НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/001/А 37 

Айк, Дейвид

   Фантомният Аз : Как да открием истинския / Дейвид Айк . - София : Бард, 2018 . - 637 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-854-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47471

Цивилизация. Култура

Журналистика

- 2 -

П/07/В 93 

Вълканова, Веселина Йорданова

   Медии & уеб дизаин : Култура и функционалност на онлайн комуникацията / Веселина Йорданова Вълканова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 224 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4740-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47494

- 3 -

П/07/Х-78 

Христов, Ивайло

   Залезът на свободния политически печат в България / Ивайло Христов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 374 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-232-182-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47439

Философия

- 4 -

П/101(091)/П 47 

Петрова, София

   Хюм и човешката природа / София Петрова . - София : Милениум, 2019 . - 154 с. : с ил. ; 20 см . -  (Философия за всеки)

   

   ISBN 978-954-515-490-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47469

- 5 -

П/101/У 34 

Узунова, Боряна

   Между предмета и следата : Ханс-Георг Гадамер и Доналд Дейвидсън за разбирането / Боряна Узунова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0497-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47416

Психология

- 6 -

П/159.9/Б 37 

Бенсън, Найджъл

   Психология : Графична история / Найджъл Бенсън . - София : ЕРА, 2019 . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-540-3 

 корица 

Сист. No: 14527

- 7 -

П/159.9/Б 54 

Богданова, Моника

   Въпросът за тялото в клиничната практика : Психоаналитично търсене на ненамираемото / Моника Богданова . - София : Авангард Прима, 2019 . - 180 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-205-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47523

- 8 -

П/159.9/Б 75 

Брадбери, Травис и др.

   Емоционална интелигентност 2.0 / Травис Брадбери, Джийн Грийвс . - София : Изток-Запад, 2019 . - 240 с. ; 22 см

   С включена нова и подобрена онлайн версия на най-известния в света тест за емоционална интелигентност.

   ISBN 978-619-01-0461-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47414

- 9 -

П/159.9/И 46 

Изследване и практика  /  Състав. Златка Георгиева . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 256 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген ISSN 1314-2763. Книга Психология ; 27 (1))

   

   ISBN 978-619-208-192-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47444

- 10 -

П/159.9/К 20 

Калчев, Пламен

   Многомерна скала за тревожност в юношеска възраст : Ръководство за потребителя / Пламен Калчев . - София : Изток-Запад, 2012 . - 196 с.: с табл. ; 22 см

   1. изд. 2005 г. със загл. Тревожност в юношеска възраст.

   ISBN 978-619-152-089-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47412

- 11 -

П/159.9/Л 35 

Левкова, Ирена

   Консултативният процес с фокус транзакционен анализ / Ирена Левкова . - Варна : Онгъл, 2019 . - 228 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7373-63-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47524

- 12 -

П/159.9/М 48 

Менделсон, Феликс де

   Човекът, който дължеше живота си на един сън : Един изследовател на сънища разказва / Феликс де Менделсон . - София : Критика и хуманизъм, 2019 . - 304 с. ; 21 см . -  (Теоретични пространства ; 3)

   

   ISBN 978-954-587-228-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47485

- 13 -

П/159.92/П 47 

Петров, Даниел

   Стилове на привързаност : Удовлетвореност и регулация на рисковото сексуално поведение / Даниел Петров . - София : Пропелер, 2019 . - 206 с.: с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-392-560-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47525

- 14 -

П/159.92/П 51 

Пиаже, Жан

   Детската представа за света / Жан Пиаже . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2019 . - 463 с. ; 21 см . -  (Практики)

   

   ISBN 978-619-7037-15-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47482

- 15 -

П/159.9/П 92 

Психоанализа в България: тук и сега  : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата /  Авт. и състав. Орлин Тодоров и др. . - София : Колибри, 2019 . - 256 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-02-0516-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47473

- 16 -

П/159.9/П 92 

Психология на глупостта  /  Под ред. на Жан-Франсоа Мармион . - София : Изток-Запад, 2019 . - 319 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0510-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47516

- 17 -

П/159.9/Т 47 

Темплар, Ричард

   Правилата на мисленето / Ричард Темплар . - София : Обсидиан, 2019 . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-481-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47468

- 18 -

П/159.9/Х-25 

Ханчева, Камелия

   Ментализация и ранни етапи на социо-емоционално развитие / Камелия Ханчева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4767-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47496

- 19 -

П/159.92/Ч 91 

Чопра, Дийпак

   Метачовекът / Дийпак Чопра . - София : Бард, 2019 . - 382 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-947-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47479

- 20 -

П/159.9/Ч 99 

Чърч, Доусън

   Енергийна психология : Материализиране на мисълта : Как умът ви създава материална действителност / Доусън Чърч . - София : Хомо Футурус, 2019 . - 360 с. : с ил. ; 21 см . -  (Ключ към себе си)

   

   ISBN 978-619-223-041-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47477

- 21 -

П/159.9/Ш 68 

Шираев, Ерик Б. и др.

   Междукултурна психология : Критично мислене и съвременни проложиния / Ерик Б. Шираев, Дейвид А. Леви . - София : Изток-Запад, 2019 . - 446 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-01-0508-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47418

- 22 -

П/159.9/Ю 24 

Юнг, Карл Густав

   Архетиповете и колективното несъзнавано / Карл Густав Юнг . - 2. изд. . - Плевен : Леге Артис, 2016 . - 377 с., 12 л. : цв. ил. ; 25 см . -  (К. Г. Юнг & последователи)

   

   ISBN 978-954-8311-79-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47480

- 23 -

П/159.9/Ю 24 

Юнг, Карл Густав

   Червената книга - Liber novus : Текстът / Карл Густав Юнг . - София : Изток-Запад, 2019 . - 512 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0530-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47520

Логика

Етика

- 24 -

П/17/Б 71 

Бочев, Димитър

   Самоубийството: начин на (зло)употреба / Димитър Бочев . - Пловдив : Жанет 45, 2019 . - 239 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-500-0 

 корица 

Сист. No: 47467

- 25 -

П/17/Х-62 

Холидей, Райън

   Твоето его е врагът / Райън Холидей . - София : Сиела, 2019 . - 220 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3014-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47464

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

- 26 -

П/311/К 18 

Калоянов, Тодор и др.

   Статистика / Тодор Калоянов, Виктор Петров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 372 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-159-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47433

- 27 -

П/311/С 73 

Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания  / Валентин Гоев и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 307 с. ; 29 см

   Др. авт.: Венелин Бошнаков, Екатерина Тошева, Калоян Харалампиев, Васил Бозев

   ISBN 978-619-232-172-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47436

Социология

- 28 -

П/316.7/Б 62 

Бонева, Светла Богданова

   Управление на комуникациите в международнии проекти / Светла Богданова Бонева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 257 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-175-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47438

- 29 -

П/316.7/К 92 

Кръстева, Луливера

   Социални конфликти и медиен резонанс : Комуникационни проблеми в български медии (2007-2019) / Луливера Кръстева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 431 с. : с диагр. ; 24 см

   Рез. и на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4797-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47495

- 30 -

П/316.3/С 31 

Селени, Иван

   От държавен социализъм към посткомунистически капитализъм : Критически поглед / Иван Селени . - София : Изток-Запад, 2019 . - 443 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0502-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47415

- 31 -

П/316.3/Т 64 

Тодоров, Орлин

   България 0.5 : Грешките в кода / Орлин Тодоров . - 2. изд. . - София : Изток-Запад, 2019 . - 247 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-01-0451-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47413

Политика

- 32 -

П/323/А 92 

Асенов, Бончо

   Сепаратизъм в Европа и в България / Бончо Асенов . - София : Парадокс, 2019 . - 244 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-90432-2-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47487

- 33 -

П/327/В 38 

Велева-Ефтимова, Мирела

   Източното разширяване на ЕС - интереси, компромиси, резултати : Политически пачуърк / Мирела Велева-Ефтимова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 311 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4365-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47490

- 34 -

П/32/Г 15 

Гадомски, Витолд

   Лешек Балцерович / Витолд Гадомски . - София : МаК, 2009 . - 357 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8585-12-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47489

- 35 -

П/323/Д 59 

Димитрова, Алексения

   Секретните доклади на Сол Полански за 10 ноември : Какво пише в рапортите на американския посланик в София за падането на Тодор Живков през 1989 г. / Алексения Димитрова . - София : Труд, 2019 . - 384 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-619-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47528

- 36 -

П/328/И 84 

Йосифова, Милка

   Тематично изследване характеристиката на корупцията : Ч. 1- / Милка Йосифова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017- . - 21 см

   

   ISBN 978-619-232-131-4 

   Ч. 3 . - 2018 . - 357 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47429

- 37 -

П/327/П 58 

Плачкова, Анна

   Демократизация чрез интеграция? Поуки от Източното разширяване на Европейския съюз / Анна Плачкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 288 с. : с табл. ; 21 см . -  (Библиотека Европейски изследвания)

   

   ISBN 978-954-07-4736-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47497

- 38 -

П/327/С 44 

Слатински, Николай Димитров

   Рискът: новото име на сигурността / Николай Димитров Слатински . - София : Изток-Запад, 2019 . - 864 с. : с табл. ; 25 см

   Кн. е т. 4 от четирилогията Сигурността - същност, смисъл и съдържание; Петте нива на сигурността; Сигурността - животът на мрежата; Рискът: новото име на сигурността

   ISBN 978-619-01-0526-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47519

- 39 -

П/328/Я 60 

Янков, Георги Недев

   Най-успешните български министър-председатели (1879-2009) / Георги Недев Янков . - 3. доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 185 с. : с табл., цв. ил., портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-170-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47435

Икономика. Икономически науки

- 40 -

П/332/А 45 

Актуални аспекти на регионалното развитие в България  : Студентска научна конференция . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 162 с. : с табл. и диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-193-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47455

- 41 -

П/336/Б 23 

Балканска, Евгения В.

   Международни аспекти на кредитния риск / Евгения В. Балканска ; Науч. ред. Емил Спасов Панушев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 218 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-194-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47486

- 42 -

П/331.5/Б 34 

Белева, Искра и др.

   Сегментация на пазара на труда в България / Искра Белева, Васил Цанов, Десислава Димитрова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 174 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Изд. на БАН. Институт за икон. изследвания Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-770-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47511

- 43 -

П/331/Б 34 

Белева, Искра и др.

   Условията на труд и качеството на заетостта в България: тенденции и взаимодействия / Искра Белева, Васил Цанов, Дочка Велкова . - София : Авангард Прима, 2009 . - 165 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Изд. на БАН. Икон. институт. - Текст и на англ. ез. Съдържа и Decent work country programme Bulgaria 2006-2007

   ISBN 978-954-323-609-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47513

- 44 -

П/330.1/В 84 

Вос, Крис и др.

   Без компромис? : Преговаряй така, сякаш животът ти зависи от това / Крис Вос, Тал Раз . - София : Изток-Запад, 2019 . - 285 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0509-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47417

- 45 -

П/338/Д 17 

Данаилов, Данаил

   България през първата третина на XXI в.: икономика, финанси, банки, доходи. Дигитализацията е реалност и предизвикателство / Данаил Данаилов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 327 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-201-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47425

- 46 -

П/65.011/Д 58 

Димитров, Кирил и др.

   Прокламираната фирмена култура във виртуалното пространство - тенденции и предизвикателства / Кирил Димитров, Ивайло Иванов, Марин Гешков . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 505 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-132-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47431

- 47 -

П/339.923/И 50 

Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят  : [Четиринадесета международна научна конференция на младите учени, 23 ноември 2018 г., София] : Колективна монография . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 715 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   Текст и на англ., рус., укр. ез.

   ISBN 978-619-232-208-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47535

- 48 -

П/336/К 59 

Кирова, Силвия

   Международни финанси / Силвия Кирова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 228 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-105-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47428

- 49 -

П/336/К 85 

Корпоративни финанси  : Кратък курс / Георги Атанасов Петров и др. . - 3. доп. изд. . - София : Тракия-М, 2010 . - 348 с. : с табл. ; 21 см

   Др. авт. : Евгени Райков, Емилия Цанкова, Георги Маринков, Иван Костов, Кремена Шутилова-Йочколовска, Маргарита Главева, Мария Георгиева, Ралица Маринова, Росица Борисова, Румен Радев, Теодора Петкова

   ISBN 978-954-8401-89-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47407

- 50 -

П/338.48/М 31 

Маринова, Надя

   Икономика на туризма / Надя Маринова . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 127 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-070-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47530

- 51 -

П/332/Н 42 

Недвижима собственост. Икономика и управление  : Учебно помагало / Йорданка Йовкова и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 262 с. ; 24 см

   Др. авт.: Василка Стаменова, Георги Забунов, Гергана Боянова, Драгомир Бояджиев, Марин Гълъбов, Тихомир Пелов, Драгомир Стефанов, Надя Гилина, Николинка Игнатова, Яна Стоенчева

   ISBN 978-619-232-135-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47432

- 52 -

П/311/П 13 

Павлова, Веселка

   Бизнес статистика : Програма по бизнесадминистрация / Веселка Павлова . - 4. доп. и прераб. изд. . - [София] : Нов бълг. унив., 2002 . - 198 с. : с табл. ; 29 см

   Изд. на НБУ. Център по дистанционно обучение

   ISBN 954-535-040-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47532

- 53 -

П/332/П 47 

Петров, Камен Димитров

   Устойчиво развитие на регионите : Учебно помагало / Камен Димитров Петров . - София : Авангард Прима, 2012 . - 216 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-020-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47449

- 54 -

П/336/Х-93 

Хубенова-Делисивкова, Татяна

   Пари, банки и капиталови пазари : Основни икономически познания / Татяна Хубенова-Делисивкова . - [2.] изд. . - [София] : Нов бълг. унив., 1996 . - 110 с. ; 29 см

   1. изд. 1995 ; В кн. означено 3. изд. Изд. на НБУ. Център по дистанционно обучение

   ISBN 954-535-085-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47531

Право

- 55 -

П/340/Б 60 

Бойчев, Георги Иванов

   Психология на неправомерното поведение / Георги Иванов Бойчев . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски ; Юриспрес, 2019 . - 88 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-632-077-3 

   ISBN 978-954-07-2315-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47518

- 56 -

П/343/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Наказателен кодекс : Сборник нормативни актове : 2 10 C02 . - 14. изд. . - София : Сиби, 2018 . - 316 с. : с табл. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-060-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47420

- 57 -

П/341/В 70 

Владимиров, Иван

   Дипломатическо и консулско право / Иван Владимиров . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : РОМИНА, 2012 . - 296 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-379-025-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47422

- 58 -

П/347/Г 85 

Грозданов, Антон Кирилов

   Международна конвенция за унифициране на някои правила относно коносаментите от 1924 година : Теоретико-приложни аспекти / Антон Кирилов Грозданов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 76 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-697-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47421

- 59 -

П/347/И 52 

Илиева, Антония и др.

   Правен режим на обществените поръчки по ЗОП : Ръководство за студенти и практици : Кратък курс / Антония Илиева, Пенчо Станкулов . - София : Сиела, 2019 . - 488 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-3029-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47460

- 60 -

П/341/К 72 

Ковачева, Диана Петрова

   Международни и национални механизми за измерване на корупцията : Учебно помагало / Диана Петрова Ковачева ; Рец. Живко Иванов Драганов, Надежда Йонкова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 71 с. : с табл. и диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-197-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47440

- 61 -

П/341/К 72 

Ковачева, Диана Петрова

   Международноправни актове за противодействие на корупцията : Учебно помагало / Диана Петрова Ковачева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 92 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-198-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47441

- 62 -

П/341/К 72 

Ковачева, Диана Петрова

   Правни актове и стратегически подходи за противодействие на корупцията в Европейския съюз : Учебно помагало / Диана Петрова Ковачева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 89 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-199-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47442

- 63 -

П/343/К 78 

Колев, Веселин

   Наказателноправна защита на данъчната система / Веселин Колев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 164 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-698-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47529

- 64 -

П/343/К 86 

Косева, Дарина

   Длъжностното присвояване според българското наказателно право / Дарина Косева . - София : Сиела, 2019 . - 284 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3005-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47458

- 65 -

П/347/К 86 

Костов, Атанас и др.

   Авторското право в архитектурата / Атанас Костов, Йордан Пангев . - София : Труд и право, 2019 . - 120 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-268-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47423

- 66 -

П/343/К 92 

Кръстева, Здравка

   Свидетелите очевидци в наказателното производство в светлината на съвременните постижения на психологията и криминалистиката / Здравка Кръстева . - 2. изд. . - София : Сиела, 2019 . - 407 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2992-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47462

- 67 -

П/343/М 77 

Младенов, Димитър Каменов

   Съдебните заседатели в наказателното производство / Димитър Каменов Младенов ; Под науч. ред. на Гергана Маринова . - София : Фабер, 2019 . - 452 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-0972-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47451

- 68 -

П/349/М 94 

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право / Васил Желязков Мръчков . - 7. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2019 . - 504 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-131-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47434

- 69 -

П/343/О-33 

Овчаров, Мирослав

   Престъпленията против спорта по българското наказателно право / Мирослав Овчаров . - София : Сиби, 2019 . - 204 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-137-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47498

- 70 -

П/347/П 86 

Предизвикай: Вписванията!  : 2008-2018 / Стоян Ставру . - София : Сиела, 2019 . - xcii, 358, xcix с. : с табл. ; 21 см . -  (Закон за собствеността)

   

   ISBN 978-954-28-3019-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47461

- 71 -

П/347/П 92 

Процедури по арбитраж и медиации в областта на интелектуалната собственост  /  Науч. ред. Виолета Цакова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 134 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-066-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47427

- 72 -

С/34/Р 56 

Речник на легалните дефиниции в българското финансово право  /  Състав. Надежда Йонкова . - София : Сноумод, 2016 . - 92 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90134-5-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47408

- 73 -

П/341/С 23 

Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят  : Организирана по повод 90-год. на проф. д-р Иван Владиимиров, 27 октомври 2017 г. /  Състав. Диана Маринова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 764 с. : с цв. сн. ; 25 см

   Текст и на англ., рус. ез.

   ISBN 978-619-232-126-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47536

- 74 -

П/347/С 75 

Стефанов, Георги

   Търговско право : Обща част / Георги Стефанов . - 3. доп. и актуал. изд. . - В. Търново : Абагар, 2016 . - 416 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-168-157-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47406

- 75 -

П/347/С 75 

Стефанов, Георги и др.

   Търговско право / Георги Стефанов, Христо Дочев . - София : Мартилен, 2019 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-598-174-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47405

- 76 -

П/343/Т 65 

Токушев, Димитър

   Създаване на новобългарското наказателно право (1877-1896) / Димитър Токушев . - София : Сиби, 2019 . - 224 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-130-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47499

- 77 -

П/343/Х-15 

Хаджийска, Аделина

   Съдебните актове в наказателния процес / Аделина Хаджийска . - София : Сиела, 2019 . - 276 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3011-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47463

- 78 -

П/347/Ч 70 

Чернева, Бойка

   Юридическо задължение / Бойка Чернева . - София : Сиби, 2019 . - 184 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-129-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47501

- 79 -

П/347/Ш 85 

Шопов, Ангел

   Унищожаемост на договорите поради измама / Ангел Шопов . - София : Сиби, 2019 . - 224 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-138-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47500

Обществено управление

- 80 -

П/351/Б 16 

Бакалова, Валентина

   Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра : Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти. Ограничения на собствеността за благоустройствени цели. Въдействие на административноправните режими върху правото на собственост / Валентина Бакалова . - София : Труд и право, 2019 . - 408 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-269-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47474

- 81 -

П/351/354/М 31 

Маринов, Васил

   Партньори за развитие : Партньорски модел за стратегическо планиране на местното развитие / Васил Маринов . - София : Инст. за публично-частно партньорство, 2005 . - 248 с. с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 954-91636-1-Х 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47512

- 82 -

П/351.74/М 65 

МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност  : Научни доклади . - София : Синдикална федерация на служителите в МВР, 2018 . - 304 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-91032-0-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47443

- 83 -

П/351.74/М 65 
 Министерство на вътрешните работи 

   45 години Институт по психология - МВР : Юбилеен сборник /  Ред. Аделина Тодоровска, Мариана Зарова, Даниела Кузманова . - София : Академия на МВР, 2016 . - 265 с. : с табл. ; 20 см

   Кн. е с ISSN 1314-0116

 корица | съдържание 

Сист. No: 47465

- 84 -

П/351.74/О-97 

Охранителна сигурност  : Научни трудове от Кръгла маса Двадесет години бизнес в сигурността, София, 9 ноември, 2010 . - София : Нов бълг. унив., 2010 . - 196 с. ; 20 см

   Кор. загл. Двадесет години бизнес в сигурността. - Изд. на НБУ. Център за изучаване на рисковете и сигурността, Нац. асоциация за търг. сигурност и охрана.

 корица | съдържание 

Сист. No: 47534

Военни науки. Военно изкуство

- 85 -

П/355/359/А 92 

Асенов, Бончо

   Теория на разузнаването и контраразузнаването / Бончо Асенов . - 2. доп. и прераб. изд. . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 448 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-371-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47409

- 86 -

П/355/359/Б 13 

Баев, Йордан

   История на българското военно разузнаване : Т. 1- / Йордан Баев . - София : Изток-Запад, 2017- . - 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0521-3 

   Т. 2. 1955-2018 . - 2019 . - 446 с. : със сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47517

- 87 -

П/355/359/Н 32 

Научно-практическа конференция на тема ''Стратегии и политики на сигурност"  : София, 9 април 2010 г. : Ч. 1-2 /  Състав. Димитър Йончев . - София : Балкански форум по сигурността, 2010 . - 20 см

   Изд. на Център за изучаване на рисковете и сигурността. Рез. на англ., бълг. ез.

   ISBN 978-954-91632-4-7 

   Ч. 2. Стратегии в сигурността и отбраната. Политики на сигурност и обществен ред . - 424 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47533

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 88 -

П/36/М 51 

Механджийска, Гинка Андонова

   Социална работа с индивидуални клиенти / Гинка Андонова Механджийска . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 311 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4724-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47493

Възпитание. Образование. Просвета

- 89 -

П/378/З-34 

Зарева, Ирена Кирилова и др.

   Висшето образование и науката в България : Икономически, социални и джендър измерения / Ирена Кирилова Зарева, Матю Вълчев Матев, Алла Валентиновна Кирова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 326 с. : с диагр., табл. ; 24 см

   Изд. на БАН. Институт за икон. изследвания Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-748-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47514

- 90 -

П/378/М 12 

Мавродиева, Иванка Тодорова и др.

   От реферата до магистърската теза : Академично писане за студенти : + електронни ресурси / Иванка Тодорова Мавродиева, Йовка Великова Тишева . - София : БГ Учебник, 2016 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-187-015-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47522

- 91 -

П/378/Ф 97 

Фъртунова, Мария

   Висше образование и пазар на труда: дилеми и алтернативи / Мария Фъртунова . - [Русе] : Русенски унив. А. Кънчев, 2012 . - 111 с. : с табл. и диагр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-557-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47457

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 92 -

П/39/А 52 

Ален-Карон, Лоран и др.

   Мистерията Лагерфелд / Лоран Ален-Карон, Патрик дьо Синти . - София : Колибри, 2019 . - 191 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0476-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47470

Естествени науки

- 93 -

П/53/Н 74 

Николов, Иван

   Визуализация за всеки : Наръчник / Иван Николов . - София : Фабрика за книги, 2019 . - 317 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-230-096-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47476

Екология

Математика

- 94 -

П/51/M 69 

Milev, Yanko

   Tasarim Geometrisin / Yanko Milev . - Varna : Varna Free University, 2019 . - 70 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-954-715-694-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47448

- 95 -

П/519.6/Л 82 

Лонг, Джош и др.

   Java в облака : Spring Boot, Spring Cloud и Cloud Foundry / Джош Лонг, Кени Бастани ; Прев. от англ. Петя Иванова . - София : Асеневци, 2019 . - 608 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7356-64-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47426

- 96 -

П/51/М 57 

Милев, Янко

   Дескриптивна геометрия / Янко Милев . - 2. изд. . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 186 с. : с черт. ; 25 см

   Загл. и на тур. ез. Tasarim geometrisin и на рус. ез. Дескриптивная геометрия. Книгата е с паралелен текст на английски език.

   ISBN 978-954-715-692-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47446

- 97 -

П/51/М 57 

Милев, Янко

   Начертательная (дескриптивная) геометрия / Янко Милев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 109 с. : с черт. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-693-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47447

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 98 -

П/64/B 64 

Blagoev, Veselin et al.

   The Hospitality Industry : Understanding Hotel Business / Veselin Blagoev, Elena Nikolskaya, Leonid Popov . - Varna : Varna University of Management, 2019 . - 103 p. : tab. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-635-029-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47445

Медицина

- 99 -

П/61/А 89 

Арт терапия по мяра  /  Авт. и състав. Александра Иванова . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 175 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Др. авт.: Анита Богословова, Валерия Герова, Евгения Маринчева, Йорданка Порязова, Калин Петков, Надежда Денева, Русана Гаджанова

   ISBN 978-619-233-073-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47478

- 100 -

П/614/Б 61 

Болнично управление  : Теоретически аспекти и практически решения (Избрани лекции) . - [София] : Хераклит А & Н, [2004] . - 288 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 954-573-018-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47454

- 101 -

П/614.8/И 50 

Икономическа оценка на защита при бедствия и аварии  /  Науч. ръководител Димитър Димитров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 190 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-173-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47437

- 102 -

П/614/К 93 

Куерво, Хосе и др.

   Управление на болницата : Нови подходи и тенденции / Хосе Куерво, Жорди Варела, Раймундо Беленес . - [София] : Македония Прес, 1998 . - 432 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 954-88-23-21-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47453

- 103 -

П/61/М 46 

Мелило, Робърт

   Хранителният режим на откъснатите деца : Доказани стратегии за подобряване на ученето и концентрацията при деца с аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, дислексия и други неврологични разтройства / Робърт Мелило . - София : Кибеа, 2019 . - 327 с. ; 20 см . -  (Здраве)

   

   ISBN 978-954-474-849-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47472

- 104 -

П/61/П 92 

Психопатология  : Казуси : Ч. 1- /  Под ред. на Надежда Петрова Маджирова . - Пловдив : Лакс бук, 2018- . - 29 см

   

   ISBN 978-619-189-121-4 

   Ч. 2 . - 2019 . - 852 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47483

- 105 -

П/61/П 92 

Психопатология  : Казуси : Ч. 1- /  Под ред. на Надежда Петрова Маджирова . - Пловдив : Лакс бук, 2018- . - 29 см

   

   ISBN 978-619-189-126-9 

   Ч. 3 . - 2019 . - 1265 с. : с табл. и ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47484

- 106 -

П/61/Р 90 

Рубин, Джудит А.

   Арттерапия : Как да използвате лечителната сила на изкуството в своята практика / Джудит А. Рубин . - София : Институт за изкуство и терапия, 2019 . - 376 с. : с ил. ; 23 см . -  (Полезни практики)

   

   ISBN 978-619-7308-05-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47481

- 107 -

П/61/Ф 40 

Ферхер, Петра и др.

   Мостове към света на деменцията : Валидизация за всеки ден / Петра Ферхер, Гунвор Срамек . - 2. прераб. изд. . - София : Кибеа, 2019 . - 264 с. ; 20 см . -  (Здраве)

   

   ISBN 978-954-474-855-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47466

- 108 -

П/61/Х-27 

Хари, Йохан

   Изгубени връзки : Истинските причини за депресията и как да се избавим от нея / Йохан Хари . - София : Изток-Запад, 2019 . - 383 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0504-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47419

Управление

- 109 -

П/659/К 47 

Кафтанджиев, Христо

   Митологичните архетипи в комуникациите / Христо Кафтанджиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 276 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3930-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47492

Счетоводство

- 110 -

П/657/Б 25 

Банково счетоводство  / Стоян Стоянов и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 336 с. ; 24 см

   Др. авт.: Даниела Фесчиян, Снежана Башева, Радка Андасарова

   ISBN 978-619-232-114-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47430

Фина механика. Автоматика

Строителство

- 111 -

П/69/П 47 

Петров, Пламен

   Глината в строителството : Традиции и иновации / Пламен Петров . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 212 с. : с черт. и цв. ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-715-689-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47488

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 112 -

П/73/К 77 

Коларова, Фанна

   Паметниците на комунистическата диктатура в България и техните автори / Фанна Коларова . - София : Европ. памет Вулфила, 2019 . - 176 с. : с табл. и сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-188-313-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47527

- 113 -

П/78/Ф 49 

Филева-Русева, Красимира Георгиева

   Ограничаване на сценичния дистрес / Красимира Георгиева Филева-Русева . - Пловдив : Акад. за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2019 . - 233 с. : с табл. и диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2963-41-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47450

Градоустройство. Ландшафт

- 114 -

П/71/Г 18 

Галев, Емил Николов

   Паркове със специално предназначение : Ландшафтна архитектура : [Учебник за студенти] / Емил Николов Галев . - [София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 315 с. : с ил. ; 24 см

   Загл. на кор. Паркове със специално предназначение : Учебник за студентите по ландшафтна архитектура

   ISBN 978-954-07-4185-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47521

- 115 -

П/71/К 72 

Ковачев, Атанас

   Градоустройство : Ч. 1-4 / Атанас Ковачев ; Рец. Борислав Борисов и др. . - София : Авангард Прима, 2019 . - 29 см

   

   ISBN 978-619-239-248-2 

   Ч.1. Селищни елементи . - 342 с. : с табл., черт. и ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47502

- 116 -

П/71/К 72 

Ковачев, Атанас

   Градоустройство : Ч. 1-4 / Атанас Ковачев ; Рец. Борислав Борисов и др. . - София : Авангард Прима, 2019 . - 29 см

   

   ISBN 978-619-239-249-0 

   Ч. 2. Функционални зони . - 346 с. : с черт. и ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47503

- 117 -

П/71/К 72 

Ковачев, Атанас

   Градоустройство : Ч. 1-4 / Атанас Ковачев ; Рец. Борислав Борисов и др. . - София : Авангард Прима, 2019 . - 29 см

   

   ISBN 978-619-239-250-5 

   Ч. 3. Планове и проектни материали . - 346 с. : с табл., черт. и ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47504

- 118 -

П/71/К 72 

Ковачев, Атанас

   Градоустройство : Ч. 1-4 / Атанас Ковачев ; Рец. Борислав Борисов и др. . - София : Авангард Прима, 2019 . - 29 см

   

   ISBN 978-619-239-251-2 

   Ч. 4. Актуални проблеми на съвременното градоустройство . - 372 с. : с черт. и ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47505

- 119 -

П/71/П 47 

Петров, Камен

   Геоурбанистика и градско управление / Камен Петров . - Пловдив : FastPrintBooks, 2018 . - 226 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-236-010-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47456

Архитектура

Спорт

- 120 -

П/796/799/Н 44 

Неделчев, Иван

   Съвременни психологически и философски аспекти на културизма и фитнеса / Иван Неделчев . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 199 с. : с табл. и ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-233-066-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47526

Езикознание. Филология

- 121 -

Рц/80/D 53 

Dicionario de ingles-portugies, portugies-ingles  . - Porto : Porto Editora, 2018 . - 558 p. ; 15 cm

   

   ISBN 978-972-0-01501-3 

  

Сист. No: 47509

- 122 -

П/80/E 56 

English for International Tourism  : Intermediate : Workbook / Louis Harrison . - Harlow : Pearson Longman, 2013 . - 64 p. : col.ill. ; 30 cm + CD

   

   ISBN 978-1-4479-2385-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47410

- 123 -

П/80/E 56 

English for International Tourism  : Intermediate : Coursebook / Peter Strutt . - Harlow : Pearson Longman, 2013 . - 128 p. : col.ill. ; 30 cm + CD

   

   ISBN 978-1-4479-2383-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47411

- 124 -

Рц/80/F 42 

Ferreira, Ana Maria Bayan et al.

   Na Onda do Portugues : Nivel 1 / Ana Maria Bayan Ferreira, Helena Jose Bayan . - Lisboa : Lidel, 2015 . - 220 p. ; 30 cm + CD

   

   ISBN 978-972-757-809-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47506

- 125 -

Рц/80/F 42 

Ferreira, Ana Maria Bayan et al.

   Na Onda do Portugues : Nivel 1 : Caderno de Exercicios / Ana Maria Bayan Ferreira, Helena Jose Bayan . - Lisboa : Lidel, 2011 . - 80 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-972-757-810-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47507

- 126 -

П/80/М 95 

Мурдаров, Владко

   Разни нови езикови съвети / Владко Мурдаров . - София : Black Flamingo Publishing, 2019 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7362-54-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47475

- 127 -

Рц/80/П 79 

Португалско-български, българско-португалски речник  /  Състав. Снежина Томова, Илка Филипова-Бечева, Теодора Александрова-Янкова . - София : Колибри, 2003 . - 671 с. ; 12 см

   

   ISBN 954-529-276-8 

  

Сист. No: 47508

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

- 128 -

П/820/899.09/Н 74 

Николов, Малчо

   Златорожки страници / Малчо Николов ; Състав., ред. и предг. Надежда Александрова . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 484 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-775-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47424

- 129 -

Рц/820/899.09/П 47 

Петров, Петър

   Реализмът в белетристиката на Жозе Кардозо Пиреш и Рубен Фонсека / Петър Петров ; Прев. от португ. Румен Стоянов ; O realismo na ficcao de Jose Cardoso Pires e de Rubem Fonseca / Petar Petrov . - София : Карина М, 2003 . - 159 с.,151 p. ; 23 см

   

   ISBN 954-8260-85-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47510

Други исторически науки. Биографии

Археология

- 130 -

П/904/П 47 

Петрунова, Бони

   Реликвите на Калиакра / Бони Петрунова ; Фотогр. Филип Петрунов ; Худож. Атанас Георгиев . - Добрич : ФолиАрт, 2014 . - 52 с. : с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-90104-4-0 

 корица 

Сист. No: 47515

География

История. Помощни исторически науки

История на България

- 131 -

П/949.72/Т 52 

Тепавичаров, Веселин Иванов

   Носталгията по социализма в Бълагария : Етноложко изследване / Веселин Иванов Тепавичаров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 338 с., 2 л. : цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4685-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47491