оръжие 106 
Освобождението на България 1877-1878 г. 47 
Осигурителен процес 93 
Отбранителна икономика 89 
Отечествена война на СССР 140 
Отстояния между сградите 124 
Оценка на предприятия 61 
Пазар на труда 29 
Паметници на изкуството 120 
Паметници на културата 135 
Пантомима 122 
Паранормално 18 
Параформално образование 99 
Парична политика 55 
Певци 1 
Педагогика 95 
Педагогически умения 96 
Пенсионно осигуряване 57 
Пешеходни зони 123 
Платежен баланс 65 
Плурализъм 9 
Подсъзнание 15 
Политика за сътрудничество 40 
Политическа история 48 
Политически демонстрации 50 
Политически елит 44 
Политически режими 43 
Политически системи 43 
Постхуманизъм 9 
Потребителско поведение 113 
Права на детето 76 
Права на човека 28 
Правни отношения 73 
Право на Европейския съюз 70 81 
Право на убежище 46 
Правосъдна система 45 
Президентска власт 51 
Престъпност 26 
Природни ресурси 82 
Пробация 79 
Програмно осигуряване 104 
Прокуратура 45 
Промишлени предприятия 59 
Противодействие на корупцията 39 
Професионална педагогика 99 
Професионална подготовка 57 
Психика 18 
Психоанализа 19 
Психологически експертизи 17 
Психологически типове 18 
Психология 12 
Психология на пола 31 
Психопатични черти 16 
Психотерапия 18 
Публични вземания 83 
Публични средства 73 
Публични финанси 58 
Публично-частно партньорство 42 89 107 
Първа българска държава 144 
Първа световна война 143 
Работа в екип 111 
Раждаемост 25 
Разработване на софтуер 104 
Рамка на квалификациите 94 
Регионална конкурентоспособност 68 
Регионална политика 42 
Регионално развитие 42 68 
Режисьори 1 
Реконструкция на сгради 126 
Репродуктивна свобода 21 
Речева комуникация 27 
Римска цивилизация 137 
Римско право 83 
Рисков капитал 115 
Роботика 32 
Родителско поведение 98 
Ромска интеграция 35 
Ромски общности 30 
Ромско образование 30 35 
Руска политика 47 
Руски олигарси 51 
Руски политици 51 
Руско-турска война 47 
Русофобство 47 
Салафитство 24 
Сасанидско изкуство 120 
Сватбени обичаи 121 
Световни процеси 142 
Свобода 17 
Свобода на личността 8 
Сексуални теории 19 
Сексуалност 31 
Семейна политика 25 
Семейни взаимоотношения 33 
Семейно възпитание 98 
Семейно подпомагане 25 
Семейно право 83 
Сили за сигурност 39 
Системно мислене 34 
Служебно правоотношение 87 
Смисъл на живота 10 22 
Социалистическо изкуство 119 
Социална онтология 34 
Социална педагогика 97 99 
Социална сигурност 107 
Социални мрежи 2 
Социални общности 30 
Социални процеси 34 
Социално законодателство 93 
Социално осигуряване 54 71 93 
Социологическо познание 26 
Специални образователни потребности 100 
Средиземноморски забележителности 137 
Средства за масова информация 2 
Стил на обличане 102 
Стратегии за управление 114 
Стратегически мениджмънт 111 
Стратегическо управление 68 113 
Стрес 109 
Субект 17 
Сунитство 24 
Съвременна философия 9 
Съд на Европейския съюз 74 78 
Съзнание 18 
Сънища 18 
Танци 121 
Творци 1 
Театрални сгради 127 
Театрално изкуство 122 
Териториална сигурност 86 
Териториално разпределение 123 
Терминологични речници 70 
Терминологични справочници 69 
Технологично развитие 32 40 42 61 
Тракийски паметници 135 137 
Трансгранично сътрудничество 42 
Триархичен модел на Патрик 16 
Трудова дискриминация 76 
Трудова миграция 71 
Трудова мобилност 26 
Трудови договори 73 
Трудово право 71 73 
Туристическа дейност 60 
Туристическа дестинация 62 
Туристически бранд 62 
Турски обичаи 121 
Тълкуване на сънища 19 
Тъмна триада 16 
Търговска несъстоятелност 72 
Търговски договори 73 
Търговски сделки 71 72 
Търговско право 83 
Убийства 44 
Удоволствие 11 
Унгарски политици 49 
Университетско образование 99 
Управление на качеството 104 113 
Управление на персонала 112 113 
Управление на предприятията 113 
Управленска дейност 114 
Условия на труд 75 
Условна присъда 79 
Условно осъждане 79 
Устойчива архитектура 125 
Училищни комплекси 126 
Училищни сгради 126 
Учителска професия 96 
Учителски авторитет 96 
ФБР 45 
Феминизъм 130 
Философия на правото 28 
Философия на свободата 8 
Философски възгледи 10 
Финансиране на предприятия 115 
Финансов контрол 67 73 
Финансова администрация 81 
Финансова система 81 
Финансови задължения 63 
Финансови институции 52 
Финансово подпомагане 25 
Финансово право 81 
Фирмена сигурност 86 
Флагове 134 
Фолклорни празници 103 
Фотоалбуми 118 
Фотографско изкуство 118 
Франкофилство 48 
Френски протести 50 
Функционализъм 5 
Християнска вяра 23 
Християнска църква 23 
Художници 1 
Художнички 130 
Цариградска конференция 47 
Цветознание 102 
Цензура 119 
Ценни книжа 72 
Червена армия 140 
Черноморска синергия 53 
Черноморско сътрудничество 53 
Членство в ЕС 56 
Човешки капитал 60 
Човешки ресурси 57 
Човешко съществуване 10 
Човешко тяло 7 
Чуждестранни инвестиции 59 
Чуждоезиково обучение 27 128 
Шариат 24 
Щастие 11 14 22 
Юридическо образование 75