НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Сп/0/Б 44

Берестова, Татьяна Федоровна.  Информационное пространство: сущностная дефиниция, видовая дифференциация и современные тенденции трансформации / Татьяна Федоровна Берестова. // Библиотека, ХХVIII, 2021, N 6, с. 41-53. 

 пълен текст 

Сист. No: 35383

- 2 -

Сп/0/Н 31

Гецова, Елеонора.  Върхови научни постижения за по-добър живот / Елеонора Гецова. // Наука, ХХХІ, 2021, N 3, с. 30-33. 

 пълен текст 

Сист. No: 35248

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 3 -

Сп/1/Ф 51

Bazaluk, Oleg.  The idea of "Philosophy-as-a-way-of-life" in Plato`s dialogs / Oleg Bazaluk. // Философия, ХХХ, 2021, N 3, p. 223-231. 

 пълен текст 

Сист. No: 35090

- 4 -

Сп/1/Ф 51

Dobre, Carmen Rodica.  The actuality of Aristotelian virtues / Carmen Rodica Dobre. // Философия, ХХХ, 2021, N 3, p. 261-271. 

 пълен текст 

Сист. No: 35093

- 5 -

Сп/1/Ф 51

Georgiev. Ludmil et al.  Existential functions of mentalization in Asian civilizations / Georgiev. Ludmil, Maya Tcholakova. // Философия, ХХХ, 2021, N 3, p. 232-243. 

 пълен текст 

Сист. No: 35091

- 6 -

Сп/1/Ф 51

Knyazeva, Helena.  Virtual reality from the standpoint of complexity science / Helena Knyazeva. // Философия, ХХХ, 2021, N 3, p. 244-260. 

 пълен текст 

Сист. No: 35092

Психология

- 7 -

Сп/1/П 92

Asenova, Ivanka et al.  Trajectory of early development of facial emotion recognition in typically developing children / Ivanka Asenova, Maria Kourti. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 2, с. 160-167. 

 пълен текст 

Сист. No: 35290

- 8 -

Сп/1/П 92

Kabadzhova, Galina.  A comparison of the adult attachment styles in Bulgaria and the United Kingdom / Galina Kabadzhova. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 2, p. 166-178. 

 пълен текст 

Сист. No: 35291

- 9 -

Сп/1/П 92

Karastoyanov, Georgi et al.  Initial data on the Bulgarian version of guilt and shame proneness scale ( GASP) / Georgi Karastoyanov, Gergana Kuzmova. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 3, р. 347-359. 

 пълен текст 

Сист. No: 35346

- 10 -

Сп/1/П 92

Simeonov, Simeon.  Relation Transgressions in romantic relationships: Men`s infidelity urges lastly caught in the act / Simeon Simeonov. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 1, p. 112-137. 

 пълен текст 

Сист. No: 35288

- 11 -

Сп/1/В 83

Арестова, Ольга Николаевна и др.  Уровень эмоционального благополучия и строение иерархии личностных ценностей / Ольга Николаевна Арестова, Ольга Валентиновна Митина, Борис Алексеевич Чукарин. // Вопросы психологии, LXVІ, 2021, N 3, с. 85-93. 

 пълен текст 

Сист. No: 35308

- 12 -

Сп/1/Ф 51

Бекир, Сезгин и др.  Личностни детерминанти на субективното усещане за кариерен успех при учители / Сезгин Бекир, Ергюл Таир. // Философия, ХХХ, 2021, N 3, с. 287-300. 

 пълен текст 

Сист. No: 35094

- 13 -

Сп/1/П 92

Богданова, Евелина и др.  Eмоционален Струп тест с лица при деца в начална училищна възраст / Евелина Богданова, Мария Атанасова-Трифонова, Йорданка Лалова. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 2, с. 143-159. 

 пълен текст 

Сист. No: 35289

- 14 -

Сп/1/В 83

Величковский, Борис Борисович и др.  Психологические проблемы взаимодействия человека и робота / Борис Борисович Величковский, Анатолий Николаевич Занковский. // Вопросы психологии, LXVІ, 2021, N 3, с. 138-147. 

 пълен текст 

Сист. No: 35311

- 15 -

Сп/1/В 83

Веракса, Николай Евгеньевич и др.  Развитие саморегуляции у детей дошкольного возраста с помощью игры: анализ современных исследований / Николай Евгеньевич Веракса, Маргарита Николаевна Гаврилова, Вера Леонидовна Сухих. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 2, с. 120-134. 

 пълен текст 

Сист. No: 35185

- 16 -

Сп/1/П 92

Гиргицова-Димитрова, Ани.  Смислен труд и COVID19: перспективи и насоки за бъдещи изследвания / Ани Гиргицова-Димитрова. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 1, с. 51-56. 

 пълен текст 

Сист. No: 35283

- 17 -

Сп/39/Б 92

Григоров, Григор.  Митът за Едип - нова интерпретация / Григор Григоров. // Бълг. фолклор, XLVІІ, 2021, N 2, с. 221-241. 

 пълен текст 

Сист. No: 35389

- 18 -

Сп/1/П 92

Димитров, Ясен.  Организационен климат - конструиране и апробация на методология за измерването му / Ясен Димитров. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 2, с. 179-189. 

 пълен текст 

Сист. No: 35292

- 19 -

Сп/1/П 92

Драгова-Колева, Соня.  Адаптация, факторна структура и психометрични свойства на българската версия на скала Страх от COVID-19 / Соня Драгова-Колева. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 1, с. 57-63. 

 пълен текст 

Сист. No: 35284

- 20 -

Сп/1/В 83

Еремян, Заруи Араевна и др.  Роль "триады Роджерса" в социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов / Заруи Араевна Еремян, Александр Борисович Орлов. // Вопросы психологии, LXVІ, 2021, N 3, с. 24-34. 

 пълен текст 

Сист. No: 35304

- 21 -

Сп/1/П 92

Игнатова, Мая и др.  Алекситимия, чувствителност към тревожност и ментализация при лица, диагностицирани с диабет тип І или тип ІІ / Мая Игнатова, Светослав Савов. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 1, с. 84-111. 

 пълен текст 

Сист. No: 35287

- 22 -

Сп/1/П 92

Карева, Румяна.  Кратка скала за резилентност (BRS) на български: оценяване на способността за възстановяване от неблагоприятни събития / Румяна Карева. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 1, с. 23-40. 

 пълен текст 

Сист. No: 35281

- 23 -

Сп/1/П 92

Качакова, Веселина.  Кризата на доверие: заплахи и възможности за справяне в извънредната ситуация, предизвикана от COVID-19 / Веселина Качакова. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 1, с. 64-75. 

 пълен текст 

Сист. No: 35285

- 24 -

Сп/1/П 92

Коралов, Методи.  Скали за наивистични и конспиративни вярвания спрямо COVID-19 и за специфични поведения, свързани с COVID-19 - адаптация и валидизация / Методи Коралов. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 1, с. 76-83. 

 пълен текст 

Сист. No: 35286

- 25 -

Сп/1/В 83

Корсакова, Наталья Константиновна и др.  Сознание и память: иерархия или паритет? : Нейропсихологическое исследование / Наталья Константиновна Корсакова, Ленина Израилевна Московичюте, Яна Олеговна Вологдина. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 2, с. 64-69. 

 пълен текст 

Сист. No: 35182

- 26 -

Сп/1/П 92

Любомирова, Биляна.  Граждански добродетели като алтернативни форми на поведение в организациите / Биляна Любомирова. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 2, с. 190-205. 

 пълен текст 

Сист. No: 35293

- 27 -

Сп/1/В 83

Мещеряков, Борис Гурьевич и др.  Женский и мужской типы эмоциональной экспрессии при двухальтернативном выборе изображений потребительских объектов / Борис Гурьевич Мещеряков, Анатолий Иосифович Назаров, Наталия Викторовна Рычагова. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 2, с. 159-171. 

 пълен текст 

Сист. No: 35187

- 28 -

Сп/1/Ф 51

Минчев, Пламен.  История на транзакционния анализ в България / Пламен Минчев. // Философия, ХХХ, 2021, N 3, с. 301-316. 

 пълен текст 

Сист. No: 35095

- 29 -

Сп/1/В 83

Мясоед, Петр Андреевич.  Психология и эпистемология / Петр Андреевич Мясоед. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 2, с. 3-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 35178

- 30 -

Сп/1/П 92

Пилева, Десислава и др.  Мобилността град-село в условия на пандемия от COVID-19 / Десислава Пилева, Ивайло Марков. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 1, с. 41-50. 

 пълен текст 

Сист. No: 35282

- 31 -

Сп/1/В 83

Подольский, Андрей Ильич и др.  Молодежь и интернет-контент: анализ больших данных / Андрей Ильич Подольский, Вячеслав Леонидович Гойко. // Вопросы психологии, LXVІ, 2021, N 3, с. 46-54. 

 пълен текст 

Сист. No: 35305

- 32 -

Сп/1/В 83

Рассказова, Елена Игоревна.  Субъективная оценка качества сна и дневная сонливость в норме: соотношение когнитивных, эмоциональных и поведенческих факторов / Елена Игоревна Рассказова. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 2, с. 54-63. 

 пълен текст 

Сист. No: 35181

- 33 -

Сп/1/В 83

Содержание спонтанного потока сознания в состоянии покоя при мягкой компресии одного из полушарий мозга  / Алеся Сергеевна Бычкова и др.. // Вопросы психологии, LXVІ, 2021, N 3, с. 162-170. 

 пълен текст 

Сист. No: 35313

- 34 -

Сп/1/В 83

Солдатова, Галина Уртанбековна и др.  Эффективность медиамногозадачности у детей и подрастков в разные возрастные периоды / Галина Уртанбековна Солдатова, Елена Игоревна Рассказова. // Вопросы психологии, LXVІ, 2021, N 3, с. 55-63. 

 пълен текст 

Сист. No: 35306

- 35 -

Сп/1/В 83

Степанова, Марина Анатольевна.  Интериоризация и/или экстериоризация / Марина Анатольевна Степанова. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 2, с. 91-105. 

 пълен текст 

Сист. No: 35184

- 36 -

Сп/1/В 83

Тихомирова, Татьяна Николаевна и др.  Влияние родительского отношения на общую академическую успешность школьников / Татьяна Николаевна Тихомирова, Сергей Борисович Малых. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 2, с. 14-27. 

 пълен текст 

Сист. No: 35179

- 37 -

Сп/1/К 65

Тодорова, Елена и др.  Съществува ли взаимовръзка между теориите за менталния свят, езиковото и социалното развитие при децата на четиригодишна възраст / Елена Тодорова, Милена Мутафчиева. // Клинична и консултативна психология, X, 2018, N 4, с. 3-12. 

 пълен текст 

Сист. No: 35390

- 38 -

Сп/1/В 83

Фаликман, Мария Вячеславна.  Принцип предсказывающего кодирования в современных когнитивных исследованиях / Мария Вячеславна Фаликман. // Вопросы психологии, LXVІ, 2021, N 3, с. 3-23. 

 пълен текст 

Сист. No: 35303

- 39 -

Сп/1/П 92

Фердинандов, Красен.  Групови и индивидуални проекции на силни и слаби черти, благополучието, нуждата от одобрение и фалшивото себепредставяне - ретест процедури / Красен Фердинандов. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 2, с. 206-233. 

 пълен текст 

Сист. No: 35294

- 40 -

 

Фотев, Георги.  Доверието = The trust / Георги Фотев. // Правен преглед, 2017, N 10, с. 16-41. 

 пълен текст 

Сист. No: 35260

- 41 -

Сп/1/В 83

Харьковский, Аркадий Николаевич.  Болезнь как предмет психологического рассмотрения / Аркадий Николаевич Харьковский. // Вопросы психологии, LXVІ, 2021, N 3, с. 94-103. 

 пълен текст 

Сист. No: 35309

- 42 -

Сп/1/П 92

Христова, Антоанета и др.  Стрес и справянето с него по време на първата вълна от COVID-19 в България / Антоанета Христова, Георги Карастоянов. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 1, с. 5-22. 

 пълен текст 

Сист. No: 35280

- 43 -

Сп/1/В 83

Щербакова, Ольга Владимировна и др.  Электрофизиологические корреляты восприятия вербальных противоречий у лиц с разным уровнем психометрического интеллекта / Ольга Владимировна Щербакова, Александр Сергеевич Кирсанов. // Вопросы психологии, LXVІ, 2021, N 3, с. 148-161. 

 пълен текст 

Сист. No: 35312

- 44 -

Сп/1/В 83

Юревич, Андрей и др.  Умеренная усталость от COVID-19: результаты четвертого экспертного опроса / Андрей Юревич, Дмитрий Викторович Ушаков, Максим Андреевич Юревич. // Вопросы психологии, LXVІ, 2021, N 3, с. 118-126. 

 пълен текст 

Сист. No: 35310

Логика

Етика

Религия

- 45 -

Сп/33/М 68

Лункин, Роман Николаевич и др.  Христианские церкви и антиидентистская революция / Роман Николаевич Лункин, Сергей Борисович Филатов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 8, с. 97-108. 

 пълен текст 

Сист. No: 35337

Обществени науки

- 46 -

Сп/33/С 54

Vasilev, Veselin.  Cultural Heritage Governance, Policies and Management in Serbia / Veselin Vasilev. // Социално-икономически анализи, 2021, N 1, p. 32-36. 

 пълен текст 

Сист. No: 35246

- 47 -

Сп/33/М 68

Большаков, Александр Вячеславович.  Регуляторная автономия Великобритании: проблемы и перспективы / Александр Вячеславович Большаков. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 7, с. 71-79. 

 пълен текст 

Сист. No: 35161

- 48 -

Сп/39/Б 92

Водинчар, Елена.  Културната политика към българите в Молдова, Украйна и Румъния и предизвикателства на COVID-19 / Елена Водинчар. // Бълг. фолклор, XLVІІ, 2021, N 1, с. 61-74. 

 пълен текст 

Сист. No: 35100

- 49 -

Сп/33/М 68

Кириченко, Элина.  Контроль США над международными каналами трансфера технологий: вызовы, механизмы, тенденции / Элина Кириченко. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 7, с. 89-97. 

 пълен текст 

Сист. No: 35162

- 50 -

Сп/39/Б 92

Сантова, Мила.  Пандемия, европейски и международни институции, политики / Мила Сантова. // Бълг. фолклор, XLVІІ, 2021, N 1, с. 5-18. 

 пълен текст 

Сист. No: 35096

- 51 -

Сп/7/Г 62

Симеонова, Марина и др.  Миграционни процеси, структороопределящи селищната мрежа в България / Марина Симеонова, Ясен Кьосев, Николай Найденов. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 4, с. 931-950. 

 пълен текст 

Сист. No: 35168

- 52 -

Сп/35/С 35

Стефанов, Нако.  За някои етнически проблеми и въпроси за националната сигурност на България / Нако Стефанов. // Сигурност, XIII, 2021, N 9-10, с. 24-30. 

 пълен текст 

Сист. No: 35271

Демография. Статистика

- 53 -

Сп/32/С 49

Ермольева, Элеонора Георгиевна и др.  Испания в многомерном кризисе: социальная проекция демографических тенденций / Элеонора Георгиевна Ермольева, Надежда Юрьевна Кудеярова. // Современная Европа, XXII, 2021, N 4, с. 129-139. 

 пълен текст 

Сист. No: 35321

- 54 -

Сп/37/С 84

Рашкова, Лора.  Анализ на жизнения стандарт на населението и фактори за неговото развитие / Лора Рашкова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 5, с. 509-518. 

 пълен текст 

Сист. No: 35252

Социология

- 55 -

Сп/1/П 92

Abubakar, Sena Kunateh.  Social Support and Academic achievement: Exploring the link in a developing country / Sena Kunateh Abubakar. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 3, p. 335-346. 

 пълен текст 

Сист. No: 35345

- 56 -

Сп/33/И 50

Antovska-Mitev, Marica et al.  Assessment of the COVID-19 Pandemic Impact on People’s Lives in North Macedonia / Marica Antovska-Mitev, Tatjana Drangovska. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 8, p. 199-211. 

 пълен текст 

Сист. No: 35409

- 57 -

Сп/1/П 92

Бакалова, Диана и др.  Училищна среда и агресия във взаимоотношенията ученик-съученици и ученик-учител / Диана Бакалова, Екатерина Димитрова, Виктория Недева-Атанасова. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 3, с. 307-334. 

 пълен текст 

Сист. No: 35344

- 58 -

Сп/33/Г 62

Емилова, Ирена и др.  Мобинг - субективно усещане или обективно състояние в организацията / Ирена Емилова, Милен Динков. // Год. СА "Д. Ценов" - Свищов, Т. 123, 2020, с. 57-90. 

  

Сист. No: 35412

- 59 -

Сп/0/Н 31

Камбурова, Мариела.  Обществени нагласи относно медико-социалните проблеми на мигрантите / Мариела Камбурова. // Наука, ХХХІ, 2021, N 4, с. 23-31. 

 пълен текст 

Сист. No: 35298

- 60 -

Сп/32/Г 35

Кисьов, Николай.  Русия и диалогът между цивилизациите / Николай Кисьов. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 6, с. 156-163. 

 пълен текст 

Сист. No: 35223

- 61 -

Сп/1/В 83

Кожухарь, Галина Сократовна и др.  Межличностные потребности в отношениях и представления о дружбе в юношеском возрасте / Галина Сократовна Кожухарь, Елена Максимовна Требоганова. // Вопросы психологии, LXVІ, 2021, N 3, с. 64-75. 

 пълен текст 

Сист. No: 35307

- 62 -

Сп/1/П 92

Кючуков, Христо.  Ролята на семейната езикова среда за формиране на Теорията на съзнанието у ромските деца / Христо Кючуков. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 3, с. 289-306. 

 пълен текст 

Сист. No: 35343

- 63 -

Сп/1/П 92

Начева, Илина и др.  Жизнено планиране и миграция през призмата на календарните методи за изследване на социални феномени / Илина Начева, Виктория Недева-Атанасова. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 3, с. 239-269. 

 пълен текст 

Сист. No: 35341

- 64 -

Сп/33/М 68

Розанова, Надежда Михайловна.  Конкуренция сегодня: процесс или результат? / Надежда Михайловна Розанова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 8, с. 5-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 35330

- 65 -

Сп/1/П 92

Русинова-Христова, Антоанета и др.  Ценностите на младите българи в контекста на емиграцията – теоретичен обзор и модифицирана версия на метод за изследване на ценностите на Шварц / Антоанета Русинова-Христова, Цветелина Панчелиева, йоанна Драгнева. // Психологични изследвания, Т. 24, 2021, N 3, с. 269-288. 

 пълен текст 

Сист. No: 35342

Политика

- 66 -

Сп/3/В 37

Абылгазиев, Игорь Ишеналиевич и др.  Итоги председательства Российской федерации в ШОС и БРИКС в 2020 г. / Игорь Ишеналиевич Абылгазиев, Елена Сергеевна Васецова. // Век глобализации, 2021, N 2, с. 109-117. 

 пълен текст 

Сист. No: 35112

- 67 -

Сп/32/М 45

Алексиева, Невена.  България в Черноморския регион - регионално сътрудничество и значение / Невена Алексиева. // Международни отношения, L, 2021, N 6, с. 59-66. 

 пълен текст 

Сист. No: 35402

- 68 -

Сп/32/С 49

Андреева, Лариса Анатольевна.  Радикальный исламизм в школах Франции и Германии / Лариса Анатольевна Андреева. // Современная Европа, XXII, 2021, N 3, с. 139-148. 

 пълен текст 

Сист. No: 35148

- 69 -

Сп/32/М 45

Батюк, Владимир Игоревич.  "Стратегическият триъгълник" и Европа / Владимир Игоревич Батюк. // Международни отношения, L, 2021, N 6, с. 47-58. 

 пълен текст 

Сист. No: 35371

- 70 -

Сп/32/С 49

Борзова, Алла Юрьевна и др.  Сравнительный анализ испанской и португальской модели "мягкой силы" / Алла Юрьевна Борзова, Нино Дмитриевна Николашвили. // Современная Европа, XXII, 2021, N 3, с. 38-49. 

 пълен текст 

Сист. No: 35143

- 71 -

Сп/32/С 49

Боровский, Юрий Викторович.  Приоритетные цели энергетической политики ЕС / Юрий Викторович Боровский. // Современная Европа, XXII, 2021, N 3, с. 117-127. 

 пълен текст 

Сист. No: 35147

- 72 -

Сп/33/М 68

Васильев, Виктор.  Германия и Европейский союз после эпохи канцлера А. Меркель / Виктор Васильев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 9, с. 43-55. 

 пълен текст 

Сист. No: 35352

- 73 -

Сп/32/М 45

Владимиров, Пламен.  Кавказ между Русия и Турция / Пламен Владимиров. // Международни отношения, L, 2021, N 6, с. 67-76. 

 пълен текст 

Сист. No: 35381

- 74 -

Сп/32/С 49

Власова, Ксения Викторовна.  Греко-турецкое противостояние и его влияние на регион Восточного Средиземноморья / Ксения Викторовна Власова. // Современная Европа, XXII, 2021, N 3, с. 27-37. 

 пълен текст 

Сист. No: 35133

- 75 -

Сп/32/С 49

Водопьянова, Елена.  Европейские столицы в постиндустриальном измерении / Елена Водопьянова. // Современная Европа, XXII, 2021, N 3, с. 149-158. 

 пълен текст 

Сист. No: 35150

- 76 -

Сп/3/В 37

Гилберт, Ахамер.  Новый взгляд на историю географии через призму глобализации / Ахамер Гилберт. // Век глобализации, 2021, N 2, с. 30-42. 

 пълен текст 

Сист. No: 35107

- 77 -

Сп/3/В 37

Гранин, Юрий Дмитриевич.  Новая форма глобализации и цивилизационная специфика России / Юрий Дмитриевич Гранин. // Век глобализации, 2021, N 2, с. 3-16. 

 пълен текст 

Сист. No: 35105

- 78 -

Сп/3/В 37

Гринин, Леонид Ефимович.  Как радикальный исламизм влияет на дестабилизацию в странах Афразийской макрозоны нестабильности / Леонид Ефимович Гринин. // Век глобализации, 2021, N 2, с. 57-74. 

 пълен текст 

Сист. No: 35108

- 79 -

Сп/32/С 49

Громыко, Алексей.  Субъектность Евросоюза - между атлантизмом и европоцентризмом / Алексей Громыко. // Современная Европа, XXII, 2021, N 4, с. 10-25. 

 пълен текст 

Сист. No: 35314

- 80 -

Сп/33/М 68

Давыдов, Олег Владимирович.  Южная Корея и американская стратегия свободной и открытой Индо-Пасифики / Олег Владимирович Давыдов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 8, с. 31-40. 

 пълен текст 

Сист. No: 35333

- 81 -

Сп/33/Н 25

Дамянов, Атанас.  Очертаване линиите на разлома в Европейския съюз = An outline of the fault line in the European union / Атанас Дамянов. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 3, с. 3-14; р. 3-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 35397

- 82 -

Сп/32/М 45

Доброволский, Василий и др.  Неизменни приоритети и нови задачи пред дипломацията / Василий Доброволский, Олег Геннадьевич Карпович. // Международни отношения, L, 2021, N 5, с. 61-67. 

 пълен текст 

Сист. No: 35192

- 83 -

Сп/32/М 45

Дурев, Галин.  Русия в политическата на Европейския съюз: към абдикация или към нови перспективи / Галин Дурев. // Международни отношения, L, 2021, N 6, с. 33-46. 

 пълен текст 

Сист. No: 35370

- 84 -

Сп/32/С 49

Егоров, Александр Игоревич и др.  Шок COVID-19: социальная политика стран ЕС / Александр Игоревич Егоров, Александр Михайлович Петровский. // Современная Европа, XXII, 2021, N 4, с. 119-128. 

 пълен текст 

Сист. No: 35320

- 85 -

Сп/33/М 68

Зинин, Юрий Николаевич.  Племенной фактор в Ливии: метаморфозы в посткаддафистский период (2011-2020 гг.) / Юрий Николаевич Зинин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 9, с. 118-129. 

 пълен текст 

Сист. No: 35357

- 86 -

Сп/3/В 37

Ивлиев, Илья Игоревич.  Глобальные и региональные аспекты Индо-Пакистанского конфликта / Илья Игоревич Ивлиев. // Век глобализации, 2021, N 2, с. 89-98. 

 пълен текст 

Сист. No: 35110

- 87 -

Сп/32/Г 35

Исаев, Борис.  Философия на геополитиката / Борис Исаев. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 6, с. 138-155. 

 пълен текст 

Сист. No: 35222

- 88 -

Сп/32/Г 35

Каменаров, Стефан.  Афганистан в "ерата на ислямистката реставрация" / Стефан Каменаров. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 6, с. 56-68. 

 пълен текст 

Сист. No: 35216

- 89 -

Сп/33/М 68

Карнеев, Андрей Ниязович.  Элементы и каналы обратной связи в современной политической системе КНР / Андрей Ниязович Карнеев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 7, с. 56-63. 

 пълен текст 

Сист. No: 35160

- 90 -

Сп/32/Г 35

Кирилов, Стоян.  Новите тенденции в Западните Балкани и българската геополитика / Стоян Кирилов. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 6, с. 5-15. 

 пълен текст 

Сист. No: 35213

- 91 -

Сп/33/М 68

Кокеев, Александр Михайлович.  ФРГ и трансатлантическая стратегия Байдена: нерешенные проблемы и новые вызовы / Александр Михайлович Кокеев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 9, с. 56-68. 

 пълен текст 

Сист. No: 35353

- 92 -

Сп/32/Г 35

Кондратиев, Владимир.  Перспективите пред финансовия капитализъм / Владимир Кондратиев. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 6, с. 110-126. 

 пълен текст 

Сист. No: 35220

- 93 -

Сп/33/М 68

Кошкин, Павел Г.  Космический рывок США: его последствия для России и мира / Павел Г. Кошкин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 9, с. 130-138. 

 пълен текст 

Сист. No: 35380

- 94 -

Сп/33/М 68

Кривопалов, Алексей Алексеевич.  ОДКБ на исходе второго десятилетия своей истории / Алексей Алексеевич Кривопалов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 7, с. 126-134. 

 пълен текст 

Сист. No: 35171

- 95 -

 

Кънчев, Славчо.  Либерализмът - една общност на противоречия = Liberalism - a commonwealth of contradictions : Първа част = First part / Славчо Кънчев. // Правен преглед, 2018, N [2], с. 46-65. 

 пълен текст 

Сист. No: 35268

- 96 -

Сп/32/М 45

Кючуков, Любомир.  Ще се избегне ли новото старо разделение Изток-Запад в Европа? / Любомир Кючуков. // Международни отношения, L, 2021, N 5, с. 27-34. 

 пълен текст 

Сист. No: 35189

- 97 -

Сп/3/В 37

Леонова, Ольга Георгиевна.  Формирующийся баланс сил в "Индо-Пацифике" / Ольга Георгиевна Леонова. // Век глобализации, 2021, N 2, с. 75-88. 

 пълен текст 

Сист. No: 35109

- 98 -

 

Льо Рут, Матайс.  Оградите не работят = Interfences do not work / Матайс Льо Рут. // Правен преглед, 2018, N [2], с. 74-87. 

 пълен текст 

Сист. No: 35270

- 99 -

Сп/33/М 68

Малышева, Дина Борисовна.  Международно-политическая конкуренция на постсоветском центральноазиатском пространстве / Дина Борисовна Малышева. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 7, с. 106-115. 

 пълен текст 

Сист. No: 35170

- 100 -

 

Махбубани, Кишоре.  Могат ли САЩ да загубят от Китай? / Кишоре Махбубани. // Техносфера, 2021, N 4, с. 60-71. 

 пълен текст 

Сист. No: 35366

- 101 -

Сп/33/М 68

Михеев, Василий Васильевич и др.  Второе столетие коммунистической партии Китая и новая биполярность / Василий Васильевич Михеев, Сергей Александрович Луконин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 7, с. 25-33. 

 пълен текст 

Сист. No: 35158

- 102 -

Сп/35/С 35

Наришкин, Сергей.  За провала на американската мисия в Афганистан и налагането на американската политика / Сергей Наришкин ; Прев. Олга Ганева. // Сигурност, XIII, 2021, N 9-10, с. 40-44. 

 пълен текст 

Сист. No: 35273

- 103 -

Сп/32/Г 35

Нарочницкая, Екатерина Алексеевна.  Геополитическата философия на Шарл дьо Гол / Екатерина Алексеевна Нарочницкая. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 6, с. 170-180. 

 пълен текст 

Сист. No: 35224

- 104 -

Сп/33/М 68

Нисневич, Юлий Анатольевич.  Авторитаризм XXI века: анализ в институционально-целевой парадигме / Юлий Анатольевич Нисневич. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 8, с. 109-119. 

 пълен текст 

Сист. No: 35338

- 105 -

Сп/32/С 49

Носов, Михаил Григорыевич.  Вызовы пандемии: перемены в стандартах жизни / Михаил Григорыевич Носов. // Современная Европа, XXII, 2021, N 3, с. 17-26. 

 пълен текст 

Сист. No: 35126

- 106 -

Сп/33/М 68

Осколков, Петр Викторович.  Политизация этничности и смежные феномены : Контуры терминологического поля / Петр Викторович Осколков. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 8, с. 131-138. 

 пълен текст 

Сист. No: 35340

- 107 -

Сп/32/Г 35

Петров, Никола.  Разединена Европа в очакване на следващото мигрантско нашествие / Никола Петров. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 6, с. 26-36. 

 пълен текст 

Сист. No: 35214

- 108 -

Сп/32/С 49

Пивовар, Ефим Иосифович и др.  Республика Молдова в 2016-2020 гг.: внутриполитическая ситуация и внешние ориентиры / Ефим Иосифович Пивовар, Александр Владимирович Гущин, Александр Станиславович Левченков. // Современная Европа, XXII, 2021, N 3, с. 94-105. 

 пълен текст 

Сист. No: 35146

- 109 -

Сп/33/М 68

Портяков, Владимир Яковлевич.  Коммунистическая партия Китая и политика внешнеэкономической открытости / Владимир Яковлевич Портяков. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 7, с. 34-44. 

  

Сист. No: 35159

- 110 -

Сп/32/Г 35

Русинов, Марио.  Феноменът на частните военни компании: Тенденции, ползи и негативи / Марио Русинов. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 6, с. 100-109. 

 пълен текст 

Сист. No: 35219

- 111 -

Сп/33/М 68

Сигачев, Максим Игоревич и др.  “Рассоединенное королевство”: мусульманская диаспора Великобритании в научном дискурсе / Максим Игоревич Сигачев, Сергей Павлович Артеев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 8, с. 120-130. 

 пълен текст 

Сист. No: 35339

- 112 -

Сп/32/С 49

Синдеев, Алексей Александрович.  Истоки европейской безопасности: фактор нейтралитета в начале 1970-х гг. / Алексей Александрович Синдеев. // Современная Европа, XXII, 2021, N 3, с. 71-82. 

 пълен текст 

Сист. No: 35145

- 113 -

Сп/32/С 49

Скрипка, Иван Романович.  Электронные СМИ и социальные сети в политике: европейский опыт / Иван Романович Скрипка. // Современная Европа, XXII, 2021, N 4, с. 184-193. 

 пълен текст 

Сист. No: 35324

- 114 -

Сп/32/С 49

Смирнов, Михаил Юрьевич.  Христианские церкви Европы и политика / Михаил Юрьевич Смирнов. // Современная Европа, XXII, 2021, N 3, с. 159-166. 

 пълен текст 

Сист. No: 35152

- 115 -

Сп/32/М 45

Спирдонов, Александър.  Институционалната интеграция на паниберийското пространство или Иберофонията в ХХІ в.: възможности и перспективи / Александър Спирдонов. // Международни отношения, L, 2021, N 5, с. 81-96. 

 пълен текст 

Сист. No: 35194

- 116 -

Сп/32/Г 35

Стефанов, Никола.  Куба: Отива ли си "кастризмът"? / Никола Стефанов. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 6, с. 46-55. 

 пълен текст 

Сист. No: 35215

- 117 -

Сп/33/М 68

Тимофеев, Павел Петрович и др.  Пандемия COVID-19 как вызов Франко-Германскому лидерству в ЕС / Павел Петрович Тимофеев, Мария Витальевна Хорольская. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 8, с. 72-80. 

 пълен текст 

Сист. No: 35335

- 118 -

Сп/32/Г 35

Тодоров, Александър.  Съединените щати: Глобален хегемон или просто "велика сила"? / Александър Тодоров. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 6, с. 83-95. 

 пълен текст 

Сист. No: 35218

- 119 -

Сп/32/Г 35

Травкина, Наталия и др.  Деамериканизацията на САЩ: фактори и последици / Наталия Травкина, Владимир Василиев. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 6, с. 69-82. 

 пълен текст 

Сист. No: 35217

- 120 -

Сп/32/С 49

Тюкаева, Татьяна Иршатовна.  Миграция из стран Магриба: внешние и внутренние вызовы для Европы / Татьяна Иршатовна Тюкаева. // Современная Европа, XXII, 2021, N 3, с. 61-70. 

 пълен текст 

Сист. No: 35144

- 121 -

Сп/32/Г 35

Узунова, Веселина.  Проблемът "Афганистан" в сътворението на новия световен ред: Поглед към политиките на САЩ и Иран през 90-те години на ХХ век / Веселина Узунова. // Геополитика, XVIIІ, 2021, N 6, с. 127-137. 

 пълен текст 

Сист. No: 35221

- 122 -

Сп/33/М 68

Федоровский, Александр Николаевич и др.  Национальная безопасность и развитие в стратегических приоритетах Республики Корея и Японии / Александр Николаевич Федоровский, Виталий Г. Швыдко. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 8, с. 41-50. 

 пълен текст 

Сист. No: 35334

- 123 -

Сп/32/М 45

фон дер Лайен, Урсула.  Да направим душата на Съюза ни по-силна / Урсула фон дер Лайен. // Международни отношения, L, 2021, N 5, с. 45-60. 

 пълен текст 

Сист. No: 35191

- 124 -

Сп/32/С 49

Шишелина, Любовь.  К 30-летию Вишеградской группы: достижения и перспективы / Любовь Шишелина. // Современная Европа, XXII, 2021, N 4, с. 26-36. 

 пълен текст 

Сист. No: 35315

- 125 -

Сп/32/С 49

Шумилин, Александр Иванович.  Эпоха Трампа: "ток -шоу", которое потрясло мир / Александр Иванович Шумилин. // Современная Европа, XXII, 2021, N 4, с. 172-183. 

 пълен текст 

Сист. No: 35323

- 126 -

Сп/32/С 49

Щербак, Игорь Николаевич.  Стратегия кризисного реагирования Евросоюза в условиях глобальных вызовов / Игорь Николаевич Щербак. // Современная Европа, XXII, 2021, N 4, с. 151-160. 

 пълен текст 

Сист. No: 35322

Икономика. Икономически науки

- 127 -

Сп/33/И 50

Bachev, Hrabrin.  Modes of Governance for Ecosystem Services in Bulgarian Farms / Hrabrin Bachev. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 8, p. 145-174. 

 пълен текст 

Сист. No: 35407

- 128 -

Сп/33/И 50

Borissova-Marinova, Kremena.  Demographic Development and Labour Force: Dependencies and Key Changes / Kremena Borissova-Marinova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 6, p. 143-168. 

 пълен текст 

Сист. No: 35141

- 129 -

Сп/33/И 50

Chankov, Georgy et al.  The energy strategy and energy policy of the European union / Georgy Chankov, Nikolay Hinov. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 8, p. 3-31. 

 пълен текст 

Сист. No: 35403

- 130 -

Сп/33/И 50

Dimitrova, Anna.  Captured Energy Market Operation and Liberalization Efforts / Anna Dimitrova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 7, p. 19-31. 

 пълен текст 

Сист. No: 35276

- 131 -

Сп/33/И 50

Georgieva, Mariya et al.  Good Practices in the Field of Corporate Social Responsibility / Mariya Georgieva, Vanya Kraleva, Svilen Ivanov. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 6, p. 169-191. 

 пълен текст 

Сист. No: 35142

- 132 -

Сп/33/И 50

Hadzhiev, Bozhidar I.  Modern Transformations in the Economic Activity / Bozhidar I. Hadzhiev. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 8, p. 133-144. 

 пълен текст 

Сист. No: 35406

- 133 -

Сп/33/С 54

Karaman, Abdullah et al.  Hotel Practices During the Covid-19 Pandemic: the Case of Turkey / Abdullah Karaman, Kursad Sayin. // Социално-икономически анализи, 2021, N 1, p. 9-17. 

 пълен текст 

Сист. No: 35245

- 134 -

Сп/33/И 50

Kerimov, Pavlo et al.  Quasi-Risk and Fraudulent Financing Models: The Case of Firms with Negative Equity in Ukraine / Pavlo Kerimov, Vladyslav Zymovets. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 8, p. 48-68. 

 пълен текст 

Сист. No: 35405

- 135 -

Сп/33/И 50

Kudryavtsev, Andrey.  Stock Price Dynamics Surrounding Company-Specific Shocks / Andrey Kudryavtsev. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 7, p. 32-45. 

 пълен текст 

Сист. No: 35277

- 136 -

Сп/33/И 50

Mihaylova-Borisova, Gergana et al.  DEA Efficiency Approach in Comparing Macroeconomic Performance of EU and Balkan Countries / Gergana Mihaylova-Borisova, Presiana Nenkova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 6, p. 42-62. 

 пълен текст 

Сист. No: 35138

- 137 -

Сп/33/И 50

Paskaleva, Mariya et al.  The Influence of Uncertainty on Market Efficiency: Evidence from Selected European Financial Markets / Mariya Paskaleva, Ani Stoykova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 8, p. 175-198. 

 пълен текст 

Сист. No: 35408

- 138 -

Сп/33/И 50

Peneva, Teodora.  Green Deal’s Impact on Energy Poverty in Bulgaria / Teodora Peneva. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 6, p. 90-105. 

 пълен текст 

Сист. No: 35140

- 139 -

Сп/33/И 50

Siljak, Dzenita et al.  The Effects of the Crisis on Convergence between the Eastern Partnership and EU-15 States / Dzenita Siljak, Sandor Gyula Nagy. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 7, p. 3-18. 

 пълен текст 

Сист. No: 35275

- 140 -

Сп/33/И 50

Tekin, Bilgehan.  Modeling the relation of financial integration. Economic growth with GMM and QR methoods / Bilgehan Tekin. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 8, p. 32-47. 

 пълен текст 

Сист. No: 35404

- 141 -

Сп/33/С 54

Travel Intentions After Covid-19: A Comparative Assessment of Tourist Motivation and Willingness to Travel in Bulgaria and Azerbaijan  / Desislava Varadzhakova et al.. // Социално-икономически анализи, 2021, N 1, р. 37-48. 

 пълен текст 

Сист. No: 35247

- 142 -

Сп/33/И 50

Vassilev, Dilian.  A Model of Natural Interest Rate: The Case of Bulgaria / Dilian Vassilev. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 7, p. 46-72. 

 пълен текст 

Сист. No: 35278

- 143 -

Сп/33/И 50

Velikova, Elenita et al.  Sustainable Development Model for Mountain Tourist Territories in Bulgaria after the Crisis Period / Elenita Velikova, Stella Dimitrova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 7, p. 221-243. 

 пълен текст 

Сист. No: 35279

- 144 -

Сп/33/И 50

Venkatraja, B.  Dynamics of Energy Consumption and Economic Growth: A Panel Estimation of Net Oil Importing Countries / B. Venkatraja. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 6, p. 63-89. 

 пълен текст 

Сист. No: 35139

- 145 -

Сп/32/С 49

Булатов, Александр Сергеевич и др.  Роль глобальных городов Европы в притоке иностранных капиталов и трудовых мигрантов / Александр Сергеевич Булатов, Анджей Габарта, Егор Александрович Сергеев. // Современная Европа, XXII, 2021, N 4, с. 95-106. 

 пълен текст 

Сист. No: 35318

- 146 -

Сп/33/Б 44

Вайтр, Анна.  Гъвкава организация на работа - текущо състояние и направления за изследване = Flexible working arrangements - current conditions and research directions / Анна Вайтр. // Бизнес управление, ХХХI, 2021, N 1, с. 73-84, p. 67-78. 

  

Сист. No: 35416

- 147 -

Сп/33/С 54

Вараджакова, Десислава.  Сигурен туризъм чрез сертифициране: добри практики на водещи рецептивни дестинации / Десислава Вараджакова. // Социално-икономически анализи, 2021, N 1, с. 49-57. 

 пълен текст 

Сист. No: 35239

- 148 -

Сп/33/М 68

Данилов, Юрий А.  Устойчивые финансы: новая теортическая парадигма / Юрий А. Данилов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 9, с. 5-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 35350

- 149 -

Сп/33/Н 25

Димитрова, Иванка и др.  Управленското счетоводство - в земеделските предприятия - функция бюджетиране = Management accounting in agricultural enterprises - the budgeting function / Иванка Димитрова, Йорданка Велчева. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 1, с. 32-49; р. 28-42. 

 пълен текст 

Сист. No: 35372

- 150 -

Сп/33/М 68

Дубинин, Сергей Константинович.  Конкуренция современных финансовых конгломератов / Сергей Константинович Дубинин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 8, с. 14-21. 

 пълен текст 

Сист. No: 35331

- 151 -

Сп/33/Б 44

Дулевски, Стойчо.  Ключови аспекти относно дъщерното дружество в концепцията за място на стопанска дейност = Key aspects about the subsidiary in the concept of permanent establishment / Стойчо Дулевски. // Бизнес управление, ХХХI, 2021, N 1, с. 41-55, p. 38-51. 

  

Сист. No: 35414

- 152 -

Сп/33/М 68

Жуков, Станислав Вячеславович и др.  Саудовская Аравия на мировом рынке нефти / Станислав Вячеславович Жуков, Иван Александрович Копытин, Оксана Бениаминовна Резникова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 9, с. 98-107. 

 пълен текст 

Сист. No: 35356

- 153 -

Сп/33/М 68

Зарицкий, Борис Ефимович.  Германская экономика: наследство А. Меркель / Борис Ефимович Зарицкий. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 9, с. 34-42. 

 пълен текст 

Сист. No: 35351

- 154 -

Сп/33/М 68

Звонова, Елена Анатольевна и др.  Факторы интернационализации валют развивающихся стран в постковидной экономике / Елена Анатольевна Звонова, Алексей Кузнецов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 9, с. 88-97. 

 пълен текст 

Сист. No: 35355

- 155 -

Сп/32/М 45

Златанова, Зинаида.  Пари и политики: колко устойчив е компромисът между "спестовници" и "потребители"? / Зинаида Златанова. // Международни отношения, L, 2021, N 5, с. 17-26. 

 пълен текст 

Сист. No: 35188

- 156 -

Сп/33/Г 62

Йорданов, Йордан.  Развитие и състояние на българския капиталов пазар / Йордан Йорданов. // Год. СА "Д. Ценов" - Свищов, Т. 123, 2020, с. 7-56. 

  

Сист. No: 35410

- 157 -

Сп/33/Н 25

Карамилева, Николета Д.  Климатичните инвестиции в България - потенциал и емпирични свидетелства = Climate investments in Bulgaria - Potential and empirical evidence / Николета Д. Карамилева. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 2, с. 21-40; р. 19-35. 

 пълен текст 

Сист. No: 35376

- 158 -

Сп/33/Н 25

Кекелидзе, Лиа.  Инвестиционната среда и проблемите на придобиването на собственост върху недвижими имоти в Грузия от инвеститори = The investment environment and the problems of origination of investors’ ownership over real estate in Georgia / Лиа Кекелидзе. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 2, с. 3-20; р. 3-18. 

 пълен текст 

Сист. No: 35375

- 159 -

Сп/33/Н 25

Ковачевич, Милена.  Икономическият растеж в Еврозоната и на Балканите: коинеграционен анализ = Economic Growth the Eurozone and on the Balkans: A cointegration analysis / Милена Ковачевич. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 3, с. 68-80; р. 59-70. 

 пълен текст 

Сист. No: 35401

- 160 -

Сп/33/С 54

Колева, Здравка.  Приложение на игровизацията в земеделските стопанства / Здравка Колева. // Социално-икономически анализи, 2021, N 1, с. 58-67. 

 пълен текст 

Сист. No: 35240

- 161 -

Сп/33/М 68

Кондратьев, Владимир Борисович и др.  Сервитизация промышленности: новая реальность / Владимир Борисович Кондратьев, Галина Васильевна Кедрова, Владимир Васильевич Попов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 8, с. 22-30. 

 пълен текст 

Сист. No: 35332

- 162 -

Сп/32/С 49

Копытин, Иван Александрович и др.  Водородные стратегии крупнейших европейских энергетических компаний / Иван Александрович Копытин, Артем Михайлович Попадько. // Современная Европа, XXII, 2021, N 4, с. 83-94. 

 пълен текст 

Сист. No: 35317

- 163 -

Сп/33/Н 25

Коралова-Ножарова, Петя.  Влияние на товарния железопътен транспорт върху развитието на регионите в България = The impact of railroad transport on Bulgaria`s regional development / Петя Коралова-Ножарова. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 2, с. 41-58; р. 36-51. 

 пълен текст 

Сист. No: 35377

- 164 -

Сп/33/Н 25

Кънева, Аглика.  Анализ на изменението на брутните кредити и аванси и привлечените средства от банките в България = Analysis of the changes in gross loans and advances and deposits in banks in Bulgaria / Аглика Кънева. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 1, с. 66-86; р. 60-78. 

 пълен текст 

Сист. No: 35374

- 165 -

Сп/33/Н 25

Любенов, Любомир и др.  Финансиране на българското пчеларство = Financial issues and funding in the Bugarian / Любомир Любенов, Анелия Любенова, Ивайло Христаков. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 1, с. 50-65; р. 45-59. 

 пълен текст 

Сист. No: 35373

- 166 -

Сп/33/Н 25

Михайлова, Маргарита.  Влияние на глобалните тенденции и COVID-19 върху развитието на международните нови предприятия = The impact of global trends and COVID-19 on international new ventures / Маргарита Михайлова. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 3, с. 53-67; р.46-57. 

 пълен текст 

Сист. No: 35400

- 167 -

Сп/33/Н 25

Найденов, Людмил и др.  COVID-19 рефлексии върху данъчните несъответствия = COVID-19 effects on tax gaps / Людмил Найденов, Людмил Ценов. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 1, с. 17-31; р. 15-27. 

 пълен текст 

Сист. No: 35367

- 168 -

Сп/33/Г 62

Ненова, Радка.  Влияние на рентата върху цената на земеделската земя в България / Радка Ненова. // Год. СА "Д. Ценов" - Свищов, Т. 123, 2020, с. 123-158. 

  

Сист. No: 35418

- 169 -

Сп/33/Н 25

Николова, Величка.  Ефекти на глобалната икономическа криза и COVID-19 пандемията върху управлението на държавния дълг в силно задлъжнели страни = Effects of the Global economic crisis and the COVID-19 pandemic on sovereign debt management in heavily indebted countries / Величка Николова. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 3, с. 36-52; р. 31-45. 

 пълен текст 

Сист. No: 35399

- 170 -

Сп/0/Н 31

Павлова, Живелина.  Зелената сделка и позицията на България / Живелина Павлова. // Наука, ХХХІ, 2021, N 4, с. 13-22. 

 пълен текст 

Сист. No: 35297

- 171 -

Сп/33/М 68

Потапов, Максим Александрович и др.  Китай на мировых рынках капитала / Максим Александрович Потапов, Николай Николаевич Котляров. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 8, с. 81-89. 

 пълен текст 

Сист. No: 35336

- 172 -

Сп/33/Б 44

Пугачьова, Олга.  Приложение на информационните технологии в икономиката и образованието на Република Беларус: състояние, проблеми и перспективи = Application of information technologies in the economy and education of the Republic of Belarus: condition, problems / Олга Пугачьова. // Бизнес управление, ХХХI, 2021, N 1, с. 23-40. 

  

Сист. No: 35413

- 173 -

Сп/33/С 54

Райкова, Марина.  Управление на кризите в туристическия бранш / Марина Райкова. // Социално-икономически анализи, 2021, N 1, с. 86-91. 

 пълен текст 

Сист. No: 35242

- 174 -

Сп/33/С 54

Славчева, Иглика.  Универсален базов доход - панацея за работещите бедни или обречена утопия? / Иглика Славчева. // Социално-икономически анализи, 2021, N 1, с. 68-75. 

 пълен текст 

Сист. No: 35241

- 175 -

Сп/32/С 49

Солдатенко, Дарья Михайловна.  Промышленная интеллектуальная собственность как фактор инновационного развития ЕС / Дарья Михайловна Солдатенко. // Современная Европа, XXII, 2021, N 4, с. 107-118. 

 пълен текст 

Сист. No: 35319

- 176 -

Сп/33/С 54

Статев, Венцислав.  Селски туризъм - градска срещу извънградска среда / Венцислав Статев. // Социално-икономически анализи, 2021, N 1, с. 18-31. 

 пълен текст 

Сист. No: 35238

- 177 -

 

Стиглиц, Джоузеф Е.  Да се измери това, което е важно / Джоузеф Е. Стиглиц. // Техносфера, 2021, N 3, с. 58-69. 

 пълен текст 

Сист. No: 35236

- 178 -

Сп/32/М 45

Тодоров, Емил.  Пенсионни реформи в подкрепа на външната политика / Емил Тодоров. // Международни отношения, L, 2021, N 5, с. 69-80. 

 пълен текст 

Сист. No: 35193

- 179 -

Сп/33/С 54

Хлебаров, Петър.  Дропшипингът като възможност за развитие на ЕРП-интегриран малък бизнес / Петър Хлебаров. // Социално-икономически анализи, 2021, N 1, с. 97-111. 

 пълен текст 

Сист. No: 35243

- 180 -

Сп/33/М 68

Холопов, Анатолий Васильевич.  Макроэкономическая политика на перепутье / Анатолий Васильевич Холопов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 7, с. 5-15. 

 пълен текст 

Сист. No: 35154

- 181 -

Сп/33/М 68

Худякова, Людмила Семеновна и др.  "Зеленое" финансирование в странах БРИКС / Людмила Семеновна Худякова, Тимур Русланович Урумов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 9, с. 79-87. 

 пълен текст 

Сист. No: 35354

- 182 -

Сп/32/М 45

Цонков, Николай и др.  Преодоляване на регионалните дисбаланси в Черноморския регион чрез въвеждане на нов подход на стратегическо планиране / Николай Цонков, Камен Петров, Цветелина Берберова-Вълчева. // Международни отношения, L, 2021, N 6, с. 19-32. 

 пълен текст 

Сист. No: 35369

- 183 -

Сп/33/М 68

Чебанов, Сергей.  Суверенные инвестиционные фонды: уроки коронакризиса / Сергей Чебанов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXV, 2021, N 7, с. 16-24. 

 пълен текст 

Сист. No: 35157

- 184 -

Сп/32/С 49

Четверикова, Анна Сергеевна.  Вишеградская "четверка" в периоды кризисов / Анна Сергеевна Четверикова. // Современная Европа, XXII, 2021, N 4, с. 37-46. 

 пълен текст 

Сист. No: 35316

- 185 -

Сп/33/Н 25

Япраков, Орлин Чавдаров.  Преструктуриране и консолидация на банките в България - системен анализ и оценка = Restructuring and consolidation of Bulgarian Banks - system analysis and assessment / Орлин Чавдаров Япраков. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 2, с. 73-82; р. 65-74. 

 пълен текст 

Сист. No: 35379

Право

- 186 -

Сп/34/С 96

Александров, Андрей.  Отново за съдбата на трудовото или служебното правоотношение при невъзможност за достъп до класифицирана информация / Андрей Александров. // Съвременно право, XXXІІ, 2021, N 1, с. 40-54. 

 пълен текст 

Сист. No: 35197

- 187 -

Сп/34/В 52

Александрова, Елизавета Георгиевна.  Производство осмотра места произшествия при расследовании преступлений, совершенных с использованием беспилотных летательных аппаратов / Елизавета Георгиевна Александрова. // Вестник криминалистики, 2021, N 2, с. 50-56. 

 пълен текст 

Сист. No: 35116

- 188 -

Сп/34/С 57

Алексиев, Руси.  Психическата принуда върху престъпния деец като форма на съучастие по българското наказателно право / Руси Алексиев. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 41-49. 

 пълен текст 

Сист. No: 35203

- 189 -

Сп/32/М 45

Бенишева, Бисерка.  Върховенството на закона - фундаментална ценност или инструмент за възпитание / Бисерка Бенишева. // Международни отношения, L, 2021, N 5, с. 35-42. 

 пълен текст 

Сист. No: 35190

- 190 -

 

Бояджиева, Юлия.  35 години Българска асоциация по криминология / Юлия Бояджиева. // Адвокатски преглед, 2021, N 8, с. 3-11. 

 пълен текст 

Сист. No: 35101

- 191 -

Сп/34/Ю 29

Брайков, Валентин.  Искът за бащинство на минувачите - Член 62, ал. 5 от Семейния кодекс / Валентин Брайков. // Юридически свят, 2021, N 2, с. 11-30. 

 пълен текст 

Сист. No: 35359

- 192 -

Сп/34/О-25

Велчев, Борис.  Индивидуалната конституционна жалба и ролята на Конституционния съд като проводник на промяната / Борис Велчев. // Общество и право, 2021, N 7, с. 14-22. 

 пълен текст 

Сист. No: 35325

- 193 -

Сп/34/С 57

Велчева, Ивелина.  Новата алинея 16 на чл. 148 от Закона за устройство на територията / Ивелина Велчева. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 100-106. 

 пълен текст 

Сист. No: 35209

- 194 -

Сп/34/О-25

Влахов, Красимир.  30 години конституционно правосъдие : За решенията на Конституционния съд, правовата държава и правосъзнанието / Красимир Влахов. // Общество и право, 2021, N 7, с. 43-61. 

 пълен текст 

Сист. No: 35327

- 195 -

Сп/34/С 57

Вълкова, Дебора.  Прекратяване на углавното производство с присъда по дела от общ характер по Закона за углавното съдопроизводство / Дебора Вълкова. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 133-141. 

 пълен текст 

Сист. No: 35212

- 196 -

Сп/34/С 96

Вълчева, Александра.  Закрила на правата на интелектуалната собственост в международното право и правото на Европейския съюз / Александра Вълчева. // Съвременно право, XXXІІ, 2021, N 1, с. 67-77. 

 пълен текст 

Сист. No: 35199

- 197 -

Сп/32/М 45

Доклад на Европейската комисия относно ситуацията в областта на върховенството на закона в България за 2021 година (Брюксел, 20.07.2021 г.) . // Международни отношения, L, 2021, N 6, с. 87-114. 

 пълен текст 

Сист. No: 35382

- 198 -

Сп/34/В 52

Доляновская, Диана Денисовна.  Классификация способов облагораживания драгоценных камней в судебной геммологической экспертизе / Диана Денисовна Доляновская. // Вестник криминалистики, 2021, N 2, с. 83-90. 

 пълен текст 

Сист. No: 35120

- 199 -

Сп/34/Ю 29

Железчев, Тоньо.  За последиците на евикцията / Тоньо Железчев. // Юридически свят, 2021, N 2, с. 31-66. 

 пълен текст 

Сист. No: 35360

- 200 -

 

Златарева, Маргарита.  Процесът срещу Васил Левски = The trial against Vasil Levski / Маргарита Златарева. // Правен преглед, 2018, N [2], с. 8-32. 

 пълен текст 

Сист. No: 35266

- 201 -

Сп/34/С 57

Иванова, Гергана.  Правна същност на частните видеозаписи като доказателство в наказателното производство / Гергана Иванова. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 124-132. 

 пълен текст 

Сист. No: 35211

- 202 -

Сп/34/В 52

Иванова, Елена Вячеславовна.  Механизм незаконного перемещения опасных для здоровья веществ: понятие, признаки, классификации / Елена Вячеславовна Иванова. // Вестник криминалистики, 2021, N 2, с. 76-82. 

 пълен текст 

Сист. No: 35119

- 203 -

Сп/34/С 57

Йорданов, Йордан.  Субективни права и задължения, изпълващи съдържанието на специфичното правоотношение, свързано с труда на лишените от свобода / Йордан Йорданов. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 60-68. 

 пълен текст 

Сист. No: 35204

- 204 -

Сп/33/Н 25

Йорданов, Пламен и др.  Организационно-икономически характеристики на обезщетенията при болест с временна неработоспособност = Organizational and economic characteristics of compensations for temporary loss of capacity to work / Пламен Йорданов, Маргарита Николова, Жанета Ем. Ангелова. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 3, с. 15-35; р. 14-30. 

 пълен текст 

Сист. No: 35398

- 205 -

 

Йочев, Евгени.  Първото общо годишно събрание на Съюза на българските адвокати / Евгени Йочев. // Адвокатски преглед, 2021, N 8, с. 12-28. 

 пълен текст 

Сист. No: 35102

- 206 -

Сп/34/Ю 29

Йочев, Евгени.  Законът за устройството на съдилищата от 2 януари 1926 г. Обещания и реалност / Евгени Йочев. // Юридически свят, 2021, N 2, с. 67-87. 

 пълен текст 

Сист. No: 35361

- 207 -

 

Караджова, Милена.  Правото на собственост според Библията. Някои аспекти на църковната собственост през Средновековието и влиянието им върху европейската правна традиция / Милена Караджова. // Адвокатски преглед, 2021, N 9, с. 7-61. 

 пълен текст 

Сист. No: 35347

- 208 -

Сп/37/П 92

Кирова, Диана.  Институционален подход за анализ на историята на законодателството на земеделските земи в България в периода 1989-2020 г. / Диана Кирова. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 5, с. 462-474. 

 пълен текст 

Сист. No: 35253

- 209 -

Сп/34/О-25

Ковачева, Диана.  Институцията на Омбудсмана като гарант за правата и основните свободи на българските граждани : Правна закрила на индивидуалните права чрез конституционно правосъдие/сезиране на Конституционния съд / Диана Ковачева. // Общество и право, 2021, N 7, с. 62-78. 

 пълен текст 

Сист. No: 35328

- 210 -

Сп/34/В 52

Колотов, Сергей Михайлович.  Актуальные вопросы использования специальных знаний при производстве судебных бухгалтерских экспертиз / Сергей Михайлович Колотов. // Вестник криминалистики, 2021, N 2, с. 14-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 35114

- 211 -

Сп/34/В 52

Кучин, Олег Стасьевич и др.  Ретроспективно-перспективный анализ дефиниции "цифровая криминалистика" / Олег Стасьевич Кучин, Ярослава Олеговна Кучина. // Вестник криминалистики, 2021, N 2, с. 21-49. 

 пълен текст 

Сист. No: 35115

- 212 -

 

Малинов, Ивайло.  Изчисляване на адвокатските възнаграждения на адвокати, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност. Практически проблеми / Ивайло Малинов. // Адвокатски преглед, 2021, N 9, с. 73-87. 

 пълен текст 

Сист. No: 35349

- 213 -

Сп/34/С 57

Митева, Ани.  Дължимост на лихви по чл. 19 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс / Ани Митева. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 79-83. 

 пълен текст 

Сист. No: 35206

- 214 -

 

Митева, Ани.  Понятие за непряка дискриминация = The concept of indirect discrimination / Ани Митева. // Правен преглед, 2017, N 10, с. 42-53. 

 пълен текст 

Сист. No: 35261

- 215 -

Сп/34/С 57

Младенов, Димитър.  Проблеми при прилагане на договора между Република България и Китайската Народна Република за правна помощ по наказателни дела / Димитър Младенов. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 69-78. 

 пълен текст 

Сист. No: 35205

- 216 -

Сп/34/Ю 29

Мръчков, Васил.  Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови дела през 2020 година / Васил Мръчков. // Юридически свят, 2021, N 2, с. 88-118. 

 пълен текст 

Сист. No: 35362

- 217 -

 

Неков, Румен.  Запор върху банкова сметка = Arrestment of bank account / Румен Неков. // Правен преглед, 2018, N [2], с. 66-73. 

 пълен текст 

Сист. No: 35269

- 218 -

Сп/34/В 52

Новиков, Илья Геннадьевич и др.  Сравнительное исследование состава тонеров для электрофотографической печати в судебной экспертизе материалов документов / Илья Геннадьевич Новиков, Ольга Алексеевна Морозова. // Вестник криминалистики, 2021, N 2, с. 91-98. 

 пълен текст 

Сист. No: 35123

- 219 -

Сп/34/С 96

Овчаров, Мирослав.  По въпроса за абсолютната неизбежна отбрана / Мирослав Овчаров. // Съвременно право, XXXІІ, 2021, N 1, с. 55-66. 

 пълен текст 

Сист. No: 35198

- 220 -

Сп/34/С 57

Павлов, Георги.  Менителнични възражения / Георги Павлов. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 35-40. 

 пълен текст 

Сист. No: 35202

- 221 -

Сп/34/С 96

Пандов, Васил.  Актуални проблеми на уредбата на договорите за международен въздушен превоз на пътници / Васил Пандов. // Съвременно право, XXXІІ, 2021, N 1, с. 7-39. 

 пълен текст 

Сист. No: 35196

- 222 -

 

Пенчев, Георги.  Управление на качеството на атмосферния въздух по вторичното европейско право - актуални проблеми = Management of the quality of the atmospheric air according to the secondary european law: current problems / Георги Пенчев. // Правен преглед, 2018, N 1, с. 22-31. 

 пълен текст 

Сист. No: 35264

- 223 -

Сп/34/С 57

Попов, Владимир.  Разграничение на обидата от някои други престъпни състави по Българския наказателен кодекс и от административното нарушение по Указ за борба с дребното хулиганство / Владимир Попов. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 92-99. 

 пълен текст 

Сист. No: 35208

- 224 -

Сп/34/С 57

Радева, Нели.  Турският наказателен закон - опит за създаване на модерно законодателство / Нели Радева. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 84-91. 

 пълен текст 

Сист. No: 35207

- 225 -

Сп/34/О-25

Раймундов, Петър.  Правомощията на Висшия съдебен съвет да създава и закрива съдилища и прокуратури в Република България / Петър Раймундов. // Общество и право, 2021, N 7, с. 79-87. 

 пълен текст 

Сист. No: 35329

- 226 -

Сп/34/О-25

Семов, Атанас.  Националната конституционна идентичност в Европейския съюз : Четвърта част. Сезиране и произнасяне на КС по въпроси, свързани с Правото на ЕС / Атанас Семов. // Общество и право, 2021, N 7, с. 23-42. 

 пълен текст 

Сист. No: 35326

- 227 -

Сп/34/С 57

Сивков, Цветан.  Понятие за методите на държавно управление. Методи и принципи. Видове методи / Цветан Сивков. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 9-21. 

 пълен текст 

Сист. No: 35200

- 228 -

Сп/34/О-25

Славов, Владислав.  Конституцията от 1991 година и промените, извършени в нея, свързани със съдебната власт / Владислав Славов. // Общество и право, 2021, N 7, с. 4-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 35295

- 229 -

 

Славова, Мария.  Как да се борим с корупцията = How to curb corruption / Мария Славова. // Правен преглед, 2017, N 10, с. 88-95. 

 пълен текст 

Сист. No: 35262

- 230 -

 

Становище №8 (2013) на Консултативния съвет на европейските прокурори относно отношенията между прокурорите и медиите  : Одобрено от КСЕП на неговото 8-о пленарно заседание Ереван, 8-9 октомври 2013 г.. // Адвокатски преглед, 2021, N 8, с. 43-55. 

 пълен текст 

Сист. No: 35104

- 231 -

 

Стоилова, Регина.  Кой има думата относно мерките за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух? = Who has the say about measures for reduction of air pollution? / Регина Стоилова. // Правен преглед, 2018, N 1, с. 90-101. 

 пълен текст 

Сист. No: 35265

- 232 -

 

Стоянов, Никола.  Масовата миграция - стратегия за завладяване на територии = Mass migration - a strategy for conquering territories / Никола Стоянов. // Правен преглед, 2018, N [2], с. 32-41. 

 пълен текст 

Сист. No: 35267

- 233 -

 

Траянов, Траян Стефанов.  Значението на римското право за юридическото образование = The significance of the roman law for the legal education : Встъпителна лекция / Траян Стефанов Траянов. // Правен преглед, 2017, N 11-12, с. 8-25. 

 пълен текст 

Сист. No: 35263

- 234 -

Сп/34/С 57

Урумова, Гергана.  Наказателноправни аспекти на проституцията в Република България / Гергана Урумова. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 115-123. 

 пълен текст 

Сист. No: 35210

- 235 -

Сп/32/С 49

Хабриева, Талия Я. и др.  Венецианская комиссия: итоги тридцатилетия / Талия Я. Хабриева, Залина Белановна Хамчиева. // Современная Европа, XXII, 2021, N 3, с. 5-16. 

 пълен текст 

Сист. No: 35125

- 236 -

Сп/34/С 57

Чакърова-Димитрова, Изабела.  Приложно поле и някои особености на споразумението по ЗАНН / Изабела Чакърова-Димитрова. // Сп. De jure, XIІ, 2021, N 1, с. 22-34. 

 пълен текст 

Сист. No: 35201

- 237 -

Сп/0/Н 31

Ченгелова, Емилия.  Договарянето на заетостта между работодател и наемано лице: уязвими елементи и рискове от възникване на недекларирана заетост / Емилия Ченгелова. // Наука, ХХХІ, 2021, N 3, с. 20-29. 

 пълен текст 

Сист. No: 35244

- 238 -

Сп/34/В 52

Шаболтанов, И. А. и др.  Инновационные технологии в судебно-экспертной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений / И. А. Шаболтанов, П. В. Пинчук. // Вестник криминалистики, 2021, N 2, с. 68-75. 

 пълен текст 

Сист. No: 35118

- 239 -

 

Шаркова, Мария.  Въпроси на ваксинопрофилактиката в юриспруденцията на съдилищата в САЩ / Мария Шаркова. // Адвокатски преглед, 2021, N 9, с. 62-72. 

 пълен текст 

Сист. No: 35348

- 240 -

Сп/34/В 52

Шухвостов, Александр Михайлович и др.  Снюсы и слимы: понятие и криминалистическое значение / Александр Михайлович Шухвостов, Дмитрий Викторович Смирнов. // Вестник криминалистики, 2021, N 2, с. 57-67. 

 пълен текст 

Сист. No: 35117

Обществено управление

Военни науки. Военно изкуство

- 241 -

Сп/35/С 35

Стойчев, Тихомир.  От поредното посегателство срещу сигурността на "Арсенал" АД към поредните въпроси без отговор за гаранциите за националната сигурност / Тихомир Стойчев. // Сигурност, XIII, 2021, N 9-10, с. 36-39. 

 пълен текст 

Сист. No: 35272

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 242 -

Сп/37/С 84

Hristova, Petya.  Necessity for inclusion of bad posture corrective exercises sets in physical education and sport classes at Bulgariean universities / Petya Hristova. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 5, p. 519-527. 

 пълен текст 

Сист. No: 35259

- 243 -

Сп/37/С 84

Petrova, Elitsa et al.  Humanistic perception of national security - a basic concept for security and defense education and training / Elitsa Petrova, Stoyko Stoykov. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 5, p. 458-468. 

 пълен текст 

Сист. No: 35257

- 244 -

Сп/37/С 84

Stefanova, Albena et al.  Higher education in a pandemic: Global implications based on a case study from Bulgaria / Albena Stefanova, Georgi Zabunov. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 5, p. 469-480. 

 пълен текст 

Сист. No: 35258

- 245 -

Сп/37/П 32

The project method in the conditions of modern higher education  / Gulsum Ayapbergenova et al.. // Педагогически алманах, XXІХ, 2021, N 1, p. 28-33. 

 пълен текст 

Сист. No: 35227

- 246 -

Сп/37/П 32

Великова, Силвия Атанасова.  Дидактика, методика или „пост-метод“ педагогика. Терминологични акценти при дефинирането на езиковото обучение / Силвия Атанасова Великова. // Педагогически алманах, XXІХ, 2021, N 1, с. 86-94. 

 пълен текст 

Сист. No: 35230

- 247 -

Сп/33/Б 44

Георгиева, Даниела Венциславова.  По някои въпроси относно непубликуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност като част от финансовите отчети на български иновативни предприятия / Даниела Венциславова Георгиева. // Бизнес управление, ХХХI, 2021, N 1, с. 56-72, p. 52-66. 

  

Сист. No: 35415

- 248 -

Сп/37/П 32

Георгиева, Надежда Димитрова и др.  Русский как иностранный (РКИ): несогласованность в субстантивных словосочетаниях с предлогами – трудности и подходы к решениям / Надежда Димитрова Георгиева, Калина Георгиева. // Педагогически алманах, XXІХ, 2021, N 1, с. 95-100. 

 пълен текст 

Сист. No: 35231

- 249 -

Сп/1/В 83

Глазодвигательная активность младших школьников с легкой степенью умственной отсталости: как формировать методические материалы при их обучении  / Вера Борисовна Никишина и др.. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 2, с. 43-53. 

 пълен текст 

Сист. No: 35180

- 250 -

Сп/3/В 37

Дорохина, Римма Викторовна и др.  Этические проблемы цифровизации в системе образования / Римма Викторовна Дорохина, Сергей Викторович Лавренов. // Век глобализации, 2021, N 2, с. 118-123. 

 пълен текст 

Сист. No: 35113

- 251 -

Сп/37/П 32

Иванова, Ваня Христофорова.  Занимателна математика чрез STEAM образователен подход в обучението на деца в предучилищна и начална училищна възраст / Ваня Христофорова Иванова. // Педагогически алманах, XXІХ, 2021, N 1, с. 112-119. 

 пълен текст 

Сист. No: 35232

- 252 -

Сп/37/П 32

Илева, Магдалена Илчева.  Предизвикателства пред професионалното обучение на възрастните / Магдалена Илчева Илева. // Педагогически алманах, XXІХ, 2021, N 1, с. 15-20. 

 пълен текст 

Сист. No: 35225

- 253 -

Сп/37/С 84

Кожухаров, Асен и др.  Двойното сляпо рецензиране в научната периодика в сферата на хуманитаристиката - аспекти на използването на Publons в България / Асен Кожухаров, Атанаска Чолакова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 5, с. 439-457. 

 пълен текст 

Сист. No: 35250

- 254 -

Сп/37/П 32

Конакчиева, Петя.  Академичното взаимодействие в аудиторни и извънаудиторни форми – инструмент за усъвършенстване на професионално-практическата подготовка на студентите педагози / Петя Конакчиева. // Педагогически алманах, XXІХ, 2021, N 1, с. 34-43. 

 пълен текст 

Сист. No: 35228

- 255 -

Сп/37/П 32

Мишева, Таня Димитрова.  Дистанционното обучение - възможна форма за развитие на надарените и талантливите ученици / Таня Димитрова Мишева. // Педагогически алманах, XXІХ, 2021, N 1, с. 21-27. 

 пълен текст 

Сист. No: 35226

- 256 -

Сп/37/С 84

Найденов, Климент.  Иновативни образователни практики и политики чрез прилагане на геоинформационни системи и технологии / Климент Найденов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIX, 2021, N 5, с. 481-491. 

 пълен текст 

Сист. No: 35251

- 257 -

Сп/39/Б 92

Ненова, Стела.  Читалищата по време на пандемия - политики и практики / Стела Ненова. // Бълг. фолклор, XLVІІ, 2021, N 1, с. 46-60. 

 пълен текст 

Сист. No: 35099

- 258 -

Сп/37/П 32

Петкова, Мирослава Маринова.  Установяване влиянието на интерактивни подвижни игри върху някои психически качества при 9-10-годишни ученици / Мирослава Маринова Петкова. // Педагогически алманах, XXІХ, 2021, N 1, с. 120-126. 

 пълен текст 

Сист. No: 35233

- 259 -

Сп/3/В 37

Понявина, Мария Борисовна.  Вызовы сфере образования в глобальном мире: Из опыта борьбы с пандемией 2020 г / Мария Борисовна Понявина. // Век глобализации, 2021, N 2, с. 99-108. 

 пълен текст 

Сист. No: 35111

- 260 -

Сп/37/П 92

Прокопов, Ивайло и др.  Проучване нагласите на учителите от начален етап относно здравното образование на учениците / Ивайло Прокопов, Мирена Дамянова Легурска, Весела Мирчева. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 5, с. 484-492. 

 пълен текст 

Сист. No: 35254

- 261 -

Сп/1/В 83

Синягин, Юрий Викторович и др.  Академическая успеваемость и соблюдение дисциплины как предикторы управленческой успешности / Юрий Викторович Синягин, Наталья Юрьевна Синягина. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 2, с. 70-80. 

 пълен текст 

Сист. No: 35183

- 262 -

Сп/33/Б 44

Славева, Красимира.  Изграждане на ефективна връзка "Образование - наука- бизнес" - стратегическа цел и средство за повишаване на ефективността на разходите за висше образование / Красимира Славева. // Бизнес управление, ХХХI, 2021, N 1, с. 5-22, p. 5-21. 

  

Сист. No: 35411

- 263 -

Сп/33/Н 25

Филипов, Александър.  Нефинансови фактори при управление на взаимоотношенията директор-учители = Non-financial factors in managing the relationships principal -teachers / Александър Филипов. // Народностопански архив, LXХIV, 2021, N 2, с. 59-72; р. 52-64. 

 пълен текст 

Сист. No: 35378

- 264 -

Сп/37/П 92

Хиджов, Антон.  Компетентности и познания в областта на планинските спортове, които трябва да придобият студентите, завършващи специалност "Физическо възпитание и спорт" / Антон Хиджов. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 5, с. 493-499. 

 пълен текст 

Сист. No: 35255

- 265 -

Сп/37/П 32

Христов, Йонко Бойков и др.  Образователните и социално-педагогическите фактори за развитие на таланти в училищна среда – анализ на анкетно проучване / Йонко Бойков Христов, Таня Димитрова Мишева. // Педагогически алманах, XXІХ, 2021, N 1, с. 67-85. 

 пълен текст 

Сист. No: 35229

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 266 -

Сп/39/Б 92

Анчев, Анатол Василев.  Сънищата и сънотълкуването в българската традиционна култура / Анатол Василев Анчев. // Бълг. фолклор, XLVІІ, 2021, N 2, с. 119-154. 

 пълен текст 

Сист. No: 35384

- 267 -

Сп/39/Б 92

Барова, Вихра.  Интерпретация на сънищата от антропологична перспектива (Сънуването в различните култури) / Вихра Барова. // Бълг. фолклор, XLVІІ, 2021, N 2, с. 183-195. 

 пълен текст 

Сист. No: 35387

- 268 -

Сп/39/Б 92

Мичева-Пейчева, Калина.  Езикът на сънищата / Калина Мичева-Пейчева. // Бълг. фолклор, XLVІІ, 2021, N 2, с. 196-220. 

 пълен текст 

Сист. No: 35388

Естествени науки

- 269 -

 

Детуайлър, Жаклин.  Науката ще излекува ли смъртта? Със сигурност изглежда възможно : Първата единна теория за стареенето изглежда възможно / Жаклин Детуайлър. // Техносфера, 2021, N 4, с. 29-39. 

 пълен текст 

Сист. No: 35365

Екология

- 270 -

Сп/32/М 45

Йонева, Елизабет.  От световен замърсител №1 към глобален лидер в зелената енергетика: метаморфозите на китайската енергийна политика / Елизабет Йонева. // Международни отношения, L, 2021, N 5, с. 97-106. 

 пълен текст 

Сист. No: 35195

- 271 -

Сп/3/В 37

Кузьмин, Сергей Борисович.  Опасные природные процессы - глобальная угроза современности / Сергей Борисович Кузьмин. // Век глобализации, 2021, N 2, с. 17-29. 

 пълен текст 

Сист. No: 35106

Математика

- 272 -

Сп/1/В 83

Тищенко, Антон Григорьевич и др.  Дескрипторы способов решения текстовых задач: соотношение с индивидуально-психологическими характеристиками / Антон Григорьевич Тищенко, Владимир Викторович Апанович, Юрий Иосифович Александров. // Вопросы психологии, LXVІІ, 2021, N 2, с. 135-147. 

 пълен текст 

Сист. No: 35186

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 273 -

 

Батурин, Юрий Михайлович.  Истинската история за полета на Гагарин / Юрий Михайлович Батурин. // Техносфера, 2021, N 3, с. 5-18. 

 пълен текст 

Сист. No: 35234

- 274 -

Сп/7/Г 62

Василева, Вероника и др.  Отражение на неправилната височина при противопожарните хидранти в градски условия / Вероника Василева, Ради Ганев. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 1, с. 81-88. 

 пълен текст 

Сист. No: 35122

- 275 -

Сп/7/Г 62

Куцарова-Димитрова, Кина.  Критични участъци от железопътната инфраструктура при спиране за поддържане на определена максимална скорост / Кина Куцарова-Димитрова. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 2, с. 523-530. 

 пълен текст 

Сист. No: 35137

- 276 -

Сп/0/Н 31

Михайлова, Михаела.  Анализ на състоянието на селското стопанство в България в периода след трансформацията / Михаела Михайлова. // Наука, ХХХІ, 2021, N 3, с. 61-70. 

 пълен текст 

Сист. No: 35249

- 277 -

Сп/7/Г 62

Нейкова, Жани.  Инсталации за пожарогасене на жп тунел 2 по линията Видин-Медковец / Жани Нейкова. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 1, с. 71-80. 

 пълен текст 

Сист. No: 35121

- 278 -

 

Уебър, Майкъл.  Може ли природният газ да е част от нисковъглеродно бъдеще? / Майкъл Уебър. // Техносфера, 2021, N 3, с. 70-78. 

 пълен текст 

Сист. No: 35237

- 279 -

 

Финкбайнер, Ан.  Орбитална агресия : Как предотвратяваме войната в Космоса? / Ан Финкбайнер. // Техносфера, 2021, N 4, с. 17-28. 

 пълен текст 

Сист. No: 35364

- 280 -

 

Хъстън-Едуардс, Келси.  Математика на връзките : Теорията за перколацията разкрива поведението на много видове мрежи - от връзки на мобилни телефони до предаване на болести / Келси Хъстън-Едуардс. // Техносфера, 2021, N 4, с. 5-16. 

 пълен текст 

Сист. No: 35363

Медицина

- 281 -

Сп/0/Н 31

Александрова, Радостина.  За коронавируса, COVID-19 и ваксините / Радостина Александрова. // Наука, ХХХІ, 2021, N 4, с. 3-9. 

 пълен текст 

Сист. No: 35296

- 282 -

Сп/1/К 65

Гинчев, Стефан Георгиев.  Проучване на суицидната идеация и риска от автодеструктивно поведение сред активно играещите на компютърни и видеоигри в България / Стефан Георгиев Гинчев. // Клинична и консултативна психология, X, 2018, N 4, с. 45-58. 

 пълен текст 

Сист. No: 35393

- 283 -

Сп/1/К 65

Калинов, Валентин.  Върху същността и целите на психотерапията: един редуктивен подход / Валентин Калинов. // Клинична и консултативна психология, X, 2018, N 4, с. 34-44. 

 пълен текст 

Сист. No: 35392

- 284 -

Сп/1/К 65

Костова, Златомира.  Психосоматични разстойства в детска възраст и рефлексивно родителстване / Златомира Костова. // Клинична и консултативна психология, XІ, 2019, N 1, с. 27-48. 

 пълен текст 

Сист. No: 35396

- 285 -

Сп/1/К 65

Костова, Златомира и др.  Майндфулнес и невропсихология / Златомира Костова, Кристина Чернева. // Клинична и консултативна психология, XІ, 2019, N 1, с. 14-26. 

 пълен текст 

Сист. No: 35395

- 286 -

Сп/1/К 65

Крумова-Пешева, Р.  Гледни точки за разбиране на депресията в психоаналитичната психотерапия / Р. Крумова-Пешева. // Клинична и консултативна психология, X, 2018, N 4, с. 29-33. 

 пълен текст 

Сист. No: 35391

- 287 -

Сп/1/К 65

Куков, Калоян.  Вербална и семантична флуентност при хора, живеещи с ХИВ и СПИН / Калоян Куков. // Клинична и консултативна психология, XІ, 2019, N 1, с. 3-13. 

 пълен текст 

Сист. No: 35394

- 288 -

Сп/0/Н 31

Памукова-Майкълсън, Роксандра.  Някои рискови фактори за наднормено тегло и затлъстяване. Позитивна роля на пълноценния сън и ефективност на българската фитотерапия / Роксандра Памукова-Майкълсън. // Наука, ХХХІ, 2021, N 4, с. 56-63. 

 пълен текст 

Сист. No: 35301

- 289 -

Сп/0/Н 31

Цветанов, Петър.  Радиационен тероризъм - същност, последствия, начини за противодействие / Петър Цветанов. // Наука, ХХХІ, 2021, N 4, с. 67-73. 

 пълен текст 

Сист. No: 35302

Управление

- 290 -

Сп/35/С 35

Даскалов, Александър.  Подобряване на полицейска дейност на европейско ниво. Полицейски реформи, полицейски модели и полицейска култура- част от успешното полицейско сътрудничество в Европейския съюз : Европейски опит и перспективи за развитие / Александър Даскалов. // Сигурност, XIII, 2021, N 9-10, с. 50-52. 

 пълен текст 

Сист. No: 35274

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

- 291 -

Сп/33/Г 62

Бонева, Мирослава.  Изследване на тенденциите за развитие на електронните услуги / Мирослава Бонева. // Год. СА "Д. Ценов" - Свищов, Т. 123, 2020, с. 91-122. 

  

Сист. No: 35417

- 292 -

 

Чарет, Робърт Н.  В наследения свят на системите на информационните технологии (ИТ) : Как и защо харчим трилиони, за да поддържаме работещ стария софтуер / Робърт Н. Чарет. // Техносфера, 2021, N 3, с. 44-57. 

 пълен текст 

Сист. No: 35235

Строителство

- 293 -

Сп/7/Г 62

Борисова, Петя.  Технология, толеранси и необходими документи в процеса на строителство / Петя Борисова. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 4, с. 1097-1108. 

 пълен текст 

Сист. No: 35176

- 294 -

Сп/7/Г 62

Вълкова, Ана-Мария.  Усъвършенстване на управлението на инвестиционни строителни проекти по ФИДИК / Ана-Мария Вълкова. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 4, с. 951-964. 

 пълен текст 

Сист. No: 35169

- 295 -

Сп/7/Г 62

Георгиев, Лазар и др.  Изследване на стоманена ортотропна пътна плоча от пътен мост в Р. България / Лазар Георгиев, Стоян Иванов. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 3, с. 853-861. 

 пълен текст 

Сист. No: 35156

- 296 -

Сп/7/Г 62

Джамбова, Светлана и др.  Анализ на влиянието на различията в условията на измерване върху звукоизолацията на тънки строителни елементи за реални условия и чрез умалена камера / Светлана Джамбова, Наталия Иванова. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 1, с. 239-246. 

 пълен текст 

Сист. No: 35124

- 297 -

Сп/7/Г 62

Захариева, Румяна и др.  Опасни строителни отпадъци - видове и източници / Румяна Захариева, Яна Кънчева. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 2, с. 441-456. 

 пълен текст 

Сист. No: 35132

- 298 -

Сп/7/Г 62

Захариева, Румяна и др.  Селективното разрушаване на жилищни сгради в контекста на ефективното управление на строителните отпадъци : Част І. Основни положения / Румяна Захариева, Боян Петров. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 2, с. 457-468. 

 пълен текст 

Сист. No: 35134

- 299 -

Сп/7/Г 62

Изграждане на модулни сгради с технология на 3D печата  / Ангел Мазников и др.. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 4, с. 965-978. 

 пълен текст 

Сист. No: 35172

- 300 -

Сп/7/Г 62

Кушева, Ралица.  Прототип на електронна система за управление на строителните отпадъци / Ралица Кушева. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 3, с. 653-668. 

 пълен текст 

Сист. No: 35153

- 301 -

Сп/7/Г 62

Мартинов, Димитър.  Тенденции при вертикалните трасировъчни елементи на връзките на пътните и уличните възли на различно ниво / Димитър Мартинов. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 4, с. 1021-1028. 

 пълен текст 

Сист. No: 35173

- 302 -

Сп/7/Г 62

Мартинов, Димитър.  Тенденции при типовите пътни платнана връзките на пътните и уличните възли на различно ниво / Димитър Мартинов. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 4, с. 1029-1038. 

 пълен текст 

Сист. No: 35174

- 303 -

Сп/7/Г 62

Мартинов, Димитър.  Тенденции при изходите и входовете на връзките на пътните и уличните възли на различно ниво / Димитър Мартинов. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 4, с. 1039-1052. 

 пълен текст 

Сист. No: 35175

- 304 -

Сп/7/Г 62

Петров, Боян и др.  Селективното разрушаване на жилищни сгради в контекста на ефективното управление на строителните отпадъци : Част 2. Технологии / Боян Петров, Румяна Захариева. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 2, с. 469-484. 

 пълен текст 

Сист. No: 35135

- 305 -

Сп/7/Г 62

Ростовски, Иван.  Проектиране на състава на бетона - критичен анализ на метода на плътните обеми, като част от учебната програма / Иван Ростовски. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 2, с. 485-498. 

 пълен текст 

Сист. No: 35136

- 306 -

Сп/7/Г 62

Филипова, Весела Тодорова.  Сравнение на асфалтови смеси в България и чужбина / Весела Тодорова Филипова. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 3, с. 841-852. 

 пълен текст 

Сист. No: 35155

- 307 -

Сп/7/Г 62

Цановски, Юри и др.  Кинематични аспекти при реализация на ETRS89, ЕПОХА 2005 за територията на Република България / Юри Цановски, Цочо Данчев. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 4, с. 1131-1140. 

 пълен текст 

Сист. No: 35177

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 308 -

Сп/39/Б 92

Братанова, Радка.  За музикалнофолклорното творчество и работата на някои културни институции по време на пандемия / Радка Братанова. // Бълг. фолклор, XLVІІ, 2021, N 1, с. 35-45. 

 пълен текст 

Сист. No: 35098

- 309 -

Сп/39/Б 92

Спасова-Дикова, Йоана.  Пандемични държавни културни политики в България в областта на изпълнителските изкуства (2020-2021). Тенденции и перспективи / Йоана Спасова-Дикова. // Бълг. фолклор, XLVІІ, 2021, N 1, с. 19-34. 

 пълен текст 

Сист. No: 35097

Градоустройство. Ландшафт

- 310 -

Сп/32/М 45

Паунова, Десислава.  Развитие на републиканската пътна инфраструктура в контекста на Инициативата "Три морета" / Десислава Паунова. // Международни отношения, L, 2021, N 6, с. 9-18. 

 пълен текст 

Сист. No: 35368

Архитектура

- 311 -

Сп/7/Г 62

Бакърджиев, Вихрен.  Концептуализъм и архитектурно творчество / Вихрен Бакърджиев. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 2, с. 297-310. 

 пълен текст 

Сист. No: 35127

- 312 -

Сп/7/Г 62

Василев, Иван.  Аналитичен модел за изследване на сградите от 60-те години / Иван Василев. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 4, с. 869-886. 

 пълен текст 

Сист. No: 35164

- 313 -

Сп/7/Г 62

Василев, Иван.  Архитектурен образ на малките общественообслужващи обекти през 60-те години / Иван Василев. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 4, с. 887-902. 

 пълен текст 

Сист. No: 35165

- 314 -

Сп/7/Г 62

Вълков, Благовест.  Публичният аспект на къщата : Ч. І. За природата на публичното в архитектурата / Благовест Вълков. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 2, с. 321-330. 

 пълен текст 

Сист. No: 35128

- 315 -

Сп/7/Г 62

Вълков, Благовест.  Публичният аспект на къщата : Ч. ІІ. Къщата като социално място / Благовест Вълков. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 2, с. 331-344. 

 пълен текст 

Сист. No: 35129

- 316 -

Сп/7/Г 62

Георгиев, Георги.  Потенциал на съществуващия сграден фонд за създаване на адаптирана жилищна среда за възрастни / Георги Георгиев. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 2, с. 359-370. 

 пълен текст 

Сист. No: 35131

- 317 -

Сп/7/Г 62

Динчева-Мерджанова, Деница.  Архитектура и аутизъм - пресечни точки / Деница Динчева-Мерджанова. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 4, с. 903-914. 

 пълен текст 

Сист. No: 35166

- 318 -

Сп/7/Г 62

Динчева-Мерджанова, Деница.  Сензорно съобразен подход за проектиране на пространства за аутисти / Деница Динчева-Мерджанова. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 4, с. 915-930. 

 пълен текст 

Сист. No: 35167

- 319 -

Сп/7/Г 62

Кисляков, Сава и др.  Нова архитектура на банковите клонове / Сава Кисляков, Благовест Вълков. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 2, с. 345-358. 

 пълен текст 

Сист. No: 35130

- 320 -

Сп/7/Г 62

Металкова-Маркова, Милена и др.  Ревитализация на възрожденска мелница в с. Кърпачево като пример за устойчиво развитие, базирано на традиционна архитектура / Милена Металкова-Маркова, Марина Трайкова. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 3, с. 551-560. 

 пълен текст 

Сист. No: 35149

- 321 -

Сп/7/Г 62

Христов, Игор и др.  Потенциал за ревитализация на индустриални сгради в малки населени места в България / Игор Христов, Полина Иванова Савчева. // Год. УАСГ, Т. 53, 2020, N 3, с. 571-582. 

 пълен текст 

Сист. No: 35151

Спорт

- 322 -

Сп/37/П 92

Рангелова, Биляна.  Подобряване функциите на дихателната система на студенти, занимаващи се с плуване по време на своето следване / Биляна Рангелова. // Професионално образование, XXIII, 2021, N 5, с. 500-506. 

 пълен текст 

Сист. No: 35256

Езикознание. Филология

- 323 -

Сп/80/Ч 94

Анциферова, Олыга Васильевна и др.  Эффективные средства и методы онлайн-обучения русскому языку как иностранному: по материалам анкетирования преподавателей / Олыга Васильевна Анциферова, Леонид Викторович Московкин. // Чуждоезиково обучение, XLVIII, 2021, N 5, с. 465-476. 

 пълен текст 

Сист. No: 35358

- 324 -

Сп/39/Б 92

Вуков, Николай.  Сънят-приказка / Николай Вуков. // Бълг. фолклор, XLVІІ, 2021, N 2, с. 164-182. 

 пълен текст 

Сист. No: 35386

- 325 -

Сп/39/Б 92

Китанова, Мария Кирилова.  Лингвистични механизми при тълкуване на сънищата според Зигмунд Фройд и Карл Густав Юнг / Мария Кирилова Китанова. // Бълг. фолклор, XLVІІ, 2021, N 2, с. 155-163. 

 пълен текст 

Сист. No: 35385

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

- 326 -

 

Донкова, Жасмина.  Устройство, управление и правен статус на Монашеска Република Света гора / Жасмина Донкова. // Адвокатски преглед, 2021, N 8, с. 29-42. 

 пълен текст 

Сист. No: 35103

История на България

- 327 -

Сп/0/Н 31

Ангелов, Груди.  Георги Стойков Раковски и държавността / Груди Ангелов. // Наука, ХХХІ, 2021, N 4, с. 42-46. 

 пълен текст 

Сист. No: 35299

- 328 -

Сп/0/Н 31

Митев, Пламен.  Георги Раковски като идеолог на българското националноосвободително движение : Историографски приноси и дебати / Пламен Митев. // Наука, ХХХІ, 2021, N 4, с. 47-51. 

 пълен текст 

Сист. No: 35300


 Индекс по АВТОРИ

Abubakar, Sena Kunateh 55 
Angelova, Zhaneta E. 204 
Antovska-Mitev, Marica 56 
Asenova, Ivanka 7 
Ayapbergenova, Gulsum 245 
Bachev, Hrabrin 127 
Bazaluk, Oleg 3 
Bissembayeva, Nagima 245 
Borissova-Marinova, Kremena 128 
Chankov, Georgy 129 
Damyanov, Atanas 81 
Dimitrova, Anna 130 
Dimitrova, Ivanka 149 
Dimitrova, Stella 143 
Dobre, Carmen Rodica 4 
Drangovska, Tatjana 56 
Dulevski, Stoycho 151 
Filipov, Aleksandar F. 263 
Fotev, Georgi 40 
Georgiev. Ludmil 5 
Georgieva, Mariya 131 
Gojayeva, Elmira 141 
Hadzhiev, Bozhidar I. 132 
Hinov, Nikolay 129 
Hristakov, Ivailo 165 
Hristova, Petya 242 
Ivanov, Svilen 131 
Kabadzhova, Galina 8 
Kanchev, Slavcho 95 
Kaneva, Aglika 164 
Karaman, Abdullah 133 
Karamileva, Nikoleta D. 157 
Karastoyanov, Georgi 9 
Kekelidze, Lia 158 
Kerimov, Pavlo 134 
Knyazeva, Helena 6 
Koralova-Nozharova, Petya 163 
Kourti, Maria 7 
Kovachevich, Milena M. 159 
Kraleva, Vanya 131 
Kudryavtsev, Andrey 135 
Kulsharipova, Zaru 245 
Kusainova, Marzhangul 245 
Kuzmova, Gergana 9 
Le Rutte, Mathijs 98 
Lyubenov, Lyubomir 165 
Lyubenova, Anelia 165 
Mihaylova, Margarita 166 
Mihaylova-Borisova, Gergana 136 
Miteva, Ani 214 
Nagy, Sandor Gyula 139 
Naumov, Nikola 141 
Naydenov, Aleksandar 141 
Naydenov, Lyudmil 167 
Nenkova, Presiana 136 
Nikolova, Margarita I. 204 
Nikolova, Velichka 169 
Paskaleva, Mariya 137 
Penchev, Georgi 222 
Peneva, Teodora 138 
Petrova, Elitsa 243 
Pugacheva, Olga 172 
Rahmanov, Farhad 141 
Sayin, Kursad 133 
Siljak, Dzenita 139 
Simeonov, Simeon 10 
Slavova, Maria 229 
Stefanova, Albena 244 
Stoilova, Regina 231 
Stoyanov, Nikola 232 
Stoykov, Stoyko 243 
Stoykova, Ani 137 
Suleymanov, Elchin 141 
Tcholakova, Maya 5 
Tekin, Bilgehan 140 
Trayanov, Trayan 233 
Tsenov, Dimitar 167 
Varadzhakova, Desislava 141 
Vasilev, Veselin 46 
Vassilev, Dilian 142 
Velcheva, Yordanka 149 
Velikova, Elenita 143 
Venkatraja, B. 144 
Wiatr, Anna 146 
Yapryakov, Orlin Chavdarov 185 
Yordanov, Plamen P. 204 
Zabunov, Georgi 244 
Zlatareva, Margarita 200 
Zymovets, Vladyslav 134 
Абылгазиев, Игорь Ишеналиевич 66 
Александров, Андрей 186 
Александров, Юрий Иосифович 272 
Александрова, Елизавета Георгиевна 187 
Александрова, Радостина 281 
Алексиев, Руси 188 
Алексиева, Невена 67 
Ангелов, Груди 327 
Ангелова, Жанета Ем. 204 
Андреева, Лариса Анатольевна 68 
Анциферова, Олыга Васильевна 323 
Анчев, Анатол Василев 266 
Апанович, Владимир Викторович 272 
Арестова, Ольга Николаевна 11 
Артеев, Сергей Павлович 111 
Асенова, Иванка 7 
Атанасова-Трифонова, Мария 13 
Бакалова, Диана 57 
Бакърджиев, Вихрен 311 
Барова, Вихра 267 
Батурин, Юрий Михайлович 273 
Батюк, Владимир Игоревич 69 
Башев, Храбрин 127 
Бекир, Сезгин 12 
Бенишева, Бисерка 189 
Берберова-Вълчева, Цветелина 182 
Берестова, Татьяна Федоровна 1 
Богданова, Евелина 13 
Большаков, Александр Вячеславович 47 
Бонева, Мирослава 291 
Борзова, Алла Юрьевна 70 
Борисова, Петя 293 
Боровский, Юрий Викторович 71 
Бояджиева, Юлия 190 
Брайков, Валентин 191 
Братанова, Радка 308 
Булатов, Александр Сергеевич 145 
Бычкова, Алеся Сергеевна 33 
Вайтр, Анна 146 
Вараджакова, Десислава 141 147 
Васецова, Елена Сергеевна 66 
Василев, Веселин 46 
Василев, Иван 312 313 
Василева, Вероника 274 
Василиев, Владимир 119 
Васильев, Виктор 72 
Великова, Силвия Атанасова 246 
Величковский, Борис Борисович 14 
Велчев, Борис 192 
Велчева, Ивелина 193 
Велчева, Йорданка 149 
Веракса, Николай Евгеньевич 15 
Владимиров, Пламен 73 
Власова, Ксения Викторовна 74 
Влахов, Красимир 194 
Водинчар, Елена 48 
Водопьянова, Елена 75 
Вологдина, Яна Олеговна 25 
Вуков, Николай 324 
Вълков, Благовест 314 315 319 
Вълкова, Ана-Мария 294 
Вълкова, Дебора 195 
Вълчева, Александра 196 
Габарта, Анджей 145 
Гаврилова, Маргарита Николаевна 15 
Ганев, Ради 274 
Ганева, Олга 102 
Георгиев, Георги 316 
Георгиев, Лазар 295 
Георгиев, Людмил 5 
Георгиева, Даниела Венциславова 247 
Георгиева, Калина 248 
Георгиева, Надежда Димитрова 248 
Гецова, Елеонора 2 
Гилберт, Ахамер 76 
Гинчев, Стефан Георгиев 282 
Гиргицова-Димитрова, Ани 16 
Гойко, Вячеслав Леонидович 31 
Гранин, Юрий Дмитриевич 77 
Григоров, Григор 17 
Гринин, Леонид Ефимович 78 
Громыко, Алексей 79 
Гущин, Александр Владимирович 108 
Гюнелиев, Мирослав 299 
Давыдов, Олег Владимирович 80 
Дамянов, Атанас 81 
Данилов, Юрий А. 148 
Данчев, Цочо 307 
Даскалов, Александър 290 
Детуайлър, Жаклин 269 
Джамбова, Светлана 296 
Димитров, Ясен 18 
Димитрова, Анна 130 
Димитрова, Екатерина 57 
Димитрова, Иванка 149 
Динков, Милен 58 
Динчева-Мерджанова, Деница 317 318 
Доброволский, Василий 82 
Доляновская, Диана Денисовна 198 
Донкова, Жасмина 326 
Дорохина, Римма Викторовна 250 
Драгнева, йоанна 65 
Драгова-Колева, Соня 19 
Дубинин, Сергей Константинович 150 
Дулевски, Стойчо 151 
Дурев, Галин 83 
Егоров, Александр Игоревич 84 
Емилова, Ирена 58 
Ениколопова, Елена Владимировна 33 
Еремян, Заруи Араевна 20 
Ермольева, Элеонора Георгиевна 53 
Железчев, Тоньо 199 
Жуков, Станислав Вячеславович 152 
Забунов, Георги 244 
Занковский, Анатолий Николаевич 14 
Зарицкий, Борис Ефимович 153 
Захариева, Румяна 297 298 299 304 
Звонова, Елена Анатольевна 154 
Зинин, Юрий Николаевич 85 
Златанова, Зинаида 155 
Златарева, Маргарита 200 
Иванов, Стоян 295 
Иванова, Ваня Христофорова 251 
Иванова, Гергана 201 
Иванова, Елена Вячеславовна 202 
Иванова, Наталия 296 
Ивлиев, Илья Игоревич 86 
Игнатова, Мая 21 
Илева, Магдалена Илчева 252 
Исаев, Борис 87 
Йонева, Елизабет 270 
Йорданов, Йордан 156 203 
Йорданов, Пламен 204 
Йочев, Евгени 205 206 
Кабаджова, Галина 8 
Каверина, Мария Юрьевна 33 
Калинов, Валентин 283 
Камбурова, Мариела 59 
Каменаров, Стефан 88 
Караджова, Милена 207 
Карамилева, Николета Д. 157 
Карастоянов, Георги 9 42 
Карева, Румяна 22 
Карнеев, Андрей Ниязович 89 
Карпович, Олег Геннадьевич 82 
Качакова, Веселина 23 
Кедрова, Галина Васильевна 161 
Кекелидзе, Лиа 158 
Кирилов, Стоян 90 
Кириченко, Элина 49 
Кирова, Диана 208 
Кирсанов, Александр Сергеевич 43 
Кисляков, Сава 319 
Кисьов, Николай 60 
Китанова, Мария Кирилова 325 
Ковачева, Диана 209 
Ковачевич, Милена 159 
Кожухаров, Асен 253 
Кожухарь, Галина Сократовна 61 
Кокеев, Александр Михайлович 91 
Колева, Здравка 160 
Колотов, Сергей Михайлович 210 
Конакчиева, Петя 254 
Кондратиев, Владимир 92 
Кондратьев, Владимир Борисович 161 
Копытин, Иван Александрович 152 162 
Коралов, Методи 24 
Коралова-Ножарова, Петя 163 
Корсакова, Наталья Константиновна 25 
Костова, Златомира 284 285 
Котляров, Николай Николаевич 171 
Кошкин, Павел Г. 93 
Кривопалов, Алексей Алексеевич 94 
Кроткова, Ольга Андреевна 33 
Крумова-Пешева, Р. 286 
Кудеярова, Надежда Юрьевна 53 
Кузмова, Гергана 9 
Кузнецов, Алексей 154 
Кузьмин, Сергей Борисович 271 
Куков, Калоян 287 
Курти, Мария 7 
Куцарова-Димитрова, Кина 275 
Кучин, Олег Стасьевич 211 
Кучина, Ярослава Олеговна 211 
Кушева, Ралица 300 
Кънева, Аглика 164 
Кънчев, Славчо 95 
Кънчева, Яна 297 
Кърджиев, Васил 299 
Кьосев, Ясен 51 
Кючуков, Любомир 96 
Кючуков, Христо 62 
Лавренов, Сергей Викторович 250 
Лалова, Йорданка 13 
Левченков, Александр Станиславович 108 
Легурска, Мирена Дамянова 260 
Леонова, Ольга Георгиевна 97 
Луконин, Сергей Александрович 101 
Лункин, Роман Николаевич 45 
Льо Рут, Матайс 98 
Любенов, Любомир 165 
Любенова, Анелия 165 
Любомирова, Биляна 26 
Мазников, Ангел 299 
Малинов, Ивайло 212 
Малых, Сергей Борисович 36 
Малышева, Дина Борисовна 99 
Марков, Ивайло 30 
Мартинов, Димитър 301 302 303 
Махбубани, Кишоре 100 
Металкова-Маркова, Милена 320 
Мещеряков, Борис Гурьевич 27 
Минчев, Пламен 28 
Мирчева, Весела 260 
Митев, Пламен 328 
Митева, Ани 213 214 
Митина, Ольга Валентиновна 11 
Михайлова, Маргарита 166 
Михайлова, Михаела 276 
Михайлова-Борисова, Гергана 136 
Михеев, Василий Васильевич 101 
Мичева-Пейчева, Калина 268 
Мишева, Таня Димитрова 255 265 
Младенов, Димитър 215 
Морозова, Ольга Алексеевна 218 
Московичюте, Ленина Израилевна 25 
Московкин, Леонид Викторович 323 
Мръчков, Васил 216 
Мутафчиева, Милена 37 
Мясоед, Петр Андреевич 29 
Назаров, Анатолий Иосифович 27 
Найденов, Александър 141 
Найденов, Климент 256 
Найденов, Людмил 167 
Найденов, Николай 51 
Наришкин, Сергей 102 
Нарочницкая, Екатерина Алексеевна 103 
Наумов, Никола 141 
Начева, Илина 63 
Недева-Атанасова, Виктория 57 63 
Нейкова, Жани 277 
Неков, Румен 217 
Ненкова, Пресияна 136 
Ненова, Радка 168 
Ненова, Стела 257 
Никишина, Вера Борисовна 249 
Никишина, Елизавета Игоревна 249 
Николашвили, Нино Дмитриевна 70 
Николова, Величка 169 
Николова, Маргарита 204 
Нисневич, Юлий Анатольевич 104 
Новиков, Илья Геннадьевич 218 
Носов, Михаил Григорыевич 105 
Овчаров, Мирослав 219 
Орлов, Александр Борисович 20 
Осколков, Петр Викторович 106 
Павлов, Георги 220 
Павлова, Живелина 170 
Памукова-Майкълсън, Роксандра 288 
Пандов, Васил 221 
Панчелиева, Цветелина 65 
Паскалева, Мария 137 
Паунова, Десислава 310 
Пенева, Теодора 138 
Пенчев, Георги 222 
Петкова, Мирослава Маринова 258 
Петраш, Екатерина Анатольевна 249 
Петров, Боян 298 304 
Петров, Камен 182 
Петров, Никола 107 
Петрова, Елица 243 
Петровский, Александр Михайлович 84 
Пивовар, Ефим Иосифович 108 
Пилева, Десислава 30 
Пинчук, П. В. 238 
Подольский, Андрей Ильич 31 
Понявина, Мария Борисовна 259 
Попадько, Артем Михайлович 162 
Попов, Владимир 223 
Попов, Владимир Васильевич 161 
Портяков, Владимир Яковлевич 109 
Потапов, Максим Александрович 171 
Природова, Ольга Федоровна 249 
Прокопов, Ивайло 260 
Пугачьова, Олга 172 
Радева, Нели 224 
Райкова, Марина 173 
Раймундов, Петър 225 
Рангелова, Биляна 322 
Рассказова, Елена Игоревна 32 34 
Рашкова, Лора 54 
Резникова, Оксана Бениаминовна 152 
Розанова, Надежда Михайловна 64 
Ростовски, Иван 305 
Русинов, Марио 110 
Русинова-Христова, Антоанета 65 
Рычагова, Наталия Викторовна 27 
Савов, Светослав 21 
Савчева, Полина Иванова 321 
Сантова, Мила 50 
Семов, Атанас 226 
Сергеев, Егор Александрович 145 
Сивков, Цветан 227 
Сигачев, Максим Игоревич 111 
Симеонов, Симеон 10 
Симеонова, Марина 51 
Синдеев, Алексей Александрович 112 
Синягин, Юрий Викторович 261 
Синягина, Наталья Юрьевна 261 
Скрипка, Иван Романович 113 
Славева, Красимира 262 
Славов, Владислав 228 
Славова, Мария 229 
Славчева, Иглика 174 
Смирнов, Дмитрий Викторович 240 
Смирнов, Михаил Юрьевич 114 
Солдатенко, Дарья Михайловна 175 
Солдатова, Галина Уртанбековна 34 
Спасова-Дикова, Йоана 309 
Спирдонов, Александър 115 
Статев, Венцислав 176 
Степанова, Марина Анатольевна 35 
Стефанов, Нако 52 
Стефанов, Никола 116 
Стефанова, Албена 244 
Стиглиц, Джоузеф Е. 177 
Стоилова, Регина 231 
Стойков, Стойко 243 
Стойкова, Ани 137 
Стойчев, Тихомир 241 
Стоянов, Никола 232 
Сухих, Вера Леонидовна 15 
Таир, Ергюл 12 
Тимофеев, Павел Петрович 117 
Тихомирова, Татьяна Николаевна 36 
Тищенко, Антон Григорьевич 272 
Тодоров, Александър 118 
Тодоров, Емил 178 
Тодорова, Елена 37 
Травкина, Наталия 119 
Трайкова, Марина 320 
Траянов, Траян Стефанов 233 
Требоганова, Елена Максимовна 61 
Тюкаева, Татьяна Иршатовна 120 
Уебър, Майкъл 278 
Узунова, Веселина 121 
Урумов, Тимур Русланович 181 
Урумова, Гергана 234 
Ушаков, Дмитрий Викторович 44 
Фаликман, Мария Вячеславна 38 
Федоровский, Александр Николаевич 122 
Фердинандов, Красен 39 
Филатов, Сергей Борисович 45 
Филипов, Александър 263 
Филипова, Весела Тодорова 306 
Финкбайнер, Ан 279 
фон дер Лайен, Урсула 123 
Фотев, Георги 40 
Хабриева, Талия Я. 235 
Хаджиев, Божидар 132 
Хамчиева, Залина Белановна 235 
Харьковский, Аркадий Николаевич 41 
Хиджов, Антон 264 
Хлебаров, Петър 179 
Холопов, Анатолий Васильевич 180 
Хорольская, Мария Витальевна 117 
Христаков, Ивайло 165 
Христов, Игор 321 
Христов, Йонко Бойков 265 
Христова, Антоанета 42 
Христова, Петя 242 
Худякова, Людмила Семеновна 181 
Хъстън-Едуардс, Келси 280 
Цановски, Юри 307 
Цветанов, Петър 289 
Ценов, Людмил 167 
Цонков, Николай 182 
Чакърова-Димитрова, Изабела 236 
Чанков, Георги 129 
Чарет, Робърт Н. 292 
Чебанов, Сергей 183 
Ченгелова, Емилия 237 
Чернева, Кристина 285 
Четверикова, Анна Сергеевна 184 
Чолакова, Атанаска 253 
Чолакова, Мая 5 
Чукарин, Борис Алексеевич 11 
Шаболтанов, И. А. 238 
Шаркова, Мария 239 
Швыдко, Виталий Г. 122 
Шишелина, Любовь 124 
Шумилин, Александр Иванович 125 
Шухвостов, Александр Михайлович 240 
Щербак, Игорь Николаевич 126 
Щербакова, Ольга Владимировна 43 
Юревич, Андрей 44 
Юревич, Максим Андреевич 44 
Япраков, Орлин Чавдаров 185 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D печат 299 
Academic achievement 55 
Accounting 149 
Agricultural sector 149 
Air 222 231 
Analysis 137 
Armed forces 243 
Attachment styles 8 
Bad posture 242 
Bank account 217 
Bank system 185 
Bankruptcy 134 
Banks 164 185 
Behavior 9 
Behavioral Finance 135 
BRS 22 
Buddhism 5 
Budgets 149 
Business environment 166 
Business prevention 132 
Capital markets 137 
Capital structure 134 
Carbon emission 144 
Complex systems 6 
Complexity science 6 
Consolidation 185 
Constructivism 6 
Convergence 139 
Corporate finance 134 
Corporate social initiatives 131 
Corporate social responsibility 131 
Corruption 229 
Court trial 200 
COVID-19 56 133 141 166 167 169 281 
Creativity 6 245 
Critical psychology 5 
Cultural differences 8 
Cultural Heritage 46 
Defense training 243 
Demographic processes 128 
Digital economy 172 
Digital infrastructure 132 
Discrimination 214 
Disease with temporary incapacity to work 204 
Early development 7 
Eastern Partnership 139 
Economic and social implications 56 
Economic crisis 169 
Economic growth 139 140 144 159 
Ecosystem 127 
Efficiency 136 
Electricity market 129 
Empirical Analysis 138 
Energy 130 144 
Energy poverty 138 
Energy strategy 129 
EU funds 165 
European Union 139 
Farms 127 
Finance 135 
Financial Crises 137 139 
Financial Integration 140 
Financial statements 247 
Fiscal policy 136 
Forecast 164 
GASP 9 
Gate 2 
Governance 46 
Green deal 129 138 
Guilt 9 
Higher education 242 244 245 262 
Hinduism 5 
HIV 287 
Hotels 133 
Human security 243 
Human sophia 3 
Infidelity 10 
Inflation expectations 142 
Information Technology 172 
Intellectual virtues 4 
Interest rates 142 
Investment environment 158 
IT компании 150 
Labour force ageing 128 
Labour market 128 
Large Price Changes 135 
Learning 55 
Liberalism 95 
Liberalization 130 
Management 46 127 149 
Mentality 81 
Mentalization 5 
Migration 232 
Monlinear time 6 
Moral virtues 4 
Morphogenetic structure 81 
Net oil importing countries 144 
Overreaction 135 
Ownership 158 
Pandemic 244 
Pedagogical ethics 263 
Permanent establishment 151 
Personality 9 
Phronesis 3 
Policies: 138 
Political education 3 
Preschoolers 7 
Project method 245 
Psyche 3 
Psychology 8 
Public sector 136 
Reason 4 
Refugees 98 
Regional Development 163 
Remote work 146 
Roman law 233 
Romantic relationships 10 
Seasonality 143 
Security 243 
Sexual and emotional motivations 10 
Shame 9 
Social support 55 
Sports 242 
Statistical analysis 262 
STEAM 251 
Stock Price Reversals 135 
Students 242 
Sustainable development 131 143 
SWOT анализ 51 300 
Tax gaps 167 
Teachers 263 
Tourism 133 141 
Tourist motivation 141 
Tourist season 143 
Transport 163 
Trend models 262 
Trust 40 
Virtual reality 6 
Virtual world 6 
Virtue 4 
Wisdom 4 
Working from home 146 
Zombie firms 134 
Аварийна безопасност 289 
Автономия 47 79 91 
Авторитаризъм 104 
Авторитарни държави 104 
Авторско право 196 
Агресия 57 
Адаптация 20 
Адвокати 205 
Адвокатска практика 212 
Адвокатура 205 
Административни наказания 236 
Административни сгради 319 
Административнопроцесуален кодекс 236 
Азбест 297 
Академична среда 254 
Академично образование 261 
Акустика 296 
Акции 135 
Алекситимия 21 
Алианси 90 
Американска политика 49 121 
Американски президенти 125 
Американско общество 119 
Анализ 51 276 312 
Анализ на пазара 156 
Аналитична психология 266 
Антидискриминация 214 
Антропология 267 
Армия 85 
Архитектура 75 317 318 321 
Архитектура на банки 319 
Архитектура на къщи 314 315 
Архитектура на обществени сгради 313 
Архитектура на сгради 312 
Архитектурен образ 299 312 313 
Архитектурна техника 311 
Архитектурно проектиране 299 
Архитектурно творчество 311 
Асимилация 20 
Асоциации 325 
Асфалтови настилки 306 
Атентатът на 11 септ. 2001 г. 121 
Аутизъм 317 318 
Аутистичен спектър 317 
Афганистанска война 102 
Бази от данни 1 253 
Базов доход 174 
Банки 164 185 
Банкова система 185 
Банкови сгради 319 
Банкови сметки 217 
Бащинство 191 
Бедност 207 
Бежанско право 98 
Бежанци 98 
Безопасност в туризма 147 
Безопасност на движението 275 
Безопасност на населението 271 
Безпилотни летателни системи (БЛС) 14 
Бележити българи 328 
Бензиностанции 313 
Бетон 305 
Библиографска дейност 1 
Библия 207 
Бизнес модели 150 161 179 
Бизнес среда 166 
Билингвизъм 62 
Билколечение 288 
Биометан 278 
Биотехнологии 183 269 
Благосъстояние 177 
Болка 41 
Болнична помощ 105 
Борба с корупцията 229 
Брекзит 111 
БРИКС 66 154 181 
Брутен вътрешен продукт 54 177 
Будизъм 5 
Бундесвер 91 
Българска държавност 327 
Български общности 48 
Български революционери 327 328 
Български фолклор 266 
Бюджет 169 
Бюджет на ЕС 123 155 
Бюджетиране 149 
Ваксинация 239 
Ваксини 281 
Валутни резерви 154 
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 190 
Венецианска комисия 235 
Вербална комуникация 43 
Вериги за доставка 179 
Веществени доказателства 201 
Вещно право 199 
Видеозаписи 201 
Вина (психол.) 9 
Виртуализация 238 
Виртуална реалност 6 
Висш съдебен съвет 225 
Висше образование 190 242 244 245 250 254 262 
Вишеградска четворка 124 184 
Внимание 38 
Водородно гориво 278 
Военна политика 118 
Военни заводи 241 
Военно-техническо сътрудничество 94 
Въглеродни емисии 144 170 
Въздух 222 
Въздушен транспорт 221 
Възнаграждения 212 
Възобновяеми енергийни източници 270 
Възприемане 41 
Възражение 220 
Възрастни хора 316 
Възстановяване 117 
Външен дълг 154 
Външна политика на Великобритания 47 
Външна политика на Китай 101 
Външна политика на САЩ 118 
Въпросник 9 18 26 39 42 
Върховен административен съд 231 
Върховен касационен съд 216 217 
Върховенство на правото 189 194 197 
Вътрешна геополитика 184 
Вътрешна политика 80 108 116 
Вътрешна политика на Китай 89 109 
Геймъри 282 
Гемология 198 
География 76 
Геодезични работи 293 
Геоикономика 99 115 
Геоинформационна система 256 
Геополитика 73 77 87 90 99 100 
Геополитически идеи 87 
Геополитически интереси 97 
Геополитически школи 87 
Геостратегия 87 
Главен мозък 25 
Глобализация 77 92 
Глобалистика 76 
Глобална безопасност 86 
Глобални градове 145 
Глобални изменения 76 
Големи данни ( Big Data) 31 
Градоустройствени планове 315 
Градска среда 274 
Градско строителство 293 
Гражданско поведение 26 
Грешки 38 
Гръцко-турски отношения 74 
Данъци 167 
Данъчна политика 180 
Данъчни несъответствия 167 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 213 
Движение на очите 249 
Двойно данъчно облагане 151 
Демография 53 
Демографски изследвания 51 
Демографско остаряване 128 
Депресия 282 285 286 
Дестабилизация 78 
Детска психология 7 13 
Деформации 307 
Деца 15 31 37 255 284 
Джендър социология 45 
Диабет 21 
Диаспори 120 
Дигитализация 250 291 300 
Дигитални технологии 172 291 
Дизайн 317 318 
Диктатура 104 
Дипломация 82 
Директиви на ЕС 222 
Директор 263 
Дискриминация 214 
Дистанционно обучение 255 308 
Дистрибуционна политика 160 
Дисциплина 261 
Дихателна система 322 
Добродетели 4 
Доверие 14 23 40 
Договор 199 
Доклад 197 
Документни ескпертизи 218 
Достъп до информация 186 
Достъпни жилища 316 
Доходи 54 
Дропшипинг 179 
Дълголетие 54 
Дървени конструкции 320 
Държавен дълг 153 169 
Държавна политика 53 
Държавни органи 70 
Държавно регулиране 47 
Държавно управление 70 227 
Държавно финансиране 165 
Дъщерни дружества 151 
Евикция 199 
Евроатлантически отношения 79 
Европейска армия 72 
Европейска земна координатна система (ETRS89) 307 
Европейска интеграция 72 96 155 189 
Европейска комисия 113 197 
Европейска политика 69 83 107 123 
Европейска сигурност 112 123 
Европейски зелен пакт (ЕЗП) 170 
Европейски столици 75 
Европейски съд 189 
Европейски фондове 165 
Европейско право 189 222 
Европоцентричен модел 79 
Его състояния 28 
Едипов комплекс 17 
Езикови нарушения 287 
Езиково обучение 246 
Екологична безопасност 71 
Екологична икономика 181 
Екологична политика 170 181 
Екологични проблеми 91 
Екосистеми 127 
Екстериоризация 35 
Електронна търговия 179 
Електронни доказателства 201 
Електронни медии 113 
Електронни системи 300 
Електронни услуги 291 
Елит 85 
Емиграция 65 
Емоции 7 14 
Емоционални процеси 11 27 
Емоционално развитие 13 
Емпирично изследване 11 59 282 
Енергетика 162 
Енергиен сектор 130 
Енергийна инфраструктура 278 
Енергийна политика 71 73 138 270 
Енергийна сигурност 71 
Енергийна стратегия 129 
Енергийно потребление 144 
Епистемология 29 
Естествени материали 320 
Етика 250 
Етническа политика 52 106 
Етнополитика 106 
Етнос 106 
Ефективност 34 
Жалби 192 
Железопътен транспорт 163 
Железопътна инфраструктура 275 
Жизнен стандарт 54 
Жизнено планиране 63 
Жилищна среда 316 
Жилищни сгради 298 304 314 315 
Жп транспорт 275 
Жп тунел 277 
Задачи 272 
Заетост 237 
Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) 236 
Закон за ДДС 212 
Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) 265 
Закон за углавно съдопроизводство 195 
Закон за устройство на съдилищата 206 
Закон за устройство на територията 193 
Законодателство 208 224 225 
Замърсяване на въздуха 231 
Западноевропейски градове 145 
Затлъстяване 288 
Защита 219 
Звукоизолация 296 
Здравеопазване 84 105 
Здравна помощ 59 
Здравно образование 260 
Здравноосигурителни вноски 204 
Зелена енергия 270 
Зелени финанси 148 
Земеделски земи в България 168 208 
Зрителни възприятия 38 
Игри 15 
Игри в обучението 258 
Игрови модели 160 
Идентичност 45 60 85 
Избирателно право 235 
Избори 108 113 
Изкуствен интелект 250 
Изкуство 309 
Изневяра 10 
Изолация 44 
Изследване 22 
Източни култури 324 
ИКОМ 50 
Иконометричен анализ 163 
Икономика на България 170 
Икономика на Германия 153 
Икономика на Китай 100 109 
Икономика на САЩ 49 100 
Икономическа криза 153 169 180 
Икономическа политика 92 
Икономически подход 177 
Икономически процеси 155 
Икономически растеж 140 144 159 177 
Имиграционна политика 111 
Имуществена отговорност 213 216 
Инвестиции 148 153 
Инвестиции в транспорта 310 
Инвестиционна политика 158 178 
Инвестиционни проекти 294 
Инвестиционни фондове 183 
Индивидуална психология 272 
Индикатори 177 
Индуизъм 5 
Индустриални сгради 321 
Инженерна геодезия 293 
Инициатива Отворените Балкани 90 
Инициатива Три морета 310 
Иновации 238 
Иновации в аграрния сектор 160 
Иновации в икономиката 171 
Иновации в образованието 256 
Иновационна политика 175 
Институционална промяна 208 
Интеграционна политика 81 115 
Интеграция 90 
Интеграция на мигранти 120 
Интелектуален потенциал 43 
Интелектуална собственост 175 
Интериоризация 35 
Интеркултурност 111 
Интернационализация 171 
Интернет 89 
Интернет политика 113 
Интернет сърфиране 31 
Инфлация 142 
Информатика 211 
Информационна политика 89 
Информационни технологии 172 256 292 
Информационно общество 75 256 
Информационно пространство 1 
Ислям 111 
Ислямизъм 68 73 78 88 
Испаноезични държави 115 
История 326 
История на България 200 
История на правото 190 205 206 224 
Календарни методи 63 
Канонично право 207 
Капиталови пазари 171 
Кариерно развитие 12 
Качество на живот 105 
Киберзаплахи 126 
Китайски икономически модел 109 
Класифицирана информация 186 
Клетъчни мрежи 280 
Климатични промени 71 
Когнитивна лингвистика 325 
Когнитивна психология 34 38 
Когнитивна психофизиология 32 
Когнитивни нарушения 287 
Коинтеграционен анализ 159 
Комерсиализация 93 
Компетентност 264 
Компетенции 260 
Композиция (арх.) 312 
Компютърна система 201 
Комуникационни технологии 126 256 
Комунистически партии 89 101 109 
Комунистически режим 104 
Конкурентно поведение 64 
Конкуренция 64 99 
Консолидация 185 
Конспирации 24 
Конституционен съд 194 209 226 
Конституционна жалба 192 209 
Конституционна идентичност 226 
Конституционна реформа 235 
Конституционна система 225 
Конституционно право 192 194 209 225 
Конституция 192 226 
Конституция на Република България 228 
Коронавирус 44 183 281 
Корпоративна социална отговорност 131 
Корпоративни стратегии 162 
Корупция 197 229 
Космическа стратегия 93 
Космически технологии 273 
Космически туризъм 93 
Космическо разузнаване 279 
Космонавти 273 
Космос 279 
Кредити 164 
Криза 23 30 116 
Кризисен мениджмънт 173 
Криминалистика 211 
Криминалистически разследвания 240 
Криминалистични експертизи 187 218 
Криминология 190 
Кръгова икономика 170 
Култура 75 
Културна политика 48 
Културни политики 50 309 
Културни различия 8 
Културно наследство 46 
Културно-историческа психология 35 
Летателни апарати 187 
Либерализъм 95 
Либерална демокрация 45 
Лидерство 49 
Лингвистика 325 
Лихвени проценти 142 
Лицеви изражения 7 
Личност 12 41 
Личностни качества 39 
Лишени от свобода 203 
Лоялност 26 
Майндфулнес 285 
Македонски въпрос 52 
Макроикономика 180 
Математика 251 
Материална култура 257 
Материални правоотношения 221 
Медии 230 
Междуличностни отношения 58 61 
Международен пазар 154 
Международен транспорт 221 
Международна политика 69 94 
Международни икономически отношения 152 
Международни инвестиции 154 
Международни отношения 80 82 86 88 93 101 115 178 
Международни пазари 178 
Международни политически отношения 121 124 152 
Международно право 196 
Международно предприемачество 166 
Мека сила 70 
Мемориали 311 
Мениджмънт в туризма 173 
Менителнично право 220 
Ментализация 21 284 
Менталност 37 81 
Местопроизшествия 187 
Метафора 325 
Методи за изследване 42 
Методи на обучение 255 
Методи на управление 227 
Методика на преподаване 323 
Мигранти 20 107 
Миграционна политика 59 107 
Миграционни процеси 120 
Миграция 53 59 63 68 114 123 232 
Младежи 31 61 
Младежка безработица 53 
Мобилност 30 
Мобинг 58 
Модели 290 
Модернизация 109 
Мозъчна дейност 33 
Мониторинг 271 
Монреалска конвенция 221 
Мотивация 11 31 
Мотивиращо обучение 252 
Мрежи 280 
Музикален фолклор 308 
Мултикултурализъм 68 111 
Мъдрост 4 
Мюсюлмани 111 
Мюсюлмански общности 120 
Надарени деца 255 265 
Наказателен закон 224 
Наказателен кодекс 188 223 
Наказателна отговорност 219 
Наказателни дела 215 
Наказателно право 188 219 
Наказателно производство 195 201 
Наказателно-изпълнително право 203 
Наказателноправни въпроси 234 
Наративи 268 
Наркотици 202 
Народна медицина 288 
Населени места 321 
НАТО 72 
Наукометрични критерии 253 
Научна периодика 253 
Научни постижения 2 
Национален имидж 70 
Национална идея 103 
Национална сигурност 49 52 73 122 241 243 
Национални интереси 97 
Националноосвободително движение 328 
Националност 327 
Начална училищна възраст 251 258 
Начално образование 260 
Неврокогнитивни разстройства 287 
Невронни мрежи 33 
Невропсихология 285 
Недвижими имоти 158 
Неизбежна отбрана 219 
Нематериално културно наследство 257 309 
Неолиберализъм 92 
Нестабилност 78 
Нетрудоспособност 204 
Неутралитет 112 
Нефт 85 
Нефтен пазар 152 
Никотин 240 
НИРД (Научноизследователска и развойна дейност) 247 
Нисковъглеродна енергетика 162 
Обезщетения 204 
Обида 223 
Облигации 148 181 
Облигационно право 199 
Образование 84 172 
Образованост 54 
Образователни политики 259 
Образователни технологии 259 
Обучение на възрастни 252 
Обучение на деца с увреждания 249 
Обучението по физическо възпитание 264 
Обществени сгради 314 
Обществено мнение 59 89 
Общество 23 
Ограничен достъп 186 
Омбудсман 209 
Онлайн комуникации 160 
Онлайн обучение 323 
Опазване на културното наследство 50 257 
Опазване на околната среда 222 300 
Опасни вещества 297 
Опасни продукти 202 
Организационен климат 18 58 
Организационна култура 18 
Организационна психология 16 18 26 
Организация на Договора за колективна сигурност 94 
Организирана престъпност 202 
Оръжия 241 
Осигуряване 204 
Османско владичество 200 
Отчуждаване 158 
Отчуждение 36 
Пазар на земя 168 
Памет 25 
Пандемии 244 
Пандемия "Covid-19" 16 19 23 24 30 42 44 48 50 56 72 84 92 105 114 117 123 133 153 166 167 169 183 184 257 259 292 308 309 
Пантюркизъм 73 
Парични потоци 156 
Парично-кредитна политика 180 
Парникови газове 170 
Партии 108 
Пасивен режим на работа 33 
Патенти 175 
Педагогическа етика 263 
Педагогическо образование 254 
Педагогическо общуване 263 
Пенсионна система 53 
Пентагон 118 
Перколация 280 
Планински спортове 264 
Племена 85 267 
Плуване 322 
Поведение 9 
Поведенческа психология 24 27 39 
Подчинение 26 
Пожарна безопасност 299 
Пожарна техника 277 
Пожарни хидранти 274 277 
Пожарогасене 277 
Позитивно мислене 36 
Полза 322 
Политика за сигурност 91 
Политика на Либия 85 
Политика на Франция 103 
Политически анализ 102 
Политически отношения 72 83 
Политически партии 52 
Политически режими 88 
Политическо влияние 114 
Политическо образование 3 
Политология 106 
Полицейска дейност 290 
Полицейско сътрудничество 290 
Популизъм 125 
Португалоезични държави 115 
Посредничество 126 
Постсъветски страни 99 
Потребителски нагласи 294 
Потребности 61 
Права на гражданите 209 
Права на човека 84 230 235 
Правен статут 326 
Правна помощ 215 
Правна уредба 236 
Правни актове 222 
Право 214 230 
Право на Европейския съюз 196 226 231 
Право на интелектуалната собственост 196 
Правова държава 189 194 235 
Правосъдие 197 235 
Превоз на багаж 221 
Превоз на пътници 221 
Предучилищна възраст 7 15 
Предучилищно образование 251 
Президентски избори 125 
Преки чуждестранни инвестиции 145 
Преструктуриране 185 
Привързаност 8 
Приказки 324 
Принуда 188 
Приобщаващо образование 265 
Природен газ 278 
Природни бедствия 271 
Приятелство 61 
Прогнозиране 38 
Програма за качеството на въздуха 231 
Продажби 160 
Проектиране 305 
Проектиране на жп линии 275 
Прокурори 230 
Промишленост 175 
Проституция 234 
Протести 116 
Противопожарна защита 274 
Противопожарно проектиране 277 
Противоречия 43 
Професионална диагностика 261 
Професионално образование 252 
Процеси 200 
Психика 3 
Психика и сън 32 
Психическа устойчивост 258 
Психични процеси 35 
Психично благополучие 11 
Психично здраве 285 
Психоанализа 17 
Психоаналитична терапия 286 
Психологическа антропология 29 
Психологически изследвания 38 
Психологически климат 263 
Психологическо изследване 25 31 34 43 44 
Психология 29 39 
Психология на личността 9 14 
Психосоматика 21 41 284 
Психотерапевти 283 
Психотерапевтични методи 28 
Психотерапия 283 285 286 
Психотропни средства 202 
Психофизиология 27 
Публични финанси 155 
Пчеларство 165 
Пътна безопасност 301 302 303 
Пътна инфраструктура 310 
Пътни възли 301 302 303 
Пътни настилки 306 
Работа от разстояние 146 
Работещи бедни 174 
Радиация 289 
Радикализъм 78 120 
Радиоактивни елементи 202 
Радиоактивно замърсяване 289 
Развиващи се страни 154 
Развитие на речта 37 
Развитие на човека 35 
Разкази 324 
Разрушаване на сгради 298 304 
Разследване на престъпления 187 202 211 238 
Разходи 292 
Разходи за образование 262 
Разходи за отбрана 91 
Разширяване на Европейския съюз 81 
Расова дискриминация 119 
Ревитализация 320 321 
Регионална политика 67 
Регионални конфликти 74 
Регионално развитие 163 
Регионално сътрудничество 67 115 
Резилентност 22 
Религиозно съзнание 114 
Религия и политика 45 
Ренти 168 
Рефлексивност 284 
Рефлексия 267 
Реформа 116 
Рецензии 253 
Рециклиране 298 
Решения 272 
Римско право 233 
Рискови фактори 288 
Роботи 14 
Родителско поведение 36 284 
Роми 62 
Руска политика 83 
Руска цивилизация 60 
Руски език 248 323 
Руско-американски отношения 82 93 
Руско-китайски отношения 101 
Руско-немски отношения 72 
Ръководители 261 
Самоотбрана 219 
Саморегулация 15 
Самосъзнание 25 
Самота 282 
Самоубийство 282 
Санкции 79 
Световен ред 121 
Световна валутна система 154 
Световна икономика 101 154 
Световна икономическа криза 184 
Световна търговия 152 
Свобода на информацията 230 
Себестойност 12 
Сексуални престъпления 234 
Селски живот 30 
Селски туризъм 176 
Селско стопанство 276 
Семеен кодекс 191 
Семейна среда 62 284 
Сервитизация 161 
Сертификация 147 
Сигурност 67 85 99 
Сигурност на индивида 243 
Сигурност на информацията 241 
Символи 325 
Скорост 301 307 
Скъпоценни камъни 198 
Сложни системи 6 
Смисъл 41 
Смърт 269 
Собственост 158 193 
Социализация 35 
Социална изолация 84 
Социална политика 84 174 
Социална статистика 54 
Социални изследвания 63 
Социални комуникации 1 
Социални мрежи 31 113 
Социално развитие 37 
Социално-икономически показатели 52 177 
Социално-икономически процеси 182 
Социално-икономически характеристики 53 
Социално-психологическа адаптация 20 
Социално-психологически аспекти 44 
Социално-психологически отношения 61 
СПИН 287 
Спирачен режим 275 
Споразумение 236 
Споразумение за партньорство 215 
Спорт 264 322 
Спътници 279 
Сравнителен анализ 169 
Сравнително право 235 
Срам 9 
Средства за масова информация 113 
Стар завет 207 
Стареене 269 
Статистически анализ 262 
Стихийни бедствия 271 
Стоманени мостове 295 
Стопанска дейност 151 
Стратегии 42 
Стратегии за устойчиво развитие 122 
Стратегическо планиране 182 183 
Страх 19 
Стрес 19 42 285 
Строителна физика 296 
Строителни материали 296 
Строителни отпадъци 297 298 300 304 
Строителни проекти 294 
Строителство на сгради 293 
Структурни изменения 262 
Струп тест 13 
Студенти 250 254 322 
Субективност 27 
Субсидии 47 
Суверенитет 47 72 112 
Суверенни фондове 178 
Суицид 282 
Счетоводство 149 
Съвет на Европейския съюз 50 
Съд на Европейския съюз 212 
Съдебна власт 228 
Съдебна защита 194 
Съдебна реформа 197 
Съдебни експертизи 198 218 238 240 
Съдебни спорове 239 
Съдебно-счетоводни експертизи 210 
Съдилища 239 
Съзнание 25 
Сън 32 
Сънища 266 267 268 324 
Съновници 268 
Сърдечносъдова система 322 
Състояние на покой 33 
Съучастие в престъпление 188 
Талибани 88 
Танцово изкуство 309 
Творчески процес 311 
Театър 309 
Тежки метали 297 
Теория на съзнанието 62 
Териториално развитие 182 
Тероризъм 120 289 
Технологично развитие 49 
Традиционализъм 45 
Транзакционен анализ 12 28 
Трансатлантически отношения 91 
Транснационални корпорации (ТНК) 154 
Трансформации 291 
Тревожност 19 21 32 
Трендове 262 
Триада Роджърс 20 
Триизмерни модели 238 
Труд 16 
Трудов договор 186 237 
Трудова миграция 145 
Трудови договори 216 
Трудови отношения 237 
Трудово правоотношение 216 
Тръбопроводи 278 
Туризъм 133 143 147 173 
Тълкуване на сънища 266 267 324 325 
Търговска марка 175 
Търговски обекти 313 
Украинска криза 72 
Улични възли 301 302 303 
Умни градове 75 
Умствена изостаналост 249 
Умствено изостанали деца 249 
Управление в криза 126 
Управление на кризи 173 
Управление на човешките ресурси 26 
Управленско счетоводство 149 
Урбанизация 51 
Условия на труд 146 
Успех 261 
Устойчива архитектура 299 
Устойчиво развитие 131 143 148 181 299 320 321 
Устройствени планове 193 
Устройство и управление 326 
Ученици 34 57 258 
Училища 68 
Училище 57 
Училищен колектив 263 
Училищна възраст 36 
Училищна психология 263 
Училищна среда 57 265 
Училищно образование 36 
Учители 12 260 263 264 
Учредителна власт 225 
Фермерски пазари 160 
Ферми 127 
Фестивали 309 
ФИДИК 294 
Физическо възпитание 242 258 
Философия 87 
Финанси 148 
Финансиране 181 
Финансова криза 92 
Финансова система 118 
Финансови иновации 150 
Финансови компании 150 
Финансови отчети 247 
Финансови пазари 137 
Фискална политика 136 
Фитотерапия 288 
Фолклорна култура 266 268 
Фондов пазар 156 
Фондове 117 
Хай-тек 183 
Хибридни заплахи 126 
Хигиена 32 
Храмове 311 
Християнство 45 207 
Хулиганство 223 
Хуманитаристика 253 311 
Ценности 65 
Ценностна криза 119 
Ценностна система 11 
Цивилизация 77 
Цифрова валута 154 
Цифрова икономика 172 
Цифрови мрежи 79 
Цифрови следи 35 211 
Цифровизация 64 132 153 250 
Цифрово законодателство 113 
ЦРУ 102 
Църква 114 
Църковна собственост 207 
Частни военни и охранителни компании 110 
Читалища 257 308 
Човешки права 192 
Чуждестранни инвестиции 49 158 171 
Чужди граждани 145 
Чуждоезиково обучение 248 323 
Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС) 66 
Швейцарски модел 112 
ЮНЕСКО 50 
Юноши 11 
Юридическо образование 233 
Юриспруденция 239 
Ядрен тероризъм 289