НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Сп/0/Б 44

Владимиров, Желю.  Икономически изследвания на библиотеките и информацията / Желю Владимиров. // Библиотека, XXI, 2014, N 2, с. 7-27. 

 пълен текст 

Сист. No: 25796

- 2 -

Сп/0/Б 44

Маркова, Стела.  Предлагане и търсене на електронни книги - актуални тенденции и въпроси за решаване : Световен ландшафт на електронната книготърговия - развитие и нови предизвикателства / Стела Маркова. // Библиотека, XXI, 2014, N 2, с. 48-52. 

 пълен текст 

Сист. No: 25797

- 3 -

Сп/0/И 73

Отвореният достъп до научна информация [Тема на броя] . // [Инфо] INFO свят, 2014, N 1, с. 3-34. 

  

Сист. No: 25755

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 4 -

Сп/1/В 83

Сидорина, Татьяна Юрьевна.  Вопрос о труде и смысле жизни / Татьяна Юрьевна Сидорина. // Вопросы философии, LXVI, 2013, N 11, с. 3-14. 

 пълен текст 

Сист. No: 25685

Психология

- 5 -

Сп/1/E 24

Burkitt, Esther et al.  Children's colour use to portray themselves and others with happy, sad and mixed emotion / Esther Burkitt, Lisa Sheppard. // Educational Psychology, Vol. 34, 2014, N 2, p. 231-251. 

 пълен текст 

Сист. No: 25692

- 6 -

Сп/1/E 24

Poulou, Maria S.  How are trait emotional intelligence and social skills related to emotional and behavioural difficulties in adolescents? / Maria S. Poulou. // Educational Psychology, 2014, N 3, p. 354-366. 

 пълен текст 

Сист. No: 25738

- 7 -

Сп/33/Н 32

Борисова, Лалка.  Възникване и развитие на концепцията за емоционалната интелигентност / Лалка Борисова. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 3, 2007-2010, с. 242-265. 

 пълен текст 

Сист. No: 25712

- 8 -

Сп/1/К 83

Геронимус, И. А. и др.  Использование техник ориентированной на решение краткосрочной терапии в работе на Телефоне доверия / И. А. Геронимус, Г. Л. Будинайте. // Консультативная психология и психотерапия, 2013, N 4, с. 165-181. 

 пълен текст 

Сист. No: 25761

- 9 -

Сп/1/К 83

Карягина, Т. Д.  Эмпатия как способность: структура и развитие в ходе обучения психологическому консультированию / Т. Д. Карягина, А. Иванова. // Консультативная психология и психотерапия, 2013, N 4, с. 182-207. 

 пълен текст 

Сист. No: 25762

- 10 -

Сп/1/П 92

Киркова, Ирена.  Едуард Лий Торндайк (1847 - 1949) / Ирена Киркова. // Психология журнал, XII, 2014, N 118, с. 2-6. 

 пълен текст 

Сист. No: 25688

- 11 -

Сп/1/В 83

Ковалевская, Оксана Борисовна.  Проблема депривации в свете концепции ядерных аффектов / Оксана Борисовна Ковалевская. // Вопросы психологии, LIX, 2014, N 1, с. 49-57. 

 пълен текст 

Сист. No: 25681

- 12 -

Сп/1/П 92

Кръстев, Кръстю.  Агресивността в поведението на 12-13 годишните деца / Кръстю Кръстев. // Психология журнал, XII, 2014, N 118, с. 19-23. 

 пълен текст 

Сист. No: 25689

- 13 -

Сп/1/В 83

Нестик, Тимофей Александрович.  Коллективный образ будущего: социально-психологические аспекты прогнозирования / Тимофей Александрович Нестик. // Вопросы психологии, LIX, 2014, N 1, с. 3-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 25680

- 14 -

Сп/1/П 92

Тагарева, Кирилка.  Развитие на общуването в ранна детска възраст / Кирилка Тагарева. // Психология журнал, XII, 2014, N 118, с. 33-38. 

 пълен текст 

Сист. No: 25690

Логика

Етика

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

- 15 -

Сп/1/Ф 51

Баджаков, Момчил.  Аксиологически основания на протестите / Момчил Баджаков. // Филос. алтернативи, XXIII, 2014, N 2, с. 124-140. 

  

Сист. No: 25782

- 16 -

Сп/32/М 45

Ганчев, Петко.  Човечеството на кръстопът / Петко Ганчев. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 3, с. 29-44. 

  

Сист. No: 25868

- 17 -

Сп/3/О-25

Медушевский, Андрей Николаевич.  Феномен большевизма: логика революционного экстремизма с позиций когнитивной истории / Андрей Николаевич Медушевский. // Общ. науки и современность, XXXVI, 2013, N 5, с. 111-120. 

 пълен текст 

Сист. No: 25686

- 18 -

Сп/3/В 52

Новоселова, Елена Николаевна.  Однополый "брак" - тупиковая ветвь эволюции семьи и общества / Елена Николаевна Новоселова. // Вестн. Моск. унив. Сер. 18, Социол. и политол., 2013, N 4, с. 85-103. 

 пълен текст 

Сист. No: 25783

- 19 -

Сп/33/М 68

Хорос, Владимир Георгиевич.  Центро-периферные отношения за полвека: основные тренды изменений / Владимир Георгиевич Хорос. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 2, с. 53-66. 

 пълен текст 

Сист. No: 25769

- 20 -

Сп/33/М 68

Хохлов, Игорь Игоревич.  Наднациональность в ЕС: неустойчивый баланс общественного мнения / Игорь Игоревич Хохлов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 3, с. 60-73. 

 пълен текст 

Сист. No: 25817

Политика

- 21 -

Сп/32/Г 35

Бекер, Петра.  Сирийското крило на "Мюсюлманските братя" като политически фактор / Петра Бекер. // Геополитика, XI, 2014, N 2, с. 74-82. 

  

Сист. No: 25751

- 22 -

Сп/32/Г 35

Бхала, Рева.  Геополитиката на сирийската гражданска война / Рева Бхала. // Геополитика, XI, 2014, N 2, с. 67-73. 

  

Сист. No: 25750

- 23 -

Сп/33/М 68

Вайнштейн, Григорий Ильич.  Популизм в современной Европе: новые тенденции / Григорий Ильич Вайнштейн. // Мировая экономика и междунар. отношения, 2013, N 12, с. 24-33. 

 пълен текст 

Сист. No: 25684

- 24 -

Сп/32/Г 35

Гореща точка: Украйна . // Геополитика, XI, 2014, N 2, с. 31-48. 

  

Сист. No: 25749

- 25 -

Сп/32/М 45

Динков, Динко.  Регионалното сътрудничество на Балканите и Европейския съюз / Динко Динков. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 2, с. 15-21. 

 пълен текст 

Сист. No: 25737

- 26 -

Сп/32/М 45

Дицова, Антония.  Проблеми на анализа и управлението на глобалните рискове / Антония Дицова. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 3, с. 45-64. 

  

Сист. No: 25869

- 27 -

Сп/33/И 50

Захариев, Людмил.  Битката за и против ЕС : Основните политически сили ПЕС и ЕНП си оспорват първенството в Европа с визии за растеж на икономиката и излизане от кризата / Людмил Захариев. // Икономика, LXVIII, 2014, N 37, с. 23-26. 

  

Сист. No: 25726

- 28 -

Сп/32/Г 35

Каменаров, Стефан.  Опитите за преразглеждане на енергийната политика на ЕС и проблемът с алтернативните доставчици на енергоносители / Стефан Каменаров. // Геополитика, XI, 2014, N 3, с. 174-180. 

  

Сист. No: 25813

- 29 -

Сп/33/М 68

Китай: внутренная и внешняя политика . // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 2, с. 13-37. 

  

Сист. No: 25768

- 30 -

Сп/32/М 45

Кючуков, Любомир.  Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа - процеси и перспективи / Любомир Кючуков. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 2, с. 7-14. 

 пълен текст 

Сист. No: 25736

- 31 -

Сп/32/М 45

Любомирова, Веселина.  Мениджмънт и говернанс - разлики като типове управление в политиката и в държавата / Веселина Любомирова. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 3, с. 65-74. 

  

Сист. No: 25870

- 32 -

Сп/34/Н 32

Мичев, Стефан.  Глобални заплахи и световна система за сигурност / Стефан Мичев. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 25, с. 51-58. 

  

Сист. No: 25844

- 33 -

Сп/32/Г 35

Наама, Карим.  Феноменът на "Арабската пролет": бъдещето на политическите промени в постреволюционния Близък Изток / Карим Наама. // Геополитика, XI, 2014, N 3, с. 62-68. 

  

Сист. No: 25809

- 34 -

Сп/32/Г 35

Нанева, Димитрина.  Глобализация и популизъм / Димитрина Нанева. // Геополитика, XI, 2014, N 2, с. 168-177. 

  

Сист. No: 25754

- 35 -

Сп/32/М 45

Политов, Александър.  Мултилатеризмът като теория и основен подход във външната политика на Европейския съюз / Александър Политов. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 2, с. 37-62. 

 пълен текст 

Сист. No: 25739

- 36 -

Сп/32/Г 35

Политов, Александър.  Външна политика на ЕС в контекста на новия световен ред / Александър Политов. // Геополитика, XI, 2014, N 3, с. 32-47. 

  

Сист. No: 25808

- 37 -

Сп/32/М 45

Сафранчук, Иван.  Концепцията за "Нов път на коприната" и политиката на САЩ в "Голяма Централна Азия" / Иван Сафранчук. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 2, с. 85-92. 

 пълен текст 

Сист. No: 25740

- 38 -

Сп/34/Н 32

Смилков, Калоян.  Ефекти на меката сигурност / Калоян Смилков. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 25, с. 122-127. 

  

Сист. No: 25850

- 39 -

Сп/33/М 68

Стрельцов, Дмитрий Викторович.  Япония: новая парадигма безопасности в свете обострения территориального спора с Китаем / Дмитрий Викторович Стрельцов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 1, с. 53-62. 

 пълен текст 

Сист. No: 25767

- 40 -

Сп/34/Н 32

Търкаланов, Юрий.  Регионални корени на тероризма / Юрий Търкаланов. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 25, с. 22-27. 

  

Сист. No: 25837

- 41 -

Сп/32/Г 35

Фокус: Европа на имигрантите . // Геополитика, XI, 2014, N 3, с. 135-161. 

  

Сист. No: 25811

- 42 -

Сп/32/Г 35

Фокус: Кризата на "самотната суперсила" . // Геополитика, XI, 2014, N 2, с. 90-138. 

  

Сист. No: 25752

- 43 -

Сп/32/Г 35

Фокус: Украинската криза . // Геополитика, XI, 2014, N 3, с. 91-134. 

  

Сист. No: 25810

- 44 -

Сп/32/Г 35

Хаджиев, Боян.  Списание Inspire: Ал Кайда и джихадът в глобалната мрежа / Боян Хаджиев. // Геополитика, XI, 2014, N 3, с. 162-173. 

  

Сист. No: 25812

- 45 -

Сп/32/М 45

Хаджиев, Боян.  Youtube и тероризмът - видеосподелянето като средство в терористичните стратегии / Боян Хаджиев. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 3, с. 95-106. 

  

Сист. No: 25873

- 46 -

Сп/34/Н 32

Христов, Валери.  Съвременни предизвикателства пред националната сигурност на Република България : (социологически аспекти на терористичния акт в Бургас) / Валери Христов. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 25, с. 9-21. 

  

Сист. No: 25836

- 47 -

Сп/32/М 45

Чавдарова, Мария.  В Европейския съюз - седем години по-късно / Мария Чавдарова. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 3, с. 75-84. 

  

Сист. No: 25871

Икономика. Икономически науки

- 48 -

Cп/33/E 20

Boeva, Bistra.  Corporate governance and its European Dimensions : Current Trends and Perspectives / Bistra Boeva. // Economic alternatives, 2014, N 1, p. 5-18. 

 пълен текст 

Сист. No: 25774

- 49 -

Cп/33/E 20

Geshkov, Marin.  The Effect of the World Economic Crisis on the Countries of the Balkan Region / Marin Geshkov. // Economic alternatives, 2014, N 1, p. 108-125. 

 пълен текст 

Сист. No: 25778

- 50 -

Cп/33/E 20

Kalchev, Emil.  The Bulgarian Flat Tax / Emil Kalchev. // Economic alternatives, 2014, N 1, p. 33-41. 

 пълен текст 

Сист. No: 25776

- 51 -

Cп/33/E 20

Staneva, Daniela et al.  Local and Global Measures for Success and Reconstructive Determination of the Optimal Number of Partners in European Educational Projects / Daniela Staneva, Matilda Alexandrova, George Petkov. // Economic alternatives, 2014, N 1, p. 63-76. 

 пълен текст 

Сист. No: 25777

- 52 -

Cп/33/E 20

Sterev, Nikolay et al.  Dynamics of Food Production Before and After the Economic Crisis / Nikolay Sterev, Dimitar Blagoev, Ilia Gatovski. // Economic alternatives, 2014, N 1, p. 19-32. 

 пълен текст 

Сист. No: 25775

- 53 -

Сп/33/Н 32

Александрова, Елена.  Туризъм и междукултурни комуникации в процеса на глобализация / Елена Александрова. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 3, 2007-2010, с. 177-195. 

 пълен текст 

Сист. No: 25710

- 54 -

Сп/33/П 18

Атанасова, Елка.  Статистически израз на формирането на доходите в националната икономика / Елка Атанасова. // Панорама на труда, 2014, N 3-4, с. 8-25. 

 пълен текст 

Сист. No: 25694

- 55 -

Сп/33/Н 32

Атанасова, Маргарита и др.  Знания и умения: институционални аспекти и предизвикателства в контекста на настоящия и бъдещия пазар на труда в България / Маргарита Атанасова. // Науч. тр. УНСС, LIV, 2014, N 1, с. 43-92. 

 пълен текст 

Сист. No: 25747

- 56 -

Сп/33/И 50

Белева, Искра.  Сегментиран ли е българският трудов пазар? / Искра Белева. // Икон. мисъл, LIX, 2014, N 3, с. 3-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 25798

- 57 -

Сп/33/Н 25

Блажева, Виолета.  Българският аграрен сектор в контекста на "обновената" Обща селскостопанска политика на Европейския съюз / Виолета Блажева. // Народностопански архив, 2014, N 1, с. 20-32. 

 пълен текст 

Сист. No: 25703

- 58 -

Сп/33/Н 32

Борисова, Лалка и др.  Технологични предизвикателства и иновации - източник на конкурентно предимство / Лалка Борисова, Милен Балтов. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 4, 2011, с. 156-191. 

 пълен текст 

Сист. No: 25718

- 59 -

Сп/33/Н 32

Велев, Тодор.  Тенденции и проблеми в развитието на световните фондови пазари / Тодор Велев. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 3, 2007-2010, с. 38-57. 

 пълен текст 

Сист. No: 25707

- 60 -

Сп/33/Н 25

Вътев, Жельо Вътев.  Структурни изменения на банковите депозити у нас в условията на стопанска криза / Жельо Вътев Вътев. // Народностопански архив, 2014, N 1, с. 3-19. 

 пълен текст 

Сист. No: 25702

- 61 -

Сп/33/И 50

Ганев, Калоян.  Ранни теории за бизнес-цикъла и ролята им за развитието на икономическата наука / Калоян Ганев. // Икон. мисъл, LIX, 2014, N 3, с. 39-56. 

 пълен текст 

Сист. No: 25799

- 62 -

Сп/33/М 68

Гоффе, Нина Владимировна.  Мегаполисы - инкубаторы инноваций / Нина Владимировна Гоффе. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 3, с. 46-59. 

 пълен текст 

Сист. No: 25816

- 63 -

Сп/33/Н 32

Гьошев, Божидар.  Съвременни измерения на корпоративната социална отговорност / Божидар Гьошев. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 4, 2011, с. 50-77. 

 пълен текст 

Сист. No: 25716

- 64 -

Сп/33/И 50

Златева, Нина Кънчева.  Преки чуждестранни инвестиции в Черноморския регион / Нина Кънчева Златева. // Икон. мисъл, LIX, 2014, N 3, с. 105-126. 

 пълен текст 

Сист. No: 25802

- 65 -

Сп/33/Н 32

Илиев, Цветан.  Икономическа свобода и растеж - детерминанти на политиката на реформи в България / Цветан Илиев. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 3, 2007-2010, с. 58-74. 

 пълен текст 

Сист. No: 25708

- 66 -

Сп/33/И 50

Илков, Иван.  Фискалните проблеми на еврозоната / Иван Илков. // Икон. мисъл, LIX, 2014, N 3, с. 81-104. 

 пълен текст 

Сист. No: 25801

- 67 -

Сп/33/И 50

Кирова, Силвия.  Валутнокурсови режими и макроикономически показатели на държавите с дерогация от Централна и Източна Европа / Силвия Кирова. // Икон. мисъл, LIX, 2014, N 2, с. 80-99. 

 пълен текст 

Сист. No: 25743

- 68 -

Сп/3/С 54

Колганов, Андрей Иванович и др.  Реиндустриализация как ностальгия? Теоретический дискурс / Андрей Иванович Колганов, Александр Владимирович Бузгалин. // Социологические исследования, LV, 2014, N 1, с. 80-94. 

  

Сист. No: 25763

- 69 -

Сп/32/Г 35

Кондратиев, Владимир.  Глобалната икономика и нейните отрасли през 2014 / Владимир Кондратиев. // Геополитика, XI, 2014, N 2, с. 147-159. 

  

Сист. No: 25753

- 70 -

Сп/33/М 68

Кондратьева, Наталия Борисовна.  Единный рынок ЕС: теория и практика / Наталия Борисовна Кондратьева. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 3, с. 74-87. 

 пълен текст 

Сист. No: 25818

- 71 -

Сп/33/Н 32

Кръстева, Невяна.  Мениджмънт на суперструктурата в туризма : Енергийна ефективност и запазване на енергията в туристическата суперструктура - към устойчиво развитие на туризма / Невяна Кръстева. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 3, 2007-2010, с. 149-176. 

 пълен текст 

Сист. No: 25709

- 72 -

Сп/33/М 68

Лексютина, Яна Валерьевна.  Китай в БРИКС: мотивация участия / Яна Валерьевна Лексютина. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 4, с. 81-86. 

 пълен текст 

Сист. No: 25820

- 73 -

Сп/32/М 45

Маринов, Велко.  Новата глобална икономическа архитектура: същност, фактори, последици / Велко Маринов. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 3, с. 5-28. 

  

Сист. No: 25867

- 74 -

Сп/33/Н 32

Милева, Соня.  Особености на туристическите борси и изложения / Соня Милева. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 4, 2011, с. 221-246. 

 пълен текст 

Сист. No: 25720

- 75 -

Сп/33/Н 32

Милева, Соня.  Оценка на влиянието на глобализацията върху дейността на водещите български туроператори / Соня Милева. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 5, 2013, с. 91-112. 

 пълен текст 

Сист. No: 25772

- 76 -

Сп/33/И 50

Минов, Станимир.  Фактори, определящи степента на конкуренция в телекомуникационната индустрия / Станимир Минов. // Икон. мисъл, LIX, 2014, N 3, с. 57-69. 

 пълен текст 

Сист. No: 25800

- 77 -

Сп/33/И 73

Михайлова-Джекова, Ивета.  Реализация на програма "Клио" - стъпка към повишаване на заетостта и опазване на културното наследство / Ивета Михайлова-Джекова. // Информ. бюл. по труда, XLVII, 2014, N 4, с. 37-46. 

  

Сист. No: 25756

- 78 -

Сп/33/Е 43

Навой, А.  О влиянии монетарной политики ЕЦБ на экономику стран ЦВЕ / А. Навой. // Экономист, LXXXIX, 2014, N 3, с. 71-78. 

 пълен текст 

Сист. No: 25730

- 79 -

Сп/33/Н 32

Николова, Христина.  Развитие на транспортния сектор в България в контекста на стратегията за устойчиво развитие и икономическата криза в страната / Христина Николова. // Науч. тр. УНСС, LIV, 2014, N 1, с. 163-202. 

 пълен текст 

Сист. No: 25748

- 80 -

Сп/33/М 68

Оболенский, Владимир Петрович.  Протекционизм и свобода торговли в современном мире / Владимир Петрович Оболенский. // Мировая экономика и междунар. отношения, 2013, N 12, с. 14-23. 

 пълен текст 

Сист. No: 25683

- 81 -

Сп/33/В 83

Павлова, Наталья Сергеевна и др.  Эффекты "негостоприимной традиции" в антитрасте: деятельное раскаяние против соглашений о кооперации? / Наталья Сергеевна Павлова, Андрей Евгеньевич Шаститко. // Вопросы экономики, LXXXV, 2014, N 3, с. 62-85. 

 пълен текст 

Сист. No: 25731

- 82 -

Сп/33/И 50

Пеовски, Владимир.  Семейството и трудовият пазар / Владимир Пеовски. // Икон. мисъл, LIX, 2014, N 2, с. 3-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 25741

- 83 -

Сп/33/М 68

Перспективы мировой энергетики до 2040 г. . // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 1, с. 3-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 25765

- 84 -

Сп/33/Н 25

Петкова, Зорница.  Съвместните дейности на институциите - фактори за повишаване събираемостта на приходите / Зорница Петкова. // Народностопански архив, 2014, N 1, с. 61-74. 

 пълен текст 

Сист. No: 25705

- 85 -

Сп/33/И 50

Пешев, Петър.  Кредитна динамика в Централна и Източна Европа / Петър Пешев. // Икон. мисъл, LIX, 2014, N 2, с. 37-58. 

 пълен текст 

Сист. No: 25742

- 86 -

Сп/33/Н 32

Попова, Николина.  Пространствена характеристика и особености на ресурсния потенциал за развитие на културно-исторически туризъм в България / Николина Попова. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 4, 2011, с. 195-220. 

 пълен текст 

Сист. No: 25719

- 87 -

Сп/33/М 68

Потапов, Максим Александрович.  Состояние и перспективы экономического развития Восточной Азии / Максим Александрович Потапов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 1

 пълен текст 

Сист. No: 25766

- 88 -

Сп/33/И 50

Радева, Ирина.  Оценка на синергията на клъстери в икономиката / Ирина Радева. // Икон. мисъл, LIX, 2014, N 2, с. 100-116. 

 пълен текст 

Сист. No: 25744

- 89 -

Сп/33/М 68

Симония, Нодари А.  "Революция сланцевого газа": мифы и реалии / Нодари А. Симония. // Мировая экономика и междунар. отношения, 2013, N 12, с. 3-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 25682

- 90 -

Сп/33/Н 25

Хаджиев, Веселин.  Асиметрична специализация на износа в условията на либерална международна търговия / Веселин Хаджиев. // Народностопански архив, 2014, N 1, с. 33-43. 

 пълен текст 

Сист. No: 25704

- 91 -

Сп/33/М 68

Цапенко, Ирина Павловна.  Человешкие ресурсы в сфере науки и технологий: состояние и эффективность использования / Ирина Павловна Цапенко. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 4, с. 3-15. 

 пълен текст 

Сист. No: 25819

- 92 -

Сп/0/Н 31

Ченгелова, Емилия.  Толерантност и участие на населението в сиви икономически практики / Емилия Ченгелова. // Наука, XXIV, 2014, N 1, с. 15-26. 

 пълен текст 

Сист. No: 25700

- 93 -

Сп/32/А 45

Экологическая политика Европы и России в современных условиях . // Актуальные проблемы Европы, 2014, N 1, 194 с.. 

 съдържание 

Сист. No: 25764

Право

- 94 -

Сп/34/П 84

Блидов, Атанас.  Въпроси на производството по търговски спорове / Атанас Блидов. // Правна мисъл, LV, 2014, N 2, с. 66-88. 

  

Сист. No: 25879

- 95 -

Сп/34/Н 32

Бойчев, Петър и др.  Необходима е промяна в контрола върху прилагането на СРС / Петър Бойчев. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 25, с. 72-79. 

  

Сист. No: 25846

- 96 -

Сп/34/П 84

Велчев, Борис.  За изключващото обществената опасност обстоятелство по чл.126 НК / Борис Велчев. // Правна мисъл, LV, 2014, N 2, с. 89-99. 

  

Сист. No: 25880

- 97 -

Сп/34/Ю 29

Голева, Поля.  Материалноправни и процесуалноправни въпроси на едностранната персонална субституция в договора / Поля Голева. // Юрид. свят, 2014, N 1, с. 36-48. 

  

Сист. No: 25785

- 98 -

Сп/34/О-25

Димитрова, Галина.  Възстановителното правосъдие за непълнолетни : Авангарден подход на съвременната превантивна политика / Галина Димитрова. // Общество и право, 2014, N 2, с. 17-24. 

 пълен текст 

Сист. No: 25724

- 99 -

Сп/34/С 96

Димитрова, Ралица.  Особености на престъпленията срещу финансовите интереси на Европейския съюз и тяхното противодействие / Ралица Димитрова. // Съвременно право, XXV, 2014, N 1, с. 46-60. 

 пълен текст 

Сист. No: 25795

- 100 -

Сп/34/Т 96

Илиева, Мария.  Прехвърляне на арбитражната клауза при договор за цесия / Мария Илиева. // Търговско право, XXIII, 2014, N 1, с. 31-44. 

 пълен текст 

Сист. No: 25695

- 101 -

Сп/34/Ю 29

Йосифова, Таня.  За противопоставимостта на договора и отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите / Таня Йосифова. // Юрид. свят, 2014, N 1, с. 49-73. 

  

Сист. No: 25786

- 102 -

Сп/34/С 96

Кискинов, Вихър.  Към предмета и системата на информационното право / Вихър Кискинов. // Съвременно право, XXV, 2014, N 1, с. 25-45. 

 пълен текст 

Сист. No: 25794

- 103 -

Сп/34/Н 32

Ковачева, Галина.  Феноменът корпоративна престъпност - предизвикателство пред правната теория ои практика / Галина Ковачева. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 24, с. 98-102. 

  

Сист. No: 25829

- 104 -

Сп/34/Н 32

Коларов, Тодор.  Презумпциите в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество / Тодор Коларов. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 24, с. 63-67. 

  

Сист. No: 25826

- 105 -

Сп/34/Н 32

Константинов, Емил.  Предизвикателствата пред контрола на Агенцията на Европейския съюз за основните права / Емил Константинов. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 24, с. 48-58. 

  

Сист. No: 25825

- 106 -

Сп/34/Н 32

Кръстев, Драгомир.  Престъпления против мира и човечеството - правен анализ на наемничеството и геноцида / Драгомир Кръстев. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 25, с. 115-121. 

  

Сист. No: 25849

- 107 -

Сп/34/С 96

Кузманова, Николета.  Историческо развитие на уредбата на наказателноправната защита на политическите права на гражданите по българското наказателно право / Николета Кузманова. // Съвременно право, XXV, 2014, N 1, с. 76-89. 

 пълен текст 

Сист. No: 25803

- 108 -

Сп/34/Т 96

Маринов, Делян.  Производство по осребряване на имуществото на длъжника при съдебна ликвидация според законодателствата на Франция, Германия, Англия и САЩ / Делян Маринов. // Търговско право, XXIII, 2014, N 1, с. 45-68. 

 пълен текст 

Сист. No: 25696

- 109 -

Сп/34/С 96

Марков, Румен.  За някои пропуснати възможности в проекта на нов Наказателен кодекс / Румен Марков. // Съвременно право, XXV, 2014, N 1, с. 7-24. 

 пълен текст 

Сист. No: 25793

- 110 -

Сп/34/Н 32

Матеева, Екатерина.  Частните кодификации - новото предизвикателство пред правното регулиране на международните граждански и търговски отношения / Екатерина Матеева. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 24, с. 9-20. 

  

Сист. No: 25823

- 111 -

Сп/34/Н 32

Матеева, Екатерина.  Нотариалната компетентност като изрично възложено субективно публично правомощие на нотариалния орган / Екатерина Матеева. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 24, с. 21-41. 

  

Сист. No: 25824

- 112 -

Сп/33/Н 32

Мукова, Людмила Александрова.  Основни признаци на съвременните европейски правни системи: романо-германска и англосаксонска / Людмила Александрова Мукова. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 3, 2007-2010, с. 269-290. 

 пълен текст 

Сист. No: 25713

- 113 -

Сп/34/П 84

Мутафов, Красимир.  Ревизионният акт - същност, особености / Красимир Мутафов. // Правна мисъл, LV, 2014, N 2, с. 12-32. 

  

Сист. No: 25877

- 114 -

Сп/34/Н 32

Наумова, Стефка.  Проблеми и предизвикателства пред сигурността в контекста на европейската екологична политика / Стефка Наумова. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 25, с. 35-50. 

  

Сист. No: 25838

- 115 -

Сп/34/Н 32

Недев, Валентин.  Изучаване проблемите на кибертероризма във висшите училища - актуална потребност / Валентин Недев. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 24, с. 68-77. 

  

Сист. No: 25827

- 116 -

Сп/34/Н 32

Павлов, Христо.  Версиите в работата на разследващите полицаи : (анализ на резултати от анкетно проучване) / Христо Павлов. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 24, с. 126-137. 

  

Сист. No: 25831

- 117 -

Сп/34/Н 32

Петрова, Мария Петрова.  Произходът по Семейния кодекс на Република България и Семейния кодекс на Република Украйна / Мария Петрова Петрова. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 24, с. 141-150. 

  

Сист. No: 25832

- 118 -

Сп/34/Н 32

Радев, Орлин.  Предизвикателствата пред правото - нова възможност за развитие : (към естетическия възглед в правото) / Орлин Радев. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 24, с. 78-84. 

  

Сист. No: 25828

- 119 -

Сп/34/П 84

Ранчев, Иван.  Проблеми в правоприлагането при Европейската заповед за арест / Иван Ранчев. // Правна мисъл, LV, 2014, N 2, с. 100-116. 

  

Сист. No: 25881

- 120 -

Сп/34/П 84

Топузов, Димитър.  За противоречието на някои уговорки в брачния договор с принципа за равенството на съпрузите / Димитър Топузов. // Правна мисъл, LV, 2014, N 2, с. 33-54. 

  

Сист. No: 25878

- 121 -

Сп/34/П 84

Ценева, Наташа.  Омбудсманът на Република България действащ като национален превантивен механизъм / Наташа Ценева. // Правна мисъл, LV, 2014, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 25876

- 122 -

Сп/33/Н 32

Ценова, Любка.  Ретроспективен поглед върху развитието на данъчното право в ЕС и неговото отражение в законодателството на държавите-членки / Любка Ценова. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 5, 2013, с. 115-137. 

  

Сист. No: 25773

- 123 -

Сп/34/Н 32

Чутуркова, Кристина.  Съвременни проблеми на правната социализация на подрастващите / Кристина Чутуркова. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 24, с. 155-166. 

  

Сист. No: 25833

Обществено управление

- 124 -

Сп/34/Н 32

Каназирева, Дани.  Перспективи на децентрализацията на местната власт / Дани Каназирева. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 24, с. 111-125. 

  

Сист. No: 25830

- 125 -

Сп/33/Н 32

Недялков, Павел.  Затрудняването - един от основните специфични способи за неутрализиране на посегателствата срещу фирмената сигурност / Павел Недялков. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 3, 2007-2010, с. 293-311. 

 пълен текст 

Сист. No: 25714

- 126 -

Сп/33/Н 32

Пенчев, Руслан.  Съвременни аспекти при управлението на публични проекти / Руслан Пенчев. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 4, 2011, с. 11-49. 

 пълен текст 

Сист. No: 25715

- 127 -

Сп/34/Н 32

Проданов, Николай.  Актуални тенденции в юридическата защита на класифицираната информация / Николай Проданов. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 25, с. 59-71. 

  

Сист. No: 25845

- 128 -

Сп/34/Н 32

Тодоров, Валентин.  Промените в мисията на полицията и новите изисквания към полицейската дейност / Валентин Тодоров. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 25, с. 174-181. 

  

Сист. No: 25858

Военни науки. Военно изкуство

- 129 -

Сп/34/Н 32

Великов, Иво.  Нова парадигма на разузнаването / Иво Великов. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 25, с. 80-94. 

  

Сист. No: 25847

- 130 -

Сп/34/Н 32

Минева, Станислава.  Роля на "откритостта", знанието и новите рисктехнологии за усъвършенстване на системата за защита на сигурността / Станислава Минева. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, 2014, N 25, с. 128-134. 

  

Сист. No: 25851

- 131 -

Сп/35/К 80

Специалните части на Турция . // Командос, XVII, 2014, N 4, с. 2-5. 

 пълен текст 

Сист. No: 25727

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 132 -

Сп/0/Н 31

Дамянов, Дамян.  Проблеми от приложението на ЗРАСРБ - три години по-късно / Дамян Дамянов. // Наука, XXIV, 2014, N 1, с. 9-14. 

 пълен текст 

Сист. No: 25699

- 133 -

Сп/37/П 32

Иванова-Данкова, Надка.  Опит за прилагане на педагогическите идеи на учителя Бейнса Дуно / Надка Иванова-Данкова. // Педагогика, LXXXVI, 2014, N 3, с. 376-382. 

 пълен текст 

Сист. No: 25728

- 134 -

Сп/37/С 84

Иванчева, Людмила.  Науката и образованието в условията на Модус 2 общество / Людмила Иванчева. // Стратегии образ. и науч. политика, XXII, 2014, N 2, с. 119-125. 

 пълен текст 

Сист. No: 25784

- 135 -

Сп/65/П 89

Орлова, Тамара.  Интернационализация высшего образования на основе международного сотрудничества / Тамара Орлова. // Проблемы теории и практики управления, XXXI, 2014, N 5, с. 44-50. 

 пълен текст 

Сист. No: 25863

- 136 -

Сп/33/Н 32

Рибов, Манол.  За необходимостта от прагматични решения във висшето образование / Манол Рибов. // Науч. тр. УНСС, LIV, 2014, N 1, с. 7-42. 

 пълен текст 

Сист. No: 25746

- 137 -

Сп/37/П 32

Тодорова, Боряна.  Система за диагностика и оценка на познавателни и творчески умения / Боряна Тодорова. // Педагогика, LXXXVI, 2014, N 3, с. 401-411. 

 пълен текст 

Сист. No: 25729

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 138 -

Сп/7/A 71

Tibbits, Skylar.  4D Printing : Multi-Material Shape Change / Skylar Tibbits. // Architectural Design, 2014, N 1, p. 116-121. 

 пълен текст 

Сист. No: 25693

Медицина

- 139 -

Сп/7/С 58

Григорова-Петрова, Кристин.  Ранна кинезитерапия при болни с исхемичен мозъчен инсулт - обзорна статия / Кристин Григорова-Петрова. // Спорт & наука, LVIII, 2014, N 3, с. 78-92. 

  

Сист. No: 25843

- 140 -

Сп/1/К 65

Дудренова, Ивелина Веселинова.  Психосоциалните интервенции и разстройствата от аутистичния спектър / Ивелина Веселинова Дудренова. // Клинична и консултативна психология, V, 2013, N 3, с. 3-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 25757

- 141 -

Сп/1/К 65

Манчева, П. и др.  Значение на психологическия елемент на правното съзнание за вземане на решение за евтаназия / П. Манчева, А. Керековска. // Клинична и консултативна психология, V, 2013, N 3, с. 14-23. 

 пълен текст 

Сист. No: 25758

Управление

- 142 -

Сп/65/П 89

Бляхман, Леонид Соломонович.  Революция в корпоративном управлении: предпосылки и основные направления / Леонид Соломонович Бляхман. // Проблемы теории и практики управления, XXXI, 2014, N 5, с. 65-74. 

 пълен текст 

Сист. No: 25864

- 143 -

Сп/33/Н 32

Гьошев, Божидар.  Теоретични основи на кариерата / Божидар Гьошев. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 3, 2007-2010, с. 217-241. 

 пълен текст 

Сист. No: 25711

- 144 -

Сп/33/И 50

Петрова, Йоанна.  Промяна в организацията и приспособителен потенциал на личността в групата / Йоанна Петрова. // Икон. мисъл, LIX, 2014, N 2, с. 117-130. 

 пълен текст 

Сист. No: 25745

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

Строителство

- 145 -

Сп/7/A 71

Bock, Thomas et al.  Changing Building Sites : Industrialisation and Automation of the Building Process / Thomas Bock, Silke Langenberg. // Architectural Design, 2014, N 3, p. 88-99. 

 пълен текст 

Сист. No: 25842

- 146 -

Сп/33/Н 32

Георгиева, Теодора.  Иновациите в подкрепа на секторната конкурентоспособност / Теодора Георгиева. // Науч. тр. Междунар. висше бизнес училище - Ботевград, Т. 4, 2011, с. 116-155. 

 пълен текст 

Сист. No: 25717

- 147 -

В/6/С 87

Еврев, Илия.  Пространствени аспекти на съвременния черноморски туризъм / Илия Еврев. // Строителство Градът, N 25, 23 юни 2014, с. 12-13. 

  

Сист. No: 25866

- 148 -

В/6/С 87

Интегриран градски транспорт  : За подобрена мобилност и достъпност. // Строителство Градът, N 16, 22 апр. 2014, с. 1, 20-31. 

  

Сист. No: 25723

- 149 -

В/6/С 87

Ковачев, Атанас и др.  Необходими са общи устройствени планове (ОУП), но какви? / Атанас Ковачев, Александър Слаев. // Строителство Градът, N 25, 23 юни 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 25865

- 150 -

В/6/С 87

Регенерация на градски зони  : Социализация на изоставените сгради и пространства. // Строителство Градът, N 18, 07 май 2014, с. 1, 17-31. 

  

Сист. No: 25722

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 151 -

Сп/7/A 71

Birks, Francesca et al.  Adapting to Global Change : Ageing, Urbanisation and Resilience / Francesca Birks, Katherine Prater. // Architectural Design, 2014, N 2, p. 28-35. 

 пълен текст 

Сист. No: 25780

- 152 -

Сп/7/A 71

Farrelly, Lorraine.  Redefining, Reinventing and Realigning Design for Demographic Change / Lorraine Farrelly. // Architectural Design, 2014, N 2, p. 8-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 25779

- 153 -

Сп/7/A 71

Farrelly, Lorraine.  Housing from 8 to 80 : An AD Ideas Project / Lorraine Farrelly. // Architectural Design, 2014, N 2, p. 126-135. 

   "Housing from 8 to 80" - състезание за проектиране на дом за цял живот. 

 пълен текст 

Сист. No: 25781

- 154 -

Сп/7/A 71

Feringa, Jelle.  Entrepreneurship in Architectural Robotics : The Simultaneity of craft, Economics and Design / Jelle Feringa. // Architectural Design, 2014, N 3, p. 60-75. 

   Статията представя успешния предприемачески бизнес на компании, развиващи се в света на архитектурната роботика: Odico Formwork Robotics; RoboFold and Robots.IO; Machineous; Rob Technologies; Greyshed. 

 пълен текст 

Сист. No: 25840

- 155 -

Сп/7/A 71

Morel, Philippe.  Computation or Revolution / Philippe Morel. // Architectural Design, 2014, N 3, p. 76-87. 

 пълен текст 

Сист. No: 25841

- 156 -

Сп/7/A 71

Picon, Antoine.  Robots and Architecture / Antoine Picon. // Architectural Design, 2014, N 3, p. 54-59. 

 пълен текст 

Сист. No: 25839

- 157 -

В/6/С 87

Василев, Христо.  Състояние, проблеми и перспективи на публичното осветление (улично, парково, архитектурно художествено) в Република България до 2020 г. / Христо Василев. // Строителство Градът, N 15, 14 апр. 2014, с. 26-27. 

  

Сист. No: 25706

- 158 -

Сп/7/А 90

Давчева, Мария.  Новите (бъдещи) модели на българските търговски центрове / Мария Давчева. // Архитектура, 2013, N 6, с. 8-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 25787

- 159 -

Сп/7/А 90

Давчева, Мария.  Първият лайфстайл търговски център в България / Мария Давчева. // Архитектура, 2013, N 6, с. 14-19. 

 пълен текст 

Сист. No: 25788

- 160 -

Сп/7/А 90

Дандолова, Искра.  Архитектура на съвременна Естония / Искра Дандолова. // Архитектура, 2013, N 6, с. 60-67. 

 пълен текст 

Сист. No: 25790

- 161 -

Сп/7/А 90

Нанова, Милена.  Мол България / Милена Нанова. // Архитектура, 2013, N 6, с. 20-25. 

 пълен текст 

Сист. No: 25789

- 162 -

Сп/6/Т 44

Осветителни системи за търговски обекти  : Съвременни аспекти в дизайна на осветителните решения. // ТД Инсталации, 2014, N 2, с. 17-19 (следва). 

 пълен текст 

Сист. No: 25791

Спорт

- 163 -

Сп/7/С 58

Христов, Христо.  История на самбото / Христо Христов. // Спорт & наука, LVIII, 2014, N 1, с. 124-132. 

  

Сист. No: 25701


 Индекс по АВТОРИ

Alexandrova, Matilda 51 
Birks, Francesca 151 
Blagoev, Dimitar 52 
Bock, Thomas 145 
Boeva, Bistra 48 
Burkitt, Esther 5 
Farrelly, Lorraine 152 153 
Feringa, Jelle 154 
Gatovski, Ilia 52 
Geshkov, Marin 49 
Kalchev, Emil 50 
Langenberg, Silke 145 
Morel, Philippe 155 
Petkov, George 51 
Picon, Antoine 156 
Poulou, Maria S. 6 
Prater, Katherine 151 
Sheppard, Lisa 5 
Staneva, Daniela 51 
Sterev, Nikolay 52 
Tibbits, Skylar 138 
Александрова, Елена 53 
Атанасова, Ася 43 
Атанасова, Елка 54 
Атанасова, Маргарита 55 
Баджаков, Момчил 15 
Балтов, Милен 58 
Бекер, Петра 21 
Белева, Искра 56 
Блажева, Виолета 57 
Блидов, Атанас 94 
Бляхман, Леонид Соломонович 142 
Боева, Бистра 48 
Бойчев, Петър 95 
Борисова, Лалка 7 58 
Будинайте, Г. Л. 8 
Бузгалин, Александр Владимирович 68 
Бхала, Рева 22 
Вайнштейн, Григорий Ильич 23 
Василев, Христо 157 
Велев, Тодор 59 
Великов, Иво 129 
Велчев, Борис 96 
Владимиров, Желю 1 
Владимирова, Катя 55 
Вътев, Жельо Вътев 60 
Ганев, Калоян 61 
Ганчев, Петко 16 
Георгиева, Теодора 146 
Геронимус, И. А. 8 
Голева, Поля 97 
Гоффе, Нина Владимировна 62 
Григорова-Петрова, Кристин 139 
Гьошев, Божидар 63 143 
Давчева, Мария 158 159 
Дамянов, Дамян 132 
Дандолова, Искра 160 
Димитрова, Галина 98 
Димитрова, Ралица 99 
Динков, Динко 25 
Дицова, Антония 26 
Доброхотов, Леонид 42 
Дудренова, Ивелина Веселинова 140 
Еврев, Илия 147 
Захариев, Людмил 27 
Златева, Нина Кънчева 64 
Иванова, А. 9 
Иванова-Данкова, Надка 133 
Иванчева, Людмила 134 
Илиев, Цветан 65 
Илиева, Мария 100 
Илков, Иван 66 
Йосифова, Таня 101 
Калчев, Емил 50 
Каменаров, Стефан 28 
Каназирева, Дани 124 
Карягина, Т. Д. 9 
Керековска, А. 141 
Киркова, Ирена 10 
Кирова, Силвия 67 
Кискинов, Вихър 102 
Ковалевская, Оксана Борисовна 11 
Ковачев, Атанас 149 
Ковачева, Галина 103 
Коларов, Тодор 104 
Колганов, Андрей Иванович 68 
Кондратиев, Владимир 69 
Кондратьева, Наталия Борисовна 70 
Константинов, Емил 105 
Кръстев, Драгомир 106 
Кръстев, Кръстю 12 
Кръстева, Невяна 71 
Кузманова, Николета 107 
Кючуков, Любомир 30 
Лексютина, Яна Валерьевна 72 
Любомирова, Веселина 31 
Манчева, П. 141 
Маринов, Велко 73 
Маринов, Делян 108 
Марков, Румен 109 
Маркова, Стела 2 
Мартинов, Кирил 42 
Матеева, Екатерина 110 111 
Медушевский, Андрей Николаевич 17 
Милева, Соня 74 75 
Минева, Станислава 130 
Минов, Станимир 76 
Михайлова-Джекова, Ивета 77 
Мичев, Стефан 32 
Мукова, Людмила Александрова 112 
Мутафов, Красимир 113 
Наама, Карим 33 
Навой, А. 78 
Нанева, Димитрина 34 
Нанова, Милена 161 
Наумова, Стефка 114 
Недев, Валентин 115 
Недялков, Павел 125 
Нестик, Тимофей Александрович 13 
Николова, Христина 79 
Новоселова, Елена Николаевна 18 
Оболенский, Владимир Петрович 80 
Орлова, Тамара 135 
Павлов, Христо 116 
Павлова, Наталья Сергеевна 81 
Пенчев, Руслан 126 
Пеовски, Владимир 82 
Петкова, Зорница 84 
Петрас, Джеймс 42 
Петров, Никола 43 
Петрова, Йоанна 144 
Петрова, Мария Петрова 117 
Пешев, Петър 85 
Политов, Александър 35 36 
Попова, Николина 86 
Потапов, Максим Александрович 87 
Проданов, Николай 127 
Радев, Орлин 118 
Радева, Ирина 88 
Ранчев, Иван 119 
Рибов, Манол 136 
Савов, Илин 95 
Сафранчук, Иван 37 
Сидорина, Татьяна Юрьевна 4 
Симония, Нодари А. 89 
Слаев, Александър 149 
Смилков, Калоян 38 
Стрельцов, Дмитрий Викторович 39 
Тагарева, Кирилка 14 
Тодоров, Валентин 128 
Тодорова, Боряна 137 
Топузов, Димитър 120 
Търкаланов, Юрий 40 
Фридман, Джордж 43 
Фукуяма, Франсис 42 
Хаджиев, Боян 44 45 
Хаджиев, Веселин 90 
Хорос, Владимир Георгиевич 19 
Хохлов, Игорь Игоревич 20 
Христов, Валери 46 
Христов, Христо 163 
Цапенко, Ирина Павловна 91 
Ценева, Наташа 121 
Ценова, Любка 122 
Чавдарова, Мария 47 
Ченгелова, Емилия 92 
Чутуркова, Кристина 123 
Шаститко, Андрей Евгеньевич 81 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

4D печат 138 
ISO 26000:2010 63 
SA 800 63 
Автоматизация на производството 155 
Автоматизирани системи 145 
Агенция на Европейския съюз за основните права 105 
Агресивно поведение 12 
Азиатско-Тихоокеанско икономическо сътрудничество 87 
Академичен състав 132 
Академична общност 136 
Антимонополна политика 81 
Антитръстов контрол 81 
Арабска пролет 33 
Арбитраж 100 
Архитектурен дизайн 152 154 
Архитектурни проекти 153 
Архитектурни решения 151 152 
Архитектурни технологии 154 156 
Архитектурно проектиране 153 
АСЕАН 87 
Аутизъм 140 
Банкови влогове 60 
Банкови кредити 85 
Бизнес психология 7 
Бизнесклимат 49 
Болшевизъм 17 
Брак 18 
Брачен договор 120 
БРИКС 72 
Брутен вътрешен продукт 54 
Бъдеще 13 
България и ЕС 47 
Валутен съюз 70 
Валутнокурсов режим 67 
Видеоклип 45 
Високо строителство 145 
Висше образование 135 136 
Власт 38 
Възрастни хора 151 152 
Външна политика на ЕС 36 
Външна политика на Китай 29 72 
Външна политика на САЩ 42 
Външнополитически стратегии 35 
Вътрешна политика на Китай 29 
Газов пазар 89 
Газопровод Южен поток 28 
Геноцид 106 
Глобализация 19 34 
Глобална икономика 69 73 
Глобална криза 16 
Глобални проблеми 16 26 
Глобални проблеми на съвременността 151 
Глобални рискове 26 
Глобално управление 72 
Говернанс 31 
Градска среда 150 
Градски транспорт 148 
Данъчно право 113 122 
Депривация 11 
Дерегулация 59 
Деривати 59 
Детска психология 5 11 12 
Детски рисунки 5 
Детско развитие 14 
Децентрализация 124 
Джендър социология 82 
Джихад 44 
Динамика 52 
Договорно право 97 101 110 
Достъп до информация 3 
Доходи 56 
Държавен бюджет 84 
Държавно управление 31 
Еврозона 66 
Евроизбори 27 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 78 
Европейски парламент 27 
Европейски проекти 51 
Европейски съюз 36 
Евроскептицизъм 23 
Евтаназия 141 
Единен европейски пазар 70 
Еднополов брак 18 
Екологичен риск 93 
Екологична политика 93 114 
Екологично право 114 
Екстрадиция 119 
Екстремизъм 17 
Електронни книги 2 
Електронни медии 44 
Емоции 5 
Емоционална интелигентност 6 7 
Емпатия 9 
Емпирични изследвания 49 
Енергетика 146 
Енергиен пазар 83 
Енергиен сектор 69 
Енергийна ефективност 71 
Енергийна политика 28 
Ентропия 88 
Женски труд 82 
Заетост 55 56 
Защита на класифицирана информация 127 
Здравеопазване 69 
Зоопсихология 10 
Износ 90 
Икономика на библиотеките 1 
Икономика на знанието 62 
Икономика на индустрията 52 
Икономическа интеграция 87 
Икономическа криза 49 
Икономическа свобода 65 
Икономически кризи 61 
Икономически прогнози 83 
Икономически растеж 65 67 73 
Икономически цикли 61 
Икономическо развитие 62 
Имиграция 41 91 
Индустриална революция 145 
Иновации 58 62 146 
Иновационна икономика 91 
Интелектуални ресурси 91 
Интериорен дизайн 153 162 
Интернационализация 135 
Инфлация 67 
Информационно общество 102 
Информационно право 102 
Ислямски тероризъм 21 
Кариерно ориентиране 55 
Кариерно развитие 143 
Картел 81 
Качество на образованието 136 
Кибертероризъм 115 
Кинезитерапия 139 
Класификация 112 
Клъстери 88 
Комунизъм 17 
Конкурентоспособност 58 
Конкуренция 76 
Корпоративна престъпност 103 
Корпоративна социална отговорност 63 136 
Корпоративно управление 48 142 
Кризата в Сирия 22 
Кризата в Украйна 43 
Културен туризъм 86 
Либерализация 70 
Ликвидация 108 
Личност 144 
Личностен потенциал 144 
Макроикономическа статистика 54 
Мегаполиси 62 
Междукултурно общуване 53 
Международен тероризъм 45 
Международен туризъм 75 
Международна сигурност 32 
Международна търговия 90 
Международно наказателно право 106 
Международно сътрудничество 135 
Местна власт 124 
Модели на управление 48 
Модернизация 19 
Молове 158 159 161 
Монетарна политика 78 
Мониторинг 51 
Мотивация 144 
Мрежови обединения 142 
Мултилатерална политика 35 
Мюсюлмански братя 21 
Наднационалност 20 
Наемничество 106 
Наказателен кодекс 109 
Наказателно право 96 
Наказателноправна защита 107 
Насърчаване на заетостта 77 
Научна информация 3 
Национализъм 23 
Национална сигурност 46 
Национални интереси 30 
Национални особености 20 
Несъстоятелност 108 
Нов път на коприната 37 
Нотариално право 111 
Общ устройствен план 149 
Обща селскостопанска политика (ОСП) 57 
Обществен прогрес 155 
Обществено мнение 20 
Общество 16 
Общество на знанието 134 
Общуване с децата 14 
Омбудсман 121 
Опазване на културното наследство 77 
Организационно поведение 144 
Осветление 157 162 
Отнемане на имущество 104 
Пазар на труда 55 56 
Пакт за стабилност и растеж 66 
Парламентарни избори 23 
Педагогически изследвания 137 
Плосък данък 50 
Поведенчески модели 6 
Политика на Балканите 30 
Политическа криза 24 
Политически институции 42 
Политически права 107 
Полиция 128 
Популизъм 23 34 
Постиндустриална икономика 19 68 
Правна информатика 102 
Правна социализация 123 
Правни системи 112 
Правно регулиране 118 
Правно съзнание 141 
Право на Европейския съюз 99 122 
Превенция на престъпността 98 
Предприемачески университет 134 
Предприемачество 58 154 
Преки чуждестранни инвестиции 64 
Престъпност на непълнолетните 98 
Природни влияния 151 
Приходи 84 
Прогнозиране 13 
Програма Клио 77 
Промишлени роботи 154 
Протекционизъм 70 80 
Протести 15 20 
Професионален избор 143 
Професионална компетентност 7 
Професионални умения 55 
Професионално обучение 55 
Психодиагностика 5 
Психологически изследвания 6 
Психологическо консултиране 8 
Психотерапия 9 
Публичен мениджмънт 31 
Публичен сектор 126 
Публични проекти 126 
Публични финанси 66 
Разделение на труда 82 
Разузнаване 129 130 
Реализация 51 
Ревизионни актове 113 
Регионално сътрудничество 25 30 37 
Реиндустриализация 68 
Религиозна идентичност 41 
Роботи 145 154 155 156 
Самбо 163 
Световна енергетика 83 
Свободна търговия 80 
Сградостроителство 145 
Сегментация 56 
Семеен кодекс 117 
Семейно право 120 
Сива икономика 92 
Сигурност 114 130 
Синергия 88 
Следствени версии 116 
Служител под прикритие 96 
Смисъл на живота 4 
Социална психология 13 
Социални кризи 15 
Социални умения 6 
Социология на семейството 18 
Специални разузнавателни средства (СРС) 95 96 
Спецчасти 131 
Статистически анализ 51 
Стратегически алианси 136 
Строителна индустрия 145 
Строителство 146 
Съвременна архитектура 160 
Телекомуникации 69 
Телекомуникационен пазар 76 
Телефон на доверието 8 
Териториални спорове 39 
Тероризъм 40 46 
Терористични актове 46 
Терористични организации 44 
Технологично развитие 138 155 
Транспортен сектор 79 
Трансфер на осъдени лица 119 
Труд 4 
Трудов пазар 82 
Туризъм 53 71 
Туристически борси 74 
Туристически изложения 74 
Туроператорска дейност 75 
Търговия 69 
Търговски спорове 94 
Търговски центрове 158 159 
Управление на проекти 126 
Управление на риска 26 
Урбанизация 147 151 
Устойчиво развитие 71 
Устройствено планиране 147 149 
Финансови престъпления 99 
Финансови услуги 69 
Фирмена сигурност 125 
Фискална политика 66 
Фондови пазари 59 
Хомосексуализъм 18 
Хоризонтална интеграция 142 
Хранителна промишленост 52 
Цесия 100 
Черноморско крайбрежие 147 
Човешки капитал 62 
Човешки ресурси 91 
Човешко поведение 10