НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/016/С 69 

Станка Пенчева  : Био-библиография : Посвещава се на 90 г. от рождението й /  Състав. Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова, Росица Иванова . - Сливен : Регион. библ. Сава Доброплодни, 2019 . - 253 с. ; 22 см

   Др. състав.: Галя Чолакова, Росица Иванова

   ISBN 978-619-7239-25-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47543

- 2 -

П/007/Т 64 

Тодорова, Мариана

   Изкуственият интелект : Кратка история на развитие и етични аспекти на темата / Мариана Тодорова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 214 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0560-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47556

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 3 -

П/11/14/О-83 

Основни понятия в китайската мисъл и култура  : Кн. 1- /  Прев. от кит. и старокит. Петко Т. Хинов . - София : Изток-Запад, 2019 . - 22 см . -  (България среща Китай)

   Текст и на кит. ез.

   ISBN 978-619-01-0549-7 

   Кн. 4 . - 2019 . - 160 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47555

Психология

- 4 -

П/159.923/Д 14 

Далке, Рюдигер

   Когато се борим със себе си / Рюдигер Далке . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 400 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1906-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47550

- 5 -

П/159.92/К 20 

Калчев, Пламен

   Оценка на психопатни черти в юношеска възраст : Ч. 3- / Пламен Калчев . - София : Изток-Запад, 2016- . - 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0576-3 

   Ч. 3. Нарцисизъм . - 2019 . - 352 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47559

- 6 -

П/159.9/К 50 

Келерман, Хенри

   4 стъпки към душевно спокойствие : Прост и ефикасен начин да лекуваме нашите емоционални симптоми / Хенри Келерман . - София : Критика и хуманизъм, 2019 . - 171 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-587-229-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47549

- 7 -

П/159.9/Л 56 

Лийдър, Дариън

   Какво е лудостта? / Дариън Лийдър . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2019 . - 458 с. ; 21 см . -  (Практики)

   

   ISBN 978-619-7037-16-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47551

- 8 -

П/159.92/Л 69 

Литвак, Михаил

   Мъжете и жените : Главните правила на щастливото семейство / Михаил Литвак . - София : Жануа'98, 2019 . - 309 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-376-177-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47548

- 9 -

П/159.9/М 76 

Мишел, Уолтър

   Тестът Маршмелоу : Развитие на самоконтрола / Уолтър Мишел . - София : Изток-Запад, 2020 . - 295 с. ; 22 см . -  (Библиотека Психология от Изток-Запад)

   

   ISBN 978-619-01-0565-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47557

- 10 -

П/159.9/С 83 

Стоянов, Валери Стоилов

   Емпиричното психологично изследване: количествен срещу качествен подход / Валери Стоилов Стоянов ; Рец. Людмил Георгиев и др. . - Варна : СТЕНО, 2020 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-087-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47539

Логика

Етика

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

Политика

- 11 -

П/327/А 20 

Аврейски, Никола

   Външна политика на Република България : Учебник : Ч. 1-2 / Никола Аврейски ; Рец. Стефан Ангелов Симеонов . - София : За буквите - О писменехь, 2019 . - 21 см

   Загл. и на англ. ез.: Foreign policy of the Republic of Bulgaria

   ISBN 978-619-185-368-7 

   Ч. 1. Регионални измерения . - 290 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47541

- 12 -

П/327/А 20 

Аврейски, Никола

   Външна политика на Република България : Учебник : Ч. 1-2 / Никола Аврейски ; Рец. Стефан Ангелов Симеонов . - София : За буквите - О писменехь, 2019 . - 21 см

   Загл. и на англ. ез.: Foreign policy of the Republic of Bulgaria

   ISBN 978-619-185-367-0 

   Ч. 2. Европейски, трансатлантически и глобални измерения . - 271 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47542

- 13 -

П/321/Б 86 

Бунджулов, Андрей

   Власт и видимост : Историческа социология на политическите видимости / Андрей Бунджулов . - София : Изток-Запад, 2020 . - 432 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0583-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47560

- 14 -

П/323/Ж 28 

Ждребев, Атанас

   Популизмът като фактор за дисфункция на политическите институции в България (2001-2018) / Атанас Ждребев . - София : Изток-Запад, 2020 . - 326 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0567-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47558

- 15 -

П/323/К 73 

Коен, Емил

   Свободата на словото не може да се защити сама / Емил Коен ; Състав. и ред. Радост Николаева . - София : Изток-Запад, 2019 . - 288 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0534-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47554

Икономика. Икономически науки

- 16 -

П/338.48/И 95 

Историко-археологически туризъм - наследство с перспектива  : Черноморски туристически форум, Варна 2014 / Стоян Маринов и др. . - Варна : Славена, 2014 . - 425 с. : с табл. и ил. ; 20 см

   Др. авт.: Христо Смоленов, Диана Димитрова, Руси Русев, Йордан Бояджиев, Димитър Неделчев, Диян Димитров, Владимир Овчаров, Георги Калагларски, Иван Марков, Румен Янков, Соня Алексиева, Братой Копринаров, Георги Георгиев, Ася Пенчева, Красимир Александров, Росица Ангелова, Валери Кинов, Велина Казанджиева, Мария Станкова, Диан Неделчев, Петя Иванова, Мариана Кръстева, Ваня Василева, Борис Борисов, Магдалена Жечева, Минчо Полименов, Теодора Ризова, Иванка Лулчева, Огнян Кънчев, Ирена Емилова, Иванка Въсенска, Ралица Гаврилова, Галина Илиева, Пламена Червенкова, Християн Облаков, Жельо Душев, Стефан Кирилов, Даниел Пенерлиев, Светослав Калейчев, Василиса Вълкова, Любов Иванова, Димитър Дичев.

   ISBN 978-619-190-006-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47545

- 17 -

П/339.5/М 14 

Мадански, Цветан

   Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на фалшифицирани и пиратски стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост / Цветан Мадански . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2019 . - 200 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: Factors for effectiveness of customs control over trafficking of counterfeit and pirated goods which infringe intellectual property rights

   ISBN 978-954-322-986-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47553

- 18 -

П/331.5/О-33 

Овчарова, Снежанка Костадинова

   Управление на креативни хора в организационна среда / Снежанка Костадинова Овчарова ; Рец. Димитър Канев, Красимир Ениманев . - Варна : Медицински унив. - Варна, 2019 . - 230 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-228-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47547

- 19 -

П/338.48/Р 44 

Регионалните културно-исторически продукти на България - единни в многообразието  : Черноморски туристически форум, Варна 2015 / Валерия Фол и др. . - Варна : Славена, 2015 . - 511 с. : с ил. ; 20 см

   Др. авт.: Христо Смоленов, Стоян Маринов, Диана Димитрова, Николай Йотов, Беков, Руслан Басирович, Николай Тулешков, Иван Марков, Олег Александров, Соня Алексиева, Георги Георгиев, Черньо Чернев, Светлозар Попов, Мария Станкова, Светослав Калейчев, Велина Казанджиева, Иво Стамболийски, Тихомир Патарински, Борис Борисов, Минчо Полименов, Ангел Конаклиев, Огнян Къчев, Теодора Ризова, Християн Облаков, Ваня Василева, Димитър Стойнов, Красен Русев, Диана Далева, Галина Илиева, Анна Христова, София Мирчова, Жельо Душев, Братой Копринаров, Христина Илиева, Красимира Янчева, Борислав Дряновски, Добромир Жеков, Тихомир Тачев, Веселина Атанасова-Георгиева, Юри Боянин, Георги Калагларски, Даниела Тодорова, Стефан Кирилов, Христо Христов, Николай Панайотов, Димитър Дичев. - Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-619-190-040-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47546

Право

- 20 -

П/343/К 93 

Кунчев, Йонко Димитров

   Курс по криминалистика : Т. 1- / Йонко Димитров Кунчев . - София : Сиела, 2020- . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3122-8 

   Т. 1. Въведение в криминалистиката . - 2020 . - 424 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47538

- 21 -

П/342/С 23 

Сборник казуси за държавния изпит по публичноправни науки  /  Състав. Христина Тодорова Балабанова, Иван Г. Стоянов . - 2. изд. . - София : Сиела, 2020 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-3123-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47537

Обществено управление

- 22 -

П/351/354/К 96 

Кънчев, Славчо

   Тридесет и седмото буре с барут : Desideratum: Контролът върху държавното управление / Славчо Кънчев . - София : Изток-Запад, 2020 . - 608 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0561-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47562

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

Управление

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 23 -

П/745/749/П 76 

Попов, Кирил

   Български народни орнаменти : Везба, плетива, тъкани, рисунки / Кирил Попов . - 2. прераб. изд. . - София : Изток-Запад, 2020 . - 168 с. : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0515-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47561

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

Спорт

Езикознание. Филология

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

- 24 -

П/94/А 20 

Аврейски, Никола

   История на европейската идея : Учебник / Никола Аврейски ; Рец. Евгений Сачев . - София : За буквите - О писменехь, 2019 . - 208 с. ; 21 см

   Загл. и на англ. ез.: History of the European idea

   ISBN 978-619-185-366-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47540

История на България

- 25 -

П/949.72/Г 41 

Героите на Средногорието от войните 1912-1913, 1915-1918 г.  /  Състав. Иван Иванов . - София : Златен змей, 2019 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-776-045-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47544

- 26 -

П/949.72/Д 75 

Долапчиев, Никола Георгиев

   България: превръщането в сателит : Анализ на историческите събития (1944-1953 г.) ; В защита на Негово Височество княза / Никола Георгиев Долапчиев ; Встъп. статия, лит. обработка, ред. Веселин Вучков ; Прев. от англ. Симеон Стойчев . - София : Нов бълг. унив., 2020 . - 319 с. ; 21 см . -  (Българско юридическо наследство ; 2)

   Ориг. загл.: Bulgaria, the making of a satellite: analysis of the historical developments, 1944-1953 / Nicola Dolapchiev Професор Никола Долапчиев и неговата книга свидетелство / Веселин Вучков: с. 7-32

   ISBN 978-619-233-098-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47552


 Индекс по АВТОРИ

Аврейски, Никола 11 12 24 
Балабанова, Христина Тодорова 21 
Бойчев, Бойчо 10 
Бунджулов, Андрей 13 
Вучков, Веселин 26 
Георгиев, Людмил 10 
Далке, Рюдигер 4 
Долапчиев, Никола Георгиев 26 
Ениманев, Красимир 18 
Ждребев, Атанас 14 
Иванов, Иван 25 
Иванова, Росица 1 
Калагларски, Георги 16 19 
Калчев, Пламен 5 
Канев, Димитър 18 
Карастоянов, Георги 10 
Келерман, Хенри 6 
Коен, Емил 15 
Кунчев, Йонко Димитров 20 
Кънчев, Славчо 22 
Къчев, Огнян 16 19 
Лийдър, Дариън 7 
Литвак, Михаил 8 
Мадански, Цветан 17 
Маринов, Стоян 16 
Мишел, Уолтър 9 
Николаева, Радост 15 
Овчарова, Снежанка Костадинова 18 
Петрова-Василева, Росица 1 
Попов, Кирил 23 
Сачев, Евгений 24 
Симеонов, Стефан Ангелов 11 12 
Стамболийски, Иво 19 
Стойчев, Симеон 26 
Стоянов, Валери Стоилов 10 
Стоянов, Иван Г. 21 
Тодорова, Мариана 2 
Фол, Валерия 19 
Хинов, Петко Т. 3 
Чолакова, Галя 1 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

4 стъпки към душевно спокойствие 6 
България: превръщането в сателит 26 
Български народни орнаменти 23 
Власт и видимост 13 
Външна политика на Република България 11 12 
Героите на Средногорието от войните 1912-1913, 1915-1918 г. 25 
Емпиричното психологично изследване: количествен срещу качествен подход 10 
Изкуственият интелект 2 
Историко-археологически туризъм - наследство с перспектива 16 
История на европейската идея 24 
Какво е лудостта? 7 
Когато се борим със себе си 4 
Курс по криминалистика 20 
Мъжете и жените 8 
Основни понятия в китайската мисъл и култура 3 
Оценка на психопатни черти в юношеска възраст 5 
Популизмът като фактор за дисфункция на политическите институции в България (2001-2018) 14 
Регионалните културно-исторически продукти на България - единни в многообразието 19 
Сборник казуси за държавния изпит по публичноправни науки 21 
Свободата на словото не може да се защити сама 15 
Станка Пенчева 1 
Тестът Маршмелоу 9 
Тридесет и седмото буре с барут 22 
Управление на креативни хора в организационна среда 18 
Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на фалшифицирани и пиратски стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост 17 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Автоагресия 4 
Агресия 4 
Административен процес 21 
Административно право 21 
Аз-а 9 
Алергии 4 
Антисемитизъм 15 
Археологически паметници 16 
Балканска война, 1912-1913 г. 25 
Балканска политика 11 
Библиографии 1 
Библиографски указател 1 
Българска литература 1 
Български шевици 23 
Воля 9 
Външнополитическа сигурност 12 
Геополитика 12 
Данъчно право 21 
Демокрация 15 22 
Детски болести 4 
Душевно спокойствие 6 
Европеизъм 24 
Европейска идентичност 24 
Европейска идея 24 
Експериментални методи 10 
Емоционален контрол 9 
Емпирично изследване 10 
Женска психология 8 
Изкуствен интелект 2 
Индустрия 4. 0 18 
Интелектуална собственост 17 
Истанбулска конвенция 15 
История на България 25 
История на криминалистиката 20 
Казуси 21 
Капитализъм 13 
Качествени изследвания 10 
Китайска култура 3 
Китайска философия 3 
Китайско общество 3 
Количествени изследвания 10 
Компулсивно разстройство 6 
Компютърна етика 2 
Креативност 18 
Криминалистически методи 20 
Кроскултурални изследвания 10 
Културен туризъм 16 19 
Културно-историческо наследство 16 19 
Личностни разстройства 5 
Любов 8 
Международен туризъм 16 
Международна сигурност 11 
Междусъюзническа война 25 
Мислене 2 
Митнически контрол 17 
Музеен маркетинг 19 
Мъжка психология 8 
Народни носии 23 
Нарцисизъм 5 
Национализъм 15 
Национални интереси 12 
Организационна среда 18 
Орнаменти на дрехи 23 
Парламентарна криза 14 
Партийни лидери 14 
Политическа власт 13 22 
Политическа свобода 15 
Политически институции 14 
Политическо управление 22 
Популизъм 14 15 
Права на човека 15 
Противодействие на тероризма 22 
Психични разстройства 6 
Психоаналитична диагноза 7 
Психоаналитични методи 7 
Психогенетични изследвания 10 
Психози 7 
Психология на личността 9 
Първа световна война 25 
Регионален туризъм 16 19 
Регионално сътрудничество 11 
Религиозен туризъм 19 
Ромска интеграция 15 
Самоконтрол 9 
Семейна психология 8 
Симптоми 6 
Скала за нарцисизъм 5 
Социалистическо общество 13 
Социология на политиката 13 
Структура на криминалистиката 20 
Суперизкуствен интелект 2 
Трафик на стоки 17 
Туристически забележителности 16 
Управление на човешките ресурси 18 
Финансово право 21 
Хиперактивност 4 
Юношеска психология 5