НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/002.6/А 90 

Архиви, библиотеки, музеи в интерактивния свят  : Сборник с доклади [от] Международна видеоконференция София, България - Орел, Русия, София-Орел, 15 май 2020 г. /  Състав. Елена Степанова, Ели Попова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 240 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   Рез. на бълг., рус. и англ. ез.

   ISBN 978-954-07-5213-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48221

- 2 -

П/001/М 27 

Мансфийлд, Кийт

   Бъдещето накратко : 200 футуристични концепции и технологии, които ще променят света / Кийт Мансфийлд . - София : Книгомания, 2021 . - 416 с. ; 13 см

   Подзагл. отпеч. на кор.

   ISBN 978-619-195-283-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48195

Цивилизация. Култура

Журналистика

- 3 -

П/07/С 78 

Стойкова, Росица

   Словото на омразата: теория и практика / Росица Стойкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008 . - 207 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-2691-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48109

Философия

- 4 -

П/11/14/Л 23 

Лансон, Хавиер Гома

   Философия за света и за всички в света : Събрани микроесета / Хавиер Гома Лансон ; Прев. Теодора Цанкова . - София : Критика и хуманизъм, 2021 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-587-239-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48173

- 5 -

П/11/14/О-83 

Основни понятия в китайската мисъл и култура  : Кн. 1- /  Прев. от кит. и старокит. Петко Т. Хинов . - София : Изток-Запад, 2017- . - 22 см . -  (България среща Китай)

   Текст и на кит. ез.

   ISBN 978-619-01-0870-2 

   Кн. 6 . - 2021 . - 151 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48207

- 6 -

П/101/Ф 51 

Философията на образованието и образованието по философия  : Посвещава се на 25-годишнината на Философски факултет във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" /  Състав. Вихрен Бузов, Стоян Бъчваров . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 139 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген, ISSN 1314-2763. Философия ; 28 (2))

   Загл. и на англ. ез.: Philosophy of education and education in philosophy. - Текст и на англ. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 48159

- 7 -

П/101/Ф 90 

Фуко, Мишел

   Смелостта за истината : Управлението на себе си и на другите II : Курс лекции в Колеж дьо Франс 1983-1984 / Мишел Фуко ; Прев. от фр. Антоанета Колева . - София : Критика и хуманизъм, 2021 . - 516 с. ; 21 см . -  (Varius)

   Кн. е ч. 2 от курса лекции Управлението на себе си и на другите

   ISBN 978-954-587-235-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48169

Психология

- 8 -

П/159.92/А 74 

Анти Бай Ганьо  : Книга за българите / Александър Фол и др. ; Състав. Петко Н. Колев . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2020 . - 203 с. : с цв. ил. и портр. ; 25 см

   Други авт.: Георги Бакалов, Георги Марков, Ефрем Каранфилов, Илия Тодев, Капка Николова Николай Овчаров, Петко Н. Коллев, Петър Добрев, Пламен Митев, Пламен Павлов, Румен Стоянов, Христо Матанов

   ISBN 978-954-378-169-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48122

- 9 -

П/159.9/Б 73 

Бояджиев, Валентин Станимиров

   Его психология / Валентин Станимиров Бояджиев . - Варна : Валентин Станимиров Бояджиев, 2021 . - 131 с. ; 20 см . -  (Колекция Психоанализа и психоаналитична психотерапия)

   

   ISBN 978-619-91686-1-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48165

- 10 -

П/159.9/Б 73 

Бояджиев, Валентин Станимиров

   Класически психоанализ / Валентин Станимиров Бояджиев . - Варна : Валентин Станимиров Бояджиев, 2020 . - 160 с. ; 20 см . -  (Колекция Психоанализа и психоаналитична психотерапия)

   

   ISBN 978-619-91686-0-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48166

- 11 -

П/159.923/Г 82 

Грийн, Робърт

   Изкуството да съблазняваш / Робърт Грийн ; Прев. от англ. Марияна Мелнишка . - 2. изд. . - София : Сиела, 2021 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3490-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48180

- 12 -

С/159.9/Д 45 

Десев, Любен

   Речник по психология / Любен Десев ; Рец. Сава Джонев, Людмил Дочев Георгиев . - 2. доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 735 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5210-5 

 корица 

Сист. No: 48110

- 13 -

П/159.92/К 78 

Колева, Светлина и др.

   Садистични наклонности в юношеска възраст : Ч. 1- / Светлина Колева, Пламен Калчев . - София : Изток-Запад, 2020- . - 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0864-1 

   Ч. 2. Личностни детерминанти . - 2021 . - 249 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48131

- 14 -

П/159.9/М 19 

Макферсън, Дон

   Укроти ума си : Работещи техники за справяне с безпокойството, повишаване на увереността и по-качествен живот / Дон Макферсън ; Прев. от англ. Камен Велчев . - София : Сиела, 2021 . - 203 с. ; 21 см

   Подзагл. отпеч. на кор.

   ISBN 978-954-28-36-18-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48186

- 15 -

П/159.9/Ф 85 

Фройд, Зигмунд

   Текстове за културата : Ч. 1- / Зигмунд Фройд ; Прев. от нем. Нина Николова, Елица Цигорийна . - София : Критика и хуманизъм ; Бълг. о-во по групова анализа и групови процеси, 2019- . - 21 см . -  (Теоретични пространства ; 2)

   

   ISBN 978-954-587-223-5 

   ISBN 978-619-91118-2-6 

   Ч. 1. Навременни мисли върху войната и смъртта. Неудовлетвореността в културата. Защо война? . - 262 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48174

- 16 -

П/159.92/Ю 26 

Юношеството като преход между детството и зрелостта - предизвикателства и хуманистични перспективи  : Сборник доклади от конференция, София, 6 ноември 2019 /  Състав. Любен Димитров, Владислав Господинов . - София : Авангард Прима, 2020 . - 486 с. ; 21 см

   Изд. на Фонд. Човещина Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-239-500-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48203

Логика

- 17 -

П/16/К 93 

Кулов, Венцеслав

   Кратък курс по логика / Венцеслав Кулов . - София : Парадигма, 2021 . - 426 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-326-459-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48210

Етика

- 18 -

П/17/Р 98 

Ръсел, Бъртранд

   Покоряване на щастието / Бъртранд Ръсел ; Прев. от англ. Анелия Янева . - София : Сиела, 2021 . - 280 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-3607-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48183

Религия

- 19 -

П/29/B 18 

Balkan Islam  : A barrier or a bridge for radicalisation? / Iskra Baeva et al. . - Sofia : Friedrich Ebert Stiftung, 2018 . - 112 p. ; 22 cm

   Др. авт.: Biser Banchev, Bobi Bobev, Peter Vodenski, Lyubomir Kyuchukov, Lyubcho Neshkov, Lyubcho Troharov

   ISBN 978-954-2979-38-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48244

Обществени науки

Демография. Статистика

- 20 -

П/314/Т 79 

Трайков, Тони

   Общи и регионални тенденции на изменение в режима на възпроизводство на населението в България (XX-XXI в.) / Тони Трайков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 135 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5194-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48108

Социология

- 21 -

П/316.3/А 33 

Адорно, Теодор В.

   Minima Moralia : Рефлексии от увредения живот / Теодор В. Адорно ; Прев. от нем. Стилиян Йотов . - София : Критика и хуманизъм, 2021 . - 386 с. ; 21 см . -  (Varius)

   

   ISBN 978-954-587-238-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48170

- 22 -

П/316.6/Б 39 

Бернаскони, Валдо и др.

   Властта на комуникацията / Валдо Бернаскони, Дафне Валенцано ; Прев. от итал. Мадлен Алгафари . - София : Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, 2021 . - 116 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-7630-12-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48208

- 23 -

П/316.2/В 34 

Вебер, Макс

   Основи на социалната икономика : В 3 т. / Макс Вебер ; Предг., състав., прев. Кольо Коев . - София : Критика и хуманизъм, 2017- . - 21 см . -  (Varius)

   

   ISBN 978-954-587-237-2 

   Т. 2. Основни категории на социалната икономика : Избрани текстове . - 2021

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48171

- 24 -

П/342/В 38 

Велева, Симона

   Свобода на словото / Симона Велева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - 332 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4889-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48220

- 25 -

П/316.3/В 97 

Върбанова, Силвия

   Индивидуалността в огледалата на постмодерното време / Силвия Върбанова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 296 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5192-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48111

- 26 -

П/316.6/Г 75 

Градев, Дончо

   Щастливите тълпи : Масовизация на безкритичността : [Монография] / Дончо Градев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 175 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5242-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48228

- 27 -

П/316.3/Г 75 

Градев, Дончо и др.

   Интернет тълпите / Дончо Градев, Александър Маринов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5253-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48227

- 28 -

П/316.6/Е 94 

Етнология и епидемии  : Социокултурни измерения на пандемията от COVID-19 /  Състав. Вихра Баева, Ангелина Илиева . - София : Изд. на БАН Проф. Марин Дринов, 2021 . - 200 с. : с ил. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: Ethnology and epidemics : Sociocultural Dimensions of COVID-19 Pandemic

   ISBN 978-619-245-094-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48237

- 29 -

П/316.3/З-19 

Загубата на личната автономия  / Дончо Градев и др. ; Под общ. ред. на Дончо Градев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 239 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5198-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48114

- 30 -

П/316.7/К 91 

Крогерус, Микаел и др.

   Книга за комуникацията : 43 идеи как да общуваме по-добре / Микаел Крогерус, Роман Чепелер ; Ил. Свен Вебер . - София : Книгомания, 2021 . - 192 с. : с ил. ; 18 см

   

   ISBN 978-619-195-265-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48133

- 31 -

П/316.6/Л 87 

Лулева, Ана Георгиева

   Култура на (не)доверието в България. Антропологични перспективи / Ана Георгиева Лулева . - София : Гутенберг, 2021 . - 326 с.: със сн. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: The culture of (dis)trust in Bulgaria. Anthropological perspectives Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей

   ISBN 978-619-176-190-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48232

- 32 -

П/316.6/М 49 

Меркола, Джоузеф и др.

   Истината за Ковид-19 : Разобличение на голямото нулиране, локдауните, ваксинационните паспорти и новото нормално / Джоузеф Меркола, Рони Къминс . - София : Дилок, 2021 . - 302 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-2902-85-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48211

- 33 -

П/316.6/М 89 

Морис, Михаел

   Локдаун 2 : Голямото нулиране започна : Короната беше само началото - следва голямото опустошение! / Михаел Морис ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. Стефан Велчев . - София : Дилок, 2021 . - 384 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-2902-84-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48209

- 34 -

П/316.6/Н 75 

Николова, Нина

   Excrementum : Сетива на близостта / Нина Николова . - София : Критика и хуманизъм, 2020 . - 211 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-587-224-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48172

- 35 -

П/316.7/П 29 

Паунов, Марин

   Българското (не)доверие : Ценности и социално доверие на българите в европейски контекст / Марин Паунов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 242 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-315-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48140

Политика

- 36 -

П/327/Б 13 

Баев, Йордан

   КГБ в България : Сътрудничеството между съветските и българските тайни служби (1944-1991) / Йордан Баев . - 2. изд. . - София : Бълг. история, 2021 . - 463 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7496-82-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48126

- 37 -

П/323/Л 58 

Лилков, Вили

   Доблест и наказание : Народният съд и ДС срещу спасителите на българските евреи / Вили Лилков . - София : Сиела, 2021 . - 475 с. : със сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-3528-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48179

- 38 -

П/321/М 27 

Манолов, Георги Любенов

   Античните политически привилегии / Георги Любенов Манолов ; Науч. ред. Трендафил Митев . - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2021 . - 237 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7343-38-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48150

- 39 -

П/325/Н 11 

На път. Миграцията в жизнения опит на българските емигранти в Европейския съюз  /  Под ред. на Сийка Ковачева, Борис Попиванов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5227-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48217

- 40 -

П/327/Р 87 

Ротационното председателство на Съвета на ЕС - от емпирични факти към експертна оценка  / Мирела Велева-Ефтимова и др. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 351 с.: с табл., цв. сх., диагр. ; 21 см . -  (Европейски изследвания)

   Др. авт.: Ингрид Шикова, Калоян Харалампиев, Линка Тонева-Методиева Парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-5151-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48112

- 41 -

П/323/Т 64 

Тодоров, Калин

   Завесата падна : В очакване на новия спектакъл / Калин Тодоров . - София : Изток-Запад, 2021 . - 140 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-01-0887-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48240

- 42 -

П/323/Т 64 

Тодоров, Калин

   Зад завесата на соца / Калин Тодоров . - [София] : Прозорец, 2019 . - 168 с., 8 л.: сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-243-015-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48241

Икономика. Икономически науки

- 43 -

П/338.1/Т 83 

30 години: преход, поуки, перспективи  : Международна научна конференция : Т. 1- / Марин Маринов и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019- . - 24 см

   

   ISBN 978-619-232-433-9 

   Т. 2 . - 2020 . - 110 с. : с табл. и диагр.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48149

- 44 -

П/336/T 44 

The Current Global and European Financial Cycle: Where Do We Stand and How Do We Move Forward?  : Joint Bulgarian National Bank - Bank for International Settlements Conference on the Occasion of the 140-th Anniversary of the Bulgarian National Bank, 8 July 2019, Sofia . - Sofia : Bulg. Nat. Bank, 2020 . - 125 p. : col. ill. ; 24 cm . -  (Bulgarian National Bank Conference Proceedings)

   

   ISBN 978-954-7409-18-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48193

- 45 -

П/336/А 51 

Александрова, Валентина

   Бюджетен контрол : Финансовоправен анализ на съвременната нормативна уредба / Валентина Александрова . - София : Парадигма, 2021 . - 284 с. ; 21см

   

   ISBN 978-954-326-455-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48213

- 46 -

П/336/А 63 

Амус, Сейфедин

   Стандартът биткойн : Децентрализираната алтернатива на централното банкиране / Сейфедин Амус . - София : Фабрика за книги, 2021 . - 369 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-230-140-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48123

- 47 -

П/339.9/Б 92 

България в международната икономическа специализация  / Емил Спасов Панушев и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 217 с.: с табл. и диагр. ; 24 см

   Др. авт.: Искра Христова-Балканска, Татяна Хубенова-Делисивкова, Едуард Маринов, Юлия Стефанова

   ISBN 978-619-232-497-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48243

- 48 -

П/338/Д 17 

Данаилов, Данаил Лазаров

   България през първата третина на XXI в.: икономика, финанси, доходи. Дигитализацията е предизвикателство / Данаил Лазаров Данаилов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 376 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-416-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48146

- 49 -

П/334.72/Д 17 

Данаилов, Данаил Лазаров

   Бизнес комбинациите : Международните сливания, придобивания, поглъщания и консолидации: поуки от миналото, предизвикателства за практиката, прогнози за бъдещето (вчера, днес и утре) : Монография / Данаил Лазаров Данаилов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 196 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-470-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48147

- 50 -

П/336/З-88 

Зомбарт, Вернер

   Евреите и изграждането на съвременния капитализъм / Вернер Зомбарт . - [София] : Веси, 2021 . - 265 с. ; 21 см . -  (Поредица Без цензура)

   

   ISBN 978-954-6488-53-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48233

- 51 -

П/339.923/К 13 

Казакова-Матева, Янка

   Политики за подпомагане на ползването на земеделските земи в европейската екологична мрежа Натура 2000 / Янка Казакова-Матева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 156 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-341-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48139

- 52 -

П/336/К 50 

Кент, Питър и др.

   Копаене на криптовалути for Dummies / Питър Кент, Тайлър Бейн . - [София] : Алекс Софт, 2021 . - 374 с. : с диагр. ; 24 см . -  (Прави ученето лесно)

   

   ISBN 978-954-656-425-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48124

- 53 -

П/336/К 59 

Кирова, Силвия

   Съвременна архитектура за финансова стабилност / Силвия Кирова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 159 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-304-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48141

- 54 -

П/330.1/М 31 

Марикина, Мария

   Глобалните и макроикономическите рискове / Мария Марикина . - София : Нова звезда, 2021 . - 130 с. : с табл. и диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-198-149-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48198

- 55 -

П/336/Н 42 

Недев, Божидар

   Ефектът на инерцията на българската фондова борса АД : Анализ от гледна точка на поведенческите финанси / Божидар Недев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 174 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9399-57-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48230

- 56 -

П/336/Н 54 

Ненкова, Пресияна

   Местни финанси / Пресияна Ненкова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 262 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-352-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48194

- 57 -

П/33/П 69 

Политическата икономия и бъдещето на световната икономика  : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г. / Татяна Хубенова-Делисивкова и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 206 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-467-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48148

- 58 -

П/339/П 80 

Потребителско поведение  /  Съавт. и състав. Симеон Желев и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 468 с. : с табл., диагр. и ил. ; 24 см

   Други авт.: Галина Младенова, Виолета Гълъбова, Георги Забунов, Мария Кехайова, Тодор Кръстевич, Катя Михайлова, Елена Костадинова, Кристиян Постаджиян, Борислава Стоименова

   ISBN 978-619-232-106-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48136

- 59 -

П/338/П 84 

Правото и бизнесът в съвременното общество  : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г. . - Варна : Наука и икономика, 2019 . - 458 с. ; 22 см

   Кн. е с ISSN 2603-5073 Загл. и на англ. ез.: The Law and the Business in the Contemporary Society

 корица | съдържание 

Сист. No: 48251

- 60 -

П/330.1/С 30 

Седларски, Теодор

   Поведенчески и социалнопсихологически измерения на пазарния ред: статус, щастие и благосъстояние / Теодор Седларски . - [2. изд.] . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - 311 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-49-62-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48218

- 61 -

П/339.923/С 37 

Симеонова, Гинка

   Публични вземания без данъчен характер с произход от Европейския съюз / Гинка Симеонова . - София : Нов бълг. унив., 2021 . - 418 с. ; 24 см

   В моногр. е отразена действащата правна уредба към 31 януари 2021 г.

   ISBN 978-619-233-158-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48201

- 62 -

П/330.5/Т 72 

Тонев, Младен Димитров и др.

   Финансова култура и финансова грамотност - ретроспекции и реалност : Идеи за финансово оцеляване / Младен Димитров Тонев, Йорданка Ангелова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, [2021] . - 247 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-201-190-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48242

- 63 -

П/339.5/Т 84 

Трифонова, Роксана

   Външнотърговските отношения между ЕС и Руската федерация / Роксана Трифонова ; Рец. Калоян Симеонов, Мариета Рабохчийска . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 271 с.: с табл. и диагр. ; 21 см . -  (Европейски изследвания)

   

   ISBN 978-954-07-5212-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48216

- 64 -

П/330.1/Ч 60 

Ченгелова, Емилия Евгениева и др.

   "Икономиката в сянка" като девиантна практика / Емилия Евгениева Ченгелова, Валентина Ил. Златанова, Люба Динкова Спасова . - София : Изд. на БАН Проф. Марин Дринов, 2019 . - 380 с. : с табл. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: The Shadow Economy as a deviant practice

   ISBN 978-619-245-011-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48236

Право

- 65 -

П/343/Б 52 

Бобев, Костадин

   Криминалистика / Костадин Бобев . - 4. прераб. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 324 с., 8 л. : цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5264-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48224

- 66 -

П/342/Б 65 

Борисов, Орлин Николов

   Правата на децата / Орлин Николов Борисов . - [София] : Хелиопол, 2019 . - 410 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-578-376-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48238

- 67 -

П/347/В 19 

Вангелова, Златка

   Колективни (малцинствени) права - правно средство за защита на миноритарните акционери в акционерните дружества по търговския закон / Златка Вангелова ; Науч. ред. Поля Голева . - София : Сиби, 2021 . - 375 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-186-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48115

- 68 -

П/347/Г 85 

Грозев, Пеню

   Отнемане на незаконно придобито имущество : Коментар по ЗПКОНПИ / Пеню Грозев . - София : Сиела, 2021 . - 215 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3599-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48182

- 69 -

П/347/К 16 

Калайджиев, Ангел

   Облигационно право : Обща част / Ангел Калайджиев . - 8. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2020 . - 728 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-164-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48118

- 70 -

П/347/К 48 

Кацаров, Константин Иванов

   Теория на национализацията / Константин Иванов Кацаров . - София : Сиела, 2011 . - 694 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0903-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48167

- 71 -

П/349/К 76 

Койчева, Райна Москова

   Осигурително право : Ч. 1- / Райна Москова Койчева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020- . - 21 см

   

   ISBN 978-619-232-309-7 

   Ч. 1. Държавно обществено осигуряване . - 238 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48143

- 72 -

П/347/К 78 

Колев, Николай

   Търговски дружества : Синтез и коментар на практиката на Върховния съд и на Върховния касационен съд / Николай Колев . - София : Труд и право, 2021 . - 912 с. ; 24 см

   Изд. е съобразено с действащото законодателство към 31 май 2021 г.

   ISBN 978-954-608-288-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48197

- 73 -

П/343/К 86 

Косева, Дарина

   Безстопанственост / Дарина Косева . - София : Сиела, 2021 . - 300 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3600-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48178

- 74 -

П/343/М 14 

Маджаров, Емил

   Пенитенциарна психология : Ч. 1- / Емил Маджаров . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2016- . - 22 см

   

   ISBN 978-954-715-715-6 

   Ч. 2 . - 2021 . - 356 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48188

- 75 -

П/343/М 34 

Мартинов, Кузман

   Криминалистическа методика за разследване на " Класически измами" / Кузман Мартинов . - Пловдив : Профи прес, 2021 . - 268 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-188-574-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48164

- 76 -

П/347/М 39 

Матеев, Михаил

   Същност и исторически модели на мировия съд и мировото правораздаване : Монография / Михаил Матеев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 351 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5219-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48219

- 77 -

П/349/Н 26 

Наръчник по строително право  / Адриана Спасова и др. . - София : Сиби, 2021 . - 400 с. : със сн. ; 21 см

   Др. авт.: Александър Янкулов, Бианка Велева, Бояна Милчева, Валентина Бакалова, Виктория Пенкова, Мартин Захариев, Милана Кривачка, Мирослав Димитров, Николай Колев, Павлина Иванова, Таня Точева

   ISBN 978-619-226-188-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48117

- 78 -

П/347/Н 74 

Николов, Тихомир

   Откриване на производство по стабилизация / Тихомир Николов . - София : Нова звезда, 2021 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-198-147-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48199

- 79 -

П/342/Н 75 

Николова, Галина

   Правен статут на администрацията на съдебната власт / Галина Николова . - София : Сиела, 2021 . - 288 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3572-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48185

- 80 -

П/342/П 34 

Пенева, Лидия

   Наръчник за изпита за придобиване на юридическа правоспособност / Лидия Пенева . - София : Нова звезда, 2021 . - 406 с. : с табл. ; 24 см

   Изд. е съобразено със законодателната уредба към 31 май 2021 г.

   ISBN 978-619-198-152-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48202

- 81 -

П/347/П 36 

Пенчев, Никола

   Правен пътеводител на стартиращия бизнес : Първи стъпки, управление и защита / Никола Пенчев . - София : Сиела, 2021 . - 259 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-3558-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48184

- 82 -

П/347/П 47 

Петрунов, Георги и др.

   Противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество / Георги Петрунов, Трифон Трифонов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-264-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48138

- 83 -

П/342/П 84 

Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията  /  Прев. от англ. Красимир Кънев . - София : Сиби, 2020 . - 228 с. ; 24 см . -  (Увод в правата на човека ; 6)

   

   ISBN 978-619-226-163-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48119

- 84 -

П/342/П 84 

Правовата държава в България  : Актуални проблеми в областта на конституционното правосъдие и съдебната власт /  Състав. Даниел Вълчев, Мартин Белов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 294 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5206-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48225

- 85 -

П/341/П 91 

Промените в българската правна система през призмата на международните отношения, международното право и правото на Европейския съюз (1989-2019)  : На фокус: промените в международното частно право : Сборник в чест на проф. д-р Йорданка Зидарова /  Състав. Васил Пандов, Боряна Мусева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 487 с. ; 24 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-5234-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48222

- 86 -

П/347/Р 12 

Раданова, Юлия

   Медиацията в брачните отношения / Юлия Раданова . - София : Сиби, 2021 . - 200 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-185-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48116

- 87 -

П/347/Р 12 

Радев, Радко

   Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование : Съгласно Закона за обществените поръчки от 2016 г. / Радко Радев . - Варна : ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2021 . - 180 с. : с табл. и диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7428-58-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48153

- 88 -

П/34/С 23 

Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова  /  Науч. ред. Екатерина Матеева и др. ; Състав. Венцислав Л. Петров и др. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 252 с. ; 22 см

   Др. ред.: Иван Русчев Др. състав.: Димитър Стоянов

   ISBN 978-954-07-5171-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48113

- 89 -

П/341/С 32 

Семов, Атанас Марков

   Защита на националната конституционна идентичност в Европейския съюз : Общо разбиране на принципа на зачитане на националната конституционна идентичност и механизми за прилагането му - доктринално и практическо измерение / Атанас Марков Семов . - София : Изд. на БАН Проф. Марин Дринов, 2021 . - 248 с. ; 20 см . -  (Библиотека Студии по Европейско право)

   

   ISBN 978-619-245-122-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48234

- 90 -

П/347/С 65 

Стамболиев, Огнян и др.

   Обективно съединяване на искове в гражданския процес / Огнян Стамболиев, Таня Панайотова Градинарова . - [2. изд.] . - София : Сиела, 2021 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3498-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48181

- 91 -

П/340/С 79 

Стоилов, Янаки

   Светско и свещено в правото на християнската цивилизация / Янаки Стоилов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 38 с. ; 24 см

   Кн. представлява статия от Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Юридически факултет. - Т. 87, 2021. - c. 5-36

   ISBN 978-954-07-5265-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48229

- 92 -

П/340/Щ 63 

Щърбанов, Борис

   Съдебнопсихиатрични етюди / Борис Щърбанов . - София : Софи-Р, 2021 . - 447 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-638-182-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48200

Обществено управление

- 93 -

П/351/354/А 32 

Административната справедливост като елемент на доброто управление  : Доклади от IV международна конференция по публична администрация, Софийски университет "Св. Климен Охридски" София, 2020 /  Състав. Тодор Танев, Симеон Петров ; Науч. ред. Стилиян Йотов, Атанас Славов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 472 с. : с табл. ; 24 см

   Резюме на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-5251-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48223

- 94 -

П/351/354/В 88 

Всичко за електронното управление в едно практическо ръководство  / Ирина Цакова и др. . - София : Парадигма, 2021 . - 732 с. ; 24 см

   Др. авт.: Маргарита Хубенова, Калина Георгиева, Траяна Тимева, Недко Тагарев

   ISBN 978-954-326-454-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48214

Военни науки. Военно изкуство

- 95 -

П/355/359/Б 13 

Баев, Йордан

   Американското разузнаване и България (1941-1991) / Йордан Баев . - София : Изток-Запад, 2021 . - 367 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0878-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48215

- 96 -

П/355/359/К 90 

Кременлиев, Атанас

   Из лабиринтите на българскотот разузнаване / Атанас Кременлиев . - 2. прераб. изд. . - София : Труд, 2021 . - 462 с., 16 с .: сн. ; 21 см . -  (Строго секретно)

   

   ISBN 978-954-398-662-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48127

- 97 -

П/355/359/П 86 

Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион  : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноем. 2020 г. : Т. 1-2 . - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2021 . - 23 см

   Съдържа докл. и на англ. макед. и рус. ез.

   ISBN 978-619-7343-39-7 

   Т. 1 . - 416 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48151

- 98 -

П/355/359/П 86 

Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион  : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноем. 2020 г. : Т. 1-2 . - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2021 . - 23 см

   Съдържа докл. и на англ. и рус. ез.

   ISBN 978-619-7343-40-3 

   Т. 2. Докторанти и студенти . - 148 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48152

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 99 -

П/36/Т 82 

Трета научно-практическа конференция с международно участите Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни преактики 2019  : Сборник с доклади, 10-11 окт. 2019, Варна /  Отг. ред. Красимира Георгиева . - Варна : Техн. университет - Варна, 2019 . - 159 с. : с табл. и диагр. ; 29 см

   Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-954-20-0803-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48156

Възпитание. Образование. Просвета

- 100 -

П/378/Д 59 

Димитрова, Дарина

   Актове на органите за управление на висшите училища : Монография / Дарина Димитрова . - Варна : Наука и икономика, 2021 . - 170 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1074-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48250

- 101 -

П/376/К 18 

Калоянова, Надежда и др.

   Когато в класа ми има дете със СОП : Методически наръчник за класни ръководители на паралелки, в които се обучават деца със СОП (специални образователни потребности) / Надежда Калоянова, Диана Циркова, Мимоза Димитрова . - Ямбол : Център за образов. програми и соц. инициативи, [2012] . - 179 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91443-6-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48157

- 102 -

П/37.01/К 96 

Кънева, Офелия

   Детето на XXI век и предизвикателствата пред професионалистите от XX век / Офелия Кънева . - 2. доп. изд. . - София : Нац. музей на българската книга и полиграфия, 2019 . - 64 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-463-215-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48239

- 103 -

П/37.01/М 61 

Милтън, Джон

   За образованието. Ареопагитика / Джон Милтън ; Прев. от англ. Мартин Осиковски ; Ред. Калин Янакиев . - София : Лист, 2020 . - 166 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-7350-82-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48128

- 104 -

П/378/С 23 

Сборник с наградени научни разработки от Четвъртия конкурс за докторанти и постдокторанти  . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 144 с. : с табл. и диагр. ; 21 см

   Текст и на англ. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 48145

- 105 -

П/37.0/С 84 

Стракова, Лиляна

   Граждански ценности и гражданско образование / Лиляна Стракова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 367 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5204-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48226

- 106 -

П/376/Ц 77 

Цолова, Мариета Цветанова

   Аспекти на работата с осъдени лица / Мариета Цветанова Цолова . - София : Изд. на БАН Проф. Марин Дринов, 2021 . - 143 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-245-085-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48235

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 107 -

П/39/Е 64 

Енев, Димо

   Непознатият Еркеч - пътят от младежката задявка до сватбата / Димо Енев . - Пловдив : АМТИИ - Пловдив, 2019 . - 254 с. : с цв. ил., ноти ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2963-43-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48192

Естествени науки

- 108 -

П/53/Р 18 

Раев, Никола Димитров

   Приложна химична термодинамика : [Учебник за студенти] : [Ч. 1] / Никола Димитров Раев . - Пловдив : Акад. изд. УХТ - Пловдив, 2020- . - 21 см

   

   ISBN 978-954-24-0332-6 

   Ч. 1. Разтвори . - 2021 . - 219 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48154

- 109 -

П/53/Р 18 

Раев, Никола Димитров

   Приложна химична термодинамика : [Учебник за студенти] : [Ч. 1] / Никола Димитров Раев . - 2. коригирано и доп. изд. . - Пловдив : Акад. изд. УХТ - Пловдив, 2020- . - 21 см

   

   ISBN 978-954-2561-546-7 

   Ч. 1. Разтвори . - 2021 . - 289 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48252

Екология

- 110 -

П/504/С 83 

Стоянова, Зорница Димова

   Устойчиво развитие и опазване на природните ресурси / Зорница Димова Стоянова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 178 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-407-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48196

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

- 111 -

П/61/Г 82 

Григорова, Боряна

   Паяжината на психическия тормоз : Хопрата, които превръщат живота ни в ад / Боряна Григорова . - [София] : Екрие, 2021 . - 217 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7507-38-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48204

- 112 -

П/61/И 21 

Иванов, Петър

   Направления и школи в психотерапията : 148 терапевтични метода : Практическо ръководство / Петър Иванов . - Русе : Ахат, 2021 . - 128 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7620-00-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48132

- 113 -

П/61/И 21 

Иванов, Петър

   Тестове в психотерапията : Практическо ръководство / Петър Иванов ; Състав. и ред. Петър Иванов . - Русе : Ахат, 2021 . - 111 с. : с табл. ; 20 см

   В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

   ISBN 978-954-9664-00-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48134

- 114 -

П/61/И 21 

Иванов, Петър

   Психотерапевтични практики : Ръководство / Петър Иванов . - Русе : Ахат, 2021 . - 135 с. ; 20 см

   В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

   ISBN 978-619-7620-04-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48135

- 115 -

П/61/И 27 

Ивков, Божидар

   Траектории на страданието и болката : Биографични микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов. Резултати от един социален експеримент. Дескриптивен анализ / Божидар Ивков . - Ст. Загора : Сдружение на тарловите пациенти в България - Лечение без граници, 2021 . - 70 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91958-0-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48245

Управление

- 116 -

П/659/Б 15 

Байха, Маринела

   Фирмената реклама в България през първите десетилетия на XX век. Образи, стил, типология / Маринела Байха . - София : Институт за изследване на изкуствата БАН, 2021 . - 310 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-7619-03-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48205

- 117 -

П/65.013/Д 17 

Данаилова, Ирина

   Трудова мотивация : Учебно помагало / Ирина Данаилова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 139 с. : с табл. ; 21 см

   Изд. на УНСС. - Издание към учебника Трудова мотивация, проф. д-р Марин Паунов

   ISBN 978-619-232-336-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48142

- 118 -

П/658.1/.2/И 22 

Иванова, Росица Недкова

   Анализ на рентабилността на активите : На примера на промишлени предприятия : Монография / Росица Недкова Иванова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 253 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   Загл. на кор.: Анализ на рентабилността на активите на предприятието

   ISBN 978-619-232-325-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48144

- 119 -

П/659/Т 64 

Тодоров, Александър Боянов

   Икономически подходи за изследване на медийна концентрация : Теоретични и емпирични приложения на примера на радиопазара в България : [Монография] / Александър Боянов Тодоров . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 160 с. : с табл., диагр., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-161-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48249

Счетоводство

- 120 -

П/657/П 88 

Приносите на счетоводството в икономическата наука  : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра ''Счетоводство и анализ'', [20 февруари 2020, София] /  Ред. съвет Стоян Стоянов и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 578 с. : с табл. и портр. ; 24 см

   Други ред.: Снежана Башева, Даниела Фесчиан, Румяна Пожаревска

   ISBN 978-619-232-278-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48137

Фина механика. Автоматика

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 121 -

П/78.01/А 38 

Академичен форум Интегрална музикална теория 2018  : Международна онлайн конференция, 28-29 ноември 2018 : Сборник с доклади /  Гл. ред. Весела Бояджиева . - София : Нац. муз. акад. Проф. Панчо Владигеров, 2019 . - 174 с. : с ил. и ноти ; 24 см

   Текст на англ. ез. Kн. е с ISSN 2367-5985

 корица | съдържание 

Сист. No: 48248

- 122 -

П/78.0/Б 74 

Боянова, Ана

   Негово величество звукът : Книга за творческия път на цигуларя, преподавателя и тонрежисьора проф. Иво Керемидчиев / Ана Боянова . - София : Изд. ателие Аб, 2019 . - 248 с. : с цв. ил. ; 20х20 см

   

   ISBN 978-619-228-061-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48246

- 123 -

П/793/Е 64 

Енев, Димо

   Драматургичната действеност - основен подход в изграждането на танцовата форма в творчеството на проф. Кирил Дженев / Димо Енев . - Пловдив : АМТИИ - Пловдив, 2021 . - 148 с. : с цв. сн, ноти ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2963-84-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48191

- 124 -

П/78/К 52 

Керемидчиев, Иво

   Проблеми на музикалната звукова пластика : Хабилитационен труд за получаване на научно звание "Доцент по музикална звукорежисура" / Иво Керемидчиев . - София : Изд. ателие Аб, 2019 . - 192 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-228-060-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48247

- 125 -

П/73/76/К 92 

Кръстев, Кирил

   История на българското изобразително изкуство / Кирил Кръстев ; Състав. Иво Милев . - София : Лист, 2021 . - 528 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-7596-53-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48130

- 126 -

П/7.0/П 47 

Петров, Пламен В.

   Изкуство и власт в България през 70-те години на XX век / Пламен В. Петров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 728 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5197-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48107

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

Спорт

Езикознание. Филология

- 127 -

П/80/Б 92 

Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния  : [Сборник доклади от международна] научна конференция, 5-6 юни 2020 г., Бургас . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2020 . - 212 с. ; 21 см

   Загл. и на англ. ез.: Scientific conference The Bulgarian literary language in social media - collisions and influences

   ISBN 978-619-7126-93-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48155

- 128 -

П/80/М 55 

Миланов, Владислав и др.

   Право, правопис и правоговор / Владислав Миланов, Татяна Жилова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 223 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5101-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48231

- 129 -

П/80/Ф 51 

Философия на езика  / Готлоб Фреге и др. ; Състав. Мария Стойчева, Анна Бешкова ; Науч. ред. Анна Бешкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 279 с. ; 24 см

   Др. авт.: Бъртранд Ръсел, Джон Л. Остин, Пол Грайс, Питър Стросън, Джон Сърл, Дейвид Луис, Робърт Брандъм, Доналд Дейвидсън, Джон Макдауъл, Стивън Шифър

   ISBN 978-954-07-5139-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48106

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

- 130 -

П/908/Н 75 

Николова, Таня

   Символите на България / Таня Николова ; Под ред. на Ралица Дукадинова ; Прев. на англ. Юланда Данова, Правда Паскалева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2019 . - 328 с. : с цв. сн. ; 28 см

   Парал. загл. и текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-463-198-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48168

Археология

- 131 -

П/904/Б 55 

Богомилов, Драгомир

   Енигмата Сборяново / Драгомир Богомилов . - Пловдив : Хермес, 2021 . - 160 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-26-2099-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48125

География

- 132 -

П/908/В 57 

Видин. Портал към Европа  : Пешеходни маршрути /  Авт. на текста Мариана Екимова-Мелнишка ; Фотогр. Александър Найденов Геров . - София : Нов бълг. унив., 2021 . - [39 с.] : с цв. ил. ; 17 см

   

   ISBN 978-619-233-155-9 

 корица 

Сист. No: 48158

- 133 -

П/908/М 75 

Михалев, Иван

   101 отбивки. Презареждане : Идеи за пътешествия до малко познати места в България / Иван Михалев . - София : Сиела, 2021 . - 304 с. : с цв. сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3611-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48177

История. Помощни исторически науки

- 134 -

П/930/М 87 

Монтефиоре, Саймън

   Гласовете на историята : Речите, които промениха света / Саймън Монтефиоре . - София : Прозорец, 2021 . - 311 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-243-118-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48212

История на България

- 135 -

П/949.72/И 95 

История на България  : В 10 т. / Даниел Вачков и др. ; Науч. ред. Георги Марков и др. . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 1979- . - 30 см

   Други авт.: Венцислав Велев, Йорданка Гешева, Димитър Гоцев, Дивна Гоцева, Александър Гребенаров, Костадин Гърдев, Стойчо Грънчаров, Светлозар Елдъров, Мартин Иванов, Румен Караганев, Йордан Колев, Румяна Конева, Милен Куманов, Райна Манафова, Георги Марков, Володя Милачков, Цветана Мичева, Благовест Нягулов, Николай Поппетров, Румяна Първанова, Луиза Ревякина, Валери Стоянов, Лъчезар Стоянов, Ваня Стоянова, Росица Стоянова, Витка Тошкова, Щелиян Щерионов Др. ред.: Благовест Нягулов, Стойчо Грънчаров, Николай Поппетров, Елена Стателова, Витка Тошкова Изд. на БАН. Институт за ист. изследвания Изд. ще бъде в 10, вместо в 14 т.

   ISBN 978-954-2903-08-6 

   Т. 9. История на България 1918-1944 . - 2012 . - 839 с. : с цв. ил. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48120

- 136 -

П/949.72/С 55 

Спасов, Людмил

   България във фотографии и гравюри : От Възраждането до новото хилядолетие / Людмил Спасов . - София : Световна библ., 2021 . - 240 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-574-243-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48129

- 137 -

П/949.72/Ф 69 

Фол, Валерия и др.

   Царете на траките / Валерия Фол, Димитър Попов, Кирил Йорданов . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2017 . - 304 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-378-089-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48121


 Индекс по АВТОРИ

Baeva, Iskra 19 
Banchev, Biser 19 
Bimi, Indrit 43 
Bobev, Bobi 19 
Kyuchukov, Lyubomir 19 
Neshkov, Lyubcho 19 
Troharov, Lyubcho 19 
Vodenski, Peter 19 
Адорно, Теодор В. 21 
Алгафари, Мадлен 22 
Александрова, Валентина 45 
Амус, Сейфедин 46 
Ангелова, Йорданка 62 
Баев, Йордан 36 95 
Баева, Вихра 28 
Байха, Маринела 116 
Бакалов, Георги 8 
Бакалова, Валентина 77 
Балабанова, Христина Тодорова 59 
Башева, Снежана 120 
Бейн, Тайлър 52 
Белов, Мартин 84 
Бернаскони, Валдо 22 
Бешкова, Анна 129 
Бобев, Костадин 65 
Богомилов, Драгомир 131 
Борисов, Орлин Николов 66 
Бояджиев, Валентин Станимиров 9 10 
Бояджиева, Весела 121 
Боянова, Ана 122 
Брандъм, Робърт 129 
Бузов, Вихрен 6 
Бъчваров, Стоян 6 
Валенцано, Дафне 22 
Вангелова, Златка 67 
Вачков, Даниел 135 
Вебер, Макс 23 
Вебер, Свен 30 
Велев, Венцислав 135 
Велева, Бианка 77 
Велева, Симона 24 
Велева-Ефтимова, Мирела 40 
Величков, Николай 57 
Велчев, Камен 14 
Велчев, Стефан 33 
Вражалски, Димитър 43 
Вълева, Стела 57 
Вълчев, Даниел 84 
Върбанова, Силвия 25 
Генкова, Диана 43 
Георгиев, Людмил 29 
Георгиев, Людмил Дочев 12 
Георгиева, Калина 94 
Георгиева, Красимира 99 
Геров, Александър Найденов 132 
Гешева, Йорданка 135 
Голева, Поля 67 
Гома, Хавиер 4 
Господинов, Владислав 16 
Гоцев, Димитър 135 
Гоцева, Дивна 135 
Градев, Дончо 26 27 29 
Градинарова, Таня Панайотова 88 90 
Грайс, Пол 129 
Гребенаров, Александър 135 
Григорова, Боряна 111 
Грийн, Робърт 11 
Грозданов, Антон Кирилов 59 
Грозев, Пеню 68 
Грънчаров, Стойчо 135 
Гълъбова, Виолета 58 
Гърдев, Костадин 135 
Данаилов, Данаил Лазаров 48 49 
Данаилова, Ирина 117 
Данова, Юланда 130 
Дейвидсън, Доналд 129 
Десев, Любен 12 
Джонев, Сава 12 
Димитров, Любен 16 
Димитров, Мирослав 77 
Димитрова, Дарина 100 
Димитрова, Мимоза 101 
Добрев, Петър 8 
Дончев, Николай 43 
Дончева, Диана 57 
Драганов, Живко 85 88 
Дукадинова, Ралица 130 
Екимова-Мелнишка, Мариана 132 
Елдъров, Светлозар 135 
Енев, Димо 107 123 
Желев, Симеон 58 
Жилова, Татяна 128 
Забунов, Георги 58 
Захариев, Мартин 77 
Златанова, Валентина Ил. 64 
Зомбарт, Вернер 50 
Иванов, Мартин 135 
Иванов, Петър 112 113 114 
Иванова, Павлина 77 
Иванова, Росица Недкова 118 
Ивков, Божидар 115 
Илиева, Ангелина 28 
Йонева, Катина 57 
Йонкова, Красимира 29 
Йорданов, Кирил 137 
Йотов, Стилиян 21 93 
Казакова-Матева, Янка 51 
Кайтазов, Георги 33 
Калайджиев, Ангел 69 
Калоянова, Надежда 101 
Калчев, Пламен 13 
Караганев, Румен 135 
Каранфилов, Ефрем 8 
Кацаров, Константин Иванов 70 
Кент, Питър 52 
Керемидчиев, Иво 124 
Кехайова, Мария 58 
Кинева, Тодорка 57 
Кирова, Силвия 53 
Ковачева, Сийка 39 
Коев, Кольо 23 
Койчева, Райна Москова 71 
Колев, Йордан 135 
Колев, Николай 72 77 
Колев, Петко Н. 8 
Колева, Антоанета 7 
Колева, Светлина 13 
Колева-Стефанова, Десислава 57 
Конева, Румяна 135 
Косева, Дарина 73 
Костадинова, Елена 58 
Кременлиев, Атанас 96 
Кривачка, Милана 77 
Крогерус, Микаел 30 
Кръстев, Кирил 125 
Кръстевич, Тодор 58 
Кулов, Венцеслав 17 
Куманов, Милен 135 
Кунова, Милена 57 
Кунчев, Константин 88 
Къминс, Рони 32 
Кънев, Красимир 83 
Кънева, Аглика 57 
Кънева, Офелия 102 
Лансон, Хавиер Гома 4 
Лилков, Вили 37 
Луис, Дейвид 129 
Лулева, Ана Георгиева 31 
Маджаров, Емил 74 
Макдауъл, Джон 129 
Макферсън, Дон 14 
Манафова, Райна 135 
Манолов, Георги Любенов 38 
Мансфийлд, Кийт 2 
Марикина, Мария 54 
Маринов, Александър 27 29 
Маринов, Едуард 47 
Маринов, Марин 43 
Марков, Георги 8 135 
Мартинов, Кузман 75 
Матанов, Христо 8 
Матанова, Ваня 29 
Матеев, Михаил 76 
Матеева, Екатерина 85 88 
Мелнишка, Марияна 11 
Меркола, Джоузеф 32 
Миланов, Владислав 128 
Милачков, Володя 135 
Милев, Иво 125 
Милтън, Джон 103 
Милчева, Бояна 77 
Митев, Пламен 8 
Митев, Трендафил 38 
Михайлова, Катя 58 
Михалев, Иван 133 
Мичева, Цветана 135 
Младенова, Галина 58 
Монтефиоре, Саймън 134 
Морис, Михаел 33 
Мусева, Боряна 85 
Найденов, Георги 57 
Недев, Божидар 55 
Ненкова, Пресияна 56 
Николов, Тихомир 78 
Николова, Галина 79 
Николова, Капка 8 
Николова, Нина 15 34 
Николова, Таня 130 
Нягулов, Благовест 135 
Овчаров, Николай 8 
Осиковски, Мартин 103 
Остин, Джон Л. 129 
Павлов, Пламен 8 
Пандов, Васил 85 
Панушев, Емил Спасов 47 
Паскалева, Правда 130 
Паунов, Марин 35 
Пенева, Лидия 80 
Пенкова, Виктория 77 
Пенчев, Никола 81 
Петров, Васил 88 
Петров, Венцислав Л. 88 
Петров, Пламен В. 126 
Петров, Симеон 93 
Петрова, Мария Петрова 59 
Петрунов, Георги 82 
Пожаревска, Румяна 120 
Попиванов, Борис 39 
Попов, Димитър 137 
Попова, Валентина 88 
Попова, Ели 1 
Поппетров, Николай 135 
Постаджиян, Кристиян 58 
Проданов, Христо 57 
Първанова, Румяна 135 
Рабохчийска, Мариета 63 
Раданова, Юлия 86 
Радев, Радко 87 
Раев, Никола Димитров 108 109 
Ралчев, Пламен 57 
Ревякина, Луиза 135 
Русчев, Иван 88 
Ръсел, Бъртранд 18 129 
Сапунджиева, Клавдия 29 
Сарафов, Павел 88 
Седларски, Теодор 60 
Семов, Атанас Марков 89 
Симеонов, Калоян 63 
Симеонова, Гинка 61 
Славов, Атанас 93 
Спасов, Людмил 136 
Спасова, Адриана 77 
Спасова, Люба Динкова 64 
Стамболиев, Огнян 90 
Стателова, Елена 135 
Степанова, Елена 1 
Стефанова, Кристина 57 
Стефанова, Юлия 47 
Стоилов, Янаки 91 
Стоименова, Борислава 58 
Стойкова, Росица 3 
Стойчева, Мария 129 
Стоянов, Валери 135 
Стоянов, Димитър 88 
Стоянов, Лъчезар 135 
Стоянов, Румен 8 
Стоянов, Стоян 120 
Стоянова, Ваня 135 
Стоянова, Зорница Димова 110 
Стоянова, Росица 135 
Стоянова-Тонева, Йорданка Ангелова 62 
Стракова, Лиляна 105 
Стросън, Питър 129 
Сърл, Джон 129 
Сярова, Елка 57 
Тагарев, Недко 94 
Танев, Тодор 93 
Тилева, Ивет 57 
Тимева, Траяна 94 
Тодев, Илия 8 
Тодоров, Александър Боянов 119 
Тодоров, Калин 41 42 
Тонев, Младен Димитров 62 
Тонева-Методиева, Линка 40 
Точева, Таня 77 
Тошкова, Витка 135 
Трайков, Тони 20 
Трифонов, Трифон 82 
Трифонова, Роксана 63 
Фесчиян, Даниела 120 
Фол, Александър 8 
Фол, Валерия 137 
Фреге, Готлоб 129 
Фройд, Зигмунд 15 
Фуко, Мишел 7 
Харалампиев, Калоян 40 
Хинов, Петко Т. 5 
Христова, Теодора 57 
Христова-Балканска, Искра 47 
Хубенова, Маргарита 94 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 47 57 
Цакова, Ирина 94 
Цанков, Руслан 57 
Цанкова, Теодора 4 
Цигорийна, Елица 15 
Циркова, Диана 101 
Цолова, Мариета Цветанова 106 
Ченгелова, Емилия Евгениева 64 
Чепелер, Роман 30 
Чипев, Пламен 57 
Чолакова, Мая 29 
Шикова, Ингрид 40 
Шифър, Стивън 129 
Щерионов, Щелиян 135 
Щърбанов, Борис 92 
Янакиев, Калин 103 
Янева, Анелия 18 
Янкулов, Александър 77 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Икономиката в сянка" като девиантна практика 64 
101 отбивки. Презареждане 133 
30 години: преход, поуки, перспективи 43 
Balkan Islam 19 
Excrementum 34 
Minima Moralia 21 
The Current Global and European Financial Cycle: Where Do We Stand and How Do We Move Forward? 44 
Административната справедливост като елемент на доброто управление 93 
Академичен форум Интегрална музикална теория 2018 121 
Актове на органите за управление на висшите училища 100 
Американското разузнаване и България (1941-1991) 95 
Анализ на рентабилността на активите 118 
Анти Бай Ганьо 8 
Античните политически привилегии 38 
Архиви, библиотеки, музеи в интерактивния свят 1 
Аспекти на работата с осъдени лица 106 
Безстопанственост 73 
Бизнес комбинациите 49 
Бъдещето накратко 2 
България в международната икономическа специализация 47 
България във фотографии и гравюри 136 
България през първата третина на XXI в.: икономика, финанси, доходи. Дигитализацията е предизвикателство 48 
Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния 127 
Българското (не)доверие 35 
Бюджетен контрол 45 
Видин. Портал към Европа 132 
Властта на комуникацията 22 
Всичко за електронното управление в едно практическо ръководство 94 
Външнотърговските отношения между ЕС и Руската федерация 63 
Гласовете на историята 134 
Глобалните и макроикономическите рискове 54 
Граждански ценности и гражданско образование 105 
Детето на XXI век и предизвикателствата пред професионалистите от XX век 102 
Доблест и наказание 37 
Драматургичната действеност - основен подход в изграждането на танцовата форма в творчеството на проф. Кирил Дженев 123 
Евреите и изграждането на съвременния капитализъм 50 
Его психология 9 
Енигмата Сборяново 131 
Етнология и епидемии 28 
Ефектът на инерцията на българската фондова борса АД 55 
За образованието. Ареопагитика 103 
Завесата падна 41 
Загубата на личната автономия 29 
Зад завесата на соца 42 
Защита на националната конституционна идентичност в Европейския съюз 89 
Из лабиринтите на българскотот разузнаване 96 
Изкуство и власт в България през 70-те години на XX век 126 
Изкуството да съблазняваш 11 
Икономически подходи за изследване на медийна концентрация 119 
Индивидуалността в огледалата на постмодерното време 25 
Интернет тълпите 27 
Истината за Ковид-19 32 
История на България 135 
История на българското изобразително изкуство 125 
КГБ в България 36 
Класически психоанализ 10 
Книга за комуникацията 30 
Когато в класа ми има дете със СОП 101 
Колективни (малцинствени) права - правно средство за защита на миноритарните акционери в акционерните дружества по търговския закон 67 
Копаене на криптовалути for Dummies 52 
Кратък курс по логика 17 
Криминалистика 65 
Криминалистическа методика за разследване на " Класически измами" 75 
Култура на (не)доверието в България. Антропологични перспективи 31 
Локдаун 2 33 
Медиацията в брачните отношения 86 
Местни финанси 56 
На път. Миграцията в жизнения опит на българските емигранти в Европейския съюз 39 
Направления и школи в психотерапията 112 
Наръчник за изпита за придобиване на юридическа правоспособност 80 
Наръчник по строително право 77 
Негово величество звукът 122 
Непознатият Еркеч - пътят от младежката задявка до сватбата 107 
Обективно съединяване на искове в гражданския процес 90 
Облигационно право 69 
Общи и регионални тенденции на изменение в режима на възпроизводство на населението в България (XX-XXI в.) 20 
Осигурително право 71 
Основи на социалната икономика 23 
Основни понятия в китайската мисъл и култура 5 
Откриване на производство по стабилизация 78 
Отнемане на незаконно придобито имущество 68 
Паяжината на психическия тормоз 111 
Пенитенциарна психология 74 
Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование 87 
Поведенчески и социалнопсихологически измерения на пазарния ред: статус, щастие и благосъстояние 60 
Покоряване на щастието 18 
Политики за подпомагане на ползването на земеделските земи в европейската екологична мрежа Натура 2000 51 
Политическата икономия и бъдещето на световната икономика 57 
Потребителско поведение 58 
Правата на децата 66 
Правен пътеводител на стартиращия бизнес 81 
Правен статут на администрацията на съдебната власт 79 
Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията 83 
Право, правопис и правоговор 128 
Правовата държава в България 84 
Правото и бизнесът в съвременното общество 59 
Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион 97 98 
Приложна химична термодинамика 108 109 
Приносите на счетоводството в икономическата наука 120 
Проблеми на музикалната звукова пластика 124 
Промените в българската правна система през призмата на международните отношения, международното право и правото на Европейския съюз (1989-2019) 85 
Противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество 82 
Психотерапевтични практики 114 
Публични вземания без данъчен характер с произход от Европейския съюз 61 
Речник по психология 12 
Ротационното председателство на Съвета на ЕС - от емпирични факти към експертна оценка 40 
Садистични наклонности в юношеска възраст 13 
Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова 88 
Сборник с наградени научни разработки от Четвъртия конкурс за докторанти и постдокторанти 104 
Светско и свещено в правото на християнската цивилизация 91 
Свобода на словото 24 
Символите на България 130 
Словото на омразата: теория и практика 3 
Смелостта за истината 7 
Стандартът биткойн 46 
Съвременна архитектура за финансова стабилност 53 
Съдебнопсихиатрични етюди 92 
Същност и исторически модели на мировия съд и мировото правораздаване 76 
Текстове за културата 15 
Теория на национализацията 70 
Тестове в психотерапията 113 
Траектории на страданието и болката 115 
Трета научно-практическа конференция с международно участите Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни преактики 2019 99 
Трудова мотивация 117 
Търговски дружества 72 
Укроти ума си 14 
Устойчиво развитие и опазване на природните ресурси 110 
Философия за света и за всички в света 4 
Философия на езика 129 
Философията на образованието и образованието по философия 6 
Финансова култура и финансова грамотност - ретроспекции и реалност 62 
Фирмената реклама в България през първите десетилетия на XX век. Образи, стил, типология 116 
Царете на траките 137 
Щастливите тълпи 26 
Юношеството като преход между детството и зрелостта - предизвикателства и хуманистични перспективи 16 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Авторско право 127 
Агентура 96 
Агресия в интернет 27 
Агресия в училище 16 
Административен договор 59 
Административна справедливост 93 
Административни договори 80 
Административни услуги 94 
Аз-а 22 29 
Акционерни дружества 67 72 81 
Акционерни права 67 
Ал Кайда 104 
Американско разузнаване 95 
Анализ на рентабилността 118 
Антична философия 7 
Антични привилегии 38 
Ароматерапия 114 
Арттерапия 114 
Археологически находки 131 
Археологически паметници 130 
Афоризми 21 
Балкански ислям 19 
Банков мениджмънт 120 
Банкови консолидации 49 
Банкови кредити 57 59 
Бедност 62 
Безпокойство 14 
Безсмъртие 2 
Безстопанственост 73 
Бележити българи 8 130 
Библиотерапия 114 
Библиотечни услуги 1 
Биоразнообразие 51 
Биосигурност 97 
Биткойн 46 
Благосъстояние 60 
Блогъри 27 
Блокчейн технологии 46 120 
Болести на опорно-двигателния апарат 115 
Борсова търговия 50 
Брачни отношения 86 
Българска дипломация 136 
Българска история 8 130 
Българска култура 125 
Българска народопсихология 8 
Българска скулптура 125 
Български градове 130 
Български евреи 37 
Български език 127 128 
Български емигранти 39 
Български музиканти 122 
Български тайни служби 36 
Бюджетен контрол 45 
Бюджетиране 56 
Бюджетно право 45 
Ваксини 32 
Вещно право 88 
Видове договори 69 
Вина (юрид.) 69 
Висши учебни заведения 100 
Власт 29 
Военноморско образование 87 
Война 15 
Втора световна война 135 
Възпитание на децата 101 
Възпроизводство на населението 20 
Възрожденско изкуство 125 
Външнотърговска политика 47 63 
Върховен административен съд 79 
Върховен касационен съд 79 
Геополитика 97 
Гещалттерапия 112 
Глобализация на бизнеса 49 
Гражданска отговорност 69 
Граждански иск 90 
Граждански процес 80 88 90 
Граждански ценности 105 
Гражданско общество 62 105 
Гражданско учение 105 
Граматика 128 
Гранична сигурност 97 
Гробници 131 
Данъчни приходи 56 
Девиантно поведение 64 
Дедукция 17 
Демографски изследвания 20 
Демографски преход 20 
Демографски процеси 135 
Детска психотерапия 114 
Детски труд 66 
Детско развитие 102 
Деца бежанци 66 
Диалекти 128 
Дигитална икономика 48 57 
Дигитална култура 1 
Дигитални пари 46 
Дискриминация 3 
Добро и зло 103 
Договор за строителство 77 
Договорни задължения 69 
Дружества с ограничена отговорност 59 
Дългово финансиране 56 
Държавни символи 130 
Държавно обществено осигуряване 71 
Е-архивиране 1 
Еврейски мигранти 37 
Евроинтеграция 48 
Европейска комисия 61 
Европейска политика 40 
Европейски институции 40 
Европейски финанси 44 
Европейски фондове 61 
Европейско право 88 
Его 9 
Едноличен търговец 72 
Език 129 
Езикова комуникация 129 
Езикова култура 128 
Езикът на тялото 22 
Екзистенциална психология 29 
Екипна дейност 117 
Екологична оценка 110 
Екологична сигурност 97 
Електроенергиен пазар 43 
Електромузикални инструменти 121 
Електронна идентификация 94 
Електронни документи 94 
Електронни пари 52 
Електронни удостоверения 94 
Електронно управление 94 
Елит 6 
Емоции 26 
Епидемични мерки 28 
Етически проблеми 21 
Живопис 125 
Жилищна политика 43 
Забележителности 132 133 
Заговори 95 
Закон за конфискацията 82 
Закон за обществените поръчки 87 
Закон за собствеността 68 82 
Закони на логиката 17 
Закрила на бежанците 99 
Закрила на детето 66 
Залог (юрид.) 69 
Заповедно производство 88 
Застраховане в строителството 77 
Затворници 106 
Затворническо поведение 74 
Защита на личните данни 59 81 
Защитени територии 51 
Звук 124 
Звукозаписна апаратура 124 
Здравно осигуряване 59 
Зелени работни места 110 
Земеделски земи 51 
Златни съкровища 130 
Идентичност 25 
Изкуствен интелект 2 97 120 
Изпиране на пари 82 
Икономика в сянка 64 
Икономика на труда 104 
Икономическа интеграция 47 
Икономическа политика 48 
Икономическа психология 60 
Икономически изследвания 54 
Икономически кризи 54 55 
Икономически преход 43 
Икономически растеж 57 
Икономически риск 54 
Икономическо развитие 98 136 
Императорски привилегии 38 
Индекс LAFAY 47 
Индивидуално мотивиране 117 
Индукция 17 
Индустриална революция 48 
Инициатива Три морета 57 
Иновационен бизнес 97 
Иновационни проекти 104 
Институционална организация 126 
Интелектуална собственост 81 88 
Инфлуенсър 27 
Информационна грамотност 127 
Ипотеки 69 
Ислямска държава 104 
Истина 7 17 
Исторически личности 134 
Капиталови дружества 72 
Капиталови пазари 55 
Кариера 30 
КГБ 36 
Киберсигурност 97 98 120 
Кинизъм 7 
Китайска култура 5 
Китайска философия 5 
Китайско общество 5 
Климатични промени 110 
Когнитивен дисонанс 111 
Когнитивна психотерапия 112 
Колективни права 67 
Компенсаторни плащания 51 
Компютърни технологии 2 
Комунистически режим 42 
Коносаменти 59 
Конституционен съд 84 89 
Конституционна идентичност 89 
Конституционно правосъдие 84 
Конституционност 88 
Консюмеризъм 58 
Контраразузнаване 96 
Корупция 68 
Космически колонии 2 
Креативно счетоводство 120 
Криминалистика 65 
Криминалистическа тактика 65 
Криминалистическа техника 65 
Криминалистически експертизи 65 
Криминалистически разследвания 75 
Криптовалути 52 
Кръгова икономика 48 97 
Култура 35 
Културни дейности 126 
Културни забележителности 130 
Културни ценности 31 
Културно развитие 135 
Лексика 128 
Лидерство 117 
Личност 29 30 
Личностна идентичност 16 
Личностни разстройства 13 111 
Лишаване от свобода 106 
Логика 17 
Локдаун 32 33 
Любов 30 
Малцинства 3 135 
Манастири 130 
Маркетингови въздействия 58 
Маркетингови стратегии 104 
Медиация 86 
Медии 30 
Медийна комуникация 3 25 
Медийна концентрация 119 
Международен бизнес 49 
Международна сигурност 97 
Международна специализация 47 
Международна търговия 47 57 63 
Международно право 85 
Международно публично право 70 
Местни такси 56 
Местно самоуправление 93 
Метапсихология 10 
Метафизика на духа 7 
Методи на обучение 101 
Методика на обучение 6 
Миграционна политика 97 
Миграционни процеси 39 
Мирово правораздаване 76 
Могили 131 
Мозъчна дейност 14 
Монетарна история 46 
Морфология 128 
Мотивационни модели 117 
Мотивационни теории 117 
Мрежи за комуникации 119 
Музейна дейност 1 
Музикална естетика 121 
Музикални инструменти 124 
Мюсюлманска религия 19 
Наказателна политика 85 
Наказателно производство 75 80 
Наркополитика 93 
Народен съд 37 
Народни носии 107 
Народни обичаи 107 
Народни песни 107 
Нарцисизъм 111 
Наследствено право 88 
Натура 2000 51 
Национален план за развитие 48 
Национализация 70 
Невербално поведение 22 
Незаконно придобито имущество 68 82 
Неправомерна помощ 61 
Обезпечаване на вземанията 69 
Облигационни правоотношения 69 
Облигационно право 104 
Обработка на лични данни 94 
Образование 25 103 
Образователна среда 102 
Обществени поръчки 87 
Обществено доверие 31 
Общуване 30 
Онлайн бизнес 81 
Онлайн комуникации 127 
Освободително движение 136 
Осигурителни вноски 71 
Осигурителни рискове 71 
Отнемане на имущество 68 
Офшорни зони 81 
Пазар на труда 98 
Пазарни отношения 60 
Пазарно стопанство 23 62 
Пандемия "Covid-19" 28 32 33 57 97 98 
Парична политика 53 
Парична система 23 
Партийни лидери 42 
Патенти 81 
Патологична психология 13 111 
Пенитенциарна дейност 74 
Пенсионна система 59 
Пенсионно осигуряване 71 
Периневрални кисти 115 
Пешеходен туризъм 132 
Плакат (изк.) 116 
Поведенческа терапия 112 
Поведенчески модели 64 
Поведенчески нарушения 16 
Поведенчески финанси 55 
Позитивно мислене 14 26 
Познание 30 
Политическа икономия 57 60 
Политическа история 41 
Политическа реторика 127 
Политически институции 38 
Политически кризи 135 
Политически лидери 41 
Политически отношения 136 
Политически привилегии 38 
Политическо преследване 37 
Политическо управление 41 
Полицейски служители 98 
Постмодерно общество 25 
Потребителска лоялност 58 
Потребителски нагласи 58 
Права на детето 66 
Правителствени пари 46 
Правна система 85 
Правна уредба 100 
Правни актове 100 
Правни сделки 80 88 
Право на Европейския съюз 85 89 
Право на живот 83 
Право на интелектуалната собственост 24 
Право на информация 24 
Право на кореспонденция 83 
Право на лична сфера 83 
Право на собственост 83 
Правова държава 85 
Православно пеене 121 
Престъпления по служба 73 
Престъпления против стопанството 73 
Привързаност 18 
Приложна графика 116 
Приложно изкуство 125 
Природни ресурси 110 
Приятелство 30 
Пробация 106 
Производство по несъстоятелност 59 
Производство по стабилизация 78 
Промишлена дейност 118 
Промишлени предприятия 118 
Противообществени прояви 66 
Психиатрична практика 92 
Психично въздействие 111 
Психоанализа 9 34 
Психоаналитична терапия 112 
Психоаналитични модели 10 
Психоаналитични теории 10 
Психодиагностика 113 
Психологическа характеристика 74 
Психология 12 
Психология на поведението 58 
Психосоциално развитие 99 
Психотерапевтични методи 112 114 
Психотестове 113 
Публичен сектор 56 
Публични вземания 61 
Публични политики 93 
Пунктуация 128 
Пътешествия 133 
Работа 30 
Работна сила 57 
Радикализъм 19 
Радиопазар 119 
Развод 86 
Разпространение на изкуство 126 
Разследване на измами 75 
Разследване на престъпления 65 
Разузнаване 96 
Расизъм 3 
Революции 105 
Регистрация на дружество 81 
Рекламен пазар 119 
Ресурсен мениджмънт 110 
Рефлекси 34 
Речеви акт 129 
Речи 134 
Родителски стилове 16 
Руска дипломация 97 
Садизъм 13 
Санитарна култура 34 
Сватба 107 
Световна финансова система 44 
Светско право 91 
Свещено право 91 
Свобода на словото 3 24 103 
Семантика 129 
Семейна психотерапия 114 
Семейна среда 102 
Семейни отношения 99 
Семейни правоотношения 86 
Семейство 18 25 
Сетивно познание 34 
Символна логика 17 
Скала за садизъм 13 
Скала на Лебович 113 
Скала на Холм и Рах 113 
Сливания и поглъщания 49 
Смърт 15 
Социален статус 60 
Социализация 25 
Социализиране на собствеността 70 
Социалистическо общество 42 
Социална интеграция 39 
Социална политика 99 
Социална психология 31 33 
Социална работа 29 99 
Социална сигурност 59 
Социална справедливост 93 
Социални медии 27 127 
Социални мрежи 27 
Социални отношения 23 
Социални теории 6 
Социални услуги 99 
Социално доверие 35 
Социално образование 105 
Социално общуване 22 
Социално осигуряване 120 
Социално поведение 26 
Социално подпомагане 99 
Социологически категории 23 
Социологически понятия 23 
Специални разузнавателни средства (СРС) 75 
Средновековни крепости 131 
Стереотехника 124 
Стокова търговия 50 
Стопанска дейност 23 
Стопанска политика 62 
Стопански живот 50 
Стопански отношения 73 
Строително предприемачество 77 
Структурна хипотеза 9 
Субсидии 56 
Счетоводна теория 120 
Съблазън 11 
Съвет на Европейския съюз 40 
Съветско разузнаване 36 
Съвременно право 91 
Съдебна администрация 79 
Съдебна власт 80 84 
Съдебна психиатрия 92 
Съдебна реформа 76 
Съдебни дела 92 
Съдебни решения 90 
Съдебни служители 79 
Съдопроизводство 76 
Тайни операции 95 
Танцови техники 123 
Теория на музиката 121 
Терминологични речници 12 
Термодинамични системи 108 109 
Тест за зависимост 113 
Тонрежисура 122 
Топографски модел 9 
Тракийски владетели 137 
Тракийски танци 123 
Тракийски царе 137 
Трафик на наркотици 98 
Трудова мотивация 99 117 
Трудови отношения 81 
Трудови правоотношения 59 
Трудово право 59 
Туристически бизнес 31 
Туристически обекти 133 
Търговска дееспособност 59 
Търговска несъстоятелност 78 
Търговска политика 63 
Търговски банки 104 
Търговски дружества 81 
Търговски марки 81 
Търговско законодателство 78 
Търговско предприятие 72 
Търговско представителство 72 
Умствено изостанали деца 101 
Университетско образование 127 
Управление на изкуството 126 
Управление на университети 100 
Управленско счетоводство 120 
Условия на труд 99 
Устойчиво развитие 110 
Усъвършенстване 14 
Фалшиви новини 27 
Философия на културата 15 
Философия на образованието 6 
Философски възгледи 4 
Философски есета 4 21 
Финансов анализ 44 
Финансов цикъл 44 
Финансова грамотност 62 
Финансова инспекция 45 
Финансова криза 53 
Финансова култура 62 
Финансова стабилност 44 53 62 
Финансови инвестиции 62 
Финансови отношения 23 
Финансови пазари 53 
Финтех 53 
Фирмена реклама 116 
Флирт 11 
Фолклорен театър 123 
Фолклорни танци 107 
Фондова борса 55 
Химична термодинамика 108 109 
Химични разтвори 108 109 
Хореография 123 
Цветотерапия 114 
Цензура 103 
Ценни книжа 50 
Ценности 35 
Цигулари 122 
ЦРУ 95 
Частна собственост 70 
Човешко развитие 43 
Щастие 18 26 
Юношеска психотерапия 114 
Юноши 16