НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/001/С 77 

150 години българска академия на науките  : Храм на познанието : Юбилейно издание /  Ред. кол. Ергюл Таир и др. . - София : Изд. на БАН Проф. Марин Дринов, 2020 . - 429 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Други ред.: Йоана Спасова-Дикова, Йорданка Гешева, Константин Хаджииванов, Лизбет Любенова, Силвия Найденова, Стефан Хаджитодоров Парал. загл. и текст на англ. ез

   ISBN 978-954-322-000-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48422

- 2 -

П/001.8/П 76 

Попов, Любен

   Структурно-функционален модел на науката : [Монография] / Любен Попов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5324-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48354

Цивилизация. Култура

Журналистика

- 3 -

П/07/Е 97 

Ефремов, Ефрем

   Журналистическото редактиране / Ефрем Ефремов . - 3. доп. и прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2021 . - 152 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-00-0675-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48394

- 4 -

П/07/К 22 

Камбуров, Радослав

   Новата градина : Общуване с идеала в епохата на дигиталните медии / Радослав Камбуров . - София : Изток-Запад, 2021 . - 192 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0851-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48403

- 5 -

П/07/П 76 

Попова, Мария

   Въведение в журналистическата теория / Мария Попова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Авангард Прима, 2021 . - 275 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-602-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48380

Философия

- 6 -

П/14/И 95 

История на българската обществено-хуманитарна мисъл  : [Международна научна конференция, 18 ноември 2021 г., Велико Търново] : Ч. 1- /  Ред. кол. Димитър Цацов и др. . - В. Търново : ИТИ, 2021- . - 21 см

   Др. ред.: Сашо Марков, Иво Стамболийски Съдържа докл. от: Нина Димитрова, Татяна Батулева, Георги Белогашев, Анна Бешкова, Ивайло Лазаров, Вихрен Бузов, Ивелина Стоева, Тошка Михайлова-Чендова, Димитрина Благоева, Деница Узунова, Анна Иванова

   ISBN 978-619-7602-18-0 

   Ч. 1. Българска философско-психологическа традиция . - 2021 . - 118 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48471

- 7 -

С/101/К 93 

Кунцман, Петер и др.

   Атлас Философия / Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Видман ; Прев. Златка Парпулова ; Под ред. на Георги Каприев . - Пловдив : Летера, 2011 . - 260 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-516-938-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48431

- 8 -

П/101(091)/М 64 

Минева, Мартина

   Лудвиг Витгенщайн: проблематизирането на философията : Праксеологически обрат, граници, легитимация / Мартина Минева . - София : Изток-Запад, 2021 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-92040-0-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48368

- 9 -

П/14/П 51 

Пийкоф, Ленард

   Обективизмът: философията на Айн Ранд / Ленард Пийкоф ; Прев. от англ. Петко Михайлов . - София : МаК, 2021 . - 496 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8585-39-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48432

- 10 -

П/14/Х-12 

Хабермас, Юрген

   Комуникативният разум : Подстъпки: 5 в 1 / Юрген Хабермас ; Прев. от нем. Стилиян Йотов . - София : Критика и хуманизъм, 2021 . - 276 с. ; 21 см . -  (Varius)

   Делото на Юрген Хабермас / Жан-Марк Дюран-Гаслен: с. 185-274

   ISBN 978-954-587-241-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48384

Психология

- 11 -

П/159.923/Б 16 

Бакрачева, Маргарита

   Заучена безпомощност и самосаботиране: ефективен и неефективен копинг във връзка с психичното благополучие / Маргарита Бакрачева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 248 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5378-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48351

- 12 -

П/159.92/Б 64 

Борба, Мишел

   Успяващите деца : Изненадващите причини някои да изостават, а други да процъфтяват / Мишел Борба . - София : Сиела, 2021 . - 359 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3670-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48347

- 13 -

П/159.9/Г 37 

Георгиева, Златинка

   Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст / Златинка Георгиева . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 215 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-279-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48459

- 14 -

П/159.9/К 25 

Канеман, Даниъл и др.

   NOISE. Смущения в човешкото мислене / Даниъл Канеман, Оливие Сибони, Кас Р. Сънстейн ; Прев. от англ. Росен Люцканов . - София : Изток-Запад, 2021 . - 496 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0912-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48436

- 15 -

П/159.92/П 45 

Петрова, Красимира и др.

   Изследване на етнопсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола / Красимира Петрова, Велислава Чавдарова, Даниела Тасевска . - [В. Търново] : Фабер, 2021 . - 316 с. : с ил., табл., к. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-1425-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48483

- 16 -

П/159.9/С 96 

Съвременна клайнианска психоанализа  /  Състав., ред. и предг. Светлозар Василев . - [София] : Колибри, 2021 . - 271 с. ; 20 см

   Речник на психоаналитичните термини: с. 254-270 Съдържа текстове от: Хана Сигъл, Патриша Даниъл, Едит Харгрейвс, Робърт Хиншълуд, Сирил Кув, Айлийн Макгинли, Антония Грималт-Естелрих, Синове Валин, Илва Филгар, Орлин Тодоров, Светлозар Василев

   ISBN 978-619-02-0750-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48428

Логика

- 17 -

П/16/Л 64 

Лиотар, Жан-Франсоа

   Феноменологията / Жан-Франсоа Лиотар ; Прев. от фр. Тодорка Минева . - [София] : Сонм, 2021 . - 165 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7500-28-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48383

- 18 -

П/16/М 19 

Маккюън, Грег

   Есенциализъм : Фокусиране върху същественото / Грег Маккюън ; Прев. от англ. Ина Димитрова . - София : Изток-Запад, 2022 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0957-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48398

Етика

- 19 -

П/17/М 54 

Миков, Иван

   Етическите кодекси / Иван Миков . - София : Изток-Запад, 2021 . - 231 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0805-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48399

Религия

- 20 -

П/29/К 93 

Кулов, Георги

   Българският ислям /  Авт., състав. и ред. Георги Кулов . - Габрово : Екс-прес, 2021 . - 532 с. : с табл. и фотогр. ; 25 см

   Изд. на Балкански форум за мир - Кърджали

   ISBN 978-954-490-718-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48388

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

- 21 -

П/316.3/Е 62 

Енгелс, Давид

   Какво да се прави : Живот в упадъка на Европа / Давид Енгелс ; Прев. от нем. Мартин Петрушев . - София : Изток-Запад, 2021 . - 158 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-01-0914-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48400

- 22 -

П/316.3/З-93 

Зубов, Шошана

   Епохата на надзорния капитализъм : Борбата за бъдещето на човека на новата граница на властта / Шошана Зубов ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Ред. Димитър Козарев . - София : Дилок, 2022 . - 717 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2902-88-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48427

- 23 -

П/316.3/К 57 

Кирилов, Светлозар

   Дискриминирани или сами виновни? : Ромите в България и чернокожите в САЩ / Светлозар Кирилов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 440 с. : с фотогр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5339-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48352

- 24 -

П/316.3/М 57 

Миленкова, Валентина

   Социалните обединения / Валентина Миленкова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2021 . - 188 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-00-0255-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48379

- 25 -

П/316.7/Н 17 

Найденов, Димитър

   Фейк нюз / Димитър Найденов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 164 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5334-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48350

- 26 -

П/316.3/П 76 

Попов, Стефан

   Риск : Концептуална рамка / Стефан Попов . - София : Нов бълг. унив., 2022 . - 150 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-192-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48382

- 27 -

П/316.3/П 86 

Преподреждането на обществото  : Страници от социалната история на комунизма в България / Даниел Вачков и др. ; Предг. Михаил Груев . - София : Сиела, 2021 . - 592 с. : с табл. и диагр. ; 23 см . -  (Минало несвършено)

   Др. авт.: Даниела Колева, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Петя Кабакчиева, Петя Славова, Пламен Дойнов, Райна Гаврилова Изд. на Институт за изследване на близкото минало

   ISBN 978-954-28-3701-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48345

- 28 -

П/316.3/Р 58 

Рибов, Манол Николов

   Дигиталната трансформация / Манол Николов Рибов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 562 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-232-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48470

- 29 -

П/316.6/Ф 86 

Фром, Ерих

   Бягство от свободата / Ерих Фром ; Прев. от англ. Владимир Ганев . - София : Сиела, 2021 . - 295 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-3692-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48341

- 30 -

П/316.6/Ф 86 

Фром, Ерих

   За неподчинението и други очерци / Ерих Фром ; Прев. от англ. Росен Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2020 . - 246 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-1181-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48434

- 31 -

П/316.4/Ф 94 

Фурсов, Андрей

   Водораздел : Бъдещето, което вече настъпи / Андрей Фурсов ; Прев. от рус. Ива Николова . - София : Изток-Запад, 2021 . - 271 с. ; 22 см . -  (Катехон ; 6)

   

   ISBN 978-619-01-0899-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48396

- 32 -

П/316.3/Х-78 

Христов, Христо Желязков

   Етиката на дисфункционалния капитализъм / Христо Желязков Христов . - В. Търново : Фабер, 2021 . - 288 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-1335-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48393

- 33 -

П/316.3/Ш 92 

Шпан, Отмар

   Същина на обществото : Критика на индивидуалистичната демокрация и основи на новата държава / Отмар Шпан . - Плевен : Еделвайс, 2022 . - 102 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7186-72-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48386

Политика

- 34 -

С/32/P 80 

Politics in 40 words  : A Dictionary /  Ed. by Evgenii Dainov . - Sofia : New Bulgaian University, 2020 . - 259 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-619-233-125-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48453

- 35 -

П/327/В 19 

Вандам, Алексей

   Геополитика и геостратегия / Алексей Вандам ; Прев. от рус. Владимир Игнатовски . - София : Изток-Запад, 2022 . - 192 с. ; 22 см . -  (Катехон ; 11)

   

   ISBN 978-619-01-0982-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48397

- 36 -

П/32.01/Д 92 

Дугин, Александър

   Четвъртият път : Въведение в четвъртата политическа теория / Александър Дугин ; Прев. от рус. Нели Пигулева . - София : Изток-Запад, 2021 . - 682 с. ; 25 см . -  (Катехон ; 8)

   

   ISBN 978-619-01-0945-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48408

- 37 -

П/327/К 16 

Калинов, Калин

   Публична дипломация и тероризъм : [Монография] / Калин Калинов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 315 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5322-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48356

- 38 -

П/327/Л 14 

Лазаров, Валери

   Новите реалности и разузнаване с хора : Теория, нетрадиционни мрежови структури, поуки от практиката / Валери Лазаров . - София : Изток-Запад, 2012 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-051-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48404

- 39 -

П/327/Н 86 

Новият световен ред - между "дипломацията" на оръжието и "оръжието" на дипломацията  /  Състав. и науч. ред. Борислав Градинаров, Захарин Марков, Любомир Кючуков . - София : Еър груп 2000, 2021 . - 310 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-752-210-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48387

- 40 -

П/321/П 61 

Плъмър, Джоузеф

   Тайните структури на властта : Защо върховенството на закона, свободата и демокрацията са само илюзия / Джоузеф Плъмър ; Прев. Боян Костов . - София : Изток-Запад, 2021 . - 208 с. ; 22 см . -  (Катехон ; 4)

   

   ISBN 978-619-01-0884-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48406

- 41 -

П/327/Т 49 

Теория на международните отношения  : Т. 1- . - София : Изд. авт., 2021 . - 25 см

   

   ISBN 978-619-92079-0-1 

   Т. 1 / Атанас Гочев Гочев . - 758 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48370

- 42 -

П/327/Т 49 

Теория на международните отношения  : Т. 1- . - София : Изд. авт., 2021 . - 25 см

   

   ISBN 978-619-92079-1-8 

   Т. 2 / Атанас Гочев, и др. . - 866 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48371

- 43 -

П/327/Ф 86 

Фром, Ерих

   Може ли човекът да тържествува? : Проучване на истините и измислиците на външната политика / Ерих Фром ; Прев. от англ. Росен Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2020 . - 311 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-1177-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48433

- 44 -

П/327/Ч 95 

Чуков, Боян

   Разузнаването отвътре : Разузнавачи, шпиони и агенти / Боян Чуков . - София : Изток-Запад, 2021 . - 253 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0959-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48363

- 45 -

П/321/Я 60 

Янков, Георги Недев

   Сравнителни политически системи : Исторически и съвременни политически системи / Георги Недев Янков . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 385 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-519-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48367

Икономика. Икономически науки

- 46 -

П/339.923/А 51 

Александрова, Светлана

   Европейско финансиране и управление на проекти / Светлана Александрова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 217 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-245-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48365

- 47 -

П/336/Б 31 

Беев, Ивайло и др.

   Икономика на обществения сектор / Ивайло Беев, Лилия Йотова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 398 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-408-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48366

- 48 -

П/334.72/Б 45 

Биолчева, Петя

   Управление на бизнес риска / Петя Биолчева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 206 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-524-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48361

- 49 -

П/338/Д 53 

Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия  : Сборник с доклади от четвърта национална конференция по политическа икономия, 20 ноември 2019, София : Сборникът е посветен на 100-годишнината на Университета за национално и световно стопанство /  Състав. и предг. Христо Василев Проданов ; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 223 с. : с табл. и диагр. ; 24 см + CD

   Други ред.: Валентина Ангелова Драмалиева, Пенчо Денчев Пенчев, Лиляна Димитрова Велева, Христо Василев Проданов

   ISBN 978-619-232-356-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48462

- 50 -

П/339/И 22 

Иванова, Виржиния Живкова

   Процесът на сливания и поглъщания в международния банков бизнес : Монография / Виржиния Живкова Иванова ; Рец. Емил Спасов Панушев, Николина Невинова Грозева . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2022 . - 232 с. : с табл. ; 21 см

   Загл. и на англ. ез.: The process of mergers and acquisitions in the international banking business

   ISBN 978-954-715-722-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48420

- 51 -

П/339.1/К 48 

Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия  : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, 12-13 ноември 2021, Варна . - Варна : Наука и икономика, 2021 . - 285 с. : с ил., диагр., табл. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-21-1096-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48472

- 52 -

П/339.1/К 87 

Котлър, Филип и др.

   Маркетинг 5.0 : За технологиите и хората / Филип Котлър, Хермауан Картаджая, Иуан Сетиауан . - София : Locus Pub., 2022 . - 311 с. ; 21 см . -  (Carpe diem ; 30)

   

   ISBN 978-954-783-335-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48430

- 53 -

П/339.1/К 92 

Кръстевич, Тодор Б.

   Анализ на пазарната кошница с R / Тодор Б. Кръстевич . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021 . - 118 с. : с табл. и диагр. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 143)

   

   ISBN 978-954-23-1966-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48448

- 54 -

П/330.3/М 14 

Маджаров, Джени

   Стопанска антропология : Лекционен курс / Джени Маджаров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 352 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5187-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48353

- 55 -

П/330.8/М 31 

Маринова, Цветелина

   Социална и солидарна икономика и финанси на Балканите и в Европа : Историческо развитие, съвременни идеи, институции и политики / Цветелина Маринова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 271 с. : с табл. и диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5310-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48358

- 56 -

П/332/П 47 

Петров, Камен Димитров

   Регионалната политика в България и Европейския съюз : Монография / Камен Димитров Петров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 272 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-369-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48467

- 57 -

П/338.48/Р 39 

Рафаилова, Генка Иванова

   Маркетинг в туризма : Съвременни концепции, техники и практики / Генка Иванова Рафаилова . - 2. изд. . - Варна : Наука и икономика, 2021 . - 202 с. : с табл., сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1077-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48473

- 58 -

П/33/С 88 

Студентска научна конференция  : Сборник с доклади . - Варна : Наука и икономика, 2021 . - 165 с. ; 22 см

   Кн. е с ISSN 1313-9029

 корица | съдържание 

Сист. No: 48475

- 59 -

П/339.1/С 96 

Събев, Димитър

   Маркетинг, потребление и икономически растеж / Димитър Събев . - София : Изток-Запад, 2021 . - 303 с. : с табл. и диагр. ; 22 см . -  (Катехон ; 5)

   

   ISBN 978-619-01-0861-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48401

- 60 -

П/339/Т 96 

Търговията - научно знание и бизнес реалност  : Кръгла маса с международно участие, Свищов, 8 октомври 2021 г. : 30 години Катедра "Търговски бизнес" : 30 години Факултет "Производствен и търговски бизнес" : 85 години Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов : Сборник с доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021 . - 610 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2005-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48450

- 61 -

П/338/У 85 

Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства  : Международна научно-практическа конференция, посветена на 85 години от създаването на Стопанска академия "Димитър А. Ценов", 8-9 ноември 2021 г. : Сборник с доклади : Т. 1 - . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021- . - 24 см

   Загл. и на англ. ез. Sustainable development and socio-economic cohesion in the 21St century: trends and challenges Текст и на рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-23-2067-8 

   Т. 1 . - 2021 . - 679 с. : с табл. и диагр.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48424

- 62 -

П/338/У 85 

Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства  : Международна научно-практическа конференция, посветена на 85 години от създаването на Стопанска академия "Димитър А. Ценов", 8-9 ноември 2021 г. : Сборник с доклади : Т. 1 - . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021- . - 24 см

   Загл. и на англ. ез. Sustainable development and socio-economic cohesion in the 21St century: trends and challenges Текст и на рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-23-2069-2 

   Т. 2 . - 2021 . - 851 с. : с табл. и диагр.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48425

Право

- 63 -

П/349.2/А 66 

Андреева, Андрияна и др.

   Трудово и осигурително право : Задачи, казуси, тестове / Андрияна Андреева, Галина Йолова, Виолета Владова-Иванова . - Варна : Дайрект Сървисиз, 2020 . - 166 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7671-00-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48476

- 64 -

П/343/Б 58 

Бозова, Вероника

   Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес / Вероника Бозова . - София : Сиела, 2021 . - 180 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3759-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48346

- 65 -

П/342/Б 92 
 България. Конституция 

   Конституция на Република България . - [б. м.], б. г. . - 52 с. ; 21 см

   Обнар. ДВ, бр. 56 от 13 юли 1991 г., изм. и доп. ДВ, бр. 85 от 26 септември 2003 г., ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2005 г., ДВ, бр. 27 от 31 март 2006 г., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2006 г. - Решение No 7 на Конституционния съд от 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 6 февруари 2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г . Отпечатването на кн. е финансирано от Висшия съдебен съвет

 корица | съдържание 

Сист. No: 48477

- 66 -

П/342/Г 20 

Ганев, Венелин

   Законъ соудный людьмъ : Правно-исторически и правно-аналитични проучвания / Венелин Ганев . - София : Сиби, 2021 . - VIII, 621 с. : с 1 л. табл. ; 25 см + 3 л. табл.

   

   ISBN 978-619-226-202-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48438

- 67 -

П/347/Г 37 

Георгиева, Христина

   Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуална собственост : [Монография] / Христина Георгиева ; Предг. Живко Иванов Драганов . - София : Сиела, 2021 . - 339 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3779-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48343

- 68 -

П/342/Г 50 

Гиргинов, Александър

   Държавното устройство на България / Александър Гиргинов ; Встъп. студия и науч. ред. Екатерина Михайлова . - [2.] изд. . - София : Нов бълг. унив., 2021 . - 770 с. : с ил. ; 21 см . -  (Българско юридическо наследство ; Кн. 4)

   

   ISBN 978-619-233-169-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48362

- 69 -

П/343/Г 88 

Груев, Лазар и др.

   Казуси по наказателно право : Особена част / Лазар Груев, Ралица Илкова . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2022 . - 583 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-211-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48441

- 70 -

П/347/Д 68 

Добчев, Петко

   Върховният касационен съд 1880-2020 /  Авт. и състав. Петко Добчев ; Науч. ред. Даниела Доковска . - София : Сиби, 2020 . - 436 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Парал. загл. и текст на англ. ез

   ISBN 978-619-226-172-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48421

- 71 -

П/347/Е 20 

Европейски стандарти относно статута на прокурорите  /  Състав. и прев. Иванка Иванова ; Ред. Даниела Доковска . - София : Сиби . - 284 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-199-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48439

- 72 -

П/342/З-43 

Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи  : Сборник доклади от кръгла маса, 1 октомври 2021 г., Варна . - Варна : Наука и икономика, 2021 . - 190 с. ; 22 см

   Загл. и на англ. ез.: Protection of the personal data and the digitalization - challenges and perspectives

   ISBN 978-954-21-1002-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48474

- 73 -

П/347/И 22 

Иванова, Аглика Георгиева и др.

   Търговски марки : Опозиции при регистрация на търговски марки в Република България и Европейската общност (марки на общността) / Аглика Георгиева Иванова, Иван Николов Иванов . - София : Ip Bulgaria, 2015 . - 208 с. : с ил. ; 21 см . -  (Интелектуална собственост ; 16)

   

   ISBN 978-619-90015-3-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48409

- 74 -

П/342/К 24 

Канатова-Бучкова, Веселина

   Въпроси на административния процес / Веселина Канатова-Бучкова . - София : Сиби, 2021 . - 536 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-196-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48440

- 75 -

П/342/М 70 

Митева, Илияна

   Административноправен режим относно хората с увреждания в българското законодателство / Илияна Митева . - София : Сиела, 2021 . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3778-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48340

- 76 -

П/342/П 93 

Пунев, Благовест

   Конституционализъм и политическа култура / Благовест Пунев . - София : Сиби, 2022 . - 240 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-207-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48372

- 77 -

П/342/С 13 

Савова, Илиана

   Бежанско право / Илиана Савова . - София : Сиби, 2022 . - 303 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-206-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48442

- 78 -

П/347/С 83 

Стоянов, Иван Г.

   Данъчно право : Обща част. Специална част. Правосъдие по данъчни дела. Казуси по данъчно право и данъчен процес / Иван Г. Стоянов . - 8. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела, 2021 . - 515 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3714-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48342

- 79 -

П/347/С 83 

Стоянов, Николай

   Прекратяване на договорa за наем / Николай Стоянов . - София : Сиела, 2021 . - 352 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-3777-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48344

- 80 -

П/34/Х-78 

Христов, Иво

   Български правни метаморфози / Иво Христов . - 2. прераб. изд. . - София : Изток-Запад, 2022 . - 332 с. : с диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0977-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48369

- 81 -

П/349.2/Ш 68 

Ширванян, Марияна Димитрова

   Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство / Марияна Димитрова Ширванян . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 244 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-185-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48445

Обществено управление

- 82 -

П/351/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2022 година : Специфика на трудовите правоотношения, в условията на COVID-19. За задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Мерки и компенсации за запазване на заетостта през 2022 година. Гарантирани вземания... /  Състав. Лариса Тодорова и др. . - София : Труд и право, 2022 . - 808 с. ; 24 см

   Др. състав.: Мариана Василева, Теодора Дичева, Марио Първанов. Книга-годишник + достъп до специализиран сайт

   ISBN 978-954-608-293-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48426

- 83 -

П/351.74/К 85 

Корпоративна сигурност  / Димитър Димитров и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 424 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   Други авт.: Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Георги Павлов, Константин Пудин, Нончо Димитров, Екатерина Богомилова, Юри Ценков, Теодора Гечкова, Атанас Димитров, Никола Иванов

   ISBN 978-619-232-484-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48419

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 84 -

П/36/П 17 

Пандурска, Ралица

   Ключови аспекти и предизвикателства пред развитието на пенсионната система в България / Ралица Пандурска . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 157 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-361-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48466

Възпитание. Образование. Просвета

- 85 -

П/378/Б 73 

Бояджиева, Пепка и др.

   Изчезналите университети: въведение към една социология на неуспеха / Пепка Бояджиева, Цочо Бояджиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5364-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48348

- 86 -

П/378/И 31 

Идеи за нов университет  /  Състав. и науч. ред. Веселин Методиев Петров, Пламен Дойнов . - София : Нов бълг. унив., 2021 . - 269 с. ; 21 см

   Изд. се посвещава на 30-годишнината на Нов български университет

   ISBN 978-619-233-175-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48451

- 87 -

П/371/Н 72 

Николаева, Силвия

   Мениджмънт на класа : Какво знае, може и прави учителят като ефективен мениджър на ученическия клас? : Кн. 1- / Силвия Николаева . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021- . - 24 см . -  (Педагогически науки)

   Пълно име на авт. е Силвия Николаева Николова

   ISBN 978-954-07-5122-1 

   Кн. 1 . - 296 с. : с табл.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 48355

- 88 -

П/376/Н 95 

Нунев, Йосиф

   Българските роми и образованието - минало, настояще, бъдеще / Йосиф Нунев . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 352 с. : с диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-280-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48389

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

Математика

- 89 -

П/519.6/П 51 

PHP 8  : Основи на езика в примери : По образователен проект D. K. Academy /  Прев. Влади Владев . - [София] : Асеневци, 2022 . - 490 с. : с табл. и ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7586-56-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48391

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

- 90 -

П/61/C 61 

Clinical neuroanatomy  : [Monograph] / Borislav Kitov et al. . - Plovdiv : Lax Book, 2018 . - 334 p.: col.ill. ; 25 cm

   Др. авт.: Tzenka Karamanlieva, Tanya Kitova, Nikoleta Traykova, Ivo Kehayov, Denis Milkov

   ISBN 978-619-189-079-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48377

- 91 -

П/61/V 26 

Vankova, Marija

   Vankov's anatomy. Central Nervous System / Marija Vankova . - 3. ed. . - Varna : СТЕНО, 2017 . - 147 p. : col.ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-954-449-908-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48378

- 92 -

П/61/А 68 

Анзова, Елена Иванова

   Оказване на емоционална подкрепа при жени, претърпели рак на гърдата : [Монография] / Елена Иванова Анзова . - Варна : Медицински унив. - Варна, 2021 . - 203 с. : с табл. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-221-309-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48374

- 93 -

П/61/А 93 

Атлас на мозъка  / Христо Желязков и др. ; Ред. Борислав Китов . - [Пловдив] : Лакс бук, 2016 . - 175 с. : с ил. ; 17х24 см

   Др. авт.: Таня Китова, Иво Кехайов, Ценка Караманлиева, Росица Иванова, Ангел Тенев, Денис Милков, Кристина Килова

   ISBN 978-619-189-028-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48376

- 94 -

П/61/Б 66 

Борн, Едмънд

   Наръчник за работа с тревожността и фобиите / Едмънд Борн ; Прев. от англ. Ангелин Мичев . - [2. изд.] . - София : Изток-Запад, 2021 . - 602 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0819-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48402

- 95 -

П/61/Г 89 

Грънчарова, Гена Георгиева и др.

   Основи на социалната медицина : Учебник за всички медицински и общественоздравни специалности / Гена Георгиева Грънчарова, Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 268 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-152-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48444

- 96 -

П/61/О-33 

Овчаров, Владимир

   Човешкият мозък / Владимир Овчаров . - София : Клет България, 2020 . - 184 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-18-1525-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48373

- 97 -

П/61/П 69 

Полан, Майкъл

   Пътуване до дълбините на ума : Как новата наука за психеделиците променя представите ни за съзнанието, умирането, пристрастяването, депресията и трансцендентирането / Майкъл Полан ; Прев. от англ. Кънчо Кожухаров . - София : Изток-Запад, 2021 . - 462 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0938-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48405

- 98 -

П/61/П 92 

Пру, Лусил

   Заздравяване на емоционалните връзки с арттерапия в диада родител-дете : Интервенции с бебета и деца в предучилищна възраст / Лусил Пру ; Прев. от англ. Калина Йорданова ; Предг. Лии Тидмарш, Джойс Канфилд . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2021 . - 271 с. : с ил. ; 21 см . -  (Практики)

   

   ISBN 978-619-7037-20-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48381

- 99 -

П/61/Р 22 

Раздвоеният терапевт  : Хемисферни различия и съвременна психотерапия /  Под ред. на Род Туийди ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2021 . - 300 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0963-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48364

- 100 -

П/61/С 70 

Станчева, Надя и др.

   ЕКГ наръчник за студенти по медицина / Надя Станчева, Константин Господинов, Снежана Тишева . - Плевен : Медицински унив. - Плевен, 2021 . - 48 с. : с табл. и диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-756-271-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48375

- 101 -

П/61/Т 53 

Терзиев, Димитър

   Невроразвитийни разстройства в детска и юношеска възраст : Интелектуален дефицит, аутизъм, езиково разстройство и обучителни проблеми, хиперактивност / Димитър Терзиев . - Варна : СТЕНО, 2022 . - 128 с. ; 20 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   

   ISBN 978-619-241-192-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48447

- 102 -

П/61/Х-38 

Хейс, Ники

   Човешкият мозък : Лесен наръчник по невропсихология / Ники Хейс . - София : Хомо Футурус, 2020 . - 319 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-223-059-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48437

Управление

- 103 -

П/65.012/Х-15 

Хаджиев, Кристиян

   Управление на виртуални екипи : Теория и методология / Кристиян Хаджиев . - София : Нов бълг. унив., 2021 . - 407 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-160-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48360

- 104 -

П/658.6/.8/Ц 34 

Цветков, Цветнен Димитров

   Логистика - модерната високомехатронизирана логистика и пространствената й дигитализация / Цветнен Димитров Цветков . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 216 с. : с табл. и диагр., 2 л. : цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-176-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48443

Счетоводство

- 105 -

П/657/К 22 

Камбурова, Лиляна

   Подходи и методи за отчитане и оповестяване на репутацията на предприятието / Лиляна Камбурова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 173 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-301-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48463

- 106 -

П/657/К 22 

Камбурова, Лиляна

   Счетоводно признаване на приходите. Управление и качество на печалбата : Монография / Лиляна Камбурова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 127 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-291-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48464

- 107 -

П/657/П 47 

Петрова, Райна Стоянова

   Бюджетирането в управленските счетоводни системи на търговските банки : Монография / Райна Стоянова Петрова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 151 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-278-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48456

Фина механика. Автоматика

- 108 -

П/681.3/Б 30 

Bash  : Основи на езика и практическо използване : По образователен проект D. K. Academy /  Прев. Влади Владев . - [София] : Асеневци, 2022 . - 106 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7586-55-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48390

- 109 -

П/681.3/И 50 

Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове  : Монография / Недко Тагарев и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021 . - 222 с. : с диагр., табл., сх. ; 24 см

   Други авт.: Адела Бозмарова, Александър Йолов, Гергана Цанкова, Горан Ангелов

   ISBN 978-619-232-566-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48469

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 110 -

П/7.01/А 64 

Ангелов, Валентин Ангелов

   Естетиката днес : Неестетически инфилтрати в изкуството / Валентин Ангелов Ангелов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 272 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-208-277-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48458

- 111 -

Гр/745/749/М 45 

Международно биенале на стъклото 2021  : 05.10.-07.11.2021 : [Каталог] . - София : Нов бълг. унив., 2021 . - 176 с. : с цв. ил., портр. ; 23 x 24 см

   

   ISBN 978-619-233-182-5 

 корица 

Сист. No: 48454

- 112 -

П/78/С 96 

Съвременно музикално образование и възпитание  : Сб. докл. от втора нац. науч. конф., В. Търново, 2 юли 2021 г. . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 135 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-286-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48455

- 113 -

П/792/Ф 12 

Фабър, Ян и др.

   From act to acting : Насоките на Ян Фабър за изпълнителя на XXI век / Ян Фабър, Люк Ван ден Дрис ; Прев. от нидерл. Цвета Велинова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 506 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-07-5266-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48349

- 114 -

П/7.01/Ц 16 

Цанев, Петер

   Психология на изкуството / Петер Цанев . - 2. доп. изд. . - София : Нац. худож. академия, 2021 . - 736 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2988-56-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48385

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 115 -

П/72/И 21 

Иванов, Климент

   Високото пространство в дневната при къщите / Климент Иванов . - София : Нов бълг. унив., 2021 . - 206 с. : с табл., цв. ил., сх. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-233-151-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48452

Спорт

- 116 -

П/796/799/К 82 

Константинов, Николай

   От първия футболен мач в България до групата на майсторите : История на футбола в Свищов / Николай Константинов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020 . - 304 с. : с фотогр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1886-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48449

- 117 -

П/796/799/С 96 

Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища  : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 21 ноември 2019 г., София : 65 години Катедра "Физическо възпитание и спорт" . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 275 с. : с табл. и диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-280-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48465

Езикознание. Филология

- 118 -

П/80/П 89 

Проблеми на устната комуникация  : Дванадесета международна научна конференция, В. Търново, 6-7 ноември 2020 г. /  Отг. ред. Мария Илиева . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 400 с. ; 20 см

   В кн. отбел. кн. 12. Кн. е с ISSN 2367-8712

 корица | съдържание 

Сист. No: 48460

- 119 -

П/80/С 83 

Стоянова, Юлияна

   Проблеми на психолингвистиката : Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието : [Монография] / Юлияна Стоянова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 576 с. : с табл. ; 24 см

   Достъпно и онлайн

   ISBN 978-954-7433-51-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48359

Литература. Теория на литературата

- 120 -

П/82.085/М 96 

Мутишева, Лора

   Словесно действие в действие / Лора Мутишева . - В. Търново : Фабер, 2019 . - 174 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-1064-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48395

- 121 -

П/82.085/П 47 

Петрова, Донка

   Аудиторията - анализ и реторическо въздействие / Донка Петрова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 371 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-5278-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48357

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

- 122 -

П/94/Ж 32 

Жеков, Живко Живков

   Cives et milites : Монография / Живко Живков Жеков . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 275 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-238-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48457

- 123 -

С/908/С 13 

Савов, Николай

   Кондика на град Варна / Николай Савов . - Варна : СТЕНО . - 485 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-183-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48446

Археология

География

История. Помощни исторически науки

- 124 -

П/941/949/А 79 

Апълбаум, Ан

   Червен глад : Войната на Сталин срещу Украйна / Ан Апълбаум ; Прев. от англ. Юлия Гешакова . - София : Изток-Запад, 2021 . - 399 с., XXIV с.: ил., фотогр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0803-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48407

- 125 -

П/941/949/К 96 

Кънев, Николай

   Византия и България на Балканите : Студии върху политическата история и българо-византийското имперско противоборство на Балканския полуостров през периода VII-X в. : Византинобългарски студии II / Николай Кънев . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 307 с. ; 24 см

   Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-208-281-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48461

- 126 -

П/941/949/Т 42 

Ташев, Спас

   Противобългарските съдебни процеси в Скопие : Документи от 1977 г. на Македонското освободително движение / Спас Ташев . - София : Орбел, 2021 . - 163 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-496-153-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 48429


 Индекс по АВТОРИ

Dainov, Evgenii 34 
Karamanlieva, Tzenka 90 
Kehayov, Ivo 90 
Kitov, Borislav 90 
Kitova, Tanya 90 
Milkov, Denis 90 
Traykova, Nikoleta 90 
Vankova, Marija 91 
Александрова, Светлана 46 
Александрова-Златанска, Светлана 46 
Александрова-Янкуловска, Силвия Стоянова 95 
Ангелов, Валентин Ангелов 110 
Ангелов, Горан 109 
Ангелов, Росен 30 43 
Андреева, Андрияна 63 
Андреева, Людмила 22 99 
Анзова, Елена Иванова 92 
Апълбаум, Ан 124 
Бакрачева, Маргарита 11 
Беев, Ивайло 47 
Биолчева, Петя 48 
Богомилова, Екатерина 83 
Бозмарова, Адела 109 
Бозова, Вероника 64 
Борба, Мишел 12 
Борисов, Борислав 61 
Борн, Едмънд 94 
Бояджиев, Цочо 85 
Бояджиева, Пепка 85 
Буркард, Франц-Петер 7 
Ван ден Дрис, Люк 113 
Вандам, Алексей 35 
Василев, Светлозар 16 
Василева, Мариана 82 
Вачков, Даниел 27 
Велева, Лиляна Димитрова 49 
Великова, Мария 62 
Велинова, Цвета 113 
Видман, Франц 7 
Владев, Влади 89 108 
Владова-Иванова, Виолета 63 
Гаврилова, Райна 27 
Ганев, Венелин 66 
Ганев, Владимир 29 
Георгиева, Златинка 13 
Георгиева, Христина 67 
Гечкова, Теодора 83 
Гешакова, Юлия 124 
Гешева, Йорданка 1 
Гиргинов, Александър 68 
Господинов, Константин 100 
Гочев, Атанас 42 
Гочев, Атанас Гочев 41 
Градинаров, Борислав 39 
Грозева, Николина 61 
Грозева, Николина Невинова 50 
Груев, Лазар 69 
Груев, Михаил 27 
Грънчарова, Гена Георгиева 95 
Димитров, Атанас 83 
Димитров, Димитър 83 
Димитров, Нинчо 83 
Димитрова, Ина 18 
Динев, Иван 42 
Дичева, Теодора 82 
Добчев, Петко 70 
Дойнов, Пламен 27 86 
Доковска, Даниела 70 71 
Драганов, Живко Иванов 67 
Драмалиева, Валентина 49 
Дугин, Александър 36 
Еленков, Иван 27 
Енгелс, Давид 21 
Ефремов, Ефрем 3 
Жеков, Живко Живков 122 
Желязков, Христо 93 
Зубов, Шошана 22 
Иванов, Иван Николов 73 
Иванов, Климент 115 
Иванов, Мартин 27 
Иванов, Никола 83 
Иванов, Тилчо 83 
Иванова, Аглика Георгиева 73 
Иванова, Виржиния 62 
Иванова, Виржиния Живкова 50 
Иванова, Иванка 71 
Иванова, Росица 93 
Игнатовски, Владимир 35 
Илиева, Мария 118 
Илкова, Ралица 69 
Йолов, Александър 109 
Йолова, Галина 63 
Йорданова, Калина 98 
Йотов, Стилиян 10 
Йотова, Лилия 47 
Кабакчиева, Петя 27 
Калинов, Калин 37 
Камбуров, Радослав 4 
Камбурова, Лиляна 105 106 
Канатова-Бучкова, Веселина 74 
Канеман, Даниъл 14 
Канфилд, Джойс 98 
Каприев, Георги 7 
Караманлиева, Ценка 93 
Картаджая, Хермауан 52 
Кехайов, Иво 93 
Килова, Кристина 93 
Кирилов, Светлозар 23 
Китов, Борислав 93 
Китова, Таня 93 
Ковач, Игор 42 
Кожухаров, Кънчо 97 
Козарев, Димитър 22 
Колева, Даниела 27 
Константинов, Николай 116 
Костов, Боян 40 
Котлър, Филип 52 
Кръстевич, Тодор Б. 53 
Кулов, Георги 20 
Кунцман, Петер 7 
Кънев, Николай 125 
Къновски, Радослав 61 
Кючуков, Любомир 39 
Лазаров, Валери 38 
Лазаров, Ивайло Илиев 6 
Лехнер, Силвия 42 
Лиотар, Жан-Франсоа 17 
Любенова, Лизбет 1 
Люцканов, Росен 14 
Маджаров, Джени 54 
Маккюън, Грег 18 
Маринова, Цветелина 55 
Марков, Захарин 39 
Марков, Сашо 6 
Методиев, Момчил 27 
Миков, Иван 19 
Миленкова, Валентина 24 
Милков, Денис 93 
Минева, Мартина 8 
Минева, Тодорка 17 
Митева, Илияна 75 
Михайлов, Петко 9 
Михайлова, Екатерина 68 
Мичев, Ангелин 94 
Мутишева, Лора 120 
Найденов, Димитър 25 
Найденова, Силвия 1 
Николаева, Силвия 87 
Николова, Ива 31 
Николова, Силвия 87 
Нунев, Йосиф 88 
Овчаров, Владимир 96 
Павлов, Георги 83 
Пандурска, Ралица 84 
Панушев, Емил Спасов 50 
Парпулова, Златка 7 
Пенчев, Пенчо Денчев 49 
Петров, Веселин Методиев 86 
Петров, Камен Димитров 56 
Петрова, Донка 121 
Петрова, Красимира 15 
Петрова, Райна Стоянова 107 
Петрушев, Мартин 21 
Пигулева, Нели 36 
Пийкоф, Ленард 9 
Плъмър, Джоузеф 40 
Полан, Майкъл 97 
Попов, Любен 2 
Попов, Стефан 26 
Попова, Мария 5 
Проданов, Христо Василев 49 
Пру, Лусил 98 
Пудин, Константин 83 
Пунев, Благовест 76 
Първанов, Марио 82 
Рафаилова, Генка Иванова 57 
Рибов, Манол Николов 28 
Савов, Николай 123 
Савова, Илиана 77 
Сетиауан, Иуан 52 
Сибони, Оливие 14 
Славова, Петя 27 
Спасова-Дикова, Йоана 1 
Стамболийски, Иво Николов 6 
Станчева, Надя 100 
Стоянов, Иван Г. 78 
Стоянов, Николай 79 
Стоянова, Юлияна 119 
Събев, Димитър 59 
Сънстейн, Кас Р. 14 
Тагарев, Недко 109 
Таир, Ергюл 1 
Тасевска, Даниела 15 
Ташев, Спас 126 
Тенев, Ангел 93 
Терзиев, Димитър 101 
Тидмарш, Лии 98 
Тишева, Снежана 100 
Тодорова, Лариса 82 
Тошкова, Ива 42 
Тошкова, Светла Бориславова 49 
Туийди, Род 99 
Уетстоун, Кристъл 42 
Фабър, Ян 113 
Фром, Ерих 29 30 43 
Фурсов, Андрей 31 
Хабермас, Юрген 10 
Хаджиев, Кристиян 103 
Хаджииванов, Константин 1 
Хаджитодоров, Стефан 1 
Хейс, Ники 102 
Христов, Иво 80 
Христов, Христо Желязков 32 
Цанев, Петер 114 
Цанкова, Гергана 109 
Цацов, Димитър 6 
Цветков, Цветан 83 
Цветков, Цветнен Димитров 104 
Ценков, Юри 83 
Чавдарова, Велислава 15 
Чуков, Боян 44 
Ширванян, Марияна Димитрова 81 
Шпан, Отмар 33 
Янков, Георги Недев 45 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

150 години българска академия на науките 1 
Bash 108 
Cives et milites 122 
Clinical neuroanatomy 90 
From act to acting 113 
NOISE. Смущения в човешкото мислене 14 
PHP 8 89 
Politics in 40 words 34 
Vankov's anatomy. Central Nervous System 91 
Административноправен режим относно хората с увреждания в българското законодателство 75 
Анализ на пазарната кошница с R 53 
Атлас на мозъка 93 
Атлас Философия 7 
Аудиторията - анализ и реторическо въздействие 121 
Бежанско право 77 
Български правни метаморфози 80 
Българските роми и образованието - минало, настояще, бъдеще 88 
Българският ислям 20 
Бюджетирането в управленските счетоводни системи на търговските банки 107 
Бягство от свободата 29 
Византия и България на Балканите 125 
Високото пространство в дневната при къщите 115 
Водораздел 31 
Въведение в журналистическата теория 5 
Въпроси на административния процес 74 
Върховният касационен съд 1880-2020 70 
Геополитика и геостратегия 35 
Данъчно право 78 
Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия 49 
Дигиталната трансформация 28 
Дискриминирани или сами виновни? 23 
Държавното устройство на България 68 
Европейски стандарти относно статута на прокурорите 71 
Европейско финансиране и управление на проекти 46 
ЕКГ наръчник за студенти по медицина 100 
Епохата на надзорния капитализъм 22 
Есенциализъм 18 
Естетиката днес 110 
Етиката на дисфункционалния капитализъм 32 
Етическите кодекси 19 
Журналистическото редактиране 3 
За неподчинението и други очерци 30 
Заздравяване на емоционалните връзки с арттерапия в диада родител-дете 98 
Законъ соудный людьмъ 66 
Заучена безпомощност и самосаботиране: ефективен и неефективен копинг във връзка с психичното благополучие 11 
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи 72 
Идеи за нов университет 86 
Изследване на етнопсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола 15 
Изчезналите университети: въведение към една социология на неуспеха 85 
Икономика на обществения сектор 47 
Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове 109 
История на българската обществено-хуманитарна мисъл 6 
Казуси по наказателно право 69 
Какво да се прави 21 
Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия 51 
Ключови аспекти и предизвикателства пред развитието на пенсионната система в България 84 
Комуникативният разум 10 
Кондика на град Варна 123 
Конституционализъм и политическа култура 76 
Конституция на Република България 65 
Корпоративна сигурност 83 
Логистика - модерната високомехатронизирана логистика и пространствената й дигитализация 104 
Лудвиг Витгенщайн: проблематизирането на философията 8 
Маркетинг 5.0 52 
Маркетинг в туризма 57 
Маркетинг, потребление и икономически растеж 59 
Международно биенале на стъклото 2021 111 
Мениджмънт на класа 87 
Може ли човекът да тържествува? 43 
Наръчник за работа с тревожността и фобиите 94 
Невроразвитийни разстройства в детска и юношеска възраст 101 
Новата градина 4 
Новите реалности и разузнаване с хора 38 
Новият световен ред - между "дипломацията" на оръжието и "оръжието" на дипломацията 39 
Обективизмът: философията на Айн Ранд 9 
Оказване на емоционална подкрепа при жени, претърпели рак на гърдата 92 
Основи на социалната медицина 95 
От първия футболен мач в България до групата на майсторите 116 
Подходи и методи за отчитане и оповестяване на репутацията на предприятието 105 
Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуална собственост 67 
Прекратяване на договорa за наем 79 
Преподреждането на обществото 27 
Проблеми на психолингвистиката 119 
Проблеми на устната комуникация 118 
Противобългарските съдебни процеси в Скопие 126 
Процесът на сливания и поглъщания в международния банков бизнес 50 
Психология на изкуството 114 
Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст 13 
Публична дипломация и тероризъм 37 
Пътуване до дълбините на ума 97 
Раздвоеният терапевт 99 
Разузнаването отвътре 44 
Регионалната политика в България и Европейския съюз 56 
Риск 26 
Словесно действие в действие 120 
Социална и солидарна икономика и финанси на Балканите и в Европа 55 
Социалните обединения 24 
Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство 81 
Сравнителни политически системи 45 
Стопанска антропология 54 
Структурно-функционален модел на науката 2 
Студентска научна конференция 58 
Счетоводно признаване на приходите. Управление и качество на печалбата 106 
Съвременна клайнианска психоанализа 16 
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища 117 
Съвременно музикално образование и възпитание 112 
Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес 64 
Същина на обществото 33 
Тайните структури на властта 40 
Теория на международните отношения 41 42 
Трудови отношения 2022 година 82 
Трудово и осигурително право 63 
Търговията - научно знание и бизнес реалност 60 
Търговски марки 73 
Управление на бизнес риска 48 
Управление на виртуални екипи 103 
Успяващите деца 12 
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства 61 62 
Фейк нюз 25 
Феноменологията 17 
Червен глад 124 
Четвъртият път 36 
Човешкият мозък 96 102 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

5G технологии 60 
Bash 108 
Linux 108 
PHP 7 89 
PHP 8 89 
Авангардно изкуство 110 
Австрийски философи 8 
Авторитаризъм 29 
Авторско право 67 
Аграрен сектор 61 
Аграрна политика 62 
Административен процес 74 
Административни актове 74 
Административнонаказателна отговорност 74 
Административнонаказателно производство 74 
Актьорска реч 120 
Актьорско майсторство 113 
Американско-руски отношения 43 
Анализ на данни 53 
Аналитична философия 7 
Анатомия на мозъка 93 
Английска школа 42 
Антична философия 7 
Антропология 54 
Арттерапия 98 
Архитектурна композиция 115 
Архитектурни елементи 115 
Атентати 37 
Аудитория 121 
Аутизъм 101 
Афроамериканци 23 
БАН 1 
Банкова криза 50 
Банкова политика 50 61 
Банкови сливания 50 
Бежанци 77 
Бизнес организации 48 
Бизнес план 58 
Бихейвиоризъм 42 
Благоденствие 32 
Българо-византийски отношения 125 
Българско образование 85 
Българско право 66 
Българско разузнаване 44 
Бърнаут синдром 92 
Бюджетна политика 47 
Варненски забележителности 123 
Венецианска комисия 71 
Вземане на решения 14 
Видео игри 67 
Видни личности 123 
Видове журналистика 5 
Византийска империя 125 
Виртуален човек 49 
Виртуална реалност 4 
Виртуални екипи 103 
Висше образование 85 86 
Власт 40 
Воден транспорт 58 
Военно разузнаване 39 
Възродителен процес 20 
Външна политика на България 39 
Външна търговия 61 
Въоръжени конфликти 39 
Върховен касационен съд 70 
Геополитика 36 38 39 42 
Геополитически отношения 35 
Геостратегически интереси 35 
Геостратегия 38 
Гещалтпсихология 114 
Главен мозък 90 91 
Глобализация 31 45 
Глобално общество 28 
Граждански права 122 
Гражданско общество 21 
Групова психотерапия 99 
Групово поведение 87 
Гръбначен мозък 90 91 
Данъчен процес 78 
Данъчни дела 78 
Данъчни норми 78 
Данъчни правоотношения 78 
Данъчно облагане 47 78 
Данъчно право 78 
Декоративно стъкло 111 
Демокрация 29 40 
Депресивни състояния 13 
Депресия 97 
Дескриптивен анализ 53 
Деструктивност 29 
Детска психология 12 
Детска психотерапия 98 
Детски болести 101 
Детски език 119 
Детско възпитание 12 
Детско изкуство 114 
Детско поведение 98 
Детско развитие 12 
Дефицит на внимание 101 
Дигитализация 28 52 58 72 
Дигитална икономика 28 49 
Дигитална среда 62 
Дигитални технологии 58 
Дипломация 39 44 
Дискриминация 23 
Дискурсна етика 10 
Добродетели 9 
Договор за лизинг 79 
Договор за наем 79 
Договорни правоотношения 79 
Домашно насилие 15 
Достъп до образование 75 
Държавен глава 68 
Държавен суверенитет 68 
Държавна власт 45 68 
Държавна служба 68 
Държавност 122 
Дяснохемисферни разстройства 99 
Европейска политика 21 
Европейска прокуратура 71 
Европейско развитие 21 
Едипов комплекс 16 
Еднофамилни жилища 115 
Езикова компетентност 119 
Езикови нарушения 101 
Езици за програмиране 108 
Екзистенциална политика 36 
Екзистенциална философия 7 
Екоиновации 62 
Екранно послание 4 
Електрокардиография 100 
Електронна търговия 51 60 
Електронни игри 67 
Ембрионална психика 16 
Емоции 102 
Емоционална криза 13 
Емпирично изследване 88 92 
Епидемиология 95 
Есенциализъм 18 
Етика 19 
Етични кодекси 19 
Етническа толерантност 20 
Етнопсихология 15 
Жилищни пространства 115 
Журналистика 5 
Журналистическа информация 5 
Журналистическа редакция 3 5 
Журналистически новини 5 
Закон за устройство на съдилищата 70 
Закрила на бежанците 77 
Застрахователен пазар 61 
Защита на данни 72 
Защита на личните данни 83 
Защита на потребителите 60 
Здравна реформа 95 
Здравна система 95 
Здравно осигуряване 63 81 
Зелена теория 42 
Идеал 4 
Избирателни системи 45 
Изкуствен интелект 49 
Източна философия 7 
Икономическа антропология 54 
Икономическа власт 32 
Икономическа свобода 32 
Икономически модели 54 109 
Икономически растеж 56 59 
Икономически системи 54 
Икономически шпионаж 83 
Инвестиционни проекти 46 
Инвестиционни стратегии 61 
Индивидуализъм 33 
Индустриално общество 32 
Иновации в туризма 58 
Иновации в търговията 60 
Институционална рамка 46 
Интеграционни теории 42 
Интеграция на малцинствата 23 
Интелектуална собственост 67 
Интелигентни технологии 52 
Интернационализация 58 
Интернет информация 25 
Инфаркт на миокарда 100 
Информационна сигурност 72 83 
Информационни технологии 22 
Информационно общество 28 
Истанбулска конвенция 76 
Исторически паметници 123 
История на архитектурата 115 
История на БАН 1 
История на Варна 123 
История на правото 66 80 
История на Украйна 124 
Италиански университети 85 
Казуси 69 78 
Камерна хипертрофия 100 
Капитализъм 22 
Капиталистическо общество 31 32 
Киберсигурност 83 109 
Китайска политика 43 
Клайнианска психоанализа 16 
Класическа управленска теория 103 
Класически теории 41 
Когнитивна психология 114 
Кодифицирано моделиране 19 
Комуникативност 119 
Комунистическа идеология 43 
Комунистически режим 27 
Конституционализъм 76 
Конституционен съд 76 
Конституция 65 76 
Контраразузнаване 44 
Кооперативни школи 55 
Копинг стратегии 11 
Корпоративна сигурност 83 
Кредитни кооперации 55 
Кризи на обществото 21 
Кризисни комуникации 37 
Криминална психология 114 
Критика на разума 10 
Кръвообръщение 90 
Културна антропология 54 
Лексика 119 
Лечебна психотерапия 94 
Либерализъм 41 
Лидерство 18 24 103 
Лимфна система 90 
Лингвокултурология 118 
Личностно развитие 87 
Логистична стратегия 104 
Логистични услуги 51 
Майндфулнес 11 
Македонизъм 126 
Македонска политика 126 
Македонски българи 126 
Маркетинг 52 
Маркетинг в туризма 57 
Маркетинг на потреблението 59 
Маркетингов анализ 57 
Маркетингова дейност 62 
Маркетингова стратегия 57 
Маркетингови техники 57 
Маркетингови технологии 52 
Маркетингово изследване 59 
Марксистки теории 41 
Марксистко-ленинска философия 31 
Медитация 94 
Международна политика 35 
Международна политикономия 41 
Международни организации 42 
Международни отношения 41 42 
Международни спорове 35 
Мениджмънт в образованието 87 
Местно развитие 56 
Министерски съвет 68 
Мислене 14 
Мисловни грешки 14 
Модели на комуникация 87 
Модели на поведение 87 
Модели на управление 103 
Модернизъм 115 
Мозък 93 96 102 
Мозъчна дейност 96 99 
Мозъчна обвивка 91 
Мозъчни съдове 93 
Мозъчни центрове 93 
Морал и право 19 
Морфология 119 
Музикален слух 112 
Музикални педагози 112 
Мюсюлмански общности 20 
Надзор на пазара 51 
Наказателен процес 64 
Наказателно право 69 
Наказателно правосъдие 71 
Наказателно производство 64 
Наркотична зависимост 97 
Народно пеене 112 
Нарцисизъм 16 
НАССР 51 
Научен процес 2 
Научен труд 2 
Научна дейност 1 
Научни изследвания 2 
Научно развитие 1 
Нацизъм 29 
Национална агенция по приходите 78 
Национална идентичност 45 
Национална сигурност 26 
Невроанатомия 90 
Немски идеализъм 7 
Неовитализъм 110 
Неолиберализъм 41 
Неоплатонизъм 110 
Неподчинение 30 
Нервна система 90 91 
Нов български университет 86 
Нов световен ред 39 
Новинарски текстове 3 
Обективизъм 9 
Образование на роми 88 
Образователни политики 62 
Обществени поръчки 61 
Обществено здраве 95 
Обществено развитие 30 
Общество 33 40 
Общуване 102 
Онкологично болни 13 
Онлайн медии 25 
Онлайн редактиране 3 
Операционни системи 108 
Органи на държавна власт 68 
Организация на труда 54 
Организирана престъпност 83 
Осигурителни отношения 63 
Осигурително законодателство 81 
Осъзнатост 18 
Офшорни зони 60 
Памет 96 102 
Пандемии 39 
Пандемия "Covid-19" 61 62 
Пари 40 
Паричен обмен 54 
Парламентаризъм 45 
Парламентарни системи 45 
Пенсионен модел 84 
Пенсионна система 84 
Пенсионно осигуряване 61 63 84 
Печатни медии 3 
Позитивна психология 11 
Познание 18 
Политическа власт 45 
Политическа икономия 49 
Политическа система 45 
Политическа съпротива 124 
Политическа теория 10 
Политическа терминология 34 
Политически идеологии 36 
Политически отношения 31 43 
Политически принципи 33 
Политически реализъм 41 
Политически режими 45 
Политически репресии 124 
Политически теории 36 
Полово неравенство 15 
Помаци 20 
Потребителско поведение 57 59 
Правна защита 72 
Право на информация 75 
Право на труд 75 
Предприемачество 104 
Президентско управление 45 
Пристрастеност 97 
Програмни езици 89 
Производствена логистика 104 
Прокурорска служба 71 
Пропаганда 25 
Просвещение 7 
Процедура по опозиция 73 
Психична реалност 16 
Психични разстройства 101 
Психоанализа 16 114 
Психобиология 114 
Психолингвистика 119 
Психологична помощ 92 
Психопатия 6 
Психопатология 99 
Психопатология на изкуството 114 
Психотерапевтични методи 98 
Психотерапия 97 99 
Психотравма 13 
Психофизика 114 
Публична дипломация 37 
Публична реч 118 
Публични блага 47 
Публични разходи 47 
Работоспособност 95 
Равенство между половете 15 
Разговорна реч 118 
Разделение на труда 54 
Разпределение на блага 54 
Разузнавателен анализ 38 
Разузнавателни служби 44 
Разузнавателни средства 38 
Разум 9 
Рационализъм 18 
Реализъм 110 
Регионална политика 56 
Регионално развитие 46 56 
Регистрация на марка 73 
Ренесанс 7 
Репутационен риск 48 
Репутация на предприятието 105 
Реторика 121 
Реторическа аргументация 121 
Реторическо въздействие 121 
Римски легиони 122 
Римско общество 122 
Рискови фактори 26 
Рисково общество 26 
Ромеи 125 
Роми 23 
Ромски език 88 
Световна финансова криза 50 
Свобода 29 
Свободен университет 85 
Свободни професии 27 
Сегментиране на пазара 57 
Семейство 15 
Сепаратизъм 20 
Сетивна система 91 102 
Сетивни възприятия 9 
Символизъм 110 
Системни теории 103 
Ситуационна теория 103 
Смисъл на живота 11 
Собственост 54 
Солидарна икономика 55 
Солфеж 112 
Социалистическо общество 27 
Социалистическо право 80 
Социална икономика 55 
Социална медицина 95 
Социална общност 24 
Социална философия 6 8 
Социални групи 24 27 
Социални неравенства 24 
Социални организации 24 
Социални отношения 30 
Социални услуги 51 
Социално-психологически изследвания 6 
Социолингвистика 118 
Социология на правото 80 
Спортна активност 117 
Средновековна философия 7 
Средновековни университети 85 
Средновековно право 66 
Статут на бежанец 77 
Стопанска логистика 104 
Стопанска отчетност 60 
Студентски спорт 117 
Сценично изкуство 113 120 
Сценично облекло 120 
Счетоводна информация 106 
Счетоводно бюджетиране 107 
Счетоводство на предприятието 105 
Съветска политика 43 124 
Съдебна власт 80 
Съдебна система 68 
Съдебно следствие 64 
Съзнание 96 102 
Сърдечно-съдови болести 100 
Текстилна индустрия 60 62 
Теория на езика 10 
Теория на рационалността 10 
Терапевтични методи 94 
Териториални инвестиции 46 
Тероризъм 37 
Трансцендентална философия 17 
Тревожни разстройства 94 
Трудови злополуки 81 
Трудови отношения 82 
Трудово законодателство 82 
Трудово правоотношение 63 
Туристически бизнес 60 
Туристически продукт 62 
Търговия 53 
Търговска логистика 104 
Търговски банки 107 
Търговски марки 73 
Търговски мениджмънт 60 
Убежище 77 
Умни градове 109 
Универсализъм 33 
Университетска история 86 
Управление на печалбата 106 
Управление на предприятията 61 
Управление на риска 48 83 
Управление на стреса 92 
Управленски процес 103 
Управленско счетоводство 107 
Устно общуване 118 
Фалшиви новини 25 
Фалшифицирани стоки 51 
Феминистка теория 42 
Феноменологична психология 17 
Феноменология 17 26 
Физическо развитие 117 
Философия на изкуството 9 
Философия на историята 17 
Философски възгледи 8 
Философски проблеми 8 
Финанси на предприятието 105 
Финансов риск 48 
Финансови инструменти 46 
Финансови приходи 106 
Фискална децентрализация 47 
Фискална интеграция 61 
Фобии 94 
Футбол 116 
Футболни отбори 116 
Футболни треньори 116 
Хедж фондове 61 
Херменевтична феноменология 4 
Хиперактивност 101 
Хора с увреждания 75 
Хореография 113 
Хранителни отпадъци 51 
Художествено стъкло 111 
Художници 111 
Цветно стъкло 111 
Цифрова икономика 49 
Църковна музика 112 
Четвърта политическа теория 36 
Човешка природа 30 
Човешки ресурси 62 
Чуждестранни инвестиции 60 
Щастие 9