НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Сп/0/Н 31

Грашкина, Ваня и др.  Българският портал за отворена наука / Ваня Грашкина, Йордан Илиев. // Наука, ХХХІ, 2021, N 2, с. 12-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 35079

- 2 -

Сп/0/Б 44

Ефтимова-Илиева, Събина Кирилова и др.  Библиотерапията: как да се справим със стреса чрез силата на книгите / Събина Кирилова Ефтимова-Илиева, Ивелина Дамянова. // Библиотека, XXVIIІ, 2021, N 4, с. 29-35. 

 пълен текст 

Сист. No: 34981

- 3 -

Сп/0/Н 31

Илиев, Йордан.  Българският портал за отворена наука: Предимства и нови възможности за учените / Йордан Илиев. // Наука, ХХХІ, 2021, N 1, с. 3-8. 

 пълен текст 

Сист. No: 34951

- 4 -

Сп/0/Н 31

Стоилов, Димо.  Футурологията като основа на дългосрочното прогнозиране и стратегическото планиране / Димо Стоилов. // Наука, ХХХІ, 2021, N 1, с. 9-19. 

 пълен текст 

Сист. No: 34952

- 5 -

Сп/0/Н 31

Терзиев, Христо.  Методи на класическата стеганография в далечното и близкото минало / Христо Терзиев. // Наука, ХХХІ, 2021, N 2, с. 45-48. 

 пълен текст 

Сист. No: 35081

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 6 -

Сп/1/Ф 51

Naik, Kailashkanta.  Wittgenstein on Other Minds / Kailashkanta Naik. // Философия, ХХХ, 2021, N 2, p. 107-116. 

 пълен текст 

Сист. No: 34914

- 7 -

Сп/1/Ф 51

Герджиков, Сергей.  Артефакти : 1. Дефиниция / Сергей Герджиков. // Философия, ХХХ, 2021, N 2, с. 153-167. 

 пълен текст 

Сист. No: 34916

- 8 -

Сп/1/Ф 51

Дечева, Даниела.  Култура и политики на паметта в Германия - предпоставки и критика / Даниела Дечева. // Философия, ХХХ, 2021, N 2, с. 180-191. 

 пълен текст 

Сист. No: 34917

- 9 -

Сп/3/С 54

Коев, Кольо.  Рационалност и модерен капитализъм в контекста на Веберовата работа с генетични понятия / Кольо Коев. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 370-389. 

  

Сист. No: 34905

- 10 -

Сп/3/С 54

Минева, Мартина.  От Капиталът като шанс пред логиките на диалектическото към проблема за субектността при абдуктивния извод / Мартина Минева. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 237-258. 

  

Сист. No: 34902

- 11 -

Сп/3/С 54

Минева, Мартина.  Проблемът за абдуктивния извод: между магията и разомагьосването / Мартина Минева. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 398-414. 

  

Сист. No: 34906

- 12 -

Сп/1/Ф 51

Михалева, Николета.  Основанията на науката в изследванията на руския учен Вячеслав Семьонович Стьопин / Николета Михалева. // Философия, ХХХ, 2021, N 2, с. 139-152. 

 пълен текст 

Сист. No: 34915

- 13 -

Сп/3/С 54

Мочник, Растко.  Какво може да ни научи Маркс за реставрацията на капитализма? / Растко Мочник. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 13-32. 

  

Сист. No: 34891

- 14 -

Сп/3/С 54

Орбова, Таня.  Проблемът за труда след Маркс: Трудът като посредническа структура / Таня Орбова. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 149-170. 

  

Сист. No: 34899

- 15 -

Сп/3/С 54

Райчев, Андрей и др.  Трите времена (за смисъла на фигурите на Огледалната силогистика) / Андрей Райчев, Кънчо Стойчев. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 259-288. 

  

Сист. No: 34903

- 16 -

Сп/3/С 54

Събева, Светлана.  Биокапитализъм и свят на живота ( Към феноменологическата критика на натуралистичните очевидности) / Светлана Събева. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 205-220. 

  

Сист. No: 31868

- 17 -

Сп/3/С 54

Тенев, Дарин.  За силите на природата (Първи подстъп) / Дарин Тенев. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 131-148. 

  

Сист. No: 34898

- 18 -

Сп/3/С 54

Христов, Момчил.  Фуко, Маркс и политическите технологии на натрупване на капитала / Момчил Христов. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 187-204. 

  

Сист. No: 34901

- 19 -

Сп/3/С 54

Христов, Тодор.  Биополитиката и проблемът за принаденото население / Тодор Христов. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 221-236. 

  

Сист. No: 31866

Психология

- 20 -

Сп/1/Ф 51

Asenova, Ivanka.  Comparison of Interests and Special Abilities of Left- and Right-handers / Ivanka Asenova. // Философия, ХХХ, 2021, N 2, p. 192-204. 

 пълен текст 

Сист. No: 34918

- 21 -

Сп/1/В 83

Балановский, Валентин Валентинович.  От развития личности к эволюции общества: К.Г. Юнг и Н.О.Лосский о перспективах человечества / Валентин Валентинович Балановский. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 1, с. 28-37. 

 пълен текст 

Сист. No: 34984

- 22 -

Сп/1/В 83

Величковский, Борис Борисович.  Новые глазодвигательные методы оценки когнитивной нагрузки / Борис Борисович Величковский. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 1, с. 119-129. 

 пълен текст 

Сист. No: 35000

- 23 -

Сп/1/К 83

Галасюк, Ирина Николаевна и др.  Детско-родительское взаимодействие в период раннего детства: сравнительный анализ профилей родительской отзывчивости в диадах с типично и атипично развивающимися детьми / Ирина Николаевна Галасюк, Ольга Валентиновна Митина. // Консультативная психология и психотерапия, XXIX, 2021, N 2, с. 119-144. 

 пълен текст 

Сист. No: 35022

- 24 -

Сп/1/В 83

Горбатов, Дмитрий Сергеевич и др.  Социально-психологическая концептуализация феномена интернет-мемов / Дмитрий Сергеевич Горбатов, Анна Витальевна Байчик. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 1, с. 82-91. 

 пълен текст 

Сист. No: 34989

- 25 -

Сп/1/В 83

Гусельцева, Марина Сергеевна.  С. Л. Рубинштейн и неокантианская школа мысли / Марина Сергеевна Гусельцева. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 1, с. 106-118. 

 пълен текст 

Сист. No: 34999

- 26 -

Сп/1/В 83

Диагностика флюидного интелекта и его связь с другими когнитивными способностями в младшем школьном возрасте  / Ольга Сергеевна Алексеева. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 1, с. 50-60. 

 пълен текст 

Сист. No: 34986

- 27 -

Сп/1/В 83

Знаков, Виктор Владимирович.  Понимание немыслимого / Виктор Владимирович Знаков. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 1, с. 3-14. 

 пълен текст 

Сист. No: 34982

- 28 -

Сп/1/В 83

Кисляков, Павел Александрович и др.  Опросник мотивов помогающего поведения взрослых / Павел Александрович Кисляков, Елена Александровна Шмелева. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 1, с. 145-155. 

 пълен текст 

Сист. No: 35001

- 29 -

Сп/1/В 83

Кубарев, Вячеслав Сергеевич.  К базисным программам построения культурно-деятельностной психологии: деятельностная методология и методология сознания / Вячеслав Сергеевич Кубарев. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 1, с. 15-27. 

 пълен текст 

Сист. No: 34983

- 30 -

Сп/37/С 84

Мавродиев, Стоил и др.  Позитивна психология: проблемни области и формиране на личността / Стоил Мавродиев, Любомира Димитрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 4, с. 411-417. 

 пълен текст 

Сист. No: 34961

- 31 -

Сп/37/П 92

Папазова, Ева и др.  Българска адаптация на въпросника за измерване на дистрес на идентичността / Ева Папазова, Маргарита Бакрачева. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 4, с. 359-369. 

 пълен текст 

Сист. No: 34977

- 32 -

Сп/1/К 83

Петрова, Елена Алексеевна и др.  Выраженность ситуативной и личностной тревожности у студентов вуза с ОВЗ и инвалидностью в период пандемии / Елена Алексеевна Петрова, Вероника Владимировна Назаренко. // Консультативная психология и психотерапия, XXIX, 2021, N 2, с. 48-61. 

 пълен текст 

Сист. No: 35019

- 33 -

Сп/1/К 83

Психометрические характеристики методики "уровень эмоционального выгорания родственников"  / Александра Михайловна Шишкова и др.. // Консультативная психология и психотерапия, XXIX, 2021, N 2, с. 100-118. 

 пълен текст 

Сист. No: 35021

- 34 -

Сп/1/В 83

Роль эмоционального интеллекта в психологическом благополучии человека и в совладании со стрессом  / Елена Алексеевна Сергиенко и др.. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 1, с. 71-81. 

 пълен текст 

Сист. No: 34988

- 35 -

Сп/1/В 83

Степанов, Сергей Юрьевич и др.  Влияние цифровой среды и дополнительного образования на интеллектуальные и креативные способности школьников / Сергей Юрьевич Степанов, Ирина Викторовна Рябова, Евгения Викторовна Гаврилова. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 1, с. 61-70. 

 пълен текст 

Сист. No: 34987

- 36 -

Сп/1/В 83

Тендрякова, Мария Владимировна.  "Первобытное" мышление и мышление ребенка: пересекающиеся параллели / Мария Владимировна Тендрякова. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 1, с. 92-105. 

 пълен текст 

Сист. No: 34990

- 37 -

Сп/1/В 83

Функционирование воображения подростков при чтении бумажных и электронных текстов  / Генриетта Григорьевна Граник и др.. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 1, с. 38-49. 

 пълен текст 

Сист. No: 34985

Логика

Етика

Религия

- 38 -

Сп/32/С 49

Борщ, Ирина Валерьевна.  Харизматическое лидерство в католической церкви / Ирина Валерьевна Борщ. // Современная Европа, XXII, 2021, N 2, с. 147-157. 

 пълен текст 

Сист. No: 34997

- 39 -

Сп/3/С 54

Вайс, Йоханес.  Разомагьосването на света, модерната наука и бъдещето на религията / Йоханес Вайс. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 333-345. 

  

Сист. No: 34904

Обществени науки

- 40 -

Сп/33/И 50

Bakalova, Maria.  Education and Migration: The (Non)Return of Better Educated Migrants to Bulgaria / Maria Bakalova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 4, p. 166-186. 

 пълен текст 

Сист. No: 34757

- 41 -

Сп/33/И 50

Misheva, Mihaela.  Return Migration and Institutional Change: The Case of Bulgaria / Mihaela Misheva. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 4, p. 187-202. 

 пълен текст 

Сист. No: 34758

- 42 -

Сп/33/И 50

Professional Mobility of Youth: Trends, Problems and Prospects  / Yuliia Sotnikova et al.. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 4, p. 148-165. 

 пълен текст 

Сист. No: 34756

- 43 -

Сп/37/С 84

Sport and security  : Topic of the ussue. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 4s, p. 9-163. 

  

Сист. No: 34970

- 44 -

Сп/33/М 71

Антов, Момчил.  Възможности за приложение на E-CMR от митническа гледна точка / Момчил Антов. // Митническа хроника, XXX, 2021, N 2, с. 14-21. 

 пълен текст 

Сист. No: 34958

- 45 -

Сп/35/С 35

Даскалов, Александър.  Подобряване на полицейска дейност на европейско ниво. Полицейски реформи. Полицейски модели и полицейска култура - част от успешното полицейско сътрудничество в Европейския съюз : Европейски опит и перспективи за развитие / Александър Даскалов. // Сигурност, XIII, 2021, N 7-8, с. 29-31. 

 пълен текст 

Сист. No: 35065

- 46 -

Сп/3/С 54

Йотов, Стилиян.  За ролята, техническата организация и юридическата форма на труда в процеса на превръщане на работната сила от дейността в стока / Стилиян Йотов. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 171-186. 

  

Сист. No: 34900

- 47 -

Сп/33/М 68

Короткова, Алла Владимировна.  Подростковый экоактивизм в условиях кризиса (Covid-19 как тест на стрессоустойчивость) / Алла Владимировна Короткова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 6, с. 107-118. 

 пълен текст 

Сист. No: 35053

- 48 -

Сп/33/М 68

Косевич, Екатерина Юрьевна.  Социальные протесты в Латинской Америке в фокусе региональных интернет-СМИ и соцсетей / Екатерина Юрьевна Косевич. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 5, с. 107-116. 

 пълен текст 

Сист. No: 35045

- 49 -

Сп/33/М 68

Ровинская, Татьяна Леонидовна.  Роль новых цифровых технологий в период кризиса (пандемия 2019-2021 гг.) / Татьяна Леонидовна Ровинская. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 6, с. 95-106. 

 пълен текст 

Сист. No: 35052

- 50 -

Сп/35/С 35

Трифонов, Александър.  Енергийната сигурност : Опит за дисекция / Александър Трифонов. // Сигурност, XIII, 2021, N 7-8, с. 36-42. 

 пълен текст 

Сист. No: 35067

- 51 -

Сп/80/Ч 94

Чернева, Надя и др.  Рекламный телетекст в зеркале интертекстуальности и интердискурсивности / Надя Чернева, Боряна Тенчева. // Чуждоезиково обучение, XLVIII, 2021, N 4, с. 339-351. 

 пълен текст 

Сист. No: 35083

Демография. Статистика

- 52 -

Сп/32/С 49

Кудеярова, Надежда Юрьевна.  Европа - Латинска Америка: особенности развития миграционного пространства / Надежда Юрьевна Кудеярова. // Современная Европа, XXII, 2021, N 2, с. 50-62. 

 пълен текст 

Сист. No: 34993

- 53 -

Сп/0/Н 31

Ставрева-Панчева, Ралица.  Демографски тенденции и жилищни нужди: политики и факти / Ралица Ставрева-Панчева. // Наука, ХХХІ, 2021, N 2, с. 65-72. 

 пълен текст 

Сист. No: 35082

- 54 -

Сп/33/М 68

Фальцман, Владимир Константинович.  Регулирование антропогенной нагрузки на среду обитания / Владимир Константинович Фальцман. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 14-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 35025

- 55 -

Сп/3/М 68

Ходов, Леонид Григорьевич.  Сколько людей может прожить на Земле? Вспоминая Т.Мальтуса / Леонид Григорьевич Ходов. // Мир перемен, XIX, 2021, N 2, с. 124-129. 

 пълен текст 

Сист. No: 35012

Социология

- 56 -

Сп/3/В 37

Вебер, Александр Борисович.  Экологические императивы и притязания гегемонизма / Александр Борисович Вебер. // Век глобализации, 2021, N 1, с. 3-18. 

 пълен текст 

Сист. No: 35003

- 57 -

Сп/32/М 45

Ганев, Ганчо.  Радикален ислямизъм в България / Ганчо Ганев. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 135-148. 

 пълен текст 

Сист. No: 34878

- 58 -

Сп/0/Н 31

Йорданова, Габриела.  Анализ на баланса работа-семейство в условията на пандемия / Габриела Йорданова. // Наука, ХХХІ, 2021, N 2, с. 21-27. 

 пълен текст 

Сист. No: 35080

- 59 -

Сп/32/М 45

Тодоров, Тодор.  За понятията българи-мюсюлмани и български турци / Тодор Тодоров. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 119-134. 

 пълен текст 

Сист. No: 34877

Политика

- 60 -

Сп/33/М 68

Абрамов, Дмитрий Борисович.  Кризис секуляризма в Индии / Дмитрий Борисович Абрамов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 132-138. 

 пълен текст 

Сист. No: 35042

- 61 -

Сп/37Г 62

Алашки, Максим.  Система за защита на националната сигурност / Максим Алашки. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 17, 2020, с. 19-28. 

 пълен текст 

Сист. No: 34776

- 62 -

Сп/33/М 68

Арбатов, Алексей Георгиевич.  Проблемы и дилемы следующего договора СНВ / Алексей Георгиевич Арбатов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 6, с. 5-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 35046

- 63 -

Сп/3/С 54

Артинян, Арто.  Homo Datum: Набелязващи се очертания / Арто Артинян. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 62-81. 

  

Сист. No: 34894

- 64 -

Сп/37/Н 32

Бакалов, Йордан.  Руската дипломация в Близкия изток и завръщането и в района на Средиземноморието. Политика на взаимодействие и противопоставяне със Сирия, Израел, Иран и Турция / Йордан Бакалов. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 6, 2020, с. 96-131. 

  

Сист. No: 34806

- 65 -

Сп/37Г 62

Балабанов, Стефан.  Тенденции за негативно влияние на радикализацията върху средата за сигурност в Република България / Стефан Балабанов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 17, 2020, с. 61-66. 

 пълен текст 

Сист. No: 34784

- 66 -

Сп/33/М 68

Богданов, Константин Вадимович и др.  США - КНР: механизмы и динамика гонки вооружений / Константин Вадимович Богданов, Марианна Георгиевна Евтодьева. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 6, с. 42-50. 

 пълен текст 

Сист. No: 35049

- 67 -

Сп/3/С 54

Бунджулов, Андрей.  Политическо, политика и политическа власт (Към една историческа социология на политическите видимости) / Андрей Бунджулов. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 43-61. 

  

Сист. No: 34893

- 68 -

Сп/3/М 68

Валвода, Ростислав.  Гражданское общество против авторитариев в Восточной Европе и Центральной Азии / Ростислав Валвода. // Мир перемен, XIX, 2021, N 2, с. 134-140. 

 пълен текст 

Сист. No: 35014

- 69 -

Сп/3/М 68

Валева, Татьяна Эмильевна.  Болгария в Евросоюзе: больше присутствие, чем участие / Татьяна Эмильевна Валева. // Мир перемен, XIX, 2021, N 2, с. 158-169. 

 пълен текст 

Сист. No: 35016

- 70 -

Сп/3/М 68

Вардомский, Леонид Борисович и др.  Национальные интересы и динамика Евразийского интеграционного процесса / Леонид Борисович Вардомский, Мадина О. Тураева. // Мир перемен, XIX, 2021, N 2, с. 141-157. 

 пълен текст 

Сист. No: 35015

- 71 -

Сп/35/С 35

Вацов, Георги.  Русия се възправи и възкръсна / Георги Вацов. // Сигурност, XIII, 2021, N 7-8, с. 16-22. 

 пълен текст 

Сист. No: 35063

- 72 -

Сп/32/С 49

Викторова, Елена Владимировна и др.  Идентичность европейцев в контексте теорий неофункционализма и "воображаемых сообществ" / Елена Владимировна Викторова, Дарья Александровна Петренко. // Современная Европа, XXII, 2021, N 2, с. 89-98. 

 пълен текст 

Сист. No: 34996

- 73 -

Сп/32/М 45

Вълчев, Веселин.  Българо-американските отношения и мястото на България в стратегията на САЩ към Балканите / Веселин Вълчев. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 151-156. 

 пълен текст 

Сист. No: 34879

- 74 -

Сп/37Г 62

Георгиев, Васил.  Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз / Васил Георгиев. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 17, 2020, с. 5-18. 

 пълен текст 

Сист. No: 34772

- 75 -

Сп/33/М 68

Гуселетов, Борис Павлович.  О трансформации института политических партий в эпоху глобализации на примере Европы / Борис Павлович Гуселетов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 5, с. 28-38. 

 пълен текст 

Сист. No: 35029

- 76 -

Сп/33/М 68

Гутенев, Максим Юрьевич.  Научная дипломатия как инструмент достижения внешнеполитических целей / Максим Юрьевич Гутенев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 6, с. 119-127. 

 пълен текст 

Сист. No: 35054

- 77 -

Сп/33/М 68

Дегтерев, Денис Андреевич.  Незападные теории развития в эпоху глобального капитализма / Денис Андреевич Дегтерев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 113-122. 

 пълен текст 

Сист. No: 35038

- 78 -

Сп/3/С 54

Деянов, Деян.  Труд, капитал и принадена стойност : Шумпетеризиране на Маркс, марксизиране на Шумпетер / Деян Деянов. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 82-99. 

  

Сист. No: 34895

- 79 -

Сп/32/Г 35

Димитров, Борис.  Космическите амбиции на САЩ и техните ядрени измерения / Борис Димитров. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 5, с. 125-134. 

 пълен текст 

Сист. No: 34969

- 80 -

Сп/32/М 45

Димитров, Джордани.  Балканската политика на администрацията "Байдън" / Джордани Димитров. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 171-176. 

 пълен текст 

Сист. No: 34884

- 81 -

Сп/3/В 37

Дробот, Галина Анатольевна.  Восхождение Китая с позиций теории транзита власти / Галина Анатольевна Дробот. // Век глобализации, 2021, N 1, с. 79-86. 

 пълен текст 

Сист. No: 35004

- 82 -

Сп/32/М 45

Дюлгерова, Нина.  Ще преодолеят ли руските енергийни проекти в Европа "триморската" бариера / Нина Дюлгерова. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 33-42. 

 пълен текст 

Сист. No: 34859

- 83 -

Сп/32/Г 35

Ермаков, Александър.  Make Britain great again: новата външнополитическа и отбранителна стратегия на Лондон / Александър Ермаков. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 5, с. 105-113. 

 пълен текст 

Сист. No: 34967

- 84 -

Сп/32/М 45

Желязкова, Поля.  Бъдещето на Балканите: Къде е светлината в realpolitik-тунела / Поля Желязкова. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 157-162. 

 пълен текст 

Сист. No: 34880

- 85 -

Сп/3/М 68

Жильцов, Сергей Сергеевич.  Старые проблемы и новые вызовы / Сергей Сергеевич Жильцов. // Мир перемен, XIX, 2021, N 2, с. 28-38. 

 пълен текст 

Сист. No: 35007

- 86 -

Сп/32/С 49

Зиновьева, Елена Сергеевна и др.  Цифровой суверенитет Европейского союза / Елена Сергеевна Зиновьева, Валерия Игоревна Булва. // Современная Европа, XXII, 2021, N 2, с. 40-49. 

 пълен текст 

Сист. No: 34992

- 87 -

Сп/33/М 68

Кавешников, Николай Юрьевич.  Анализ влияния Европейского парламента и Совета ЕС на примере реформы системы торговли парниковыми газами / Николай Юрьевич Кавешников. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 6, с. 21-32. 

 пълен текст 

Сист. No: 35047

- 88 -

Сп/3/С 54

Касабов, Огнян.  Волфганг Щреек, маргинализирането на труда и краят на свръхмодерния капитализъм. Някои уроци за постсоциалистическата ситуация / Огнян Касабов. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 33-42. 

  

Сист. No: 34892

- 89 -

Сп/32/М 45

Катругалос, Георгиос.  Отношенията между Гърция и Русия в ХХІ век / Георгиос Катругалос. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 69-76. 

 пълен текст 

Сист. No: 34865

- 90 -

Сп/32/Г 35

Кисьов, Николай.  Руската геополитика, между Запада и Изтока / Николай Кисьов. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 5, с. 169-174. 

 пълен текст 

Сист. No: 34973

- 91 -

Сп/3/М 68

Князев, Юрий Константинович.  Евроатлантическая интеграция Македонии: не в добрый час / Юрий Константинович Князев. // Мир перемен, XIX, 2021, N 2, с. 170-186. 

 пълен текст 

Сист. No: 35017

- 92 -

Сп/33/М 68

Кононов, Леонид Алексеевич.  Адаптация и интеграция международных мигрантов: теоретико-методологические проблемы / Леонид Алексеевич Кононов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 103-112. 

 пълен текст 

Сист. No: 35037

- 93 -

Сп/3/М 68

Криштаносов, Виталий Брониславович.  Безопасность критической инфраструктуры под угрозой / Виталий Брониславович Криштаносов. // Мир перемен, XIX, 2021, N 2, с. 55-69. 

 пълен текст 

Сист. No: 35008

- 94 -

Сп/32/М 45

Любчева, Маруся.  Трите морета и едното от тях: остана ли място за регионално сътрудничество в Черно море? / Маруся Любчева. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 43-64. 

 пълен текст 

Сист. No: 34861

- 95 -

Сп/37Г 62

Манолов, Георги.  Политическите режими в Древна Гърция / Георги Манолов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 17, 2020, с. 104-121. 

 пълен текст 

Сист. No: 34790

- 96 -

Сп/3/С 54

Маринов, Богдан.  Теорията за стойността: Карл Маркс и неговите предшественици / Богдан Маринов. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 100-109. 

  

Сист. No: 34896

- 97 -

Сп/35/С 35

Маринов, Симеон.  Културната идентичност като елемент на националната сигурност / Симеон Маринов. // Сигурност, XIII, 2021, N 5-6, с. 46-47. 

 пълен текст 

Сист. No: 34839

- 98 -

Сп/3/С 54

Медаров, Георги.  Към една рефлексивна теория на кризата / Георги Медаров. // Социол. проблеми, LIII, 2021, N 1, с. 110-130. 

  

Сист. No: 34897

- 99 -

Сп/32/М 45

Миладинов, Божидар.  Балканите - последната плочка от доминото / Божидар Миладинов. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 163-170. 

 пълен текст 

Сист. No: 34881

- 100 -

Сп/32/М 45

Мирчев, Мирослав.  Глобалната система за сигурност пред дилемата - война за износ или износ на сигурност / Мирослав Мирчев. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 107-118. 

 пълен текст 

Сист. No: 34876

- 101 -

Сп/3/В 37

Мюнникс, Габриель.  Возможна ли межкультурная коммуникация? О важности адекватного перевода в мире глобальных отношений / Габриель Мюнникс. // Век глобализации, 2021, N 1, с. 59-69. 

 пълен текст 

Сист. No: 35002

- 102 -

Сп/33/М 68

Нагорный Карабах - 2020: последствия войны и перспективы поствоенного урегулирования . // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 6, с. 128-138. 

 пълен текст 

Сист. No: 35055

- 103 -

Сп/33/М 68

Небольсина, Мария Александровна.  Международное конвенциональное регулирование частных военизированных и охранных компаний / Мария Александровна Небольсина. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 5, с. 95-106. 

 пълен текст 

Сист. No: 35044

- 104 -

Сп/32/М 45

Николов, Симеон.  Какъв ще е уловът на българския кораб в "Три морета"? / Симеон Николов. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 15-32. 

 пълен текст 

Сист. No: 34858

- 105 -

Сп/33/М 68

Окунев, Игор и др.  Комплексы региональной безопасности : Опыт пространственного автокорреляционного и кластерного анализа / Игор Окунев, Василий Валерьевич Виноградов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 30-41. 

 пълен текст 

Сист. No: 35028

- 106 -

Сп/33/М 68

Рашковский, Евгений Борисович.  Религия, политика и цивилизационная динамика сегодняшнего мира / Евгений Борисович Рашковский. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 123-131. 

  

Сист. No: 35040

- 107 -

Сп/35/С 35

Стефанов, Нако.  Британско-американските проекти за разузнаване/ унищожаване СССР и РФ след Втората световна война / Нако Стефанов. // Сигурност, XIII, 2021, N 5-6, с. 20-26. 

 пълен текст 

Сист. No: 34834

- 108 -

Сп/32/Г 35

Стефанов, Нако.  "Асоциираното трио" Кишинеу-Киев-Тбилиси в контекста на усилията за формиране на нови миниалианси в Източна Европа / Нако Стефанов. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 5, с. 114-124. 

 пълен текст 

Сист. No: 34968

- 109 -

Сп/35/С 35

Стефанов, Нако.  Ражда ли се новият "Дьо Гол"? : Събитията във Франция: Генерал Дидие Тозен: "Франция трябва да излезе от НАТО и да създаде нов съюз с Русия" / Нако Стефанов. // Сигурност, XIII, 2021, N 7-8, с. 24-28. 

 пълен текст 

Сист. No: 35064

- 110 -

Сп/35/С 35

Стефанов, Нако.  За кого бие камбаната...?! : Великата Отечествена война на Съветския съюз и антифашистката борба в България през призмата на доминиращия съвременността поглед / Нако Стефанов. // Сигурност, XIII, 2021, N 7-8, с. 32-35. 

 пълен текст 

Сист. No: 35066

- 111 -

Сп/32/С 49

Сутырин, Вячеслав Валерьевич.  Работа Евросоюза с малым и средним бизнесом в странах Восточного партнерства как инструмент политического влияния / Вячеслав Валерьевич Сутырин. // Современная Европа, XXII, 2021, N 2, с. 28-39. 

 пълен текст 

Сист. No: 34991

- 112 -

Сп/32/П 69

Трендафилов, Тончо.  Многоликата демокрация / Тончо Трендафилов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N извънр. изд., с. 142-157. 

 пълен текст 

Сист. No: 34771

- 113 -

Сп/35/С 35

Трифонов, Александър.  Енергийната сигурност : Опит за дисекция. Енергийна стратегия на Русия / Александър Трифонов. // Сигурност, XIII, 2021, N 5-6, с. 42-46. 

 пълен текст 

Сист. No: 34838

- 114 -

Сп/32/Г 35

Трифонов, Коста.  "Глобална" или "Регионална" Британия? / Коста Трифонов. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 5, с. 95-104. 

 пълен текст 

Сист. No: 34966

- 115 -

Сп/33/М 68

Трубников, Дмитрий Алексеевич.  Ордолиберальные основы Европейской экономической политики: мифы и реальность / Дмитрий Алексеевич Трубников. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 50-57. 

 пълен текст 

Сист. No: 35031

- 116 -

Сп/33/М 68

Туров, Никита Леонидович.  "Дайте нам независимость, или дайте нам денег": усиление влияния региональных партий в современной Европе / Никита Леонидович Туров. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 6, с. 33-41. 

 пълен текст 

Сист. No: 35048

- 117 -

Сп/32/Г 35

Фененко, Алексей.  Геополитиката на "германския въпрос" / Алексей Фененко. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 5, с. 150-168. 

 пълен текст 

Сист. No: 34972

- 118 -

Сп/33/М 68

Филиппова, Евгения Юрыевна.  Факторы формирования коалиционных правительств регионалистских и общенациональных политических партий в регионах Испании / Евгения Юрыевна Филиппова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 71-79. 

 пълен текст 

Сист. No: 35034

- 119 -

Сп/32/Г 35

Хайтов, Стоян.  От хаотичното към "управляемо" противопоставяне: американско-руските отношения след срещата между Байдън и Путин / Стоян Хайтов. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 5, с. 43-52. 

 пълен текст 

Сист. No: 34965

- 120 -

Сп/32/М 45

Цеков, Иво.  Хибридната заплаха за сигурността: възникване, особености и противодействие / Иво Цеков. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 89-106. 

 пълен текст 

Сист. No: 34875

- 121 -

Сп/32/М 45

Цонков, Николай.  Инициативата "Три морета" през призмата на българските национални интереси - предизвикателства и възможности / Николай Цонков. // Международни отношения, L, 2021, N 3-4, с. 81-88. 

 пълен текст 

Сист. No: 34867

- 122 -

Сп/35/С 35

Шейтанов, Владимир.  Суверенитетът - съвременни български проекции / Владимир Шейтанов. // Сигурност, XIII, 2021, N 5-6, с. 28-32. 

 пълен текст 

Сист. No: 34836

- 123 -

Сп/3/М 68

Шмелев, Борис Александрович.  Усилие социально-политической турбулентности на постсоветском пространстве / Борис Александрович Шмелев. // Мир перемен, XIX, 2021, N 2, с. 9-18. 

 пълен текст 

Сист. No: 35006

- 124 -

Сп/3/М 68

Янгс, Ричард.  Коронавирус как катализатор глобального гражданского общества / Ричард Янгс. // Мир перемен, XIX, 2021, N 2, с. 130-133. 

 пълен текст 

Сист. No: 35013

Икономика. Икономически науки

- 125 -

Сп/33/И 50

Banerjee, Reshmi et al.  A Study of Competencies and Challenges of Indian Women Entrepreneurs / Reshmi Banerjee, Avani Desai. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 4, p. 105-130. 

 пълен текст 

Сист. No: 34755

- 126 -

Сп/33/И 50

Dimitrov, Mitko et al.  Contribution of SMEs to the Bulgarian Export / Mitko Dimitrov, Alexander Tassev, Nedialko Nestorov. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 5, p. 72-92. 

 пълен текст 

Сист. No: 34935

- 127 -

Сп/33/И 50

Features of Creative Clusters Formation in Ukraine  / Yuliia Sotnikova et al.. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 4, p. 89-104. 

 пълен текст 

Сист. No: 34754

- 128 -

Сп/33/И 50

Georgieva, Mariya et al.  Marketing Projections of Socially Responsible Branding on Consumer Loyalty / Mariya Georgieva, Evgeni Stanimirov. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 4, p. 23-52. 

 пълен текст 

Сист. No: 34752

- 129 -

Сп/33/И 50

Ignatov, Ignat.  Unravelling the EU Debt Knot Over 2000-2019: An Injection-Leakage Approach / Ignat Ignatov. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 5, p. 49-71. 

 пълен текст 

Сист. No: 34934

- 130 -

Сп/37/С 84

Kaftandjiev, Christo et al.  Entrepreneurship and Interdisciplinary Education – Semiotic Aspects / Christo Kaftandjiev, Diana Kotova. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 3, р. 231-241. 

 пълен текст 

Сист. No: 34919

- 131 -

Сп/33/И 50

Nanfosso, Roger Tsafack et al.  The European Union Facing the Challenges of Globalisation / Roger Tsafack Nanfosso, Juliana Hadjitchoneva. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 5, p. 27-48. 

 пълен текст 

Сист. No: 34933

- 132 -

Сп/33/И 50

Nedyalkova, Plamena et al.  Digitalization and the New Legal and Economic Challenges to Employers in Implementing Internal Control / Plamena Nedyalkova, Andriyana Andreeva, Galina Yolova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 5, p. 158-175. 

 пълен текст 

Сист. No: 34939

- 133 -

Сп/33/И 50

Peshev, Petar.  Analyzing CFD Retail Investors' Performance in a Post MiFID II Environment / Petar Peshev. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 4, p. 53-73. 

 пълен текст 

Сист. No: 34753

- 134 -

Сп/33/И 50

Pirimova, Vera.  Structural Convergence of Bulgarian Foreign Trade and Exports to the Euro Area / Vera Pirimova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 5, p. 93-117. 

 пълен текст 

Сист. No: 34936

- 135 -

Сп/37/С 84

Radionova, Nataliia et al.  The Practical Importance of Accounting Education for Future Managers / Nataliia Radionova, Radostina Stoyanova. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 3, p. 242-249. 

 пълен текст 

Сист. No: 34920

- 136 -

Сп/33/И 50

Rangelova, Rossitsa.  Economic Growth and Development of the Concept of Convergence – Theoretical Basis / Rossitsa Rangelova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 5, p. 3-26. 

 пълен текст 

Сист. No: 34932

- 137 -

Сп/33/И 50

Theoretical Frameworks of Responsible Innovations  / Tetiana Ivanova et al.. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 5, p. 143-157. 

 пълен текст 

Сист. No: 34938

- 138 -

Сп/33/И 50

Toteva, Kalina.  Strategic Patterns of National Postal Operators’ Internationalization: A Network and Resource-based View Approach / Kalina Toteva. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 5, p. 176-197. 

 пълен текст 

Сист. No: 34940

- 139 -

Сп/33/И 50

Vodenicharova, Maria.  Assessing Integrated Back and Forth Relationship in Bulgarian Cluster Supply Chains / Maria Vodenicharova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 5, р. 118-142. 

 пълен текст 

Сист. No: 34937

- 140 -

Сп/32/С 49

Алексеенкова, Елена Сергеевна.  Морская экономика Италии в контексте зеленого курса ЕС / Елена Сергеевна Алексеенкова. // Современная Европа, XXII, 2021, N 2, с. 63-74. 

 пълен текст 

Сист. No: 34994

- 141 -

Сп/37/С 84

Ангелов, Иван.  Ниво на иновационна способност на организациите от сектор ИКТ съобразно участието им в индустриални клъстери / Иван Ангелов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 4, с. 354-369. 

 пълен текст 

Сист. No: 34960

- 142 -

Сп/33/М 68

Арляпова, Елена Сергеевна и др.  Экономика самопровозглашенного Косово / Елена Сергеевна Арляпова, Елена Георгиевна Пономарева. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 58-70. 

 пълен текст 

Сист. No: 35033

- 143 -

Сп/34/О-25

Балтов, Росен.  Криптовалута - кратко историческо представяне / Росен Балтов. // Общество и право, 2021, N 5, с. 58-63. 

 пълен текст 

Сист. No: 34949

- 144 -

Сп/33/М 68

Белова, Людмила Георгиевна.  Шеринговая экономика: бизнес-модель цифровой экономики в период Covid-19 / Людмила Георгиевна Белова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 5, с. 87-94. 

 пълен текст 

Сист. No: 35043

- 145 -

Сп/33/М 68

Березной, Алексей Васильевич.  Глобальные нефтегазовые корпорации в погоне за технологическим превосходством / Алексей Васильевич Березной. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 5, с. 59-67. 

 пълен текст 

Сист. No: 35036

- 146 -

Сп/32/Г 35

Георгиев, Петър.  В търсене на алтернативи на Суецкия канал / Петър Георгиев. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 5, с. 135-149. 

 пълен текст 

Сист. No: 34971

- 147 -

Сп/3/В 37

Го Лишуан.  "Экономический пояс Шелкового пути" и Евразийский экономический союз: особенности, преимущества, конкуренция / Го Лишуан. // Век глобализации, 2021, N 1, с. 87-102. 

 пълен текст 

Сист. No: 35005

- 148 -

Сп/32/Г 35

Господинова, Веселина.  Пространствени ефекти от кохезионната политика на ЕС в България / Веселина Господинова. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 5, с. 11-22. 

 пълен текст 

Сист. No: 34964

- 149 -

Сп/37/Н 32

Дечев, Теодор.  Азербайджан и Туркменистан на газовата шахматна дъска / Теодор Дечев. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 6, 2020, с. 171-259. 

  

Сист. No: 34810

- 150 -

Сп/37/Н 32

Димитров, Мартин.  По-дългият престой в ERM-2 може да бъде предимство за България / Мартин Димитров. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 6, 2020, с. 327-344. 

  

Сист. No: 34812

- 151 -

Сп/3/М 68

Ермольева, Элеонора Георгиевна и др.  Пенсионные проблемы Латинской Америки: даже молодой регион стареет / Элеонора Георгиевна Ермольева, Елена Евгеньева Шестакова. // Мир перемен, XIX, 2021, N 2, с. 100-117. 

 пълен текст 

Сист. No: 35010

- 152 -

Сп/37/Н 32

Костова-Пикет, Десислава.  Многонационално финансово управление / Десислава Костова-Пикет. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 6, 2020, с. 71-95. 

  

Сист. No: 34805

- 153 -

Сп/33/М 68

Кочергин, Дмитрий Анатольевич.  Цифровые валюты центральных банков: мировой опыт / Дмитрий Анатольевич Кочергин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 5, с. 68-77. 

 пълен текст 

Сист. No: 35039

- 154 -

Сп/33/М 68

Кравчук, Алексей Андреевич.  Рыбопромышленный комплекс Норвегии / Алексей Андреевич Кравчук. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 5, с. 78-86. 

 пълен текст 

Сист. No: 35041

- 155 -

Сп/37Г 62

Льондев, Атанас.  Правила за третиране на произхода на стоки в Европейския съюз / Атанас Льондев. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 17, 2020, с. 74-93. 

 пълен текст 

Сист. No: 34787

- 156 -

Сп/32/С 49

Овчаров, Антон Олегович и др.  Влияние экономической нестабильности на развитие европейского туристического рынка / Антон Олегович Овчаров, Марина Юрьевна Малкина. // Современная Европа, XXII, 2021, N 2, с. 75-88. 

 пълен текст 

Сист. No: 34995

- 157 -

Сп/37/Н 32

Петев, Бойко.  Банковите измами - предизвикателство пред сигурността / Бойко Петев. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 6, 2020, с. 345-365. 

  

Сист. No: 34813

- 158 -

Сп/3/М 68

Портанский, Алексей Павлович.  Игра по правилам или право сильного, что ждет мировую торговлю? / Алексей Павлович Портанский. // Мир перемен, XIX, 2021, N 2, с. 70-83. 

 пълен текст 

Сист. No: 35009

- 159 -

Сп/33/М 68

Сидоров, Алексей Александрович.  Конъюнктура еврозоны: итоги развития за 20 лет / Алексей Александрович Сидоров. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 6, с. 86-94. 

 пълен текст 

Сист. No: 35051

- 160 -

Сп/33/М 68

Телегина, Елена Александровна.  Энергетический переход и постковидный мир / Елена Александровна Телегина. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 6, с. 79-85. 

 пълен текст 

Сист. No: 35050

- 161 -

Сп/32/П 69

Трендафилов, Тончо.  Декапитализацията - дългосрочен източник на кризисни процеси и явления / Тончо Трендафилов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N извънр. изд., с. 47-52. 

 пълен текст 

Сист. No: 34759

- 162 -

Сп/32/П 69

Трендафилов, Тончо.  Пазар, пазарен механизъм и пазарен процес / Тончо Трендафилов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N извънр. изд., с. 53-65. 

 пълен текст 

Сист. No: 34760

- 163 -

Сп/32/П 69

Трендафилов, Тончо.  Макроикономиката като процес на взаимодействие между трите основни сектора - домакинствата, бизнеса и държавния сектор / Тончо Трендафилов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N извънр. изд., с. 66-81. 

 пълен текст 

Сист. No: 34761

- 164 -

Сп/32/П 69

Трендафилов, Тончо.  Възходът на монетаризма. М. Фридман и другите / Тончо Трендафилов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N извънр. изд., с. 119-131. 

 пълен текст 

Сист. No: 34763

- 165 -

Сп/32/П 69

Трендафилов, Тончо.  Същност на маркетинга и маркетинговия мениджмънт / Тончо Трендафилов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N извънр. изд., с. 132-141. 

 пълен текст 

Сист. No: 34764

- 166 -

Сп/33/М 68

Федорченко, Андрей Васильевич.  Реформирование Саудовской экономики: итоги и перспективы / Андрей Васильевич Федорченко. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 92-102. 

 пълен текст 

Сист. No: 35035

- 167 -

Сп/33/М 68

Фейгин, Григорий Феликсович.  Глобализация мировой экономики: тенденции и противоречия / Григорий Феликсович Фейгин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 5-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 35024

- 168 -

Сп/33/М 68

Хейфец, Лазарь Соломонович и др.  Латинская Америка в сотрудничестве Юг-Юг на фоне противоречий глобализации / Лазарь Соломонович Хейфец, Ксения Александровна Коновалова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 21-29. 

 пълен текст 

Сист. No: 35026

- 169 -

Сп/33/М 68

Чупина, Дарья Анатольевна.  Коронакризис в ЕС: нокаут или трамплин для интеграции? / Дарья Анатольевна Чупина. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 4, с. 42-49. 

 пълен текст 

Сист. No: 35030

- 170 -

Сп/33/М 68

Юдина, Ольга Николаевна.  Формирование единой внешней энергетической политики ЕС: ключевые события и результаты / Ольга Николаевна Юдина. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 5, с. 39-48. 

 пълен текст 

Сист. No: 35032

- 171 -

Сп/33/М 68

Яковлев, Петр П.  Экономические шансы Латинской Америки в постковидом мире / Петр П. Яковлев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 5, с. 5-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 35027

Право

- 172 -

Сп/34/О-25

Андонова, Гергана.  Фактори, обуславящи престъпното поведение на непълнолетните / Гергана Андонова. // Общество и право, 2021, N 6, с. 51-64. 

 пълен текст 

Сист. No: 35074

- 173 -

 

Атанасов, Георги.  За "гражданската конфискация", "незаконно придобитото имущество" и вулгаризацията на правото ( ІІІ). Може ли конститутивните искове да са осъдителни? / Георги Атанасов. // Адвокатски преглед, 2021, N 6, с. 3-32. 

 пълен текст 

Сист. No: 34909

- 174 -

Сп/34/Т 96

Богданова, Ирина.  Обогатяване чрез непозволени действия и искът по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите / Ирина Богданова. // Търговско право, ХХХ, 2021, N 1-2, с. 69-82. 

 пълен текст 

Сист. No: 35058

- 175 -

Сп/34/Т 96

Градинарова, Таня Панайотова.  Цесията и производството за издаване на дубликат от изпълнителен лист / Таня Панайотова Градинарова. // Търговско право, ХХХ, 2021, N 1-2, с. 5-22. 

 пълен текст 

Сист. No: 35056

- 176 -

Сп/34/О-25

Гунева, Момяна.  За субективната страна на престъпленията по чл. 342 и чл. 343 НК / Момяна Гунева. // Общество и право, 2021, N 6, с. 21-50. 

 пълен текст 

Сист. No: 35073

- 177 -

Сп/34/Т 96

Даскалов, Вълчин.  Още за прекъсването на давността по чл. 116, Б. "А" ЗЗД / Вълчин Даскалов. // Търговско право, ХХХ, 2021, N 1-2, с. 89-102. 

 пълен текст 

Сист. No: 35060

- 178 -

 

Делото Навални и Гунко срещу Русия . // Адвокатски преглед, 2021, N 5, с. 40-71. 

 пълен текст 

Сист. No: 34908

- 179 -

 

Делото Стайков срещу България . // Адвокатски преглед, 2021, N 7, с. 3-59. 

 пълен текст 

Сист. No: 35078

- 180 -

Сп/34/С 96

Димитрова, Ралица.  Наказателноправна защита на личните данни - подходът на Италия / Ралица Димитрова. // Съвременно право, ХХХІ, 2020, N 4, с. 27-42. 

 пълен текст 

Сист. No: 34942

- 181 -

Сп/37Г 62

Димитрова, Снежана.  Технология на трафика на хора / Снежана Димитрова. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 17, 2020, с. 29-35. 

 пълен текст 

Сист. No: 34779

- 182 -

Сп/34/О-25

Иванов, Димитър.  Действия на съдебния изпълнител при смърт на длъжника в хода на изпълнителното производство / Димитър Иванов. // Общество и право, 2021, N 6, с. 82-96. 

 пълен текст 

Сист. No: 35076

- 183 -

Сп/34/О-25

Игнатова, Сибила.  Пътят до националния референдум за приемане на нова Конституция на Чили / Сибила Игнатова. // Общество и право, 2021, N 5, с. 36-48. 

 пълен текст 

Сист. No: 34947

- 184 -

Сп/34/Т 96

Илиева, Мария Илчева.  Някои характеристики на договора за залог на дружествени дялове / Мария Илчева Илиева. // Търговско право, ХХХ, 2021, N 1-2, с. 115-130. 

 пълен текст 

Сист. No: 35062

- 185 -

Сп/34/Т 96

Калайджиев, Ангел.  За правото на ведомствата и юридическите лица на бюджетна издръжка да управляват обекти, имоти и вещи - държавна собственост / Ангел Калайджиев. // Търговско право, ХХХ, 2021, N 1-2, с. 83-89. 

 пълен текст 

Сист. No: 35059

- 186 -

Сп/34/С 96

Каменов, Боян.  Паричен суверенитет / Боян Каменов. // Съвременно право, ХХХІ, 2020, N 4, с. 53-73. 

 пълен текст 

Сист. No: 34944

- 187 -

Сп/34/П 84

Касева, Ева.  Признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове, уреждащи правното положение на физически лица в Република България / Ева Касева. // Правна мисъл, LXIІ, 2021, N 2, с. 38-55. 

 пълен текст 

Сист. No: 35070

- 188 -

Сп/34/Т 96

Конов, Траян.  Някои разсъждения относно договора в полза на трето лице / Траян Конов. // Търговско право, ХХХ, 2021, N 1-2, с. 23-68. 

 пълен текст 

Сист. No: 35057

- 189 -

Сп/34/О-25

Крушкова, Силвия.  Синдромът на барон Мюнхаузен - клиничен случай на симулация или синдром на личностово разстройство, предизвикателство за съдебно-психологичната експертиза / Силвия Крушкова. // Общество и право, 2021, N 6, с. 97-105. 

 пълен текст 

Сист. No: 35077

- 190 -

 

Кузманова, Яна.  Важни изисквания при налагането на санкции на ученици / Яна Кузманова. // Адвокатски преглед, 2021, N 6, с. 33-43. 

 пълен текст 

Сист. No: 34910

- 191 -

Сп/37/Н 32

Льондев, Атанас.  Глобалният наркотрафик - заплаха и предизвикателства в световен мащаб / Атанас Льондев. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 6, 2020, с. 31-70. 

  

Сист. No: 34801

- 192 -

Сп/34/П 84

Маринова, Гергана.  Принципът за вземане на решения по вътрешно убеждение в българския наказателен процес / Гергана Маринова. // Правна мисъл, LXIІ, 2021, N 2, с. 56-75. 

 пълен текст 

Сист. No: 35071

- 193 -

Сп/34/О-25

Панчев, Цветомир.  Някои въпроси, свързани със забраната за напускане на пределите на страната по чл.68 от НПК / Цветомир Панчев. // Общество и право, 2021, N 5, с. 21-35. 

 пълен текст 

Сист. No: 34946

- 194 -

Сп/34/П 84

Петрова, Цветана.  По въпроси на престъпните състави, имащи за субект лице с висше медицинско образование или друг медицински специалист / Цветана Петрова. // Правна мисъл, LXIІ, 2021, N 2, с. 21-37. 

 пълен текст 

Сист. No: 35069

- 195 -

Сп/34/О-25

Радев, Стефан.  Отговорност за вреди, причинени от трето лице / Стефан Радев. // Общество и право, 2021, N 5, с. 49-57. 

 пълен текст 

Сист. No: 34948

- 196 -

Сп/34/Т 96

Русчева, Роксана.  Представляват ли авторскоправните договори абсолютни търговски сделки / Роксана Русчева. // Търговско право, ХХХ, 2021, N 1-2, с. 103-114. 

 пълен текст 

Сист. No: 35061

- 197 -

Сп/34/С 96

Салчев, Ненко.  Развитие на правната уредба на работното време / Ненко Салчев. // Съвременно право, ХХХІ, 2020, N 4, с. 7-26. 

 пълен текст 

Сист. No: 34941

- 198 -

Сп/34/О-25

Семов, Атанас.  Зачитане на националната конституционна идентичност в Европейския съюз : Втора част. Защита чрез преюдициално запитване до СЕС / Атанас Семов. // Общество и право, 2021, N 5, с. 4-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 34945

- 199 -

Сп/34/О-25

Семов, Атанас.  Зачитане на националната конституционна идентичност в Европейския съюз : Трета част. Възможности и задължения на съдилищата при противоречие на съюзна правна норма с Конституцята / Атанас Семов. // Общество и право, 2021, N 6, с. 4-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 35072

- 200 -

Сп/34/О-25

Симова, Неделина.  Условното действие на прекъсването на давността в хипотезата на чл. 116, б. "б" ЗЗД / Неделина Симова. // Общество и право, 2021, N 5, с. 64-76. 

 пълен текст 

Сист. No: 34950

- 201 -

Сп/34/П 84

Славчев, Андреан.  Компенсацията на вини при договорната отговорност като последица от нарушение на особено задължение / Андреан Славчев. // Правна мисъл, LXIІ, 2021, N 2, с. 3-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 35068

- 202 -

 

Тест и казуси за изпита за адвокати и младши адвокати на 12-13 юни и 26 юни 2021 г. . // Адвокатски преглед, 2021, N 6, с. 44-65. 

 пълен текст 

Сист. No: 34911

- 203 -

Сп/34/С 96

Топалов, Миролюб.  Правната фигура на осигурителя по българското право / Миролюб Топалов. // Съвременно право, ХХХІ, 2020, N 4, с. 43-52. 

 пълен текст 

Сист. No: 34943

- 204 -

Сп/34/О-25

Хубенова, Маргарита.  Административният регистър като част от системата на електронното управление / Маргарита Хубенова. // Общество и право, 2021, N 6, с. 65-81. 

 пълен текст 

Сист. No: 35075

- 205 -

Сп/80/Ч 94

Цибранска-Костова, Марияна.  Старобългарското юридическо наследство в преводите на Петър Оджаков: аксиологични аспекти / Марияна Цибранска-Костова. // Чуждоезиково обучение, XLVIII, 2021, N 4, с. 417-426. 

 пълен текст 

Сист. No: 35089

Обществено управление

- 206 -

Сп/33/М 71

Нов регламент за контрола на паричните средства . // Митническа хроника, XXX, 2021, N 2, с. 4-11. 

 пълен текст 

Сист. No: 34957

- 207 -

Сп/37Г 62

Петев, Бойко.  Финансовото разузнаване като гарант за влизане в еврозоната / Бойко Петев. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 17, 2020, с. 41-60. 

 пълен текст 

Сист. No: 34780

Военни науки. Военно изкуство

- 208 -

Сп/37/Н 32

Георгиев, Васил.  Развитие на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС - 2016-2020 г. / Васил Георгиев. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 6, 2020, с. 132-170. 

  

Сист. No: 34809

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 209 -

Сп/80/Ч 94

Charkova, Denitza A. et al.  Students`perceptions of the effectiveness of online distance language teaching in higher education during the COVID-19 pandemic / Denitza A. Charkova, Elena Somova. // Чуждоезиково обучение, XLVIII, 2021, N 4, p. 386-397. 

 пълен текст 

Сист. No: 35087

- 210 -

Сп/37/С 84

Koriakina, Anzhelina et al.  Premises for a Multicultural Approach to Education / Anzhelina Koriakina, Lyudmila Amanbaeva. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 4, p. 402-410. 

 пълен текст 

Сист. No: 34963

- 211 -

Сп/37/С 84

Liashenko, Iryna.  Defining the Components of Student Training for Participation in International Programs / Iryna Liashenko. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 3, p. 292-307. 

 пълен текст 

Сист. No: 34924

- 212 -

Сп/37/С 84

Stefanescu, Roxana et al.  The Management of Teaching in Online and Blended Learning Applied in the Project "Modern Competences of Academic Teachers - the Key to Modern Higher Education Institutions" - Acronym MOCAT / Roxana Stefanescu, Mariana Iatagan, Cristian Uta. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 4, p. 390-401. 

 пълен текст 

Сист. No: 34962

- 213 -

Сп/80/Ч 94

Zelenina, Elena.  Introduction of online language corpora into future translators and interpreters teaching / Elena Zelenina. // Чуждоезиково обучение, XLVIII, 2021, N 4, p. 398-407. 

 пълен текст 

Сист. No: 35088

- 214 -

Сп/37/П 92

Ангелова, Анелия.  Здравно образование за пълноценен живот / Анелия Ангелова. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 3, с. 310-319. 

 пълен текст 

Сист. No: 34931

- 215 -

Сп/0/Н 31

Бончев, Боян и др.  Учебни видео игри-лабиринти / Боян Бончев, Валентина Терзиева, Явор Данков. // Наука, ХХХІ, 2021, N 1, с. 25-33. 

 пълен текст 

Сист. No: 34953

- 216 -

Сп/37/П 92

Борчева, Нели.  Интеграцията в учебния процес / Нели Борчева. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 4, с. 390-398. 

 пълен текст 

Сист. No: 34979

- 217 -

Сп/80/Ч 94

Боянова-Минкова, Даниела.  За необходимостта от психологизация на съвременния образователен процес / Даниела Боянова-Минкова. // Чуждоезиково обучение, XLVIII, 2021, N 4, с. 379-385. 

 пълен текст 

Сист. No: 35086

- 218 -

Сп/37/П 92

Витанова, Елена.  Съвременни интеркултурни образователни програми за етнографски и исторически музей (Институционални политики на училището и музея) / Елена Витанова. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 3, с. 244-253. 

 пълен текст 

Сист. No: 34928

- 219 -

Сп/80/Ч 94

Вукадинова, Цветелина и др.  Развитие на професионални и комуникативни умения на студенти в инженерни дисциплини / Цветелина Вукадинова, Сеня Терзиева, Младен Попов. // Чуждоезиково обучение, XLVIII, 2021, N 3, с. 255-265. 

 пълен текст 

Сист. No: 34842

- 220 -

Сп/37/С 84

Вуцова, Албена и др.  Качество на училищното образование - измерване и значимост / Албена Вуцова, Антония Балтова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 3, с. 276-291. 

 пълен текст 

Сист. No: 34923

- 221 -

Сп/37/П 92

Габрова, Любимка.  Методът Монтесори - "Иновация в действие" / Любимка Габрова. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 3, с. 231-238. 

 пълен текст 

Сист. No: 34926

- 222 -

Сп/37/П 92

Григорова, Бистра.  Мотивация чрез създаване на чувство за принадлежност : Възможните пътища за успешна реализация / Бистра Григорова. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 4, с. 416-420. 

 пълен текст 

Сист. No: 34980

- 223 -

Сп/37/П 92

Данов, Данаил и др.  Приложение на Европейската инициатива за обучение по медийна грамотност в България / Данаил Данов, Мадлен Данова. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 3, с. 266-281. 

 пълен текст 

Сист. No: 34930

- 224 -

Сп/37/С 84

Димитрова, Гергана.  Клъстерни перспективи за конкурентоспособност на висшите училища / Гергана Димитрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 4, с. 335-353. 

 пълен текст 

Сист. No: 34959

- 225 -

Сп/37/П 92

Димитрова, Емилияна.  Развитие на професионалното образование и обучение до 2025 г. в контекста на Европейската програма за уменията / Емилияна Димитрова. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 4, с. 335-343. 

 пълен текст 

Сист. No: 34975

- 226 -

Сп/80/Ч 94

Жадько, Наталья В.  Структура педагогической речи на занятии в электронной среде / Наталья В. Жадько. // Чуждоезиково обучение, XLVIII, 2021, N 4, с. 372-378. 

 пълен текст 

Сист. No: 35085

- 227 -

Сп/37/С 84

Иванова, Веселина Радева.  Онлайн обучението във висшето образование: Алтернатива по време на COVID-19. Силни и слаби страни на онлайн обучението / Веселина Радева Иванова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 3, с. 263-275. 

 пълен текст 

Сист. No: 34922

- 228 -

Сп/32/С 49

Лескина, Наталья Владимировна.  Европейский регионализм в сфере образования: от Болонского процесса к Сорбонскому / Наталья Владимировна Лескина. // Современная Европа, XXII, 2021, N 2, с. 158-166. 

 пълен текст 

Сист. No: 34998

- 229 -

Сп/37/П 92

Маданска, Янна.  Иновационни методи за повишаване на мотивацията на учениците / Янна Маданска. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 3, с. 239-243. 

 пълен текст 

Сист. No: 34927

- 230 -

Сп/37/С 84

Стоянова, Катя.  Аспекти на медийното образование в България / Катя Стоянова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 3, с. 308-317. 

 пълен текст 

Сист. No: 34925

- 231 -

Сп/37/П 92

Съева, Светослава.  "Хората сигурно са полудели" - за липсата на качествено време, прекарано между съвременните родители и техните деца / Светослава Съева. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 3, с. 254-265. 

 пълен текст 

Сист. No: 34929

- 232 -

Сп/37/С 84

Филипова, Милена и др.  Индивидуални компетенции на преподавателите в процеса на дигитализация във висшето образование / Милена Филипова, Радостина Юлева-Чучулайна. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 3, с. 250-262. 

 пълен текст 

Сист. No: 34921

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

- 233 -

Сп/37/П 92

Костадинова, Христина.  Създаване на животоподдържаща система за астронавти на мисия до Марс / Христина Костадинова. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 4, с. 344-358. 

 пълен текст 

Сист. No: 34976

Екология

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 234 -

 

Галучи, Мария.  Защо корабоплаването залага много на амоняка : Амонячните двигатели и горивните клетки могат рязко да намалят въглеродните емисии / Мария Галучи. // Техносфера, 2021, N 2, с. 69-79. 

 пълен текст 

Сист. No: 34956

- 235 -

Сп/0/Н 31

Кулев, Ивелин.  Аварията във Фукушима-Дайичи / Ивелин Кулев. // Наука, ХХХІ, 2021, N 1, с. 38-46. 

 пълен текст 

Сист. No: 34954

- 236 -

А 665

Сариев, Милен.  Функционално-пространствена организация на обществените зони в планинските села на Родопите / Милен Сариев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34827

- 237 -

А 665

Цветкова, Траяна и др.  Сравнителен преглед на публично достъпните бази данни от регистрирани силни земетръсни движения / Траяна Цветкова, Михаела Кутева-Генчева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34890

Медицина

- 238 -

Сп/3/М 68

Петрелла, Риккардо.  Политика в области здравоохранения и суверенитет народа / Риккардо Петрелла. // Мир перемен, XIX, 2021, N 2, с. 118-123. 

 пълен текст 

Сист. No: 35011

- 239 -

Сп/1/К 83

Психическое здоровье и профессиональное выгорание врачей-ординаторов во время пандемии Covid-19: ситуационные и психологические факторы  / Алла Борисовна Холмогорова и др.. // Консультативная психология и психотерапия, XXIX, 2021, N 2, с. 9-74. 

 пълен текст 

Сист. No: 35018

- 240 -

Сп/1/К 83

Сагалакова, Ольга Анатольевна и др.  AVATAR-терапия: патопсихология трансформации отношений с "голосом" при слуховых галлюцинациях / Ольга Анатольевна Сагалакова, Ольга Владимировна Жирнова, Дмитрий Владимирович Труевцев. // Консультативная психология и психотерапия, XXIX, 2021, N 2, с. 62-99. 

 пълен текст 

Сист. No: 35020

- 241 -

Сп/1/К 83

Соловьевская, Наталья Леонидовна и др.  Психоэмоциональное состояние медицинских сестер психиатрического профиля в условиях Арктики / Наталья Леонидовна Соловьевская, Павел Сергеевич Терещенко. // Консультативная психология и психотерапия, XXIX, 2021, N 2, с. 164-184. 

 пълен текст 

Сист. No: 35023

Управление

- 242 -

Сп/37Г 62

Василев, Валентин.  Мениджмънт на кризисни ситуации и ефективно преодоляване на съпротивата към промените в организациите / Валентин Василев. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 17, 2020, с. 136-144. 

 пълен текст 

Сист. No: 34797

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

- 243 -

 

Чарет, Робърт Н.  Преглед на провалите в киберсигурността и информационните технологии (ИТ) през 2020 г. : Поуки от многото неуспехи, прекъсвания, престъпления и други спънки, свързани с ИТ, които бяха в новините през 2020 г. / Робърт Н. Чарет. // Техносфера, 2021, N 2, с. 28-37. 

 пълен текст 

Сист. No: 34955

Строителство

- 244 -

А 665

Вълкова, Ана-Мария.  Предизвикателства в управлението на инвестиционни строителни проекти по ФИДИК: възможности за дигитални решения / Ана-Мария Вълкова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34888

- 245 -

А 665

Дерменджиев, Станислав и др.  Технико-икономически аспекти на дигитализацията на строителните книжа, съставяни по време на изпълнение и последваща ефективна експлоатация на строителни обекти, чрез използването на СИМ програмни продукти / Станислав Дерменджиев, Васил Йорданов, Фантина Рангелова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34887

- 246 -

А 665

Изследване на възможностите за моделиране на олекотени греди от дървесина с двойна Т-образно напречно сечение  / Панайот Панайотов и др.. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34889

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 247 -

А 665

Problems and features of sitting sites in the medicines of musics of living instruments  / Katerina Despot et al.. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34825

- 248 -

А 665

Владов, Стоян.  Леонардо да Винчи - непреходна гениалност и фантазия / Стоян Владов. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34863

- 249 -

Сп/7/В 58

Генова, Ирина.  "Всекиму неговата реалност". "Реализмът" - актуалност на Изток и на Запад в края на 50-те и през 60-те години на ХХ в. / Ирина Генова. // Визуални изследвания, 2020, N 2, с. 117-129. 

 пълен текст 

Сист. No: 34814

- 250 -

Сп/39/Б 92

Гергова, Яна.  Църквата "Св. Антоний" в Мелник - чудотворни обекти и ритуални практики / Яна Гергова. // Бълг. фолклор, XLVI, 2020, N 4, с. 377-392. 

 пълен текст 

Сист. No: 34912

- 251 -

А 665

Нешев, Богдан.  Пътят на Микеланджело - живот и творчество / Богдан Нешев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34851

- 252 -

Сп/7/В 58

Тотляков, Атанас.  Изкуство и естезика. Онтологизация и деонтологизация на усещанията / Атанас Тотляков. // Визуални изследвания, 2020, N 2, с. 138-148. 

 пълен текст 

Сист. No: 34815

Градоустройство. Ландшафт

- 253 -

А 665

Sandeva, Vaska et al.  Art principles in park art as a factor for street landscaping in cities / Vaska Sandeva, Katerina Despot. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34823

- 254 -

А 665

Talyosef, Orly.  Sustainable houses by a bim-based 3D printing / Orly Talyosef. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34845

- 255 -

А 665

Андреева, Добрина.  Дървесната растителност като инструмент за естетизиране на уличното пространство / Добрина Андреева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34828

- 256 -

А 665

Гергова, Симона и др.  Озеленени покриви и фасади: Механизми за насърчаване и предизвикателства при приложението им / Симона Гергова, Милена Ташева-Петрова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34830

- 257 -

А 665

Ковачев, Атанас и др.  Перспективните илюзии на вертикалните пространства. Остров Санторини и графиката на Мауриц Ешер / Атанас Ковачев, Мария Стойчева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34835

- 258 -

А 665

Ковачева, Десислава.  Ценностни характеристики на площадното пространство / Десислава Ковачева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34866

- 259 -

А 665

Милкова, Дарена.  Социалната идентичност и ирационалната урбанизация / Дарена Милкова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34824

- 260 -

А 665

Митев, Марин.  Методика за оценка на визуалното въздействие в урбанизирани крайбрежни зони / Марин Митев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34837

- 261 -

А 665

Николов, Петър Николов.  Еволюция на градската форма и устойчиво планиране на комуникационно-транспортните системи / Петър Николов Николов. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34833

- 262 -

А 665

Петров, Любомир и др.  Мега проекти и градско обновяване: урбанистични политики, устройствено планиране, проектиране и управление / Любомир Петров, Милена Ташева-Петрова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34832

- 263 -

А 665

Ташева-Петрова, Милена и др.  "Градското здраве" като урбанистично предизвикателство: Изграждане на изследователски и образователен капацитет / Милена Ташева-Петрова, Елена Димитрова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34829

- 264 -

А 665

Турекулова, Алина.  Световые карты города как инструмент проектирования и управления световой средой / Алина Турекулова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34831

Архитектура

- 265 -

А 665

"Очарованието на Таляна". Да отворим вратата към културното наследство  / Венцислава Недялкова и др.. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34869

- 266 -

А 665

Mihajlovic, Ivana.  The Importance of the revitalization of the building of the university in Nis / Ivana Mihajlovic. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34874

- 267 -

А 665

Авджиева, Анелия.  "Кралицата на извивките" - Заха Хадид / Анелия Авджиева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34856

- 268 -

А 665

Аспарухова, Ирена и др.  Смесено осветление на сгради / Ирена Аспарухова, Симона Радкова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34843

- 269 -

А 665

Бостанджиева, Виктория.  Влиянието на климата върху архитектурния стил / Виктория Бостанджиева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34852

- 270 -

А 665

Вадинска, Александра.  Необходими проучвания за създаване на архитектурна методика за консервация на недвижими културни ценности от античността, изпълнени с каменен градеж / Александра Вадинска. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34872

- 271 -

А 665

Вълчанова, Моника.  Архитектура вдъхновена от природата / Моника Вълчанова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34883

- 272 -

А 665

Генчев, Янчо.  Композиционни средства при формоизграждане на мебелите / Янчо Генчев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34846

- 273 -

А 665

Георгиев, Георги.  Дигитализация на паметници на традиционната жилищна архитектура в България / Георги Георгиев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34849

- 274 -

А 665

Гочев, Димитър.  Сакралната архитектура - висша форма на архитектурното творчество / Димитър Гочев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34855

- 275 -

А 665

Давчев, Орлин.  Споделена архитектура / Орлин Давчев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34841

- 276 -

А 665

Дерибеев, Боян.  Христо Явашев-Кристо: Историята на един творец / Боян Дерибеев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34871

- 277 -

А 665

Димова, Галина.  Сецесионът в архитектурата на Североизточна България / Галина Димова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34853

- 278 -

А 665

Донев, Живко.  Архитект Камен Петков - майсторът на сецесиона в Пловдив / Живко Донев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34864

- 279 -

А 665

Златев, Ростислав и др.  Съвременната фотограметрия в помощ на архитектурното проектиране / Ростислав Златев, Ивайло Добрев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34873

- 280 -

А 665

Илиева, Жечка.  Дървени покривни конструкции във Варна от края на ХІХ и началото на ХХ век / Жечка Илиева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34850

- 281 -

А 665

Илинчева, Доротея.  Франк Лойд Райт - биография, стилови особености и значими проекти / Доротея Илинчева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34885

- 282 -

А 665

Кирова, Доника.  Многофункционално детско легло от модулен тип / Доника Кирова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34844

- 283 -

А 665

Ковачев, Атанас и др.  Поява на дигиталните средства за моделиране в архитектурата / Атанас Ковачев, Христо Топчиев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34847

- 284 -

Сп/37/П 92

Костадинова, Радка.  Изследване на магнитните полета на жилищни сгради и влиянието им върху здравето на хората / Радка Костадинова. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 4, с. 370-382. 

 пълен текст 

Сист. No: 34978

- 285 -

А 665

Кънчева, Детелина.  Живот и творчество на Донато Браманте / Детелина Кънчева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34886

- 286 -

А 665

Мазников, Ангел.  Архитектурни аспекти при устойчиви изпълнение на инсталационни системи за подово и стенно водно отопление / Ангел Мазников. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34826

- 287 -

А 665

Матеева, Мария.  Чешмите в България от Възраждането / Мария Матеева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34860

- 288 -

А 665

Митев, Марин.  Методика за оценка на визуалното въздействие в урбанизирани крайбрежни зони / Марин Митев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34837

- 289 -

А 665

Михайлов, Тодор.  Изчезващата вода в парковете на София / Тодор Михайлов. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34840

- 290 -

А 665

Николова, Кристина.  Устойчива архитектура / Кристина Николова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34882

- 291 -

А 665

Обретенова, Орлина.  Изконната връзка между архитектура и конструкция / Орлина Обретенова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34868

- 292 -

А 665

Панайотова, Елена.  Разработване на архитектурни елементи на базата на нематериалното културно наследство / Елена Панайотова. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34854

- 293 -

А 665

Пенчева, Пресияна Николаева.  Архитектът, конструиращ бъдещи реалности / Пресияна Николаева Пенчева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34870

- 294 -

А 665

Савчева, Полина Иванова.  Индустриално наследство в България / Полина Иванова Савчева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34862

- 295 -

А 665

Топчиев, Христо.  Изследване върху съвременните технологии за дигитално производство в архитектурата / Христо Топчиев. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34848

- 296 -

А 665

Христов, Игор Романов и др.  Актуално състояние на индустриалните сгради в малките населени места в България / Игор Романов Христов, Полина Иванова Савчева. // Архитектура и строителство : IX Междунар. науч. конф., Варна, 31 май - 2 юни 2019 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019

 пълен текст 

Сист. No: 34857

Спорт

- 297 -

Сп/32/Г 35

Колесникова, Мария.  Спорт и геополитика / Мария Колесникова. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 5, с. 175-182. 

 пълен текст 

Сист. No: 34974

Езикознание. Филология

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

- 298 -

Сп/37/Н 32

Манолов, Георги.  Власт и привилегии в Древна Персия, Китай и Индия / Георги Манолов. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 6, 2020, с. 9-30. 

  

Сист. No: 34798

- 299 -

Сп/37/Н 32

Ненков, Петър.  Първата световна война и участието на България в нея / Петър Ненков. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 6, 2020, с. 260-297. 

  

Сист. No: 34811

История на България

- 300 -

Сп/39/Б 92

Воскресенски, Валентин.  Култът към католическите мъченици на тоталитаризма в България (1944-1989) / Валентин Воскресенски. // Бълг. фолклор, XLVI, 2020, N 4, с. 460-486. 

 пълен текст 

Сист. No: 34913

- 301 -

 

Дърева, Велислава.  Наредата на Левски - история, факти, принципи / Велислава Дърева. // Адвокатски преглед, 2021, N 5, с. 13-25. 

 пълен текст 

Сист. No: 34907

- 302 -

Сп/37Г 62

Ненков, Петър.  Геноцидът над тракийските българи - първият геноцид в Европа през ХХ век / Петър Ненков. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 17, 2020, с. 122-135. 

 пълен текст 

Сист. No: 34796


 Индекс по АВТОРИ

Amanbaeva, Lyudmila 210 
Andreeva, Andriyana 132 
Asenova, Ivanka 20 
Bakalova, Maria 40 
Banerjee, Reshmi 125 
Charkova, Denitza A. 209 
Desai, Avani 125 
Despot, Katerina 247 253 
Dimitrov, Mitko 126 
Georgieva, Mariya 128 
Hadjitchoneva, Juliana 131 
Iatagan, Mariana 212 
Ignatov, Ignat 129 
Ivanisov, Oleg 42 
Ivanova, Tetiana 137 
Kaftandjiev, Christo 130 
Koriakina, Anzhelina 210 
Kotova, Diana 130 
Lebedynska, Olena 42 
Liashenko, Iryna 211 
Maliukina, Anastasiia 42 
Manaienko, Iryna 137 
Mihajlovic, Ivana 266 
Misheva, Mihaela 41 
Naik, Kailashkanta 6 
Namichev, Petar 247 
Namicheva, Ekaterina 247 
Nanfosso, Roger Tsafack 131 
Nazarov, Nikita 127 
Nedyalkova, Plamena 132 
Nestorov, Nedialko 126 
Peshev, Petar 133 
Pirimova, Vera 134 
Radionova, Nataliia 135 
Rangelova, Rossitsa 136 
Sandeva, Vaska 247 253 
Semenchenko, Andrey 127 
Shkrobot, Marina 137 
Somova, Elena 209 
Sotnikova, Yuliia 42 127 
Stanimirov, Evgeni 128 
Stefanescu, Roxana 212 
Stepanova, Eka 127 
Stoyanova, Radostina 135 
Tadeyev, Yuriy 137 
Talyosef, Orly 254 
Tassev, Alexander 126 
Toteva, Kalina 138 
Uta, Cristian 212 
Vodenicharova, Maria 139 
Yolova, Galina 132 
Zelenina, Elena 213 
Абрамов, Дмитрий Борисович 60 
Авджиева, Анелия 267 
Алашки, Максим 61 
Алексеева, Ольга Сергеевна 26 
Алексеенкова, Елена Сергеевна 140 
Ангелов, Иван 141 
Ангелова, Анелия 214 
Андонова, Гергана 172 
Андреева, Андриана 132 
Андреева, Добрина 255 
Антов, Момчил 44 
Арбатов, Алексей Георгиевич 62 
Арляпова, Елена Сергеевна 142 
Артинян, Арто 63 
Асенова, Иванка 20 
Аспарухова, Ирена 268 
Атанасов, Георги 173 
Бабунска, Александра 265 
Байчик, Анна Витальевна 24 
Бакалов, Йордан 64 
Бакалова, Мария 40 
Бакрачева, Маргарита 31 
Балабанов, Стефан 65 
Балановский, Валентин Валентинович 21 
Балтов, Росен 143 
Балтова, Антония 220 
Белова, Людмила Георгиевна 144 
Березной, Алексей Васильевич 145 
Богданов, Константин Вадимович 66 
Богданова, Ирина 174 
Бончев, Боян 215 
Борисенко, Наталья Анатольевна 37 
Борчева, Нели 216 
Борщ, Ирина Валерьевна 38 
Бостанджиева, Виктория 269 
Бочаров, Виктор Викторович 33 
Боянова-Минкова, Даниела 217 
Бритова, Виктория Сергеевна 26 
Булва, Валерия Игоревна 86 
Бунджулов, Андрей 67 
Бурдукова, Юлия Андреевна 26 
Вадинска, Александра 270 
Вайс, Йоханес 39 
Валвода, Ростислав 68 
Валева, Татьяна Эмильевна 69 
Вардомский, Леонид Борисович 70 
Василев, Валентин 242 
Вацов, Георги 71 
Вебер, Александр Борисович 56 
Величковский, Борис Борисович 22 
Викторова, Елена Владимировна 72 
Виноградов, Василий Валерьевич 105 
Витанова, Елена 218 
Владов, Стоян 248 
Воденичарова, Мария 139 
Воскресенски, Валентин 300 
Вукадинова, Цветелина 219 
Вукс, Александр Янович 33 
Вуцова, Албена 220 
Вълкова, Ана-Мария 244 
Вълчанова, Моника 271 
Вълчев, Веселин 73 
Габрова, Любимка 221 
Гаврилова, Евгения Викторовна 35 
Галасюк, Ирина Николаевна 23 
Галучи, Мария 234 
Ганев, Ганчо 57 
Генова, Ирина 249 
Генчев, Янчо 272 
Георгиев, Васил 74 208 
Георгиев, Георги 273 
Георгиев, Петър 146 
Георгиева, Мария 128 
Гергова, Симона 256 
Гергова, Яна 250 
Герджиков, Сергей 7 
Го Лишуан 147 
Горбатов, Дмитрий Сергеевич 24 
Господинова, Веселина 148 
Гочев, Димитър 274 
Градинарова, Таня Панайотова 175 
Граник, Генриетта Григорьевна 37 
Грашкина, Ваня 1 
Григорова, Бистра 222 
Гунева, Момяна 176 
Гуселетов, Борис Павлович 75 
Гусельцева, Марина Сергеевна 25 
Гутенев, Максим Юрьевич 76 
Давчев, Орлин 275 
Дамянова, Ивелина 2 
Данков, Явор 215 
Данов, Данаил 223 
Данова, Мадлен 223 
Даскалов, Александър 45 
Даскалов, Вълчин 177 
Дегтерев, Денис Андреевич 77 
Дерибеев, Боян 276 
Дерменджиев, Станислав 245 
Деспот, Катерина 253 
Дечев, Теодор 149 
Дечева, Даниела 8 
Деянов, Деян 78 
Димитров, Борис 79 
Димитров, Джордани 80 
Димитров, Мартин 150 
Димитров, Митко 126 
Димитрова, Гергана 224 
Димитрова, Елена 263 
Димитрова, Емилияна 225 
Димитрова, Любомира 30 
Димитрова, Ралица 180 
Димитрова, Снежана 181 
Димова, Галина 277 
Добрев, Ивайло 279 
Донев, Живко 278 
Дробот, Галина Анатольевна 81 
Дърева, Велислава 301 
Дюлгерова, Нина 82 
Евтодьева, Марианна Георгиевна 66 
Ермаков, Александър 83 
Ермольева, Элеонора Георгиевна 151 
Ефтимова-Илиева, Събина Кирилова 2 
Жадько, Наталья В. 226 
Желязкова, Поля 84 
Жильцов, Сергей Сергеевич 85 
Жирнова, Ольга Владимировна 240 
Зиновьева, Елена Сергеевна 86 
Златев, Ростислав 279 
Знаков, Виктор Владимирович 27 
Иванов, Димитър 182 
Иванова, Веселина Радева 227 
Игнатова, Сибила 183 
Илиев, Йордан 1 3 
Илиева, Жечка 280 
Илиева, Мария Илчева 184 
Илинчева, Доротея 281 
Йолова, Галина 132 
Йорданов, Васил 245 
Йорданова, Габриела 58 
Йотов, Стилиян 46 
Кавешников, Николай Юрьевич 87 
Калайджиев, Ангел 185 
Каменов, Боян 186 
Касабов, Огнян 88 
Касева, Ева 187 
Катругалос, Георгиос 89 
Кафтанджиев, Христо 130 
Кирова, Доника 282 
Киселева, Татьяна Сергеевна 34 
Кисляков, Павел Александрович 28 
Кисьов, Николай 90 
Князев, Юрий Константинович 91 
Ковачев, Атанас 257 283 
Ковачева, Десислава 258 
Коев, Кольо 9 
Колесникова, Мария 297 
Конов, Траян 188 
Коновалова, Ксения Александровна 168 
Кононов, Леонид Алексеевич 92 
Короткова, Алла Владимировна 47 
Косевич, Екатерина Юрьевна 48 
Костадинова, Радка 284 
Костадинова, Христина 233 
Костова-Пикет, Десислава 152 
Котова, Диана 130 
Кочергин, Дмитрий Анатольевич 153 
Кравчук, Алексей Андреевич 154 
Криштаносов, Виталий Брониславович 93 
Крушкова, Силвия 189 
Кубарев, Вячеслав Сергеевич 29 
Кудеярова, Надежда Юрьевна 52 
Кузманова, Яна 190 
Кулев, Ивелин 235 
Кутева-Генчева, Михаела 237 
Кънчева, Детелина 285 
Леондиева, Екатерина 265 
Лескина, Наталья Владимировна 228 
Льондев, Атанас 155 191 
Любчева, Маруся 94 
Мавродиев, Стоил 30 
Маданска, Янна 229 
Мазников, Ангел 286 
Малкина, Марина Юрьевна 156 
Манолов, Георги 95 298 
Маринов, Богдан 96 
Маринов, Симеон 97 
Маринова, Гергана 192 
Маринова, Силвана 265 
Матеева, Мария 287 
Медаров, Георги 98 
Мерджанов, Васил 246 
Микита, Олеся Юрьевна 239 
Миладинов, Божидар 99 
Милкова, Дарена 259 
Минева, Мартина 10 11 
Миронова, Ксения Вадимовна 37 
Мирчев, Мирослав 100 
Митев, Марин 260 288 
Митина, Ольга Валентиновна 23 
Михайлов, Владимир 246 
Михайлов, Тодор 289 
Михалева, Николета 12 
Мишева, Михаела 41 
Мочник, Растко 13 
Мюнникс, Габриель 101 
Назаренко, Вероника Владимировна 32 
Небольсина, Мария Александровна 103 
Недялкова, Венцислава 265 
Недялкова, Пламена 132 
Ненков, Петър 299 302 
Несторов, Недялко 126 
Нешев, Богдан 251 
Никитина, Александра Александровна 34 
Николаева, Анастасия Юрьевна 26 
Николов, Петър Николов 261 
Николов, Симеон 104 
Николова, Кристина 290 
Обретенова, Орлина 291 
Овчаров, Антон Олегович 156 
Окунев, Игор 105 
Орбова, Таня 14 
Осипенко, Екатерина Ивановна 34 
Панайотов, Панайот 246 
Панайотова, Елена 292 
Панчев, Цветомир 193 
Папазова, Ева 31 
Пенчева, Пресияна Николаева 293 
Петев, Бойко 157 207 
Петков, Тодор 246 
Петрелла, Риккардо 238 
Петренко, Дарья Александровна 72 
Петриков, Сергей Сергеевич 239 
Петров, Любомир 262 
Петрова, Елена Алексеевна 32 
Петрова, Цветана 194 
Пешев, Петър 133 
Пиримова, Вера 134 
Пономарева, Елена Георгиевна 142 
Попов, Младен 219 
Портанский, Алексей Павлович 158 
Радев, Стефан 195 
Радионова, Наталия 135 
Радкова, Симона 268 
Райчев, Андрей 15 
Рангелова, Росица 136 
Рангелова, Фантина 245 
Рахманина, Анастасия Алексеевна 239 
Рашковский, Евгений Борисович 106 
Ржанова, Ирина Евгеньевна 26 
Ровинская, Татьяна Леонидовна 49 
Рой, Анита Пранабовна 239 
Русчева, Роксана 196 
Рябова, Ирина Викторовна 35 
Савчева, Полина Иванова 294 296 
Сагалакова, Ольга Анатольевна 240 
Салчев, Ненко 197 
Сандева, Васка 253 
Сариев, Милен 236 
Семов, Атанас 198 199 
Сергиенко, Елена Алексеевна 34 
Сидоров, Алексей Александрович 159 
Симова, Неделина 200 
Славчев, Андреан 201 
Соловьевская, Наталья Леонидовна 241 
Ставрева-Панчева, Ралица 53 
Станимиров, Евгени 128 
Степанов, Сергей Юрьевич 35 
Стефанов, Нако 107 108 109 110 
Стоилов, Димо 4 
Стойчев, Кънчо 15 
Стойчева, Мария 257 
Стоянова, Катя 230 
Стоянова, Радостина 135 
Стрижицкая, Ольга Юрьевна 33 
Суроегина, Анастасия Юрьевна 239 
Сутырин, Вячеслав Валерьевич 111 
Събева, Светлана 16 
Съева, Светослава 231 
Тасев, Александър 126 
Ташева-Петрова, Милена 256 262 263 
Телегина, Елена Александровна 160 
Тендрякова, Мария Владимировна 36 
Тенев, Дарин 17 
Тенчева, Боряна 51 
Терещенко, Павел Сергеевич 241 
Терзиев, Христо 5 
Терзиева, Валентина 215 
Терзиева, Сеня 219 
Тодоров, Тодор 59 
Топалов, Миролюб 203 
Топчиев, Христо 283 295 
Тотева, Калина 138 
Тотляков, Атанас 252 
Трендафилов, Тончо 112 161 162 163 164 165 
Трифонов, Александър 50 113 
Трифонов, Коста 114 
Трубников, Дмитрий Алексеевич 115 
Труевцев, Дмитрий Владимирович 240 
Тураева, Мадина О. 70 
Турекулова, Алина 264 
Туров, Никита Леонидович 116 
Фальцман, Владимир Константинович 54 
Федорченко, Андрей Васильевич 166 
Фейгин, Григорий Феликсович 167 
Фененко, Алексей 117 
Филипова, Милена 232 
Филиппова, Евгения Юрыевна 118 
Хайтов, Стоян 119 
Хейфец, Лазарь Соломонович 168 
Хлевная, Елена Анатольевна 34 
Ходов, Леонид Григорьевич 55 
Холмогорова, Алла Борисовна 239 
Христов, Игор Романов 296 
Христов, Момчил 18 
Христов, Тодор 19 
Хубенова, Маргарита 204 
Цветкова, Траяна 237 
Цеков, Иво 120 
Цибранска-Костова, Марияна 205 
Цонков, Николай 121 
Чарет, Робърт Н. 243 
Чернева, Надя 51 
Чупина, Дарья Анатольевна 169 
Шейтанов, Владимир 122 
Шестакова, Елена Евгеньева 151 
Шишкова, Александра Михайловна 33 
Шишкова, Светлана Викторовна 37 
Шмелев, Борис Александрович 123 
Шмелева, Елена Александровна 28 
Юдина, Ольга Николаевна 170 
Юлева-Чучулайна, Радостина 232 
Яковлев, Петр П. 171 
Янгс, Ричард 124 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D printing 254 
3D изображения 273 279 
3D принтиране 254 295 
Accounting 135 
Accounting education 135 
Alteri stipulari nemo potest 188 
Analysis 133 
AutoCAD 283 
BIM 245 
Blended Learning 212 
Budget balance 129 
Building information modeling (BIM) 254 
Business to human 128 
CAD-системи 283 
Capital exchange 131 
Cerebral lateralization 20 
CFDs Trading Peculiaities 133 
Clusters 139 
Company-client 128 
Convergence 134 136 
COVID-19 43 209 
Creative clusters 127 
Creative industry 127 
Culture 210 
Cybersecurity 43 
Datum 63 
Debt dynamics 129 
Digitalization 132 
Disinformation 43 
e-CMR 44 
Economic growth 129 136 
Education 40 210 
Empirical Analysis 134 
Entrepreneurship 125 130 
Ergonomics 247 
Euro area 134 
Experience 6 
Export 126 134 
Expression 6 
Foreign language 130 
Globalization 131 
Higher education 209 213 
Homo Datum 63 
House 254 
Institutionalism 41 
Integration 130 
Interest 20 
Internal control 132 
International business 138 
International programs 211 
Internationalization 138 
Investors 133 
Languages 209 
loyalty 128 
Management 135 
MiFID II 133 
Migration 40 41 131 
Minds 6 
Multiculturalism 210 212 
Nanotechnology 43 
Online Learning 212 
Online teaching 209 
Opus magnum 231 
Pain 6 
Park 253 
Postal operators 138 
Private language 6 
Professional mobility 42 
Reconstruction 266 
Relationship 139 
Resources 138 
Responsible Innovations 137 
Return Migrants 40 41 
Revitalization 266 
Semiotics 130 
Small and medium enterprises 126 
Social Innovation 137 
Sports 43 
Sports skills 20 
STEM 233 
Students 211 
Supply chain 139 
Sustainable innovation 137 
Symphony orchestra 247 
Teaching 213 
Teaching practices 212 
Theoretical frame 137 
Trade 131 
Translators 213 
University 266 
Urban Design 253 
Woman 125 
Youth 42 
Абстрактно изкуство 249 267 
Аварии 235 
Авиация 243 
Авторско право 196 
Адаптация 31 92 
Административен регистър 204 
Административни услуги 204 
Административноправни науки 202 
Академични постижения 205 
Ал Кайда 100 
Алафранга 292 
Алекситимия 239 
Алианси 108 
Американска политика 73 
Американско-китайски отношения 66 81 
Амоняк 234 
Амфетамини 191 
Аналитична психология 21 
Антикризисна политика 169 
Антикризисно управление 171 
Антифашистка борба 110 
Антично изкуство 270 
Арест 178 
Аристокрация 95 
Арт инсталации 276 
Артефакт 7 
Архитекти 267 278 281 285 293 
Архитектура и природа 271 
Архитектура на сгради 271 293 
Архитектурни конструкции 286 
Архитектурни проекти 267 
Архитектурни стилове 269 
Архитектурно проектиране 279 
Астронавти 233 
Атомни централи 82 
Бази от данни 237 
Балканска война, 1912-1913 г. 302 
Банков съюз 150 207 
Банкови измами 157 207 
Бежанци 55 
Безработица 57 142 
Бенефициенти 188 
Библиотерапия 2 
Бизнес модели 144 
Бизнес процеси 163 
Билингвизъм 219 
Биоикономика 16 
Биокапитализъм 16 
Биополитика 19 
Биткойн 143 
Благосъстояние 34 
Блокчейн валута 143 
Болка 6 
Болонски процес 228 
БРЦК (Български революционен централен комитет) 301 
Бъдеще 4 
Българо-американски отношения 73 
Бюджетен баланс 129 
Ваксинация 238 
Валидност 33 
Вградени системи 286 
Великата отечествена война на СССР 110 
Вертикални пространства 257 
Вертикално озеленяване 256 
Видеонаблюдение 23 
Видеообучение 215 
Визуални ефекти 260 288 
Вина (юрид.) 176 195 201 
Виртуализация 49 
Висше образование 209 224 227 228 232 
Висши учебни заведения 224 
Власт 81 298 
Внос-износ 44 
Водни площи 289 
Водни съоръжения 286 
Военна безопасност 105 
Военна стратегия 79 
Военни конфликти 99 100 
Военни технологии 66 
Война 81 
Войната в Сирия 64 
Войни 102 
Войните на бъдещето 100 
Вреди 195 
Възможности 199 
Възобновяеми енергийни източници 160 
Възраждане 287 
Възражение 200 
Възрастова психология 28 37 
Външна политика на България 299 
Външна политика на Великобритания 83 114 
Външна политика на ЕС 74 
Външна политика на Русия 71 
Външна политика на САЩ 80 84 
Външнополитически стратегии 73 
Въображение 37 
Въоръжени конфликти 100 103 
Въоръжение 66 
Въпросник 28 31 
Вътрешна политика 109 
Вътрешна политика на Русия 71 
Вътрешно убеждение 192 
Газови проекти 149 
Газопровод Турски поток 82 
Газоснабдяване 50 
Геноцид 302 
Географско положение 269 
Геоикономика 121 146 147 149 
Геополитика 64 80 104 107 121 123 149 
Геополитически анализ 73 90 102 
Геополитически отношения 108 
Геостратегия 82 
Глобализация 131 167 168 
Глокализация 101 
Горива 234 
Градска среда 256 258 259 263 264 265 
Градски дизайн 253 
Градски зони 262 
Градско осветление 264 
Градско планиране 255 
Градско развитие 261 
Гражданска отговорност 174 201 
Граждански процес 175 
Граждански процесуален кодекс 175 
Граждански сделки 196 
Гражданско общество 60 68 106 124 
Гражданско право 196 200 
Гражданскоправни науки 202 
Давност 177 200 
Данъци 150 
Данъчни измами 207 
Движение на очите 22 
Дезинформация 43 
Деликтно право 195 
Демография 53 151 
Демографски процеси 53 
Демокрация 95 112 
Депресия 239 
Детска психология 26 35 36 37 
Детски стаи 282 
Детско развитие 36 221 
Деца 23 
Диагностика 33 
Диалектика 10 15 
Дигитализация 104 232 245 
Дигитална архитектура 275 283 
Дигитална грамотност 230 
Дигитална среда 35 
Дигитални технологии 295 
Дизайн 283 295 
Дипломатически отношения 89 
Дипломация 64 119 297 
Директиви на ЕС 1 
Директор 190 
Дистанционно обучение 212 
Дистрес 31 239 
Длъжници 177 
Доброволци 68 
Добродетели 30 
Договор 184 188 
Договор за строителство 244 
Договори 196 
Доказателства 192 
Домакинства 163 
Допустимост 27 
Древни общества 298 
Дружествено право 184 
Дълг 129 
Дървен материал 246 
Дървени конструкции 280 
Дървесина 246 
Дървета 255 
Държавен сектор 163 
Държавен суверенитет 122 
Държавна собственост 161 
Евразийска интеграция 70 
Евразийски икономически съюз 147 
Евро (валута) 150 
Еврозона 134 159 207 
Евроизация 150 
Евроинтеграция 91 
Еврооптимизъм 75 
Европейска идентичност 72 
Европейска интеграция 72 115 
Европейска политика за сигурност и отбрана 208 
Европейски енергиен съюз 170 
Европейски парламент 87 
Европейски програми 225 
Европейски проекти 82 
Европейски съвет 87 
Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ) 178 179 
Европейски фондове 148 
Европейско образователно пространство 228 
Европейско политическо пространство 75 
Евроскептицизъм 75 
Егоцентризъм 36 
Език 101 
Езиково обучение 209 
Екогорива 234 
Екологична политика 56 87 
Екологични движения 47 
Екологични организации 47 
Екологични проблеми 47 
Екопрограми 214 
Експлоатация 88 
Електронни административни услуги 204 
Електронни устройства 215 
Електронно правителство 49 
Електроснабдяване 50 
Емоционална интелигентност 34 
Емоционално изгаряне 33 
Енергетика 80 
Енергийна политика 87 170 
Енергийна сигурност 50 
Енергийна стратегия 50 113 
Енергийни компании 160 
Енергийни проекти 82 
Ергономия 247 
Естезика 252 
Етика 25 
Етническа идентичност 59 
Етнически общности 57 
Етнически партии 116 
Железопътен транспорт 243 
Жени 125 
Жилищна архитектура 273 
Жилищни сгради 284 
Задължения 199 
Задържане на лица 179 
Закон за държавната собственост 185 
Закон за задълженията и договорите 174 177 
Закон за културното наследство 265 
Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) 190 
Закони 205 
Залог (юрид.) 184 
Защита на личните данни 180 
Здравни системи 243 
Здравно законодателство 238 
Здравно образование 214 
Зелена икономика 140 
Зелени сгради 290 
Земетресения 235 
Земетръсни райони 237 
Игра 23 
Игри в обучението 229 
Идентичност 106 123 
Избори 183 
Извънкласна работа 222 
Износ 126 
Изобретатели 276 
Изобретателство 11 
Изобретения 248 
Изолация 239 
Изпълнителен процес 182 
Изследване 215 
Източно партньорство 111 
Източноевропейски страни 108 
Икономика 142 
Икономика на България 69 
Икономическа криза 48 
Икономическа несигурност 156 
Икономическа организация 154 
Икономически интереси 147 
Икономически отношения 94 
Икономически процеси 171 
Икономически растеж 129 136 
Икономически реформи 166 
Икономически теории 164 
Икономическо развитие 54 113 
Икономическо сътрудничество 89 
Инвалиди 32 
Инвеститори 133 
Инвестиции 160 163 167 
Инвестиционен климат 142 166 
Инвестиционен процес 244 
Инвестиционна политика 104 
Индикатори 220 
Индустриални сгради 294 296 
Индустриално наследство 294 
Инженери 219 
Инициатива Три морета 82 94 104 121 
Иновативно образование 216 
Иновации 94 137 224 234 
Иновации в образованието 221 229 
Иновации в промишлеността 145 
Иновационна дейност 141 
Инсталационни системи 286 
Институции 41 
Интеграция 92 130 168 169 216 
Интелект 26 
Интелектуални способности 35 
Интериорен дизайн 281 282 
Интеркултурно образование 218 
Интернационализация 138 
Интернет 48 
Интернет мемета 24 
Инфлация 150 
Информационна сигурност 5 86 
Информационни технологии 49 86 243 
Инфраструктура 111 140 
Инфраструктурни проекти 104 121 
Иск (юрид.) 174 188 200 
Ислям 59 
Ислямизъм 57 
Ислямски радикализъм 65 
Историческо наследство 273 
Историческо развитие 197 
История на Германия 117 
История на психологията 25 29 
История на строителството 291 
Казуси 7 202 
Каменни конструкции 270 
Канабис 191 
Капитал 10 14 18 
Капитализъм 9 13 14 18 19 63 77 78 88 
Капиталистическа икономика 98 
Капиталов пазар 131 
Карантина 49 
Католицизъм 300 
Католическа църква 38 
Качество на образованието 220 
Кибератаки 93 
Кибервойна 62 
Киберпрестъпления 93 207 243 
Киберсигурност 50 
Класова борба 96 
Клиенти 128 
Климат 269 
Климатични фактори 241 260 288 
Клъстерен анализ 105 
Клъстери 127 139 141 224 
Коалиционни правителства 118 
Когнитивна психология 22 26 
Кодекс на международното частно право 187 
Кокаин 191 
Компенсация 201 
Компетенции 232 
Композиция (арх.) 255 272 
Компютърна графика 292 
Компютърни технологии 141 
Комуникативни умения 219 
Комуникации 243 
Конвенции 179 
Конвенция 178 
Конвергенция 134 136 
Конкурентоспособност 159 166 224 
Консервация 270 
Конституционна идентичност 198 199 
Конституция 183 199 
Конструкции 291 
Консултантски услуги 245 
Контрол над въоръженията 62 
Конфискация 173 
Копинг стратегии 34 
Корабоплаване 234 
Корупция 48 171 
Космически изследвания 233 
Космическо оръжие 62 
Космическо пространство 79 
Кохезионна политика 148 
Крайбрежни градски зони 260 288 
Кредитори 177 
Криза 91 98 167 
Кризи (икон.) 123 168 169 
Кризисен мениджмънт 242 
Кризисни ситуации 2 
Криптовалути 143 153 
Критическа теория 98 
Критична инфраструктура 50 
Култ (филос.) 300 
Култова архитектура 250 
Култура 101 
Култура на паметта 8 
Културна идентичност 97 
Културна памет 300 
Културни отношения 89 94 
Културно наследство 97 258 273 292 
Ландшафтна архитектура 257 
Леворъкост 20 
Лекари 194 239 
Лични данни 180 
Лични документи 193 
Личностни качества 30 
Личностни разстройства 189 
Личностно развитие 21 
Логика 9 10 11 
Лоялност 128 
Магнитно поле 284 
Макроикономика 163 
Малки и средни предприятия 126 
Малък и среден бизнес 111 
Маркетинг 165 
Маркетингов мениджмънт 165 
Марксизъм 77 
Марксистка философия 78 
Марс (астрон.) 233 
Масова комуникация 51 
Материална култура 97 
Мебели за деца 282 
Мегапроекти 262 
Медийна грамотност 223 
Медийна педагогика 230 
Медийно образование 230 
Медицински работници 194 239 
Медицински сестри 241 
Междукултурна комуникация 101 
Международен бизнес 138 
Международна политика 107 
Международна сигурност 100 105 120 121 
Международна търговия 167 
Международни договори 62 
Международни отношения 76 99 102 121 297 
Международни програми 211 
Международни трудови стандарти 197 
Международни финансови пазари 152 
Международно сътрудничество 93 121 
Международно частно право 187 
Мека сила 76 111 
Метод на Монтесори 221 
Методология 4 
Миграционни движения 41 
Миграционни процеси 92 
Миграция 40 52 55 131 
Милениал поколение 275 
Мирно развитие 102 
Мисия 233 
Мислене 15 36 
Митническа дейност 206 
Митническа декларация 206 
Митнически контрол 44 206 
Младежи 31 42 
Младежка престъпност 172 
Мобилност 52 
Монетаризъм 164 
Морска индустрия 140 
Морска критична инфраструктура 146 
Мотивация 217 
Мотивация на учениците 229 
Музеи 280 
Музейно образование 218 
Мултикултурализъм 60 210 
Мултинационални корпорации 152 
Мюсюлмани 57 59 
Надеждност 33 
Наемници 100 103 
Наказателен процес 192 
Наказателно право 180 
Наказателно производство 179 193 
Наказателно-процесуален кодекс 193 
Наказателноправни науки 202 
Нанотехнологии 43 
Наркотрафик 191 
Населени места 236 294 296 
Население 54 
Наследство 182 
НАТО 80 91 
Наука 3 
Научна дипломация 76 
Научни изследвания 1 3 12 145 
Научноизследователски процес 3 
Национализъм 123 
Национална идентичност 72 198 
Национална сигурност 61 97 
Национални интереси 70 76 
Национални юрисдикции 199 
Начална училищна възраст 26 
Недвижимо културно наследство 265 270 
Незападни теории 77 
Немислимо 27 
Неокантианство 25 
Неофункционализъм 72 
Непълнолетни 172 
Неравенство 48 
Нефтен пазар 50 
Нефтени компании 145 
Нормативна уредба 188 
Облачни технологии 243 275 
Облигационно право 184 
Образование 226 
Образователна среда 217 
Образователни клъстери 40 
Образователни програми 218 
Образователни стратегии 210 
Обучение 220 
Обучение на студенти 219 
Обществени зони 236 
Обществени услуги 49 
Обществени формации 13 
Общество 21 
Общност 222 
Околна среда 94 
Олигархия 95 
Онлайн обучение 209 226 227 
ООН 103 
Опазване на културното наследство 280 
Опит 6 
Организационно управление 242 
Органична архитектура 281 
Ордолиберализъм 115 
Осветление 268 
Осигурително право 203 
Осигуряване 203 
Остаряване на населението 151 
Осъдителен иск 173 
Отбрана (воен.) 83 
Отворена наука 1 
Отворени данни 1 
Отговорност 201 
Отнемане на имущество 173 
Отчуждаване 46 
Очи 22 
Пазар 162 
Пазарен процес 162 
Пазарна икономика 161 165 
Пандемия "Covid-19" 2 32 43 47 49 58 68 69 85 91 124 144 151 156 159 160 168 169 171 209 227 239 
Пари 206 
Паричен съюз 186 
Парични теории 186 
Паркова архитектура 289 
Парково строителство 253 
Парникови газове 87 
Патенти 238 
Патопсихология 240 
Педагогическа дейност 226 
Пенсионна система 151 
Планински райони 236 
Планове 107 
Площади 258 
Позитивна психология 30 
Поколения 217 
Покривни градини 256 
Покривни конструкции 280 
Политика 63 85 
Политика за сигурност 93 
Политика на България 69 
Политика на Германия 117 
Политика на Русия 90 
Политическа власт 67 
Политическа икономия 96 
Политическа криза 48 124 
Политическа стабилност 119 
Политически анализ 298 
Политически елит 109 
Политически партии 75 116 
Политически системи 95 
Политически теории 81 
Политически технологии 18 
Полицейска дейност 45 
Полицейско сътрудничество 45 
Полиция 243 
Помаци 59 
Популизъм 171 
Посреднически структури 11 14 17 98 
Постижения 225 
Посткапитализъм 13 
Постколониализъм 77 
Постсоциалистически капитализъм 88 
Постсъветско общество 85 
Потребителско поведение 56 
Права на човека 178 179 301 
Правителства на Европа 118 
Правителствени организации 243 
Правителство 109 
Правно регулиране 103 
Право 205 
Право на ползване 185 
Право на собственост 185 
Правонарушители 172 
Пране на пари 179 207 
Превод 101 205 
Превоз на товари 44 
Предпоставки 12 
Предприемачество 130 
Предприемачи 125 
Президенти 71 
Преки чуждестранни инвестиции 150 
Преподаване 217 
Преподаватели 232 
Престъпления по служба 194 
Преференции 155 
Преходна икономика 161 
Преюдициално запитване 198 
Приватизация 166 
Привилегии 298 
Привързаност към майката 23 
Принадена стойност 19 78 
Прираст 54 55 
Природа 14 17 
Природни ресурси 55 
Пристанища 140 
Проекти 107 276 
Проектиране 268 284 
Проектиране на мебели 272 
Производствени процеси 159 
Произход на стоките 155 
Промени 242 
Промишлени сгради 294 
Промишленост 159 
Просоциално поведение 28 
Пространство (архит.) 258 
Протести 48 
Противоракетна отбрана (ПРО) 66 
Противоречия 199 
Проучвания 4 
Професионална мобилност 42 
Професионално изпепеляване 239 
Професионално образование 225 
Процесуално право 173 
Психични заболявания 240 
Психични състояния 241 
Психично здраве 2 
Психологически методи 28 
Психология на дейността 29 
Психология на личността 20 
Психометрични тестове 33 
Психопедагогика 217 
Психосоциална идентичност 259 
Публична дипломация 76 
Първа световна война 299 
Път на коприната 147 
Работа 58 
Работна сила 19 46 
Работно време 197 
Радикален ислям 57 
Радикален ислямизъм 99 
Радикализъм 65 
Разбиране 27 
Размирици 109 
Разум 15 
Ракетна техника 62 
Рационалност 9 
Реактивност 235 
Реализъм 249 
Ревитализация 294 
Регионализация 105 
Регионализъм 116 118 228 
Регионални стратегии 104 
Регионално сътрудничество 94 
Религии 60 
Религиозни обекти 300 
Религиозни общности 99 
Религия 39 
Религия и политика 106 
Ренесанс 248 251 285 
Реставрация 294 
Референдум 183 
Рециклирани материали 290 
Рибна промишленост 154 
Ритуали 250 
Роботика 295 
Родители 58 
Родителска отговорност 231 
Родителско поведение 23 231 
Роми 57 
Руска политика 64 
Руско-американски отношения 71 119 
Руско-китайски отношения 81 
Сакрална архитектура 274 
Самолишаване 15 
Санкции 190 
Свети места 250 
Светлина 268 
Световна криза 158 
Световна политика 299 
Световна търговия 158 
Свръхнаселение 19 
Сеизмични въздействия 237 
Секуларизация 39 
Секуларизъм 60 
Селищна мрежа 236 
Семейна психология 231 
Семейства 58 
Семиотика 130 
Сепаратизъм 116 
Сецесион 277 278 
Сецесионни творби 278 
Сигурност 63 
Сигурност на държавата 65 
Симулация 189 
Симфонични оркестри 247 
Синдром на барон Мюнхаузен 189 
Скулптори 251 
Социална идентичност 59 
Социална отговорност 128 
Социална психология 24 
Социална тревожност 240 
Социални мрежи 48 
Социални ценности 222 
Социално неравенство 70 
Социално-икономически последици 148 
Спестявания 163 
Спонтанност 23 
Спорт 43 297 
Спортни постижения 20 
Сравнителен анализ 118 262 
Средни училища 292 
Средства за масова информация 48 
Старобългарска литература 205 
Стеганография 5 
Стопански цикли 159 
Стратегии за сигурност 74 208 
Стрес 34 239 241 
Стресови ситуации 47 
Строително Информационно Моделиране 245 
Строителство 246 287 
Студенти 32 211 
Субективност 176 
Субектност 10 
Суверенитет 86 238 
Счетоводна професия 135 
Счетоводство 135 
Съвет за сигурност 61 
Съвместно потребление 144 
Съдебна практика 187 
Съдебни изпълнители 182 
Съдебни решения 187 
Съдебно производство 179 
Съдебно-психологични експертизи 189 
Сътрудничество 104 168 
Творческа дейност 276 
Творчески способности 35 
Творчество 267 
Телевизионна реклама 51 
Теории за демокрацията 112 
Теории за престъпността 172 
Теория на парите 164 
Теория на стойността 96 
Терапия 240 
Тероризъм 100 
Тестове 202 
Технологии на обучение 212 
Тоталитаризъм в България 300 
Тракийски българи 302 
Транзит на стоки 44 
Трансгранична престъпност 181 
Транснационални компании 145 
Транспортна система 261 
Транспортни коридори 140 
Транспортни престъпления 176 
Транспортни пътища 146 
Трафик на хора 181 
Тревожност 32 241 
Труд 14 16 19 88 
Трудов договор 46 
Трудов процес 46 
Трудови права 132 
Трудово законодателство 197 
Тръбни елементи 286 
Туристически пазар 156 
Турско владичество 301 
Търговия 131 
Търговия с горива 149 
Търговия с емисии 87 
Търговска защита 155 
Търговски войни 158 
Търговски сделки 184 196 
Търговско право 196 
Улично озеленяване 255 
Управление на сигурността 61 
Управление на човешките ресурси 132 
Управленски инструменти 242 
Урбанизъм 262 
Урбанистично развитие 259 263 
Усещане 252 
Устойчива архитектура 290 
Устойчиво развитие 4 56 113 128 290 294 296 
Устойчиво регионално развитие 94 
Устойчивост 225 
Учебен процес 216 229 
Учебни игри 215 
Учебни програми 214 223 
Учене 58 217 
Учене през целия живот 225 
Учени 3 
Ученици 35 190 214 
Училища 222 
Училище 214 218 
Училищно образование 220 
Учредително събрание 183 
ФИДИК 244 
Физически лица 187 203 
Философия 101 
Философия и наука 7 12 
Философия на езика 6 
Финансов мениджмънт 152 
Финансово разузнаване 207 
Фирмен мениджмънт 141 
Фотограметрия 273 279 
Фрайбургска школа 115 
Френска живопис 249 
Футурология 4 
Хакерски атаки 93 
Халюцинации 191 240 
Харизматично лидерство 38 
Хегемонизъм 56 
Хибридни войни 120 
Хибридни заплахи 120 
Хитлеризъм 110 
Холокост 8 
Храмово строителство 274 
Християни 59 
Художници 251 
Хуманитарно влияние 111 
Ценностна система 12 
Централни банки 153 
Цесия 175 
Цифрова валута 153 
Цифрова икономика 144 
Цифрови технологии 160 240 244 
Цифровизация 49 
Цифрово общество 47 
Цунами 235 
Църкви 250 
Църковна история 38 
Частни военни и охранителни компании 103 
Черноморско сътрудничество 94 
Четене 37 
Чешми 287 
Чудотворни обекти 250 
Чуждоезиково обучение 219 
Щастие 30 
Юноши 31 
Юридическа отговорност 195 
Юридически лица 203 
Юрисдикция 199 
Ядрени оръжия 83 
Ядрено оръжие 62