НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

Психология

- 1 -

Сп/1/П 92

Маджарова, Атанаска.  Психологически аспекти на проблема безплодие (върху пример от Националната програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни нарушения на Фондация "Искам бебе") / Атанаска Маджарова. // Психологични изследвания, Т.21, 2018, N 1, с. 109-120. 

  

Сист. No: 29951

- 2 -

Сп/1/П 92

Рашева, Максимка.  Локализация на контрола, Аз-ефективност и прокрастинация / Максимка Рашева. // Психологични изследвания, Т.21, 2018, N 1, с. 71-80. 

  

Сист. No: 29950

- 3 -

Сп/1/П 92

Ferdinandov, Krasen et al.  Exploration of Primary Emotions Model / Krasen Ferdinandov, Ivan Bardov, Zhorzh Balev. // Психологични изследвания, Т.21, 2018, N 1, p. 5-22. 

  

Сист. No: 29948

- 4 -

Сп/1/П 92

Ferdinandov, Krasen et al.  Variations in the structure of Tomkins` theory of affects and scripts / Krasen Ferdinandov, Ivan Bardov, Zhorzh Balev. // Психологични изследвания, Т.21, 2018, N 1, p. 23-42. 

  

Сист. No: 29952

- 5 -

Сп/1/П 92

Papazova, Eva et al.  Identity distress, reflection and rumination, depression and anxiety of Bulgarian students in emerging adulthood / Eva Papazova, Margarita Bakracheva, Borian Andreev. // Психологични изследвания, Т.21, 2018, N 1, р. 57-70. 

  

Сист. No: 29953

Логика

Етика

Религия

- 6 -

Сп/1/П 92

Garvanova, Magdalena et al.  Is There a crisis of values among traditional religious communities in Bulgaria? / Magdalena Garvanova, Svetla Shapkalova. // Психологични изследвания, Т.21, 2018, N 1, p. 81-94. 

  

Сист. No: 29954

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

Политика

- 7 -

Сп/37/Н 32

Дечев, Теодор.  Терористичните "франчайзи" на "Ислямска държава" завземат плацдарми на Филипините. Обстановката на островната група Минданао предлага отлични условия за укрепване и разрастване на терористични групировки с "двойно дъно" / Теодор Дечев. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 3, 2017, с. 7-31. 

  

Сист. No: 30098

- 8 -

Сп/37/Г 62

Дечев, Теодор.  Индустриални отношения и тероризъм: случаят с "новите Червени бригади" в Италия / Теодор Дечев. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 14, 2017, с. 29-59. 

  

Сист. No: 30104

- 9 -

Сп/37/Г 62

Димитрова, Снежана.  Системата на образование- част от системата за национална сигурност / Снежана Димитрова. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 14, 2017, с. 70-75. 

  

Сист. No: 30106

- 10 -

Сп/37/Г 62

Дойков, Ненко.  За опасността от кибертероризъм / Ненко Дойков. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 14, 2017, с. 5-13. 

  

Сист. No: 30101

- 11 -

Сп/37/Г 62

Манолов, Георги.  Мениджмънт на политическите кризи и конфликти / Георги Манолов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 14, 2017, с. 128-141. 

  

Сист. No: 30109

- 12 -

Сп/33/М 68

Вайнштейн, Григорий Ильич.  Трансформация западноевропейского политического ландшафта и институциализация антисистемной политики / Григорий Ильич Вайнштейн. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 5, с. 17-28. 

  

Сист. No: 29884

- 13 -

Сп/33/М 68

Малахов, Владимир Сергеевич.  Германия после "миграционного кризиса": политика, экономика, общество / Владимир Сергеевич Малахов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 5, с. 41-51. 

  

Сист. No: 29886

- 14 -

Сп/33/М 68

Ознобищев, Сергей.  Отношения Россия - НАТО: от декларативного партнерства к глубокому кризису / Сергей Ознобищев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 5, с. 5-16. 

  

Сист. No: 29883

- 15 -

Сп/33/М 68

Фрост, Ирина Леонидовна и др.  Политический аспект глобализации постсоветского пространства: города и государства / Ирина Леонидовна Фрост, Мария Ивановна Подкорытова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 4, с. 25-34. 

  

Сист. No: 29880

- 16 -

Сп/33/М 68

Хенкин, Сергей.  Сепаратизм по-каталонски / Сергей Хенкин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 5, с. 29-40. 

  

Сист. No: 29885

- 17 -

Сп/33/М 68

Ходынская-Голенищева, Мария Сергеевна.  Международно-правовая база сирийского урегулирования / Мария Сергеевна Ходынская-Голенищева. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 5, с. 80-87. 

  

Сист. No: 29887

Икономика. Икономически науки

- 18 -

Сп/37/Н 32

Димитров, Димитър.  Оценка на транспортно-географското положение като фактор за регионалното развитие на Североизточна България / Димитър Димитров. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 3, 2017, с. 112-150. 

  

Сист. No: 30100

- 19 -

Сп/37/Н 32

Костова-Пикет, Десислава.  Анализ на решенията за капиталови инвестиции / Десислава Костова-Пикет. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 3, 2017, с. 32-111. 

  

Сист. No: 30099

- 20 -

Сп/37/Г 62

Костова-Пикет, Десислава.  Управление на оперативните парични потоци / Десислава Костова-Пикет. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 14, 2017, с. 157-190. 

  

Сист. No: 30111

- 21 -

Сп/37/Г 62

Костова-Пикет, Десислава и др.  Цена на увеличаване на печалбата / Десислава Костова-Пикет, Иванка Костова. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 14, 2017, с. 142-156. 

  

Сист. No: 30110

- 22 -

Сп/37/Г 62

Льондев, Атанас.  България по пътя към Еврозоната / Атанас Льондев. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 14, 2017, с. 100-127. 

  

Сист. No: 30108

- 23 -

Сп/33/М 68

Арапова, Екатерина Я.  Китай: Международное взаимодействие в условиях внутренних вызовов / Екатерина Я. Арапова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 6, с. 77-85. 

  

Сист. No: 30016

- 24 -

Сп/33/В 52

Белов, Андрей Васильевич и др.  Изучение теневой экономики на основе анализа средств массовой информации / Андрей Васильевич Белов, Генриэтта Валентиновна Соболева. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 34, 2018, N 1, с. 113-133. 

  

Сист. No: 29878

- 25 -

Сп/33/В 52

Водопьянова, Анна Ильинична и др.  Арт-рынок: особенности инвестирования в произведения живописного искусства / Анна Ильинична Водопьянова, Людмила Аркадьевна Леонова, Анна Евгеньевна Новак. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 34, 2018, N 1, с. 95-112. 

  

Сист. No: 29876

- 26 -

Сп/33/В 52

Войкина, Екатерина Андреевна и др.  Зеленая занятость и рынок труда в условиях формирования экологически ориентированной экономики / Екатерина Андреевна Войкина, Иван Михайлович Потравный. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 34, 2018, N 2, с. 217-240. 

  

Сист. No: 30040

- 27 -

Сп/33/М 68

Володин, Андрей.  Индия: диспаритеты развития и геоэкономический потенциал / Андрей Володин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 5, с. 97-109. 

  

Сист. No: 29888

- 28 -

Сп/33/М 68

Дынкин, Александр и др.  Роль Евразийского экономического союза в формировании Большой Евразии / Александр Дынкин, Елена Александровна Телегина, Гюльнар Османовна Халова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 4, с. 5-24. 

  

Сист. No: 29879

- 29 -

Сп/33/В 52

Канаева, Ольга Алексеевна.  Социальные императивы устойчивого развития / Ольга Алексеевна Канаева. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, LXXIII, 2018, N 1, с. 26-58. 

  

Сист. No: 29873

- 30 -

Сп/33/М 68

Кондратьев, Владимир.  Новый этап глобализации: особенности и перспективы / Владимир Кондратьев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 6, с. 5-17. 

  

Сист. No: 30015

- 31 -

Сп/33/В 52

Мотовилов, Олег Владимирович.  Феномен краудфандинга: исследование особенностей / Олег Владимирович Мотовилов. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 34, 2018, N 2, с. 298-316. 

  

Сист. No: 30041

- 32 -

Сп/33/М 68

Санталова, Марина Сергеевна.  Управление отношениями с инвесторами в условиях экономических санкций / Марина Сергеевна Санталова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 4, с. 84-90. 

  

Сист. No: 29882

- 33 -

Сп/33/М 68

Симоненок, Анна Владимировна.  Сотрудничество Тихоокеанской России и стран АСЕАН: экономические аспекты / Анна Владимировна Симоненок. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 4, с. 72-83. 

  

Сист. No: 29881

Право

- 34 -

Сп/37/Г 62

Мартинов, Кузман.  Тактически препоръки при подготовката и провеждането на претърсване и изземване / Кузман Мартинов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 14, 2017, с. 86-93. 

  

Сист. No: 30107

- 35 -

Сп/34/Т 96

Асеникова, Диана.  За приложимостта на чл. 40 ЗЗД при органното представителство / Диана Асеникова. // Търговско право, XXVII, N 2, с. 63-79. 

  

Сист. No: 30029

- 36 -

Сп/34/Т 96

Балабанова, Маргарита.  Арбитрируемост на дружествени спорове? / Маргарита Балабанова. // Търговско право, XXVII, N 2, с. 49-62. 

  

Сист. No: 30028

- 37 -

 

Вълкова, Галя и др.  Защита от домашно насилие - практически проблеми при актове на насилие, последващи издадена заповед по чл. 5, ал. 1 от закона за защита от домашното насилие / Галя Вълкова, Мария Дончева. // Адвокатски преглед, 2018, N 3, с. 18-29. 

  

Сист. No: 29956

- 38 -

Сп/34/Т 96

Димитров, Анатолий и др.  Дискусионни въпроси по прилагането на чл. 147 ЗЗД / Анатолий Димитров, Деян Петров. // Търговско право, XXVII, 2018, N 2, с. 13-47. 

  

Сист. No: 30027

- 39 -

Сп/34/Т 96

Иванов, Момчил.  Представителство на командитно дружество от неограничено отговорни съдружници / Момчил Иванов. // Търговско право, XXVII, 2018, N 2, с. 81-99. 

  

Сист. No: 30030

- 40 -

 

Иванова, Йорданка.  Общият регламент относно защитата на данните и адвокатската професия / Йорданка Иванова. // Адвокатски преглед, 2018, N 3, с. 3-17. 

  

Сист. No: 29955

- 41 -

 

Макбрайд, Джереми.  Отказ на достъп до адвокат в началото на наказателното производство: Страсбургската перспектива / Джереми Макбрайд ; Прев. Красимир Кънев. // Адвокатски преглед, 2018, N 3, с. 38-52. 

  

Сист. No: 29958

- 42 -

 

Мичева, Вергиния.  За щрауса, пясъка и обществения ред / Вергиния Мичева. // Адвокатски преглед, 2018, N 3, с. 53-65. 

  

Сист. No: 29959

- 43 -

 

Райчев, Христо.  Авторски права върху фотографии / Христо Райчев. // Адвокатски преглед, 2018, N 3, с. 30-37. 

  

Сист. No: 29957

- 44 -

 

Тасев, Симеон.  Някои въпроси, свързани с легитимацията на страните в гражданския процес / Симеон Тасев. // Адвокатски преглед, 2018, N 4, с. 35-40. 

  

Сист. No: 30024

- 45 -

 

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 19, 20 май и 2 юни 2018 г.  : Гражданскоправни и административноправни науки. // Адвокатски преглед, 2018, N 5, с. 38-55. 

  

Сист. No: 30026

Обществено управление

- 46 -

Сп/37/Г 62

Борисов, Томо.  Тактически действия при проверка на документи за самоличност / Томо Борисов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 14, 2017, с. 21-28. 

  

Сист. No: 30103

- 47 -

Сп/37/Г 62

Николов, Павел.  Съвременни индикатори за разкриване на трафик на хори при граничния контрол / Павел Николов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 14, 2017, с. 60-69. 

  

Сист. No: 30105

- 48 -

Сп/37/Г 62

Савов, Илин.  Структури и организации в Република България, свързани с миграцията / Илин Савов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 14, 2017, с. 14-20. 

  

Сист. No: 30102

Военни науки. Военно изкуство

- 49 -

Сп/0/Н 31

Иванов, Валери и др.  Отражение на военностратегическите възгледи в основните документи, свързани с националната сигурност и отбрана на страната / Валери Иванов. // Наука, XXVIII, 2018, N 3, с. 44-54. 

  

Сист. No: 29960

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 50 -

Сп/37/П 32

Алексиева, Мария и др.  Ефективна комуникация на държавните образователни институции със своите общности / Мария Алексиева, Диана Попова, Милен Филипов. // Педагогически алманах, XXVI, 2017, N 1, с. 11-36. 

  

Сист. No: 30084

- 51 -

Сп/37/П 32

Гроздев, Калин Петров.  Игрите с пясък за формиране на здравната култура в предучилищна възраст / Калин Петров Гроздев. // Педагогически алманах, XXVI, 2017, N 1, с. 102-109. 

  

Сист. No: 30085

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

- 52 -

Сп/33/М 68

Ровинская, Татьяна Леонидовна.  Становление государственной экологической политики в США под влиянием "зеленых" (ХІХ - ХХ вв.) / Татьяна Леонидовна Ровинская. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 6, с. 86-92. 

  

Сист. No: 30017

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

- 53 -

Сп/1/П 92

Григорова, Траянка.  Връзки между алекситимия, депресивност и психосоматични оплаквания / Траянка Григорова. // Психологични изследвания, Т.21, 2018, N 1, с. 43-56. 

  

Сист. No: 29949

Управление

- 54 -

 

Фог, Марк А. и др.  Менторските взаимоотношения: как да ги направим работещи и защо това е важно / Марк А. Фог, Ричард Л. Гейбриъл, Маргрит Лент Паркър. // Адвокатски преглед, 2018, N 5, с. 3-16. 

  

Сист. No: 30025

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 55 -

Сп/0/Н 31

Игнатов, Венцислав.  Европейското влияние на архитектите на град Русе в края на ХІХ и началото на ХХ век / Венцислав Игнатов. // Наука, XXVIII, 2018, N 4, с. 75-80. 

  

Сист. No: 30044


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Мария 50 
Андреев, Борян 5 
Арапова, Екатерина Я. 23 
Асеникова, Диана 35 
Бакрачева, Маргарита 5 
Балабанова, Маргарита 36 
Балев, Жорж 3 4 
Бардов, Иван 3 4 
Белов, Андрей Васильевич 24 
Борисов, Томо 46 
Вайнштейн, Григорий Ильич 12 
Водопьянова, Анна Ильинична 25 
Войкина, Екатерина Андреевна 26 
Володин, Андрей 27 
Вълкова, Галя 37 
Гарванова, Магдалена 6 
Гейбриъл, Ричард Л. 54 
Григорова, Траянка 53 
Гроздев, Калин Петров 51 
Дечев, Теодор 7 8 
Димитров, Анатолий 38 
Димитров, Димитър 18 
Димитрова, Снежана 9 
Дойков, Ненко 10 
Дончева, Мария 37 
Дынкин, Александр 28 
Иванов, Валери 49 
Иванов, Момчил 39 
Иванова, Йорданка 40 
Игнатов, Венцислав 55 
Канаева, Ольга Алексеевна 29 
Кондратьев, Владимир 30 
Костова, Иванка 21 
Костова-Пикет, Десислава 19 20 21 
Кънев, Красимир 41 
Леонова, Людмила Аркадьевна 25 
Льондев, Атанас 22 
Маджарова, Атанаска 1 
Макбрайд, Джереми 41 
Малахов, Владимир Сергеевич 13 
Манолов, Георги 11 
Мартинов, Кузман 34 
Мичева, Вергиния 42 
Мотовилов, Олег Владимирович 31 
Николов, Павел 47 
Новак, Анна Евгеньевна 25 
Ознобищев, Сергей 14 
Папазова, Ева 5 
Паркър, Маргрит Лент 54 
Петков, Петко 49 
Петров, Деян 38 
Подкорытова, Мария Ивановна 15 
Попова, Диана 50 
Потравный, Иван Михайлович 26 
Райчев, Христо 43 
Рашева, Максимка 2 
Ровинская, Татьяна Леонидовна 52 
Савов, Илин 48 
Санталова, Марина Сергеевна 32 
Симоненок, Анна Владимировна 33 
Соболева, Генриэтта Валентиновна 24 
Тасев, Симеон 44 
Телегина, Елена Александровна 28 
Фердинандов, Красен 3 4 
Филипов, Милен 50 
Фог, Марк А. 54 
Фрост, Ирина Леонидовна 15 
Халова, Гюльнар Османовна 28 
Хенкин, Сергей 16 
Ходынская-Голенищева, Мария Сергеевна 17 
Шапкалова, Светла 6 
Andreev, Borian 5 
Bakracheva, Margarita 5 
Balev, Zhorzh 3 4 
Bardov, Ivan 3 4 
Ferdinandov, Krasen 3 4 
Garvanova, Magdalena 6 
Papazova, Eva 5 
Shapkalova, Svetla 6 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторски права върху фотографии 43 
Анализ на решенията за капиталови инвестиции 19 
Арбитрируемост на дружествени спорове? 36 
Арт-рынок: особенности инвестирования в произведения живописного искусства 25 
България по пътя към Еврозоната 22 
Връзки между алекситимия, депресивност и психосоматични оплаквания 53 
Германия после "миграционного кризиса": политика, экономика, общество 13 
Дискусионни въпроси по прилагането на чл. 147 ЗЗД 38 
Европейското влияние на архитектите на град Русе в края на ХІХ и началото на ХХ век 55 
Ефективна комуникация на държавните образователни институции със своите общности 50 
За опасността от кибертероризъм 10 
За приложимостта на чл. 40 ЗЗД при органното представителство 35 
За щрауса, пясъка и обществения ред 42 
Защита от домашно насилие - практически проблеми при актове на насилие, последващи издадена заповед по чл. 5, ал. 1 от закона за защита от домашното насилие 37 
Зеленая занятость и рынок труда в условиях формирования экологически ориентированной экономики 26 
Игрите с пясък за формиране на здравната култура в предучилищна възраст 51 
Изучение теневой экономики на основе анализа средств массовой информации 24 
Индия: диспаритеты развития и геоэкономический потенциал 27 
Индустриални отношения и тероризъм: случаят с "новите Червени бригади" в Италия 8 
Китай: Международное взаимодействие в условиях внутренних вызовов 23 
Локализация на контрола, Аз-ефективност и прокрастинация 2 
Международно-правовая база сирийского урегулирования 17 
Мениджмънт на политическите кризи и конфликти 11 
Менторските взаимоотношения: как да ги направим работещи и защо това е важно 54 
Новый этап глобализации: особенности и перспективы 30 
Някои въпроси, свързани с легитимацията на страните в гражданския процес 44 
Общият регламент относно защитата на данните и адвокатската професия 40 
Отказ на достъп до адвокат в началото на наказателното производство: Страсбургската перспектива 41 
Отношения Россия - НАТО: от декларативного партнерства к глубокому кризису 14 
Отражение на военностратегическите възгледи в основните документи, свързани с националната сигурност и отбрана на страната 49 
Оценка на транспортно-географското положение като фактор за регионалното развитие на Североизточна България 18 
Политический аспект глобализации постсоветского пространства: города и государства 15 
Представителство на командитно дружество от неограничено отговорни съдружници 39 
Психологически аспекти на проблема безплодие (върху пример от Националната програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни нарушения на Фондация "Искам бебе") 1 
Роль Евразийского экономического союза в формировании Большой Евразии 28 
Сепаратизм по-каталонски 16 
Системата на образование- част от системата за национална сигурност 9 
Сотрудничество Тихоокеанской России и стран АСЕАН: экономические аспекты 33 
Социальные императивы устойчивого развития 29 
Становление государственной экологической политики в США под влиянием "зеленых" (ХІХ - ХХ вв.) 52 
Структури и организации в Република България, свързани с миграцията 48 
Съвременни индикатори за разкриване на трафик на хори при граничния контрол 47 
Тактически действия при проверка на документи за самоличност 46 
Тактически препоръки при подготовката и провеждането на претърсване и изземване 34 
Терористичните "франчайзи" на "Ислямска държава" завземат плацдарми на Филипините. Обстановката на островната група Минданао предлага отлични условия за укрепване и разрастване на терористични групировки с "двойно дъно" 7 
Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 19, 20 май и 2 юни 2018 г. 45 
Трансформация западноевропейского политического ландшафта и институциализация антисистемной политики 12 
Управление на оперативните парични потоци 20 
Управление отношениями с инвесторами в условиях экономических санкций 32 
Феномен краудфандинга: исследование особенностей 31 
Цена на увеличаване на печалбата 21 
Exploration of Primary Emotions Model 3 
Identity distress, reflection and rumination, depression and anxiety of Bulgarian students in emerging adulthood 5 
Is There a crisis of values among traditional religious communities in Bulgaria? 6 
Variations in the structure of Tomkins` theory of affects and scripts 4 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Автономия 16 
Авторско право 43 
Адвокатска колегия 54 
Адвокатска практика 40 
Административно право 45 
Аз-ефективност 2 
Ал Кайда 10 
Алекситимия 53 
Алтернативни инвестиции 25 
Арбитраж 36 
Арбитражно производство 36 
Артпазар 25 
Архитекти 55 
Архитектура на обществени сгради 55 
Архитектурни паметници 55 
Архитектурни школи 55 
АСЕАН 33 
Асистирана репродукция 1 
Бежанска криза 13 
Бежанци 13 
Безплодие 1 
Военно сътрудничество 33 
Военно-политически процеси 14 
Военностратегически възгледи 49 
Връзки с обществеността 50 
Геоикономика 27 
Глобален град 15 
Глобализация 15 30 
Градове 15 
Граждански процес 44 
Гражданско право 45 
Граничен контрол 47 
Депресия 5 53 
Деца 51 
Директиви на ЕС 40 
Дистрес 5 
Документи за самоличност 46 
Домашно насилие 37 
Дружествено право 36 39 
Евразийски икономически съюз 28 
Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи 42 
Европейска сигурност 14 
Европейски съд 41 
Един пояс - един път (ЕПЕП) 28 
Еднополов брак 42 
Екологична икономика 26 
Екологична политика 52 
Екологично законодателство 52 
Емоции 3 4 
Енергетика 33 
Жертви на насилие 37 
Закон за задълженията и договорите 35 39 
Закон за защита от домашно насилие 37 
Западноевропейски страни 12 
Защита на личните данни 40 
Здравна култура 51 
Зелена заетост 26 
Зелени работни места 26 
Игри в обучението 51 
Избори 16 
Изземване 34 
Изследване 24 
Икономическа интеграция 23 
Икономически последици 22 
Икономически потенциал 27 
Икономически санкции 32 
Икономическо сътрудничество 33 
Имиграционна политика 13 
Ин витро 1 
Инвеститори 32 
Инвестиции 19 23 27 33 
Инвестиции в изкуство 25 
Инвестиционен анализ 19 
Иновации в икономиката 31 
Институции на България 48 
Интелектуална собственост 43 
Ислямска държава 7 
Истанбулска конвенция 42 
Казуси 45 
Капиталово бюджетиране 19 
Картини 25 
Киберпрестъпления 10 
Кибертероризъм 10 
Командитно дружество 39 
Корпоративна социална отговорност 29 
Корпоративно управление 32 
Краудинвестинг 31 
Краудфъндинг 31 
Кризата в Сирия 17 
Криминалистическа тактика 34 
Локус на контрол 2 
Мегаполиси 15 
Международна миграция 13 
Международна търговия 30 
Международни организации 15 
Международно право 17 
Менторство 54 
Миграционна политика 48 
Наказателно право 45 
Наказателно производство 41 
НАТО 14 
Национална сигурност 9 49 
Национални интереси 9 
Неправителствени организации 15 
Образователна политика 9 
Образователна система 50 
Обучаващи мениджъри 54 
Околна среда 52 
ООН 17 
Органно представителство 35 
Пазар на труда 8 23 26 
Парични потоци 20 
Партийна система 12 
Печалба 21 
Политически конфликти 11 
Политически кризи 11 
Политически реформи 12 
Поръчителство 38 
Постсъветски страни 15 
Права на човека 41 
Правна защита 41 
Правна помощ 41 
Представителство 35 39 
Предучилищни занимания 51 
Претърсване 34 
Присъединяването на България към Европейския съюз 22 
Прокрастинация 2 
Профсъюзи 8 
Психологическа помощ 1 
Психологическо изследване 2 3 53 
Психосоматични заболявания 53 
Пъблик рилейшънс 50 
Разследване на престъпления 34 
Разходи 21 
Разходи на предприятието 20 
Регионална политика 18 
Регионално развитие 18 
Религиозни ценности 6 
Референдум 16 
Руска икономика 32 
Руска политика 14 
Световен ред 17 
Сепаратизъм 16 
Сива икономика 24 
Синергия 28 
Социална политика 29 
Средства за защита 37 
Средства за масова информация 24 
Стратегия за национална сигурност 49 
Студената война 14 
Студенти 2 
Съдебна практика 38 
Тактически действия 46 
Творческа свобода 43 
Теория за айтемното отговаряне 3 4 
Теория на Силван Томкинс 3 4 
Тероризъм 8 
Терористични организации 7 
Тестове 45 
Транспортна инфраструктура 18 
Трафик на хора 47 
Тревожност 5 
Търговски дружества 35 
Търговски спорове 36 
Управление на конфликти 11 
Устойчиво развитие 26 29 
Фотографско изкуство 43 
Ценностна криза 6 
Ценностна система 6 
Ценообразуване 21 
Цифрови технологии 30 
Чужди инвестиции 32 
Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС) 28 
Anxiety 5 
Depression 5 
Emotion 3 4 
Identity distress 5 
Item Response Theory 3 4 
Rasch modeling 3 
Religious denominations 6 
TAS 20 53 
Value crisis 6 
Values 6