НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Сп/37/С 84

Вуцова, Албена.  Кохерентност на политики / Албена Вуцова. // Стратегии образ. и науч. политика, XXII, 2014, N 5, с. 476-490. 

 пълен текст 

Сист. No: 26195

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

Психология

- 2 -

Сп/1/J 80

Markey, Charlotte N. et al.  Personality, Relationships, and Health / Charlotte N. Markey, Patrick M. Markey. // Journal of Personality, Vol.82, 2014, N 6, p. 467-471. 

 пълен текст 

Сист. No: 26262

- 3 -

Сп/1/П 92

Бойчев, Бойчо.  Корените на играта / Бойчо Бойчев. // Психология журнал, XII, 2014, N 126, с. 7-14. 

  

Сист. No: 26236

- 4 -

Сп/1/К 65

Бонев, Николай.  Ефектите от преживяването на насилие у дома. Случаят на Ема - ужасът на това да живееш "у дома" / Николай Бонев. // Клинична и консултативна психология, VI, 2013, N 4, с. 43-54. 

 пълен текст 

Сист. No: 26084

- 5 -

Сп/1/В 83

Гришунина, Е. В. и др.  Особености личности волонтеров / Е. В. Гришунина, Е. Н. Пятакова. // Вопросы психологии, LIX, 2014, N 5, с. 71-78. 

 пълен текст 

Сист. No: 26218

- 6 -

Сп/1/П 92

Димитрова, Диана.  Хомосексуалността - природата срещу възпитанието / Диана Димитрова. // Психология журнал, XII, 2014, N 126, с. 32-38. 

  

Сист. No: 26237

- 7 -

Сп/1/К 65

Економидис, Константин.  Влияние на видеоигрите върху агресивното поведение в юношеска възраст / Константин Економидис. // Клинична и консултативна психология, VI, 2013, N 4, с. 18-31. 

 пълен текст 

Сист. No: 26083

- 8 -

Сп/1/К 65

Павлова, Марияна.  Семейната дисфункция като детерминанта на емоционалното функционилане при тревожни разстройства / Марияна Павлова. // Клинична и консултативна психология, VI, 2013, N 4, с. 3-17. 

 пълен текст 

Сист. No: 26085

- 9 -

Сп/1/П 92

Петров, Драгомир.  Лев Симеонович Виготски : 1896 -1934 / Драгомир Петров. // Психология журнал, XII, 2014, N 124, с. 2-11. 

 пълен текст 

Сист. No: 26086

- 10 -

Сп/1/К 83

Пограничное расстройство личности [Спец. выпуск] . // Консультативная психология и психотерапия, 2014, N 2, с. 10-190. 

  

Сист. No: 26286

- 11 -

Сп/1/Б 92

Стойчева, Катя и др.  Изследвания върху валидността на въпросника за личностова ригидност на Иван Паспаланов Л.Р. - 1 / Катя Стойчева, Димитър Щетински, Калина Попова. // Бълг. сп. по психология, 2014, N 4, с. 27-46. 

 пълен текст 

Сист. No: 26203

- 12 -

Сп/1/П 92

Цветанска, Силвия.  Развитие на умения за ефективно общуване чрез тренинг - от идеята до реализацията в педагогическа среда / Силвия Цветанска. // Психология журнал, XII, 2014, N 124, с. 12-19. 

 пълен текст 

Сист. No: 26087

- 13 -

Сп/1/В 52

Шаболтас, Алла Вадимовна.  Риск и рискованное поведение как предмет психологических исследований / Алла Вадимовна Шаболтас. // Вестн. СПбУ. Сер. 12, Психология. Социология. Педагогика, 2014, N 3, с. 5-16. 

 пълен текст 

Сист. No: 26171

- 14 -

Сп/1/В 83

Шлягина, Е. И. и др.  Переживания одиночества: своеобразие мотивационно-смысловой сферы субъективно одиноких людей / Е. И. Шлягина. // Вопросы психологии, LIX, 2014, N 5, с. 94-104. 

 пълен текст 

Сист. No: 26220

Логика

Етика

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

- 15 -

Cп/33/E 20

Dimitrov, Kiril.  Geert Hofstede et al's Set of National Cultural Dimensions - Popularity and Criticisms / Kiril Dimitrov. // Economic alternatives, 2014, N 2, p. 30-60. 

 пълен текст 

Сист. No: 26161

- 16 -

 

Nedyalkov, Krasimir et al.  Globalization : the world's disaster, problem or hope / Krasimir Nedyalkov, Agnieszka Pawlak-Wolanin. // Globalization, the State and the Individual, 2014, N 2, p. 169-190. 

  

Сист. No: 26271

- 17 -

Сп/3/В 52

Гашенко, А. Ю.  Глобальное гражданское общество как идеологический феномен / А. Ю. Гашенко. // Вестн. Моск. унив. Сер. 12, Полит. науки, 2014, N 1, с. 52-64. 

 пълен текст 

Сист. No: 26187

- 18 -

Сп/3/В 52

Зинькина, Юлия В. и др .  К вопросу об измерении глобализации: сопоставительный анализ существующих подходов / Юлия В. Зинькина, Андрей Витальевич Коротаев, Алексей И. Андреев. // Вестн. Моск. унив. Сер. 27, Глобалистика и Геополитика, 2013, N 2, с. 3-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 26189

- 19 -

Сп/33/Н 25

Илиев, Драгомир.  Влиянието на културната хетерогенност върху европейския интеграционен процес / Драгомир Илиев, Даниела Илиева. // Народностопански архив, LXVII, 2014, N 3, с. 49-64. 

 пълен текст 

Сист. No: 26119

- 20 -

Сп/1/В 83

Лукьянов, О. В.  Псевдосоциализация в творческих молодежных субкультурах / О. В. Лукьянов. // Вопросы психологии, LIX, 2014, N 5, с. 87-93. 

 пълен текст 

Сист. No: 26219

Политика

- 21 -

Сп/32/А 45

"Мягкая" и "жесткая" сила во внешней политике европейских стран . // Актуальные проблемы Европы, 2014, N 3, 196 с.. 

  

Сист. No: 26283

- 22 -

Сп/32/Г 35

Ангелов, Борислав.  Геополитически акценти в програмните декларации на коалиционните правителства в България след 1991 и тяхната реализация / Борислав Ангелов. // Геополитика, XI, 2014, N 6, с. 154-169. 

  

Сист. No: 26216

- 23 -

Сп/32/М 45

Бажанов, Евгений.  Русия и Западът - партньори или противници? / Евгений Бажанов. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 5-6, с. 37-56. 

  

Сист. No: 26245

- 24 -

Сп/32/М 45

Белобров, Юрий.  Руската инициатива за ДЕС - шансове и обструкции / Юрий Белобров. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 4, с. 83-92. 

 пълен текст 

Сист. No: 26106

- 25 -

Сп/32/М 45

Боянов, Боян.  Политиката на Япония в сферата на ядреното неразпространение / Боян Боянов. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 4, с. 49-60. 

 пълен текст 

Сист. No: 26104

- 26 -

Сп/3/В 52

Володенков, С. В.  Особенности интернет-коммуникации в современном политическом процессе / С. В. Володенков. // Вестн. Моск. унив. Сер. 12, Полит. науки, 2014, N 2, с. 12-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 26188

- 27 -

Сп/32/М 45

Ганчев, Петко.  Нови посоки и сценарии в глобалното движение на човечеството / Петко Ганчев. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 4, с. 19-38. 

 пълен текст 

Сист. No: 26102

- 28 -

Сп/32/М 45

Ганчев, Петко.  Бъдещето на Европейския съюз и българският избор / Петко Ганчев. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 5-6, с. 57-82. 

  

Сист. No: 26246

- 29 -

Сп/32/Г 35

Георгиев, Петър.  Близкоизточният джихад в контекста на стратегията на "управлявания хаос" / Петър Георгиев. // Геополитика, XI, 2014, N 6, с. 56-66. 

  

Сист. No: 26213

- 30 -

Сп/32/Г 35

Григоров, Петър.  Предисторията, възможните последици и шансовете за разрешаване на украинската криза / Петър Григоров. // Геополитика, XI, 2014, N 6, с. 30-42. 

  

Сист. No: 26212

- 31 -

Сп/32/М 45

Динков, Динко.  Нови акценти в геополитическите сблъсъци и ефекти върху българо-руските отношения / Динко Динков. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 5-6, с. 109-114. 

  

Сист. No: 26248

- 32 -

Сп/32/М 45

Дюлгерова, Нина.  Българо-руските отношения - между миналото и бъдещето / Нина Дюлгерова. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 5-6, с. 133-138. 

  

Сист. No: 26250

- 33 -

Сп/32/Г 35

Захариев, Михаил.  Украйна на ръба на икономическата пропаст / Михаил Захариев. // Геополитика, XI, 2014, N 5, с. 136-143. 

  

Сист. No: 26149

- 34 -

Сп/32/М 45

Иванов, Пламен.  Глобални и регионални играчи в сирийския конфликт / Пламен Иванов. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 4, с. 61-82. 

 пълен текст 

Сист. No: 26105

- 35 -

Сп/32/Г 35

Кондаков, Александър.  Либералният ислям като инструмент в борбата срещу радикалния ислямизъм в България / Александър Кондаков. // Геополитика, XI, 2014, N 5, с. 39-49. 

  

Сист. No: 26145

- 36 -

Сп/33/М 68

Малышева, Дина Борисовна.  Политическое развитие Турции на современном этапе / Дина Борисовна Малышева. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 9, с. 84-91. 

  

Сист. No: 26233

- 37 -

Сп/3/В 52

Манойло, Андрей Викторович.  Сирийский тупик "арабской весны" / Андрей Викторович Манойло. // Вестн. Моск. унив. Сер. 12, Полит. науки, 2013, N 6, с. 48-56. 

  

Сист. No: 26275

- 38 -

Сп/32/М 45

Мирчев, Мирослав.  Афганистанското движение "Талибан" - структура и възможности за организиране на съпротива (реалност и измислици) / Мирослав Мирчев. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 5-6, с. 199-208. 

  

Сист. No: 26251

- 39 -

Сп/32/М 45

Наама, Карим.  Сътрудничество между ЕС и страните от Магреб в рамките на Процеса от Барселона / Карим Наама. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 4, с. 93-100. 

 пълен текст 

Сист. No: 26107

- 40 -

Сп/32/М 45

Начев, Йордан.  Разузнаване под прикритието на вярата / Йордан Начев. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 4, с. 109-116. 

 пълен текст 

Сист. No: 26108

- 41 -

Сп/32/М 45

Николов, Симеон.  Развитие на българо-руските отношения в контекста на съвременните геополитически промени / Симеон Николов. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 4, с. 39-48. 

 пълен текст 

Сист. No: 26103

- 42 -

Сп/32/С 49

Носов, Михаил.  Отношения ЕС - США: политика, экономика, безопасность / Михаил Носов. // Совр. Европа, 2014, N 4, с. 8-22. 

  

Сист. No: 26284

- 43 -

Сп/32/Г 35

Нюмайер Дийл, Жаклин.  Дългосрочната стратегия на възходящата суперсила / Жаклин Нюмайер Дийл. // Геополитика, XI, 2014, N 5, с. 176-187. 

  

Сист. No: 26151

- 44 -

Сп/32/М 45

Проданов, Васил.  България и Русия в мултиполярния свят и новият сблъсък на цивилизациите / Васил Проданов. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 5-6, с. 119-132. 

  

Сист. No: 26249

- 45 -

Сп/3/М 68

Роуз, Кристиан.  Образы современного мира: новейшие тенденции геополитики и глобальной экономики / Кристиан Роуз. // Мир перемен, 2014, N 3, с. 109-117. 

 пълен текст 

Сист. No: 26159

- 46 -

Сп/32/Г 35

Русев, Марин.  Силистра - Кълъраш: геостратегически приоритети и комплексна ефективност на третия мост между България и Румъния / Марин Русев. // Геополитика, XI, 2014, N 5, с. 16-26. 

  

Сист. No: 26143

- 47 -

Сп/32/Г 35

Сафонкина, Елизавета.  Турция като нов играч в политиката на "меката сила" / Елизавета Сафонкина. // Геополитика, XI, 2014, N 5, с. 67-83. 

  

Сист. No: 26147

- 48 -

Сп/3/В 52

Темирбулатов, А.лим М.  Концепт безопасности стран Каспийского региона в системе международных отношений: оценки западных исследователей / А.лим М. Темирбулатов. // Вестн. Моск. унив. Сер. 27, Глобалистика и Геополитика, 2013, N 2, с. 72-77. 

 пълен текст 

Сист. No: 26193

- 49 -

Сп/32/М 45

Тодорова, Стела.  Регионалната политика на Европейския съюз и България / Стела Тодорова. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 5-6, с. 83-100. 

  

Сист. No: 26247

- 50 -

Сп/32/М 45

Хинкова, Соня.  Държавните граници и суверенитетът в постбиполярния свят / Соня Хинкова. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 4, с. 5-18. 

 пълен текст 

Сист. No: 26101

- 51 -

Сп/32/Г 35

Чуков, Владимир.  ИДИЛ между халифата и тероризма / Владимир Чуков. // Геополитика, XI, 2014, N 5, с. 96-112. 

  

Сист. No: 26148

- 52 -

Сп/32/С 49

Швейцер, Владимир Яковлевич.  Выборы в Европейский парламент: сдвиги на партийно-политическом пространстве / Владимир Яковлевич Швейцер. // Совр. Европа, 2014, N 4, с. 23-32. 

  

Сист. No: 26285

- 53 -

Сп/33/М 68

Швыдко, Виталий Г.  "Умная сила" на транстихоокеанском пространстве безопасности и сотрудничества / Виталий Г. Швыдко. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 9, с. 5-15. 

  

Сист. No: 26230

- 54 -

Сп/3/В 52

Яковлев, Александр Иванович.  Религиозный фактор в мировой политике в эпоху глобализации: от секуляризации к фундаментализму / Александр Иванович Яковлев. // Вестн. Моск. унив. Сер. 25, Междунар. отношения и мировая политика, 2013, N 4, с. 4-38. 

 пълен текст 

Сист. No: 26184

Икономика. Икономически науки

- 55 -

 

Byczkowska, Magdalena et al.  Foreign direct investment and enterprise development / Magdalena Byczkowska, Galya Gercheva-Nestorova. // Globalization, the State and the Individual, 2014, N 2, p. 121-129. 

  

Сист. No: 26267

- 56 -

 

Czyrka, Krzysztof et al.  Support the organization and management of young business - experience of selected UE countries / Krzysztof Czyrka, Anna Nedyalkova. // Globalization, the State and the Individual, 2014, N 2, p. 85-104. 

  

Сист. No: 26265

- 57 -

Cп/33/E 20

Dimitrov, Kiril.  Geert Hofstede et al's Set of National Cultural Dimensions - Popularity and Criticisms / Kiril Dimitrov. // Economic alternatives, 2014, N 2, p. 30-60. 

 пълен текст 

Сист. No: 26161

- 58 -

 

Gercheva-Nestorova, Galya et al.  Selected issues of progressive taxation / Galya Gercheva-Nestorova, Janusz Sobon. // Globalization, the State and the Individual, 2014, N 1, p. 118-132. 

  

Сист. No: 26260

- 59 -

Сп/33/Е 91

Guisado-Gonzalez, Manuel et al.  Testing the relationship between product innovation and process innovation. A comparative analysis of tourism and manufacturing sectors / Manuel Guisado-Gonzalez, Manuel Guisado-Tato, Maria del Mar Rodriguez-Dominguez. // European Journal of Tourism Research, 2014, N Vol. 8, p. 66-82. 

 пълен текст 

Сист. No: 26139

- 60 -

Сп/33/Е 91

Johann, Maria et al.  The perception of tourism product quality and tourist satisfaction : the case of polish tourists visiting Bulgaria / Maria Johann, Lina Anastassova. // European Journal of Tourism Research, 2014, N Vol. 8, p. 99-114. 

 пълен текст 

Сист. No: 26142

- 61 -

Cп/33/E 20

Katrandjiev, Hristo et al.  Optimization of Online Visual Merchandising Elements (OVME) on the Basis of Consumer Preferences / Hristo Katrandjiev, Ivo Velinov. // Economic alternatives, 2014, N 2, p. 76-88. 

 пълен текст 

Сист. No: 26162

- 62 -

 

Muszynski, Adam et al.  Multinational corporation in global economy : (selected problems) / Adam Muszynski, Galya Gercheva-Nestorova. // Globalization, the State and the Individual, 2014, N 2, p. 105-119. 

  

Сист. No: 26266

- 63 -

 

Nedyalkov, Krasimir et al.  The Development of the income tax construction / Krasimir Nedyalkov, Justyna Koscielnik. // Globalization, the State and the Individual, 2014, N 2, p. 191-207. 

  

Сист. No: 26272

- 64 -

 

Nedyalkova, Anna et al.  Review of current trends in shaping financial knowledge in actual activity of local goverment units in Poland / Anna Nedyalkova, Joanna Rogozinska-Mitrut. // Globalization, the State and the Individual, 2014, N 1, p. 145-158. 

  

Сист. No: 26261

- 65 -

 

Pavlov, Pavel et al.  Knowledge resources management as an endogenous source of potential of the local goverment units / Pavel Pavlov, Tomasz Wolowiec. // Globalization, the State and the Individual, 2014, N 1, p. 24-43. 

  

Сист. No: 26259

- 66 -

 

Pokusa, Tadeusz et al.  The Notion, range and features of Humanitarian logistics - literature studies / Tadeusz Pokusa, Eleonora Tankova. // Globalization, the State and the Individual, 2014, N 2, p. 23-43. 

  

Сист. No: 26263

- 67 -

Cп/33/E 20

Slavova, Milanka.  Consumerism as a Source for Innovation and Product Development / Milanka Slavova. // Economic alternatives, 2014, N 2, p. 5-19. 

 пълен текст 

Сист. No: 26160

- 68 -

Сп/33/Н 25

Адамов, Величко.  Анатомия на паричното равновесие в икономиката / Величко Адамов. // Народностопански архив, LXVII, 2014, N 3, с. 3-26. 

 пълен текст 

Сист. No: 26117

- 69 -

Сп/33/Н 25

Ангелов, Георги.  Оценка на ликвидността на българската банкова система (2009 - 2013) / Георги Ангелов. // Народностопански архив, LXVII, 2014, N 3, с. 65-81. 

 пълен текст 

Сист. No: 26120

- 70 -

Сп/33/В 52

Антипина, О. Н.  Потребительское поведение и рыночное ценообразование в информационной экономике под воздействием долгов / О. Н. Антипина. // Вестн. Моск. унив. Сер. 6, Экономика, 2014, N 1, с. 19-36. 

  

Сист. No: 26277

- 71 -

Сп/33/М 68

Афанасьев, Сергей А.  Автомобильная промышленность стран БРИК / Сергей А. Афанасьев, Владимир Кондратьев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 9, с. 55-65. 

  

Сист. No: 26232

- 72 -

Сп/33/И 36

Благойчева, Христина.  Социалноотговорно възлагане на обществени поръчки / Христина Благойчева. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, N 4, с. 46-56. 

 пълен текст 

Сист. No: 26082

- 73 -

Сп/3/В 52

Воронкова, Людмила Петровна.  Глобальные процессы современности и их влияние на международный туризм / Людмила Петровна Воронкова. // Вестн. Моск. унив. Сер. 27, Глобалистика и Геополитика, 2013, N 2, с. 28-31. 

 пълен текст 

Сист. No: 26191

- 74 -

Сп/33/Е 43

Дискуссия по новой индустриализации . // Экономист, LXXXIX, 2014, N 9, с. 25-40. 

   Сод.: Черкасов, Г. Странная логика критиков новой индустриализации. - Беляев, Л. Неоиндустриализация и вертикальная интеграция. 

  

Сист. No: 26158

- 75 -

Сп/33/М 68

Зимаков, Андрей.  Атомная эенергетика ЕС: экономика против экологии / Андрей Зимаков. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVII, 2014, N 9, с. 16-19. 

  

Сист. No: 26231

- 76 -

Сп/33/Е 43

Зиядуллаев, Н.  Евразийский экономический союз: проблемы и перспективы / Н. Зиядуллаев. // Экономист, LXXXIX, 2014, N 10, с. 70-78. 

 пълен текст 

Сист. No: 26183

- 77 -

Сп/33/Б 44

Иванов, Христо.  Развитие и усъвършенстване на регионалната политика на Европейския съюз / Христо Иванов. // Бизнес посоки, Х, 2014, N 1, с. 3-10. 

  

Сист. No: 26254

- 78 -

Сп/33/П 18

Каракачанов, Александър.  "Зелените работни места" - отвъд политическото клише / Александър Каракачанов. // Панорама на труда, 2014, N 7-8, с. 24-32. 

 пълен текст 

Сист. No: 26173

- 79 -

Сп/3/С 54

Кива, Алексей Васильевич.  Мечты и реалии: БРИКС / Алексей Васильевич Кива. // Социол. исследования, LV, 2014, N 9, с. 39-49. 

  

Сист. No: 26229

- 80 -

Сп/32/М 45

Кинева, Светлана.  Споразумението за Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство - полемиката "за" и "против" от европейска гледна точка / Светлана Кинева. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 5-6, с. 27-36. 

  

Сист. No: 26244

- 81 -

Сп/33/И 36

Коева, Стефка.  Фармацевтичните пазари: публични и частни роли и провали / Стефка Коева. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, N 3, с. 47-58. 

 пълен текст 

Сист. No: 26077

- 82 -

Сп/33/Е 43

Кульков, В.  О позиционировании новой индустриализации / В. Кульков. // Экономист, LXXXIX, 2014, N 10, с. 43-53. 

 пълен текст 

Сист. No: 26181

- 83 -

Сп/33/В 52

Кульков, В.  Экономическое пространство: теоретические аспекты и современные процессы / В. Кульков. // Вестн. Моск. унив. Сер. 6, Экономика, 2014, N 1, с. 3-18. 

  

Сист. No: 26276

- 84 -

Сп/32/Г 35

Лепоев, Милчо и др.  Железниците като фактор за международната интеграция / Милчо Лепоев, Йордан Тасев. // Геополитика, XI, 2014, N 6, с. 8-14. 

  

Сист. No: 26210

- 85 -

Сп/32/М 45

Маринов, Велко.  Към нова архитектура на международните валутни резерви / Велко Маринов. // Междунар. отношения, XLIII, 2014, N 5-6, с. 5-26. 

  

Сист. No: 26243

- 86 -

Сп/33/Б 44

Маринов, Георги.  Неоиндустриализация или реиндустриализация / Георги Маринов. // Бизнес посоки, Х, 2014, N 1, с. 58-66. 

  

Сист. No: 26268

- 87 -

Сп/33/Н 25

Маринов, Иван.  Банковият потребителски кредит - компонент на бизнес сегмента "банкиране на дребно" / Иван Маринов. // Народностопански архив, LXVII, 2014, N 3, с. 82-99. 

 пълен текст 

Сист. No: 26121

- 88 -

Сп/33/Б 44

Минчев, Минчо.  Модел за оценяване на публични дружества / Минчо Минчев. // Бизнес посоки, Х, 2014, N 1, с. 11-23. 

  

Сист. No: 26255

- 89 -

Сп/33/П 18

Нинов, Димитър.  Безусловен базисен доход / Димитър Нинов. // Панорама на труда, 2014, N 7-8, с. 7-14. 

 пълен текст 

Сист. No: 26172

- 90 -

Сп/32/А 45

Расширение Европейского союза и внутриевропейская миграция . // Актуальные проблемы Европы, 2014, N 4, 208 с.. 

  

Сист. No: 26282

- 91 -

Сп/33/И 36

Станимиров, Евгени.  Позиционилане на пазарните оферти на компаниите / Евгени Станимиров. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, N 3, с. 13-24. 

 пълен текст 

Сист. No: 26076

- 92 -

Сп/33/Е 43

Толкачев, С.  Реиндустриализация в США: канун неоиндустриального уклада? / С. Толкачев. // Экономист, LXXXIX, 2014, N 10, с. 54-69. 

 пълен текст 

Сист. No: 26182

- 93 -

Сп/33/И 36

Христов, Владимир.  Ролята на маркетинговите стратегии за корпоративното развитие на българските доставчици на логистични услуги / Владимир Христов. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, N 3, с. 99-108. 

 пълен текст 

Сист. No: 26080

- 94 -

Сп/32/Г 35

Яковлев, Пьотр.  Европейският съюз в ерата на New Normal Economy / Пьотр Яковлев. // Геополитика, XI, 2014, N 5, с. 150-165. 

  

Сист. No: 26150

Право

- 95 -

Сп/34/О-25

Аврамова, Донка.  Концесионирането в България : Същност и развитие. Конституционни основи / Донка Аврамова. // Общество и право, 2014, N 6, с. 68-72. 

 пълен текст 

Сист. No: 26201

- 96 -

Сп/34/П 84

Божанов, Симеон и др.  Изисквания към юридическото образование / Симеон Божанов, Симеон Тасев. // Правна мисъл, 2014, N 4, с. 86-94. 

  

Сист. No: 26281

- 97 -

Сп/34/С 96

Георгиев, Иван.  Прилагане на мярка за закрила на дете по време на изтърпяване на възпитателна мярка за извършена противообществена проява / Иван Георгиев. // Съвременно право, XXV, 2014, N 5, с. 36-44. 

  

Сист. No: 26207

- 98 -

Сп/34/П 84

Георгиев, Иван.  Необходимост от специализация на съдиите, разглеждащи дела с участието на деца / Иван Георгиев. // Правна мисъл, 2014, N 4, с. 77-85. 

  

Сист. No: 26280

- 99 -

Сп/34/С 96

Георгиева, Калина.  Информация от обществения сектор - понятие, принципи, нормативна уредба / Калина Георгиева. // Съвременно право, XXV, 2014, N 4, с. 7-28. 

 пълен текст 

Сист. No: 26091

- 100 -

Сп/34/Ю 29

Григоров, Григор.  Въпроси относно прихващането в производство по несъстоятелност / Григор Григоров. // Юрид. свят, 2014, N 2, с. 34-53. 

  

Сист. No: 26239

- 101 -

Сп/34/О-25

Димитров, Валери.  За "бързите, лихварски" кредити : Едно законодателно предложение / Валери Димитров. // Общество и право, 2014, N 4, с. 88-95. 

 пълен текст 

Сист. No: 26099

- 102 -

Сп/34/П 84

Димитрова, Емилия.  Правни последици за фактора при разваляне на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги / Емилия Димитрова. // Правна мисъл, LV, 2014, N 3, с. 32-41. 

 пълен текст 

Сист. No: 26069

- 103 -

Сп/34/П 84

Димов, Тони.  Обществените консултации - механизмът, гарантиращ участие на адресатите на законодателството в процеса по неговото създаване / Тони Димов. // Правна мисъл, LV, 2014, N 3, с. 17-31. 

 пълен текст 

Сист. No: 26068

- 104 -

Сп/34/О-25

Доманов, Николай.  Концепцията за неравномерно интегриране в европейския интеграционен механизъм / Николай Доманов. // Общество и право, 2014, N 5, с. 3-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 26164

- 105 -

Сп/34/Т 96

Желев, Светослав.  Действия на обикновено управление с вещи съпружеска имуществена общност / Светослав Желев. // Търговско право, XXIII, 2014, N 3, с. 27-45. 

 пълен текст 

Сист. No: 26115

- 106 -

Сп/34/О-25

Иванова, Иванка.  България в информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2014 г. / Иванка Иванова. // Общество и право, 2014, N 5, с. 78-86. 

 пълен текст 

Сист. No: 26168

- 107 -

Сп/34/О-25

Илиев, Петър.  Публичноправна същност на компетенцията на държавните органи / Петър Илиев. // Общество и право, 2014, N 5, с. 58-77. 

 пълен текст 

Сист. No: 26167

- 108 -

Сп/34/П 84

Илкова, Ралица.  За понятието "осъждане" по Чл. 85 НК и приложното поле на реабилитация / Ралица Илкова. // Правна мисъл, LV, 2014, N 3, с. 42-53. 

 пълен текст 

Сист. No: 26070

- 109 -

Сп/34/О-25

Калайджиева, Здравка.  За диалога между Съда в Страсбург и националните съдилища / Здравка Калайджиева. // Общество и право, 2014, N 4, с. 25-36. 

 пълен текст 

Сист. No: 26096

- 110 -

Сп/34/П 84

Каменова, Цветана.  Предизвикателства пред съвременното международно хуманитарно право: новите оръжия и технологии (дрони) / Цветана Каменова. // Правна мисъл, LV, 2014, N 3, с. 68-84. 

 пълен текст 

Сист. No: 26072

- 111 -

Сп/34/Ю 29

Киселова, Наталия.  Образуване и освобождаване на Министерския съвет по Конституцията от 1991 г. / Наталия Киселова. // Юрид. свят, 2014, N 2, с. 25-33. 

  

Сист. No: 26238

- 112 -

Сп/34/Ю 29

Кискинов, Вихър.  Познавателно значение на юридическите конструкции / Вихър Кискинов. // Юрид. свят, 2014, N 2, с. 11-24. 

  

Сист. No: 14985

- 113 -

Сп/34/С 96

Колев, Николай.  Кога възниква представителната власт на прокуриста? / Николай Колев. // Съвременно право, XXV, 2014, N 5, с. 27-35. 

  

Сист. No: 26206

- 114 -

Сп/34/П 84

Корнезов, Александър Любенов.  Международна компетентност и приложимо право в Европейския съюз при непозволено увреждане чрез публикации в интернет / Александър Любенов Корнезов. // Правна мисъл, 2014, N 4, с. 52-76. 

  

Сист. No: 26279

- 115 -

Сп/34/С 96

Манева, Веселина.  Правата на интелектуална собственост и правата на човека / Веселина Манева. // Съвременно право, XXV, 2014, N 4, с. 29-46. 

 пълен текст 

Сист. No: 26092

- 116 -

Сп/34/П 84

Маринова, Гергана.  Специалните разузнавателни средства и правото на зачитане на личния и семейния живот според Чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи / Гергана Маринова. // Правна мисъл, LV, 2014, N 3, с. 54-67. 

 пълен текст 

Сист. No: 26071

- 117 -

Сп/34/П 84

Марков, Румен.  Бележки по проекта на общата част на нов Наказателен кодекс / Румен Марков. // Правна мисъл, LV, 2014, N 3, с. 85-105. 

 пълен текст 

Сист. No: 26073

- 118 -

Сп/34//В 42

Марченко, М. Н.  К вопросу об определении понятия и характера философии права / М. Н. Марченко. // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2014, N 3, с. 3-15. 

 пълен текст 

Сист. No: 26186

- 119 -

Сп/34/Т 96

Матеева, Екатерина.  Актуални въпроси на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон / Екатерина Матеева. // Търговско право, XXIII, 2014, N 3, с. 65-100. 

 пълен текст 

Сист. No: 26116

- 120 -

Сп/34/П 84

Матеева, Живка.  За компетентността на Комисията за защита на личните данни / Живка Матеева. // Правна мисъл, 2014, N 4, с. 20-32. 

  

Сист. No: 26278

- 121 -

Сп/34/О-25

Миланова-Фади, Людмила.  Практиката на ЕСПЧ по български дела във връзка изискването за ефективни вътрешноправни средства за защита / Людмила Миланова-Фади. // Общество и право, 2014, N 4, с. 37-45. 

 пълен текст 

Сист. No: 26097

- 122 -

Сп/34/Ю 29

Мръчков, Васил.  Човекът - вечният Сизиф : (по Албер Камю - "Митът за Сизиф") : Юридическо есе / Васил Мръчков. // Юрид. свят, 2014, N 2, с. 77-84. 

  

Сист. No: 26240

- 123 -

Сп/34/О-25

Национална кръгла маса "Индивидуалната конституционна жалба - "за" и "против" . // Общество и право, 2014, N 6, с. 7-62. 

  

Сист. No: 26200

- 124 -

Сп/34/П 84

Паев, Костадин.  Търновската конституция и балканският конституционализъм през XIX в. / Костадин Паев. // Правна мисъл, LV, 2014, N 3, с. 3-16. 

 пълен текст 

Сист. No: 26067

- 125 -

Сп/34/Т 96

Пантов, Венцислав.  Превенция на сайбърскуотинг в Европа - различни подходи и перспектива за хармонизация / Венцислав Пантов. // Търговско право, XXIII, 2014, N 3, с. 5-26 (следва). 

 пълен текст 

Сист. No: 26114

- 126 -

Сп/34/О-25

Пенев, Пенчо.  Конституционното правосъдие - проекция на общоевропейските стандарти за защита на правата / Пенчо Пенев. // Общество и право, 2014, N 4, с. 11-24. 

 пълен текст 

Сист. No: 26095

- 127 -

Сп/34/В 52

Современные проблемы криминалистики: теория и практика . // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2014, N 4, с. 34-111. 

  

Сист. No: 26270

- 128 -

Сп/34/О-25

Ставру, Стоян.  Измамливи действия в гражданското и търговското право : Правни гаранции срещу тях / Стоян Ставру. // Общество и право, 2014, N 4, с. 46-68. 

 пълен текст 

Сист. No: 26098

- 129 -

Сп/34/С 96

Стайков, Ивайло.  За мястото на пенсионното правоотношение в системата на осигурителните правоотношения в държавното обществено осигуряване / Ивайло Стайков. // Съвременно право, XXV, 2014, N 5, с. 11-26. 

 пълен текст 

Сист. No: 26205

- 130 -

Сп/34/С 96

Стоянов, Димитър.  Правна защита на добросъвестния приобретател на движими вещи a non domino - необходимост от хармонизация за уредбата в Европейския съюз / Димитър Стоянов. // Съвременно право, XXV, 2014, N 4, с. 60-78. 

 пълен текст 

Сист. No: 26093

- 131 -

Сп/34/О-25

Сулев, Георги.  Потребителите на социални мрежи като администратори на личните данни / Георги Сулев. // Общество и право, 2014, N 5, с. 25-34. 

 пълен текст 

Сист. No: 26166

- 132 -

Сп834/В 52

Томсинов, Владимир Алексеевич.  Развитие британской конституции в XX - начале XXI в. : (статья пятая) / Владимир Алексеевич Томсинов. // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2014, N 1, с. 67-86. 

 пълен текст 

Сист. No: 26074

Обществено управление

- 133 -

Сп/33/И 36

Благойчева, Христина.  Социалноотговорно възлагане на обществени поръчки / Христина Благойчева. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, N 4, с. 46-56. 

 пълен текст 

Сист. No: 26082

- 134 -

Сп/33/И 36

Христова, Севдалина.  Проблеми при управлението на обществените поръчки при реализацията на общинските проекти / Севдалина Христова. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, N 3

 пълен текст 

Сист. No: 26078

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 135 -

Сп/33/И 73

Златанова, Теменужка.  Достоен труд с достойно заплащане за достоен живот : За политиката на доходите от труд като важна част на социалната политика / Теменужка Златанова. // Информ. бюл. по труда, XLVII, 2014, N 11, с. 24-31. 

 пълен текст 

Сист. No: 26226

Възпитание. Образование. Просвета

- 136 -

Сп/37/С 84

Karpenko, Vitaliy Yevgenovych.  Achievements and Drawbacks of Innovative Education in Technointellectual Society / Vitaliy Yevgenovych Karpenko. // Стратегии образ. и науч. политика, XXII, 2014, N 4, с. 391-400. 

 пълен текст 

Сист. No: 26100

- 137 -

Сп/37/П 32

Rogers, Alan.  Training Teachers for Non-formal Education: the LETTER Programme (part 2) / Alan Rogers. // Педагогика, LXXXVI, 2014, N 8, с. 1138-1150. 

 пълен текст 

Сист. No: 26198

- 138 -

Сп/65/M 24

Statler, Matt.  Developing wisdom in a business school? Critical reflections on pedagogical practice / Matt Statler. // Management Learning, 2014, N 4, p. 397-417. 

 пълен текст 

Сист. No: 26221

- 139 -

Сп/37/С 84

Благоева, Елена.  Видимостта на европейското висше образование по света - приоритет на образователната политика на ЕС / Елена Благоева. // Стратегии образ. и науч. политика, XXII, 2014, N 4, с. 352-360. 

 пълен текст 

Сист. No: 26094

- 140 -

Сп/3/В 52

Васильева, Нина.  Развитие международного рынка образовательных услуг в условиях глобализации / Нина Васильева. // Вестн. Моск. унив. Сер. 27, Глобалистика и Геополитика, 2013, N 2, с. 21-27. 

 пълен текст 

Сист. No: 26190

- 141 -

Сп/37/П 32

Гюрова, Вяра.  Европейски опит в подготовката на специалисти за сектора на неформалното образование на възрастните / Вяра Гюрова. // Педагогика, LXXXVI, 2014, N 7, с. 1015-1020. 

 пълен текст 

Сист. No: 26089

- 142 -

Сп/37/С 84

Гюрова, Вяра.  Съвременното висше образование - европейски и национални измерения и предизвикателства / Вяра Гюрова. // Стратегии образ. и науч. политика, XXII, 2014, N 5, с. 455-475. 

 пълен текст 

Сист. No: 26194

- 143 -

Сп/3/В 52

Ильин, И. В. и др.  На пути к образовательной глобалистике / И. В. Ильин, А. Д. Урсул, Т. А. Урсул. // Вестн. Моск. унив. Сер. 27, Глобалистика и Геополитика, 2013, N 2, с. 36-58. 

 пълен текст 

Сист. No: 26192

- 144 -

Сп/37/С 84

Милков, Лучиян.  Синдромът "неприемане на Другия" и другостта във философско-педагогически план / Лучиян Милков. // Стратегии образ. и науч. политика, XXII, 2014, N 6, с. 598-613. 

  

Сист. No: 26252

- 145 -

Сп/37/П 32

Николаева, Силвия.  Неформалното образование - абсурден дискурс или дискурс на абсурдите? / Силвия Николаева. // Педагогика, LXXXVI, 2014, N 8, с. 1127-1137. 

 пълен текст 

Сист. No: 26197

- 146 -

Сп/37/И 67

Особенности моделей сотрудничества российских вузов и немецких бизнес-организаций в рамках реализации инновационной деятельности . // Инновации в образовании, 2014, N 9, с. 12-28. 

 пълен текст 

Сист. No: 26169

- 147 -

Сп/37/П 32

Петева, Стели.  Продължаващото обучение като споделено социално учене / Стели Петева. // Педагогика, LXXXVI, 2014, N 7, с. 1057-1066. 

 пълен текст 

Сист. No: 26090

- 148 -

Сп/37/С 84

Попов, Любомир.  Статус на наративната педагогика в системата на педагогическото мислене / Любомир Попов. // Стратегии образ. и науч. политика, XXII, 2014, N 6, с. 614-622. 

  

Сист. No: 26253

- 149 -

Сп/0/И 73

Системи за подпомагане на студентите в Европа [Тема на броя] . // [ИНФО] INFO свят, 2014, N 3, 71 с.. 

 съдържание | пълен текст 

Сист. No: 26217

- 150 -

Сп/37/П 32

Стракова, Лиляна.  Гражданското образование - интегриращ фактор за формалното и неформалното образование / Лиляна Стракова. // Педагогика, LXXXVI, 2014, N 7, с. 999-1007. 

 пълен текст 

Сист. No: 26088

- 151 -

Сп/33/М 32

Фуколова, Юлия В.  Международная практика рейтингования учебных заведений / Юлия В. Фуколова. // Маркетинг, 2014, N 4, с. 110-126. 

 пълен текст 

Сист. No: 26066

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 152 -

Сп/7/Т 45

Василева, Яна.  Развитие на модната илюстрация през XX век / Яна Василева. // Текстил и облекло, LXII, 2014, N 10, с. 209-212. 

 пълен текст 

Сист. No: 26228

- 153 -

Сп/39/Б 92

Поклонничеството в мултикултурния свят  /  Състав. Вихра Баева. // Бълг. фолклор, XL, 2014, N 2, с. 105-179. 

  

Сист. No: 26269

Естествени науки

Екология

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 154 -

Сп/7/Т 45

Захариева, Р. и др.  Управление на производствените текстилни отпадъци / Р. Захариева, М. Незнакомова. // Текстил и облекло, LXII, 2014, N 10, с. 202-208. 

 пълен текст 

Сист. No: 26227

Медицина

Управление

- 155 -

 

Szyrka, Krzysztof et al.  Analysis of the key parameters of the employment of disabled persons in European union and the situation of Poland / Krzysztof Czyrka, Pavel Pavlov. // Globalization, the State and the Individual, 2014, N 2, p. 57-70. 

  

Сист. No: 26264

- 156 -

Сп/33/И 36

Илиев, Йосиф.  Лидерството на човешкия фактор - стратегическа задача пред индустриалните организации / Йосиф Илиев. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, N 4, с. 7-19. 

 пълен текст 

Сист. No: 26081

- 157 -

Сп/33/И 36

Куршумов, Влади.  Статистически аспекти на аутсорсинга / Влади Куршумов. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, N 3, с. 89-98. 

 пълен текст 

Сист. No: 26079

- 158 -

Сп/33/Б 44

Славянска, Вяра.  Комуникациите в проектния екип / Вяра Славянска. // Бизнес посоки, Х, 2014, N 1, с. 24-34. 

  

Сист. No: 26256

- 159 -

Сп/33/Б 44

Стоименова, Борислава.  Идентичност на организационен бранд / Борислава Стоименова. // Бизнес посоки, Х, 2014, N 1, с. 50-57. 

  

Сист. No: 26258

- 160 -

Сп/33/Б 44

Стоянов, Ивайло.  Диагностициране на обхвата на съпротивата и възприятието на човешкия фактор срещу организационна промяна / Ивайло Стоянов. // Бизнес посоки, Х, 2014, N 1, с. 42-49. 

  

Сист. No: 26257

Счетоводство

- 161 -

 

Брезоева, Бойка.  По някои специфични въпроси на счетоводното отчитане на лизинговите договори в съответствие с МСС / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2014, N 7-8, с. 4-22. 

 пълен текст 

Сист. No: 26156

- 162 -

 

Ковачев, Радко.  Интегрираната отчетност - подобрена версия за корпоративно отчитане / Радко Ковачев. // Счетоводна политика, 2014, N 7-8, с. 23-37. 

 пълен текст 

Сист. No: 26157

Фина механика. Автоматика

- 163 -

Сп/33/Н 25

Върбанов, Румен.  Новото поколение системи за електронен бизнес и електронни разплащания / Румен Върбанов, Красимир Шишманов. // Народностопански архив, LXVII, 2014, N 3, с. 27-48. 

 пълен текст 

Сист. No: 26118

Строителство

- 164 -

Сп/6/Т 44

Енергийно позитивни сгради . // ТД Инсталации, 2014, N 4, с. 28-32. 

 пълен текст 

Сист. No: 26153

- 165 -

В/6/С 87

Инвестиции и строителство на спортни съоръжения . // Строителство Градът, N 38, 13 окт. 2014, с. 1, 6-32. 

  

Сист. No: 26152

- 166 -

Сп/6/Т 44

Инсталации за спортни сгради и съоръжения . // ТД Инсталации, 2014, N 3, с. 14-17. 

 пълен текст 

Сист. No: 26154

- 167 -

В/6/С 87

Офисни сгради - концепции и пазари . // Строителство Градът, N 39, 20 окт. 2014, с. 1, 6-23. 

  

Сист. No: 26163

- 168 -

В/6/С 87

Търговските сгради - актуални концепции . // Строителство Градът, N 40, 27 окт. 2014, с. 1, 3-23. 

  

Сист. No: 26170

- 169 -

В/6/С 87

Хидротехническите съоръжения в България в края на 2014 г. . // Строителство Градът, N 36, 29 септ. 2014, с. 1, 6-21. 

  

Сист. No: 26065

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

Градоустройство. Ландшафт

- 170 -

В/6/С 87

Градска среда и ландшафтни паркове  : Потенциалът на културното наследство. // Строителство Градът, N 45, 01 дек. 2014, с. 1, 6-14. 

  

Сист. No: 26222

Архитектура

- 171 -

Сп/7/A 71

Derix, Christian.  The Space of People in Computation / Christian Derix. // Architectural Design, Vol.84, 2014, N 5, p. 14-23. 

 пълен текст 

Сист. No: 26179

- 172 -

Сп/7/A 71

Doule, Ondrej.  Space Tourism : Waiting for Ignition / Ondrej Doule. // Architectural Design, 2014, N 6, p. 64-69. 

 пълен текст 

Сист. No: 26274

- 173 -

Сп/7/A 71

Leach, Neil.  Space Architecture : The New frontier for Design research / Neil Leach. // Architectural Design, 2014, N 6, p. 8-15. 

 пълен текст 

Сист. No: 26273

- 174 -

Сп/7/A 71

Montello, Daniel R.  Spatial Cognition and Architectural Space : research perspectives / Daniel R. Montello. // Architectural Design, Vol.84, 2014, N 5, p. 74-79. 

 пълен текст 

Сист. No: 26180

- 175 -

Сп/7/А 90

Георгиев, Любо.  Национален музеен комплекс : Интервю с арх. Янко Апостолов / Любо Георгиев. // Архитектура, LXI, 2014, N 3, с. 6-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 26109

- 176 -

Сп/7/А 90

Павлова, Елена.  Шигеру Бан - Прицкер лауреат 2014 / Елена Павлова. // Архитектура, LXI, 2014, N 3, с. 30-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 26110

- 177 -

Сп/7/А 90

Ташева, Стела.  Българска архитектурна графика на XX век: типология на съдържанието / Стела Ташева. // Архитектура, LXI, 2014, N 3, с. 46-49. 

 пълен текст 

Сист. No: 26112

- 178 -

Сп/7/А 90

Тилев, Жеко.  Спомени и размисли на един стар архитект : Проф. д-р арх. Младен Мирянов - 80 години живот и 55 години творчество / Жеко Тилев. // Архитектура, LXI, 2014, N 3, с. 36-41. 

 пълен текст 

Сист. No: 26111

- 179 -

В/6/С 87

Ценова, Силвия.  Библиотека-музей на мястото на Немската болница в Бургас / Силвия Ценова. // Строителство Градът, N 46, 08 дек. 2014, с. 20. 

  

Сист. No: 26235

- 180 -

Сп/7/А 90

Цигов, Тодор.  Архитектурно възприятие - логоптика / Тодор Цигов. // Архитектура, LXI, 2014, N 3, с. 53-58. 

 пълен текст 

Сист. No: 26113


 Индекс по АВТОРИ

Anastassova, Lina 60 
Byczkowska, Magdalena 55 
Czyrka, Krzysztof 56 155 
Derix, Christian 171 
Dimitrov, Kiril 15 57 
Doule, Ondrej 172 
Gercheva-Nestorova, Galya 55 58 62 
Guisado-Gonzalez, Manuel 59 
Guisado-Tato, Manuel 59 
Johann, Maria 60 
Karpenko, Vitaliy Yevgenovych 136 
Katrandjiev, Hristo 61 
Koscielnik, Justyna 63 
Leach, Neil 173 
Markey, Charlotte N. 2 
Markey, Patrick M. 2 
Montello, Daniel R. 174 
Muszynski, Adam 62 
Nedyalkov, Krasimir 16 63 
Nedyalkova, Anna 56 64 
Pavlov, Pavel 65 155 
Pawlak-Wolanin, Agnieszka 16 
Pokusa, Tadeusz 66 
Rodriguez-Dominguez, Maria del Mar 59 
Rogers, Alan 137 
Rogozinska-Mitrut, Joanna 64 
Slavova, Milanka 67 
Sobon, Janusz 58 
Statler, Matt 138 
Tankova, Eleonora 66 
Velinov, Ivo 61 
Wolowiec, Tomasz 65 
Аврамова, Донка 95 
Адамов, Величко 68 
Ангелов, Борислав 22 
Ангелов, Георги 69 
Андреев, Алексей И. 18 
Антипина, О. Н. 70 
Апостолов, Янко 175 
Афанасьев, Сергей А. 71 
Баева, Вихра 153 
Бажанов, Евгений 23 
Белобров, Юрий 24 
Благоева, Елена 139 
Благойчева, Христина 72 133 
Божанов, Симеон 96 
Бойчев, Бойчо 3 
Бонев, Николай 4 
Боянов, Боян 25 
Брезоева, Бойка 161 
Василева, Яна 152 
Васильева, Нина 140 
Володенков, С. В. 26 
Воронкова, Людмила Петровна 73 
Вуцова, Албена 1 
Върбанов, Румен 163 
Ганчев, Петко 27 28 
Гашенко, А. Ю. 17 
Георгиев, Иван 97 98 
Георгиев, Любо 175 
Георгиев, Петър 29 
Георгиева, Калина 99 
Герчева, Галя 55 58 62 
Григоров, Григор 100 
Григоров, Петър 30 
Гришунина, Е. В. 5 
Груев, Лазар 123 
Гюрова, Вяра 141 142 
Димитров, Валери 101 
Димитрова, Диана 6 
Димитрова, Емилия 102 
Димов, Тони 103 
Динков, Динко 31 
Доманов, Николай 104 
Друмева, Емилия 123 
Дюлгерова, Нина 32 
Економидис, Константин 7 
Желев, Светослав 105 
Захариев, Михаил 33 
Захариева, Р. 154 
Зимаков, Андрей 75 
Зинькина, Юлия В. 18 
Зиядуллаев, Н. 76 
Златанова, Теменужка 135 
Иванов, Пламен 34 
Иванов, Христо 77 
Иванова, Иванка 106 
Илиев, Драгомир 19 
Илиев, Йосиф 156 
Илиев, Петър 107 
Илиева, Даниела 19 
Илкова, Ралица 108 
Ильин, И. В. 143 
Калайджиева, Здравка 109 
Каменова, Цветана 110 
Каракачанов, Александър 78 
Кива, Алексей Васильевич 79 
Кинева, Светлана 80 
Киселова, Наталия 111 
Кискинов, Вихър 112 
Ковачев, Радко 162 
Коева, Стефка 81 
Колев, Николай 113 
Кондаков, Александър 35 
Кондратьев, Владимир 71 
Корнезов, Александър Любенов 114 
Коротаев, Андрей Витальевич 18 
Кульков, В. 82 83 
Куршумов, Влади 157 
Лепоев, Милчо 84 
Лукьянов, О. В. 20 
Малышева, Дина Борисовна 36 
Манева, Веселина 115 
Манойло, Андрей Викторович 37 
Маринов, Велко 85 
Маринов, Георги 86 
Маринов, Иван 87 
Маринова, Гергана 116 
Марков, Румен 117 
Марченко, М. Н. 118 
Матеева, Екатерина 119 
Матеева, Живка 120 
Миланова-Фади, Людмила 121 
Милков, Лучиян 144 
Минчев, Минчо 88 
Мирчев, Мирослав 38 
Михайлова, Екатерина 123 
Мръчков, Васил 122 123 
Наама, Карим 39 
Начев, Йордан 40 
Начева, Снежана 123 
Недялков, Красимир 16 63 
Незнакомова, М. 154 
Никифорова, Росица 170 
Николаева, Силвия 145 
Николов, Симеон 41 
Нинов, Димитър 89 
Носов, Михаил 42 
Нюмайер Дийл, Жаклин 43 
Орбелян, С. С. 14 
Павлов, Павел 65 155 
Павлова, Елена 176 
Павлова, Лиляна 1 
Павлова, Марияна 8 
Паев, Костадин 124 
Пантов, Венцислав 125 
Пенев, Пенчо 123 126 
Петева, Стели 147 
Петров, Драгомир 9 
Попов, Любомир 148 
Попова, Калина 11 
Проданов, Васил 44 
Пятакова, Е. Н. 5 
Роуз, Кристиан 45 
Русев, Марин 46 
Сафонкина, Елизавета 47 
Славянска, Вяра 158 
Ставру, Стоян 128 
Стайков, Ивайло 129 
Станимиров, Евгени 91 
Стоименова, Борислава 159 
Стойчева, Катя 11 
Стоянов, Димитър 130 
Стоянов, Ивайло 160 
Стракова, Лиляна 150 
Сулев, Георги 131 
Танкова, Елеонора 66 
Танчев, Евгени 123 
Тасев, Йордан 84 
Тасев, Симеон 96 
Ташева, Стела 177 
Темирбулатов, А.лим М. 48 
Тилев, Жеко 178 
Тодорова, Стела 49 
Толкачев, С. 92 
Томсинов, Владимир Алексеевич 132 
Урсул, А. Д. 143 
Урсул, Т. А. 143 
Фуколова, Юлия В. 151 
Хинкова, Соня 50 
Христов, Владимир 93 
Христова, Севдалина 134 
Цветанска, Силвия 12 
Ценова, Силвия 179 
Цигов, Тодор 180 
Чуков, Владимир 51 
Шаболтас, Алла Вадимовна 13 
Швейцер, Владимир Яковлевич 52 
Швыдко, Виталий Г. 53 
Шишманов, Красимир 163 
Шлягина, Е. И. 14 
Щетински, Димитър 11 
Яковлев, Александр Иванович 54 
Яковлев, Пьотр 94 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Зелените работни места" - отвъд политическото клише 78 
"Мягкая" и "жесткая" сила во внешней политике европейских стран 21 
"Умная сила" на транстихоокеанском пространстве безопасности и сотрудничества 53 
Achievements and Drawbacks of Innovative Education in Technointellectual Society 136 
Analysis of the key parameters of the employment of disabled persons in European union and the situation of Poland 155 
Consumerism as a Source for Innovation and Product Development 67 
Developing wisdom in a business school? Critical reflections on pedagogical practice 138 
Foreign direct investment and enterprise development 55 
Geert Hofstede et al's Set of National Cultural Dimensions - Popularity and Criticisms 15 57 
Globalization 16 
Knowledge resources management as an endogenous source of potential of the local goverment units 65 
Multinational corporation in global economy 62 
Optimization of Online Visual Merchandising Elements (OVME) on the Basis of Consumer Preferences 61 
Personality, Relationships, and Health 2 
Review of current trends in shaping financial knowledge in actual activity of local goverment units in Poland 64 
Selected issues of progressive taxation 58 
Space Architecture 173 
Space Tourism 172 
Spatial Cognition and Architectural Space 174 
Support the organization and management of young business - experience of selected UE countries 56 
Testing the relationship between product innovation and process innovation. A comparative analysis of tourism and manufacturing sectors 59 
The Development of the income tax construction 63 
The Notion, range and features of Humanitarian logistics - literature studies 66 
The perception of tourism product quality and tourist satisfaction 60 
The Space of People in Computation 171 
Training Teachers for Non-formal Education: the LETTER Programme (part 2) 137 
Автомобильная промышленность стран БРИК 71 
Актуални въпроси на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон 119 
Анатомия на паричното равновесие в икономиката 68 
Архитектурно възприятие - логоптика 180 
Атомная эенергетика ЕС: экономика против экологии 75 
Афганистанското движение "Талибан" - структура и възможности за организиране на съпротива (реалност и измислици) 38 
Банковият потребителски кредит - компонент на бизнес сегмента "банкиране на дребно" 87 
Безусловен базисен доход 89 
Бележки по проекта на общата част на нов Наказателен кодекс 117 
Библиотека-музей на мястото на Немската болница в Бургас 179 
Близкоизточният джихад в контекста на стратегията на "управлявания хаос" 29 
Бъдещето на Европейския съюз и българският избор 28 
България в информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2014 г. 106 
България и Русия в мултиполярния свят и новият сблъсък на цивилизациите 44 
Българо-руските отношения - между миналото и бъдещето 32 
Българска архитектурна графика на XX век: типология на съдържанието 177 
Видимостта на европейското висше образование по света - приоритет на образователната политика на ЕС 139 
Влияние на видеоигрите върху агресивното поведение в юношеска възраст 7 
Влиянието на културната хетерогенност върху европейския интеграционен процес 19 
Въпроси относно прихващането в производство по несъстоятелност 100 
Выборы в Европейский парламент: сдвиги на партийно-политическом пространстве 52 
Геополитически акценти в програмните декларации на коалиционните правителства в България след 1991 и тяхната реализация 22 
Глобални и регионални играчи в сирийския конфликт 34 
Глобальное гражданское общество как идеологический феномен 17 
Глобальные процессы современности и их влияние на международный туризм 73 
Градска среда и ландшафтни паркове 170 
Гражданското образование - интегриращ фактор за формалното и неформалното образование 150 
Действия на обикновено управление с вещи съпружеска имуществена общност 105 
Диагностициране на обхвата на съпротивата и възприятието на човешкия фактор срещу организационна промяна 160 
Дискуссия по новой индустриализации 74 
Достоен труд с достойно заплащане за достоен живот 135 
Дългосрочната стратегия на възходящата суперсила 43 
Държавните граници и суверенитетът в постбиполярния свят 50 
Евразийский экономический союз: проблемы и перспективы 76 
Европейски опит в подготовката на специалисти за сектора на неформалното образование на възрастните 141 
Европейският съюз в ерата на New Normal Economy 94 
Енергийно позитивни сгради 164 
Ефектите от преживяването на насилие у дома. Случаят на Ема - ужасът на това да живееш "у дома" 4 
Железниците като фактор за международната интеграция 84 
За "бързите, лихварски" кредити 101 
За диалога между Съда в Страсбург и националните съдилища 109 
За компетентността на Комисията за защита на личните данни 120 
За мястото на пенсионното правоотношение в системата на осигурителните правоотношения в държавното обществено осигуряване 129 
За понятието "осъждане" по Чл. 85 НК и приложното поле на реабилитация 108 
Идентичност на организационен бранд 159 
ИДИЛ между халифата и тероризма 51 
Изисквания към юридическото образование 96 
Измамливи действия в гражданското и търговското право 128 
Изследвания върху валидността на въпросника за личностова ригидност на Иван Паспаланов Л.Р. - 1 11 
Инвестиции и строителство на спортни съоръжения 165 
Инсталации за спортни сгради и съоръжения 166 
Интегрираната отчетност - подобрена версия за корпоративно отчитане 162 
Информация от обществения сектор - понятие, принципи, нормативна уредба 99 
К вопросу об измерении глобализации: сопоставительный анализ существующих подходов 18 
К вопросу об определении понятия и характера философии права 118 
Кога възниква представителната власт на прокуриста? 113 
Комуникациите в проектния екип 158 
Конституционното правосъдие - проекция на общоевропейските стандарти за защита на правата 126 
Концепт безопасности стран Каспийского региона в системе международных отношений: оценки западных исследователей 48 
Концепцията за неравномерно интегриране в европейския интеграционен механизъм 104 
Концесионирането в България 95 
Корените на играта 3 
Кохерентност на политики 1 
Към нова архитектура на международните валутни резерви 85 
Лев Симеонович Виготски 9 
Либералният ислям като инструмент в борбата срещу радикалния ислямизъм в България 35 
Лидерството на човешкия фактор - стратегическа задача пред индустриалните организации 156 
Международна компетентност и приложимо право в Европейския съюз при непозволено увреждане чрез публикации в интернет 114 
Международная практика рейтингования учебных заведений 151 
Мечты и реалии: БРИКС 79 
Модел за оценяване на публични дружества 88 
На пути к образовательной глобалистике 143 
Национален музеен комплекс 175 
Национална кръгла маса "Индивидуалната конституционна жалба - "за" и "против" 123 
Необходимост от специализация на съдиите, разглеждащи дела с участието на деца 98 
Неоиндустриализация или реиндустриализация 86 
Неформалното образование - абсурден дискурс или дискурс на абсурдите? 145 
Нови акценти в геополитическите сблъсъци и ефекти върху българо-руските отношения 31 
Нови посоки и сценарии в глобалното движение на човечеството 27 
Новото поколение системи за електронен бизнес и електронни разплащания 163 
О позиционировании новой индустриализации 82 
Образуване и освобождаване на Министерския съвет по Конституцията от 1991 г. 111 
Образы современного мира: новейшие тенденции геополитики и глобальной экономики 45 
Обществените консултации - механизмът, гарантиращ участие на адресатите на законодателството в процеса по неговото създаване 103 
Особенности интернет-коммуникации в современном политическом процессе 26 
Особенности моделей сотрудничества российских вузов и немецких бизнес-организаций в рамках реализации инновационной деятельности 146 
Особености личности волонтеров 5 
Отношения ЕС - США: политика, экономика, безопасность 42 
Офисни сгради - концепции и пазари 167 
Оценка на ликвидността на българската банкова система (2009 - 2013) 69 
Переживания одиночества: своеобразие мотивационно-смысловой сферы субъективно одиноких людей 14 
По някои специфични въпроси на счетоводното отчитане на лизинговите договори в съответствие с МСС 161 
Пограничное расстройство личности [Спец. выпуск] 10 
Позиционилане на пазарните оферти на компаниите 91 
Познавателно значение на юридическите конструкции 112 
Поклонничеството в мултикултурния свят 153 
Политиката на Япония в сферата на ядреното неразпространение 25 
Политическое развитие Турции на современном этапе 36 
Потребителите на социални мрежи като администратори на личните данни 131 
Потребительское поведение и рыночное ценообразование в информационной экономике под воздействием долгов 70 
Правата на интелектуална собственост и правата на човека 115 
Правна защита на добросъвестния приобретател на движими вещи a non domino - необходимост от хармонизация за уредбата в Европейския съюз 130 
Правни последици за фактора при разваляне на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги 102 
Практиката на ЕСПЧ по български дела във връзка изискването за ефективни вътрешноправни средства за защита 121 
Превенция на сайбърскуотинг в Европа - различни подходи и перспектива за хармонизация 125 
Предизвикателства пред съвременното международно хуманитарно право: новите оръжия и технологии (дрони) 110 
Предисторията, възможните последици и шансовете за разрешаване на украинската криза 30 
Прилагане на мярка за закрила на дете по време на изтърпяване на възпитателна мярка за извършена противообществена проява 97 
Проблеми при управлението на обществените поръчки при реализацията на общинските проекти 134 
Продължаващото обучение като споделено социално учене 147 
Псевдосоциализация в творческих молодежных субкультурах 20 
Публичноправна същност на компетенцията на държавните органи 107 
Развитие британской конституции в XX - начале XXI в. 132 
Развитие и усъвършенстване на регионалната политика на Европейския съюз 77 
Развитие международного рынка образовательных услуг в условиях глобализации 140 
Развитие на българо-руските отношения в контекста на съвременните геополитически промени 41 
Развитие на модната илюстрация през XX век 152 
Развитие на умения за ефективно общуване чрез тренинг - от идеята до реализацията в педагогическа среда 12 
Разузнаване под прикритието на вярата 40 
Расширение Европейского союза и внутриевропейская миграция 90 
Регионалната политика на Европейския съюз и България 49 
Реиндустриализация в США: канун неоиндустриального уклада? 92 
Религиозный фактор в мировой политике в эпоху глобализации: от секуляризации к фундаментализму 54 
Риск и рискованное поведение как предмет психологических исследований 13 
Ролята на маркетинговите стратегии за корпоративното развитие на българските доставчици на логистични услуги 93 
Русия и Западът - партньори или противници? 23 
Руската инициатива за ДЕС - шансове и обструкции 24 
Семейната дисфункция като детерминанта на емоционалното функционилане при тревожни разстройства 8 
Силистра - Кълъраш: геостратегически приоритети и комплексна ефективност на третия мост между България и Румъния 46 
Синдромът "неприемане на Другия" и другостта във философско-педагогически план 144 
Сирийский тупик "арабской весны" 37 
Системи за подпомагане на студентите в Европа [Тема на броя] 149 
Современные проблемы криминалистики: теория и практика 127 
Социалноотговорно възлагане на обществени поръчки 72 133 
Специалните разузнавателни средства и правото на зачитане на личния и семейния живот според Чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи 116 
Спомени и размисли на един стар архитект 178 
Споразумението за Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство - полемиката "за" и "против" от европейска гледна точка 80 
Статистически аспекти на аутсорсинга 157 
Статус на наративната педагогика в системата на педагогическото мислене 148 
Съвременното висше образование - европейски и национални измерения и предизвикателства 142 
Сътрудничество между ЕС и страните от Магреб в рамките на Процеса от Барселона 39 
Турция като нов играч в политиката на "меката сила" 47 
Търговските сгради - актуални концепции 168 
Търновската конституция и балканският конституционализъм през XIX в. 124 
Украйна на ръба на икономическата пропаст 33 
Управление на производствените текстилни отпадъци 154 
Фармацевтичните пазари: публични и частни роли и провали 81 
Хидротехническите съоръжения в България в края на 2014 г. 169 
Хомосексуалността - природата срещу възпитанието 6 
Човекът - вечният Сизиф 122 
Шигеру Бан - Прицкер лауреат 2014 176 
Экономическое пространство: теоретические аспекты и современные процессы 83 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Автомобилна индустрия 71 
Агресивно поведение 7 
Административни актове 107 120 
Азиатско-Тихоокеански регион 53 
Алтруизъм 5 
Антиглобализъм 17 
Ар Нуво 176 
Арабска пролет 37 
Архитектура на библиотеки 179 
Архитектура на музеи 175 
Архитектурен дизайн 171 
Архитектурна графика 177 
Архитектурна теория 180 
Архитектурни решения 172 
Архитектурно проектиране 173 174 
Атомна енергетика 75 
Аутсорсинг 157 167 
Банкиране на дребно 87 
Банкова ликвидност 69 
Банкова система 69 
Безуслове базисен доход 89 
Бизнес култура 15 57 
Бизнес образование 138 
Бизнес сгради 168 
Бизнесобучение 56 
Болонски процес 142 
Бранд 159 
Бретънуудска валутна система 85 
БРИК 71 
БРИКС 79 
България и ЕС 28 
Българо-руски отношения 31 32 44 
Българо-руски политически отношения 41 
Българска архитектура 175 178 
Български архитекти 178 
Вертикална интеграция 74 
Взаимоотношения 2 
Висше образование 139 142 
Възпитателни мерки 97 
Възприемане 174 
Външна политика на ЕС 21 
Въпросник 11 
Вътрешна политика на Турция 36 
Геополитика 45 
Глобализация 16 18 27 45 73 
Глобализация на образованието 143 
Глобализъм 17 
Глобална икономика 16 45 62 
Глобална политика 16 54 
Глобални мрежи 18 
Глобални проблеми 27 
Глобални проблеми на съвременността 16 
Глобално образование 143 
Градска среда 170 
Гражданско образование 150 
Гражданско общество 17 
Гранично личностово разстройство 10 
Данък върху общия доход 63 
Данъчно облагане 58 63 
Деца 8 
Деца в риск 4 97 
Джихад 38 
Дизайн 173 
Дисоциативни състояния 10 
Добри практики 56 
Доброволчество 5 
Договор за европейска сигурност 24 
Договор за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) 25 
Домашно насилие 4 
Домейн имена 125 
Достъп до информация 99 
Доходи 135 
Доходност 58 
Дрони 110 
Другост 144 
Дунав мост 46 
Дълг 70 
Държавни граници 50 
Държавни органи 107 
Евразийски икономически съюз 76 
Евроатлантическа интеграция 80 
Европейска енергийна политика 75 
Европейска интеграция 19 104 
Европейска регионална политика 49 77 
Европейски избори 52 94 
Европейски парламент 52 
Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ) 109 121 
Европейски съюз 94 
Европейско образование 139 
Европейско образователно пространство 142 
Екипи 158 
Екология 75 
Електронен бизнес 163 
Електронни разплащания 163 
Енергийна ефективност 164 
Енергийна политика 48 
Железопътен транспорт 84 
Жизнен стандарт 135 
Жизнено равнище 89 
Закрила на детето 97 
Защита на личните данни 120 
Защита правата на човека 116 
Здраве 2 
Зелена икономика 78 
Игра 3 
Измами 128 
Икономика 94 
Икономическа глобализация 140 
Икономическа криза 94 
Икономическо пространство 83 
Илюстрации 152 
Имуществени отношения 105 
Индекс 18 
Иновации 1 
Иновации в образованието 136 
Иновационен продукт 59 
Иновационен процес 59 
Интегрирана отчетност 162 
Интелектуален капитал 65 
Интелектуална собственост 115 125 
Интернационализация 139 
Интернет комуникации 26 
Интровертност 14 
Информационна агресия 26 
Информационна сигурност 26 
Информационно общество 99 136 
Ислямизъм 36 54 
Ислямска държава 29 51 
Ислямски либерализъм 35 
Ислямски фундаментализъм 54 
Качество на услугите 60 
Киберпрестъпления 125 
Коалиционни правителства 22 
Когнитивни процеси 174 
Компетенция 107 
Компютърно моделиране 171 
Комуникация 158 
Комунитаризъм 17 
Конституции 132 
Конституционен съд 126 
Конституционна жалба 123 126 
Конституционно право 103 111 
Консуматорство 67 
Контрол 158 
Конфликтни огнища 34 
Концесии 95 
Корпоративен имидж 91 
Корпоративна идентичност 159 
Корпоративна социална отговорност 72 133 
Корпоративно отчитане 162 
Космическа архитектура 173 
Космически кораби 172 
Космически станции 173 
Космически туризъм 172 
Краудсорсинг 67 
Кредитен пазар 101 
Криза в Европейския съюз 28 
Кризата в Сирия 34 
Кризата в Украйна 30 33 
Кризисни ситуации 66 
Криминалистика 127 
Културни различия 15 19 57 
Културно наследство 170 
Лидерство 156 
Лизингови сделки 161 
Личност 5 
Личностова ригидност 11 
Логистика 93 
Логоптика 180 
Макроикономически показатели 94 
Малолетни правонарушители 97 
Манипулация 26 
Маркетингов мениджмънт 91 
Маркетингови стратегии 93 
Медийно въздействие 7 
Междукултурно общуване 15 57 
Международен тероризъм 29 
Международен туризъм 73 
Международна сигурност 42 
Международни валутни резерви 85 
Международни конфликти 37 
Международно партньорство 146 
Международно частно право 114 130 
Мека сила 21 47 53 
Миграция 90 
Минимална работна заплата 135 
Министерски съвет 111 
Младежка субкултура 20 
Младежко предприемачество 56 
Модна графика 152 
Молове 168 
Мултинационални корпорации 62 
Мъдрост 138 
Мърчандайзинг 61 
Награда Прицкер 176 
Наказателен кодекс 117 
Наративна педагогика 148 
Насилие 7 
Наука и бизнес 56 
Научни изследвания 1 
Нелегална имиграция 94 
Неоиндустриализация 74 82 86 92 
Несъстоятелност 100 
Неформално образование 137 141 145 150 
Нова индустриализация 74 
Образование на възрастни 141 147 
Образователни услуги 140 
Общ пазар 62 
Обществен сектор 99 
Обществени консултации 103 
Обществени поръчки 72 133 134 
Обществени сгради 167 
Общински проекти 134 
Общуване 12 144 
Онлайн маркетинг 61 
Онлайн услуги 131 
Организационна диагностика 160 
Организационна промяна 160 
Осъдителни присъди 108 
Офис сгради 167 
Пазар на образователни услуги 140 
Пазар на офиси 168 
Парично равновесие 68 
Педагогическа практика 138 
Педагогически иновации 136 
Пенсионно осигуряване 129 
Позициониране 91 
Поклонничество 153 
Покупателна способност 89 
Политика на Балканите 47 
Политическа история 22 43 
Политическа комуникация 26 
Политическо управление 26 
Потребителски кредити 87 
Потребителско поведение 67 
Потребление 70 
Права на човека 115 
Правна информатика 112 
Правни норми 112 
Правни сделки 128 
Право на Европейския съюз 104 
Право на информация 99 
Правомощия 107 
Правосъдие 106 
Преки чуждестранни инвестиции 55 
Прихващане (юрид.) 100 
Програми 56 
Продуктова иновация 67 
Продължаващо образование 147 
Прокурист 113 
Просоциално поведение 5 
Пространствена икономика 83 
Пространствена психодинамика 174 
Пространство (архит.) 171 173 174 
Професионална подготовка 138 
Процесът от Барселона 39 
Психическо здраве 13 
Психично здраве 8 
Психология на личността 2 
Психолози 9 
Психофизиология 2 
Публичен мениджмънт 64 
Публични дружества 88 
Публични финанси 64 
Публично-частно партньорство 64 
Радикален ислямизъм 35 
Разследване на престъпления 127 
Разстройства на личността 10 
Разходи за образование 149 
Разширяване на Европейския съюз 90 
Реабилитация 108 
Регионална сигурност 48 53 
Регионални обединения 64 65 
Реиндустриализация 82 86 92 
Рейтинг на университетите 151 
Религия 54 
Религия и политика 40 
Рисково поведение 13 
Родителско поведение 8 
Сайбърскуотинг 125 
Самонараняване 10 
Самота 14 
Свободна търговия 42 
Свободно движение на хора 90 
Секуларизация 54 
Секуларизъм 36 
Семейно право 105 
Серийни убийци 127 
Сигурност на индивида 172 
Социален интелект 5 
Социализация 20 
Социални мрежи 131 
Социология на образованието 136 
Специални разузнавателни средства (СРС) 116 
Спецслужби 40 
Спортни съоръжения 165 166 
Сравнителен анализ 59 
Стратегия Европа 2020 155 
Студенти 14 
Студентски кредити 87 
Студентски стипендии 149 
Суверенитет 50 
Суверенна държава 50 
Счетоводно отчитане 161 
Съвместни политики 1 
Съвременна архитектура 176 
Съд на Европейския съюз 114 
Съдебна власт 106 
Сътрудничество 47 
Талибани 38 
Твърда сила 21 98 
Текстилни отпадъци 154 
Теория на парите 68 
Тероризъм 42 51 
Терористични организации 51 
Технологично развитие 136 
Толерантност 144 
Толерантност към неопределеност 11 
Трансатлантически отношения 42 80 
Транснационално образование 140 
Транспортни коридори 46 
Тревожни разстройства 8 
Тревожност 14 
Тренинг 12 
Туризъм 59 60 
Туристи 60 
Търговски площи 168 
Търговски споразумения 80 
Търновска конституция 124 
Удовлетвореност на клиентите 60 
Университет и бизнес 146 
Управление на водите 169 
Управление на отпадъците 154 
Управление на проекти 158 
Управление на човешките ресурси 155 
Устойчиво развитие 78 143 
Факторинг 102 
Фармацевтични пазари 81 
Фасаден инженеринг 167 
Философия на правото 118 
Финансови инструменти 65 
Финансови пирамиди 127 
Хидротехнически съоръжения 169 
Хомосексуализъм 6 
Хора с неравностойно положение 155 
Хоризонтална интеграция 53 
Хуманитарна логистика 66 
Хуманитарни помощи 66 
Хуманитарно право 110 
Ценообразуване 70 
Човешки фактор 160 
Юридическа професия 98 
Юридическо образование 96 
Ядрено разоръжаване 25 
Язовири 169 
Ямайска валутна система 85