НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

 

Немсверидзе, Енди

   Александър Стоянов (1843-1914) : Българският застъпник на грузинския език и култура / Енди Немсверидзе . - Тбилиси, 2019

   Парал. текст на англ. и груз. ез.

   ISBN 978-9941-8-1938-4 

  

Сист. No: 47850

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

Психология

- 2 -

П/159.9/Б 28 

Батлър-Бодън, Том

   50 класици на психологията : Вашият пряк път към най-важните идеи за ума, личността и човешката природа / Том Батлър-Бодън ; Прев. от англ. Владимир Германов . - София : Дамян Яков, 2020 . - 440 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-527-652-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47791

- 3 -

 

Дилъншнайдър, Робърт

   Решения : Практични съвети от хора, които промениха света / Робърт Дилъншнайдър ; Предг. Стив Форбс ; Послесл. Клаус Шваб . - София : Обсидиан, 2020

   

   ISBN 978-954-769-502-3 

  

Сист. No: 47799

- 4 -

П/159.92/К 92 

Кръстева-Иванова, Миглена

   Нашите "чужди" деца : Мултимодален (интегративен) модел за психологично консултиране на юноши с дезадаптивно поведение / Миглена Кръстева-Иванова . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2020 . - 116 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-704-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47832

- 5 -

 

Маринова, Севда

   Депрограмиране от религиозни общества и култове / Севда Маринова . - София : Изток-Запад, 2020

   

   ISBN 978-619-01-0685-2 

  

Сист. No: 47797

- 6 -

П/159.9/П 91 

Проективният тематично-аперцептивен тест за възрастни и деца  : С интерпретативни протоколи за работа / Павлина Петкова и др. . - Варна : СТЕНО, 2020 . - 292 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   Др. авт.: Ваня Матанова, Надежда Цонева, Мартин Колев, София Димитрова

   ISBN 978-619-241-124-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47821

- 7 -

П/159.9/Т 35 

Тарън, Ранди

   Емоционално равновесие : Гръмотевиците на вашето настояще са родени от бурите на вашето минало / Ранди Тарън . - София : Skyprint, 2020 . - 276 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-390-166-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47860

- 8 -

 

Уокър, Матю

   Защо спим? : Да отключим силата на сънищата / Матю Уокър . - София : Изток-Запад, 2020

   

   ISBN 978-619-01-0607-4 

  

Сист. No: 47793

- 9 -

 

Уотс, Алън

   Мъдростта на несигурността : Послание за епохата на тревожността / Алън Уотс ; Прев. от англ. Ангелин Мичев . - София : Изток-Запад, 2020 . -  (Изток ; 12)

   

   ISBN 978-619-01-0672-2 

  

Сист. No: 47790

- 10 -

 

10 задължителни четива по емоционална интелигентност  . - Пловдив : Хермес, 2020

   Изд. на Harvard Business Review

   ISBN 978-954-26-1989-5 

  

Сист. No: 47800

- 11 -

П/159.92/К 20 

Калчев, Пламен и др.

   Садистични наклонности в юношеска възраст : Ч. 1- / Пламен Калчев, Светлина Колева . - София : Изток-Запад, 2020- . - 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0093-5 

   Ч. 1. Скали за оценка . - 340 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47864

Логика

Етика

- 12 -

 

Ингарден, Роман

   Естетическото : Избрани текстове / Роман Ингарден ; Прев. Правда Спасова . - София : Критика и хуманизъм, 2020

   

   ISBN 978-954-587-236-5 

  

Сист. No: 47858

- 13 -

 

Овехеро, Хосе

   Етиката на жестокостта : Есета / Хосе Овехеро ; Прев. Николай Тодоров . - София : Сонм, 2020 . - 198 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7500-14-1 

  

Сист. No: 47866

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

- 14 -

 

България 2019  . - [София] : Нац. статист. инст., [2020]

   Парал. текст на англ. ез.

  

Сист. No: 47851

Социология

- 15 -

 

Възрастта при социализма  : Поколения в семейството и обществото : Сборник статии /  Състав. и ред. Даниела Колева . - [София] : РИВА, 2019 . -  (Изследователски форум)

   Изд. на Център за акад. изследвания - София

   ISBN 978-954-320-682-7 

  

Сист. No: 47794

- 16 -

 

Драганова, Зорница

   Алтерглобализъм и публични пространства на близост : Антропологично изследване на самоорганизирани социални центрове в седем балкански града / Зорница Драганова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019

   

   ISBN 978-954-07-4793-4 

  

Сист. No: 47813

- 17 -

П/316.3/К 96 

Кънев, Методи

   Човешкото развитие : Надежди и заплахи в XXI век / Методи Кънев . - В. Търново : Абагар, 2019 . - 255 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-168-236-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47856

- 18 -

П/316.7/С 69 

Станкова, Светлана

   Бежанските движения към България в периода 2011-2015 г. : Комуникационни ситуации и медийни практики / Светлана Станкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 207 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4892-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47815

- 19 -

П/316.3/А 92 

Асенов, Бончо

   Носталгията в България : (Носталгията по социализма) / Бончо Асенов . - София : Скала принт, 2020 . - 252 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-91129-8-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47772

- 20 -

 

Годси, Кристен

   Вторият свят, вторият пол : Социалистическият женски активизъм и международната солидарност по време на Студената война / Кристен Годси . - София : Изток-Запад, 2020

   

   ISBN 978-619-01-0709-5 

  

Сист. No: 47801

- 21 -

 

Еко, Умберто

   Pape Satan Aleppe : Хроники на едно течно общество / Умберто Еко ; Прев. от итал. Вера Петрова . - София : Колибри, 2020

   

   ISBN 978-619-02-0701-6 

  

Сист. No: 47867

- 22 -

П/316.6/К 41 

Карнеги, Дейл и др.

   Как да печелим приятели и да влияем на другите в дигиталната ера / Дейл Карнеги, Брент Коул . - София : Кибеа, 2020 . - 316 с. ; 20 см . -  (Познай себе си)

   

   ISBN 978-954-474-880-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47865

Политика

- 23 -

П/32/П 17 

Панета, Леон

   Достойни битки : [Автобиография] / Леон Панета ; Прев. от англ. Христо Димитров . - София : Сиела, 2016 . - 470 с. ; 23 см . -  (Власт и отговорност)

   

   ISBN 978-954-28-2182-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47774

- 24 -

П/328/Б 65 

Борисов, Орлин Николов

   Корупцията по света и в България / Орлин Николов Борисов . - София : Хелиопол, 2019 . - 260 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-578-377-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47764

- 25 -

 

Аврамов, Димитър

   Новата държава / Димитър Аврамов . - София : Ентусиаст, 2020

   

   ISBN 978-619-164-370-7 

  

Сист. No: 47767

- 26 -

П/321/А 64 

Ангелов, Груди

   Държавност и национална сигурност / Груди Ангелов . - София : Воен. изд., 2020 . - 148 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-509-581-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47853

- 27 -

 

Иванова, Евгения

   Религията като престъпление : Българската "Ислямска държава" / Евгения Иванова . - София : Нов бълг. унив., 2020 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-122-1 

  

Сист. No: 47766

- 28 -

 

Коулман, Джон

   Комитетът 300 : Йерархия на конспирацията / Джон Коулман . - София : ЕРА, 2020

   

   ISBN 978-954-389-591-5 

  

Сист. No: 47798

- 29 -

 

Крушков, Николай

   Сигурност, лидерство, креативност / Николай Крушков . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020

   Рец. от Нир Ран (Израел); Ред. от Сет Грийн (САЩ)

   ISBN 978-619-232-303-5 

  

Сист. No: 47770

- 30 -

 

Кръстев, Иван и др.

   Имитация и демокрация : Как Западът спечели Студената война, но загуби себе си / Иван Кръстев, Стивън Холмс . - София : Обсидиан, 2020

   

   ISBN 978-954-769-505-4 

  

Сист. No: 47863

- 31 -

 

Макиавели, Николо

   Флорентински истории / Николо Макиавели ; Прев. Ив. Тонкин . - 2. изд. . - София : Милениум, 2020

   

   ISBN 978-954-515-525-3 

  

Сист. No: 47789

- 32 -

 

Паев, Костадин

   Държавата от древността до модерната епоха : Въпроси на теорията и историята / Костадин Паев . - 2. доп. изд. . - София : Парадигма, 2020

   

   ISBN 978-954-326-424-7 

  

Сист. No: 47796

- 33 -

П/321/П 53 

Пиргова, Мария

   Конвергенция и глобализация : Конвергенцията - исторически казуси с глобални проекции / Мария Пиргова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - 366 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4967-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47805

- 34 -

 

Попов, Стефан

   Животът на кухите фрази : Критика на политически метафори / Стефан Попов . - София : Нов бълг. унив., 2020

   

   ISBN 978-619-233-119-1 

  

Сист. No: 47765

- 35 -

П/32/У 26 

Удуърд, Боб

   Страх : Доналд Тръмп в Белия дом / Боб Удуърд . - София : Сиела, 2020 . - 471 с., 8 л. : цв. сн. ; 23 см . -  (Власт и отговорност)

   

   ISBN 978-954-28-3187-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47776

Икономика. Икономически науки

- 36 -

П/334.7/К 78 

Колев, Калоян

   Транснационални корпорации и международна търговия / Калоян Колев . - Варна : СТЕНО, 2019 . - 159 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-044-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47823

- 37 -

 

Мозлър, Уорън

   Седемте смъртоносни измами на икономическата политика / Уорън Мозлър . - София : СТЕНО, 2020

   

  

Сист. No: 47822

- 38 -

 

Шафър, Нийл

   Епохата на инфлуенсър маркетинга : Силата на инфлуенсърите да издигат вашата марка / Нийл Шафър . - София : Алекс Софт, 2020 . - XX, 316 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-656-402-8 

  

Сист. No: 47855

Право

- 39 -

 

Атанасов, Атанас

   Публичноправни науки / Атанас Атанасов . - 4. изд. . - София : Lawstore, 2014

   

  

Сист. No: 47845

- 40 -

 

Атанасов, Атанас

   Юридическа правоспособност : Сборник с теми за изпит за придобиване на юридическа правоспособност / Атанас Атанасов . - София : Lawstore, 2016

   

  

Сист. No: 47844

- 41 -

 

Хазарт и хазартна зависимост сред правонарушители  : Проблеми, лечение, превенция : Материали от нац. конф., проведена на 7-ми и 8-ми дек. 2016 г. в гр. Варна /  Под общ. ред. на Албена Димова . - Варна : Алтруист, 2016

   

  

Сист. No: 47841

- 42 -

П/343/Н 18 

Наказателен процес  : Сборник нормативни актове : С предишните редакции на текстовете /  Състав. и предг. Маргарита Чинова . - София : Сиела, 2017 . - 432 с. ; 19 см

   Съдържа: Наказателено-процесуален кодекс; Закон за специалните разузнавателни средства; Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест; Закон за Европейската заповед за защита; Закон за правната помощ; Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

   ISBN 978-954-28-2264-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47829

- 43 -

П/343/Н 18 

Наказателен кодекс  : Сборник нормативни актове : С предишните редакции на текстовете . - [2. изд.] . - София : Сиела, 2018 . - 546 с. ; 19 см

   Съдържа: Наказателен Кодекс ; Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража ; Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

   ISBN 978-954-28-2237-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47830

- 44 -

П/341/Б 65 

Борисов, Орлин Николов

   Каква трябва да бъде България и какви българите съгласно международното право / Орлин Николов Борисов . - София : Хелиопол, 2020 . - 368 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-578-398-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47763

- 45 -

 

Киров, Димитър

   Увод в юридическата психология : За юристи и психолози, обучаващи се в магистърски програми по юридическа психология / Димитър Киров . - София : Водолей, 2020

   

   ISBN 978-619-7533-04-0 

  

Сист. No: 47859

- 46 -

П/342/К 83 

Конституция на Република Португалия  /  Науч. ред. Симона Велева ; Под общ. ред. и встъп. ст. Георги Близнашки . - [София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - LXX,159 с. ; 21 см . -  (Ex constitutione)

   

   ISBN 978-954-07-4991-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47811

- 47 -

П/342/Л 28 

Лафлин, Мартин

   Британската конституция : Кратко въведение / Мартин Лафлин ; Науч. ред. Мадлен Данова ; Встъп. студия Георги Близнашки . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - VII-XLIV,132 с. ; 21 см . -  (Res publica)

   

   ISBN 978-954-07-5008-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47810

- 48 -

П/342/Б 49 

Близнашки, Георги

   Конституционно право : Т. 1- / Георги Близнашки . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020- . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5029-3 

   Т. 1. Принципи . - 671 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47802

Обществено управление

- 49 -

П/351/354/К 19 

Калфова, Елена

   Регионално управление и регионална политика - приложение и оценка / Елена Калфова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 343 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4863-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47814

Военни науки. Военно изкуство

- 50 -

 

Бориславов, Иван и др.

   Въздушните на Негово Величество войски 1935-1945 г. : Ч. 1-2 / Иван Бориславов, Румен Кирилов . - София : Еър груп 2000, 2000-2001 . -  (Библиотека Когато имахме авиация)

   

   ISBN 954-759-028-8 

   . Ч. 1. . - 2000

   

  

Сист. No: 47846

- 51 -

 

Бориславов, Иван и др.

   Въздушните на Негово Величество войски 1935-1945 г. : Ч. 1-2 / Иван Бориславов, Румен Кирилов . - София : Еър груп 2000, 2000-2001 . -  (Библиотека Когато имахме авиация)

   

   ISBN 954-752-034-2 

   . Ч. 2. . - 2001

   

  

Сист. No: 47847

- 52 -

П/355/359/А 92 

Асенов, Бончо

   Пеню Костадинов - заложникът на ФБР / Бончо Асенов . - София : Албатрос, 2017 . - 224 с. : със сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-751-125-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47771

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 53 -

П/37/Т 53 

Терзийска, Милка

   Информационните революции и образованието : Ч. 1-2 / Милка Терзийска . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019-2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4704-0 

   Ч. 1. От древността до XVIII век . - 2019 . - 318 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47806

- 54 -

П/371/А 48 

Алварес, Селин

   Природните закони в развитието на детето : Революцията в образованието е възможна / Селин Алварес ; Прев. Владимир Атанасов . - София : Колибри, 2020 . - 440 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0616-3 

  

Сист. No: 47861

- 55 -

П/376/Б 73 

Бояджиева-Делева, Елена

   Оромоторна логопедична терапия: теоретични аспекти и практическо приложение : Логопедичен масаж, артикулационна и миофункционална гимнастика / Елена Бояджиева-Делева . - Варна : СТЕНО, 2020 . - 207 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-111-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47820

- 56 -

 

Данов, Данаил

   Дигитализация и образование: иновативност, креативност и интеркултурност : [Монография] / Данаил Данов ; Науч. рец. Божидар Ангелов, Радослав Пенев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020

   

   ISBN 978-954-07-5004-0 

  

Сист. No: 47808

- 57 -

П/37/Т 53 

Терзийска, Милка

   Информационните революции и образованието : Ч. 1-2 / Милка Терзийска . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4968-6 

   Ч. 2. XIX-XXI век . - 2020 . - 262 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47807

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 58 -

П/39/Н 70 

Ников, Николай

   Фолклорът в моминските игри / Николай Ников . - София : Тип-топ прес, 2020 . - 288 с., 8 л. : цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-723-236-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47768

- 59 -

П/39/Н 70 

Ников, Николай

   Фолклорът на сцена / Николай Ников . - София : Тип-топ прес, 2020 . - 336 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-723-228-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47795

Естествени науки

- 60 -

П/53/Р 18 

Раев, Никола Димитров

   Приложна химична термодинамика : Ентропия / Никола Димитров Раев . - Пловдив : Акад. изд. УХТ - Пловдив, 2020 . - 127 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-24-0325-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47852

Екология

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 61 -

 

Хартинк, А. Е.

   Енциклопедия на пистолетите и револверите / А. Е. Хартинк . - [София] : Алианс-97, 1999

   

   ISBN 954-9817-05-9 

  

Сист. No: 47834

- 62 -

 

Маринов, Георги

   Каталог на оръжейни магазини на българския оръжеен пазар : Револвери / Георги Маринов . - София : Валя-М, 2001

   

   ISBN 954-90951-1-8 

  

Сист. No: 47849

- 63 -

 

Information Systems & Grid Technologies  : Sixth International Conference ISGT' 2012, 1-3 June, Sofia, Bulgaria, 2012 : Proceedings /  Ed. by Vladimir Dimitrov . - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2012

   Кн. е с ISSN 1314-4855

  

Сист. No: 47843

- 64 -

П/624/Ц 28 

Цачев, Стефан Илиев

   Ръководство за проектиране на етажна сграда със стоманена конструкция съгласно Еврокодове 1, 3 и 8 - примерен технически проект / Стефан Илиев Цачев . - София : Камара на инженерите в инвест. проектиране, 2015 . - 148 с. : с табл. и черт. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-90034-9-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47816

- 65 -

П/624/628/А 88 

Арсов, Румен Владимиров

   Канализационни мрежи и съоръжения / Румен Владимиров Арсов . - [София] : Матком, 2018 . - 384 с. : с табл., черт. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7423-09-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47769

Медицина

- 66 -

П/614/Б 78 

Братойчева, Мария Стойкова

   Медицинска етика / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : Медицински университет - Пловдив, 2020 . - 132 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-237-054-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47818

- 67 -

 

Йоу, Джайлс

   Генетика и хранене : Историята на човешкия апетит / Джайлс Йоу ; Прев. от англ. Катя Колева . - София : Гнездото, 2020

   

   ISBN 978-619-7316-39-1 

  

Сист. No: 47868

- 68 -

П/61/К 86 

Костова, Златомира

   Емоционална регулация при разстройства от аутистичния спектър / Златомира Костова . - Варна : СТЕНО, 2020 . - 128 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   

   ISBN 978-619-241-079-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47817

- 69 -

П/614.8/М 29 

Мардиросян, Гаро Х.

   Природни бедствия и екологични катастрофи : Изучаване, превенция, защита / Гаро Х. Мардиросян . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. на БАН Проф. Марин Дринов, 2020 . - 354 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: Natural disasters and ecological catastrophes Изд. на БАН. Институт за космич. изследвания и технологии

   ISBN 978-619-245-013-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47773

- 70 -

П/61/М 48 

Ментализация и клинична практика  : Доклади от Третия национален конгрес по клинична психология с международно участие, София, 2020 /  Под науч. ред. на Ваня Матанова . - Варна : СТЕНО, 2020 . - 528 с.: с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   

   ISBN 978-619-241-125-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47819

Управление

- 71 -

П/658.5/Д 14 

Даков, Иван и др.

   Индустриален инженеринг / Иван Даков, Красимир Иванов Ениманев . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Софттрейд, 2006 . - 244 с. : с ил. и сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-334-029-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47833

- 72 -

 

Ениманев, Красимир и др.

   Организация и управление на индустриалното производство : Инженеринг и производствен мениджмънт : Ръководство за упражнения / Красимир Ениманев, Н. Тончева, Антон Недялков . - 2. прераб. изд. . - [Силистра] : Ritt. bg, 2008

   

   ISBN 978-954-759-156-8 

  

Сист. No: 47842

- 73 -

 

Деспотова, Кристина

   Социални мрежи и PR на телевизията / Кристина Деспотова . - София : Парадигма, 2019 . - 332 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-326-394-3 

  

Сист. No: 47869

- 74 -

 

Кафтанджиев, Христо

   Рекламата и маркетинговите комуникации по време на черната смърт (Коронавирус) / Христо Кафтанджиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020

   Загл. и на англ. ез.: Advertising and marketing communications during black death (Covid 19)

   ISBN 978-954-07-4984-6 

  

Сист. No: 47809

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

- 75 -

 

Георгиев, Васил и др.

   Автономните системи: платформи, приложения, перспективи / Васил Георгиев, Йоаннис Патиас, Христо Христов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020

   

   ISBN 978-954-07-5033-0 

  

Сист. No: 47803

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 76 -

П/793/П 47 

Петров, Красимир Петров

   Български народни танци от Средна Западна България / Красимир Петров Петров . - Варна : Славена, 2004 . - 347 с. : с ноти ; 20 см

   

   ISBN 954-579-400-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47777

- 77 -

П/793/П 47 

Петров, Красимир Петров

   Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България / Красимир Петров Петров . - 3. изд. . - Варна : Славена, 2008 . - 312 с. : с ноти ; 20 см

   

   ISBN 978-954-579-754-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47778

- 78 -

П/793/П 47 

Петров, Красимир Петров

   Български народни танци от Североизточна България (Добруджа) / Красимир Петров Петров . - [2.] изд. . - Варна : Славена, 2009 . - 264 с. : с ноти ; 20 см

   

   ISBN 978-954-579-764-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47779

- 79 -

П/793/П 47 

Петров, Красимир Петров

   Приносът на българските хореографи за сценичното пресъздаване на народните танци : [Ч. 1] - 2 / Красимир Петров Петров . - Варна : Славена, 2012-2015 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-190-032-9 

   Ч. 2 . - 2015 . - 304 с. : със сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47758

- 80 -

 

Илиева, Мария

   Исторически танци / Мария Илиева . - София : Атеа Букс, 2019

   

   ISBN 978-619-7280-74-6 

  

Сист. No: 47854

- 81 -

 

Алманах на Макетно ателие - Варна  /  Състав. Димитър Щерев ; Консултант Румяна Щерева . - [б. м.], 2020

   Алманахът се изд. от Сдружение "Младежки информ. доброволчески център" по проект, финансиран от Фонд "Култура" на Община Варна.

  

Сист. No: 47835

- 82 -

П/793/И 21 

Иванов, Ивайло Петров

   Техники на танца / Ивайло Петров Иванов . - Варна : Славена, 2020 . - 163 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-190-174-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47757

- 83 -

П/745/749/Р 33 

Рамстед, Фрида

   Обзавеждане и стил : Тайните на професионалистите по интериорен дизайн / Фрида Рамстед . - София : Бард, 2020 . - 240 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-655-982-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47857

- 84 -

 

Русев, Христо

   Васко Василев - зад сцена / Христо Русев . - София, 2020

   

  

Сист. No: 47862

Градоустройство. Ландшафт

- 85 -

 

Ениманев, Красимир

   Териториално устройство и инфраструктура / Красимир Ениманев . - София : Петекстон, 2007

   

   ISBN 978-954-457-034-7 

  

Сист. No: 47848

- 86 -

П/71/Г 18 

Галев, Емил Николов

   Паркоустрояване на гори и лесопаркове : Ландшафтна архитектура / Емил Николов Галев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 446 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4326-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47812

Архитектура

- 87 -

П/72/Л 79 

Лозанова, Саша Симеонова др.

   Архитектура в изкуството - изкуство в архитектурата / Саша Симеонова Лозанова, Стела Борисова Ташева . - София : Полис, 2020 . - 172 с. : с цв. ил. ; 22 х 23 см

   

   ISBN 978-954-796-082-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47762

Спорт

Езикознание. Филология

- 88 -

 

Българско-английски разговорник  . - 2. изд. . - София : СофтПрес, 2008

   

   ISBN 978-954-685-517-6 

  

Сист. No: 47831

- 89 -

П/80/B 97 

Business Partner  : B2 : Teacher`s Resource Book / Irene Barrall . - Harlow : Pearson, 2018 . - 209 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-1-292-23720-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47759

- 90 -

П/80/B 97 

Business Partner  : B2 : Coursebook / Iwonna Dubicka et al. . - Harlow : Pearson, 2018 . - 160 p. ; 30 cm

   Al. auth.: Marjorie Rosenberg, Bob Dignen, Mike Hogan, Lizzie Wright

   ISBN 978-1-292-23356-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47760

- 91 -

П/80/B 97 

Business Partner  : B2 : Workbook / Iwonna Dubicka, Lewis Lansford . - Harlow : Pearson, 2018 . - 64 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-1-292-19129-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47761

- 92 -

 

Софрониева, Екатерина

   Емпатия и комуникация в езиковото обучение / Екатерина Софрониева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020

   Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4938-9 

  

Сист. No: 47804

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

- 93 -

П/930/С 21 

Сачев, Евгений Иванов

   Културономична архивология / Евгений Иванов Сачев . - София : Новата цивилизация, 2017 . - 174 с. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез. Kulturonomic Аrchivologiya; Загл. и на рус. ез. Культурономическая архивология

   ISBN 978-954-8365-99-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47824

- 94 -

П/941/949/Р 61 

Рикс, Томас

   Чърчил и Оруел : Борбата за свобода / Томас Рикс . - София : Сиела, 2019 . - 294 с. ; 23 см . -  (Власт и отговорност)

   

   ISBN 978-954-28-3039-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47775

История на България

- 95 -

П/949.72/С 40 

Скутунов, Коста

   Бурни времена / Коста Скутунов . - София : Бълг. история, 2020 . - 728 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-7496-63-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47792


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Димитър 25 
Алварес, Селин 54 
Ангелов, Божидар 56 
Ангелов, Груди 26 
Арсов, Румен Владимиров 65 
Асенов, Бончо 19 52 
Атанасов, Атанас 39 40 
Атанасов, Владимир 54 
Батлър-Бодън, Том 2 
Близнашки, Георги 46 47 48 
Бориславов, Иван 50 51 
Борисов, Орлин Николов 24 44 
Бояджиева-Делева, Елена 55 
Братойчева, Мария Стойкова 66 
Велева, Симона 46 
Галев, Емил Николов 86 
Георгиев, Васил 75 
Германов, Владимир 2 
Годси, Кристен 20 
Даков, Иван 71 
Данов, Данаил 56 
Данова, Мадлен 47 
Деспотова, Кристина 73 
Дилъншнайдър, Робърт 3 
Димитров, Христо 23 
Димитрова, София 6 
Димова, Албена 41 
Драганова, Зорница 16 
Еко, Умберто 21 
Ениманев, Красимир 72 85 
Ениманев, Красимир Иванов 71 
Иванов, Ивайло Петров 82 
Иванова, Евгения 27 
Илиева, Мария 80 
Илиева, Маша 80 
Ингарден, Роман 12 
Йоу, Джайлс 67 
Калфова, Елена 49 
Калчев, Пламен 11 
Карнеги, Дейл 22 
Кафтанджиев, Христо 74 
Кирилов, Румен 50 51 
Киров, Димитър 45 
Колев, Калоян 36 
Колев, Мартин 6 
Колева, Даниела 15 
Колева, Катя 67 
Колева, Светлина 11 
Костова, Златомира 68 
Коул, Брент 22 
Коулман, Джон 28 
Крушков, Николай 29 
Кръстев, Иван 30 
Кръстева-Иванова, Миглена 4 
Кънев, Методи 17 
Лафлин, Мартин 47 
Лозанова, Саша Симеонова 87 
Макиавели, Николо 31 
Мардиросян, Гаро Х. 69 
Маринов, Георги 62 
Маринова, Севда 5 
Матанова, Ваня 6 70 
Мичев, Ангелин 9 
Мозлър, Уорън 37 
Недялков, Антон 72 
Немсверидзе, Енди 1 
Ников, Николай 58 59 
Овехеро, Хосе 13 
Паев, Костадин 32 
Панета, Леон 23 
Патиас, Йоаннис 75 
Пенев, Радослав 56 
Петкова, Павлина 6 
Петров, Красимир Петров 76 77 78 79 
Петрова, Вера 21 
Пиргова, Мария 33 
Попов, Стефан 34 
Раев, Никола Димитров 60 
Рамстед, Фрида 83 
Рикс, Томас 94 
Русев, Христо 84 
Сачев, Евгений Иванов 93 
Скутунов, Коста 95 
Софрониева, Екатерина 92 
Спасова, Правда 12 
Станкова, Светлана 18 
Тарън, Ранди 7 
Ташева, Стела Борисова 87 
Терзийска, Милка 53 57 
Тодоров, Николай 13 
Тонкин, Ив. 31 
Тончева, Н. 72 
Удуърд, Боб 35 
Уокър, Матю 8 
Уотс, Алън 9 
Форбс, Стив 3 
Хартинк, А. Е. 61 
Холмс, Стивън 30 
Христов, Христо 75 
Цачев, Стефан Илиев 64 
Цонева, Надежда 6 
Чинова, Маргарита 42 
Шафър, Нийл 38 
Шваб, Клаус 3 
Щерев, Димитър 81 
Щерева, Румяна 81 
Barrall, Irene 89 
Dignen, Bob 90 
Dimitrov, Vladimir 63 
Dubicka, Iwonna 90 91 
Hogan, Mike 90 
Lansford, Lewis 91 
Rosenberg, Marjorie 90 
Wright, Lizzie 90 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автономните системи: платформи, приложения, перспективи 75 
Александър Стоянов (1843-1914) 1 
Алманах на Макетно ателие - Варна 81 
Алтерглобализъм и публични пространства на близост 16 
Архитектура в изкуството - изкуство в архитектурата 87 
Бежанските движения към България в периода 2011-2015 г. 18 
Британската конституция 47 
Бурни времена 95 
България 2019 14 
Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България 77 
Български народни танци от Североизточна България (Добруджа) 78 
Български народни танци от Средна Западна България 76 
Българско-английски разговорник 88 
Васко Василев - зад сцена 84 
Вторият свят, вторият пол 20 
Въздушните на Негово Величество войски 1935-1945 г. 50 51 
Възрастта при социализма 15 
Генетика и хранене 67 
Депрограмиране от религиозни общества и култове 5 
Дигитализация и образование: иновативност, креативност и интеркултурност 56 
Достойни битки 23 
Държавата от древността до модерната епоха 32 
Държавност и национална сигурност 26 
Емоционална регулация при разстройства от аутистичния спектър 68 
Емоционално равновесие 7 
Емпатия и комуникация в езиковото обучение 92 
Енциклопедия на пистолетите и револверите 61 
Епохата на инфлуенсър маркетинга 38 
Естетическото 12 
Етиката на жестокостта 13 
Животът на кухите фрази 34 
Защо спим? 8 
Имитация и демокрация 30 
Индустриален инженеринг 71 
Информационните революции и образованието 53 57 
Исторически танци 80 
Как да печелим приятели и да влияем на другите в дигиталната ера 22 
Каква трябва да бъде България и какви българите съгласно международното право 44 
Канализационни мрежи и съоръжения 65 
Каталог на оръжейни магазини на българския оръжеен пазар 62 
Комитетът 300 28 
Конвергенция и глобализация 33 
Конституционно право 48 
Конституция на Република Португалия 46 
Корупцията по света и в България 24 
Културономична архивология 93 
Медицинска етика 66 
Ментализация и клинична практика 70 
Мъдростта на несигурността 9 
Наказателен кодекс 43 
Наказателен процес 42 
Нашите "чужди" деца 4 
Новата държава 25 
Носталгията в България 19 
Обзавеждане и стил 83 
Организация и управление на индустриалното производство 72 
Оромоторна логопедична терапия: теоретични аспекти и практическо приложение 55 
Паркоустрояване на гори и лесопаркове 86 
Пеню Костадинов - заложникът на ФБР 52 
Приложна химична термодинамика 60 
Приносът на българските хореографи за сценичното пресъздаване на народните танци 79 
Природни бедствия и екологични катастрофи 69 
Природните закони в развитието на детето 54 
Проективният тематично-аперцептивен тест за възрастни и деца 6 
Публичноправни науки 39 
Регионално управление и регионална политика - приложение и оценка 49 
Рекламата и маркетинговите комуникации по време на черната смърт (Коронавирус) 74 
Религията като престъпление 27 
Решения 3 
Ръководство за проектиране на етажна сграда със стоманена конструкция съгласно Еврокодове 1, 3 и 8 - примерен технически проект 64 
Садистични наклонности в юношеска възраст 11 
Седемте смъртоносни измами на икономическата политика 37 
Сигурност, лидерство, креативност 29 
Социални мрежи и PR на телевизията 73 
Страх 35 
Териториално устройство и инфраструктура 85 
Техники на танца 82 
Транснационални корпорации и международна търговия 36 
Увод в юридическата психология 45 
Флорентински истории 31 
Фолклорът в моминските игри 58 
Фолклорът на сцена 59 
Хазарт и хазартна зависимост сред правонарушители 41 
Човешкото развитие 17 
Чърчил и Оруел 94 
Юридическа правоспособност 40 
10 задължителни четива по емоционална интелигентност 10 
50 класици на психологията 2 
Business Partner 89 90 91 
Information Systems & Grid Technologies 63 
Pape Satan Aleppe 21 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Автоимунни болести 70 
Аз-ефективност 2 
Аз-концепция 4 
Американска политика 23 35 
Американски политици 23 
Американски президенти 35 
Английски език 89 90 91 
Английски писатели 94 
Английски политици 94 
Антикорупционни мерки 24 
Антични монети 87 
Артикулационна гимнастика 55 
Арттерапия 70 
Архивна дейност 93 
Архивография 93 
Архивология 93 
Архитектура 87 
Архитектура на манастири 87 
Аутизъм 2 68 
Балетно изкуство 82 
Бедност 44 
Библиотечно дело 53 57 
Британска конституция 47 
Българска живопис 87 
Български обичаи 59 
Български разузнавачи 52 
Български фолклор 59 
Български царе 95 
Българско законодателство 44 
Българско образование 53 
Вина (психол.) 7 
Вулканични изригвания 69 
Геополитика 26 
Гещалттерапия 2 
Гняв 7 
Горски пожари 69 
Горски територии 86 
Горско планиране 86 
Граждански контрол 44 
Дезадаптация 4 
Декориране 83 
Детска психотерапия 70 
Детски аперцептивен тест - САТ 6 
Дизайн 87 
Добруджански танци 78 
Доверие 22 
Държавно управление 33 
Държавност 26 
Екологични катастрофи 69 
Емоции 7 
Емоционална интелигентност 2 
Емоционални отношения 70 
Емоционално развитие 68 
Ентропия 60 
Етажни сгради 64 
Етичен кодекс 66 
Желание 7 
Залесяване 86 
Земетресения 69 
Зони за отдих 86 
Издателско дело 57 
Индустриален инженеринг 71 
Индустриално предприятие 71 
Интериорен дизайн 83 
Информационна грамотност 57 
Информационна революция 53 57 
Информационно общество 57 
Канализационни мрежи 65 
Канализационни съоръжения 65 
Капитализъм 33 
Книгопечатане 53 57 
Комуникационна ситуация 18 
Конвергенция 33 
Конституции 47 
Конституционна държава 48 
Конституционна идентичност 48 
Конституционно право 48 
Конституционно развитие 48 
Конституция 46 
Корупция 24 44 
Кризисна ситуация 70 
Културономия 93 
Лавини 69 
Лесовъдство 86 
Лесопаркове 86 
Личностни разстройства 11 
Личностно развитие 17 
Логопедична терапия 55 
Любов 7 
Масови комуникации 57 
Математическо моделиране 65 
Медийни практики 18 
Медицинска етика 66 
Международна търговия 36 
Международно право 44 
Ментализация 70 
Миграционни движения 18 
Мислене 2 
Момичета 58 
Мълнии 69 
Наводнения 69 
Наказателен кодекс 43 
Наказателен процес 42 
Наказателно законодателство 42 43 
Наказателно-процесуален кодекс 42 
Народни носии 78 
Народни обичаи 78 
Народни танци 76 77 78 79 
Научно-техническо разузнаване 52 
Национална мощ 26 
Национална сигурност 26 
Невербална комуникация 68 
Нормативни актове 42 
Обзавеждане 83 
Образование 44 
Обреди 59 
Обредни носии 58 
Обредни песни 58 
Обредни танци 58 
Обществено развитие 17 
Общуване 22 
Онлайн маркетинг 38 
Организация на производството 71 
Оромоторна терапия 55 
Осветление 83 
Пандемия "Covid-19" 70 
Писменост 53 
Поведенчески модели 4 
Политическа история 19 
Полови различия 11 
Права на пациента 66 
Права на човека 44 
Приятелство 22 
Производствен процес 71 
Просветно дело 53 
Пространствен изчислителен модел 64 
Противодействие на корупцията 24 
Психоанализа 2 
Психологически тестове 6 
Психологично консултиране 4 70 
Психология на юношите 4 
Психолози 2 
Психосоматични заболявания 70 
Разстройства на развитието 68 
Регионална политика 49 
Регионални институции 49 
Регионално развитие 49 
Регионално управление 49 
Репродуктивна политика 66 
Родителско поведение 70 
Садизъм 11 
Световно стопанство 36 
Свлачища 69 
Социализъм 19 33 
Срам 7 
Стоманени конструкции 64 
Страх 7 
Съдебна система 44 
Сънища 2 
Танцови техники 82 
Танцово изкуство 82 
Тематично аперцептивен тест (ТАТ) 6 
Традиционно облекло 59 
Транснационални корпорации (ТНК) 36 
Трансплантация 66 
Тревожност 7 
Училищно образование 57 
Учредителна власт 48 
Химична термодинамика 60 
Хореографи 79 
Хореография 76 77 82 
Цветът в интериора 83 
Цунами 69 
Човешка дейност 17 
Човешко развитие 17 
Шпионаж 52 
Щастие 7 
Юношеска психология 11 70