НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Сп/0/Н 31

Наумова, Стефка.  Функционални особености на академичната етика / Стефка Наумова. // Наука, XXV, 2015, N 5, с. 29-33. 

  

Сист. No: 27131

- 2 -

Сп/0/Б 44

Организационното поведение в културен контекст [Тема на броя] . // Библиотека, XXII, 2015, N 5, с. 5-148. 

  

Сист. No: 27066

- 3 -

Сп/1/П 92

Стоицова, Толя.  Метафорите в медийния език на тероризма : Образът на "Хизбула" в български всекидневници : (Изследване на в. 24 часа, в. Труд и в. Дневник) / Толя Стоицова. // Психологични изследвания, 18, 2015, N 1, с. 21-29. 

  

Сист. No: 27135

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 4 -

Сп/37/Г 62

Лазаров, Ивайло.  Другият : концептуални аспекти на апоретичния опит : (Феноменологични щрихи към историческото изкристализиране на проблема) / Ивайло Лазаров. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 276-308. 

  

Сист. No: 27148

- 5 -

Сп/0/И 36

Стамболийски, Иво.  Бъдещето на човека и проектите на трансхуманизма / Иво Стамболийски. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 84-89. 

  

Сист. No: 26972

Психология

- 6 -

Сп/37/Г 62

Тодорова, Гергана.  Взаимно влияние между структурата на семейството и нервно-психичното напрежение и тревожността / Гергана Тодорова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 261-267. 

  

Сист. No: 27146

- 7 -

Сп/37/Г 62

Христова, Ваня Господинова.  Даниел Левинсън : комплексният подход към "сезоните" в живота на мъжа и жената / Ваня Господинова Христова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 233-253. 

  

Сист. No: 27144

- 8 -

Сп/37/Г 62

Цанов, Ивайло.  Специфика на професионалното ориентиране при юношите / Ивайло Цанов. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 254-260. 

  

Сист. No: 27145

- 9 -

Сп/37/С 56

Горинова, Мария.  Психосоциално емпирично изследване на ефективността от приложените групово-консултативни методи при жени, жертви на домашно насилие / Мария Горинова. // Специална педагогика и логопедия, 2014, N 3, с. 39-60. 

  

Сист. No: 26949

- 10 -

Сп/0/И 36

Христова, Ваня Господинова.  Старостта и оптималното функциониране на личността / Ваня Господинова Христова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 106-108. 

  

Сист. No: 26974

- 11 -

Сп/1/П 92

Богданова, Евелина.  Възприятие на емоционална лицева експресия при деца със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието / Евелина Богданова. // Психологични изследвания, 18, 2015, N 1, с. 73-82. 

  

Сист. No: 27138

- 12 -

Сп/1/В 83

Бухтояров, Олег В.  Эмоциональное выгорание у сотрудников уголовно-исполнительной системы России / Олег В. Бухтояров. // Вопросы психологии, LX, 2015, N 4, с. 92-101. 

  

Сист. No: 26934

- 13 -

Сп/1/В 83

Лажинцева, Елена М.  Интернет как новая среда для проявления девиантного поведения подростка / Елена М. Лажинцева. // Вопросы психологии, LX, 2015, N 4, с. 49-58. 

  

Сист. No: 26933

- 14 -

Сп/1/Ф 51

Пандин, Станислав.  Обща характеристика на съновиденията и тяхната специфика в детска възраст / Станислав Пандин. // Философия, XXIV, 2015, N 4, с. 445-459. 

  

Сист. No: 27089

- 15 -

Сп/1/К 83

Поддубная, Татьяна Вадимовна.  Проблематика эмпатии в исследованиях психологических аспектов профессиональной медицинской деятельности : (обзор) / Татьяна Вадимовна Поддубная. // Консультативная психология и психотерапия, XXIII, 2015, N 2, с. 9-36. 

  

Сист. No: 27084

- 16 -

Сп/1/П 92

Рашева, Максимка.  Връзки между петфакторен модел на личността и депресия / Максимка Рашева. // Психологични изследвания, 18, 2015, N 1, с. 3-8. 

  

Сист. No: 27134

- 17 -

Сп/1/П 92

Ферчева, Анита.  Автостигма и психотерапевтична работа за редуциране на автостигмата при пациенти с психиатрични проблеми / Анита Ферчева. // Психологични изследвания, 18, 2015, N 1, с. 49-58. 

  

Сист. No: 27137

- 18 -

Сп/1/П 92

Филипов, Филип.  Характеристики на организацията на труда и тяхното влияние върху удовлетвореността на служителите от материалното стимулиране / Филип Филипов. // Психологични изследвания, 18, 2015, N 1, с. 31-40. 

  

Сист. No: 27136

- 19 -

Сп/1/E 24

Aliakbari, Mohammad et al.  Trait emotional intelligence and learning styles: the case of Iranian English for Academic Purposes learners / Mohammad Aliakbari, Rezvan Abol-Nejadian. // Educational Psychology, 35, 2015, N 7, p. 779 - 793. 

  

Сист. No: 26923

- 20 -

Сп/1/E 24

Mental toughness in education : exploring relationships with attainment, attendance, behaviour and peer relationships  / Helen St Clair Thompson et al. // Educational Psychology, 35, 2015, N 7, p. 886 - 907. 

   Други авт.: Myfanwy Bugler, Jamey Robinson, Peter Clough, Sarah P. McGeown, John Perry. 

  

Сист. No: 26935

- 21 -

Сп/1/E 24

Raacke, John.  Are students really connected? Predicting college adjustment from social network usage / John Raacke, Jennifer Bonds-Raacke. // Educational Psychology, 35, 2015, N 7, p. 819 - 834. 

  

Сист. No: 26924

Логика

Етика

- 22 -

Сп/37/Г 62

Ахмедова, Едибе.  Етика в публичната администрация на Република Турция / Едибе Ахмедова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 309-316. 

  

Сист. No: 27149

- 23 -

Сп/37/Г 62

Симеонов, Стефан.  Етични основи на използването на лъжата от служителите за защита на сигурността и борба срещу престъпността / Стефан Симеонов. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 271-275. 

  

Сист. No: 27147

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

- 24 -

Сп/33/И 50

Калоянов, Тодор.  Икономически растеж и раждаемост в страните от ЕС през периода 2002 - 2012 г. / Тодор Калоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 5-25. 

  

Сист. No: 27067

- 25 -

Сп/33/М 68

Клупт, Михаил Александрович.  Международное измерение демографической политики / Михаил Александрович Клупт. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 8, с. 5-13. 

  

Сист. No: 26936

- 26 -

Сп/33/Н 25

Тодоров, Любомир.  Система от показатели за оценка на ефективността на националната икономика / Любомир Тодоров. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 2, с. 24-43. 

  

Сист. No: 27050

Социология

- 27 -

Сп/37/С 56

Горинова, Мария.  Социално-психологични параметри и предпоставки за домашното насилие. Терапевтични перспективи на психосоциалната работа с жени жертви на домашно насилие / Мария Горинова. // Специална педагогика и логопедия, 2014, N 1, с. 27-40. 

  

Сист. No: 26944

- 28 -

Сп/0/И 36

Нешев, Петър.  Социализация и ценности в социалнопсихологически контекст / Петър Нешев. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 95-100. 

  

Сист. No: 26973

- 29 -

Сп/33/Б 44

Върбанов, Румен.  Потенциалът на социалните медии в бизнеса на компаниите / Румен Върбанов. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 3, с. 5-30. 

  

Сист. No: 27080

- 30 -

Сп/3/В 37

Моисеев, Алексей Александрович.  Феномен глобализации и международное сообщество / Алексей Александрович Моисеев. // Век глобализации, 2015, N 2, с. 59-72. 

  

Сист. No: 27094

- 31 -

Сп/33/М 68

Понеделко, Галина.  Иммиграция в Испании / Галина Понеделко. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 9, с. 80-92. 

  

Сист. No: 27103

- 32 -

Сп/3/В 37

Синаи, Мехди.  Глобализация и мультикультурализм: изменение в понятиях и основах / Мехди Синаи. // Век глобализации, 2015, N 2, с. 48-58. 

  

Сист. No: 27093

- 33 -

Сп/3/В 37

Щенникова, Наталья Владимировна.  Языковой фактор глобализации / Наталья Владимировна Щенникова. // Век глобализации, 2015, N 2, с. 119-129. 

  

Сист. No: 27097

Политика

- 34 -

В/33/К 26

Как може да бъде победена ИДИЛ  : С битка по всички фронтове с оръжия, политики и идеи. А след войната трябва да бъде спечелен и мирът. // Капитал, XXIII, N 46, 21 ноем. 2015, с. 8-17. 

  

Сист. No: 27038

- 35 -

Сп/37/Г 62

Манолов, Георги Любенов.  Конституцията - основен елемент на политическата система / Георги Любенов Манолов. // Год. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, с. 6-16. 

  

Сист. No: 26975

- 36 -

Сп/0/И 36

Петрунов, Георги.  Проблемни зони при противодействие финансирането на тероризма / Георги Петрунов. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 5-9. 

  

Сист. No: 26961

- 37 -

Сп/37/Г 62

Стефанов, Никифор и др.  Агротероризмът - нова форма на заплаха за националната сигурност / Никифор Стефанов, Томо Борисов. // Год. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, с. 143-148. 

  

Сист. No: 26987

- 38 -

Сп/32/С 49

Борко, Юрий Антонович.  Европейский союз в XXI веке: текущие дела и фундаментальные проблемы / Юрий Антонович Борко. // Современная Европа, 2015, N 3, с. 7-16. 

  

Сист. No: 26925

- 39 -

Сп/33/М 68

Вайнштейн, Григорий Ильич.  Евроскептицизм: новый фактор европейской политики / Григорий Ильич Вайнштейн. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 8, с. 40-48. 

  

Сист. No: 26937

- 40 -

Сп/3/В 37

Гринин, Леонид Ефимович.  Новый мировой порядок и эпоха глобализации : Ст. 1. Американская гегемония: апогей и ослабление. Что далеьше? / Леонид Ефимович Гринин. // Век глобализации, 2015, N 2, с. 3-17. 

  

Сист. No: 27091

- 41 -

Сп/33/М 68

Завриев, Сергей Кириакович.  Риски и угрозы в сфере биобезопасности: анализ проблем и поиск решений в современных условиях / Сергей Кириакович Завриев, Александр Владимирович Колесников. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 9, с. 57-68. 

  

Сист. No: 27102

- 42 -

Сп/33/М 68

Кавешников, Николай Юрьевич.  Методы управления в Европейском союзе / Николай Юрьевич Кавешников. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 8, с. 49-60. 

  

Сист. No: 26938

- 43 -

Сп/3/В 37

Макаров, Владимир Георгиевич.  Международный трансферт атомных технологий как угроза режиму нераспространения ядерного оружия / Владимир Георгиевич Макаров. // Век глобализации, 2015, N 2, с. 108-118. 

  

Сист. No: 27096

- 44 -

Сп/3/В 37

Назаретян, Агоп Погосович.  Нелинейное будущее: сингулярность XXI века как элемент мегаистории / Агоп Погосович Назаретян. // Век глобализации, 2015, N 2, с. 18-34. 

  

Сист. No: 27092

- 45 -

Сп/35/С 35

Стефанов, Нако.  Глобализъм и геополитика : Геополитическият триъгълник Русия - КНР - САЩ / Нако Стефанов. // Сигурност, VII, 2015, N 9, с. 28-34. 

  

Сист. No: 26939

- 46 -

Сп/32/А 45

Уроки иммиграционной политики европейских стран . // Актуальные проблемы Европы, 2015, N 4, 212 с.. 

  

Сист. No: 27065

- 47 -

Сп/32/М 45

Филева, Петранка.  Неправителствените организации в ООН - 70 години усилия от името на хората / Петранка Филева. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 4, с. 89-98. 

  

Сист. No: 26919

Икономика. Икономически науки

- 48 -

Сп/37/Г 62

Арабска, Екатерина.  Иновативни подходи в земеделието за устойчиво развитие на селските райони / Екатерина Арабска. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 148-201. 

  

Сист. No: 27126

- 49 -

Сп/37/Г 62

Грозева, Николина.  Емпирично изследване на информацията за нематериалните активи във финансовите отчети на софтуерните предприятия / Николина Грозева. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 123-147. 

  

Сист. No: 27125

- 50 -

Сп/37/Г 62

Колев, Веселин.  Рисковите критерии - стандарти за вземане на решения / Веселин Колев. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 97-105. 

  

Сист. No: 27123

- 51 -

Сп/33/С 54

Неделчев, Диан.  Постижения при изследване на икономическите въздействия на туристическата политика на Р България / Диан Неделчев. // Социално-икономически анализи, 2013-2014, N 6, с. 32-42. 

  

Сист. No: 27141

- 52 -

Сп/37/Г 62

Славов, Здравко Димитров.  Еволюция на основните концепции в теорията за вземане на решения в условия на конфликт / Здравко Димитров Славов, Христина Еванс. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 109-122. 

  

Сист. No: 27124

- 53 -

Сп/33/С 54

Чугреев, Радостин.  Основни тенденции на индустриалния пазар на информационни технологии / Радостин Чугреев. // Социално-икономически анализи, 2013-2014, N 6, с. 78-84. 

  

Сист. No: 27142

- 54 -

Сп/37/Г 62

Александрова, Александрина Борисова.  Двойното данъчно облагане в обхвата на данъчната политика / Александрина Борисова Александрова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 3-16. 

  

Сист. No: 27003

- 55 -

Сп/37/Г 62

Ангелов, Георги Григоров.  Оптимизация на ликвидността в българската банкова система / Георги Григоров Ангелов. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 7, с. 39-58. 

  

Сист. No: 26992

- 56 -

Сп/37/Г 62

Ангелов, Иван.  Анализ на входящите преки чуждестранни инвестиции в Република България за периода 1989 -2013 година / Иван Ангелов. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 172-183. 

  

Сист. No: 27012

- 57 -

Сп/37/Г 62

Ангелов, Петко.  Връзка между консолидирания държавендълг и брутния вътрешен продукт - индикатор за финансова стабилност / Петко Ангелов. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 354-364. 

  

Сист. No: 27020

- 58 -

Сп/0/И 36

Балтов, Росен.  Правен режим на дейността на Централния депозитар / Росен Балтов. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 25-33. 

  

Сист. No: 26964

- 59 -

Сп/37/Г 62

Василева, Стелиана Мирославова.  Място на интегрираните маркетингови комуникации в съвременния мениджмънт / Стелиана Мирославова Василева. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 7, с. 380-399. 

  

Сист. No: 27002

- 60 -

Сп/37/Г 62

Вергилова, София Борисова.  Систематизация на изследванията върху фирмената интернационализация / София Борисова Вергилова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 7, с. 350-379. 

  

Сист. No: 27001

- 61 -

Сп/37/Г 62

Вълчев, Владимир Валентинов.  Значимост на митническото представителство за икономическите агенти и митническата администрация / Владимир Валентинов Вълчев. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 63-77. 

  

Сист. No: 27006

- 62 -

Сп/0/И 36

Грозева, Николина.  Същност и значение на инвестициите в нематериални активи в предприятията / Николина Грозева. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 10-15. 

  

Сист. No: 26962

- 63 -

Сп/37/Г 62

Димитрова-Монева, Ивелина.  Съвременно състояние на миграционните процеси в България / Ивелина Димитрова-Монева. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 184-200. 

  

Сист. No: 27013

- 64 -

Сп/37/Г 62

Драганова, Димитрина Иванова.  Хармонизация на данък добавена стойност в Европейския съюз / Димитрина Иванова Драганова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 7, с. 85-101. 

  

Сист. No: 26993

- 65 -

Сп/37/Г 62

Ефтимова, Ирина.  Информационна осигуреност на одита на средства от Европейския съюз / Ирина Ефтимова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 228-242. 

  

Сист. No: 27014

- 66 -

Сп/37/Г 62

Желев, Жельо Невянов.  Рискови фактори, влияещи върху контрола при данъчните облекчения / Жельо Невянов Желев. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 146-157. 

  

Сист. No: 27010

- 67 -

Сп/0/И 36

Иванова, Виржиния.  Преимуществото на офшорната компания за печеливш бизнес / Виржиния Иванова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 44-49. 

  

Сист. No: 26967

- 68 -

Сп/0/И 36

Иванова, Виржиния и др.  Непознат ли е в България виненият туризъм? / Виржиния Иванова, Веселина Николаева Миндева. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 50-54. 

  

Сист. No: 26968

- 69 -

Сп/37/Г 62

Йосифова, Нина Николаева.  Отчитане на чуждите бизнес идеи при внос чрез франчайз / Нина Николаева Йосифова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 7, с. 300-322. 

  

Сист. No: 27000

- 70 -

Сп/37/Г 62

Кръстева, Габриела Янкова.  Еволюция на моделите за оценка на финансовия риск / Габриела Янкова Кръстева. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 78-87. 

  

Сист. No: 27007

- 71 -

Сп/37/Г 62

Маринов, Иван Сашев.  Емпирични доказателства за динамиката на банковото потребителско кредитиране в България / Иван Сашев Маринов. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 7, с. 144-163. 

  

Сист. No: 26996

- 72 -

Сп/37/Г 62

Маринов, Мартин Емилов.  Икономическата активност като основа на просперитета в съвременното общество - връзки и взаимозависимости с качеството на труда и човешкия капитал / Мартин Емилов Маринов. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 305-319. 

  

Сист. No: 27018

- 73 -

Сп/37/Г 62

Михайлова, Маргарита.  Възможни разрези за изследване на приноса на глобално създадените фирми за икономическо развитие / Маргарита Михайлова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 285-295. 

  

Сист. No: 27017

- 74 -

Сп/37/Г 62

Младенова, Мария.  Развитие на теориите за финансовите посредници / Мария Младенова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 7, с. 199-216. 

  

Сист. No: 26998

- 75 -

Сп/37/Г 62

Нейков, Йордан.  Възможни варианти за развитие на Европейския съюз / Йордан Нейков. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 243-253. 

  

Сист. No: 27015

- 76 -

Сп/37/Г 62

Никовска, Кремена Николаева и др.  Балнеоложкият туризъм в България - състояние и възможности за развитие / Кремена Николаева Никовска, Стамен Николов Стамов. // Год. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, с. 114-120. 

  

Сист. No: 26984

- 77 -

Сп/0/И 36

Николаева, Велислава.  Управление в туризма в контекста на новата стратегия за устойчиво развитие на туризма в периода 2014 - 2030 г. / Велислава Николаева. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 39-43. 

  

Сист. No: 26966

- 78 -

Сп/37/Г 62

Овчинников, Евгени Яшков.  Аспекти на статистическия анализ на динамичната зависимост между инфлацията и безработицата в България (2000 - 2014) / Евгени Яшков Овчинников. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 129-145. 

  

Сист. No: 27009

- 79 -

Сп/37/Г 62

Павлова, Марияна.  Финансови стратегии и инвестиционна активност на домакинствата в България / Марияна Павлова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 7, с. 217-234. 

  

Сист. No: 26999

- 80 -

Сп/37/Г 62

Петров, Ивайло.  БРИКС и ролята им за глобалното икономическо управление / Ивайло Петров. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 158-171. 

  

Сист. No: 27011

- 81 -

Сп/37/Г 62

Петров, Ярослав.  Влиянието на финансовите потоци от престъпна дейност и прането на пари върху глобалната икономика / Ярослав Петров. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 473-492. 

  

Сист. No: 27023

- 82 -

Сп/0/И 36

Петрова, Женя Тинкова.  Взаимните фондове в Република България - проблеми на регулирането и перспективи за развитие / Женя Тинкова Петрова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 16-21. 

  

Сист. No: 26963

- 83 -

Сп/37/Г 62

Савчева, Велина Любомирова.  Ефект от усвояването н европейски срдства върху българските предприятия (2007 - 2013) / Велина Любомирова Савчева. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 7, с. 3-18. 

  

Сист. No: 26991

- 84 -

Сп/37/Г 62

Сакакушев, Милен Петров.  Изследване използването на собствените марки от търговските вериги / Милен Петров Сакакушев. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 320-333. 

  

Сист. No: 27019

- 85 -

Сп/37/Г 62

Тодоров, Евгени.  Потенциал за създаване и развитие на "зелени" работни места в Република България / Евгени Тодоров. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 114-128. 

  

Сист. No: 27008

- 86 -

Сп/37/Г 62

Тодорова, Любомира Красимирова.  Изследване на междуфирмената задлъжнялост в България в условията на стопанска криза / Любомира Красимирова Тодорова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 275-284. 

  

Сист. No: 27016

- 87 -

Сп/37/Г 62

Цонева, Елка.  Макроикономически промени в България след 1989 година и отражението им върху трудовия пазар / Елка Цонева. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 7, с. 127-143. 

  

Сист. No: 26995

- 88 -

Сп/37/Г 62

Шатарова, Десислава.  Анализ на финансовото изпълнение по оперативни програми от ЕС през 2007 - 2013 г. / Десислава Шатарова. // Год. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, с. 90-98. 

  

Сист. No: 26983

- 89 -

Сп/33/Б 44

Ангелов, Ангел.  Особености и приложение на немитническите инструменти за провеждане на митническата политика / Ангел Ангелов. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 2, с. 35-45. 

  

Сист. No: 27076

- 90 -

Сп/33/Н 25

Атанасова, Маргарита.  Активна политика на пазара на труда в условията на криза в България / Маргарита Атанасова. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 2, с. 3-23. 

  

Сист. No: 27049

- 91 -

Сп/3/М 68

Бернанке, Бен Шалом.  Греция и Европа: не отсрочивают ли европейские власти свою часть сделки? / Бен Шалом Бернанке. // Мир перемен, 2015, N 3, с. 10-14. 

  

Сист. No: 26927

- 92 -

Сп/33/Б 44

Герганов, Георги и др.  Данъчните преференции като форма на държавна помощ за селскостопанските производители / Георги Герганов, Виолета Блажева. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 3, с. 31-41. 

  

Сист. No: 27081

- 93 -

Сп/33/Н 25

Горчева, Таня.  Градовете като привлекателна туристическа дестинация / Таня Горчева. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 1, с. 3-16. 

  

Сист. No: 27054

- 94 -

Сп/33/И 50

Гълъбов, Николай.  Акцизите в Европа: различия и хармонизация / Николай Гълъбов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 4, с. 23-47. 

  

Сист. No: 27058

- 95 -

Сп/33/М 68

Дежина, Ирина Геннадиевна.  Страны БРИКС: направления научной кооперации / Ирина Геннадиевна Дежина. // Мировая экономика и междунар. отношения, LVIII, 2015, N 9, с. 14-23. 

  

Сист. No: 27101

- 96 -

Сп/33/Н 25

Димитров, Мартин.  Глобални ефекти на вътрешната и външната девалвация върху експортния потенциал / Мартин Димитров. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 1, с. 49-61. 

  

Сист. No: 27056

- 97 -

Сп/33/Н 25

Драганов, Георги.  Управление и трансфер на риска при обектите на интелектуална собственост / Георги Драганов. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 2, с. 78-94. 

  

Сист. No: 27053

- 98 -

Сп/33/И 50

Игнатова, Николинка.  Динамика на основните икономически показатели в сектор "Строителство" в България за периода 2009 - 2013 г. / Николинка Игнатова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 128-142. 

  

Сист. No: 27074

- 99 -

Сп/33/Н 25

Илиев, Драгомир и др.  Потенциал за привличане на китайски туристи на българския туристически пазар / Драгомир Илиев, Даниела Илиева, Йордан Нейков. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 3, с. 39-60. 

  

Сист. No: 27046

- 100 -

Сп/33/В 52

Исаченко, Татьяна Михайловна.  Экономическая дипломатия в условиях политического кризиса / Татьяна Михайловна Исаченко. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 2015, N 3, с. 46-64. 

  

Сист. No: 27156

- 101 -

Сп/33/М 71

Конярска, Гинка.  Проект на ЕК "Ефективност на Митническия съюз" / Гинка Конярска. // Митническа хроника, XXIV, 2015, N 4, с. 2-5. 

  

Сист. No: 27105

- 102 -

Сп/3/М 68

Кузнецов, Алексей.  Судьба англосаксонского глобализма / Алексей Кузнецов. // Мир перемен, 2015, N 3, с. 133-148. 

  

Сист. No: 26931

- 103 -

Сп/33/Б 44

Любенов, Любомир.  Развитие и състояние на съвременните агропазари / Любомир Любенов. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 2, с. 46-66. 

  

Сист. No: 27077

- 104 -

Сп/33/И 50

Маринов, Едуард.  Теориите за икономическа интеграция: приложение при интеграционни споразумения между развиващи се държави / Едуард Маринов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 62-73. 

  

Сист. No: 27070

- 105 -

Сп/33/И 50

Михайлов, Михаил.  На какво реагират лихвените проценти по кредитите в България? Резултати от векторен авторегресионен модел / Михаил Михайлов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 5, с. 86-103. 

  

Сист. No: 27064

- 106 -

Сп/33/Б 44

Николова, Марина.  Върху необходимостта от остойностяване на екосистемните ползи / Марина Николова. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 2, с. 67-95. 

  

Сист. No: 27078

- 107 -

Сп/33/Б 44

Павлов, Антон.  Модели за финансово управление на запасите във фирмата / Антон Павлов. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 3, с. 55-87. 

  

Сист. No: 27082

- 108 -

Сп/33/Б 44

Павлов, Цветан.  Приложение на поведенческите финанси при моделиране на българската рискова премия на акциите / Цветан Павлов. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 2, с. 96-130. 

  

Сист. No: 27079

- 109 -

Сп/33/И 50

Пенчев, Пенчо.  Стопански форми, държаевна социално-икономическа политика и социално-икономически идеи на българското общество в контекста на православното християнство (IX - първата половина на XIX век) / Пенчо Пенчев. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 4, с. 122-136. 

  

Сист. No: 27061

- 110 -

Сп/33/И 50

Пешев, Петър.  Моделиране на търсенето и предлагането на кредити в България / Петър Пешев. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 5, с. 52-69. 

  

Сист. No: 27063

- 111 -

Сп/33/В 52

Ревенко, Лилия Сергеевна.  Мировые товарные рынки: тенденции XXI века / Лилия Сергеевна Ревенко. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 2015, N 3, с. 27-45. 

  

Сист. No: 27155

- 112 -

Сп/3/М 68

Сакс, Джеффри Д.  Смерть от долгового бремени - мой ответ министру финансов Германии / Джеффри Д. Сакс. // Мир перемен, 2015, N 3, с. 20-23. 

  

Сист. No: 26929

- 113 -

Сп/33/И 50

Седларски, Теодор.  Статусна икономика, институционален дизайн и икономическа политика / Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 4, с. 3-22. 

  

Сист. No: 27057

- 114 -

Сп/3/М 68

Стиглиц, Джозеф Ю.  Греция, жертвенный агнец / Джозеф Ю. Стиглиц. // Мир перемен, 2015, N 3, с. 15-19. 

  

Сист. No: 26928

- 115 -

Сп/33/И 50

Стоянов, Михал.  Характерни особености на нискотарифните авиопревозвачи и развитието им в Европа / Михал Стоянов. // Икономика 21, V, 2015, N 1, с. 55-72. 

  

Сист. No: 27043

- 116 -

Сп/33/Б 44

Стънгачева, Нели.  Икономическа значимост на инвестиционното решение на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за продължаване срока на експлоатация на пети и шести енергоблок / Нели Стънгачева. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 3, с. 88-104. 

  

Сист. No: 27083

- 117 -

Сп/33/И 50

Тасева-Петкова, Галя.  Търговски кредит и риск от неплатежоспособност на фирмите / Галя Тасева-Петкова. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 4, с. 77-100. 

  

Сист. No: 27060

- 118 -

Сп/33/И 50

Тодоров, Иван.  Икономическият растеж на България в периода на паричния съвет / Иван Тодоров. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 74-90. 

  

Сист. No: 27071

- 119 -

Сп/33/И 50

Тодорова, Даниела.  Ролята на концесиите за развитието на транспортната инфраструктура / Даниела Тодорова. // Икономика 21, V, 2015, N 1, с. 44-54. 

  

Сист. No: 27042

- 120 -

Сп/33/И 50

Чанков, Георги.  "Новият път на коприната" и Черноморският регион / Георги Чанков. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 40-61. 

  

Сист. No: 27069

- 121 -

Сп/33/И 50

Ченгелова, Емилия.  Намалява ли относителният дял на "икономиката в сянка" в България: оценки на наемния труд / Емилия Ченгелова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 26-39. 

  

Сист. No: 27068

- 122 -

Сп/33/И 50

Чобанова, Росица.  Научна и иновационна политика: към интелигентна специализация за икономическо развитие на България / Росица Чобанова. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 5, с. 3-27. 

  

Сист. No: 27062

- 123 -

Сп/3/М 68

Шурубович, Алексей.  Шанхайская организация сотрудничества: новый этап развития / Алексей Шурубович. // Мир перемен, 2015, N 3, с. 126-132. 

  

Сист. No: 26930

- 124 -

Cп/33/E 20

Blagoev, Dimitar.  Company Innovative Leadership Model / Dimitar Blagoev, Zornitsa Yordanova. // Economic alternatives, 2015, N 2, p. 5-16. 

  

Сист. No: 27107

- 125 -

Сп/33/Е 91

Campon-Cerro, Ana Maria.  Loyalty to rural tourism destinations : a causal study of determinants using a transactional and relational marketing approach / Ana Maria Campon-Cerro. // European Journal of Tourism Research, 2015, N 11, p. 154-157. 

  

Сист. No: 27143

- 126 -

Cп/33/E 20

Delcheva, Evgenia.  Methodological Instruments for Public Services Quality Improvement / Evgenia Delcheva, Denitsa Gorchilova. // Economic alternatives, 2015, N 2, p. 34-49. 

  

Сист. No: 27108

- 127 -

Cп/33/E 20

Futekova, Natalia et al.  Statistical Study on the Need for a Preliminary Assessment of the Effectiveness of the Implementation Process of ERP-Systems in Bulgarian SMEs / Natalia Futekova, Vladimir Monov. // Economic alternatives, 2015, N 3, p. 46-63. 

  

Сист. No: 27100

- 128 -

Cп/33/E 20

Geshkov, Marin.  Urban Sprawl in Eastern Europe. The Sofia City Example / Marin Geshkov. // Economic alternatives, 2015, N 2, p. 101-116. 

  

Сист. No: 27111

- 129 -

Cп/33/E 20

Kineva, Svetlana.  The Multiannual Financial Framework and European Union Budget in Theory and Practice / Svetlana Kineva. // Economic alternatives, 2015, N 3, p. 20-38. 

  

Сист. No: 27098

- 130 -

Cп/33/E 20

Kouzmanov, Smilen.  Analysis and Classification of Business Software Systems Integration Approaches / Smilen Kouzmanov. // Economic alternatives, 2015, N 2, p. 77-94. 

  

Сист. No: 27109

- 131 -

Сп/33/И 50

Loukanova, Pobeda et al.  The Bulgarian Labour Market Policies at the End of the Crisis / Pobeda Loukanova, Vassil Tzanov. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 3, p. 3-28. 

  

Сист. No: 26915

- 132 -

Cп/33/E 20

Marzovanova, Maria.  Intelligent Tagging and Search as a Fully Automated Sysytem / Maria Marzovanova. // Economic alternatives, 2015, N 2, p. 95-100. 

  

Сист. No: 27110

- 133 -

Cп/33/E 20

Mihova, Veska.  Methods of Using Business Intelligence Technologies for Dynamic Database Performance Administration / Veska Mihova. // Economic alternatives, 2015, N 3, p. 105-116. 

  

Сист. No: 27104

- 134 -

Cп/33/E 20

Pavlov, Pavlin.  Economic Assessment of the Ecological Benefits from Rooftop Photovoltaics in Bulgaria / Pavlin Pavlov. // Economic alternatives, 2015, N 3, p. 117-125. 

  

Сист. No: 27106

- 135 -

Cп/33/E 20

Problems and Strategic Options for Development of Worker Producers Cooperatives  / Julia Doitchinova et al. // Economic alternatives, 2015, N 3, p. 5-19. 

   Други авт.: Ivan Kanchev, Albena Miteva, Zornitsa Stoyanova. 

  

Сист. No: 27095

- 136 -

Сп/33/И 50

Tsenkov, Vladimir.  Crisis Influences between Developed and Developing Capital Markets - The Case of Central and Eastern European Countries / Vladimir Tsenkov. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 3, p. 71-107. 

  

Сист. No: 26916

Право

- 137 -

Сп/37/Г 62

Ганецовска, Деница.  Режими на управление на етажната собственост според броя на самостоятелните обекти / Деница Ганецовска. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 70-75. 

  

Сист. No: 27121

- 138 -

Сп/37/Г 62

Коев, Станислав Видев.  Трудова правосубектност : (Трудовата правоспособност и дееспособност на работника или сулжителя) / Станислав Видев Коев. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 43-60. 

  

Сист. No: 27119

- 139 -

Сп/37/Г 62

Костадинов, Огнян.  Анализ и приложение на системата от договорни отношения във водния транспорт и разпределението на задълженията между страните, предоставящи и ползващи транспортните услуги / Огнян Костадинов. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 61-69. 

  

Сист. No: 27120

- 140 -

Сп/37/Г 62

Марков, Румен.  Критичен поглед към проекта за общата част на нов Наказателен кодекс / Румен Марков. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 13-42. 

  

Сист. No: 27118

- 141 -

Сп/0/И 36

Германов, Георги.  Някои гражданскоправни аспекти на деянието, извършено при условията на неизбежна отбрана / Георги Германов. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 68-71. 

  

Сист. No: 26969

- 142 -

Сп/0/И 36

Ковачева, Галина.  Извършителите на корпоративни престъпления в България / Галина Ковачева. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 72-75. 

  

Сист. No: 26970

- 143 -

Сп/0/И 36

Петрова, Мария Петрова.  За волята на ненавършилото пълнолетие дете при припознаването му според семейните кодекси на Република България и на Азербайджанската република / Мария Петрова Петрова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 76-79. 

  

Сист. No: 26971

- 144 -

Сп/37/Г 62

Савов, Илин.  Синергична обвързаност между СРС и защитения свидетел при доказването в наказателния процес / Илин Савов. // Год. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, с. 125-135. 

  

Сист. No: 26985

- 145 -

Сп/34/С 57

Александрова, Ивелина.  Медицинското право - обща характеристика. Лекарската грешка - наказателна, договорна и деликтна отговорност / Ивелина Александрова. // Сп. De jure, 2015, N 1, с. 48-54. 

  

Сист. No: 26953

- 146 -

Сп/34/О-25

Балтов, Росен.  Безналични акции : Минало, настояще и бъдеще. Прехвърляне на безналични акции / Росен Балтов. // Общество и право, 2015, N 7, с. 50-62 (следва). 

  

Сист. No: 27033

- 147 -

Сп/34/Ю 29

Велчев, Борис.  Трафикът на хора по българското наказателно право / Борис Велчев. // Юридически свят, 2015, N 2, с. 11-27. 

  

Сист. No: 27139

- 148 -

Сп/34/С 96

Георгиева, Калина.  Понятията "обществена информация" и "информация от обществения сектор" / Калина Георгиева. // Съвременно право, XXVI, 2015, N 4, с. 58-81. 

  

Сист. No: 27117

- 149 -

Сп/34/С 57

Гиргинов, Антон Т.  Тероризмът и Наказателният кодекс : (въпроси на българското законодателство - lex ferenda) / Антон Т. Гиргинов. // Сп. De jure, 2015, N 1, с. 8-13. 

  

Сист. No: 26950

- 150 -

Сп/34/С 57

Делимаринова, Нина.  Развитие на правната уредба на индустриалната собственост в Европа от древността до края на XIX век / Нина Делимаринова. // Сп. De jure, 2015, N 1, с. 63-69. 

  

Сист. No: 26954

- 151 -

Сп/34/Т 96

Иванов, Димитър.  Сключеният предварителен договор не е основание за отмяна на завет по реда на чл. 41 ЗН / Димитър Иванов. // Търговско право, 2015, N 3, с. 77-82. 

  

Сист. No: 27036

- 152 -

Сп/32/М 45

Константинов, Емил.  ООН и основните принципи на международното право / Емил Константинов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 4, с. 69-80. 

  

Сист. No: 26918

- 153 -

Сп/34/С 57

Кузманова, Николета.  Наказателноправна защита на правото на политическо сдружаване / Николета Кузманова. // Сп. De jure, 2015, N 1, с. 71-84. 

  

Сист. No: 26955

- 154 -

Сп/34/Т 96

Кърпачева, Елина.  Ревизираният текст на принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и някои бележки върху българското дружествено право / Елина Кърпачева. // Търговско право, 2015, N 3, с. 83-98. 

  

Сист. No: 27037

- 155 -

Сп/34/С 57

Манов, Красимир.  Разпоредбите на чл. 242, ал. 7 и 8 НК противоречат на Конституцията на Република България / Красимир Манов. // Сп. De jure, 2015, N 1, с. 39-47. 

  

Сист. No: 26952

- 156 -

Сп/34/Ю 29

Манолова, Мария Георгиева.  Принципът за отговорността на управляващите при парламентарната система на управление / Мария Георгиева Манолова. // Юридически свят, 2015, N 2, с. 57-72. 

  

Сист. No: 27140

- 157 -

Сп/34/С 96

Панайотов, Пламен.  Актуализираната наказателноправна уредба на Европейския съюз за противодействие на компютърната престъпност / Пламен Панайотов. // Съвременно право, XXVI, 2015, N 4, с. 7-28. 

  

Сист. No: 27115

- 158 -

Сп/34/Т 96

Попова, Солунка.  Отмяна на дарението при отказ на дарения да дава издръжка на дарителя и икономическият момент при обосноваване на изводите по ТР №1 от 2013 г. на ВКС, Общо събрание на гражданска колегия / Солунка Попова. // Търговско право, 2015, N 3, с. 5-23. 

  

Сист. No: 27034

- 159 -

Сп/34/С 96

Пушкарова-Гочева, Ива.  Съдебна практика по прилагане на по-неблагоприятния закон при налагане на доживотен затвор. Съотношение на доживотния затвор с доживотния затвор без замяна / Ива Пушкарова-Гочева. // Съвременно право, XXVI, 2015, N 4, с. 35-57. 

  

Сист. No: 27116

- 160 -

Сп/34/П 84

Стоилова-Николова, Живка.  Понятие и правна същност на инвестиционния интерес при застраховка "Живот", свързана с инвестиционния фонд / Живка Стоилова-Николова. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 3, с. 60-86. 

  

Сист. No: 3076

- 161 -

Сп/34/Т 96

Топуров, Петър.  Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство? / Петър Топуров. // Търговско право, 2015, N 3, с. 59-75. 

  

Сист. No: 27035

- 162 -

 

Центров, Евгений Емельянович.  Сущность и основные понятия криминалистической тактики / Евгений Емельянович Центров. // Вестник криминалистики, 2015, N 2, с. 14-28. 

  

Сист. No: 26932

- 163 -

Сп/32/М 45

Янков, Александър.  Международният трибунал по морско право / Александър Янков. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 4, с. 19-54. 

  

Сист. No: 26917

Обществено управление

- 164 -

Сп/37/Г 62

Желязкова, Албена.  Скритата сила на училището : Връзки с обществеността в Професионална гимназия по селско стопанство "Свети Георги Победоносец" / Албена Желязкова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 213-219. 

  

Сист. No: 27128

- 165 -

Сп/37/Г 62

Калагларски, Георги.  Медии и медийна реалност : Медиите и популяризирането на митове и легенди / Георги Калагларски. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 205-212. 

  

Сист. No: 27127

- 166 -

Сп/37/Г 62

Стоянова, Миролюба.  Връзки с обществеността и средното професионално училище / Миролюба Стоянова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 220-229. 

  

Сист. No: 27129

- 167 -

Сп/37/Г 62

Маринов, Драгомир Ангелов.  Управление на знанието в плановата практика на българските общини / Драгомир Ангелов Маринов. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 7, с. 102-126. 

  

Сист. No: 26994

- 168 -

Сп/37/Г 62

Петров, Пламен.  Предизвикателства пред местните финанси в България - тенденции за периода 2008 - 2013 / Пламен Петров. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 377-392. 

  

Сист. No: 27021

- 169 -

Сп/33/Н 25

Върбанов, Румен.  Приложение на интернет за укрепване и развитие на демокрацията / Румен Върбанов. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 3, с. 17-38. 

  

Сист. No: 27045

- 170 -

Сп/33/И 50

Георгиева, Силвия.  Предизвикателства пред общинските администрации при усвояване на средства от европейските фондове / Силвия Георгиева. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 117-127. 

  

Сист. No: 27073

- 171 -

Сп/35/С 35

Йорданова, Гергана.  Представлява ли заплаха за финансовата сигурност на България и Европа системата Хауала? : Може ли България да спре пътя й към Западна Европа? / Гергана Йорданова. // Сигурност, VII, 2015, N 7/8, с. 11-14. 

  

Сист. No: 26940

- 172 -

Сп/35/С 35

Йорданова, Гергана.  Бързо, лесно, удобно или как работи системата Хауала? / Гергана Йорданова. // Сигурност, VII, 2015, N 9, с. 40-43. 

  

Сист. No: 26941

- 173 -

Сп/35/С 35

Йорданова, Гергана.  Хауала - малкият инструмент в системата на големите шериатски финанси / Гергана Йорданова. // Сигурност, VII, 2015, N 10/11, с. 38-40. 

  

Сист. No: 27157

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 174 -

Сп/37/Г 62

Кършовска-Матева, Анна.  Кредитното застраховане като механизъм за редуциране на рисковете при външнотърговските сделки / Анна Кършовска-Матева. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 27-39. 

  

Сист. No: 27004

- 175 -

Сп/37/Г 62

Нинова, Валентина Николаева.  Здравното застраховане в контекста на провежданата здравна реформа в България / Валентина Николаева Нинова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 52-62. 

  

Сист. No: 27005

- 176 -

Сп/33/И 50

Данева, Иванка.  Ролята на доброволното пенсионно осигуряване в корпоративното управление / Иванка Данева. // Икономика 21, V, 2015, N 1, с. 31-43. 

  

Сист. No: 27041

Възпитание. Образование. Просвета

- 177 -

Сп/37/С 56

Петров, Ивайло.  Основни модели на семейните взаимоотношения и техните нарушения / Ивайло Петров. // Специална педагогика и логопедия, 2014, N 1, с. 5-17. 

  

Сист. No: 26942

- 178 -

Сп/37/С 56

Петров, Ивайло и др.  Специфика на семейната психодиагностика / Ивайло Петров, Антоанета Георгиева. // Специална педагогика и логопедия, 2014, N 3, с. 7-26. 

  

Сист. No: 26948

- 179 -

Сп/37/Г 62

Тачев, Теодор Атанасов.  Предимства на клауд-базираното електронно обучение / Теодор Атанасов Тачев. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 8, с. 402-413. 

  

Сист. No: 27022

- 180 -

Сп/0/Н 31

Бакалов, Димитър.  Плагиатството в точните науки / Димитър Бакалов. // Наука, XXV, 2015, N 5, с. 36-39. 

  

Сист. No: 27133

- 181 -

Сп/37/П 92

Бакърджиева, Теодора.  Синергията "образование - медии" в проекта SmartFuture на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" / Теодора Бакърджиева. // Професионално образование, XVII, 2015, N 5, с. 520-522. 

  

Сист. No: 27113

- 182 -

Сп/37/С 84

Велева, Ралица.  Политики в областта на ученето през целия живот на Република България и Европейския съюз / Ралица Велева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 5, с. 493-509. 

  

Сист. No: 27086

- 183 -

Сп/37/П 32

Висшето училище и детската градина - за качество в системата на образованието  : [Тема на броя]. // Педагогика, LXXXVII, 2015, N 7, с. 895-1024. 

  

Сист. No: 26957

- 184 -

Сп/33/Н 25

Джусубалиева, Д. М.  Дистанционното обучение за развитието на човешките ресурси и знания / Д. М. Джусубалиева. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 3, с. 3-16. 

  

Сист. No: 27044

- 185 -

Сп/37/П 92

Иванова, Росица.  Актуално състояние на образователната система в Норвегия / Росица Иванова. // Професионално образование, XVII, 2015, N 5, с. 531-546. 

  

Сист. No: 27114

- 186 -

Сп/37/С 84

Леви, Роберт.  Ранното отпадане на ромски деца от училище - психологически аспекти / Роберт Леви. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 5, с. 510-517. 

  

Сист. No: 27087

- 187 -

Сп/0/Н 31

Миков, Иван.  За възможностите и ограниченията на етическите кодекси в науката / Иван Миков. // Наука, XXV, 2015, N 5, с. 33-36. 

  

Сист. No: 27132

- 188 -

Сп/37/С 84

Николаева, Силвия.  Професионализация, професионализъм и иновации: три ключови стълба на майсторството в образованието / Силвия Николаева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 5, с. 463-478. 

  

Сист. No: 27085

- 189 -

Сп/0/И 73

Предпоставки и оценяване на качеството на висшето образование [Тема на броя] . // [ИНФО] INFO свят, 2015, N 3, 54 с.. 

  

Сист. No: 27024

- 190 -

Сп/37/П 92

Славчева, Гергана.  Интернет като източник на социализиращи влияния в периода на юношеството / Гергана Славчева. // Професионално образование, XVII, 2015, N 5, с. 471-479. 

  

Сист. No: 27112

- 191 -

Сп/37/П 32

Стоянова, Десислава.  Феномените "ранно" и "късно" родителство върху целевите семейни възпитателни ориентации : (съвременно състояние на проблема) / Десислава Стоянова. // Педагогика, LXXXVII, 2015, N 8, с. 1076-1087. 

  

Сист. No: 27090

- 192 -

Сп/1/Ф 51

Терзийска, Пелагия.  Философски основи на интеграцията и включващото образование на деца със специални образователни потребности / Пелагия Терзийска. // Философия, XXIV, 2015, N 4, с. 436-444. 

  

Сист. No: 27088

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

Математика

- 193 -

Сп/0/И 36

Славов, Здравко Димитров.  Канеман и Тверски за полезността при вземане на решения / Здравко Димитров Славов. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 34-38. 

  

Сист. No: 26965

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

Управление

- 194 -

Сп/37/Г 62

Божинова, Камелия Емилова.  Оценяване клиентската привлекателност за аутсорсинг на печатни услуги / Камелия Емилова Божинова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 2014, N 7, с. 164-198. 

  

Сист. No: 26997

- 195 -

Сп/37/Г 62

Гигова, Таня Б.  Циклограма - съставяне и анализ / Таня Б. Гигова. // Год. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, с. 40-45. 

  

Сист. No: 26981

- 196 -

Сп/37/Г 62

Михайлов, Михаил.  Сертификационната дейност в България / Михаил Михайлов. // Год. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, с. 77-82. 

  

Сист. No: 26982

- 197 -

Сп/37/Г 62

Николова-Алексиева, Валентина.  Процесен мениджмънт и адекватност на българския бизнес в условията на турбулентна среда / Валентина Николова-Алексиева. // Год. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, с. 17-26. 

  

Сист. No: 26980

- 198 -

Сп/33/Н 25

Божинова, Камелия.  Аутсорсингът на печатни услуги в България - част от глобалния аутсорсинг пазар / Камелия Божинова. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 3, с. 75-92. 

  

Сист. No: 27048

- 199 -

Сп/33/Н 25

Борисов, Борислав.  Несъвършенства в прилагането на SWOT анализа / Борислав Борисов. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 1, с. 17-36. 

  

Сист. No: 27055

- 200 -

Сп/33/Б 44

Горанова, Пенка.  Анализ на методите за оценяване стойността на марката / Пенка Горанова. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 2, с. 5-34. 

  

Сист. No: 27075

- 201 -

Сп/33/И 50

Каменов, Камен.  Системата / Камен Каменов. // Икономика 21, V, 2015, N 1, с. 3-14. 

  

Сист. No: 27039

- 202 -

Сп/37/П 92

Караджова, Златина.  Коучингът като инструмент за създаване на нова организационна култура в туризма / Златина Караджова. // Професионално образование, XVII, 2015, N 4, с. 399-408. 

  

Сист. No: 26922

- 203 -

Сп/37/П 92

Кънчев, Николай.  Рекламата и нейният визуален език / Николай Кънчев. // Професионално образование, XVII, 2015, N 4, с. 359-368. 

  

Сист. No: 26920

- 204 -

Сп/34/С 57

Николова, Райна.  Интелектуалната собственост и разпространението на телевизионни програми в България / Райна Николова. // Сп. De jure, 2015, N 1, с. 32-38. 

  

Сист. No: 26951

- 205 -

Сп/33/Н 25

Стоянова, Станислава.  Ключови аспекти при формиране на екип за управление на проектната дейност / Станислава Стоянова. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 2, с. 63-77. 

  

Сист. No: 27052

- 206 -

Сп/33/И 50

Хаджиев, Виктор Ст.  Функционален управленски подход и организационно програмиране / Виктор Ст. Хаджиев. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 4, с. 48-62. 

  

Сист. No: 27059

- 207 -

Сп/33/И 50

Хаджиев, Кристиян.  Инструменти за анализ на външната среда през призмата на самоуправляващите се работни екипи / Кристиян Хаджиев. // Икономика 21, V, 2015, N 1, с. 15-30. 

  

Сист. No: 27040

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

- 208 -

Сп/33/Н 25

Парушева, Силвия.  Картово-безналичните измами - предизвикателства и противодействие / Силвия Парушева. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 2, с. 44-62. 

  

Сист. No: 27051

Строителство

- 209 -

В/6/С 87

Образователна инфраструктура 2015  : Добри практики. // Строителство Градът, N 45, 07 дек. 2015, с. 1, 8-14. 

  

Сист. No: 27130

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 210 -

Сп/37/Г 62

Иванов, Ивайло.  Генезис и развитие на обучението по танц в Западна Европа / Ивайло Иванов. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 370-375. 

  

Сист. No: 27154

- 211 -

Сп/37/Г 62

Кърджиева, Мария.  Процесът на обработка в танцовата композиция / Мария Кърджиева. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 364-369. 

  

Сист. No: 27153

- 212 -

Сп/37/Г 62

Попова, Даниела.  Занаятчийството - проявление на културното наследство / Даниела Попова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 345-363. 

  

Сист. No: 27152

- 213 -

Сп/7/А 90

Хаирова, Валентина.  Чарльз Ренни Макинтош: интерьер в модерне / Валентина Хаирова. // Архитектура. Строительство. Дизайн, 2015, N 3, с. 76-81. 

  

Сист. No: 26956

Градоустройство. Ландшафт

- 214 -

Сп/7/А 90

Булев, Тодор.  Българското градоустройство 1944 - 1989 / Тодор Булев. // Архитектура, LXII, 2015, N 4, с. 36-41. 

  

Сист. No: 27026

- 215 -

Сп/7/А 90

Веков, Станчо.  Обновеният централен площад на Приморско / Станчо Веков. // Архитектура, LXII, 2015, N 4, с. 47-49. 

  

Сист. No: 27028

- 216 -

Сп/7/А 90

Ковачев, Атанас.  Парк "Борисова градина" в София - един от емблематичните паркове на България / Атанас Ковачев. // Архитектура, LXII, 2015, N 4, с. 45-46. 

  

Сист. No: 27027

- 217 -

Сп/7/А 90

Логистични комплекси - съвременни тенденции при проектиране, строителство и експлоатация . // Архитектура, LXII, 2015, N 4, с. 50-53. 

  

Сист. No: 27029

- 218 -

Сп/7/А 90

Моллов, Белин.  Градската регенерация - възможности, заложени в действащите общински планове за социално-икономическо и пространствено развитие / Белин Моллов. // Архитектура, LXII, 2015, N 4, с. 31-35. 

  

Сист. No: 27025

Архитектура

- 219 -

Сп/37/Г 62

Танов, Младен.  Нови зелени и пешеходни зони по градското крайбрежие / Младен Танов. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 330-341. 

  

Сист. No: 27151

- 220 -

Сп/37/Г 62

Христова, Десислава А.  Съвременни музейни сгради - адаптация на съществуващи индустриални сгради и съоръжения / Десислава А. Христова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 319-329. 

  

Сист. No: 27150

- 221 -

Сп/7/А 90

Миркова, Мария.  Творческият път на един архитект / Мария Миркова. // Архитектура, LXII, 2015, N 5, с. 38-43. 

  

Сист. No: 27031

- 222 -

Сп/7/A 71

Boake, Terri Meyer.  The Evolution of Tall Building in the Gulf : From the Sensational to the Sensitive / Terri Meyer Boake. // Architectural Design, 85, 2015, N 1, p. 54-71. 

  

Сист. No: 26986

- 223 -

Сп/7/A 71

Mitchell, Kevin.  Design for the Future : Educational Institutions in the Gulf / Kevin Mitchell. // Architectural Design, 85, 2015, N 1, p. 38-45. 

  

Сист. No: 26978

- 224 -

Сп/7/A 71

Mousfy, Mona El et al.  Cultural Exchange and Urban Appropriation : Spaces for Art in Sharjah's Historical Centre / Mona El Mousfy, Sharmeen Syed. // Architectural Design, 85, 2015, N 1, p. 28-37. 

  

Сист. No: 26977

- 225 -

Сп/7/A 71

Wakefield, Sarina.  Museum Development in the Gulf : Narrative and Architecture / Sarina Wakefield. // Architectural Design, 85, 2015, N 1, p. 20-27. 

  

Сист. No: 26976

Спорт

Езикознание. Филология

- 226 -

Сп/33/Н 25

Монев, Виктор.  Многоезичие, езиково многообразие в Европейския съюз и дидактика на многоезичието / Виктор Монев. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 3, с. 61-74. 

  

Сист. No: 27047

- 227 -

Сп/37/П 92

Николов, Ангел.  Особености и трудности на чуждоезиковото обучение при студенти от мултиетнически произход в райони със смесено население / Ангел Николов. // Професионално образование, XVII, 2015, N 4, с. 394-398. 

  

Сист. No: 26921

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

История на България

- 228 -

Сп/37/Г 62

Симеонов, Стефан.  Организация на силите за опазване на обществения ред в Източна Румелия (1879-1885) / Стефан Симеонов, Радослав Радев. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XIX, 2013, с. 79-96. 

  

Сист. No: 27122


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Александрина Борисова 54 
Александрова, Ивелина 145 
Ангелов, Ангел 89 
Ангелов, Георги Григоров 55 
Ангелов, Иван 56 
Ангелов, Петко 57 
Арабска, Екатерина 48 
Атанасова, Маргарита 90 
Ахмедова, Едибе 22 
Бакалов, Димитър 180 
Бакърджиева, Теодора 181 
Балтов, Росен 58 146 
Бернанке, Бен Шалом 91 
Блажева, Виолета 92 
Богданова, Евелина 11 
Божинова, Камелия 198 
Божинова, Камелия Емилова 194 
Борисов, Борислав 199 
Борисов, Томо 37 
Борко, Юрий Антонович 38 
Булев, Тодор 214 
Бухтояров, Олег В. 12 
Вайнштейн, Григорий Ильич 39 
Василева, Стелиана Мирославова 59 
Веков, Станчо 215 
Велева, Ралица 182 
Велчев, Борис 147 
Вергилова, София Борисова 60 
Вълчев, Владимир Валентинов 61 
Върбанов, Румен 29 169 
Ганецовска, Деница 137 
Георгиева, Антоанета 178 
Георгиева, Калина 148 
Георгиева, Силвия 170 
Герганов, Георги 92 
Германов, Георги 141 
Гигова, Таня Б. 195 
Гиргинов, Антон Т. 149 
Горанова, Пенка 200 
Горинова, Мария 9 27 
Горчева, Таня 93 
Гринин, Леонид Ефимович 40 
Грозева, Николина 49 62 
Гълъбов, Николай 94 
Данева, Иванка 176 
Дежина, Ирина Геннадиевна 95 
Делимаринова, Нина 150 
Джусубалиева, Д. М. 184 
Димитров, Мартин 96 
Димитрова-Монева, Ивелина 63 
Драганов, Георги 97 
Драганова, Димитрина Иванова 64 
Еванс, Христина 52 
Ефтимова, Ирина 65 
Желев, Жельо Невянов 66 
Желязкова, Албена 164 
Завриев, Сергей Кириакович 41 
Иванов, Димитър 151 
Иванов, Ивайло 210 
Иванова, Виржиния 67 68 
Иванова, Росица 185 
Игнатова, Николинка 98 
Илиев, Драгомир 99 
Илиева, Даниела 99 
Исаченко, Татьяна Михайловна 100 
Йорданова, Гергана 171 172 173 
Йосифова, Нина Николаева 69 
Кавешников, Николай Юрьевич 42 
Калагларски, Георги 165 
Калоянов, Тодор 24 
Каменов, Камен 201 
Караджова, Златина 202 
Клупт, Михаил Александрович 25 
Ковачев, Атанас 216 
Ковачева, Галина 142 
Коев, Станислав Видев 138 
Колев, Веселин 50 
Колесников, Александр Владимирович 41 
Константинов, Емил 152 
Конярска, Гинка 101 
Костадинов, Огнян 139 
Кръстева, Габриела Янкова 70 
Кузманова, Николета 153 
Кузнецов, Алексей 102 
Кънчев, Николай 203 
Кърджиева, Мария 211 
Кърпачева, Елина 154 
Кършовска-Матева, Анна 174 
Лажинцева, Елена М. 13 
Лазаров, Ивайло 4 
Леви, Роберт 186 
Любенов, Любомир 103 
Макаров, Владимир Георгиевич 43 
Манов, Красимир 155 
Манолов, Георги Любенов 35 
Манолова, Мария Георгиева 156 
Маринов, Драгомир Ангелов 167 
Маринов, Едуард 104 
Маринов, Иван Сашев 71 
Маринов, Мартин Емилов 72 
Марков, Румен 140 
Миков, Иван 187 
Миндева, Веселина Николаева 68 
Миркова, Мария 221 
Михайлов, Михаил 105 196 
Михайлова, Маргарита 73 
Младенова, Мария 74 
Моисеев, Алексей Александрович 30 
Моллов, Белин 218 
Монев, Виктор 226 
Назаретян, Агоп Погосович 44 
Наумова, Стефка 1 
Неделчев, Диан 51 
Нейков, Йордан 75 99 
Нешев, Петър 28 
Никифоров, Иван 215 
Никовска, Кремена Николаева 76 
Николаева, Велислава 77 
Николаева, Силвия 188 
Николов, Ангел 227 
Николова, Марина 106 
Николова, Райна 204 
Николова-Алексиева, Валентина 197 
Нинова, Валентина Николаева 175 
Овчинников, Евгени Яшков 78 
Павлов, Антон 107 
Павлов, Цветан 108 
Павлова, Марияна 79 
Панайотов, Пламен 157 
Пандин, Станислав 14 
Парушева, Силвия 208 
Пенчев, Пенчо 109 
Петров, Ивайло 80 177 178 
Петров, Пламен 168 
Петров, Ярослав 81 
Петрова, Женя Тинкова 82 
Петрова, Мария Петрова 143 
Петрунов, Георги 36 
Пешев, Петър 110 
Поддубная, Татьяна Вадимовна 15 
Понеделко, Галина 31 
Попова, Даниела 212 
Попова, Солунка 158 
Пушкарова-Гочева, Ива 159 
Радев, Радослав 228 
Рашева, Максимка 16 
Ревенко, Лилия Сергеевна 111 
Савов, Илин 144 
Савчева, Велина Любомирова 83 
Сакакушев, Милен Петров 84 
Сакс, Джеффри Д. 112 
Седларски, Теодор 113 
Симеонов, Стефан 23 228 
Синаи, Мехди 32 
Славов, Здравко Димитров 52 193 
Славчева, Гергана 190 
Стамболийски, Иво 5 
Стамов, Стамен Николов 76 
Стефанов, Нако 45 
Стефанов, Никифор 37 
Стиглиц, Джозеф Ю. 114 
Стоилова-Николова, Живка 160 
Стоицова, Толя 3 
Стоянов, Михал 115 
Стоянова, Десислава 191 
Стоянова, Миролюба 166 
Стоянова, Станислава 205 
Стънгачева, Нели 116 
Танов, Младен 219 
Тасева-Петкова, Галя 117 
Тачев, Теодор Атанасов 179 
Терзийска, Пелагия 192 
Тодоров, Евгени 85 
Тодоров, Иван 118 
Тодоров, Любомир 26 
Тодорова, Гергана 6 
Тодорова, Даниела 119 
Тодорова, Любомира Красимирова 86 
Топуров, Петър 161 
Ферчева, Анита 17 
Филева, Петранка 47 
Филипов, Филип 18 
Хаджиев, Виктор Ст. 206 
Хаджиев, Кристиян 207 
Хаирова, Валентина 213 
Христова, Ваня Господинова 7 10 
Христова, Десислава А. 220 
Цанов, Ивайло 8 
Центров, Евгений Емельянович 162 
Цонева, Елка 87 
Чанков, Георги 120 
Ченгелова, Емилия 121 
Чобанова, Росица 122 
Чугреев, Радостин 53 
Шатарова, Десислава 88 
Шурубович, Алексей 123 
Щенникова, Наталья Владимировна 33 
Янков, Александър 163 
Abol-Nejadian, Rezvan 19 
Aliakbari, Mohammad 19 
Blagoev, Dimitar 124 
Boake, Terri Meyer 222 
Bonds-Raacke, Jennifer 21 
Bugler, Myfanwy 20 
Campon-Cerro, Ana Maria 125 
Clair Thompson, Helen St 20 
Clough, Peter 20 
Delcheva, Evgenia 126 
Doitchinova, Julia 135 
Futekova, Natalia 127 
Geshkov, Marin 128 
Gorchilova, Denitsa 126 
Kanchev, Ivan 135 
Kineva, Svetlana 129 
Kouzmanov, Smilen 130 
Loukanova, Pobeda 131 
Marzovanova, Maria 132 
McGeown, Sarah 20 
Mihova, Veska 133 
Mitchell, Kevin 223 
Miteva, Albena 135 
Monov, Vladimir 127 
Mousfy, Mona El 224 
Pavlov, Pavlin 134 
Perry, John 20 
Raacke, John 21 
Robinson, Jamey 20 
Stoyanova, Zornitsa 135 
Syed, Sharmeen 224 
Tsenkov, Vladimir 136 
Tzanov, Vassil 131 
Wakefield, Sarina 225 
Yordanova, Zornitsa 124 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автостигма и психотерапевтична работа за редуциране на автостигмата при пациенти с психиатрични проблеми 17 
Агротероризмът - нова форма на заплаха за националната сигурност 37 
Активна политика на пазара на труда в условията на криза в България 90 
Актуализираната наказателноправна уредба на Европейския съюз за противодействие на компютърната престъпност 157 
Актуално състояние на образователната система в Норвегия 185 
Акцизите в Европа: различия и хармонизация 94 
Анализ и приложение на системата от договорни отношения във водния транспорт и разпределението на задълженията между страните, предоставящи и ползващи транспортните услуги 139 
Анализ на входящите преки чуждестранни инвестиции в Република България за периода 1989 -2013 година 56 
Анализ на методите за оценяване стойността на марката 200 
Анализ на финансовото изпълнение по оперативни програми от ЕС през 2007 - 2013 г. 88 
Аспекти на статистическия анализ на динамичната зависимост между инфлацията и безработицата в България (2000 - 2014) 78 
Аутсорсингът на печатни услуги в България - част от глобалния аутсорсинг пазар 198 
Балнеоложкият туризъм в България - състояние и възможности за развитие 76 
Безналични акции 146 
БРИКС и ролята им за глобалното икономическо управление 80 
Бъдещето на човека и проектите на трансхуманизма 5 
Българското градоустройство 1944 - 1989 214 
Бързо, лесно, удобно или как работи системата Хауала? 172 
Взаимните фондове в Република България - проблеми на регулирането и перспективи за развитие 82 
Взаимно влияние между структурата на семейството и нервно-психичното напрежение и тревожността 6 
Висшето училище и детската градина - за качество в системата на образованието 183 
Влиянието на финансовите потоци от престъпна дейност и прането на пари върху глобалната икономика 81 
Връзка между консолидирания държавендълг и брутния вътрешен продукт - индикатор за финансова стабилност 57 
Връзки между петфакторен модел на личността и депресия 16 
Връзки с обществеността и средното професионално училище 166 
Възможни варианти за развитие на Европейския съюз 75 
Възможни разрези за изследване на приноса на глобално създадените фирми за икономическо развитие 73 
Възприятие на емоционална лицева експресия при деца със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието 11 
Върху необходимостта от остойностяване на екосистемните ползи 106 
Генезис и развитие на обучението по танц в Западна Европа 210 
Глобализация и мультикультурализм: изменение в понятиях и основах 32 
Глобализъм и геополитика 45 
Глобални ефекти на вътрешната и външната девалвация върху експортния потенциал 96 
Градовете като привлекателна туристическа дестинация 93 
Градската регенерация - възможности, заложени в действащите общински планове за социално-икономическо и пространствено развитие 218 
Греция и Европа: не отсрочивают ли европейские власти свою часть сделки? 91 
Греция, жертвенный агнец 114 
Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство? 161 
Даниел Левинсън : комплексният подход към "сезоните" в живота на мъжа и жената 7 
Данъчните преференции като форма на държавна помощ за селскостопанските производители 92 
Двойното данъчно облагане в обхвата на данъчната политика 54 
Динамика на основните икономически показатели в сектор "Строителство" в България за периода 2009 - 2013 г. 98 
Дистанционното обучение за развитието на човешките ресурси и знания 184 
Другият : концептуални аспекти на апоретичния опит 4 
Еволюция на моделите за оценка на финансовия риск 70 
Еволюция на основните концепции в теорията за вземане на решения в условия на конфликт 52 
Европейский союз в XXI веке: текущие дела и фундаментальные проблемы 38 
Евроскептицизм: новый фактор европейской политики 39 
Емпирични доказателства за динамиката на банковото потребителско кредитиране в България 71 
Емпирично изследване на информацията за нематериалните активи във финансовите отчети на софтуерните предприятия 49 
Етика в публичната администрация на Република Турция 22 
Етични основи на използването на лъжата от служителите за защита на сигурността и борба срещу престъпността 23 
Ефект от усвояването н европейски срдства върху българските предприятия (2007 - 2013) 83 
За волята на ненавършилото пълнолетие дете при припознаването му според семейните кодекси на Република България и на Азербайджанската република 143 
За възможностите и ограниченията на етическите кодекси в науката 187 
Занаятчийството - проявление на културното наследство 212 
Здравното застраховане в контекста на провежданата здравна реформа в България 175 
Значимост на митническото представителство за икономическите агенти и митническата администрация 61 
Извършителите на корпоративни престъпления в България 142 
Изследване използването на собствените марки от търговските вериги 84 
Изследване на междуфирмената задлъжнялост в България в условията на стопанска криза 86 
Икономическа значимост на инвестиционното решение на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за продължаване срока на експлоатация на пети и шести енергоблок 116 
Икономическата активност като основа на просперитета в съвременното общество - връзки и взаимозависимости с качеството на труда и човешкия капитал 72 
Икономически растеж и раждаемост в страните от ЕС през периода 2002 - 2012 г. 24 
Икономическият растеж на България в периода на паричния съвет 118 
Иммиграция в Испании 31 
Иновативни подходи в земеделието за устойчиво развитие на селските райони 48 
Инструменти за анализ на външната среда през призмата на самоуправляващите се работни екипи 207 
Интелектуалната собственост и разпространението на телевизионни програми в България 204 
Интернет как новая среда для проявления девиантного поведения подростка 13 
Интернет като източник на социализиращи влияния в периода на юношеството 190 
Информационна осигуреност на одита на средства от Европейския съюз 65 
Как може да бъде победена ИДИЛ 34 
Канеман и Тверски за полезността при вземане на решения 193 
Картово-безналичните измами - предизвикателства и противодействие 208 
Ключови аспекти при формиране на екип за управление на проектната дейност 205 
Конституцията - основен елемент на политическата система 35 
Коучингът като инструмент за създаване на нова организационна култура в туризма 202 
Кредитното застраховане като механизъм за редуциране на рисковете при външнотърговските сделки 174 
Критичен поглед към проекта за общата част на нов Наказателен кодекс 140 
Логистични комплекси - съвременни тенденции при проектиране, строителство и експлоатация 217 
Макроикономически промени в България след 1989 година и отражението им върху трудовия пазар 87 
Медии и медийна реалност 165 
Медицинското право - обща характеристика. Лекарската грешка - наказателна, договорна и деликтна отговорност 145 
Международният трибунал по морско право 163 
Международное измерение демографической политики 25 
Международный трансферт атомных технологий как угроза режиму нераспространения ядерного оружия 43 
Метафорите в медийния език на тероризма : Образът на "Хизбула" в български всекидневници 3 
Методы управления в Европейском союзе 42 
Мировые товарные рынки: тенденции XXI века 111 
Многоезичие, езиково многообразие в Европейския съюз и дидактика на многоезичието 226 
Модели за финансово управление на запасите във фирмата 107 
Моделиране на търсенето и предлагането на кредити в България 110 
Място на интегрираните маркетингови комуникации в съвременния мениджмънт 59 
На какво реагират лихвените проценти по кредитите в България? Резултати от векторен авторегресионен модел 105 
Наказателноправна защита на правото на политическо сдружаване 153 
Намалява ли относителният дял на "икономиката в сянка" в България: оценки на наемния труд 121 
Научна и иновационна политика: към интелигентна специализация за икономическо развитие на България 122 
Нелинейное будущее: сингулярность XXI века как элемент мегаистории 44 
Непознат ли е в България виненият туризъм? 68 
Неправителствените организации в ООН - 70 години усилия от името на хората 47 
Несъвършенства в прилагането на SWOT анализа 199 
Нови зелени и пешеходни зони по градското крайбрежие 219 
Новый мировой порядок и эпоха глобализации 40 
Някои гражданскоправни аспекти на деянието, извършено при условията на неизбежна отбрана 141 
Обновеният централен площад на Приморско 215 
Образователна инфраструктура 2015 209 
Обща характеристика на съновиденията и тяхната специфика в детска възраст 14 
ООН и основните принципи на международното право 152 
Оптимизация на ликвидността в българската банкова система 55 
Организационното поведение в културен контекст [Тема на броя] 2 
Организация на силите за опазване на обществения ред в Източна Румелия (1879-1885) 228 
Основни модели на семейните взаимоотношения и техните нарушения 177 
Основни тенденции на индустриалния пазар на информационни технологии 53 
Особености и приложение на немитническите инструменти за провеждане на митническата политика 89 
Особености и трудности на чуждоезиковото обучение при студенти от мултиетнически произход в райони със смесено население 227 
Отмяна на дарението при отказ на дарения да дава издръжка на дарителя и икономическият момент при обосноваване на изводите по ТР №1 от 2013 г. на ВКС, Общо събрание на гражданска колегия 158 
Отчитане на чуждите бизнес идеи при внос чрез франчайз 69 
Оценяване клиентската привлекателност за аутсорсинг на печатни услуги 194 
Парк "Борисова градина" в София - един от емблематичните паркове на България 216 
Плагиатството в точните науки 180 
Политики в областта на ученето през целия живот на Република България и Европейския съюз 182 
Понятие и правна същност на инвестиционния интерес при застраховка "Живот", свързана с инвестиционния фонд 160 
Понятията "обществена информация" и "информация от обществения сектор" 148 
Постижения при изследване на икономическите въздействия на туристическата политика на Р България 51 
Потенциал за привличане на китайски туристи на българския туристически пазар 99 
Потенциал за създаване и развитие на "зелени" работни места в Република България 85 
Потенциалът на социалните медии в бизнеса на компаниите 29 
Правен режим на дейността на Централния депозитар 58 
Предизвикателства пред местните финанси в България - тенденции за периода 2008 - 2013 168 
Предизвикателства пред общинските администрации при усвояване на средства от европейските фондове 170 
Предимства на клауд-базираното електронно обучение 179 
Предпоставки и оценяване на качеството на висшето образование [Тема на броя] 189 
Представлява ли заплаха за финансовата сигурност на България и Европа системата Хауала? 171 
Преимуществото на офшорната компания за печеливш бизнес 67 
Приложение на интернет за укрепване и развитие на демокрацията 169 
Приложение на поведенческите финанси при моделиране на българската рискова премия на акциите 108 
Принципът за отговорността на управляващите при парламентарната система на управление 156 
Проблематика эмпатии в исследованиях психологических аспектов профессиональной медицинской деятельности 15 
Проблемни зони при противодействие финансирането на тероризма 36 
Проект на ЕК "Ефективност на Митническия съюз" 101 
Професионализация, професионализъм и иновации: три ключови стълба на майсторството в образованието 188 
Процесен мениджмънт и адекватност на българския бизнес в условията на турбулентна среда 197 
Процесът на обработка в танцовата композиция 211 
Психосоциално емпирично изследване на ефективността от приложените групово-консултативни методи при жени, жертви на домашно насилие 9 
Развитие и състояние на съвременните агропазари 103 
Развитие на правната уредба на индустриалната собственост в Европа от древността до края на XIX век 150 
Развитие на теориите за финансовите посредници 74 
Разпоредбите на чл. 242, ал. 7 и 8 НК противоречат на Конституцията на Република България 155 
Ранното отпадане на ромски деца от училище - психологически аспекти 186 
Ревизираният текст на принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и някои бележки върху българското дружествено право 154 
Режими на управление на етажната собственост според броя на самостоятелните обекти 137 
Рекламата и нейният визуален език 203 
Риски и угрозы в сфере биобезопасности: анализ проблем и поиск решений в современных условиях 41 
Рискови фактори, влияещи върху контрола при данъчните облекчения 66 
Рисковите критерии - стандарти за вземане на решения 50 
Ролята на доброволното пенсионно осигуряване в корпоративното управление 176 
Ролята на концесиите за развитието на транспортната инфраструктура 119 
Сертификационната дейност в България 196 
Синергична обвързаност между СРС и защитения свидетел при доказването в наказателния процес 144 
Синергията "образование - медии" в проекта SmartFuture на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" 181 
Система от показатели за оценка на ефективността на националната икономика 26 
Системата 201 
Систематизация на изследванията върху фирмената интернационализация 60 
Сключеният предварителен договор не е основание за отмяна на завет по реда на чл. 41 ЗН 151 
Скритата сила на училището 164 
Смерть от долгового бремени - мой ответ министру финансов Германии 112 
Социализация и ценности в социалнопсихологически контекст 28 
Социално-психологични параметри и предпоставки за домашното насилие. Терапевтични перспективи на психосоциалната работа с жени жертви на домашно насилие 27 
Специфика на професионалното ориентиране при юношите 8 
Специфика на семейната психодиагностика 178 
Старостта и оптималното функциониране на личността 10 
Статусна икономика, институционален дизайн и икономическа политика 113 
Стопански форми, държаевна социално-икономическа политика и социално-икономически идеи на българското общество в контекста на православното християнство (IX - първата половина на XIX век) 109 
Страны БРИКС: направления научной кооперации 95 
Судьба англосаксонского глобализма 102 
Сущность и основные понятия криминалистической тактики 162 
Съвременни музейни сгради - адаптация на съществуващи индустриални сгради и съоръжения 220 
Съвременно състояние на миграционните процеси в България 63 
Съдебна практика по прилагане на по-неблагоприятния закон при налагане на доживотен затвор. Съотношение на доживотния затвор с доживотния затвор без замяна 159 
Същност и значение на инвестициите в нематериални активи в предприятията 62 
Творческият път на един архитект 221 
Теориите за икономическа интеграция: приложение при интеграционни споразумения между развиващи се държави 104 
Тероризмът и Наказателният кодекс 149 
Трафикът на хора по българското наказателно право 147 
Трудова правосубектност 138 
Търговски кредит и риск от неплатежоспособност на фирмите 117 
Управление в туризма в контекста на новата стратегия за устойчиво развитие на туризма в периода 2014 - 2030 г. 77 
Управление и трансфер на риска при обектите на интелектуална собственост 97 
Управление на знанието в плановата практика на българските общини 167 
Уроки иммиграционной политики европейских стран 46 
Феномен глобализации и международное сообщество 30 
Феномените "ранно" и "късно" родителство върху целевите семейни възпитателни ориентации 191 
Философски основи на интеграцията и включващото образование на деца със специални образователни потребности 192 
Финансови стратегии и инвестиционна активност на домакинствата в България 79 
Функционален управленски подход и организационно програмиране 206 
Функционални особености на академичната етика 1 
Характеристики на организацията на труда и тяхното влияние върху удовлетвореността на служителите от материалното стимулиране 18 
Характерни особености на нискотарифните авиопревозвачи и развитието им в Европа 115 
Хармонизация на данък добавена стойност в Европейския съюз 64 
Хауала - малкият инструмент в системата на големите шериатски финанси 173 
Циклограма - съставяне и анализ 195 
Чарльз Ренни Макинтош: интерьер в модерне 213 
Шанхайская организация сотрудничества: новый этап развития 123 
Языковой фактор глобализации 33 
"Новият път на коприната" и Черноморският регион 120 
Analysis and Classification of Business Software Systems Integration Approaches 130 
Are students really connected? Predicting college adjustment from social network usage 21 
Company Innovative Leadership Model 124 
Crisis Influences between Developed and Developing Capital Markets - The Case of Central and Eastern European Countries 136 
Cultural Exchange and Urban Appropriation 224 
Design for the Future 223 
Economic Assessment of the Ecological Benefits from Rooftop Photovoltaics in Bulgaria 134 
Intelligent Tagging and Search as a Fully Automated Sysytem 132 
Loyalty to rural tourism destinations : a causal study of determinants using a transactional and relational marketing approach 125 
Mental toughness in education : exploring relationships with attainment, attendance, behaviour and peer relationships 20 
Methodological Instruments for Public Services Quality Improvement 126 
Methods of Using Business Intelligence Technologies for Dynamic Database Performance Administration 133 
Museum Development in the Gulf 225 
Problems and Strategic Options for Development of Worker Producers Cooperatives 135 
Statistical Study on the Need for a Preliminary Assessment of the Effectiveness of the Implementation Process of ERP-Systems in Bulgarian SMEs 127 
The Bulgarian Labour Market Policies at the End of the Crisis 131 
The Evolution of Tall Building in the Gulf 222 
The Multiannual Financial Framework and European Union Budget in Theory and Practice 129 
Trait emotional intelligence and learning styles: the case of Iranian English for Academic Purposes learners 19 
Urban Sprawl in Eastern Europe. The Sofia City Example 128 
Экономическая дипломатия в условиях политического кризиса 100 
Эмоциональное выгорание у сотрудников уголовно-исполнительной системы России 12 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Авиационен пазар 115 
Авиопревозвачи 115 
Авиотранспорт 115 
Авторско право 204 
Автостигма 17 
Аграрен сектор 92 
Агроекология 106 
Агропазари 103 
Агротероризъм 37 
Адаптивно поведение 21 
АЕЦ Козлодуй 116 
Аз-концепция 4 
Академична етика 1 
Академични сгради 223 
Академично представяне 20 
Акцизи 94 
Акцизна политика 94 
Акции 108 
Американска хегемония 40 
Английски език 33 
Англосаксонски стопански модел 102 
Архитектура 222 224 
Архитектура на музеи 225 
Архитектура на образователни институции 223 
Атомна енергетика 43 
Аутсорсинг 194 198 
Бази от данни 133 
Балет 210 
Балнеоложки туризъм 76 
Банков кредит 110 
Банкова ликвидност 55 
Безналични акции 146 
Безналични плащания 208 
Безналични ценни книжа 146 
Безработица 78 131 
Библиотеки 2 
Бизнес комуникации 226 
Бизнес софтуер 127 
Биологична сигурност 41 
Биологично производство 48 
Биопродукти 103 
Биотероризъм 41 
Благосъстояние 113 
Богатство 79 
Бранд мениджмънт 200 
БРИКС 80 95 
Брутен вътрешен продукт 57 
Бърнаут 12 
Бюджет на ЕС 129 
Взаимни фондове 82 
Вземане на решение (мат.) 193 
Вземане на решения 52 
Винен туризъм 68 
Виртуално общуване 190 
Висше образование 181 189 
Включващо образование 192 
Воден транспорт 139 
Връзки с обществеността 164 166 
Възобновяеми енергийни източници 134 
Възрастова психология 10 
Външна мотивация 18 
Генетично модифицирани храни (ГМХ) 103 
Геополитика 45 
Глобален бизнес 73 
Глобализация 32 33 40 45 
Глобализираща се държава 30 
Глобализъм 45 
Глобална икономика 30 
Глобална комуникация 33 
ГМО (Генетично модифицирани организми) 103 
Градове 93 
Градоустройство 214 
Градска среда 215 218 
Градско планиране 219 
Данък добавена стойност (ДДС) 64 
Данъчен контрол 66 
Данъчни облекчения 66 
Дарение 158 
Двойно данъчно облагане 54 
Девалвация 96 
Девиантно поведение 13 
Дезадаптация 13 
Демография 24 
Демографска политика 25 
Депресия 16 
Детска психология 14 
Дефицит на внимание 11 
Деца в риск 186 
Деца с увреждания 192 
Децата и Интернет 13 
Децентрализация 128 168 
Дизайнери 213 
Дистанционно обучение 184 
Доброволно пенсионно осигуряване 176 
Договор за морски превоз на стоки 139 
Договор за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) 43 
Договор от Маастрихт 57 
Доживотен затвор 159 
Доживотен затвор без замяна 159 
Домакинства 79 
Домашно насилие 9 27 
Доходи 72 
Другост 4 
Дружествено право 154 
Дуално образование 181 
Държавен дълг 57 
Европейска сигурност 38 
Европейски програми 129 
Европейски съюз 38 42 75 94 
Европейски фондове 129 
Европейско право 157 
Евроскептицизъм 39 
Екипна дейност 207 
Екосистеми 106 
Експорт 96 
Електронна демокрация 169 
Електронна търговия 208 
Електронно обучение 179 
Електронно правителство 169 
Електронно управление 169 
Емоционална интелигентност 19 
Емоционално изгаряне 12 
Емпатия 15 
Емпирично изследване 9 
Етажна собственост 137 
Етика 1 22 
Етичен кодекс 1 22 187 
Ефективно управление 206 
Ефективност на икономиката 26 
Ефективност на Митническия съюз (CUP) 101 
Ефективност на труда 26 
Жандармерия 228 
Жизнен цикъл 7 
Заетост 72 
Заетост и безработица 87 
Занаяти 212 
Застраховане 97 
Застрахователен договор 160 
Застраховка Живот 160 
Защитен свидетел 144 
Здравеопазване 126 
Здравна реформа 175 
Здравно застраховане 175 
Зелена икономика 48 85 
Зелени площи 219 
Зелени работни места 85 
Земеделие 48 
Златен милиард 30 
Зряла възраст 7 
Игри в обучението 183 
Идентичност 4 
ИДИЛ 34 
Издръжка 158 
Икономика на България 118 
Икономическа дипломация 100 
Икономическа интеграция 104 
Икономическа мисъл 109 
Икономическа престъпност 81 
Икономическа статистика 26 
Икономически растеж 24 118 
Имиграционна политика 46 
Имиграция 31 46 
Инвестиции 62 79 
Инвестиционни фондове 160 
Индивидуални различия 19 
Индустриална собственост 150 
Индустриални сгради 220 
Иновации 124 
Иновации в архитектурата 220 
Иновационен модел 124 
Иновационна политика 122 
Институционална икономика 113 
Интелектуална собственост 97 150 204 
Интерактивни модели 60 
Интерактивно обучение 183 
Интериорен дизайн 213 
Интернационализация 181 
Интернет 190 
Интернет зависимост 13 
Инфлация 78 
Информационна инфраструктура 130 
Информационни системи в бизнеса 133 
Информационни технологии 53 
Информационно общество 169 
Информация от обществения сектор 148 
Ислямизация 173 
Ислямска култура 225 
Ислямска финансова система 173 
История на правото 150 
Кампуси 223 
Капиталови пазари 108 136 
Картови измами 208 
Качество на образованието 188 189 
Качество на услугите 126 
Компютърни престъпления 157 
Конкурентоспособност 83 96 
Конституция 35 
Контрол 65 
Конфликт на интереси 52 
Концесии 119 
Кооперации 135 
Кооперации за хора с увреждания 135 
Корпоративна престъпност 142 
Корпоративно управление 154 
Коучинг 202 
Крайбрежни градски зони 219 
Креативност 201 
Кредити 105 
Кредитиране 110 
Кредитно застраховане 174 
Кризата в Гърция 91 112 114 
Криминалистическа тактика 162 
Културно наследство 225 
Късно родителство 191 
Ландшафтна архитектура 219 
Лекарска грешка 145 
Лечебен туризъм 76 
Лидерство 124 
Лихвени проценти 105 
Личностни качества 20 
Логистични площи 217 
Лъжа 23 
Малки и средни предприятия 83 127 
Маркетингов микс 59 
Маркетингови комуникации 59 
Маркетингови стратегии 200 
Масмедии 165 
Масова комуникация 165 
Мегаистория 44 
Медиен език 3 
Медии 165 
Медицинска професия 15 
Медицинско право 145 
Международен тероризъм 43 
Международен трибунал по морско право 163 
Международна миграция 38 
Междуфирмена задлъжнялост 86 
Мейнстрийм 39 
Местни финанси 168 
Местно самоуправление 170 
Металукс 212 
Метафори 3 
Методи на управление 42 
Миграционна политика 31 
Миграционни процеси 63 
Митническа политика 89 
Митнически съюз 101 
Митническо представителство 61 
Многогодишна финансова рамка (МФР) 129 
Многоезичие 226 
Модерн 213 
Морски транспорт 50 
Морско право 139 163 
Музеи 225 
Музейни сгради 220 
Мултикултурализъм 32 
Мюсюлмански общности 46 
Наемен труд 121 
Наказателен кодекс 140 
Наказателно право 147 149 159 
Напрежение 6 
Насилие върху жени 9 27 
Насилие над деца 27 
Наследствено право 151 161 
Научни изследвания 122 
Национален съюз на ТПК 135 
Небостъргачи 222 
Неетично поведение 22 
Неизбежна отбрана 140 141 
Нелегална имиграция 31 
Нелинейни стратегии 44 
Нематериални активи 49 62 
Неплатежоспособност 117 
Неправителствени организации 47 
Нефинансови предприятия 117 
Неформална икономика 121 
Нов път на коприната 120 
Нов световен ред 40 
Облачни технологии 179 
Образование 72 126 
Образование в Норвегия 185 
Образователен маркетинг 166 
Обучение на деца 183 
Обществен ред 228 
Обществена информация 148 
Общинска администрация 170 
Общински бюджет 168 
Одит на европейски проекти 65 
ОИСР 154 
Онкология 15 
ООН 47 152 
Оперативни програми 88 
Организационен мениджмънт 207 
Организационна култура 2 202 
Организационна промяна 205 
Организационни системи 132 
Организационно моделиране 206 
Организация на труда 18 
Отнемане на имущество 155 
Офшорни зони 67 
Оценка на риска 50 70 
Пазар на информационни технологии 53 
Пазар на труда 90 
Паричен съвет 118 
Парково строителство 216 
Парламентарно управление 156 
Патентно право 150 
Пенитенциарна психология 12 
Пенсионни фондове 176 
Персонални финанси 79 
Петфакторен модел на личността 16 
Печатни услуги 194 198 
Плагиатство 180 
Поведенчески финанси 108 
Политическа система 35 
Политически права 153 
Полицейски служби 228 
Полицейски служители 23 
Полиция 228 
Потребителска лоялност 125 
Потребителско кредитиране 71 
Права на детето 143 
Право на информация 148 
Право на политическо сдружаване 153 
Православно християнство 109 
Пране на пари 81 171 172 173 
Предучилищно образование 183 
Преки чуждестранни инвестиции 56 
Престъпления 140 
Прогнози 75 
Проектен екип 205 
Производствен процес 195 
Противодействие на тероризма 36 
Професионален стрес 12 
Професионална адаптация 8 
Професионална етика 23 
Професионално консултиране 8 
Професионално ориентиране 8 
Процесен мениджмънт 197 
Психиатрична практика 15 
Психическа устойчивост 20 
Психични болести 17 
Публичен сектор 126 167 
Публична администрация 22 
Работна сила 131 
Раждаемост 24 
Развиващи се страни 104 
Ранно родителство 191 
Расизъм 46 
Реклама 200 
Риск 50 
Рисунки на деца 183 
Родителско поведение 177 
Ромски деца 186 
Самоуправление 207 
Самоуправляващи се работни екипи 207 
Световна търговия 111 
Световни търговски пазари 111 
Селски туризъм 125 
Семейна педагогика 191 
Семейна психодиагностика 178 
Семейни отношения 6 
Семейно възпитание 177 
Семейно право 158 
Сенчеста икономика 121 
Сертификация 196 
Сива икономика 81 121 
Сингулярност 44 
Синдром на хиперактивност 11 
Синергетика 44 
Система Хауала 171 172 173 
Системен икономически анализ 201 
Системно мислене 201 
Служби за сигурност 228 
Соларни панели 134 
Софтуерни компании 49 
Софтуерни системи 130 
Социален статус 113 
Социална психология 28 
Социални медии 21 29 
Социални мрежи 21 29 
Специални разузнавателни средства (СРС) 144 
Средновековна България 109 
Стандарти за управление на качеството 126 
Старост 10 
Стигма 17 
Стратегическо планиране 21 
Строителни предприятия 98 
Строителство 98 222 224 
Структурни изменения 87 
Субсидии 92 
Сувенири 212 
Суверенитет 40 
Съдебна практика 159 
Съдеятелска среда 201 
Сънуване 14 
Тагване 132 
Танцови движения 211 
Танцово изкуство 210 211 
Танцово творчество 211 
Текстови документи 132 
Телевизионна реклама 203 
Телевизия 204 
Теория на игрите 52 
Тероризъм 3 149 
Терористични актове 34 
Транзакции 171 172 
Транснационална престъпност 81 
Транснационални корпорации (ТНК) 30 
Транспортна инфраструктура 119 
Трансхуманизъм 5 
Трансцендентност 4 
Трафик на хора 147 
Тревожност 6 
Трудов пазар 87 131 
Трудова миграция 31 63 
Трудова праводееспособност 138 
Трудова правоспособност 138 
Трудова правосубектност 138 
Трудови правоотношения 138 
Трудово право 138 
Трудово-производителни кооперации (ТПК) 135 
Турбулентност 40 197 
Туризъм 202 
Туристическа политика 51 
Туристически дестинации 93 
Туристически пазар 99 
Туристически продукт 99 
Търговия 198 
Търговска марка 200 
Търговска политика 100 
Търговски банки 71 
Търговски вериги 84 
Търговски дружества 154 
Търговски кредит 117 
Търговски марки 84 
Търсене 132 
Университети 223 
Университетски град 223 
Управление в туризма 77 
Управление на бази данни 133 
Управление на бизнес процеси 197 
Управление на запасите 107 
Управление на знанието 167 
Управление на общините 167 
Управление на проекти 205 
Управление на риска 50 97 
Управление на човешките ресурси 2 
Управленски подход 206 
Управленски процес 199 
Урбанизация 128 224 
Усвояване на еврофондовете 65 83 88 170 
Устойчива икономика 106 
Устойчиво развитие 48 85 
Учебни сгради 209 
Учене през целия живот 182 
Училищно образование 164 
Фейсбук 21 
Финанси 79 
Финанси на фирмата 107 
Финансиране 122 
Финансиране на тероризма 34 36 171 172 173 
Финансов отчет 49 
Финансов риск 70 
Финансова криза 136 
Финансови активи 136 
Финансови възнаграждения 18 
Финансово посредничество 74 
Финансово разузнаване 171 
Фирмена интернационализация 60 73 
Фискална хармонизация 64 
Фондов индекс 136 
Фотоволтаични технологии 134 
Франчайзинг 69 
Хизбула 3 
Хореография 210 
Централен депозитар 58 146 
Циклограма 195 
Чартъри 139 
Черноморски регион 120 
Човечество 5 
Човешки капитал 72 90 
Човешко развитие 7 
Чуждоезиково обучение 226 227 
Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС) 123 
Юноши 190 
Ядрено оръжие 43 
ERP система 127 
PR практики 166 
PR стратегии 164 
SWOT анализ 116 199