НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Сп/0/Б 44

Митева, Анна.  Библиотеките в европейските образователни и културни политики за интегриране на ромското малцинство / Анна Митева. // Библиотека, XXIII, 2016, N 2, с. 23-32. 

  

Сист. No: 27374

- 2 -

Сп/0/И 73

Научните издания и издателската дейност - състояние и перспективи [Тема на броя] . // [ИНФО] INFO свят, 2016, N 1, 47 с.. 

  

Сист. No: 27465

- 3 -

Сп/3/С 54

Стефанов, Иван.  Отминаващата епоха на културата на четене / Иван Стефанов. // Социология и икономика, IV, 2014, N 1, с. 5-20. 

  

Сист. No: 27526

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 4 -

Сп/37Г 62

Костадинов, Пеньо.  Социум, субективност и рефлексивност в хуманитарното (и етическо) знание / Пеньо Костадинов. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XX, 2014, с. 82-90. 

  

Сист. No: 27568

- 5 -

Сп/1/Ф 51

Милков, Лучиян.  Връзката с "Другия" - приемане или отхвърляне, релация между "Аз" и "Ти" / Лучиян Милков. // Философия, XXV, 2016, N 1, с.0-34. 

  

Сист. No: 27375

- 6 -

Сп/33/И 50

Милков, Лучиян.  Философско-педагогически измерения на другостта / Лучиян Милков. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 140-153. 

  

Сист. No: 27417

Психология

- 7 -

Сп/1/К 65

Богданова, Диана.  Влияние на Аз-образа и способността за идентификация върху страха от раздяла и страха от физически наранявания при лица между 13- и 16-годишна възраст / Диана Богданова. // Клинична и консултативна психология, VII, 2015, N 4, с. 26-43. 

  

Сист. No: 27456

- 8 -

Сп/1/В 83

Изотова, Елена Ивановна.  Эмоциональная социализация детей: закономерности и механизмы / Елена Ивановна Изотова. // Вопросы психологии, LXI, 2016, N 1, с. 55-67. 

  

Сист. No: 27405

- 9 -

Сп/1/В 52

Психологические факторы профессионального здоровья преподавателей высшей школы . // Вестн. СПбУ. Сер. 12, Психология. Социология. Педагогика, 2015, N 4, с. 42-54. 

  

Сист. No: 27399

Логика

Етика

Религия

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

- 10 -

Сп/1/В 52

Богомягкова, Елена Сергеевна.  Социальные проблемы как дискурс: производство новых форм неравенства / Елена Сергеевна Богомягкова. // Вестн. СПбУ. Сер. 12, Психология. Социология. Педагогика, 2015, N 4, с. 112-118. 

  

Сист. No: 27400

- 11 -

Сп/3/С 54

Георгиев, Благовест.  Ефективността на "Пекинския консенсус", или за ролята на държавната собственост / Благовест Георгиев. // Социология и икономика, IV, 2014, N 1, с. 21-42. 

  

Сист. No: 27527

- 12 -

Сп/3/С 54

Георгиев, Благовест.  Илюзиите на "европейските ценности" и "цивилизационният избор" на българите / Благовест Георгиев. // Социология и икономика, IV, 2014, N 4, с. 11-35. 

  

Сист. No: 27539

- 13 -

Сп/3/С 54

Георгиев, Благовест.  Глобализация или интервенция? / Благовест Георгиев. // Социология и икономика, V, 2015, N 2, с. 3-31. 

  

Сист. No: 27540

- 14 -

Сп/3/С 54

Димитров, Димитър.  Развитието на гражданското общество в условията на демокрация / Димитър Димитров. // Социология и икономика, IV, 2014, N 4, с. 3-10. 

  

Сист. No: 27538

- 15 -

Сп/3/С 54

Димитров, Димитър.  В света на не-логичните човешки действия / Димитър Димитров. // Социология и икономика, V, 2015, N 2, с. 32-38. 

  

Сист. No: 27541

- 16 -

Сп/3/С 54

Йонкова, Надежда.  Скрита и неосъзната дискриминация в гражданските правоотношения: идентифициране и противодействие / Надежда Йонкова. // Социология и икономика, IV, 2014, N 3, с. 47-57. 

  

Сист. No: 27536

- 17 -

Сп/3/М 68

Клер, Ежи.  Мега-города будущего: шанс или угроза для развития / Ежи Клер. // Мир перемен, 2016, N 1, с.0-104. 

  

Сист. No: 27403

- 18 -

Сп/3/С 54

Недялков, Павел.  Ролята на формалния лидер за управление на конфликтите в организацията / Павел Недялков. // Социология и икономика, IV, 2014, N 2, с. 8-12. 

  

Сист. No: 27530

- 19 -

Сп/3/С 54

Янков, Ивайло.  Предизвикателствата пред социалната икономика в България и опитът на Франция / Ивайло Янков. // Социология и икономика, IV, 2014, N 2, с. 22-29. 

  

Сист. No: 27532

- 20 -

Сп/3/С 54

Янков, Ивайло.  Детерминанти на здравето и жизнената среда / Ивайло Янков. // Социология и икономика, V, 2015, N 3, с. 17-30. 

  

Сист. No: 27544

Политика

- 21 -

Сп/32/М 45

30 години от оправдателната присъда на италианския съд по делото Антонов и България . // Международни отношения, XLV, 2016, N 2, с. 5-32. 

   Конф. на тема "Атентатът срещу България - истината", София, 31 март 2016. 

  

Сист. No: 27410

- 22 -

Сп/37/Н 32

Манолов, Георги Любенов.  Историческо развитие на избирателната система в България (1878 - 1989) / Георги Любенов Манолов. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, I, 2015, с. 9-76. 

  

Сист. No: 27377

- 23 -

Сп/3/С 54

Манолов, Георги Любенов.  Партийното финансиране в България: проблеми и перспективи / Георги Любенов Манолов. // Социология и икономика, IV, 2014, N 3, с. 3-11. 

  

Сист. No: 27535

- 24 -

Сп/3/С 54

Манолов, Георги Любенов.  Избирателен процес и електорално поведение / Георги Любенов Манолов. // Социология и икономика, V, 2015, N 3, с. 3-16. 

  

Сист. No: 27543

- 25 -

Сп/3/С 54

Найденов, Георги.  Барак Обама и Владимир Путин - причини за сатанизирането (незаслужено) на двамата световни лидери / Георги Найденов, Калоян Харалампиев. // Социология и икономика, V, 2015, N 2, с. 39-54. 

  

Сист. No: 27542

- 26 -

Сп/32/С 49

Панюжева, Марина Михайловна.  Европейская безопасность: атлантизм vs европеизм / Марина Михайловна Панюжева. // Современная Европа, XVII, 2016, N 1, с. 63-75. 

  

Сист. No: 27395

- 27 -

Сп/3/С 54

Поспелов, Андрей.  Политически и правни аспекти за осигуряване на регионална стабилност в Северозападното Причерноморие (Триъгълник на интереси: България - Румъния - Украйна) / Андрей Поспелов. // Социология и икономика, IV, 2014, N 3, с. 58-66. 

  

Сист. No: 27537

- 28 -

Сп/32/А 45

Россия - Запад: политические и экономические измерения кризиса . // Актуальные проблемы Европы, 2016, N 1, 189 с.. 

  

Сист. No: 27393

- 29 -

Сп/33/И 50

Цветков, Цветан.  Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността / Цветан Цветков. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 24-38. 

  

Сист. No: 27412

- 30 -

Сп/32/С 49

Швейцер, Владимир Яковлевич и др.  Европейский союз: критики и апологеты / Владимир Яковлевич Швейцер, Антон Сергеевич Таршин. // Современная Европа, XVII, 2016, N 1, с. 16-25. 

  

Сист. No: 27394

Икономика. Икономически науки

- 31 -

Сп/33/Н 32

Александрова, Маргарита.  Прилагане на съвременни методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционни проекти в непублични предприятия / Маргарита Александрова. // Науч. тр. УНСС, LVI, 2016, N 1, с. 35-75. 

  

Сист. No: 27440

- 32 -

Сп/33/И 50

Белева, Искра.  Влияние на емиграцията върху социално-икономическото развитие на България = The impact of emigracion on the socio-economic development of Bulgaria / Искра Белева. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 3, с. 3-22; p. 24-41. 

  

Сист. No: 27450

- 33 -

Сп/33/И 50

Величков, Николай.  Макроикономически ефекти на бюджетните разходи в България (иконометричен анализ) / Николай Величков. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 71-83. 

  

Сист. No: 27415

- 34 -

Сп/33/Н 25

Ганчев, Александър.  Хедж фондовете - еволюция и перспективи = Hedge Funds - Evolution and Perspectives / Александър Ганчев. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 4, с. 59-69 (p. 37-46). 

  

Сист. No: 27386

- 35 -

Сп/33/И 36

Георгиева, Мария.  Маркетингови ефекти от прилагането на социално-отговорен брандинг / Мария Георгиева. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LX, 2015, N 4, с. 61-72. 

  

Сист. No: 27562

- 36 -

Сп/33/И 50

Герунов, Антон.  Циклична динамика на основни фискални агрегати в България за периода 1998 - 2014 г. = Ciclical dynamics of key fiscal aggregates in Bulgaria over the period 1998 - 2014 / Антон Герунов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 2, с. 56-73; p. 74-89. 

  

Сист. No: 27448

- 37 -

Сп/32/С 49

Гладков, Игорь Сергеевич.  Европейский союз в системе современной международной торговли / Игорь Сергеевич Гладков. // Современная Европа, XVII, 2016, N 1, с. 85-94. 

  

Сист. No: 27396

- 38 -

Сп/33/Н 25

Грозева, Николина.  Нематериални активи и качество на финансовото оповестяване = Instangible Assets and Financial Disclosure Quality / Николина Грозева. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 4, с. 91-102 (p. 65-74). 

  

Сист. No: 27388

- 39 -

Сп/3/М 68

Дракова, Сильвия и др.  Природа и факторы глобальных дисбалансов в экономике / Сильвия Дракова, Юрай Сипко. // Мир перемен, 2016, N 1, с. 11-20. 

  

Сист. No: 27401

- 40 -

Сп/33/И 50

Дънешка, Антоанета Христова.  Култура и международен бизнес / Антоанета Христова Дънешка. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 1, с. 88-112. 

  

Сист. No: 27443

- 41 -

Сп/33/И 36

Енчева, Ваня.  Влияние на сивата икономика върху бюджетните приходи / Ваня Енчева. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LX, 2015, N 4, с. 47-60. 

  

Сист. No: 27561

- 42 -

Сп/33/Н 25

Иванова, Петя.  Анализ на туристическите посещения в България в контекста на носещия капацитет на дестинацията = An Analysis of Tourist Visits to Bulgaria in Terms of its Carryng Capacity / Петя Иванова. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 4, с. 40-58 (p. 19-36). 

  

Сист. No: 27385

- 43 -

Сп/33/И 36

Киров, Стоян.  Застрахователни решения за безопасен туризъм / Стоян Киров. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LX, 2015, N 4, с. 32-46. 

  

Сист. No: 27560

- 44 -

Сп/33/И 50

Колев, Петър и др.  Интелигентни транспортни системи - фактор за устойчиво развитие на транспорта / Петър Колев, Даниела Тодорова. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 3, с. 120-139. 

  

Сист. No: 27453

- 45 -

Сп/3/М 68

Котынский, Юлиуш.  Структурные изменения и турбулентности в мире как вызов развитию польской и европейской экономик / Юлиуш Котынский. // Мир перемен, 2016, N 1, с. 21-32. 

  

Сист. No: 27402

- 46 -

Сп/33/И 36

Леонидов, Атанас.  Късният неолиберализъм и глобалната финансова криза / Атанас Леонидов. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LX, 2015, N 4, с. 5-17. 

  

Сист. No: 27558

- 47 -

Сп/33/Н 32

Милков, Лучиян.  От пригодност за труд към професионално мейсторство: психологически и педагогически условия / Лучиян Милков. // Науч. тр. УНСС, LVI, 2016, N 1, с. 77-112. 

  

Сист. No: 27441

- 48 -

Сп/33/И 50

Найденов, Александър.  Клъстъризация на страните от Европейския съюз по брутна и добавена стойност, брой заети и компоненти на прираста в брутната добавена стойност / Александър Найденов. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 47-57. 

  

Сист. No: 27414

- 49 -

Сп/33/Н 32

Найденов, Георги.  Идеологеми, класови и фракционни борби в средата на 20-те години на XX век в Съветска Русия - трагичната съдба на Николай Кондратиев / Георги Найденов. // Науч. тр. УНСС, LVI, 2016, N 1, с. 7-33. 

  

Сист. No: 27439

- 50 -

Сп/33/Н 32

Недев, Тодор.  Пазарът на електроенергия в България и възможности за управление на риска чрез годишни финансови фючърси и опции ФЕЛИКС на Европейската енергийна борса (European Energy Exchange - EEX) / Тодор Недев. // Науч. тр. УНСС, LVI, 2016, N 1, с. 113-152. 

  

Сист. No: 27442

- 51 -

Сп/33/И 50

Недялкова-Щерева, Цветелина.  Особености в изграждането на маркетинг микса, позиционирането и сегментирането в банковия сектор / Цветелина Недялкова-Щерева. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 3, с. 103-119. 

  

Сист. No: 27452

- 52 -

Сп/37Г 62

Ненова, Анелия.  Анализ и оценка на резултатите и ефектите от изпълнение на ОП "Конкурентоспособност" и влиянието й върху бизнеса и икономиката на Република България / Анелия Ненова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XX, 2014, с. 180-221. 

  

Сист. No: 27572

- 53 -

Сп/33/Н 25

Ненова, Радка.  Мониторинг на парниковите газове от селското стопанство = Monitoring of Agricultural Greenhouse Gas Emissions / Радка Ненова. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 4, с. 70-90 (p. 47-64). 

  

Сист. No: 27387

- 54 -

Сп/3/С 54

Нинов, Димитър.  Какъв е и какъв трябва да бъде размерът на минималната работна заплата (МРЗ) у нос след въвеждането на плоския данък и премахването на необлагаемия минимум / Димитър Нинов. // Социология и икономика, IV, 2014, N 1, с. 43-54. 

  

Сист. No: 27528

- 55 -

Сп/33/М 68

Пашковская, Ирина Грантовна.  Энергетческая политика Евросоюза по сланцевому газу и другим необычайным видам ископаемого топлива / Ирина Грантовна Пашковская. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 4, с. 29-37. 

  

Сист. No: 27409

- 56 -

Сп/33/М 68

Саакян, Анна Рубеновна.  Неравенство доходов в Японии и других развитых странах / Анна Рубеновна Саакян. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 4, с. 21-28. 

  

Сист. No: 27408

- 57 -

Сп/33/М 68

Севастьянов, Сергей Витальевич.  Интеграционные проекты Китая в АТР и Евразии / Сергей Витальевич Севастьянов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 4, с. 5-12. 

  

Сист. No: 27406

- 58 -

Сп/37Г 62

Славов, Здравко Димитров.  За неопределеността, риска и субективизма при вземане на финансови решения / Здравко Димитров Славов. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XX, 2014, с. 130-179. 

  

Сист. No: 27571

- 59 -

Сп/33/И 50

Сотирова, Екатерина.  Ефективността във функционирането на БНБ за времето след 2010 година / Екатерина Сотирова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 39-46. 

  

Сист. No: 27413

- 60 -

Сп/33/И 50

Спасова, Елена.  Платежно-балансови ограничения пред икономическия растеж на България / Елена Спасова. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 2, с. 90-124. 

  

Сист. No: 27449

- 61 -

Сп/3/С 54

Стефанов, Нако.  Социално-икономическо развитие на Индия - етапи, параметри и перспективи / Нако Стефанов. // Социология и икономика, IV, 2014, N 2, с. 30-54. 

  

Сист. No: 27533

- 62 -

Сп/33/И 36

Сълова, Николинка.  Развитие на потреблението и доходите на населението в България в годините на преход / Николинка Сълова. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LX, 2015, N 4, с. 18-31. 

  

Сист. No: 27559

- 63 -

Сп/37Г 62

Тенев, Веселин.  Психопатология на трудовата заетост : Теории на икономическото поведение / Веселин Тенев. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XX, 2014, с. 91-100. 

  

Сист. No: 27569

- 64 -

Сп/33/И 50

Тодоров, Петко.  Нормата в процеса на пазарно търсене на храни = The norm in the process of market demand of foods / Петко Тодоров. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 2, с. 31-43; p. 44-55. 

  

Сист. No: 27447

- 65 -

Сп/33/И 50

Трифонова, Силвия и др.  Развитие на банковата система в България през периода 2007-2015 г. Влияние на световните кризисни процеси / Силвия Трифонова, Аглика Кънева. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 5-23. 

  

Сист. No: 27411

- 66 -

Сп/3/М 68

Тураева, Мадина О.  Транспортно-инфраструктурные проекты в Евразии / Мадина О. Тураева. // Мир перемен, 2016, N 1, с. 127-137. 

  

Сист. No: 27404

- 67 -

Сп/33/Б 44

Филипова, Надежда Манчева.  Фактори за успех на модела "Бизнес процес като услуга" = Factors Success of the "Business Process as a Service" Model / Надежда Манчева Филипова. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 4, с. 48-64 (p. 47-61). 

  

Сист. No: 27382

- 68 -

Сп/32/С 49

Хайтун, Алексей Давыдович.  Новые реалии европейского газового рынка / Алексей Давыдович Хайтун. // Современная Европа, XVII, 2016, N 1, с. 95-106. 

  

Сист. No: 27397

- 69 -

Сп/33/Н 25

Хентце, Йоахим и др.  Цели, предписания и стандарти при изготвянето на доклади за устойчиво развитие на предприемачествата = Aims, requirements and standards for reporting the sustainable Development of businesses / Йоахим Хентце, Бьорн Тиес. // Народностопански архив, LXVIII, 2015, N 4, с. 22-39 (p. 3-18). 

  

Сист. No: 27384

- 70 -

Сп/37Г 62

Христов, Петър и др.  Проучване на възможностите за развитие на туристическа пътека "Доспат - Кожари" / Петър Христов, Тодор Тодоров, Беатрис Йорданова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XX, 2014, с. 103-129. 

  

Сист. No: 27570

- 71 -

Сп/32/С 49

Циренщиков, Вадим.  Евросоюз: новое в инновационном строительстве / Вадим Циренщиков. // Современная Европа, XVII, 2016, N 1, с. 107-121. 

  

Сист. No: 27398

- 72 -

Сп/3/С 54

Чорбаджийска-Ангелова, Виктория.  Потребителско поведение в сценичните изкуства - теоретична постановка и факторен анализ / Виктория Чорбаджийска-Ангелова. // Социология и икономика, V, 2015, N 4, с. 23-33. 

  

Сист. No: 27548

- 73 -

Сп/33/И 50

Янков, Ивайло.  Ендогенни елементи на фирмената задлъжнялост в България / Ивайло Янков. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 1, с. 126-140. 

  

Сист. No: 27444

Право

- 74 -

Сп/34/П 84

Блидов, Атанас.  Експертизата в изпълнителното производство / Атанас Блидов. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 1, с. 46-57. 

  

Сист. No: 27390

- 75 -

Сп/34/Ю 29

Бобев, Костадин.  Разследване на престъпления, извършени с електронни платежни инструменти / Костадин Бобев. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, XXII, 2015, с. 139-149. 

  

Сист. No: 27555

- 76 -

Сп/37Г 62

Борисова, Олга.  Управлението на радиоактивните отпадъци като обект на правно регулиране / Олга Борисова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XX, 2014, с. 32-51. 

  

Сист. No: 27565

- 77 -

Сп/34/С 96

Георгиев, Иван.  Някои специфични особености на съдебното производство за защита от домашно насилие / Иван Георгиев. // Съвременно право, XXVII, 2016, N 1, с. 94-107. 

  

Сист. No: 27427

- 78 -

Сп/34/С 96

Димитров, Васил.  Основи на европейското спортно право. Решения на Съда на Европейския съюз в областта на спорта / Васил Димитров. // Съвременно право, XXVII, 2016, N 1, с. 63-74. 

  

Сист. No: 27426

- 79 -

Сп/34/О-25

Димитров, Васил.  Футболното хулиганство : Практиката на органите на UEFA и Спортния арбитражен съд, засягащи борбата с футболното хулиганство / Васил Димитров. // Общество и право, 2016, N 3, с. 102-114. 

  

Сист. No: 27432

- 80 -

Сп/34/О-25

Димитрова, Ралица.  Как по-успешно да се реагира на картелни споразумения и злоупотреба с монопол : Няколко предложения з аповишаване на ефективността на антитръстовото правоприлагане в България / Ралица Димитрова. // Общество и право, 2016, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 27418

- 81 -

Сп/34/О-25

Драганов, Живко.  Обекти, изключени от авторскоправна закрила : Преглед и актуални проблеми на нормативната уредба / Живко Драганов. // Общество и право, 2016, N 2, с. 12-21. 

  

Сист. No: 27419

- 82 -

Сп/34/Ю 29

Драгиев, Александър.  Международните договори в юриспруденцияга на Международния съд на ООН / Александър Драгиев. // Юридически свят, 2016, N 1, с. 26-42. 

  

Сист. No: 27459

- 83 -

Сп/34/О-25

Калайджиева, Виолета.  Субекти на данъчното престъпление по чл. 255 от НК - практически проблеми / Виолета Калайджиева. // Общество и право, 2016, N 3, с. 22-30. 

  

Сист. No: 27429

- 84 -

Сп/34/С 96

Карадимов, Росен.  Програмата на телевизионната организация като обект на право, сродно на авторското право : Опит за изясняване на понятието "телевизионна програма" по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права / Росен Карадимов. // Съвременно право, XXVII, 2016, N 1, с. 38-52. 

  

Сист. No: 27424

- 85 -

Сп/34/Т 96

Колев, Николай.  Тълкувателни проблеми относно изключването на съдружник от ООД / Николай Колев. // Търговско право, XXV, 2016, N 1, с. 5-28. 

  

Сист. No: 27422

- 86 -

Сп/37Г 62

Константинов, Емил.  ООН и основните принципи на международното право / Емил Константинов. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XX, 2014, с. 13-24. 

  

Сист. No: 27563

- 87 -

Сп/34/П 84

Корнезов, Александър Любенов.  Взаимодействието между правните системи на ЕС и на ООН през призмата на jus cogens и явлението cross-fertilization / Александър Любенов Корнезов. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 1, с. 58-79. 

  

Сист. No: 27391

- 88 -

Сп/37Г 62

Лозовая, Олга.  Лични данни: особености при интерпретирането на понятието / Олга Лозовая. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XX, 2014, с. 52-60. 

  

Сист. No: 27566

- 89 -

Сп/34/О-25

Манов, Стефан.  Електронният вот: митът за лесното купуване на гласове : Една възможна и ефикасна защита срещу купуването на гласове при дистанционното електронно гласуване в неконтролирана среда / Стефан Манов. // Общество и право, 2016, N 2, с. 22-30. 

  

Сист. No: 27420

- 90 -

Сп/34/Ю 29

Михайлова, Михайлина.  Правото в пространството и времето / Михайлина Михайлова. // Юридически свят, 2016, N 1, с. 11-25. 

  

Сист. No: 27458

- 91 -

Сп/34/Ю 29

Нейкова, Мария.  Опазване паметниците на културата и историята от терористични деяния или необходимостта от промяна на Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт / Мария Нейкова. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, XXII, 2015, с. 150-155. 

  

Сист. No: 27556

- 92 -

Сп/37Г 62

Нешев, Петър.  Актуални теоретични и приложни аспекти на юридическата психология / Петър Нешев. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XX, 2014, с. 63-81. 

  

Сист. No: 27567

- 93 -

Сп/34/З-38

Николова-Стефанова, Росица Радкова.  Идентифициране и анализ на приложими европейски практики в българската пенитенциарна психология : Доклад-анализ / Росица Радкова Николова-Стефанова. // Затворно дело, 2015, N 2, с. 1-33. 

   Представя се опитът на 5 страни от ЕС - Австрия, Дания, Латвия, Чешка република, Румъния. 

  

Сист. No: 27461

- 94 -

Сп/34/О-25

Павлов, Николай.  Правни аспекти на управлението на научни изследвания в България / Николай Павлов. // Общество и право, 2016, N 3, с. 61-69. 

  

Сист. No: 27431

- 95 -

Сп/34/П 84

Паунов, Христо.  Нормативна уредба на националното знаме като държавен символ / Христо Паунов. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 1, с. 3-16. 

  

Сист. No: 27389

- 96 -

Сп/34/Ю 29

Правата на човека в наказателното и наказателнопроцесуалното право. Практиката на ЕСПЧ  : Науч. конф. с междунар. участие. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, XXII, 2015, с. 7-138. 

  

Сист. No: 27554

- 97 -

Сп/34/С 96

Русчев, Иван.  Относно "задължението" на надарения за издръжка, или още веднъж за отменителното основание по чл. 227, ал. 1 б. "в" ЗЗД / Иван Русчев. // Съвременно право, XXVII, 2016, N 1, с. 7-26. 

  

Сист. No: 27423

- 98 -

Сп/34/О-25

Семов, Атанас.  Преюдициално запитване : Производството за преюдициални запитвания като гарант за добро правосъдие и за реализация на основното право на гражданите на достъп до съд. Изводи за ролята на националните юрисдикции в актуалната практика на СЕС : (Първа част) / Атанас Семов. // Общество и право, 2016, N 3, с. 3-21 (следва). 

  

Сист. No: 27428

- 99 -

Сп/34/О-25

Стоянов, Николай.  Правни последици от прехвърляне на наетия имот / Николай Стоянов. // Общество и право, 2016, N 3, с. 31-44. 

  

Сист. No: 27430

- 100 -

Сп/34/Ю 29

Цанкова, Цанка.  Професор д-р Лиляна Ненова и българското семейно право / Цанка Цанкова. // Юридически свят, 2016, N 1, с. 74-94. 

  

Сист. No: 27460

- 101 -

Сп/34/З-38

Чанкова, Добринка.  За една нова възстановителна политика в пенитенциарната система / Добринка Чанкова. // Затворно дело, 2015, N 2, с. 34-42. 

  

Сист. No: 27462

Обществено управление

- 102 -

Сп/37Г 62

Марков, Костадин.  Единна система за оценка и контрол на дейностите на Дирекциите "Социално подпомагане" при осъществяването на специализиран контрол върху тях, чрез Инспектората на Агенцията за социално подпомагане / Костадин Марков. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XX, 2014, с. 222-247. 

  

Сист. No: 27573

- 103 -

Сп/37Г 62

Симеонов, Стефан.  Сър Робърт Пийл - лидерът в модерното поддържане на обществения ред / Стефан Симеонов. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", XX, 2014, с. 25-31. 

  

Сист. No: 27564

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 104 -

Сп/33/Б 44

Богданова, Маргарита и др.  Интегрираност на стратегиите за научни изследвания в плановите документи на висшите училища = Integration of Research Documents into the Planning Documents of Higher Schools / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 4, с. 5-24 (p. 5-24). 

  

Сист. No: 27380

- 105 -

Сп/37/П 32

Гюрова, Вяра.  Параметри на властта и ролите на университетския преподавател / Вяра Гюрова. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 4, с. 463-472. 

  

Сист. No: 27437

- 106 -

Сп/37/П 32

Дерменджиева, София и др.  Ромски дискриминационни практики и реч на омразата в преподаването на университетски преподаватели : (Анализ на информацията от база данни от анкетно проучване) / София Дерменджиева, Даниела Тасевска, Гергана Дянкова. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 3, с. 295-311. 

  

Сист. No: 27552

- 107 -

Сп/3/С 54

Димитрова, Снежана.  Място и роля на образователните институции в ЕС / Снежана Димитрова. // Социология и икономика, V, 2015, N 4, с. 3-9. 

  

Сист. No: 27547

- 108 -

Сп/80/Ч 94

Димитрова, Таня.  Невронауките в помощ на преподаването на чужди езици / Таня Димитрова. // Чуждоезиково обучение, XLIII, 2016, N 2, с. 127-136. 

  

Сист. No: 27433

- 109 -

Сп/0/И 73

Измерване на научно-изследователската дейност. Системи за оценка на качеството на научната продукция [Тема на броя] . // [ИНФО] INFO свят, 2015, N 4, 50 с.. 

  

Сист. No: 27464

- 110 -

Сп/37/С 84

Колева, Ирина.  Рефлексивният подход: методология, парадигми и факти : (в системата на образователното взаимодействие) / Ирина Колева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 2, с. 151-170. 

  

Сист. No: 27551

- 111 -

Сп/3/С 54

Криводолски, Красимир.  Структурното развитие на българското образование / Красимир Криводолски. // Социология и икономика, IV, 2014, N 2, с. 13-21. 

  

Сист. No: 27531

- 112 -

Сп/80/Ч 94

Кръстева, Ирена.  Преводът - процес на транскодиране / Ирена Кръстева. // Чуждоезиково обучение, XLIII, 2016, N 2, с. 137-145. 

  

Сист. No: 27434

- 113 -

Сп/37/П 32

Милков, Лучиян.  Нравствено-етичното и религиозното в съвременната педагогическа наука / Лучиян Милков. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 4, с. 439-462. 

  

Сист. No: 27436

- 114 -

Сп/37/С 84

Пенкова, Росица.  Съвременната езикова ситуация и междукултурната комуникация в българските общности в чужбина : (Някои аспекти, свързани с обучението по български език) / Росица Пенкова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 2, с. 127-140. 

  

Сист. No: 27550

- 115 -

Сп/37/П 32

Терзийска, Пелагия.  Театрализираната дейност в процеса на социализация на децата със специални образователни потребности / Пелагия Терзийска. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 4, с. 473-483. 

  

Сист. No: 27438

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

- 116 -

Сп/33/И 50

Башев, Храбрин и др.  Социално-икономически последици от земетресението, цунамито и ядрената авария през март 2011 г. върху агро-хранителните вериги в Япония = Socio-economic impact of the March 2011 earthquake, tsunami and nuclear accident on agri-food chains in Japan / Храбрин Башев, Ито Фусао. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 3, с. 42-66; p. 67-90. 

  

Сист. No: 27451

- 117 -

Сп/3/С 54

Мантарова, Анна.  Членството на България в ЕС в подкрепа на грижите за околната среда в страната / Анна Мантарова. // Социология и икономика, IV, 2014, N 1, с. 55-67. 

  

Сист. No: 27529

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

- 118 -

Сп/1/К 65

Масурски, Александър.  Тревожност и самотност при лица с шизофрения / Александър Масурски. // Клинична и консултативна психология, VII, 2015, N 4, с. 10-20. 

  

Сист. No: 27455

- 119 -

Сп/1/К 65

Неделчева, Мина.  Психогенен инфертилитет - реалност или спекулация? / Мина Неделчева. // Клинична и консултативна психология, VII, 2015, N 4, с. 44-55. 

  

Сист. No: 27457

- 120 -

Сп/1/К 65

Николова, Валентина.  Изследване на селективното внимание при хора с хранителни разстройства / Валентина Николова. // Клинична и консултативна психология, VII, 2015, N 4, с. 3-9. 

  

Сист. No: 27454

Управление

- 121 -

Сп/3/С 54

Димитров, Димитър.  За равнищата на местно и регионално самоуправление и необходимостта от ново административно-териториално устройство на България / Димитър Димитров. // Социология и икономика, V, 2015, N 3, с. 31-45. 

  

Сист. No: 27545

- 122 -

Сп/3/С 54

Димитрова, Яница.  Корпоративна култура и конкурентоспособност - реалната връзка / Яница Димитрова. // Социология и икономика, V, 2015, N 3, с. 56-73. 

  

Сист. No: 27546

- 123 -

Сп/33/И 50

Кирилова, Катя.  Методически въпроси при разработване на публични електронни услуги / Катя Кирилова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 84-98. 

  

Сист. No: 27416

- 124 -

Сп/33/Б 44

Колева, Диана и др.  Бизнес мотивационен профил: сравнение между нагласи на бизнеса, администрацията и младите хора = A Business Motivational Profile: Comparing the Attitudes of the Business, administration and Young People / Диана Колева, Николай Щерев, Димитър Благоев. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 4, с. 25-47 (p. 25-46). 

  

Сист. No: 27381

- 125 -

Сп/33/И 50

Раковска, Мирослава.  Управление на снабдяването и операциите в логистичните системи на производствените предприятия в България / Мирослава Раковска. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 1, с. 141-181. 

  

Сист. No: 27445

- 126 -

Сп/37/Н 32

Тепавичарова, Милена.  Моделиране на основните фактори, влияещи върху ефективното управление на човешките ресурси на секторно ниво в България / Милена Тепавичарова. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, I, 2015, с. 77-172. 

  

Сист. No: 27378

- 127 -

Сп/33/И 50

Хаджиев, Кристиян.  Мултикултурна бизнес-среда - управленски подходи, ценности, тенденции и стереотипи = Multicultural business environment - management approaches, values, trends and stereotypes / Кристиян Хаджиев. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 2, с. 3-17; p. 18-30. 

  

Сист. No: 27446

Счетоводство

- 128 -

Сп/33/Б 44

Димитров, Ради.  Актуални проблеми при счетоводното отчитане на разходите, финансирани със средства от Европейския съюз, в публичния сектор = Current Issues in Accounting for Costs Financed by the European Union Funds in the Public Sector / Ради Димитров. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 4, с. 78-96 (p. 73-90). 

  

Сист. No: 27383

Фина механика. Автоматика

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 129 -

Сп/7/А 90

Давчева, Мария и др.  Когато свършват думите, започва скулптурата / Мария Давчева, Пламена Георгиева. // Архитектура, LXIII, 2016, N 2, с. 58-65. 

  

Сист. No: 27473

Градоустройство. Ландшафт

- 130 -

Сп/7/А 90

Колева, Йорданка.  Цветовете и връзката им с културата и идентичността на физическата среда в Европа / Йорданка Колева. // Архитектура, LXIII, 2016, N 2, с. 26-29. 

  

Сист. No: 27469

- 131 -

Сп/7/А 90

Никифоров, Иван.  Ландшафтът и туризмът като тема в ОУП на няколко български общини / Иван Никифоров. // Архитектура, LXIII, 2016, N 2, с. 36-41. 

  

Сист. No: 27471

Архитектура

- 132 -

Сп/7/А 90

Булев, Тодор.  SFS Residence / Тодор Булев. // Архитектура, LXIII, 2016, N 2, с. 4-9. 

  

Сист. No: 27466

- 133 -

Сп/7/А 90

Давчев, Орлин.  Първата дама на архитектурата / Орлин Давчев. // Архитектура, LXIII, 2016, N 2, с. 18-21. 

  

Сист. No: 27468

- 134 -

Сп/7/А 90

Кьосев, Ясен.  Наградата Прицкер'2016 / Ясен Кьосев. // Архитектура, LXIII, 2016, N 2, с. 15-17. 

  

Сист. No: 27467

- 135 -

Сп/7/А 90

Смарагдови балдахини . // Архитектура, LXIII, 2016, N 2, с. 52-55. 

   Музей "Ритберг" - Цюрих. 

  

Сист. No: 27472


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Маргарита 31 
Башев, Храбрин 116 
Белева, Искра 32 
Благоев, Димитър 124 
Блидов, Атанас 74 
Бобев, Костадин 75 
Богданова, Диана 7 
Богданова, Маргарита 104 
Богомягкова, Елена Сергеевна 10 
Борисова, Олга 76 
Булев, Тодор 132 
Величков, Николай 33 
Ганчев, Александър 34 
Георгиев, Благовест 11 12 13 
Георгиев, Иван 77 
Георгиева, Мария 35 
Георгиева, Пламена 129 
Герунов, Антон 36 
Гладков, Игорь Сергеевич 37 
Грозева, Николина 38 
Гюрова, Вяра 105 
Давчев, Орлин 133 
Давчева, Мария 129 
Дерменджиева, София 106 
Димитров, Васил 78 79 
Димитров, Димитър 14 15 121 
Димитров, Ради 128 
Димитрова, Ралица 80 
Димитрова, Снежана 107 
Димитрова, Таня 108 
Димитрова, Яница 122 
Драганов, Живко 81 
Драгиев, Александър 82 
Дракова, Сильвия 39 
Дънешка, Антоанета Христова 40 
Дянкова, Гергана 106 
Енчева, Ваня 41 
Иванова, Петя 42 
Изотова, Елена Ивановна 8 
Ито Фусао 116 
Йонкова, Надежда 16 
Йорданова, Беатрис 70 
Калайджиева, Виолета 83 
Карадимов, Росен 84 
Кирилова, Катя 123 
Киров, Стоян 43 
Клер, Ежи 17 
Колев, Николай 85 
Колев, Петър 44 
Колева, Диана 124 
Колева, Ирина 110 
Колева, Йорданка 130 
Константинов, Емил 86 
Корнезов, Александър Любенов 87 
Костадинов, Пеньо 4 
Котынский, Юлиуш 45 
Криводолски, Красимир 111 
Кръстева, Ирена 112 
Кънева, Аглика 65 
Кьосев, Ясен 134 
Леонидов, Атанас 46 
Лозовая, Олга 88 
Манов, Стефан 89 
Манолов, Георги Любенов 22 23 24 
Мантарова, Анна 117 
Марков, Костадин 102 
Масурски, Александър 118 
Милков, Лучиян 5 6 47 113 
Митева, Анна 1 
Михайлова, Михайлина 90 
Найденов, Александър 48 
Найденов, Георги 25 49 
Недев, Тодор 50 
Неделчева, Мина 119 
Недялков, Павел 18 
Недялкова-Щерева, Цветелина 51 
Нейкова, Мария 91 
Ненова, Анелия 52 
Ненова, Радка 53 
Нешев, Петър 92 
Никифоров, Иван 131 
Николова, Валентина 120 
Николова-Стефанова, Росица Радкова 93 
Нинов, Димитър 54 
Павлов, Николай 94 
Панюжева, Марина Михайловна 26 
Парашкевова, Евелина 104 
Паунов, Христо 95 
Пашковская, Ирина Грантовна 55 
Пенкова, Росица 114 
Поспелов, Андрей 27 
Раковска, Мирослава 125 
Русчев, Иван 97 
Саакян, Анна Рубеновна 56 
Севастьянов, Сергей Витальевич 57 
Семов, Атанас 98 
Симеонов, Стефан 103 
Сипко, Юрай 39 
Славов, Здравко Димитров 58 
Сотирова, Екатерина 59 
Спасова, Елена 60 
Стефанов, Иван 3 
Стефанов, Нако 61 
Стоянов, Николай 99 
Сълова, Николинка 62 
Таршин, Антон Сергеевич 30 
Тасевска, Даниела 106 
Тенев, Веселин 63 
Тепавичарова, Милена 126 
Терзийска, Пелагия 115 
Тиес, Бьорн 69 
Тодоров, Петко 64 
Тодоров, Тодор 70 
Тодорова, Даниела 44 
Трифонова, Силвия 65 
Тураева, Мадина О. 66 
Филипова, Надежда Манчева 67 
Хаджиев, Кристиян 127 
Хайтун, Алексей Давыдович 68 
Харалампиев, Калоян 25 
Хентце, Йоахим 69 
Христов, Петър 70 
Цанкова, Цанка 100 
Цветков, Цветан 29 
Циренщиков, Вадим 71 
Чанкова, Добринка 101 
Чорбаджийска-Ангелова, Виктория 72 
Швейцер, Владимир Яковлевич 30 
Щерев, Николай 124 
Янков, Ивайло 19 20 73 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

30 години от оправдателната присъда на италианския съд по делото Антонов и България 21 
SFS Residence 132 
Актуални проблеми при счетоводното отчитане на разходите, финансирани със средства от Европейския съюз, в публичния сектор = Current Issues in Accounting for Costs Financed by the European Union Funds in the Public Sector 128 
Актуални теоретични и приложни аспекти на юридическата психология 92 
Анализ и оценка на резултатите и ефектите от изпълнение на ОП "Конкурентоспособност" и влиянието й върху бизнеса и икономиката на Република България 52 
Анализ на туристическите посещения в България в контекста на носещия капацитет на дестинацията = An Analysis of Tourist Visits to Bulgaria in Terms of its Carryng Capacity 42 
Барак Обама и Владимир Путин - причини за сатанизирането (незаслужено) на двамата световни лидери 25 
Библиотеките в европейските образователни и културни политики за интегриране на ромското малцинство 1 
Бизнес мотивационен профил: сравнение между нагласи на бизнеса, администрацията и младите хора = A Business Motivational Profile: Comparing the Attitudes of the Business, administration and Young People 124 
В света на не-логичните човешки действия 15 
Взаимодействието между правните системи на ЕС и на ООН през призмата на jus cogens и явлението cross-fertilization 87 
Влияние на Аз-образа и способността за идентификация върху страха от раздяла и страха от физически наранявания при лица между 13- и 16-годишна възраст 7 
Влияние на емиграцията върху социално-икономическото развитие на България = The impact of emigracion on the socio-economic development of Bulgaria 32 
Влияние на сивата икономика върху бюджетните приходи 41 
Връзката с "Другия" - приемане или отхвърляне, релация между "Аз" и "Ти" 5 
Глобализация или интервенция? 13 
Детерминанти на здравето и жизнената среда 20 
Европейская безопасность: атлантизм vs европеизм 26 
Европейский союз в системе современной международной торговли 37 
Европейский союз: критики и апологеты 30 
Евросоюз: новое в инновационном строительстве 71 
Единна система за оценка и контрол на дейностите на Дирекциите "Социално подпомагане" при осъществяването на специализиран контрол върху тях, чрез Инспектората на Агенцията за социално подпомагане 102 
Експертизата в изпълнителното производство 74 
Електронният вот: митът за лесното купуване на гласове 89 
Ендогенни елементи на фирмената задлъжнялост в България 73 
Ефективността във функционирането на БНБ за времето след 2010 година 59 
Ефективността на "Пекинския консенсус", или за ролята на държавната собственост 11 
За една нова възстановителна политика в пенитенциарната система 101 
За неопределеността, риска и субективизма при вземане на финансови решения 58 
За равнищата на местно и регионално самоуправление и необходимостта от ново административно-териториално устройство на България 121 
Застрахователни решения за безопасен туризъм 43 
Идентифициране и анализ на приложими европейски практики в българската пенитенциарна психология 93 
Идеологеми, класови и фракционни борби в средата на 20-те години на XX век в Съветска Русия - трагичната съдба на Николай Кондратиев 49 
Избирателен процес и електорално поведение 24 
Измерване на научно-изследователската дейност. Системи за оценка на качеството на научната продукция [Тема на броя] 109 
Изследване на селективното внимание при хора с хранителни разстройства 120 
Илюзиите на "европейските ценности" и "цивилизационният избор" на българите 12 
Интеграционные проекты Китая в АТР и Евразии 57 
Интегрираност на стратегиите за научни изследвания в плановите документи на висшите училища = Integration of Research Documents into the Planning Documents of Higher Schools 104 
Интелигентни транспортни системи - фактор за устойчиво развитие на транспорта 44 
Историческо развитие на избирателната система в България (1878 - 1989) 22 
Как по-успешно да се реагира на картелни споразумения и злоупотреба с монопол 80 
Какъв е и какъв трябва да бъде размерът на минималната работна заплата (МРЗ) у нос след въвеждането на плоския данък и премахването на необлагаемия минимум 54 
Клъстъризация на страните от Европейския съюз по брутна и добавена стойност, брой заети и компоненти на прираста в брутната добавена стойност 48 
Когато свършват думите, започва скулптурата 129 
Корпоративна култура и конкурентоспособност - реалната връзка 122 
Култура и международен бизнес 40 
Късният неолиберализъм и глобалната финансова криза 46 
Ландшафтът и туризмът като тема в ОУП на няколко български общини 131 
Лични данни: особености при интерпретирането на понятието 88 
Макроикономически ефекти на бюджетните разходи в България (иконометричен анализ) 33 
Маркетингови ефекти от прилагането на социално-отговорен брандинг 35 
Мега-города будущего: шанс или угроза для развития 17 
Международните договори в юриспруденцияга на Международния съд на ООН 82 
Методически въпроси при разработване на публични електронни услуги 123 
Моделиране на основните фактори, влияещи върху ефективното управление на човешките ресурси на секторно ниво в България 126 
Мониторинг на парниковите газове от селското стопанство = Monitoring of Agricultural Greenhouse Gas Emissions 53 
Мултикултурна бизнес-среда - управленски подходи, ценности, тенденции и стереотипи = Multicultural business environment - management approaches, values, trends and stereotypes 127 
Място и роля на образователните институции в ЕС 107 
Наградата Прицкер'2016 134 
Научните издания и издателската дейност - състояние и перспективи [Тема на броя] 2 
Невронауките в помощ на преподаването на чужди езици 108 
Нематериални активи и качество на финансовото оповестяване = Instangible Assets and Financial Disclosure Quality 38 
Неравенство доходов в Японии и других развитых странах 56 
Новые реалии европейского газового рынка 68 
Нормата в процеса на пазарно търсене на храни = The norm in the process of market demand of foods 64 
Нормативна уредба на националното знаме като държавен символ 95 
Нравствено-етичното и религиозното в съвременната педагогическа наука 113 
Някои специфични особености на съдебното производство за защита от домашно насилие 77 
Обекти, изключени от авторскоправна закрила 81 
ООН и основните принципи на международното право 86 
Опазване паметниците на културата и историята от терористични деяния или необходимостта от промяна на Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт 91 
Основи на европейското спортно право. Решения на Съда на Европейския съюз в областта на спорта 78 
Особености в изграждането на маркетинг микса, позиционирането и сегментирането в банковия сектор 51 
От пригодност за труд към професионално мейсторство: психологически и педагогически условия 47 
Отминаващата епоха на културата на четене 3 
Относно "задължението" на надарения за издръжка, или още веднъж за отменителното основание по чл. 227, ал. 1 б. "в" ЗЗД 97 
Пазарът на електроенергия в България и възможности за управление на риска чрез годишни финансови фючърси и опции ФЕЛИКС на Европейската енергийна борса (European Energy Exchange - EEX) 50 
Параметри на властта и ролите на университетския преподавател 105 
Партийното финансиране в България: проблеми и перспективи 23 
Платежно-балансови ограничения пред икономическия растеж на България 60 
Политически и правни аспекти за осигуряване на регионална стабилност в Северозападното Причерноморие (Триъгълник на интереси: България - Румъния - Украйна) 27 
Потребителско поведение в сценичните изкуства - теоретична постановка и факторен анализ 72 
Правата на човека в наказателното и наказателнопроцесуалното право. Практиката на ЕСПЧ 96 
Правни аспекти на управлението на научни изследвания в България 94 
Правни последици от прехвърляне на наетия имот 99 
Правото в пространството и времето 90 
Преводът - процес на транскодиране 112 
Предизвикателствата пред социалната икономика в България и опитът на Франция 19 
Преюдициално запитване 98 
Прилагане на съвременни методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционни проекти в непублични предприятия 31 
Природа и факторы глобальных дисбалансов в экономике 39 
Програмата на телевизионната организация като обект на право, сродно на авторското право 84 
Проучване на възможностите за развитие на туристическа пътека "Доспат - Кожари" 70 
Професор д-р Лиляна Ненова и българското семейно право 100 
Психогенен инфертилитет - реалност или спекулация? 119 
Психологические факторы профессионального здоровья преподавателей высшей школы 9 
Психопатология на трудовата заетост 63 
Първата дама на архитектурата 133 
Развитие на банковата система в България през периода 2007-2015 г. Влияние на световните кризисни процеси 65 
Развитие на потреблението и доходите на населението в България в годините на преход 62 
Развитието на гражданското общество в условията на демокрация 14 
Разследване на престъпления, извършени с електронни платежни инструменти 75 
Рефлексивният подход: методология, парадигми и факти 110 
Ролята на формалния лидер за управление на конфликтите в организацията 18 
Ромски дискриминационни практики и реч на омразата в преподаването на университетски преподаватели 106 
Россия - Запад: политические и экономические измерения кризиса 28 
Скрита и неосъзната дискриминация в гражданските правоотношения: идентифициране и противодействие 16 
Смарагдови балдахини 135 
Социално-икономически последици от земетресението, цунамито и ядрената авария през март 2011 г. върху агро-хранителните вериги в Япония = Socio-economic impact of the March 2011 earthquake, tsunami and nuclear accident on agri-food chains in Japan 116 
Социално-икономическо развитие на Индия - етапи, параметри и перспективи 61 
Социальные проблемы как дискурс: производство новых форм неравенства 10 
Социум, субективност и рефлексивност в хуманитарното (и етическо) знание 4 
Структурното развитие на българското образование 111 
Структурные изменения и турбулентности в мире как вызов развитию польской и европейской экономик 45 
Субекти на данъчното престъпление по чл. 255 от НК - практически проблеми 83 
Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността 29 
Съвременната езикова ситуация и междукултурната комуникация в българските общности в чужбина 114 
Сър Робърт Пийл - лидерът в модерното поддържане на обществения ред 103 
Театрализираната дейност в процеса на социализация на децата със специални образователни потребности 115 
Транспортно-инфраструктурные проекты в Евразии 66 
Тревожност и самотност при лица с шизофрения 118 
Тълкувателни проблеми относно изключването на съдружник от ООД 85 
Управление на снабдяването и операциите в логистичните системи на производствените предприятия в България 125 
Управлението на радиоактивните отпадъци като обект на правно регулиране 76 
Фактори за успех на модела "Бизнес процес като услуга" = Factors Success of the "Business Process as a Service" Model 67 
Философско-педагогически измерения на другостта 6 
Футболното хулиганство 79 
Хедж фондовете - еволюция и перспективи = Hedge Funds - Evolution and Perspectives 34 
Цветовете и връзката им с културата и идентичността на физическата среда в Европа 130 
Цели, предписания и стандарти при изготвянето на доклади за устойчиво развитие на предприемачествата = Aims, requirements and standards for reporting the sustainable Development of businesses 69 
Циклична динамика на основни фискални агрегати в България за периода 1998 - 2014 г. = Ciclical dynamics of key fiscal aggregates in Bulgaria over the period 1998 - 2014 36 
Членството на България в ЕС в подкрепа на грижите за околната среда в страната 117 
Эмоциональная социализация детей: закономерности и механизмы 8 
Энергетческая политика Евросоюза по сланцевому газу и другим необычайным видам ископаемого топлива 55 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Авторско право 81 84 
Агломерация 17 
Административно-териториално устройство 121 
Аз-а 5 
Аз-концепция 7 
Азиатско-Тихоокеански регион 28 57 
Азиатско-Тихоокеанско икономическо сътрудничество 57 
Анорексия 120 
Антитръстово законодателство 80 
Архитектура на музеи 135 
Архитектурни проекти 132 
АСЕАН 57 
Атентатът срещу папа Йоан Павел II 21 
Атлантизъм 26 
Банков маркетинг 51 
Банков надзор 59 65 
Банков риск 65 
Банкова система 65 
Безопасност в туризма 43 
Библиотеки 1 
Бизнес администрация 124 
Бизнес процеси 67 
Бизнес среда 127 
БНБ 59 
Борба с тероризма 87 
Бранд мениджмънт 35 
БРИКС 39 
Брутен вътрешен продукт 45 
Брутна добавена стойност 48 
Булимия 120 
Българи в чужбина 114 
Българска емиграция 32 
Български юристи 100 
Бюджетни организации 128 
Бюджетни приходи 36 
Бюджетни разходи 33 36 
Вещи лица 74 
Висши учебни заведения 104 
Външна политика на Русия 28 
Г-7 39 
Газов пазар 68 
Геополитика 13 
Глобализация 13 
Глобална финансово-икономическа криза 46 
Гражданско общество 14 
Данъчни престъпления 83 
Данъчно право 83 
Дарение 97 
Демографски прогнози 45 
Детска психология 8 
Деца в риск 32 
Деца с трудности в ученето 115 
Дискриминация 16 106 
Домашно насилие 77 
Достъп до информация 2 
Доходи 56 62 
Другост 5 6 
Държавна собственост 11 
Държавни символи 95 
Евразийски коридор 66 
Евроатлантически отношения 26 
Европеизъм 26 
Европейска енергийна борса 50 
Европейска енергийна политика 55 
Европейска образователна политика 107 
Европейска сигурност 26 
Европейски проекти 128 
Европейски съюз 30 37 71 
Европейски фондове 52 
Европейски ценности 12 
Евроскептицизъм 30 
Езиково обучение 114 
Екологична политика 117 
Екопътеки 70 
Електорално поведение 24 
Електорат 24 
Електронна администрация 123 
Електронни услуги 123 
Електронно гласуване 89 
Емоционална социализация 8 
Емпирични изследвания 118 
Енергийни ресурси 68 
Жизнена среда 20 
Заетост 48 56 
Заплахи за сигурността 29 
Застаряване на населението 56 
Застраховане 43 
Здраве 20 
Земетресения 116 
Избирателна система 22 
Избори 24 89 
Измерване 109 
Изпълнителен процес 74 
Иконометричен анализ 33 
Икономическа интеграция 71 
Икономически растеж 60 
Икономическо поведение 63 
Инвестиционни проекти 31 
Индивидуалност 6 
Иновационна икономика 71 
Иновационна политика 71 
Интелектуална собственост 84 
Интелигентни транспортни системи 44 
Инфертилитет 119 
История на образованието 111 
История на полицията 103 
Картелни споразумения 80 
Качество 109 
Качество на живот 20 
Класова борба 49 
Климатични промени 53 
Клъстъризация 48 
Компетентност 105 
Компютърни престъпления 75 
Конституционно право 95 
Корпоративна култура 122 
Корпоративна социална отговорност 35 
Кризата в Украйна 28 
Криминално поведение 92 
Културна идентичност 12 
Културни политики 1 
Ландшафт 131 
Лични данни 88 
Логистика 125 
Машинен превод 112 
Мегаполиси 17 
Междукултурна комуникация 40 
Международен бизнес 40 
Международен съд на ООН 82 
Международна търговия 37 
Международни договори 82 
Междуфирмена задлъжнялост 73 
Местно самоуправление 121 
Минимална работна заплата 54 
Многополюсен свят 28 
Монополно право 80 
Мотивация 124 
Мултикултурализъм 40 127 
Награда Прицкер 134 
Наемни отношения 99 
Население 62 
Натура 2000 117 
Научна комуникация 2 
Научни изследвания 94 
Научноизследователска дейност 104 109 
Национална култура 40 127 
Национално знаме 95 
Неврология 108 
Нематериални активи 38 
Неравенство 56 
Облачни услуги 67 
Обучение на деца 115 
Обща Бета 31 
Обща селскостопанска политика (ОСП) 117 
Обществена собственост 49 
ООН 86 87 
Опазване на културното наследство 91 
Оперативна програма Конкурентоспособност 52 
Оперативни програми 52 128 
Организационна стратегия 104 
Отворен достъп 2 
Оценка 29 109 
Пазар на електроенергия 50 
Пазар на труда 32 
Пазарен хаос 58 
Пазарна Бета 31 
Пазаруване 64 
Парични преводи 32 
Парникови газове 53 
Партийно финансиране 23 
Педагогическа наука 113 
Пекински консенсус 11 
Пенитенциарна дейност 101 
Пенитенциарна психология 93 
Периодични научни издания 2 
Планински туризъм 70 
Последици 116 
Потребителско поведение 72 
Потребление 62 
Потребление на храни 64 
Права на гражданите 98 
Права на човека 96 
Право на Европейския съюз 78 87 98 
Превенция 79 
Превод 112 
Предприемачество 69 
Преподаватели 9 
Преюдициално запитване 98 
Пригодност за труд 47 
Прираст 48 
Професионален стрес 9 
Професионална адаптация 47 
Професионално ориентиране 47 
Психичен дистрес 119 
Психично здраве 9 
Психология на труда 9 63 
Публичен сектор 36 
Публична администрация 123 
Радиоактивни отпадъци 76 
Регионална политика 121 
Рекламен бюджет 51 
Религия 113 
Рефлексия 110 
Риск 29 
Роми 106 
Ромска интеграция 1 
Световна икономика 45 
Селско стопанство 53 
Сива икономика 41 
Сигурност 29 
Скулптори 129 
Снабдяване 125 
Социализъм 49 
Социалистическа революция 49 
Социална икономика 19 
Социални мрежи за учените 2 
Социално неравенство 10 
Социално-икономически последици 32 
Социално-политическо развитие 61 
Социология на конфликта 15 
Социоцентризъм 4 
Социум 4 
Специални образователни потребности 115 
Спортно право 78 79 
Сталинизъм 49 
Струп тест 120 
Сугестопедия 108 
Сценичен продукт 72 
Счетоводно отчитане 128 
Съвет за сигурност 87 
Съдебна практика 77 
Съдебни експертизи 74 
Съдебно производство 77 
Телевизионни програми 84 
Теория на полезността 58 
Теория на правото 90 
Теория на Търлоул 60 
Тероризъм 91 
Транспортни коридори 66 
ТРАСЕКА (проект) 66 
Тревожност 118 
Туристически дестинации 42 
Туристически посещения 42 
Търговски марки 35 
Търговско право 85 
Университетски преподаватели 105 
Управление 67 
Управление на конфликти 18 
Управление на науката 94 
Управление на отпадъците 76 
Управление на човешките ресурси 126 
Управленски модели 126 
Урбанизъм 130 
Усвояване на еврофондовете 128 
Устойчив мениджмънт 69 
Фактори 126 
Финансова ефективност 31 
Финансови пазари 58 
Фискална политика 36 
Футболно хулиганство 79 
Хедж фондове 34 
Хранителни разстройства 120 
Цветове 130 
Цени 50 
Централна банка 59 
Цивилизационни различия 12 
Цикличност 36 
Цунами 116 
Черноморски регион 27 
Четене 3 
Чуждоезиково обучение 108 
Шизофрения 118 
Юношеска психология 7 
Юридическа психология 92 
Ядрени аварии 116