НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/00/Б 85 

Буковски, Христо

   Чудото на българската писменост : Петото измерение в богомилското християнство / Христо Буковски . - София : Сиела, 2021 . - 355 с. : с ил. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   

   ISBN 978-954-28-3507-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48259

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

Психология

- 2 -

П/159.9/Е 41 

Экзистенциальная психология  /  Съавт. и ред. Ролло Мэй ; Экзистенция : Новое измерение психиатрии и психологии / Ролло Мэй, Эрнест Энжел, Генри Элленбергер . - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001 . - 623 с. ; 22 см . -  (Психологическая коллекция)

   

   ISBN 5-04-088227-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48284

Логика

Етика

- 3 -

П/17/Х-62 

Холидей, Райън и др.

   Изкуството да живееш : Историята на стоиците от Зенон до Марк Аврелий / Райън Холидей, Стивън Ханселман ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Сиела, 2020 . - 299 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3614-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48254

Религия

- 4 -

П/23/28/А 63 

Амфилохий (Радович), митроп.

   Въведение в православната философия на възпитанието / митроп. Амфилохий (Радович) . - Варна : Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 2018 . - 151 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91187-6-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48332

- 5 -

П/23/28/Б 85 

Булович, Ириней, еп.

   Светото причастие - лек за безсмъртие / Ириней Булович . - Варна : Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 2021 . - 70 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-91575-3-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48330

- 6 -

П/23/28/В 22 

Варненска и Великопреславска епархия  : История и настояще : Интервю, статии, доклади, патриаршески послания /  Състав. Борислав Аврамов . - Варна : Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 2019 . - 128 с. : с цв. сн. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-91187-9-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48310

- 7 -

П/23/28/И 84 

Йосиф, митроп. и др.

   Поглед върху пастирските проблеми в посланията на св. апостол Павел до Тимотей и Тит / митроп. Йосиф, Васил Николов . - Варна : Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 2021 . - 95 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-91575-0-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48331

- 8 -

 

Франгаку, Иоил, митроп.

   Словото на апостолите : Беседи върху апостолските неделни четива / Иоил Франгаку ; Прев. Златина Иванова . - Варна : Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 2021 . - 218 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-91575-2-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48333

Обществени науки

Демография. Статистика

- 9 -

П/314/Г 37 

Георгиев, Благовест

   Много сме! : Свръхнаселение и нов световен ред? / Благовест Георгиев . - София : Парадигма, 2021 . - 275 с. : с табл. и диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-326-452-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48265

Социология

- 10 -

П/316.7/V 38 

Veni, video, vici. Употреби на образа  . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2019 . - 200 с. : с ил. ; 24 см . -  (Обществени комуникации ; 9)

   Изд. на Шуменския унив. "Епископ Константин Преславски". Кат. по журналистика и масови комуникации Рез. на англ. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 48322

- 11 -

П/316.7/Г 75 

Градът - памет и медии  . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2018 . - 467 с. : със сн. ; 24 см . -  (Обществени комуникации ; 8)

   Изд. на Шуменския унив. "Епископ Константин Преславски". Кат. по журналистика и масови комуникации Текст и на ср. ез. Рез. на бълг., англ. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 48324

- 12 -

П/316.7/Л 73 

Лична свобода и медии  . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 228 с. ; 24 см . -  (Обществени комуникации ; 3)

   Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Кат. по журналистика и масови комуникации Текст и на англ., рус. ез.

   ISBN 978-619-00-0073-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48325

- 13 -

П/316.7/М 37 

Масовите комуникации в информационното общество  . - Шумен : Фабер, 2012 . - 227 с. : с табл. и ил. ; 24 см . -  (Обществени комуникации ; 2)

   Загл. и на англ. ез.: Mass communications in the information society Изд. на Шуменския унив. "Епископ Константин Преславски". Кат. по журналистика и масови комуникации Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-400-737-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48321

- 14 -

П/316.7/Н 58 

Непознати приятели, познати неприятели  . - В. Търново : Фабер, 2017 . - 356 с. : с табл. и ил. ; 24 см . -  (Обществени комуникации ; 7)

   Загл. и на англ. ез.: Unknown friends, known enemies Изд. на Шуменския унив. "Епископ Константин Преславски". Кат. по журналистика и масови комуникации Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-619-00-0767-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48323

- 15 -

П/316.6/П 92 

Психосоциални измерения на кризата в условията на Ковид-19  /  Състав. Доротея Дунева . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 220 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген, ISSN 13142763. Книга Психология ; 29 (1))

   Загл. и на англ. ез.: Psycho-social dimensions of the crisis in conditions of COVID-19 Текст и на англ., рус. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 48318

- 16 -

П/316.6/С 25 

Светът в / след глобалната пандемия  : Материали от Международна научна конференция, 20.11.2020 г., катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 176 с. : с ил. ; 24 см . -  (Проблеми на социалната и икономическата сигурност ; Т. 1)

   Текст и на англ., рус. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 48317

- 17 -

П/316.7/С 54 

Социален факт и медийна реалност  . - Шумен : Фабер, 2014 . - 171 с. ; 24 см . -  (Обществени комуникации ; 4)

   Загл. и на англ. ез.: Social fact and media reality Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Кат. по журналистика и масови комуникации Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-619-00-0236-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48320

Политика

- 18 -

П/327/И 65 

Инициативата "Три морета"  : Между геополитическата конфронтация и прагматичния реализъм . - София : Фонд. Фридрих Еберт, 2021 . - 32 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-2979-95-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48308

- 19 -

П/321/К 73 

Коджабашева, Рада

   Политическият риск за обществото / Рада Коджабашева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 210 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-509-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48335

- 20 -

П/323/Н 79 

Нинов, Мариан

   Военнополитическо прогнозиране чрез анализ на национални доктрини / Мариан Нинов . - София : Авангард Прима, 2020 . - 179 с. : с табл. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: Military-political prognosis through national doctrines analysis Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-239-479-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48263

Икономика. Икономически науки

- 21 -

П/339.5/А 75 

Антов, Момчил

   Митническо представителство / Момчил Антов . - 4. изд. . - София : Сиела, 2021 . - 308 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3715-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48287

- 22 -

П/338.48/В 24 

Василева, Ваня

   География на международния туризъм / Ваня Василева . - Шумен : Химера, 2021 . - 200 с. : с ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-619-7218-87-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48295

- 23 -

П/338.48/В 24 

Василева, Ваня и др.

   Антропогенни туристически ресурси на България / Ваня Василева, Дора Кабакчиева, Севджан Сабриева . - Шумен : Химера, 2020 . - 287 с. : с табл. и сн. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7218-74-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48296

- 24 -

П/331.5/О-94 

Отражение на трудовата миграция върху българската икономика  /  Под ред. на Ивайло Калфин . - София : Фонд. Фридрих Еберт, 2018 . - 32 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-2979-41-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48309

- 25 -

П/339.1/С 37 

Симов, Васил

   Книга за борсата / Васил Симов . - София : Изд. авт., 2021 . - 200 с. : с ил. и диагр. ; 26 см

   

   ISBN 978-619-188-689-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48303

Право

- 26 -

П/347/В 24 

Василев, Ивайло

   Вписванията по вещното право : Научно-приложен анализ : Практически проблеми и решения : Съдебна практика / Ивайло Василев . - София : Нова звезда, 2021 . - 384 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-156-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48273

- 27 -

П/343/В 44 

Велчев, Борис

   По някои въпроси на обстоятелствата, изключващи обществената опасност в НК / Борис Велчев . - София : Сиела, 2021 . - 247 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3666-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48257

- 28 -

П/347/Г 37 

Георгиев, Георги Валентинов

   Залогът на търговско предприятие : [Монография] / Георги Валентинов Георгиев . - София : Сиела, 2021 . - 464 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3669-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48253

- 29 -

П/347/Д 58 

Димитров, Валери Георгиев

   Банково право : Учебен курс / Валери Георгиев Димитров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 234 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-486-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48270

- 30 -

П/347/Д 58 

Димитров, Валери Георгиев

   Борсово право : Учебен курс / Валери Георгиев Димитров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-514-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48271

- 31 -

П/347/И 21 

Иванов, Светослав Иванов

   Водене на чужда работа без възлагане в българското облигационно право : Монография / Светослав Иванов Иванов . - София : Проф. Петко Венедиков, 2021 . - 496 с. ; 25 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7469-25-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48269

- 32 -

П/341/К 45 

Касева, Ева

   Признаване на правното положение на физически лица според българското международно частно право / Ева Касева . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-262-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48316

- 33 -

П/342/К 72 

Ковачева, Диана Петрова

   Националните институции за защита на правата на човека: международноправни стандарти и предизвикателства : Монография / Диана Петрова Ковачева . - София : Изд. на БАН Проф. Марин Дринов, 2021 . - 240 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-245-146-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48266

- 34 -

П/343/К 93 

Кунчев, Йонко Димитров

   Обща теория на криминалистиката / Йонко Димитров Кунчев . - София : Сиела, 2020 . - 424 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3167-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48276

- 35 -

П/347/К 96 

Кънев, Ивайло

   Частноправни последици от недействителността на сделките / Ивайло Кънев . - София : Нова звезда, 2021 . - 324 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-155-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48274

- 36 -

П/343/П 94 

Пушкарова, Ива

   Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност : Смъртното наказание, доживотният затвор и доживотният затвор без замяна в България : Монография / Ива Пушкарова . - София : Сиела, 2021 . - 696 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3703-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48288

- 37 -

П/343/Р 94 

Русева, Невена

   Разпит на свидетел в досъдебното производство / Невена Русева . - София : Сиела, 2021 . - 195 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3681-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48258

- 38 -

П/347/С 61 

Ставру, Стоян

   Морални измерения на собствеността в екологически контекст : Към обосноваването на една "проприетарна" екология / Стоян Ставру . - София : Изд. на БАН Проф. Марин Дринов, 2021 . - 487 с. : с табл. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: Moral dimensions of property in ecological context Изд. на БАН. Институт по философия и социология Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-245-134-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48267

- 39 -

П/343/Ц 44 

Цеков, Цеко Иванов

   Криминалистика / Цеко Иванов Цеков ; Ред. Евгения Коцева . - [5.] изд. . - София : Сиела, 2019 . - 563 с. : с ил. ; 23 см

   1. изд. 1991 на Унив. изд. ''Св. Климент Охридски'' В кн. погрешно означено 4. изд.

   ISBN 978-954-28-2794-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48298

- 40 -

П/347/Ч 90 

Чолакова, Анна Свободенова

   Припознаване на дете по българското право / Анна Свободенова Чолакова . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2017 . - 199 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-36-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48302

Обществено управление

- 41 -

П/351.74/И 21 

Иванов, Димитър Христов

   Кратка история на държавна сигурност 1907-2013 / Димитър Христов Иванов . - София : Сиела, 2013 . - 388 с. : със сн. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   

   ISBN 978-954-28-1363-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48255

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

Математика

- 42 -

П/519.6/В 24 

Василев, Алексей

   Програмиране с Java tm SE 8 : Основи на езика в примери / Алексей Василев . - [София] : Асеневци, 2016 . - 723 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-80-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48297

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 43 -

П/621.3/А 20 

Аврамов, Виктор

   Либерализираният пазар на електрическа енергия : Конкуренция, потребление и пазарна структура / Виктор Аврамов . - София : Нов бълг. унив., 2021 . - 223 с. : с табл. и диагр. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-233-107-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48264

Медицина

- 44 -

П/61/К 79 

Колчев, Христо Б.

   Ръководство по медицина на съня : Фундамент, клинична феноменология и терапевтично поведение / Христо Б. Колчев . - София : Изток-Запад, 2021 . - 309 с. : с табл. и ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0889-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48268

- 45 -

П/61/К 91 

Крушкова, Силвия

   Медицинска психология / Силвия Крушкова . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2018 . - 94 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-207-161-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48285

- 46 -

П/61/Р 52 

Рен, Барбара

   Завръщане към светлината : Нова пътека към здравето и изцелението / Барбара Рен ; Прев. от англ. Станислава Миланова . - София : Кибеа, 2014 . - 240 с. ; 20 см . -  (Здраве)

   

   ISBN 978-954-474-652-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48281

Управление

- 47 -

П/65.013/Б 77 

Брансън, Ричард

   Бизнес отвъд ограниченията : Опитът на един предприемач / Ричард Брансън ; Прев. от англ. Катя Перчинкова . - София : AMG, 2016 . - 419 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9696-21-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48282

- 48 -

П/658.5/К 59 

Киров, Кирил Янков

   Управление на качеството в производството : Монография / Кирил Янков Киров . - Варна : Техн. университет - Варна, 2021 . - 247 с. : с табл. и ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0833-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48328

- 49 -

П/65.012/М 31 

Маринов, Руси

   Кризи и превенция / Руси Маринов . - 2. прераб. изд. . - София : Авангард Прима, 2021 . - 222 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-579-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48336

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

- 50 -

П/681.3/К 78 

Колисниченко, Денис Николаевич

   Създаване на PHP приложения със Symfony / Денис Николаевич Колисниченко . - [София] : Асеневци, 2017 . - 227 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7356-12-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48289

- 51 -

П/681.3/К 78 

Колисниченко, Денис Николаевич

   Windows 10 : Самоучител / Денис Николаевич Колисниченко . - [София] : Асеневци, 2015 . - 297 с. : с ил. ; 24 см . -  (Практически компютърни наръчници)

   

   ISBN 978-954-8898-64-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48291

- 52 -

П/681.3/Л 18 

Ламбърт, Джоан и др.

   Windows 10 : Стъпка по стъпка / Джоан Ламбърт, Стив Ламбърт . - [София] : Алекс Софт, 2017 . - 658 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-331-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48290

- 53 -

П/681.3/Л 18 

Ламбърт, Джоан и др.

   Microsoft Office 2016 : Стъпка по стъпка / Джоан Ламбърт, Къртис Фрай . - София : Алекс Софт, 2016 . - 624 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-319-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48293

- 54 -

П/681.3.06/М 70 

Митев, Митко Маринов и др.

   Мобилни софтуерни технологии : Ръководство за лабораторни упражнения : Ч. 1- / Митко Маринов Митев, Иван Здравков Стоев . - Варна : Техн. университет - Варна, 2014- . - 21 см

   

   ISBN 978-954-20-0731-9 

   Ч. 1 . - 134 с. : с табл. и ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48292

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 55 -

П/793/К 14 

Кайрякова, Катя Гинева

   Изразните средства в действените форми на съвременната българска хореография на фолклорна основа / Катя Гинева Кайрякова . - Варна : Славена, 2020 . - 126 с. : със цв. сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-190-177-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48262

- 56 -

П/745/749/П 44 

Петков, Виктор

   Сократ и графичният дизайн / Виктор Петков . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2021 . - 148 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-718-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48275

- 57 -

П/745/749/У 40 

Уилямс, Робин

   Наръчник на начинаещия дизайнер : Дизайн и типографски принципи за неспециалисти / Робин Уилямс . - 4. изд. . - [София] : Асеневци, 2016 . - 232 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-84-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48294

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 58 -

П/72/D 33 

Deilmann, Harald

   Lebendige Architektur / Harald Deilmann ; Ed. by Stefan Rethfeld, Wolfgang Sonne . - Dortmund : Kettler, 2021 . - 408 p.: ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-86206-845-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48339

- 59 -

П/72/Б 17 

Бакърджиев, Вихрен

   Канон и стил в архитектурата : Нов опит за теоретично осмисляне на архитектурната история / Вихрен Бакърджиев ; Уводна статия Георгий Станишев . - София : Изток-Запад, 2021 . - 335 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0838-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48272

- 60 -

П/72/П 34 

Пеневска, Веселина

   Социално качество на архитектурната творба / Веселина Пеневска . - София : Граал, 2016 . - 161 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90723-0-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48260

- 61 -

П/72/П 34 

Пеневска, Веселина

   Иновативни хотели / Веселина Пеневска . - София : Граал, 2017 . - 112 с. : с цв. сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-90723-1-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48261

- 62 -

П/72/П 80 

Построено/Непостроено

   Построено / Непостроено : петдесет : петдесет / Станчо Веков . - Варна : ГИФ, 2019 . - 52 с. : с ил. и черт. ; 21х30

   

   ISBN 978-954-9741-34-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48311

- 63 -

Гр/72/Т 89 

Тулешков, Николай Любомиров

   Първомайстор Никола Фичев : Албум / Николай Любомиров Тулешков . - София : Арх & Арт, 2019 . - 144 с. : с цв. ил. ; 34 см

   Книгата е с паралелен текст на английски език.

   ISBN 978-954-8931-53-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48286

Спорт

Езикознание. Филология

- 64 -

П/80/B 97 

Business Partner  : B2+ : Teacher`s Resource Book / Maria Karyda . - Harlow : Pearson, 2020 . - 206 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-1-292-23721-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48277

- 65 -

П/80/B 97 

Business Partner  : B2+ : Coursebook / Iwonna Dubicka et al. . - Harlow : Pearson, 2019 . - 161 p. ; 30 cm

   Al. auth.: Marjorie Rosenberg, Bob Dignen, Mike Hogan, Lizzie Wright

   ISBN 978-1-292-23357-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48278

- 66 -

П/80/B 97 

Business Partner  : B2+ : Workbook / Irene Barrall, Lizzie Wright . - Harlow : Pearson, 2020 . - 64 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-1-292-19138-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48279

- 67 -

С/80/А 64 

Английско-български учебен речник ; Българско-английски речник  . - [2. изд.] . - София : Колибри, 2009 . - 800 с. ; 17 см

   1. изд. 2000 Изд. от 2016 г. е допечатка.

   ISBN 978-954-529-613-0 

 корица 

Сист. No: 48280

- 68 -

П/80/Д 66 

Добрева, Елка и др.

   Текстолингвистика : Уводен курс / Елка Добрева, Ивелина Савова . - 4. изд. . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 246 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0155-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48327

- 69 -

С/80/Р 95 

Русско-болгарский разговорник  : Свыше 5000 слов и выражений : Краткий словарь /  Прев. Лариса Желева . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 159 с., 4 л.: цв. ил. ; 17 см . -  (Разговорники Хермес)

   

   ISBN 954-26-0251-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48283

Литература. Теория на литературата

- 70 -

П/82.0/А 22 

Автори, авторитети, авторитаризъм  . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2020 . - 287 с. : с ил. ; 24 см . -  (Обществени комуникации ; 10)

   Загл. и на англ. ез.: Authors, authorities, authoritarianism Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Кат. по журналистика и масови комуникации Текст и на англ. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 48319

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

История на България

- 71 -

П/949.72/Б 92 

Българите - Атлас  . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2008 . - 28 см

   Книгата е с паралелен текст на англ. език.

   Дял. 1. Древната история на българите : Ancient History of the Bulgarians /  Ред.  Петър Добрев . - 57 с. : с цв. ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48304

- 72 -

П/949.72/Б 92 

Българите - Атлас  . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2008 . - 28 см

   Книгата е с паралелен текст на англ. език.

   Дял. 2. История на българите в Югоизточна Европа : History of the Bulgarians in South-Eastern Europe /  Ред.  Георги Бакалов . - 73 с. : с цв. ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48305

- 73 -

П/949.72/Б 92 

Българите - Атлас  . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2008 . - 28 см

   Книгата е с паралелен текст на англ. език.

   Дял. 3. България под Османско владичество. Българско Възраждане : Bulgaria under Ottoman Rule. Bulgarian Revival /  Ред.  Христо Матанов . - 65 с. : с цв. ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48306

- 74 -

П/949.72/Б 92 

Българите - Атлас  . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2008 . - 28 см

   Книгата е с паралелен текст на англ. език.

   Дял. 4. Нова история на България : Contemporary History of Bulgaria /  Ред.  Георги Марков . - 73 с. : с цв. ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48307


 Индекс по АВТОРИ

Barrall, Irene 66 
Deilmann, Harald 58 
Dignen, Bob 65 
Dubicka, Iwonna 65 
Hogan, Mike 65 
Karyda, Maria 64 
Rethfeld, Stefan 58 
Sonne, Wolfgang 58 
Wright, Lizzie 65 66 
Аврамов, Борислав 6 
Аврамов, Виктор 43 
Амфилохий (Радович), митроп. 4 
Антов, Момчил 21 
Бакалов, Георги 72 
Бакърджиев, Вихрен 59 
Брансън, Ричард 47 
Буковски, Христо 1 
Булович, Ириней, еп. 5 
Василев, Алексей 42 
Василев, Ивайло 26 
Василева, Ваня 22 23 
Веков, Станчо 62 
Велчев, Борис 27 
Георгиев, Благовест 9 
Георгиев, Георги Валентинов 28 
Димитров, Валери Георгиев 29 30 
Добрев, Петър 71 
Добрева, Елка 68 
Дунева, Доротея 15 
Дюлгерова, Нина 18 
Желева, Лариса 69 
Иванов, Димитър Христов 41 
Иванов, Светослав Иванов 31 
Иванова, Златина 8 
Йосиф, митроп. 7 
Кабакчиева, Дора 23 
Кайрякова, Катя Гинева 55 
Калфин, Ивайло 24 
Касева, Ева 32 
Киров, Кирил Янков 48 
Ковачева, Диана Петрова 33 
Коджабашева, Рада 19 
Колисниченко, Денис Николаевич 50 51 
Колчев, Христо Б. 44 
Коцева, Евгения 39 
Коцева-Владимирова, Евгения 39 
Крушкова, Силвия 45 
Кунчев, Йонко Димитров 34 
Кънев, Ивайло 35 
Ламбърт, Джоан 52 53 
Ламбърт, Стив 52 
Маринов, Руси 49 
Марков, Георги 74 
Матанов, Христо 73 
Мей, Роло 2 
Миланова, Станислава 46 
Митев, Митко Маринов 54 
Мэй, Ролло 2 
Николов, Васил, иконом 7 
Нинов, Мариан 20 
Пеневска, Веселина 60 61 
Перчинкова, Катя 47 
Петков, Виктор 56 
Пушкарова, Ива 36 
Рен, Барбара 46 
Розова, Надежда 3 
Русева, Невена 37 
Сабриева, Севджан 23 
Савова, Ивелина 68 
Симов, Васил 25 
Ставру, Стоян 38 
Станишев, Георгий 59 
Стоев, Иван Здравков 54 
Тулешков, Николай Любомиров 63 
Уилямс, Робин 57 
Фрай, Къртис 53 
Франгаку, Иоил, митроп. 8 
Ханселман, Стивън 3 
Холидей, Райън 3 
Цеков, Цеко Иванов 39 
Чолакова, Анна Свободенова 40 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Business Partner 64 65 66 
Lebendige Architektur 58 
Microsoft Office 2016 53 
Veni, video, vici. Употреби на образа 10 
Windows 10 51 52 
Автори, авторитети, авторитаризъм 70 
Английско-български учебен речник ; Българско-английски речник 67 
Антропогенни туристически ресурси на България 23 
Банково право 29 
Бизнес отвъд ограниченията 47 
Борсово право 30 
Българите - Атлас 71 72 73 74 
Варненска и Великопреславска епархия 6 
Водене на чужда работа без възлагане в българското облигационно право 31 
Военнополитическо прогнозиране чрез анализ на национални доктрини 20 
Вписванията по вещното право 26 
Въведение в православната философия на възпитанието 4 
География на международния туризъм 22 
Градът - памет и медии 11 
Завръщане към светлината 46 
Залогът на търговско предприятие 28 
Изкуството да живееш 3 
Изразните средства в действените форми на съвременната българска хореография на фолклорна основа 55 
Инициативата "Три морета" 18 
Иновативни хотели 61 
Канон и стил в архитектурата 59 
Книга за борсата 25 
Кратка история на държавна сигурност 1907-2013 41 
Кризи и превенция 49 
Криминалистика 39 
Либерализираният пазар на електрическа енергия 43 
Лична свобода и медии 12 
Масовите комуникации в информационното общество 13 
Медицинска психология 45 
Митническо представителство 21 
Много сме! 9 
Мобилни софтуерни технологии 54 
Морални измерения на собствеността в екологически контекст 38 
Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност 36 
Наръчник на начинаещия дизайнер 57 
Националните институции за защита на правата на човека: международноправни стандарти и предизвикателства 33 
Непознати приятели, познати неприятели 14 
Обща теория на криминалистиката 34 
Отражение на трудовата миграция върху българската икономика 24 
По някои въпроси на обстоятелствата, изключващи обществената опасност в НК 27 
Поглед върху пастирските проблеми в посланията на св. апостол Павел до Тимотей и Тит 7 
Политическият риск за обществото 19 
Построено / Непостроено 62 
Признаване на правното положение на физически лица според българското международно частно право 32 
Припознаване на дете по българското право 40 
Програмиране с Java tm SE 8 42 
Психосоциални измерения на кризата в условията на Ковид-19 15 
Първомайстор Никола Фичев 63 
Разпит на свидетел в досъдебното производство 37 
Русско-болгарский разговорник 69 
Ръководство по медицина на съня 44 
Светото причастие - лек за безсмъртие 5 
Светът в / след глобалната пандемия 16 
Словото на апостолите 8 
Сократ и графичният дизайн 56 
Социален факт и медийна реалност 17 
Социално качество на архитектурната творба 60 
Създаване на PHP приложения със Symfony 50 
Текстолингвистика 68 
Управление на качеството в производството 48 
Частноправни последици от недействителността на сделките 35 
Чудото на българската писменост 1 
Экзистенциальная психология 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Java 42 
Microsoft Office 53 
Microsoft Word 53 
PHP приложения 50 
Symfony tm 50 
Windows 10 51 52 
Автори и творби 70 
Акцизно облагане 21 
Албански въпрос 20 
Английско-български речници 67 
Антропогенни туристически ресурси 23 
Априлското въстание 1876 г. 73 
Археологически находки 72 
Архитектоника на текста 68 
Архитектура на клиники 58 
Архитектура на музеи 58 
Архитектура на театри 58 
Архитектура на училища 58 
Архитектура на хотели 61 
Архитектурна среда 60 
Архитектурни паметници 63 
Архитектурни произведения 60 
Архитектурни стилове 59 
Архитектурно формообразуване 59 
Балканска война, 1912-1913 г. 74 
Банков надзор 29 
Банкова дейност 29 
Банкова несъстоятелност 29 
Банково право 29 
Бежанска криза 14 
Биотехнологии 38 
Богомилство 1 72 
Борба с тероризма 41 
Борсова търговия 25 
Борсови пазари 25 
Борсово право 30 
Българославянска писменост 72 
Българска архитектура 63 
Българска Екзархия 73 
Български архитекти 63 
Български език 69 
Българско възраждане 73 
Българско-английски речници 67 
Варненска епархия 6 
Великопреславска епархия 6 
Вещно право 26 35 
Видове туристически ресурси 23 
Византийско владичество в България 72 
Военно разузнаване 41 
Волжка България 71 
Втора световна война 74 
Възбрани 26 
Вътрешнообщностна търговия 21 
Генетична идентичност 38 
Глобализация 19 
Градска архитектура 58 
Градска култура 11 
Гражданска журналистика 13 
Графичен дизайн 56 57 
Демографски преход 9 
Депресивни разстройства 45 
Детски градини 58 
Деца с трудности в ученето 15 
Дизайн 57 
Дихателни разстройства 44 
Договор за залог 28 
Договорни отношения 31 
Доживотен затвор 36 
Досъдебно производство 37 
Древни българи 71 
Древни загадки 1 
Държавна сигурност 41 
Езиков текст 68 
Езици за програмиране 42 
Екзистенциален анализ 2 
Екзистенциална психология 2 
Екзистенциална терапия 2 
Екологично право 38 
Електрическа енергия 43 
Електронни игри 10 
Емоционална интелигентност 15 
Енергийни проекти 18 
Етнокултура 71 
Жестов език 15 
Жилищни сгради 62 
Журналистическа информация 17 
Задържане на лица 27 
Закон на Малтус 9 
Заложно право 28 
Здравословен начин на живот 46 
Здравословно хранене 46 
Зоопаркове 58 
Изобразително изкуство 56 
Икономическо поведение 47 
Икономическо развитие 24 
Имуществени спорове 35 
Инвестиционно дружество 30 
Инициатива Три морета 18 
Иновации в архитектурата 61 
Инфлуенсър 10 
Информационни модели 49 
Информационно общество 13 
Информационно осигуряване 21 
Ипотеки 26 
История на архитектурата 59 
История на България 71 72 73 
История на криминалистиката 34 
Капиталов пазар 30 
Клинична психиатрия 2 
Компютърен дизайн 57 
Комуникация 68 
Космическо право 38 
Кредитни институции 29 
Кризисен мениджмънт 49 
Криминалистика 39 
Криминалистическа тактика 39 
Криминалистическа техника 39 
Криминалистически експертизи 34 39 
Криминалистически методи 34 
Лидерство 47 
Литература 11 
Литературна история 70 
Литературна критика 70 
Литературно творчество 14 
Лична сигурност 15 16 
Лишаване от свобода 36 
Масови комуникации 13 
Медиен образ 11 
Медийна комуникация 14 
Медийна памет 11 
Медийна реалност 17 
Медийно отразяване 17 
Медицинска психология 45 
Международен туризъм 22 
Международна сигурност 16 
Международни актове 32 
Международни стандарти 33 
Международно частно право 32 
Международноправна защита 33 
Мемориали 62 
Методика на обучение 56 
Митнически документи 21 
Митническо представителство 21 
Мобилни приложения 54 
Мобилни технологии 54 
Модели за качество 48 
Морални ценности 3 
Наказателно правосъдие 36 
Наказателно производство 37 
Наказателноправни науки 34 
Национален въпрос 20 
Национална сигурност 16 41 
Национални доктрини 20 
Националноосвободителна борба 73 
Неврофизиология 44 
Неизбежна отбрана 27 
Нова история на България 74 
Ньойски мирен договор 74 
Облигационни правоотношения 31 
Обществена опасност 27 
Обществени сгради 58 62 
Омбудсман 33 
Онлайн реклама 13 
Операционни системи 51 52 
Орфизъм 1 
Осиновяване 40 
Османско владичество 73 
Пазарна конкуренция 43 
Пазарна регулация 43 
Пазарна структура 43 
Паметници 62 
Пандемия "Covid-19" 9 15 
Писменост 1 
Политическа комуникация 14 
Политически риск 19 
Права на човека 33 
Православна църква 6 
Православни храмове 62 
Православно християнство 4 
Превенция на кризи 49 
Предприемачески бизнес 47 
Приложни програми 53 
Припознаване 40 
Причастия 5 
Програмни продукти 50 54 
Производство по вписване 26 
Проповеди 8 
Психическо възстановяване 46 
Психосоциална адаптация 45 
Първа световна война 74 
Работна сила 24 
Разговорници 69 
Разпит на свидетели 37 
Разследване на престъпления 39 
Разстройства на съня 44 
Разузнавателни служби 41 
Регионално сътрудничество 18 
Реклама в медиите 14 
Рекламен дизайн 57 
Религиозни обреди 5 
Религиозни речи 8 
Руски език 69 
Руско-турска освободителна война 73 
Самоусъвършенстване 3 
Санстефански мирен договор 74 
Свещеници 7 
Свобода на личността 12 
Свобода на медиите 12 
Свобода на печата 12 
Свобода на словото 12 
Свръхнаселение 9 
Сделки 35 
Сделки с имоти 35 
Славяни 72 
Служби за сигурност 41 
Смъртно наказание 36 
Соматоморфни разстройства 45 
Социална сигурност 16 
Социални мрежи 14 70 
Социални подсистеми 19 
Социално качество 60 
Социално общуване 15 
Срочни борси 25 
Стоицизъм 3 
Стокова борса 25 
Стопански риск 27 
Стрес 46 
Съдебна практика 32 
Съдебна фотография 39 
Съдебни решения 32 
Съединението на България, 1885 г. 74 
Съзнание 46 
Танцов спектакъл 55 
Текст (лингв.) 68 
Теория на риска 19 
Трудова миграция 24 
Трудова мобилност 24 
Туристически дестинации 22 
Туристически пазар 22 
Туристически райони 23 
Туристически региони 22 
Търговски регистър 28 
Търговско предприятие 28 
Управление на качеството 48 
Управление на кризи 16 
Управление на персонала 48 
Устойчива архитектура 60 
Феноменология 2 
Финансова стабилизация 29 
Фолклорни танци 55 
Фондова борса 30 
Фотография 10 
Хореография 55 
Хотели 61 
Християнска философия 4 
Християнско възпитание 4 
Християнство 1 5 7 8 
Църковна архитектура 59 
Църковно устройство 72