НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Сп/0/Н 31

Валтер, Хилмар.  България в Европейския съюз - "кирилизация" на Европа? : (разсъждения на един немски българист) / Хилмар Валтер. // Наука, XXV, 2015, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 26632

- 2 -

Сп/0/Н 31

Василева, Ирена.  Плагиатството от интернет / Ирена Василева, Мария Чанкова. // Наука, XXV, 2015, N 2, с. 34-39. 

  

Сист. No: 26637

- 3 -

Сп/0/Б 44

Крачунова, Зоя.  Библиографското цитиране през погледа на редактора / Зоя Крачунова. // Библиотека, XXII, 2015, N 2, с. 21-24. 

  

Сист. No: 26667

- 4 -

Сп/0/Н 31

Петрова, Елена.  Плагиатството между логореята и съпротивата / Елена Петрова. // Наука, XXV, 2015, N 2, с. 29-31. 

  

Сист. No: 26635

- 5 -

Сп/0/Н 31

Пресиянов, Добромир.  Проблемът за публичната видимост на плагиатството / Добромир Пресиянов. // Наука, XXV, 2015, N 2, с. 32-34. 

  

Сист. No: 26636

- 6 -

Сп/0/Н 31

Русинова, Евгения.  Soft плагиатство / Евгения Русинова. // Наука, XXV, 2015, N 2

  

Сист. No: 26638

- 7 -

Сп/0/Н 31

Тошев, Борислав.  Нови инструменти за персонална и институционална оценка на научната дейност в Европейския съюз / Борислав Тошев. // Наука, XXV, 2015, N 2, с. 24-28. 

  

Сист. No: 26634

Цивилизация. Култура

Журналистика

- 8 -

Сп/33/Н 32

Тодоров, Петко.  Дефицити в медийния лабиринт на прехода / Петко Тодоров. // Науч. тр. УНСС, LV, 2015, N 1, с. 95-124. 

  

Сист. No: 26596

Философия

Психология

- 9 -

Сп/1/Б 92

Атанасов, Никола и др.  Изследвания на наративи в психоанализата / Никола Атанасов, Светослав Савов. // Бълг. сп. по психология, 2012, N 3-4, с. 33-62. 

  

Сист. No: 26590

- 10 -

Сп/1/Б 92

Василева, Жасмин и др.  Импулсивността и зависимостите от наркотични вещества / Жасмин Василева, Кирил Бозгунов, Георги Василев. // Бълг. сп. по психология, 2012, N 3-4, с. 89-108. 

  

Сист. No: 26593

- 11 -

Сп/1/Б 92

Величков, Ангел.  От описание към обяснение в психологията на личността / Ангел Величков. // Бълг. сп. по психология, 2012, N 3-4, с. 5-32. 

  

Сист. No: 26589

- 12 -

Сп/1/Б 92

Гайдаров, Калин.  Тероризмът като психо-социален феномен / Калин Гайдаров. // Бълг. сп. по психология, 2012, N 3-4, с. 63-80. 

  

Сист. No: 26591

- 13 -

Сп/1/В 52

Гордеева, Тамара Олеговна.  Базовые типы мотивации деятельности: потребностная модель / Тамара Олеговна Гордеева. // Вестн. Моск. унив. Сер. 14, Психология, 2014, N 3, с. 63-78. 

  

Сист. No: 26686

- 14 -

Сп/1/К 65

Демирева, Деница.  Аз-концепция и личностови перспективи - културно-психологическо изследване чрез рисувателен тест Вартег / Деница Демирева. // Клинична и консултативна психология, VI, 2014, N 4, с. 31-49. 

  

Сист. No: 26631

- 15 -

Сп/1/Б 92

Димитров, Пламен и др.  Автентичността в психоаналитичната ситуация: отправни моменти / Пламен Димитров, Надя Матеева. // Бълг. сп. по психология, 2012, N 3-4, с. 109-122. 

  

Сист. No: 26594

- 16 -

Сп/1/К 65

Коларов, Николай.  Междуличностни отношения, психично и социално функциониране при хистрионно личностно разстройство / Николай Коларов. // Клинична и консултативна психология, VI, 2014, N 4, с. 21-30. 

  

Сист. No: 26630

- 17 -

Сп/1/В 83

Львова, Е. Н.  Личностная тревожность и выбор стратегий совладания / Е. Н. Львова. // Вопросы психологии, LX, 2015, N 2, с. 45-56. 

  

Сист. No: 26683

- 18 -

Сп/1/В 83

Юревич, А. В.  Психологическое состояние современного российского общества: новые оценки / А. В. Юревич. // Вопросы психологии, LX, 2015, N 2, с. 32-44. 

  

Сист. No: 26682

Логика

Етика

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

- 19 -

Сп/33/М 68

Клупт, Михаил Александрович.  Центр-периферийные отношения в Европе: демографический аспект / Михаил Александрович Клупт. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 2, с. 58-67. 

  

Сист. No: 26527

Социология

- 20 -

Сп/3/М 68

Зевин, Леон.  Антиглобализм в современном мире / Леон Зевин. // Мир перемен, XIII, 2015, N 1, с. 126-133. 

  

Сист. No: 26664

- 21 -

Сп/3/В 52

Масалков, Игорь Константинович.  Клинический взгляд на социальные неравенства / Игорь Константинович Масалков. // Вестн. Моск. унив. Сер. 18, Социол. и политол., 2014, N 3, с. 43-55. 

  

Сист. No: 26684

- 22 -

Сп/3/В 52

Тавадова, Анжелика Вячеславовна.  Социальное неравенство в функциональном поле социального государства / Анжелика Вячеславовна Тавадова. // Вестн. Моск. унив. Сер. 18, Социол. и политол., 2014, N 3, с. 100-119. 

  

Сист. No: 26685

- 23 -

Сп/33/М 68

Цапенко, Ирина Павловна.  Субъективное благополучие населения и иммиграция / Ирина Павловна Цапенко. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 4, с. 23-36. 

  

Сист. No: 26672

Политика

- 24 -

Сп/32/М 45

Велчева, Деница.  Теоретични аспекти на енергийната сигурност и дипломация / Деница Велчева. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 89-100. 

  

Сист. No: 26607

- 25 -

Сп/32/С 49

Верников, Владимир Леонидович.  Каталония в поисках независимости / Владимир Леонидович Верников. // Современная Европа, 2015, N 2, с. 61-71. 

  

Сист. No: 26670

- 26 -

Сп/3/В 52

Глазунова, Елена Николаевна.  Теоретические аспекты содействия международному развитию: современный дискурс / Елена Николаевна Глазунова. // Вестн. Моск. унив. Сер. 25, Междунар. отношения и мировая политика, 2014, N 2, с. 3-32. 

  

Сист. No: 26687

- 27 -

Сп/32/М 45

Динков, Динко.  Геополитика в Черно море / Динко Динков. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 31-34. 

  

Сист. No: 26602

- 28 -

Сп/32/А 45

Европа: вызовы сепаратизма . // Актуальные проблемы Европы, 2015, N 1, 224 с.. 

  

Сист. No: 26668

- 29 -

Сп/33/И 50

Йосифова, Милка.  Влиянието на корупцията върху оценките за България в международните класации / Милка Йосифова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 108-117. 

  

Сист. No: 26569

- 30 -

Сп/32/М 45

Кючуков, Любомир.  Украинската криза и Балканите / Любомир Кючуков. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 35-42. 

  

Сист. No: 26603

- 31 -

Сп/3/В 52

Меламед, И. И. и др.  Энергетические стратегии стран Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы и перспективы : (часть 2) / И. И. Меламед, М. С. Прокопьева, Е. Н. Пронина. // Вестн. Моск. унив. Сер. 25, Междунар. отношения и мировая политика, 2014, N 2, с. 34-72. 

  

Сист. No: 26688

- 32 -

Сп/32/А 45

Образ России в странах Европы . // Актуальные проблемы Европы, 2015, N 2, 230 с.. 

  

Сист. No: 26669

- 33 -

Сп/33/М 68

Офицеров-Бельский, Дмитрий.  Вышеградское сотрудничество: поиск новых форм на фоне украинского кризиса / Дмитрий Офицеров-Бельский. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 3, с. 76-85. 

  

Сист. No: 26553

- 34 -

Сп/33/М 68

Перегудов, Сергей Петрович и др.  Референдум о независимости Шотландии и проблемы британской государственности / Сергей Петрович Перегудов, Ирина Станиславовна Семененко. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 3, с. 64-75. 

  

Сист. No: 26552

- 35 -

Сп/32/М 45

Проданов, Васил.  Новата студена война: Анахронизъм в бъдеще време / Васил Проданов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 13-30. 

  

Сист. No: 26601

- 36 -

Сп/3/В 52

Саква, Ричард.  Украинский кризис и смерть Европы / Ричард Саква. // Вестн. Моск. унив. Сер. 12, Полит. науки, 2014, N 4, с. 7-27. 

  

Сист. No: 26690

- 37 -

Сп/32/М 45

Славов, Христо.  Украинската криза и Западните Балкани: проекции и последици / Христо Славов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 53-62. 

  

Сист. No: 26605

- 38 -

Сп/32/М 45

Хабова, Антонина.  Геополитически и икономически интереси на ЕС и Китай в Централна Азия / Антонина Хабова. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 63-78. 

  

Сист. No: 26606

- 39 -

Сп/32/М 45

Христов, Иво.  След Минск-2: целите и залозите на "операция Украйна" / Иво Христов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 43-52. 

  

Сист. No: 26604

Икономика. Икономически науки

- 40 -

Сп/33/И 50

Адамов, Величко.  Усъвършенстване на капиталовата структура на банката / Величко Адамов. // Икономика 21, IV, 2014, N 2, с. 3-41. 

  

Сист. No: 26586

- 41 -

Сп/37/Г 62

Анастасова, Лина и др.  Маркетинг на взаимовръзките - съвременен подход за изграждане на лоялност към марката / Лина Анастасова, Радослав Христов. // Год. Бургаски свободен унив., XXX, 2014, с. 5-40. 

  

Сист. No: 26554

- 42 -

Сп/33/Н 32

Бадев, Анастас.  Взаимодействието с външната среда - една от възможните маркетингови алтернативи при управлението на театралните организации / Анастас Бадев. // Науч. тр. Европ. колеж икон. и управл. - Пловдив, 2014, N 14, с. 79-91. 

  

Сист. No: 26697

- 43 -

Сп/33/И 50

Баздекиду, Василики.  Тенденции на капиталовия пазар в Гърция преди и след кризата с държавния дълг / Василики Баздекиду. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 66-89. 

  

Сист. No: 26627

- 44 -

В/33/К 26

Възход и падение на КТБ  : Хронологията на един банкрут - най-важните текстове на "Капитал" по темата от 2000 г. до днес. // Капитал, XXII, N 25, 27 юни 2015, с. 1-47 (прил. К+). 

  

Сист. No: 26692

- 45 -

Сп/33/И 50

Върбанов, Румен.  Социален бизнес: приложение на WEB 2.0 и социални мрежи в бизнеса на компаниите / Румен Върбанов. // Икономика 21, IV, 2014, N 2, с. 42-71. 

  

Сист. No: 26587

- 46 -

Сп/33/Б 44

Ганчев, Александър.  Институционална характеристика на хедж фондовете / Александър Ганчев. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 1, с. 22-42. 

  

Сист. No: 26599

- 47 -

Сп/33/Б 44

Горчева, Таня.  Организационни форми и решения за експортно насърчаване / Таня Горчева. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 1, с. 5-21. 

  

Сист. No: 26598

- 48 -

Сп/33/И 50

Господинов, Калин.  Кризи и ликвидност - институционални алтернативи / Калин Господинов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 32-46. 

  

Сист. No: 26565

- 49 -

Сп/33/И 50

Гълъбов, Марин.  Икономическа ефективност на дружествата със специална инвестиционна цел / Марин Гълъбов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 3, с. 113-123. 

  

Сист. No: 26658

- 50 -

Сп/33/Г 62

Денева, Анета и др.  Индустриалната политика на съвременна Европа / Анета Денева, Венета Христова, Искра Пантелеева. // Год. СА "Д. Ценов" - Свищов, CXVII, 2014, с. 31-80. 

  

Сист. No: 26614

- 51 -

Сп/33/Г 62

Димитров, Пенко.  Правен режим на производство по установяване на данъчни задължения в Република България / Пенко Димитров. // Год. СА "Д. Ценов" - Свищов, CXVII, 2014, с. 159-192. 

  

Сист. No: 26617

- 52 -

Сп/33/Б 44

Димитрова, Ралица.  Изследване на жизнения цикъл на публични компании от индекса SOFIX / Ралица Димитрова. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 1, с. 56-79. 

  

Сист. No: 26600

- 53 -

Сп/33/Б 44

Димитрова, Теодора.  Измерения на акцизната политика в България / Теодора Димитрова. // Бизнес управление, XXIV, 2014, N 4, с. 36-64. 

  

Сист. No: 26612

- 54 -

Сп/33/Б 44

Додов, Павел.  Световната финансова криза в Европа: трансмисия, развитие и въздействие върху банковия сектор / Павел Додов. // Бизнес управление, XXIV, 2014, N 4, с. 113-144. 

  

Сист. No: 26641

- 55 -

Сп/3/М 68

Зиядуллаев, Н.  Евразийский экономический союз: вызовы и императивы / Н. Зиядуллаев. // Мир перемен, 2015, N 1, с. 149-164. 

  

Сист. No: 26666

- 56 -

Сп/32/М 45

Йотова, Илияна.  Идеите на Плана "Юнкер" и кохезионната политика на Европейския съюз / Илияна Йотова. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 119-124. 

  

Сист. No: 26608

- 57 -

Сп/33/М 68

Кадочников, Павел Анатольевич и др.  Трансатлантическое торгово-экономическое партнерство / Павел Анатольевич Кадочников, Мария Григорьевна Пташкина. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 2, с. 14-22. 

  

Сист. No: 26525

- 58 -

Сп/33/Н 32

Каламарис, Йоаким.  Отражение на съвременните високи технологии и интернет-средата в продажбения процес / Йоаким Каламарис. // Науч. тр. Европ. колеж икон. и управл. - Пловдив, 2014, N 14, с. 100-107. 

  

Сист. No: 26698

- 59 -

Сп/33/П 89

Клинов, Виленин Георгиевич.  Эволюция длинных волн мирового хозяйства / Виленин Георгиевич Клинов. // Проблемы прогнозирования, 2015, N 3, с. 114-127. 

  

Сист. No: 26671

- 60 -

Сп/33/М 68

Кондратьев, Владимир.  Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости / Владимир Кондратьев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 3, с. 5-17. 

  

Сист. No: 26548

- 61 -

Сп/33/И 50

Кънева, Аглика.  Проблеми при усвояване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз в България / Аглика Кънева. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 47-63. 

  

Сист. No: 26566

- 62 -

Сп/33/И 50

Маринов, Едуард.  Вътрешнообщностната търговия като показател за ефекта на интеграционните поцеси на примера на регионалните икономически общности в Африка / Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 3, с. 63-83. 

  

Сист. No: 26657

- 63 -

Сп/33/И 50

Маринова, Цветелина.  Изпитания пред паричната и бюджетната политика в Еврозоната и България / Цветелина Маринова. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 16-36. 

  

Сист. No: 26625

- 64 -

Сп/33/И 50

Милкова, Румяна и др.  Социални аспекти на публичната администрация / Румяна Милкова, Лучиян Милков. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 81-98. 

  

Сист. No: 26568

- 65 -

Сп/33/И 50

Недев, Тодор.  Има ли пазар на електроенергия в България? / Тодор Недев. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 3, с. 3-20. 

  

Сист. No: 26655

- 66 -

Сп/33/И 50

Несторов, Недялко.  Коинтеграционният подход - възможности за приложение / Недялко Несторов. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 110-140. 

  

Сист. No: 26628

- 67 -

Сп/33/М 68

Олевский, Григорий.  Вклад быстрорастущих предприятий в решение проблем занятости / Григорий Олевский. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 3, с. 19-27. 

  

Сист. No: 26549

- 68 -

Сп/33/М 68

Опыт территориальных мегапроектов в России и США . // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 2, с. 23-33. 

  

Сист. No: 26526

- 69 -

Сп/33/М 68

Преодоление кризисных явлений в некоторых странах ЕС . // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 3, с. 35-47. 

  

Сист. No: 26550

- 70 -

Сп/33/И 50

Радев, Юли.  Финансовите кризи от гледна точка на пазарното неравновесие / Юли Радев. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 5-31. 

  

Сист. No: 26564

- 71 -

Сп/33/В 52

Рассадина, А. К.  Роль кластеров в современной экономике: зарубежный опыт / А. К. Рассадина. // Вестн. Моск. унив. Сер. 6, Экономика, 2014, N 5, с. 85-101. 

  

Сист. No: 26689

- 72 -

Сп/33/Н 32

Салчев, Петко.  Здраве и инвестиции / Петко Салчев. // Науч. тр. Европ. колеж икон. и управл. - Пловдив, 2014, N 14, с. 34-56. 

  

Сист. No: 26695

- 73 -

Сп/33/М 68

Соколов, Вячеслав.  Международные производственные цепочки в АТР / Вячеслав Соколов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 3, с. 48-55. 

  

Сист. No: 26551

- 74 -

Сп/33/И 50

Статева, Йорданка.  Балтийските икономики и очертаният път за присъединяване към Европейския паричен съюз / Йорданка Статева. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 37-65. 

  

Сист. No: 26626

- 75 -

Сп/33/И 50

Стоевски, Григор.  Износ и преки чуждестранни инвестиции като фактори за икономическия растеж на новите страни-членки на ЕС / Григор Стоевски. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 2, с. 92-111. 

  

Сист. No: 26654

- 76 -

Сп/33/И 50

Тонова, Стоименка.  Използване на деривати в управлението на инвестиционните портфейли на застрахователните дружества / Стоименка Тонова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 64-80. 

  

Сист. No: 26567

- 77 -

Сп/33/Н 32

Христов, Виктор.  Данъчна политика и данъчни тенденции в ЕС / Виктор Христов. // Науч. тр. Европ. колеж икон. и управл. - Пловдив, 2014, N 14, с. 22-33. 

  

Сист. No: 26694

- 78 -

Сп/33/И 50

Христов, Емил.  Анализ на изследванията, свързани с фондонабиране и пазарна ориентация, като основни изследователски направления в сферата на нестопанския маркетинг / Емил Христов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 118-129. 

  

Сист. No: 26570

- 79 -

Сп/33/Н 32

Цанов, Иван.  Фундаменти на синергетиката / Иван Цанов. // Науч. тр. Европ. колеж икон. и управл. - Пловдив, 2014, N 14, с. 63-78. 

  

Сист. No: 26696

- 80 -

Сп/37/Г 62

Цветанова, Ева.  Приложение на предприемаческия подход в местното икономическо развитие на периферните общини в Република България / Ева Цветанова. // Год. Бургаски свободен унив., XXX, 2014, с. 123-131. 

  

Сист. No: 26557

- 81 -

Сп/3/М 68

Шавшуков, Вячеслав Михайлович.  Кризисы глобальных финансов: природа и закономерности / Вячеслав Михайлович Шавшуков. // Мир перемен, XIII, 2015, N 1, с. 134-148. 

  

Сист. No: 26665

- 82 -

Сп/33/Б 44

Янков, Никола.  Креативен подход към концептуализирането и интегрирането на туристически продукти/брандове / Никола Янков. // Бизнес управление, XXIV, 2014, N 4, с. 65-91. 

  

Сист. No: 26618

- 83 -

Сп/33/И 50

Disoska, Elena.  Influence of the Euro Crisis on the Prospects of the European Single Market / Elena Disoska. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 3-15. 

  

Сист. No: 26624

- 84 -

Cп/33/E 20

Feasibility Study on the Logistic Competitiveness of Commercial Seaports in Soutern Baltic Sea Region  / Ryszard K. Miler et al. // Economic alternatives, 2014, N 4, p. 22-34. 

   Др. съавт.: Bohdan Pac, Werner Gronau, John Breslin. 

  

Сист. No: 26574

- 85 -

Cп/33/E 20

Hristev, Ventsislav.  Bank Stress-Testing Lessons from Central, Eastern and Southeastern European Countries / Ventsislav Hristev. // Economic alternatives, 2014, N 4, p. 92-109. 

  

Сист. No: 26585

- 86 -

Cп/33/E 20

Magliulo, Antonio.  The Trade-Off between Capitalism and Democracy in a Historical Perspective / Antonio Magliulo. // Economic alternatives, 2014, N 4, p. 13-21. 

  

Сист. No: 26573

- 87 -

Cп/33/E 20

Rakovska, Miroslava.  Logistics in Manufacturing and Trading Companies in Bulgaria - State and Development in the Period 2000-2013 / Miroslava Rakovska. // Economic alternatives, 2014, N 4, p. 49-63. 

  

Сист. No: 26583

- 88 -

Cп/33/E 20

Sotirova, Ekaterina.  Key Trends in the Development of the Bulgarian Banking System between the Two World Wars / Ekaterina Sotirova. // Economic alternatives, 2014, N 4, p. 5-12. 

  

Сист. No: 26572

- 89 -

Cп/33/E 20

Vasileva, Elka et al.  Comparative Testings of Products as a Source of Reliable Information for Consumers / Elka Vasileva, Bogomil Nikolov. // Economic alternatives, 2014, N 4, p. 35-48. 

  

Сист. No: 26582

Право

- 90 -

Сп/34/С 96

Александров, Андрей.  Административноправна отговорност на работодателя за незаконосъобразно обработване на лични данни - необходими ли са промени в действащия режим? / Андрей Александров. // Съвременно право, XXVI, 2015, N 1, с. 33-44. 

  

Сист. No: 26660

- 91 -

Сп/34/О-25

Георгиев, Людмил.  Криминалистическо изследване на подписи върху картини и графики / Людмил Георгиев. // Общество и право, 2015, N 3, с. 32-42. 

  

Сист. No: 26579

- 92 -

Сп/34/Ю 29

Голева, Поля.  Несъщински облигационни задължения / Поля Голева. // Юридически свят, 2015, N 1, с. 27-49. 

  

Сист. No: 26620

- 93 -

Сп/34/С 96

Димитров, Васил.  Припознаване и изпълнение на решенията на Спортния арбитражен съд на територията на Република България / Васил Димитров. // Съвременно право, XXVI, 2015, N 1, с. 54-67. 

  

Сист. No: 26662

- 94 -

Сп/34/О-25

Димитрова, Ралица.  Трябва да се разшири каталогът от санкции за картелни споразумения / Ралица Димитрова. // Общество и право, 2015, N 4, с. 3-15. 

  

Сист. No: 26648

- 95 -

Сп/34/Т 96

Дончева, Емилия.  Въпроси, свързани с прихващането в производството по несъстоятелност / Емилия Дончева. // Търговско право, 2015, N 1, с. 47-55. 

  

Сист. No: 26542

- 96 -

Сп/34/Ю 29

Драгиев, Александър.  Индивидуалните мнения и декларациите на съдиите в Международния съд на ООН / Александър Драгиев. // Юридически свят, 2015, N 1, с. 85-100. 

  

Сист. No: 26623

- 97 -

Сп/34/Т 96

Драгиев, Деян.  Неоснователното обогатяване в международното частно право / Деян Драгиев. // Търговско право, 2015, N 1, с. 57-79. 

  

Сист. No: 26543

- 98 -

Сп/34/П 84

Друмева, Емилия.  Машинното гласуване (по действащия Изборен кодекс) / Емилия Друмева. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 1, с. 3-9. 

  

Сист. No: 26536

- 99 -

Сп/34/О-25

Илиев, Петър.  Правна същност на решенията на Народното събрание / Петър Илиев. // Общество и право, 2015, N 2, с. 17-26. 

  

Сист. No: 26530

- 100 -

Сп/33/Г 62

Йорданова, Маргарита.  Актуални правни проблеми относно нормативната уредба на акционерното дружество / Маргарита Йорданова. // Год. СА "Д. Ценов" - Свищов, CXVII, 2014, с. 125-155. 

  

Сист. No: 26616

- 101 -

Сп/34/П 84

Ковачева, Диана.  Стратегически подходи и политики на ЕС за противодействие на корупцията / Диана Ковачева. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 1, с. 49-71. 

  

Сист. No: 26538

- 102 -

Сп/9/Р 75

Коев, Станислав Видев.  Трудово правосъдие - чуждият опит и българското решение / Станислав Видев Коев. // Родопи, 2015, N 1-2, с. 4-13. 

  

Сист. No: 26580

- 103 -

Сп/34/О-25

Кънев, Ивайло.  За конверсията на нищожните сделки / Ивайло Кънев. // Общество и право, 2015, N 4, с. 73-85. 

  

Сист. No: 26651

- 104 -

Сп/37/Г 62

Лецковска, Силвия и др.  Изследване на дактилоскопни следи на пръстови отпечатъци с използване на цианакрилатни пари / Силвия Лецковска, Красимир Петков. // Год. Бургаски свободен унив., XXX, 2014, с. 214-220. 

  

Сист. No: 26559

- 105 -

Сп/37/Г 62

Маргаритова-Вучкова, Светла.  Европейската заповед за защита - нов инструмент за защита на жертвите на престъпни посегателства / Светла Маргаритова-Вучкова. // Год. Бургаски свободен унив., XXX, 2014, с. 271-281. 

  

Сист. No: 26561

- 106 -

Сп/9/Р 75

Нешев, Петър.  Психология и право / Петър Нешев. // Родопи, 2015, N 1-2, с. 32-37. 

  

Сист. No: 26581

- 107 -

Сп/34/О-25

Николов, Николай.  Сключването на договор като основание за конфликт на интереси / Николай Николов. // Общество и право, 2015, N 3, с. 14-21. 

  

Сист. No: 26577

- 108 -

Сп/34/О-25

Ножаров, Щерьо.  Престъпленията срещу културно-историческото наследство / Щерьо Ножаров. // Общество и право, 2015, N 2, с. 3-16. 

  

Сист. No: 26529

- 109 -

Сп/33/Н 32

Ножаров, Щерьо.  Икономическо измерение на престъпленията срещу културно-историческото и археологическо наследство / Щерьо Ножаров. // Науч. тр. УНСС, LV, 2015, N 1, с. 125-166. 

  

Сист. No: 26597

- 110 -

Сп/37/Г 62

Павлов, Христо.  Евристически аспект на процеса по изграждане и проверка на версии / Христо Павлов. // Год. Бургаски свободен унив., XXX, 2014, с. 282-285. 

  

Сист. No: 26562

- 111 -

Сп/34/С 96

Паев, Костадин.  Проф. Венелин Ганев и дейността на Българската лига за защита на правата на човека и гражданина / Костадин Паев. // Съвременно право, XXVI, 2015, N 1, с. 68-82. 

  

Сист. No: 26663

- 112 -

Сп/34/С 96

Панайотов, Пламен.  Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за противодействие срещу фалшифицирането на платежни средства / Пламен Панайотов. // Съвременно право, XXVI, 2015, N 1, с. 14-32. 

  

Сист. No: 26659

- 113 -

Сп/37/Г 62

Петков, Красимир и др.  Изследване на дактилоскопни следи на пръстови отпечатъци с използване на магнитни прахове / Красимир Петков, Силвия Лецковска. // Год. Бургаски свободен унив., XXX, 2014, с. 258-262. 

  

Сист. No: 26560

- 114 -

Сп/34/П 84

Петров, Васил.  Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за неизискуеми вземания / Васил Петров. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 1, с. 72-80. 

  

Сист. No: 26539

- 115 -

Сп/34/Ю 29

Петров, Васил.  Библиография на българската правна литература по наследствено право (1949-2014) / Васил Петров. // Юридически свят, 2015, N 1, с. 101-109. 

  

Сист. No: 26622

- 116 -

Сп/33/И 50

Петрунов, Георги.  Подходи за оценка на мащаба на изпирането на пари / Георги Петрунов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 130-141. 

  

Сист. No: 26571

- 117 -

 

Пискунова, Елена Владимировна.  Психологические аспекты компьютеризации судебной экспертизы ) Постановка проблемы) / Елена Владимировна Пискунова. // Вестник криминалистики, 2015, N 1, с. 48-52. 

  

Сист. No: 26681

- 118 -

Сп/34/Ю 29

Попова, Жасмин.  Прилагане на правото на ЕС на национално равнище / Жасмин Попова. // Юридически свят, 2015, N 1, с. 11-26. 

  

Сист. No: 26619

- 119 -

Сп/34/О-25

Рашков, Румен.  Специфични особености при извънсъдебното решаване на семейни спорове чрез медиация / Румен Рашков. // Общество и право, 2015, N 2, с. 27-35. 

  

Сист. No: 26531

- 120 -

Сп/34/П 84

Симеонов, Виктор.  Правна същност на тълкувателните решения на Конституционния съд / Виктор Симеонов. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 1, с. 81-101. 

  

Сист. No: 26540

- 121 -

Сп/34/Т 96

Стефанов, Георги.  Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик / Георги Стефанов. // Търговско право, 2015, N 1, с. 5-14. 

  

Сист. No: 26535

- 122 -

Сп/34/О-25

Стефанова, Снежина и др.  Религиозната свобода / Снежина Стефанова, Михаил Екимджиев. // Общество и право, 2015, N 4, с. 16-33. 

  

Сист. No: 26649

- 123 -

Сп/34/В 52

Томсинов, Владимир Алексеевич.  "Крымское право" или юридические основания для воссоединения Крыма с Россией / Владимир Алексеевич Томсинов. // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2014, N 5, с. 3-32. 

  

Сист. No: 26691

- 124 -

 

Филиппов, Александр Георгиевич.  Философия криминалистики: существует ли такая научная категория? / Александр Георгиевич Филиппов. // Вестник криминалистики, 2015, N 1, с. 20-26. 

  

Сист. No: 26680

- 125 -

 

Центров, Евгений Емельянович.  Основы становления и понимания сущности криминалистической тактики, ее принципов и задач / Евгений Емельянович Центров. // Вестник криминалистики, 2015, N 1, с. 8-19. 

  

Сист. No: 26679

- 126 -

Сп/34/Ю 29

Цонков, Ивайло.  Правото на справедлив съдебен процес по чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и някои особености на българския наказателен процес / Ивайло Цонков. // Юридически свят, 2015, N 1, с. 50-84. 

  

Сист. No: 26621

- 127 -

Сп/34/О-25

Чечова, Маргарита.  Казусът "Корпоративна търговска банка" / Маргарита Чечова. // Общество и право, 2015, N 1, с. 8-18. 

  

Сист. No: 26528

- 128 -

Сп/34/С 96

Чолакова, Анна.  Дееспособност за извършване на припознаване / Анна Чолакова. // Съвременно право, XXVI, 2015, N 1, с. 45-53. 

  

Сист. No: 26661

- 129 -

Сп/34/П 84

Шопов, Ангел.  Задължението да се приложи законът, по-благоприятен за потребителя / Ангел Шопов. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 1, с. 16-35. 

  

Сист. No: 26537

- 130 -

 

Янкулова, Соня.  Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз - форма на упражняване на държавната власт и правото на защита / Соня Янкулова. // Адвокатски преглед, 2015, N 1, с. 8-33. 

  

Сист. No: 26563

Обществено управление

- 131 -

Сп/37/С 84

Боянов, Калин.  Методически препоръки за разработване на образователни казуси по публична администрация / Калин Боянов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 3, с. 301-317. 

  

Сист. No: 26678

- 132 -

Cп/33/E 20

Nozharov, Shteryo.  Model of effective Management of Bulgarian Public Administration Managing EU Funds / Shteryo Nozharov. // Economic alternatives, 2014, N 4, p. 64-77. 

  

Сист. No: 26584

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 133 -

Сп/33/И 50

Драганов, Георги.  Модел за въвеждане на застраховането на интелектуална собственост / Георги Драганов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 73-100. 

  

Сист. No: 26644

- 134 -

Сп/33/Б 44

Йорданов, Пламен.  Възрастта като детерминанта на размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България / Пламен Йорданов. // Бизнес управление, XXIV, 2014, N 3, с. 15-35. 

  

Сист. No: 26609

- 135 -

Сп/33/И 50

Мишева, Ирена.  Социално-икономическа същност на застраховането на екологични рискове / Ирена Мишева. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 2, с. 54-73. 

  

Сист. No: 26653

- 136 -

Сп/33/Б 44

Панева, Анелия.  Конкурентната среда на общозастрахователния пазар в Р България / Анелия Панева. // Бизнес управление, XXIV, 2014, N 3, с. 85-100. 

  

Сист. No: 26610

Възпитание. Образование. Просвета

- 137 -

Сп/37/С 84

Вуцова, Албена и др.  Управлението на висшите училища в България в контекста на кохезионната политика на Европейския съюз / Албена Вуцова, Петър Иванов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 2, с. 138-152. 

  

Сист. No: 26544

- 138 -

Сп/37/С 84

Гюрова, Вяра.  Подготовка на научни кадри по образователен мениджмънт / Вяра Гюрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 2, с. 153-161. 

  

Сист. No: 26545

- 139 -

Сп/37/С 84

Дамянов, Дамян.  Закон за развитие на академичния състав - крайно време за промяна / Дамян Дамянов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 2, с. 192-204. 

  

Сист. No: 26547

- 140 -

Сп/0/Н 31

Дамянов, Дамян.  Закон за развитието на академичния състав - крайно време за промяна / Дамян Дамянов. // Наука, XXV, 2015, N 2, с. 18-24. 

  

Сист. No: 26633

- 141 -

Сп/80/Ч 94

Дилкова, Цветанка и др.  Многоезичието като езикова политика на Европейския съюз и учебните стратегии в чуждоезиковото обучение / Цветанка Дилкова, Сеня Терзиева. // Чуждоезиково обучение, XLII, 2015, N 2, с. 127-137. 

  

Сист. No: 26541

- 142 -

Сп/0/Н 31

Енчева, Мария.  Методи за проверка и оценка на знанията в среди за електронно обучение / Мария Енчева. // Наука, XXV, 2015, N 2, с. 42-49. 

  

Сист. No: 26639

- 143 -

Сп/37/С 84

Иванов, Петър.  Публичните политики за развитието на висшето образование: проблеми и възможни решения - Bulgarian Case / Петър Иванов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 3, с. 239-262. 

  

Сист. No: 26675

- 144 -

Сп/33/Н 32

Лулански, Пано.  Дейностно системиране на докторантския труд / Пано Лулански. // Науч. тр. УНСС, LV, 2015, N 1, с. 7-60. 

  

Сист. No: 26595

- 145 -

Сп/0/И 73

Подготовка, продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри в Европа [Тема на броя] . // [ИНФО] INFO свят, 2015, N 1, с. 3-48. 

  

Сист. No: 26575

- 146 -

Сп/37/С 84

Рашева-Мерджанова, Яна.  Синергично образование - философия, педагогическа концепция, практика / Яна Рашева-Мерджанова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 2, с. 162-176. 

  

Сист. No: 26546

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

- 147 -

Сп/1/К 65

Масалджиева, Р.  Базирана на доказателства практика (БДП) в клиничната психология / Р. Масалджиева. // Клинична и консултативна психология, VI, 2014, N 4, 9-20. 

  

Сист. No: 26629

- 148 -

Сп/33/И 50

Салчев, Петко.  Влиянието на инвестициите върху здравната система в България / Петко Салчев. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 2, с. 3-29. 

  

Сист. No: 26652

Управление

- 149 -

Сп/33/Н 32

Виденов, Жан.  Проектен и операционен мениджмънт - методологически и дидактически паралели / Жан Виденов. // Науч. тр. Европ. колеж икон. и управл. - Пловдив, 2014, N 14, с. 5-21. 

  

Сист. No: 26693

- 150 -

Сп/37/С 84

Вуцова, Албена и др.  Анализ на абсорбционния капацитет на български технологични фирми / Албена Вуцова, Емил Митов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 3, с. 263-279. 

  

Сист. No: 26676

- 151 -

Сп/33/И 50

Кабакчиева, Дорина и др.  Анализ на университетски данни с бизнес интелигентни системи за подпомагане взимането на управленски решения / Дорина Кабакчиева, Камелия Стефанова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 60-72. 

  

Сист. No: 26643

- 152 -

Сп/33/Б 44

Каменов, Камен.  Съдеятелството през призмата на социалната активност, поведенческата неопределеност и мениджърската проницателност / Камен Каменов. // Бизнес управление, XXIV, 2014, N 4, с. 5-35. 

  

Сист. No: 26611

- 153 -

Сп/33/Г 62

Каменов, Камен.  Съдеятелската среда - източник на социална активност или фактор за мотивирана пасивност / Камен Каменов. // Год. СА "Д. Ценов" - Свищов, CXVII, 2014, с. 7-30. 

  

Сист. No: 26613

- 154 -

Сп/37/Г 62

Миронова, Надя.  "Меко" управление - стратегии за управление на отношенията / Надя Миронова. // Год. Бургаски свободен унив., XXX, 2014, с. 104-113. 

  

Сист. No: 26555

- 155 -

Сп/33/Б 44

Славянска, Вяра.  Ситуационен подход към ръководството на проектния екип - необходимост и практико-приложни аспекти / Вяра Славянска. // Бизнес управление, XXIV, 2014, N 4, с. 92-112. 

  

Сист. No: 26640

- 156 -

Сп/33/И 50

Стоянов, Ивайло.  Санкции и неетично поведение на човешкия фактор в управлението на организацията / Ивайло Стоянов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 3, с. 49-62. 

  

Сист. No: 26656

- 157 -

Сп/33/Н 32

Христова, Елица.  Коучингът като инструмент за повишаване на управленския капацитет на мениджъра / Елица Христова. // Науч. тр. Европ. колеж икон. и управл. - Пловдив, 2014, N 14, с. 114-119. 

  

Сист. No: 26699

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

Строителство

- 158 -

В/6/С 87

Географските информационни системи (ГИС) в градските проекти  : Съвременни технологии в полза на градското планиране, развитие и управление. // Строителство Градът, N 21, 01 юни 2015, с. 1, 6-21. 

  

Сист. No: 26642

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 159 -

В/6/С 87

Храмова архитектура и строителство в България . // Строителство Градът, N 24, 22 юни 2015, с. 1, 6-21. 

  

Сист. No: 26674

- 160 -

Сп/7/A 71

Ascher, Barbara Elisabeth.  The Bauhaus : Case Study Experiments in education / Barbara Elisabeth Ascher. // Architectural Design, Vol.85, 2015, N 2, p. 30-33. 

   Акцент върху педагогическите подходи на известните архитекти Уолтър Гропиус, Ханнес Майер и Лудвиг Мис ван дер Рое. 

  

Сист. No: 26533

- 161 -

Сп/7/A 71

Ellefsen, Karl Otto.  Detoured Installations : The Policies and Architecture of the Norwegian National Tourist Routes Project / Karl Otto Ellefsen. // Architectural Design, Vol.85, 2015, N 2, p. 64-75. 

  

Сист. No: 26534

- 162 -

Сп/7/A 71

Hensel, Michael et al.  Past and Present Trajectories of Experimental Architectures / Michael Hensel, Christian Hermanesen Cordua. // Architectural Design, Vol.85, 2015, N 2, p. 16-23. 

  

Сист. No: 26532


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 40 
Александров, Андрей 90 
Анастасова, Лина 41 
Атанасов, Никола 9 
Бадев, Анастас 42 
Баздекиду, Василики 43 
Бозгунов, Кирил 10 
Боянов, Калин 131 
Валтер, Хилмар 1 
Василев, Георги 10 
Василева, Елка 89 
Василева, Жасмин 10 
Василева, Ирена 2 
Величков, Ангел 11 
Велчева, Деница 24 
Верников, Владимир Леонидович 25 
Виденов, Жан 149 
Вуцова, Албена 137 150 
Върбанов, Румен 45 
Гайдаров, Калин 12 
Ганчев, Александър 46 
Георгиев, Людмил 91 
Глазунова, Елена Николаевна 26 
Голева, Поля 92 
Гордеева, Тамара Олеговна 13 
Горчева, Таня 47 
Господинов, Калин 48 
Гълъбов, Марин 49 
Гюрова, Вяра 138 
Дамянов, Дамян 139 140 
Демирева, Деница 14 
Денева, Анета 50 
Дилкова, Цветанка 141 
Димитров, Васил 93 
Димитров, Пенко 51 
Димитров, Пламен 15 
Димитрова, Ралица 52 94 
Димитрова, Теодора 53 
Динков, Динко 27 
Додов, Павел 54 
Дончева, Емилия 95 
Драганов, Георги 133 
Драгиев, Александър 96 
Драгиев, Деян 97 
Друмева, Емилия 98 
Екимджиев, Михаил 122 
Енчева, Мария 142 
Зевин, Леон 20 
Зиядуллаев, Н. 55 
Иванов, Петър 137 143 
Илиев, Петър 99 
Йорданов, Пламен 134 
Йорданова, Маргарита 100 
Йосифова, Милка 29 
Йотова, Илияна 56 
Кабакчиева, Дорина 151 
Кадочников, Павел Анатольевич 57 
Каламарис, Йоаким 58 
Каменов, Камен 152 153 
Клинов, Виленин Георгиевич 59 
Клупт, Михаил Александрович 19 
Ковачева, Диана 101 
Коев, Станислав Видев 102 
Коларов, Николай 16 
Кондратьев, Владимир 60 
Крачунова, Зоя 3 
Кънев, Ивайло 103 
Кънева, Аглика 61 
Кючуков, Любомир 30 
Лецковска, Силвия 104 113 
Лулански, Пано 144 
Львова, Е. Н. 17 
Маргаритова-Вучкова, Светла 105 
Маринов, Едуард 62 
Маринова, Цветелина 63 
Масалджиева, Р. 147 
Масалков, Игорь Константинович 21 
Матеева, Надя 15 
Меламед, И. И. 31 
Милков, Лучиян 64 
Милкова, Румяна 64 
Миронова, Надя 154 
Митов, Емил 150 
Мишева, Ирена 135 
Недев, Тодор 65 
Несторов, Недялко 66 
Нешев, Петър 106 
Николов, Николай 107 
Ножаров, Щерьо 108 109 132 
Олевский, Григорий 67 
Офицеров-Бельский, Дмитрий 33 
Павлов, Христо 110 
Паев, Костадин 111 
Панайотов, Пламен 112 
Панева, Анелия 136 
Пантелеева, Искра 50 
Перегудов, Сергей Петрович 34 
Петков, Красимир 104 113 
Петров, Васил 114 115 
Петрова, Елена 4 
Петрунов, Георги 116 
Пискунова, Елена Владимировна 117 
Попова, Жасмин 118 
Пресиянов, Добромир 5 
Проданов, Васил 35 
Прокопьева, М. С. 31 
Пронина, Е. Н. 31 
Пташкина, Мария Григорьевна 57 
Радев, Юли 70 
Раковска, Мирослава 87 
Рассадина, А. К. 71 
Рашева-Мерджанова, Яна 146 
Рашков, Румен 119 
Русинова, Евгения 6 
Савов, Светослав 9 
Саква, Ричард 36 
Салчев, Петко 72 148 
Семененко, Ирина Станиславовна 34 
Симеонов, Виктор 120 
Славов, Христо 37 
Славянска, Вяра 155 
Соколов, Вячеслав 73 
Сотирова, Екатерина 88 
Статева, Йорданка 74 
Стефанов, Георги 121 
Стефанова, Камелия 151 
Стефанова, Снежина 122 
Стоевски, Григор 75 
Стоянов, Ивайло 156 
Тавадова, Анжелика Вячеславовна 22 
Терзиева, Сеня 141 
Тодоров, Петко 8 
Томсинов, Владимир Алексеевич 123 
Тонова, Стоименка 76 
Тошев, Борислав 7 
Филиппов, Александр Георгиевич 124 
Хабова, Антонина 38 
Христов, Виктор 77 
Христов, Емил 78 
Христов, Иво 39 
Христов, Радослав 41 
Христова, Венета 50 
Христова, Елица 157 
Цанов, Иван 79 
Цапенко, Ирина Павловна 23 
Цветанова, Ева 80 
Центров, Евгений Емельянович 125 
Цонков, Ивайло 126 
Чанкова, Мария 2 
Чечова, Маргарита 127 
Чолакова, Анна 128 
Шавшуков, Вячеслав Михайлович 81 
Шопов, Ангел 129 
Юревич, А. В. 18 
Янков, Никола 82 
Янкулова, Соня 130 
Ascher, Barbara Elisabeth 160 
Breslin, John 84 
Cordua, Christian Hermanesen 162 
Disoska, Elena 83 
Ellefsen, Karl Otto 161 
Gronau, Werner 84 
Hensel, Michael 162 
Hristev, Ventsislav 85 
Magliulo, Antonio 86 
Miler, Ryszard K. 84 
Nikolov, Bogomil 89 
Nozharov, Shteryo 132 
Pac, Bohdan 84 
Rakovska, Miroslava 87 
Sotirova, Ekaterina 88 
Vasileva, Elka 89 
Videnov, Zhan 149 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автентичността в психоаналитичната ситуация: отправни моменти 15 
Административноправна отговорност на работодателя за незаконосъобразно обработване на лични данни - необходими ли са промени в действащия режим? 90 
Аз-концепция и личностови перспективи - културно-психологическо изследване чрез рисувателен тест Вартег 14 
Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за противодействие срещу фалшифицирането на платежни средства 112 
Актуални правни проблеми относно нормативната уредба на акционерното дружество 100 
Анализ на абсорбционния капацитет на български технологични фирми 150 
Анализ на изследванията, свързани с фондонабиране и пазарна ориентация, като основни изследователски направления в сферата на нестопанския маркетинг 78 
Анализ на университетски данни с бизнес интелигентни системи за подпомагане взимането на управленски решения 151 
Антиглобализм в современном мире 20 
Базирана на доказателства практика (БДП) в клиничната психология 147 
Базовые типы мотивации деятельности: потребностная модель 13 
Балтийските икономики и очертаният път за присъединяване към Европейския паричен съюз 74 
Библиография на българската правна литература по наследствено право (1949-2014) 115 
Библиографското цитиране през погледа на редактора 3 
България в Европейския съюз - "кирилизация" на Европа? 1 
Взаимодействието с външната среда - една от възможните маркетингови алтернативи при управлението на театралните организации 42 
Вклад быстрорастущих предприятий в решение проблем занятости 67 
Влиянието на инвестициите върху здравната система в България 148 
Влиянието на корупцията върху оценките за България в международните класации 29 
Възрастта като детерминанта на размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България 134 
Възход и падение на КТБ 44 
Въпроси, свързани с прихващането в производството по несъстоятелност 95 
Вътрешнообщностната търговия като показател за ефекта на интеграционните поцеси на примера на регионалните икономически общности в Африка 62 
Вышеградское сотрудничество: поиск новых форм на фоне украинского кризиса 33 
Географските информационни системи (ГИС) в градските проекти 158 
Геополитика в Черно море 27 
Геополитически и икономически интереси на ЕС и Китай в Централна Азия 38 
Данъчна политика и данъчни тенденции в ЕС 77 
Дееспособност за извършване на припознаване 128 
Дейностно системиране на докторантския труд 144 
Дефицити в медийния лабиринт на прехода 8 
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз - форма на упражняване на държавната власт и правото на защита 130 
Евразийский экономический союз: вызовы и императивы 55 
Евристически аспект на процеса по изграждане и проверка на версии 110 
Европа: вызовы сепаратизма 28 
Европейската заповед за защита - нов инструмент за защита на жертвите на престъпни посегателства 105 
За конверсията на нищожните сделки 103 
Задължението да се приложи законът, по-благоприятен за потребителя 129 
Закон за развитие на академичния състав - крайно време за промяна 139 
Закон за развитието на академичния състав - крайно време за промяна 140 
Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за неизискуеми вземания 114 
Здраве и инвестиции 72 
Идеите на Плана "Юнкер" и кохезионната политика на Европейския съюз 56 
Измерения на акцизната политика в България 53 
Износ и преки чуждестранни инвестиции като фактори за икономическия растеж на новите страни-членки на ЕС 75 
Изпитания пред паричната и бюджетната политика в Еврозоната и България 63 
Използване на деривати в управлението на инвестиционните портфейли на застрахователните дружества 76 
Изследване на дактилоскопни следи на пръстови отпечатъци с използване на магнитни прахове 113 
Изследване на дактилоскопни следи на пръстови отпечатъци с използване на цианакрилатни пари 104 
Изследване на жизнения цикъл на публични компании от индекса SOFIX 52 
Изследвания на наративи в психоанализата 9 
Икономическа ефективност на дружествата със специална инвестиционна цел 49 
Икономическо измерение на престъпленията срещу културно-историческото и археологическо наследство 109 
Има ли пазар на електроенергия в България? 65 
Импулсивността и зависимостите от наркотични вещества 10 
Индивидуалните мнения и декларациите на съдиите в Международния съд на ООН 96 
Индустриалната политика на съвременна Европа 50 
Институционална характеристика на хедж фондовете 46 
Казусът "Корпоративна търговска банка" 127 
Каталония в поисках независимости 25 
Клинический взгляд на социальные неравенства 21 
Коинтеграционният подход - възможности за приложение 66 
Конкурентната среда на общозастрахователния пазар в Р България 136 
Коучингът като инструмент за повишаване на управленския капацитет на мениджъра 157 
Креативен подход към концептуализирането и интегрирането на туристически продукти/брандове 82 
Кризи и ликвидност - институционални алтернативи 48 
Кризисы глобальных финансов: природа и закономерности 81 
Криминалистическо изследване на подписи върху картини и графики 91 
Личностная тревожность и выбор стратегий совладания 17 
Маркетинг на взаимовръзките - съвременен подход за изграждане на лоялност към марката 41 
Машинното гласуване (по действащия Изборен кодекс) 98 
Междуличностни отношения, психично и социално функциониране при хистрионно личностно разстройство 16 
Международные производственные цепочки в АТР 73 
Методи за проверка и оценка на знанията в среди за електронно обучение 142 
Методически препоръки за разработване на образователни казуси по публична администрация 131 
Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости 60 
Многоезичието като езикова политика на Европейския съюз и учебните стратегии в чуждоезиковото обучение 141 
Модел за въвеждане на застраховането на интелектуална собственост 133 
Неоснователното обогатяване в международното частно право 97 
Несъщински облигационни задължения 92 
Новата студена война: Анахронизъм в бъдеще време 35 
Нови инструменти за персонална и институционална оценка на научната дейност в Европейския съюз 7 
Образ России в странах Европы 32 
Опыт территориальных мегапроектов в России и США 68 
Организационни форми и решения за експортно насърчаване 47 
Основы становления и понимания сущности криминалистической тактики, ее принципов и задач 125 
От описание към обяснение в психологията на личността 11 
Отражение на съвременните високи технологии и интернет-средата в продажбения процес 58 
Плагиатството между логореята и съпротивата 4 
Плагиатството от интернет 2 
Подготовка на научни кадри по образователен мениджмънт 138 
Подготовка, продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри в Европа [Тема на броя] 145 
Подходи за оценка на мащаба на изпирането на пари 116 
Правен режим на производство по установяване на данъчни задължения в Република България 51 
Правна същност на решенията на Народното събрание 99 
Правна същност на тълкувателните решения на Конституционния съд 120 
Правото на справедлив съдебен процес по чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и някои особености на българския наказателен процес 126 
Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик 121 
Преодоление кризисных явлений в некоторых странах ЕС 69 
Престъпленията срещу културно-историческото наследство 108 
Прилагане на правото на ЕС на национално равнище 118 
Приложение на предприемаческия подход в местното икономическо развитие на периферните общини в Република България 80 
Припознаване и изпълнение на решенията на Спортния арбитражен съд на територията на Република България 93 
Проблеми при усвояване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз в България 61 
Проблемът за публичната видимост на плагиатството 5 
Проектен и операционен мениджмънт - методологически и дидактически паралели 149 
Проф. Венелин Ганев и дейността на Българската лига за защита на правата на човека и гражданина 111 
Психологические аспекты компьютеризации судебной экспертизы ) Постановка проблемы) 117 
Психологическое состояние современного российского общества: новые оценки 18 
Психология и право 106 
Публичните политики за развитието на висшето образование: проблеми и възможни решения - Bulgarian Case 143 
Религиозната свобода 122 
Референдум о независимости Шотландии и проблемы британской государственности 34 
Роль кластеров в современной экономике: зарубежный опыт 71 
Санкции и неетично поведение на човешкия фактор в управлението на организацията 156 
Световната финансова криза в Европа: трансмисия, развитие и въздействие върху банковия сектор 54 
Синергично образование - философия, педагогическа концепция, практика 146 
Ситуационен подход към ръководството на проектния екип - необходимост и практико-приложни аспекти 155 
Сключването на договор като основание за конфликт на интереси 107 
След Минск-2: целите и залозите на "операция Украйна" 39 
Социален бизнес: приложение на WEB 2.0 и социални мрежи в бизнеса на компаниите 45 
Социални аспекти на публичната администрация 64 
Социално-икономическа същност на застраховането на екологични рискове 135 
Социальное неравенство в функциональном поле социального государства 22 
Специфични особености при извънсъдебното решаване на семейни спорове чрез медиация 119 
Стратегически подходи и политики на ЕС за противодействие на корупцията 101 
Субъективное благополучие населения и иммиграция 23 
Съдеятелската среда - източник на социална активност или фактор за мотивирана пасивност 153 
Съдеятелството през призмата на социалната активност, поведенческата неопределеност и мениджърската проницателност 152 
Тенденции на капиталовия пазар в Гърция преди и след кризата с държавния дълг 43 
Теоретические аспекты содействия международному развитию: современный дискурс 26 
Теоретични аспекти на енергийната сигурност и дипломация 24 
Тероризмът като психо-социален феномен 12 
Трансатлантическое торгово-экономическое партнерство 57 
Трудово правосъдие - чуждият опит и българското решение 102 
Трябва да се разшири каталогът от санкции за картелни споразумения 94 
Украинската криза и Балканите 30 
Украинската криза и Западните Балкани: проекции и последици 37 
Украинский кризис и смерть Европы 36 
Управлението на висшите училища в България в контекста на кохезионната политика на Европейския съюз 137 
Усъвършенстване на капиталовата структура на банката 40 
Философия криминалистики: существует ли такая научная категория? 124 
Финансовите кризи от гледна точка на пазарното неравновесие 70 
Фундаменти на синергетиката 79 
Храмова архитектура и строителство в България 159 
Центр-периферийные отношения в Европе: демографический аспект 19 
"Крымское право" или юридические основания для воссоединения Крыма с Россией 123 
"Меко" управление - стратегии за управление на отношенията 154 
Bank Stress-Testing Lessons from Central, Eastern and Southeastern European Countries 85 
Comparative Testings of Products as a Source of Reliable Information for Consumers 89 
Detoured Installations 161 
Feasibility Study on the Logistic Competitiveness of Commercial Seaports in Soutern Baltic Sea Region 84 
Influence of the Euro Crisis on the Prospects of the European Single Market 83 
Key Trends in the Development of the Bulgarian Banking System between the Two World Wars 88 
Logistics in Manufacturing and Trading Companies in Bulgaria - State and Development in the Period 2000-2013 87 
Model of effective Management of Bulgarian Public Administration Managing EU Funds 132 
Past and Present Trajectories of Experimental Architectures 162 
Soft плагиатство 6 
The Bauhaus 160 
The Trade-Off between Capitalism and Democracy in a Historical Perspective 86 
Эволюция длинных волн мирового хозяйства 59 
Энергетические стратегии стран Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы и перспективы 31 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Абсорбционен капацитет 150 
Автентичност 15 
Агресия 18 
Административен договор 130 
Административни нарушения 90 
Аз-концепция 14 
Азиатско-Тихоокеански регион 31 73 
Академичен състав 139 140 
Акцизна политика 53 
Акцизни стоки 53 
Акционерни дружества 49 100 
Алтернативни енергийни източници 31 
Анализ 87 
Антиглобализъм 20 
Антикорупционни мерки 101 
Антикризисна политика 69 
Антитръстови нарушения 94 
Архитектурен дизайн 162 
Архитектурни проекти 161 
Архитектурно образование 160 
Аутсорсинг 73 
Африкански страни 62 
Балкани 35 
Балтийски регион 74 
Банки 40 54 88 
Банков пазар 85 
Банков риск 85 
Банкови системи 85 
Баухаус 160 
Бащинство 128 
Бедност 22 
Безработица 22 69 
Библиография 115 
Бизнес интелигентни системи 151 
Бизнес организации 150 
Бизнес риск 40 
Благополучие 23 
Болонски процес 137 
Бранд мениджмънт 82 
България и ЕС 1 
Българска лига за правата на човека 111 
Бюджет на ЕС 61 
Бюджетен дефицит 77 
Бюджетна политика 63 
Вертикална интеграция 60 
Висше образование 137 143 
Вишеградска четворка 33 
Връзки с клиенти 41 
Вълни на Кондратиев 59 
Външна мотивация 13 
Вътрешна мотивация 13 
Географски информационни системи (ГИС) 158 
Геоикономика 73 
Глобална финансово-икономическа криза 81 
Глобално управление 26 
Градско планиране 158 
Граждански процесуален кодекс 114 
Дактилоскопия 104 113 
Данъчна политика 77 
Данъчни актове 51 
Данъчно облагане 51 
Демография 19 
Демокрация 86 
Деривати 76 
Дигитална икономика 58 
Доверие 18 
Докторанти 144 
Докторски дисертации 144 
Дружества със специална инвестиционна цел 49 
Дългова криза 43 
Държавност 34 
Евразийски икономически съюз 55 
Еврозона 63 83 
Европейска криза 83 
Европейски пазар 83 
Европейски паричен съюз 74 
Европейски съюз 69 77 
Европейски фондове 132 
Европейско образование 143 
Езиков сепаратизъм 28 
Езикова политика 141 
Екологичен риск 135 
Екологично застраховане 135 
Експериментална архитектура 162 
Експорт 47 
Експортна политика 47 
Електроенергия 65 
Електронна търговия 58 
Електронни тестове 142 
Електронно гласуване 98 
Електронно обучение 142 
Емпирични изследвания 9 
Ендогенно развитие 80 
Енергиен пазар 65 
Енергийна сигурност 24 
Енергийна стратегия 31 
Енергийни ресурси 31 
Ефективно управление 132 
Жертви на престъпления 105 
Заетост 67 
Застраховане 76 133 135 136 
Застрахователен пазар 136 
Защита 105 
Защита на конкуренцията 94 
Защита на личните данни 90 
Защита на потребителите 129 
Защита правата на човека 111 
Здравен пазар 72 
Здравеопазване 148 
Здравна икономика 72 
Здравна реформа 148 
Здравна система 148 
Избори 98 
Изпитване 89 
Иконометрия 66 
Икономика 43 
Икономика на Европа 50 
Икономика на престъпността 109 
Икономическа глобализация 86 
Икономически кризи 48 
Икономически модели 70 
Икономически престъпления 116 
Икономически растеж 75 
Икономически цикли 59 
Имиграция 23 
Импакт ранг 7 
Импакт фактор 7 
Импулсивност 10 
Инвестиции 72 148 
Индекс 29 
Индустриална политика 50 
Иновации 71 150 
Институт на индивидуалните мнения 96 
Интелектуална собственост 133 
Интернационализация 86 143 
Интернет 2 
Казуси 131 
Капитализъм 86 
Капиталов пазар 43 
Капиталова структура 40 
Кариерно развитие 145 
Картели 94 
Кейнсианство 86 
Кирилица 1 
Клинична психология 147 
Клъстери 71 
Коинтеграция 66 
Компютърни технологии 117 
Конвергенция 74 
Конверсия 103 
Конкурентоспособност 84 
Конституционен съд 120 
Контент анализ 89 
Конфликт на интереси 107 
Копинг 17 
Корабоплаване 84 
Корупция 29 
Коучинг 157 
Кохезионен фонд 130 
Кохезионна политика 56 
Кризата в Украйна 30 33 35 36 37 39 
Криминалистика 124 125 
Криминалистическа тактика 125 
Криминалистически експертизи 104 113 
Криминално поведение 106 
КТБ (Корпоративна търговска банка) 44 
Културен туризъм 109 
Културна идентичност 1 
Ландшафтна архитектура 161 
Ликвидност 48 
Личностни разстройства 16 
Логистика 87 
Логистично осигуряване 84 
Манталитет 18 
Маркетинг 42 
Маркетинг на взаимоотношенията 41 
Мегапроекти 68 
Медиация 119 
Медии 8 
Медийна политика 8 
Медийна регулация 8 
Медийно отразяване 32 
Междуличностни отношения 16 
Международен съд на ООН 96 
Международна политика 86 
Международна сигурност 26 
Международни отношения 26 
Международно право 123 
Меко управление 154 
Ментализация 9 
Миграция 19 
Многоезичие 141 
Модернизация 143 
Монетарни теории 48 
Мотивация 13 152 153 
Наказателен процес 126 
Наративи 9 
Наркозависими 10 
Наследствено право 115 
Научна дейност 7 
Национализъм 28 34 
Неетично поведение 156 
Независимост 25 28 
Неоснователно обогатяване 97 
Нестопански маркетинг 78 
Нестопански организации 78 
Несъстоятелност 95 
Нова студена война 35 
Облигационно задължение 92 
Облигационно право 92 
Образователен мениджмънт 138 
Обществено мнение 23 32 
Общество 32 
Онлайн продажби 58 
Опазване на културното наследство 108 
Операционен мениджмънт 149 
Организационна култура 156 
Оценка 29 
Пазарно неравновесие 70 
Парична политика 63 
Парламентарно право 99 
Педагогически кадри 145 
Педагогически подход 160 
Пенсионно осигуряване 134 
Периферни региони 19 80 
Плагиатство 2 4 5 6 
План Юнкер 56 
Платежни средства 112 
Поведение 152 153 
Политика на Русия 36 
Политическа икономия 79 
Потребителска защита 89 
Потребителско поведение 41 
Права на човека 126 
Правна уредба 100 
Право на Европейския съюз 118 
Пране на пари 116 
Предприемачество 80 
Преки чуждестранни инвестиции 75 
Престъпления против културното наследство 109 
Припознаване 128 
Пристанищни съоръжения 84 
Продукти 89 
Проектен екип 155 
Проектен мениджмънт 149 
Проектно управление 155 
Производствени предприятия 87 
Противодействие на корупцията 101 
Психоанализа 9 15 
Психологически проблеми 18 
Психология на личността 11 
Психология на тероризма 12 
Психотерапия 16 
Публична администрация 64 131 132 
Публични компании 52 
Публични разходи 77 
Развитие на банковата система 88 
Разследване на престъпления 110 
Регионални конфликти 28 
Регионални обединения 57 62 
Регионални организации 60 
Регионално планиране 80 
Референдум 28 34 
Риск 76 
Рисувателни тестове 14 
Руско общество 18 
Самодетерминация 13 
Самоконтрол 17 
Санкции 156 
Световна икономика 59 60 67 
Световна търговия 60 
Световни войни 88 
Свобода на вероизповеданието 122 
Свобода на словото 8 
Сделки 103 
Семейно право 119 128 
Сепаратизъм 25 28 
Сигурност 18 
Синергетика 79 
Синергично образование 146 
Скандинавска архитектура 161 
Скрита икономика 116 
Следствени версии 110 
Социален бизнес 45 
Социален капитал 71 
Социална администрация 64 
Социална активност 152 153 
Социална държава 22 
Социална защита 22 
Социална синергетика 79 
Социални мрежи 45 
Социални последици 23 
Социално неравенство 21 22 
Спортен арбитражен съд 93 
Сравнителен анализ 89 
Стареене 19 
Стратегии за устойчиво развитие 143 
Стрес-тестване 85 
Структурни фондове 61 130 
Сценично изкуство 42 
Съдебен процес 126 
Съдебни експертизи 117 
Съдебно-почеркови експертизи 91 
Съдеятелска среда 152 153 
Театър 42 
Тест на Вартег 14 
Трансатлантически отношения 57 
Трансфер на знания 150 
Тревожност 17 
Трудово правосъдие 102 
Туристически маршрути 161 
Туристически продукт 82 
Тълкувателни решения 120 
Търговия 62 
Търговски дружества 121 
Търговски преговори 57 
Търговски фирми 87 
Университетски данни 151 
Управление 137 
Управление на персонала 154 
Усвояване на еврофондовете 61 
Устойчиво развитие 26 161 
Фалшифициране 112 
Финансиране 137 
Финансова криза 54 69 
Финансови кризи 48 70 
Хедж фондове 46 
Хеджиране 76 
Цикличност 59 
Цитиране 3 
Църковна архитектура 159 
Черноморски регион 27 
Човешки капитал 132 
Юридическа психология 106 
Web 2. 0 45