НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Сп/33/И 50

Лулански, Пано.  Научното ръководство на докторанти по стопански науки - в търсене на продуктивни решения / Пано Лулански. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, с. 74-108. 

  

Сист. No: 32198

- 2 -

Сп/37/С 84

Лучев, Детелин.  Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL) като възможност за разпространие и за достъп до научни знания в областта на социалните и хуманитарните науки от и за Централна и Източна Европа / Детелин Лучев. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 1, с. 47-68. 

  

Сист. No: 32271

- 3 -

Сп/39/Б 92

Постаджиян, Кристиян.  Музеят и неговите целеви публики - маркетинг на взаимоотношенията / Кристиян Постаджиян. // Бълг. фолклор, 2019, N 3, с. 338-346. 

  

Сист. No: 32374

Цивилизация. Култура

- 4 -

Сп/3/В 37

Астафьева, Ольга Николаевна и др.  Культурные императивы в век глобализации: инклюзия в перспективе культурной политики БРИКС / Ольга Николаевна Астафьева, Наталия Евгеньевна Судакова. // Век глобализации, 2019, N 4, с. 26-39. 

  

Сист. No: 32292

- 5 -

Сп/3/В 37

Бабушок, Никита Олегович.  Глобальные и локальные аспекты глобализации культуры / Никита Олегович Бабушок. // Век глобализации, 2019, N 3, с. 80-88. 

  

Сист. No: 32247

- 6 -

Сп/32/С 49

Водопьянова, Елена.  Европейское культурное наследие как единство традиционного и иновационного / Елена Водопьянова. // Современная Европа, 2019, N 5, с. 5-12. 

  

Сист. No: 32310

- 7 -

Сп/3/В 37

Стычинский, Максим Сергеевич.  Культурно-цивилизационные факторы трансформации коллективной памяти в информационном обществе / Максим Сергеевич Стычинский. // Век глобализации, 2019, N 4, с. 100-107. 

  

Сист. No: 32295

Журналистика

- 8 -

Сп/33/Н 32

Арсениев, Светослав.  "Постправда" - заглавия и съдържание на материали от руски интернет ресурси / Светослав Арсениев. // Науч. тр. УНСС, Т.4, 2019, с. 121-134. 

  

Сист. No: 32377

- 9 -

Сп/33/Н 32

Пенчева, Антония.  Метафоричното говорене за корупцията в българския медиен дискурс / Антония Пенчева. // Науч. тр. УНСС, Т.4, 2019, с. 145-160. 

  

Сист. No: 32378

Философия

Психология

- 10 -

Сп/1/П 92

Bampalis, Christos.  Utilizing Delimited Occupational Therapy Model to Develop Social Skills in Children with Asperger Syndrome / Christos Bampalis. // Психологични изследвания, vol. 22, 2019, N 3, p. 713-722. 

  

Сист. No: 32368

- 11 -

Сп/1/П 92

Bekir, Sezgin et al.  The Role of Ego States in Subjective Career Success in Different Occupations / Sezgin Bekir, Ergyul Tair. // Психологични изследвания, vol. 22, 2019, N 3, p. 799-814. 

  

Сист. No: 32370

- 12 -

Сп/1/П 92

Garvanova, Magdalena et al.  Basic Individual Values of Bulgarian Students in Emerging Adulthood: A Comparative Analysis / Magdalena Garvanova, Eva Papazova. // Психологични изследвания, vol. 22, 2019, N 3, p. 641-656. 

  

Сист. No: 32363

- 13 -

Сп/1/П 92

Karaivanova, Mariya.  Values and subjective well-being of young people in the transition from adolescence to young adulthood / Mariya Karaivanova. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 2, с. 418-440. 

  

Сист. No: 32175

- 14 -

Сп/1/Ф 51

Mavrodiev, Stoil et al.  Psychoanalytic Education and its Place in the Modern System of Education and Training / Stoil Mavrodiev, Lubomira Dimitrova. // Философия, XXVIII, 2019, N 4, p. 423-434. 

  

Сист. No: 32272

- 15 -

Сп/1/П 92

Personality Traits and Family Environment: Antecedents of Student Aggression  / Yolanda Zografova et al.. // Психологични изследвания, vol. 22, 2019, N 3, p. 689-711. 

  

Сист. No: 32367

- 16 -

Сп/1/П 92

Petkova, Diana.  Religiosity and Perceptions of Life and Death Among Bulgarians and Indians: A Cross-Cultural Study / Diana Petkova. // Психологични изследвания, vol. 22, 2019, N 3, p. 617-628. 

  

Сист. No: 32361

- 17 -

Сп/1/П 92

Soleva, Maria et al.  Positive Personality Changes in Adolescents Attending a Dual Educational System Vocational Program / Maria Soleva, Ivanka Asenova. // Психологични изследвания, vol. 22, 2019, N 3, p. 681-687. 

  

Сист. No: 32366

- 18 -

Сп/1/П 92

Tair, Ergyul et al.  Values, Belief in a Just World and the Flourishing of Bulgarian Adolescents / Ergyul Tair, Kalina Popova. // Психологични изследвания, vol. 22, 2019, N 3, p. 657-680. 

  

Сист. No: 32365

- 19 -

Сп/1/П 92

Богданова, Евелина и др.  Влияние на социалната среда върху психо-соматичното и психично здраве в юношеска възраст / Евелина Богданова, Богдана Александрова. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 1, с. 41-55. 

  

Сист. No: 32181

- 20 -

Сп/1/П 92

Бонев, Тодор.  Изследване на социалнопсихологични и личностови фактори на агресията в училищна среда / Тодор Бонев. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 1, с. 241-254. 

  

Сист. No: 32187

- 21 -

Сп/1/К 83

Бочавер, Константин Алексеевич и др.  Психологические риски и окончание карьеры при получении травмы в спорте высших достижений: разбор случаев / Константин Алексеевич Бочавер, Лидия Михайловна Довжик. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 4, с. 136-148. 

  

Сист. No: 32289

- 22 -

Сп/1/П 92

Бояджиева, Нели.  Приложение на арт-терапията в консултирането и социално-педагогическата помощ в България / Нели Бояджиева. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 1, с. 16-32. 

  

Сист. No: 32179

- 23 -

Сп/1/П 92

Бояджиева-Делева, Елена.  Специфичното езиково нарушение в контекста на билингвизма и мултилингвизма - перспективи пред логопедичната практика / Елена Бояджиева-Делева. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 1, с. 255-270. 

  

Сист. No: 32188

- 24 -

Сп/1/В 83

Веракса, Николай Евгеньевич и др.  Взаимосвязь эмоционального и когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста: обзор исследований / Николай Евгеньевич Веракса, Анастасия Кирилловна Белолуцкая. // Вопросы психологии, 2019, N 5, с. 132-142. 

  

Сист. No: 32309

- 25 -

Сп/1/К 83

Войскунский, А. Е.  Киберпсихологический подход к анализу мультисенсорной интеграции / А. Е. Войскунский. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 3, с. 9-21. 

  

Сист. No: 32248

- 26 -

Сп/1/В 52

Волченкова, Екатерина Алексеевна и др.  Потерянные возможные "Я": содержание и связь с психологическим благополучием / Екатерина Алексеевна Волченкова, Ольга Николаевна Молчанова. // Вестн. СПбУ. Психология, Т.9, 2019, N 3, с. 295-310. 

  

Сист. No: 32260

- 27 -

Сп/1/В 52

Гришутина, Милена Максимовна и др.  Возможное и невозможное "Я": уточнение конструктов / Милена Максимовна Гришутина, Василий Юрьевич Костенко. // Вестн. СПбУ. Психология, Т.9, 2019, N 3, с. 268-279. 

  

Сист. No: 32258

- 28 -

Сп/1/В 52

Гусельцева, Марина Сергеевна.  Субкультуры: культурно-психологические трансформации современности в свете методологии латентных изменений / Марина Сергеевна Гусельцева. // Вестн. СПбУ. Психология, Т.9, 2019, N 3, с. 229-232. 

  

Сист. No: 32255

- 29 -

Сп/1/В 83

Егорова, Марина Сергеевна и др.  Структура российского варианта шестифакторного личностного опросника HEXACO-PI-R / Марина Сергеевна Егорова, Оксана Викторовна Паршикова, Ольга Валентиновна Митина. // Вопросы психологии, 2019, N 5, с. 33-48. 

  

Сист. No: 32299

- 30 -

Сп/1/П 92

Жечев, Владимир и др.  Изследване на крадци рецидивисти с въпросника на Тъмната триада / Владимир Жечев, Емил Маджаров. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 2, с. 456-469. 

  

Сист. No: 32176

- 31 -

Сп/1/П 92

Калчев, Пламен и др.  Оценка на директни и индиректни форми на "всекидневен" садизъм в юношеска възраст: три- или четирифакторен модел? / Пламен Калчев, Светлина Колева. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 1, с. 185-204. 

  

Сист. No: 32184

- 32 -

Сп/1/П 92

Карастоянов, Георги и др.  Регулаторен фокус, регулаторна мода и стил на вземане на решение / Георги Карастоянов, Александрина Бахнева, Мануела Петкова. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 2, с. 403-417. 

  

Сист. No: 32174

- 33 -

Сп/1/П 92

Колева, Светлина и др.  Личностни детерминанти на "всекидневния" садизъм в юношеска възраст / Светлина Колева, Пламен Калчев. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 1, с. 205-230. 

  

Сист. No: 32185

- 34 -

Сп/1/П 92

Колчева, Надя.  Психологическо приспособяване и възприето родителско приемане-отхвърляне при българи в зряла възраст / Надя Колчева. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 2, с. 365-387. 

  

Сист. No: 32172

- 35 -

Сп/1/К 83

Красавцева, Юлия Владимировна и др.  Нарциссизм как "светлый" аспект в Темной Триаде / Юлия Владимировна Красавцева, Татьяна Васильевна Корнилова. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 4, с. 65-80. 

  

Сист. No: 32286

- 36 -

Сп/1/К 83

Крюкова, Татьяна Леонидовна и др.  Фаббинг как угроза благополучию близких отношений / Татьяна Леонидовна Крюкова, Ольга Александровна Екимчик. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 3, с. 61-76. 

  

Сист. No: 32249

- 37 -

Сп/1/В 83

Логинов, Никита Иванович и др.  Современные исследования инсайта: что мы узнали об инсайте после гештальтпсихологов / Никита Иванович Логинов, Владимир Феликсович Спиридонов. // Вопросы психологии, N 4, с. 146-154. 

  

Сист. No: 32222

- 38 -

Сп/1/П 92

Манчева, Русанка.  Стил на междуличностни отношения и агресивност при юноши / Русанка Манчева. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 1, с. 231-240. 

  

Сист. No: 32186

- 39 -

Сп/1/П 92

Милушева, Женя и др.  Емоционална експресивност и артистично себепредставяне във виртуалните социални мрежи / Женя Милушева, Ирина Зиновиева, Цветинка Гайдажиева. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 2, с. 331-350. 

  

Сист. No: 32170

- 40 -

Сп/1/В 52

Морозов, Максим Игоревич и др.  Механизмы влияния категориальной информации на зрительный поиск / Максим Игоревич Морозов, Владимир Феликсович Спиридонов. // Вестн. СПбУ. Психология, Т.9, 2019, N 3, с. 280-294. 

  

Сист. No: 32259

- 41 -

Сп/1/П 92

Петров, Даниел.  Имерения на привързаността и личностни диспозиции: концептуални връзки и различия / Даниел Петров. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 2, с. 351-365. 

  

Сист. No: 32171

- 42 -

Сп/1/П 92

Петрова, Донка.  Невербална комуникация и кризисна интервенция / Донка Петрова. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 1, с. 7-15. 

  

Сист. No: 32178

- 43 -

Сп/1/В 83

Петрова, Светлана.  Методология и методы изучения одаренности в современных российских психологических исследованиях / Светлана Петрова. // Вопросы психологии, N 4, с. 78-88. 

  

Сист. No: 32219

- 44 -

Сп/1/В 83

Психологическая безопасность как интегральный показатель этнической толерантности  / Александр Иванович Донцов и др.. // Вопросы психологии, 2019, N 5, с. 22-32. 

  

Сист. No: 32298

- 45 -

Сп/1/В 83

Рассказова, Елена Игоревна и др.  Субъективная оценка скрываемых и явных идентификаций: взаимосвязь с психологической саморегуляцией и благополучием / Елена Игоревна Рассказова, Александр Шамильевич Тхостов, Вадим Анатольевич Емелин. // Вопросы психологии, N 4, с. 115-123. 

  

Сист. No: 32221

- 46 -

Сп/1/В 83

Родина, Ольга Николаевна и др.  Апробация русскоязычных версий теста когнитивной рефлексии / Ольга Николаевна Родина, Павел Наумович Прудков. // Вопросы психологии, N 4, с. 155-162. 

  

Сист. No: 32223

- 47 -

Сп/1/В 83

Самохвалова, Анна Геннадьевна и др.  Переживание подростками коммуникативных трудностей в межкультурном общении / Анна Геннадьевна Самохвалова, Л. В. Куликов, Оксана Николаевна Вишневская. // Вопросы психологии, N 4, с 100-114. 

  

Сист. No: 32220

- 48 -

Сп/1/К 83

Собкин, Владимир Самуилович и др.  Сеть как пространство социализации современного подростка / Владимир Самуилович Собкин, Александра Владимировна Федотова. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 3, с. 138-155. 

  

Сист. No: 32251

- 49 -

Сп/1/К 83

Солдатова, Галина Уртанбековна и др.  Особенности развития когнитивной сферы у детей с разной онлайн-активностью: эсть ли золотая середина? / Галина Уртанбековна Солдатова, Анастасия Евгеньевна Вишнева. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 3, с. 97-118. 

  

Сист. No: 32250

- 50 -

Сп/1/П 92

Стойкова, Мария.  Качество на живот на възрастните хора с увреждания, ползващи услуги в общността / Мария Стойкова. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 2, с. 535-552. 

  

Сист. No: 32177

- 51 -

Сп/1/В 83

Трубицына, Людмила Валентиновна и др.  Место домашних животных в психологической структуре семьи / Людмила Валентиновна Трубицына, Елена Васильевна Мошкало. // Вопросы психологии, 2019, N 5, с. 57-64. 

  

Сист. No: 32301

- 52 -

Сп/1/В 83

Учет гендерно-возрастного аспекта в работе психолога по предотвращению ситуаций травли в ученической среде  / Ксения Сергеевна Шалагинова и др.. // Вопросы психологии, N 4, с. 68-77. 

  

Сист. No: 32218

- 53 -

Сп/1/В 83

Фоломеева, Татьяна Владимировна и др.  Непрямые способы распознавания обмана / Татьяна Владимировна Фоломеева, Светлана Владимировна Федотова, Артур Сережевич Аветисян. // Вопросы психологии, 2019, N 5, с. 49-56. 

  

Сист. No: 32300

- 54 -

Сп/1/К 83

Формирование позитивных представлений девушек о своем теле с использованием тренинговых технологий  / Ксения Николаевна Белогай и др.. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 4, с. 9-28. 

  

Сист. No: 32285

- 55 -

Сп/1/К 83

Холмогорова, Алла Борисовна и др.  Психологические факторы проблемного использования Интернета у девушек подросткового и юношеского возраста / Алла Борисовна Холмогорова, Анна Александровна Герасимова. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 3, с. 138-155. 

  

Сист. No: 32252

- 56 -

Сп/1/В 83

Хорошилов, Дмитрий Александрович и др.  Проблема обобщения и экстраполяции качественных данных (на примере исследования индивидуальных и коллективных переживаний) / Дмитрий Александрович Хорошилов, Ольга Тимофеевна Мельникова. // Вопросы психологии, 2019, N 4, с. 41-50. 

  

Сист. No: 32217

- 57 -

Сп/1/П 92

Христова, Диана и др.  Взаимовръзка между субективната възраст и чертите на личността през прехода към ранната зряла възраст / Диана Христова, Теодора Джоргова. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 2, с. 388-402. 

  

Сист. No: 32173

- 58 -

Сп/1/В 52

Шевелев, Владислав Валерьевич и др.  Возможности психологической диагностики социального интеллекта в контексте жизненного пути / Владислав Валерьевич Шевелев, Елена Юрьевна Коржова. // Вестн. СПбУ. Психология, Т.9, 2019, N 3, с. 311-324. 

  

Сист. No: 32261

Логика

Етика

Религия

- 59 -

Сп/32/С 49

Андреева, Лариса Анатольевна.  Исламизация Германии: параллельное мусульманское общество и светское государство / Лариса Анатольевна Андреева. // Современная Европа, 2019, N 5, с. 110-121. 

  

Сист. No: 32315

Обществени науки

- 60 -

Сп/37/Г 62

Angova, Stella et al.  Dynamics of Communication Professions and Competencies / Stella Angova, Maria Nikolova, Ivan Valchanov. // Год. УНСС, 2019, p. 305-320. 

  

Сист. No: 32347

- 61 -

Сп/33/М 68

Солянова, Мария Викторовна.  Деволюция как инструмент устойчивого развития канадской государственнисти / Мария Викторовна Солянова. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 12, с. 109-119. 

  

Сист. No: 32338

Демография. Статистика

- 62 -

Сп/33/Н 32

Колева-Стефанова, Десислава.  Динамика, анализ и институционална рамка на раждаемостта в България / Десислава Колева-Стефанова. // Науч. тр. УНСС, Т.3, 2019, с. 75-94. 

  

Сист. No: 32357

Социология

- 63 -

Сп/1/П 92

Stoitsova, Tolya.  Analysis of Concepts Usage in Communication between Cultures / Tolya Stoitsova. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 1, с. 33-40. 

  

Сист. No: 32180

- 64 -

Сп/33/Н 32

Бакалова, Мария.  Теоретизиране на завръщането: от икономическата рационалност към емоционална рефлексивност / Мария Бакалова. // Науч. тр. УНСС, Т.3, 2019, с. 59-74. 

  

Сист. No: 32356

- 65 -

Сп/3/В 37

Ковалев, Юрий Александрович.  О так называемом конфликте христианской и исламской цивилизаций / Юрий Александрович Ковалев. // Век глобализации, 2019, N 3, с. 52-60. 

  

Сист. No: 32245

- 66 -

Сп/3/В 37

Крылова, Ирина Анатольевна.  Проблема информационной безопасности в век глобализации / Ирина Анатольевна Крылова. // Век глобализации, 2019, N 3, с. 73-79. 

  

Сист. No: 32246

- 67 -

Сп/33/Н 25

Неделчева, Юлия.  Икономически аспекти и характеристики на неравенството по възраст в новата реалност : Economic Aspects and Characteristics of Age Inequality in the New Reality / Юлия Неделчева. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, с. 68-78; p. 63-72. 

  

Сист. No: 32405

- 68 -

Сп/33/И 50

Средков, Пламен.  Начини за въздействие на субекта върху обекта на манипулиране / Пламен Средков. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 111-124. 

  

Сист. No: 32211

- 69 -

Сп/1/В 52

Стрижицкая, Ольга Юрьевна и др.  Несемейные межпоколенные отношения: проблемы и перспективы / Ольга Юрьевна Стрижицкая, Марина Дмитриевна Петраш. // Вестн. СПбУ. Психология, Т.9, 2019, N 3, с. 243-253. 

  

Сист. No: 32256

- 70 -

Сп/33/М 68

Холодковский, Кирилл.  Глобализация vs национальное государство - попятное движение? / Кирилл Холодковский. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 12, с. 5-14. 

  

Сист. No: 32328

- 71 -

Сп/3/В 37

Чумаков, Александр Николаевич и др.  Римский клуб: к итогам полувековой деятельности / Александр Николаевич Чумаков, Лев Павлович Штарк. // Век глобализации, 2019, N 4, с. 40-49. 

  

Сист. No: 32293

- 72 -

Сп/32/Г 35

Чуровски, Димитър.  Четвъртата индустриална революция: между надеждата и трагедията / Димитър Чуровски. // Геополитика, XVII, 2020, N 1, с. 167-186. 

  

Сист. No: 32167

Политика

- 73 -

Сп/37/Г 62

Bogomilova, Ekaterina.  Analysis of Threats to the Physical Protection of Nuclear Facilities and Sites / Ekaterina Bogomilova. // Год. УНСС, 2019, р. 253-264. 

  

Сист. No: 32344

- 74 -

Сп/37/Г 62

Bundzhulov, Andrey.  Symbolic Economy of Politics: Transfers of Economic Categories Into the Political Field / Andrey Bundzhulov. // Год. УНСС, 2019, р. 47-68. 

  

Сист. No: 32339

- 75 -

Сп/37/Г 62

Dimitrovska, Ana.  Countering Terrorism and Violent Extremism: Balkan Countries’ Efforts and The Role of the EU and Russia / Ana Dimitrovska. // Год. УНСС, 2019, p. 223-238. 

  

Сист. No: 32343

- 76 -

Сп/37/Г 62

Koch-Kozhuharova, Daniela Nikolaeva et al.  The Language of Populism: Donald Trump and Nicolas Maduro / Daniela Nikolaeva Koch-Kozhuharova, Kalina Ishpekova-Bratanova. // Год. УНСС, 2019, p. 99-1122. 

  

Сист. No: 32340

- 77 -

Сп/33/И 50

Manolov, Georgi Lyubenov.  Theoretical Aspects of Political Advertising / Georgi Lyubenov Manolov. // Икономически изследвания, vol. 28, 2019, N 6, p. 54-73. 

  

Сист. No: 32351

- 78 -

Сп/37/Г 62

Stoyanov, Alexander et al.  State Capture: From Theory to Piloting a Measurement Methodology / Alexander Stoyanov, Alexander Gerganov. // Год. УНСС, 2019, p. 19-46. 

  

Сист. No: 32335

- 79 -

Сп/37/Г 62

Tomova, Tatiana.  The Market Model of Social Policy and Its Implementation in Bulgaria / Tatiana Tomova. // Год. УНСС, 2019, p. 205-222. 

  

Сист. No: 32342

- 80 -

Сп/33/М 68

Арбатов, Алексей Георгиевич.  Грезы и реальности контроля над вооружениями / Алексей Георгиевич Арбатов. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 11, с. 5-16. 

  

Сист. No: 32323

- 81 -

Сп/33/Н 32

Бакалова, Мария и др.  Политическото сътрудничество на Балканите: въртешни импулси и външни фактори / Мария Бакалова, Антон Първанов. // Науч. тр. УНСС, Т.3, 2019, с. 229-246. 

  

Сист. No: 32362

- 82 -

Сп/32/Г 35

Банчев, Бисер.  Завръщането на големите сили на Балканите / Бисер Банчев. // Геополитика, XVII, 2020, N 1, с. 15-28. 

  

Сист. No: 32162

- 83 -

Сп/32/С 49

Болгова, Ирина Вячеславовна и др.  Евразийский экономический союз между интеграцией и суверенитетом / Ирина Вячеславовна Болгова, Юлия Александровна Никитина. // Современная Европа, 2019, N 5, с. 13-22. 

  

Сист. No: 32311

- 84 -

Сп/33/М 68

Борисова, Александра Романовна.  Цифровые технологии в предвыборных кампаниях США / Александра Романовна Борисова. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 10, с. 59-66. 

  

Сист. No: 32320

- 85 -

Сп/32/Г 35

Димитров, Диян.  Глобалната роля на локалната общност / Диян Димитров. // Геополитика, XVII, 2020, N 2, с. 156-172. 

  

Сист. No: 32284

- 86 -

Сп/33/М 68

Дрожащих, Евгения Валерьевна.  Концепции США и Китая по использованию космических систем для решения военно-политических задач / Евгения Валерьевна Дрожащих. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 12, с. 67-76. 

  

Сист. No: 32334

- 87 -

Сп/33/Н 32

Ишпекова-Братанова, Калина и др.  Езикът на Доналд Тръмп: дискурсно конструиране на образа на Европейския съюз в публичните изявления на президента / Калина Ишпекова-Братанова, Марияна Мирчева. // Науч. тр. УНСС, Т.4, 2019, с. 89-108. 

  

Сист. No: 32376

- 88 -

Сп/32/М 45

Йонева, Елизабет.  Енергийната сигурност в Югоизточна Европа: между европейските императиви и националните дилеми / Елизабет Йонева. // Международни отношения, XLIX, 2020, N 1, с 55-68. 

  

Сист. No: 32265

- 89 -

Сп/33/Н 32

Йонева, Елизабет.  Балканите в новата енергийна архитектура: политическа динамика и стопански предизвикателства / Елизабет Йонева. // Науч. тр. УНСС, Т.3, 2019, с. 247-262. 

  

Сист. No: 32364

- 90 -

Сп/32/Г 35

Каменаров, Стефан.  Битката за Индо-Тихоокеанското пространство / Стефан Каменаров. // Геополитика, XVII, 2020, N 2, с. 119-127. 

  

Сист. No: 32283

- 91 -

Сп/32/С 49

Кривов, Сергей Валерьевич и др.  Нейтралитет: интеграционные процессы в Европе / Сергей Валерьевич Кривов, Виталий Валерьевич Толкачев. // Современная Европа, 2019, N 5, с. 100-109. 

  

Сист. No: 32314

- 92 -

Сп/33/М 68

Малахов, Владимир Сергеевич.  Глобальное управление в сфере миграции: теория, институты, политика / Владимир Сергеевич Малахов. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 10, с. 89-96. 

  

Сист. No: 32321

- 93 -

Сп/33/Н 32

Манчева, Галя и др.  Политически и кономически предизвикателства пред Западните Балкани в процеса на присъединяване към ЕС / Галя Манчева, Елена Симеонова. // Науч. тр. УНСС, Т.4, 2019, с. 45-72. 

  

Сист. No: 32375

- 94 -

Сп/32/М 45

Николов, Симеон.  Сигурност и отбрана в сложна среда (2019/2020 г.) / Симеон Николов. // Международни отношения, XLIX, 2020, N 1, с. 11-20. 

  

Сист. No: 32262

- 95 -

Сп/32/Г 35

Николов, Симеон.  НАТО: когато бъдещето пари под старите обувки / Симеон Николов. // Геополитика, XVII, 2020, N 2, с. 51-65. 

  

Сист. No: 32279

- 96 -

Сп/33/Н 32

Нончев, Андрей.  Завладяване на постсоциалистическата държава: предизвикателства пред европейската интеграция / Андрей Нончев. // Науч. тр. УНСС, Т.3, 2019, с. 203-214. 

  

Сист. No: 32360

- 97 -

Сп/33/М 68

Пантин, Владимир Игоревич и др.  Трансформация национального государства в условиях меняющегося мирового порядка / Владимир Игоревич Пантин, Владимир Валентинович Лапкин. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 11, с. 95-104. 

  

Сист. No: 32327

- 98 -

Сп/32/Г 35

Петров, Никола.  Имигрантският проблем, "новите десни" и неоимперските амбиции на Берлин / Никола Петров. // Геополитика, XVII, 2020, N 1, с. 43-52. 

  

Сист. No: 32164

- 99 -

Сп/32/М 45

Попчев, Петър.  Европейски зелен пакт - възможност за България да осъществи енергиен преход и да преобразува икономиката и обществото си / Петър Попчев. // Международни отношения, XLIX, 2020, N 1, с. 41-54. 

  

Сист. No: 32264

- 100 -

Сп/33/М 68

Путинцев, Игорь Сергеевич.  Внешняя политика Румынии после вступления в НАТО и ЕС / Игорь Сергеевич Путинцев. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 11, с. 66-75. 

  

Сист. No: 32325

- 101 -

Сп/32/Г 35

Робъртс, Годфри.  Раждането на новата Евразия / Годфри Робъртс. // Геополитика, XVII, 2020, N 2, с. 110-118. 

  

Сист. No: 32282

- 102 -

Сп/32/Г 35

Стефанов, Никола.  Черно море и Балканите в контекста на противопоставянето между НАТО и Русия / Никола Стефанов. // Геополитика, XVII, 2020, N 1, с. 38-42. 

  

Сист. No: 32163

- 103 -

Сп/32/С 49

Федоров, Валентин Петрович.  Измерения Арктики: культурное наследие и конфликтый потенциал / Валентин Петрович Федоров. // Современная Европа, 2019, N 5, с. 193-197. 

  

Сист. No: 32317

- 104 -

Сп/32/Г 35

Хайтов, Стоян.  Северноатлантическият алианс: между търсенето на нова парадигма и екзистенциалната криза / Стоян Хайтов. // Геополитика, XVII, 2020, N 2, с. 66-75. 

  

Сист. No: 32280

- 105 -

Сп/32/Г 35

Хъдсън, Майкъл.  Икономическите основи на конфронтацията между САЩ и Иран / Майкъл Хъдсън. // Геополитика, XVII, 2020, N 2, с. 76-83. 

  

Сист. No: 32281

- 106 -

Сп/32/С 49

Шишелина, Любовь и др.  Выборы в Европейский парламент 2019 года и новый этап консолидации Вишеградской четверки / Любовь Шишелина, Михаил Владимирович Ведерников. // Современная Европа, 2019, N 5, с. 45-57. 

  

Сист. No: 32312

- 107 -

Сп/33/М 68

Шумилина, Инна Викторовна.  Исламофобия в американском контексте / Инна Викторовна Шумилина. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 11, с. 76-83. 

  

Сист. No: 32326

- 108 -

Сп/32/С 49

Щербак, Игорь Николаевич.  Партнерство ЕС - ООН в урегулировании кризисов / Игорь Николаевич Щербак. // Современная Европа, 2019, N 5, с. 89-99. 

  

Сист. No: 32313

Икономика. Икономически науки

- 109 -

Сп/33/И 50

Angelova, Mina.  Performance of Social Entrepreneurs and Social Entrepreneurship in Bulgaria / Mina Angelova. // Икономически изследвания, vol. 28, 2019, N 6, p. 160-191. 

  

Сист. No: 32354

- 110 -

Сп/33/И 50

Blagoev, Veselin et al.  The National Culture Effect on the Adoption of Internet-Banking / Veselin Blagoev, Elena Shustova. // Икономически изследвания, vol. 28, 2019, N 6, p. 19-38. 

  

Сист. No: 32349

- 111 -

Cп/33/E 20

Bobeva, Daniela.  Economic Impact of Elderly Migration and Pension Transfers / Daniela Bobeva. // Economic alternatives, 2019, N 3, р. 333-344. 

  

Сист. No: 32275

- 112 -

Сп/33/И 50

Bystryakov, Alexander et al.  The National Culture Effect on the Adoption of Internet-Banking / Alexander Bystryakov, Nikolay Nenovsky, Elena Ponomarenko. // Икономически изследвания, vol. 28, 2019, N 6, p. 3-18. 

  

Сист. No: 32348

- 113 -

Cп/33/E 20

Hadzhiev, Bozhidar I. et al.  Exploring the Technological Readiness of Bulgarian Entrepreneurs to Create New Generation of Value-Added Chains / Bozhidar I. Hadzhiev, Valentina Nikolova-Alexieva. // Economic alternatives, 2019, N 4, р. 582-595. 

  

Сист. No: 32303

- 114 -

Cп/33/E 20

Mladenova, Galina.  Motives Affecting Consumer Attitudes and Consumption of Organic Foods in Bulgaria / Galina Mladenova. // Economic alternatives, 2019, N 4, р. 641-654. 

  

Сист. No: 32307

- 115 -

Сп/37/Г 62

Penkova-Pantaleeva, Evgenia et al.  Supply of Publicly Financed Services: Market and Non-Market Failures / Evgenia Penkova-Pantaleeva, Denitsa Gorchilova-Atanasova, Alexander Valkov. // Год. УНСС, 2019, р. 9-18. 

  

Сист. No: 32332

- 116 -

Сп/33/И 50

Polishchuk, Yevheniia et al.  SMART-Contracts via Blockchain as the Innovation Tool for SMES Development / Yevheniia Polishchuk, Alla Ivashchenko, Oleksandr Dyba. // Икономически изследвания, vol. 28, 2019, N 6, p. 39-53. 

  

Сист. No: 32350

- 117 -

Сп/33/И 50

Taseva, Galya.  Passivity of Creditors among Non-Financial Enterprises in Bulgaria / Galya Taseva. // Икономически изследвания, vol. 28, 2019, N 6, p. 128-159. 

  

Сист. No: 32353

- 118 -

Cп/33/E 20

Velev, Mladen et al.  Study of the Impact of Innovation Capacity Factors on the Activation of Company’s Innovation Activity / Mladen Velev, Siya Veleva. // Economic alternatives, 2019, N 4, р. 560-570. 

  

Сист. No: 32302

- 119 -

Сп/33/Н 25

Ангелов, Ангел Георгиев.  Публични разходи за образование в страните-членки на ЕС: клъстерен анализ : Public Expenditure on Education in the EU Member States: a Cluster Analysis / Ангел Георгиев Ангелов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, с. 59-74; p. 52-64. 

  

Сист. No: 32399

- 120 -

Сп/33/Н 32

Андреев, Румен.  Поведенческата икономика и невроикономиката в изследване на интуицията / Румен Андреев. // Науч. тр. УНСС, Т.3, 2019, с. 45-58. 

  

Сист. No: 32355

- 121 -

Сп/33/И 50

Благойчева, Христина.  Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на корпоративната социална отговорност / Христина Благойчева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 56-66. 

  

Сист. No: 32207

- 122 -

Сп/33/Б 44

Блажеска, Далиборка и др.  Използване на социалните медии като ефективен инструмент за изграждане на устойчиви конкурентни предимства : The use of social media as an effective tool for obtaining sustainable competitive advantage / Далиборка Блажеска, Наташа Ристовска. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, с. 34-49; p. 31-45. 

  

Сист. No: 32381

- 123 -

Сп/32/М 45

Бобева, Даниела.  Икономически проекции на геополитическата стабилност в Югоизточна Европа / Даниела Бобева. // Международни отношения, XLIX, 2020, N 1, с. 29-40. 

  

Сист. No: 32263

- 124 -

Сп/33/М 68

Бобров, Артемий Сергеевич.  Греция и Кипр в условиях долгового кризиса: сравнительный анализ / Артемий Сергеевич Бобров. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 12, с. 84-89. 

  

Сист. No: 32337

- 125 -

Сп/33/Н 25

Василева, Ваня.  Развитие на потребителското кредитиране от небанковите кредитиращи дружества в България : Development of Consumer Lending by Non-Bank Credit Companies in Bilgaria / Ваня Василева. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, с. 75-87; p. 65-76. 

  

Сист. No: 32400

- 126 -

Сп/33/И 50

Велушев, Милен.  Създаване на специфичен за страната-домакин модел на връзката между брутен вътрешен продукт и входящи преки чуждестранни инвестиции - случаят с българската икономика : = Creating a host country-specific model of the relationship between gross domestic product and inward foreign direct investments - the case of the Bulgarian economy / Милен Велушев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 6, с. 3-21, p. 22-39. 

  

Сист. No: 32199

- 127 -

Сп/33/Б 44

Григорова, Ваня.  Съвременни измерения на управление на продажбите : Contemporary dimensions of sales management / Ваня Григорова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 4, с. 26-42; p. 23-38. 

  

Сист. No: 32388

- 128 -

Сп/33/Н 32

Дамянов, Димитър.  Потреблението на домакинствата в неокласическия макроикономикс - предположения и реалност / Димитър Дамянов. // Науч. тр. УНСС, Т.3, 2019, с. 111-122. 

  

Сист. No: 32358

- 129 -

Сп/33/Н 25

Дан, Хорациу.  Присъединяването към еврозоната - изследване на реалната и структурната конвергенция в Румъния, България и Хърватия : Joining the Euro Zone - an Exploration of Real and Structural Convergence in Romania, Bulgaria and Croatia / Хорациу Дан. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, с. 22-37; p. 19-32. 

  

Сист. No: 32397

- 130 -

Сп/33/Н 25

Димитрова, Веселина и др.  Развитие на нисковъглероден туризъм в Пулия: проучване на проект I. Archeo.S : Developing Low-Carbon Tourism in Puglia: Case Study of I. Archeo.S Project / Веселина Димитрова, Георги Маринов, Лино Моносперта. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, с. 17-32; p. 16-32. 

  

Сист. No: 32402

- 131 -

Сп/33/М 68

Жуков, Станислав Вячеславович и др.  Иран на мировом рынке нефти / Станислав Вячеславович Жуков, Оксана Бениаминовна Резникова. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 11, с. 26-37. 

  

Сист. No: 32324

- 132 -

Сп/33/И 50

Иванова, Ваня.  Моделът на кръгова икономика - нови възможности за фирмено развитие / Ваня Иванова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 141-152. 

  

Сист. No: 32213

- 133 -

Сп/33/Н 25

Йосифов, Траян.  Състояние на банковия кредитен пазар в България : Condition of the Bank Loan Market in Bulgaria / Траян Йосифов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 3, с. 32-45; p. 28-39. 

  

Сист. No: 32406

- 134 -

Сп/33/В 52

Канаев, Александр Владимирович и др.  Устойчивый банкинг: концептуализация и практика реализации / Александр Владимирович Канаев, Ольга Алексеевна Канаева. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, N 3, с. 448-479. 

  

Сист. No: 32169

- 135 -

Сп/32/Г 35

Кондратиев, Владимир.  Глобалните последици от деиндустриализацията на САЩ / Владимир Кондратиев. // Геополитика, XVII, 2020, N 1, с. 11-128. 

  

Сист. No: 32166

- 136 -

Сп/33/М 68

Лебедева, Людмила Федоровна.  Цифровая трансформация в социально-трудовой сфере: новые вызовы и возможности / Людмила Федоровна Лебедева. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 12, с. 42-49. 

  

Сист. No: 32330

- 137 -

Сп/33/Н 25

Лечева, Ина.  Политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност : Policies and Procedures of Ex-ante Control for Legality / Ина Лечева. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 3, с. 46-57; p. 40-50. 

  

Сист. No: 32407

- 138 -

Сп/33/М 68

Ломанов, Александр Владимирович.  Китайские дискусии об отношениях с США и торговой войне / Александр Владимирович Ломанов. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 10, с. 17-29. 

  

Сист. No: 32318

- 139 -

Сп/33/И 50

Луканова, Победа.  Социалните иновации в политиките за заетост в България / Победа Луканова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, с. 3-23. 

  

Сист. No: 32195

- 140 -

Сп/33/Н 25

Маринов, Ивайло.  Трансгранична експанзия в сектор "бързи" кредити (проблеми и решения) : Trans-Border Expansion in the Quick Loans Sector (Problems and Solutions) / Ивайло Маринов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, с. 44-67; p. 43-62. 

  

Сист. No: 32404

- 141 -

Сп/33/В 52

Мотовилов, Олег Владимирович и др.  Выбор биржевой площадки для IPO инновационно-ориентированной компании / Олег Владимирович Мотовилов, Иван Олегович Самылов, Мадина Шамильевна Сеидова. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 2019, N 3, с. 419-447. 

  

Сист. No: 32168

- 142 -

Сп/33/Н 25

Недев, Тодор.  Българската независима енергийна борса - възможности за управление на риска : Bulgaria's Independent Energy Exchange - Possibilities for Risk Management / Тодор Недев. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, с. 33-43; p. 33-42. 

  

Сист. No: 32403

- 143 -

Сп/33/И 50

Нинов, Димитър.  Основни характеристики на данъчната политика в България и тяхната относително самостоятелна роля за високото равнище на бедността и незадоволителния икономически растеж / Димитър Нинов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 125-140. 

  

Сист. No: 32212

- 144 -

Сп/33/Н 25

Ножаров, Щерьо.  Хибридните заплахи като екзогенен икономически шок : Hybrid Threats as an Exogenous Economic Shock / Щерьо Ножаров. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 4, с. 23-33; p. 21-29. 

  

Сист. No: 32409

- 145 -

Сп/33/М 68

Ноздрев, Станислав Васильевич.  Финансовая интеграция стран Азии: региональный аспект / Станислав Васильевич Ноздрев. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 12, с. 23-31. 

  

Сист. No: 32329

- 146 -

Сп/33/Б 44

Орехова, Татяна Викторовна и др.  Съвременни тенденции в развитието на електронната търговия на световните пазари : Current trends of electronic commercial development in the world markets / Татяна Викторовна Орехова, Ярослав Сергийович Тертичний. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 4, с. 43-57; p. 39-51. 

  

Сист. No: 32389

- 147 -

Сп/32/Г 35

Петров, Камен е др.  Инфраструктурен коридор №9 като фактор за подобряване на транспортната достъпност на България / Камен Петров, Радослав Костов. // Геополитика, XVII, 2020, N 2, с. 5-13. 

  

Сист. No: 32278

- 148 -

Сп/33/Н 32

Проданов, Христо.  Големите данни, икономическите теории и политическата икономия на дигиталната икономика / Христо Проданов. // Науч. тр. УНСС, Т.3, 2019, с. 139-168. 

  

Сист. No: 32359

- 149 -

Сп/32/С 49

Растольцев, Сергей Владимирович.  Скандинавская специфика в содействии международному развитию / Сергей Владимирович Растольцев. // Современная Европа, 2019, N 5, с. 176-184. 

  

Сист. No: 32316

- 150 -

Сп/33/И 50

Стефанов, Мирослав.  Развитие на газопроводния транспорт и тенденции в обемите на превозените газови потоци в България за периода 1998 - 2017 г. / Мирослав Стефанов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 32-43. 

  

Сист. No: 32206

- 151 -

Сп/33/Н 25

Сярова, Елка.  Промени и тенденции в заетостта на хората с висше образование в България и ЕС : Changes and Trends in the Employment Status of University Graduates in Bulgaria and the EU / Елка Сярова. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 4, с. 49-66; p. 43-60. 

  

Сист. No: 32411

- 152 -

Сп/32/С 49

Такмашева, Ирина Вениаминовна и др.  Инновационное развитие предпринимательского сектора: опыт Скандинавских стран / Ирина Вениаминовна Такмашева, Сергей Гаврилович Тяглов. // Современная Европа, N 4, с. 60-72. 

  

Сист. No: 32226

- 153 -

Сп/33/И 50

Танчев, Стоян.  Данъчна структура и икономически растеж: емпирични доказателства от България = Tax structure and economic growth: empirical evidence from Bulgaria / Стоян Танчев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, с. 24-41, p. 42-58. 

  

Сист. No: 32196

- 154 -

Сп/33/И 50

Торманов, Захари и др.  Туроператорът - комисионер или посредник? / Захари Торманов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 67-73. 

  

Сист. No: 32208

- 155 -

Сп/3/В 37

Фридман, Михаил Феликсович.  Кадровая политика глобализации стратегического управления: проблемы и возможности модернизации вышего образования в России / Михаил Феликсович Фридман. // Век глобализации, 2019, N 4, с. 119-128. 

  

Сист. No: 32296

- 156 -

Сп/32/С 49

Хесин, Е.  Великобритания: инвестиции в человеческий капитал - фактор инновационного развития / Е. Хесин. // Современная Европа, N 4, с. 49-59. 

  

Сист. No: 32225

- 157 -

Сп/34/Т 96

Христов, Георги и др.  Да се бориш с вятърни мелници или правото като централизиращ регулатор пред децентрализираната система на криптовалутите / Георги Христов, Димитър Руменчев. // Търговско право, 2019, N 4, с. 61-79. 

  

Сист. No: 32233

- 158 -

Сп/33/Н 25

Христозов, Янко.  Води ли въвеждането на еврото до висока инфлация? Мит или факт? : Does the Introduction of the Euro Lead to High Inflation? Myth or Fact? / Янко Христозов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, с. 3-21; p. 3-18. 

  

Сист. No: 32395

- 159 -

Сп/33/М 68

Цапенко, Ирина Павловна.  Перспективные технологии и интеграции мигрантов / Ирина Павловна Цапенко. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 10, с. 97-108. 

  

Сист. No: 32322

- 160 -

Сп/3/В 37

Шапкин, Игорь Николаевич.  Наука в современном информационном обществе: эволюция экономико-теоретических взглязов / Игорь Николаевич Шапкин. // Век глобализации, 2019, N 4, с. 86-99. 

  

Сист. No: 32294

- 161 -

Сп/33/И 50

Якова, Мартина.  Данъчна плаваемост на страните от ЕС-28 - сравнителен анализ / Мартина Якова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, с. 59-73. 

  

Сист. No: 32197

- 162 -

Сп/33/Б 44

Янкова, Диана Стоянова.  Специфични особености на документирането, счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността на електронен магазин : Some specific aspects of documenting, accounting and taxing the activity of an electronic shop / Диана Стоянова Янкова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, с. 72-86; p. 65-78. 

  

Сист. No: 32382

Право

- 163 -

Сп/37/Г 62

Bakalova, Maria et al.  The Concept of Group Rights from Universalist-Particularist Perspective and Beyond / Maria Bakalova, Blaga Blagoeva. // Год. УНСС, 2019, р. 173-204. 

  

Сист. No: 32341

- 164 -

Сп/34/С 96

Александров, Андрей и др.  Доколко ефективна е закрилата, предоставяна от българското трудово законодателство на хората с увреждания / Андрей Александров, Паола Класса. // Съвременно право, 2019, N 3, с. 40-52. 

  

Сист. No: 32201

- 165 -

Сп/34/О-25

Алексиев, Асен.  Единна политика за решаване на спорове за домейн имена / Асен Алексиев. // Общество и право, 2019, N 8, с. 4-18. 

  

Сист. No: 32373

- 166 -

Сп/33/И 50

Андреева, Андрияна и др.  Правни и икономически аспекти на контрола върху стопанската дейност на държавните висши училища / Андрияна Андреева, Дарина Димитрова, Недялка Александрова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 74-85. 

  

Сист. No: 32209

- 167 -

Сп/34/Т 96

Антонова, Анета.  Отговорност при водене на преговори и сключване на търговски сделки / Анета Антонова. // Търговско право, 2019, N 4, с. 33-46. 

  

Сист. No: 32215

- 168 -

Сп/34/О-25

Бобев, Костадин.  Съдебната експертиза в дейността на европейските организации / Костадин Бобев. // Общество и право, 2020, N 1, с. 29-39. 

  

Сист. No: 32394

- 169 -

Сп/34/Т 96

Богданова, Ирина.  Actio de in rem verso и значението на риска, вината и действията в личен интерес от страна на обеднилия се / Ирина Богданова. // Търговско право, 2019, N 4, с. 83-95. 

  

Сист. No: 32234

- 170 -

Сп/34/В 52

Бондаренко, Роза Ватановна и др.  Возможности идентификации струйных печатающих устройств / Роза Ватановна Бондаренко, Татьяна Владимировна Орлова. // Вестник криминалистики, 2019, N 3, с. 60-67. 

  

Сист. No: 32241

- 171 -

Сп/34/В 52

Верстова, Марина Викторовна и др.  Судебно-психологическая экспертиза в судебных спорах при определении места жительства детей / Марина Викторовна Верстова, Вадим Викторович Верстов. // Вестник криминалистики, 2019, N 3, с. 75-81. 

  

Сист. No: 32242

- 172 -

Сп/34/О-25

Владова-Недкова, Искра.  Разпит на свидетели при разследване на престъпления, свързани с наркотици / Искра Владова-Недкова. // Общество и право, 2019, N 9, с. 40-55. 

  

Сист. No: 32155

- 173 -

Сп/34/П 84

Генчев, Толик.  За встъпването в правата на кредитора / Толик Генчев. // Правна мисъл, LX, 2019, N 4, с.21-44. 

  

Сист. No: 32192

- 174 -

Сп/34/О-25

Георгиева, Детелина.  Многообектни графически изследвания : Методически аспекти при извършването им / Детелина Георгиева. // Общество и право, 2019, N 9, с. 60-70. 

  

Сист. No: 32156

- 175 -

Сп/34/О-25

Георгиева, Наталия.  Правна техника, критерии и методи на българския законодател при формулирането на санкциите в НК / Наталия Георгиева. // Общество и право, 2019, N 8, с. 60-67. 

  

Сист. No: 32158

- 176 -

Сп/34/П 84

Делиев, Благой.  За някои конституционни аспекти на президентското вето / Благой Делиев. // Правна мисъл, LX, 2019, N 4, с. 3-20. 

  

Сист. No: 32191

- 177 -

Сп/34/С 96

Димитрова, Ралица.  Наказателноправна закрила на личните данни - опитът на други държави-членки на ЕС / Ралица Димитрова. // Съвременно право, 2019, N 3, с. 53-68. 

  

Сист. No: 32202

- 178 -

 

Добрева, Наташа.  Достъп на непълнолетни момичета до репродуктивно здравеопазване / Наташа Добрева. // Адвокатски преглед, 2019, N 11, с. 3-8. 

  

Сист. No: 32153

- 179 -

Сп/34/Т 96

Зиновиева, Дарина и др.  По повод противоречията в нормативната уредба относно правата и задълженията в здравното осигуряване в Р България и някои въпроси, повдигнати в съдебната практика, постановена по искове на лечебни заведения за плащане на медицинска помощ / Дарина Зиновиева, Иван Русчев. // Търговско право, 2019, N 4, с. 5-22. 

  

Сист. No: 32214

- 180 -

Сп/34/О-25

Иванов, Димитър.  Перемпцията в изпълнителното производство : Проблеми и решения / Димитър Иванов. // Общество и право, 2020, N 1, с. 69-82. 

  

Сист. No: 32398

- 181 -

Сп/34/О-25

Игнатова, Сибила.  Финансирането на политически партии : Проблеми на новата законодателна процедура / Сибила Игнатова. // Общество и право, 2020, N 1, с. 21-28. 

  

Сист. No: 32393

- 182 -

Сп/34/П 84

Маринова, Гергана.  За съдебния контрол върху някои способи на доказване / Гергана Маринова. // Правна мисъл, LX, 2019, N 4, с. 63-79. 

  

Сист. No: 32193

- 183 -

Сп/34/С 96

Марков, Румен.  Наказанието при съкратеното съдебно следствие / Румен Марков. // Съвременно право, 2019, N 3, с. 7-21. 

  

Сист. No: 32200

- 184 -

Сп/34/О-25

Младенов, Младен.  Мълчаливият отказ като ерозия на легитимността / Младен Младенов. // Общество и право, 2020, N 1, с. 83-90. 

  

Сист. No: 32401

- 185 -

Сп/34/О-25

Николов, Николай.  Новите основания за несъвместимост на общинските съветници / Николай Николов. // Общество и право, 2020, N 1, с. 4-20. 

  

Сист. No: 32392

- 186 -

Сп/34/В 52

Панфилов, Павел Борисович.  О практике подготовки и назначения ольфакторной судебной экспертизы при расследовании особо тяжких преступлений против личности прошлых лет / Павел Борисович Панфилов. // Вестник криминалистики, 2019, N 3, с. 30-45. 

  

Сист. No: 32240

- 187 -

Сп/34/О-25

Пушкарова, Ива.  Образуване, участие и ръководене на престъпно сдружение : Проблеми на правната квалификация в съдебната практика / Ива Пушкарова. // Общество и право, 2019, N 10, с. 19-42. 

  

Сист. No: 32159

- 188 -

Сп/34/О-25

Раймундов, Петър.  Проблеми на съкратеното съдебно следствие / Петър Раймундов. // Общество и право, 2019, N 9, с. 18-30. 

  

Сист. No: 32154

- 189 -

Сп/34/П 84

Рибарова, Антонина Славейкова и др.  Отговорност на държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди от административна дейност в здравеопазването / Антонина Славейкова Рибарова, Лилия Руменова Жекова. // Правна мисъл, LX, 2019, N 4, с. 80-96. 

  

Сист. No: 32194

- 190 -

Сп/34/О-25

Русева, Невена.  Разпит на малолетни и непълнолетни свидетели в досъдебното производство / Невена Русева. // Общество и право, 2019, N 10, с. 78-92. 

  

Сист. No: 32160

- 191 -

Сп/34/О-25

Станкулов, Пенчо.  Наказателна отговорност за нарушения на Закона за обществените поръчки / Пенчо Станкулов. // Общество и право, 2020, N 1, с. 57-68. 

  

Сист. No: 32396

- 192 -

Сп/34/О-25

Стоичков, Огнян.  Специални разузнавателни средства и национална сигурност / Огнян Стоичков. // Общество и право, 2019, N 8, с. 50-59. 

  

Сист. No: 32157

- 193 -

Сп/33/И 50

Стойков, Стоян.  Акцизни престъпления - проблеми при определяне на обекта / Стоян Стойков. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 86-94. 

  

Сист. No: 32210

- 194 -

Сп/34/Т 96

Топуров, Петър.  Недействителност на прихващанията, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособността и/или свръхзадължеността / Петър Топуров. // Търговско право, 2019, N 4, с. 47-59. 

  

Сист. No: 32216

- 195 -

Сп/34/В 52

Холевчук, А. Г.  Применение квантовых точек теллурида кадмия для сокращения времени визуализации невидимых следов пальцев рук: опыт Китая / А. Г. Холевчук. // Вестник криминалистики, 2019, N 3, с. 88-97. 

  

Сист. No: 32244

Обществено управление

- 196 -

Cп/33/E 20

Nenkova, Presiana.  An Analysis of Equalizing Capacity of State Transfers for Local Government Activities in Bulgaria / Presiana Nenkova. // Economic alternatives, 2019, N 4, р. 627-640. 

  

Сист. No: 32306

- 197 -

Сп/37/Г 62

Poudin, Konstantin.  The Human Factor in Business Security / Konstantin Poudin. // Год. УНСС, 2019, p. 287-304. 

  

Сист. No: 32346

- 198 -

Сп/37/Г 62

Vasileva, Elka.  Improving Regional Governance Through Public-Private Partnerships / Elka Vasileva. // Год. УНСС, 2019, p. 265-274. 

  

Сист. No: 32345

- 199 -

Сп/33/И 50

Кацамунска, Поля и др.  За същността и правилата на академичния протокол / Поля Кацамунска, Живко Драганов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 5-10. 

  

Сист. No: 32203

- 200 -

Сп/33/Б 44

Кирилова, Катя Емилова.  Състояние и насоки за развитие на административното обслужване в общините : The state of municipal administrative service and prospects for its development / Катя Емилова Кирилова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, с. 25-45; p. 23-42. 

  

Сист. No: 32384

Военни науки. Военно изкуство

- 201 -

Сп/33/М 68

Дворкин, Владимир Зиновьевич.  Ядерное сдерживание: концепции и риски / Владимир Зиновьевич Дворкин. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 12, с. 50-55. 

  

Сист. No: 32331

- 202 -

Сп/33/М 68

Конышев, Валерий Николаевич и др.  Гибридные войны: между мифом и реальностью / Валерий Николаевич Конышев, Роман Викторович Парфенов. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 12, с. 56-66. 

  

Сист. No: 32333

- 203 -

Сп/32/Г 35

Целнер, Волфганг.  Необходимостта от нов подход към контрола на конвенционалните въоръжения / Волфганг Целнер. // Геополитика, XVII, 2020, N 1, с. 85-89. 

  

Сист. No: 32165

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 204 -

Cп/33/E 20

Vassileva, Elka et al.  Deinstitutionalization of Social Services for Children in Bulgaria in the Focus of Regional Development Policy / Elka Vassileva. // Economic alternatives, 2019, N 3, р. 456-468. 

  

Сист. No: 32277

Възпитание. Образование. Просвета

- 205 -

Сп/33/Б 44

Ангелов, Ангел Георгиев.  Проект "Студентски практики" - финансов механизъм за изграждане на устойчива връзка между висшето образование и пазара на труда : The student internship project - a financial mechanism for creating a sustainable relationship between higher education and the labour market / Ангел Георгиев Ангелов. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 4, с. 58-76; p. 52-68. 

  

Сист. No: 32390

- 206 -

Сп/37/С 84

Замфиров, Милен.  Образователна политика при класическия подход на Жан Пиаже в българското приобщаващо образование / Милен Замфиров. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 1, с. 94-103. 

  

Сист. No: 32274

- 207 -

Сп/37/С 84

Каменов, Лало.  Развитие и актуални модели на взаимодействието "образователни институции - семейство" като мерки за преодоляване на рефлексивни фактори за дискриминация в образованието / Лало Каменов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 1, с. 78-93. 

  

Сист. No: 32273

- 208 -

Сп/34/В 52

Карягина, Оксана Владимировна и др.  Особенности преподавания дисциплины "Криминалистики" в вузе / Оксана Владимировна Карягина, Надежда Александровна Прокопенко. // Вестник криминалистики, 2019, N 3, с. 18-22. 

  

Сист. No: 32238

- 209 -

Сп/34/В 52

Майорова, Е.  Актуальные проблемы профессиональной подготовки экспертов / Е. Майорова. // Вестник криминалистики, 2019, N 3, с. 7-13. 

  

Сист. No: 32236

- 210 -

Сп/37/П 92

Неминска, Румяна.  Изследване на нагласите на университетски преподаватели за приложение на изследователско обучение / Румяна Неминска. // Професионално образование, XXII, 2020, N 1, с. 21-33. 

  

Сист. No: 32371

- 211 -

Сп/34/В 52

Салов, С. М. и др.  Некоторые вопросы профессиональной подготовки судебных экспертов-землеустроителей / С. М. Салов, Т. А. Астахова, Д. В. Самойленко. // Вестник криминалистики, 2019, N 3, с. 23-29. 

  

Сист. No: 32239

- 212 -

Сп/1/Ф 51

Славова, Веселина и др.  Академичната автономия в контекста на съвременната университетска идея - философски и правни аспекти / Веселина Славова, Андрияна Андреева, Дарина Димитрова. // Философия, 2019, N 4, с. 397-412. 

  

Сист. No: 32161

- 213 -

Сп/34/В 52

Усков, Игорь Николаевич.  О значении выпускной квалификационной работы для подготовки обучающихся в вузах по специальности "Судебная экспертиза" / Игорь Николаевич Усков. // Вестник криминалистики, 2019, N 3, с. 14-17. 

  

Сист. No: 32237

- 214 -

Сп/1/П 92

Христова, Пенка и др.  "Защо съм в училище?": изследване на мотивацията за учене / Пенка Христова, Елена Андонова, Маргарита Павлова. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 1, с. 117-132. 

  

Сист. No: 32182

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 215 -

Сп/7/Т 45

Прокопова, Даяна.  Българската везба като практика за предпазване / Даяна Прокопова. // Текстил и облекло, LXXI, 2019, N 7-8, с. 219-225. 

  

Сист. No: 32391

Естествени науки

- 216 -

Сп/33/М 68

Завриев, Сергей Кириакович и др.  Синтетическая биология - современные вызовы и проблемы биобезопасности / Сергей Кириакович Завриев, Игорь Георгиевич Шемякин. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 12, с. 77-83. 

  

Сист. No: 32336

Екология

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

- 217 -

Сп/1/К 83

Беляева, Валерия Николаевна и др.  Собственный травматический опыт психотерапевта в поле его профессиональной эмпатии: феномен "эмпатической затронутости" / Валерия Николаевна Беляева, Татьяна Дмитриевна Карягина. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 4, с. 117-135. 

  

Сист. No: 32288

- 218 -

Сп/33/Н 25

Дамянов, Владимир.  Оптимизация на пожарната безопасност в България чрез интернет технологии : Optimizing Fire Safety in Bulgaria Through Internet Technologies / Владимир Дамянов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 3, с. 58-66. 

  

Сист. No: 32408

- 219 -

Сп/1/К 83

Довженко, Татьяна Викторовна и др.  Факторы риска и хронификации биполярного аффективного расстройства: биологические и психосоциальные аспекты / Татьяна Викторовна Довженко, Дмитрий Михайлович Царенко, Татьяна Юрьевна Юдеева. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 4, с. 81-97. 

  

Сист. No: 32287

- 220 -

Сп/37/П 92

Замфиров, Милен.  Тенденции в класификацията на лица с умствена изостаналост / Милен Замфиров. // Професионално образование, XXII, 2020, N 1, с. 34-46. 

  

Сист. No: 32372

- 221 -

Сп/1/К 83

Никольская, Анастасия Всеволодовна и др.  Эффективность использования анималотерапии в когнитивно-поведенческой терапии: психотерапевтические кейсы / Анастасия Всеволодовна Никольская, Артем Андреевич Костригин. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 4, с. 149-164. 

  

Сист. No: 32290

- 222 -

Сп/1/К 83

Польская, Наталия Анатольевна и др.  Влияние социальных сетей на самоповреждающее поведение у подростков / Наталия Анатольевна Польская, Дарья Кирилловна Якубовская. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 3, с. 156-174. 

  

Сист. No: 32253

- 223 -

Сп/1/К 83

Самоорганизующиеся терапевтические системы при амбулаторной терапии пограничных зависимых пациентов  / Александр Дмитриевич Шустов и др.. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 4, с. 165-174. 

  

Сист. No: 32291

- 224 -

Сп/1/К 83

Смартфон: соединяет с дальними и разъединяет с ближними  : Дайджест исследований в клинической психологии и психотерапии. // Консультативная психология и психотерапия, Т.27, 2019, N 3, с. 197-210. 

  

Сист. No: 32254

- 225 -

Сп/1/В 83

Чеснокова, М. Г.  Культурно-историческая теория и понимающая психотерапия / М. Г. Чеснокова. // Вопросы психологии, 2019, N 5, с. 3-12. 

  

Сист. No: 32297

Управление

- 226 -

Cп/33/E 20

Gerunov, Anton.  Socio-Economic Enablers of E-Government in Bulgaria / Anton Gerunov. // Economic alternatives, 2019, N 3, р. 437-455. 

  

Сист. No: 32276

- 227 -

Cп/33/E 20

Idriz, Fahri et al.  Contemporary Challenges to Personnel Development in the Industrial Company / Fahri Idriz, Marin Geshkov. // Economic alternatives, 2019, N 4, p. 596-606. 

  

Сист. No: 32304

- 228 -

Сп/33/И 50

Kalenyuk, Iryna et al.  Methodical Principles of Estimation of Intellectual Leadership of the Global Economy Actors / Iryna Kalenyuk, Liudmyla Tsymbal, Maiia Fedyshyn. // Икономически изследвания, vol. 28, 2019, N 6, p. 74-87. 

  

Сист. No: 32352

- 229 -

Сп/1/П 92

Panchelieva, Tsvetelina.  Strategic Orientations of Managers in IT Companies: Evidence from Bulgaria and Finland / Tsvetelina Panchelieva. // Психологични изследвания, vol. 22, 2019, N 3, p. 789-798. 

  

Сист. No: 32369

- 230 -

Сп/1/П 92

Атанасова, Маргарита.  Съвременно кариерно развитие и отговорности на организациите / Маргарита Атанасова. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 1, с. 309-324. 

  

Сист. No: 32190

- 231 -

Сп/1/П 92

Васев, Мариян.  Лидерство и невербална комуникация във виртуални екипи / Мариян Васев. // Психологични изследвания, Т.22, 2019, N 1, с. 299-308. 

  

Сист. No: 32189

- 232 -

Сп/33/Н 25

Динков, Милен.  Управление на емоциите на работното място : Emotion Management in the Workplace / Милен Динков. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 4, с. 34-48; p. 30-42. 

  

Сист. No: 32410

- 233 -

Сп/33/Б 44

Иванова, Снежина Захариева.  Изследване ситуационното поведение на човешкия фактор в организацията : Studying the situational behaviour of the human factor in organisations during a crisis / Снежина Захариева Иванова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, с. 46-63; p. 43-71. 

  

Сист. No: 32385

- 234 -

Сп/33/Б 44

Йорданова, Станимира и др.  Гъвкава методология за управление на бизнес процеси в ИТ компания : A agile methodology for managing business processes in an it company / Станимира Йорданова, Климент Тошков. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, с. 77-98; p. 72-90. 

  

Сист. No: 32387

- 235 -

Сп/1/В 83

Сидоренков, Андрей Владимирович.  Разработка Опросника организационной коммуникативности / Андрей Владимирович Сидоренков. // Вопросы психологии, 2019, N 5, с. 74-83. 

  

Сист. No: 32308

- 236 -

Сп/33/Б 44

Чужиков, Андрей.  Индикативни модели за развитие на медиите в глобалната икономика : Indicative models of media development in the global economy / Андрей Чужиков. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, с. 5-24; p. 5-22. 

  

Сист. No: 32383

Счетоводство

- 237 -

Cп/33/E 20

Bacheva, Snejana et al.  The Joint Audit in Bulgaria – Issues and Prospects / Snejana Bacheva, Daniela Petrova, Iavor Bachev. // Economic alternatives, 2019, N 4, р. 615-626. 

  

Сист. No: 32305

Фина механика. Автоматика

- 238 -

Сп/33/Б 44

Милев, Пламен Христов.  Тенденции в развитето на архитектурните решения при системи за уеб публикации : Trends in the development of architecture solution for web publishing systems / Пламен Христов Милев. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, с. 17-33; p. 16-30. 

  

Сист. No: 32380

- 239 -

Сп/33/Б 44

Таиров, Искрен.  Управление на мобилните устройства като компонент на корпоративната информационна инфраструктура : Mobile device management as a component of corporate it infrastructure / Искрен Таиров. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, с. 64-76; p. 60-71. 

  

Сист. No: 32386

- 240 -

Сп/33/Б 44

Цанева, Моника.  Практически подход за интегриране на хетерогенни системи : A practical approach for integrating heterogeneous systems / Моника Цанева. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, с. 5-16; p. 5-15. 

  

Сист. No: 32379

- 241 -

Сп/33/М 68

Шариков, Павел.  Эволюция американской политики кибербезопасности / Павел Шариков. // Мировая экономика и междунар. отношения, Т.63, 2019, N 10, с. 51-58. 

  

Сист. No: 32319

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

Градоустройство. Ландшафт

- 242 -

Сп/7/А 90

Аберкромби, Лахлан и др.  Международный опыт реорганизации прибрежных индустриальных территорий мегаполисов на примере проектных работ компании Cox Architecture / Лахлан Аберкромби, Артур Стефенбергс, Наталья Дембич. // Архитектура. Строительство. Дизайн, 2019, N 3-4, с. 62-69. 

  

Сист. No: 32267

- 243 -

Сп/7/А 90

Мурзов, Сергей.  Сознание комфорнтых общественных пространств. Опыт Республики Татарстан / Сергей Мурзов. // Архитектура. Строительство. Дизайн, 2019, N 3-4, с. 70-75. 

  

Сист. No: 32268

- 244 -

Сп/7/А 90

Павлова, Вера.  Природа под крышей : Стирание грани между улицей и интерьером / Вера Павлова. // Архитектура. Строительство. Дизайн, 2019, N 3-4, с. 96-103. 

  

Сист. No: 32269

- 245 -

Сп/7/А 90

Прокофьева, Екатерина.  Музей-усадьба в современном городе / Екатерина Прокофьева. // Архитектура. Строительство. Дизайн, 2019, N 3-4, с. 104-107. 

  

Сист. No: 32270

Архитектура

- 246 -

Сп/7/A 71

The identity of the architect  : Culture and Communication : [Topic of the usse]. // Architectural Design, vol. 89, 2019, N 6, p. 5-133. 

  

Сист. No: 32257

- 247 -

Сп/7/А 90

Веков, Станчо.  Баухаус и началото на модерната архитектура във Варна / Станчо Веков. // Архитектура, LXVI, N 5-6, с. 66-71. 

  

Сист. No: 32231

- 248 -

Сп/7/А 90

Георгиева, Мина.  Архитектурата на Бургас от 30-те и 40-те години / Мина Георгиева. // Архитектура, LXVI, N 5-6, с. 62-65. 

  

Сист. No: 32230

- 249 -

Сп/7/А 90

Металкова-Маркова, Милена.  За Япония - архитектурата, устойчивите традиции и хората / Милена Металкова-Маркова. // Архитектура, LXVI, N 5-6, с. 73-75. 

  

Сист. No: 32232

- 250 -

Сп/7/А 90

Никифорова, Росица.  Какво ни каза Юрген Майер / Росица Никифорова. // Архитектура, LXVI, 2019, N 5-6, с. 53-58. 

  

Сист. No: 32228

- 251 -

Сп/7/А 90

Никифорова, Росица.  Архитектурата на Балчик от 30-те и 40-те години / Росица Никифорова. // Архитектура, LXVI, N 5-6, с. 59-61. 

  

Сист. No: 32229


 Индекс по АВТОРИ

Andreev, Borian 15 
Angelova, Mina 109 
Angova, Stella 60 
Asenova, Ivanka 17 
Bachev, Iavor 237 
Bacheva, Snejana 237 
Bakalova, Diana 15 
Bakalova, Maria 163 
Bampalis, Christos 10 
Bekir, Sezgin 11 
Berberova-Valcheva, Cvetelind 204 
Berberova-Valcheva, Tsvetelina Nikolova 204 
Blagoev, Veselin 110 
Blagoeva, Blaga 163 
Bobeva, Daniela 111 
Bogomilova, Ekaterina 73 
Bundzhulov, Andrey 74 
Bystryakov, Alexander 112 
Dimitrova, Lubomira 14 
Dimitrovska, Ana 75 
Dyba, Oleksandr 116 
Fedyshyn, Maiia 228 
Garvanova, Magdalena 12 
Gerganov, Alexander 78 
Gerunov, Anton 226 
Geshkov, Marin 227 
Gorchilova, Denitsa 115 
Gorchilova-Atanasova, Denitsa 115 
Hadzhiev, Bozhidar I. 113 
Hristova, Antoaneta 15 
Idriz, Fahri 227 
Ishpekova-Bratanova, Kalina 76 
Ivashchenko, Alla 116 
Kalenyuk, Iryna 228 
Karaivanova, Mariya 13 
Koch-Kozhuharova, Daniela Nikolaeva 76 
Manolov, Georgi Lyubenov 77 
Mavrodiev, Stoil 14 
Mladenova, Galina 114 
Nedeva-Atanasova, Viktoriya 15 
Nenkova, Presiana 196 
Nenovsky, Nikolay 112 
Nikolova, Maria 60 
Nikolova-Alexieva, Valentina 113 
Panchelieva, Tsvetelina 229 
Papazova, Eva 12 
Penkova-Pantaleeva, Evgenia 115 
Petkova, Diana 16 
Petrova, Daniela 237 
Polishchuk, Yevheniia 116 
Ponomarenko, Elena 112 
Popova, Kalina 18 
Poudin, Konstantin 197 
Racheva, Rositsa 15 
Shustova, Elena 110 
Soleva, Maria 17 
Stoitsova, Tolya 63 
Stoyanov, Alexander 78 
Tair, Ergyul 11 18 
Taseva, Galya 117 
Tomova, Tatiana 79 
Totkova, Zornitsa 15 
Tsymbal, Liudmyla 228 
Valchanov, Ivan 60 
Valkov, Alexander 115 
Vasileva, Elka 198 
Vassileva, Elka 204 
Velev, Mladen 118 
Veleva, Siya 118 
Zografova, Yolanda 15 
Аберкромби, Лахлан 242 
Аветисян, Артур Сережевич 53 
Александров, Андрей 164 
Александрова, Богдана 19 
Александрова, Недялка 166 
Алексиев, Асен 165 
Ангелов, Ангел Георгиев 119 205 
Ангелова, Мина 109 
Ангова, Стела 60 
Андонова, Елена 214 
Андреев, Борян 15 
Андреев, Румен 120 
Андреева, Андрияна 166 212 
Андреева, Лариса Анатольевна 59 
Антонова, Анета 167 
Арбатов, Алексей Георгиевич 80 
Арсениев, Светослав 8 
Асенова, Иванка 17 
Астафьева, Ольга Николаевна 4 
Астахова, Т. А. 211 
Атанасова, Маргарита 230 
Бабушок, Никита Олегович 5 
Бакалова, Диана 15 
Бакалова, Мария 64 81 163 
Банчев, Бисер 82 
Бахнева, Александрина 32 
Бачев, Явор 237 
Бачева, Снежана 237 
Белогай, Ксения Николаевна 54 
Белолуцкая, Анастасия Кирилловна 24 
Беляева, Валерия Николаевна 217 
Берберова-Вълчева, Цветелина 204 
Благоев, Веселин 110 
Благоева, Блага 163 
Благойчева, Христина 121 
Блажеска, Далиборка 122 
Бобев, Костадин 168 
Бобева, Даниела 111 123 
Бобров, Артемий Сергеевич 124 
Богданова, Евелина 19 
Богданова, Ирина 169 
Богомилова, Екатерина 73 
Болгова, Ирина Вячеславовна 83 
Бондаренко, Роза Ватановна 170 
Бонев, Тодор 20 
Борисенко, Юлия Вячеславовна 54 
Борисова, Александра Романовна 84 
Бочавер, Константин Алексеевич 21 
Бояджиева, Нели 22 
Бояджиева-Делева, Елена 23 
Бунджулов, Андрей 74 
Васев, Мариян 231 
Василева, Ваня 125 
Василева, Елка 198 204 
Ведерников, Михаил Владимирович 106 
Веков, Станчо 247 
Велев, Младен 118 
Велева, Сия 118 
Велушев, Милен 126 
Веракса, Николай Евгеньевич 24 
Верстов, Вадим Викторович 171 
Верстова, Марина Викторовна 171 
Вишнева, Анастасия Евгеньевна 49 
Вишневская, Оксана Николаевна 47 
Владова-Недкова, Искра 172 
Водопьянова, Елена 6 
Войскунский, А. Е. 25 
Волченкова, Екатерина Алексеевна 26 
Вълков, Александър 115 
Вълчанов, Иван 60 
Гайдажиева, Цветинка 39 
Гарванова, Магдалена 12 
Генчев, Толик 173 
Георгиева, Детелина 174 
Георгиева, Мина 248 
Георгиева, Наталия 175 
Герасимова, Анна Александровна 55 
Герунов, Антон 226 
Гешков, Марин 227 
Горчилова, Деница 115 
Григорова, Ваня 127 
Гришутина, Милена Максимовна 27 
Губанова, Маргарита Ивановна 54 
Гусельцева, Марина Сергеевна 28 
Дамянов, Владимир 218 
Дамянов, Димитър 128 
Дан, Хорациу 129 
Дворкин, Владимир Зиновьевич 201 
Делиев, Благой 176 
Дембич, Наталья 242 
Джоргова, Теодора 57 
Димитров, Диян 85 
Димитрова, Веселина 130 
Димитрова, Дарина 166 212 
Димитрова, Любомира 14 
Димитрова, Ралица 177 
Димитровска, Ана 75 
Динков, Милен 232 
Добрева, Наташа 178 
Довженко, Татьяна Викторовна 219 
Довжик, Лидия Михайловна 21 
Донцов, Александр Иванович 44 
Драганов, Живко 199 
Дрожащих, Евгения Валерьевна 86 
Егорова, Марина Сергеевна 29 
Екимчик, Ольга Александровна 36 
Емелин, Вадим Анатольевич 45 
Жекова, Лилия Руменова 189 
Жечев, Владимир 30 
Жуков, Станислав Вячеславович 131 
Завриев, Сергей Кириакович 216 
Замфиров, Милен 206 220 
Зиновиева, Дарина 179 
Зиновиева, Ирина 39 
Зографова, Йоланда 15 
Зотова, Ольга Юрьевна 44 
Иванов, Димитър 180 
Иванова, Ваня 132 
Иванова, Снежина Захариева 233 
Игнатова, Сибила 181 
Ишпекова-Братанова, Калина 87 
Йонева, Елизабет 88 89 
Йорданова, Станимира 234 
Йосифов, Траян 133 
Каган, Елена Сергеевна 54 
Калчев, Пламен 31 33 
Каменаров, Стефан 90 
Каменов, Лало 207 
Канаев, Александр Владимирович 134 
Канаева, Ольга Алексеевна 134 
Караджова, Златина 154 
Караиванова, Мария 13 
Карастоянов, Георги 32 
Карягина, Оксана Владимировна 208 
Карягина, Татьяна Дмитриевна 217 
Кацамунска, Поля 199 
Кирилова, Катя Емилова 200 
Класса, Паола 164 
Ковалев, Юрий Александрович 65 
Колева, Светлина 31 33 
Колева-Стефанова, Десислава 62 
Колчева, Надя 34 
Кондратиев, Владимир 135 
Конышев, Валерий Николаевич 202 
Коржова, Елена Юрьевна 58 
Корнилова, Татьяна Васильевна 35 
Костенко, Василий Юрьевич 27 
Костов, Радослав 147 
Костригин, Артем Андреевич 221 
Кох-Кожухарова, Даниела Николаева 76 
Красавцева, Юлия Владимировна 35 
Кривов, Сергей Валерьевич 91 
Крылова, Ирина Анатольевна 66 
Крюкова, Татьяна Леонидовна 36 
Куликов, Л. В. 47 
Куликова, Татьяна Ивановна 52 
Лапкин, Владимир Валентинович 97 
Лебедева, Людмила Федоровна 136 
Лечева, Ина 137 
Логинов, Никита Иванович 37 
Ломанов, Александр Владимирович 138 
Луканова, Победа 139 
Лулански, Пано 1 
Лучев, Детелин 2 
Мавродиев, Стоил 14 
Маджаров, Емил 30 
Майорова, Е. 209 
Малахов, Владимир Сергеевич 92 
Малий, Дмитрий Владимирович 52 
Манолов, Георги Любенов 77 
Манчева, Галя 93 
Манчева, Русанка 38 
Маринов, Георги 130 
Маринов, Ивайло 140 
Маринова, Гергана 182 
Марков, Румен 183 
Мельникова, Ольга Тимофеевна 56 
Металкова-Маркова, Милена 249 
Милев, Пламен Христов 238 
Милушева, Женя 39 
Мирчева, Марияна 87 
Митина, Ольга Валентиновна 29 
Младенов, Младен 184 
Младенова, Галина 114 
Молчанова, Ольга Николаевна 26 
Моносперта, Лино 130 
Морозов, Максим Игоревич 40 
Морозова, Ирина Станиславовна 54 
Мотовилов, Олег Владимирович 141 
Мошкало, Елена Васильевна 51 
Мурзов, Сергей 243 
Недев, Тодор 142 
Недева-Атанасова, Виктория 15 
Неделчева, Юлия 67 
Неминска, Румяна 210 
Ненкова, Пресияна 196 
Никитина, Юлия Александровна 83 
Никифорова, Росица 250 251 
Николов, Николай 185 
Николов, Симеон 94 95 
Николова, Мария 60 
Николова-Алексиева, Валентина 113 
Никольская, Анастасия Всеволодовна 221 
Нинов, Димитър 143 
Ножаров, Щерьо 144 
Ноздрев, Станислав Васильевич 145 
Нончев, Андрей 96 
Орехова, Татяна Викторовна 146 
Орлова, Татьяна Владимировна 170 
Павлова, Вера 244 
Павлова, Маргарита 214 
Пантин, Владимир Игоревич 97 
Панфилов, Павел Борисович 186 
Папазова, Ева 12 
Парфенов, Роман Викторович 202 
Паршикова, Оксана Викторовна 29 
Пенкова-Пантелеевар Деница 115 
Пенчева, Антония 9 
Перелыгина, Е. Б. 44 
Петкова, Диана 16 
Петкова, Мануела 32 
Петраш, Марина Дмитриевна 69 
Петров, Даниел 41 
Петров, Камен 147 
Петров, Никола 98 
Петрова, Даниела 237 
Петрова, Донка 42 
Петрова, Светлана 43 
Польская, Наталия Анатольевна 222 
Попова, Калина 18 
Попчев, Петър 99 
Постаджиян, Кристиян 3 
Проданов, Христо 148 
Прокопенко, Надежда Александровна 208 
Прокопова, Даяна 215 
Прокофьева, Екатерина 245 
Прудков, Павел Наумович 46 
Пудин, Константин 197 
Путинцев, Игорь Сергеевич 100 
Пушкарова, Ива 187 
Първанов, Антон 81 
Раймундов, Петър 188 
Рассказова, Елена Игоревна 45 
Растольцев, Сергей Владимирович 149 
Рачева, Росица 15 
Резникова, Оксана Бениаминовна 131 
Рибарова, Антонина Славейкова 189 
Ристовска, Наташа 122 
Робъртс, Годфри 101 
Родина, Ольга Николаевна 46 
Руменчев, Димитър 157 
Русева, Невена 190 
Русчев, Иван 179 
Салов, С. М. 211 
Самойленко, Д. В. 211 
Самохвалова, Анна Геннадьевна 47 
Самылов, Иван Олегович 141 
Сеидова, Мадина Шамильевна 141 
Сидоренков, Андрей Владимирович 235 
Симеонова, Елена 93 
Славова, Веселина 212 
Собкин, Владимир Самуилович 48 
Солдатова, Галина Уртанбековна 49 
Солянова, Мария Викторовна 61 
Спиридонов, Владимир Феликсович 37 40 
Средков, Пламен 68 
Станкулов, Пенчо 191 
Степанова, Наталия Анатольевна 52 
Стефанов, Мирослав 150 
Стефанов, Никола 102 
Стефенбергс, Артур 242 
Стоицова, Толя 63 
Стоичков, Огнян 192 
Стойков, Стоян 193 
Стойкова, Мария 50 
Стоянов, Александър 78 
Стрижицкая, Ольга Юрьевна 69 
Стычинский, Максим Сергеевич 7 
Судакова, Наталия Евгеньевна 4 
Сярова, Елка 151 
Таиров, Искрен 239 
Такмашева, Ирина Вениаминовна 152 
Танчев, Стоян 153 
Тарасова, Людмила Владимировна 44 
Тасева, Галина 117 
Тертичний, Ярослав Сергийович 146 
Толкачев, Виталий Валерьевич 91 
Томова, Татяна 79 
Топуров, Петър 194 
Торманов, Захари 154 
Тоткова, Зорница 15 
Тошков, Климент 234 
Трубицына, Людмила Валентиновна 51 
Тучина, Ольга Дмитриевна 223 
Тхостов, Александр Шамильевич 45 
Тяглов, Сергей Гаврилович 152 
Усков, Игорь Николаевич 213 
Федоров, Валентин Петрович 103 
Федотова, Александра Владимировна 48 
Федотова, Светлана Владимировна 53 
Фоломеева, Татьяна Владимировна 53 
Фридман, Михаил Феликсович 155 
Хаджиев, Божидар 113 
Хайтов, Стоян 104 
Хесин, Е. 156 
Холевчук, А. Г. 195 
Холмогорова, Алла Борисовна 55 
Холодковский, Кирилл 70 
Хорошилов, Дмитрий Александрович 56 
Христов, Георги 157 
Христова, Антоанета 15 
Христова, Диана 57 
Христова, Пенка 214 
Христозов, Янко 158 
Хъдсън, Майкъл 105 
Цанева, Моника 240 
Цапенко, Ирина Павловна 159 
Царенко, Дмитрий Михайлович 219 
Целнер, Волфганг 203 
Чеснокова, М. Г. 225 
Чужиков, Андрей 236 
Чумаков, Александр Николаевич 71 
Чуровски, Димитър 72 
Шалагинова, Ксения Сергеевна 52 
Шапкин, Игорь Николаевич 160 
Шариков, Павел 241 
Шевелев, Владислав Валерьевич 58 
Шемякин, Игорь Георгиевич 216 
Шишелина, Любовь 106 
Штарк, Лев Павлович 71 
Шумилина, Инна Викторовна 107 
Шустов, Александр Дмитриевич 223 
Шустов, Дмитрий Иванович 223 
Шустова, Светлана Александровна 223 
Щербак, Игорь Николаевич 108 
Юдеева, Татьяна Юрьевна 219 
Якова, Мартина 161 
Якубовская, Дарья Кирилловна 222 
Янкова, Диана Стоянова 162 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Защо съм в училище?": изследване на мотивацията за учене 214 
"Постправда" - заглавия и съдържание на материали от руски интернет ресурси 8 
Actio de in rem verso и значението на риска, вината и действията в личен интерес от страна на обеднилия се 169 
An Analysis of Equalizing Capacity of State Transfers for Local Government Activities in Bulgaria 196 
Analysis of Concepts Usage in Communication between Cultures 63 
Analysis of Threats to the Physical Protection of Nuclear Facilities and Sites 73 
Basic Individual Values of Bulgarian Students in Emerging Adulthood: A Comparative Analysis 12 
Contemporary Challenges to Personnel Development in the Industrial Company 227 
Countering Terrorism and Violent Extremism: Balkan Countries’ Efforts and The Role of the EU and Russia 75 
Deinstitutionalization of Social Services for Children in Bulgaria in the Focus of Regional Development Policy 204 
Dynamics of Communication Professions and Competencies 60 
Economic Impact of Elderly Migration and Pension Transfers 111 
Exploring the Technological Readiness of Bulgarian Entrepreneurs to Create New Generation of Value-Added Chains 113 
Improving Regional Governance Through Public-Private Partnerships 198 
Methodical Principles of Estimation of Intellectual Leadership of the Global Economy Actors 228 
Motives Affecting Consumer Attitudes and Consumption of Organic Foods in Bulgaria 114 
Passivity of Creditors among Non-Financial Enterprises in Bulgaria 117 
Performance of Social Entrepreneurs and Social Entrepreneurship in Bulgaria 109 
Personality Traits and Family Environment: Antecedents of Student Aggression 15 
Positive Personality Changes in Adolescents Attending a Dual Educational System Vocational Program 17 
Psychoanalytic Education and its Place in the Modern System of Education and Training 14 
Religiosity and Perceptions of Life and Death Among Bulgarians and Indians: A Cross-Cultural Study 16 
SMART-Contracts via Blockchain as the Innovation Tool for SMES Development 116 
Socio-Economic Enablers of E-Government in Bulgaria 226 
State Capture: From Theory to Piloting a Measurement Methodology 78 
Strategic Orientations of Managers in IT Companies: Evidence from Bulgaria and Finland 229 
Study of the Impact of Innovation Capacity Factors on the Activation of Company’s Innovation Activity 118 
Supply of Publicly Financed Services: Market and Non-Market Failures 115 
Symbolic Economy of Politics: Transfers of Economic Categories Into the Political Field 74 
The Concept of Group Rights from Universalist-Particularist Perspective and Beyond 163 
The Human Factor in Business Security 197 
The identity of the architect 246 
The Joint Audit in Bulgaria – Issues and Prospects 237 
The Language of Populism: Donald Trump and Nicolas Maduro 76 
The Market Model of Social Policy and Its Implementation in Bulgaria 79 
The National Culture Effect on the Adoption of Internet-Banking 110 112 
The Role of Ego States in Subjective Career Success in Different Occupations 11 
Theoretical Aspects of Political Advertising 77 
Utilizing Delimited Occupational Therapy Model to Develop Social Skills in Children with Asperger Syndrome 10 
Values and subjective well-being of young people in the transition from adolescence to young adulthood 13 
Values, Belief in a Just World and the Flourishing of Bulgarian Adolescents 18 
Академичната автономия в контекста на съвременната университетска идея - философски и правни аспекти 212 
Актуальные проблемы профессиональной подготовки экспертов 209 
Акцизни престъпления - проблеми при определяне на обекта 193 
Апробация русскоязычных версий теста когнитивной рефлексии 46 
Архитектурата на Балчик от 30-те и 40-те години 251 
Архитектурата на Бургас от 30-те и 40-те години 248 
Балканите в новата енергийна архитектура: политическа динамика и стопански предизвикателства 89 
Баухаус и началото на модерната архитектура във Варна 247 
Битката за Индо-Тихоокеанското пространство 90 
Българската везба като практика за предпазване 215 
Българската независима енергийна борса - възможности за управление на риска 142 
Великобритания: инвестиции в человеческий капитал - фактор инновационного развития 156 
Взаимовръзка между субективната възраст и чертите на личността през прехода към ранната зряла възраст 57 
Взаимосвязь эмоционального и когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста: обзор исследований 24 
Влияние на социалната среда върху психо-соматичното и психично здраве в юношеска възраст 19 
Влияние социальных сетей на самоповреждающее поведение у подростков 222 
Внешняя политика Румынии после вступления в НАТО и ЕС 100 
Води ли въвеждането на еврото до висока инфлация? Мит или факт? 158 
Возможное и невозможное "Я": уточнение конструктов 27 
Возможности идентификации струйных печатающих устройств 170 
Возможности психологической диагностики социального интеллекта в контексте жизненного пути 58 
Выбор биржевой площадки для IPO инновационно-ориентированной компании 141 
Выборы в Европейский парламент 2019 года и новый этап консолидации Вишеградской четверки 106 
Гибридные войны: между мифом и реальностью 202 
Глобализация vs национальное государство - попятное движение? 70 
Глобалната роля на локалната общност 85 
Глобалните последици от деиндустриализацията на САЩ 135 
Глобальное управление в сфере миграции: теория, институты, политика 92 
Глобальные и локальные аспекты глобализации культуры 5 
Големите данни, икономическите теории и политическата икономия на дигиталната икономика 148 
Грезы и реальности контроля над вооружениями 80 
Греция и Кипр в условиях долгового кризиса: сравнительный анализ 124 
Гъвкава методология за управление на бизнес процеси в ИТ компания 234 
Да се бориш с вятърни мелници или правото като централизиращ регулатор пред децентрализираната система на криптовалутите 157 
Данъчна плаваемост на страните от ЕС-28 - сравнителен анализ 161 
Данъчна структура и икономически растеж: емпирични доказателства от България = Tax structure and economic growth: empirical evidence from Bulgaria 153 
Деволюция как инструмент устойчивого развития канадской государственнисти 61 
Динамика, анализ и институционална рамка на раждаемостта в България 62 
Доколко ефективна е закрилата, предоставяна от българското трудово законодателство на хората с увреждания 164 
Достъп на непълнолетни момичета до репродуктивно здравеопазване 178 
Евразийский экономический союз между интеграцией и суверенитетом 83 
Европейски зелен пакт - възможност за България да осъществи енергиен преход и да преобразува икономиката и обществото си 99 
Европейское культурное наследие как единство традиционного и иновационного 6 
Единна политика за решаване на спорове за домейн имена 165 
Езикът на Доналд Тръмп: дискурсно конструиране на образа на Европейския съюз в публичните изявления на президента 87 
Емоционална експресивност и артистично себепредставяне във виртуалните социални мрежи 39 
Енергийната сигурност в Югоизточна Европа: между европейските императиви и националните дилеми 88 
За встъпването в правата на кредитора 173 
За някои конституционни аспекти на президентското вето 176 
За съдебния контрол върху някои способи на доказване 182 
За същността и правилата на академичния протокол 199 
За Япония - архитектурата, устойчивите традиции и хората 249 
Завладяване на постсоциалистическата държава: предизвикателства пред европейската интеграция 96 
Завръщането на големите сили на Балканите 82 
Измерения Арктики: культурное наследие и конфликтый потенциал 103 
Използване на социалните медии като ефективен инструмент за изграждане на устойчиви конкурентни предимства 122 
Изследване на крадци рецидивисти с въпросника на Тъмната триада 30 
Изследване на нагласите на университетски преподаватели за приложение на изследователско обучение 210 
Изследване на социалнопсихологични и личностови фактори на агресията в училищна среда 20 
Изследване ситуационното поведение на човешкия фактор в организацията 233 
Икономически аспекти и характеристики на неравенството по възраст в новата реалност 67 
Икономически проекции на геополитическата стабилност в Югоизточна Европа 123 
Икономическите основи на конфронтацията между САЩ и Иран 105 
Имерения на привързаността и личностни диспозиции: концептуални връзки и различия 41 
Имигрантският проблем, "новите десни" и неоимперските амбиции на Берлин 98 
Индикативни модели за развитие на медиите в глобалната икономика 236 
Инновационное развитие предпринимательского сектора: опыт Скандинавских стран 152 
Инфраструктурен коридор №9 като фактор за подобряване на транспортната достъпност на България 147 
Иран на мировом рынке нефти 131 
Исламизация Германии: параллельное мусульманское общество и светское государство 59 
Исламофобия в американском контексте 107 
Кадровая политика глобализации стратегического управления: проблемы и возможности модернизации вышего образования в России 155 
Какво ни каза Юрген Майер 250 
Качество на живот на възрастните хора с увреждания, ползващи услуги в общността 50 
Киберпсихологический подход к анализу мультисенсорной интеграции 25 
Китайские дискусии об отношениях с США и торговой войне 138 
Концепции США и Китая по использованию космических систем для решения военно-политических задач 86 
Культурно-историческая теория и понимающая психотерапия 225 
Культурно-цивилизационные факторы трансформации коллективной памяти в информационном обществе 7 
Культурные императивы в век глобализации: инклюзия в перспективе культурной политики БРИКС 4 
Лидерство и невербална комуникация във виртуални екипи 231 
Личностни детерминанти на "всекидневния" садизъм в юношеска възраст 33 
Международный опыт реорганизации прибрежных индустриальных территорий мегаполисов на примере проектных работ компании Cox Architecture 242 
Место домашних животных в психологической структуре семьи 51 
Метафоричното говорене за корупцията в българския медиен дискурс 9 
Методология и методы изучения одаренности в современных российских психологических исследованиях 43 
Механизмы влияния категориальной информации на зрительный поиск 40 
Многообектни графически изследвания 174 
Моделът на кръгова икономика - нови възможности за фирмено развитие 132 
Музей-усадьба в современном городе 245 
Музеят и неговите целеви публики - маркетинг на взаимоотношенията 3 
Мълчаливият отказ като ерозия на легитимността 184 
Наказанието при съкратеното съдебно следствие 183 
Наказателна отговорност за нарушения на Закона за обществените поръчки 191 
Наказателноправна закрила на личните данни - опитът на други държави-членки на ЕС 177 
Нарциссизм как "светлый" аспект в Темной Триаде 35 
НАТО: когато бъдещето пари под старите обувки 95 
Наука в современном информационном обществе: эволюция экономико-теоретических взглязов 160 
Научното ръководство на докторанти по стопански науки - в търсене на продуктивни решения 1 
Начини за въздействие на субекта върху обекта на манипулиране 68 
Невербална комуникация и кризисна интервенция 42 
Недействителност на прихващанията, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособността и/или свръхзадължеността 194 
Нейтралитет: интеграционные процессы в Европе 91 
Некоторые вопросы профессиональной подготовки судебных экспертов-землеустроителей 211 
Необходимостта от нов подход към контрола на конвенционалните въоръжения 203 
Непрямые способы распознавания обмана 53 
Несемейные межпоколенные отношения: проблемы и перспективы 69 
Новите основания за несъвместимост на общинските съветници 185 
О значении выпускной квалификационной работы для подготовки обучающихся в вузах по специальности "Судебная экспертиза" 213 
О практике подготовки и назначения ольфакторной судебной экспертизы при расследовании особо тяжких преступлений против личности прошлых лет 186 
О так называемом конфликте христианской и исламской цивилизаций 65 
Образователна политика при класическия подход на Жан Пиаже в българското приобщаващо образование 206 
Образуване, участие и ръководене на престъпно сдружение 187 
Оптимизация на пожарната безопасност в България чрез интернет технологии 218 
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на корпоративната социална отговорност 121 
Основни характеристики на данъчната политика в България и тяхната относително самостоятелна роля за високото равнище на бедността и незадоволителния икономически растеж 143 
Особенности преподавания дисциплины "Криминалистики" в вузе 208 
Особенности развития когнитивной сферы у детей с разной онлайн-активностью: эсть ли золотая середина? 49 
Отговорност на държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди от административна дейност в здравеопазването 189 
Отговорност при водене на преговори и сключване на търговски сделки 167 
Оценка на директни и индиректни форми на "всекидневен" садизъм в юношеска възраст: три- или четирифакторен модел? 31 
Партнерство ЕС - ООН в урегулировании кризисов 108 
Переживание подростками коммуникативных трудностей в межкультурном общении 47 
Перемпцията в изпълнителното производство 180 
Перспективные технологии и интеграции мигрантов 159 
По повод противоречията в нормативната уредба относно правата и задълженията в здравното осигуряване в Р България и някои въпроси, повдигнати в съдебната практика, постановена по искове на лечебни заведения за плащане на медицинска помощ 179 
Поведенческата икономика и невроикономиката в изследване на интуицията 120 
Политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност 137 
Политически и кономически предизвикателства пред Западните Балкани в процеса на присъединяване към ЕС 93 
Политическото сътрудничество на Балканите: въртешни импулси и външни фактори 81 
Потерянные возможные "Я": содержание и связь с психологическим благополучием 26 
Потреблението на домакинствата в неокласическия макроикономикс - предположения и реалност 128 
Правна техника, критерии и методи на българския законодател при формулирането на санкциите в НК 175 
Правни и икономически аспекти на контрола върху стопанската дейност на държавните висши училища 166 
Практически подход за интегриране на хетерогенни системи 240 
Приложение на арт-терапията в консултирането и социално-педагогическата помощ в България 22 
Применение квантовых точек теллурида кадмия для сокращения времени визуализации невидимых следов пальцев рук: опыт Китая 195 
Природа под крышей 244 
Присъединяването към еврозоната - изследване на реалната и структурната конвергенция в Румъния, България и Хърватия 129 
Проблема информационной безопасности в век глобализации 66 
Проблема обобщения и экстраполяции качественных данных (на примере исследования индивидуальных и коллективных переживаний) 56 
Проблеми на съкратеното съдебно следствие 188 
Проект "Студентски практики" - финансов механизъм за изграждане на устойчива връзка между висшето образование и пазара на труда 205 
Промени и тенденции в заетостта на хората с висше образование в България и ЕС 151 
Психологическая безопасность как интегральный показатель этнической толерантности 44 
Психологические риски и окончание карьеры при получении травмы в спорте высших достижений: разбор случаев 21 
Психологические факторы проблемного использования Интернета у девушек подросткового и юношеского возраста 55 
Психологическо приспособяване и възприето родителско приемане-отхвърляне при българи в зряла възраст 34 
Публични разходи за образование в страните-членки на ЕС: клъстерен анализ 119 
Раждането на новата Евразия 101 
Развитие и актуални модели на взаимодействието "образователни институции - семейство" като мерки за преодоляване на рефлексивни фактори за дискриминация в образованието 207 
Развитие на газопроводния транспорт и тенденции в обемите на превозените газови потоци в България за периода 1998 - 2017 г. 150 
Развитие на нисковъглероден туризъм в Пулия: проучване на проект I. Archeo.S 130 
Развитие на потребителското кредитиране от небанковите кредитиращи дружества в България 125 
Разпит на малолетни и непълнолетни свидетели в досъдебното производство 190 
Разпит на свидетели при разследване на престъпления, свързани с наркотици 172 
Разработка Опросника организационной коммуникативности 235 
Регулаторен фокус, регулаторна мода и стил на вземане на решение 32 
Римский клуб: к итогам полувековой деятельности 71 
Самоорганизующиеся терапевтические системы при амбулаторной терапии пограничных зависимых пациентов 223 
Северноатлантическият алианс: между търсенето на нова парадигма и екзистенциалната криза 104 
Сеть как пространство социализации современного подростка 48 
Сигурност и отбрана в сложна среда (2019/2020 г.) 94 
Синтетическая биология - современные вызовы и проблемы биобезопасности 216 
Скандинавская специфика в содействии международному развитию 149 
Смартфон: соединяет с дальними и разъединяет с ближними 224 
Собственный травматический опыт психотерапевта в поле его профессиональной эмпатии: феномен "эмпатической затронутости" 217 
Современные исследования инсайта: что мы узнали об инсайте после гештальтпсихологов 37 
Сознание комфорнтых общественных пространств. Опыт Республики Татарстан 243 
Социалните иновации в политиките за заетост в България 139 
Специални разузнавателни средства и национална сигурност 192 
Специфични особености на документирането, счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността на електронен магазин 162 
Специфичното езиково нарушение в контекста на билингвизма и мултилингвизма - перспективи пред логопедичната практика 23 
Стил на междуличностни отношения и агресивност при юноши 38 
Структура российского варианта шестифакторного личностного опросника HEXACO-PI-R 29 
Субкультуры: культурно-психологические трансформации современности в свете методологии латентных изменений 28 
Субъективная оценка скрываемых и явных идентификаций: взаимосвязь с психологической саморегуляцией и благополучием 45 
Судебно-психологическая экспертиза в судебных спорах при определении места жительства детей 171 
Съвременни измерения на управление на продажбите 127 
Съвременни тенденции в развитието на електронната търговия на световните пазари 146 
Съвременно кариерно развитие и отговорности на организациите 230 
Съдебната експертиза в дейността на европейските организации 168 
Създаване на специфичен за страната-домакин модел на връзката между брутен вътрешен продукт и входящи преки чуждестранни инвестиции - случаят с българската икономика 126 
Състояние и насоки за развитие на административното обслужване в общините 200 
Състояние на банковия кредитен пазар в България 133 
Тенденции в класификацията на лица с умствена изостаналост 220 
Тенденции в развитето на архитектурните решения при системи за уеб публикации 238 
Теоретизиране на завръщането: от икономическата рационалност към емоционална рефлексивност 64 
Трансгранична експанзия в сектор "бързи" кредити (проблеми и решения) 140 
Трансформация национального государства в условиях меняющегося мирового порядка 97 
Туроператорът - комисионер или посредник? 154 
Управление на емоциите на работното място 232 
Управление на мобилните устройства като компонент на корпоративната информационна инфраструктура 239 
Устойчивый банкинг: концептуализация и практика реализации 134 
Учет гендерно-возрастного аспекта в работе психолога по предотвращению ситуаций травли в ученической среде 52 
Фаббинг как угроза благополучию близких отношений 36 
Факторы риска и хронификации биполярного аффективного расстройства: биологические и психосоциальные аспекты 219 
Финансирането на политически партии 181 
Финансовая интеграция стран Азии: региональный аспект 145 
Формирование позитивных представлений девушек о своем теле с использованием тренинговых технологий 54 
Хибридните заплахи като екзогенен икономически шок 144 
Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL) като възможност за разпространие и за достъп до научни знания в областта на социалните и хуманитарните науки от и за Централна и Източна Европа 2 
Цифровая трансформация в социально-трудовой сфере: новые вызовы и возможности 136 
Цифровые технологии в предвыборных кампаниях США 84 
Черно море и Балканите в контекста на противопоставянето между НАТО и Русия 102 
Четвъртата индустриална революция: между надеждата и трагедията 72 
Эволюция американской политики кибербезопасности 241 
Эффективность использования анималотерапии в когнитивно-поведенческой терапии: психотерапевтические кейсы 221 
Ядерное сдерживание: концепции и риски 201 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Abuse of power 78 
Accounting standards 237 
Administrative Services 200 
Adolescence 13 
Adolescents 17 18 
Aggression 15 
Agile methodologies 234 
Analysis 12 
Architect 246 
Architecture 246 
Asperger Syndrome 10 
Audit 237 
Bank financing 133 
Blockchain 116 
Business cycle 144 
Business security 197 
Career 11 
CEEOL 2 
Cloud systems 240 
Communication 60 
Competitive advantage 122 
Consumer 114 
Consumer loans 125 
Convergence 129 
Corruption 78 
Credit market 133 
Credit risk 117 
Creditors 117 
Cross-cultural communication 63 
Cross-cultural comparison 229 
Cryptocurrency 146 
Culture 63 
Death 16 
Decentralization 196 
Digitalization 113 
Dual educational system 17 
E-commerce 146 162 
E-Government 226 
E-shop 162 
Economic growth 153 
Economic inequality 67 
Economy of knowledge 151 
Education 14 119 
Ego states 11 
Emotional dissonance 232 
Emotional labour 232 
Emotions 232 
Employment 151 
Energy exchange 142 
Energy market 142 
Energy price 142 
Entrepreneurship 113 
EU 119 
Euro 158 
Eurozone 129 158 
Ex-ante control 137 
Extremism 75 
Family environment 15 
Financial control 137 
Financial Markets 112 
Fire safety 218 
Foreign Investments 126 
Government 196 
Government debt 153 
Group/collective rights 163 
Growth 227 
Human capital 227 228 
Human resources 197 
Human rights 163 
Hybrid threats 144 
Hybrid wars 144 
Individualism 110 112 
Industry 4. 0 113 
Inflation 158 
Innovation 118 
Integration approach 240 
Internet trading 146 
Internet-Banking 110 112 
IT infrastructure 239 
IT organizations 229 
IT компании 229 
Journalism 60 
Kanban 234 
Labor 151 
Labour market 205 
Leadership 228 
Locus of control 233 
Low-Carbon Tourism 130 
Management 229 
Media 236 
Media market 236 
Migration 111 
Mobile devices 239 
Non-Financial Enterprises 117 
Nuclear disaster 73 
Nuclear insider threat analysis 73 
Organic Foods 114 
Personality traits 17 
Policy paradigm 79 
Political Advertising 77 
Political fetishism 74 
Population ageing 67 
Populism 76 
Post-totalitarian context 12 
Psychoanalyse 14 
Public administration 226 
Public and private supply 115 
Public expenditures 119 
Public relations 60 
Public-private partnership 198 
Publicly financed services 115 
Quick loans 125 140 
Regional Development 198 204 
Religiosity 16 
Remittances 111 
Risk 140 
Salaf-Wahhabi movement 75 
sales management 127 
Scoring models 140 
SCRUM 234 
Situation behaviour 233 
SMART-Contracts 116 
Social enterprise 109 
Social Entrepreneurship 109 
Social media 76 
Social networking 122 
Social policy 79 
Social Services 204 
Social skills 10 
Software architecture 238 
Student internships 205 
Students 12 
Study 118 
Sustainable tourism 130 
Symbolic economy 74 
Taxes 153 
Terrorism 75 
Transfer 196 
Trust 110 112 
Values 13 18 
Web publishing 238 
Young adulthood 13 
Агресия 38 
Агресия в училище 15 20 52 
Административен контрол 166 
Административни органи 184 
Административно обслужване 200 
Административнопроцесуален кодекс 184 
Аз-концепция 26 27 
Азиатски държави 145 
Академичен протокол 199 
Академична мотивация 214 
Акцизи 193 
Алкохолна зависимост 223 
Американска политика 76 
Американско-китайски отношения 86 90 
Английска политика 156 
Анималотерапия 221 
Арбитраж 173 
Арттерапия 22 
Архитекти 246 250 
Архитектура и изкуство 246 
Афективни разстройства 219 
Бази от данни 2 
Банкиране 134 
Банково кредитиране 133 
Баухаус 247 250 
Бедност 143 
Безпилотни летателни системи (БЛС) 80 
Бизнес цикъл 144 
Билингвизъм 23 
Биологично оръжие 216 
Биполярни разстройства 219 
Биткойн 157 
Благоустройство 243 
Блокчейн технологии 116 
Борба с корупцията 185 
Брекзит 156 
БРИКС 4 
Българска везба 215 
Бързи кредити 125 140 
Вето 176 
Взаимодействие 235 
Взаимоотношения 3 
Вземане на решения 32 37 201 
Виртуална идентичност 222 
Виртуални екипи 231 
Виртуално общуване 39 
Висше образование 155 205 208 210 211 
Висши учебни заведения 166 213 
Вишеградска четворка 106 
Военна доктрина 202 
Военна политика 86 
Връзки с обществеността 60 
Възрастова психология 34 
Външна политика на САЩ 90 105 
Външност 54 
Въоръжаване 203 
Въпросник 235 
Въпросници 19 29 
Вътрешна политика на САЩ 107 
Газопроводен транспорт 150 
Геодезични работи 211 
Геоикономика 88 89 105 123 
Геополитика 81 89 101 123 
Геополитически анализ 82 93 105 
Геополитически интереси 102 
Геополитически отношения 90 
Германска политика 98 
Глобален договор на ООН 92 
Глобализация 7 66 70 71 91 155 
Глобализация на културата 4 5 
Глобални проблеми 71 
Глобално гражданство 70 
Глобално управление 92 
Глокализация 5 7 
Градска архитектура 247 248 250 251 
Градска среда 243 
Градско развитие 242 
Гранично личностово разстройство 223 
Групови права 163 
Гъвкави методологии 234 
Дактилоскопна експертиза 195 
Данъци 153 
Данъчна плаваемост 161 
Данъчна политика 143 
Данъчна система 161 
Данъчни престъпления 193 
Деиндустриализация 135 
Демографска политика 62 
Демокрация 96 
Детска невропсихология 49 
Детска психология 24 
Деца 48 
Деца бежанци 47 
Деца с дефицити 206 
Децентрализация 61 159 196 
Дигитален маркетинг 122 
Дигитализация 113 
Дигитална икономика 148 
Дигитални технологии 112 
Дисертационен труд 1 
Доброжелателство 29 
Добросъвестност 55 
Доверие 112 
Докторантура 1 
Документни ескпертизи 170 
Домакинства 128 
Домашни любимци 51 
Домейн имена 165 
Досъдебно производство 172 190 
Дуална система на обучение 17 
Дългова криза 124 
Държава и нация 97 
Държавен дълг 124 153 
Държавна власт 78 
Държавна политика 136 
Държавни разходи 153 
Държавно устройство 61 
Евразийски икономически съюз 83 
Евроатлантическа сигурност 100 
Еврозона 129 158 
Европейска енергийна политика 89 
Европейска интеграция 91 
Европейска политика 98 102 
Европейска политика за сигурност и отбрана 94 
Европейски зелен пакт (ЕЗП) 99 
Европейски избори 106 
Европейски парламент 106 
Европейски ценности 6 
Его 11 
Езиково-говорни нарушения 23 
Екологична експертиза 209 
Екология 209 
Екохрани 114 
Екстраполация 56 
Екстремизъм 107 
Електроенергиен пазар 142 
Електронен бизнес 146 
Електронен магазин 162 
Електронна търговия 162 
Електронно правителство 226 
Електронно управление 218 
Емоции 24 39 
Емоционален труд 232 
Емоционална експресивност 39 
Емоционална саморегулация 24 
Емоционалност 29 
Емпатия 217 
Емпирично изследване 41 210 
Енергетика 89 
Енергийна борса 142 
Енергийна геополитика 99 
Енергийна политика 88 
Енергийна сигурност 88 
Енергийни коридори 88 
Етническа идентичност 44 
Етническа толерантност 44 
Животни 51 
Жизнена стратегия 58 
Журналистика 60 
Журналистическа дейност 8 
Журналистически език 9 
Заетост 139 151 
Закон за обществените поръчки 191 
Законодателен процес 181 
Заплахи за сигурността 202 
Застаряване на населението 67 
Защита на личните данни 177 
Здравеопазване 178 189 
Здравно осигуряване 179 
Здравословни и безопасни условия на труд 121 
Зелена архитектура 244 
Зелена икономика 99 
Зелени сгради 244 
Зелени финанси 134 
Зрителни възприятия 40 
Зряла възраст 34 57 
Идентификация 45 195 
Идентичност 7 28 
Издателска дейност 2 
Изземване 182 
Изследователски методи 210 
Икономика на Европа 123 
Икономика на знанието 151 
Икономика на САЩ 135 
Икономически влияния 64 
Икономически кризи 144 
Икономически растеж 126 144 153 
Икономически теории 128 148 160 
Икономическо неравенство 67 
Илюзии 25 
Имигранти 107 
Имиграционна политика 98 
Имиграция 156 
Импулсивност 39 46 
Инвестиции 145 
Индивидуализъм 110 112 
Индустриална революция 72 
Индустриални зони 242 
Индустриални предприятия 118 
Индустрия 4. 0 113 
Иновативна дейност 118 
Иновации 6 160 
Иновационен мениджмънт 141 
Иновационна политика 152 
Институционална рамка 62 
Институционални реформи 97 
Интеграционни процеси 83 159 
Интелект 46 
Интелектуална недостатъчност 220 
Интеркултурност 159 
Интернет 222 
Интернет банкиране 110 112 
Интернет зависимост 36 49 55 
Интернет комуникации 224 
Интернет публикации 238 
Интернет търговия 146 
Интуиция 120 
Инфлация 158 
Информационна война 66 84 
Информационна сигурност 66 241 
Информационна среда 224 
Информационни технологии 160 224 
Информационно общество 6 66 155 
Инфраструктурни проекти 147 
Ислям 107 
Ислямофобия 107 
Ислямски банки 134 
Ислямски организации 59 
Кадрова политика 155 
Канбан 234 
Канонично право 173 
Кариерно развитие 11 230 231 
Категоризация 40 
Качество на живот 36 50 
Кибервойна 66 80 
Киберзависимост 25 
Киберпространство 84 
Киберпсихология 25 
Киберсигурност 241 
Китайско-американски отношения 138 
Клъстерен анализ 119 
Когнитивна психология 40 
Когнитивни процеси 40 46 
Когнитивно развитие 24 206 
Когнитивно-поведенческа терапия 221 
Коефициент на интелигентност 220 
Колективна безопасност 91 
Колективна памет 7 
Компетенции 230 
Комуникативни проблеми 47 
Конвергенция 129 
Конституционен контрол 176 
Консултативна психология 42 
Контрол над въоръженията 80 203 
Конфликт на интереси 185 
Конфронтации 202 
Корелация 38 
Корпоративна ИТ инфраструктура 239 
Корпоративна социална отговорност 121 
Корупция 9 78 
Космическа стратегия 86 
Крайбрежна зона 242 
Крайбрежни градски зони 242 
Кредит 124 
Кредитен пазар 133 
Кредитен риск 117 
Кредитори 117 
Кризисни ситуации 108 
Криминалистика 208 
Криминалистически експертизи 170 174 
Криминална психология 30 
Криптовалути 146 157 
Кроскултурен мениджмънт 229 
Кроскултурна комуникация 63 
Кръгова икономика 132 
Култура 7 
Културна политика 4 
Културно наследство 6 
Културно-историческа психология 24 225 
Културно-историческо наследство 245 
Ландшафтен дизайн 245 
Ландшафтна архитектура 243 
Лидерство 228 
Лица с умствена изостаналост 220 
Личностни качества 11 
Личностно развитие 43 
Локалност 85 
Лъжа 53 
Макиавелизъм 30 
Манипулиране 68 
Манипулиране на обществото 68 
Маркетинг 127 
Маркетинг в културата 3 
Масова култура 7 
Мегаполиси 242 
Медиация 207 
Медиен пазар 236 
Медийно отразяване 8 9 
Медицински деликт 189 
Междукултурно общуване 5 47 
Междуличностни отношения 38 69 
Международна помощ 149 
Международна сигурност 73 
Международни конфликти 103 
Международни организации 168 
Международни отношения 91 
Международни политически отношения 95 104 
Международни финансови организации 145 
Международно сътрудничество 168 216 
Местна администрация 200 
Местна власт 196 
Местно управление 61 
Метафори 9 
Миграционни процеси 64 98 159 
Миграция 47 92 
Миграция на населението 111 
Мислене 37 46 
Мобилни устройства 239 
Модел HEXACO 29 
Модел за личност 29 
Момичета 55 
Мотивация 214 
Музеи 3 
Музеи на открито 245 
Музейна публика 3 
Мултилингвизъм 23 
Мълчалив отказ 184 
Мълчаливо съгласие 184 
Мюсюлманска цивилизация 65 
Мюсюлмански общества 59 
Надарени деца 43 
Наказание (юрид.) 183 
Наказателен кодекс 175 191 
Наказателен процес 182 
Наказателна отговорност 188 191 
Наказателноправни норми 175 
Наркопрестъпления 172 
Нарцисизъм 30 35 55 
НАТО 94 95 100 102 104 
Научен ръководител 1 
Научни публикации 2 
Национална държава 70 97 
Национална идентичност 97 
Национална сигурност 66 94 192 
Национални интереси 70 88 
Невербална комуникация 42 53 231 
Невербално поведение 53 
Невроикономика 120 
Неокласическа икономика 128 
Неоснователно обогатяване 169 
Непълнолетни 178 
Несъстоятелност 194 
Неутралитет 91 
Нефинансови предприятия 117 
Нефтен пазар 131 
Нисковъглероден туризъм 130 
Нов световен ред 85 
Обедняване 169 
Облачни технологии 240 
Обработка на информацията 56 
Образование 14 
Образователна интеграция 207 
Образователна среда 207 
Образователни стратегии 207 
Обучение 210 
Обществени поръчки 191 
Обществени пространства 243 
Обществени сгради 244 
Обществено развитие 72 
Общински съветници 185 
Одит 237 
Озеленяване 243 244 
Озлобеност 33 
Онлайн библиотеки 2 
Онлайн общуване 49 
ООН 108 
Организации 230 
Организационна комуникация 235 
Организационна култура 231 
Организационна психология 69 
Организационно комуникиране 235 
Организационно поведение 232 233 
Организирана престъпност 187 
Орнамент 215 
Отбранителна политика 203 
Отговорност на държавата 189 
Пазар на електроенергия 142 
Пазар на труда 136 139 205 
Пазарна икономика 96 
Парадигма 79 
Паралелна държава 59 
Парични постъпления 111 
Паркова архитектура 245 
Пациенти 189 
Перемпция 180 
Перфекционизъм 55 
Петрол 89 
Печатарски машини 170 
Поведенческа икономика 120 
Погасителна давност 180 
Подоходно неравенство 143 
Подрастващи 48 55 222 
Пожарна безопасност 218 
Позитивно мислене 54 
Политика на Румъния 100 
Политическа икономия 148 149 155 
Политическа реклама 77 
Политическа реторика 87 
Политически език 87 
Политически имидж 87 
Политически конфликти 97 
Политически партии 181 
Политическо сътрудничество 81 
Полярни области 103 
Популизъм 76 
Постиндустриално общество 160 
Посткомунизъм 12 
Постсоциалистически страни 96 97 
Потребители 114 
Потребителски кредити 125 
Потребление 128 
Почеркови експертизи 174 
Права на кредитора 173 
Права на човека 163 192 
Правна защита 164 
Правна уредба 212 
Правоотношения 179 
Правосъдие 59 
Предаване на данни 235 
Предварителен контрол 137 
Предизборни кампании 84 
Предприемачество 113 152 
Предучилищна възраст 24 
Преживяно 56 225 
Президент 176 
Преки чуждестранни инвестиции 126 
Преподаватели 210 
Престъпление 175 
Престъпления против личността 178 186 
Престъпно сдружение 187 
Претърсване 182 
Привързаност 41 
Привързаност към организацията 233 
Приобщаващо образование 206 207 
Прираст 62 
Природен газ 89 150 
Присъединяване 180 
Присъединяване към Европейския съюз 93 
Прихващане (юрид.) 194 
Продажби 127 
Проектно финансиране 134 
Просвещение 65 
Противоракетна отбрана (ПРО) 100 
Проучвания 93 
Професионална дейност 217 
Професионално образование 209 
Професионално обучение 17 
Процедури 165 
Процесуално доказване 168 
Пръстови отпечатъци 195 
Психическо здраве 55 
Психично благополучие 224 
Психично здраве 19 50 222 
Психоанализа 14 
Психологическа криза 42 
Психологически анализ 25 
Психологически изследвания 43 
Психологически тестове 46 
Психологически тормоз 52 
Психологически тренинг 54 
Психологическо изследване 26 35 53 58 235 
Психология на личността 27 44 
Психология на мисленето 37 
Психология на спортиста 21 
Психотерапевти 217 
Психотерапия 217 221 223 225 
Публичен сектор 137 
Публична администрация 226 
Публични изяви 87 
Публични разходи 119 
Публично-частно партньорство 198 
Радикализъм 59 107 
Раждаемост 62 
Разпит на непълноленти 190 
Разследване на престъпления 172 186 
Ракети 201 
Расизъм 107 
Рационалност 46 
Регионализация 83 
Регионална икономика 147 
Регионална сигурност 94 108 
Регионално развитие 147 
Регионално сътрудничество 81 101 
Регионално управление 198 
Регулация 157 
Реклама 60 
Религиозност 16 
Рефлексивност 64 
Рецидивна престъпност 30 
Римски клуб 71 
Римско право 173 
Риск мениджмънт 134 
Родители 171 
Родителско поведение 34 
Руска политика 8 
Руско-американски отношения 241 
Садизъм 31 33 
Самонараняване 222 
Самооценка 26 
Самопрезентация 48 
Самопризнание 183 188 
Саморегулация 27 45 
Самоуправление 212 
Санкции 175 
Свидетели 190 
Северноатлантически алианс 95 104 
Сексуални престъпления 178 
Семейна психология 51 
Семейна среда 15 223 
Сигурност и отбрана 95 
Символи и ритуали 215 
Синдром на Аспергер 10 
Синтетична биология 216 
Системи за ранно предупреждение 201 
Ситуационно поведение 233 
Скандинавски модел 149 
Скоринг модели 140 
Скръм 234 
Смартфон 224 
Смисъл 225 
Смърт 16 
Софтуерна архитектура 238 
Социален интелект 58 
Социален статус 48 
Социална политика 79 
Социална среда 19 
Социални иновации 139 
Социални медии 76 
Социални мрежи 39 48 122 222 
Социални нагласи 58 
Социални науки 2 
Социални предприятия 109 
Социални умения 10 
Социални услуги 204 
Социално предприемачество 109 
Социокултурна психология 28 
Специални образователни потребности 206 
Специални разузнавателни средства (СРС) 192 
Спорове 165 
Спортна психология 21 
Сравнителен анализ 12 
Стопанска дейност 166 
Стратегически партньорства 108 
Стратегическо управление 155 
Стрес 21 36 
Структура на личността 29 
Студенти 12 
Студентски практики 205 
Студентски стажове 205 
Субективизъм 58 
Субективно благополучие 13 26 45 
Субективност 57 
Субкултура 28 
Суброгация 173 
Суверенитет 70 83 
Счетоводно законодателство 237 
Съвременен свят 28 
Съдебен контрол 182 
Съдебен процес 188 
Съдебна практика 187 
Съдебни експертизи 168 171 186 195 209 211 213 
Съдебни изпълнители 180 
Съдебни спорове 171 
Съдебно следствие 183 
Съдебно-психологични експертизи 171 
Съзнание 225 
Съзнателност 29 57 
Съучастие в престъпление 187 
Териториални общности 85 
Тероризъм 75 
Толерантност 44 
Травми 21 52 
Традиции 6 
Транспортни коридори 147 
Трансфер 196 
Туристически пакети 154 
Туроператорство 154 
Тъмна триада 35 
Търговски сделки 167 
Търговско-икономически отношения 138 
Удовлетвореност 13 
Удовлетвореност от живота 26 
Универсализация на културата 4 
Университетска автономия 212 
Управление на кризи 108 
Управление на проекти 234 
Устойчив туризъм 130 
Устойчиво развитие 134 160 
Устойчиво регионално развитие 85 
Учене 214 
Ученици 24 
Феноменологична психология 56 
Фетишизъм 74 
Финансиране 115 181 
Финансиране на образованието 119 
Финансов контрол 137 166 
Финансова интеграция 145 
Финансова помощ 124 
Финансови инвестиции 141 
Финансови компании 141 
Финансови пазари 110 
Фирмен растеж 227 
Фондови борси 141 
Хибридизация 5 
Хибридни войни 144 202 
Хора с увреждания 50 164 
Християнство 65 
Хуманитарни науки 2 
Ценности 65 
Ценностни ориентации 18 
Център за подкрепа на децата 204 
Церемониал 199 
Цивилизационни различия 65 
Цивилизация 7 
Цифрова икономика 136 155 
Цифрови технологии 49 84 
Цифровизация 36 152 
Човешки капитал 156 227 228 
Човешки ресурси 136 197 
Чуждестранни инвестиции 131 
Шевици 215 
Юношеска психология 19 54 
Юношество 13 31 33 
Юноши 17 18 38 
Юридическо образование 208 
Ядрена заплаха 73 
Ядрено оръжие 80 201 
Японска архитектура 249