НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 1 -

Сп/1/Ф 51

Енчев, Кристиян.  Феномен и схема. Подстъпи към една възможна критическа феноменология / Кристиян Енчев. // Философия, XXVI, 2017, N 3, с. 284-299. 

  

Сист. No: 28825

- 2 -

Сп/1/Ф 51

Либи, Жан.  Башлар и неговите вълшебства / Жан Либи. // Философия, XXVI, 2017, N 3, с. 252-257. 

  

Сист. No: 28824

- 3 -

Сп/1/Ф 51

Търколева, Поля.  Стъпки по пътя към Гастон Башлар / Поля Търколева. // Философия, XXVI, 2017, N 3, с. 247-251. 

  

Сист. No: 28823

Психология

- 4 -

Сп/1/П 92

Василев, Веселин.  За два възможни подхода при изследване и осмисляне на индивидуалните различия на психиката / Веселин Василев. // Психологични изследвания, 2015, N 2, с. 107-115. 

  

Сист. No: 28766

- 5 -

Сп/1/П 92

Гайдаров, Калин и др.  Изместената агресия като един от психологическите медиатори на футбулното хулиганство / Калин Гайдаров, Мартин Пъйков. // Психологични изследвания, 2015, N 2, с. 139-147. 

  

Сист. No: 28768

- 6 -

Сп/1/П 92

Георгиева, Росица и др.  Индивидуалните различия в контекста на личностно-центрирания подход на Карл Роджърс / Росица Георгиева, Николай Бавро. // Психологични изследвания, 2015, N 2, с. 123-128. 

  

Сист. No: 28767

- 7 -

Сп/1/П 92

Димитров, Пламен и др.  Индивидуалните и групови различия в автентичността като предиктори на психичното здраве и субективното благополучие / Пламен Димитров, Надя Матеева. // Психологични изследвания, 2015, N 2, с. 249-256. 

  

Сист. No: 28774

- 8 -

Сп/3/С 54

Карабельова, Соня.  Психологически особености на избора на кариера в български контекст / Соня Карабельова. // Социология и икономика, V, 2015, N 1, с. 20-49. 

  

Сист. No: 28944

- 9 -

Сп/1/П 92

Кузманова, Гергана.  Постиженията на волевия контрол във връзка с личностовата характеристика. Насоченост към действие / Гергана Кузманова. // Психологични изследвания, 2015, N 2, с. 157-161. 

  

Сист. No: 28770

- 10 -

Сп/1/П 92

Наблюдения върху качеството на живот при донори на органи за трансплантация  / Р. Крумова-Пешева и др.. // Психологични изследвания, 2015, N 2, с. 257-261. 

   Други авт.: Й. Узунова, Х. Пешев, В. Михайлова. 

  

Сист. No: 28775

- 11 -

Сп/1/П 92

Папазова, Ева и др.  Индивидуални различия и петфакторен модел на личността в младежка възраст / Ева Папазова, Борян Андреев. // Психологични изследвания, 2015, N 2, с. 149-155. 

  

Сист. No: 28769

- 12 -

Сп/1/E 24

Beliefs about justification for knowing when ethnic majority and ethnic minority students read multiple conflicting documents  / Helge Ivar Stromso et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 4, p. 638-657. 

  

Сист. No: 28916

- 13 -

Сп/1/E 24

Bruggink, Marjon et al.  Teachers` perceptions of students` addiitional suport needs: in the eye of the beholder? / Marjon Bruggink, Sui L. Goei, Hans M. Koot. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 3, p. 431-443. 

  

Сист. No: 28913

- 14 -

Сп/1/E 24

Bugler, Myfanwy et al.  An investigation of gender and age differences in academic motivation and classroom behaviour in adolescents / Myfanwy Bugler, Sarah McGeown, Helen St Clair -Thompson. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 7, p. 1196-1218. 

  

Сист. No: 28939

- 15 -

Сп/1/E 24

Burkitt, Esther et al.  How do children who understand mixed emotion represent them in freehand drawings of themselves and others? / Esther Burkitt, Dawn Watling. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 5, p. 935-955. 

  

Сист. No: 28924

- 16 -

Сп/1/E 24

Cheema, Jehanzeb et al.  Predicting high school student use of learning strategies: the role of preferred learning styles and classroom climate / Jehanzeb Cheema, Anastasia Kitsantas. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 5, p. 845-862. 

  

Сист. No: 28921

- 17 -

Сп/1/E 24

Chen, Huilin et al.  Exploring reading comprehension skill relationships through the G-Dina model / Huilin Chen, Jinsong Chen. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 6, p. 1049-1064. 

  

Сист. No: 28936

- 18 -

Сп/1/E 24

Children`s conceptions of bullying and repeated conventional transgressions: moral, conventional, strucuring and personal-choice reasoning  / Robert Thornberg et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 1, p. 95-111. 

  

Сист. No: 28910

- 19 -

Сп/1/E 24

Colgate, Orla.  The effects of social norms on parents` reading behaviour at home with their child / Orla Colgate, Paul Ginns. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 5, p. 1009-1023. 

  

Сист. No: 28926

- 20 -

Сп/1/E 24

Cui, Ying et al.  Statistical classification for cognitive diagnostic assessment: an artificial neural network approach / Ying Cui, Mark Gierl, Qi Guo. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 6, p. 1065-1082. 

  

Сист. No: 28937

- 21 -

Сп/1/E 24

Does self-determination predict the school engagement of four different motivation types in adolescence?  / Diana Raufelder et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 7, p. 1242-1263. 

  

Сист. No: 28940

- 22 -

Сп/1/E 24

Dotterer, Aryn M. et al.  Parent involvement and academic outcomes among urban adolescents: examining the role of school engagement / Aryn M. Dotterer, Elizabeth Wehrspann. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 4, p. 812-830. 

  

Сист. No: 28920

- 23 -

Сп/1/E 24

Effects of kindergarten retention for at-risk children`s psychosacial development  / Machteld Vandecandelaere et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 8, p. 1354-1389. 

  

Сист. No: 28942

- 24 -

Сп/1/E 24

Emotional development among early school-age children: gender differences in the role of problem behaviours  / Lisa K. Maguire et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 8, p. 1408-1428. 

  

Сист. No: 28946

- 25 -

Сп/1/E 24

Erzen, Evren et al.  The effect of the attachment styles and self-efficacy of adolescents preparing for university entrance tests in Turkey on predicting test anxiety / Evren Erzen, Hatice Odaci. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 10, p. 1728-1741. 

  

Сист. No: 28966

- 26 -

Сп/1/E 24

Family- and classroom - related factors and mother-kindergarten teacher trust in Estonia and Finland  / Eve Kikas et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 1, p. 47-72. 

  

Сист. No: 28909

- 27 -

Сп/1/E 24

Froiland, John Mark.  Home literacy, television viewing, fidgeting and ADHD in young children / John Mark Froiland, Mark L. Davison. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 8, p. 1337-1353. 

  

Сист. No: 28941

- 28 -

Сп/1/E 24

Gnambs, Timo et al.  The decline of academic motivation during adolescence: an accelerated longitudinal cohort analysis on the effect of psychological need satisfaction / Timo Gnambs, Barbara Hanfstingl. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 9, p. 1691-1705. 

  

Сист. No: 28960

- 29 -

Сп/1/E 24

Han, Jiying et al.  The effect of tertiary teachers goal orientations for teaching on their commitment: the mediating role of teacher engagement / Jiying Han, Hongbiao Yin, Wenlan Wang. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 3, p. 526-547. 

  

Сист. No: 28914

- 30 -

Сп/1/E 24

Invented spelling activities in small groups and early spelling and reading  / Margarida Alves Martins et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 4, p. 738-752. 

  

Сист. No: 28918

- 31 -

Сп/1/E 24

Johnson, Genevieve Marie.  The influence of student learning characteristics on purchase of paper book and eBook for unuversity study and personal interest / Genevieve Marie Johnson. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 9, p. 1544-1559. 

  

Сист. No: 28951

- 32 -

Сп/1/E 24

Klapp, Alli et al.  The effect of being graded on later achievement: evidence from 13-year olds in Swedish compulsory school / Alli Klapp, Christina Cliffordson, Jan-Eric Gustafsson. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 10, p. 1771-1789. 

  

Сист. No: 28967

- 33 -

Сп/1/E 24

Kovac, Velibor Bobo et al.  The extended Theory of Planned Behaviour and college grades: the role of cognition and past behaviour in the prediction of students` academic intentions and achievements / Velibor Bobo Kovac, David Lansing Cameron, Rune Hoigaard. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 4, p. 792-811. 

  

Сист. No: 28919

- 34 -

Сп/1/E 24

Leptokaridou, Elisavet T. et al.  Experimental longitudinal test of the influence of autonomy-supportive teaching on motivation for participation in elementary school physical education / Elisavet T. Leptokaridou, Symeon P. Vlachopoulos, Athanasios G. Papaioannou. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 7, p. 1138-1159. 

  

Сист. No: 28938

- 35 -

Сп/1/E 24

Magner, Ulrike et al.  Which features make illustrations in multimedia learning interesting? / Ulrike Magner, Inga Glogger, Alexander Renkl. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 9, p. 1596-1613. 

  

Сист. No: 28958

- 36 -

Сп/1/E 24

Personality similarity between teachers and their students influences teacher judgement of student achivement  / Tobias Rausch et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 5, p. 863-878. 

  

Сист. No: 28922

- 37 -

Сп/1/E 24

Rose, Chad A. et al.  The relationship between school belonging, sibling aggression and bullying involvement: implications for students with and without disabilities / Chad A. Rose, Cynthia G. Simpson, Stephanie K. Ellis. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 8, p. 1462-1486. 

  

Сист. No: 28948

- 38 -

Сп/1/E 24

Sahin, Mehmet et al.  Game addiction and academic achievement / Mehmet Sahin, Yusuf Yasin Gumus, Sezen Dincel. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 9, p. 1533-1543. 

  

Сист. No: 28950

- 39 -

Сп/1/E 24

Shin, Jongho.  The effects of social supports on changes in students` perceived instrumentality of schoolwork for future goal attainment / Jongho Shin, Eunjin Seo, Hyeyoung Hwang. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 5, p. 1024-1043. 

  

Сист. No: 28927

- 40 -

Сп/1/E 24

Slee, Phillip T.  No more bullying: an analysis of primary school children`s drawings of school bullying / Phillip T. Slee, Grace Skrzyiec. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 8, p. 1487-1500. 

  

Сист. No: 28949

- 41 -

Сп/1/E 24

Stenlund, Tova et al.  Effects of repeated testing on short- and long-term memory performance across different test formats / Tova Stenlund, Anna Sundstrom, Bert Jonsson. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 10, p. 1710-1727. 

  

Сист. No: 28964

- 42 -

Сп/1/E 24

Students` achievement goals, emotion perception ability and affect and performance in the classroom: a multilevel examination  / Aikaterini Vassiou et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 5, p. 879-897. 

  

Сист. No: 28923

- 43 -

Сп/1/E 24

The role of classroom characteristics for students` motivation and career exploration  / Rebecca Lazarides et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 5, p. 992-1008. 

  

Сист. No: 28925

- 44 -

Сп/1/E 24

Video games vs. reading and school/ cognitive performances: a study on 27000 middle school teenagers  / Alain Lieury et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 9, p. 1560-1595. 

  

Сист. No: 28957

- 45 -

Сп/1/E 24

Where is my attention? Children`s metaknowledge expressed through drawings  / Sara Pezzica et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 4, p. 616-637. 

  

Сист. No: 28915

- 46 -

Сп/1/E 24

Working memory updating as a predictor of academic attainment  / M. Teresa Lechuga et al.. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 4, p. 675-690. 

  

Сист. No: 28917

- 47 -

Сп/1/E 24

Yang, An et al.  Maladjustment of bully-victims: validation with three identification methods / An Yang, Xiang Li, Christina Salmivalli. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 8, p. 1390-1407. 

  

Сист. No: 28945

- 48 -

Сп/1/E 24

Zhu, Chang et al.  A virtual learning environment for the continuation of education and its relationship with the mental well-being of chronically ill adolescents / Chang Zhu, Lies Van Winkel. // Educational Psychology, vol. 36, 2016, N 8, p. 1429-1442. 

  

Сист. No: 28947

- 49 -

Сп/1/Ф 51

Мавродиев, Стоил.  Съвременният човек през погледа на Ерих Фром / Стоил Мавродиев. // Философия, XXVI, N 3, с. 331-338. 

  

Сист. No: 28826

- 50 -

Сп/1/Ф 51

Маджаров, Емил.  Лишаването от свобода в границите и отвъд границите на съзнанието / Емил Маджаров. // Философия, XXVI, 2017, N 3, с. 339-344. 

  

Сист. No: 28827

Логика

- 51 -

Сп/1/Ф 51

Кръстева, Силвия.  Моделиране на истината в логическото пространство / Силвия Кръстева. // Философия, XXVІ, 2017, N 4, с. 415-424. 

  

Сист. No: 28912

Етика

Религия

Обществени науки

- 52 -

Сп/33/Н 25

Исмаилов, Танер.  Финансови аспекти в осъществяването на социалната политика на РБългария през периода 2000-2015 г. / Танер Исмаилов. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 1, с. 61-74. 

  

Сист. No: 28870

Демография. Статистика

Социология

- 53 -

Сп/3/С 54

Маринов, Александър.  Реформата като основен инструмент на общественото развитие / Александър Маринов. // Социология и икономика, V, 2015, N 1, с. 3-19. 

  

Сист. No: 28943

- 54 -

Сп/1/П 92

Митевска-Енчева, Майяна.  Индивидуални и групови различия - значими поведенчески ефекти в организацията / Майяна Митевска-Енчева. // Психологични изследвания, 2015, N 2, с. 213-220. 

  

Сист. No: 28772

- 55 -

Сп/33/И 50

Андреев, Румен.  Креативната класа и концепцията за креативния град / Румен Андреев. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 127-137. 

  

Сист. No: 28806

- 56 -

Cп/33/E 20

Peicheva, Miroslava et al.  Study of the Social Audit and Standards for Social and Environmental Responsibility - Case Study of Bulgaria / Miroslava Peicheva, Albena Kraeva-Miteva, Hristina Harizanova. // Economic alternatives, 2017, N 3, p. 449-474. 

  

Сист. No: 28816

Политика

- 57 -

Сп/32/М 45

Аврейски, Никола.  Недоразбраната парадигма на Хънтингтън за "сблъсъка на цивилизациите" / Никола Аврейски. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 4, с. 35-54. 

  

Сист. No: 28736

- 58 -

Сп/33/М 68

Арбатова, Надежда Константиновна.  Будущее европейской интеграции в контексте внутренних и внешних кризисов / Надежда Константиновна Арбатова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 10, с. 57-65. 

  

Сист. No: 28899

- 59 -

Сп/32/М 45

Воробьов, Виталий.  Руско-китайското доверително стратегическо партньорство: формулата на XXI век / Виталий Воробьов. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 4, с. 15-22. 

  

Сист. No: 28734

- 60 -

Сп/32/М 45

Ганчев, Петко.  "Един Пояс - Един Път" : Нова стратегическа визия за света на Китай / Петко Ганчев. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 4, с. 5-14. 

  

Сист. No: 28733

- 61 -

Сп/3/М 68

Дадабаева, Зарина А.  Расширение ШОС: новые возможности и новые риски / Зарина А. Дадабаева. // Мир перемен, 2017, N 3, с. 159-173. 

  

Сист. No: 28902

- 62 -

Сп/32/М 45

Джапанов, Стоян.  Синергията между космическото пространство и киберпространството - ключов фактор за националната сигурност на САЩ / Стоян Джапанов. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 4, с. 55-72. 

  

Сист. No: 28737

- 63 -

Сп/33/М 68

Дрожащих, Евгения Валерьевна.  Новое измерение американо-китайских отношений / Евгения Валерьевна Дрожащих. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 10, с. 51-56. 

  

Сист. No: 28898

- 64 -

Сп/34/О-25

Манов, Стефан.  Мажоритарната избирателна система : В контекста на Петата френска република / Стефан Манов. // Общество и право, 2017, N 7, с. 37-59. 

  

Сист. No: 28885

- 65 -

Сп/32/С 49

Миленин, Андрей Михайлович.  Стратегия ЕС в молодежной политике: предварительные итоги, проблемы и перспективы / Андрей Михайлович Миленин. // Современная Европа, 2017, N 4, с. 50-56. 

  

Сист. No: 28787

- 66 -

Сп/33/М 68

Понька, Татьяна Ивановна и др.  Китайский взгляд на теорию международных отношений / Татьяна Ивановна Понька, Андрей Станиславович Бельченко, Анастасия Александровна Забелла. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 10, с. 76-86. 

  

Сист. No: 28900

- 67 -

Сп/32/С 49

Романова, Татьяна Алексеевна.  Категория "Стрессоустойчивость " в Европейском союзе / Татьяна Алексеевна Романова. // Современная Европа, 2017, N 4, с. 17-28. 

  

Сист. No: 28786

- 68 -

Сп/32/С 49

Табаринцева-Романова, Ксения.  Развитие внешней культурной политики ЕС после Лиссабонского договора / Ксения Табаринцева-Романова. // Современная Европа, 2017, N 4, с. 98-108. 

  

Сист. No: 28789

- 69 -

Сп/32/С 49

Фитуни, Леонид Леонидович и др.  Феномен "восточного общества" в современной Европе: парадигмы, вызовы, прогнозы / Леонид Леонидович Фитуни, Ирина Олеговна Абрамова. // Современная Европа, 2017, N 4, с. 5-16. 

  

Сист. No: 28785

Икономика. Икономически науки

- 70 -

Сп/1/П 92

Индивидуални различия и ефективна комуникация при интервю за работа  / Росица Георгиева и др.. // Психологични изследвания, 2015, N 2, с. 221-227. 

   Други авт.: Анна Александрова-Караманова, В. Недева-Атанасова, Лидия Василева. 

  

Сист. No: 28773

- 71 -

Сп/32/М 45

Ангелов, Иван.  Социално-икономическото положение на България - БВП, доходи, данъци / Иван Ангелов. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 4, с. 79-90. 

  

Сист. No: 28739

- 72 -

Сп/33/И 50

Атанасова, Маргарита.  Образователна структура на длъжностите в организациите - информационни източници за наблюдение и анализ / Маргарита Атанасова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 5-17. 

  

Сист. No: 28801

- 73 -

Сп/33/И 50

Башев, Храбрин.  Оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на физически лица в България / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 5, с. 34-61. 

  

Сист. No: 28797

- 74 -

Сп/33/М 68

Богачева, Ольга Викторовна и др.  Проблемы "зеленого" финасирования в странах G20 / Ольга Викторовна Богачева, Олег Владиславович Смородинов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 10, с. 16-24. 

  

Сист. No: 28897

- 75 -

Сп/37/Г 62

Великова, Еленита и др.  Събитията - своеобразен "партньор" в туризма / Еленита Великова, Стела Димитрова. // Год. Висше училище по мениджмънт, Т.10, 2017, с. 8-16. 

  

Сист. No: 28757

- 76 -

Сп/33/Н 25

Владиков, Атанас.  Пазарът на труда на ЕС (разгледан през призмата на еластичностите) / Атанас Владиков. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 2, с. 44-53. 

  

Сист. No: 28867

- 77 -

Сп/37/Г 62

Георгиева, Кристина.  Алтернативният туризъм в контекста на обезлюдяващите се планински и полупланински райони на Централна Северна България / Кристина Георгиева. // Год. Висше училище по мениджмънт, Т.10, 2017, с. 17-26. 

  

Сист. No: 28758

- 78 -

Сп/37/Г 62

Георгиева, Ралица.  Позициониране на България като голф дестинация / Ралица Георгиева. // Год. Висше училище по мениджмънт, Т.10, 2017, с. 27-34. 

  

Сист. No: 28759

- 79 -

Сп/33/А 56

Григорова, Ваня.  Потенциал за развитие на маркетинговите мрежи в туристическия сектор в България / Ваня Григорова. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, Т.24, Ч.1, 2017, с. 232-260. 

  

Сист. No: 28875

- 80 -

Сп/33/М 68

Грошев, Игорь и др.  Мировой рынок медицинского туризма / Игорь Грошев, Алексей Александрович Краснослободцев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 10, с. 87-95. 

  

Сист. No: 28901

- 81 -

Сп/33/И 50

Динев, Виктор.  Факторът "макроикономически дисбаланси" при възникването и проявлението на дълговата криза в еврозоната / Виктор Динев. // Икономически изследвания, ХХVІ, 2017, N 3, с. 142-177. 

  

Сист. No: 28783

- 82 -

Сп/37/Г 62

Драганов, Тихомир.  Особености на въздействието на хотелиерската индустрия върху околната среда / Тихомир Драганов. // Год. Висше училище по мениджмънт, Т.10, 2017, с. 35-46. 

  

Сист. No: 28760

- 83 -

Сп/33/Н 25

Дурова, Калина.  Кохезионната политика на Европейския съюз: еволюция, предизвикателства и перспективи / Калина Дурова. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 2, с. 55-70. 

  

Сист. No: 28868

- 84 -

Сп/37/Г 62

Жеков, Марио и др.  Някои аспекти на приложението на информационните технологии в хотелиерството в България / Марио Жеков, Светлана Бояджиева. // Год. Висше училище по мениджмънт, Т.10, 2017, с. 314-322. 

  

Сист. No: 28765

- 85 -

Сп/33/И 50

Жекова, Станка и др.  Връзка между образованието на икономически активните лица в Р. България и позициите им на пазара на труда в условия на икономическа нестабилност / Станка Жекова, Добрина Димова. // Икономически изследвания, ХХVІ, 2017, N 3, с. 178-198. 

  

Сист. No: 28784

- 86 -

Сп/33/Б 44

Иванова, Дияна и др.  Анализ на финансовите показатели на общините в България за целите на финансовото им оздравяване / Дияна Иванова, Галя Кушева. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 2, с. 59-79. 

  

Сист. No: 28856

- 87 -

Сп/33/Б 44

Иванова, Петя.  Съвременен поглед върху приложението на съвместното потребление в туризма / Петя Иванова. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 2, с. 80-94. 

  

Сист. No: 28857

- 88 -

Сп/33/А 56

Иванова, Петя.  Оценка за въздействията на събитийния туризъм върху приемащата общност в България / Петя Иванова. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, Т.24, Ч.1, 2017, с. 318-342. 

  

Сист. No: 28877

- 89 -

Сп/33/А 56

Илиев, Драгомир и др.  Изследване на процесите на интеграция и диференциация в Европейския съюз / Драгомир Илиев, Даниела Илиева, Даниела Трифонова. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, Т.24, Ч.1, 2017, с. 179-204. 

  

Сист. No: 28873

- 90 -

Сп/32/С 49

Колесникова, Марина Львовна.  Морская политика Европейского союза и ее экономические аспекты / Марина Львовна Колесникова. // Современная Европа, 2017, N 4, с. 78-86. 

  

Сист. No: 28788

- 91 -

Сп/33/М 68

Кондратьев, Владимир.  Решоринг как форма реиндустриализации / Владимир Кондратьев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 9, с. 54-65. 

  

Сист. No: 28756

- 92 -

Сп/37/Г 62

Косева, Деница.  Устойчиво развитие на агротуризма и биопродуктите / Деница Косева. // Год. Висше училище по мениджмънт, Т.10, 2017, с. 47-55. 

  

Сист. No: 28761

- 93 -

Сп/33/И 50

Крайчева, Надежда.  Националната туристическа политика - ключов фактор за икономически растеж в сферата на туризма / Надежда Крайчева. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 5, с. 129-153. 

  

Сист. No: 28798

- 94 -

Сп/37/П 92

Лулчева, Иванка и др.  Проучване на потребителския интерес към селскотуристическия продукт в региона на Средните Родопи / Иванка Лулчева, Славена Димитрова. // Професионално образование, XIX, 2017, N 5, с. 491-498. 

  

Сист. No: 28818

- 95 -

Сп/33/И 50

Митева, Албена.  Нагласи на българския бизнес за въвеждане на екостандартите в България / Албена Митева. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 18-28. 

  

Сист. No: 28802

- 96 -

Сп/33/А 56

Перков, Венцислав.  Възможности за внедряване на обратната логистика в България / Венцислав Перков. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, Т.24, Ч.2, 2017, с. 122-148. 

  

Сист. No: 28882

- 97 -

Сп/32/М 45

Петров, Камен.  Геоикономически възможности за развитие на Китай в глобален и регионален план / Камен Петров. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 4, с. 23-34. 

  

Сист. No: 28735

- 98 -

Сп/33/Н 25

Петровска, Десислава В.  Стратегическо управление на риска / Десислава В. Петровска. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 3, с. 64-82. 

  

Сист. No: 28865

- 99 -

Сп/33/Н 25

Порязов, Делчо.  Заветни моменти за икономиката и обществото / Делчо Порязов. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 2, с. 3-17. 

  

Сист. No: 28866

- 100 -

Сп/33/А 56

Приложение на маркетинга на дестинацията в контекста на устойчивото интегрирано градско развитие (по примера на гр. Плевен)  / Пенка Горанова и др.. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, Т.24, Ч.1, 2017, с. 121-148. 

   Други авт.: Ева Цветанова, Живка Тананеева, Евгени Тодоров, Стелияна Василева. 

  

Сист. No: 28872

- 101 -

Сп/33/А 56

Приобщаващият бизнес - инструмент за намаляване на бедността и социално включване  / Анастасия Марчева и др.. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, Т.24, Ч.2, 2017, с. 66-94. 

   Други авт.: Ядвига Чибурене, Миглена Вачевска, Таня Николова. 

  

Сист. No: 28880

- 102 -

Сп/3/М 68

Свиридова, Мария Викторовна.  Словакия - отличник Евросоюза? / Мария Викторовна Свиридова. // Мир перемен, 2017, N 3, с. 174-185. 

  

Сист. No: 28903

- 103 -

Сп/37/Г 62

Станкова, Мария и др.  Траектории на креативността и иновативността в туризма / Мария Станкова, Светослав Калейчев. // Год. Висше училище по мениджмънт, Т.10, 2017, с. 86-95. 

  

Сист. No: 28762

- 104 -

Сп/37/П 92

Стоянова, Наталия.  Бизнес план за създаване на пчелин / Наталия Стоянова. // Професионално образование, XIX, 2017, N 6, с. 669-682. 

  

Сист. No: 28893

- 105 -

Сп/33/И 50

Тодоров, Васил.  Съвременната политическа икономия в България: изборът на пътя / Васил Тодоров. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 5, с. 3-33. 

  

Сист. No: 28795

- 106 -

Сп/37/Г 62

Тончева, Тодорка и др.  Нуждата от екосъобразно туристическо експлоатиране на ресурсите / Тодорка Тончева, Руси Русев. // Год. Висше училище по мениджмънт, Т.10, 2017, с. 96-107. 

  

Сист. No: 28763

- 107 -

Сп/33/Н 25

Хюсеинов, Баки.  Развитие на човешкия капитал - икономически ефекти и пазарни аспекти / Баки Хюсеинов. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 1, с. 41-60. 

  

Сист. No: 28869

- 108 -

Сп/37/Г 62

Янева, Мариана и др.  Новите нюанси на съвременната наука и развитието на креативния туризъм / Мариана Янева, Никола Гайдаров. // Год. Висше училище по мениджмънт, Т.10, 2017, с. 117-123. 

  

Сист. No: 28764

- 109 -

Cп/33/E 20

Anass, Melloul et al.  Empirical Analysis of Islamic Banking and Economic Growth / Melloul Anass, Chaik Eddine Saif, Oujgha Reda. // Economic alternatives, 2017, N 1, p. 89-102. 

  

Сист. No: 28792

- 110 -

Cп/33/E 20

Bougharriou, Nouha.  Understanding Public Debt from a Political Economy Perspective / Nouha Bougharriou. // Economic alternatives, 2017, N 3, p. 379-389. 

  

Сист. No: 28813

- 111 -

Cп/33/E 20

Boycheva, Christina.  Innovation and Competitiveness in the Context of the Bulgarian Tourism Industry / Christina Boycheva. // Economic alternatives, 2017, N 1, р. 137-148. 

  

Сист. No: 28799

- 112 -

Сп/33/И 50

Guryanova, Lidiya et al.  Modeling the financial strategy of the enterprise in an instable environment / Lidiya Guryanova, Tamara Klebanova, Tetiana Trunova. // Икономически изследвания, ХХVІ, 2017, N 3, p. 91-109. 

  

Сист. No: 28781

- 113 -

Cп/33/E 20

Hachem, Hicham M.  How Moderate was the Great Moderation and how Destabilizing is Secural Stagnation? : Fiscal and Monetary Policy Implications based on Evidence from US Macro Data / Hicham M. Hachem. // Economic alternatives, 2017, N 2, p. 226-236. 

  

Сист. No: 28808

- 114 -

Cп/33/E 20

Hadjinikolov, Dimitar.  Bulgaria in the EU Cohesion Process / Dimitar Hadjinikolov. // Economic alternatives, 2017, N 2, р. 213-225. 

  

Сист. No: 28807

- 115 -

Cп/33/E 20

Kalcheva, Desislava.  Access to Debt Financing - Opportunities for Improvement of the Investment Capacity of Bulgarian Minicipalities (for the period 2003 - 2015) / Desislava Kalcheva. // Economic alternatives, 2017, N 3, p. 390-404. 

  

Сист. No: 28814

- 116 -

Сп/33/Е 91

Karl, Marion et al.  Investigating Tourists` Destination Choices - An Application of Network Analysis / Marion Karl, Christine Reintinger. // European Journal of Tourism Research, vol. 15, 2017, p. 112-130. 

  

Сист. No: 28876

- 117 -

Cп/33/E 20

Kazandjieva-Yordanova, Irina Petkova.  Does the Too Big to Fail Doktrine Have a Future? / Irina Petkova Kazandjieva-Yordanova. // Economic alternatives, 2017, N 1, p. 51-78. 

  

Сист. No: 28791

- 118 -

Сп/33/Е 91

Melo, Ricardo et al.  Nature sports parlticipation: Understanding demand, practice profile, motivations and constraints / Ricardo Melo, Rui Gomes. // European Journal of Tourism Research, vol. 16, 2017, p. 108-135. 

  

Сист. No: 28879

- 119 -

Сп/33/И 50

Minassian, Garabed.  Political economy dimensions of the crisis: the case of Bulgaria / Garabed Minassian. // Икономически изследвания, ХХVІ, 2017, N 3, p. 3-20. 

  

Сист. No: 28779

- 120 -

Cп/33/E 20

Nenkov, Dimiter N.  Relative Valuation and Stock-Market Bubles / Dimiter N. Nenkov. // Economic alternatives, 2017, N 3, р. 365-378. 

  

Сист. No: 28812

- 121 -

Сп/33/И 50

Parusheva, Silvia.  Social Media Banking Models: a Case Study of a Practical Implementation in Banking Sektor / Silvia Parusheva. // Икономически изследвания, ХХVІ, 2017, N 3, p. 125-141. 

  

Сист. No: 28782

- 122 -

Сп/33/И 50

Petranov, Stefan et al.  Social security floors and informal employment: The case of Bulgaria / Stefan Petranov, Maria St. Ivanova. // Икономически изследвания, ХХVІ, 2017, N 3, p. 21-40. 

  

Сист. No: 28780

- 123 -

Сп/33/Е 91

Smart Cities and Destination Management: Impacts and Opportunities for Tourism Competitiveness  / Valentina Della Corte et al.. // European Journal of Tourism Research, vol. 16, 2017, p. 7-27. 

  

Сист. No: 28887

- 124 -

Cп/33/E 20

Stoyanova, Zornitsa et al.  Analysis of the External Environment of Green Jobs in Bulgaria / Zornitsa Stoyanova, Hristina Harizanova. // Economic alternatives, 2017, N 1, p. 122-136. 

  

Сист. No: 28796

- 125 -

Cп/33/E 20

Sumskaya, Tatiana.  The Role of Decentralization in the Formatoin of the Budget System in a Federal State / Tatiana Sumskaya. // Economic alternatives, 2017, N 2, р. 293-306. 

  

Сист. No: 28809

- 126 -

Cп/33/E 20

Yotova, Lilia et al.  Efficiency of Tertiary Education Expenditure in CEE Countries: Data Envelopment Analysis / Lilia Yotova, Kristina Stefanova. // Economic alternatives, 2017, N 3, р. 352-364. 

  

Сист. No: 28811

Право

- 127 -

 

Гиргинов, Антон.  "Абсолютната необходимост" за употреба на сила при задържане на престъпник (термини и тълкувания) / Антон Гиргинов. // Адвокатски преглед, 2012, N 7, с. 3-14. 

  

Сист. No: 28838

- 128 -

 

Ефремов, Тодор.  За правния характер на репатрирането на моряците / Тодор Ефремов. // Адвокатски преглед, 2012, N 7, с. 15-29. 

  

Сист. No: 28839

- 129 -

 

Задължителни указания относно правилното определяне на характера на информацията, придобита в резултат на използване на специални разузнавателни средства . // Адвокатски преглед, 2012, N 9, с. 49-55. 

  

Сист. No: 28836

- 130 -

 

Йорданова, Радослава.  Давността при административното наказване - проблеми в практиката / Радослава Йорданова. // Адвокатски преглед, 2012, N 4, с. 24-30. 

  

Сист. No: 28842

- 131 -

 

Маринова, Бисерка.  За имуществената отговорност на собствениците в етажната собственост / Бисерка Маринова. // Адвокатски преглед, 2012, N 4, с. 16-23. 

  

Сист. No: 28841

- 132 -

 

Недева, Емилия.  Гражданската конфискация - съответствие с европейските стандарти / Емилия Недева. // Адвокатски преглед, 2012, N 12, с. 3-16. 

  

Сист. No: 28844

- 133 -

 

Петров, Васил.  За приемането на наследство и доказването му - няколко спорни въпроса в практиката / Васил Петров. // Адвокатски преглед, 2012, N 4, с. 41-47. 

  

Сист. No: 28843

- 134 -

 

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от май-юни 2012 г.  : Гражданскоправни и административноправни науки. // Адвокатски преглед, 2012, N 9, с. 58-71. 

  

Сист. No: 28837

- 135 -

 

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от октомври 2012 г.  : Гражданскоправни и административноправни науки. // Адвокатски преглед, 2012, N 12, с. 63-77. 

  

Сист. No: 28845

- 136 -

 

Пенев, Пенчо.  Българското конституционно правосъдие и защитата на основните права / Пенчо Пенев. // Адвокатски преглед, 2013, N 12, с. 24-35. 

  

Сист. No: 28851

- 137 -

 

Пенчев, Георги.  Правен режим на предоставянето на концесии върху природни ресурси като обекти от обществен интерес / Георги Пенчев. // Адвокатски преглед, 2013, N 4-5, с. 30-42. 

  

Сист. No: 28847

- 138 -

 

Пенчев, Георги.  Правна защита на околната среда в урбанизираните територии (населените места и селищните образования) при планирането / Георги Пенчев. // Адвокатски преглед, 2013, N 7-8, с. 3-12. 

  

Сист. No: 28848

- 139 -

 

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 19-20 октомври, 2 ноември 2013 г.  : Гражданскоправни и административноправни науки. // Адвокатски преглед, 2013, N 10, с. 40-55. 

  

Сист. No: 28850

- 140 -

 

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от май 2013 г.  : Гражданскоправни и административноправни науки. // Адвокатски преглед, 2013, N 7-8, с. 27-45. 

  

Сист. No: 28849

- 141 -

 

Торманов, Захари.  Прекратяване на договор за гражданско дружество / Захари Торманов. // Адвокатски преглед, 2013, N 4-5, с. 3-14. 

  

Сист. No: 28846

- 142 -

 

Мичева, Вергиния.  Правото на име и неговата промяна според юриспруденцията на Европейския съд за правата на човека / Вергиния Мичева. // Адвокатски преглед, 2014, N 7-8, с. 26-39. 

  

Сист. No: 28835

- 143 -

 

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 17-18 май, 31 май 2014 г.  : Гражданскоправни и административноправни науки. // Адвокатски преглед, 2014, N 5, с. 31-48. 

  

Сист. No: 28834

- 144 -

Сп/34/Н 32

Тюлеоглуева, Лейман.  Правно-социологически проблеми на европейската антидискриминационна политика по признаците "възраст" и "увреждане" / Лейман Тюлеоглуева. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн.27, 2014, с. 338-349. 

  

Сист. No: 28732

- 145 -

 

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 7-8 и 21 ноември 2015 г.  : Гражданскоправни и административноправни науки. // Адвокатски преглед, 2015, N 11, с. 53-72. 

  

Сист. No: 28832

- 146 -

 

Христев, Христо.  Прилагане на преюдициалното запитване в наказателното производство / Христо Христев. // Адвокатски преглед, 2015, N 3, с. 23-29. 

  

Сист. No: 28833

- 147 -

Сп/34/В 52

Бабаев, М. М. и др.  Криминология и уголовное право: взаимодействие как способ выживания / М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин. // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2016, N 4, с. 40-58. 

  

Сист. No: 28743

- 148 -

 

Димитров, Димитър В.  Лекарска (медицинска) грешка - развитие на нормативната уредба и съдебната практика / Димитър В. Димитров. // Адвокатски преглед, 2016, N 7, с. 13-16. 

  

Сист. No: 28829

- 149 -

 

Захариев, Мартин.  Правни проблеми на защитата на личните данни при автоматизирано профилиране / Мартин Захариев. // Адвокатски преглед, 2016, N 12, с. 24-36. 

  

Сист. No: 28831

- 150 -

Сп/34/В 52

Касаткина, А. С. и др.  Эволюция Йорк-Антверпенских правил об общей аварии как источника международного частного морского права / А. С. Касаткина, Д. И. Кобахидзе. // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2016, N 4, с. 68-82. 

  

Сист. No: 28745

- 151 -

 

Лазарова, Ангелина.  Случайност или предопределеност на лекарската грешка - наказателноправни аспекти, практика, доказване / Ангелина Лазарова. // Адвокатски преглед, 2016, N 7, с. 3-12. 

  

Сист. No: 28828

- 152 -

Сп/34/В 52

Малешина, А. В.  Актуальные проблемы уголовной ответственности за детоубийство в англо-американском уголовном праве / А. В. Малешина. // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2016, N 5, с. 55-79. 

  

Сист. No: 28741

- 153 -

Сп/34/В 52

Нурманов, А. А.  Соотношение мошенничества и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием / А. А. Нурманов. // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2016, N 5, с. 120-128. 

  

Сист. No: 28742

- 154 -

 

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 21-22 май, 4 юни 2016 г.  : Гражданскоправни и административноправни науки. // Адвокатски преглед, 2016, N 7, с. 38-54. 

  

Сист. No: 28830

- 155 -

Сп/34/В 52

Центров, Е. Е. и др.  Криминалистическая диагностика лжи: теоретические основы / Е. Е. Центров, К. В. Подвойский. // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2016, N 4, с. 59-67. 

  

Сист. No: 28744

- 156 -

Сп/31/G 54

Piotrowicz-Debicka, Joanna.  Computer crime and its prospects / Joanna Piotrowicz-Debicka. // Globalization, the State and the Individual, 2016, N 3(11), p. 59-67. 

  

Сист. No: 28905

- 157 -

 

Бележков, Боян.  Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни / Боян Бележков. // Адвокатски преглед, 2017, N 9, с. 14-23. 

  

Сист. No: 28906

- 158 -

Сп/34/Т 96

Богданова, Ирина.  Някои практически въпроси при прилагането на чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Закона за задълженията и договорите / Ирина Богданова. // Търговско право, XXVI, N 3, с. 39-67. 

  

Сист. No: 28748

- 159 -

Сп/34/П 84

Василев, Ивайло.  Публичност на вписването по българското вещно право / Ивайло Василев. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 4, с. 139-154. 

  

Сист. No: 28935

- 160 -

Сп/34/Ю 29

Велчев, Борис.  Заплашването в Наказателния кодекс / Борис Велчев. // Юридически свят, 2017, N 2, с. 24-36. 

  

Сист. No: 28953

- 161 -

Сп/34/П 84

Голева, Поля.  Непозволено увреждане, социално осигуряване, регрес / Поля Голева. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 4, с. 3-19. 

  

Сист. No: 28928

- 162 -

Сп/34/Ю 29

Голева, Поля.  Обезпечителният договор / Поля Голева. // Юридически свят, 2017, N 2, с. 37-48. 

  

Сист. No: 28954

- 163 -

Сп/34/Т 96

Градинарова, Таня Панайотова.  Особености на неприсъственото решение в производството по търговски спорове / Таня Панайотова Градинарова. // Търговско право, XXVI, 2017, N 3, с. 5-19. 

  

Сист. No: 28746

- 164 -

Сп/34/Т 96

Димитрова, Емилия.  Критичен поглед върху определението за монополно положение в чл. 19 от Закона за защита на конкуренцията / Емилия Димитрова. // Търговско право, XXVI, N 3, с. 21-34. 

  

Сист. No: 28747

- 165 -

 

Добрева, Наташа.  Аборт по желание. История на правната уредба в България / Наташа Добрева. // Адвокатски преглед, 2017, N 9, с. 46-51. 

  

Сист. No: 28908

- 166 -

 

Добчев, Андон.  Цели, основания и процедура за изменение на режима за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в по-тежък от първоначално определения от съда / Андон Добчев. // Адвокатски преглед, 2017, N 9, с. 24-45. 

  

Сист. No: 28907

- 167 -

Сп/34/С 96

Дякова, Илина.  Признаване на официални документи, издадени в чужбина / Илина Дякова. // Съвременно право, XXVIII, 2017, N 3, с. 97-111. 

  

Сист. No: 28965

- 168 -

Сп/34/П 84

Илиева, Ваня.  Принципът за вземане на решения по вътрешно убеждение и приложението му според новите промени в Закона за съдебната власт / Ваня Илиева. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 4, с. 89-100. 

  

Сист. No: 28932

- 169 -

Сп/34/Ю 29

Коларов, Тодор.  Компетентност на Европейския съюз и държавите членки при сключване на смесени договори / Тодор Коларов. // Юридически свят, 2017, N 2, с. 63-89. 

  

Сист. No: 28956

- 170 -

Сп/32/С 49

Мальцева, Юлия Викторовна.  Реформирование общей европейской системы предоставления убежища / Юлия Викторовна Мальцева. // Современная Европа, 2017, N 4, с. 121-129. 

  

Сист. No: 28790

- 171 -

Сп/34/П 84

Манева, Веселина.  Авторското право на преводача / Веселина Манева. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 3, с. 46-58. 

  

Сист. No: 28754

- 172 -

Сп/34/О-25

Николов, Николай.  Критичен анализ на идеите за изменение на антикорупционното законодателство : Добри и слаби страни на МС и на опозицията - предмет и обхват на закона / Николай Николов. // Общество и право, 2017, N 7, с. 3-15. 

  

Сист. No: 28888

- 173 -

Сп/34/С 96

Панайотов, Пламен.  Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за борба с тероризма / Пламен Панайотов. // Съвременно право, XXVIII, 2017, N 3, с. 27-49. 

  

Сист. No: 28961

- 174 -

Сп/34/П 84

Пандов, Васил.  Свободно движение на официални документи в Европейския съюз / Васил Пандов. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 4, с. 116-138. 

  

Сист. No: 28934

- 175 -

Сп/0/Н 31

Петрунов, Георги.  Трафикът на хора - съвременна форма на робство / Георги Петрунов. // Наука, XXVII, 2017, N 5, с. 5-10. 

  

Сист. No: 28894

- 176 -

Сп/34/Ю 29

Попова, Жасмин.  Българското председателство на Съвета на Европейския съюз: същност, проблеми и възможности / Жасмин Попова. // Юридически свят, 2017, N 2, с. 11-23. 

  

Сист. No: 28952

- 177 -

Сп/34/О-25

Пушкарова, Ива.  Правата на децата като основание в практиката по помилване / Ива Пушкарова. // Общество и право, 2017, N 7, с. 60-76. 

  

Сист. No: 28886

- 178 -

Сп/34/П 84

Ранчев, Иван.  Въпроси на актуалното прилагане на забраната за "реформацио ин пеус" като гаранция за правото на защита на обвиняемия/подсъдимия в наказателния процес / Иван Ранчев. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 4, с. 73-88. 

  

Сист. No: 28931

- 179 -

Сп/34/С 96

Русчев, Иван.  Положението на бенефициера при договора в полза на трето лице. Развитие на доктрината и практиката / Иван Русчев. // Съвременно право, XXVIII, 2017, N 3, с. 7-26. 

  

Сист. No: 28959

- 180 -

Сп/34/Ю 29

Симеонов, Виктор.  Начини за тълкуване от Конституционния съд при задължителните тълкувания на Конституцията / Виктор Симеонов. // Юридически свят, 2017, N 2, с. 49-62. 

  

Сист. No: 28955

- 181 -

Сп/34/П 84

Стоянов, Рашко.  State Action Doctrine - отговорността на държавата за въвеждане на антиконкурентни споразумения или решения в националното право / Рашко Стоянов. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 4, с. 101-115. 

  

Сист. No: 28933

- 182 -

Сп/34/П 84

Тодорова, Велина.  Въпроси на представителството на непридружен ненавършил пълнолетие чужденец / Велина Тодорова. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 4, с. 20-37. 

  

Сист. No: 28929

- 183 -

Сп/34/С 96

Христев, Христо.  За отговорността на държавата за вреди, причинени от частноправни субекти от нарушения на правото на ЕС във вътрешния правен ред на Република България / Христо Христев. // Съвременно право, XXVIII, 2017, N 3, с. 50-61. 

  

Сист. No: 28962

- 184 -

Сп/34/П 84

Цанкова, Цанка.  Семейно право - въпроси, разсъждения, практика / Цанка Цанкова. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 4, с. 38-55. 

  

Сист. No: 28930

- 185 -

Сп/34/С 96

Цеков, Александър.  Великото народно събрание и процедурите за конституционна ревизия / Александър Цеков. // Съвременно право, XXVIII, 2017, N 3, с. 62-82. 

  

Сист. No: 28963

- 186 -

Cп/33/E 20

Nozharov, Shteryo.  Efficiency of Public Administration Management in Cultural Heritage Protection / Shteryo Nozharov. // Economic alternatives, 2017, N 2, р. 307-316. 

  

Сист. No: 28810

Обществено управление

- 187 -

Сп/34/Н 32

Йонкова, Надежда.  Самоуправлението между традицията и модерността / Надежда Йонкова. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн.27, 2014, с. 230-238. 

  

Сист. No: 28731

- 188 -

Сп/37/Г 62

Георгиева, Галя Павлова.  Бенефициентите - ключов компонент в процеса на европейското финансиране в РБългария / Галя Павлова Георгиева. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, Кн.11, 2016, с. 81-103. 

  

Сист. No: 28889

- 189 -

Сп/37/Г 62

Костова, Гергана Костадинова.  Корупционни практики в областта на обществените поръчки в българските общини / Гергана Костадинова Костова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, Кн.11, 2016, с. 104-117. 

  

Сист. No: 28890

- 190 -

Сп/37/Г 62

Петров, Ярослав.  Модели за изграждане на институционално сътрудничество в борбата с финансовите и данъчните престъпления / Ярослав Петров. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, Кн.11, 2016, с. 118-133. 

  

Сист. No: 28891

- 191 -

Сп/33/А 56

Правни и методически аспекти на одита върху обществените поръчки  / Силвия Костова и др.. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, Т.24, Ч.1, 2017, с. 92-120. 

   Други авт.: Крум Крумов, Пенко Димитров, Любомир Терзиев. 

  

Сист. No: 28871

Военни науки. Военно изкуство

- 192 -

Сп/32/М 45

Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 . // Международни отношения, XLVI, 2017, N 4, с. 91-128. 

  

Сист. No: 28740

- 193 -

Cп/33/E 20

Milev, Plamen.  Conceptual Approach for Development of Web Scraping Application for Tracking Information / Plamen Milev. // Economic alternatives, 2017, N 3, р. 475-485. 

  

Сист. No: 28817

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 194 -

Сп/1/П 92

Ангелова, Светлана.  Интерактивните методи в подкрепа на деца с обучителни трудности / Светлана Ангелова. // Психологични изследвания, 2015, N 2, с. 201-206. 

  

Сист. No: 28771

- 195 -

Сп/37/П 92

Андреева, Анелия.  Етнопсихологически емпирико-теоретичен модел на рефлексивна картина за квалификация на учителя / Анелия Андреева. // Стратегии на образователната и научната политика, XIX, 2017, N 5, с. 474-491. 

  

Сист. No: 28821

- 196 -

Сп/37/С 84

Витанова, Наталия и др.  Коучинг. Образователен коучинг / Наталия Витанова, Нели Митева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 4, с. 430-442. 

  

Сист. No: 28751

- 197 -

Сп/37/П 92

Зарев, Петър.  Емпирико-теоретична парадигма за формиране на социокултурна компетентност у учителя, основаваща се на рефлексивния подход / Петър Зарев. // Стратегии на образователната и научната политика, XIX, 2017, N 5, с. 445-473. 

  

Сист. No: 28820

- 198 -

Сп/37/С 84

Иванов, Пламен.  Необходими промени в съвременния образователен процес / Пламен Иванов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 4, с. 395-409. 

  

Сист. No: 28750

- 199 -

Сп/37/С 84

Иванчева, Людмила.  Концепциите за "общество на знанието", "информационно общество" и "икономика на знанието" - формиране, развитие и съвременни измерения / Людмила Иванчева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 4, с. 359-377. 

  

Сист. No: 28749

- 200 -

Сп/0/И 73

Информационната грамотност във висшето образование [Тема на броя] . // [ИНФО] INFO свят, 2017, N 3, 54 с. 

  

Сист. No: 28793

- 201 -

Сп/80/Ч 94

Костова-Панайотова, Магдалена.  Университетското образование - от знание към комуникация / Магдалена Костова-Панайотова. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 6, с. 631-638. 

  

Сист. No: 28911

- 202 -

Сп/37/П 92

Такиева, Милена.  Мотивацията като фактор от обучението / Милена Такиева. // Професионално образование, XIX, 2017, N 5, с. 527-531. 

  

Сист. No: 28819

- 203 -

Сп/37/П 92

Терзийска, Пелагия.  Компетентност на бъдещите учители за развитие на вниманието на малките ученици със специални образователни потребности / Пелагия Терзийска. // Стратегии на образователната и научната политика, XIX, 2017, N 5, с. 530-538. 

  

Сист. No: 28822

- 204 -

Сп/33/А 56

Усъвършенстване на обучението по търговия и туризъм чрез прилагане на информационни и комуникационни технологии  / Любка Илиева и др.. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, Т.24, Ч.2, 2017, с. 347-402. 

   Други авт.: Венцислав Перков, Пламен Кънев, Милен Сакакушев, Марияна Матева, Наталия Николова. 

  

Сист. No: 28884

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

- 205 -

Сп/0/Н 31

Бисерков, Вълко.  Нови технологични възможности за екосистемни анализи в България / Вълко Бисерков. // Наука, XXVII, 2017, N 5, с. 16-22. 

  

Сист. No: 28895

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 206 -

Сп/33/И 50

Башев, Храбрин.  Устойчивост на управленческите структури в българското земеделие - равнище, фактори, перспективи / Храбрин Башев. // Икономика 21, VII, 2017, N 1, с. 69-95. 

  

Сист. No: 28862

- 207 -

Сп/33/А 56

Блажева, Виолета.  Горската политика и нейната роля за икономическото развитие на аграрния сектор / Виолета Блажева. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, Т.24, Ч.1, 2017, с. 205-231. 

  

Сист. No: 28874

- 208 -

Сп/33/И 50

Николова, Христина.  Инструменти за насърчаването на публично-частните партньорства за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния отрасъл / Христина Николова. // Икономика 21, VII, 2017, N 1, с. 45-68. 

  

Сист. No: 28860

- 209 -

Сп/39/Б 92

Петрова, Иванка.  Икономиката срещу традицията. Конструиране и употреба на културно наследство в стопански контекст / Иванка Петрова. // Бълг. фолклор, XLIII, 2017, N 2, с. 231-246. 

  

Сист. No: 28753

- 210 -

Сп/39/Б 92

Станчева, Атанаска.  Устойчиво земеделие - глобални идеи и локалното им приложение в България. Тенденции и нагласи / Атанаска Станчева. // Бълг. фолклор, XLIII, 2017, N 2, с. 247-270. 

  

Сист. No: 28752

Медицина

Управление

- 211 -

 

Пенкова, Сирма.  Големите девет в рекламата / Сирма Пенкова. // Капитал, XXV, N 44, 03 ноем. 2017, с. 12-19. 

  

Сист. No: 28778

- 212 -

Сп/33/И 50

Вълчев, Бойко.  Координация по европейските въпроси в България / Бойко Вълчев. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 61-74. 

  

Сист. No: 28803

- 213 -

Сп/33/Б 44

Димитрова, Боряна и др.  Съвместно създаване на стойност на търговската марка чрез платформените компании / Боряна Димитрова, Брент Смит, Трина Ларсен Андрас. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 3, с. 5-29. 

  

Сист. No: 28859

- 214 -

Сп/33/Н 25

Загорчева, Деница и др.  Бюджетната децентрализация като фактор за едновременно развитие на общините и индустриалния бизнес / Деница Загорчева, Йорданка Велчева. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 3, с. 50-63. 

  

Сист. No: 28864

- 215 -

Сп/32/М 45

Зафирова, Теодора.  Ролята на протокола при представяне на международни политически събития в медиите / Теодора Зафирова. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 4, с. 73-78. 

  

Сист. No: 28738

- 216 -

Сп/33/А 56

Иновативни управленски практики за добро управление  / Анатолий Асенов и др.. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, Т.24, Ч.1, 2017, с. 343-372. 

   Други авт.: Десислава Алексиева, Станислава Стоянова, Георги Русенов. 

  

Сист. No: 28878

- 217 -

Сп/33/А 56

Йорданова, Елена и др.  Етика и компетентност в управлението / Елена Йорданова, Десислава Алексиева, Йоана Петрова. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, Т.24, Ч.2, 2017, с. 206-230. 

  

Сист. No: 28883

- 218 -

Сп/33/И 50

Кирилова, Катя.  Тенденции в развитието на електронното правителство в страните от Европейския съюз / Катя Кирилова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с. 75-88. 

  

Сист. No: 28804

- 219 -

Сп/33/Н 25

Станев, Велин.  Историческо периодизиране на рекламата - проблеми и интенции / Велин Станев. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 3, с. 36-49. 

  

Сист. No: 28863

- 220 -

Сп/33/А 56

Управление на качеството в организациите - проблеми и решения  / Христо Сирашки и др.. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, Т.24, Ч.2, 2017, с. 95-121. 

   Други авт.: Юлиян Господинов, Милен Динков, Станимир Славов, Пламен Пантелеев. 

  

Сист. No: 28881

- 221 -

Сп/33/И 50

Христов, Александър.  Саморегулацията в действие: нарушения на етичните принципи в рекламата и ПР и нужда от промени / Александър Христов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, с.113-126. 

  

Сист. No: 28805

- 222 -

Cп/33/E 20

Kicheva, Tatyana.  Management of Employees from Different Generations - Challenge for Bulgarian Managers and HR Professionals / Tatyana Kicheva. // Economic alternatives, 2017, N 1, p. 103-121. 

  

Сист. No: 28794

Счетоводство

- 223 -

Сп/33/И 50

Атанасова, Анелия.  Счетоводна политика за управленското счетоводство: мит или реалност / Анелия Атанасова. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 5, с. 154-167. 

  

Сист. No: 28800

- 224 -

Cп/33/E 20

Musov, Michael.  It Doesn`t Matter How We Assess the Competencies in Accounting Education? / Michael Musov. // Economic alternatives, 2017, N 3, р. 429-448. 

  

Сист. No: 28815

Фина механика. Автоматика

- 225 -

Сп/33/Б 44

Лалев, Ангелин.  Методи и средства за повишаване на информационната сигурност на облачните изчисления в практиката на малките и средните предприятия / Ангелин Лалев. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 2, с. 42-58. 

  

Сист. No: 28855

- 226 -

Сп/33/Б 44

Милев, Пламен Христов.  Оценка на информационни системи за индексиране и анализ на онлайн публикации / Пламен Христов Милев. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 1, с. 60-79. 

  

Сист. No: 28853

- 227 -

Сп/0/Н 31

Янгънова, Десислава.  Развитие на облачните услуги и използването им от бизнеса в България / Десислава Янгънова. // Наука, XXVII, 2017, N 5, с. 64-68. 

  

Сист. No: 28896

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 228 -

Сп/7/А 90

Архитектурно образование [Тема на броя] . // Архитектура, 2017, N 5, 64 с.. 

  

Сист. No: 28755

Спорт

- 229 -

Сп/37/П 92

Янчева, Татяна.  Спортът - алтернатива на агресивното поведение / Татяна Янчева. // Професионално образование, XIX, 2017, N 6, с. 612-630. 

  

Сист. No: 28892

Езикознание. Филология

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

- 230 -

 

Кандиларов, Петър Г.  Адвокати - кметове на Варна / Петър Г. Кандиларов. // Адвокатски преглед, 2012, N 7, с. 37-53. 

  

Сист. No: 28840


 Индекс по АВТОРИ

Абрамова, Ирина Олеговна 69 
Аврейски, Никола 57 
Александрова-Караманова, Анна 70 
Алексиева, Десислава 216 217 
Ангелов, Иван 71 
Ангелова, Светлана 194 
Андрас, Трина Ларсен 213 
Андреев, Борян 11 
Андреев, Румен 55 
Андреева, Анелия 195 
Арбатова, Надежда Константиновна 58 
Асенов, Анатолий 216 
Атанасова, Анелия 223 
Атанасова, Маргарита 72 
Бабаев, М. М. 147 
Бавро, Николай 6 
Башев, Храбрин 73 206 
Бележков, Боян 157 
Бельченко, Андрей Станиславович 66 
Бисерков, Вълко 205 
Блажева, Виолета 207 
Богачева, Ольга Викторовна 74 
Богданова, Ирина 158 
Бойчева, Христина 111 
Бояджиева, Светлана 84 
Василев, Веселин 4 
Василев, Ивайло 159 
Василева, Лидия 70 
Василева, Стелияна 100 
Вачевска, Миглена 101 
Великова, Еленита 75 
Велчев, Борис 160 
Велчева, Йорданка 214 
Витанова, Наталия 196 
Владиков, Атанас 76 
Воробьов, Виталий 59 
Вълчев, Бойко 212 
Гайдаров, Калин 5 
Гайдаров, Никола 108 
Ганчев, Петко 60 
Георгиева, Галя Павлова 188 
Георгиева, Кристина 77 
Георгиева, Ралица 78 
Георгиева, Росица 6 70 
Гиргинов, Антон 127 
Голева, Поля 161 162 
Горанова, Пенка 100 
Господинов, Юлиян 220 
Градинарова, Таня Панайотова 163 
Григорова, Ваня 79 
Грошев, Игорь 80 
Дадабаева, Зарина А. 61 
Джапанов, Стоян 62 
Димитров, Димитър В. 148 
Димитров, Пенко 191 
Димитров, Пламен 7 
Димитрова, Боряна 213 
Димитрова, Емилия 164 
Димитрова, Славена 94 
Димитрова, Стела 75 
Димова, Добрина 85 
Динев, Виктор 81 
Динков, Милен 220 
Добрева, Наташа 165 
Добчев, Андон 166 
Драганов, Тихомир 82 
Дрожащих, Евгения Валерьевна 63 
Дурова, Калина 83 
Дякова, Илина 167 
Енчев, Кристиян 1 
Ефремов, Тодор 128 
Жеков, Марио 84 
Жекова, Станка 85 
Забелла, Анастасия Александровна 66 
Загорчева, Деница 214 
Зарев, Петър 197 
Зафирова, Теодора 215 
Захариев, Мартин 149 
Иванов, Пламен 198 
Иванова, Дияна 86 
Иванова, Мария Ст. 122 
Иванова, Петя 87 88 
Иванчева, Людмила 199 
Илиев, Драгомир 89 
Илиева, Ваня 168 
Илиева, Даниела 89 
Илиева, Любка 204 
Исмаилов, Танер 52 
Йонкова, Надежда 187 
Йорданова, Елена 217 
Йорданова, Радослава 130 
Йотова, Лилия 126 
Казанджиева-Йорданова, Ирина Петкова 117 
Калейчев, Светослав 103 
Калчева, Десислава 115 
Кандиларов, Петър Г. 230 
Карабельова, Соня 8 
Касаткина, А. С. 150 
Кирилова, Катя 218 
Кичева, Татяна 222 
Кобахидзе, Д. И. 150 
Коларов, Тодор 169 
Колесникова, Марина Львовна 90 
Кондратьев, Владимир 91 
Косева, Деница 92 
Костова, Гергана Костадинова 189 
Костова, Силвия 191 
Костова-Панайотова, Магдалена 201 
Краева-Митева, Албена 56 
Крайчева, Надежда 93 
Краснослободцев, Алексей Александрович 80 
Крумов, Крум 191 
Крумова-Пешева, Р. 10 
Кръстева, Силвия 51 
Кузманова, Гергана 9 
Кушева, Галя 86 
Кънев, Пламен 204 
Лазарова, Ангелина 151 
Лалев, Ангелин 225 
Либи, Жан 2 
Лулчева, Иванка 94 
Мавродиев, Стоил 49 
Маджаров, Емил 50 
Малешина, А. В. 152 
Мальцева, Юлия Викторовна 170 
Манева, Веселина 171 
Манов, Стефан 64 
Маринов, Александър 53 
Маринова, Бисерка 131 
Марчева, Анастасия 101 
Матева, Марияна 204 
Матеева, Надя 7 
Милев, Пламен 193 
Милев, Пламен Христов 226 
Миленин, Андрей Михайлович 65 
Минасян, Гарабед 119 
Митева, Албена 95 
Митева, Нели 196 
Митевска-Енчева, Майяна 54 
Михайлова, В. 10 
Мичева, Вергиния 142 
Мусов, Михаил 224 
Недева, Емилия 132 
Недева-Атанасова, Н. 70 
Ненков, Димитър 120 
Николов, Николай 172 
Николова, Наталия 204 
Николова, Таня 101 
Николова, Христина 208 
Ножаров, Щерьо 186 
Нурманов, А. А. 153 
Панайотов, Пламен 173 
Пандов, Васил 174 
Пантелеев, Пламен 220 
Папазова, Ева 11 
Парушева, Силвия 121 
Пейчева, Мирослава 56 
Пенев, Пенчо 136 
Пенкова, Сирма 211 
Пенчев, Георги 137 138 
Перков, Венцислав 96 204 
Петранов, Стефан 122 
Петров, Васил 133 
Петров, Камен 97 
Петров, Ярослав 190 
Петрова, Иванка 209 
Петрова, Йоана 217 
Петровска, Десислава В. 98 
Петрунов, Георги 175 
Пешев, Х. 10 
Подвойский, К. В. 155 
Понька, Татьяна Ивановна 66 
Попова, Жасмин 176 
Порязов, Делчо 99 
Пудовочкин, Ю. Е. 147 
Пушкарова, Ива 177 
Пъйков, Мартин 5 
Ранчев, Иван 178 
Романова, Татьяна Алексеевна 67 
Русев, Руси 106 
Русенов, Георги 216 
Русчев, Иван 179 
Сакакушев, Милен Петров 204 
Свиридова, Мария Викторовна 102 
Симеонов, Виктор 180 
Сирашки, Христо 220 
Славов, Станимир 220 
Смит, Брент 213 
Смородинов, Олег Владиславович 74 
Станев, Велин 219 
Станкова, Мария 103 
Станчева, Атанаска 210 
Стефанова, Кристина 126 
Стоянов, Рашко 181 
Стоянова, Зорница 124 
Стоянова, Наталия 104 
Стоянова, Станислава 216 
Табаринцева-Романова, Ксения 68 
Такиева, Милена 202 
Тананеева, Живка 100 
Терзиев, Любомир 191 
Терзийска, Пелагия 203 
Тодоров, Васил 105 
Тодоров, Евгени 100 
Тодорова, Велина 182 
Тончева, Тодорка 106 
Торманов, Захари 141 
Трифонова, Даниела 89 
Търколева, Поля 3 
Тюлеоглуева, Лейман 144 
Узунова, Й. 10 
Фитуни, Леонид Леонидович 69 
Хаджиниколов, Димитър 114 
Харизанова, Христина 56 124 
Христев, Христо 146 183 
Христов, Александър 221 
Хюсеинов, Баки 107 
Цанкова, Цанка 184 
Цветанова, Ева 100 
Цеков, Александър 185 
Центров, Е. Е. 155 
Чибурение, Ядвига 101 
Янгънова, Десислава 227 
Янева, Мариана 108 
Янчева, Татяна 229 
Alamaa, Rebecca 18 
Albuquerque, Ana 30 
Anass, Melloul 109 
Andreou, Eleni 42 
Anmarkrud, Oistein 12 
Artelt, Cordula 36 
Bigozzi, Lucia 45 
Bougharriou, Nouha 110 
Boycheva, Christina 111 
Braten, Ivar 12 
Bruggink, Marjon 13 
Bugler, Myfanwy 14 
Burkitt, Esther 15 
Cameron, David Lansing 33 
Champault, Francoise 44 
Cheema, Jehanzeb 16 
Chen, Huilin 17 
Chen, Jinsong 17 
Clair -Thompson, Helen St 14 
Cliffordson, Christina 32 
Colgate, Orla 19 
Connolly, Paul 24 
Cui, Ying 20 
D`Andrea, Chiara 123 
Daud, Noor 18 
Davison, Mark L. 27 
De Fraine, Bieke 23 
Della Corte, Valentina 123 
Dincel, Sezen 38 
Dorfler, Tobias 36 
Dotterer, Aryn M. 22 
Drury, Kate 21 
Eid, Michael 21 
Ellis, Stephanie K. 37 
Erzen, Evren 25 
Ferguson, Leila E. 12 
Froiland, John Mark 27 
Gierl, Mark 20 
Ginns, Paul 19 
Glogger, Inga 35 
Gnambs, Timo 28 
Goei, Sui L. 13 
Gomes, Rui 118 
Gumus, Yusuf Yasin 38 
Guo, Qi 20 
Guryanova, Lidiya 112 
Gustafsson, Jan-Eric 32 
Hachem, Hicham M. 113 
Hadjinikolov, Dimitar 114 
Han, Jiying 29 
Hanfstingl, Barbara 28 
Harizanova, Hristina 56 124 
Hoigaard, Rune 33 
Hwang, Hyeyoung 39 
Ittel, Angela 43 
Ivanova, Maria St. 122 
Johnson, Genevieve Marie 31 
Jonsson, Bert 41 
Justicia, M. Jose 46 
Kafetsios, Konstantinos 42 
Kalcheva, Desislava 115 
Karing, Constance 36 
Karl, Marion 116 
Kazandjieva-Yordanova, Irina Petkova 117 
Kicheva, Tatyana 222 
Kikas, Eve 26 
Kitsantas, Anastasia 16 
Klapp, Alli 32 
Klebanova, Tamara 112 
Koot, Hans M. 13 
Kovac, Velibor Bobo 33 
Kraeva-Miteva, Albena 56 
Lazarides, Rebecca 43 
Lechuga, M. Teresa 46 
Leptokaridou, Elisavet T. 34 
Lerkkanen, Marja-Kristiina 26 
Li, Xiang 47 
Lieury, Alain 44 
Lorant, Sonia 44 
Magner, Ulrike 35 
Maguire, Lisa K. 24 
Martin-Puga, M. Eva 46 
Martins, Margarida Alves 30 
McCann, Mark 24 
McGeown, Sarah 14 
Melo, Ricardo 118 
Milev, Plamen 193 
Minassian, Garabed 119 
Mouratidis, Athanasios 42 
Musov, Michael 224 
Nenkov, Dimiter N. 120 
Niens, Ulrike 24 
Nozharov, Shteryo 186 
Odaci, Hatice 25 
Ohlemann, Svenja 43 
Pakarinen, Eija 26 
Papaioannou, Athanasios G. 34 
Parusheva, Silvia 121 
Peicheva, Miroslava 56 
Pelaez, Jose L. 46 
Pelegrina, Santiago 46 
Petranov, Stefan 122 
Pezzica, Sara 45 
Pinto, Giuliana 45 
Piotrowicz-Debicka, Joanna 156 
Poikonen, Pirjo-Liisa 26 
Raufelder, Diana 21 
Rausch, Tobias 36 
Reda, Oujgha 109 
Regner, Nikola 21 
Reintinger, Christine 116 
Renkl, Alexander 35 
Rohowski, Susanne 43 
Rose, Chad A. 37 
Sahin, Mehmet 38 
Saif, Chaik Eddine 109 
Salmivalli, Christina 47 
Salvador, Liliana 30 
Savastano, Iris 123 
Schmitt, Eric 23 
Seo, Eunjin 39 
Shin, Jongho 39 
Silva, Cristina 30 
Simpson, Cynthia G. 37 
Skrzyiec, Grace 40 
Slee, Phillip T. 40 
Stefanova, Kristina 126 
Stenlund, Tova 41 
Stoyanova, Zornitsa 124 
Stromso, Helge Ivar 12 
Sumskaya, Tatiana 125 
Sundstrom, Anna 41 
Thornberg, Robert 18 
Thornberg, Ulrika Bilberg 18 
Trosseille, Bruno 44 
Trunova, Tetiana 112 
Van Damme, Jan 23 
Van Winkel, Lies 48 
Vandecandelaere, Machteld 23 
Vanlaar, Gudrun 23 
Vassiou, Aikaterini 42 
Vezzani, Claudio 45 
Vlachopoulos, Symeon P. 34 
Vourc`h, Roman 44 
Wang, Wenlan 29 
Watling, Dawn 15 
Wehrspann, Elizabeth 22 
Yang, An 47 
Yin, Hongbiao 29 
Yotova, Lilia 126 
Zamparelli, Pina 123 
Zhu, Chang 48 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аборт по желание. История на правната уредба в България 165 
Авторското право на преводача 171 
Адвокати - кметове на Варна 230 
Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за борба с тероризма 173 
Актуальные проблемы уголовной ответственности за детоубийство в англо-американском уголовном праве 152 
Алтернативният туризъм в контекста на обезлюдяващите се планински и полупланински райони на Централна Северна България 77 
Анализ на финансовите показатели на общините в България за целите на финансовото им оздравяване 86 
Архитектурно образование [Тема на броя] 228 
Башлар и неговите вълшебства 2 
Бенефициентите - ключов компонент в процеса на европейското финансиране в РБългария 188 
Бизнес план за създаване на пчелин 104 
Будущее европейской интеграции в контексте внутренних и внешних кризисов 58 
Българското конституционно правосъдие и защитата на основните права 136 
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз: същност, проблеми и възможности 176 
Бюджетната децентрализация като фактор за едновременно развитие на общините и индустриалния бизнес 214 
Великото народно събрание и процедурите за конституционна ревизия 185 
Връзка между образованието на икономически активните лица в Р. България и позициите им на пазара на труда в условия на икономическа нестабилност 85 
Възможности за внедряване на обратната логистика в България 96 
Въпроси на актуалното прилагане на забраната за "реформацио ин пеус" като гаранция за правото на защита на обвиняемия/подсъдимия в наказателния процес 178 
Въпроси на представителството на непридружен ненавършил пълнолетие чужденец 182 
Геоикономически възможности за развитие на Китай в глобален и регионален план 97 
Големите девет в рекламата 211 
Горската политика и нейната роля за икономическото развитие на аграрния сектор 207 
Гражданската конфискация - съответствие с европейските стандарти 132 
Давността при административното наказване - проблеми в практиката 130 
Емпирико-теоретична парадигма за формиране на социокултурна компетентност у учителя, основаваща се на рефлексивния подход 197 
Етика и компетентност в управлението 217 
Етнопсихологически емпирико-теоретичен модел на рефлексивна картина за квалификация на учителя 195 
За два възможни подхода при изследване и осмисляне на индивидуалните различия на психиката 4 
За имуществената отговорност на собствениците в етажната собственост 131 
За отговорността на държавата за вреди, причинени от частноправни субекти от нарушения на правото на ЕС във вътрешния правен ред на Република България 183 
За правния характер на репатрирането на моряците 128 
За приемането на наследство и доказването му - няколко спорни въпроса в практиката 133 
Заветни моменти за икономиката и обществото 99 
Задължителни указания относно правилното определяне на характера на информацията, придобита в резултат на използване на специални разузнавателни средства 129 
Заплашването в Наказателния кодекс 160 
Изместената агресия като един от психологическите медиатори на футбулното хулиганство 5 
Изследване на процесите на интеграция и диференциация в Европейския съюз 89 
Икономиката срещу традицията. Конструиране и употреба на културно наследство в стопански контекст 209 
Индивидуални и групови различия - значими поведенчески ефекти в организацията 54 
Индивидуални различия и ефективна комуникация при интервю за работа 70 
Индивидуални различия и петфакторен модел на личността в младежка възраст 11 
Индивидуалните и групови различия в автентичността като предиктори на психичното здраве и субективното благополучие 7 
Индивидуалните различия в контекста на личностно-центрирания подход на Карл Роджърс 6 
Иновативни управленски практики за добро управление 216 
Инструменти за насърчаването на публично-частните партньорства за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния отрасъл 208 
Интерактивните методи в подкрепа на деца с обучителни трудности 194 
Информационната грамотност във висшето образование [Тема на броя] 200 
Историческо периодизиране на рекламата - проблеми и интенции 219 
Категория "Стрессоустойчивость " в Европейском союзе 67 
Китайский взгляд на теорию международных отношений 66 
Компетентност на бъдещите учители за развитие на вниманието на малките ученици със специални образователни потребности 203 
Компетентност на Европейския съюз и държавите членки при сключване на смесени договори 169 
Концепциите за "общество на знанието", "информационно общество" и "икономика на знанието" - формиране, развитие и съвременни измерения 199 
Координация по европейските въпроси в България 212 
Корупционни практики в областта на обществените поръчки в българските общини 189 
Коучинг. Образователен коучинг 196 
Кохезионната политика на Европейския съюз: еволюция, предизвикателства и перспективи 83 
Креативната класа и концепцията за креативния град 55 
Криминалистическая диагностика лжи: теоретические основы 155 
Криминология и уголовное право: взаимодействие как способ выживания 147 
Критичен анализ на идеите за изменение на антикорупционното законодателство 172 
Критичен поглед върху определението за монополно положение в чл. 19 от Закона за защита на конкуренцията 164 
Лекарска (медицинска) грешка - развитие на нормативната уредба и съдебната практика 148 
Лишаването от свобода в границите и отвъд границите на съзнанието 50 
Мажоритарната избирателна система 64 
Методи и средства за повишаване на информационната сигурност на облачните изчисления в практиката на малките и средните предприятия 225 
Мировой рынок медицинского туризма 80 
Модели за изграждане на институционално сътрудничество в борбата с финансовите и данъчните престъпления 190 
Моделиране на истината в логическото пространство 51 
Морская политика Европейского союза и ее экономические аспекты 90 
Мотивацията като фактор от обучението 202 
Наблюдения върху качеството на живот при донори на органи за трансплантация 10 
Нагласи на българския бизнес за въвеждане на екостандартите в България 95 
Националната туристическа политика - ключов фактор за икономически растеж в сферата на туризма 93 
Начини за тълкуване от Конституционния съд при задължителните тълкувания на Конституцията 180 
Недоразбраната парадигма на Хънтингтън за "сблъсъка на цивилизациите" 57 
Необходими промени в съвременния образователен процес 198 
Непозволено увреждане, социално осигуряване, регрес 161 
Нови технологични възможности за екосистемни анализи в България 205 
Новите нюанси на съвременната наука и развитието на креативния туризъм 108 
Новое измерение американо-китайских отношений 63 
Нуждата от екосъобразно туристическо експлоатиране на ресурсите 106 
Някои аспекти на приложението на информационните технологии в хотелиерството в България 84 
Някои практически въпроси при прилагането на чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Закона за задълженията и договорите 158 
Обезпечителният договор 162 
Образователна структура на длъжностите в организациите - информационни източници за наблюдение и анализ 72 
Особености на въздействието на хотелиерската индустрия върху околната среда 82 
Особености на неприсъственото решение в производството по търговски спорове 163 
Оценка за въздействията на събитийния туризъм върху приемащата общност в България 88 
Оценка на информационни системи за индексиране и анализ на онлайн публикации 226 
Оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на физически лица в България 73 
Пазарът на труда на ЕС (разгледан през призмата на еластичностите) 76 
Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни 157 
Позициониране на България като голф дестинация 78 
Положението на бенефициера при договора в полза на трето лице. Развитие на доктрината и практиката 179 
Постиженията на волевия контрол във връзка с личностовата характеристика. Насоченост към действие 9 
Потенциал за развитие на маркетинговите мрежи в туристическия сектор в България 79 
Правата на децата като основание в практиката по помилване 177 
Правен режим на предоставянето на концесии върху природни ресурси като обекти от обществен интерес 137 
Правна защита на околната среда в урбанизираните територии (населените места и селищните образования) при планирането 138 
Правни и методически аспекти на одита върху обществените поръчки 191 
Правни проблеми на защитата на личните данни при автоматизирано профилиране 149 
Правно-социологически проблеми на европейската антидискриминационна политика по признаците "възраст" и "увреждане" 144 
Правото на име и неговата промяна според юриспруденцията на Европейския съд за правата на човека 142 
Прекратяване на договор за гражданско дружество 141 
Признаване на официални документи, издадени в чужбина 167 
Прилагане на преюдициалното запитване в наказателното производство 146 
Приложение на маркетинга на дестинацията в контекста на устойчивото интегрирано градско развитие (по примера на гр. Плевен) 100 
Принципът за вземане на решения по вътрешно убеждение и приложението му според новите промени в Закона за съдебната власт 168 
Приобщаващият бизнес - инструмент за намаляване на бедността и социално включване 101 
Проблемы "зеленого" финасирования в странах G20 74 
Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 192 
Проучване на потребителския интерес към селскотуристическия продукт в региона на Средните Родопи 94 
Психологически особености на избора на кариера в български контекст 8 
Публичност на вписването по българското вещно право 159 
Развитие внешней культурной политики ЕС после Лиссабонского договора 68 
Развитие на облачните услуги и използването им от бизнеса в България 227 
Развитие на човешкия капитал - икономически ефекти и пазарни аспекти 107 
Расширение ШОС: новые возможности и новые риски 61 
Реформата като основен инструмент на общественото развитие 53 
Реформирование общей европейской системы предоставления убежища 170 
Решоринг как форма реиндустриализации 91 
Ролята на протокола при представяне на международни политически събития в медиите 215 
Руско-китайското доверително стратегическо партньорство: формулата на XXI век 59 
Саморегулацията в действие: нарушения на етичните принципи в рекламата и ПР и нужда от промени 221 
Самоуправлението между традицията и модерността 187 
Свободно движение на официални документи в Европейския съюз 174 
Семейно право - въпроси, разсъждения, практика 184 
Синергията между космическото пространство и киберпространството - ключов фактор за националната сигурност на САЩ 62 
Словакия - отличник Евросоюза? 102 
Случайност или предопределеност на лекарската грешка - наказателноправни аспекти, практика, доказване 151 
Соотношение мошенничества и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 153 
Социално-икономическото положение на България - БВП, доходи, данъци 71 
Спортът - алтернатива на агресивното поведение 229 
Стратегическо управление на риска 98 
Стратегия ЕС в молодежной политике: предварительные итоги, проблемы и перспективы 65 
Стъпки по пътя към Гастон Башлар 3 
Счетоводна политика за управленското счетоводство: мит или реалност 223 
Събитията - своеобразен "партньор" в туризма 75 
Съвместно създаване на стойност на търговската марка чрез платформените компании 213 
Съвременен поглед върху приложението на съвместното потребление в туризма 87 
Съвременната политическа икономия в България: изборът на пътя 105 
Съвременният човек през погледа на Ерих Фром 49 
Тенденции в развитието на електронното правителство в страните от Европейския съюз 218 
Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 17-18 май, 31 май 2014 г. 143 
Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 19-20 октомври, 2 ноември 2013 г. 139 
Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 21-22 май, 4 юни 2016 г. 154 
Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 7-8 и 21 ноември 2015 г. 145 
Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от май 2013 г. 140 
Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от май-юни 2012 г. 134 
Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от октомври 2012 г. 135 
Траектории на креативността и иновативността в туризма 103 
Трафикът на хора - съвременна форма на робство 175 
Университетското образование - от знание към комуникация 201 
Управление на качеството в организациите - проблеми и решения 220 
Устойчиво земеделие - глобални идеи и локалното им приложение в България. Тенденции и нагласи 210 
Устойчиво развитие на агротуризма и биопродуктите 92 
Устойчивост на управленческите структури в българското земеделие - равнище, фактори, перспективи 206 
Усъвършенстване на обучението по търговия и туризъм чрез прилагане на информационни и комуникационни технологии 204 
Факторът "макроикономически дисбаланси" при възникването и проявлението на дълговата криза в еврозоната 81 
Феномен "восточного общества" в современной Европе: парадигмы, вызовы, прогнозы 69 
Феномен и схема. Подстъпи към една възможна критическа феноменология 1 
Финансови аспекти в осъществяването на социалната политика на РБългария през периода 2000-2015 г. 52 
Цели, основания и процедура за изменение на режима за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в по-тежък от първоначално определения от съда 166 
"Абсолютната необходимост" за употреба на сила при задържане на престъпник (термини и тълкувания) 127 
"Един Пояс - Един Път" : Нова стратегическа визия за света на Китай 60 
A virtual learning environment for the continuation of education and its relationship with the mental well-being of chronically ill adolescents 48 
Access to Debt Financing - Opportunities for Improvement of the Investment Capacity of Bulgarian Minicipalities (for the period 2003 - 2015) 115 
An investigation of gender and age differences in academic motivation and classroom behaviour in adolescents 14 
Analysis of the External Environment of Green Jobs in Bulgaria 124 
Beliefs about justification for knowing when ethnic majority and ethnic minority students read multiple conflicting documents 12 
Bulgaria in the EU Cohesion Process 114 
Children`s conceptions of bullying and repeated conventional transgressions: moral, conventional, strucuring and personal-choice reasoning 18 
Computer crime and its prospects 156 
Conceptual Approach for Development of Web Scraping Application for Tracking Information 193 
Does self-determination predict the school engagement of four different motivation types in adolescence? 21 
Does the Too Big to Fail Doktrine Have a Future? 117 
Effects of kindergarten retention for at-risk children`s psychosacial development 23 
Effects of repeated testing on short- and long-term memory performance across different test formats 41 
Efficiency of Public Administration Management in Cultural Heritage Protection 186 
Efficiency of Tertiary Education Expenditure in CEE Countries: Data Envelopment Analysis 126 
Emotional development among early school-age children: gender differences in the role of problem behaviours 24 
Empirical Analysis of Islamic Banking and Economic Growth 109 
Experimental longitudinal test of the influence of autonomy-supportive teaching on motivation for participation in elementary school physical education 34 
Exploring reading comprehension skill relationships through the G-Dina model 17 
Family- and classroom - related factors and mother-kindergarten teacher trust in Estonia and Finland 26 
Game addiction and academic achievement 38 
Home literacy, television viewing, fidgeting and ADHD in young children 27 
How do children who understand mixed emotion represent them in freehand drawings of themselves and others? 15 
How Moderate was the Great Moderation and how Destabilizing is Secural Stagnation? 113 
Innovation and Competitiveness in the Context of the Bulgarian Tourism Industry 111 
Invented spelling activities in small groups and early spelling and reading 30 
Investigating Tourists` Destination Choices - An Application of Network Analysis 116 
It Doesn`t Matter How We Assess the Competencies in Accounting Education? 224 
Maladjustment of bully-victims: validation with three identification methods 47 
Management of Employees from Different Generations - Challenge for Bulgarian Managers and HR Professionals 222 
Modeling the financial strategy of the enterprise in an instable environment 112 
Nature sports parlticipation: Understanding demand, practice profile, motivations and constraints 118 
No more bullying: an analysis of primary school children`s drawings of school bullying 40 
Parent involvement and academic outcomes among urban adolescents: examining the role of school engagement 22 
Personality similarity between teachers and their students influences teacher judgement of student achivement 36 
Political economy dimensions of the crisis: the case of Bulgaria 119 
Predicting high school student use of learning strategies: the role of preferred learning styles and classroom climate 16 
Relative Valuation and Stock-Market Bubles 120 
Smart Cities and Destination Management: Impacts and Opportunities for Tourism Competitiveness 123 
Social Media Banking Models: a Case Study of a Practical Implementation in Banking Sektor 121 
Social security floors and informal employment: The case of Bulgaria 122 
State Action Doctrine - отговорността на държавата за въвеждане на антиконкурентни споразумения или решения в националното право 181 
Statistical classification for cognitive diagnostic assessment: an artificial neural network approach 20 
Students` achievement goals, emotion perception ability and affect and performance in the classroom: a multilevel examination 42 
Study of the Social Audit and Standards for Social and Environmental Responsibility - Case Study of Bulgaria 56 
Teachers` perceptions of students` addiitional suport needs: in the eye of the beholder? 13 
The decline of academic motivation during adolescence: an accelerated longitudinal cohort analysis on the effect of psychological need satisfaction 28 
The effect of being graded on later achievement: evidence from 13-year olds in Swedish compulsory school 32 
The effect of tertiary teachers goal orientations for teaching on their commitment: the mediating role of teacher engagement 29 
The effect of the attachment styles and self-efficacy of adolescents preparing for university entrance tests in Turkey on predicting test anxiety 25 
The effects of social norms on parents` reading behaviour at home with their child 19 
The effects of social supports on changes in students` perceived instrumentality of schoolwork for future goal attainment 39 
The extended Theory of Planned Behaviour and college grades: the role of cognition and past behaviour in the prediction of students` academic intentions and achievements 33 
The influence of student learning characteristics on purchase of paper book and eBook for unuversity study and personal interest 31 
The relationship between school belonging, sibling aggression and bullying involvement: implications for students with and without disabilities 37 
The role of classroom characteristics for students` motivation and career exploration 43 
The Role of Decentralization in the Formatoin of the Budget System in a Federal State 125 
Understanding Public Debt from a Political Economy Perspective 110 
Video games vs. reading and school/ cognitive performances: a study on 27000 middle school teenagers 44 
Where is my attention? Children`s metaknowledge expressed through drawings 45 
Which features make illustrations in multimedia learning interesting? 35 
Working memory updating as a predictor of academic attainment 46 
Эволюция Йорк-Антверпенских правил об общей аварии как источника международного частного морского права 150 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Аборт 165 
Аварии 150 
Автентичност 7 
Автоматизирани информационни системи 149 
Авторско право 171 
Агресивно поведение 229 
Агресия 5 37 
Агротуризъм 92 
Агротуристически продукт 92 
Административни наказания 130 
Административноправни науки 134 135 139 140 143 145 154 
Академични постижения 22 32 33 38 39 42 46 
Алтернативен туризъм 77 78 
Американско-китайски отношения 63 
Анализ 116 
Анализи 86 
Антикорупционно законодателство 172 
Арест 127 
Архитектурни проекти 228 
Архитектурно образование 228 
Банков риск 98 117 
Бащинство 184 
Бедност 101 
Бежанско право 182 
Безопасност 67 
Безработица 85 101 
Бенефициенти 179 188 
Бизнес модели 101 
Бизнес организации 227 
Бизнес план 104 
Бизнес стратегии 91 
Биологично земеделие 210 
Биопродукти 92 
Борба с корупцията 172 
Борба с тероризма 173 
Брутен вътрешен продукт 71 
България и ЕС 114 
Бюджетна система 125 
Бюджетни приходи 125 
Бюджетни разходи 125 
Велико Народно събрание 185 
Вещни правоотношения 179 
Вещно право 159 
Вземане на решения 9 
Виртуална среда 48 
Висше образование 31 126 200 201 204 224 
Воля 9 
Вписвания 159 
Вреди 161 
ВСУ Черноризец Храбър 228 
Външен одит 191 
Външна търговия 89 
Въоръжени сили 192 
Въпросник за измерване на организационния климат на Van Muijenatal 54 
Вътрешен контрол 191 
Вътрешно убеждение 168 
Г-20 74 
Гарантиране на влогове 117 
Геоикономика 97 
Геополитика 61 
Геополитически отношения 59 60 
Геостратегически модели 60 
Глобализация на знанията 199 
Глобална икономика 213 
Голф 78 
Гори 207 
Горско стопанство 207 
Грабежи 160 
Гражданска конфискация 132 
Гражданско общество 187 
Гражданско право 143 145 154 
Гражданскоправни науки 134 135 139 140 
Грамотност 30 
Давност 130 
Данъци 71 
Данъчни престъпления 190 
Депопулация 77 
Деструктивност 49 
Детеубийство 152 
Детска градина 23 26 
Детска психология 14 15 19 20 21 23 24 27 34 37 43 47 48 
Детска рисунка 40 
Деца 15 18 
Деца в риск 23 177 
Деца с дефицити 194 
Деца с увреждания 48 
Децата и телевизията 27 
Децентрализация 115 
Диаспори 69 
Дигитални технологии 87 
Дизайн мислене 103 
Дипломатически протокол 215 
Директиви на ЕС 182 
Дистанционен мониторинг 205 
Дисциплина 18 
Диференциална психология 4 
Диференциация 89 
Длъжностни характеристики 72 
Добри практики 82 216 
Договор за дружество 141 
Договори 162 
Документи 167 
Донорство 10 
Дружества 141 
Дългова криза 81 
Дългово финансиране 115 
Държавен дълг 110 
Държавни институции 190 212 
Държавно регулиране 99 
Еврозона 81 117 
Европейска антидискриминализационна политика 144 
Европейска интеграция 58 83 102 
Европейска политика по съседски отношения 67 
Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ) 142 
Европейски съюз 65 67 68 69 90 114 170 
Екологичен анализ 124 
Екологичен одит 56 
Екологична оценка 73 82 
Екологични проучвания 205 
Екологични стандарти 220 
Екологични технологии 205 
Екологично право 137 
Екология 106 205 210 
Екостандарти 95 
Експериментални изследвания 10 
Експертизи (юрид.) 155 
Еластичност 76 
Електронни услуги 218 
Електронно обучение 204 
Електронно правителство 218 
Емоции 15 
Емоционална интелигентност 217 
Емоционално развитие 24 
Емоционалност 42 
Емпатия 6 
Емпирични методи 195 
Епистемология 12 
Етажна собственост 131 
Етика в пъблик рилейшънс 221 
Етика на управление 217 
Етично поведение 217 
Етнопсихология 195 
Ефективност 126 
Жертви на тормоз 47 
Задържане на лица 127 
Закон за задълженията и договорите 158 
Закон за защита на конкуренцията 164 
Заплашване 160 
Затворници 50 
Защита на класифицирана информация 129 
Защита на личните данни 149 
Здравеопазване 52 
Зелена икономика 74 
Зелени работни места 124 
Земеделие 206 
Земеделски стопанства 73 
Злоупотреба 153 
Игри в обучението 194 
Идентичност 49 
Избирателна система 64 
Изисквания 72 
Измами 153 
Изследване на личността 11 
Икономика на България 71 
Икономика на изживяванията 108 
Икономическа криза 119 
Икономическа оценка 73 
Икономическа теория 105 
Икономически модели 109 
Икономически растеж 109 
Илюстрации 35 
Имигранти 170 
Имуществена отговорност 131 
Инвестиции 74 
Инвестиции в транспорта 208 
Инвестиционен капацитет 115 
Инвестиционен план 104 
Инвестиционна политика 214 
Индекс на конкурентоспособност в туризма (TTCI) 93 
Индексиране 226 
Индивидуални различия 4 6 7 11 70 
Индустриално развитие 214 
Иновации 216 
Иновации в туризма 103 111 
Иновационни стратегии 216 
Интеграция 89 147 
Интелигентни градове 123 
Интерактивно обучение 194 201 204 
Интервю за работа 70 
Интеркултурна среда 195 
Интеркултурно образование 197 
Интернет информация 226 
Информационен мениджмънт 199 
Информационна грамотност 200 
Информационна сигурност 193 225 
Информационни системи 226 
Информационни системи в образованието 204 
Информационни системи в туризма 84 
Информационни технологии 218 
Информационно общество 199 
Инфраструктурни проекти 208 
Ислямска финансова система 109 
Истина 51 
Исторически изследвания 219 
История на архитектурата 228 
Йорк-Анверски правила 150 
Казуси 134 135 139 140 143 145 154 
Кандидат-студенти 25 
Капиталови пазари 120 
Кариера 8 
Кариерно развитие 43 
Качество на живот 10 
Качество на образованието 198 
Киберпрестъпления 156 
Киберпространство 62 
Киберсигурност 62 
Китайска икономика 60 97 
Китайска политика 66 
Китайски икономически модел 97 
Класация 211 
Климатични промени 207 
Кметове 230 
Когнитивна психология 17 20 32 35 41 44 
Когнитивни подходи 5 
Компетентност 198 203 
Компетенции 197 
Компютърна престъпност 156 
Компютърни игри 38 44 
Компютърни престъпления 156 
Комуникация 70 201 
Конкурентоспособност 91 93 
Конкуренция 111 181 
Конституционен съд 180 
Конституционно правосъдие 136 
Конституция на Република България 180 185 
Конфискация 132 
Конфликти 54 
Концесии 137 
Координация 212 
Корабоплаване 128 
Корупция 189 
Космическо пространство 62 63 
Коучинг 196 
Кохезионна политика 83 114 
Креативен град 55 
Креативен туризъм 108 
Креативна класа 55 
Креативност 103 
Криза в Европейския съюз 58 81 
Кризисни ситуации 85 
Криминалистически експертизи 155 
Криминална психология 155 
Криминология 147 
Критическа философия 1 
Кроскултурна комуникация 6 
Културен туризъм 100 
Културна политика 68 
Културни отношения 68 
Културно наследство 186 209 
Културно-познавателни дестинации 100 
Легализации 167 
Лекарска грешка 148 151 
Личностно центриран подход 6 
Лишаване от свобода 166 
Лишени от свобода 50 
Логика 51 
Логистика 96 
Лъжа 155 
Мажоритарен принцип 64 
Малки и средни предприятия 225 
Малцинства 12 
Маркетинг в туризма 79 123 
Маркетинг на туризма 100 
Маркетингови мрежи 79 
Маркетингови стратегии 100 
Медийно отразяване 215 
Медицински туризъм 80 
Междукултурно общуване 6 
Международна защита на правата на човека 170 
Международни договори 169 
Международни конфликти 63 
Международни отношения 66 
Международно морско право 150 
Международно сътрудничество 190 
Международно частно право 174 
Междуфирмени мрежи 79 
Местно самоуправление 125 187 214 
Метапознание 45 
Метод на Афзал Рахим 54 
Метод на Холанд 8 
Мигранти 69 
Миграционни процеси 58 
Миграция 65 
Министерски съвет 212 
Младежи 11 
Младежка безработица 65 
Младежка политика 65 
Модернизация 198 
Морска политика 90 
Моряци 128 
Мотивация 29 202 
Мотивация на учениците 14 21 28 34 42 43 
Мошеничество 153 
Мултимедия 35 
Мюсюлмански общества 69 
Наказателен кодекс 160 
Наказателна отговорност 178 
Наказателни дела 166 
Наказателно право 130 134 147 152 154 173 
Наказателно производство 146 
Наказателноправни науки 135 139 140 143 145 
Наследствено право 133 
Наследяване 133 
НАТО 58 
Научноизследователски процес 200 
Начално образование 45 
Начално училище 40 
Невронни мрежи 20 
Непозволено увреждане 161 
Неприсъствено решение 163 
Несъзнавано 50 
Неформална заетост 122 
Нов световен ред 57 
Нова икономика 99 
Нормативна уредба 137 148 
Обезпечаване 162 
Обезщетяване 161 
Облачни технологии 225 227 
Облачни услуги 227 
Обмен на данни 190 
Образование 85 
Образователен коучинг 196 
Образователен статус 72 
Образователни методи 198 
Образователни програми 16 
Образователни стратегии 13 16 
Обратна логистика 96 
Обучение на деца с увреждания 194 203 
Обучение на студенти 202 
Обща европейска система за убежище (CEAS) 170 
Обществена опасност 147 
Обществени поръчки 189 191 
Обществено развитие 53 
Общество на знанието 199 
Общини 115 
Общински финанси 86 
Околна среда 82 
Опазване на културното наследство 186 228 
Опазване на околната среда 96 138 
Оперативни програми 188 
Организационен климат 54 
Организационно управление 216 
Организирана престъпност 173 
Отбрана (воен.) 192 
Отговорност на държавата 181 183 
Отнемане на имущество 132 
Отношения в училище 36 
Отчуждение 49 
Пазар на труда 76 107 
Пазарна икономика 113 
Памет 41 
Педагози 157 
Пенитенциарна психология 50 
Петфакторен модел на личността 11 
Платформени компании 213 
Поколения 222 
Пол 14 24 
Политическа икономия 105 
Политически събития 215 
Помилване 177 
Популизъм 58 
Права на детето 177 182 
Права на хората с увреждания 144 
Права на човека 136 142 
Правна уредба 162 167 
Правни аспекти 138 149 165 172 
Правни проблеми 137 
Право на Европейския съюз 146 169 173 181 183 
Право на убежище 170 
Правосъдие 176 
Пране на пари 190 
Превенция на агресивността 229 
Преводачи 171 
Предприятия 112 
Председателство на Съвета на ЕС 176 
Предучилищна възраст 30 
Преподаватели 202 
Престъпления против собствеността 153 
Престъпления срещу деца 152 
Престъпници 147 
Престъпност на непълнолетните 157 
Преюдициално запитване 146 
Принуда 160 
Приобщаващ бизнес 101 
Природни обекти 137 
Природни ресурси 207 
Пристрастеност 38 
Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на РБ 192 
Произход 184 
Прокурор 168 
Промяна на име 142 
Противодействие на организираната престъпност 175 
Професионален избор 8 
Професионално ориентиране 39 
Психика 4 
Психично здраве 7 
Психолог-консултант 157 
Психологическо изследване 8 
Психология на общуването 70 
Публикации 226 
Публичен сектор 86 191 
Публична администрация 186 218 
Публично-частно партньорство 208 
Публичност 159 
Пчеларство 104 
Работа 55 
Работна памет 46 
Работни групи 212 
Радикализъм 69 
Разпит на непълноленти 157 
Разузнавателна информация 193 
Ревизия 185 
Регионална политика 83 
Резилианс 67 
Реиндустриализация 91 
Реклама 219 
Рекламна индустрия 211 
Рекламна политика 221 
Рекламни компании 211 
Репатриране 128 
Рефлексия 197 
Реформа 53 
Решоринг 91 
Рисунки на деца 15 
Родители 22 
Родителско поведение 19 
Родителство 177 
Руско-китайски отношения 59 
Саморегулация 9 221 
Самота 49 
Свободно движение на официални чуждестранни документи 174 
Секюритизация 67 
Селски туризъм 94 
Семейна среда 26 37 
Семейно право 184 
Семейство 184 
Сива икономика 190 
Сигурност на държавата 62 
Система за управление на околната среда (СУОС) 95 
Смесени договори 169 
Социален одит 56 
Социална корпоративна отговорност 56 
Социална политика 52 
Социална промяна 53 
Социална сигурност 122 
Социална справедливост 71 
Социални банки 121 
Социални норми 19 
Социални отношения 21 
Социално включване 101 
Социално осигуряване 52 161 
Социокултурна психология 197 
Специализирани видове туризъм 75 77 78 80 88 92 
Специални образователни потребности 203 
Специални разузнавателни средства (СРС) 129 
Спорт 229 
Спортен туризъм 118 
Стагнация 113 
Стандарти за управление на качеството 220 
Стресоустойчивост 67 
Студенти 33 
Субективно благополучие 7 
Счетоводна политика 223 
Счетоводно образование 224 
Събитиен туризъм 75 88 
Съвет по европейските въпроси 212 
Съвместно потребление 87 
Съвременност 49 
Съд на Европейския съюз 181 
Съдебна власт 168 
Съдебна практика 148 179 
Съзнание 50 
Теории за цивилизацията 57 
Теория за взаимодействията на личностовите системи 9 
Теория на планираното поведение 33 
Теория на реформите 53 
Териториално планиране 138 
Тестове 41 134 135 139 140 143 145 154 
Тормоз 18 40 
Традиции 209 
Трансплантация 10 
Трафик на хора 175 
Тревожност 25 
Триизмерно принтиране 228 
Трудов пазар 85 
Туризъм 87 106 
Туристическа дестинация 116 123 
Туристическа индустрия 111 118 
Туристическа организация 103 
Туристическа политика 93 
Туристически бизнес 79 
Туристически дестинации 82 108 
Туристически пазар 87 
Туристически продукт 94 108 
Туристически региони 94 
Туристически ресурси 106 
Тълкувателна практика 180 
Търговска марка 213 
Търговски спорове 163 
Търговско корабоплаване 150 
Уеб обучение 204 
Уелнес туризъм 80 
Украинска криза 58 
Университетски технологии 201 
Управление на знанието 199 
Управление на качеството 220 
Управление на човешките ресурси 222 
Управленско счетоводство 223 
Условна присъда 178 
Устойчиво развитие 74 82 92 207 
Устойчиво управление на земите 206 210 
Устойчивост 73 
Учебно-възпитателна работа 13 
Учене 12 
Учене чрез преживяване 194 
Ученици 45 46 
Училище 22 37 44 
Училищна възраст 28 
Училищно образование 39 
Учители 13 36 195 197 203 
Учителски труд 29 
Учредителна власт 185 
Феномен 1 
Феноменология 1 
Ферми 73 
Физическа активност 34 
Философи 2 3 
Финансиране на бизнеса 98 
Финансиране на публични проекти 188 
Финансов анализ 112 
Финансов риск 98 
Финансова децентрализация 214 
Финансова стратегия 112 
Финансови престъпления 190 
Финансово счетоводство 223 
Финансово състояние 86 
Фирмени стратегии 213 
Фискална децентрализация 214 
Фискална политика 110 
Фондов пазар 120 
Футболно хулиганство 5 
Хиперактивност 27 
Хлебопроизводство 209 
Хляб 209 
Хотелиерска индустрия 82 
Хотелиерско обслужване 84 
Частноправни отношения 183 
Четене 17 19 31 44 
Човек и общество 99 
Човешки капитал 107 
Човешки ресурси 56 
Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС) 61 
Academic attainment 22 32 33 38 39 42 46 
Accounting 224 
Achievement goal orientations 29 
Adolescents 14 28 
Aggression 37 
Analysis 126 
Artificial neural networks 20 
Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) 27 
Basic needs 28 
Behavior 24 
Behaviour 14 
BIM 228 
Budgets 125 
Bulgaria 114 
Bully-victims 47 
Bullying 18 37 40 47 
Business intelligence 193 
CAD-системи 228 
Career exploration 43 
Career guidance 39 
Children`s 15 27 34 35 45 
Chronically sick adolescents 48 
Classroom 43 
Classroom attention 45 
Cognitive diagnosis 17 20 32 44 
Cognitive theory of multimedia learning 35 
Cohesion policy 114 
Company 120 
Competitiveness 111 
Computer crime 156 
Computer games 38 44 
Corporate social responsibility 56 
Counseling 40 
Crisis 119 
Cross-cultural 26 
Cybercrime 156 
Debt financing 115 
Decentralization 115 
Deposit insurance schemes 117 
Destination choice 116 
Disability 37 
Discipline 18 
Drawings 15 40 45 
Early literacy 30 
Econometric Modeling 109 
Economic crisis 119 
Economics 109 
Educational needs 13 48 
Elementary school teachers 13 
Emotion 15 24 
Emotion perception ability 42 
Enterprise 112 
Environmental responsibility 56 
Epistemic beliefs 12 
Ethics 224 
European Union 114 
Expenditures 126 
Federalism 125 
Financial 109 
Financial analysis 112 
Financial strategy 112 
Fiscal policy 110 
G-DINA model 17 
Game addiction 38 
Gender 14 24 43 
Generation 222 
Great Moderation 113 
Green job 124 
Higher education 25 31 224 
HR professionals 222 
Human capital 186 
Human resource audit 56 
Illustrations 35 
informal employmen 122 
Innovation 111 
Internet crime 156 
Investment 115 
Islamic Bank 109 
Item format 41 
Judgement bias 36 
Justification for knowing beliefs 12 
Kindergarten 23 26 
Learning 41 
Learning preferences 16 
Learning strategies 16 
Local self-government 125 
Longitudinal study 23 
Management 18 222 
Market Economy 113 
Marketing 123 
Mediation 29 
Memory 41 46 
Metacognition 45 
Minority studens 12 
Mother 26 
Motivation 14 21 28 34 43 
Multimedia 35 
Nature sports 118 
Network analysis 116 
Parent behaviour 19 
Parent involvement 19 22 27 
Personality traits 13 
PEST analysis 124 
PEST-анализ 124 
Physical activity 34 
PISA 16 
Political economy 110 
Preschool 30 
Propensity score matching 23 
Protection of cultural heritage 186 
Psychosocial adjustment 47 
Psychosocial development 23 
Public administration 186 
Public debt 110 
Reading 17 19 30 31 44 
Reasoning 18 
School 21 22 37 44 
Secular Stagnation 113 
Self-Determination 21 28 
Self-efficacy 13 25 
Set theory 116 
Smart cities 123 
Social audit 56 
Social banks 121 
Social needs 48 
Social norms 19 
Social relationships 21 
Social security 122 
Social support 39 
Socio-economic status 32 
Special needs students 13 37 
Spelling 30 
Sport tourism 118 
Stability Analysis 113 
Stock-market bubbles 120 
Strategies 224 
Students` motivation 42 
SWOT анализ 124 193 
TBTF doktrine 117 
Teacher 29 36 
Teacher commitment 29 
Teacher motivation 29 
Teaching practices 26 
Television 27 
Tertiary education 126 
Test anxiety 25 
Testing effect 41 
Theory of Planned Behaviour (TPB ) 33 
Tourism 111 123 
Tourism destinations 123 
Tracking information 193 
Trait 31 
Victimisation 40 47 
Virtual learning environment 48 
Web scraping 193 
Wellness 80 
Working memory 46